Laadukas asiakaspalvelu on tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä. Mainetalkoot hanke 2010 Kortet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukas asiakaspalvelu on tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä. Mainetalkoot hanke 2010 Kortet"

Transkriptio

1 Laadukas asiakaspalvelu on tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä Mainetalkoot hanke 2010 Kortet 1

2 Lukijalle taustaksi 1/2 Tämä kalvosetti on tarkoitettu tukipaketiksi tilaajan ja tuottajan (esim. verkkoyhtiö ja palvelutuottaja) välillä toteutuvan perehdytyksen suunnitteluun. Materiaali pohjautuu alan yrityksissä hyödynnettyihin hyviin käytäntöihin, jotka on selvitetty haastatteluin. Kiitos haastatteluihin osallistuneille yrityksille. Materiaaliin on kerätty keskeisimmät perehdytyksen teemat laadukkaan asiakaspalvelun näkökulmasta. Työturvallisuusperehdytykseen tässä ei oteta kantaa. 2

3 Lukijalle taustaksi 2/2 Lähtökohtana on, että palveluntuottajan tulisi saada tilaajalta ennen työn aloittamista riittävät tiedot ja työkalut, jotta tilaajan asiakkaille antamat palvelulupaukset voidaan kentällä lunastaa. Perusta materiaalissa on, että esim. sähköverkko- tai kaukolämpöyhtiö on hahmottanut oman asiakkuuden hoidon toimintamallinsa ja palvelulupaukset omille sähkönsiirron tai kaukolämmön asiakkailleen sekä mahdollisen tukimateriaalin asiakkaiden kohtaamisiin eri tilanteissa (yhteydenottokortit jne.) Alussa on hyvä muistaa, että perehdytyksestä syntyy kuluja (lähinnä osallistumisesta tilaisuuksiin), jotka on hyvä huomioida palvelujen hinnoittelussa ja tarjousvaiheessa. Perehdytyskäytäntö on lisäksi hyvä kirjata ns. urakkasopimuksiin 3

4 Laadukas asiakaspalvelu on yhteistyötä Luovat asiakkaalle odotuksia palvelusta ASIAKAS (kaukolämmön, sähkön tai verkon) Palvelulupaukset, asiakkuuden hoidontoimintamalli: miten ja missä aikataulussa palvelu/asiat hoidetaan Tehtävän hoitaminen lupausten mukaisesti ja tilaajan laadukkaan asiakaspalvelun toimintatapoja kunnioittaen ENERGIAYHTIÖ (kaukolämpö, sähkö tai verkko) PALVELUN TUOTANTOYRITYS (mittariasennukset, verkonrakentaminen jne.) Asian hoitamisesta tilaus palveluntuottajalle ja PEREHDYTYS siihen, mitä on luvattu 4

5 Sisältö 1. Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 2. Palvelulupaukset luovat asiakkaille odotuksia 3. Palveluntuottajan perehdyttäminen ja perehdytyksen teemat 4. Esimerkkejä yhteisistä työvälineistä asiakaskohtaamisiin ja perehdytyksen muistilista 5

6 1 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 6

7 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 1/7 Asiakkuuden hoidon toimintamalli = yrityksen määrittelemä tapa toimia erilaisissa asiakastilanteissa Malli pohjautuu yrityksen toiminta-ajatukseen sekä siihen, miten yritys vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Malli ottaa kantaa mm. millä tavalla ja missä aikataulussa hyvä asiakaspalvelu toteutetaan. Mallissa kuvattu mm. Palvelujen saatavuus, Henkilökohtaisen palvelun toteuttaminen, Häiriötilanteiden hoitaminen Uusien asiakkuuksien (esim. liittymät) hoitaminen, Laskutuksen periaatteet Lisäksi toimintamallissa voi olla linjauksia henkilöstön osaamiseen, taloudelliseen toimintatapaan ja vastuulliseen yritystoimintaan liittyen 7

8 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 2/7 Palvelujen saatavuuteen liittyen toimintamallissa kuvataan Mistä yrityksen yhteystiedot ovat löydettävissä Missä sijaitsevat fyysiset palvelupisteet (osoite, aukioloajat, saatavat palvelut, miehitys) Puhelinpalvelun periaatteet (normaalipalvelu ja häiriöilmoitukset) Sähköinen palvelu (internet, yleiset sähköpostiosoitteet, tekstiviestipalvelut) 8

9 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 3/7 Asiakkaiden reklamaatio tai palautekanavat (s-posti, puhelu, kirje), miten näiden kanssa edetään, missä ajassa näihin vastataan ja mitä vastauskanavia käytetään Kentällä työskentelevät henkilöt kirjaavat asiakkaan palautteen tätä varten suunnitellulle lomakkeelle, joka palautettaan toimipisteeseen asiakaspalveluvastaavalle jne. Lisäksi kuvataan eri palvelujen toimitusajat asiakkaille sekä mahdolliset palvelumaksut (esim. mittariluennat, laitteistojen vaihto, työmaasähkön kytkentä, verkosta irrottaminen tai siihen kytkeminen, puunkaadot jne.) 9

10 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 4/7 Toimintamallissa on luotu puitteet henkilökohtaisen palvelun toteuttamiselle eli - Asiakaspalvelun yleinen henki Kohtelemme asiakkaita tasapuolisesti iästä, sukupuolesta tai kansallisuudesta riippumatta. Pidämme asiakkaille annetut lupaukset - Miten asiakkaille puhelimeen tai sähköpostiviestiin vastataan (ystävällinen asenne, selkeys jne.) - Miten asiakas kohdataan yrityksen tiloissa - Miten asiakas kohdataan asiakkaan omissa tiloissa, maa-alueilla tai tontilla (myös kun hän itse ei ole paikalla) Kun asiakas ei ole paikalla, jätämme hänelle yrityksen yhteyskortin, johon lisäämme vähintään oman nimen yhteystietoineen, käynnin syyn, tiedon milloin palaamme uudelleen sekä odotammeko asiakkaan tekevän jotakin 10

11 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 5/7 Asiakkuuden hoidon toimintamalliin kirjataan toimintatavat häiriötilanteissa ennalta suunniteltujen tilanteiden näkökulmasta (rakentaminen, huoltoja kunnossapitotyöt) Kaikista ennakkoon suunnitelluista keskeytyksistä ilmoitetaan asiakkaalle 3 vuorokautta aiemmin yllättävien/suunnittelemattomien häiriötilanteiden näkökulmasta Toimintamallissa on kuvattu miten uusien asiakkaiden (esim. sähköliittymien) palveluprosessi toteutetaan eli Kuka ottaa asiakkaan hoidettavakseen Missä aikataulussa asiakkaan tiedusteluun vastataan ja tarjous liittymisestä toimitetaan Miten maastosuunnittelu toteutetaan Miten aikataulumuutoksista informoidaan ja miten mahdolliset korvaukset hyvitetään asiakkaalle 11

12 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 6/7 Toimintamallissa on kuvattu miten laskutus toteutetaan eli esim. Paperilasku, e-lasku, verkkolasku, suoraveloitus Laskujen määrä/vuosi Laskutustavat (arviolasku, lukemalasku, tasaerälaskutus) Laskujen eräpäivät Miten maksuhäiriötilanteissa toimitaan Kuinka monta viikkoa ennen eräpäivää lasku asiakkaalle toimitetaan 12

13 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 7/7 Asiakkuuden hoitomallissa on hyvä kuvata yrityksen käytännöt (käsitteiden määrittelyt, miten asiakas voi hakea ja missä aikataulussa maksetaan) Vakiokorvauksiin Virheisiin Yleisimpiin vahingonkorvauksiin liittyen Hyvä käytäntö on myös kuvata, mistä yleisimmät lomakkeet, ohjeistukset ja esitteet löytyvät sekä mistä esim. palveluntuottaja voi tarpeelliset tiedot ja lomakkeet löytää 13

14 2 Palvelulupaukset luovat asiakkaille odotuksia 14

15 Palvelulupaukset kiteytyksiä asiakkuuden hoidon toimintamallin periaatteista Palvelulupaukset = Julkilausuma siitä, millaista palvelua asiakas voi yritykseltä odottaa ja mikä on mahdollinen hyvitys jos näin ei toteudu Esimerkiksi matkatoimiston palvelulupaukset osoitteessa tai Vattenfall Verkko Oy:n palvelulupaukset löytyvät osoitteesta Palvelulupaukset sisältyvät asiakkuudenhoidon toimintamalliin ja ovat minimivaatimus siitä, mihin alihankkija tulee perehdyttää laadukkaaseen asiakaspalveluun liittyen 15

16 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (1/4) Seuraavat eivät ole luoteeltaan ET:n suosituksia, mutta yritykset voivat hyödyntää seuraavia mahdollisia omia palvelulupauksia linjatessaan. Suunnitelluista keskeytyksistä tiedottaminen lehti- ja kiinteistökohtaiset ilmoitukset asiakkaalle vähintään 2 työpäivää aiemmin postin kautta tai suoraan asuntoihin jaettavat ilmoitukset 3 päivää aiemmin henkilökohtaisesti puhelimitse vähintään 2 tuntia aiemmin eräät asiakkaat saattavat tarvita selvästi aikaisemmin tiedon keskeytyksestä 16

17 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (2/4) Asiakaspalautteen käsittely (reklamaatioiden, sähkön laatuvalitukset, korvausvaatimukset) info palautteen vastaanotosta heti ja toimenpiteistä aikatauluineen 5 työpäivää (kiireelliset laatuvalitukset 1 työpäivä) palautetieto tuloksista ja vaikutuksista 1 kk 17

18 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (3/4) Liittymistarjouspyyntöön vastaaminen 5 työpäivää Laskukyselyihin ja epäselvyyksiin vastaaminen 2 työpäivää Toimenpiteet vikatapauksissa toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi kaikkina vuorokaudenaikoina. Vikailmoituksen saamisesta saa kulua enintään 30 minuuttia selvittelytyön käynnistämiseen. 18

19 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (4/4) Suojalaitteiden vaihdot jakeluverkon palanut sulake vaihdettu 4 tunnin sisällä tiedon saamisesta. Pois lukien tapaukset, jotka vaativat vian korjauksen tai kun verkossa on useita samanaikaisia häiriöitä. Energiamittauksen ja oheislaitteiden viat paikalla käynti 3 työpäivää Energiamittauksen tarkistukset paikalla käynti 2 vko, tulokset 1 kk 19

20 Kaukolämpöyritysten palvelulupaukset Kaukolämpöyritykset voivat hyödyntää palvelulupauksien laatimisessa ET:n jäsenekstranetistä saatavia suosituksia: Kaukolämmön laadukas asiakaspalvelu Kaukolämmön laatu Kaukolämmön tekninen laatu Varautuminen lämpötoimituksen keskeytyksiin Myös Reilu Kaukolämpö ohjelma tukee palvelujen laadun kehittämistä ja auttaa palvelulupausten määrittelemistä 20

21 3 Palveluntuottajan perehdyttäminen ja perehdytyksen teemat 21

22 Perehdytyksen yleinen henki Laadukasta asiakaspalvelua tukeva perehdytys on hengeltään vuorovaikutteista. Perehdytys ei saisi olla hengeltään tilaajalta palveluntuottajalle kaadettu velvoite. Hyvä perehdytys edesauttaa toiminnan kipupisteiden, ongelmien, haasteiden ja palvelutuottajien toivomien asioiden esille nostamisen ja näiden yhteisen kehittämisen. 22

23 Ketkä perehdytykseen osallistuvat 1/2 Hyvä käytäntö on, että osallistumisesta tilaajan palveluntuottajalle tarjoamiin perehdytyksiin on mainittu tarjouspyyntövaiheessa. Näin palveluntuottaja voi huomioida mahdolliset lisäkulut palvelujen hinnoittelussaan. Perehdytykseen osallistuminen on myös hyvä kirjattu ylös jo urakkasopimuksiin. Ellei varsinaista perehdytystä järjestetä, niin minimivaatimus on kirjata sopimuksiin, että palveluntuottaja perehtyy tilaajan asiakkuudenhoidon toimintamalliin tai palvelulupauksiin ja noudattaa asiakaskohtaamisissa sen periaatteita. 23

24 Ketkä perehdytykseen osallistuvat 2/2 Kattavimmillaan perehdytykseen voivat osallistua kaikki ne henkilöt esim. asentajat, jotka tekevät palveluntuottajan palveluksessa tilaajalle tehtäviä töitä. Perehdytys voidaan suunnitella siten, että siihen osallistuvat esim. palvelutuottajan työnjohtajat, jotka vastaavat oman tiiminsä kouluttamisesta tilaajan käytäntöihin. Tässä materiaalissa kuvattu perehdytyksen on arvioitu olevan kestoltaan noin 3-4h 24

25 Perehdytyksessä käydään läpi Laadukas asiakaspalvelu kyseisessä työtehtävässä Mitä tämä esim. mittarin asentajan työssä tarkoittaa ja miten varmistetaan, että asiakkaalle syntyy kohtaamisesta myönteinen mielikuva - Kerrataan ketä urakoitsija asiakaskohtaamisissa edustaa Asiakkuuden hoidon toimintamalli ja asiakkaille annetut palvelulupaukset Avaten miten palvelutuottajan edustajan tulee toimia, jotta haluttu laatutaso toteutuu ja mitä vaikutuksia asiakkaalle, tilaajalle ja palveluntuottajalle syntyy jos pelisääntöjen mukaan ei toimita Käydään läpi työssä tarvittava materiaali esim. yhteydenottokortit, kulkuluvat jne. 25

26 Mitä laadukas asiakaspalvelu on? Käydään läpi yleiset laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohdat eli mm. - Jokaiseen palveluun liittyy asiakkaan tarve ja odotus. Palvelulupaukset vahvistavat asiakkaan ennakkoodotuksia. - Jokainen asiakaskontakti vahvistaa tai heikentää asiakkaan käsitystä yrityksestä. Tavoitteena on, että kohtaamisista jää MYÖNTEINEN KOKEMUS - Miten asiakkaiden luottamus on mahdollista palauttaa ja miten asiakas saadaan tyytyväiseksi vaikka lupaus ei toteutuisikaan? - Asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja asiakasta koskevien tietojen luottamuksellisuus 26

27 Palveluntuottaja on tilaajan edustajana Käydään läpi palveluntuottajan roolia eli mm. - Asiakkaan kannalta lopputulos on tärkein, ei tilaajan ja palveluntuottajan työnjako. Työ ja prosessit järjestettävä siten, että työnjako ei nouse esille. - Palvelutuottaja on aina tilaajan edustaja kohdatessaan asiakkaan, mutta samalla hän edustaa myös omaa yritystään ja itseään - Palveluntuottajalla on tärkeä rooli asiakkaan edustajana, joka välittää palautetta tilaajalle 27

28 Asiakkuuden hoitamisen mallin ja palvelulupausten läpikäyminen Käydään alihankintatyötä koskevien palvelujen osalta läpi esim. uudet liittymät, vikakorjaukset, mittarointi, laiteasennukset, puun kaato, kaivuutyöt jne. a) Tilaajan asiakkaalle antamat palvelulupaukset tai tärkeimmät kohdat asiakkuuden hoitamisen mallista - Esim. Aloitamme kaukolämmön toimituksen sovittuna aikana takuun kanssa. Jos myöhästymme sovitusta kellonajasta, niin hyvitämme asiakkaalle 200 euroa liittymälaskusta b) Mitä tapahtuu, jos palvelulupaukset eivät toteudu asiakkaan, tilaajan ja palveluntuottajan näkökulmasta? Esim. syntyy ylimääräistä työtä, vahinkoja tai viivästyksiä, jotka joudutaan korvaamaan Vaarana asiakkaan luottamuksen menetys, jonka palauttaminen vaatii lisäponnistuksia (rahaa, aikaa, vaivaa jne.) c) Mitä palveluntuottajan on tehtävä lupausten pitämiseksi - Esim. Palveluntuottaja sopii sähköliittymän kytkennän asennusajan asiakkaan kanssa 1,5 h tarkkuudella ja liittymä asennetaan sovittuna aikana 28

29 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 1/5 Käydään läpi Mitkä toimet kuuluvat asiakkaalle ja tilaajalle esim. verkkoyhtiölle uuden liittymän toteuttamisessa Millaisilla lomakkeilla/dokumenteilla asiakas ja verkkoyhtiö sopivat palvelusta esim. liittymänmyynnin yhteydessä (käydään lomake läpi ja keskeiset sovittavat asiat ) 29

30 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 2/5 Mikä on palveluntuottajan rooli kokonaisuudessa sekä mistä hänen tulee olla tietoinen ja mitä dokumentteja tulee olla saatavilla ennen työn aloittamista Miten mahdolliset palveluntuottajan täyttämät dokumentit ja e-raportit tuotetaan esim. kun työkohde on valmis sekä miksi näiden tietojen tulee olla ajan tasalla asiakkaan, työntilaajan ja palveluntuottajan näkökulmasta 30

31 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 3/5 Miten asiakas kohdataan, miten esittäydytään ja ketä tilanteessa edustetaan. Miten asiakkaan kiinteistössä tai tontilla työskennellään, miten jäljet siivotaan ja miten sieltä poistutaan asiallisesti. Asiakkaan kotiin/kiinteistöön ei mennä sisälle, jos kohteessa on vain alaikäisiä lapsia paikalla. Pihassa ajoneuvolla liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä ja varotaan istutuksia jne. 31

32 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 4/5 Miten palveluntuottajan tulee menetellä, jos esim. luvatussa aikataulussa ei voida pysyä, asiakas ei ole tavoitettavissa sovittuna aikana tai kohteessa ei voida aloittaa työskentelyä asiakkaasta riippumattomasta syystä Esim. Asentaja ilmoittaa asiakkaalle miksi kohdetta ei voitu asentaa ja käynti laskutetaan turhana käyntinä. Mihin asiakkaan kysymyksiin palveluntuottaja ei saa vastata 32

33 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 5/5 Miten ohjata asiakas ottamaan yhteyttä tilaajayritykseen vastauksen saamiseksi Mihin asiakkaan yllättäviin lisätyöpyyntöihin palveluntuottajan ei tule suostua esim. puunkaato Miten asiakkaan antamaa palautetta välitetään eteenpäin 33

34 Lisäksi myös seuraavat teemat käydään läpi Mahdolliset asiakkailta laskutettavien palvelumaksujen ja maksuttomien lisäpalvelujen yleisperiaatteet. Yleensäkin palveluntuottajan on hyvä tietää tekevänsä laskutettavaa työtä. Laskutusta ei kuitenkaan korosteta palveluntuottajan ja asiakkaan kontaktissa, koska käytäntö on, että asiakaspalvelu hoitaa laskutuksen ja urakoitsija ei kommentoi/ota kantaa asiakkaan saamaan laskuun. Millaista asiakaspalautetta tilaaja on yleensä vastaavista työkohteista saanut Risut esimerkkinä, miten ei tulisi toimia Ruusut esimerkkinä työn kannustavuudesta Miten asiakaspalautetta kerätään ja miten palveluntuottajien työskentelyä seurataan asiakaspalvelun laadun näkökulmasta 34

35 Perehdytyksen jälkitoimet Perehdytyksen lopussa voi olla paikallaan toteuttaa asioiden kertaaminen esim. kevyen testin/kokeen muodossa Hyötynä asioiden kertaaminen ja sen tarkistaminen ovatko osallistujat ymmärtäneet asiat halutulla tavalla Esim. monivalintaväittämät keskeisimmistä teemoista Palautteen kerääminen osallistujilta mahdollistaa perehdytyksen kehittämisen Perehdytyksessä hyödynnetyn materiaalin toimittaminen sähköisessä muodossa osallistujien sähköpostiin mahdollistaa asioiden tarkistamisen koulutuksen päätyttyä sekä tietojen jaon yritysten sisällä. Paperimateriaali työllistää hyödyntämisessä liikaa. Palveluntuottajayrityksen edustajista, jotka ovat perehdytykseen osallistuneet pidetään listaa. Samaan perehdytykseen ei tarpeellista osallistua vuodesta toiseen, jos sisällöt ja perehdytettävät teemat pysyvät samana. 35

36 4 Esimerkkejä yhteisistä työvälineistä asiakaskohtaamisiin ja perehdytyksen muistilista 36

37 Asiakkaan kohtaamiseen tarvittavat työkalut Tilaajafirman logolla varustettu yhteistyökumppanin HENKILÖKORTTI Esim. mittariasentaja kertoo asiakkaalle, kenen asialla on tullut kohteeseen ja esittää ao. henkilökortin Tilaajan logolla varustettu PALVELUKORTTI/ YHTEYDENOTTOKORTTI Esim. mittarinasentaja antaa palvelukortin asiakkaalle, jos tämä tiedustelee sähkösopimuksista, hinnoista, tuotteista jne. Kortissa tilaajayrityksen asiakasneuvonnan yhteystiedot (fyysinen palvelupiste, puhelinnumero, sposti ja www -osoite) Asiakkaan kohtaava palvelutuottaja voi myös yhdessä asiakkaan kanssa täyttää YHTEYDENOTTOKORTIN, johon kirjataan asia, päivämäärä ja asiakkaan yhteystiedot. Palvelutuottaja välittää yhteydenottokortin tilaajan ilmoittamalle asiakaspalvelijalle. Asiakaspalvelija huolehtii, että asiakkaan tiedustelemaan asiaan saadaan vastaus 37

38 Esimerkki palvelukortista ENERGIA OY Tietoa Energia Oy:n tarjoamista sopimuksista, tuotteista, hinnoista, laskutuksesta ja ja sähkönkulutuksesta. Palveluneuvojat puh tai tai Asiakaspalvelupisteemme löydät osoitteesta Fredrikinkatu 51, Helsinki (5 (5 krs.) Lisätietoja myös 38

39 Taskuohjeet auttavat muistamaan sovittuja toimintatapoja kentällä Perehdytyksen jälkeen ja kiireisessä työssä asiat tahtovat unohtua ja siksi tärkeimmät menettelytavat sekä yleisimmät asiakaskohtaamisten ongelmatilanteet voi olla hyvä koota ns. taskuohjeisiin. Taskuohjeissa voi olla esim. kerrattu seuraavat teemat Ketä edustan asiakaskohtaamisissa Miten hoidan esim. seuraavat tilanteet Työtehtävää ei voida kohteessa hoitaa Asiakas kysyy tietoja sähkölaskuihin ja hintoihin liittyen Asiakas antaa palautetta Miten menetellä asiakkaiden pyytämien lisätöiden suhteen 39

40 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 1/4 1. Tilaajan omien palvelulupausten tai/ja asiakkuudenhoidontoimintamallin kirkastaminen määritettävä miten asiakaspalvelua yrityksessä yleensä toteutetaan ja miten asiakaspalvelun halutaan palveluntuottajan hoitamissa kohteissa toteutuvan 2. Palveluntuottajan kanssa käytäviin sopimusneuvotteluihin/urakkasopimuksiin asiakaspalvelu perehdytyksen sisällyttäminen Sopimuksiin on hyvä sisällyttää miten perehdytys toteutetaan ja ketkä siihen osallistuvat 40

41 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 2/4 3. Perehdytyksen suunnittelu Mitä tarkoittaa laadukas asiakaspalvelu kyseisessä palvelutuottajan työkohteessa Mitä tapahtuu asiakkaalle, tilaajalle ja palveluntuottajalle, jos asiakaspalvelu ei toteudu halutulla tavalla Toimintatavat eri ongelmatilanteissa (esim. töiden viivästyminen) Mihin asiakkaan kysymyksiin saa ja ei saa vastata, miten häntä ohjataan ottamaan tilaajayritykseen yhteyttä ja miten suhtaudutaan asiakkaan lisätyöpyyntöihin Miten asiakkaan palautetta välitetään eteenpäin Miten palveluntuottajien asiakaskohtaamisten laatua arvioidaan 41

42 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 3/4 4. Perehdytyksen toteutus Kutsut, ilmoittautumiset, tilat ja tarjoilut Perehdytystilaisuuden materiaalin suunnittelu sellaiseksi, jota perehdytykseen osallistuvat voivat myös jatkossa hyödyntää Tarvittavat työkalut osallistujille jaettavaksi esim. Henkilökortit Yhteydenottokortit Taskuohjeet Opitun kertaus/perehdytyksen loppukoe Osallistujien palaute perehdytyksestä 42

43 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 4/4 5. Perehdytyksen jälkitoimet Osallistujien palautteiden käsittely Perehdytykseen osallistuneiden kirjaaminen rekisteriin Perehdytyksen kuluessa tulleiden mahdollisten kehittämiskohteiden selvittäminen ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen 43

44 Laadukas asiakaspalvelu on yhteistyötä! 44

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa Merja Pouttu Suunnittelija, Kela 19.1.2017 Vieraan kielen tulkkaus uudistui 1.10.2016 Mikä uudistui? Tulkkauspalvelut on hankittu kilpailutuksen kautta Toimenpiteet,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Tarjouspyynnön kohtaa Perusmaksu on muokattu. Tarjouspyynnön liite 3, Hintalomake, on muokattu. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi.

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. dmg mori LifeCycle Services dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. 24/7-huoltopalvelu karapalvelu Luotettava, nopea, suora. varaosapalvelu kolme tärkeintä palvelua käyttäjille!

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö 2. TOTEUTUS Teemojen toteutus Oppilaitoksen hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia, kriteerien 12-14 toteutumista arvioidaan yhteensä viiden, oppilaitoksen itsensä valitseman teeman osalta. Vähintään

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

TK 2-hanke arviointitutkimus

TK 2-hanke arviointitutkimus TK 2-hanke arviointitutkimus Tutkimuksen info 220812 Riitta Seppänen-Järvelä johtava tutkija Kela/tutkimusosasto TK2 Sisältö 1. tutkimuksen tavoite ja aineistot 2. tutkimuksen yhteyshenkilöiden roolit

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl B2C Pro Jorvin kokemuksia Päivi Valta anestesialääkäri, oyl 2.10.2007 Päiväkirurgisen potilaan asiointiprosessi n. 2 6 kk ennen n. 1 kk ennen leikkausta leikkausta 2 B2C Pro tulosten arviointi TOIMINNOT

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Ilkka Mustonen 7.10.2015 VERKKOJEN ORGANISAATIO 1.11.2012 VERKOT JOHTOTIIMI Kari Kautto Anmari Ala-Kolu Markku Hantunen Petri Flyktman Pirjo Pasanen Janne

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Valtorin asiakaspäivä Projektipäällikkö Sari Stenman & ryhmän vetäjä Jyrki Lehtonen Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisun kehityspolku

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

Perehdyttäminen isolla työmaalla. Aleksi Auer SRV Rakennus Oy Työsuojeluvaltuutettu REDI Kalasataman keskus

Perehdyttäminen isolla työmaalla. Aleksi Auer SRV Rakennus Oy Työsuojeluvaltuutettu REDI Kalasataman keskus Perehdyttäminen isolla työmaalla Aleksi Auer SRV Rakennus Oy Työsuojeluvaltuutettu REDI Kalasataman keskus Seuraavaksi luvassa 53 sivun kalvosulkeiset Ihmisen oppimiskyky on äärimmillään jo kuuden ranskalaisen

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku KOKEMUKSENI HYVÄSTÄ PALVELUSTA Kerro tilanteesta, jossa Sinä olet ollut asiakkaana

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi 2(5) Alueverkon Ethernet -liittymän kytkentä- ja kk-maksut Tuotenro Alueverkon Ethernet -liittymä 21288 1M/1M

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut Palvelumaksut 1 PALVELUMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 26.2.2007, uusittu 29.10.2007 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (Rovaniemen työvoimatoimiston, Rovaniemen kaupungin sosiaali ja

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot