Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2020 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 5 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi Varainhankinta Osaston sisäisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden ylläpito Osaston valtakunnallinen vuosikalenteri vuodelle 2020 Osaston vapaaehtoistoiminnat 6 Ensiapuryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Ystävätoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Monikulttuurisen toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Nuorisotoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle

3 JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin kolmen vuoden valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä sinua. Järjestön keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 2. Vahva yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen 3. Rohkea vaikuttaja-asiantunteva inhimillisyyden puolustaja sekä 4. Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö SPR Rovaniemen osasto on monimuotoisen toiminnan osasto, jonka keskeiset vapaaehtoistoiminnat ovat ensiapuryhmätoiminta, ystävätoiminta, monikulttuurisuustoiminta ja nuorisotoiminta. Näiden toimintaryhmien yhteiset tavoitteet ovat vuodelle 2020 seuraavat: on valmiudessa kotimaan avun antamiseen osallistuu Nälkäpäivään vastaa äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa mukaan toimii yhteistyössä lähi osastojen kanssa osallistumalla hälytystoimintaan järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa useimmilla järjestön tehtäväalueista rekrytoi aktiivisesti uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin toimii avustustilanteissa yhteistyössä naapuriosastojen kanssa. selvittää ja etsii aktiivisesti paikallisia tarpeita, joihin osasto voi toiminnallaan vastata ja vaikuttaa pitää yllä hälytysryhmää, joka kykenee toimimaan äkillisessä tilanteessa viran- omaisen tukena ensiapuun, ensihuoltoon ja henkiseen tukeen liittyvissä tehtävissä osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisiin kampanjoihin ja järjestää paikallisia tapahtumia tekee aktiivista varainhankintaa toimii yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään kolmen vuoden välein. Vuonna 2020 yleiskokous järjestetään Vaasassa, Botnia hallissa SPR Rovaniemen osastolla on kolme virallista edustajaa kokouksessa. Osaston hallitus tulee kevään aikana päättämään yleiskokoukseen liittyvät osallistumiskäytännöt. Oma Punainen Risti on vapaaehtoisille rakennettu tietojärjestelmä, joka helpottaa vapaaehtoisten työtä antamalla uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. Aikaa myöten Oma Punainen Risti tulee korvaamaan RedNetin. SPR Rovaniemen osastossa Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttöönottoa tullaan tehostamaan vuoden 2020 aikana. SPR Rovaniemen osaston täyttää 70-vuotta Osaston hallitus tulee esittämään juhlatoimikunnan perustamista, jonka vastuulla on juhlavuoden tapahtuman suunnittelu. 3

4 SPR:n nälkäpäiväkeräys täyttää 40-vuotta Osasto tulee huomioimaan juhlavuoden Nälkäpäivän keräysjärjestelyissä. 4

5 OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA PAIKKAKUNNALLA SPR Rovaniemen osasto edustaa Punaista Ristiä omalla paikkakunnallaan toimimalla Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti. pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset (maaliskuu ja marraskuu) ja valitsemalla nimenkirjoittajat ja osallistumalla piirin kokouksiin ja tapahtumiin huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistämällä moninaisuutta noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita hankkimalla uusia jäseniä ylläpitämällä tietoja vapaaehtoisistaan ohjaamalla vapaaehtoiset mukaan toimintaan viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille ja paikkakuntalaisille. Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi Osaston tiedottaja vastaa osaston nettisivujen ja esitteen päivittämisestä. Ulkoisen tiedottamisen kanavia ovat RedNet, Oma Punainen Risti, sosiaalinen media (Facebook ja Instagram) sekä vierailut eri oppilaitoksissa. Osaston kaikille aktiivisille toimijoille pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia vuoden aikana vähintään kaksi. Varainhankinta SPR Rovaniemen osaston varainhankinta koostuu ensisijaisesti jäsenmaksupalautteista, ensiapuryhmän päivystystuotoista, ensiapukoulutusten järjestämisestä ja myyjäisten ja erilaisten tapahtumien tuotoista. Kaikki sitoutuvat noudattamaan laadittua talousarviota ja osallistuvat aktiivisesti osaston varainhankintaan oman toiminnan mahdollisuuksien rajoissa. Osaston sisäisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden ylläpito Ansioituneille osaston jäsenille anotaan huomionosoituksia ja muistetaan myös merkkipäivinä. Eri toimintaryhmät järjestävät jäsenilleen virkistystoimintaa. Järjestetään yhteinen virkistystapahtuma aktiivisille toimijoille sekä syksyllä että keväällä. Osaston valtakunnallinen vuosikalenteri vuodelle Ystävänpäivä Rasisminvastainen viikko Punaisen Ristin viikko Yleiskokous, Vaasa Nälkäpäivä Hyvä joulumieli -keräys 5

6 OSASTON VAPAAEHTOISTOIMINNAT 1. Ensiapuryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen osastossa on säännöllisesti harjoitteleva ja ensiapupäivystyksissä toimiva ensiapuryhmä. Osaston ensiapuryhmä on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmistä. Ryhmän ensiapukoulutuksen pääpaino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja vahvistamisessa. Ryhmän kouluttajat ja ryhmänjohtaja huolehtivat tarpeellisesta koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten suunnittelusta yhdessä työtoimikunnan kanssa. Ensiapuryhmä kokoontuu harjoittelemaan vähintään joka toinen viikko, keskiviikkoisin. Ryhmäilloista ilmoitetaan osaston tiedotussuunnitelman mukaisesti. Ryhmä pitää kokoontumisissa tauon kesäkuun alusta elokuun alkuun ja vuoden vaihteen aikana. Punaisen Ristin EA 1 ja EA 2 -kurssit järjestää osasto itse tarpeen mukaan. Kouluttajina toimivat osaston omat ensiavun- ja terveystiedon kouluttajat (ETK). Osaston aktiivisille toimijoille ensiapukoulutus on ilmainen, mikäli osaston järjestämille yleisökursseille jää vapaita paikkoja. Ulkopuolisille tahoille järjestetään tilauksesta kursseja ja koulutuksia, joista peritään osaston hallituksen vahvistaman koulutushinnaston mukainen korvaus. Osaston tarjoaa Ensiapupäivystäjän peruskurssin ryhmän toimintaan sitoutuneille jäsenille. EA 3 -kurssille pyritään lähettämään vähintään yksi ensiapuryhmäläinen. Ensiapuryhmän jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan SPR Lapin piirin ja Keskustoimiston järjestämiin koulutuksiin. Ryhmässä on seksuaaliterveyden, päihdetyön ja henkisen tuen kouluttajia. Muuta koulutusta (alkusammutus, viestikoulutus, etsintä) järjestetään tarvittaessa. Vuoden 2020 aikana osasto pyrkii järjestämään ensiapupäivystäjille koulutusviikonlopun, jonka tavoitteena on vahvistaa ensiapupäivystäjien ensiapu- ja päivystäjänä toimimisen taitoja sekä tarjota ryhmäytymisen ja virkistymisen mahdollisuus. Koulutusta tarjotaan koko Lapin piirin alueen ensiapuryhmien aktiivisille ensiapupäivystäjille. Ensiapuryhmässä alkaa ensivastetoiminta helmikuussa Ensivastetoiminta tulee toimimaan ensiapuryhmätoiminnan rinnalla ja antaa ensiapuryhmäläisille enemmän valmiuksia auttaa apua tarvitsevia henkilöitä. Toiminnan pääpaino on henkeä pelastavassa ensiavussa sekä viranomaisyhteistyössä. Ensiapupäivystäjiä koulutetaan ensiauttajatasolle SPR Lapin piirin järjestämällä ensivastekurssilla. Osaston ensiapuryhmässä on yksi ensivastekouluttaja, joka järjestää riittävän määrän ensivasteharjoituksia koulutetuille ryhmäläisille. Vuonna 2019 tehdyn selvityksen perusteella osastolle hankitaan uusi päivystyspalveluauto vuoden 2020 aikana. Ensiapuryhmä ja sen hälytysryhmä osallistuvat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestämään koulutus- ja harjoitustoimintaan. Yhteistoimintaa viranomaisten sekä muiden alueen toimijoiden kanssa tehostetaan ja vahvistetaan. Laadukas ensiapupäivystystoiminta on keskeinen mittari ensiapuryhmän toiminnassa. Ensiapupäivystyksistä laaditaan kirjallinen sopimus ja päivystyksen riskikartoitus tehdään aina uusista päivystyksistä. Ensiapupäivystysten laatua valvotaan sisäisen 6

7 auditoinnin avulla jatkuvasti. Ensiapupäivystysten järjestämisestä vastaa osaston ensiapupäivystyskoordinaattori. Ensiapupäivystyksistä perittävä korvaus perustuu suositukseen korvauksista Punaisen Ristin ensiapupäivystystoiminnan järjestämisestä. Vuoden 2020 aikana ensiapuryhmän nykyisiä toimijoita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti harjoituksiin ja päivystyksiin. Uusia toimijoita pyritään hankkimaan mukaan toimintaan. Aktiivisten toimijoiden muistaminen ja talousarvioin mahdollistamissa rajoissa virkistystoiminnan lisääminen ovat keskeisiä mittareita ensiapuryhmän toimijoiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Ensiapuryhmä osallistuu yhdessä muiden toimintaryhmien kanssa valtakunnallisiin Punaisen Ristin tapahtumiin kuten Nälkäpäivä, Punaisen Ristin viikko ja Ystävänpäivä. Rovaniemen osaston HIV ja - seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset suunnittelevat ja toteuttavat info- ja toimintataitoja Rovaniemen alueen nuorisotiloissa. Keskeisenä on kondomiajokortin suorittamisen ohjaus sekä samalla seksuaalivalistuksen antaminen. Tarkoituksena on myös jakaa tietoa HIV- ja seksuaaliterveydestä oman osaston vapaaehtoisille. Lisätään myös yhteistyötä päihdetyön vapaaehtoisten kanssa ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin nuorille suunnattuihin tapahtumiin. Rovaniemen osaston päihdetoimintaryhmä toimii osana ensiapuryhmän toimintaa. Punaisen Ristin päihdetyön tavoitteena on tiedon lisäämisen avulla ehkäistä päihteiden käyttöä sekä vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Rovaniemen osaston toimintaryhmä herättelee ihmisten ajatuksia päihteistä ja päihteettömyydestä. He kohtaavat päihteiden käyttäjiä ja tukevat heitä käytön tai haittojen vähentämisessä. Toimintaryhmä tekee jalkautuvaa työtä esim. Vappuna sekä koulujen päättäjäisissä. Festareilla he tekevät SPR:n festarityön alaista toimintaa. He vievät faktatietoutta nuorille esim. pitämällä nuorisotaloilla peli-iltoja ja päihdeinfoja. Toimintaryhmään kuuluvat tapaavat noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan esim. koulutusten, toiminnan tai tapahtuman ja sen suunnittelun vuoksi. He osallistuvat myös Punaisen Ristin järjestämiin päihdetyön täydennyskoulutuksiin muualla Suomessa. Vuonna 2020 Päihdetyön toimintaryhmä osallistuu Ehkäisevän päihdetyön viikolle jollakin tapahtumalla esim. järjestämällä päihdeinfon. Ainomaija Rantaniemi Ensiapuryhmänjohtaja 2. Ystävätoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Ystävätoiminnassa välitetään vapaaehtoisia ystäviä toisten ihmisten seuraa kaipaaville iästä riippumatta. Vapaaehtoiset toimivat henkilökohtaisina ystävinä sekä kotona, että palvelutaloissa asuville henkilöille. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset voivat toimia myös ryhmässä ja vierailla paikallisissa palvelutaloissa esimerkiksi ulkoillen asukkaiden kanssa, vetäen laulutuokioita tai vain seurustellen heidän kanssaan. Ystävätoimintaan kuuluu myös varaisovanhempitoiminta, jossa vapaaehtoiset varaisovanhemmat rikastuttavat omien isovanhempien puutteesta kärsivien lapsiperheiden arkea olemalla osa perheen tukiverkostoa. 7

8 Ystävänpäivänä helmikuussa järjestetään ystävänpäivätapahtuma, jossa tuodaan esiin ystävyyden merkitys hyvinvoinnille ja tarve vapaaehtoisille ystäville. Tapahtuma toimii esittely- ja kohtaamispaikkana kaikista ystävätoiminnan muodoista kiinnostuneille vapaaehtoisille. Kevätkaudella järjestetään jonkin palvelutalon asukkaille kulttuuri- tai muu virkistystapahtuma, jossa vapaaehtoiset toimivat saattajina. Elokuussa osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Rovaniemen Wanhoille markkinoille pitämällä esittely- ja arpamyyntikojua. Aiempien vuosien tapaan ystävät toimivat saattajina ja juttuseurana jonkin palvelutalon asukkaille, joille pyritään saamaan sponsoroitu kuljetus markkinoille. Syksyllä ystävät osallistuvat Lapin piirin monimuotoisen ystävätoiminnan Ruska-tapahtumaan. Vuoden mittaan ystävätoiminnan vapaaehtoiset pyrkivät osallistumaan myös muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jossa on mahdollista esitellä ystävätoimintaa. Ystävät osallistuvat voimavarojensa mukaan valtakunnallisiin Punaisen Ristin tapahtumiin yhdessä osaston muiden vapaaehtoisten kanssa (Rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko, Nälkäpäivä). Ystävätoiminnan vapaaehtoisia toimii myös muun muassa ensiapupäivystyksessä ja ruokajakelussa. Ystävätoimintaa pyritään kehittämään vastaamaan paikallisia tarpeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (esim. kertaluonteiset tehtävät, yhteisöllinen ryhmätoiminta ja monikulttuuriset ystävät). Ystävätoiminnan kurssin käyneitä pyritään saamaan aktiivisiksi toimijoiksi mukaan ideoimaan heidän toiveitaan vastaavaa toimintaa. Varainhankintana ystävätoiminnassa ovat myyjäiset ja arpajaiset. Ystävätoiminnasta vastaava tiimi on vajaamiehitetty ja tarvitsee toiminnan tehostamiseksi uusia ystävävälittäjiä. Tavoitteena on löytää vähintään yksi uusi vastuuvapaaehtoinen toimintaan mukaan. Ystävävälitys ottaa vastaan ystäväpyynnöt sekä vapaaehtoiseksi ilmoittautumiset sähköpostitse ja puhelimitse sekä haastattelee heidät. Uudet vapaaehtoiset perehdytetään toimintaan ystävätoiminnan koulutuksella sekä/tai henkilökohtaisella perehdytyksellä. Ystävät tapaavat säännöllisesti kerran kuukaudessa osaston tiloissa. Varaisovanhempitoiminnan vapaaehtoiset tapaavat noin kahden kuukauden välein. Henkilökohtaisina ystävinä toimivien vertaistukiryhmä järjestetään tarvittaessa. Ystävät kokoontuvat ideoimaan toimintaa sekä tarvittaessa esimerkiksi harjoittelemaan palvelutaloissa laulettavia yhteislauluja. Työnohjausta on mahdollista saada tarpeen mukaan. Vapaaehtoisten jaksamista tuetaan koulutuksilla, virkistyspäivillä (kevät ja syksy) sekä osaston yhteisillä tapahtumilla. Tuija Korkalo, Kristiina Kemppinen 3. Monikulttuurisen toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Monikulttuurinen toiminta tuo ihmisiä yhteen yli kielirajojen ja antaa mahdollisuuden tutustua kieliin ja kulttuureihin mukavan tekemisen kautta. Monikulttuurisen toiminnan tarkoitus on vähentää ennakkoluuloja ja edistää yhdenvertaisuutta kohtaamisen ja myönteisten kokemusten kautta. Rovaniemen osaston monikulttuurisuustoiminnan tavoite on 8

9 tukea kaksisuuntaista kotoutumista ja kulttuurien kohtaamista paikkakunnalla. Monikulttuurisen toiminnan pitkäaikaisin säännöllinen toiminta, Kansainvälinen Klubi, jatkaa kokoontumisia vuonna Kansainvälinen klubi on eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikka ja kaikille avoin kerho. Kerho kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai Mondella (Pohjolankatu 6). Kerhoiltojen aiheet ja teemat päätetään aina puolivuotiskauden alussa. Aiheita liittyvät esimerkiksi kulttuuriin, kieleen, liikuntaan ja kädentaitoihin. LäksyHelppi-toiminta tarjoaa koulun jälkeen apua kotitehtävien kanssa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa motivaatiota koulunkäyntiin. Osaston aikuisille iltaperuskoululaisille suunnattu LäksyHelppikerho jatkaa toimintaansa tarpeen ja resurssien mukaan. Vastaanottokeskuksen peruskouluikäisten lasten kerho jää tauolle osanottajien vähäisyyden vuoksi. Kerhotoiminnan lisäksi kokeilemme toimintaryhmien yhteisten tapaamisten järjestämistä kuukausittain. Toivomme tämän lisäävän ryhmän vapaaehtoisten yhteisöllisyyttä ja sitoutumista toimintaan. Monikulttuurisen toimintaryhmän tärkeät kampanjat ovat Ystävänpäivä helmikuussa ja Kansainvälinen rasisminvastainen viikko maaliskuussa. Ystävänpäivän tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osallistumme ystävätoiminnan vapaaehtoisten tukena resurssiemme mukaan. Rasisminvastaisen viikon suunnittelu alkaa joulukuussa Rasisminvastaisen viikon kampanjaa ja siihen osallistuvan paikallisen yhteistyöverkoston toimintaa koordinoi SPR Lapin piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä. Osaston monikulttuurisuusryhmän vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana verkostossa ja mahdollisuuksien mukaan viikon eri tapahtumissa. Kannustamme ryhmän vapaaehtoisia osallistumaan osaston yhteisiin tapahtumiin ja kampanjoihin, Punaisen Ristin viikkoon toukokuussa ja Nälkäpäivä-keräykseen syyskuussa. Pyrimme saamaan joitakin vapaaehtoisia mukaan osaston matkalle Vaasan yleiskokoukseen ja sitä kautta lisäämään ymmärrystä järjestön toiminnasta ja kiinnostusta siihen. Vuonna 2020 pyrimme lisäämään yhteistyötä muiden paikallisten monikulttuurisuus-toimijoiden kuten Rovalan kotokoulutuksen ja monikulttuurikeskus MoniNetin kanssa, tavoitteena päällekkäisyyksien välttäminen ja synergia. Haluamme lisätä osaston ja monikulttuurisen toiminnan näkyvyyttä osallistumalla erilaisiin järjestöille suunnattuihin tapahtumiin mm. korkeakouluilla, joissa on hyvä rekrytoida uusia vapaaehtoisia. Haluamme tukea vapaaehtoisten osallisuutta ja omaehtoisuutta toiminnan teemojen ja sisällön suunnittelussa, minkä toivomme lisäävän heidän sitoutumistaan toimintaan. Kannustamme uusia ja vanhoja vapaaehtoisia liittymään osaston jäseniksi. Panostamme toiminnan markkinointiin ja positiiviseen näkyvyyteen. Lisäksi pyrimme saamaan kaupungissa asuvia maahanmuuttajia mukaan kaikkeen osaston toimintaan tehden yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa. Monikulttuurisen ryhmän toiminnassa syntyy suhteellisen pieniä kustannuksia kerhojen ja tapahtumien tarjoiluista ja materiaalihankinnoista. Näissä käytetään harkintaa, ja hankinnoissa pyritään tekemään kestäviä ratkaisuja. Varoja keräämme mahdollisuuksien mukaan arpajaisilla, osallistumalla myyjäisiin sekä hakemalla avustuksia. Anu Arhippainen ja Nina Ekonoja 9

10 4. Nuorisotoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Rovaniemen osaston nuorten ryhmä koki edellisenä vuonna mullistuksen, kun ryhmän yhteyshenkilö ja ReddieKids-kerhon vetäjät muuttivat paikkakunnalta. Vuonna 2020 pyrimme löytämään uusia nuoria vapaaehtoisia, joiden myötä haluamme elvyttää nuorten ryhmän toimintaa. Tässä hyödynnämme Oma Punainen Risti -järjestelmää ja oppilaitosten tapahtumia. Apua toiminnan jatkamiseksi haemme Lapin piirin nuorten toiminnasta vastaavalta työntekijältä sekä mahdollisuuksien mukaan muilta toimintaryhmiltä. Tämä toimintasuunnitelma noudattaa Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista toimintasuunnitelmaa sekä yleiskokouksen hyväksymää strategiaa Toimintalinjaus Auttaja lähellä sinua SPR Rovaniemen osaston hallitus 10

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2019 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 24.11.2018 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA SISÄLTÖ Johdanto 3 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 5 Jäsenhankinta ja jäsenten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Tänään on hyvä päivä tulla vapaaehtoiseksi.

Tänään on hyvä päivä tulla vapaaehtoiseksi. Ryhdy Reddie Kids -lastenkerhon ohjaajaksi Tehtävät: Ohjaat 7 12 -vuotiaita lapsia, tutustutat heidät Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan, harjoittelet heidän kanssaan leikkien ja pelien avulla ensiaputaitoja.

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

Kuvaaja: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus. Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto

Kuvaaja: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus. Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto Kuvaaja: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 5.3.2018 1 Sisältö Yleiskatsaus kertomusvuoden toimintaan 3 Osaston rooli Punaisen

Lisätiedot

Punaisen Ristin viikko AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Punaisen Ristin viikko AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Punaisen Ristin viikko 6.-12.5.2019 Valokuvat: Joonas Brandt / SPR Punaisen Ristin viikko 6.-12.5.2019 #punaisenristinviikko #auttajakurssi Mitä? Parannamme lapsiperheiden arjen turvallisuutta kotona.

Lisätiedot

Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2019 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2019 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA TYÖSUUNNITELMA 2019 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 1 PÄÄTAVOITE 1. TEHOKAS AUTTAMINEN MEILLÄ JA MAAILMALLA Punaisen Ristin n valmius toimia kentällä äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu osastojen

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG Toimintalinjaus 2018-2020 Liiton Strategia 2020 Luonnos Näin toimintalinjauksen valmistelu eteni 2009 Kevät 2016 Syksy 2016 Helmi-maaliskuu 2017 Kesäkuu 2017 Tiedonkeruu Tutkimukset Kyselyt Analyysit Johtopäätökset

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Toimintasuunnitelma 2014

APUA SINUN AVULLASI. Toimintasuunnitelma 2014 APUA SINUN AVULLASI Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 26.11.2013 2 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisältö I. JOHDANTO... 3 JYVÄSKYLÄN OSASTON PERUSTEHTÄVÄT... 4 a) Aatteellinen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

SUPERKOULUTUSVIIKONLOPPU Nuorisokeskus Anjala, Kouvola

SUPERKOULUTUSVIIKONLOPPU Nuorisokeskus Anjala, Kouvola SUPERKOULUTUSVIIKONLOPPU 5. -7.4.2019 Nuorisokeskus Anjala, Kouvola OHJELMA Perjantai 5.4. 17.00 Saapuminen ja majoittuminen / kahvit 18.00 Yhteinen ohjelma -tarkentuu! 20.00 Saunat ja iltapala Lauantai

Lisätiedot

Kuvaaja: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto

Kuvaaja: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto Kuvaaja: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.3.2019 1 Sisältö Yleiskatsaus kertomusvuoden toimintaan 3 Osaston rooli

Lisätiedot

Tervetuloa Kouluttajapäiville 2018!

Tervetuloa Kouluttajapäiville 2018! Tervetuloa Kouluttajapäiville Eläkevalmentajat 2018! Henkisen tuen kouluttajat Humanitaarisen oikeuden kouluttajat Järjestökouluttajat Monikulttuurisuuskouluttajat Nuorisokouluttajat Sosiaalipalvelukouluttajat

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Mynämäen osasto Toimintasuunnitelma 2018 Osaston tavoitteet ja tapahtumat vuonna 2018 Tärkeimpiä tavoitteita ovat vapaaehtoisten voimavaroista huolehtiminen, jäsenhankinta sekä aktiivisten toimintamuotojen

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma osa syksy Tommi Mattila Valmiuspäällikkö Suomen Punainen Risti Hämeen piiri

SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma osa syksy Tommi Mattila Valmiuspäällikkö Suomen Punainen Risti Hämeen piiri SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma 2018-2019 1. osa syksy 2018 Tommi Mattila Valmiuspäällikkö Suomen Punainen Risti Hämeen piiri Illan ohjelma 1. Tunti Koulutusohjelman esittely ja tavoite Tämän illan

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2018 Vahvistettu paikallistoimikunnan syyskokouksessa 2.10.2017 Yleistä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Hyvät tyypit toimii. Ensiapukoulutus osaksi yläkoulujen arkea.

Hyvät tyypit toimii. Ensiapukoulutus osaksi yläkoulujen arkea. . Tausta ja tarve Nuorille suunnatun ensiapukoulutuksen kehittäminen yläkoulujen ensiapuohjelmana käynnistyi kesällä 2015 Punaisen Ristin teettämän taustaselvityksen perusteella. Taustaselvityksen perusteella

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Suomen Punainen Risti Pohjois-Helsingin osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA PERUSTEHTÄVÄMME ON AUTTAA, kun ihminen on avun tarpeessa. Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä avustaa

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Hyvät tyypit toimii. Ensiapukoulutus osaksi yläkoulujen arkea.

Hyvät tyypit toimii. Ensiapukoulutus osaksi yläkoulujen arkea. . Annetaan yhdessä nuorille rohkeus auttaa Tausta ja tarve Nuorille suunnatun ensiapukoulutuksen kehittäminen yläkoulujen ensiapuohjelmana käynnistyi kesällä 2015 Punaisen Ristin teettämän taustaselvityksen

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti Valmius: Tehokas auttaminen kotimaassa Toimintalinjauksemme mukaan: 1. Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 8.11.2016 APUA SINUN AVULLASI 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 3 TOIMINTAMUODOT... 7 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Hämeen VAPEPA-info ( )

Hämeen VAPEPA-info ( ) Hämeen VAPEPA-info 2-2019 (19.3.2019) Tämä on SPR:n Hämeen piirin valmiuspäällikön koostama info hämäläisille Vapepatoimikunnille ja valmiuskouluttajille. Infon tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 3 TOIMINTAMUODOT... 5 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Vapaaehtoiseksi Saarijärvellä 2018

Vapaaehtoiseksi Saarijärvellä 2018 Vapaaehtoiseksi Saarijärvellä 2018 Päivitetty 2/2018 Ystävätoiminta, ulkoiluystävätoiminta Vapaaehtoinen ystävä yksin jääneille tai itsensä yksinäiseksi tunteville henkilöille, jotka kaipaavat ihmiskontaktia

Lisätiedot

Hyvä viestintä innostaa jäsenyyteen ja toimintaan. Siru Aura

Hyvä viestintä innostaa jäsenyyteen ja toimintaan. Siru Aura Hyvä viestintä innostaa jäsenyyteen ja toimintaan Siru Aura Viestintä innostaa ja sitouttaa esimerkit ja toiminta houkuttelevat mukaan 1. Miten hyödyntää jo olemassa olevia kanavia omassa viestinnässä?

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN KOULUTTAJAKOULUTUS 2019

PUNAISEN RISTIN KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 PUNAISEN RISTIN KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 sopii sinulle, jos - haluat kehittää omaa osaamistasi ja jakaa sitä eteenpäin - haluat edistää inhimillisyyden ja välittämisen arvoja sekä auttaa muita auttamaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2016

APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2016 APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 216 Suomen Punainen Risti 18.5.217 1 Sisällysluettelo Tilastokirja 216... 3 1. Strateginen tavoite 1:... 8 1.1 Tätä kehitämme: Valmius koko maan kattavaksi...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma osa kevät Tommi Mattila Valmiuspäällikkö Suomen Punainen Risti Hämeen piiri

SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma osa kevät Tommi Mattila Valmiuspäällikkö Suomen Punainen Risti Hämeen piiri SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma 2018-2019 3. osa kevät 2019 Tommi Mattila Valmiuspäällikkö Suomen Punainen Risti Hämeen piiri Illan ohjelma Keitä tänään on paikalla? 1. Tunti Kertaus: SPR:n kokonaisvalmiuden

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Oma Punainen Risti. Perustoiminnot, ystävävälitys ja käyttöönotto

Oma Punainen Risti. Perustoiminnot, ystävävälitys ja käyttöönotto Oma Punainen Risti Perustoiminnot, ystävävälitys ja käyttöönotto Oma Punainen Risti ja sähköinen ystävävälitys Mikä on Oma Punainen Risti? Oma Punainen Risti on vapaaehtoisille rakennettu tietojärjestelmä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2019 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 13.11.2018 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Sisällys Visiomme... 5 Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla... 6 1.1 Auttaminen äkillisissä

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Punaisen Ristin kouluttajakoulutus

Punaisen Ristin kouluttajakoulutus Punaisen Ristin kouluttajakoulutus sopii sinulle, jos - haluat kehittää omaa osaamistasi ja haluat jakaa sitä eteenpäin - haluat edistää inhimillisyyden ja välittämisen arvoja, tehdä arjesta turvallisempaa

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti omaishoitoperheiden tukena HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ

Suomen Punainen Risti omaishoitoperheiden tukena HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ Suomen Punainen Risti omaishoitoperheiden tukena Toiminnan tavoitteena Vahvistaa ja edistää omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Kannustaa

Lisätiedot

Tuoteryhmien bruttotuoton suhteellinen jakauma Tätä teemme: Henkilötiedostelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset...

Tuoteryhmien bruttotuoton suhteellinen jakauma Tätä teemme: Henkilötiedostelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset... 1 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 3 Perustietoa järjestöstä: Vapaaehtoiset, jäsenet ja osastot... 4 LUKU 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa... 11 1.4 Tätä teemme: Ensiapupäivystykset...

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN KONTTI-TAVARATALOKETJUN JOHTOSÄÄNTÖ

SUOMEN PUNAISEN RISTIN KONTTI-TAVARATALOKETJUN JOHTOSÄÄNTÖ SUOMEN PUNAINEN RISTI SUOMEN PUNAISEN RISTIN KONTTI-TAVARATALOKETJUN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Tarkoitus ja tehtävä Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketjun toiminta on SPR-asetuksen 4 1 mom. 10 kohdan tarkoittamaa järjestön

Lisätiedot

Tervetuloa Terveyspiste-päiville!

Tervetuloa Terveyspiste-päiville! Tervetuloa Terveyspiste-päiville! Koulutuspäivien tavoitteet 1. Välittää osallistujille sellaista tietoa aivoterveyden edistämisestä sekä päihteiden käytön haittojen ehkäisemisestä, jota voi hyödyntää

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

TALOUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Hyväksytty hallituksen kokouksessa

TALOUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Hyväksytty hallituksen kokouksessa TALOUSOHJE Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.1.2018 SISÄLLYSLUETTELO VAPAAEHTOISTEN KULUJEN KORVAUS... 2 Aktiivivapaaehtoisille maksettavat kulukorvaukset SPR-tapahtumissa ja tilaisuuksissa... 2 Koulutus...

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Jaettua iloa! Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, ilman ammattityön vaatimuksia. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten työtä vaan täydentää

Lisätiedot

Auttaja lähellä sinua.

Auttaja lähellä sinua. Auttaja lähellä sinua. Punaisen Ristin viikko to 3. ke 9.5.2018 Punaisen Ristin viikko 3. - 9.5.2018 #punaisenristinviikko #auttajakurssi Miksi? Tehdään arjesta turvallinen Suomessa, korostetaan auttamistaitojen

Lisätiedot

Ikäihmisten parempi osallisuus, toiminnallisuus ja kotona selviytyminen. Birgitta Bakker

Ikäihmisten parempi osallisuus, toiminnallisuus ja kotona selviytyminen. Birgitta Bakker Ikäihmisten parempi osallisuus, toiminnallisuus ja kotona selviytyminen Birgitta Bakker 19.11.2018 KANTO-hanke 2018-2021 Omakotisäätiö hallinnoi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAN:n

Lisätiedot

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Punainen Risti Ilosaaressa Ismo Nuutinen 2014 SPR:n roolista Ilosaarirockissa Punaisella Ristillä vahva toteutus Ilosaaren toteuttamisessa turvallisuuden näkökulmasta

Lisätiedot

Omaishoitajien ensiapukoulutus tukemassa omaishoitoperheiden terveyttä

Omaishoitajien ensiapukoulutus tukemassa omaishoitoperheiden terveyttä Omaishoitajien ensiapukoulutus tukemassa omaishoitoperheiden terveyttä Kaakkois-Suomen piiri Johanna Vihervaara 040-860 1396 johanna.vihervaara@redcross.fi Ensiapukoulutusta omaishoitoperheille Hankkeessa

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin palvelutalo- ja sairaalaystävätoiminta ohjeistus henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin palvelutalo- ja sairaalaystävätoiminta ohjeistus henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin palvelutalo- ja sairaalaystävätoiminta ohjeistus henkilökunnalle Ystävien tehtävät ja toimintamuodot... 2 Ystävänä palvelutaloissa tai sairaaloissa -koulutus... 4 Ohjeistus palvelutalon

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Rauman osasto (9)

Rauman osasto (9) Rauman osasto 27.11.2018 1 (9) I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaali- ja monikulttuurisuuspalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja -koulutusta, valmiustoimintaa, terveyspistetoimintaa,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2018 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2018 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2018 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Länsi-Suomen piiri PÄÄTAVOITE 1: TEHOKAS AUTTAMINEN MEILLÄ JA MAAILMALLA Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin valmius toimia kentällä äkillisissä onnettomuuksissa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

JHL 495 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa

JHL 495 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Järjestötoiminta Hallituksen kokoukset kuukausittain Kevätkokous Syyskokous Kulttuuri- tai muu vapaa-ajan tapahtuma jäsenille Uusien jäsenten rekrytointitilaisuus yhdistettynä hyvinvointitapahtumaan Kontaktoidaan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Vapepa eli vapaaehtoinen Pelastuspalvelu

Vapepa eli vapaaehtoinen Pelastuspalvelu Vapepa eli vapaaehtoinen Pelastuspalvelu 27.4.2011 1 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Suomen Punaisen Ristin koordinoimaa toimintaa mukana 48 järjestöä ja yli 20 000 vapaaehtoista tukiorganisaatio kaikille

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN KOHTAAMISPAIKAN KRITEERIT. Marjatta Kekkonen, THL Ulla Lindqvist, LSKL Esityksen nimi / Tekijä

PERHEKESKUKSEN KOHTAAMISPAIKAN KRITEERIT. Marjatta Kekkonen, THL Ulla Lindqvist, LSKL Esityksen nimi / Tekijä PERHEKESKUKSEN KOHTAAMISPAIKAN KRITEERIT Marjatta Kekkonen, THL Ulla Lindqvist, LSKL 20.11.2018 Esityksen nimi / Tekijä 1 KOHTAAMISPAIKAN MÄÄRITELMÄ Kohtaamispaikka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ Sisältö Puheenjohtajalta 2 Ensiapukurssit 3 Tervetuloa

Lisätiedot

Monimuotoinen vapaaehtoistyö

Monimuotoinen vapaaehtoistyö Monimuotoinen vapaaehtoistyö 2.8.2017 1 Mielikahvila Mielikahvila on auki torstaisin klo 17-21, osoitteessa Sorinkatu 4 C 1.krs Mielikahvila on sekä vapaaehtoistoiminnan keskus että avoin kohtaamispaikka

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto

APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 23.3.2016 1 I Yleiskatsaus kertomusvuoden toimintaan Osaston vuoden 2015 toiminnan painopistealueet olivat seuraavat: Olemassa

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri kuva: Niklas Meltio KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 KOULUTUS JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Kädessäsi on SPR Kaakkois-Suomen piirin koulutus- ja tapahtumakalenteri.

Lisätiedot

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Tampereen osasto JOHDANTO Osaston toimintaa ohjaa Punaisen

Lisätiedot