Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, valtuustosali Valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari, I varapuheenjohtaja Pirjo Smolander ja II varapuheenjohtaja Pekka Martikainen sekä valtuutetut Pekka Immonen, Taisto Kröger, Jaakko Kuosmanen, Antti Kuronen, Tauno Lempinen, Annukka Mustonen, Juhani Mustonen, Ritva Puurunen, Irma Riekkinen, Maija-Leena Räsänen, Matti Räsänen, Tiina Räsänen, Viljo Tikkanen, Olli-Matti Tirkkonen, Jarkko Toivanen ja Venla Tuomainen sekä varavaltuutetut Kari Puustinen ja Martti Tirkkonen. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kunnanjohtaja Jouni Perälä ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Martti Kähkönen sekä sivistystoimenjohtaja Eevariitta Jäntti, tekninen johtaja Teuvo Nissinen, sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila ja taloussihteeri Helena Pitkänen, hallituksen jäsenet Alma Miettinen ja Pekka Mustonen, maaseututoimiston toimistosihteeri Marjatta Happonen ( 8b) sekä kaavakonsultti Timo Leskinen :ssä 4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tauno Lempinen ja Pirjo Smolander. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Terttu Kolari Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Tauno Lempinen Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema Martti Kähkönen Pirjo Smolander Allekirjoitus Vs. ilmoitustaulunhoitaja Maija-Liisa Itkonen

2 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI Kh 2 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanvaltuusto päätti / 3, että kunnanvaltuuston puheenjohtajisto valitaan vuosina kaksi kertaa eli erikseen vuosille ja Valtuuston työjärjestyksen mukaan Tuusniemellä valitaan kaksi varapuheenjohtajaa. Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Vaali voidaan toimittaa myös Kuntalain 60 :n mukaisesti suhteellisena, jolloin varmistetaan suhteellisuusperiaatteen toteutuminen. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin valtuutetulla on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Suhteellisen vaalin toimittaminen vaatii kuuden valtuutetun kannatuksen. Kuntalaissa ei ole estettä valitsemasta valtuuston puheenjohtajaa kunnanhallituksen puheenjohtajaksi tai lautakunnan puheenjohtajaksi tai molempiin jäseneksi. Ylipäänsä kuntalaissa ei ole rajoituksia saman henkilön toimimisesta useissa toimielimissä. Tarpeelliset määräykset valtuuston puheenjohtajiston läsnäoloja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa annetaan hallintosäännössä. Valtuuston puheenjohtajistolle on Tuusniemen kunnan hallintosäännössä annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen kokouksiin. Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee valtuuston toimikauden loppuajaksi valtuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 1 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajiston valtuuston toimikauden loppu-

3 Kv 1 jatkuu ajaksi v seuraavasti: - valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari - I varapuheenjohtaja Pirjo Smolander - II varapuheenjohtaja Pekka Martikainen.

4 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Kh 3 Kunnanvaltuusto päätti / 4, että kunnanhallituksen Kv 2 toimikausi on vuosina kaksi vuotta eli vuodet ja Hallintosäännön 4 :n mukaan Tuusniemen kunnanhallitukseen kuuluu 7 jäsentä, joiden keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitukseen voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Suomen Kuntaliiton lainopillisen osaston lausunnon mukaan tätä sanamuotoa tulkitaan niin, että määräys tulee täytettyä silloin, kun kunnanhallitukseen valitaan joko valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai molempia. Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan Kuntalain 35 :ssä. Kunnanhallitukseen on vaalikelpoinen sellainen henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon. Tämän lisäksi on eräitä muita rajoituksia, jotka ilmenevät tarkkaan mm. Kuntaliiton yleiskirjeestä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaalitoimitus ei tietenkään ole tarpeen, jos valinta on yksimielinen. Toimielimiä ja myös kunnanhallitusta valittaessa on otettava huomioon Tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvolain 4a, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tarkemmat tiedot ilmenevät liitteenä olevasta Kuntaliiton kirjeestä. Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee valtuuston toimikauden loppuajaksi kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

5 Kv 2 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston toimikauden loppuajaksi kunnanhallituksen seuraavasti: Varsinainen jäsen Taisto Kröger, pj Ritva Puurunen, varapj. Antti Kuronen Maija-Leena Räsänen Irma Riekkinen Matti Räsänen Kari Pitkänen Henk.koht. varajäsen Jarkko Toivanen Minna Tuunainen Timo Holopainen Inkeri Eriksen Leena Pirinen Pekka Mustonen Anssi Kasanen

6 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SAVON TIETOLIIKENTEEN NEUVOTTELUKUNTAAN Kh 4 Pohjois-Savon kunnat (Rautavaaraa lukuun ottamatta) perustivat maakunnallisen tietoverkkoyhtiön Savon Kuituverkko Oy:n Perustamissopimuksen yhteydessä allekirjoitettiin myös osakassopimus, jossa todetaan mm. seuraavaa: Osakkaat sitoutuvat perustamaan ja toimimaan Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tarkoituksena on vahvistaa alueellista päätöksentekoa ja vaikutusta tietoliikennepalvelujen kehittämiseen sekä toimia aloitteen tekijänä hallitukselle kuntien kehittämisen ja alueellisen päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnassa on edustus kaikista kunnista siten, että yhdellä osakkaalla on oikeus nimittää neuvottelukuntaan yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Neuvottelukunta kutsutaan koolle yhtiön hallituksen toimesta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Savon Kuituverkko Oy:n hallitus pyytää osakkaitaan nyt nimeämään edustajan ja varajäsenen Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukuntaan. Ensimmäinen kokous on alkuvuonna 2011 ja päätös pyydetään ilmoittamaan yhtiölle helmikuun loppuun 2011 mennessä. Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee valtuuston toimikauden loppuajaksi edustajan Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukuntaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 3 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikautensa loppuajaksi Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukuntaan edustajaksi Raimo Hätisen. Hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Martti Kähkönen.

7 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Kh 8 Tuusniemen kunta on laittanut asemakaava-prosessin liikkeelle ajantasaistaakseen asemakaavaa sekä mahdollistaakseen muutamien hankkeiden toteuttamisen asemakaava-alueella. Samalla kaava siirretään uudelle pohjakartalle. Kunnanhallitus teki päätöksen kirkonkylän asemakaavamuutoksista Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotus taas oli nähtävillä Kaavatoimikunta on käsitellyt asiaa useaan otteeseen ja viimeksi kokouksessaan Lausunnot ja muistutukset on otettu mahdollisuuksien mukaan pitkälti huomioon. Esityslistan liitteenä on esitys asemakaavan muutoksista ja laajennuksista, joka nyt esitetään hyväksyttäväksi. Viranomaisneuvottelu on pidetty ja sen neuvottelun tulokset on otettu huomioon esityksessä. Asiaa selostetaan vielä tarvittaessa tarkemmin kokouksessa. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 34,4 ha. Asemakaavalla ei ole muutettu nykyistä taajamarakennetta. Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kirkonkylän asemakaavan muutokset ja laajennuksen liitteen mukaisena. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 4 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen. Merkitään, että FCG:n edustaja Timo Leskinen selosti asemakaavaa perusteellisesti kunnanvaltuustolle.

8 VUODEN 2010 ALOITTEET Kh 7 Valtuutettu saa kunnallishallinnossa asian vireille tekemällä siitä aloitteen. Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun eikä muunkaan luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Asia on jätetty valtuuston työjärjestyksen ja muiden johtosääntöjen varaan. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestykseen (kuntalain 15 ). Tuusniemen valtuuston työjärjestyksessä todetaan valtuutettujen aloitteista seuraavaa: Kokouskutsussa mainittujen asioiden jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan sen lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Tämäntyyppisiä aloitteita viime vuonna oli kaksi. Esityslistan liitteenä on luettelo viime vuoden aloitteista ja niiden käsittelystä. Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luettelon koskien aloitteita ja niiden käsittelyä vuodelta Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 5 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

9 HALO-SOPIMUKSEN OIKEUKSIEN JA VELVOITTEIDEN SIIRTO KUOPION SEUDUN HANKINTATOIMELTA IS-HANKINTA OY:LLE Kh 10 Kv 6 Kunnanhallituksen esityslistan liitteenä on Kuopion seudun hankintatoimen päiväämä asiaa koskeva kirje. Kuopion kaupunki siirtää seudullisen hankintapalvelutoiminnan liiketoimintasiirtona IS-Hankinta Oy:lle lukien. Tarkoituksena on, että nykymuotoinen Halo-sopimusperusteinen seudullinen hankintapalveluyhteistoiminta jatkuu IS-Hankinta Oy:n toimesta keskeytyksettä siihen saakka, kunnes kukin osakkaaksi aikova on tullut yhtiön osakkaaksi ja siten in-house-toiminnan piiriin. In-house-hankinta tarkoittaa samaa kuin hankinta oman hankintayksikön sidosyksiköltä. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sen sidosyksiköltä. Sidosyksikössä ei voi olla yksityistä omistusta. IS-Hankinta Oy on perustettu ja rekisteröity. Yhtiön ovat perustaneet Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Yhtiön toiminta on alkanut IS-Hankinta Oy:n hallitus tulee esittämään yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle maksullisen suunnatun osakeannin järjestämistä, jolla mahdollistetaan nykyisten Halo-yhteisöjen liittyminen IS-Hankinta Oy:n osakkaiksi. Osakeannista tiedotetaan erikseen sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt asiasta esityksen. Merkintä tulee olemaan 2000 /osake. Suunnatun osakeannin aikataulu muodostuu sellaiseksi, että lainvoimaisia päätöksiä kaikilta osakkaaksi liittyviltä yhteisöiltä ei ehditä saada mennessä. Tavoitteena kuitenkin on, että kaikki yhteisöt olisivat tehneet päätöksensä osakkaaksi ryhtymisestä maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Päätös tehdään valtuustotasolla. Kuopion seudun hankintatoimi esittää, että kukin yhteisö tekee erillisen päätöksen siitä, että suostuuko se Halo-sopimuksen siirtoon IS-Hankinta Oy:lle tai jos yhteisö katsoo, ettei halua jatkaa osakkaana Halo-yhteistyötä, niin ko. yhteisö irtisanoo sopimuksen. Vuosi 2011 on eräänlainen ylimenovuosi, kun yhtiön toiminta saatetaan käyntiin. Esim. jäsenten maksuperusteet säilyvät ennallaan. IS-Hankinta Oy ei tavoittele voittoa.

10 Kh 10 jatkuu Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Tuusniemen kunta hyväksyy Halo-sopimuksen siirron IS-Hankinta Oy:lle. Päätökset osakkaaksi ryhtymisestä ja osakemerkinnästä tekee kunnanhallitus. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kv 6 jatkuu Päätös: Puheenjohtajan julistettua keskustelun asiasta avatuksi esitti keskustelun kuluessa valtuutettu Pekka Immonen, että asia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Martti Tirkkonen ilmoitti kannattavansa Pekka Immosen tekemää esitystä. Tämän jälkeen pidettiin neuvottelutauko klo Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että on suoritettava nimenhuutoäänestys siitä, palautetaanko asia kunnanhallitukselle vai jatketaanko asian käsittelyä. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esityksen mukaisesti asian käsittelyn jatkamista, äänestävää JAA ja ne, jotka kannattavat Pekka Immosen esitystä asian palauttamisesta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä, äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Tämän jälkeen Martti Tirkkonen esitti, että kunnanhallituksen esitys hylätään, mutta hänen esitystään ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

11 ILMOITUSASIAT Kv 7 1. Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-marraskuulta Tuusniemi: elävänä syntyneet 18, kuolleet 41, kuntien välinen nettomuutto +11, kokonaismuutos tammi-marraskuu Ennakkoväkiluku Esitys: Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

12 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kv 8 1. Kokouksen aluksi luovutettiin Ritva Puuruselle ja Raija Immoselle Tasavallan presidentin luovuttamat Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan mitalit. 2. Maaseututoimiston toimistosihteeri Marjatta Happonen selosti kokouksen alussa laajasti maaseutuhallinnon uudistusta, joka tulee käsittelyyn seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa. 3. Kokouksen lopuksi Martti Tirkkonen jätti valtuustoaloitteen koskien eläkeläisten ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa. Aloite on liitteenä ja se lähetettiin valmisteluun. 4. Valtuutettu Viljo Tikkanen ilmoitti, että hän eroaa kaikista kunnallisista luottamustehtävistä terveydellisistä syistä ja hän kiitti kaikkia menneistä vuosista ja yhteistyöstä. 5. Kunnanjohtaja Jouni Perälä informoi kunnanvaltuustoa Paras-lainsäädännön muutoksesta sekä toiseksi Tuusjärvi-Laukka-aho yhdys- ja raakavesijohdoista sekä siirtoviemäristä. Viime mainitun hankkeen kustannusarvio on noin 1,7 milj. euroa, mistä Koillis-Savon Vesi Oy:n osuus euroa. Pohjois-Savon ELY-keskus osallistuu hankkeeseen eurolla, minkä summan osoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Tuusniemen kunnan osuus Koillis-Savon Vesi Oy:ltä toimeksisaajana on n. 0,2 milj. euroa ja se kohdistuu siirtoviemärikustannuksiin välillä Laukka-aho Tuusjärvi, johon kunta on varannut määrärahan v talousarvioon.

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot