Capture-projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Capture-projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Capture-projektin loppuraportti Alm, Olli & Strömberg, Janne Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Mikkeli 2013

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Tausta ja tarve Capture-projektin tavoite PROJEKTIN TOTEUTUS Työryhmä ja resurssit Ohjausryhmä ja kumppanit Projektin työvaiheet ja tuotokset PROJEKTIN TULOKSET Määrittelydokumentaatio Yleinen määrittely Capture-järjestelmän osat Vaatimukset Tietomallinnus Toiminnallisuudet ja konfiguraatio Liitynnät Järjestelmän keskeiset prosessit Pilotointi testiarkistolla ja Capture Client-sovelluksella LIITE 1. YRITYSTEN ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄT

3 1. JOHDANTO 1.1. Tausta ja tarve Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on vuodesta 1981 asti toiminut yritysten, liikeelämän järjestöjen sekä liike-elämässä toimineiden yksityishenkilöiden arkisto. Päätehtävämme on elinkeinoelämän pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttäminen sekä niihin liittyvä tietopalvelu. Keskusarkiston toimintaa ylläpitää säätiö, jonka jäseninä on keskeisiä liike-elämän, kulttuurin ja opetuksen toimijoita, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Suomen Kulttuurirahasto ja Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu. Elka on yli kolmekymmentä vuotta kestäneen toimintansa aikana keskittynyt paperisiin, ja muihin analogisiin, dokumentteihin ja tallenteisiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme myös digitoineet yli kaksikymmentä teratavua aineistoa, lähinnä valokuvia, liikkuvaa kuvaa ja äänitteitä. Tänä päivänä on täysin selvää, että yritysten tuottama aineisto on pääasiassa digitaalisesti syntynyttä ja sellaisena myös säilytettävää. Pysyäkseen edelleen Suomen johtavana yritysarkistona täytyy Elkan luonnollisesti luoda kyky digitaalisen aineiston vastaanottoon sekä digitaaliseen säilyttämiseen Capture-projektin tavoite Capture-projektin tavoitteena oli lähteä suunnittelemaan Elkan tarjoamia palveluita luvun vaatimusten mukaiseksi, ja sen jälkeen suunnitella niiden palveluiden toteuttamiseen parhaiten sopiva uusi tietojärjestelmä. Ensiksi linjasimme, mitä palveluita Elka haluaa tarjota yrityksille ja aineistojen käyttäjille. Sen jälkeen aloimme suunnitella sopivaa työkalua palvelun toteuttamista ajatellen. Capture-projektissa ei rahoitusehtojen takia vielä pyritty varsinaisen tuotantojärjestelmän rakentamiseen, vaan projektissa keskityttiin uuden tietojärjestelmän ja sen vaatimusten suunnitteluun. 3

4 Tekemiemme taustaselvitysten perusteella tiesimme, että yrityksillä on suuri tarve ratkaista digitaalinen pitkäaikainen säilyttäminen. Capture-projektin sekä sitä seuraavan tuotantojärjestelmän hankinnan seurauksena Elka pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen ja tarjoamaan yrityksille digitaalisen säilyttämisen palveluita. Suunnitellulla uudella tietojärjestelmällä hallitaan tulevaisuudessa digitaalisen aineiston lisäksi myös Elkan yli 26 hyllykilometrin paperiarkistojen viite- ja sijaintitiedot. Uuden tietojärjestelmän tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa Elkan paperiarkistojen luettelointi- ja kuvailutyötä. Uudella arkistotietojärjestelmällä tullaan korvaamaan nykyiset erilliset analogisen ja digitaalisen aineiston tietojärjestelmät sekä myös Elkan kirjastotietojärjestelmä. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS 2.1. Työryhmä ja resurssit Capture-projektin päätoteuttajana toimi Elka ja apuna uuden tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn teossa toimi osatoteuttajan roolissa Mikkelin ammattikorkeakoulu. Projekti oli kaksivuotinen ( ), ja sen hyväksytty rahoitus oli euroa, josta 70 % myönnettiin Euroopan Aluekehitysrahastosta ja kansallisesta rahoitusosuudesta. Taulukossa 1 on kuvattu hyväksytty projektisuunnitelma sekä toteutuneet kustannukset kustannuslajeittaan. Taulukossa 2 taas on esitetty projektin kirjanpitoon tulleet rahoituserät. Taulukko 1. Hyväksytty projektisuunnitelma ja toteutuneet kustannukset. 4

5 Taulukko 2. Projektin kirjanpitoon tulleet rajoituserät Projektiryhmässä työskentelivät osa-aikaisesti oman työnsä ohessa seuraavat henkilöt: Olli Alm (projektipäällikkö, Elka), Jari Lehtonen (asiakirjahallinnon asiantuntija, Elka), Sirpa Nupponen (taloussihteeri, Elka), Heljä Strömberg (asiakirjahallinnon asiantuntija, Elka), Jussi Juvén (It-asiantuntija, Mamk) sekä Janne Strömberg (It-asiantuntija, Mamk). Voidaan siis todeta, että asiakirjahallinnon ja pitkäaikaisen säilyttämisen asiantuntijuus tuli Elkasta ja digitaalisten tietojärjestelmien osaaminen Mikkelin ammattikorkeakoulusta Ohjausryhmä ja kumppanit Projektin ohjausryhmään saimme mukaan erittäin edustavan joukon ammattilaisia niin kollegoistamme, ohjelmistotuotantoyrityksistä kuin perinteisistä kantaasiakasyrityksistämmekin. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Principal Consultant Ritva Toivonen Affecto Finland Oyj:stä. Muut ohjausryhmän jäsenet olivat: Jarmo Luoma-aho, arkistonjohtaja, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Mårten Stenius, projektipäällikkö, Kansallisarkisto Pentti Hiltunen, ylitarkastaja, Mikkelin maakunta-arkisto Jari Joutsjärvi, tuotepäällikkö, Innofactor Oyj Katariina Ryhänen, tuoteryhmäjohtaja, Kuntien Tiera Oy Tanja Rasila, suunnittelija, Yleisradio Oy Minna Hämäläinen, kehityspäällikkö, Metsäteollisuus ry Osmo Palonen, puheenjohtaja, Liikearkistoyhdistys Paula Siitonen, koulutusjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 5

6 Markku Aholainen, maakunta-asiamies, Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen, suunnittelija, Etelä-Savon maakuntaliitto Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy Olli Alm, projektipäällikkö, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (siht.) Ohjausryhmä kokoontui projektin aikana kaikkiaan seitsemän kertaa. Kokoukset olivat luonteeltaan aina hyvin keskustelevia ja sisältöpainotteisia, edustivathan jäsenet alan korkeinta osaamista Suomessa. Kumppaneista täytyy erityisesti mainita vielä Yleisradio, sillä heidän henkilökuntaansa osallistui merkittävällä tavalla pilotointivaiheeseen, luovuttamalla ja siirtämällä projektin käyttöön Yleisradion verkkolevyaineistoa Projektin työvaiheet ja tuotokset Projektilla oli neljä keskeistä työvaihetta, joidenka sisältö ja tuotokset ovat tiivistetysti seuraavat: 1. Palvelukuvaukset Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin palvelukuvaukset Elkan nykyisistä ja tulevista palveluista. Palvelukuvaukset toimivat pohjana tietojärjestelmän suunnittelulle. 2. Vaatimusmäärittely Projektin toinen ja selkeästi merkittävin, vaihe oli vaatimusmäärittelyn laatiminen, tai oikeastaan on parempi puhua arkistotietojärjestelmän määrittelydokumentaation luonnista. Tämän keväästä 2011 aina loppusyksyyn 2012 kestäneen vaiheen aikana tehtiin niin yleinen määrittely, vaatimuslistaus, järjestelmän osien hahmottelu, toiminnallisuuksien ja keskeisten prosessien dokumentointi kuin myös konfiguraatiot. Vaatimusmäärittelyn tueksi toteutettiin marras-joulukuussa 2011 yrityksille suunnattu kysely, jossa kysyttiin yritysten omista tietojärjestelmistä sekä heidän toiveistaan ja vaatimuksistaan sähköiselle arkistopalvelulle. Kyselyn tuloksista tarkemmin liitteessä 1. 6

7 3. Mallintaminen Mallintaminen oli vaatimusmäärittelyvaiheen rinnalla toteutettu tietojärjestelmän ja sen sisältämän tiedon abstrakti kuvaus, joka sisältää sekä käsitemallintamisen että tietojärjestelmän tietomallintamisen. Käsitemallin pohjana toimii ICA:n malli, jossa aineisto, toimijat ja toiminta muodostavat kukin oman entiteettinsä, joilla on määriteltyjä suhteita keskenään. Capture-projektin käsitemallissa näihin entiteetteihin lisättiin vielä tapahtuma ja paikka. Tietomallista tehtiin lisäksi niin joustava, että konfiguraatiossa on mahdollista luoda uusia entiteettejä ja niiden välisiä suhteita. 4. Pilotointi Pilotointivaiheessa testasimme erilaisia aineiston vastaanoton, tallentamisen ja luetteloinnin toimintoja. Kaksi pilotointia koski analogisen paperiaineiston luettelointia, yksi digitaalisen aineiston tallentamista selainpohjaisella käyttöliittymällä ja yksi digitaalisen verkkolevyaineiston käsittelyä ja tallentamista Client-sovelluksella. 3. PROJEKTIN TULOKSET 3.1. Määrittelydokumentaatio Projektin tuloksena syntyivät sekä Elkan palveluiden kuvaukset, joissa määriteltiin nykyiset peruspalvelut, että myös tulevia sähköisen arkistoinnin vaatimia palveluita. Tavoitteena oli tuottaa palvelukuvausten lisäksi Elkan tulevan arkistopalvelujärjestelmän toiminnallinen vaatimusmäärittely. Määrittelyssä keskityttiin järjestelmään kohdistuneisiin vaatimuksiin ja toiminnallisiin tarpeisiin yleisellä tasolla. Tarkoitus oli keskittyä vain toimintaan, eikä rajata vielä mitään teknisiä toteutusmalleja tai asettaa teknisiä rajoitteita. Tässä esitellään projektissa syntyneet palvelukuvaukset ja tärkeimmät määrittelydokumentit yleisellä tasolla. 7

8 3.1.1 Yleinen määrittely Yleisen määrittelyn tavoitteena on toimia johdantona dokumentaatiolle. Dokumentaatiossa on käsitelty sovellusalue ja siihen liittyvät tarpeet. Lisäksi käsitellään nykytilannetta, mahdollisia kilpailijoita ja olemassa olevia palveluita. Yleisen määrittelyn tavoitteena oli myös listata Elkan pääprosessit ja niihin liittyvät sidosryhmät. Lisäksi dokumentti sisältää lyhyen listauksen muista määrittelydokumenteista ja niiden tarkoituksista. Kuva 1. Pääprosessit. 8

9 Capture-järjestelmän osat Suunnittelun alkuvaiheessa järjestelmä jaettiin toiminnan kannalta tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Tarkoitus oli jakaa määrittelydokumentaatiossa vaatimukset ja toiminnallisuudet näihin kokonaisuuksiin, jotta asiat olisi helpommin hahmotettavissa dokumentaatiossa. Kuvassa 2 esitetyn kokonaisuuden ei ole tarkoitus määritellä järjestelmän arkkitehtuuria vaan nimenomaan auttaa vaatimusten ja toiminnallisuuksien käsittelyssä. Capture-järjestelmä Arkistopalvelu 1. Säilytyspalvelu Fyysinen aineisto Sähköinen aineisto 2. Metatietopalvelu Luokittelu Muunnokset Metatietomallit 11. Rajapinnat & käyttöliittymät 12. Tunnistautuminen 13. Autorisointi 3. Hakupalvelu 4. Raportointipalvelu 7. Migraatiopalvelu 8. Hävityspalvelu 5. Yhteisöpalvelut 9. Käyttäjienhallinta 6. Lisäarvopalvelut 10. Työnkulut 15. Aktiiviarkisto 14. Loki & seuranta Kuva 2. Järjestelmän osat Vaatimukset Vaatimukset on jaoteltu dokumentaatiossa järjestelmän olennaisimpien toimintokokonaisuuksien mukaan. Samoja kokonaisuuksia on käytetty sekä toimintojen ja 9

10 niistä johdettujen prosessien jaottelussa dokumentaatiossa. Vaatimusten eli tarpeiden analysointiin ja keräämiseen käytettiin Elkan tuottamia palvelu- ja prosessikuvauksia. Lisäksi vaatimuksia toiminnoille kerättiin olemassa olevista arkistojärjestelmistä. Vaatimuksissa keskityttiin toiminnallisiin asioihin ja perusprosesseihin. Vaatimuksissa ei otettu varsinaisesti kantaa teknisiin yksityiskohtiin tai käyttöliittymän toteutukseen. Nämä asiat määritellään tarkemmin järjestelmän toteutusvaiheessa. Vaatimusdokumentissa vaatimuksille on annettu yksilöivä tunnus, nimi, lyhyt kuvaus sekä viittaus mahdollisiin liittyviin konfiguraatioihin. Kuva 3. Vaatimusmäärittelylomake Tietomallinnus Capturen tietomallin suunnittelun lähtökohtana oli perinteisestä arkistonmuodostuksesta poikkeava dynaaminen käsitemalli. Aikaisemmassa palvelutuotannossa tulleet haasteet liittyvät usein siihen, että järjestelmän tieto-objektimalli ja käytettävät metatiedot eli attribuutit eivät vastaa tarpeita. Lisäksi suunnittelussa pyrittiin tulevaisuutta varten ottamaan huomioon myös aineistoon liittyvän kontekstin tallentaminen. Tarkoitus on, että järjestelmä ei aseta rajoitteita sille, minkälaisia tieto-objekteja järjestelmään tallennetaan. 10

11 Määrittelyssä on esitelty oletustyypit tieto-objekteille, mutta järjestelmän käyttöönoton jälkeen voidaan lisätä uusia tyypittelyjä. Järjestelmän tietomalli perustuu käytännössä siihen ajatukseen, että on olemassa tietoobjekteja (kuva 6), jotka ilmentävät jotain käsitettä, ja on olemassa attribuutteja (kuva 7), joilla näitä käsitteitä kuvaillaan. Tyypiteltävät tieto-objektit mahdollistavat periaatteessa rajattoman määrän käsitteitä, joita järjestelmään voidaan tallentaa. Tieto-objekteja on Capture-mallissa kolmea eri tyyppiä: aineiston kertymää kuvaavia, kontekstia kuvaavia sekä hallinnollisia objekteja. Hallinnollisiin objekteihin tallennetaan järjestelmän ja objektien käyttöön liittyvää tietoa. Olennainen asia tietomallissa on objektien välisten suhteiden määrittely. Tietomallissa on määritelty valmiiksi järjestelmän käytön kannalta tärkeitä suhdetyyppejä, mutta järjestelmän käyttäjä pystyy myös määrittelemään objektien välille uusia suhdetyyppejä. Kantaobjekti Ajanjakso Kertymä covers ispartof ispartof Toimija;historia Luovutus relation Kertymä agent agent type Tapahtuma relation ispartof Kertymä covers Ajanjakso Kertymä ispartof agent agent Dokumentti covers Toimija;hall into ispartof Toimija;hall into Dokumentti attachment agent instanceof Ilmentymä instanceof classification Liite Ilmentymä Ilmentymä Luokitus Merkintäjärjestelmä Tunniste Merkkijonoarvo Kuva 4. Esimerkki tietomallin käytöstä. 11

12 Metatietomäärittelyn taustana on eri standardien yhdistäminen yhteen listaukseen (kuva 5). Ajatuksena oli, että metatietomallista löytyisi metatietoelementit mahdollisimman monenlaisten aineistojen kuvailuun. Ensisijaisesti kuvailun pitää tukea sähköisten ja analogisten dokumenttiaineistojen kuvailua, mutta myös esineaineistojen ja erilaisten kontekstia kuvaavien objektien kuvailu pitää olla mahdollista. Kuva 5. Capture metatietoelementit. Oletuksena Capturen tietomallissa määritellään tarpeellisimmat tieto-objektit, jotka ovat automaattisesti käytettävissä, kun järjestelmän ottaa käyttöön. Määrittelyssä on esitetty myös oletusattribuutit, joilla näitä objekteja minimissään tulisi kuvailla. 12

13 Kuva 6. Oletustieto-objektit Toiminnallisuudet ja konfiguraatio Määrittelydokumentaatiosta löytyvä toiminnallisuudet-dokumentti avaa sanallisesti keskeisimpiä järjestelmän toiminnan kannalta tärkeitä vaatimuksia. Toiminnallisuudet on jaoteltu dokumenttiin samoihin kokonaisuuksiin kuin vaatimuslistauksessa. Toimintojen sanallisten kuvausten tarkoitus on selittää tarkemmin vaatimusten tavoitteita ja merkityksiä. Konfiguraatioiden (kuva 7) tarkoitus on mahdollistaa yleisimpien eri käyttäjätyyppien tarpeiden aiheuttamien muutosten toteuttamisen ilman ohjelmointityötä. Tarkoitus on, että järjestelmän käyttöönottovaiheessa ja käytön aikana järjestelmän pääkäyttäjä voi tehdä järjestelmän käyttöä parantavia muutoksia ilman syvempää teknistä osaamista. Konfiguraatioilla voidaan vaikuttaa pääasiassa käytettävään tietomalliin, käytettäviin toimintoihin ja ominaisuuksiin sekä ulkoasuun liittyviin asioihin. 13

14 Kuva 7. Konfiguraatiolomake Liitynnät Liitynnät-dokumentissa on kuvattu pääpiirteittään (kuva 8) järjestelmän toteutuksessa huomioon otettavat liityntätyypit. Rajapintojen teknistä määrittelyä ei ole sisällytetty tähän määrittelyyn, koska merkittävimmät kansalliset palvelut, joihin liityntöjä tarvitaan, ovat vielä kehitysvaiheessa. Pääpiirteissään järjestelmään on kahdensuuntaisia liityntöjä aineiston hakuun ja aineiston tallennukseen. Liittyviä järjestelmiä ovat asiakkaiden järjestelmät, joista aineistoa tallennetaan ja joiden kautta arkistoitua aineistoa voidaan hakea. Kansallisia hakuliittymiä varten järjestelmään pitää toteuttaa toteuttavien osapuolien määrittelyjen mukaan hakurajapinnat. Lisäksi järjestelmässä on päivittäistä työtä palvelevia eräajorajapintoja ja Client-rajapinta, joiden avulla aineistoa voidaan tallentaa järjestelmään. 14

15 Asiakasjärjestelmä KDK PAS tms. CAPTURE Käyttöliittymät Client Eräajo Kuva 8. Capture-järjestelmän liitynnät Järjestelmän keskeiset prosessit Vaatimusten ja toimintojen lisäksi määrittelystä löytyy dokumentti, jossa tärkeimmät toiminnot on kuvattu sanallisesti prosesseina. Sanallisessa kuvauksessa on selitetty yleisellä tasolla toiminnon kulku alkupisteestä tavoitteeseen. Kuva 9. Järjestelmän keskeiset prosessit. 15

16 3.2. Pilotointi testiarkistolla ja Capture Client-sovelluksella Pilottien tarkoituksena oli testata aineiston tallennusta, seulontaa ja hallintaa olemassa olevilla työkaluilla ja näin saada uusia vaatimuksia ja tarpeita esille. Arkistopalveluna pilotissa käytettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun YKSA3-arkistopalvelun testiympäristöä (kuva 10). Olemassa arkistopalvelua pystyy nyt jo käyttämään sekä sähköisen että analogisen aineiston hallintaa, mutta vapaa tieto-objektien tyypittely ja kontekstin tallennusta tukevat ominaisuudet palvelusta puuttuvat. Palvelu toimi suunnitteluprojektin aikana MAMK:n ja Elkan henkilöstölle yhteisenä toiminto- ja käsitereferenssinä, jonka avulla oli helpompi hahmottaa käytännön tarpeita suunniteltavalle järjestelmälle. Kuva 10. Testiarkisto. Pilotoinnin alkuvaiheessa kävi ilmi, että yksi isoimmista ongelmista asiakastapauksissa ovat vanhat sähköiset aineistot, joita on verkkolevyillä, työasemilla ja erilaisilla siirrettävillä medioilla. Tätä varten alettiin suunnitella työkalua, joka nopeuttaisi ja helpottaisi aineiston käsittelyä, seulontaa ja arkistointia. Suunnittelun tuloksena syntyi ajatus Client-työkalusta (kuva 11), jolla arkistonhoitaja voi käsitellä suuria määriä tiedostoja kerralla. 16

17 Työkalulla on tarkoitus pystyä skannaamaan kansioita erilaisilta medioilta ja listaamaan kaikki löydetyt tiedostot. Tämän jälkeen aineistoa voi ryhmitellä kansioittain, tiedoston koon perusteella, tyypeittäin ja tiedostoformaatin perusteella. Tiedostoja voi kuvailla ryhmissä tai yksitellen, minkä jälkeen tiedostoista tehdään siirtopaketit. Työkalulla voidaan työskennellä yhteydettömästi tai yhteydellisessä tilassa. Yhteydetön työskentely vaatii konfiguraation lataamisen arkistosta etukäteen. Yhteydellinen työskentely vaatii kirjautumisen arkistojärjestelmän tunnuksilla. Client-työkalulla aineistot kuvaillaan, liitetään luokitteluun ja tämän jälkeen siirretään kerralla arkistoon verkon yli. Jos työskentely tapahtuu yhteydettömässä tilassa, tehdään aineiston siirto arkistoon, kun yhteys on seuraavan kerran olemassa. Client-työkalua päästiin testaamaan vasta projektin loppuvaiheessa, koska toteutuksessa esiin nousseet tekniset ongelmat viivästyttivät käyttöönottoa. Työkalun käytöstä saadaan kuitenkin arvokasta tietoa vanhan sähköisen aineiston arkistointiin liittyvistä ongelmista. Client-työkalun testausta testiarkiston kanssa jatketaan vielä projektin päätyttyä. Kuva 11. Capture-client. 17

18 Pilottiin saatujen testiaineistojen perusteella voidaan sanoa, että hyvien työkalujen lisäksi tarvitaan aineiston seulonnassa kuitenkin myös asiantuntemusta aineistosta. Aineistoa tuntemattoman henkilön on vaikea erottaa tiedostomassasta arkistoon kuuluvat ja kuulumattomat tiedostot. Kun aineistoja on tallennettu tietovälineille ilman suunnitelmallisuutta, sisältävät kokonaisuudet usein paljon tiedostoja, jotka eivät varsinaisesti ole yrityksen toiminnasta syntyneitä. Tiedostot saattavat olla eri ohjelmistojen työtiedostoja, henkilökohtaisia aineistoja tai muita sekalaisia aineistoja, jotka eivät varsinaisesti kuulu arkistoon. Seulontatyö vaatii siis yrityksen toiminnan ja aineiston tuntemusta sekä selkeän ohjeistuksen siitä, minkä tyyppiset aineistot kuuluvat arkistoon. Yksi merkittävä vanhan sähköisen aineiston arkistointia hidastava tekijä on vanhat tiedostoformaatit. Jos käsitellään vain tietyn tyyppistä aineistoa, on helppo suunnitella migraatioprosessi aineiston konvertoimiseksi. Mutta kun tarkoitus ei ole rajoittaa aineistolajeja, joita arkistoon voidaan tallentaa, muuttuu migraation suunnittelu monimutkaiseksi. Koska sähköistä aineistoa on useita eri lajeja ja tiedostoformaatit muuttuvat nopealla syklillä, ei arkistojärjestelmää kehittävän organisaation kannata käyttää resursseja konversio-ohjelmistojen toteuttamiseen itse. Tällaisten ohjelmistojen kehittäminen kaikille aineistolajeille vaatisi huomattavia kehityspanostuksia ja erikoisosaamista eri tiedostoformaateista. Migraatiotesteissä yksi tärkeä esille tullut ongelma oli eheyden varmistaminen. Vanhat sähköiset aineistot saattavat sisältää tiedostotyyppejä, joiden tuottamiseen käytettyjä ohjelmistoja ei enää ole käytössä. Tiedostoille voi löytyä konversio-ohjelmistoja, mutta kun konvertoitua tiedostoa ei voida verrata alkuperäiseen, on täysin arvailujen varassa, vastaako tietosisältö ja ulkoasu alkuperäistä. Varsinkin tekstinkäsittelyohjelmistojen tuottamissa tiedostoissa voi asetteluun liittyviä elementtejä hävitä konversiossa, vaikka varsinainen tietosisältö säilyy entisellään. Tämä vaatii periaatteiden määrittämistä arkistointiprosessiin, jossa otetaan kantaa siihen, mitkä ovat migraation onnistumisen vaatimukset. 18

19 YKSA3-testiarkistolla toteutettiin myös kaksi analogisen aineiston pilottia sekä yksi dokumenttienhallintakäyttöä koskeva pilotti. Analogisen aineiston piloteista ensimmäinen koski hyvin vanhan historiallisen aineiston luettelointia ja kuvailua. Testiaineisto oli järjestetty yleisen arkistokaavan (nk. ABC-kaava) mukaisesti, mutta sen luettelointitietoja ei ollut aiemmin syötetty tietokantaan. Toinen analogisen aineiston pilotti taas koski aivan uutta, 2000-luvulla syntynyttä, määräajan säilytettävää aineistoa. Siinä tarkoituksena oli testata erilaisia tapoja luetteloida ja hallita määräajan säilytettävää aineistoa erilaisilla luettelointitarkkuuksilla siten, että tiedon löytymisen mahdollisuus maksimoidaan kuitenkin niin, että aineiston vuosittainen hävittäminenkin sujuu tehokkaasti. Dokumenttienhallintapilotin tarkoitus oli löytää hyviä käytänteitä testiarkiston, Microsoft SharePointin, verkkolevyn ja työasemien hyödyntämisen kesken. Harjoituksen testimateriaalina toimi Capture-projektin tuottama dokumentaatio, jota löytyi hajallaan niin SharePointista, verkkolevyltä kuin myös yksittäisten työntekijöiden työasemilta. Toinen tavoite oli testata YKSA3-testiarkiston konfiguraation soveltuvuutta eri tyylisten dokumenttien arkistointiin. 19

20 LIITE 1. YRITYSTEN ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄT 20

21 21

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja.

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja. ARKISTOLAITOS Asiakirjahallinnon keskeiset standardit Pekka Henttonen ylitarkastaja pekka.henttonen@narc.fi TIE- DOSTOT METADATA- ELEMENTIT METADATAN ELINKAARI, TARKOITUS JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUS

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon Siina Hälikkä

Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon Siina Hälikkä Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon 24.1.2017 Siina Hälikkä Pilottiprojekti Kansallisgalleriassa Kaksi tietokantaa: audiovisuaalisten aineistot (Avokaado), taidehistorialliset asiakirja-aineistot

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1 Karjalatietokantasäätiö ja sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Karjala-tietokantasäätiö Säätiö perustettiin vuonna 1990 Taustayhteisöt: Mikkelin maakunta-arkisto,

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.3.2012 Loppukuulustelu 16.3.2012 klo 9.00 10.30 Paikka: Kansallisarkisto, päätalon luentosali (Rauhankatu 17) Siltavuoren toimipisteen luentosali

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari Kokemuksia aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 2 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto OKM:n rahoittama valtakunnallinen palveluresurssi erillisyksikkö Tampereen

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä Digitalmikkeli-klusterin strategia 2014-2020 Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä 18.2.2014 Sisältö 1. Visio 2020 ja missio 2. Digitalmikkeli-klusteri 3. Toimintalinjat 4. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Yhteinen sähköinen arkistointi

Yhteinen sähköinen arkistointi Yhteinen sähköinen arkistointi 17.5.2016 Jari Kallela ValtioExpo JulkICT Sisältö Taustaa Arkistoinnin palvelukokonaisuus Lainsäädäntö Mitä seuraavaksi? Sähköisten viranomaisjen arkistoinnin ja säilytyksen

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot