OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU"

Transkriptio

1 OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU OSA 3 TILINTARKASTUS: 1. KUKA TILINTARKASTAJA ON? - MÄÄRITELMÄ: IFAC TILINTARKASTUS ON MINKÄ TAHANSA KOKOISEN TAI LAKISÄÄTEISEN MUODON OMAAVAN ANSAITATALOUDELLISEN TAI MUUN TALOUSYKSIKÖN TILINPÄÄTÖKSEN TAI SIIHEN VERRATTAVAN INFORMAATION TUTKIMISTA, JONKA TARKOITUKSENA ON MIELIPITEEN ILMAISEMINEN TUTKITUSTA TILINPÄÄTÖKSESTÄ TAI SIIHEN RINNASTETTAVASTA INFORMAATIOSTA SAARIKIVI: TILINTARKASTUS ON TARKASTETTAVAN YHTEISÖN TALOUDELLISTA ASEMAA JA SIIHEN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA KUVAAVAN INFORMAATION OIKEELLISUUDEN VARMISTAMISTA AMMATTITAITOISEN JA LUOTTAMUSTA NAUTTIVAN ULKOPUOLISEN TARKASTAJAN TOIMESTA. 1 -TILINTARKASTUKSEN TAVOITTEET 1 SAARIKIVI, M-L, TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUS,

2 - TILINPÄÄTÖKSEN LUOTETTAVUUDEN VAHVISTAJA TILINTARKASTAJAN ON VARMISTETTAVA MM. SE, ETTÄ TULOSLASKELMAN JA TASEEN TIEDOT PERUSTUVAT KIRJANPITOON JA ETTÄ TILINPÄÄTÖKSESSÄ ON ESITETTY LAIN JA HYVÄN KIRJANPITOTAVAN EDELLYTTÄMÄT TIEDOT EI AINA HELPPOA VRT. ESIM. POHJANHOVI -TILINTARKASTUS KIINNOSTAA TÄRKEIMPÄNÄ SIDOSRYHMÄNÄ TILINTARKASTAJILLE VOIDAAN PITÄÄ OSAKKEENOMISTAJIA - ERITYISESTI SILLOIN KUN OMISTUS JA JOHTO KUULUU ERI HENKILÖILLE. TÄLLÖIN OSAKKAIDEN SAAMAN INFORMAATION LUOTETTAVUUDEN TARKASTAMINEN KOROSTUU 2

3 TOINEN TÄRKEÄ SIDOSRYHMÄ OVAT LUOTONANTAJAT.HEIDÄN KIINNOSTUKSENSA KOSKEE YRITYKSEN LUOTTOKELPOISUUTTA. Luotonantajat joutuvat pohtimaan luototukseensa sisältyvää riskiä mistä syystä on tärkeää, että he ymmärtävät päätöksen perustana olevan taloudellisen informaation oikein ja ovat vakuuttuneita siitä, että informaatio antaa oikean ja rehellisen kuvan yrityksen talouden tilanteesta VEROTTAJAKIN ON KIINNOSTUNUT ASIASTA MYÖS JOHTO ON KIINNOSTUNUT VAIKKEI PERINTEINEN TILINTARKASTUS AINA VÄLTTÄMÄTTÄ TUOKAAN MITÄÄN UUTTA TIETOA. TILINTARKASTUKSESSA KUITENKIN TODETAAN JOHDON TOIMINNAN LAATU JA LAILLISUUS. -EPÄVARMUUDEN OLEMASSAOLO: HAASTATELTAVIEN MUKAAN TILINTARKASTAJA EI MYÖSKÄÄN AINA TIEDÄ SAAKO HÄN KAIKEN OLEELLISEN TIEDON TARKASTUSKOHTEESTA. VIRTANEN AILA LASKENTATOIMI JA MORAALI - HENKILÖ JOLTA HALUTAAN NS. VAKIOMUOTOINEN TILINTARKASTUSKERTOMUS LEPPINIEMI VAKIOMUODOSTA POIKKEAMINEN ON ERITYISEN VAKAVAN HUOMION ARVOISTA -AINA EI KUITENKAAN KÄY NIIN HYVIN 3

4 4

5 VRT TALVIVAARAN MUKAUTETTU TILINTARKASTUSKERTOMUS - AMMATTILAINEN, ASIANTUNTIJA, LUOTTOHENKILÖ, KONSULTTI YRITTÄJÄT KYSYVÄT TILINTARKASTAJALTA APUA MONENLAISIIN (MM. VEROTUKSEEN LIITTYVIIN) KYSYMYKSIIN 2 - ONGELMAKSI MUODOSTUU TÄLLÖIN SE, MILLOIN TILINTARKASTAJA OSALLISTUU YRITYKSEEN PÄÄTÖKSENTEKOON JA VAARANTAA SAMALLA RIIPPUMATTOMUUTENSA. AILA VIRTANEN LASKENTATOIMI JA MORAALI Asiakkaat odottavat tilintarkastajilta neuvoja ja ohjeita. Neuvonta pidetään erillään siitä, että tilintarkastaja osallistuisi tilinpäätöksen tekemiseen tai muuhun yrityksen päätöksentekoon. Siellä vaan on sitten pidettävä se raja selvänä, että mikä on konsultointia, mikä on tilintarkastusta, ja tilintarkastaja ei voi koskaan olla yrityksen johtaja, ei voi tehdä päätöksiä, sitä ei pidä kuvitella. Ja varoa, jopa sanoisin näin, varoa antamasta sellaista kuvaa, että on jollain tavalla vaikuttamassakaan siihen päätökseen Muuten, muuten tässä ollaan tämän riippumattomuuden kanssa. Se on silloin minusta menetetty. (Kauko, ammattitilintarkastaja 2 KS. MARKKU KOSKELA TILINTARKASTUS PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ, 1990 TAI REGINALD JÄGERHORN REVISORN SOM KONSULT OCH RÅDGIVARE,

6 KHT- YHD.: TILINTARKASTUSASIAKKAAN AVUSTAMINEN ESIMERKIKSI KIRJANPIDON HOITAMISESSA TAI TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA (ESIM. IFRS-TILINPÄÄTÖKSISSÄ) SAATTAA MUODOSTAA NS. OMAN TYÖN TARKASTAMISEN UHAN, JOS TILINTARKASTUSYHTIÖ MYÖS TILINTARKASTAA TILINPÄÄTÖKSEN KHT- YHD.: TILINTARKASTUSYHTIÖTÄ PYYDETÄÄN USEIN NEUVOMAAN TILINTARKASTUSASIAKASTA VEROASIOISSA. VERONEUVONTAPALVELUT VAIHTELEVAT ESIMERKIKSI VEROLAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA VEROSUUNNITTELUUN, VEROTUSTA KOSKEVIEN LAUSUNTOJEN ANTAMISEEN SEKÄ AVUSTAMISEEN VEROVALITUKSISSA. TÄLLAISTEN PALVELUJEN EI YLEENSÄ KATSOTA MUODOSTAVAN UHKAA RIIPPUMATTOMUUDELLE. 6

7 - VASTUUNKANTAJA 7

8 VASTUUHAN ON IHAN MAHDOTON - MARTTI, AMMATTITILINTARKASTAJA ) Ks. Aila Virtanen Laskentatoimi ja moraali - HENKILÖ, JONKA KÄYTTÄYTYMINENKIN ON OMAN AMMATTIKUNNAN SISÄISIN OHJEIN MÄÄRITELTY (TTL20 ) 8

9 9

10 10

11 2. TILINTARKASTUSLAIN KESKEISIMMÄT KOHDAT: -UUDEN TILINTARKASTUSLAIN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET HORSMANHEIMO ETC. S TILINTARKASTAJAN MÄÄRITELMÄT (TTL 2 ) HTM-TILINTARKASTAJA KHT-TILINTARKASTAJA JHTT-TILINTARKASTAJA ESIM. / / - TILINTARKASTUSVELVOLLISUUS (TTL 4 ) Jollei muualla laissa toisin säädetään, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisöissä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa; tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 :ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. TILINTARKASTUSLAKI ON YLEISLAKI, JOTA SOVELLETAAN, ELLEI MUUALLA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SÄÄDETÄ TOISIN. ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖSSÄ TILINTARKASTAJAN VALINTAAN VELVOITTAVAT SÄÄNNÖKSET OVAT TAVALLISIA ( Horsmanheimo s. 53-) 1) Säätiölaki (aina valittava tilintarkastaja) 2) Luottolaitoslaki (aina valittava KHT-tilintarkastaja) 3) Asunto-osakeyhtiölaki 11

12 65 ( /463) Velvollisuus valita tilintarkastaja Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa säädetään, asunto-osakeyhtiössä on valittava tilintarkastaja, jos: 1) yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa; tai 2) osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. -TILINTARKASTUKSEN KOHDE (TTL 11 ) TILINTARKASTUS KÄSITTÄÄ A. KIRJANPIDON, B. TILINPÄÄTÖKSEN, C. TOIMINTAKERTOMUKSEN JA D. HALLINNON TARKASTUKSEN - Hallinnon tarkastus on tilintarkastuslain esitöiden mukaan tarkastuskohteen johdon toiminnan lainmukaisuuden valvomista (eikä niinkään liiketaloudellisten näkökulmien tai tarkoituksenmukaisuusnäkökulmien selvittämistä). Hallinnon tarkastuksen osa-alueita ovat ensinnäkin tarkastuskohdetta koskevan lainsäädännön noudattamisen tarkastus ja toisaalta tarkastuskohteen yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen tarkastus Hallinnon tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa tilintarkastusevidenssiä, jotta tilintarkastaja voisi tilintarkastuskertomuksessaan esittää ns. huomautuksen TTL 15 : Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos yhteisön tai säätiön yhtiömies, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsen, 12

13 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvollinen on: 1) syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan; tai 2) rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä. TILINTARKASTAJA EI KUITENKAAN OLE VASTUUKYSYMYSTEN ASIANTUNTIJA. EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA TULISI NOUDATTAA RAPORTOINNISSA PIDÄTTYVYYTTÄ, JOLLOIN TILINTARKASTAJALLA EI MYÖSKÄÄN OLE HUOMAUTTAMISVELVOLLISUUTTA. OSAKEYHTIÖISSÄ MM. OSAKKAIDEN TASAVERTAINEN KOHTELU JA ETUJEN VALVONTA ON TÄRKEÄ OSA HALLINNON TARKASTUSTA. Hallinnon tarkastaminen Riistaman kirjan (Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö)mukaan: - Yhtiöjärjestys ja päättävien elinten pöytäkirjat - Osakeluettelot ja osakasrekisterit - Sisäinen kontrollijärjestelmä - Veroasiat - Vakuutusten hoidon tarkistaminen, s Kirjanpitojärjestelmät - Sopimukset jne. -VELVOLLISUUS TEHDÄ TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ (TTL 14 ) KUN TILINTARKASTUSKERTOMUS ON TEHTY, TILINTARKASTAJAN ON TEHTÄVÄ SIITÄ TILINPÄÄTÖKSEEN MERKINTÄ, JOSSA VIITATAAN TILINTARKASTUSKERTOMUKSEEN 13

14 Tasekirjaan kirjoitetaan= Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Päiväys ja allekirjoitus KS. KHT- YHDITYSKSEN KIRJA TILINTARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNOT S VELVOLLISUUS ANTAA TILINTARKASTUSKERTOMUS (TTL 15 ) TILINTARKASTUSKERTOMUKSET: 1. VAKIOMUOTOINEN TILINTARKASTUSKERTOMUS Sisältää ns. johdanto-, toimivan johdon vastuu-, tilintarkastajan velvollisuus- ja lausuntokappaleen KS. KHT- YHDITYKSEN KIRJA TILINTARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNOT 14

15 S. 72 YKSITTÄISEN OSAKEYHTIÖN VAKIOMUOTOINEN TILINTARKASTUSKERTOMUS: 15

16 2. MUKAUTETTU TILINTARKASTUSKERTOMUS Mukautettu tilintarkastuskertomus sisältää mukautetun eli vakiomuodosta poikkeavan: - Tilintarkastuslain edellyttämän lausuman tai - Erityislainsäädännön edellyttämän lausuman - Huomautuksen tai - Lisätiedon 16

17 Mukautetut tilintarkastuskertomukset voidaan jaotella seuraavasti (KHT-yhd): I Tilanteet, jolla ei ole vaikutusta tilintarkastajan lausumien sisältöön siten, että ne poikkeaisivat vakiomuotoisesta: Mm. lisätiedon antaminen tai huomautus II Tilanteet, joissa tilintarkastajan lausumat eivät ole vakiomuotoisia: 17

18 A.Ehdollinen lausuma B.Avoin lausuma (lausunnon antamatta jättäminen) 18

19 C.Kielteinen lausuma 19

20 Mukautetut lausunnot on aina perusteltava - VELVOLLISUUS NOUDATTAA HYVÄÄ TILINTARKASTUSTAPAA (TTL 22 ) TAVAN SISÄLTÖÄ EI OLE LAISSA TARKEMMIN MÄÄRITELTY. SE LUOMINEN ONKIN JÄÄNYT TILINTARKASTAJIEN OMIEN AMMATILLISTEN YHTEENLIITTYMIEN (MM. KHT-YHDISTYS) TEHTÄVÄKSI. KHT- YHDISTYS JULKAISEE JÄSENIÄÄN SITOVIA HYVÄÄ TILINTARKASTUSTAPAA MÄÄRITTELEVIÄ SUOSITUKSIA. KHT- YHDISTYKSEN JÄSENET OVAT VELVOLLISET NOUDATTAMAAN NÄITÄ SUOSITUKSIA (SAMOIN HTM:T). SUOSITUKSET MUODOSTAVAT KIRJALLISESSA MUODOSSA PERUSTAN HYVÄLLE TILINTARKASTUSTAVALLE 20

21 TILINTARKASTUKSESSA ON NOUDATETTU HYVÄÄ TILINTARKASTUSTAPAA SILLOIN, KUN TÄMÄN SUOSITUKSEN PERIAATTEITA ON NOUDATETTU TILINTARKASTUS ON SUORITETTU TAVALLA, JOKA VASTAA HUOLELLISEN AMMATTIMIEHEN YLEISESTI NOUDATTAMAA TAPAA HYVÄN TILINTARKASTUSTAVAN KESKEISET LÄHTEET OVAT: 1) LAIT, ASETUKSET 2) TILA:N, TIVA:N, VALA:N, TUOMIOISTUINTEN JA VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSET JA KANNANOTOT 3) TILINTARKASTUSSTANDARDIT JA SUOSITUKSET 4) ALAN AMMATTIKIRJALLISUUS 5) HAVAINNOT SIITÄ, MITEN HUOLELLISET AMMATTIHENKILÖT YLEISESTI TOIMIVAT HYVÄN TILINTARKASTUSTAVAN AVULLA MYÖS TILINTARKASTUSPALVELUN KÄYTTÄJÄT JA SIVULLISET VOIVAT ARVIOIDA, MITÄ TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUKSIIN KUULUU JA ONKO TILINTARKASTAJA TOIMINUT JOSSAKIN TILANTEESSA ASIANMUKAISESTI. - RIIPPUMATTOMUUS (TTL 24 ): TÄRKEIN KRITEERI TÄRKEIN PERUSTELU LIITTYY TILINTARKASTUKSEN TARKOITUKSEEN ELI INFORMAATION LUOTETTAVUUDEN VAHVISTAMISEEN. TILINTARKASTUKSEN TARKOITUS VOI TOTEUTUA VAIN, JOS VAATIMUS RIIPPUMATTOMUUDESTA TÄYTTYY. TILINTARKASTUKSEN LOPPUTUOTTEEEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, KÄYTTÄJÄT VOIVAT LUOTTAA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEEN VAIN, JOS TILINTARKASTAJA ON RIIPPUMATON. TILINTARKASTAJAN TULEE HARJOITTAA AMMATTIAAN ITSENÄISESTI JA RIIPPUMATTOMASTI. HÄNEN TULEE TEHTÄVÄÄ SUORITTAESSAAN 21

22 OLLA AINA KANNANOTOISSAAN RIIPPUMATON. JOS NÄMÄ EDELLYTYKSET PUUTTUVAT, HÄNEN TULEE KIELTÄYTYÄ TEHTÄVÄSTÄ TAI LUOPUA SIITÄ. NÄIN ON MYÖS SILLOIN, KUN OLOSUHTEET OVAT SELLAISET, ETTÄ NE VOIVAT ANTAA AIHEEN OIKEUTETTUUN EPÄILYYN HÄNEN RIIPPUMATTOMUUDESTAAN. POIKKEUS; RIIPPUMATTOMUUTTA UHKAAVIA TEKIJÖITÄ ON PIDETTÄVÄ MERKITYKSETTÖMINÄ TAI TILINTARKASTAJA RYHTYY NS. RIIPPUMATTOMUUTTA TURVAAVIIN TOIMENPITEISIIN (KS. HORSMANHEIMO ETC, S. 159) -RIIPPUMATTOMUUTTA VAARANTAVAT SEIKAT TTL 24 MUKAAN: 1) TILINTARKASTAJALLA ON TALOUDELLISIA TAI MUITA ETUUKSIA YHTEISÖSSÄ TAI TILINTARKASTAJALLA ON MUU KUIN TAVANOMAINEN LIIKESUHDE YHTEISÖÖN * OSAKEOMISTUS YMS * LIIAN MERKITTÄVÄ TILINTARKASTUSKORVAUS 2) TARKASTETTAVANA ON TILINTARKASTAJAN OMA TOIMINTA KONSULTOINTI TOSISEIKKOJA SELVENTÄVÄÄ VAI PÄÄTÖKSENTEKOA OHJAAVAA? 3) TILINTARKASTAJA TOIMII OIKEUDENKÄYNNISSÄ TAI MUUSSA ASIASSA YHTEISÖN PUOLESTA TAI SITÄ VASTAAN 4) TILINTARKASTAJALLA ON LÄHEINEN SUHDE HENKILÖÖN, JOKA KUULUU YHTEISÖN JOHTOON TILINTARKASTAJA SUHTAUTUU LIIAN MYÖNTEISESTI TOISEN OSAPUOLEN INTRESSEIHIN MM. YSTÄVYYDEN TAKIA 5) TILINTARKASTAJAA PAINOSTETAAN 22

23 -TILINTARKASTUKSEN TEORIASSA JA TILINTARKASTUSTA KÄSITTELEVÄSSÄ KIRJALLISUUDESSA RIIPPUMATTOMUUS JAETAAN TYYPILLISESTI KAHTEEN OSAAN: 1) TOSIASIALLINEN RIIPPUMATTOMUUS JA 2) RIIPPUMATTOMUUDEN ULKOINEN KUVA 1) TOSIASIALLINEN RIIPPUMATTOMUUS TARKOITTAA, SITÄ, ETTÄ TILINTARKASTAJA MUODOSTAA KÄSITYKSENSÄ ITSENÄISESTI KIINNITTÄEN HUOMIOTA KAIKKIIN NIIHIN ASIOIHIN, JOILLA ON MERKITYSTÄ TARKASTUKSEN KANNALTA. 2)RIIPPUMATTOMUUDEN ULKOISELLA KUVALLA TARKOITETAAN YLEENSÄ SITÄ, ETTÄ TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN ON OLTAVA ULKOPUOLISEN TARKASTELIJAN KANNALTA USKOTTAVAA HORSMANHEIMO ETC S. 152 MIELEN RIIPPUMATTOMUUS JA NÄKYVÄ RIIPPUMATTOMUUS ESIM. SIRKAN TÄHTI 23

24 24

25 - TILINTARKASTAJAN EETTISISSÄ OHJEISSAKIN ASIAA KÄSITELLÄÄN PALJON MM. TILINTARKASTAJAN EI PIDÄ SALLIA ENNAKKOLUULOJEN, PUOLUEELLISUUDEN, ETURISTIRIITOJEN TAI MUIDEN TAHOJEN VAIKUTTAA OBJEKTIIVISUUTEENSA TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN TARKOITUKSENA ON PYRKIÄ TURVAAMAAN SE, ETTÄ TILINTARKASTAJA ON TOIMINNASSAAN OBJEKTIIVINEN OBJEKTIIVISUUDELLA TARKOITETAAN HENKILÖKOHTAISESTA NÄKEMYKSESTÄ TAI ASENTEESTA RIIPPUMATTOMUUTTA, PUOLUEETTOMUUTTA, TASAPUOLISUUTTA JA ASIALLISUUTTA. TILINTARKASTUKSESSA OBJEKTIIVISUUS MERKITSEE TIUKKAA PITÄYTYMISTÄ TOSIASIOISSA ELI DOKUMENTOIDUISSA TARKASTUSHAVAINNOISSA. TILINTARKASTAJAN RAPORTOINNIN ELI TARKASTUKSEN PERUSTEELLA ESITETTÄVIEN JOHTOPÄÄTÖSTEN TULEE PERUSTUA NÄIHIN HAVAINTOIHIN. 25

26 26

27 - TILAN RATKAISUJAKIN RIIPPUMATTOMUUDESTA ON PALJON. MUITA RATKAISUJA MM. SEURAAVAT 4/1994, 11/1996, 9/1999, 9/1998, , 14/1998, 11/1998, 1/2007 ja 6/ ASIASTA ON TEHTY PALJO TUTKIMUKSIA MM. SAARIKIVI - ESTEELLISYYS (TTL 25 ) EM. VAROTOIMIEN KÄYTTÄMINENKÄÄN EI JOHDA RIIPPUMATTOMUUDEN SÄILYTTÄMISEEN KUN: 1) TILINTARKASTAJAKSI VALITTAISIIN HALLITUKSEN JÄSEN, YHTIÖMIES, TOIMITUSJOHTAJA. 27

28 2) TYÖTEHTÄVÄNÄ ON KIRJANPIDON TAI VAROJEN HOITO ESIM. TALOUSPÄÄLLIKKÖ, KIRJANPITÄJÄ, VARASTOPÄÄLLIKKÖ 3) PALVELUSSUHDE YHTEISÖÖN TAI EM. HENKILÖÖN 4) VÄLITÖN TAI VÄLILLINEN OMISTUSOIKEUS (EI EDES YHTÄ OSAKETTA), KOSKEE MYÖS PUOLISOA TAI LAPSIA (ELLEI OSUUS OLE MERKITYKSETÖN) 5) RAHALAINA TAI VAKUUS YHTIÖSTÄ, KAUPPALIIKEESTÄ SAA OLLA NORMAALI TILILUOTTO, PANKIN TILINTARKASTAJALLA SAA OLLA RAHALAINA KO. PANKILTA 6) SUKULAISUUS 1- JA 2- KOHDAN HENKILÖIHIN 7)ENTISESTÄ TILINTARKASTAJASTA ON TULLUT 1- TAI 2- KOHDAN HENKILÖ (ESIM. TALOUSPÄÄLLIKKÖ) EIKÄ SIIRTYMISESTÄ OLE KULUNUT KAHTA VUOTTA, KOSKEE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIÄ YRITYKSIÄ -SALASSAPITOVELVOLLISUUS (TTL 26 ) TILINTARKASTAJA EI SAA ILMAISTA ULKOPUOLISELLE ASIOITA TAI TIETOJA, JOITA HÄN ON SAANUT TIETOONSA TEHTÄVÄÄ SUORITTAESSAAN, JOLLEI LAKI SIIHEN VELVOITA TAI JOLLEI TEHTÄVÄN ANTAJALTA OLE SAATU SIIHEN LUPAA. HÄN EI MYÖSKÄÄN SAA KÄYTTÄÄ SAAMIAAN TIETOJA OMAKSI EDUKSEEN TAI ULKOPUOLISEN VAHINGOKSI TAI HYÖDYKSI. POIKKEUKSET 2.MOM. MM. VIRANOMAISEN LAIN NOJALLA( VEROTTAJA, TULLI, KONKURSSIASIAMIES, ULOSOTTOVIRANOMAINEN, POLIISI, TUOMIOISTUIN ) ANTAMA MÄÄRÄYS TIEDON LUOVUTTAMISEEN SANKTIONA VAHINGONKORVAUSVASTUU, KURINPIDOLLINEN VASTUU JA RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU - TILINTARKASTAJAN VASTUU A.VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS (TTL 51 ) 28

29 TILINTARKASTAJA ON VELVOLLINEN KORVAAMAAN VAHINGON, JONKA HÄN ON TOIMESSAAN AIHEUTTANUT TAHALLISESTI TAI HUOLIMATTOMUUDESTA YHTEISÖLLE TAI SÄÄTIÖLLE. SAMA KOSKEE VAHINKOA, JOKA TILINTARKASTUSLAKIA, YHTEISÖÄ TAI SÄÄTIÖTÄ KOSKEVAA LAKIA TAIKKA YHTIÖJÄRJESTYSTÄ, SÄÄNTÖJÄ TAI YHTIÖSOPIMUSTA RIKKOMALLA ON AIHEUTETTU YHTEISÖN OSAKKAALLE, YHTIÖMIEHELLE TAI JÄSENELLE TAIKKA MUULLE HENKILÖLLE. TILINTARKASTAJA VASTAA MYÖS VAHINGOSTA, JONKA HÄNEN APULAISENSA TAHALLISESTI TAIKKA HUOLIMATTOMUUDESTA ON AIHEUTTANUT JOS TILINTARKASTAJANA ON TILINTARKASTUSYHTEISÖ, VAHINGOSTA VASTAAVAT YHTEISÖ JA PÄÄVASTUULLINEN TARKASTAJA YHTEISESTI YRITYSJOHDON VASTUU ON YLEENSÄ ENSISIJAINEN, SILLÄ USEIN HALLITUS TAI TOIMITUSJOHTAJA ON VARSINAISESTI TEHNYT VAHINKOA AIKAANSAANEEN TEON TAI LAIMINLYÖNNIN KUN TILINTARKASTAJA ON LAIMINLYÖNYT VAIN TILINTARKASTUKSEN SUORITTAMISEN HYVÄN TILINTARKASTUSTAVAN MUKAISESTI MITTAPUUNA HYVÄN TILINTARKASTUSTAVAN NOUDATTAMINEN HUOLELLINEN TYÖ NÄKYY TILINTARKASTUSDOKUMENTOINNEISTA KKO 1997:103 TILINTARKASTAJA VAPAUTUU HAVAITSEMIENSA PUUTTEIDEN OSALTA VASTUUSTA VAIN MILLON ASIASTA ON MAINITTU TILINTARKASTUSKERTOMUKSESSA. TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJASSA ESITETTY HUOMAUTUS EI YLEENSÄ RIITÄ VASTUU ULOTTUU VAHINGON TÄYTEEN MÄÄRÄÄN ASTI: KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISUJA KS. KKO 2008:115 KKO 2001:36 29

30 KKO 1999:188 KKO 1999:80 30

31 31

32 KORVAUSVASTUU VOI SYNTYÄ MYÖS VAHINGONKORVAUSLAIN TAI ARVOPAPERIMARKKINALAIN PERUSTEELLA B. KURINPIDOLLINEN VASTUU - TILINTARKASTUS ON TYÖTÄ, JONKA TEKEMISTÄ VALVOO OMA AMMATTIKUNTA HYVÄKSYTTYJÄ TILINTARKASTAJIA VALVOO KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA (TILA) JA KAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSVALIOKUNTA (TIVA)SEKÄ VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA (VALA) Kurinpidollinen vastuu kohdistuu siihen, onko tilintarkastaja A. Säilyttänyt hyväksymisensä edellytykset 32

33 B. Toiminut säännösten mukaisesti Mittarina hyvän tilintarkastustavan noudattaminen toimii siten kuin tilintarkastajan asemassa oleva huolellinen henkilö toimisi Työpaperit tilintarkastajan huolellisuuden dokumentoinnissa keskeisiä TTL 7.LUKU SANKTIOT: A.HUOMAUTUS B. VAROITUS C. HYVÄKSYMISEN PERUUTTAMIEN 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 KS. LISÄÄ TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIVUILTA MUUTOS TULOSSA? C.RIKOSOIKEUDELLISEEN VASTUUSEEN TTL: TILINTARKASTUSRIKKOMUS (Horsmanheimo etc s. 428) Jättää tilintarkastuskertomuksen esim. antamatta ilman siihen oikeuttavaa perustetta Kyseeseen myös silloin, kun tilintarkastaja antaa lausunnossaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta väärän tai harhaanjohtavan tiedon. Ei tule kyseeseen jos teosta on muualla säädetty ankarampi rangaistus mm. väärän tiedon antaminen osakeyhtiörikoksena tai rekisterimerkintärikoksena 38

39 RL: TILINTARKASTUSRIKOS ( RL 30:10a) Laatii esim. tilintarkastuskertomuksen totuuden vastaisesti, puutteellisin tiedoin tai jättää lausumasta jostain olennaisesta seikasta Muita esim. salassapitorikosrl , yrityssalaisuuden rikkominen tai väärinkäyttö RL 30:5-6 Tilintarkastaja voi syyllistyä myös (Horsmanheimo s. 433-): - Arvopaperimarkkinaoikeudelliseen tiedottamisrikokseen - Rekisterimerkintärikokseen - Väärän todistuksen antamiseen tuomioistuimelle - Osakeyhtiörikokseen VASTUUHAN ON IHAN MAHDOTON - MARTTI, AMMATTITILINTARKASTAJA -YHTEENVETO: 39

40 40

41 41

42 42

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OSA 3 TILINTARKASTUS: 1. KUKA TILINTARKASTAJA ON? - MÄÄRITELMÄ: IFAC TILINTARKASTUS ON MINKÄ TAHANSA KOKOISEN TAI LAKISÄÄTEISEN MUODON

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PALISKUNNAN TILINTARKASTUS Merja Mattila Tässä osiossa käsitellään Tilintarkastajan valinta kelpoisuus esteellisyys tehtävä vastuu

Lisätiedot

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OSA 3 TILINTARKASTUS: 1. KUKA TILINTARKASTAJA ON? - TILINPÄÄTÖKSEN LUOTETTAVUUDEN VAHVISTAJA - HENKILÖ JOLTA HALUTAAN NS. VAKIOMUOTOINEN

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana ajankohtaista

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana ajankohtaista Tilintarkastuksenjaarvioinnin symposium2015 Tilintarkastajaosakeyhtiönhallinnon tarkastajana ajankohtaista 21.5.2015 Yritysjuridiikanyliopistonlehtori,KTT JanneRuohonen Tampereenyliopistonjohtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Sisältö Ainejärjestö Toiminnantarkastus Toimitettava materiaali Toiminnantarkastuskertomus Muistilista Lopuksi Ainejärjestö

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta Taloustieteiden laitos, Finanssihallinto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKEYHTIÖSSÄ

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKEYHTIÖSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKEYHTIÖSSÄ 12.12.2006 Tekijä: Taina

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat I TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

UUSI SÄÄTIÖLAKI - MIKÄ MUUTTUU? 10.11.2015 Jyrki Jauhiainen

UUSI SÄÄTIÖLAKI - MIKÄ MUUTTUU? 10.11.2015 Jyrki Jauhiainen UUSI SÄÄTIÖLAKI - MIKÄ MUUTTUU? 10.11.2015 Jyrki Jauhiainen AIKATAULU 9/14 - Hallituksen esitys uudeksi säätiölainsäädännöksi (HE 166/2014) 10/14 2/15 - Eduskuntakäsittely TaVL 42/2014 vp ja LaVM 20/2014

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Tilintarkastaja yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastajana

Tilintarkastaja yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastajana Tilintarkastaja yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastajana Tilintarkastussymposium 1.6.2017 OTT, VTM, yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera veikko.vahtera@uta.fi Osakeyhtiön yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKKEENOMISTAJILLE JA VELKOJILLE - KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA OIKEUSTAPAUKSIEN VALOSSA

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKKEENOMISTAJILLE JA VELKOJILLE - KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA OIKEUSTAPAUKSIEN VALOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKKEENOMISTAJILLE JA VELKOJILLE - KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA OIKEUSTAPAUKSIEN VALOSSA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot