Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017"

Transkriptio

1 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Iloa auttamisesta

2 Suomen Punainen Risti Tampereen osasto JOHDANTO Osaston toimintaa ohjaa Punaisen Ristin laki ja asetus, joista löytyvät osaston perustehtävät ja velvoitteet. Punaisen Ristin periaatteet ja arvot muodostavat pohjan kaikille toiminnalle. Toimintaamme ohjaavat seitsemän perusperiaatetta. Kesäkuussa 2014 Turussa pidetyssä yleiskokouksessa hyväksyttiin toimintalinjaus, järjestön strategia, vuosille Haluamme olla rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Olemme valmiina auttamaan, vahvistamme terveyttä ja hyvinvointia ja puolustamme rohkeasti inhimillisiä arvoja. Punaisen Ristin edustama arvomaailma on entistäkin arvokkaampi tämän päivän maailmassa. Punaisen Ristin avun tarve kasvaa kotona ja maailmalla ja Punainen Risti haluaa olla innostava yhteisö vapaaehtoisille ja työntekijöille. Tällä yleiskokouskaudella haluamme kaksinkertaistaa Suomen Punaisen Ristin antaman avun määrän. Mitä enemmän meillä on vapaaehtoisia sitä laajemmalle apumme ulottuu. Jokainen toimintaryhmä on avoin uusille tulijoille ja toimijoille. Vain takaamalla pitkäjänteisesti tärkeimmät resurssimme vapaaehtoiset auttajat voimme vastata niihin tarpeisiin, joita maailma ympärillämme meille asettaa. Osastomme toiminta on monimuotoista. Toimitilamme Finlaysonilla takaa hyvän toiminnan pohjan. Osallistumalla aktiivisesti eri tapahtumiin takaamme lisää näkyvyyttä osastollemme ja tiloillemme. Tämä myös houkuttaa uusia vapaaehtoisia. Keskitymme viestinnän kehittämiseen. Tämä tuo paremmin esille niin vapaaehtoistoimintaa kuin kotipalvelua. Jatkamme vahvaa vapaaehtoistoimintaamme ja pyydämme ihmisiä mukaan toimintaan. Osastomme organisaatiota tarkastellaan niin rakenteellisesti kuin henkilöstöllisestikin. Vuosi 2017 on järjestömme yleiskokousvuosi. Suomen Punainen Risti täyttää 140 vuotta ja Suomi täyttää 100 vuotta. SPR:n Hämeen piiri täyttää 80 vuotta. Osastomme ensiapuryhmätoiminta täyttää 60 vuotta ja Terveyspiste on toiminut 20 vuotta. Osaston toimintalinjaus pohjautuu Turussa hyväksyttyyn koko järjestön toimintalinjaukseen, jota se noudattaa rakenteeltaan ja tavoitteiltaan. Tämän tarkoituksena on helpottaa sisäistämään yleiskokouskaudelle asetettuja valtakunnallisia tavoitteita ja tuoda ne konkreettisemmin osaston arkeen.

3 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla (visio) Näillä toiminnallisilla arvoilla teemme Punaisen Ristin visiosta todellisuutta: AVOIN Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. Tiedotamme toiminnastamme avoimesti. Punaisen Ristin toimijat näkyvät aktiivisesti ihmisten joukossa, myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Otamme vastaan jokaisen vapaaehtoisen ja näemme toimijoidemme erilaisuuden ja monimuotoisuuden voimavarana. PALVELUALTIS Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Punaisen Ristin toimijat, lahjoittajat ja jäsenet saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta. AIKAANSAAVA Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein: keskitymme yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. YHTEISTYÖKYKYINEN Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja toimimme yhdessä heidän kanssaan vastataksemme avun tarvitsijoiden tarpeisiin. Teemme yhteistyötä niin Punainen Ristin sisällä kuin muiden järjestöjen, paikallisten yhteisöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja yrityskumppaneidemme kanssa, huomioiden järjestön arvot ja eettisen ohjeistuksen. 7 PERIAATTETTA Inhimillisyys Punainen Risti on syntynyt halusta auttaa erotuksetta kaikkia sodassa haavoittuneita. Se pyrkii kaikissa olosuhteissa sekä kansainvälisesti että kansallisesti ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä. Sen tarkoituksena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se haluaa edistää kaikkien kansojen kesken yhteisymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. Tasapuolisuus Punainen Risti ei tee minkäänlaista erotusta kansallisuuden, rodun, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman tai poliittisen mielipiteen perusteella. Sen pyrkimyksenä on torjua ja lievittää kärsimyksiä ja auttaa ensisijaisesti suurimmassa hädässä olevia. Puolueettomuus Säilyttääkseen kaikkien luottamuksen Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien syntyessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, rodullisiin, uskonnollisiin tai aatteellisiin ristiriitoihin. Riippumattomuus Punainen Risti on riippumaton. Vaikka kansalliset yhdistykset toimivatkin maansa lakien alaisina ja yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa, niiden tulee aina säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaan. Vapaaehtoisuus Punainen Risti on vapaaehtoista ja pyyteetöntä apua antava järjestö. Ykseys Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys. Sen tulee olla avoinna kaikille ja sen ihmisystävällisen toiminnan tulee ulottua koko maahan. Yleismaailmallisuus Punainen Risti ja Punainen Puolikuu on yleismaailmallinen järjestö, jossa kaikilla kansallisilla yhdistyksillä on yhteiset oikeudet ja velvollisuudet auttaa toinen toistaan. JÄRJESTÖN TARKOITUS Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi Edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan Vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä. (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä, Suomen Punaisen Ristin säännöt 2 )

4 Strateginen tavoite 1: Tehokas auttaminen autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Haluamme, että: meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti kotimaassa ja maailmalla. katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät. yhteisöt ja yksilöt toipuvat nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä. Onnistumme, kun meillä on: Parempi valmius auttaa Valmiustoiminta - Pidetään osaston valmiussuunnitelma päivitettynä. - Osallistutaan viranomaisten pyynnöstä erilaisiin tehtäviin: etsintä, henkinen tuki, evakuointi ja ensihuolto. - Ylläpidetään valmiutta ja hälytysjärjestelmää osallistumalla Vapepan (Vapaaehtoisen pelastuspalvelun) ja muiden tahojen harjoituksiin ja tilaisuuksiin. - Tehostetaan tiedottamista ja ryhmäläisten omatoimista hakeutumista Vapepan kursseille ja koulutuksiin: etsintä, ensihuolto, viesti ja Vapepan peruskurssi. Lisää kerääjiä ja varoja avustustoimintaan Nälkäpäivä on Suomen suurin ja tunnetuin vuotuinen varainhankintatapahtuma ja se on olennainen osa niin mielikuvaamme kuin avustusvalmiuttamme. Nälkäpäivä antaa mahdollisuuden jokaiselle suomalaiselle liittyä avun ketjuun. Se tuottaa auttamisen iloa niin kerääjälle, lahjoittajalle kuin avun saajalle. Kerääjiä kaivataan lisää. Uusilla toimintatavoilla saavutetaan uusia kohderyhmiä ja kerääjiä rekrytoimalla voidaan kokeilla vaikka keräämistä useampana päivänä. Tärkeintä on, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimimaan. Harrasteryhmien, opiskelijoiden ja työpaikkakeräysten ajankohta voi laajentua käsittämään nälkäpäiväviikon, vaikka osasto pääosin järjestääkin keräyksen perinteisessä muodossa. Rekrytoimme osastoon varainhankinnasta kiinnostuneita ihmisiä ja varmistamme, että uudet toimijat löytävät paikkansa. Hyödynnämme rekrytoinnissa nälkäpäiväkerääjät. Yhteistyötä tehdään paikallisesti, jotta parhaat ideat ja kokemukset vahvistavat varainhankintaa mahdollisimman laajasti. Nälkäpäivän järjestäminen jää usein muutamien ihmisten harteille. Osaston sisäisessä työnjaossa on kehittämisen varaa tiimiajattelun suuntaan. Eri toimintaryhmistä perustetaan työryhmä suunnittele-

5 maan Nälkäpäivää. Vaikka Nälkäpäivä on hyvin tunnettu, tarvitsee se tuekseen sekä perinteistä viestintää että markkinointiviestintää. Osastomme on mukana muissakin Punaisen Ristin keräyksissä esim. Nenäpäiväkeräyksessä. Enemmän ensiapuryhmäläisiä Hallinto - Vuoden alussa valitaan ensiaputoimikunta, joka koostuu toiminnan eri osa-alueiden asiantuntijoista. Ensiaputoimikunta kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa. - Ensiaputoimikunta kehittää ja arvioi ensiapuryhmän toimintaa, nimeää ryhmien varaston vastuuhenkilön ja hänelle varahenkilön. Toimikunta päättää isommista hankinnoista. - Ensiaputoimikunta palkitsee aktiivisia ryhmäläisiä ja tukee heidän kouluttautumistaan. Järjestötoiminta - Aktivoidaan yhteistoimintaa ensiapuryhmien ja osaston muiden toimintayksiköiden kanssa. - Tehdään yhteistyötä Tampereen seudun ryhmien kanssa eri osa-alueilla ja osallistutaan aluepalavereihin. - Hankitaan uusia jäseniä / ryhmäläisiä kertomalla ryhmätoiminnasta eri tilaisuuksissa ja hyödyntämällä osaston ja keskustoimiston tuottamaa materiaalia. - Panostetaan nykyisten ryhmäläisten sitoutumiseen ja ryhmässä pysymiseen. - Tiedotetaan aktiivisesti toiminnastamme osaston verkkosivujen, RedNetin sekä Hupsiksen kautta. - Kannustetaan ryhmäläisiä osallistumaan Punaisen Ristin omiin ja yhteistyötahojen tapahtumiin. - Osallistutaan avustustoimintaan mm. keräyksillä. - Kannustetaan ryhmäläisiä osallistumaan ryhmän toiminnan järjestämiseen. - Kannustetaan ryhmäläisiä osallistumaan ryhmän ja osaston päätöksentekoon kokouksissa sekä osallistumaan piirin vuosikokoukseen. Päivystyspalvelu - Jatketaan päivystyspalveluiden tuottamista. - Motivoidaan ensiapuryhmäläisiä ilmoittautumaan päivystyksiin omatoimisesti Hupsis- päivystystietokantaa käyttäen. - Käytetään päivystysvälineitä monipuolisesti huomioiden ryhmäläisten koulutustaso (PPE-D ja ensivaste). - Käytetään osastomme autoa päivystyksissä. - Järjestetään ensiavun jatko- ja täydennyskoulutusta ryhmäläisille. Tavoitteena on edelleen, että kaikki ryhmäläiset koulutetaan PPE-D tasolle. - Tarjotaan päivystyksiä ja niihin liittyviä harjoituksia myös alueen muille päivystysoikeuden omaaville ja halukkaille ryhmäläisille. - Järjestetään päivystäjille kiitostapahtuma.

6 - Ensiauttajat (ensivastekoulutetut) pitävät yllä osaamistaan osallistumalla osaston, piirin ja keskustoimiston järjestämiin koulutuksiin ja harjoitus viikonloppuihin. - Ensiapupäivystäjät osallistuvat vuotuiseen testaukseen. Koulutus- ja harjoitustoiminta - Ensiapuryhmä kokoontuu viikoittain niin, että vuorotellaan teorian ja käytännön välillä. - Kannustetaan ryhmäläisiä osallistumaan tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. - Kannustetaan ryhmäläisiä hakeutumaan henkisen tuen perus- ja jatkokurssille sekä varhaisen puuttumisen kurssille. - Järjestetään sekä keväällä että syksyllä ryhmäläisille harjoitusviikonloppu. - Järjestetään ensiapupainotteiset maastokisat toukokuussa Osallistutaan osaston, piirin ja keskustoimiston järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. - Ollaan apuna osaston ensiapukoulutus- ja muissa tilaisuuksissa. - Osallistutaan Punaisen Ristin ja Vapepan järjestämiin kilpailuihin. - Suunnitellaan ja kehitetään ensiapuryhmän Promotoimintaa sekä koulutetaan uusia Promoja. Strateginen tavoite 2: Vahva yhteisöllisyys - vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää Toiminnan tuloksiksi haluamme, että ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulumisesta ja vaikuttamisesta voimistuu. ihmisten taidot huolehtia omasta ja läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. yksinäisyys lievittyy. Onnistumme, kun meillä on: Enemmän ystäviä ja monipuolisempaa ystävätoimintaa - Ystävätoiminnasta vastaa 6 jäsenien ystävätoimikunta, joka kokoontuu tarvittaessa. - Ystävävälitys hoidetaan vapaaehtoisin voimin. Pyritään saamaan uusia välittäjiä nykyisten välittäjien lisäksi. - Tavoitteena on järjestää vähintään kaksi ystäväkurssia ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Tavoitteena on yksinäisten ystävää kaipaavien henkisen hyvinvoinnin parantaminen. - Vapaaehtoiset ystävät käyvät kodeissa ja laitoksissa ystävää tarvitsevan luona tukeakseen ja virkistääkseen lähimmäisiään.

7 - Laitosystävätoimintaa jatketaan Kuuselan palvelukodin muistihäiriöisten ryhmäkodissa ja Koukkuniemen vanhainkodin Iltalassa ja Lamminpään Lintuviitakodissa. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa laitoksissa laajennetaan. - Vankilavierailutoimintaa jatketaan Kylmäkosken vankilassa. - Ystäviä kannustetaan osallistumaan Terhokerho toimintaan. - Ystäviä kannustetaan osallistumaan myös muihin osaston toimintoihin. - Vapaaehtoisystäville järjestetään koulutusta ja virkistystä sisältäviä ystäväiltoja 4-6 kertaa, lisäksi järjestetään keväällä perinteinen teatteriretki. - Ystäville ja ystävävälittäjinä toimiville tarjotaan tukea tarpeen mukaan. - Ystäväkurssista peritään osallistumismaksu niiltä, jotka eivät ole Punaisen Ristin jäseniä. - Uudet ystävävälittäjät perehdytetään tehtävään. - Ystävinä toimivia kannustetaan osallistumaan Punaisen Ristin järjestämiin koulutuksiin ja alueellisiin ystävätapaamisiin. Terhokerho Suomen Kulttuurirahaston tukema Koko Suomi leikkii hanke on tuonut toimintamuodon ikäihmisten ja lasten yhteiseen toimintaan leikin ympärille. Hanke loppuu, mutta toimintaa pyritään jatkamaan edelleen Viola-kodilla. Tiistaikerho Kerho kokoontuu joka toinen tiistai, ei kuitenkaan kesäaikana. Toiminnan tarkoitus on kerholaisten aktivoiminen, hyvinvoinnin lisääminen, virkistyminen ja viihtyminen. Monikulttuurinen toiminta Monikulttuurisen toimikunnan tavoitteena on olla rohkea ja luotettava toimija koko Tampereen alueella. Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille Punaisen Ristin periaatteisiin sitoutuville. Monikulttuurinen toiminta tuo yhteen eri taustaisia ihmisiä. Vapaaehtoisena voi edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa. Toimintamme kautta kantaväestö ja maahan muuttaneet tutustuvat toisiinsa ja kehittävät yhdessä monikulttuurista koti seutua. Kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttunutta tarvetta. Monikulttuuristen toimintamuotojen kysyntä on vakiintunut entistä suuremmaksi. Seuraamme turvapaikanhakijoiden tilanteen kehittymistä Tampereella ja reagoimme siihen tarpeen mukaan. Nykyisten toimintamuotojen lisäksi kehitämme uutta, esimerkiksi asumisavun toimintamallia yhdessä SPR:n keskustoimiston Starttivoimaa-hankkeen kanssa. Teemme yhteistyötä Tampereella toimivien turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten kanssa. Toimintamuotoja ovat: Yhteistyö nuorisokahvila Uniikin kanssa

8 Kaupin vastaanottokeskuksen käsityökerho Monikulttuurinen ystävätoiminta Läksyhelpit Suomen kieleen ja kulttuuriin liittyvät erilaiset tapahtumat Kielikahvilat Asumisapu (sosiaalinen toiminta ja materiaaliapu) Vapaaehtoisten rekrytointi, aktivointi ja tukeminen ovat perustehtäviämme. Siinä tarvitaan tiedotusta ja infotilaisuuksia, ohjausta ja koulutusta sekä kiinteää yhteydenpitoa. Järjestämme joka kuukausi uusien vapaaehtoisten tapaamisen. Huolehdimme myös vertaistuen saamisesta järjestämällä vapaaehtoisille tapaamisia. Tavoitteenamme on vapaaehtoisten sitouttaminen SPR:n toimintaan ja osaston jäseneksi. Yhteistyötahoinamme ovat Tampereen osaston muut toiminnot, Tampereen muut osastot, Hämeen piiri ja muut monikulttuurisen toiminnan yhteistyötahot, kuten kaupungin kulttuuri- ja maahanmuuttopalvelut sekä erilaiset verkostot. Teemme yhteistyötä suunnittelussa, tiedottamisessa ja tapahtumien toteuttamisessa. Etsimme aktiivisesti yhteistyökumppaneita paikallisista toimijoista, joiden kanssa SPR:n arvot ja eettiset ohjeet kohtaavat. Teemme yhteistyötä myös maahanmuuttajien järjestöjen kanssa. Monikulttuurisuuden integroiminen muihin Tampereen osaston toimintoihin on yksi tavoitteemme. Esittelemme monikulttuurista toimintaa osana SPR:n toimintaa erilaisissa tilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa. Vuoden aikana pyrimme osallistumaan ainakin seuraaviin tapahtumiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa: Rasisminvastainen viikko Punaisen Ristin viikko Maailma kylässä -festivaali Tamyn Aatemarkkinat Puistofiesta Nälkäpäiväkeräys Nenäpäivä Tiedottamiseen käytämme aktiivisesti sähköpostilistaa, RedNetiä ja Facebookia. Lisäksi kaikissa toimintamuodoissa on omat tiedotuskanavansa. Lähetämme suomen- ja englanninkielisen uutiskirjeen kahdesti kuussa. Läksyhelppi Läksyhelpissä vapaaehtoiset ohjaajat auttavat koululaisia koulun jälkeen läksyjen kanssa joko koulun tai kirjaston tiloissa. Läksyhelpissä myös jutellaan, pelataan ja vietetään aikaa yhdessä. Läksyhelppi on tarkoitettu peruskoululaisille, tervetulleita ovat kaikki lapset taustaan katsomatta. Läksyhelppitoimintaa järjestetään tarpeen mukaan.

9 Aktiiviset nuoret nuorten tukena Nuorisotoiminta Punaisen Ristin Tampereen osaston nuorisotoiminnassa jatketaan vuonna 2017 nuorille järjestettyä avointa ja helposti lähestyttävää toimintaa. Jatketaan Reddie Kids kerhotoimintaa, nuorisoryhmätoimintaa ja nuorten aikuisten toimintaa. Jo olemassa olevaan toimintaan rekrytoidaan lisää ryhmäläisiä niin Reddie Kids kerhoon, nuorisoryhmään kuin nuorten aikuisten ryhmään. Vanhoja ja uusia ohjaajia koulutetaan tarpeen mukaan. Tuetaan ohjaajien osallistumista järjestö- ja nuorisokoulutuksiin. Lisäksi ohjaajia ja aktiivisia ryhmäläisiä kannustetaan palkitsemalla ja kiittämällä. Panostetaan mainontaan muun muassa sosiaalisessa mediassa ja lisäämään näkyvyyttä esimerkiksi osallistumalla nuorille suunnattuihin tapahtumiin sekä tekemällä kouluyhteistyötä mahdollisuuksien rajoissa. Pyritään lisäämään yhteistyötä osaston muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi monikulttuurisuustoiminnan ja ystävätoiminnan kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Osaston nuorisojäseniä kannustetaan osallistumaan tapahtumiin ja toimielimiin sekä vaikuttamaan järjestössä eri tasoilla. Tiedotetaan piirin ja valtakunnallisen tason toiminnan mahdollisuuksista ja innostetaan osallistumista. Osaston nuorisojäseniä kannustetaan osallistumaan yleiskokoukseen. Osaston nuorisotoiminta osallistuu Punaisen Ristin viikon tapahtumiin, Nälkäpäivään ja vähintään yhteen järjestömme kampanjaan, kuten esimerkiksi rasisminvastainen viikko. Lisäksi pyritään viestimään toiminnasta innostavasti ja rohkeasti. Nuorisotoiminnasta vastaa osaston hallituksen vahvistama nuorisotoimikunta, joka nimetään tehtävään vuodeksi kerrallaan. Tehtäviin kuuluu mm. osaston nuorisotoiminnan ja talouden suunnittelu sekä koordinointi. Reddie Kids toiminta Jatketaan vuotiaille suunnatun varhaisnuorten Reddie Kids kerhoryhmän toimintaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa keväällä ja syksyllä koulutettujen ohjaajien johdolla osaston tiloissa (Tampurissa). Ryhmässä varhaisnuoret harjoittelevat ensiaputaitoja ja järjestötoimintaa monimuotoisten menetelmien avulla. Varhaisnuorta kannustetaan ottamaan vastuuta itsestään, läheisistään ja ympäristöstään. Suvaitsevaisuus ja tasapuolisuus ovat varhaisnuorisoryhmän peruspilareita. Pyritään rekrytoimaan lisää kerholaisia muun muassa koulurekrytoinnin avulla. Tiedottamisessa ja mainonnassa hyödynnetään osaston nettisivuja ja Facebookia, sekä mahdollisia muita sosiaalisen median ja muun median kanavia. Nuorten ryhmä Jatketaan yli 13-vuotiaille suunnattua nuortenryhmää. Pyritään panostamaan osastoyhteistyöhön esimerkiksi muiden Tampereen alueen osastojen

10 kanssa. Ryhmä kokoontuu osaston tiloissa (Tampurissa) joka toinen viikko keväällä ja syksyllä ohjaajien johdolla. Osaston nuorisojäseniä kannustetaan osallistumaan piirin tarjoamiin toimintoihin ja järjestön valtakunnallisiin tapahtumiin (esim. Nuorten vuosikokous ja yleiskokous). Nuoria kannustetaan myös osallistumaan järjestön kansainväliseen toimintaan, kuten esimerkiksi kansainvälisille leireille. Hyödynnetään osaston nettisivuja ja sosiaalista mediaa tiedottamisessa. Nuoria kannustetaan ottamaan myös osaa erilaisiin koulutuksiin, mitä esimerkiksi piirin alueella järjestetään. Nuorten aikuisten ryhmä Nuorten aikuisten ryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2017 aikana osastoyhteistyössä muiden osastojen kanssa. Ryhmä on alueellinen nuorten aikuisten ryhmä vuotiaille nuorille ja myös nuoren mielisille vanhemmille aikuisille. Ryhmä osallistuu erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Ryhmä suunnittelee itse oman ohjelmansa mieltymystensä mukaan. Hyödynnetään mainostamisessa sosiaalista mediaa ja muita kanavia. Ryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan erilaisiin valtakunnallisiin ja piirin tapahtumiin mm. tulevaan yleiskokoukseen. Leiritoiminta Järjestetään yksi lastenleiri kesällä, jonne otetaan kaksi leiripomoa. Yritetään järjestää leiri osastoyhteistyössä jonkun muun osaston kanssa. Johtava asema Ensiapukoulutuksessa Ensiapu elämäntaito Vahvistamme kansalaisten ensiaputaidoilla arjen turvallisuutta ja auttamisvalmiutta. - Kevät- ja syyskauden aikana järjestetään joka kuukausi EA1-päiväkurssi ja iltakurssi. EA2-kurssi järjestetään tarpeen mukaan joko ilta- tai viikonloppukurssina sekä keväällä että syksyllä. - Tarjotaan kohdennettuja koulutuksia yrityksille. - Pidetään aktiivisesti yhteyttä ensiapukoulutettuihin yrityksiin ja muistutetaan tulevista koulutuksista. - Mainostetaan paikallisissa lehdissä järjestettäviä ensiapukoulutuksia. - Päivitetään osaston nettisivuja ensiapukoulutuksen osalta. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia lähiympäristössä Terveyspiste Hallinto Terveyspiste toimii osaston vapaaehtoistoiminnan keskuksessa Tampurissa. Vapaaehtoisten toimijoiden piiriin kuuluu toistakymmentä neuvontatyötä tekevää terveydenhuollon ammattilaista sekä odotustilassa avustajina toimivia ystävätoiminnan vapaaehtoisia. Syksyllä 2017 terveyspiste tulee toimineeksi 20 vuotta. Terveyspisteen vas-

11 taavana aloittaa Hanna Granroth ja varavastaavana Marja Puomio. Suunnittelu- ja koulutuskokouksia pidetään talvikaudella 2-3. Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on erityisesti ikääntyvien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden toimintakyvyn säilyminen ja elintapojen paraneminen vahvistamalla niitä ylläpitäviä voimavaroja ja antamalla ohjausta ja tukea arkielämässä selviytymiseen. Toiminta Perustoimintana on vapaaehtoistoiminnan keskuksessa pidettävät terveysneuvontavastaanotot joka toinen viikko. Kesätauko on seitsemän viikkoa. Terveyspisteen palvelut ovat maksuttomia ja saatavilla ilman ajanvarausta. Terveyspiste palvelee kaikkia omasta hyvinvoinnistaan ja toimintakykyisyydestään kiinnostuneita. Asiakkaiden kanssa keskustellaan heidän kokemistaan terveysongelmista, voimistaan selviytyä arkielämässä sekä keinoista ehkäistä elintapasairauksia ja tapaturmia. Asiakkailta mitataan verenpainetta ja verensokeria ja heidät ohjataan tarvittaessa asianmukaiseen hoitoon. Tampurin ohella jatketaan säännöllistä terveysneuvontatoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutuja-asiakkaille Sopimusvuoren Sorinan palvelukeskuksessa. Syksyllä 2016 kokeiluna aloitettua terveysneuvontaa Lielahden kirjastossa jatketaan, jos kokeilu osoittaa toiminnan tarpeellisuuden. Perustoiminnan lisäksi järjestetään luentoja Tampurissa ja tehdään terveysneuvontavierailuja yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin. Vuoden aikana panostetaan erityisesti toiminnasta tiedottamiseen ja uusien toimijoiden rekrytointiin. Selvitellään myös, millaisia harjoittelumahdollisuuksia terveyspiste voi tarjota alan opiskelijoille. Koulutus ja yhteistyö Vapaaehtoisia kannustetaan osallistumaan terveyspistetoimijoiden valtakunnalliseen tai alueelliseen täydennyskoulutukseen ja tuetaan aktiivisten jäsenten osallistumista muuhunkin toimintaa edistävään koulutukseen. Yhteistyötä tehdään mm. eläkeläisyhdistysten kanssa ja sitä kehitetään kaupungin perusterveydenhuollon sekä paikallisten kansanterveys- ja sosiaalialan järjestöjen kanssa. Herätellään yhteistyötä lähialueen terveyspisteiden kanssa. Talous Kustannukset katetaan toiminnassa saaduilla vapaaehtoisilla lahjoituksilla, ulkopuolisten tilaisuuksien järjestäjien maksamilla kulukorvauksilla sekä osaston talousarvioon varatulla määrärahalla. Festaritoiminta Festaritoiminnassa hyödynnämme kokeiltuja yhteistoiminnan malleja, jolloin eri toimintamuodot, ensiapu, henkinen tuki, päihdetyö ja seksuaaliterveys toimivat yhdessä saman tavoitteen eteen terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi massatapahtumissa.

12 Strateginen tavoite 3: Henkinen tuki Henkisen tuen koulutus antaa valmiuksia ymmärtää tunteita ja reaktioita äkillisen kriisitilanteen kohdatessa. Kannustetaan eri toimintaryhmän jäseniä hakeutumaan henkisen tuen koulutukseen. Jouluapu Osastomme jakaa jouluna Dunderbergin säätiöstä saaduilla varoilla lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. Yhteistyö kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa Ollaan mukana Elonpolkuja verkoston tapahtumissa yhdessä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ja muiden yhteisöjen kanssa. Rohkea vaikuttaminen - Vaikutamme inhimillisyyden puolesta Haluamme, että Punaisen Ristin jäsenyys on arvostettu kannanotto inhimillisyyden ja välittämisen puolesta. Punainen Risti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisesti asenteet yhteiskunnassa inhimillistyvät puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntään yhteiskunnassa. Onnistumme kun: Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta Vaikuttamistoiminnan yksi näkyvä paikka ovat vuosittaiset valtakunnalliset kampanjapäivät. Kampanjapäivinä nostamme esiin vaikuttamisen viestejä ja kutsumme ihmisiä mukaan toimimaan. Ystävänpäivänä Rasismin vastaisella viikolla maaliskuussa Punaisen Ristin viikolla toukokuussa Nälkäpäivänä syyskuussa. Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme uusia jäseniä Vahva, näkyvä vaikuttamistyö ja aktiivinen paikallinen vapaaehtoistoiminta houkuttelevat jäseniä. Rekrytoimme uusia jäseniä kaikissa tilaisuuksissa, joissa järjestö on mukana. Osaston jäsenmestaria kannustetaan pitämään jäsenyyttä esillä ja tuetaan häntä uusien jäsenten vastaanottamisessa ja yhteydenpidossa jäseniin. Kutsumme kaikki säännöllisesti toimivat vapaaehtoiset liittymään jäseniksi. Jäsenhankinnassa erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, joita kutsumme mukaan toimintaan.

13 Viestintä on tärkeää osaston toimintaa esimerkiksi jäsenhankinnan, jäsenhuollon sekä näkyvyyden kannalta. Osastomme viestintä vuonna 2017 näyttäytyy vapaaehtoisina ja heidän tarinoinaan. Osastomme näkyy sähköisesti omalla RedNet sivullaan sekä Facebookissa. Näiden sivujen päivittämisestä vastataan aktiivisesti toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan vastuulla. Toimintaryhmien vetäjillä on vastuu tuottaa ajankohtaista materiaalia sivustoille. Facebookissa tuodaan esille osaston omaa toimintaa sekä valtakunnallisesti tuotettua materiaalia edistämään Punaisen Ristin tehtävää. Osaston nettisivujen osaston arki blogia jatketaan. Lisäksi aloitetaan uusi minun tarinani osuus, jossa vapaaehtoisemme saavat kertoa oman tarinansa. Osaston jäsenkirje ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Sitä muutetaan paremmin yleisesitteen muotoon. Osasto viestii myös aktiivisesti yhteistyökumppaneillemme. Muu osaston jakomateriaali päivitetään tarpeen mukaan. Lisäksi osastolle tehdään oma viestintäsuunnitelma tarvittaessa ulkopuolisen avun turvin. Osasto osallistuu kaikkiin valtakunnallisiin kampanjoihin ystävänpäivänä 14.2, rasismin vastaisella viikolla maaliskuussa, Punaisen Ristin viikolla toukokuussa sekä Nälkäpäivänä syksyllä. Punaisen Ristin viikolla sekä Nälkäpäivänä osastomme näkyy Tampereen Keskustorilla. Kampanjoihin osallistuvat kaikki osastomme toimintaryhmät. Osasto tarjoaa tarpeen mukaan ajankohtaista asiaa ja kannanottoja paikalliselle medialle sekä esiintyy paikallisessa mediassa. Osaston jäsenmäärä lokakuussa 2016 oli Vuoden 2017 aikana on tarkoitus lisätä jäsenmäärää 5 % eli 115 uudella jäsenellä. Tähän tavoitteeseen tarvitaan kaikkien osaston jäsenien apua. Kaikille jäsenille lähetetään osaston jäsentiedote vähintään kaksi kertaa vuodessa osana jäsenhuoltoa. Vapaaehtoistoiminnan keskus Tampuri Vapaaehtoistoiminnan keskus Tampuri on Tampereen osaston ryhmien kokoontumistila, koulutustila ja info piste. Tampuri jakaa tietoa osaston kaikesta vapaaehtoistoiminnasta sekä kotihoitopalvelusta. Lisäksi Tampuri pyrkii vastaamaan myös muihin Punaista Ristiä koskeviin kysymyksiin. Tampurin toimintaa kehitetään niin, että se vastaa mahdollisimman monien eri kävijäryhmien toiveisiin. Ihmisiä pyydetään mukaan toimintaan. Toiminta Lisätään Tampurin tunnettuutta tamperelaisten keskuudessa Tampurissa on yksi vakituinen työntekijä, toiminnanohjaaja Vapaaehtoisille järjestetään koulutusta, ohjausta ja virkistystoimintaa

14 Tampurissa järjestetään erilaisia tapahtumia ja te toja Toiminnasta tiedotetaan osastomme kotisivuilla, osaston kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsentiedotteessa, Facebookissa sekä Aamulehden menot -palstalla ja Tamperelaisen Minne mennä -palstalla. Hyödynnetään myös Finlaysonin alueen Intraa. Varoja toimintaan hankitaan myymällä mm. Punaisen Ristin omia tuotteita ja käsitöitä. Järjestetään myyntitapahtumia ja vuokrataan tiloja. Kehitetään Juveneksen ja Finlaysonin alueen kanssa yhteistyötä. ERITYISPALVELUT Osaston auto Autoa käytetään mahdollisuuksien mukaan ensiapupäivystyksissä ja muissa osaston ajoissa Kotipalvelutoiminta Tavoitteena on: jatkaa laadukasta koti- ja siivouspalveluiden tuottamista lisätä asiakasmäärää säilyttää asema tamperelaisena palveluntuottajana toteuttaa hyvää henkilöstöhallintaa pitää toiminta kannattavana uudistua ja kehittyä tulevaisuuden haasteiden mukaan Asiakkaat - Asiakkaiden käyntiaikoja pyritään täsmentämään tiedottamalla ajoissa tulevista muutoksista käynneissä. Samalla voidaan kysellä palvelujen sujuvuutta ja saada nopeata reagointia laadun varmistamiseksi. - Reklamaatiot ja vaaratilanteet kirjataan sekä selvitetään asianomaisten kesken. - Asiakassuhteiden ylläpitoon kiinnitetään huomiota. Hyvää asiakas suhdetta tuetaan suunnittelemalla käynnit omahoitajan listalle. Yleisestikin pyritään tuottamaan palvelu tutuksi tulleella hoitajalla. - Laajennetaan palveluja nuorten perheiden keskuuteen. - Asiakastyytyväisyyskyselyjä lähetetään kerran vuodessa. Palaute käsitellään ja toimintaa kehitetään palautteen mukaisesti. - Kaikkien säännöllisesti palveluja saavien asiakkaiden kanssa on voimassa oleva kuluttajalain mukainen kirjallinen sopimus, jota päivitetään tarpeen vaatiessa. - Tuotetaan laadukasta ja joustavaa palvelua kaupungin omaishoidon asiakkaille. Markkinointi - Jatketaan aktiivista markkinointia, yhteydenpitoa ja esittelyä yhdistyksille, sosiaalityöntekijöille, seurakunnan toimipisteissä sekä erilaisissa kerhoissa ja tapaamisissa. Lehti-ilmoituksia käytetään harkinnanvaraisesti.

15 - Pidetään yllä yhteydenpitoa ja kehitystyötä yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyjen palaute tiedotetaan eteenpäin yhteistyökumppaneille. Henkilöstöhallinto - Työvuorojen ennakoitavuuteen pyritään kiinnittämään huomiota. - Koulutusta järjestetään tarpeiden pohjalta. - Huolehditaan työvälineiden asianmukaisuudesta. - Pidetään työntekijöiden yhteinen palaveri toimistolla pari kertaa kuukaudessa huomioiden asiakastilaukset. - Kiinnitetään huomiota mm. työssä jaksamiseen ja työntekijän kokemaan työhyvinvointiin. - Tuetaan tiimiytymistä ja työhyvinvointia yhteisillä tapahtumilla 2-3 kertaa vuodessa. Sijoitustoiminta Osaston sijoitusvarallisuus koostuu asunto-osakkeista sekä kotimaisista pörssiosakkeista. Pääosa varallisuudesta on tullut vuosien varrella lahjoituksina osastollemme ja onnistuneella sijoitustoiminnalla sitä on myös saatu merkittävästi kasvatettua. Pörssiosakkeiden valinnassa on pyritty suosimaan perinteistä suomalaista teollisuutta ja erityistä huomiota on kiinnitetty mahdollisimman tasaiseen ja hyvään osinkovirtaan. Osaston oman asiantuntemuksen lisäksi sijoituksista neuvotellaan yhteistyöpankin kanssa. Noudatamme keskustoimiston määrittämiä yleisiä Punaisen Ristin suuntaviivoja sijoitustoiminnassa. Omaisuuden tuotolla tuetaan osastomme vapaaehtoistoimintaa.

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet TÄMÄ ON PUNAINEN RISTI Punaisen Ristin arvot ja periaatteet Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 sivu 1 PUNAISEN RISTIN ARVOT JA PERIAATTEET TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 1 Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 Avoin Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015 NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015 NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen on avoin kaikille. Ystävätoiminnan päivystyspäivät ovat maanantaisin ja torstaisin klo 12.00 15.00. Tervetuloa kahville ja vaihtamaan

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus

inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus vapaaehtoisuus YKSEYS yleismaailmallisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Suomen Punainen Risti Tampereen osasto

TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Suomen Punainen Risti Tampereen osasto TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Tampereen osasto Jäsentiedote syksy 2017 LÄKSYHELPPI UUSIA JA VANHOJA JUTTUJA TAMPEREEN OSASTOLLA on Tampereen osaston yksi vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa vapaaehtoiset auttavat

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG Toimintalinjaus 2018-2020 Liiton Strategia 2020 Luonnos Näin toimintalinjauksen valmistelu eteni 2009 Kevät 2016 Syksy 2016 Helmi-maaliskuu 2017 Kesäkuu 2017 Tiedonkeruu Tutkimukset Kyselyt Analyysit Johtopäätökset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan.

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan. Nuorten vuosikokous järjestettiin 3.-5.10.2014. Ohessa kokouksessa hyväksytyt aloitteet, ponnet ja kannanotot sekä toimenpiteet Nuorten vuosikokouksen aloitteisiin. Käsitelty Punaisen Ristin hallituksen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Monimuotoinen vapaaehtoistyö

Monimuotoinen vapaaehtoistyö Monimuotoinen vapaaehtoistyö 2.8.2017 1 Mielikahvila Mielikahvila on auki torstaisin klo 17-21, osoitteessa Sorinkatu 4 C 1.krs Mielikahvila on sekä vapaaehtoistoiminnan keskus että avoin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille ILOA AUTTAMISESTA Kouluyhteistyön linjaus vuosille 2014 2020 Suomen Punainen Risti 18.9.2014 1 Pekka Laukkanen, Kouluyhteistyön kehittämistyöryhmä 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Punaisen Ristin arvomaailma...

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Toimintalinjaus vuosille

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Toimintalinjaus vuosille OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintalinjaus vuosille 2018 2020 Esitys hallituksen luonnokseksi järjestökäsittelyä varten 27. 28.1.2017 1 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Päätavoite

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintalinjaus vuosille 2018 2020 Auttaja lähellä sinua Hallituksen esitys yleiskokoukselle 10. 11.6.2017 Suomen Punaisen Ristin toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 Kontti-ketju toiminta alkanut vuonna 2001 tällä hetkellä 12 tavarataloa: Oulu 2001,Kuopio 2001,Pori 2003, Rovaniemi 2003, Lahti 2005, Joensuu 2006,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2017

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2017 Nousiaisten osasto NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2017 NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen on avoin kaikille. Ystävätoiminnan päivystyspäivät ovat maanantaisin ja torstaisin klo 12.00 15.00. Tervetuloa

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 3 TOIMINTAMUODOT... 5 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia Suomen Mielenterveysseuran OVI-hanke tarjoaa Maahanmuuttajataustaisille tietoa, joka lisää hyvinvointia Aiheina ovat mielen hyvinvointi ja voimavarat maahanmuuttoon liittyvät tunteet miten voi auttaa itseä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot