TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Taisto Kröger, puheenjohtaja Ritva Puurunen, varapuheenjohtaja Antti Kuronen, jäsen Alma Miettinen, jäsen Irma Riekkinen, jäsen Pekka Immonen, jäsen Pekka Mustonen, jäsen Valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari, I varapuheenjohtaja Pirjo Smolander (poistui klo ) ja II varapuheenjohtaja Viljo Tikkanen, esittelijänä kunnanjohtaja Jouni Perälä ja pöytäkirjanpitäjänä taloussihteeri Helena Pitkänen. Asiantuntijoina tekninen johtaja Teuvo Nissinen klo :t 48, 49 ja 51 ja sivistystoimen johtaja Eevariitta Jäntti klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Immonen ja Pekka Mustonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Taisto Kröger Helena Pitkänen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pekka Mustonen Paikka ja pvm Tuusniemi Allekirjoitus Pekka Immonen Virka-asema Vt. ilmoitustaulunhoitaja Eeva Mäkinen

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS Kh 46 Esityslistan liitteenä on tietoa talousarvion toteutumisesta kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosikolmannekselta eli ajalta Tämä talousarvion toteutumisen tilannekatsaus on nyt uudistettu sisällöllisesti. Sitä on lyhennetty ja siinä on keskitytty oleellisimpiin asioihin. Asiakirjan nimi on nyt osavuosikatsaus. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen Asia saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

3 MUUTOKSIA VUODEN 2010 TALOUSARVIOON Kh 47 Talousarviovuoden kuluessa talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntalain mukaan kunnanvaltuusto. Esityslistan liitteenä on luettelo niistä muutoksista, jotka ovat nyt tarpeen. Talousarviomuutoksia selostetaan tarvittaessa kokouksessa. Tarkemmat perustelut ovat liitteessä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuluvan vuoden talousarvioon liitteen mukaiset muutokset.

4 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (1/2) TURULANRANNAN ALUEEN VIEMÄRÖINTI Tekn. ltk 28 Kh 48 Turulanrannan alueella on ollut jo pitempään paineita jätevesijärjestelmien kuntoon saattamisessa. Rivitalokiinteistö As. Oy Turulanranta on ollut jo pidemmän aikaa ongelmissa jätevesien käsittelyn kanssa. Kunnassa on tehty periaatepäätös, että Turulanrannan kiinteistöille ei tule antaa lupia kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentamiseen vaan ne tulee velvoittaa liittymään kunnan Hietarannasta Kirkonkylään tulevaan runkoviemäriin. Asian ratkaisemiseksi on kunta teettänyt Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy / Raili Metsävuorella ko. aluetta koskevan yleissuunnitelman alustavine kustannusarvioineen. Turulanrannan asukkaille on pidetty informaatiotilaisuus, jossa heille on esitelty erilaisia toteutusmalleja. Tilaisuudessa on päädytty malliin, jossa kunta toteuttaa runkoviemärit (paineviemärit) Turulanrannan jvpumppaamolta Turulanrantaan ja Paloniemeen runkoviemärin pituus on 630 m (63 10 PE). Samassa yhteydessä päätettiin, että samaan kaivantoon sijoitetaan myös runkovesijohto (63 10 PE), koska osa kiinteistöistä halusi myös vesiliittymän. Runkoviemärin / runkovesijohdon rakentamisen kustannusarvio on euroa (alv 0 %). Liittyjät (8 9 kpl) liittyvät runkoviemäriin omilla kiinteistökohtaisilla pumppaamoillaan, joiden arvioidut rakentamiskustannukset ovat euroa (8 liittyjää) tai euroa (9 liittyjää). Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon liittyvät maksavat kunnalle valtuuston hyväksymän taksan (1,70 e / m 2 ) mukaisesti määräytyvän liittymismaksun. Samoin menetellään niiden osalta, jotka liittyvät myös runkovesijohtoon (95 e / yksikkö). Lisäksi liittyjät maksavat itse talojohtokustannukset jv-pumppaamoineen (n euroa / viemäriliittymä). Liittyjät olivat sitä mieltä, että hanke tulee kilpailuttaa kokonaishankkeena, jossa kunta sitoutuu maksamaan oman osuutensa ( e + alv 22 %) ja liittyjät yhteisesti e euroa, sis. alv 22 %. Kunnalla ei ole talousarviossa varattu ko. hankkeeseen määrärahaa.

5 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 28 jatkuu Liitteenä (liite 3) on suunnitelmakartta, jossa kunnan omistukseen tulevat runkojohdot on esitetty vihreällä värillä ja liittyjien taloviemärit pumppaamoineen punaisella. Lautakunta päättää hyväksyä Turulanrannan viemäröinnin yleissuunnitelman ja hankkeen toteutusmallin, jossa kunta rakennuttaa runkojohdot (vesi + viemäri) ja liittyjät yhteisesti taloliitännät (viemäri) ja koko hanke kilpailutetaan ja toteutetaan yhteishankkeena. Edelleen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunta varaa lisätalousarviossa hankkeen toteutukseen euron määrärahan. Lautakunta hyväksyi esityksen. Kh 48 jatkuu Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

6 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (1/3) TUUSNIEMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Tekn. ltk 29 Kh 49 Vesihuoltolain mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun vuoksi. Edelleen kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Toimintaalueen on oltava sellainen, että vesihuoltolaitoksen katsotaan kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin. Tuusniemen kunnan vesihuollon toiminta-aluerajaussuunnitelman on laatinut Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy. Tuusniemen kunnan alueella toimivat seuraavat vesihuoltolaitokset (suluissa kartalla olevat toimintaaluerajausvärit): Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos (vihreä) Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta (lila, musta, oranssi) Tulikallion Seudun vesiosuuskunta (vaalean sininen, ruskea) Paakkilan Seudun vesiosuuskunta (violetti) Leppärannan vesiosuuskunta (sininen) Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan toiminta-aluerajausmuutokset seuraavasti: Laukka-aho Poutilanmäki (- Pitkämäki) alueen viemäriverkoston rajaus erillisenä (rakentaminen ) Hoikantien varsi Tuusjärven alueen viemäriverkoston rajaus erillisenä (rakentaminen vuoteen 2017 mennessä) Leppärannan vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentuminen Pohjois-Tuusniemen vok:n alueelle Kuivinniemen länsiranta Pohjois-Tuusniemen vok:n alueeseen Paakkilan Seudun vok:lta Ruokosen alueen viemäriverkoston rajaus erillisenä

7 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (2/3) Tekn. ltk 29 jatkuu Kh 49 jatkuu Lisäksi toiminta-aluerajausehdotuksessa on seuraavat muutokset: - Tulikallion Seudun vok: viemäriverkoston toiminta-aluerajaus erillisenä - Tuusniemen kunnan vesilaitos: Pahkasalon saaren vesihuoltoverkosto ostettu Tuusniemen kunnalle Pohjois-Tuusniemen vok:lta Ritoniemen Vesi Oy:n vesihuoltoverkosto ostettu Tuusniemen kunnalle Ritoniemen Vesi Oy:ltä Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitosten nykyiset toimintaaluerajaukset on hyväksytty kunnanhallituksessa vuonna Tuusniemen vesihuollon muutettu / päivitetty toiminta-aluerajaussuunnitelma on ollut nähtävillä välisenä aikana Tuusniemen kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta on kuulutettu myös Koillis-Savo lehdessä. Nähtävänäoloaikana alueen kiinteistöjen omistajat tai haltijat eivät ole esittäneet toiminta-aluerajauksiin muistutuksia tai huomautuksia. Vesihuoltolain mukaisia valvontaviranomaisia ovat alueellinen ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomainen. Tekninen lautakunta on pyytänyt lausunnot em. valvontaviranomaisilta. Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueista lausuntonaan: - Tuusniemen kunta on käynnistänyt kunnan vesihuoltolain mukaisen kehittämissuunnitelman tarkistamisen ja kunta hyväksyy uuden tarkistetun kehittämissuunnitelman vuoden 2010 aikana, tai ellei muuta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa sovita. - Suunnitelmissa tarkastellaan myös jätevesiviemäröintiä ja kehittämistä uuden ympäristöoppaan Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma hyviä suunnittelukäytäntöjä mukaisesti. Kehittämissuunnitelmassa on tavoitteena tuoda esiin erityisesti kunnan strategia ja tahtotila vesihuollon suunnitelmallisessa kehittämisessä, jossa otetaan huomioon

8 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (3/3) Tekn. ltk 29 jatkuu myös yhdyskuntarakenteen sekä maankäytön suunnittelun tarve taajamien läheisyydessä ja haja-asutusalueella. - Tuusniemen kunta on esittänyt määrättäväksi toiminta-alueet, joilla on vesi- ja jätevesiviemäriverkoston alueita. Pohjois- Savon ELY-keskus katsoo, että Tuusniemen kunnan alueella kehittämissuunnitelman tarkistamisen jälkeen esitettyjen vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden rajaukset tulee tarvittaessa tarkistaa ja vahvistaa kunnan päivitetyn strategian mukaisesti. - Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa vesiosuuskuntien toiminta-alueista. Tuusniemen ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa toiminta-aluerajauksista. Lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-aluerajaukset Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy:n laatimien yleis- ja laitoskohtaisten karttojen mukaisina. Lautakunta hyväksyi esityksen. Kh 49 jatkuu Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että toiminta-alueen rajauksen sisällä ympäristölautakunta voi vapauttaa harkintansa mukaan perustelluista syistä kiinteistöjen liittymisestä verkostoihin.

9 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAAMINEN Tekn. ltk 31 Kh 50 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on hakenut Tuusniemen kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle. Lainaa tarvitaan vesiosuuskunnan viemäriverkoston haarajohtojen rakentamiseen Laukka-aho Poutilanmäki Pitkämäki alueella. Hankkeen kustannusarvio on euroa (alv 0 %), josta Pitkämäen osuus (Juankoski) on euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että 1. vaiheessa toteutetaan euron hanke (Hoikantien risteys Kaavin raja) ja 2. vaiheessa Laukka-ahon kylä. 1. vaihe jakaantuu siten, että väli Hoikantien risteys Poutilanmäki on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava hankeosio ( euroa) ja Pitkämäki Juankosken alueella toteutettava hankeosio ( euroa). 1. vaiheen toteutukseen Pohjos-Tuusniemen vok on saanut Pohjois-Savon ELY-keskukselta euron avustuksen (20 %) ja Tuusniemen kunnalta on haettu euron avustusta (30 %) ja Juankosken kaupungilta euron avustusta (30 %). Alueen asukkailta on arvioitu kerättävän liittymismaksuina euroa (1. ja 2. vaihe yhteensä). Lainan tarve 1. ja 2. vaiheelle on täten n euroa. Rahalaitosten kilpailuttamisen jälkeen on Pohjois-Tuusniemen vok hyväksynyt Riistaveden Osuuspankin lainatarjouksen: 12 kk euribor + 0,50 %, laina-aika 10 vuotta ja lyhennys euroa / vuosi. Lainan vakuudeksi haetaan Tuusniemen kunnan omavelkainen takaus 86,2 %:n osuudelle euron lainasta. Puheenjohtajan esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Tuusniemen kunta antaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan euron lainalle kunnan omavelkaisen takauksen (takausosuus 86,2 %). Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Tekn. ltk 31 jatkuu Merkittiin, ettei Teuvo Nissinen esteellisenä ottanut osaa päätöksen tekoon ja esittelijä/sihteerinä toimi tämän pykälän aikana puheenjohtaja Jarkko Toivanen. Kh 50 jatkuu Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja Tuusniemen kunta antaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan euron lainalle kunnan omavelkaisen takauksen. Tuusniemen osuus 86,2 % eli euroa.

11 RÖHMÄNNIEMEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN PAHKASALOSSA Kh 51 Kunnanvaltuusto hyväksyi Pahkasalon yleiskaavan kokouksessaan Sen pohjalta on valmisteltu Röhmänniemen asemakaava. Röhmänniemi sijaitsee saaren luoteiskulmassa. Asemakaavalla ohjataan alueen yksityiskohtaista maankäyttöä yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavoitettavat alueet tullaan liittämään vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Asemakaavoitetulle alueelle osoitetaan rakentamisalueita matkailu- ja loma-asunnoille (RM-1). Samassa yhteydessä luodaan maankäytölliset valmiudet myös Röhmänlahteen osoitetun matkailua ja loma-asutusta tukevan palvelualueen (P) toteuttamiselle. Yleisenä tavoitteena loma-asumisrakentamisen ohella on vaiheittain luoda toimivat puitteet myös koko Pahkasaloa palvelevien toimintojen monipuolistamiselle. Näitä toimintoja ovat mm. veneilyyn, ulkoiluun ja virkistykseen liittyvien palvelujen ja alueiden kehittäminen. Päätös Röhmänniemen asemakaavan laatimisesta tehtiin vuoden 2009 alussa ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu oli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä Kaavaehdotus puolestaan oli nähtävillä välisen ajan. Ehdotusvaiheessa asemakaavasta jätettiin yksi muistutus, joka on otettu huomioon. Kaavatoimikunta on käsitellyt asemakaavan kokouksessaan ja esittää Röhmänniemen asemakaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Esityslistan liitteenä on aineistoa asemakaavaan liittyen. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pahkasalon Röhmänniemen asemakaavan kaavatoimikunnan esittämässä muodossa eli liitteen mukaisena.

12 LAUSUNTO ALUEELLISEN RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTOIMINTA- SOPIMUKSESTA Kh 52 Pohjois-Savon rakennustarkastajat ovat useita vuosia tehneet vapaaehtoista yhteistyötä kehittääkseen alueen rakennusvalvonnan toimintaa. Syksyllä 2009 päätettiin aloittaa alueellisen rakennusvalvonnan yhteistyöselvitys, jonka tavoitteeksi asetettiin toimintojen yhdistäminen alkaen. Yksitoista kuntaa on osallistunut yhteistyöselvitykseen. Nämä ovat Kuopio, Karttula, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto. Selvityksen loppuraportti valmistui keväällä 2010 ja sen prusteella on laadittu sopimusehdotus kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta rakennuslautakunnasta. Hanketta on ohjannut kaikkien kuntien nimeämistä edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmä on osaltaan käsitellyt yhteistoimintasopimusta ja se on päättänyt lähettää sen lausunnolle kuntiin. Ohjausryhmä pyytää kuntien lausuntoa yhteistoimintaan lähtemisestä eli yhteistoimintasopimusehdotuksesta. Lisäksi mikäli on jo varmistunut, ettei kunta aio osallistua rakennusvalvonnan yhteistoimintaan alkaen, pyydetään siitä ilmoittamaan tässä yhteydessä. Tuusniemen kunta on aiemmin linjannut teknisen toimen tehtäväjärjestelyjen yhteydessä, että Tuusniemen kunta ei lähde mukaan rakennusvalvonnan yhteistoimintaan lukien. Teknisen toimen virka- ja toimijärjestelyt on saatu loppuun suoritettua ja lopullisesti tilanne vakiintuu lukien. Yhteistoimintasopimusta ja loppuraporttia selostetaan tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa ohjausryhmälle, että Tuusniemen kunta ei tässä vaiheessa osallistu rakennusvalvonnan yhteistoimintaan lukien. Tämä päätös ei sulje pois mahdollisuutta liittyä myöhemmin yhteistoiminta-alueeseen. Perustelut ovat yllä selostusosassa.

13 Koulutuslautakunta ESIOPETUS LUKUVUONNA TUUSNIEMEN ALAKOULUILLA Klk 14 Kh 53 Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään yhden vuoden kestävää esiopetusta ja noudattamaan sen järjestämisessä, mitä siitä kyseisessä laissa ja asetuksessa säädetään. Lapsille esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tuusniemen kunnanvaltuusto on päättänyt tekemällään päätöksellä seuraavaa: Lapsille, jotka eivät vielä ole oppivelvollisia, järjestetään yhden vuoden kestävää esiopetusta peruskoulussa kirkonkylän ala-asteella yhdelle erilliselle ryhmälle ja Tuusjärven ja Etelä-Tuusniemen kouluilla yhdessä muiden alkuopetuksen vuosiluokkien oppilaiden kanssa. Koulut ovat järjestäneet vuonna 2004 syntyneiden lasten vanhemmille kyselyn halukkuudesta osallistua lukuvuonna kuusivuotiaille lapsille järjestettävään esiopetukseen. Esiluokille on tulossa tämänhetkisen tiedon mukaan oppilaita seuraavasti: Tuusniemen alakoulu 13 Tuusjärven koulu 13 Yhteensä 26 Oppilasluettelo liitteellä 1. Tuusjärven kouluun on ilmoittautunut niin paljon esikoululaisia, että alkuopetusryhmä (esi-2. lk) kasvaisi 25 oppilaaseen. Koska ryhmässä on myös erityistukea tarvitsevia oppilaita, tällainen yhdysluokka on ehdottomasti ylisuuri yhden opettajan opetettavaksi. Käytännössä tilanne olisi ratkaistavissa joko niin, että osa Tuusjärven koulun esioppilaista kuljetettaisiin kirkonkylään Tuusniemen alakoulun esiluokkaan, tai niin, että valtuusto muuttaisi päätöstään ( ) siten, että myös Tuusjärven koulussa esiopetusta voidaan antaa erillisessä esiopetusryhmässä. Käytännössä tämä tarkoittaisi yhden lisäopettajan palkkaamista Tuusjärven kouluun. Koulun yläkerran asunnon soveltuvuus tämän ryhmän opetustilaksi tulee tutkia. Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Tuusjärven kouluun voitaisiin perustaa erillinen esiopetusryhmä, johon otetaan päätoiminen tuntiopettaja esiluokanopettajaksi lukuvuodeksi Koulutuslautakunta merkitsee esiopetuksen oppilasluettelon tietoonsa saatetuksi ja päättää osoittaa

14 Koulutuslautakunta Klk 14 jatkuu näille oppilaille koulunkäyntipaikaksi liitteen 1 mukaisen koulun, edellyttäen, että valtuusto antaa luvan erillisen esiopetusryhmän perustamiseen Tuusjärven kouluun. Muussa tapauksessa Tuusjärven alueen esikoululaisille koulunkäyntipaikka osoitetaan vasta kesällä valtuuston kokouksen jälkeen. Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen. Kh 53 jatkuu Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulutuslautakunnan esityksen.

15 SNELLMAN-INSTITUUTIN JÄSENEKSI LIITTYMINEN Kh 54 Snellman-instituutin hallitus kutsuu Tuusniemen kunnan yhdistyksensä jäseneksi alkaen. Snellman-instituutti ylläpitää Kuopion kesäyliopistoa alkaen. Toinen keskeinen tehtävä instituutilla on humanistisen, yhteiskunnallisen ja talouden alan seminaarien ja luentojen järjestäminen sekä tutkimustyön harjoittaminen. Liitteenä on asiaa koskeva kirje. Vuosijäsenmaksu Tuusniemen kunnalle olisi 1.500,00 euroa, mutta uudet jäsenet maksaisivat tänä vuonna vain puolet jäsenmaksusta. Suurin etu jäsenyydestä kunnalle syntyisi koulutuspalvelujen käyttämisen kautta. Jäsenkunnille järjestetään esim. ammattialatai työyhteisökohtaista tilauskoulutusta edulliseen hintaan. Lisäksi jäsenkunnilla on mahdollisuus saada eri koulutustilaisuuksista % alennus. Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Tuusniemen kunta liittyy Snellman-instituutin jäseneksi.

16 KUNNAN 140-VUOTISJUHLAN JUHLAVIIKONLOPPU Kh 55 Kunnan 140-vuotisjuhlavuosi huipentuu viikonloppuna, kun sunnuntaina pidetään pääjuhla ja lauantaina lasten ja nuorten juhlat. Juhlatoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan Juhlaviikonloppu on pääpiirteissään seuraavanlainen: Lauantaina on urheilukentällä lasten jalkapallo-ottelu aamupäivällä ja torilla kello ensimmäinen toritapahtuma, jolloin ohjelmassa on mm. teatteriesitys lapsille, Prääsän piirin lasten ja nuorten musiikkiesitys, juhlaviirikilpailun palkintojen jako ja voittajaviirin nostaminen salkoon sekä paikallisten nuorten musiikkia. Illalla on toinen tapahtuma torilla klo alkaen, jolloin esiintyy paikallinen bändi sekä Haloo Helsinki yhtye. Sunnuntaina ohjelmassa on Jumalanpalvelus klo ja seppeleen lasku sekä koulukeskuksessa tervehdysten vastaanotto, ruokailu ja kahvi ja pääjuhla. Pääjuhlassa esiintyy päätähtenä taiteilija Jorma Hynninen. Juhlapuheen pitää Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen. Asiaa selostetaan vielä tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy juhlavuoden pääjuhlan ja ko. viikonlopun ohjelman juhlatoimikunnan esittämässä muodossa. Lisäksi valittiin seppeleenlaskijoiksi Terttu Kolari, Ritva Puurunen ja Pekka Mustonen. Tervehdysten vastaanottajiksi valittiin Terttu Kolari ja Viljo Tikkanen sekä Ritva Puurunen ja Pirjo Smolander. Juhlavieraat ruokailuun ottavat vastaan Alma Miettinen, Pekka Immonen ja Antti Kuronen.

17 KESKUSHALLINNON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 56 Keskushallinnon viranhaltijapäätökset tuodaan sopivin väliajoin kunnanhallituksen tietoon. Edellisen kerran tämä tapahtui , jolloin kunnanhallitus merkitsi tiedokseen ja hyväksyi kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja taloussihteerin tekemät viranhaltijapäätökset. Kokouksessa esitellään em. viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalta Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja hyväksyy kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja taloussihteerin tekemät viranhaltijapäätökset yllä mainitulta ajalta.

18 ILMOITUSASIAT Kh Pohjois-Savon kuntien väsestönmuutosten ennakkotiedot tammi-huhtikuussa Tuusniemi: elävänä syntyneet 7, kuolleet 12, kuntien välinen nettomuutto 2. kokonaismuutos tammi-huhtikuu Ennakkoväkiluku Kuntaliiton yleiskirje : Terveyshuollon kustannusten korvattavuus laajenee sairaanhoitopiiriltä hankittuihin tutkimuskustannuksiin sekä maatalousyrittäjien työterveshuoltoon liittyviä asioita. 3. Kuntaliiton yleiskirje : Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna Kuntaliiton yleiskirje : Hankintalain muutokset voimaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2010, : Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta tukea työssä jatkamiseen. 6. Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta, ote pöytäkirjasta : Koillis-Savon kuntien yhteistyöneuvottelukunnan työvaliokunnan esitys, että Kuopion kaupunki kutsuu Pohjois-Savon maakunnan kuntien edustajat yhteiseen kokoukseen keskustelemaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesta kustannusten jakoperusteista sekä mahdollisesta kustannusjakoperusteiden muutostarpeesta. 7. Sopimus maaseututoimiston toimistopalvelujen myymisestä Tuusniemen kunnalta Kaavin kunnalle/maataloustukihakemusten tallennus- ja tarkastustallennustyö. 8. Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry/taito Savo kiittää Tuusniemen kuntaa käsityökeskuksen toiminnan tukemisesta v ja lähettää tiedoksi Kuopion sudun käsi- ja taideteollisuus ry:n toiminta- ja tilitiedot v sekä käsityökeskusten tuloslaskelman. 9. Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 3/2010.

19 Kh 57 jatkuu 10. Muistio alakoulun sisäilmatutkimuksista Koillis-Savon Kehitys Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot