Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari ja I varapuheenjohtaja Pirjo Smolander sekä valtuutetut Raimo Hätinen, Pekka Immonen, Taisto Kröger, Jaakko Kuosmanen, Antti Kuronen, Tauno Lempinen, Annukka Mustonen, Juhani Mustonen, Kari Pitkänen, Ritva Puurunen, Irma Riekkinen (poistui klo 21.00), Maija-Leena Räsänen, Matti Räsänen, Olli-Matti Tirkkonen, Jarkko Toivanen ja Venla Tuomainen sekä varavaltuutetut Leena Pirinen, Elvi Kasanen ja Timo Holopainen. Kunnanjohtaja Jouni Perälä, pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Martti Kähkönen sekä taloussihteeri Helena Pitkänen, sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila, sivistystoimenjohtaja Eevariitta Jäntti ja tekninen johtaja Teuvo Nissinen sekä kunnanhallituksen jäsen Alma Miettinen ja kaavakonsultti Jorma Harju ( 8). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 8 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Pitkänen ja Maija-Leena Räsänen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä J o u n i P e r ä l ä ( 1 4 ) Terttu Kolari Kähkönen Martti

2 Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Mai- Kari Pitkänen ja-leena Räsänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema Allekirjoitus Vt. Ilmoitustaulunhoitaja Eeva Mäkinen

3 Kunnanhallitus RÖHMÄNNIEMEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN PAHKASALOSSA Kh 51 Kunnanvaltuusto hyväksyi Pahkasalon yleiskaavan kokouksessaan Sen pohjalta on valmisteltu Röhmänniemen asemakaava. Röhmänniemi sijaitsee saaren luoteiskulmassa. Asemakaavalla ohjataan alueen yksityiskohtaista maankäyttöä yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavoitettavat alueet tullaan liittämään vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Asemakaavoitetulle alueelle osoitetaan rakentamisalueita matkailu- ja loma-asunnoille (RM-1). Samassa yhteydessä luodaan maankäytölliset valmiudet myös Röhmänlahteen osoitetun matkailua ja loma-asutusta tukevan palvelualueen (P) toteuttamiselle. Yleisenä tavoitteena loma-asumisrakentamisen ohella on vaiheittain luoda toimivat puitteet myös koko Pahkasaloa palvelevien toimintojen monipuolistamiselle. Näitä toimintoja ovat mm. veneilyyn, ulkoiluun ja virkistykseen liittyvien palvelujen ja alueiden kehittäminen. Päätös Röhmänniemen asemakaavan laatimisesta tehtiin vuoden 2009 alussa ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu oli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä Kaavaehdotus puolestaan oli nähtävillä välisen ajan. Ehdotusvaiheessa asemakaavasta jätettiin yksi muistutus, joka on otettu huomioon. Kaavatoimikunta on käsitellyt asemakaavan kokouksessaan ja esittää Röhmänniemen asemakaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Esityslistan liitteenä on aineistoa asemakaavaan liittyen. Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pahkasalon Röhmänniemen asemakaavan kaavatoimikunnan esittämässä muodossa eli liitteen mukaisena. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 8 Päätös: Kaavakonsultti Jorma Harju selosti asiaa valtuustolle, jonka jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

4 Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Kunnanhallitus POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN LAUKKA-AHO POUTILANMÄKI ALUEEN VIEMÄRIVERKOSTO (TALOJOHDOT) HANKKEEN AVUSTAMINEN Tekn. ltk 21 Kh 35 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta hakee Tuusniemen kunnalta avustusta viemäröinnin rakentamiskustannuksiin. Avustusta haetaan suunnittelukustannuksiin 70 % ja rakentamiskustannuksiin 30 %. Kunnanvaltuusto päätti , että Tuusniemen kunta osallistuu valtion vesihuoltotyönä toteutettavaan Laukka-aho Kaavin kk välisen yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin toteutushankkeeseen valtion vesihuoltotyönä. Kunnanvaltuusto päätti, että Tuusniemen kunta on Laukka-aho Kaavin raja välisen runkoviemärin omistajana. Samassa yhteydessä kunta sitoutui avustamaan Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskuntaa Laukka-aho Poutilanmäki välisen taloviemäriverkoston suunnittelu-/rakentamiskustannuksissa. Laukka-aho Poutilanmäki Pitkämäki alueen viemäriverkoston (haarajohdot) rakentamisen kustannusarvio on euroa (alv 0 %), josta Pitkämäen osuus (Juankoski) on euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että 1. vaiheessa toteutetaan euron hanke (Hoikantien risteys Kaavin raja) ja 2. vaiheessa Laukka-ahon kylä. 1. vaihe jakaantuu siten, että väli Hoikantien risteys Poutilanmäki on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava hankeosio ( euroa) ja Pitkämäki Juankosken alueella toteutettava hankeosio ( euroa). Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on saanut Pohjois-Savon ELY-keskukselta 1. vaiheen toteutukseen euron avustuksen (enint. 20 % hyväksyttävistä rakentamiskustannuksista). Hanke mahdollistaa Laukka-aho Kaavin raja välisen alueen jätevesien johtamisen keskitetysti Kaavi Juankoski runkoviemäriin ja edelleen Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamolle Juankoskelle. Tuusniemen kunnalla ei ole periaatepäätöstä vesiosuuskuntien jätevesihuollon (viemäriverkostot) suunnittelu- ja rakentamiskustannusten avustamisesta, joten hankkeiden avustaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti erillisellä kunnanvaltuuston päätöksellä.

5 Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekn.ltk. 21 jatkuu Puheenjohtajan esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Tuusniemen kunta avustaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan viemärihanketta välillä Hoikantien risteys Poutilanmäki (1. vaihe) 30 %:lla eli (0,30 x =) eurolla. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkittiin, ettei Teuvo Nissinen esteellisenä ottanut osaa päätöksen tekoon ja esittelijä/sihteerinä toimi tämän pykälän aikana puheenjohtaja Jarkko Toivanen. Kh 35 jatkuu Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 9 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen. Merkitään, että Teuvo Nissinen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa.

6 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta Kunnanhallitus POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAAMINEN Tekn. ltk 31 Kh 50 Kv 10 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on hakenut Tuusniemen kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle. Lainaa tarvitaan vesiosuuskunnan viemäriverkoston haarajohtojen rakentamiseen Laukka-aho Poutilanmäki Pitkämäki alueella. Hankkeen kustannusarvio on euroa (alv 0 %), josta Pitkämäen osuus (Juankoski) on euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että 1. vaiheessa toteutetaan euron hanke (Hoikantien risteys Kaavin raja) ja 2. vaiheessa Laukka-ahon kylä. 1. vaihe jakaantuu siten, että väli Hoikantien risteys Poutilanmäki on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava hankeosio ( euroa) ja Pitkämäki Juankosken alueella toteutettava hankeosio ( euroa). 1. vaiheen toteutukseen Pohjos-Tuusniemen vok on saanut Pohjois-Savon ELY-keskukselta euron avustuksen (20 %) ja Tuusniemen kunnalta on haettu euron avustusta (30 %) ja Juankosken kaupungilta euron avustusta (30 %). Alueen asukkailta on arvioitu kerättävän liittymismaksuina euroa (1. ja 2. vaihe yhteensä). Lainan tarve 1. ja 2. vaiheelle on täten n euroa. Rahalaitosten kilpailuttamisen jälkeen on Pohjois-Tuusniemen vok hyväksynyt Riistaveden Osuuspankin lainatarjouksen: 12 kk euribor + 0,50 %, laina-aika 10 vuotta ja lyhennys euroa / vuosi. Lainan vakuudeksi haetaan Tuusniemen kunnan omavelkainen takaus 86,2 %:n osuudelle euron lainasta. Puheenjohtajan esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Tuusniemen kunta antaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan euron lainalle kunnan omavelkaisen takauksen (takausosuus 86,2 %). Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

7 Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekn. ltk 31 jatkuu Merkittiin, ettei Teuvo Nissinen esteellisenä ottanut osaa päätöksen tekoon ja esittelijä/sihteerinä toimi tämän pykälän aikana puheenjohtaja Jarkko Toivanen. Kh 50 jatkuu Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja Tuusniemen kunta antaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan euron lainalle kunnan omavelkaisen takauksen. Tuusniemen osuus 86,2 % eli euroa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 10 jatkuu Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen. Merkittiin, että Teuvo Nissinen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa.

8 Kunnanhallitus POHJOIS-SAVON LIITON PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Kh 41 Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus esittää jäsenkunnilleen, että ne hyväksyisivät liiton perussopimukseen tarkistuksia. Perusteluina liitto toteaa seuraavaa: Laki alueiden kehittämisestä on hyväksytty Laki edellyttää maakuntaliittojen sopivan lain tarkoittamien strategisten ja vaikutuksiltaan yli maakunnallisten asioiden hoitamisesta yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueita muodostetaan koko maahan yhdeksän kappaletta ja alueiden lakisääteiset tehtävät on määritelty aluekehityslaissa. Kukin maakunta kuuluu yhteen yhteistoiminta-alueeseen. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat ovat valmistelleet sopimusta yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Kaikkien kolmen maakunnan maakuntahallitusten linjaukset ovat yhteistoiminta-alueen muodostamisen kannalla. Päätökset yhtistoiminta-alueella tehdään maakuntahallitusten tai valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Kuntalain mukaan uusien tehtävien antaminen kuntayhtymälle edellyttää perussopimuksen muuttamista. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Esityslistan liitteenä on maakuntahallituksen ehdotus uudeksi perussopimukseksi. Perussopimuksen tarkennukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun kaikkien kuntien valtuustojen päätös on saanut lainvoiman. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Savon liiton tarkennetun perussopimuksen liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 11 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

9 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus ESIOPETUS LUKUVUONNA TUUSNIEMEN ALAKOULUILLA Klk 14 Kh 53 Kv 12 Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään yhden vuoden kestävää esiopetusta ja noudattamaan sen järjestämisessä, mitä siitä kyseisessä laissa ja asetuksessa säädetään. Lapsille esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tuusniemen kunnanvaltuusto on päättänyt tekemällään päätöksellä seuraavaa: Lapsille, jotka eivät vielä ole oppivelvollisia, järjestetään yhden vuoden kestävää esiopetusta peruskoulussa kirkonkylän ala-asteella yhdelle erilliselle ryhmälle ja Tuusjärven ja Etelä-Tuusniemen kouluilla yhdessä muiden alkuopetuksen vuosiluokkien oppilaiden kanssa. Koulut ovat järjestäneet vuonna 2004 syntyneiden lasten vanhemmille kyselyn halukkuudesta osallistua lukuvuonna kuusivuotiaille lapsille järjestettävään esiopetukseen. Esiluokille on tulossa tämänhetkisen tiedon mukaan oppilaita seuraavasti: Tuusniemen alakoulu 13 Tuusjärven koulu 13 Yhteensä 26 Oppilasluettelo liitteellä 1. Tuusjärven kouluun on ilmoittautunut niin paljon esikoululaisia, että alkuopetusryhmä (esi-2. lk) kasvaisi 25 oppilaaseen. Koska ryhmässä on myös erityistukea tarvitsevia oppilaita, tällainen yhdysluokka on ehdottomasti ylisuuri yhden opettajan opetettavaksi. Käytännössä tilanne olisi ratkaistavissa joko niin, että osa Tuusjärven koulun esioppilaista kuljetettaisiin kirkonkylään Tuusniemen alakoulun esiluokkaan, tai niin, että valtuusto muuttaisi päätöstään ( ) siten, että myös Tuusjärven koulussa esiopetusta voidaan antaa erillisessä esiopetusryhmässä. Käytännössä tämä tarkoittaisi yhden lisäopettajan palkkaamista Tuusjärven kouluun. Koulun yläkerran asunnon soveltuvuus tämän ryhmän opetustilaksi tulee tutkia. Esitys: Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Tuusjärven kouluun voitaisiin perustaa erillinen esiopetusryhmä, johon otetaan päätoiminen tuntiopettaja esiluokanopettajaksi lukuvuodeksi Koulutuslautakunta merkitsee esiopetuksen oppilasluettelon tietoonsa saatetuksi ja päättää osoittaa

10 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus näille oppilaille koulunkäyntipaikaksi liitteen 1 mukaisen kou- Klk 14 jatkuu lun, edellyttäen, että valtuusto antaa luvan erillisen esiopetusryhmän perustamiseen Tuusjärven kouluun. Muussa tapauksessa Tuusjärven alueen esikoululaisille koulunkäyntipaikka osoitetaan vasta kesällä valtuuston kokouksen jälkeen. Päätös: Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen. Kh 53 jatkuu Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulutuslautakunnan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 12 jatkuu Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

11 Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus OMAISHOIDON TUKIEN NOSTAMINEN Sos. ltk. 12 Kh 43 Tuusniemen kunnalla on voimassa oleva omaishoitosopimus 35 omaishoitajan kanssa ( tilanne ). Tuusniemen sosiaalilautakunta on ottanut omaishoidon tuen yhdeksi lähivuosien painopistealueeksi kotipalvelun ohella. Omaishoitajat tekevät arvokasta ja raskasta työtä hoitaessaan omaisiaan kotona. Omaishoitajille maksettava hoitopalkkio tehdystä työstä on tällä hetkellä Tuusniemen kunnassa 3-tasoinen; 1-taso on omaishoitajalain määräämä vähimmäistaso 347,41 e/kk, 2-taso on 463,20 e/kk ja 3-taso omaishoitajalain mukainen korvaus hoidollisesti raskaasta siirtymävaiheesta 693,83 e/kk. Esitys: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että omaishoidosta maksettavia hoitopalkkioita nostetaan 50,00 e/kk alkaen. Hoitopalkkiot ovat korotuksen jälkeen 1-taso 397,41 e/kk, 2-taso 513,20 e/kk ja 3-taso 743,83 e/kk. Päätös: Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kunnanhallitus keskusteli tästä esityksestä ns. iltakouluasiana ja suhtautui siihen myönteisesti. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaalilautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Pekka Mustonen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi eikä ottanut osaa päätöksentekoon. Kv 13 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen. Valtuutettu Olli-Matti Tirkkonen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen eikä ottanut osaa päätöksentekoon, vaan poistui tämän pykälän päätöksenteon ajaksi.

12 Kunnanhallitus MUUTOKSIA VUODEN 2010 TALOUSARVIOON Kh 47 Talousarviovuoden kuluessa talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntalain mukaan kunnanvaltuusto. Esityslistan liitteenä on luettelo niistä muutoksista, jotka ovat nyt tarpeen. Talousarviomuutoksia selostetaan tarvittaessa kokouksessa. Tarkemmat perustelut ovat liitteessä. Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuluvan vuoden talousarvioon liitteen mukaiset muutokset. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 14 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen. Merkitään, että Martti Kähkönen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja sihteerinä toimi Jouni Perälä.

13 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 Tark.ltk 9 Tarkastuslautakunnan on Kuntalain 71 :n mukaan arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta on kuullut tehtäväalueiden johtavia viranhaltijoita valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta kokouksessaan Valmistellut arviointikertomusta ja ja päättänyt antaa arviointikertomuksen pidettävässä kokouksessa. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2009 arviointikertomuksen ja päätti saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kv 15 Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Hätinen esitteli arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle. Tämän jälkeen kunnanvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hyväksyi sen ja merkitsi sen tietoonsa saatetuksi.

14 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS Kh 27 Kv 16 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Lain muuttumisen vuoksi vuoden 2008 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä oli ensimmäisen kerran konsernitilinpäätökseen liitettävä taseen lisäksi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Liitteenä on vuoden 2009 tilinpäätöskirja, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun ja tilinpäätöslaskelmat liitetiedostoineen. Kertomusvuoden tilinpäätös on kansantalouden tilanne huomioon ottaen hyvä. Toteutunut vuosikate oli hiukan yli miljoona mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin arvioitu vuosikate. Tilikauden tulos on n euroa ylijäämäinen. Verotulojen toteutuma jäi alle arvion, mutta sen sijaan valtionosuudet kasvoivat n. 10 %. Toimintakulut kasvoivat vuonna 2009 vuoteen 2008 verraten vain n. 0,3 miljoonaa euroa eli 1,7 %.

15 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kh 27 jatkuu Toimintatuotot vähenivät jonkin verran johtuen metsän myynnin ja maa-alueiden myyntituottojen pienenemisestä. Kunnalla ei ollut lainoja kertomusvuoden lopussa, mutta konsernivelkaa oli n. 162,00 euroa/asukas. Vuonna 2009 kunta investoi melko voimakkaasti. Investoinnit kasvoivat yli kaksinkertaiseksi edellisestä vuodesta. Bruttoinvestoinnit olivat noin 1,8 miljoonaa euroa ja suurin yksittäinen investointi oli torin ja kunnanviraston ympäristön rakentaminen; lisäksi mm. perusinfrastruktuuri esim. Honkaniemen kunnallistekniikan ja Koivukujan rakentaminen. Edellisten tilikausien ylijäämää oli kunnan taseessa vuoden päättyessä noin 4,1 miljoonaa euroa ja vapaaehtoisia varauksia noin 1,1 miljoonaa euroa. Tunnuslukuja selostetaan tarkemmin kokouksessa ja ne ilmenevät myös toimintakertomuksessa. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Lisäksi kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Aluksi viranhaltijat selostivat laajasti tilinpäätöstä ja siitä käytiin vilkasta keskustelua. Lopuksi kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja allekirjoitti tilinpäätöksen. Tark.ltk 8 Kv 16 jatkuu Tilintarkastaja on allekirjoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa esittänyt v tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta

16 Tarkastuslautakunta Tark.ltk 8 jatkuu Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi 2. esittää kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös hyväksytään 3. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 16 Päätös: 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Hätinen luki kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, minkä jälkeen valtuusto merkitsi sen tietoonsa saatetuksi. 2. Johtoryhmä esitteli tilinpäätöstä kunnanvaltuustolle. Tämän jälkeen pidettiin ryhmäpuheenvuorot ja keskusteltiin. Sen jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2009 tilinpäätöksen. 3. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta

17 ILMOITUSASIAT Kv Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot tammi huhti -kuussa Tuusniemi: elävänä syntyneet 7, kuolleet 12, kuntien välinen nettomuutto 2. Kokonaismuutos tammi - huhtikuussa Ennakkoväkiluku Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta, ote pöytäkirjasta : Koillis-Savon kuntien yhteistyöneuvottelukunnan työvaliokunnan esitys, että Kuopion kaupunki kutsuu Pohjois-Savon maakunnan kuntien edustajat yhteiseen kokoukseen keskustelemaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesta kustannuseten jakoperusteista sekä mahdollisesta kustannusten jakoperusteiden muutostarpeesta. 3. Osavuosikatsaus , ks. Liite. Esitys: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

18 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kv 18 Kunnanjohtaja selosti, että a) Tuusniemen apteekki on saanut lääkekaappiluvan Kosulaan. b) Tuusniemen linjaus Kaavilaisten yläkoulun oppilaiden ottamisen osalta on koulutuslautakunnan päätöksen mukainen. c) Pohjois-Savoon ollaan perustamassa maakunnallinen laajakaistaa rakentava ja hallinnoiva verkkoyhtiö, joka tulee kuntien omistukseen. Valtuuston puheenjohtaja kiitti kaikkia vuoden 2009 hyvästä toiminnasta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot