TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO"

Transkriptio

1 Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki /710 Kohderyhmä Keskeiset sidosryhmät Asiakkaiden ohjautuminen palveluun Palvelun tarkoitus ja tavoitellut vaikutukset Kuopio-pilotin asiakkaat, jotka ovat olleet pitkään poissa työstä tai muusta aktiivisesta toiminnasta ja jotka tarvitsevat toiminnan kautta tapahtuvaa lisäselvitystä palvelutarvearvion tueksi ja työllistymispolun suunnittelemiseksi. - TE-toimisto - Sosiaalityö - Kuopio-pilotin henkilöstö Kuopio-pilotin asiakkaat, joille myönnetään palveluseteli kartoitusjakson hankintaan. Pilotin palveluohjaajat esittelevät asiakkaalle mahdolliset palveluntuottajat, jonka jälkeen hän voi halutessaan käydä tutustumiskäynneillä toimintapaikoilla. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan, jolta hän hankkii kartoittavan palvelun palvelusetelin avulla. Työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisen edellytyksiä kartoittavan palvelun tavoitteena on kartoittaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä, arvioida hänen työllistymisen edellytyksiään sekä laatia yhdessä pilotin vastuuohjaajan kanssa asiakkaan kokonaistilanteen huomioiva tarkoituksenmukainen jatkosuunnitelma. Palvelun tarkoituksena on selvittää asiakkaan tilannetta ja mahdollisuuksia toiminnan kautta: - millaisessa tilanteessa asiakas on - millainen on hänen toimintakykyisyytensä työyhteisössä tai työssä ja pystyykö hän sitoutumaan jakson ajaksi suunnitelman mukaiseen toimintaan ja sopimuksiin - haluaako asiakas muutosta tilanteeseensa ja mitkä ovat hänen resurssinsa ja motivaatiotasonsa muutoksen toteuttamiseen - millaisia mahdollisuuksia muutoksen tekemiseen on - miltä tasolta muutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on lähdettävä Tavoitellut vaikutukset toimintajakson aikana: - Asiakas pystyy käymään läpi koko jakson suunnitelman mukaisesti ja pitää kiinni yhteisistä sopimuksista - Asiakas pysähtyy tarkastelemaan (ohjatusti) omaa elämän- ja terveystilannettaan sekä siihen vaikuttavia tekijöitä - Asiakas tarkastelee (ohjatusti) avoimesti työ- ja koulutuskokemuksiaan sekä pohtii, mitkä seikat vaikuttavat hänen mahdollisuuksiinsa työllistyä Kuopion Kaupunki Työllistymisen yksikkö/kuopio-pilotti Puistokatu 18 B PL 227, Kuopio

2 Tavoitellut vaikutukset jakson lopussa: - Asiakas on tietoinen tilanteestaan, työllistymismahdollisuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. - Asiakas näkee muutoksen tarpeen ja mahdollisuudet sekä ryhtyy työstämään yhdessä pilotin henkilöstön ja muun palveluverkostonsa kanssa suunnitelmaa tilanteen korjaamiseksi Palvelun keskeinen sisältö Kartoitus tulee toteuttaa intensiivisenä palvelukokonaisuutena toiminnallisesti ohjatun ja asiakkaan tavoitteisiin soveltuvan työskentelyn kautta. Työskentely voidaan toteuttaa työpajaympäristössä, työpaikalla tai työkokeilupaikalla. Jokaiselle palvelujaksolle määritellään yksilölliset tavoitteet, joiden mukaan toiminta tulee järjestää. Toiminnan tulee sisältää vähintään: 1. Tarkoituksenmukaista, asiakkaan kyvyt ja voimavarat huomioivaa työtä 2. Perehdyttämistä ja ohjaamista työssä suoriutumiseksi 3. Yksilöohjausta asiakkaan tukemiseksi 4. Työssä suoriutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia sisältäen myös asiakkaan tekemän itsearvioinnin 5. Palvelun kirjallisen dokumentoinnin 6. Kirjallisen palautteen palvelusta ja saavutetuista tuloksista Kuopio pilotin vastuuohjaajalle Palvelujakson aikana tulee selvittää ja kirjata raportiksi: 1. Asiakkaan toimintakyky työyhteisössä ja työn tekemisessä 2. Asiakkaan kyky työhön ja työllistymisprosessiin sitoutumiseen 3. Asiakkaan halu muutoksiin nykyisestä tilanteesta 4. Asiakkaan resurssit ja motivaatio muutoksen toteuttamiseen 5. Asiakkaan mahdollisuudet muutosten tekemiseen ja tietoisuus muutosten lähtökohdista Peruslaatutason vaatimukset ja vaadittavat resurssit Palvelun keskeisiä laatuvaatimuksia ovat: 1. Nimetty vastuuohjaaja tai -ohjaajat, jotka ovat perehtyneet asiakkaan tilanteeseen 2. Yksilöllinen, kannustava ja voimavarainen tuki ja ohjaus 3. Saatavilla oleva henkilökohtainen tuki ja ohjaus 4. Riittävä perehdyttäminen sekä työn opastus 5. Nopea reagointi asiakkaan muuttuvaan tilanteeseen 6. Vahva verkostoyhteistyö sidosryhmien kanssa 7. Pilotin vastuuohjaajan ajantasainen tiedottaminen asiakkaan tilanteesta 8. Asiakaspalautteen kerääminen ja raportti tilaajalle 9. Toiminnan jatkuva seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Kuopion Kaupunki Työllistymisen yksikkö/kuopio-pilotti Puistokatu 18 B PL 227, Kuopio

3 Palvelun tuottamiseen varattavat resurssit 1. Ammattitaitoinen vastuuohjaaja, jolla on perehtyneisyys työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisen edellytyksiä arvioivan palvelun tuottamiseen 2. Työvalmentaja tai vastaava, joka toteuttaa käytännön työn opastukseen ja suorittaa työssä suoriutumisen arviointia sekä on aina tarvittaessa asiakkaan tavoitettavissa. 3. Työssä tarvittavat suojavaatteet ja -varusteet 4. Toimintaan soveltuvat ja turvalliset työtilat, koneet ja laitteet Palvelun hankinta ja hinnoittelu Palvelun kesto on 1-2 kuukautta ja se toteutetaan kuukauden jaksoissa 3-4 päivänä viikossa. Toimintapäivän kesto on 4 tuntia. Työvalmennuksesta maksettava korvaus on 25 / toimintapäivä. Työvalmennuksen sisältöön lasketaan kuuluvaksi perehdytys, työtehtävien opetus ja jatkuva ohjaus, kirjallinen läsnäoloseuranta sekä muut työnjohdolliset asiat. Yksilövalmennuksesta maksettava korvaus on 48,50 / tunti sisältäen - työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymismahdollisuuksien arvioinnin työskentelyn aikana ja ohjauskeskustelujen avulla - viikoittaisen palautteen asiakkaalle - kirjalliset palautteet, yhteenvedot yms. Yksilövalmennuksesta 25 % voidaan toteuttaa ryhmävalmennuksen keinoin. Yksilövalmennusta tulee sisällyttää palveluun keskimäärin 80 minuuttia / viikko. Korvaus palvelun tuottamisesta maksetaan laskutuksen perusteella toteutuneiden toimintapäivien ja ohjaustuntien mukaan. Palveluntuottaja voi laskuttaa asiakkaan poissaolopäiviltä työvalmennuksen päivähinnan kuukausittain maksimissaan kahden (2) viikon ajalta. Kuopion Kaupunki Työllistymisen yksikkö/kuopio-pilotti Puistokatu 18 B PL 227, Kuopio

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot