Laadukas asiakaspalvelu on tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä. Mainetalkoot hanke 2010 Kortet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukas asiakaspalvelu on tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä. Mainetalkoot hanke 2010 Kortet"

Transkriptio

1 Laadukas asiakaspalvelu on tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä Mainetalkoot hanke 2010 Kortet 1

2 Lukijalle taustaksi 1/2 Tämä kalvosetti on tarkoitettu tukipaketiksi tilaajan ja tuottajan (esim. verkkoyhtiö ja palvelutuottaja) välillä toteutuvan perehdytyksen suunnitteluun. Materiaali pohjautuu alan yrityksissä hyödynnettyihin hyviin käytäntöihin, jotka on selvitetty haastatteluin. Kiitos haastatteluihin osallistuneille yrityksille. Materiaaliin on kerätty keskeisimmät perehdytyksen teemat laadukkaan asiakaspalvelun näkökulmasta. Työturvallisuusperehdytykseen tässä ei oteta kantaa. 2

3 Lukijalle taustaksi 2/2 Lähtökohtana on, että palveluntuottajan tulisi saada tilaajalta ennen työn aloittamista riittävät tiedot ja työkalut, jotta tilaajan asiakkaille antamat palvelulupaukset voidaan kentällä lunastaa. Perusta materiaalissa on, että esim. sähköverkko- tai kaukolämpöyhtiö on hahmottanut oman asiakkuuden hoidon toimintamallinsa ja palvelulupaukset omille sähkönsiirron tai kaukolämmön asiakkailleen sekä mahdollisen tukimateriaalin asiakkaiden kohtaamisiin eri tilanteissa (yhteydenottokortit jne.) Alussa on hyvä muistaa, että perehdytyksestä syntyy kuluja (lähinnä osallistumisesta tilaisuuksiin), jotka on hyvä huomioida palvelujen hinnoittelussa ja tarjousvaiheessa. Perehdytyskäytäntö on lisäksi hyvä kirjata ns. urakkasopimuksiin 3

4 Laadukas asiakaspalvelu on yhteistyötä Luovat asiakkaalle odotuksia palvelusta ASIAKAS (kaukolämmön, sähkön tai verkon) Palvelulupaukset, asiakkuuden hoidontoimintamalli: miten ja missä aikataulussa palvelu/asiat hoidetaan Tehtävän hoitaminen lupausten mukaisesti ja tilaajan laadukkaan asiakaspalvelun toimintatapoja kunnioittaen ENERGIAYHTIÖ (kaukolämpö, sähkö tai verkko) PALVELUN TUOTANTOYRITYS (mittariasennukset, verkonrakentaminen jne.) Asian hoitamisesta tilaus palveluntuottajalle ja PEREHDYTYS siihen, mitä on luvattu 4

5 Sisältö 1. Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 2. Palvelulupaukset luovat asiakkaille odotuksia 3. Palveluntuottajan perehdyttäminen ja perehdytyksen teemat 4. Esimerkkejä yhteisistä työvälineistä asiakaskohtaamisiin ja perehdytyksen muistilista 5

6 1 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 6

7 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 1/7 Asiakkuuden hoidon toimintamalli = yrityksen määrittelemä tapa toimia erilaisissa asiakastilanteissa Malli pohjautuu yrityksen toiminta-ajatukseen sekä siihen, miten yritys vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Malli ottaa kantaa mm. millä tavalla ja missä aikataulussa hyvä asiakaspalvelu toteutetaan. Mallissa kuvattu mm. Palvelujen saatavuus, Henkilökohtaisen palvelun toteuttaminen, Häiriötilanteiden hoitaminen Uusien asiakkuuksien (esim. liittymät) hoitaminen, Laskutuksen periaatteet Lisäksi toimintamallissa voi olla linjauksia henkilöstön osaamiseen, taloudelliseen toimintatapaan ja vastuulliseen yritystoimintaan liittyen 7

8 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 2/7 Palvelujen saatavuuteen liittyen toimintamallissa kuvataan Mistä yrityksen yhteystiedot ovat löydettävissä Missä sijaitsevat fyysiset palvelupisteet (osoite, aukioloajat, saatavat palvelut, miehitys) Puhelinpalvelun periaatteet (normaalipalvelu ja häiriöilmoitukset) Sähköinen palvelu (internet, yleiset sähköpostiosoitteet, tekstiviestipalvelut) 8

9 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 3/7 Asiakkaiden reklamaatio tai palautekanavat (s-posti, puhelu, kirje), miten näiden kanssa edetään, missä ajassa näihin vastataan ja mitä vastauskanavia käytetään Kentällä työskentelevät henkilöt kirjaavat asiakkaan palautteen tätä varten suunnitellulle lomakkeelle, joka palautettaan toimipisteeseen asiakaspalveluvastaavalle jne. Lisäksi kuvataan eri palvelujen toimitusajat asiakkaille sekä mahdolliset palvelumaksut (esim. mittariluennat, laitteistojen vaihto, työmaasähkön kytkentä, verkosta irrottaminen tai siihen kytkeminen, puunkaadot jne.) 9

10 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 4/7 Toimintamallissa on luotu puitteet henkilökohtaisen palvelun toteuttamiselle eli - Asiakaspalvelun yleinen henki Kohtelemme asiakkaita tasapuolisesti iästä, sukupuolesta tai kansallisuudesta riippumatta. Pidämme asiakkaille annetut lupaukset - Miten asiakkaille puhelimeen tai sähköpostiviestiin vastataan (ystävällinen asenne, selkeys jne.) - Miten asiakas kohdataan yrityksen tiloissa - Miten asiakas kohdataan asiakkaan omissa tiloissa, maa-alueilla tai tontilla (myös kun hän itse ei ole paikalla) Kun asiakas ei ole paikalla, jätämme hänelle yrityksen yhteyskortin, johon lisäämme vähintään oman nimen yhteystietoineen, käynnin syyn, tiedon milloin palaamme uudelleen sekä odotammeko asiakkaan tekevän jotakin 10

11 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 5/7 Asiakkuuden hoidon toimintamalliin kirjataan toimintatavat häiriötilanteissa ennalta suunniteltujen tilanteiden näkökulmasta (rakentaminen, huoltoja kunnossapitotyöt) Kaikista ennakkoon suunnitelluista keskeytyksistä ilmoitetaan asiakkaalle 3 vuorokautta aiemmin yllättävien/suunnittelemattomien häiriötilanteiden näkökulmasta Toimintamallissa on kuvattu miten uusien asiakkaiden (esim. sähköliittymien) palveluprosessi toteutetaan eli Kuka ottaa asiakkaan hoidettavakseen Missä aikataulussa asiakkaan tiedusteluun vastataan ja tarjous liittymisestä toimitetaan Miten maastosuunnittelu toteutetaan Miten aikataulumuutoksista informoidaan ja miten mahdolliset korvaukset hyvitetään asiakkaalle 11

12 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 6/7 Toimintamallissa on kuvattu miten laskutus toteutetaan eli esim. Paperilasku, e-lasku, verkkolasku, suoraveloitus Laskujen määrä/vuosi Laskutustavat (arviolasku, lukemalasku, tasaerälaskutus) Laskujen eräpäivät Miten maksuhäiriötilanteissa toimitaan Kuinka monta viikkoa ennen eräpäivää lasku asiakkaalle toimitetaan 12

13 Perustana asiakkuuden hoidon toimintamalli 7/7 Asiakkuuden hoitomallissa on hyvä kuvata yrityksen käytännöt (käsitteiden määrittelyt, miten asiakas voi hakea ja missä aikataulussa maksetaan) Vakiokorvauksiin Virheisiin Yleisimpiin vahingonkorvauksiin liittyen Hyvä käytäntö on myös kuvata, mistä yleisimmät lomakkeet, ohjeistukset ja esitteet löytyvät sekä mistä esim. palveluntuottaja voi tarpeelliset tiedot ja lomakkeet löytää 13

14 2 Palvelulupaukset luovat asiakkaille odotuksia 14

15 Palvelulupaukset kiteytyksiä asiakkuuden hoidon toimintamallin periaatteista Palvelulupaukset = Julkilausuma siitä, millaista palvelua asiakas voi yritykseltä odottaa ja mikä on mahdollinen hyvitys jos näin ei toteudu Esimerkiksi matkatoimiston palvelulupaukset osoitteessa tai Vattenfall Verkko Oy:n palvelulupaukset löytyvät osoitteesta Palvelulupaukset sisältyvät asiakkuudenhoidon toimintamalliin ja ovat minimivaatimus siitä, mihin alihankkija tulee perehdyttää laadukkaaseen asiakaspalveluun liittyen 15

16 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (1/4) Seuraavat eivät ole luoteeltaan ET:n suosituksia, mutta yritykset voivat hyödyntää seuraavia mahdollisia omia palvelulupauksia linjatessaan. Suunnitelluista keskeytyksistä tiedottaminen lehti- ja kiinteistökohtaiset ilmoitukset asiakkaalle vähintään 2 työpäivää aiemmin postin kautta tai suoraan asuntoihin jaettavat ilmoitukset 3 päivää aiemmin henkilökohtaisesti puhelimitse vähintään 2 tuntia aiemmin eräät asiakkaat saattavat tarvita selvästi aikaisemmin tiedon keskeytyksestä 16

17 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (2/4) Asiakaspalautteen käsittely (reklamaatioiden, sähkön laatuvalitukset, korvausvaatimukset) info palautteen vastaanotosta heti ja toimenpiteistä aikatauluineen 5 työpäivää (kiireelliset laatuvalitukset 1 työpäivä) palautetieto tuloksista ja vaikutuksista 1 kk 17

18 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (3/4) Liittymistarjouspyyntöön vastaaminen 5 työpäivää Laskukyselyihin ja epäselvyyksiin vastaaminen 2 työpäivää Toimenpiteet vikatapauksissa toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi kaikkina vuorokaudenaikoina. Vikailmoituksen saamisesta saa kulua enintään 30 minuuttia selvittelytyön käynnistämiseen. 18

19 Esimerkkejä aikasidonnaisista toiminnoista (4/4) Suojalaitteiden vaihdot jakeluverkon palanut sulake vaihdettu 4 tunnin sisällä tiedon saamisesta. Pois lukien tapaukset, jotka vaativat vian korjauksen tai kun verkossa on useita samanaikaisia häiriöitä. Energiamittauksen ja oheislaitteiden viat paikalla käynti 3 työpäivää Energiamittauksen tarkistukset paikalla käynti 2 vko, tulokset 1 kk 19

20 Kaukolämpöyritysten palvelulupaukset Kaukolämpöyritykset voivat hyödyntää palvelulupauksien laatimisessa ET:n jäsenekstranetistä saatavia suosituksia: Kaukolämmön laadukas asiakaspalvelu Kaukolämmön laatu Kaukolämmön tekninen laatu Varautuminen lämpötoimituksen keskeytyksiin Myös Reilu Kaukolämpö ohjelma tukee palvelujen laadun kehittämistä ja auttaa palvelulupausten määrittelemistä 20

21 3 Palveluntuottajan perehdyttäminen ja perehdytyksen teemat 21

22 Perehdytyksen yleinen henki Laadukasta asiakaspalvelua tukeva perehdytys on hengeltään vuorovaikutteista. Perehdytys ei saisi olla hengeltään tilaajalta palveluntuottajalle kaadettu velvoite. Hyvä perehdytys edesauttaa toiminnan kipupisteiden, ongelmien, haasteiden ja palvelutuottajien toivomien asioiden esille nostamisen ja näiden yhteisen kehittämisen. 22

23 Ketkä perehdytykseen osallistuvat 1/2 Hyvä käytäntö on, että osallistumisesta tilaajan palveluntuottajalle tarjoamiin perehdytyksiin on mainittu tarjouspyyntövaiheessa. Näin palveluntuottaja voi huomioida mahdolliset lisäkulut palvelujen hinnoittelussaan. Perehdytykseen osallistuminen on myös hyvä kirjattu ylös jo urakkasopimuksiin. Ellei varsinaista perehdytystä järjestetä, niin minimivaatimus on kirjata sopimuksiin, että palveluntuottaja perehtyy tilaajan asiakkuudenhoidon toimintamalliin tai palvelulupauksiin ja noudattaa asiakaskohtaamisissa sen periaatteita. 23

24 Ketkä perehdytykseen osallistuvat 2/2 Kattavimmillaan perehdytykseen voivat osallistua kaikki ne henkilöt esim. asentajat, jotka tekevät palveluntuottajan palveluksessa tilaajalle tehtäviä töitä. Perehdytys voidaan suunnitella siten, että siihen osallistuvat esim. palvelutuottajan työnjohtajat, jotka vastaavat oman tiiminsä kouluttamisesta tilaajan käytäntöihin. Tässä materiaalissa kuvattu perehdytyksen on arvioitu olevan kestoltaan noin 3-4h 24

25 Perehdytyksessä käydään läpi Laadukas asiakaspalvelu kyseisessä työtehtävässä Mitä tämä esim. mittarin asentajan työssä tarkoittaa ja miten varmistetaan, että asiakkaalle syntyy kohtaamisesta myönteinen mielikuva - Kerrataan ketä urakoitsija asiakaskohtaamisissa edustaa Asiakkuuden hoidon toimintamalli ja asiakkaille annetut palvelulupaukset Avaten miten palvelutuottajan edustajan tulee toimia, jotta haluttu laatutaso toteutuu ja mitä vaikutuksia asiakkaalle, tilaajalle ja palveluntuottajalle syntyy jos pelisääntöjen mukaan ei toimita Käydään läpi työssä tarvittava materiaali esim. yhteydenottokortit, kulkuluvat jne. 25

26 Mitä laadukas asiakaspalvelu on? Käydään läpi yleiset laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohdat eli mm. - Jokaiseen palveluun liittyy asiakkaan tarve ja odotus. Palvelulupaukset vahvistavat asiakkaan ennakkoodotuksia. - Jokainen asiakaskontakti vahvistaa tai heikentää asiakkaan käsitystä yrityksestä. Tavoitteena on, että kohtaamisista jää MYÖNTEINEN KOKEMUS - Miten asiakkaiden luottamus on mahdollista palauttaa ja miten asiakas saadaan tyytyväiseksi vaikka lupaus ei toteutuisikaan? - Asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja asiakasta koskevien tietojen luottamuksellisuus 26

27 Palveluntuottaja on tilaajan edustajana Käydään läpi palveluntuottajan roolia eli mm. - Asiakkaan kannalta lopputulos on tärkein, ei tilaajan ja palveluntuottajan työnjako. Työ ja prosessit järjestettävä siten, että työnjako ei nouse esille. - Palvelutuottaja on aina tilaajan edustaja kohdatessaan asiakkaan, mutta samalla hän edustaa myös omaa yritystään ja itseään - Palveluntuottajalla on tärkeä rooli asiakkaan edustajana, joka välittää palautetta tilaajalle 27

28 Asiakkuuden hoitamisen mallin ja palvelulupausten läpikäyminen Käydään alihankintatyötä koskevien palvelujen osalta läpi esim. uudet liittymät, vikakorjaukset, mittarointi, laiteasennukset, puun kaato, kaivuutyöt jne. a) Tilaajan asiakkaalle antamat palvelulupaukset tai tärkeimmät kohdat asiakkuuden hoitamisen mallista - Esim. Aloitamme kaukolämmön toimituksen sovittuna aikana takuun kanssa. Jos myöhästymme sovitusta kellonajasta, niin hyvitämme asiakkaalle 200 euroa liittymälaskusta b) Mitä tapahtuu, jos palvelulupaukset eivät toteudu asiakkaan, tilaajan ja palveluntuottajan näkökulmasta? Esim. syntyy ylimääräistä työtä, vahinkoja tai viivästyksiä, jotka joudutaan korvaamaan Vaarana asiakkaan luottamuksen menetys, jonka palauttaminen vaatii lisäponnistuksia (rahaa, aikaa, vaivaa jne.) c) Mitä palveluntuottajan on tehtävä lupausten pitämiseksi - Esim. Palveluntuottaja sopii sähköliittymän kytkennän asennusajan asiakkaan kanssa 1,5 h tarkkuudella ja liittymä asennetaan sovittuna aikana 28

29 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 1/5 Käydään läpi Mitkä toimet kuuluvat asiakkaalle ja tilaajalle esim. verkkoyhtiölle uuden liittymän toteuttamisessa Millaisilla lomakkeilla/dokumenteilla asiakas ja verkkoyhtiö sopivat palvelusta esim. liittymänmyynnin yhteydessä (käydään lomake läpi ja keskeiset sovittavat asiat ) 29

30 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 2/5 Mikä on palveluntuottajan rooli kokonaisuudessa sekä mistä hänen tulee olla tietoinen ja mitä dokumentteja tulee olla saatavilla ennen työn aloittamista Miten mahdolliset palveluntuottajan täyttämät dokumentit ja e-raportit tuotetaan esim. kun työkohde on valmis sekä miksi näiden tietojen tulee olla ajan tasalla asiakkaan, työntilaajan ja palveluntuottajan näkökulmasta 30

31 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 3/5 Miten asiakas kohdataan, miten esittäydytään ja ketä tilanteessa edustetaan. Miten asiakkaan kiinteistössä tai tontilla työskennellään, miten jäljet siivotaan ja miten sieltä poistutaan asiallisesti. Asiakkaan kotiin/kiinteistöön ei mennä sisälle, jos kohteessa on vain alaikäisiä lapsia paikalla. Pihassa ajoneuvolla liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä ja varotaan istutuksia jne. 31

32 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 4/5 Miten palveluntuottajan tulee menetellä, jos esim. luvatussa aikataulussa ei voida pysyä, asiakas ei ole tavoitettavissa sovittuna aikana tai kohteessa ei voida aloittaa työskentelyä asiakkaasta riippumattomasta syystä Esim. Asentaja ilmoittaa asiakkaalle miksi kohdetta ei voitu asentaa ja käynti laskutetaan turhana käyntinä. Mihin asiakkaan kysymyksiin palveluntuottaja ei saa vastata 32

33 Palvelutuottajalle avataan asiakkaiden ja tilaajan roolit eri palvelutuotteissa 5/5 Miten ohjata asiakas ottamaan yhteyttä tilaajayritykseen vastauksen saamiseksi Mihin asiakkaan yllättäviin lisätyöpyyntöihin palveluntuottajan ei tule suostua esim. puunkaato Miten asiakkaan antamaa palautetta välitetään eteenpäin 33

34 Lisäksi myös seuraavat teemat käydään läpi Mahdolliset asiakkailta laskutettavien palvelumaksujen ja maksuttomien lisäpalvelujen yleisperiaatteet. Yleensäkin palveluntuottajan on hyvä tietää tekevänsä laskutettavaa työtä. Laskutusta ei kuitenkaan korosteta palveluntuottajan ja asiakkaan kontaktissa, koska käytäntö on, että asiakaspalvelu hoitaa laskutuksen ja urakoitsija ei kommentoi/ota kantaa asiakkaan saamaan laskuun. Millaista asiakaspalautetta tilaaja on yleensä vastaavista työkohteista saanut Risut esimerkkinä, miten ei tulisi toimia Ruusut esimerkkinä työn kannustavuudesta Miten asiakaspalautetta kerätään ja miten palveluntuottajien työskentelyä seurataan asiakaspalvelun laadun näkökulmasta 34

35 Perehdytyksen jälkitoimet Perehdytyksen lopussa voi olla paikallaan toteuttaa asioiden kertaaminen esim. kevyen testin/kokeen muodossa Hyötynä asioiden kertaaminen ja sen tarkistaminen ovatko osallistujat ymmärtäneet asiat halutulla tavalla Esim. monivalintaväittämät keskeisimmistä teemoista Palautteen kerääminen osallistujilta mahdollistaa perehdytyksen kehittämisen Perehdytyksessä hyödynnetyn materiaalin toimittaminen sähköisessä muodossa osallistujien sähköpostiin mahdollistaa asioiden tarkistamisen koulutuksen päätyttyä sekä tietojen jaon yritysten sisällä. Paperimateriaali työllistää hyödyntämisessä liikaa. Palveluntuottajayrityksen edustajista, jotka ovat perehdytykseen osallistuneet pidetään listaa. Samaan perehdytykseen ei tarpeellista osallistua vuodesta toiseen, jos sisällöt ja perehdytettävät teemat pysyvät samana. 35

36 4 Esimerkkejä yhteisistä työvälineistä asiakaskohtaamisiin ja perehdytyksen muistilista 36

37 Asiakkaan kohtaamiseen tarvittavat työkalut Tilaajafirman logolla varustettu yhteistyökumppanin HENKILÖKORTTI Esim. mittariasentaja kertoo asiakkaalle, kenen asialla on tullut kohteeseen ja esittää ao. henkilökortin Tilaajan logolla varustettu PALVELUKORTTI/ YHTEYDENOTTOKORTTI Esim. mittarinasentaja antaa palvelukortin asiakkaalle, jos tämä tiedustelee sähkösopimuksista, hinnoista, tuotteista jne. Kortissa tilaajayrityksen asiakasneuvonnan yhteystiedot (fyysinen palvelupiste, puhelinnumero, sposti ja www -osoite) Asiakkaan kohtaava palvelutuottaja voi myös yhdessä asiakkaan kanssa täyttää YHTEYDENOTTOKORTIN, johon kirjataan asia, päivämäärä ja asiakkaan yhteystiedot. Palvelutuottaja välittää yhteydenottokortin tilaajan ilmoittamalle asiakaspalvelijalle. Asiakaspalvelija huolehtii, että asiakkaan tiedustelemaan asiaan saadaan vastaus 37

38 Esimerkki palvelukortista ENERGIA OY Tietoa Energia Oy:n tarjoamista sopimuksista, tuotteista, hinnoista, laskutuksesta ja ja sähkönkulutuksesta. Palveluneuvojat puh tai tai Asiakaspalvelupisteemme löydät osoitteesta Fredrikinkatu 51, Helsinki (5 (5 krs.) Lisätietoja myös 38

39 Taskuohjeet auttavat muistamaan sovittuja toimintatapoja kentällä Perehdytyksen jälkeen ja kiireisessä työssä asiat tahtovat unohtua ja siksi tärkeimmät menettelytavat sekä yleisimmät asiakaskohtaamisten ongelmatilanteet voi olla hyvä koota ns. taskuohjeisiin. Taskuohjeissa voi olla esim. kerrattu seuraavat teemat Ketä edustan asiakaskohtaamisissa Miten hoidan esim. seuraavat tilanteet Työtehtävää ei voida kohteessa hoitaa Asiakas kysyy tietoja sähkölaskuihin ja hintoihin liittyen Asiakas antaa palautetta Miten menetellä asiakkaiden pyytämien lisätöiden suhteen 39

40 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 1/4 1. Tilaajan omien palvelulupausten tai/ja asiakkuudenhoidontoimintamallin kirkastaminen määritettävä miten asiakaspalvelua yrityksessä yleensä toteutetaan ja miten asiakaspalvelun halutaan palveluntuottajan hoitamissa kohteissa toteutuvan 2. Palveluntuottajan kanssa käytäviin sopimusneuvotteluihin/urakkasopimuksiin asiakaspalvelu perehdytyksen sisällyttäminen Sopimuksiin on hyvä sisällyttää miten perehdytys toteutetaan ja ketkä siihen osallistuvat 40

41 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 2/4 3. Perehdytyksen suunnittelu Mitä tarkoittaa laadukas asiakaspalvelu kyseisessä palvelutuottajan työkohteessa Mitä tapahtuu asiakkaalle, tilaajalle ja palveluntuottajalle, jos asiakaspalvelu ei toteudu halutulla tavalla Toimintatavat eri ongelmatilanteissa (esim. töiden viivästyminen) Mihin asiakkaan kysymyksiin saa ja ei saa vastata, miten häntä ohjataan ottamaan tilaajayritykseen yhteyttä ja miten suhtaudutaan asiakkaan lisätyöpyyntöihin Miten asiakkaan palautetta välitetään eteenpäin Miten palveluntuottajien asiakaskohtaamisten laatua arvioidaan 41

42 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 3/4 4. Perehdytyksen toteutus Kutsut, ilmoittautumiset, tilat ja tarjoilut Perehdytystilaisuuden materiaalin suunnittelu sellaiseksi, jota perehdytykseen osallistuvat voivat myös jatkossa hyödyntää Tarvittavat työkalut osallistujille jaettavaksi esim. Henkilökortit Yhteydenottokortit Taskuohjeet Opitun kertaus/perehdytyksen loppukoe Osallistujien palaute perehdytyksestä 42

43 Tilaajan muistilista palveluntuottajan perehdyttämiseen 4/4 5. Perehdytyksen jälkitoimet Osallistujien palautteiden käsittely Perehdytykseen osallistuneiden kirjaaminen rekisteriin Perehdytyksen kuluessa tulleiden mahdollisten kehittämiskohteiden selvittäminen ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen 43

44 Laadukas asiakaspalvelu on yhteistyötä! 44

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Työpaja 3. Palvelutuotteen kokoaminen tuotekortiksi Tavoite: Oman palvelun paketointi Jutta Ahro/ ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut Palvelupolku

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstömuutokset < Työntekijä Henkilö jää pois niin että tiedetään

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Liittymismaksuhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Liittymismaksuhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Mitä liittymismaksulla tarkoitetaan? Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakennuskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkoston rakentamiskustannuksilla

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä. Kati Mikkonen 7.5.2013

Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä. Kati Mikkonen 7.5.2013 Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä Kati Mikkonen 7.5.2013 Sisältö Elisa Oyj laskuttajana Suoraveloitus Elisassa Valmistautuminen suoraveloituksen loppumiseen Suoraveloitusmuunto laskuttajan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Laskujen muuntaminen tapahtuu, kuten osapuolet ovat keskenään sopineet.

Laskujen muuntaminen tapahtuu, kuten osapuolet ovat keskenään sopineet. SUOSITUS Sivu 1/6 SUOSITUS VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUN LAATUTASOSTA Laskujen välitys Verkkolaskuoperaattorit ja muut operaattoreina toimivat yritykset noudattavat yhteisiä alla mainittuja palvelun laatutason

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa ICT kiinteistöliiketoiminnassa Rembrand- ohjelma: Info- kiinteistöpalvelujärjestelmä Martti Kärkkäinen 9.10.2001 1 Info- kiinteistöpalvelun kommunikaatiokanavat Video WWW + IP- puhelu Puhe lankapuhelin

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön TARMO energiaeksperttikoulutus 21.10.2013 myyntipäällikkö Pasi Muurinen Tampereen Kaukolämpö Oy 21.10.2013 Pasi Muurinen 1 Asiakaslupauksemme

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Tähtikuitu Oy Yritystuotteet

Tähtikuitu Oy Yritystuotteet Tähtikuitu Oy Yritystuotteet Palvelukuvaukset ja hinnasto Voimassa alkaen: 1.1.2014 TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi

Lisätiedot

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Rakennusviraston asiakaspalvelu Asiakaspalvelu hoitaa keskitetysti asukkaiden yhteydenotot olemme toimineet 12-vuotta 15 työntekijää +esimies Yksi puhelinnumero

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.2009 18.09.2009 Projektipäällikkö Hanna Heinonen 1 Mihin tarvitaan laatukriteerejä? Varmistamaan lastensuojelun

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille dna Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt

Lisätiedot

Verkkokaupan asiakaspalvelu. 15.4.2011 Oulu

Verkkokaupan asiakaspalvelu. 15.4.2011 Oulu Verkkokaupan asiakaspalvelu 15.4.2011 Oulu 15.4.2011 SIVU 2 Kiitos kun tulit! Ota lappu ja mieti 3 min. Kerro kuka olet, mistä tulet, mitä harrastat Miksi verkkokaupan asiakaspalvelu on sinulle tärkeää

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Hinnasto 1.1.2011

Lisätiedot

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Kohti palveluliiketoiminnan tehokkaampaa soveltamista Case: Chiller Oy Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Chiller Oy Pääkonttori Tuusulassa Liikevaihto n. 18 milj. (2010) Henkilöstö n. 55 henkilöä Valmistus

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet 1 Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet Tilakeskuksen investoinnit 2014 Kaupungintalokorttelien elävöittäminen 7 M Uudisrakentaminen 53 M Peruskorjaukset 115 M

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 päivitetty 3.9.2015 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA Asuntosijoittaja ja putkiremontti VERO2010, 10.3.2010 Marina Congress Center DI Paavo Marttila, hallituksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjouslomake 1 (5) Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset TARJOUSPYYNNÖN

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala SUORAVELOITUS PÄÄTTYY Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala 1 2 YDINVIESTEJÄ TERÄVÖITETTY MIGRAATIO ETENEE HITAASTI Suoraveloitusvaltakirjoista vasta 3 prosenttia on muunnettu

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana Turvallisesti aina mukana 1 78137_EL_varmenne_ohje_A5.indd 1 10.10.2011 16.04 Henkilökohtainen, sähköinen tunnistautumisväline Elisa Mobiilivarmenne mahdollistaa henkilöllisyyden todistamisen verkossa,

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot