Capture-projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Capture-projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Capture-projektin loppuraportti Alm, Olli & Strömberg, Janne Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Mikkeli 2013

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Tausta ja tarve Capture-projektin tavoite PROJEKTIN TOTEUTUS Työryhmä ja resurssit Ohjausryhmä ja kumppanit Projektin työvaiheet ja tuotokset PROJEKTIN TULOKSET Määrittelydokumentaatio Yleinen määrittely Capture-järjestelmän osat Vaatimukset Tietomallinnus Toiminnallisuudet ja konfiguraatio Liitynnät Järjestelmän keskeiset prosessit Pilotointi testiarkistolla ja Capture Client-sovelluksella LIITE 1. YRITYSTEN ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄT

3 1. JOHDANTO 1.1. Tausta ja tarve Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on vuodesta 1981 asti toiminut yritysten, liikeelämän järjestöjen sekä liike-elämässä toimineiden yksityishenkilöiden arkisto. Päätehtävämme on elinkeinoelämän pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttäminen sekä niihin liittyvä tietopalvelu. Keskusarkiston toimintaa ylläpitää säätiö, jonka jäseninä on keskeisiä liike-elämän, kulttuurin ja opetuksen toimijoita, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Suomen Kulttuurirahasto ja Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu. Elka on yli kolmekymmentä vuotta kestäneen toimintansa aikana keskittynyt paperisiin, ja muihin analogisiin, dokumentteihin ja tallenteisiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme myös digitoineet yli kaksikymmentä teratavua aineistoa, lähinnä valokuvia, liikkuvaa kuvaa ja äänitteitä. Tänä päivänä on täysin selvää, että yritysten tuottama aineisto on pääasiassa digitaalisesti syntynyttä ja sellaisena myös säilytettävää. Pysyäkseen edelleen Suomen johtavana yritysarkistona täytyy Elkan luonnollisesti luoda kyky digitaalisen aineiston vastaanottoon sekä digitaaliseen säilyttämiseen Capture-projektin tavoite Capture-projektin tavoitteena oli lähteä suunnittelemaan Elkan tarjoamia palveluita luvun vaatimusten mukaiseksi, ja sen jälkeen suunnitella niiden palveluiden toteuttamiseen parhaiten sopiva uusi tietojärjestelmä. Ensiksi linjasimme, mitä palveluita Elka haluaa tarjota yrityksille ja aineistojen käyttäjille. Sen jälkeen aloimme suunnitella sopivaa työkalua palvelun toteuttamista ajatellen. Capture-projektissa ei rahoitusehtojen takia vielä pyritty varsinaisen tuotantojärjestelmän rakentamiseen, vaan projektissa keskityttiin uuden tietojärjestelmän ja sen vaatimusten suunnitteluun. 3

4 Tekemiemme taustaselvitysten perusteella tiesimme, että yrityksillä on suuri tarve ratkaista digitaalinen pitkäaikainen säilyttäminen. Capture-projektin sekä sitä seuraavan tuotantojärjestelmän hankinnan seurauksena Elka pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen ja tarjoamaan yrityksille digitaalisen säilyttämisen palveluita. Suunnitellulla uudella tietojärjestelmällä hallitaan tulevaisuudessa digitaalisen aineiston lisäksi myös Elkan yli 26 hyllykilometrin paperiarkistojen viite- ja sijaintitiedot. Uuden tietojärjestelmän tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa Elkan paperiarkistojen luettelointi- ja kuvailutyötä. Uudella arkistotietojärjestelmällä tullaan korvaamaan nykyiset erilliset analogisen ja digitaalisen aineiston tietojärjestelmät sekä myös Elkan kirjastotietojärjestelmä. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS 2.1. Työryhmä ja resurssit Capture-projektin päätoteuttajana toimi Elka ja apuna uuden tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn teossa toimi osatoteuttajan roolissa Mikkelin ammattikorkeakoulu. Projekti oli kaksivuotinen ( ), ja sen hyväksytty rahoitus oli euroa, josta 70 % myönnettiin Euroopan Aluekehitysrahastosta ja kansallisesta rahoitusosuudesta. Taulukossa 1 on kuvattu hyväksytty projektisuunnitelma sekä toteutuneet kustannukset kustannuslajeittaan. Taulukossa 2 taas on esitetty projektin kirjanpitoon tulleet rahoituserät. Taulukko 1. Hyväksytty projektisuunnitelma ja toteutuneet kustannukset. 4

5 Taulukko 2. Projektin kirjanpitoon tulleet rajoituserät Projektiryhmässä työskentelivät osa-aikaisesti oman työnsä ohessa seuraavat henkilöt: Olli Alm (projektipäällikkö, Elka), Jari Lehtonen (asiakirjahallinnon asiantuntija, Elka), Sirpa Nupponen (taloussihteeri, Elka), Heljä Strömberg (asiakirjahallinnon asiantuntija, Elka), Jussi Juvén (It-asiantuntija, Mamk) sekä Janne Strömberg (It-asiantuntija, Mamk). Voidaan siis todeta, että asiakirjahallinnon ja pitkäaikaisen säilyttämisen asiantuntijuus tuli Elkasta ja digitaalisten tietojärjestelmien osaaminen Mikkelin ammattikorkeakoulusta Ohjausryhmä ja kumppanit Projektin ohjausryhmään saimme mukaan erittäin edustavan joukon ammattilaisia niin kollegoistamme, ohjelmistotuotantoyrityksistä kuin perinteisistä kantaasiakasyrityksistämmekin. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Principal Consultant Ritva Toivonen Affecto Finland Oyj:stä. Muut ohjausryhmän jäsenet olivat: Jarmo Luoma-aho, arkistonjohtaja, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Mårten Stenius, projektipäällikkö, Kansallisarkisto Pentti Hiltunen, ylitarkastaja, Mikkelin maakunta-arkisto Jari Joutsjärvi, tuotepäällikkö, Innofactor Oyj Katariina Ryhänen, tuoteryhmäjohtaja, Kuntien Tiera Oy Tanja Rasila, suunnittelija, Yleisradio Oy Minna Hämäläinen, kehityspäällikkö, Metsäteollisuus ry Osmo Palonen, puheenjohtaja, Liikearkistoyhdistys Paula Siitonen, koulutusjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 5

6 Markku Aholainen, maakunta-asiamies, Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen, suunnittelija, Etelä-Savon maakuntaliitto Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy Olli Alm, projektipäällikkö, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (siht.) Ohjausryhmä kokoontui projektin aikana kaikkiaan seitsemän kertaa. Kokoukset olivat luonteeltaan aina hyvin keskustelevia ja sisältöpainotteisia, edustivathan jäsenet alan korkeinta osaamista Suomessa. Kumppaneista täytyy erityisesti mainita vielä Yleisradio, sillä heidän henkilökuntaansa osallistui merkittävällä tavalla pilotointivaiheeseen, luovuttamalla ja siirtämällä projektin käyttöön Yleisradion verkkolevyaineistoa Projektin työvaiheet ja tuotokset Projektilla oli neljä keskeistä työvaihetta, joidenka sisältö ja tuotokset ovat tiivistetysti seuraavat: 1. Palvelukuvaukset Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin palvelukuvaukset Elkan nykyisistä ja tulevista palveluista. Palvelukuvaukset toimivat pohjana tietojärjestelmän suunnittelulle. 2. Vaatimusmäärittely Projektin toinen ja selkeästi merkittävin, vaihe oli vaatimusmäärittelyn laatiminen, tai oikeastaan on parempi puhua arkistotietojärjestelmän määrittelydokumentaation luonnista. Tämän keväästä 2011 aina loppusyksyyn 2012 kestäneen vaiheen aikana tehtiin niin yleinen määrittely, vaatimuslistaus, järjestelmän osien hahmottelu, toiminnallisuuksien ja keskeisten prosessien dokumentointi kuin myös konfiguraatiot. Vaatimusmäärittelyn tueksi toteutettiin marras-joulukuussa 2011 yrityksille suunnattu kysely, jossa kysyttiin yritysten omista tietojärjestelmistä sekä heidän toiveistaan ja vaatimuksistaan sähköiselle arkistopalvelulle. Kyselyn tuloksista tarkemmin liitteessä 1. 6

7 3. Mallintaminen Mallintaminen oli vaatimusmäärittelyvaiheen rinnalla toteutettu tietojärjestelmän ja sen sisältämän tiedon abstrakti kuvaus, joka sisältää sekä käsitemallintamisen että tietojärjestelmän tietomallintamisen. Käsitemallin pohjana toimii ICA:n malli, jossa aineisto, toimijat ja toiminta muodostavat kukin oman entiteettinsä, joilla on määriteltyjä suhteita keskenään. Capture-projektin käsitemallissa näihin entiteetteihin lisättiin vielä tapahtuma ja paikka. Tietomallista tehtiin lisäksi niin joustava, että konfiguraatiossa on mahdollista luoda uusia entiteettejä ja niiden välisiä suhteita. 4. Pilotointi Pilotointivaiheessa testasimme erilaisia aineiston vastaanoton, tallentamisen ja luetteloinnin toimintoja. Kaksi pilotointia koski analogisen paperiaineiston luettelointia, yksi digitaalisen aineiston tallentamista selainpohjaisella käyttöliittymällä ja yksi digitaalisen verkkolevyaineiston käsittelyä ja tallentamista Client-sovelluksella. 3. PROJEKTIN TULOKSET 3.1. Määrittelydokumentaatio Projektin tuloksena syntyivät sekä Elkan palveluiden kuvaukset, joissa määriteltiin nykyiset peruspalvelut, että myös tulevia sähköisen arkistoinnin vaatimia palveluita. Tavoitteena oli tuottaa palvelukuvausten lisäksi Elkan tulevan arkistopalvelujärjestelmän toiminnallinen vaatimusmäärittely. Määrittelyssä keskityttiin järjestelmään kohdistuneisiin vaatimuksiin ja toiminnallisiin tarpeisiin yleisellä tasolla. Tarkoitus oli keskittyä vain toimintaan, eikä rajata vielä mitään teknisiä toteutusmalleja tai asettaa teknisiä rajoitteita. Tässä esitellään projektissa syntyneet palvelukuvaukset ja tärkeimmät määrittelydokumentit yleisellä tasolla. 7

8 3.1.1 Yleinen määrittely Yleisen määrittelyn tavoitteena on toimia johdantona dokumentaatiolle. Dokumentaatiossa on käsitelty sovellusalue ja siihen liittyvät tarpeet. Lisäksi käsitellään nykytilannetta, mahdollisia kilpailijoita ja olemassa olevia palveluita. Yleisen määrittelyn tavoitteena oli myös listata Elkan pääprosessit ja niihin liittyvät sidosryhmät. Lisäksi dokumentti sisältää lyhyen listauksen muista määrittelydokumenteista ja niiden tarkoituksista. Kuva 1. Pääprosessit. 8

9 Capture-järjestelmän osat Suunnittelun alkuvaiheessa järjestelmä jaettiin toiminnan kannalta tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Tarkoitus oli jakaa määrittelydokumentaatiossa vaatimukset ja toiminnallisuudet näihin kokonaisuuksiin, jotta asiat olisi helpommin hahmotettavissa dokumentaatiossa. Kuvassa 2 esitetyn kokonaisuuden ei ole tarkoitus määritellä järjestelmän arkkitehtuuria vaan nimenomaan auttaa vaatimusten ja toiminnallisuuksien käsittelyssä. Capture-järjestelmä Arkistopalvelu 1. Säilytyspalvelu Fyysinen aineisto Sähköinen aineisto 2. Metatietopalvelu Luokittelu Muunnokset Metatietomallit 11. Rajapinnat & käyttöliittymät 12. Tunnistautuminen 13. Autorisointi 3. Hakupalvelu 4. Raportointipalvelu 7. Migraatiopalvelu 8. Hävityspalvelu 5. Yhteisöpalvelut 9. Käyttäjienhallinta 6. Lisäarvopalvelut 10. Työnkulut 15. Aktiiviarkisto 14. Loki & seuranta Kuva 2. Järjestelmän osat Vaatimukset Vaatimukset on jaoteltu dokumentaatiossa järjestelmän olennaisimpien toimintokokonaisuuksien mukaan. Samoja kokonaisuuksia on käytetty sekä toimintojen ja 9

10 niistä johdettujen prosessien jaottelussa dokumentaatiossa. Vaatimusten eli tarpeiden analysointiin ja keräämiseen käytettiin Elkan tuottamia palvelu- ja prosessikuvauksia. Lisäksi vaatimuksia toiminnoille kerättiin olemassa olevista arkistojärjestelmistä. Vaatimuksissa keskityttiin toiminnallisiin asioihin ja perusprosesseihin. Vaatimuksissa ei otettu varsinaisesti kantaa teknisiin yksityiskohtiin tai käyttöliittymän toteutukseen. Nämä asiat määritellään tarkemmin järjestelmän toteutusvaiheessa. Vaatimusdokumentissa vaatimuksille on annettu yksilöivä tunnus, nimi, lyhyt kuvaus sekä viittaus mahdollisiin liittyviin konfiguraatioihin. Kuva 3. Vaatimusmäärittelylomake Tietomallinnus Capturen tietomallin suunnittelun lähtökohtana oli perinteisestä arkistonmuodostuksesta poikkeava dynaaminen käsitemalli. Aikaisemmassa palvelutuotannossa tulleet haasteet liittyvät usein siihen, että järjestelmän tieto-objektimalli ja käytettävät metatiedot eli attribuutit eivät vastaa tarpeita. Lisäksi suunnittelussa pyrittiin tulevaisuutta varten ottamaan huomioon myös aineistoon liittyvän kontekstin tallentaminen. Tarkoitus on, että järjestelmä ei aseta rajoitteita sille, minkälaisia tieto-objekteja järjestelmään tallennetaan. 10

11 Määrittelyssä on esitelty oletustyypit tieto-objekteille, mutta järjestelmän käyttöönoton jälkeen voidaan lisätä uusia tyypittelyjä. Järjestelmän tietomalli perustuu käytännössä siihen ajatukseen, että on olemassa tietoobjekteja (kuva 6), jotka ilmentävät jotain käsitettä, ja on olemassa attribuutteja (kuva 7), joilla näitä käsitteitä kuvaillaan. Tyypiteltävät tieto-objektit mahdollistavat periaatteessa rajattoman määrän käsitteitä, joita järjestelmään voidaan tallentaa. Tieto-objekteja on Capture-mallissa kolmea eri tyyppiä: aineiston kertymää kuvaavia, kontekstia kuvaavia sekä hallinnollisia objekteja. Hallinnollisiin objekteihin tallennetaan järjestelmän ja objektien käyttöön liittyvää tietoa. Olennainen asia tietomallissa on objektien välisten suhteiden määrittely. Tietomallissa on määritelty valmiiksi järjestelmän käytön kannalta tärkeitä suhdetyyppejä, mutta järjestelmän käyttäjä pystyy myös määrittelemään objektien välille uusia suhdetyyppejä. Kantaobjekti Ajanjakso Kertymä covers ispartof ispartof Toimija;historia Luovutus relation Kertymä agent agent type Tapahtuma relation ispartof Kertymä covers Ajanjakso Kertymä ispartof agent agent Dokumentti covers Toimija;hall into ispartof Toimija;hall into Dokumentti attachment agent instanceof Ilmentymä instanceof classification Liite Ilmentymä Ilmentymä Luokitus Merkintäjärjestelmä Tunniste Merkkijonoarvo Kuva 4. Esimerkki tietomallin käytöstä. 11

12 Metatietomäärittelyn taustana on eri standardien yhdistäminen yhteen listaukseen (kuva 5). Ajatuksena oli, että metatietomallista löytyisi metatietoelementit mahdollisimman monenlaisten aineistojen kuvailuun. Ensisijaisesti kuvailun pitää tukea sähköisten ja analogisten dokumenttiaineistojen kuvailua, mutta myös esineaineistojen ja erilaisten kontekstia kuvaavien objektien kuvailu pitää olla mahdollista. Kuva 5. Capture metatietoelementit. Oletuksena Capturen tietomallissa määritellään tarpeellisimmat tieto-objektit, jotka ovat automaattisesti käytettävissä, kun järjestelmän ottaa käyttöön. Määrittelyssä on esitetty myös oletusattribuutit, joilla näitä objekteja minimissään tulisi kuvailla. 12

13 Kuva 6. Oletustieto-objektit Toiminnallisuudet ja konfiguraatio Määrittelydokumentaatiosta löytyvä toiminnallisuudet-dokumentti avaa sanallisesti keskeisimpiä järjestelmän toiminnan kannalta tärkeitä vaatimuksia. Toiminnallisuudet on jaoteltu dokumenttiin samoihin kokonaisuuksiin kuin vaatimuslistauksessa. Toimintojen sanallisten kuvausten tarkoitus on selittää tarkemmin vaatimusten tavoitteita ja merkityksiä. Konfiguraatioiden (kuva 7) tarkoitus on mahdollistaa yleisimpien eri käyttäjätyyppien tarpeiden aiheuttamien muutosten toteuttamisen ilman ohjelmointityötä. Tarkoitus on, että järjestelmän käyttöönottovaiheessa ja käytön aikana järjestelmän pääkäyttäjä voi tehdä järjestelmän käyttöä parantavia muutoksia ilman syvempää teknistä osaamista. Konfiguraatioilla voidaan vaikuttaa pääasiassa käytettävään tietomalliin, käytettäviin toimintoihin ja ominaisuuksiin sekä ulkoasuun liittyviin asioihin. 13

14 Kuva 7. Konfiguraatiolomake Liitynnät Liitynnät-dokumentissa on kuvattu pääpiirteittään (kuva 8) järjestelmän toteutuksessa huomioon otettavat liityntätyypit. Rajapintojen teknistä määrittelyä ei ole sisällytetty tähän määrittelyyn, koska merkittävimmät kansalliset palvelut, joihin liityntöjä tarvitaan, ovat vielä kehitysvaiheessa. Pääpiirteissään järjestelmään on kahdensuuntaisia liityntöjä aineiston hakuun ja aineiston tallennukseen. Liittyviä järjestelmiä ovat asiakkaiden järjestelmät, joista aineistoa tallennetaan ja joiden kautta arkistoitua aineistoa voidaan hakea. Kansallisia hakuliittymiä varten järjestelmään pitää toteuttaa toteuttavien osapuolien määrittelyjen mukaan hakurajapinnat. Lisäksi järjestelmässä on päivittäistä työtä palvelevia eräajorajapintoja ja Client-rajapinta, joiden avulla aineistoa voidaan tallentaa järjestelmään. 14

15 Asiakasjärjestelmä KDK PAS tms. CAPTURE Käyttöliittymät Client Eräajo Kuva 8. Capture-järjestelmän liitynnät Järjestelmän keskeiset prosessit Vaatimusten ja toimintojen lisäksi määrittelystä löytyy dokumentti, jossa tärkeimmät toiminnot on kuvattu sanallisesti prosesseina. Sanallisessa kuvauksessa on selitetty yleisellä tasolla toiminnon kulku alkupisteestä tavoitteeseen. Kuva 9. Järjestelmän keskeiset prosessit. 15

16 3.2. Pilotointi testiarkistolla ja Capture Client-sovelluksella Pilottien tarkoituksena oli testata aineiston tallennusta, seulontaa ja hallintaa olemassa olevilla työkaluilla ja näin saada uusia vaatimuksia ja tarpeita esille. Arkistopalveluna pilotissa käytettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun YKSA3-arkistopalvelun testiympäristöä (kuva 10). Olemassa arkistopalvelua pystyy nyt jo käyttämään sekä sähköisen että analogisen aineiston hallintaa, mutta vapaa tieto-objektien tyypittely ja kontekstin tallennusta tukevat ominaisuudet palvelusta puuttuvat. Palvelu toimi suunnitteluprojektin aikana MAMK:n ja Elkan henkilöstölle yhteisenä toiminto- ja käsitereferenssinä, jonka avulla oli helpompi hahmottaa käytännön tarpeita suunniteltavalle järjestelmälle. Kuva 10. Testiarkisto. Pilotoinnin alkuvaiheessa kävi ilmi, että yksi isoimmista ongelmista asiakastapauksissa ovat vanhat sähköiset aineistot, joita on verkkolevyillä, työasemilla ja erilaisilla siirrettävillä medioilla. Tätä varten alettiin suunnitella työkalua, joka nopeuttaisi ja helpottaisi aineiston käsittelyä, seulontaa ja arkistointia. Suunnittelun tuloksena syntyi ajatus Client-työkalusta (kuva 11), jolla arkistonhoitaja voi käsitellä suuria määriä tiedostoja kerralla. 16

17 Työkalulla on tarkoitus pystyä skannaamaan kansioita erilaisilta medioilta ja listaamaan kaikki löydetyt tiedostot. Tämän jälkeen aineistoa voi ryhmitellä kansioittain, tiedoston koon perusteella, tyypeittäin ja tiedostoformaatin perusteella. Tiedostoja voi kuvailla ryhmissä tai yksitellen, minkä jälkeen tiedostoista tehdään siirtopaketit. Työkalulla voidaan työskennellä yhteydettömästi tai yhteydellisessä tilassa. Yhteydetön työskentely vaatii konfiguraation lataamisen arkistosta etukäteen. Yhteydellinen työskentely vaatii kirjautumisen arkistojärjestelmän tunnuksilla. Client-työkalulla aineistot kuvaillaan, liitetään luokitteluun ja tämän jälkeen siirretään kerralla arkistoon verkon yli. Jos työskentely tapahtuu yhteydettömässä tilassa, tehdään aineiston siirto arkistoon, kun yhteys on seuraavan kerran olemassa. Client-työkalua päästiin testaamaan vasta projektin loppuvaiheessa, koska toteutuksessa esiin nousseet tekniset ongelmat viivästyttivät käyttöönottoa. Työkalun käytöstä saadaan kuitenkin arvokasta tietoa vanhan sähköisen aineiston arkistointiin liittyvistä ongelmista. Client-työkalun testausta testiarkiston kanssa jatketaan vielä projektin päätyttyä. Kuva 11. Capture-client. 17

18 Pilottiin saatujen testiaineistojen perusteella voidaan sanoa, että hyvien työkalujen lisäksi tarvitaan aineiston seulonnassa kuitenkin myös asiantuntemusta aineistosta. Aineistoa tuntemattoman henkilön on vaikea erottaa tiedostomassasta arkistoon kuuluvat ja kuulumattomat tiedostot. Kun aineistoja on tallennettu tietovälineille ilman suunnitelmallisuutta, sisältävät kokonaisuudet usein paljon tiedostoja, jotka eivät varsinaisesti ole yrityksen toiminnasta syntyneitä. Tiedostot saattavat olla eri ohjelmistojen työtiedostoja, henkilökohtaisia aineistoja tai muita sekalaisia aineistoja, jotka eivät varsinaisesti kuulu arkistoon. Seulontatyö vaatii siis yrityksen toiminnan ja aineiston tuntemusta sekä selkeän ohjeistuksen siitä, minkä tyyppiset aineistot kuuluvat arkistoon. Yksi merkittävä vanhan sähköisen aineiston arkistointia hidastava tekijä on vanhat tiedostoformaatit. Jos käsitellään vain tietyn tyyppistä aineistoa, on helppo suunnitella migraatioprosessi aineiston konvertoimiseksi. Mutta kun tarkoitus ei ole rajoittaa aineistolajeja, joita arkistoon voidaan tallentaa, muuttuu migraation suunnittelu monimutkaiseksi. Koska sähköistä aineistoa on useita eri lajeja ja tiedostoformaatit muuttuvat nopealla syklillä, ei arkistojärjestelmää kehittävän organisaation kannata käyttää resursseja konversio-ohjelmistojen toteuttamiseen itse. Tällaisten ohjelmistojen kehittäminen kaikille aineistolajeille vaatisi huomattavia kehityspanostuksia ja erikoisosaamista eri tiedostoformaateista. Migraatiotesteissä yksi tärkeä esille tullut ongelma oli eheyden varmistaminen. Vanhat sähköiset aineistot saattavat sisältää tiedostotyyppejä, joiden tuottamiseen käytettyjä ohjelmistoja ei enää ole käytössä. Tiedostoille voi löytyä konversio-ohjelmistoja, mutta kun konvertoitua tiedostoa ei voida verrata alkuperäiseen, on täysin arvailujen varassa, vastaako tietosisältö ja ulkoasu alkuperäistä. Varsinkin tekstinkäsittelyohjelmistojen tuottamissa tiedostoissa voi asetteluun liittyviä elementtejä hävitä konversiossa, vaikka varsinainen tietosisältö säilyy entisellään. Tämä vaatii periaatteiden määrittämistä arkistointiprosessiin, jossa otetaan kantaa siihen, mitkä ovat migraation onnistumisen vaatimukset. 18

19 YKSA3-testiarkistolla toteutettiin myös kaksi analogisen aineiston pilottia sekä yksi dokumenttienhallintakäyttöä koskeva pilotti. Analogisen aineiston piloteista ensimmäinen koski hyvin vanhan historiallisen aineiston luettelointia ja kuvailua. Testiaineisto oli järjestetty yleisen arkistokaavan (nk. ABC-kaava) mukaisesti, mutta sen luettelointitietoja ei ollut aiemmin syötetty tietokantaan. Toinen analogisen aineiston pilotti taas koski aivan uutta, 2000-luvulla syntynyttä, määräajan säilytettävää aineistoa. Siinä tarkoituksena oli testata erilaisia tapoja luetteloida ja hallita määräajan säilytettävää aineistoa erilaisilla luettelointitarkkuuksilla siten, että tiedon löytymisen mahdollisuus maksimoidaan kuitenkin niin, että aineiston vuosittainen hävittäminenkin sujuu tehokkaasti. Dokumenttienhallintapilotin tarkoitus oli löytää hyviä käytänteitä testiarkiston, Microsoft SharePointin, verkkolevyn ja työasemien hyödyntämisen kesken. Harjoituksen testimateriaalina toimi Capture-projektin tuottama dokumentaatio, jota löytyi hajallaan niin SharePointista, verkkolevyltä kuin myös yksittäisten työntekijöiden työasemilta. Toinen tavoite oli testata YKSA3-testiarkiston konfiguraation soveltuvuutta eri tyylisten dokumenttien arkistointiin. 19

20 LIITE 1. YRITYSTEN ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄT 20

21 21

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu toimijana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkeli on historiallisen tiedonhallinnan

Lisätiedot

Liikearkistoyhdistys Teemapäivä 6.6.2012. Sharepoint ja arkistointi - missä mennään juuri nyt. Juha Anttila IITC

Liikearkistoyhdistys Teemapäivä 6.6.2012. Sharepoint ja arkistointi - missä mennään juuri nyt. Juha Anttila IITC Liikearkistoyhdistys Teemapäivä 6.6.2012 Sharepoint ja arkistointi - missä mennään juuri nyt Liikearkistoyhdistys, Teemapäivä 6.6.2012 Ohjelma 12.00 Avaus Osmo Palonen, LAY 12.05 Sähke2 TOS, TOJ ja sertifiointi

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

VERSIO 1.2. Capture. Projektisuunnitelma

VERSIO 1.2. Capture. Projektisuunnitelma VERSIO 1.2 Capture Projektisuunnitelma Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Capture-projektin tavoitteet... 3 3. Projektin vaiheistus ja henkilöresurssit... 4 4. Vaikutukset ja arviointi... 6 5. Kustannukset ja

Lisätiedot

Elkan Capture-projekti Jarmo Luoma-aho. Liikearkistoyhdistys Sähköinen arkistointi - nytkö totta! 6.6.2012 Kansallisarkisto

Elkan Capture-projekti Jarmo Luoma-aho. Liikearkistoyhdistys Sähköinen arkistointi - nytkö totta! 6.6.2012 Kansallisarkisto Elkan Capture-projekti Jarmo Luoma-aho Liikearkistoyhdistys Sähköinen arkistointi - nytkö totta! 6.6.2012 Kansallisarkisto Suomen Elinkeinoelämän Perustettu 1981 (säätiö 1979) Perustajina keskeisiä elinkeinoelämän,

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Sisällönkuvailuverkoston Sisällönkuvailupäivä 22.11.2013 Kenneth Ahlfors Arkistokuvailu Arkistokuvailun ominaispiirre on, että tietovarannon

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 MIKÄ ON AAHA? AHAA on arkistoille suunnattu palvelu ja työkalu arkistokuvailun toteuttamiseksi Arkistoille palvelu tarjoaa työkalun aineistojen kuvailuja järjestämisprosessin

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

CAMA 2 BASE -projekti

CAMA 2 BASE -projekti CAMA 2 BASE -projekti SÄHKE -expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen DM 1046726 11/2012 Copyright Tekes CAMA 2 BASE Viiden viraston yhteinen projekti (Energiamarkkinavirasto, Metsäntutkimuslaitos, Säteilyturvakeskus,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja.

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja. ARKISTOLAITOS Asiakirjahallinnon keskeiset standardit Pekka Henttonen ylitarkastaja pekka.henttonen@narc.fi TIE- DOSTOT METADATA- ELEMENTIT METADATAN ELINKAARI, TARKOITUS JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUS

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

Pyrkimyksiä sähköisen tiedon haltuunottoon ja elinkaaren hallintaan

Pyrkimyksiä sähköisen tiedon haltuunottoon ja elinkaaren hallintaan Pyrkimyksiä sähköisen tiedon haltuunottoon ja elinkaaren hallintaan Kohti avointa ja kestävää tietoa seminaari. Mikkelin ammattikorkeakoulu 20.11.2014. Juho Rännäli, VTM, IRMS Fellow fi.linkedin.com/in/juhorannali/

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-asiakasliittymä ja museot Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Asiakasliittymän tavoitteita Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1 Karjalatietokantasäätiö ja sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Karjala-tietokantasäätiö Säätiö perustettiin vuonna 1990 Taustayhteisöt: Mikkelin maakunta-arkisto,

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Tampereen yliopisto, työelämäpäivä 24.4.2012 Kehittämispäällikkö Armi Helenius, Kansallisarkisto Alan keskeiset työtehtävät Arkistotoimea ja

Lisätiedot

Palvelukuvaukset (26.5.2011)

Palvelukuvaukset (26.5.2011) Palvelukuvaukset (26.5.2011) PALVELUN PÄÄTYYPPI PALVELUN ALATYYPIT TARKENNUS 1. Säilyttäminen 1.1. Analoginen määräaikainen säilyttäminen 1.1.1. Elkassa 1.1.2. Asiakkaan toimipisteessä 1.2. Analoginen

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Sisällönhallintahanke

Sisällönhallintahanke Sisällönhallintahanke 1 Käsitteet 1/2 Sisältö Tässä hankkeessa käsitellään asiakirjamuotoista ja pääasiassa sähköistä sisältöä Sisältöä ovat esim.: viralliset asiakirjat dokumentit raportit ja julkaisut

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.3.2012 Loppukuulustelu 16.3.2012 klo 9.00 10.30 Paikka: Kansallisarkisto, päätalon luentosali (Rauhankatu 17) Siltavuoren toimipisteen luentosali

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Arkistojen avoimuus ja elinikäinen muisti

Arkistojen avoimuus ja elinikäinen muisti www.digitalmikkeli.fi Arkistojen avoimuus ja elinikäinen muisti Lampi Mikko TKI-asiantuntija Mikkelin ammattikorkeakoulu Kuntamarkkinat 2014 Tervetuloa osastollemme 2.12-2.13! 1 www.digitalmikkeli.fi Digitalmikkeli

Lisätiedot

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa 23.5.2011 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 28.9. 29.9. ja 12.10. 13.10.2011 Paikka: Luennoitsijat: Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa, ylitarkastaja, Kansallisarkisto,

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa Anne Honkaranta anne.honkaranta@digia.com Digia oyj 1 2010 DIGIA Plc Vuonna 2010 80%:ssa organisaatioista on Microsoft Office SharePoint

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy?

Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy? Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy? Televisio- ja radio-ohjelmien sekä elokuvien arkistointi Lasse Vihonen / Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Tieteiden talo 19.5.2008 Laki kulttuuriaineistojen

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive Juha Henriksson Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen 1 Digitointiprojekti Digitointiprojekti on paljon muutakin kuin pelkkää digitointia. Itse asiassa kyse ei ole projektista, vaan jatkuvasta

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Kuntatalouden ohjauspalvelu tietovarannon avulla reaaliaikaista ja yhdenmukaista tietoa johtamisen tueksi

Kuntatalouden ohjauspalvelu tietovarannon avulla reaaliaikaista ja yhdenmukaista tietoa johtamisen tueksi Kuntatalouden ohjauspalvelu tietovarannon avulla reaaliaikaista ja yhdenmukaista tietoa johtamisen tueksi 29.9.2015 Jani Heikkinen JulkICTLab seminaari Kuntatalouden ohjauspalvelu osana Kuntatieto-ohjelmaa

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Sisältö PAS kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä Digitalmikkeli-klusterin strategia 2014-2020 Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä 18.2.2014 Sisältö 1. Visio 2020 ja missio 2. Digitalmikkeli-klusteri 3. Toimintalinjat 4. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Sakari Hanhimäki Projektitutkija, Porin taidemuseo jshanh@utu.fi sakari.hanhimaki@pori.fi Porin taidemuseon

Lisätiedot

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 2 (5) 1. PALVELUKUVAUKSEN TARKOITUS Tässä palvelukuvauksessa kuvataan Sysart Oy:n Requeste tuotteeseen liittyvät maksulliset palvelut. Maksullisia palveluita

Lisätiedot

Tavoitteena saada päätökseen yliopiston ja Enfon tekninen järjestelmän kehittämisprojekti 06/2014 mennessä (minimitavoitteiden osalta).

Tavoitteena saada päätökseen yliopiston ja Enfon tekninen järjestelmän kehittämisprojekti 06/2014 mennessä (minimitavoitteiden osalta). IAM-HANKE -PROJEKTIN TILANNEKATSAUS 22.4.2014 Toteutuksen tilanne Saavutukset Projektin toiminnalliset minimitavoitteet alkavat valmistua (korvataan nykyinen käyttäjähallinta, uudet loppukäyttäjän palvelut

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot