kaupungintalo hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008"

Transkriptio

1 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma Respace Oy, Olli Hakanen, , 0

2 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 1.1. Hankesuunnitelman tausta ja päävaiheet Uuden kaupungintalon tarpeellisuus Kaupungintalon suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Kaupungintalon konseptin kehittämisprosessi Tulevan toiminnan kuvaus SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 2.1. Tontti, kaavoitustilanne ja hallintaoikeudet Rakennuspaikan sijainnin valintaperusteet Tonttialueen käyttösuunnitelma Rakennusluvan edellytykset Rakennuspaikan ja sen ympäristön kehittäminen Maaperätutkimus RAKENNUKSEN FYYSISET PERUSRATKAISUT 3.1. Ulkoasu Mitoitus Ekologisuus Rationaalisuus ja modulaarisuus Kaupungintalon kytkeminen kunnallisteknisiin verkostoihin TILAJÄRJESTELMÄN LUONNEHDINTA 4.1. Kaksikerroksinen tiladiversiteettiratkaisu Asiakaspalvelutilat Kokoontumis- ja tapaamispaikat Tiimitilojen rakentuminen Kalustusratkaisut ja sähkösäätöinen työpiste-ergonomia Moniaistinen suunnittelu KUSTANNUSARVIO AIKATAULU JA JATKOSUUNNITTELUN VAIHEET HANKKEEN RAHOITTAMINEN YHDYSHENKILÖT LIITELUETTELO Respace Oy, Olli Hakanen, , 1

3 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA JOHDANTO 1.1. Hankesuunnitelman tausta ja päävaiheet Salon uuden kaupungintalon suunnittelu käynnistyi vuonna Hankesuunnitelman laatimisesta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka voitti Risto Toivonen Oy. Laaditussa hankesuunnitelmassa esitettiin rakennettavaksi uudisrakennusta, joka tulisi sijaitsemaan Salon kaupungin Horn 2 kaupunginosan korttelissa 3. Hankesuunnitelman tavoitebruttoala oli brm², josta kellarissa sijaitsevan autotallin osuus oli brm². Rakennuksessa työskentelevien henkilöiden lukumäärä oli 220. Hankesuunnitelma perustui henkilöhuoneperusteiseen toimistokonseptiin. Salon kaupunginvaltuusto päätti uuden kaupungintalon rakentamisesta joulukuussa Kaupungintalon hankesuunnitelmaa vuodelta 2002 päätettiin tarkistaa ja käydä konseptikeskustelu kaupungintalolle asetettavista toiminnallisista vaatimuksista. Tavoite ilmaistiin suunnitteluohjelman muistiossa ( ) seuraavasti: Tavoitteena on arvioida, minkälaisia muutoksia kaupungin organisaatioon on odotettavissa, mitä kaupunkilaiset kunnallisilta hallintopalveluilta odottavat, mitkä ovat tulevaisuuden yhteistyötarpeet eri yksiköiden välillä, mikä on työskentelytapojen oletettava/tavoiteltava kehitys ja minkälaisia tiloja ne vaativat. Hankesuunnittelu käynnistyi uudelleen vuonna Tarjouskilpailun perusteella Respace Oy sai Salon kaupungilta toimeksiannon kaupungintalon tilakonseptoinnista ja hankesuunnitelman tarkistamisesta. Toimeksiannon johtavana konsulttina on toiminut arkkitehti Olli Hakanen Respace Oy:stä. Toimeksiantoon sisältyi myös lisäsuunnittelutarjouksen mukainen sijaintitarkastelu, jonka suorittamisesta päävastuun kantoi arkkitehti Johannes von Martens A-konsultit Oy:stä. Sijaintitarkastelun aikana uudisrakennuksen laajuustarkasteluun osallistui myös arkkitehti Juha Sarakorpi Saraco Oy:stä. Salon ja sen ympäryskuntien Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon tekemä päätös kuntaliitoksesta muutti toimeksiannon aikataulun ja hankesuunnittelu keskeytettiin tilapäisesti. Työ jatkui kuitenkin tilankäytön konseptoinnin osalta, josta valmistui raportti Kuntaliitossopimukseen sisällytettiin päätös uuden kaupungintalon rakentamisesta sekä uuden kaupungin teknisen toimen sijoittamisesta Halikon kunnantaloon. Syksyllä 2007 kaupungintalohanke siirtyi kuntien yhdistymistä suunnittelevan valmistelutoimikunnan vastuulle. Valmistelutoimikunta asetti hankkeelle ohjausryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran Hankesuunnitelman tarkistaminen tehdyn tilankäytön konseptoinnin mukaisesti käynnistettiin uudelleen tammikuussa Tammikuussa kaupungintalohankkeelle nimettiin uuden kaupungin virkamiesjohdosta koottu johtoryhmä, joka on tarkistanut rakennukseen suunnitellun henkilömäärän sekä vahvistanut omalta osaltaan suunnittelua ohjaavan tiimiperustaisen toimintakulttuurin tavoitteen. Ohjausryhmän ja johtoryhmän lisäksi Salo2009 järjestelytoimikunta on osallistunut hankkeen ohjaukseen TILAisuus seminaarissa sekä iltakoulussaan Respace Oy, Olli Hakanen, , 2

4 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Uuden kaupungintalon tarpeellisuus Salon kaupungin hallinto on hajasijoittunut useisiin kiinteistöihin, joista monet ovat käyttömenoiltaan epätaloudellisia ja tarve perusparannuksiin on suuri. Esimerkiksi nykyisessä hallintorakennuksessa toiminta jatkuu väliaikaisen käyttöluvan turvin. Ajanmukaisten toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta Salo2009 voisi hoitaa sille kuuluvat tehtävät asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Uuden kaupungintalon rakentamisesta Saloon on päätetty kuntaliitossopimuksessa. Tekninen toimi ja ympäristötoimi sovittiin sijoitettavaksi Halikon kunnantaloon. Uuden Salon kaupungin perustaminen vuoden 2009 alussa muuttaa merkittävästi hankesuunnittelun perusteita. Salon ja sen ympäristökuntien kuntaliitos on Suomen suurin. Se nostaa Salon kaupungin väkiluvuksi henkeä ja pinta-alaksi noin neliökilometriä. Uuden Salon kaupungin henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin Uuteen kaupungintaloon sijoittuvien työntekijöiden määrän on arvioitu olevan noin Kaupungintalon suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Uuden Salo2009 kaupungintalon suunnittelun ohjaimina ovat toimineet asiakasnäkökulmainen kaikkien toimialojen mahdollisuuksia hyödyntävä hyvinvointipalvelu, Salo2009 identiteetin tavoitteeksi asetettu vihreä laakso -ajattelun mukainen rakentaminen ja kaupungintalohankkeen rakennusbudjetille asetettu 15 miljoonan euron kehys. Kaupungintalohankkeella tuettavia tärkeimpiä toiminnan kehittämisen tavoitteita ovat: Ulkoinen ja sisäinen hyvä asiakaspalvelukokemus Palvelun tuottavuuden kasvu Työhyvinvoinnin kasvu Hallinnon keskittämisen synergiaedut Yhteistyö yli toimialarajojen Toimintaympäristön muutosten huomioiminen Uuden teknologian suunnitelmallinen käyttöönotto Tiimityöhön perustuva oppiva ja välittävä organisaatiokulttuuri 1.4. Kaupungintalon konseptin kehittämisprosessi Kaupungintalon tilakonseptin yhteiskehittämiseen osallistuivat Salon kaupungin nimeämät suunnitteluhankkeen ohjausryhmä, johtoryhmä sekä valtuustoryhmien edustajista ja virkamiehistä koostuvat vaikuttavuus- ja edullisuusteemojen kehitysryhmät. Lisäksi konsultti haastatteli Salon kaupungin johdon, henkilöstön ja valtuustoryhmien edustajia. Lähtökohtana konseptin kehittämisessä toimivat Salon kaupungin strategiadokumentit sekä tavoitteet, jotka kaupungintalohankkeelle johto- ja ohjausryhmätyöskentelyssä syksyllä 2006 määriteltiin, ja joiden konkretisoimista kehitysryhmissä jatkettiin keväällä Respace Oy, Olli Hakanen, , 3

5 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Konsultti laati työstä raportin, jonka Salon kaupunginhallitus luovutti Salo2009 valmistelutoimikunnalle kaupungintalohankkeen eteenpäin viemiseksi. Työ jatkui marraskuun alussa Salo2009 hankkeelle asettaman ohjausryhmän perehdyttämisellä konseptiin. Salo2009 hallinnon organisoitumisen edettyä toimialajohtajien valintoihin hankesuunnittelu pääsi jatkumaan vuoden 2008 alusta alkaen. Tammi- ja helmikuun aikana työ on keskittynyt tilakonseptin mukaisen hankesuunnitelman laatimiseen. Työ on tehty mallintamalla tulevan rakennuksen tilaohjelmaa ja -ratkaisuja sekä tarkistamalla suunnittelun lähtökohtien paikkansapitävyys. Tilaajan puolelta työtä on ohjannut marraskuun alusta Salo2009 hankkeeseen asettama ohjausryhmä sekä vuoden 2008 alusta alkaen asetettu johtoryhmä. Järjestelytoimikunta on osallistunut prosessiin TILAisuus -seminaarissa Järjestelytoimikunta perehtyi ja keskusteli alustavasti hankesuunnitelman sisällöstä iltakoulussaan Hankesuunnitelma valmistuu Tulevan toiminnan kuvaus Uudisrakennukseen sijoittuvat seuraavat toimialat ja toiminnot (henkilömäärät toimialajohtajien helmikuussa antaman arvion mukaan): Hallinto-osasto 30 henkilöä Talousosasto 38 henkilöä Henkilöstöosasto 25henkilöä sekä noin 10 henkilöä työsuojeluvaltuutettuja, henkilöstöjärjestöjen edustajia ja pääluottamusmiehiä Tietohallinto 10 henkilöä Sosiaali- ja terveystoimi 63 henkilöä Sivistystoimi 27 henkilöä Projektihenkilöitä noin 20 henkilöä Kehittämis- ja elinkeinotoimesta kaupungintaloon on sijoittumassa infopiste. Tekninen virasto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja maatalouslomitus tulevat toimimaan nykyisen Halikon kunnantalon tiloissa. Eri toimialojen näkemykset kaupungintaloon sijoittuvan henkilöstön lukumäärän kehittymisestä viittaavat siihen, että 220 hengen samanaikaisen työskentelyn mahdollistava mitoitus on sopiva näköpiirissä olevan ajan. Kuntaliitoksen tavoitteiden mukaista on hallinnon tehostumisen mahdollistama henkilöresurssien siirtyminen käytännön palvelutoimintaan, kuten esimerkiksi vanhushuoltoon. Suurten ikäluokkien eläköityminen on hallinnon tehostamiselle suuri mahdollisuus, mutta myös valtava organisaation hiljaisen tiedon siirtymisen haaste. Tiimitiloihin perustuva tilajärjestelmä on molempia prosesseja tukeva tilankäytön konsepti. Hankesuunnitelmassa varataan riittävästi tilaa asiakaspalvelun järjestämiseen keskitetysti huomioiden toimialojen erityistarpeet. Kaupungintaloon sijoittuvat kunnallisen päätöksenteon vaatimat kokoustilat toteutetaan monikäyttötiloina. Rakennukseen sijoittuu myös henkilöstöravintola ja henkilökunnan sosiaalitilat. Sosiaalitilat mitoitetaan siten, että hyvinvointia edistävä pukeutuminen, kuten esimerkiksi ulkojalkineiden vaihtaminen sisäjalkineisiin voi tapahtua sujuvasti ja miellyttävästi. Kaikessa suunnittelussa on huomioitava rakennuksen mahdollisimman monipuolinen ilta- ja viikonloppukäyttö. Respace Oy, Olli Hakanen, , 4

6 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 2.1. Tontti, kaavoitustilanne ja hallintaoikeudet Rakennuspaikan sijainniksi on valittu Tehdaskadun hallintokortteli 3, jonka pinta-ala on yhteensä m². Asemakaava on lainvoimainen, ja korttelin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus tehokkuudella e = 1.2 on kem². Asemakaava mahdollistaa nelikerroksisen talon rakentamisen. Salon kaupunginvaltuusto päätti kaupungintalon sijoittamisesta kortteliin tammikuussa Tehdaskadun hallintokorttelit 2 ja 3 ovat kokonaisuudessaan Salon kaupungin omistuksessa Rakennuspaikan sijainnin valintaperusteet Sijainnin valinnassa huomioitiin toiminnalliset, kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset lähtökohdat. Tehdaskadun hallintokorttelissa 3 uudisrakennus voidaan toteuttaa nykyisen asemakaavan mukaisesti ja valittu sijainti soveltuu toiminnallisen konseptin mukaiseen kaksikerroksiseen työympäristöratkaisuun. Liittämällä Tehdaskadun hallintokortteli 2 osaksi paikoitusratkaisua mahdollistetaan maanpäällinen autopaikoitus. Se on ainoa kaupungintalohankkeen kustannusraamin sallima ratkaisu. Rakennuspaikka kiinnittyy Salon historiaan Kuninkaantien välityksellä. Se on kaupunkikuvallisesti näyttävä, koska se liittyy keskeiseen julkiseen tilaan toriin ja on osana näkymää kohti Uskelan kirkkoa. Nykyisen kaupungintalon korttelin välityksellä rakennuspaikka liittyy myös Hornin puistoon ja jokimaisemaan, ja symboloi hyvin Salo2009 vihreän laakson ajatusta. Paikan saavutettavuus on hyvä ja Tehdaskadun hallintokortteleiden mahdollisuus kehittyä kaupunkilaisia monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi on lupaava. Tehdaskadun hallintokortteleiden 2 ja 3 säilytettävät rakennukset ovat vapautumassa muuhun kuin hallinnon käyttöön Tonttialueen käyttösuunnitelma Uuden hankesuunnitelman mukaan tontille sijoitetaan seuraavat rakennukset ja toiminnot: Kaupungintalo Tontin pohjoiskulmaan rakennetaan kaksikerroksinen rakennus. Nykyinen kouluviraston rakennus Nykyisen kouluviraston asemakaavalla suojeltu rakennus muodostaa uuden kaupungintalon kanssa aukion Tehdaskadun varteen ilta-auringon ja jokinäkymän suuntaan. Maantasoinen pysäköinti Kaavanmukainen pysäköintitarve on 1 paikka / 80 kerrosneliömetriä, mutta todellinen pysäköintitarve on suurempi. Tarpeen arvioinnissa on käytetty hyväksi Salon kaupungin Respace Oy, Olli Hakanen, , 5

7 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA hallintohenkilöstölle vuoden 2007 alussa tehtyä kyselyä, jossa päivittäiseksi oman auton käyttäjäksi ilmoittautui 70% vastaajista. 220 henkilön mukaan laskettuna 70% tarkoittaa 155 autopaikan tarvetta. Lisäksi tarvitaan asiakaspaikoitusta sekä kaupungin muista toimipaikoista kuten Halikon kunnantalosta kaupungintalolle kokouksiin saapuville kaupungin työntekijöille. Kaupungintaloa palvelevia autopaikkoja voidaan osoittaa 220 kpl, jos tontille rakennetaan uusi sadan auton maantasoinen pysäköintialue (100 kpl). Lisäksi hyödynnetään korttelin YH4 tontilla 2 sijaitsevia autopaikkoja (30 kpl), Havukadun varren autopaikkoja (15 kpl). Vähäsillankadun varren olemassa olevat autopaikat (95 kpl) osoitetaan myös kaupungintalon käyttöön lukuunottamatta 20 autopaikkaa, jotka tulevat torikauppiaiden käyttöön korvaamaan kaupungintalon rakennuspaikalta poistuvat paikat. Kaupungintalon vierailuliikenteelle on siten varattu 65 autopaikkaa. Väestönsuoja Vaadittavat väestönsuojatilat rakennetaan uudisrakennuksen kellaritiloihin Rakennusluvan edellytykset Tontilla sijaitsevat rakennukset Rakennusluvan yhteydessä on huomioitava korttelissa tällä hetkellä sijaitsevien vanhojen liikerakennusten purkuluvat. Uudisrakennushanke edellyttää yhteensä kahden toimistorakennuksen purkamista tontilla. Lisäksi puretaan matala piharakennus sekä savupiippu ja niihin liittyvät rakenteet. Korttelissa sijaitsee yksi suojeltu rakennus. Kahdesta muusta rakennuspaikan ulkopuolella sijaitsevasta rakennuksesta päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakennusten purkukustannuksia ei ole huomioitu tarkistettavassa vuoden 2002 hankesuunnitelmassa. Niiden purkamisen kustannusten arvioiminen rajataan pois myös tästä hankesuunnitelmasta. Nykyisten vuokralaisten irtisanominen Salon kaupungin isännöitsijätoimisto tekee parhaillaan selvitystä purettavista rakennuksista siirtyvien toimintojen mahdollisista väliaikaisistä tai pysyvistä toimitiloista muissa kaupungin kiinteistöissä. Selvitys valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Vuokralaisten irtisanomisajat ovat 2-6 kk eivätkä näin ollen muodosta estettä rakennushankkeen toteutuksen aikataululle. Suunniteltu uudisrakennushanke edellyttää seuraavien vuokrasopimusten irtisanomista: Tehdaskatu 2 Tanssiurheiluseura Swivel, irtisanomisaika 3 kk Salon Seudun Jätehuolto Oy, irtisanomisaika 3 kk Salon VPK:n soittokunta, irtisanomisaika 2 kk Vapaussodan ja itsenäisyyden Salon seudun perinneyhdistys, irtisanomisaika 2 kk Kaupungin ympäristönsuojelutoimisto Kaupungin kuluttajaneuvontatoimisto Kaupungin edunvalvontatoimisto Respace Oy, Olli Hakanen, , 6

8 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Havunkatu 6 Kaupungin Nuorisotoimisto Vähänsillankatu 3 Asuinrakennus, irtisanomisaika 6 kk 2.5. Rakennuspaikan ja sen ympäristön kehittäminen Liikennejärjestelyt Tehdaskadun liikennejärjestelyjä ja Mariankadun risteyksen muuttamista kiertoliittymäksi selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä liikennesuunnittelijan toimesta. Paikoitusjärjestelyt ja sisäänkäynnin saattoliikenteen järjestelyt ovat jatkosuunnittelussa tutkittava huolellisesti. Muut huomioitavat asiat Rakennuspaikalla on huomioitava viemärien padotukset sekä ylempien kerrosten viemäröinti, kellarikerroksen IV-konehuonetilan ja väestönsuojelutilojen rakentaminen. Kaupungintalon lähiympäristön maanpintarakentamisessa on huomioitava rakennuksen ja Tehdaskadun tasoero pohjoisjulkisivulla sisäänkäynnin edustalla Maaperätutkimus Suoritetun pohjatutkimuksen mukaan rakennuspaikalla on yli 30 metriä syvä savipatja, jonka alla on kalteva kalliopinta. Näissä Salossa tyypillisissä olosuhteissa normaali tapa on perustaa rakennus saven läpi kovaan pintaan saakka. 3. RAKENNUKSEN FYYSISET PERUSRATKAISUT 3.1. Ulkoasu Kaupungintalo on kaksikerroksinen, joten se sopeutuu sekä Tehdaskadun hallintokortteleiden säilytettävien rakennusten mittakaavaan että tilankäytön konseptoinnin tuloksena syntyneeseen toiminnalliseen malliin. Toiminnallisin ja ekologisin perustein rakennuksen muoto molemmissa kerroksissa on neliö. Rakennus suuntautuu kaupunkirakenteen kahden kiintopisteen mukaisesti. Pohjoisessa kiintopisteenä on tori ja sen soittolava ja etelässä Uskelan kirkko. Toisessa kerroksessa koko rakennuksen halkaiseva korkea keskustila on suunnattu niiden mukaan. Symbolisesti vahvin rakennuksen pääsisäänkäynnin paikka on pohjoisessa kohti toria. Vaihtoehtoinen pääsisäänkäynnin paikka on lännessä kohti jokimaisemaa, jolloin saattoliikenteen järjestäminen on helpompaa. Autopaikoituksen kannalta eteläinen pääsisäänkäynnin paikka olisi luontevin. Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia valintoja. Rakennus sijoittuu purettavien rakennusten paikalle, jolloin rakennuspaikan puistomainen luonne säilyy. Respace Oy, Olli Hakanen, , 7

9 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Rakennuksen vesikatto tehdään kaupunkikuvallisista syistä erittäin loivasti länteen ja itään kallistuvana. Siten rakennus pysyy matalana. Kaikkien julkisivujen ominaispiirteenä ovat työtiloihin aukeavat suuret ikkunat. Etelä- ja pohjoisjulkisivua hallitsee korkean keskitilan lattiasta kattoon ulottuva lasiseinä. Korkeaan tilaan tuovat luonnonvaloa myös vesikaton yläpuoleiset sivuikkunat. Julkisivun aiheita ovat lisäksi rakennuksen ulkopuolelle sijoittuvat kevyet poistumistieportaat ja niihin integroitavat parvekkeet. Hankesuunnitelman kustannusarviossa rakennuksen etelä- ja pohjoisjulkisivut on arvioitu tehtäväksi keraamisesta thermorankaan kiinnitettävästä julkisivulankusta. Länsi- ja itäjulkisivut on arvioitu tehtävän thermorankaan kiinnitettynä puuverhoiluna. Varsinaista julkisivusuunnittelua ei ole tehty Mitoitus Rakennuksen ulkomitat ovat 49 x 49 metriä. Molemmista kerroksista muodostuu bruttopinta-alaltaan yhden paloalueen kokoinen (2 400 brm²). Yhteensä rakennuksessa on brm², josta kellarin osuus on 600 brm². Suunnittelussa on huomioitu mahdollisimman suuri elinkaaren aikainen muuntojousto sekä rakennuksen laajenemismahdollisuus. Rakennusta voi laajentaa etelään samalla runkojärjestelmällä. Suurimittakaavainen laajentaminen edellyttää kuitenkin paikoituksen järjestämistä paikoitusrakennukseen. Sille luontevin paikka on Vähäsillankadun varrella uuden paikoitusalueen kohdalla. Uudisrakennus on tällä hetkellä mitoitettu siten, että 220 henkilön samanaikainen työskentely on mahdollista. Henkilömäärä on tarkistettu toimialajohtajilta helmikuun aikana. Lukumäärässä on huomioitu väliaikaisten projektihenkilöiden työskentely kaupungin hallinnossa. Teknillisen toimen ja ympäristötoimen sijoittuminen Halikon kunnantaloon on pienentänyt osaltaan tilatarvetta. Hallintokortteleiden 2 ja 3 säilytettäviin rakennuksiin voisi sijoittua noin 30 henkilöä. Hankesuunnitelman valmistumisen hetkellä rakennukset näyttäisivät olevan vapautumassa muuhun kuin hallinnon käyttöön. Tämä olisi Tehdaskadun hallintokortteleihin kohdistuvien odotusten kannalta toivottavaa Ekologisuus Hankesuunnitelman tarkistamisen ekologisesti merkittävin saavutus on tilakonseptoinnin tuloksena syntynyt rakennustarpeen radikaali väheneminen. Se vaikutus on erittäin merkittävä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakennuksen talotekniikassa varaudutaan parhaaseen energiataloudelliseen lämmön talteenottoon. Jäähdytyksen tarvetta pienennetään aktiivisella ulkoisten ja sisäisten lämpökuormien minimoimisella. Kaksikerroksisen rakennuksen ulkovaipan pinta-alan ja syntyvän hyötyalan suhde on yksikerroksista ja kolmikerroksista rakennusta tehokkaampi. Neliönmuotoisessa pohjaratkaisussa ulkovaipan ja hyötyalan suhde on parhain mahdollinen. Kattomateriaaliksi määritelty valkoinen kate heijastaa aamu- ja ilta-auringon säteet sisään kattolyhdyn sivuikkunoista. Sen sijaan keskipäivän auringonpaahde heijastuu valkoisesta pinnasta vähentäen suurelle kattopinta-alalle aiheutuvaa lämpökuormaa 30%:lla verrattuna mustaan katteeseen. Kustannusarviossa kaikki ikkunat on arvioitu Respace Oy, Olli Hakanen, , 8

10 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA hankittavaksi parhaimman lämmöneristävyyden ja auringon lämpökuorman torjunnan takaavista tuotteista. Eteläjulkisivun ikkunoissa on rakenteelliset aurinkosuojat. Keinovalon tarvetta vähentää toisessa kerroksessa sijaitseva korkea, ylhäältä luonnonvaloa sisään ohjaava keskitila, joka mahdollistaa ekologisesti tehokkaan ja vuorovaikutusarkkitehtuuria rikastavan sisätilan. Led-valaisinten käyttö optimoidaan. Rakennushankkeen ekologista jalanjälkeä vähennetään sijoittamalla rakennus purettavien, energiatehokkuudeltaan heikkojen rakennusten kohdalle. Samalla puistomainen luonto korttelissa säilyy mahdollisimman hyvin. Autopaikoitusratkaisu perustuu mahdollisimman suurelta määrin olemassa olevien autopaikkojen hyödyntämiseen. Uusi enintään sadan auton paikoitusalue sijoittuu avoimelle niitylle Vähäsillankadun läheisyyteen. Vihreä laakso ajattelun mukaista olisi kaikin tavoin pyrkiä vähentämään yksityisautoiluun perustuvaa työpaikkaliikennettä esimerkiksi kimppakyytikäytäntöä palkitsemalla. Kaupungintalo liitetään Salon kaupungin kaukolämpöverkkoon, jonka energialähteenä käytetään uusiutuvia luonnonvaroja Rationaalisuus ja modulaarisuus Rakennuksen elinkaaritaloudellisen muuntojouston ja organisaation muutosnotkeutta tukevan työympäristön takaamiseksi Salo2009 kaupungintalon rakennejärjestelmä ja talotekniikka toteutetaan rationaalisen modulaarisen konseptin mukaisesti. Kerrokset ovat yhden paloalueen kokoisia, jolloin kerrosten sisäinen muuntojousto on erinomainen. Kaupungintalon kustannusarvion mukainen rakennejärjestelmä perustuu pilari-, kynsipalkki- ja kuorilaattajärjestelmään tulevaisuuden muuntojoustavuuden takaamiseksi. Rakennus noudattaa jänneväliltään 9,6 metrin pilarijärjestelmää. Valtuustosalin keskeltä on yksi pilari poistettu kannattamalla välipohjan rakenne toisen kerroksen korkean osan sivuseinään sijoitettuun palkkiin. Julkisivujärjestelmän tulee noudattaa modulaarista jaottelua, jotta ulkoseinällä sijaitsevien työtilojen ryhmäkokoa voidaan joustavasti säädellä. Syvärunkoisen rakennuksen maatasokerroksen keskirunkoisuuden ongelma on ratkaistu sijoittamalla sinne monitoimija valtuustosali, jossa toiminnan tärkeänä sisältönä on digitaalisen median antaman tiedon seuraaminen. Tässä tilan käyttötarkoituksessa luonnonvalon puuttuminen ei ole puute vaan erilaisen toiminnan mahdollistava etu. Sisäänkäynti rakennukseen tapahtuu yhdestä paikasta, joka helpottaa asiakaspalveluun orientoitumista sekä rakennuksen kulunvalvonnan ja turvallisuuden järjestämistä. Kaikki alakerran yleisötoimintaan suunnitellut kokoontumis- ja asiakaspalvelutilat sijaitsevat rakennuksen ulkoseinää vasten, luonnonvalon äärellä ja sisäänkäynnin yhteydessä. Sisäänkäyntejä voidaan järjestää tarvittaessa useampiakin Kaupungintalon kytkeminen kunnallisteknisiin verkostoihin Kaupungintalo kytketään osaksi Salon kaupungin olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa. Respace Oy, Olli Hakanen, , 9

11 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA TILAJÄRJESTELMÄN LUONNEHDINTA 4.1. Kaksikerroksinen tiladiversiteettiratkaisu Työympäristökonsepti toteutetaan tiladiversiteettiratkaisuna, jossa tilat ja työnteon välineet suunnitellaan vastaamaan eri työtehtävien ja vuorovaikutustilanteiden tarpeita. Tilankäytön konseptointityössä kaupungintalohankkeen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin uusi toimintakulttuuri, jossa kaikki toimialat pyrkivät synergisesti tarjoamaan yhteiseen moninäkökulmaiseen hyvinvointiajatteluun perustuvaa palvelukokonaisuutta. Hyvinvointipalvelun tarjoamisen kannalta on tärkeää, että eri toimialojen ihmiset oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa osaamisen. Tiladiversiteettiratkaisussa tämä näkyy toisen kerroksen keskelle sijoitettuna johtamisen foorumina, jossa johtamiseen käytettävät huoneet kehystävät avointa tilaa keskilaivaa. Paljon liikkuvat johtajat ja päällikkötason henkilöt käyttävät kokonaisuutta yhteisenä johtamisen tilainstrumenttina. Korkea, avoin keskitila tarjoaa luontevan paikan eri toimialojen ihmisten väliselle kohtaamiselle ja yhteistyölle. Keskitilan etelä- ja pohjoispäädyssä on läpikulkuliikenteeltä suojattu rauhallisempi alue, jossa suurten ikkunoiden ja maisemien äärellä on myös hyvä työskennellä. Yhdeksi työkulttuurin tavoitteeksi on asetettu tiimipohjainen työskentely. Toimialajohtajilta tarkistetun tiedon mukaan 6 hengen tiimikoko on luontevin tiimitilaa mitoittava henkilömäärä. Kahden tiimin tilasta muodostuu rakennuksessa yhden rakenteellisen moduulin koko, jonka johdosta yläkerran ulkoseinän äärelle muodostuu 14 kappaletta kahden tiimin eli yhteensä hengen kokoisia työtilamoduuleita. Tiimitilan tukitiloina ratkaisussa toimivat intensiivisiä työskentelyn vaiheita varten suunnitellut 1 2 hengen työtilanteen mahdollistavat huoneet sekä runsas määrä avoimeen pienryhmätyöskentelyyn varattuja erilaisia tiloja kuten korkea keskitila. Rakennuksessa on runsaasti kokoustarpeen mukaan mitoittuvia, suljettuja kokoustiloja, joista pääosa sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa henkilöstöravintolan yhteydessä. Toisen kerroksen tiladiversiteettiratkaisuun kuuluu ensimmäisen kerroksen kokoustilojen hyödyntäminen suljettuissa kokoustilanteissa. Suurin kokoustiloista on monitoimisali, jossa myös valtuusto kokoontuu. Maantasokerros Kaksikerroksisen kaupungintalon maantasokerrokseen sijoittuu pääosa talon kokoontumistiloista, asiakaspalvelutilat, märkätilat ja pääosa sosiaalitoimen tiloista. Kokoontumistilojen sijainti maantasokerroksessa mahdollistaa myös tilojen ilta- ja viikonloppukäytön monipuolisen järjestämisen. Myös kaikki talon märkätilat mukaan lukien wc-tilat, henkilökunnan sosiaalitilat ja siivouskeskus on keskitetty rakennuksen keskirunkoon, portaan yhteyteen. Asiakaspalvelutilojen sijoittaminen maantasokerrokseen mahdollistaa toisen kerroksen rauhoittamisen organisaation sisäiseen toimintaan. Maantasokerroksessa sijaitsee kuitenkin itä- ja eteläjulkisivun kahdeksasta moduulista muodostuva 640m² sosiaalihuollolle varattu työtila, jossa on tällä hetkellä 64 hengen tilavaraus. Koska sosiaalitoimen johto sijoittuu yläkertaan muun hallinnon yhteyteen, jää alakertaan tilaa toiminnan laajentumiseen. Respace Oy, Olli Hakanen, , 10

12 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Toinen kerros Toisessa kerroksessa sijaitsee organisaation sisäisen työskentelyn alue, jossa on muiden toimialojen lisäksi sosiaalitoimen johdon tilat. Tilakonseptointityön ja toimialajohtajien kanssa tammi-helmikuussa 2008 käytyjen keskusteluihin perusteella toisen kerroksen tilaratkaisu perustuu tiimityöskentelyä tukevaan modulaariseen tilajärjestelmään. Tilajärjestelmää mitoittavana tiimin kokona käytetään kuuden hengen ryhmää joustovaroin. Kellaritilat Rakennuksen kellarissa sijaitsevat ilmanvaihtokonehuone ja väestönsuoja, joiden koko on yhteensä 550 m² Asiakaspalvelutilat Asiakaspalvelutilat koostuvat asiakaspalvelupisteestä, itsepalvelupisteestä ja asiakkaiden odottelutilasta, josta on kulku sosiaalihuollon odottelutiloihin. Asiakaspalvelutilojen yhteydessä on tukitila, jonka läheisyydessä sijaitsevat arkisto ja keskusmonistamo. Erillisiä asiakkaan vastaanottotiloja on 6 kappaletta, kukin mitoitettu 4 hengelle. Lisäksi sosiaalitoimella on suurempia suojattuja asiakastiloja Kokoontumis- ja tapaamispaikat Hankesuunnitelman mukaisessa Salo2009 kaupungintalossa on varattu yhteistä, kaupunkilaisten potentiaalisesti hyödynnettävissä olevaa tilaa yhteensä m². Kaupungintalon hyödyntäminen kaupunkilaisten tapaamispaikkana sisältää ensimmäisen kerroksen m² kokoontumistilojen lisäksi toisessa kerroksessa sijaitsevan näyttävän 435 m² keskilaivan, jota voidaan hyödyntää vaikkapa juhlahuoneena iltaisin ja viikonloppuisin. Monitoimitila / valtuustosali 368 m². Monitoimisali toimii muun muassa valtuuston kokoontumispaikkana. Sali on jaettavissa siirtoseinin kahteen 184 m² kokoustilaan. Kokousteknologia toteutetaan mobiilina ratkaisuna tai kattoon integroituna näyttöteknologiana. Lattiatason kalusteet toteutetaan kevyinä, pulpettimaisina ja kasattavina, jolloin salissa voi järjestää vaikkapa tanssiaisia. Sali aukeaa lasiseinän välityksellä henkilöstöravintolaan, joka samalla toimii monitoimisalin lämpiönä. Ravintolasalin toisessa päässä sijaitsee keittiötila aputiloineen ja toisessa päässä kabinetit suljettuja kokouksia varten. Korkea keskitila 435 m² Toisen kerroksen korkea keskilaiva on suurilla päätyikkunoilla sekä kattoikkunoilla varustettu tila. Päätyikkunat avautuvat pohjoiseen torille sekä etelään Uskelan kirkolle. Kattoikkunoiden kautta tilaan saadaan runsaasti luonnonvaloa. Keskilaivan yhteydessä sijaitsevat sivulaivat voidaan lukita, jolloin kaupunkilaiset voivat vuokrata näyttävää keskilaivatilaa käyttöönsä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tilassa on välipalapiste sekä catering-tukivarustus. Respace Oy, Olli Hakanen, , 11

13 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Henkilöstöravintolasali ja kokoontumistilojen lämpiö 276 m² Maantasokerroksessa on henkilöstöravintolan sali, joka toimii myös kokoontumistilojen lämpiönä, josta on yhteys terassille. Muut kokoustilat 184 m² Rakennuksessa on lisäksi 3 kpl 20 hengen salia ja 3 kpl 10 hengen salia eli 184 m² muita kokoontumistiloja / kabinetteja Tiimitilojen rakentuminen Ratkaisu tarjoaa tiimien työympäristön ja tiimi-identiteetin rakentamiselle monipuoliset mahdollisuudet. Keskeistä on tiimin sisäinen toimintakulttuuri. Tiimityöskentelyn ja joustavan työympäristön kannalta kiinteä seinä tilan rajaajana on kallis ja jäykkä ratkaisu. Ihmisten kaipaama oman työtilan hallitsemisen kokemus kannattaa tuottaa aina keveimmällä mahdollisella keinolla kuten siirrettävillä tilanrajaajilla, kalusteratkaisuilla tai nykyaikaisin dynaamisin keinoin äänimaisemoinnilla, valaistuksella ja virtuaalisilla ratkaisuilla. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun ihmiset saavat itse olla mukana kehittämässä ratkaisuja. Tiimitiloja tukee 18 kpl 1 2 hengen työtiloja intensiivisiä työnteon tilanteita varten. Lisäksi valittavissa on työskenteleminen keskilaivan monipuolisessa tilakokonaisuudessa tai ensimmäisen kerroksen kokoustiloissa Kalustusratkaisut ja sähkösäätöinen työpiste-ergonomia Rakennuksen ja tiladiversiteettiratkaisun modulaarisuus jättää tilaa tiimikohtaisille kalusteratkaisuille. Kaikki työasemat varustetaan joustavan työympäristön periaatteiden mukaisesti. Työpisteet varustetaan sähköisesti säätyvillä pöydillä ja ergonomisesti säätyvilla istuimilla. Kun jokainen työpiste on säädettävissä kaikille sopivaksi, saavutetaan yksilön työterveyden ja organisaation tilaratkaisun joustavuuden kannalta optimaalinen ratkaisu. Samaan aikaan Salo2009 kaupungintalon suunnittelun kanssa on käynnissä Salo2009 sähköinen asiakirjahallintaprojekti. Kaupungintalon elinkaarella sähköinen asiakirjahallinta tulee ajan myötä syrjäyttämään suuren osan paperisesta tiedon tallentamisesta. Siksi alkutilanteessa tarvittava suurempi säilytystarve kannattaa ratkaista mahdollisuuksien mukaan irtokalustein. Näin tilaa voidaan vapauttaa muuhun käyttöön joustavasti sähköisen asiakirjahallinnon etenemisen mukaisesti Moniaistinen suunnittelu Hankesuunnitelman talotekniikkavaraus on mitoitettu suunniteltavaksi ja toteutettavaksi työhyvinvointia ja työvireyttä edistävän moniaistisen suunnittelunäkemyksen mukaisesti. Keskeistä siinä on ihmisten työvireyteen vaikuttavien tekijöiden kuten äänimaiseman ja valaistuksen huolellinen suunnittelu ja toteutus yksilön työssä onnistumisen näkökulmasta. Respace Oy, Olli Hakanen, , 12

14 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA KUSTANNUSARVIO Hankesuunnitelman kustannusanalyysin on laatinut Janne Silvennoinen Tocoman Oy:stä Respace Oy:n toimittaman kaupungintalon mallisuunnitelmien ja neuvottelussa antaman tiedon mukaan. Bruttoalaltaan 5697 brm 2 ja tilavuudeltaan rm 3 kokoisen rakennuksen kokonaishinnaksi muodostui (alv 0%) eli 2709 /brm 2. Laskelma sisältää yhteensä 17,8 % muutosvarauksen. Toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita ja muuta irtaimistoa ei ole huomioitu laskelmassa. Laskentaperusteet on esitetty liitteenä seuraavassa kustannusanalyysi dokumentista. Lisäksi on huomioitava, että rakennuspaikan olemassa olevien rakennusten purkukustannukset eivät ole mukana laskelmassa. 6. AIKATAULU JA JATKOSUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelijoiden valintaprosessi käynnistyy maaliskuussa Luonnossuunnittelu käynnistyy toukokuussa ja pääpiirustukset valmistuvat syksyllä 2008 urakka-asiakirjat valmistuvat talvella 2009 ja rakennustyöt aloitetaan keväällä Rakennus valmistuu 2010 syksyllä. 7. HANKKEEN RAHOITUS Hanke toteutetaan omana rahoituksena käyttäen hyväksi ulkopuolisia kehittämisrahoitusmahdollisuuksia. 8. YHDYSHENKILÖT Salon kaupunki: Jarmo Heimo, kaupungin arkkitehti, , Respace Oy: Olli Hakanen, toimitusjohtaja, arkkitehti , Salo2009 kaupungintalohankkeen ohjausryhmän ja johtoryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä. 9. LIITELUETTELO: Salo2009 kaupungintalo hankesuunnittelun ohjausryhmän ja johtoryhmän kokoonpano Hankepäätösesitys, Respace Oy, (1 sivu) Kustannusanalyysi, Tocoman Oy, (12 sivua) Voimassa oleva kaava ja kaavamääräykset (3 sivua) Respace Oy, Olli Hakanen, , 13

15 SALO2009 -KAUPUNGINTALOHANKE Ohjausryhmä: Järjestelytoimikunnan edustajat: - Pekka Rinne, puheenjohtaja - Ulla Huittinen - Jorma Elovaara Muutosjohtajatiimin edustajat: -Matti Rasila -Kai Saarimaa -Pentti Vanhatalo Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, sihteeri Olli Hakanen, konsultti, Respace Oy Kaupungintalohankeen johtoryhmä: Matti Rasila, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja muut jäsenet: - Petri Moilanen, sivistystoimen toimialajohtaja - Mika Mannervesi, teknisen toimen toimialajohtaja - Rikumatti Levomäki, elinkeinotoimen toimialajohtaja - Kai Saarimaa, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja - Irma Nieminen, hallinnon vastuuhenkilö - Seppo Juntti, talouden vastuuhenkilö - Petri Alaluusua, henkilöstöasioiden vastuuhenkilö Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, sihteeri Olli Hakanen, konsultti, Respace Oy Salon seudun kymmenen kunnan Puh. (02) 7781 Sähköposti: Pääsihteerin puh. yhdistymisen valmisteluvaihe Fax (02) Tehdaskatu 1, PL Salo

16 Olli Hakanen / Respace Oy Tilaaja: Salon kaupunki PL ESITYS Hanke: Salon kaupungintalo HANKEPÄÄTÖSESITYS Esitämme perustettavaksi seuraavan tyyppistä hanketta: Hanketiedot Hankkeen nimi: Tilaaja: Käyttäjä: Sijaintikunta: Salo Huoneala: Tilavuus: Salon kaupungintalo Salon kaupunki/järjestelytoimikunta Salon kaupunki 4600 hum rm3 Tavoitebudjetti Hankkeen tavoitebudjetti hintatasossa 2/2008 (rakennuskustannusindeksin ollessa 111,8) on euroa (ALV 0%) huomioiden rakennuskustannusindeksin mukainen muutos. Tavoitebudjetti ei sisällä irtaimistokustannuksia, purkukustannuksia eikä rakennuspaikan ulkopuolisia liikenne- tai muita ympäristön järjestelyjä. Toteutusmuoto Rahoittaminen: Rakennuttaminen: Valvonta: Suunnittelu: Rakentaminen: Toteutetaan omalla rahoituksella hyödyntäen ulkopuolisia kehittämisrahoituslähteitä Päätetään myöhemmin Toteutetaan omalla työvoimalla Jaettuna suunnitteluna Toteutetaan jaettua urakkamuotoa käyttäen Toteutusaikataulu Alkaa, vk/vvvv Päättyy, vk/vvvv Hankkeen valmistelu 03/ /2008 Suunnittelu 03/ /2010 Rakentaminen 03/ /2010 Käyttöönotto: 10/ /2010 Riskitekijät Ajalliset / suhdannevaihteluun liittyvät tekijät Allekirjoitus Helsinki Olli Hakanen

17 2008 Tocoman Finland Oy 1 Dokumentin tiedot Kustannusanalyysi 8250 versio 1.0 Päiväys Laatija Janne Silvennoinen Puh Sähköposti Analyysin lähtötiedot Arvion laskenta perustuu Respace Oy:n ja päivättyyn aineistoon ja palaverissa saatuihin tietoihin. Laskelma on laadittu Salon hintatasoon (2/2008) rakennuskustannusindeksin ollessa 111,8 (kokonaisindeksi 2005=100). Laskelma on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä Taku-2008 kustannustieto-ohjelmaa hyväksikäyttäen (Haahtela indeksi 75,2). Sisällysluettelo Dokumentin tiedot Hankekuvaus Lähtökohdat Laskelmatiedot Riskit Liitteet Rakennuttajan kustannukset sekä taloteknisten töiden arviot perustuvat tavoitehintaperusteisiin hintatasoihin. Tontti- ja rahoituskustannuksia ei ole huomioitu. Hankkeen luonnoksien alustavasta vaiheesta johtuen kustannukset ovat keksimääräisiä vastaavien tilojen kustannuksia. Tarkemmat tila- ja rakenneratkaisut, materiaalimääritykset ja pohjaolosuhteiden tarkentuminen voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämäntyyppinen kohde tulisi pystyä toteuttamaan. Toteutuksen siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia tämän hetken arvion mukaan n. 6-8 %.

18 Oletusarvot Rakentamisen aloitus (arvio): 1/2009 Rak. kust. indeksi: 111,8 Haahtela-indeksi: 75,2 Varaukset: 17,8 % 2008 Tocoman Finland Oy 2 Hankekuvaus Hanke käsittää Saloon tulevan Salo2009 kaupungintalohankkeen uudisrakentamisen. Rakennuksessa on maanalainen kellarikerros ja kaksi maanpäällistä kerrosta. Laskelmatiedot Laskelmaversio: 1 Laskelmien päiväys: Lähtötiedot Suunnitelmien päiväys: ja Bruttoala, brm2: Tehokkuusluku 0 Hinta Kokonaishinta, alv 0% : Alv 22% : Yhteensä alv 22%: Hinta alv 0% /brm2: Hinta alv 22% /brm2: 3 305

19 2008 Tocoman Finland Oy 1 Laskentaperusteita Arviota laadittaessa on lisäksi huomioitu seuraavaa: tilaohjelma on laadittu hankesuunnitteluaineiston tilatarvekaavion mukaan tilojen pintojen ja kalusteiden, LVIAS-töiden ja rakennuttajan kustannukset perustuvat tavoitehintalaskelman mukaisiin hintatasoihin Aluetyöt rakennettavan tontin pinta-ala on n.6500m2 (sisältää 3000m2:n pysäköintialueen) alueen pintarakenteet on laskelmassa arvio (ei huomioitu mahdollista alueen pintojen korkeuseroista johtuvia kaivuja / täyttöjä eikä kevennyksiä / stabilointeja) laskelmaan ei ole huomioitu alueella mahdollisesti olevien vanhojen putki/sähkölinjojen purkua/siirtoa pihan liikennejärjestelyihin ei ole huomioitu puomeja, pihaaitoja yms. piha-alueen mahdollisia taideteoksia ja valaisinpyloneita ei ole huomioitu Maanrakennus kaivannot on huomioitu laskelmassa tuettuina laskelmaan ei ole huomioitu pohjaveden mahdollista alentamista kaivu- ja täyttömäärät ovat alustavia arvioita (ei suunnitelmia laskentahetkellä) kaivumaiden käyttöä täytöissä ei ole huomioitu Perustukset perustukset on huomioitu paalutettuina (paalupituus on arvio h=n.35m laskelmaan on huomioitu S1-väestönsuoja kellarikerrokseen Runkorakenteet kellarikerroksen rakenteet on huomioitu vesitiiviinä rakenteena Täydentävät rakenteet laskelmaan on huomioitu kaksi teräsritiläverkolla verhoiltua kylmää poistumisporrasta ja niihin liittyvät parvekkeet (4kpl)

20 2008 Tocoman Finland Oy 2 Pintarakenteet pintarakenteiden tasoksi on oletettu ns. hyvä / käytännöllinen taso laskelmaan ei ole huomioitu mahdollisten mallihuoneiden rakentamista Kalusteet, varusteet ja laitteet toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita ei ole huomioitu laskelmassa (mm. AV-laitteet, kokoushuoneiden pöydät ja tuolit, video- ja kulunvalvontalaitteet) laskelmaan ei ole huomioitu jätekontteja / puristimia laskelmaan on huomioitu 5kpl paloturvakaappeja Varaukset lisä- ja muutostyövaraus 6% suunnittelunaikainen nousuvaraus 7% rakennusaikainen nousuvaraus 2,8% erillinen riskivaraus 2% Talotekniikka TATE-kustannukset on huomioitu tavoitehintalaskelman mukaisina hintatasoina (Ei järjestelmäkuvauksia laskentahetkellä) sähkökustannukset sisältävät tavoitehintalaskelman mukaisten järjestelmien kustannukset (mm. paloilmoitus, rikosilmoitus, IT/data, AV-järj.), erityisjärjestelmiä ei ole huomioitu hissin hinta on laskelmissa arvio (hissien tekniset / laadulliset tiedot vielä puutteelliset) paloilmoitus, rikosilmoitus ja IT/data kustannukset kuuluvat sähköurakan hintaan (tavoitehintalaskelman mukaisesti)

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 13.3.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 001 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti:

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti: SIMPELEEN YHTENÄISKOULU, SELVITYS Lähtötilanne/suunnitteluvaihe: - Simpeleen yhtenäiskoulu-hanke on ollut suunnittelussa 2012-2014 - Urakkalaskennassa hanke oli toukokuussa 2014. Hankkeen kokonaisbudjetti

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 VIHDIN KUNTA 13.1.2016 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio 1.1. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT Ehdotuksen lähtökohtana on ollut luoda Linnanmaan kampusrakenteeseen sopeutuva, omaleimainen, monikäyttöinen ja korkeatasoinen ratkaisu, joka selväpiirteisyydellään

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot