kaupungintalo hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008"

Transkriptio

1 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma Respace Oy, Olli Hakanen, , 0

2 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 1.1. Hankesuunnitelman tausta ja päävaiheet Uuden kaupungintalon tarpeellisuus Kaupungintalon suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Kaupungintalon konseptin kehittämisprosessi Tulevan toiminnan kuvaus SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 2.1. Tontti, kaavoitustilanne ja hallintaoikeudet Rakennuspaikan sijainnin valintaperusteet Tonttialueen käyttösuunnitelma Rakennusluvan edellytykset Rakennuspaikan ja sen ympäristön kehittäminen Maaperätutkimus RAKENNUKSEN FYYSISET PERUSRATKAISUT 3.1. Ulkoasu Mitoitus Ekologisuus Rationaalisuus ja modulaarisuus Kaupungintalon kytkeminen kunnallisteknisiin verkostoihin TILAJÄRJESTELMÄN LUONNEHDINTA 4.1. Kaksikerroksinen tiladiversiteettiratkaisu Asiakaspalvelutilat Kokoontumis- ja tapaamispaikat Tiimitilojen rakentuminen Kalustusratkaisut ja sähkösäätöinen työpiste-ergonomia Moniaistinen suunnittelu KUSTANNUSARVIO AIKATAULU JA JATKOSUUNNITTELUN VAIHEET HANKKEEN RAHOITTAMINEN YHDYSHENKILÖT LIITELUETTELO Respace Oy, Olli Hakanen, , 1

3 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA JOHDANTO 1.1. Hankesuunnitelman tausta ja päävaiheet Salon uuden kaupungintalon suunnittelu käynnistyi vuonna Hankesuunnitelman laatimisesta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka voitti Risto Toivonen Oy. Laaditussa hankesuunnitelmassa esitettiin rakennettavaksi uudisrakennusta, joka tulisi sijaitsemaan Salon kaupungin Horn 2 kaupunginosan korttelissa 3. Hankesuunnitelman tavoitebruttoala oli brm², josta kellarissa sijaitsevan autotallin osuus oli brm². Rakennuksessa työskentelevien henkilöiden lukumäärä oli 220. Hankesuunnitelma perustui henkilöhuoneperusteiseen toimistokonseptiin. Salon kaupunginvaltuusto päätti uuden kaupungintalon rakentamisesta joulukuussa Kaupungintalon hankesuunnitelmaa vuodelta 2002 päätettiin tarkistaa ja käydä konseptikeskustelu kaupungintalolle asetettavista toiminnallisista vaatimuksista. Tavoite ilmaistiin suunnitteluohjelman muistiossa ( ) seuraavasti: Tavoitteena on arvioida, minkälaisia muutoksia kaupungin organisaatioon on odotettavissa, mitä kaupunkilaiset kunnallisilta hallintopalveluilta odottavat, mitkä ovat tulevaisuuden yhteistyötarpeet eri yksiköiden välillä, mikä on työskentelytapojen oletettava/tavoiteltava kehitys ja minkälaisia tiloja ne vaativat. Hankesuunnittelu käynnistyi uudelleen vuonna Tarjouskilpailun perusteella Respace Oy sai Salon kaupungilta toimeksiannon kaupungintalon tilakonseptoinnista ja hankesuunnitelman tarkistamisesta. Toimeksiannon johtavana konsulttina on toiminut arkkitehti Olli Hakanen Respace Oy:stä. Toimeksiantoon sisältyi myös lisäsuunnittelutarjouksen mukainen sijaintitarkastelu, jonka suorittamisesta päävastuun kantoi arkkitehti Johannes von Martens A-konsultit Oy:stä. Sijaintitarkastelun aikana uudisrakennuksen laajuustarkasteluun osallistui myös arkkitehti Juha Sarakorpi Saraco Oy:stä. Salon ja sen ympäryskuntien Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon tekemä päätös kuntaliitoksesta muutti toimeksiannon aikataulun ja hankesuunnittelu keskeytettiin tilapäisesti. Työ jatkui kuitenkin tilankäytön konseptoinnin osalta, josta valmistui raportti Kuntaliitossopimukseen sisällytettiin päätös uuden kaupungintalon rakentamisesta sekä uuden kaupungin teknisen toimen sijoittamisesta Halikon kunnantaloon. Syksyllä 2007 kaupungintalohanke siirtyi kuntien yhdistymistä suunnittelevan valmistelutoimikunnan vastuulle. Valmistelutoimikunta asetti hankkeelle ohjausryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran Hankesuunnitelman tarkistaminen tehdyn tilankäytön konseptoinnin mukaisesti käynnistettiin uudelleen tammikuussa Tammikuussa kaupungintalohankkeelle nimettiin uuden kaupungin virkamiesjohdosta koottu johtoryhmä, joka on tarkistanut rakennukseen suunnitellun henkilömäärän sekä vahvistanut omalta osaltaan suunnittelua ohjaavan tiimiperustaisen toimintakulttuurin tavoitteen. Ohjausryhmän ja johtoryhmän lisäksi Salo2009 järjestelytoimikunta on osallistunut hankkeen ohjaukseen TILAisuus seminaarissa sekä iltakoulussaan Respace Oy, Olli Hakanen, , 2

4 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Uuden kaupungintalon tarpeellisuus Salon kaupungin hallinto on hajasijoittunut useisiin kiinteistöihin, joista monet ovat käyttömenoiltaan epätaloudellisia ja tarve perusparannuksiin on suuri. Esimerkiksi nykyisessä hallintorakennuksessa toiminta jatkuu väliaikaisen käyttöluvan turvin. Ajanmukaisten toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta Salo2009 voisi hoitaa sille kuuluvat tehtävät asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Uuden kaupungintalon rakentamisesta Saloon on päätetty kuntaliitossopimuksessa. Tekninen toimi ja ympäristötoimi sovittiin sijoitettavaksi Halikon kunnantaloon. Uuden Salon kaupungin perustaminen vuoden 2009 alussa muuttaa merkittävästi hankesuunnittelun perusteita. Salon ja sen ympäristökuntien kuntaliitos on Suomen suurin. Se nostaa Salon kaupungin väkiluvuksi henkeä ja pinta-alaksi noin neliökilometriä. Uuden Salon kaupungin henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin Uuteen kaupungintaloon sijoittuvien työntekijöiden määrän on arvioitu olevan noin Kaupungintalon suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Uuden Salo2009 kaupungintalon suunnittelun ohjaimina ovat toimineet asiakasnäkökulmainen kaikkien toimialojen mahdollisuuksia hyödyntävä hyvinvointipalvelu, Salo2009 identiteetin tavoitteeksi asetettu vihreä laakso -ajattelun mukainen rakentaminen ja kaupungintalohankkeen rakennusbudjetille asetettu 15 miljoonan euron kehys. Kaupungintalohankkeella tuettavia tärkeimpiä toiminnan kehittämisen tavoitteita ovat: Ulkoinen ja sisäinen hyvä asiakaspalvelukokemus Palvelun tuottavuuden kasvu Työhyvinvoinnin kasvu Hallinnon keskittämisen synergiaedut Yhteistyö yli toimialarajojen Toimintaympäristön muutosten huomioiminen Uuden teknologian suunnitelmallinen käyttöönotto Tiimityöhön perustuva oppiva ja välittävä organisaatiokulttuuri 1.4. Kaupungintalon konseptin kehittämisprosessi Kaupungintalon tilakonseptin yhteiskehittämiseen osallistuivat Salon kaupungin nimeämät suunnitteluhankkeen ohjausryhmä, johtoryhmä sekä valtuustoryhmien edustajista ja virkamiehistä koostuvat vaikuttavuus- ja edullisuusteemojen kehitysryhmät. Lisäksi konsultti haastatteli Salon kaupungin johdon, henkilöstön ja valtuustoryhmien edustajia. Lähtökohtana konseptin kehittämisessä toimivat Salon kaupungin strategiadokumentit sekä tavoitteet, jotka kaupungintalohankkeelle johto- ja ohjausryhmätyöskentelyssä syksyllä 2006 määriteltiin, ja joiden konkretisoimista kehitysryhmissä jatkettiin keväällä Respace Oy, Olli Hakanen, , 3

5 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Konsultti laati työstä raportin, jonka Salon kaupunginhallitus luovutti Salo2009 valmistelutoimikunnalle kaupungintalohankkeen eteenpäin viemiseksi. Työ jatkui marraskuun alussa Salo2009 hankkeelle asettaman ohjausryhmän perehdyttämisellä konseptiin. Salo2009 hallinnon organisoitumisen edettyä toimialajohtajien valintoihin hankesuunnittelu pääsi jatkumaan vuoden 2008 alusta alkaen. Tammi- ja helmikuun aikana työ on keskittynyt tilakonseptin mukaisen hankesuunnitelman laatimiseen. Työ on tehty mallintamalla tulevan rakennuksen tilaohjelmaa ja -ratkaisuja sekä tarkistamalla suunnittelun lähtökohtien paikkansapitävyys. Tilaajan puolelta työtä on ohjannut marraskuun alusta Salo2009 hankkeeseen asettama ohjausryhmä sekä vuoden 2008 alusta alkaen asetettu johtoryhmä. Järjestelytoimikunta on osallistunut prosessiin TILAisuus -seminaarissa Järjestelytoimikunta perehtyi ja keskusteli alustavasti hankesuunnitelman sisällöstä iltakoulussaan Hankesuunnitelma valmistuu Tulevan toiminnan kuvaus Uudisrakennukseen sijoittuvat seuraavat toimialat ja toiminnot (henkilömäärät toimialajohtajien helmikuussa antaman arvion mukaan): Hallinto-osasto 30 henkilöä Talousosasto 38 henkilöä Henkilöstöosasto 25henkilöä sekä noin 10 henkilöä työsuojeluvaltuutettuja, henkilöstöjärjestöjen edustajia ja pääluottamusmiehiä Tietohallinto 10 henkilöä Sosiaali- ja terveystoimi 63 henkilöä Sivistystoimi 27 henkilöä Projektihenkilöitä noin 20 henkilöä Kehittämis- ja elinkeinotoimesta kaupungintaloon on sijoittumassa infopiste. Tekninen virasto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja maatalouslomitus tulevat toimimaan nykyisen Halikon kunnantalon tiloissa. Eri toimialojen näkemykset kaupungintaloon sijoittuvan henkilöstön lukumäärän kehittymisestä viittaavat siihen, että 220 hengen samanaikaisen työskentelyn mahdollistava mitoitus on sopiva näköpiirissä olevan ajan. Kuntaliitoksen tavoitteiden mukaista on hallinnon tehostumisen mahdollistama henkilöresurssien siirtyminen käytännön palvelutoimintaan, kuten esimerkiksi vanhushuoltoon. Suurten ikäluokkien eläköityminen on hallinnon tehostamiselle suuri mahdollisuus, mutta myös valtava organisaation hiljaisen tiedon siirtymisen haaste. Tiimitiloihin perustuva tilajärjestelmä on molempia prosesseja tukeva tilankäytön konsepti. Hankesuunnitelmassa varataan riittävästi tilaa asiakaspalvelun järjestämiseen keskitetysti huomioiden toimialojen erityistarpeet. Kaupungintaloon sijoittuvat kunnallisen päätöksenteon vaatimat kokoustilat toteutetaan monikäyttötiloina. Rakennukseen sijoittuu myös henkilöstöravintola ja henkilökunnan sosiaalitilat. Sosiaalitilat mitoitetaan siten, että hyvinvointia edistävä pukeutuminen, kuten esimerkiksi ulkojalkineiden vaihtaminen sisäjalkineisiin voi tapahtua sujuvasti ja miellyttävästi. Kaikessa suunnittelussa on huomioitava rakennuksen mahdollisimman monipuolinen ilta- ja viikonloppukäyttö. Respace Oy, Olli Hakanen, , 4

6 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 2.1. Tontti, kaavoitustilanne ja hallintaoikeudet Rakennuspaikan sijainniksi on valittu Tehdaskadun hallintokortteli 3, jonka pinta-ala on yhteensä m². Asemakaava on lainvoimainen, ja korttelin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus tehokkuudella e = 1.2 on kem². Asemakaava mahdollistaa nelikerroksisen talon rakentamisen. Salon kaupunginvaltuusto päätti kaupungintalon sijoittamisesta kortteliin tammikuussa Tehdaskadun hallintokorttelit 2 ja 3 ovat kokonaisuudessaan Salon kaupungin omistuksessa Rakennuspaikan sijainnin valintaperusteet Sijainnin valinnassa huomioitiin toiminnalliset, kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset lähtökohdat. Tehdaskadun hallintokorttelissa 3 uudisrakennus voidaan toteuttaa nykyisen asemakaavan mukaisesti ja valittu sijainti soveltuu toiminnallisen konseptin mukaiseen kaksikerroksiseen työympäristöratkaisuun. Liittämällä Tehdaskadun hallintokortteli 2 osaksi paikoitusratkaisua mahdollistetaan maanpäällinen autopaikoitus. Se on ainoa kaupungintalohankkeen kustannusraamin sallima ratkaisu. Rakennuspaikka kiinnittyy Salon historiaan Kuninkaantien välityksellä. Se on kaupunkikuvallisesti näyttävä, koska se liittyy keskeiseen julkiseen tilaan toriin ja on osana näkymää kohti Uskelan kirkkoa. Nykyisen kaupungintalon korttelin välityksellä rakennuspaikka liittyy myös Hornin puistoon ja jokimaisemaan, ja symboloi hyvin Salo2009 vihreän laakson ajatusta. Paikan saavutettavuus on hyvä ja Tehdaskadun hallintokortteleiden mahdollisuus kehittyä kaupunkilaisia monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi on lupaava. Tehdaskadun hallintokortteleiden 2 ja 3 säilytettävät rakennukset ovat vapautumassa muuhun kuin hallinnon käyttöön Tonttialueen käyttösuunnitelma Uuden hankesuunnitelman mukaan tontille sijoitetaan seuraavat rakennukset ja toiminnot: Kaupungintalo Tontin pohjoiskulmaan rakennetaan kaksikerroksinen rakennus. Nykyinen kouluviraston rakennus Nykyisen kouluviraston asemakaavalla suojeltu rakennus muodostaa uuden kaupungintalon kanssa aukion Tehdaskadun varteen ilta-auringon ja jokinäkymän suuntaan. Maantasoinen pysäköinti Kaavanmukainen pysäköintitarve on 1 paikka / 80 kerrosneliömetriä, mutta todellinen pysäköintitarve on suurempi. Tarpeen arvioinnissa on käytetty hyväksi Salon kaupungin Respace Oy, Olli Hakanen, , 5

7 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA hallintohenkilöstölle vuoden 2007 alussa tehtyä kyselyä, jossa päivittäiseksi oman auton käyttäjäksi ilmoittautui 70% vastaajista. 220 henkilön mukaan laskettuna 70% tarkoittaa 155 autopaikan tarvetta. Lisäksi tarvitaan asiakaspaikoitusta sekä kaupungin muista toimipaikoista kuten Halikon kunnantalosta kaupungintalolle kokouksiin saapuville kaupungin työntekijöille. Kaupungintaloa palvelevia autopaikkoja voidaan osoittaa 220 kpl, jos tontille rakennetaan uusi sadan auton maantasoinen pysäköintialue (100 kpl). Lisäksi hyödynnetään korttelin YH4 tontilla 2 sijaitsevia autopaikkoja (30 kpl), Havukadun varren autopaikkoja (15 kpl). Vähäsillankadun varren olemassa olevat autopaikat (95 kpl) osoitetaan myös kaupungintalon käyttöön lukuunottamatta 20 autopaikkaa, jotka tulevat torikauppiaiden käyttöön korvaamaan kaupungintalon rakennuspaikalta poistuvat paikat. Kaupungintalon vierailuliikenteelle on siten varattu 65 autopaikkaa. Väestönsuoja Vaadittavat väestönsuojatilat rakennetaan uudisrakennuksen kellaritiloihin Rakennusluvan edellytykset Tontilla sijaitsevat rakennukset Rakennusluvan yhteydessä on huomioitava korttelissa tällä hetkellä sijaitsevien vanhojen liikerakennusten purkuluvat. Uudisrakennushanke edellyttää yhteensä kahden toimistorakennuksen purkamista tontilla. Lisäksi puretaan matala piharakennus sekä savupiippu ja niihin liittyvät rakenteet. Korttelissa sijaitsee yksi suojeltu rakennus. Kahdesta muusta rakennuspaikan ulkopuolella sijaitsevasta rakennuksesta päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakennusten purkukustannuksia ei ole huomioitu tarkistettavassa vuoden 2002 hankesuunnitelmassa. Niiden purkamisen kustannusten arvioiminen rajataan pois myös tästä hankesuunnitelmasta. Nykyisten vuokralaisten irtisanominen Salon kaupungin isännöitsijätoimisto tekee parhaillaan selvitystä purettavista rakennuksista siirtyvien toimintojen mahdollisista väliaikaisistä tai pysyvistä toimitiloista muissa kaupungin kiinteistöissä. Selvitys valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Vuokralaisten irtisanomisajat ovat 2-6 kk eivätkä näin ollen muodosta estettä rakennushankkeen toteutuksen aikataululle. Suunniteltu uudisrakennushanke edellyttää seuraavien vuokrasopimusten irtisanomista: Tehdaskatu 2 Tanssiurheiluseura Swivel, irtisanomisaika 3 kk Salon Seudun Jätehuolto Oy, irtisanomisaika 3 kk Salon VPK:n soittokunta, irtisanomisaika 2 kk Vapaussodan ja itsenäisyyden Salon seudun perinneyhdistys, irtisanomisaika 2 kk Kaupungin ympäristönsuojelutoimisto Kaupungin kuluttajaneuvontatoimisto Kaupungin edunvalvontatoimisto Respace Oy, Olli Hakanen, , 6

8 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Havunkatu 6 Kaupungin Nuorisotoimisto Vähänsillankatu 3 Asuinrakennus, irtisanomisaika 6 kk 2.5. Rakennuspaikan ja sen ympäristön kehittäminen Liikennejärjestelyt Tehdaskadun liikennejärjestelyjä ja Mariankadun risteyksen muuttamista kiertoliittymäksi selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä liikennesuunnittelijan toimesta. Paikoitusjärjestelyt ja sisäänkäynnin saattoliikenteen järjestelyt ovat jatkosuunnittelussa tutkittava huolellisesti. Muut huomioitavat asiat Rakennuspaikalla on huomioitava viemärien padotukset sekä ylempien kerrosten viemäröinti, kellarikerroksen IV-konehuonetilan ja väestönsuojelutilojen rakentaminen. Kaupungintalon lähiympäristön maanpintarakentamisessa on huomioitava rakennuksen ja Tehdaskadun tasoero pohjoisjulkisivulla sisäänkäynnin edustalla Maaperätutkimus Suoritetun pohjatutkimuksen mukaan rakennuspaikalla on yli 30 metriä syvä savipatja, jonka alla on kalteva kalliopinta. Näissä Salossa tyypillisissä olosuhteissa normaali tapa on perustaa rakennus saven läpi kovaan pintaan saakka. 3. RAKENNUKSEN FYYSISET PERUSRATKAISUT 3.1. Ulkoasu Kaupungintalo on kaksikerroksinen, joten se sopeutuu sekä Tehdaskadun hallintokortteleiden säilytettävien rakennusten mittakaavaan että tilankäytön konseptoinnin tuloksena syntyneeseen toiminnalliseen malliin. Toiminnallisin ja ekologisin perustein rakennuksen muoto molemmissa kerroksissa on neliö. Rakennus suuntautuu kaupunkirakenteen kahden kiintopisteen mukaisesti. Pohjoisessa kiintopisteenä on tori ja sen soittolava ja etelässä Uskelan kirkko. Toisessa kerroksessa koko rakennuksen halkaiseva korkea keskustila on suunnattu niiden mukaan. Symbolisesti vahvin rakennuksen pääsisäänkäynnin paikka on pohjoisessa kohti toria. Vaihtoehtoinen pääsisäänkäynnin paikka on lännessä kohti jokimaisemaa, jolloin saattoliikenteen järjestäminen on helpompaa. Autopaikoituksen kannalta eteläinen pääsisäänkäynnin paikka olisi luontevin. Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia valintoja. Rakennus sijoittuu purettavien rakennusten paikalle, jolloin rakennuspaikan puistomainen luonne säilyy. Respace Oy, Olli Hakanen, , 7

9 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Rakennuksen vesikatto tehdään kaupunkikuvallisista syistä erittäin loivasti länteen ja itään kallistuvana. Siten rakennus pysyy matalana. Kaikkien julkisivujen ominaispiirteenä ovat työtiloihin aukeavat suuret ikkunat. Etelä- ja pohjoisjulkisivua hallitsee korkean keskitilan lattiasta kattoon ulottuva lasiseinä. Korkeaan tilaan tuovat luonnonvaloa myös vesikaton yläpuoleiset sivuikkunat. Julkisivun aiheita ovat lisäksi rakennuksen ulkopuolelle sijoittuvat kevyet poistumistieportaat ja niihin integroitavat parvekkeet. Hankesuunnitelman kustannusarviossa rakennuksen etelä- ja pohjoisjulkisivut on arvioitu tehtäväksi keraamisesta thermorankaan kiinnitettävästä julkisivulankusta. Länsi- ja itäjulkisivut on arvioitu tehtävän thermorankaan kiinnitettynä puuverhoiluna. Varsinaista julkisivusuunnittelua ei ole tehty Mitoitus Rakennuksen ulkomitat ovat 49 x 49 metriä. Molemmista kerroksista muodostuu bruttopinta-alaltaan yhden paloalueen kokoinen (2 400 brm²). Yhteensä rakennuksessa on brm², josta kellarin osuus on 600 brm². Suunnittelussa on huomioitu mahdollisimman suuri elinkaaren aikainen muuntojousto sekä rakennuksen laajenemismahdollisuus. Rakennusta voi laajentaa etelään samalla runkojärjestelmällä. Suurimittakaavainen laajentaminen edellyttää kuitenkin paikoituksen järjestämistä paikoitusrakennukseen. Sille luontevin paikka on Vähäsillankadun varrella uuden paikoitusalueen kohdalla. Uudisrakennus on tällä hetkellä mitoitettu siten, että 220 henkilön samanaikainen työskentely on mahdollista. Henkilömäärä on tarkistettu toimialajohtajilta helmikuun aikana. Lukumäärässä on huomioitu väliaikaisten projektihenkilöiden työskentely kaupungin hallinnossa. Teknillisen toimen ja ympäristötoimen sijoittuminen Halikon kunnantaloon on pienentänyt osaltaan tilatarvetta. Hallintokortteleiden 2 ja 3 säilytettäviin rakennuksiin voisi sijoittua noin 30 henkilöä. Hankesuunnitelman valmistumisen hetkellä rakennukset näyttäisivät olevan vapautumassa muuhun kuin hallinnon käyttöön. Tämä olisi Tehdaskadun hallintokortteleihin kohdistuvien odotusten kannalta toivottavaa Ekologisuus Hankesuunnitelman tarkistamisen ekologisesti merkittävin saavutus on tilakonseptoinnin tuloksena syntynyt rakennustarpeen radikaali väheneminen. Se vaikutus on erittäin merkittävä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakennuksen talotekniikassa varaudutaan parhaaseen energiataloudelliseen lämmön talteenottoon. Jäähdytyksen tarvetta pienennetään aktiivisella ulkoisten ja sisäisten lämpökuormien minimoimisella. Kaksikerroksisen rakennuksen ulkovaipan pinta-alan ja syntyvän hyötyalan suhde on yksikerroksista ja kolmikerroksista rakennusta tehokkaampi. Neliönmuotoisessa pohjaratkaisussa ulkovaipan ja hyötyalan suhde on parhain mahdollinen. Kattomateriaaliksi määritelty valkoinen kate heijastaa aamu- ja ilta-auringon säteet sisään kattolyhdyn sivuikkunoista. Sen sijaan keskipäivän auringonpaahde heijastuu valkoisesta pinnasta vähentäen suurelle kattopinta-alalle aiheutuvaa lämpökuormaa 30%:lla verrattuna mustaan katteeseen. Kustannusarviossa kaikki ikkunat on arvioitu Respace Oy, Olli Hakanen, , 8

10 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA hankittavaksi parhaimman lämmöneristävyyden ja auringon lämpökuorman torjunnan takaavista tuotteista. Eteläjulkisivun ikkunoissa on rakenteelliset aurinkosuojat. Keinovalon tarvetta vähentää toisessa kerroksessa sijaitseva korkea, ylhäältä luonnonvaloa sisään ohjaava keskitila, joka mahdollistaa ekologisesti tehokkaan ja vuorovaikutusarkkitehtuuria rikastavan sisätilan. Led-valaisinten käyttö optimoidaan. Rakennushankkeen ekologista jalanjälkeä vähennetään sijoittamalla rakennus purettavien, energiatehokkuudeltaan heikkojen rakennusten kohdalle. Samalla puistomainen luonto korttelissa säilyy mahdollisimman hyvin. Autopaikoitusratkaisu perustuu mahdollisimman suurelta määrin olemassa olevien autopaikkojen hyödyntämiseen. Uusi enintään sadan auton paikoitusalue sijoittuu avoimelle niitylle Vähäsillankadun läheisyyteen. Vihreä laakso ajattelun mukaista olisi kaikin tavoin pyrkiä vähentämään yksityisautoiluun perustuvaa työpaikkaliikennettä esimerkiksi kimppakyytikäytäntöä palkitsemalla. Kaupungintalo liitetään Salon kaupungin kaukolämpöverkkoon, jonka energialähteenä käytetään uusiutuvia luonnonvaroja Rationaalisuus ja modulaarisuus Rakennuksen elinkaaritaloudellisen muuntojouston ja organisaation muutosnotkeutta tukevan työympäristön takaamiseksi Salo2009 kaupungintalon rakennejärjestelmä ja talotekniikka toteutetaan rationaalisen modulaarisen konseptin mukaisesti. Kerrokset ovat yhden paloalueen kokoisia, jolloin kerrosten sisäinen muuntojousto on erinomainen. Kaupungintalon kustannusarvion mukainen rakennejärjestelmä perustuu pilari-, kynsipalkki- ja kuorilaattajärjestelmään tulevaisuuden muuntojoustavuuden takaamiseksi. Rakennus noudattaa jänneväliltään 9,6 metrin pilarijärjestelmää. Valtuustosalin keskeltä on yksi pilari poistettu kannattamalla välipohjan rakenne toisen kerroksen korkean osan sivuseinään sijoitettuun palkkiin. Julkisivujärjestelmän tulee noudattaa modulaarista jaottelua, jotta ulkoseinällä sijaitsevien työtilojen ryhmäkokoa voidaan joustavasti säädellä. Syvärunkoisen rakennuksen maatasokerroksen keskirunkoisuuden ongelma on ratkaistu sijoittamalla sinne monitoimija valtuustosali, jossa toiminnan tärkeänä sisältönä on digitaalisen median antaman tiedon seuraaminen. Tässä tilan käyttötarkoituksessa luonnonvalon puuttuminen ei ole puute vaan erilaisen toiminnan mahdollistava etu. Sisäänkäynti rakennukseen tapahtuu yhdestä paikasta, joka helpottaa asiakaspalveluun orientoitumista sekä rakennuksen kulunvalvonnan ja turvallisuuden järjestämistä. Kaikki alakerran yleisötoimintaan suunnitellut kokoontumis- ja asiakaspalvelutilat sijaitsevat rakennuksen ulkoseinää vasten, luonnonvalon äärellä ja sisäänkäynnin yhteydessä. Sisäänkäyntejä voidaan järjestää tarvittaessa useampiakin Kaupungintalon kytkeminen kunnallisteknisiin verkostoihin Kaupungintalo kytketään osaksi Salon kaupungin olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa. Respace Oy, Olli Hakanen, , 9

11 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA TILAJÄRJESTELMÄN LUONNEHDINTA 4.1. Kaksikerroksinen tiladiversiteettiratkaisu Työympäristökonsepti toteutetaan tiladiversiteettiratkaisuna, jossa tilat ja työnteon välineet suunnitellaan vastaamaan eri työtehtävien ja vuorovaikutustilanteiden tarpeita. Tilankäytön konseptointityössä kaupungintalohankkeen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin uusi toimintakulttuuri, jossa kaikki toimialat pyrkivät synergisesti tarjoamaan yhteiseen moninäkökulmaiseen hyvinvointiajatteluun perustuvaa palvelukokonaisuutta. Hyvinvointipalvelun tarjoamisen kannalta on tärkeää, että eri toimialojen ihmiset oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa osaamisen. Tiladiversiteettiratkaisussa tämä näkyy toisen kerroksen keskelle sijoitettuna johtamisen foorumina, jossa johtamiseen käytettävät huoneet kehystävät avointa tilaa keskilaivaa. Paljon liikkuvat johtajat ja päällikkötason henkilöt käyttävät kokonaisuutta yhteisenä johtamisen tilainstrumenttina. Korkea, avoin keskitila tarjoaa luontevan paikan eri toimialojen ihmisten väliselle kohtaamiselle ja yhteistyölle. Keskitilan etelä- ja pohjoispäädyssä on läpikulkuliikenteeltä suojattu rauhallisempi alue, jossa suurten ikkunoiden ja maisemien äärellä on myös hyvä työskennellä. Yhdeksi työkulttuurin tavoitteeksi on asetettu tiimipohjainen työskentely. Toimialajohtajilta tarkistetun tiedon mukaan 6 hengen tiimikoko on luontevin tiimitilaa mitoittava henkilömäärä. Kahden tiimin tilasta muodostuu rakennuksessa yhden rakenteellisen moduulin koko, jonka johdosta yläkerran ulkoseinän äärelle muodostuu 14 kappaletta kahden tiimin eli yhteensä hengen kokoisia työtilamoduuleita. Tiimitilan tukitiloina ratkaisussa toimivat intensiivisiä työskentelyn vaiheita varten suunnitellut 1 2 hengen työtilanteen mahdollistavat huoneet sekä runsas määrä avoimeen pienryhmätyöskentelyyn varattuja erilaisia tiloja kuten korkea keskitila. Rakennuksessa on runsaasti kokoustarpeen mukaan mitoittuvia, suljettuja kokoustiloja, joista pääosa sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa henkilöstöravintolan yhteydessä. Toisen kerroksen tiladiversiteettiratkaisuun kuuluu ensimmäisen kerroksen kokoustilojen hyödyntäminen suljettuissa kokoustilanteissa. Suurin kokoustiloista on monitoimisali, jossa myös valtuusto kokoontuu. Maantasokerros Kaksikerroksisen kaupungintalon maantasokerrokseen sijoittuu pääosa talon kokoontumistiloista, asiakaspalvelutilat, märkätilat ja pääosa sosiaalitoimen tiloista. Kokoontumistilojen sijainti maantasokerroksessa mahdollistaa myös tilojen ilta- ja viikonloppukäytön monipuolisen järjestämisen. Myös kaikki talon märkätilat mukaan lukien wc-tilat, henkilökunnan sosiaalitilat ja siivouskeskus on keskitetty rakennuksen keskirunkoon, portaan yhteyteen. Asiakaspalvelutilojen sijoittaminen maantasokerrokseen mahdollistaa toisen kerroksen rauhoittamisen organisaation sisäiseen toimintaan. Maantasokerroksessa sijaitsee kuitenkin itä- ja eteläjulkisivun kahdeksasta moduulista muodostuva 640m² sosiaalihuollolle varattu työtila, jossa on tällä hetkellä 64 hengen tilavaraus. Koska sosiaalitoimen johto sijoittuu yläkertaan muun hallinnon yhteyteen, jää alakertaan tilaa toiminnan laajentumiseen. Respace Oy, Olli Hakanen, , 10

12 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Toinen kerros Toisessa kerroksessa sijaitsee organisaation sisäisen työskentelyn alue, jossa on muiden toimialojen lisäksi sosiaalitoimen johdon tilat. Tilakonseptointityön ja toimialajohtajien kanssa tammi-helmikuussa 2008 käytyjen keskusteluihin perusteella toisen kerroksen tilaratkaisu perustuu tiimityöskentelyä tukevaan modulaariseen tilajärjestelmään. Tilajärjestelmää mitoittavana tiimin kokona käytetään kuuden hengen ryhmää joustovaroin. Kellaritilat Rakennuksen kellarissa sijaitsevat ilmanvaihtokonehuone ja väestönsuoja, joiden koko on yhteensä 550 m² Asiakaspalvelutilat Asiakaspalvelutilat koostuvat asiakaspalvelupisteestä, itsepalvelupisteestä ja asiakkaiden odottelutilasta, josta on kulku sosiaalihuollon odottelutiloihin. Asiakaspalvelutilojen yhteydessä on tukitila, jonka läheisyydessä sijaitsevat arkisto ja keskusmonistamo. Erillisiä asiakkaan vastaanottotiloja on 6 kappaletta, kukin mitoitettu 4 hengelle. Lisäksi sosiaalitoimella on suurempia suojattuja asiakastiloja Kokoontumis- ja tapaamispaikat Hankesuunnitelman mukaisessa Salo2009 kaupungintalossa on varattu yhteistä, kaupunkilaisten potentiaalisesti hyödynnettävissä olevaa tilaa yhteensä m². Kaupungintalon hyödyntäminen kaupunkilaisten tapaamispaikkana sisältää ensimmäisen kerroksen m² kokoontumistilojen lisäksi toisessa kerroksessa sijaitsevan näyttävän 435 m² keskilaivan, jota voidaan hyödyntää vaikkapa juhlahuoneena iltaisin ja viikonloppuisin. Monitoimitila / valtuustosali 368 m². Monitoimisali toimii muun muassa valtuuston kokoontumispaikkana. Sali on jaettavissa siirtoseinin kahteen 184 m² kokoustilaan. Kokousteknologia toteutetaan mobiilina ratkaisuna tai kattoon integroituna näyttöteknologiana. Lattiatason kalusteet toteutetaan kevyinä, pulpettimaisina ja kasattavina, jolloin salissa voi järjestää vaikkapa tanssiaisia. Sali aukeaa lasiseinän välityksellä henkilöstöravintolaan, joka samalla toimii monitoimisalin lämpiönä. Ravintolasalin toisessa päässä sijaitsee keittiötila aputiloineen ja toisessa päässä kabinetit suljettuja kokouksia varten. Korkea keskitila 435 m² Toisen kerroksen korkea keskilaiva on suurilla päätyikkunoilla sekä kattoikkunoilla varustettu tila. Päätyikkunat avautuvat pohjoiseen torille sekä etelään Uskelan kirkolle. Kattoikkunoiden kautta tilaan saadaan runsaasti luonnonvaloa. Keskilaivan yhteydessä sijaitsevat sivulaivat voidaan lukita, jolloin kaupunkilaiset voivat vuokrata näyttävää keskilaivatilaa käyttöönsä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tilassa on välipalapiste sekä catering-tukivarustus. Respace Oy, Olli Hakanen, , 11

13 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Henkilöstöravintolasali ja kokoontumistilojen lämpiö 276 m² Maantasokerroksessa on henkilöstöravintolan sali, joka toimii myös kokoontumistilojen lämpiönä, josta on yhteys terassille. Muut kokoustilat 184 m² Rakennuksessa on lisäksi 3 kpl 20 hengen salia ja 3 kpl 10 hengen salia eli 184 m² muita kokoontumistiloja / kabinetteja Tiimitilojen rakentuminen Ratkaisu tarjoaa tiimien työympäristön ja tiimi-identiteetin rakentamiselle monipuoliset mahdollisuudet. Keskeistä on tiimin sisäinen toimintakulttuuri. Tiimityöskentelyn ja joustavan työympäristön kannalta kiinteä seinä tilan rajaajana on kallis ja jäykkä ratkaisu. Ihmisten kaipaama oman työtilan hallitsemisen kokemus kannattaa tuottaa aina keveimmällä mahdollisella keinolla kuten siirrettävillä tilanrajaajilla, kalusteratkaisuilla tai nykyaikaisin dynaamisin keinoin äänimaisemoinnilla, valaistuksella ja virtuaalisilla ratkaisuilla. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun ihmiset saavat itse olla mukana kehittämässä ratkaisuja. Tiimitiloja tukee 18 kpl 1 2 hengen työtiloja intensiivisiä työnteon tilanteita varten. Lisäksi valittavissa on työskenteleminen keskilaivan monipuolisessa tilakokonaisuudessa tai ensimmäisen kerroksen kokoustiloissa Kalustusratkaisut ja sähkösäätöinen työpiste-ergonomia Rakennuksen ja tiladiversiteettiratkaisun modulaarisuus jättää tilaa tiimikohtaisille kalusteratkaisuille. Kaikki työasemat varustetaan joustavan työympäristön periaatteiden mukaisesti. Työpisteet varustetaan sähköisesti säätyvillä pöydillä ja ergonomisesti säätyvilla istuimilla. Kun jokainen työpiste on säädettävissä kaikille sopivaksi, saavutetaan yksilön työterveyden ja organisaation tilaratkaisun joustavuuden kannalta optimaalinen ratkaisu. Samaan aikaan Salo2009 kaupungintalon suunnittelun kanssa on käynnissä Salo2009 sähköinen asiakirjahallintaprojekti. Kaupungintalon elinkaarella sähköinen asiakirjahallinta tulee ajan myötä syrjäyttämään suuren osan paperisesta tiedon tallentamisesta. Siksi alkutilanteessa tarvittava suurempi säilytystarve kannattaa ratkaista mahdollisuuksien mukaan irtokalustein. Näin tilaa voidaan vapauttaa muuhun käyttöön joustavasti sähköisen asiakirjahallinnon etenemisen mukaisesti Moniaistinen suunnittelu Hankesuunnitelman talotekniikkavaraus on mitoitettu suunniteltavaksi ja toteutettavaksi työhyvinvointia ja työvireyttä edistävän moniaistisen suunnittelunäkemyksen mukaisesti. Keskeistä siinä on ihmisten työvireyteen vaikuttavien tekijöiden kuten äänimaiseman ja valaistuksen huolellinen suunnittelu ja toteutus yksilön työssä onnistumisen näkökulmasta. Respace Oy, Olli Hakanen, , 12

14 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA KUSTANNUSARVIO Hankesuunnitelman kustannusanalyysin on laatinut Janne Silvennoinen Tocoman Oy:stä Respace Oy:n toimittaman kaupungintalon mallisuunnitelmien ja neuvottelussa antaman tiedon mukaan. Bruttoalaltaan 5697 brm 2 ja tilavuudeltaan rm 3 kokoisen rakennuksen kokonaishinnaksi muodostui (alv 0%) eli 2709 /brm 2. Laskelma sisältää yhteensä 17,8 % muutosvarauksen. Toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita ja muuta irtaimistoa ei ole huomioitu laskelmassa. Laskentaperusteet on esitetty liitteenä seuraavassa kustannusanalyysi dokumentista. Lisäksi on huomioitava, että rakennuspaikan olemassa olevien rakennusten purkukustannukset eivät ole mukana laskelmassa. 6. AIKATAULU JA JATKOSUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelijoiden valintaprosessi käynnistyy maaliskuussa Luonnossuunnittelu käynnistyy toukokuussa ja pääpiirustukset valmistuvat syksyllä 2008 urakka-asiakirjat valmistuvat talvella 2009 ja rakennustyöt aloitetaan keväällä Rakennus valmistuu 2010 syksyllä. 7. HANKKEEN RAHOITUS Hanke toteutetaan omana rahoituksena käyttäen hyväksi ulkopuolisia kehittämisrahoitusmahdollisuuksia. 8. YHDYSHENKILÖT Salon kaupunki: Jarmo Heimo, kaupungin arkkitehti, , Respace Oy: Olli Hakanen, toimitusjohtaja, arkkitehti , Salo2009 kaupungintalohankkeen ohjausryhmän ja johtoryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä. 9. LIITELUETTELO: Salo2009 kaupungintalo hankesuunnittelun ohjausryhmän ja johtoryhmän kokoonpano Hankepäätösesitys, Respace Oy, (1 sivu) Kustannusanalyysi, Tocoman Oy, (12 sivua) Voimassa oleva kaava ja kaavamääräykset (3 sivua) Respace Oy, Olli Hakanen, , 13

15 SALO2009 -KAUPUNGINTALOHANKE Ohjausryhmä: Järjestelytoimikunnan edustajat: - Pekka Rinne, puheenjohtaja - Ulla Huittinen - Jorma Elovaara Muutosjohtajatiimin edustajat: -Matti Rasila -Kai Saarimaa -Pentti Vanhatalo Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, sihteeri Olli Hakanen, konsultti, Respace Oy Kaupungintalohankeen johtoryhmä: Matti Rasila, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja muut jäsenet: - Petri Moilanen, sivistystoimen toimialajohtaja - Mika Mannervesi, teknisen toimen toimialajohtaja - Rikumatti Levomäki, elinkeinotoimen toimialajohtaja - Kai Saarimaa, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja - Irma Nieminen, hallinnon vastuuhenkilö - Seppo Juntti, talouden vastuuhenkilö - Petri Alaluusua, henkilöstöasioiden vastuuhenkilö Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, sihteeri Olli Hakanen, konsultti, Respace Oy Salon seudun kymmenen kunnan Puh. (02) 7781 Sähköposti: Pääsihteerin puh. yhdistymisen valmisteluvaihe Fax (02) Tehdaskatu 1, PL Salo

16 Olli Hakanen / Respace Oy Tilaaja: Salon kaupunki PL ESITYS Hanke: Salon kaupungintalo HANKEPÄÄTÖSESITYS Esitämme perustettavaksi seuraavan tyyppistä hanketta: Hanketiedot Hankkeen nimi: Tilaaja: Käyttäjä: Sijaintikunta: Salo Huoneala: Tilavuus: Salon kaupungintalo Salon kaupunki/järjestelytoimikunta Salon kaupunki 4600 hum rm3 Tavoitebudjetti Hankkeen tavoitebudjetti hintatasossa 2/2008 (rakennuskustannusindeksin ollessa 111,8) on euroa (ALV 0%) huomioiden rakennuskustannusindeksin mukainen muutos. Tavoitebudjetti ei sisällä irtaimistokustannuksia, purkukustannuksia eikä rakennuspaikan ulkopuolisia liikenne- tai muita ympäristön järjestelyjä. Toteutusmuoto Rahoittaminen: Rakennuttaminen: Valvonta: Suunnittelu: Rakentaminen: Toteutetaan omalla rahoituksella hyödyntäen ulkopuolisia kehittämisrahoituslähteitä Päätetään myöhemmin Toteutetaan omalla työvoimalla Jaettuna suunnitteluna Toteutetaan jaettua urakkamuotoa käyttäen Toteutusaikataulu Alkaa, vk/vvvv Päättyy, vk/vvvv Hankkeen valmistelu 03/ /2008 Suunnittelu 03/ /2010 Rakentaminen 03/ /2010 Käyttöönotto: 10/ /2010 Riskitekijät Ajalliset / suhdannevaihteluun liittyvät tekijät Allekirjoitus Helsinki Olli Hakanen

17 2008 Tocoman Finland Oy 1 Dokumentin tiedot Kustannusanalyysi 8250 versio 1.0 Päiväys Laatija Janne Silvennoinen Puh Sähköposti Analyysin lähtötiedot Arvion laskenta perustuu Respace Oy:n ja päivättyyn aineistoon ja palaverissa saatuihin tietoihin. Laskelma on laadittu Salon hintatasoon (2/2008) rakennuskustannusindeksin ollessa 111,8 (kokonaisindeksi 2005=100). Laskelma on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä Taku-2008 kustannustieto-ohjelmaa hyväksikäyttäen (Haahtela indeksi 75,2). Sisällysluettelo Dokumentin tiedot Hankekuvaus Lähtökohdat Laskelmatiedot Riskit Liitteet Rakennuttajan kustannukset sekä taloteknisten töiden arviot perustuvat tavoitehintaperusteisiin hintatasoihin. Tontti- ja rahoituskustannuksia ei ole huomioitu. Hankkeen luonnoksien alustavasta vaiheesta johtuen kustannukset ovat keksimääräisiä vastaavien tilojen kustannuksia. Tarkemmat tila- ja rakenneratkaisut, materiaalimääritykset ja pohjaolosuhteiden tarkentuminen voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämäntyyppinen kohde tulisi pystyä toteuttamaan. Toteutuksen siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia tämän hetken arvion mukaan n. 6-8 %.

18 Oletusarvot Rakentamisen aloitus (arvio): 1/2009 Rak. kust. indeksi: 111,8 Haahtela-indeksi: 75,2 Varaukset: 17,8 % 2008 Tocoman Finland Oy 2 Hankekuvaus Hanke käsittää Saloon tulevan Salo2009 kaupungintalohankkeen uudisrakentamisen. Rakennuksessa on maanalainen kellarikerros ja kaksi maanpäällistä kerrosta. Laskelmatiedot Laskelmaversio: 1 Laskelmien päiväys: Lähtötiedot Suunnitelmien päiväys: ja Bruttoala, brm2: Tehokkuusluku 0 Hinta Kokonaishinta, alv 0% : Alv 22% : Yhteensä alv 22%: Hinta alv 0% /brm2: Hinta alv 22% /brm2: 3 305

19 2008 Tocoman Finland Oy 1 Laskentaperusteita Arviota laadittaessa on lisäksi huomioitu seuraavaa: tilaohjelma on laadittu hankesuunnitteluaineiston tilatarvekaavion mukaan tilojen pintojen ja kalusteiden, LVIAS-töiden ja rakennuttajan kustannukset perustuvat tavoitehintalaskelman mukaisiin hintatasoihin Aluetyöt rakennettavan tontin pinta-ala on n.6500m2 (sisältää 3000m2:n pysäköintialueen) alueen pintarakenteet on laskelmassa arvio (ei huomioitu mahdollista alueen pintojen korkeuseroista johtuvia kaivuja / täyttöjä eikä kevennyksiä / stabilointeja) laskelmaan ei ole huomioitu alueella mahdollisesti olevien vanhojen putki/sähkölinjojen purkua/siirtoa pihan liikennejärjestelyihin ei ole huomioitu puomeja, pihaaitoja yms. piha-alueen mahdollisia taideteoksia ja valaisinpyloneita ei ole huomioitu Maanrakennus kaivannot on huomioitu laskelmassa tuettuina laskelmaan ei ole huomioitu pohjaveden mahdollista alentamista kaivu- ja täyttömäärät ovat alustavia arvioita (ei suunnitelmia laskentahetkellä) kaivumaiden käyttöä täytöissä ei ole huomioitu Perustukset perustukset on huomioitu paalutettuina (paalupituus on arvio h=n.35m laskelmaan on huomioitu S1-väestönsuoja kellarikerrokseen Runkorakenteet kellarikerroksen rakenteet on huomioitu vesitiiviinä rakenteena Täydentävät rakenteet laskelmaan on huomioitu kaksi teräsritiläverkolla verhoiltua kylmää poistumisporrasta ja niihin liittyvät parvekkeet (4kpl)

20 2008 Tocoman Finland Oy 2 Pintarakenteet pintarakenteiden tasoksi on oletettu ns. hyvä / käytännöllinen taso laskelmaan ei ole huomioitu mahdollisten mallihuoneiden rakentamista Kalusteet, varusteet ja laitteet toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita ei ole huomioitu laskelmassa (mm. AV-laitteet, kokoushuoneiden pöydät ja tuolit, video- ja kulunvalvontalaitteet) laskelmaan ei ole huomioitu jätekontteja / puristimia laskelmaan on huomioitu 5kpl paloturvakaappeja Varaukset lisä- ja muutostyövaraus 6% suunnittelunaikainen nousuvaraus 7% rakennusaikainen nousuvaraus 2,8% erillinen riskivaraus 2% Talotekniikka TATE-kustannukset on huomioitu tavoitehintalaskelman mukaisina hintatasoina (Ei järjestelmäkuvauksia laskentahetkellä) sähkökustannukset sisältävät tavoitehintalaskelman mukaisten järjestelmien kustannukset (mm. paloilmoitus, rikosilmoitus, IT/data, AV-järj.), erityisjärjestelmiä ei ole huomioitu hissin hinta on laskelmissa arvio (hissien tekniset / laadulliset tiedot vielä puutteelliset) paloilmoitus, rikosilmoitus ja IT/data kustannukset kuuluvat sähköurakan hintaan (tavoitehintalaskelman mukaisesti)

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 VIHDIN KUNTA 13.1.2016 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio 1.1. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot