kaupungintalo hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008"

Transkriptio

1 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma Respace Oy, Olli Hakanen, , 0

2 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 1.1. Hankesuunnitelman tausta ja päävaiheet Uuden kaupungintalon tarpeellisuus Kaupungintalon suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Kaupungintalon konseptin kehittämisprosessi Tulevan toiminnan kuvaus SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 2.1. Tontti, kaavoitustilanne ja hallintaoikeudet Rakennuspaikan sijainnin valintaperusteet Tonttialueen käyttösuunnitelma Rakennusluvan edellytykset Rakennuspaikan ja sen ympäristön kehittäminen Maaperätutkimus RAKENNUKSEN FYYSISET PERUSRATKAISUT 3.1. Ulkoasu Mitoitus Ekologisuus Rationaalisuus ja modulaarisuus Kaupungintalon kytkeminen kunnallisteknisiin verkostoihin TILAJÄRJESTELMÄN LUONNEHDINTA 4.1. Kaksikerroksinen tiladiversiteettiratkaisu Asiakaspalvelutilat Kokoontumis- ja tapaamispaikat Tiimitilojen rakentuminen Kalustusratkaisut ja sähkösäätöinen työpiste-ergonomia Moniaistinen suunnittelu KUSTANNUSARVIO AIKATAULU JA JATKOSUUNNITTELUN VAIHEET HANKKEEN RAHOITTAMINEN YHDYSHENKILÖT LIITELUETTELO Respace Oy, Olli Hakanen, , 1

3 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA JOHDANTO 1.1. Hankesuunnitelman tausta ja päävaiheet Salon uuden kaupungintalon suunnittelu käynnistyi vuonna Hankesuunnitelman laatimisesta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka voitti Risto Toivonen Oy. Laaditussa hankesuunnitelmassa esitettiin rakennettavaksi uudisrakennusta, joka tulisi sijaitsemaan Salon kaupungin Horn 2 kaupunginosan korttelissa 3. Hankesuunnitelman tavoitebruttoala oli brm², josta kellarissa sijaitsevan autotallin osuus oli brm². Rakennuksessa työskentelevien henkilöiden lukumäärä oli 220. Hankesuunnitelma perustui henkilöhuoneperusteiseen toimistokonseptiin. Salon kaupunginvaltuusto päätti uuden kaupungintalon rakentamisesta joulukuussa Kaupungintalon hankesuunnitelmaa vuodelta 2002 päätettiin tarkistaa ja käydä konseptikeskustelu kaupungintalolle asetettavista toiminnallisista vaatimuksista. Tavoite ilmaistiin suunnitteluohjelman muistiossa ( ) seuraavasti: Tavoitteena on arvioida, minkälaisia muutoksia kaupungin organisaatioon on odotettavissa, mitä kaupunkilaiset kunnallisilta hallintopalveluilta odottavat, mitkä ovat tulevaisuuden yhteistyötarpeet eri yksiköiden välillä, mikä on työskentelytapojen oletettava/tavoiteltava kehitys ja minkälaisia tiloja ne vaativat. Hankesuunnittelu käynnistyi uudelleen vuonna Tarjouskilpailun perusteella Respace Oy sai Salon kaupungilta toimeksiannon kaupungintalon tilakonseptoinnista ja hankesuunnitelman tarkistamisesta. Toimeksiannon johtavana konsulttina on toiminut arkkitehti Olli Hakanen Respace Oy:stä. Toimeksiantoon sisältyi myös lisäsuunnittelutarjouksen mukainen sijaintitarkastelu, jonka suorittamisesta päävastuun kantoi arkkitehti Johannes von Martens A-konsultit Oy:stä. Sijaintitarkastelun aikana uudisrakennuksen laajuustarkasteluun osallistui myös arkkitehti Juha Sarakorpi Saraco Oy:stä. Salon ja sen ympäryskuntien Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon tekemä päätös kuntaliitoksesta muutti toimeksiannon aikataulun ja hankesuunnittelu keskeytettiin tilapäisesti. Työ jatkui kuitenkin tilankäytön konseptoinnin osalta, josta valmistui raportti Kuntaliitossopimukseen sisällytettiin päätös uuden kaupungintalon rakentamisesta sekä uuden kaupungin teknisen toimen sijoittamisesta Halikon kunnantaloon. Syksyllä 2007 kaupungintalohanke siirtyi kuntien yhdistymistä suunnittelevan valmistelutoimikunnan vastuulle. Valmistelutoimikunta asetti hankkeelle ohjausryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran Hankesuunnitelman tarkistaminen tehdyn tilankäytön konseptoinnin mukaisesti käynnistettiin uudelleen tammikuussa Tammikuussa kaupungintalohankkeelle nimettiin uuden kaupungin virkamiesjohdosta koottu johtoryhmä, joka on tarkistanut rakennukseen suunnitellun henkilömäärän sekä vahvistanut omalta osaltaan suunnittelua ohjaavan tiimiperustaisen toimintakulttuurin tavoitteen. Ohjausryhmän ja johtoryhmän lisäksi Salo2009 järjestelytoimikunta on osallistunut hankkeen ohjaukseen TILAisuus seminaarissa sekä iltakoulussaan Respace Oy, Olli Hakanen, , 2

4 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Uuden kaupungintalon tarpeellisuus Salon kaupungin hallinto on hajasijoittunut useisiin kiinteistöihin, joista monet ovat käyttömenoiltaan epätaloudellisia ja tarve perusparannuksiin on suuri. Esimerkiksi nykyisessä hallintorakennuksessa toiminta jatkuu väliaikaisen käyttöluvan turvin. Ajanmukaisten toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta Salo2009 voisi hoitaa sille kuuluvat tehtävät asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Uuden kaupungintalon rakentamisesta Saloon on päätetty kuntaliitossopimuksessa. Tekninen toimi ja ympäristötoimi sovittiin sijoitettavaksi Halikon kunnantaloon. Uuden Salon kaupungin perustaminen vuoden 2009 alussa muuttaa merkittävästi hankesuunnittelun perusteita. Salon ja sen ympäristökuntien kuntaliitos on Suomen suurin. Se nostaa Salon kaupungin väkiluvuksi henkeä ja pinta-alaksi noin neliökilometriä. Uuden Salon kaupungin henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin Uuteen kaupungintaloon sijoittuvien työntekijöiden määrän on arvioitu olevan noin Kaupungintalon suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Uuden Salo2009 kaupungintalon suunnittelun ohjaimina ovat toimineet asiakasnäkökulmainen kaikkien toimialojen mahdollisuuksia hyödyntävä hyvinvointipalvelu, Salo2009 identiteetin tavoitteeksi asetettu vihreä laakso -ajattelun mukainen rakentaminen ja kaupungintalohankkeen rakennusbudjetille asetettu 15 miljoonan euron kehys. Kaupungintalohankkeella tuettavia tärkeimpiä toiminnan kehittämisen tavoitteita ovat: Ulkoinen ja sisäinen hyvä asiakaspalvelukokemus Palvelun tuottavuuden kasvu Työhyvinvoinnin kasvu Hallinnon keskittämisen synergiaedut Yhteistyö yli toimialarajojen Toimintaympäristön muutosten huomioiminen Uuden teknologian suunnitelmallinen käyttöönotto Tiimityöhön perustuva oppiva ja välittävä organisaatiokulttuuri 1.4. Kaupungintalon konseptin kehittämisprosessi Kaupungintalon tilakonseptin yhteiskehittämiseen osallistuivat Salon kaupungin nimeämät suunnitteluhankkeen ohjausryhmä, johtoryhmä sekä valtuustoryhmien edustajista ja virkamiehistä koostuvat vaikuttavuus- ja edullisuusteemojen kehitysryhmät. Lisäksi konsultti haastatteli Salon kaupungin johdon, henkilöstön ja valtuustoryhmien edustajia. Lähtökohtana konseptin kehittämisessä toimivat Salon kaupungin strategiadokumentit sekä tavoitteet, jotka kaupungintalohankkeelle johto- ja ohjausryhmätyöskentelyssä syksyllä 2006 määriteltiin, ja joiden konkretisoimista kehitysryhmissä jatkettiin keväällä Respace Oy, Olli Hakanen, , 3

5 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Konsultti laati työstä raportin, jonka Salon kaupunginhallitus luovutti Salo2009 valmistelutoimikunnalle kaupungintalohankkeen eteenpäin viemiseksi. Työ jatkui marraskuun alussa Salo2009 hankkeelle asettaman ohjausryhmän perehdyttämisellä konseptiin. Salo2009 hallinnon organisoitumisen edettyä toimialajohtajien valintoihin hankesuunnittelu pääsi jatkumaan vuoden 2008 alusta alkaen. Tammi- ja helmikuun aikana työ on keskittynyt tilakonseptin mukaisen hankesuunnitelman laatimiseen. Työ on tehty mallintamalla tulevan rakennuksen tilaohjelmaa ja -ratkaisuja sekä tarkistamalla suunnittelun lähtökohtien paikkansapitävyys. Tilaajan puolelta työtä on ohjannut marraskuun alusta Salo2009 hankkeeseen asettama ohjausryhmä sekä vuoden 2008 alusta alkaen asetettu johtoryhmä. Järjestelytoimikunta on osallistunut prosessiin TILAisuus -seminaarissa Järjestelytoimikunta perehtyi ja keskusteli alustavasti hankesuunnitelman sisällöstä iltakoulussaan Hankesuunnitelma valmistuu Tulevan toiminnan kuvaus Uudisrakennukseen sijoittuvat seuraavat toimialat ja toiminnot (henkilömäärät toimialajohtajien helmikuussa antaman arvion mukaan): Hallinto-osasto 30 henkilöä Talousosasto 38 henkilöä Henkilöstöosasto 25henkilöä sekä noin 10 henkilöä työsuojeluvaltuutettuja, henkilöstöjärjestöjen edustajia ja pääluottamusmiehiä Tietohallinto 10 henkilöä Sosiaali- ja terveystoimi 63 henkilöä Sivistystoimi 27 henkilöä Projektihenkilöitä noin 20 henkilöä Kehittämis- ja elinkeinotoimesta kaupungintaloon on sijoittumassa infopiste. Tekninen virasto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja maatalouslomitus tulevat toimimaan nykyisen Halikon kunnantalon tiloissa. Eri toimialojen näkemykset kaupungintaloon sijoittuvan henkilöstön lukumäärän kehittymisestä viittaavat siihen, että 220 hengen samanaikaisen työskentelyn mahdollistava mitoitus on sopiva näköpiirissä olevan ajan. Kuntaliitoksen tavoitteiden mukaista on hallinnon tehostumisen mahdollistama henkilöresurssien siirtyminen käytännön palvelutoimintaan, kuten esimerkiksi vanhushuoltoon. Suurten ikäluokkien eläköityminen on hallinnon tehostamiselle suuri mahdollisuus, mutta myös valtava organisaation hiljaisen tiedon siirtymisen haaste. Tiimitiloihin perustuva tilajärjestelmä on molempia prosesseja tukeva tilankäytön konsepti. Hankesuunnitelmassa varataan riittävästi tilaa asiakaspalvelun järjestämiseen keskitetysti huomioiden toimialojen erityistarpeet. Kaupungintaloon sijoittuvat kunnallisen päätöksenteon vaatimat kokoustilat toteutetaan monikäyttötiloina. Rakennukseen sijoittuu myös henkilöstöravintola ja henkilökunnan sosiaalitilat. Sosiaalitilat mitoitetaan siten, että hyvinvointia edistävä pukeutuminen, kuten esimerkiksi ulkojalkineiden vaihtaminen sisäjalkineisiin voi tapahtua sujuvasti ja miellyttävästi. Kaikessa suunnittelussa on huomioitava rakennuksen mahdollisimman monipuolinen ilta- ja viikonloppukäyttö. Respace Oy, Olli Hakanen, , 4

6 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 2.1. Tontti, kaavoitustilanne ja hallintaoikeudet Rakennuspaikan sijainniksi on valittu Tehdaskadun hallintokortteli 3, jonka pinta-ala on yhteensä m². Asemakaava on lainvoimainen, ja korttelin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus tehokkuudella e = 1.2 on kem². Asemakaava mahdollistaa nelikerroksisen talon rakentamisen. Salon kaupunginvaltuusto päätti kaupungintalon sijoittamisesta kortteliin tammikuussa Tehdaskadun hallintokorttelit 2 ja 3 ovat kokonaisuudessaan Salon kaupungin omistuksessa Rakennuspaikan sijainnin valintaperusteet Sijainnin valinnassa huomioitiin toiminnalliset, kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset lähtökohdat. Tehdaskadun hallintokorttelissa 3 uudisrakennus voidaan toteuttaa nykyisen asemakaavan mukaisesti ja valittu sijainti soveltuu toiminnallisen konseptin mukaiseen kaksikerroksiseen työympäristöratkaisuun. Liittämällä Tehdaskadun hallintokortteli 2 osaksi paikoitusratkaisua mahdollistetaan maanpäällinen autopaikoitus. Se on ainoa kaupungintalohankkeen kustannusraamin sallima ratkaisu. Rakennuspaikka kiinnittyy Salon historiaan Kuninkaantien välityksellä. Se on kaupunkikuvallisesti näyttävä, koska se liittyy keskeiseen julkiseen tilaan toriin ja on osana näkymää kohti Uskelan kirkkoa. Nykyisen kaupungintalon korttelin välityksellä rakennuspaikka liittyy myös Hornin puistoon ja jokimaisemaan, ja symboloi hyvin Salo2009 vihreän laakson ajatusta. Paikan saavutettavuus on hyvä ja Tehdaskadun hallintokortteleiden mahdollisuus kehittyä kaupunkilaisia monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi on lupaava. Tehdaskadun hallintokortteleiden 2 ja 3 säilytettävät rakennukset ovat vapautumassa muuhun kuin hallinnon käyttöön Tonttialueen käyttösuunnitelma Uuden hankesuunnitelman mukaan tontille sijoitetaan seuraavat rakennukset ja toiminnot: Kaupungintalo Tontin pohjoiskulmaan rakennetaan kaksikerroksinen rakennus. Nykyinen kouluviraston rakennus Nykyisen kouluviraston asemakaavalla suojeltu rakennus muodostaa uuden kaupungintalon kanssa aukion Tehdaskadun varteen ilta-auringon ja jokinäkymän suuntaan. Maantasoinen pysäköinti Kaavanmukainen pysäköintitarve on 1 paikka / 80 kerrosneliömetriä, mutta todellinen pysäköintitarve on suurempi. Tarpeen arvioinnissa on käytetty hyväksi Salon kaupungin Respace Oy, Olli Hakanen, , 5

7 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA hallintohenkilöstölle vuoden 2007 alussa tehtyä kyselyä, jossa päivittäiseksi oman auton käyttäjäksi ilmoittautui 70% vastaajista. 220 henkilön mukaan laskettuna 70% tarkoittaa 155 autopaikan tarvetta. Lisäksi tarvitaan asiakaspaikoitusta sekä kaupungin muista toimipaikoista kuten Halikon kunnantalosta kaupungintalolle kokouksiin saapuville kaupungin työntekijöille. Kaupungintaloa palvelevia autopaikkoja voidaan osoittaa 220 kpl, jos tontille rakennetaan uusi sadan auton maantasoinen pysäköintialue (100 kpl). Lisäksi hyödynnetään korttelin YH4 tontilla 2 sijaitsevia autopaikkoja (30 kpl), Havukadun varren autopaikkoja (15 kpl). Vähäsillankadun varren olemassa olevat autopaikat (95 kpl) osoitetaan myös kaupungintalon käyttöön lukuunottamatta 20 autopaikkaa, jotka tulevat torikauppiaiden käyttöön korvaamaan kaupungintalon rakennuspaikalta poistuvat paikat. Kaupungintalon vierailuliikenteelle on siten varattu 65 autopaikkaa. Väestönsuoja Vaadittavat väestönsuojatilat rakennetaan uudisrakennuksen kellaritiloihin Rakennusluvan edellytykset Tontilla sijaitsevat rakennukset Rakennusluvan yhteydessä on huomioitava korttelissa tällä hetkellä sijaitsevien vanhojen liikerakennusten purkuluvat. Uudisrakennushanke edellyttää yhteensä kahden toimistorakennuksen purkamista tontilla. Lisäksi puretaan matala piharakennus sekä savupiippu ja niihin liittyvät rakenteet. Korttelissa sijaitsee yksi suojeltu rakennus. Kahdesta muusta rakennuspaikan ulkopuolella sijaitsevasta rakennuksesta päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakennusten purkukustannuksia ei ole huomioitu tarkistettavassa vuoden 2002 hankesuunnitelmassa. Niiden purkamisen kustannusten arvioiminen rajataan pois myös tästä hankesuunnitelmasta. Nykyisten vuokralaisten irtisanominen Salon kaupungin isännöitsijätoimisto tekee parhaillaan selvitystä purettavista rakennuksista siirtyvien toimintojen mahdollisista väliaikaisistä tai pysyvistä toimitiloista muissa kaupungin kiinteistöissä. Selvitys valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Vuokralaisten irtisanomisajat ovat 2-6 kk eivätkä näin ollen muodosta estettä rakennushankkeen toteutuksen aikataululle. Suunniteltu uudisrakennushanke edellyttää seuraavien vuokrasopimusten irtisanomista: Tehdaskatu 2 Tanssiurheiluseura Swivel, irtisanomisaika 3 kk Salon Seudun Jätehuolto Oy, irtisanomisaika 3 kk Salon VPK:n soittokunta, irtisanomisaika 2 kk Vapaussodan ja itsenäisyyden Salon seudun perinneyhdistys, irtisanomisaika 2 kk Kaupungin ympäristönsuojelutoimisto Kaupungin kuluttajaneuvontatoimisto Kaupungin edunvalvontatoimisto Respace Oy, Olli Hakanen, , 6

8 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Havunkatu 6 Kaupungin Nuorisotoimisto Vähänsillankatu 3 Asuinrakennus, irtisanomisaika 6 kk 2.5. Rakennuspaikan ja sen ympäristön kehittäminen Liikennejärjestelyt Tehdaskadun liikennejärjestelyjä ja Mariankadun risteyksen muuttamista kiertoliittymäksi selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä liikennesuunnittelijan toimesta. Paikoitusjärjestelyt ja sisäänkäynnin saattoliikenteen järjestelyt ovat jatkosuunnittelussa tutkittava huolellisesti. Muut huomioitavat asiat Rakennuspaikalla on huomioitava viemärien padotukset sekä ylempien kerrosten viemäröinti, kellarikerroksen IV-konehuonetilan ja väestönsuojelutilojen rakentaminen. Kaupungintalon lähiympäristön maanpintarakentamisessa on huomioitava rakennuksen ja Tehdaskadun tasoero pohjoisjulkisivulla sisäänkäynnin edustalla Maaperätutkimus Suoritetun pohjatutkimuksen mukaan rakennuspaikalla on yli 30 metriä syvä savipatja, jonka alla on kalteva kalliopinta. Näissä Salossa tyypillisissä olosuhteissa normaali tapa on perustaa rakennus saven läpi kovaan pintaan saakka. 3. RAKENNUKSEN FYYSISET PERUSRATKAISUT 3.1. Ulkoasu Kaupungintalo on kaksikerroksinen, joten se sopeutuu sekä Tehdaskadun hallintokortteleiden säilytettävien rakennusten mittakaavaan että tilankäytön konseptoinnin tuloksena syntyneeseen toiminnalliseen malliin. Toiminnallisin ja ekologisin perustein rakennuksen muoto molemmissa kerroksissa on neliö. Rakennus suuntautuu kaupunkirakenteen kahden kiintopisteen mukaisesti. Pohjoisessa kiintopisteenä on tori ja sen soittolava ja etelässä Uskelan kirkko. Toisessa kerroksessa koko rakennuksen halkaiseva korkea keskustila on suunnattu niiden mukaan. Symbolisesti vahvin rakennuksen pääsisäänkäynnin paikka on pohjoisessa kohti toria. Vaihtoehtoinen pääsisäänkäynnin paikka on lännessä kohti jokimaisemaa, jolloin saattoliikenteen järjestäminen on helpompaa. Autopaikoituksen kannalta eteläinen pääsisäänkäynnin paikka olisi luontevin. Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia valintoja. Rakennus sijoittuu purettavien rakennusten paikalle, jolloin rakennuspaikan puistomainen luonne säilyy. Respace Oy, Olli Hakanen, , 7

9 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Rakennuksen vesikatto tehdään kaupunkikuvallisista syistä erittäin loivasti länteen ja itään kallistuvana. Siten rakennus pysyy matalana. Kaikkien julkisivujen ominaispiirteenä ovat työtiloihin aukeavat suuret ikkunat. Etelä- ja pohjoisjulkisivua hallitsee korkean keskitilan lattiasta kattoon ulottuva lasiseinä. Korkeaan tilaan tuovat luonnonvaloa myös vesikaton yläpuoleiset sivuikkunat. Julkisivun aiheita ovat lisäksi rakennuksen ulkopuolelle sijoittuvat kevyet poistumistieportaat ja niihin integroitavat parvekkeet. Hankesuunnitelman kustannusarviossa rakennuksen etelä- ja pohjoisjulkisivut on arvioitu tehtäväksi keraamisesta thermorankaan kiinnitettävästä julkisivulankusta. Länsi- ja itäjulkisivut on arvioitu tehtävän thermorankaan kiinnitettynä puuverhoiluna. Varsinaista julkisivusuunnittelua ei ole tehty Mitoitus Rakennuksen ulkomitat ovat 49 x 49 metriä. Molemmista kerroksista muodostuu bruttopinta-alaltaan yhden paloalueen kokoinen (2 400 brm²). Yhteensä rakennuksessa on brm², josta kellarin osuus on 600 brm². Suunnittelussa on huomioitu mahdollisimman suuri elinkaaren aikainen muuntojousto sekä rakennuksen laajenemismahdollisuus. Rakennusta voi laajentaa etelään samalla runkojärjestelmällä. Suurimittakaavainen laajentaminen edellyttää kuitenkin paikoituksen järjestämistä paikoitusrakennukseen. Sille luontevin paikka on Vähäsillankadun varrella uuden paikoitusalueen kohdalla. Uudisrakennus on tällä hetkellä mitoitettu siten, että 220 henkilön samanaikainen työskentely on mahdollista. Henkilömäärä on tarkistettu toimialajohtajilta helmikuun aikana. Lukumäärässä on huomioitu väliaikaisten projektihenkilöiden työskentely kaupungin hallinnossa. Teknillisen toimen ja ympäristötoimen sijoittuminen Halikon kunnantaloon on pienentänyt osaltaan tilatarvetta. Hallintokortteleiden 2 ja 3 säilytettäviin rakennuksiin voisi sijoittua noin 30 henkilöä. Hankesuunnitelman valmistumisen hetkellä rakennukset näyttäisivät olevan vapautumassa muuhun kuin hallinnon käyttöön. Tämä olisi Tehdaskadun hallintokortteleihin kohdistuvien odotusten kannalta toivottavaa Ekologisuus Hankesuunnitelman tarkistamisen ekologisesti merkittävin saavutus on tilakonseptoinnin tuloksena syntynyt rakennustarpeen radikaali väheneminen. Se vaikutus on erittäin merkittävä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakennuksen talotekniikassa varaudutaan parhaaseen energiataloudelliseen lämmön talteenottoon. Jäähdytyksen tarvetta pienennetään aktiivisella ulkoisten ja sisäisten lämpökuormien minimoimisella. Kaksikerroksisen rakennuksen ulkovaipan pinta-alan ja syntyvän hyötyalan suhde on yksikerroksista ja kolmikerroksista rakennusta tehokkaampi. Neliönmuotoisessa pohjaratkaisussa ulkovaipan ja hyötyalan suhde on parhain mahdollinen. Kattomateriaaliksi määritelty valkoinen kate heijastaa aamu- ja ilta-auringon säteet sisään kattolyhdyn sivuikkunoista. Sen sijaan keskipäivän auringonpaahde heijastuu valkoisesta pinnasta vähentäen suurelle kattopinta-alalle aiheutuvaa lämpökuormaa 30%:lla verrattuna mustaan katteeseen. Kustannusarviossa kaikki ikkunat on arvioitu Respace Oy, Olli Hakanen, , 8

10 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA hankittavaksi parhaimman lämmöneristävyyden ja auringon lämpökuorman torjunnan takaavista tuotteista. Eteläjulkisivun ikkunoissa on rakenteelliset aurinkosuojat. Keinovalon tarvetta vähentää toisessa kerroksessa sijaitseva korkea, ylhäältä luonnonvaloa sisään ohjaava keskitila, joka mahdollistaa ekologisesti tehokkaan ja vuorovaikutusarkkitehtuuria rikastavan sisätilan. Led-valaisinten käyttö optimoidaan. Rakennushankkeen ekologista jalanjälkeä vähennetään sijoittamalla rakennus purettavien, energiatehokkuudeltaan heikkojen rakennusten kohdalle. Samalla puistomainen luonto korttelissa säilyy mahdollisimman hyvin. Autopaikoitusratkaisu perustuu mahdollisimman suurelta määrin olemassa olevien autopaikkojen hyödyntämiseen. Uusi enintään sadan auton paikoitusalue sijoittuu avoimelle niitylle Vähäsillankadun läheisyyteen. Vihreä laakso ajattelun mukaista olisi kaikin tavoin pyrkiä vähentämään yksityisautoiluun perustuvaa työpaikkaliikennettä esimerkiksi kimppakyytikäytäntöä palkitsemalla. Kaupungintalo liitetään Salon kaupungin kaukolämpöverkkoon, jonka energialähteenä käytetään uusiutuvia luonnonvaroja Rationaalisuus ja modulaarisuus Rakennuksen elinkaaritaloudellisen muuntojouston ja organisaation muutosnotkeutta tukevan työympäristön takaamiseksi Salo2009 kaupungintalon rakennejärjestelmä ja talotekniikka toteutetaan rationaalisen modulaarisen konseptin mukaisesti. Kerrokset ovat yhden paloalueen kokoisia, jolloin kerrosten sisäinen muuntojousto on erinomainen. Kaupungintalon kustannusarvion mukainen rakennejärjestelmä perustuu pilari-, kynsipalkki- ja kuorilaattajärjestelmään tulevaisuuden muuntojoustavuuden takaamiseksi. Rakennus noudattaa jänneväliltään 9,6 metrin pilarijärjestelmää. Valtuustosalin keskeltä on yksi pilari poistettu kannattamalla välipohjan rakenne toisen kerroksen korkean osan sivuseinään sijoitettuun palkkiin. Julkisivujärjestelmän tulee noudattaa modulaarista jaottelua, jotta ulkoseinällä sijaitsevien työtilojen ryhmäkokoa voidaan joustavasti säädellä. Syvärunkoisen rakennuksen maatasokerroksen keskirunkoisuuden ongelma on ratkaistu sijoittamalla sinne monitoimija valtuustosali, jossa toiminnan tärkeänä sisältönä on digitaalisen median antaman tiedon seuraaminen. Tässä tilan käyttötarkoituksessa luonnonvalon puuttuminen ei ole puute vaan erilaisen toiminnan mahdollistava etu. Sisäänkäynti rakennukseen tapahtuu yhdestä paikasta, joka helpottaa asiakaspalveluun orientoitumista sekä rakennuksen kulunvalvonnan ja turvallisuuden järjestämistä. Kaikki alakerran yleisötoimintaan suunnitellut kokoontumis- ja asiakaspalvelutilat sijaitsevat rakennuksen ulkoseinää vasten, luonnonvalon äärellä ja sisäänkäynnin yhteydessä. Sisäänkäyntejä voidaan järjestää tarvittaessa useampiakin Kaupungintalon kytkeminen kunnallisteknisiin verkostoihin Kaupungintalo kytketään osaksi Salon kaupungin olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa. Respace Oy, Olli Hakanen, , 9

11 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA TILAJÄRJESTELMÄN LUONNEHDINTA 4.1. Kaksikerroksinen tiladiversiteettiratkaisu Työympäristökonsepti toteutetaan tiladiversiteettiratkaisuna, jossa tilat ja työnteon välineet suunnitellaan vastaamaan eri työtehtävien ja vuorovaikutustilanteiden tarpeita. Tilankäytön konseptointityössä kaupungintalohankkeen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin uusi toimintakulttuuri, jossa kaikki toimialat pyrkivät synergisesti tarjoamaan yhteiseen moninäkökulmaiseen hyvinvointiajatteluun perustuvaa palvelukokonaisuutta. Hyvinvointipalvelun tarjoamisen kannalta on tärkeää, että eri toimialojen ihmiset oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa osaamisen. Tiladiversiteettiratkaisussa tämä näkyy toisen kerroksen keskelle sijoitettuna johtamisen foorumina, jossa johtamiseen käytettävät huoneet kehystävät avointa tilaa keskilaivaa. Paljon liikkuvat johtajat ja päällikkötason henkilöt käyttävät kokonaisuutta yhteisenä johtamisen tilainstrumenttina. Korkea, avoin keskitila tarjoaa luontevan paikan eri toimialojen ihmisten väliselle kohtaamiselle ja yhteistyölle. Keskitilan etelä- ja pohjoispäädyssä on läpikulkuliikenteeltä suojattu rauhallisempi alue, jossa suurten ikkunoiden ja maisemien äärellä on myös hyvä työskennellä. Yhdeksi työkulttuurin tavoitteeksi on asetettu tiimipohjainen työskentely. Toimialajohtajilta tarkistetun tiedon mukaan 6 hengen tiimikoko on luontevin tiimitilaa mitoittava henkilömäärä. Kahden tiimin tilasta muodostuu rakennuksessa yhden rakenteellisen moduulin koko, jonka johdosta yläkerran ulkoseinän äärelle muodostuu 14 kappaletta kahden tiimin eli yhteensä hengen kokoisia työtilamoduuleita. Tiimitilan tukitiloina ratkaisussa toimivat intensiivisiä työskentelyn vaiheita varten suunnitellut 1 2 hengen työtilanteen mahdollistavat huoneet sekä runsas määrä avoimeen pienryhmätyöskentelyyn varattuja erilaisia tiloja kuten korkea keskitila. Rakennuksessa on runsaasti kokoustarpeen mukaan mitoittuvia, suljettuja kokoustiloja, joista pääosa sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa henkilöstöravintolan yhteydessä. Toisen kerroksen tiladiversiteettiratkaisuun kuuluu ensimmäisen kerroksen kokoustilojen hyödyntäminen suljettuissa kokoustilanteissa. Suurin kokoustiloista on monitoimisali, jossa myös valtuusto kokoontuu. Maantasokerros Kaksikerroksisen kaupungintalon maantasokerrokseen sijoittuu pääosa talon kokoontumistiloista, asiakaspalvelutilat, märkätilat ja pääosa sosiaalitoimen tiloista. Kokoontumistilojen sijainti maantasokerroksessa mahdollistaa myös tilojen ilta- ja viikonloppukäytön monipuolisen järjestämisen. Myös kaikki talon märkätilat mukaan lukien wc-tilat, henkilökunnan sosiaalitilat ja siivouskeskus on keskitetty rakennuksen keskirunkoon, portaan yhteyteen. Asiakaspalvelutilojen sijoittaminen maantasokerrokseen mahdollistaa toisen kerroksen rauhoittamisen organisaation sisäiseen toimintaan. Maantasokerroksessa sijaitsee kuitenkin itä- ja eteläjulkisivun kahdeksasta moduulista muodostuva 640m² sosiaalihuollolle varattu työtila, jossa on tällä hetkellä 64 hengen tilavaraus. Koska sosiaalitoimen johto sijoittuu yläkertaan muun hallinnon yhteyteen, jää alakertaan tilaa toiminnan laajentumiseen. Respace Oy, Olli Hakanen, , 10

12 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Toinen kerros Toisessa kerroksessa sijaitsee organisaation sisäisen työskentelyn alue, jossa on muiden toimialojen lisäksi sosiaalitoimen johdon tilat. Tilakonseptointityön ja toimialajohtajien kanssa tammi-helmikuussa 2008 käytyjen keskusteluihin perusteella toisen kerroksen tilaratkaisu perustuu tiimityöskentelyä tukevaan modulaariseen tilajärjestelmään. Tilajärjestelmää mitoittavana tiimin kokona käytetään kuuden hengen ryhmää joustovaroin. Kellaritilat Rakennuksen kellarissa sijaitsevat ilmanvaihtokonehuone ja väestönsuoja, joiden koko on yhteensä 550 m² Asiakaspalvelutilat Asiakaspalvelutilat koostuvat asiakaspalvelupisteestä, itsepalvelupisteestä ja asiakkaiden odottelutilasta, josta on kulku sosiaalihuollon odottelutiloihin. Asiakaspalvelutilojen yhteydessä on tukitila, jonka läheisyydessä sijaitsevat arkisto ja keskusmonistamo. Erillisiä asiakkaan vastaanottotiloja on 6 kappaletta, kukin mitoitettu 4 hengelle. Lisäksi sosiaalitoimella on suurempia suojattuja asiakastiloja Kokoontumis- ja tapaamispaikat Hankesuunnitelman mukaisessa Salo2009 kaupungintalossa on varattu yhteistä, kaupunkilaisten potentiaalisesti hyödynnettävissä olevaa tilaa yhteensä m². Kaupungintalon hyödyntäminen kaupunkilaisten tapaamispaikkana sisältää ensimmäisen kerroksen m² kokoontumistilojen lisäksi toisessa kerroksessa sijaitsevan näyttävän 435 m² keskilaivan, jota voidaan hyödyntää vaikkapa juhlahuoneena iltaisin ja viikonloppuisin. Monitoimitila / valtuustosali 368 m². Monitoimisali toimii muun muassa valtuuston kokoontumispaikkana. Sali on jaettavissa siirtoseinin kahteen 184 m² kokoustilaan. Kokousteknologia toteutetaan mobiilina ratkaisuna tai kattoon integroituna näyttöteknologiana. Lattiatason kalusteet toteutetaan kevyinä, pulpettimaisina ja kasattavina, jolloin salissa voi järjestää vaikkapa tanssiaisia. Sali aukeaa lasiseinän välityksellä henkilöstöravintolaan, joka samalla toimii monitoimisalin lämpiönä. Ravintolasalin toisessa päässä sijaitsee keittiötila aputiloineen ja toisessa päässä kabinetit suljettuja kokouksia varten. Korkea keskitila 435 m² Toisen kerroksen korkea keskilaiva on suurilla päätyikkunoilla sekä kattoikkunoilla varustettu tila. Päätyikkunat avautuvat pohjoiseen torille sekä etelään Uskelan kirkolle. Kattoikkunoiden kautta tilaan saadaan runsaasti luonnonvaloa. Keskilaivan yhteydessä sijaitsevat sivulaivat voidaan lukita, jolloin kaupunkilaiset voivat vuokrata näyttävää keskilaivatilaa käyttöönsä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tilassa on välipalapiste sekä catering-tukivarustus. Respace Oy, Olli Hakanen, , 11

13 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA Henkilöstöravintolasali ja kokoontumistilojen lämpiö 276 m² Maantasokerroksessa on henkilöstöravintolan sali, joka toimii myös kokoontumistilojen lämpiönä, josta on yhteys terassille. Muut kokoustilat 184 m² Rakennuksessa on lisäksi 3 kpl 20 hengen salia ja 3 kpl 10 hengen salia eli 184 m² muita kokoontumistiloja / kabinetteja Tiimitilojen rakentuminen Ratkaisu tarjoaa tiimien työympäristön ja tiimi-identiteetin rakentamiselle monipuoliset mahdollisuudet. Keskeistä on tiimin sisäinen toimintakulttuuri. Tiimityöskentelyn ja joustavan työympäristön kannalta kiinteä seinä tilan rajaajana on kallis ja jäykkä ratkaisu. Ihmisten kaipaama oman työtilan hallitsemisen kokemus kannattaa tuottaa aina keveimmällä mahdollisella keinolla kuten siirrettävillä tilanrajaajilla, kalusteratkaisuilla tai nykyaikaisin dynaamisin keinoin äänimaisemoinnilla, valaistuksella ja virtuaalisilla ratkaisuilla. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun ihmiset saavat itse olla mukana kehittämässä ratkaisuja. Tiimitiloja tukee 18 kpl 1 2 hengen työtiloja intensiivisiä työnteon tilanteita varten. Lisäksi valittavissa on työskenteleminen keskilaivan monipuolisessa tilakokonaisuudessa tai ensimmäisen kerroksen kokoustiloissa Kalustusratkaisut ja sähkösäätöinen työpiste-ergonomia Rakennuksen ja tiladiversiteettiratkaisun modulaarisuus jättää tilaa tiimikohtaisille kalusteratkaisuille. Kaikki työasemat varustetaan joustavan työympäristön periaatteiden mukaisesti. Työpisteet varustetaan sähköisesti säätyvillä pöydillä ja ergonomisesti säätyvilla istuimilla. Kun jokainen työpiste on säädettävissä kaikille sopivaksi, saavutetaan yksilön työterveyden ja organisaation tilaratkaisun joustavuuden kannalta optimaalinen ratkaisu. Samaan aikaan Salo2009 kaupungintalon suunnittelun kanssa on käynnissä Salo2009 sähköinen asiakirjahallintaprojekti. Kaupungintalon elinkaarella sähköinen asiakirjahallinta tulee ajan myötä syrjäyttämään suuren osan paperisesta tiedon tallentamisesta. Siksi alkutilanteessa tarvittava suurempi säilytystarve kannattaa ratkaista mahdollisuuksien mukaan irtokalustein. Näin tilaa voidaan vapauttaa muuhun käyttöön joustavasti sähköisen asiakirjahallinnon etenemisen mukaisesti Moniaistinen suunnittelu Hankesuunnitelman talotekniikkavaraus on mitoitettu suunniteltavaksi ja toteutettavaksi työhyvinvointia ja työvireyttä edistävän moniaistisen suunnittelunäkemyksen mukaisesti. Keskeistä siinä on ihmisten työvireyteen vaikuttavien tekijöiden kuten äänimaiseman ja valaistuksen huolellinen suunnittelu ja toteutus yksilön työssä onnistumisen näkökulmasta. Respace Oy, Olli Hakanen, , 12

14 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA KUSTANNUSARVIO Hankesuunnitelman kustannusanalyysin on laatinut Janne Silvennoinen Tocoman Oy:stä Respace Oy:n toimittaman kaupungintalon mallisuunnitelmien ja neuvottelussa antaman tiedon mukaan. Bruttoalaltaan 5697 brm 2 ja tilavuudeltaan rm 3 kokoisen rakennuksen kokonaishinnaksi muodostui (alv 0%) eli 2709 /brm 2. Laskelma sisältää yhteensä 17,8 % muutosvarauksen. Toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita ja muuta irtaimistoa ei ole huomioitu laskelmassa. Laskentaperusteet on esitetty liitteenä seuraavassa kustannusanalyysi dokumentista. Lisäksi on huomioitava, että rakennuspaikan olemassa olevien rakennusten purkukustannukset eivät ole mukana laskelmassa. 6. AIKATAULU JA JATKOSUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelijoiden valintaprosessi käynnistyy maaliskuussa Luonnossuunnittelu käynnistyy toukokuussa ja pääpiirustukset valmistuvat syksyllä 2008 urakka-asiakirjat valmistuvat talvella 2009 ja rakennustyöt aloitetaan keväällä Rakennus valmistuu 2010 syksyllä. 7. HANKKEEN RAHOITUS Hanke toteutetaan omana rahoituksena käyttäen hyväksi ulkopuolisia kehittämisrahoitusmahdollisuuksia. 8. YHDYSHENKILÖT Salon kaupunki: Jarmo Heimo, kaupungin arkkitehti, , Respace Oy: Olli Hakanen, toimitusjohtaja, arkkitehti , Salo2009 kaupungintalohankkeen ohjausryhmän ja johtoryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä. 9. LIITELUETTELO: Salo2009 kaupungintalo hankesuunnittelun ohjausryhmän ja johtoryhmän kokoonpano Hankepäätösesitys, Respace Oy, (1 sivu) Kustannusanalyysi, Tocoman Oy, (12 sivua) Voimassa oleva kaava ja kaavamääräykset (3 sivua) Respace Oy, Olli Hakanen, , 13

15 SALO2009 -KAUPUNGINTALOHANKE Ohjausryhmä: Järjestelytoimikunnan edustajat: - Pekka Rinne, puheenjohtaja - Ulla Huittinen - Jorma Elovaara Muutosjohtajatiimin edustajat: -Matti Rasila -Kai Saarimaa -Pentti Vanhatalo Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, sihteeri Olli Hakanen, konsultti, Respace Oy Kaupungintalohankeen johtoryhmä: Matti Rasila, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja muut jäsenet: - Petri Moilanen, sivistystoimen toimialajohtaja - Mika Mannervesi, teknisen toimen toimialajohtaja - Rikumatti Levomäki, elinkeinotoimen toimialajohtaja - Kai Saarimaa, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja - Irma Nieminen, hallinnon vastuuhenkilö - Seppo Juntti, talouden vastuuhenkilö - Petri Alaluusua, henkilöstöasioiden vastuuhenkilö Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, sihteeri Olli Hakanen, konsultti, Respace Oy Salon seudun kymmenen kunnan Puh. (02) 7781 Sähköposti: Pääsihteerin puh. yhdistymisen valmisteluvaihe Fax (02) Tehdaskatu 1, PL Salo

16 Olli Hakanen / Respace Oy Tilaaja: Salon kaupunki PL ESITYS Hanke: Salon kaupungintalo HANKEPÄÄTÖSESITYS Esitämme perustettavaksi seuraavan tyyppistä hanketta: Hanketiedot Hankkeen nimi: Tilaaja: Käyttäjä: Sijaintikunta: Salo Huoneala: Tilavuus: Salon kaupungintalo Salon kaupunki/järjestelytoimikunta Salon kaupunki 4600 hum rm3 Tavoitebudjetti Hankkeen tavoitebudjetti hintatasossa 2/2008 (rakennuskustannusindeksin ollessa 111,8) on euroa (ALV 0%) huomioiden rakennuskustannusindeksin mukainen muutos. Tavoitebudjetti ei sisällä irtaimistokustannuksia, purkukustannuksia eikä rakennuspaikan ulkopuolisia liikenne- tai muita ympäristön järjestelyjä. Toteutusmuoto Rahoittaminen: Rakennuttaminen: Valvonta: Suunnittelu: Rakentaminen: Toteutetaan omalla rahoituksella hyödyntäen ulkopuolisia kehittämisrahoituslähteitä Päätetään myöhemmin Toteutetaan omalla työvoimalla Jaettuna suunnitteluna Toteutetaan jaettua urakkamuotoa käyttäen Toteutusaikataulu Alkaa, vk/vvvv Päättyy, vk/vvvv Hankkeen valmistelu 03/ /2008 Suunnittelu 03/ /2010 Rakentaminen 03/ /2010 Käyttöönotto: 10/ /2010 Riskitekijät Ajalliset / suhdannevaihteluun liittyvät tekijät Allekirjoitus Helsinki Olli Hakanen

17 2008 Tocoman Finland Oy 1 Dokumentin tiedot Kustannusanalyysi 8250 versio 1.0 Päiväys Laatija Janne Silvennoinen Puh Sähköposti Analyysin lähtötiedot Arvion laskenta perustuu Respace Oy:n ja päivättyyn aineistoon ja palaverissa saatuihin tietoihin. Laskelma on laadittu Salon hintatasoon (2/2008) rakennuskustannusindeksin ollessa 111,8 (kokonaisindeksi 2005=100). Laskelma on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä Taku-2008 kustannustieto-ohjelmaa hyväksikäyttäen (Haahtela indeksi 75,2). Sisällysluettelo Dokumentin tiedot Hankekuvaus Lähtökohdat Laskelmatiedot Riskit Liitteet Rakennuttajan kustannukset sekä taloteknisten töiden arviot perustuvat tavoitehintaperusteisiin hintatasoihin. Tontti- ja rahoituskustannuksia ei ole huomioitu. Hankkeen luonnoksien alustavasta vaiheesta johtuen kustannukset ovat keksimääräisiä vastaavien tilojen kustannuksia. Tarkemmat tila- ja rakenneratkaisut, materiaalimääritykset ja pohjaolosuhteiden tarkentuminen voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämäntyyppinen kohde tulisi pystyä toteuttamaan. Toteutuksen siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia tämän hetken arvion mukaan n. 6-8 %.

18 Oletusarvot Rakentamisen aloitus (arvio): 1/2009 Rak. kust. indeksi: 111,8 Haahtela-indeksi: 75,2 Varaukset: 17,8 % 2008 Tocoman Finland Oy 2 Hankekuvaus Hanke käsittää Saloon tulevan Salo2009 kaupungintalohankkeen uudisrakentamisen. Rakennuksessa on maanalainen kellarikerros ja kaksi maanpäällistä kerrosta. Laskelmatiedot Laskelmaversio: 1 Laskelmien päiväys: Lähtötiedot Suunnitelmien päiväys: ja Bruttoala, brm2: Tehokkuusluku 0 Hinta Kokonaishinta, alv 0% : Alv 22% : Yhteensä alv 22%: Hinta alv 0% /brm2: Hinta alv 22% /brm2: 3 305

19 2008 Tocoman Finland Oy 1 Laskentaperusteita Arviota laadittaessa on lisäksi huomioitu seuraavaa: tilaohjelma on laadittu hankesuunnitteluaineiston tilatarvekaavion mukaan tilojen pintojen ja kalusteiden, LVIAS-töiden ja rakennuttajan kustannukset perustuvat tavoitehintalaskelman mukaisiin hintatasoihin Aluetyöt rakennettavan tontin pinta-ala on n.6500m2 (sisältää 3000m2:n pysäköintialueen) alueen pintarakenteet on laskelmassa arvio (ei huomioitu mahdollista alueen pintojen korkeuseroista johtuvia kaivuja / täyttöjä eikä kevennyksiä / stabilointeja) laskelmaan ei ole huomioitu alueella mahdollisesti olevien vanhojen putki/sähkölinjojen purkua/siirtoa pihan liikennejärjestelyihin ei ole huomioitu puomeja, pihaaitoja yms. piha-alueen mahdollisia taideteoksia ja valaisinpyloneita ei ole huomioitu Maanrakennus kaivannot on huomioitu laskelmassa tuettuina laskelmaan ei ole huomioitu pohjaveden mahdollista alentamista kaivu- ja täyttömäärät ovat alustavia arvioita (ei suunnitelmia laskentahetkellä) kaivumaiden käyttöä täytöissä ei ole huomioitu Perustukset perustukset on huomioitu paalutettuina (paalupituus on arvio h=n.35m laskelmaan on huomioitu S1-väestönsuoja kellarikerrokseen Runkorakenteet kellarikerroksen rakenteet on huomioitu vesitiiviinä rakenteena Täydentävät rakenteet laskelmaan on huomioitu kaksi teräsritiläverkolla verhoiltua kylmää poistumisporrasta ja niihin liittyvät parvekkeet (4kpl)

20 2008 Tocoman Finland Oy 2 Pintarakenteet pintarakenteiden tasoksi on oletettu ns. hyvä / käytännöllinen taso laskelmaan ei ole huomioitu mahdollisten mallihuoneiden rakentamista Kalusteet, varusteet ja laitteet toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita ei ole huomioitu laskelmassa (mm. AV-laitteet, kokoushuoneiden pöydät ja tuolit, video- ja kulunvalvontalaitteet) laskelmaan ei ole huomioitu jätekontteja / puristimia laskelmaan on huomioitu 5kpl paloturvakaappeja Varaukset lisä- ja muutostyövaraus 6% suunnittelunaikainen nousuvaraus 7% rakennusaikainen nousuvaraus 2,8% erillinen riskivaraus 2% Talotekniikka TATE-kustannukset on huomioitu tavoitehintalaskelman mukaisina hintatasoina (Ei järjestelmäkuvauksia laskentahetkellä) sähkökustannukset sisältävät tavoitehintalaskelman mukaisten järjestelmien kustannukset (mm. paloilmoitus, rikosilmoitus, IT/data, AV-järj.), erityisjärjestelmiä ei ole huomioitu hissin hinta on laskelmissa arvio (hissien tekniset / laadulliset tiedot vielä puutteelliset) paloilmoitus, rikosilmoitus ja IT/data kustannukset kuuluvat sähköurakan hintaan (tavoitehintalaskelman mukaisesti)

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Palloiluhalli Hankesuunnitelma

Palloiluhalli Hankesuunnitelma Palloiluhalli Hankesuunnitelma Tarkistettu 31.3.2015 1 (15) Sisällys 1 Kaupunginhallituksen päätös Palloiluhallin hankinnan käynnistämisen valmistelusta... 2 2 21.10.2011 valmistuneen Palloiluhallin hankesuunnitelman

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA 2.1.2014, Sivu 1 / 21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa.

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Salo on kehittyvä viherkaupunki, jossa eri-ikäisten ihmisten on hyvä elää : n Sami

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen -1, TELA 11.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot