TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen, poistui :n 255 jälkeen. Puhakka Maria jäsen, poistui :n 255 jälkeen. Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo na. Rinne Katri Öhman Björn Kuoppala Tatu Nieminen Mikko kana. Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Timo Koskinen Minna Vesanto kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistu :n 253 aikana. kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 255 aika- kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra vs. kirkkoherra, poistui :n 253 ai- talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri tietohallintopäällikkö tiedottaja Poissa Vahtola Pirjo kirkkoherra Hermonen Merja kirkkoherra Paasio Pertti jäsen Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Huovinen Pentti kv:n pj Heino Paula tiedotuspäällikkö

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 235 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 236 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 237 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan, jolle lisättiin hallintojohtajan asioihin viimeiseksi asiakohdaksi tietohallintopäällikkö Timo Koskisen selvitys It-aluekeskuksen nykytilanteesta ja toiminnasta. lista lisäyksin hyväksyttiin. 238 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pekka Saarela. 239 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä N:o 115, Tuomiokapituli on päättänyt pastori Laura Kajalan pyynnöstä lakkauttaa hänen virkamääräyksensä Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) viransijaiseksi lukien N:o 121, Tuomiokapituli on päättänyt: Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen

3 Yhteinen kirkkoneuvosto perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, että Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen ja Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella, että Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaa ei täytetä ajalla N:o 122, Tuomiokapituli on päättänyt Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, että Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (III) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 240 PERHENEUVOJA MARI KINNUSEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Perheneuvoja Mari Kinnusen anomus kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen. Sivutoimen tehtävät tapahtuvat perheneuvojan työaikani ulkopuolella ja ovat yksilöpsykoterapeuttina toimimista, arviolta noin 24h kuukaudessa. Toiminta ei haittaa tai vaikeuta perheneuvojan virkatehtäviäni. Lähiesimieheni perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall puoltaa anomusta. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi perheneuvoja Mari Kinnusen ilmoituksen sivutoimisena yksilöpsykoterapeuttina toimimisesta.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Mari Kinnuselle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kinnusen toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheneuvojana eikä vaarantaa luottamusta Kinnusen tasapuolisuuteen viranhoidossa. Mari Kinnunen ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus Mari Kinnuselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 241 KAARINAN SEURAKUNNAN ANOMUS YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKAAN Kaarinan seurakunta on saanut kutsun osallistua Viron ystävyysseurakuntansa Laiusen kirkkoherran Georg Glaasen virkaanasettamisjuhlaan Kaarinan seurakunnalla on ollut tapana lähettää Ystävyysseurakuntasuhteita ylläpitäville matkoille 4-5 edustajaa. Liite Matkan tarkoitus ja sisältö: Matkan tarkoituksena on ylläpitää ystävyysseurakuntasuhteisiin kuuluvia hyviä tapoja ja osoittaa myönteistä suhtautumista tämänlaatuisiin kutsuihin. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto ei ole vielä käsitellyt asiaa. Se tulee käsittelyyn , jolloin päätettäväksi tulee mahdollinen matkalle osallistuminen ja osallistujat. Mahdollisen matkan kustannuksista vastaa Kaarinan seurakunta. Kirkkoneuvostossa on päätetty, että säästöjen aikaansaamiseksi on yhtymän yksiköissä ja seurakunnissa toistaiseksi noudatettava ohjetta siitä, että kirkkoneuvosto hyväksyy ulkomaanmatkat. Kirkkoneuvosto hyväksyy Kaarinan seurakunnan anomuksen mukaisen Viron ystävyysseurakuntamatkan toteuttamisen anomuksesta ilmenevässä laajuudessa. Matkan kustannuksista vastaa Kaarinan seurakunta. Ilmoitus vs. kirkkoherra Tatu Kuoppalalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto ESITYS KIRKOLLISVEROPROSENTIN TARKISTAMISEKSI VUODELLE 2014 Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt huolensa yhtymän seurakuntien taloudellisesta tilanteesta. Seurakuntaneuvosto esittää kirkollisveroprosentin tarkistamista 1.25 prosenttiin vuodelle Liite Hallintojohtaja on toimittanut Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjaotteen talousjohtajalle tiedoksi vuoden 2014 talousarvion laadintaohjeiden valmistelua varten. Johtoryhmä on käsitellyt kirjelmän ja yhtyy päätösesitykseen. Kirkkoneuvosto merkitsee esityksen tiedokseen ja ottaa siinä esitetyt näkökohdat huomioon vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 243 TYÖNJOHTAJA HANNA-MARI LAISILAN VIRKAVAPAA-ANOMUS (salainen) 244 KATARIINAN JA PIIKKIÖN HAUTAUSMAIDEN TYÖNJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS Katariinan ja Piikkiön hautausmaiden työnjohtaja Hanna-Mari Laisila on virkavapaalla Yhtymän huonon taloustilanteen vuoksi viransijaisuus tulee täyttää sisäisesti uutta henkilöstöä palkkaamatta. Tehtävään pätevä on Turun hautausmaalla kiinteistötyöntekijänä toimiva puutarhuri Mia Martikainen. Hän on toiminut aiemmin työnjohtaja Hanna- Mari Laisilan sijaisena sekä työnjohtaja Anne Salon sijaisena sekä Hänen kiinteistötyöntekijän työnsä Turun hautausmaalla pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin. Kirkkoneuvosto päättää nimittää Katariinan ja Piikkiön hautausmaiden työnjohtajan viransijaiseksi puutarhuri Mia Martikaisen. Viran tehtäväkohtainen vaativuusryhmä on % välyksestä ja viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2301,05 euroa kuukaudessa. Vanhana työntekijänä Mia Martikaisen ei tarvitse esittää terveydentilatodistusta. Ilmoitus Mia Martikaiselle, Markku Mannerkorvelle ja taloustoimistolle.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 245 SELVITYS IT-ALUEKESKUKSEN NYKYTILANTEESTA JA TOIMINNASTA Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen antoi selvityksen arkkihiippakunnan it-alueen, jonka isäntäseurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on, tietoturvallisuuden tasosta tehdyn tarkastuskertomuksen havainnoista. KPMG:n laatima tarkastuskertomus oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa Koskisen antama selvitys merkitään tiedoksi. hyväksyttiin. 246 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on lähettänyt seurakuntayhtymälle avustusanomuksen Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Anomus sisältää vuoden 2012 toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, toiminnantarkastuskertomuksen ja vuoden 2013 talousarvion. Toimintakertomus vuodelta 2012 on seuraava: Liite Tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastuskertomus ja vuoden 2013 talousarvio ovat nähtävissä kokouksessa. Vuonna 2012 kirkkoneuvosto myönsi juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen. Juutalaisella seurakunnalla on Turussa erityisen pitkä kulttuuriperinne. Seurakunnalla on oma hautausmaa, jota se hoitaa itsenäisesti. Turkulaiset koulut, kristilliset opistot jne. käyvät opetuksensa puitteissa tutustumassa synagogaan, jolloin seurakunta kustannuksellaan hoitaa opastuksen. Talousjohtaja ehdottaa, että Turun juutalaiselle seurakunnalle maksetaan euron avustus hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää, että Turun juutalaiselle seurakunnalle myönnetään euron suuruinen avustus kustannuspaikalta 39900, Avustukset, käytettäväksi hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Turun juutalaisen seurakunnan tulee antaa vuonna 2014 tilitys siitä, että myönnetty avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 247 KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa kustannuspaikalla on euron määrärahavaraus nimeltään Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Määrärahasta on vuosittain maksettu kirkkoneuvoston päätöksellä avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto. Vuoden 2012 talousarviossa kirkollisiin tarkoituksiin osoitetusta euron määrärahasta jaettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Turun juutalaiselle seurakunnalle euroa. Kokouksessaan kirkkovaltuusto päätti euron jakamisesta yhdistyksille ja jätti euroa kirkkoneuvoston käyttöön, joka päätöksellään myönsi euroa Syvä laulu produktion musiikillisen osuuden toteuttamiseen. Taloustoimistossa laadittu jakoehdotus on seuraava: Liite Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Vuonna 2012 avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet toimintakertomuksensa, tuloslaskelmansa ja taseensa ja niiden perusteella on analysoitu yhdistysten varainhankinnassa avustusten suhdetta muusta toiminnasta saatuihin tuottoihin. Myönteisenä kriteerinä jakoehdotusta laadittaessa on pidetty anojayhdistyksen paikallisuutta. Suurimmat avustuksen saajat ovat edelleen Lounais-Suomen Partiopiiri ja Turun NMKY, joille kummallekin ehdotetaan euron avustusta. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Kahdelle yhdistykselle ei saapuneesta anomuksesta huolimatta ehdoteta avustusta ja perustelut ovat seuraavat: Herättäjä-Yhdistys ry On lähettänyt nähtävästi kaikille seurakunnille samansisältöisen yleisen avustusanomuksen toimintansa tukemiseen. Kotipaikka on Lapua. Yhdistykselle kerätään vuosittain kolehteja kirkoissa. Suomen Idäntyö UP ry Kotipaikka on Tervakoski. Tekee Itä-Euroopassa kansainvälistä diakoniatyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tekee kansainvälistä diakoniatyötä Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarviossa olevasta euron suuruisesta määrärahasta kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan avustuksia yhdistyksille liitteen 1 mukaisesti ja että kirkkoneuvoston käyttöön jätetään euroa. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 248 SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY:LLE VARATUN MÄÄRÄRAHAN MAKSAMINEN Suomen Merimieskirkko ry:n tukemiseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa euron määräraha kustannuspaikalla Suomen Merimieskirkko ry on lähettänyt vuodelta 2012 vuosikertomuksen, jonka sisältämät tilastot ja talousluvut sekä Turun merimieskirkkoa koskeva esittely ovat seuraavat: Liite Tuloslaskelma ja tase sekä vuosikertomus kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva määräraha euroa maksetaan Suomen Merimieskirkko ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus Suomen Merimieskirkko ry:lle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto PUHALLINORKESTERI SUMU RY:N VUODEN 2013 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä puhallinmusiikkityöllä on pitkät perinteet. Seurakuntien puhallinorkesteri syntyi aikoinaan Rafael Pulkkisen toimesta ja se toimi vaihtelevalla menestyksellä omana toiminnallisena yksikkönään Urpo Laaksosen vuonna 2004 päättyneeseen johtajakauteen saakka. Vuonna 1964 perustetun, aiemmin Sinikotkien soittokuntana, nyttemmin Sumu-nimellä tunnetun orkesterin johtajana toimi alkaen Rami Koskinen. Vuonna 2004 Urpo Laaksosen jätettyä tehtävänsä seurakuntien puhallinorkesterin johtajana, sovittiin siitä, että Sinikotkien orkesterin johtaja Rami Koskinen otti vastuulleen kummatkin orkesterit. Vuonna 2008 tehtiin selvityksiä siitä, miten puhallinmusiikin tulevaisuus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä voidaan turvata. Selvitysten perusteella todettiin mm. seuraavaa: Rafael Pulkkisen aikanaan perustama seurakuntien puhallinorkesteri oli kuihtunut varsinaisesta orkesterista Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa kokoontuvaksi harrastepiiriksi. Toimintaan liittyvä soitonopetus oli ollut kovin vähäistä, eikä tarvetta seurakuntien antamalle soitonopetukselle enää ollut olemassa. SUMU:n, entiseltä nimeltään Sinikotkien puhallinorkesteri, toimintaan osallistui aktiivisesti noin 25 soittajaa. Esitteensä mukaan pienestä torvisoittokunnasta täysimittaiseksi kasvanut puhallinorkesteri esittää pääasiassa viihde- ja tanssimusiikkia vanhoista iskelmistä kuumiin lattareihin ja swingistä merellisiin valsseihin. Orkesteri esiintyy tilausperusteisesti erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisissa juhlissa häistä oktoberfesteihin. Lisäksi orkesteri esittää hengellistä ja klassista musiikkia kirkollisissa tilaisuuksissa, näkyvimpinä keväinen partioparaati ja Tuomiokirkon kauneimmat joululaulut. SUMU ry ei perinteisestä nimestään Sinikotkien puhallinorkesteri huolimatta kuitenkaan kuulunut partiolippukunta Turun Sinikotkien organisaatioon. Vaikka orkesteri harjoittelee ja kokoontuu Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, ei orkesteri kuulunut myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan organisaatioon eikä sillä ollut hallinnollisesti määriteltyä paikkaa yhtymäorganisaatiossa. Kirkkoneuvoston päätöksellä puhallinorkesteritoiminnan jatko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymän on varannut alkaen SU- MU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Varatun avustuksen tulouttamisen ehtona on kirkkoneuvostolle toimitettu hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut. Orkesterin käytössä oleva yhtymän omaisuus lahjoitettiin sopimukseen liitetyn inventaarioluettelon mukaisena SUMU ry:n omistukseen. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, johon yhtymä edel-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto lyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi. Vuodesta 2009 alkaen SUMU ry:lle on vuosittain varattu seurakuntayhtymän talousarvioon määräraha omalle kustannuspaikalle yhteistoimintayhteisöjen avustusten ryhmässä kustannuspaikalla Määräraha vuosina oli euroa. Vuoden 2013 talousarvioon on merkitty euron määräraha. SUMU ry on toimittanut vuoden 2012 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelman. Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuoden 2012 toimintakertomus ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva euron määräraha maksetaan SUMU ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus SUMU ry:lle ja taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 250 RYMÄTTYLÄN KIRKKOJÄRVIYHDISTYKSEN TILITYS SAADUSTA AVUSTUKSESTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto myönsi kerta-avustuksena euroa Rymättylän kirkkojärviyhdistykselle kustannuspaikalta 39900, Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän retriitit pidetään pääasiassa Lomakoti Tammilehdossa, joka sijaitsee Rymättylän Kirkkojärven pohjoisrannalla. Avustuksen saajan edellytettiin toimittavan jälkikäteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Rymättylän kirkkojärviyhdistys on toimittanut seurakuntayhtymälle toimintakertomuksen vuodelta 2012 sekä kopion toimintakertomuksessa mainitun veneen moottorin hankinnasta. Toimintakertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilityksen Rymättylän kirkkojärviyhdistykselle kirkkovaltuuston päätöksellä maksetusta avustuksesta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 251 VEROKERTYMÄ TOUKOKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä toukokuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,33 % Arvio Toteutunut % 51,47 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,42 % Toteutunut % 65,31 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,50 % Toteutunut % 49,44 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä toukokuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 3,3 % alle vuoden 2012 toukokuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 3,5 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 2,4 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero toukok ( huhtik) toukok (huhtik) Koko maa - 2,0 % (- 3,0 %) - 2,9 % (- 4,5 %) Espoo - 2,6 % (- 3,6 %) - 6,9% (- 12,6 %) Helsinki - 3,0 % (- 4,0 %) - 5,1 % (- 8,9 %) Kuopio - 2,1 % (- 3,1 %) - 1,8 % (- 3,4 %) Lahti - 3,0 % (- 4,1 %) - 1,6 % (- 4,3%) Lieto - 1,7 % (- 2,8 %) - 3,0 % (- 4,7 %) Naantali - 2,3 % (- 3,4 %) - 0,9 % (- 8,6 %) Oulu - 5,5 % (- 6,3 %) - 7,3 % (- 8,1 %) Paimio - 3,6 % (- 4,8 %) - 10,2 % (- 17,4 %) Parainen - 0,6 % (- 1,6 %) - 11,4 % (- 16,0 %) Porvoo - 4,0 % (- 5,1 %) + 0,7 % (- 4,2 %) Raisio - 4,6 % (- 5,6 %) - 8,4 % (- 10,8 %) Salo - 4,3 % (- 5,4 %) - 27,4 % (- 18,1 %) Tampere - 2,1 % (- 3,2 %) - 1,5 % (+ 0,1 %)

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Uusikaupunki - 2,1 % (- 3,2 %) + 3,6 % (+ 31,2 %) Vantaa - 3,2 % (- 4,2 %) + 2,2 % (+ 0,0 %) Turku - 3,5 % (- 4,5 %) - 2,4 % (- 6,8 %) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisvero- ja yhteisöverokertymät ovat edelleen vuoden 2012 vastaavaa ajankohtaa pienemmät, mutta vähennys on kaventunut. Kirkollisverokertymävertailun suunta on ollut helmikuuta lukuun ottamatta koko alkuvuoden varsin valoisa: tammikuussa vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,8 %, helmikuussa 6,7 %, maaliskuussa 5,1 %, huhtikuussa 4,5 % ja toukokuussa 3,5 %. Yhteisöverokertymän vertailu edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin on seuraava: tammikuussa vähennystä edelliseen vuoteen oli 18,4 %, helmikuussa 8,3 %, maaliskuussa 5,7 %, huhtikuussa 6,8 % ja toukokuussa 2,4 %. Toukokuun lopun kirkollisverokertymä on viime vuosina ollut noin puolet koko vuoden kertymästä. Kirkollisverokertymä on 12,1 milj euroa. Mikäli tilastollinen kertymätahti jatkuisi samansuuntaisena, vuoden 2013 kertymä olisi noin 24,2 milj. euroa. Kun vertailukohteena on vain vuosi 2012, jolloin toukokuun loppuun mennessä oli kertynyt 52 % kokonaiskertymästä, ennuste johtaa 23,3 milj. euroon. Verrattaessa toukokuun lopun 2013 kirkollisverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 3,5 prosenttia. Vuonna 2012 kirkollisveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 3,5 prosentin vähennys johtaisi 23,5 milj. euroon. Näillä laskelmilla vuoden 2013 kirkollisverokertymäksi näyttäisi haarukoituvan 23,3 24,2 milj. euroa. Tammi huhtikuussa yhteisöverotilitykset ovat vaihdelleet eurosta euroon mutta toukokuussa yhteisöverotilitys oli hämmästyttävän suuri, 1,1 milj. euroa. Yhteisöverokertymä toukokuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on viime vuosina ollut noin 40 prosenttia. Yhteisöverokertymä on 2,4 milj. euroa. Kertymätahtien keskiarvo johtaisi 5,8 milj. euroon. Kun vertailukohteeksi otetaan vain vuosi 2012, ennusteet ovat seuraavat: Vuonna 2012 toukokuun loppuun mennessä oli kertynyt 49 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä vuonna 2013 johtaisi 4,8 milj. euroon. Verrattaessa toukokuun lopun 2013 yhteisöverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 2,4 prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 2,4 prosentin vähennys johtaisi 4,8 milj. euroon. Tämänhetkinen tilanne näyttää siltä, että talousarvioon nyt merkitty 28,1 milj. euron kokonaiskertymä on varsin lähellä oikeaa. Kertymien huolellista seuraamista sekä kertymien pohjalta suoritettavaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa jatketaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä toukokuun loppuun mennessä.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 252 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN SÄÄSTÖJEN ANTAMINEN SEURAKUN- TIEN KÄYTTÖÖN JA TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄN YLITYKSEN VELOITTAMINEN SEURAKUNNALTA Kirkkovaltuuston päättämään rahanjakomalliin sisältyy periaate, jonka mukaan seurakunnalle syntyvä säästö annetaan asianomaisen seurakunnan käyttöön seuraavan vuoden talousarviomuutoksella. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt menonsa, se joutuu seuraavan vuoden talousarviomuutoksella osoittamaan katteen ylitykselle. Vuonna 2012 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa. Säästöjä on yhdeksälle seurakunnalle jäänyt yhteensä euroa ja yhden seurakunnan ylitys on euroa. Määrärahan nettolisäys vuoden 2013 talousarvioon on euroa. Säästöt ja ylitys olivat seuraavat Tuomiokirkkoseurakunta Mikaelinseurakunta Martinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta Piikkiön seurakunta Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin tai kohdistetaanko siirtyvä vähennys palkkaus- vai toimintamenoihin. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä siirtyvän määrärahan käyttösuunnitelma tai vähennettävän määrärahan poistosuunnitelma ja toimittaa se taloustoimistoon syyskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee kuluvalle vuodelle talousarviomuutoksen, jolla yhdeksälle paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset, yhteensä euroa, ja yhdeltä paikallisseurakunnalta vähennetään euroa. Määrärahojen nettolisäys vuoden 2013 talousarvioon on euroa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto VUODEN 2014 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne huononi edelleen oleellisesti vuoden 2012 aikana. Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu 5,1 miljoonan euron alijäämään ja tulos osoitti ,55 euron alijäämää. Rahastosalkun nettotuotto oli noin 2 miljoonaa euroa. Rahastosalkusta kotiutettiin euroa, mikä vaikuttaa alentavasti tuleviin rahoitustuottoihin. Verrattuna vuoteen 2011 laskivat ansio- ja pääomatuloverot 2 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 18 % verrattuna vuoteen Yhteensä verotuloja kertyi euroa eli euroa (5 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kokonaiskertymä oli ollut euroa. Keskuskirjanpidon tilinpäätöksen rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden aikana kassavarat vähenivät ,38 euroa, vaikka uutta lainaa otettiin euroa. Vuoden 2013 talousarvion toisessa lukemisessa kirkkoneuvoston kokouksessa vuoden 2012 verotulokertymäksi voitiin toteutumien perusteella tehtyjen todennäköisyyslaskelmien perusteella ennakoida vielä 30,6 milj euroa. Toteutumaennusteeseen pohjautuen vuoden 2013 verokertymäarvioksi esitettiin 30,1 milj. euroa, jossa oli otettu huomioon yhteisöverotuoton raju lasku. Lopulta vuonna 2012 kertyikin yhteensä vain 29,2 milj euroa ja silloin todettiin, että vuoden 2013 kertymäarvio oli 1,5-2 milj euroa liian optimistinen. Sen vuoksi kirkkovaltuuston toimeksiannosta valmisteltiin verotulopohjan alenemisen huomioiva talousarviomuutosehdotus vuodelle 2013 ja muutosehdotus hyväksyttiin kirkkovaltuustossa Kirkkovaltuustossa vahvistetun vuoden 2013 talousarviomuutoksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosassa toimintakuluihin tehtiin euron vähennykset ja toimintatuottoihin euron lisäykset. Verotuloarviota vähennettiin 2 milj euroa. Rahoitustuottoja lisättiin 0,6 milj euroa. Asuinhuoneistoja suunnitellaan myytäväksi siten, että niistä saadaan 0,8 milj euron satunnaiset tuotot. Talousarviomuutoksen jälkeen toimintakate on euroa ja vuosikate euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen vuoden 2013 talousarvio päätyy euron tilikauden tappioon. Vuoden 2013 investointisuunnitelmaan tehtiin yhteensä euron vähennykset. Talousarviomuutoksen ja investointisuunnitelmamuutoksen jälkeen rahoituslaskelma ennakoi kassavarojen pienentyvän 1,6 milj euroa vuonna Vuonna 2012 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä yhteensä euroa ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa eurolla. Määrärahajako-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto malliin sisältyvän periaatteen mukaisesti vuoden 2013 kesäkuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle esitetään tehtäväksi vuoden 2013 talousarvioon euron nettomääräinen talousarviomuutos, jolla vuoden 2012 säästöt myönnetään yhdeksälle seurakunnalle ja yhdeltä seurakunnalta vuonna 2012 syntynyt ylitys vähennetään. Tämän muutoksen jälkeen vuoden 2013 talousarvio tulee päätymään euron tilikauden tappioon. Kirkkoneuvoston asettama rakennetoimikunta antoi väliraporttinsa Raportissa todetaan vuoden 2014 talousarvion laadinnasta, että ohjeiden tulee perustua seuraaville elementeille: Talous tasapainoon kolmessa vuodessa Talousarvion loppusumman tulee laskea jonkin verran, jotta rakenteellista 2,5 milj euron vajetta saadaan kurottua riittävä määrä. Viimeistään talousarvion loppusumman tulisi olla positiivinen vuodelle 2016, jotta mahdollisiin seurakuntaliitoksiin, kuntauudistuksen niin edellyttäessä, voitaisiin mennä tasapainotetulla taloudella. Käytännössä tämä merkitsee noin euron vuosittaisia säästötarpeita, joka vastaa noin 2 3 prosentin vuotuista alenemaa. Eri yksikköjen erilainen kustannusrakenne tulee huomioida talousarvio-ohjeissa Ohjeissa olisi hyvä luoda mekanismeja, joilla tavoiteltavaa resurssien yhteiskäyttöä tuettaisiin Ohjeissa lähdettäisiin sisäisten vuokrien käytössä olosta Ohjeissa voitaisiin varata rahaa yhteishankkeisiin nykyistä enemmän, jolloin voitaisiin saada käytännön kokemuksia seurakunta- ja yksikkörajojen ylittävästä yhteistyöstä Mahdollinen kassavarojen aleneminen kompensoidaan etupäässä tuottamattomimpia kiinteistösijoituskohteita myymällä Vuoden 2013 toukokuun lopun toteutumien perusteella ei ole syytä odottaa verotulojen kasvua vaan todennäköisempää on, että kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä tulee olemaan talousarvioon merkityn ennusteen, noin 28 miljoonan euron suuruinen. Keskuskirjanpidon vuoden 2012 budjetoidut palkkamenot olivat euroa ja toteutuneet palkkamenot euroa. Ensi vuoden korotusvaikutuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Talousarvion henkilökuntaliite voidaan laskea siten, että kustannuksiin otetaan mukaan yhden prosentin korotusvaraus. Harkinnanvaraisten palkanosien kustannusvaikutuksia ei voida vielä laskea. Kirkkovaltuuston tekemän vuoden 2013 talousarviomuutoksen vähennykset koskivat kipeästi monia yksiköitä ja lisävähennysten puristaminen ilman tarkkaan harkittuja rakenteellisia muutoksia saattaisi johtaa tässä vaiheessa jo eräiden toimintojen halvaantumiseen. On odotettavissa, että rakennetoimikunnalta on tulossa toiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä painavia toimenpide-ehdotuksia. Sen vuoksi vuoden 2014 talousarvioon ei

16 Yhteinen kirkkoneuvosto tässä vaiheessa ehdoteta lisävähennyksiä eli laadinnan lähtökohdaksi otetaan nollalinja. Kun palkkamenoihin lasketaan yhden prosentin korotus, käytännössä toimintaan tarkoitetut määrärahat supistuvat. Lisävähennyksistä luopuminen vuoden 2014 talousarviota laadittaessa edellyttää kuitenkin sitä, että yksiköt sitoutuvat noudattamaan rakennetoimikunnasta tulevia toiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpideehdotuksia. Paikallisseurakuntien määräraha jaetaan kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahajakomallin mukaisesti jäsenmäärän perusteella. Jaettava määräraha vuonna 2014 on kirkkovaltuuston tekemällä vuoden 2013 talousarviomuutoksella oikaistu summa eli euroa. Yksiköt laativat vuodeksi 2014 toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2014 talousarvion laadintaan: Toimintasuunnitelma: vuodelle 2014 laaditaan toimintasuunnitelma sekä vuosille 2015 ja 2016 asetetaan avaintavoitteet yksikköjen tulee käyttää kirkkoneuvoston aikaisemmin vahvistamaa suunnittelulomaketta, joka on osoitteessa Y: /Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2014 toimintasuunnitelmat jokainen yksikkö käy noutamassa tyhjän suunnittelulomakkeen yllä mainitusta osoitteesta, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen oman yksikkönsä nimellä osoitteeseen Y: /Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2014 toimintasuunnitelmat viimeistään suunnitelmalomakkeen enimmäispituus on yksi A4 ja sen tulee olla sellaisenaan otettavissa talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen konkreettiseen avaintavoitteeseen, joiden saavuttaminen on mahdollista todeta kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristökasvatussuunnitelmaa kokouksessaan ja päättänyt, että kukin yksikkö huomioi suunnitelman talousarvioiden laadinnan yhteydessä esittämällä kunkin talousarviovuoden ympäristötavoitteisiin yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen Talousarvioesitys: talousarvioesityksessä noudatetaan hallitusti nollalinjaa

17 Yhteinen kirkkoneuvosto mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen mennessä mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle mennessä Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talousjohtaja Irma Hokka muutti virkoja ja toimia koskevien muutosesitysten palauttamisajaksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu esitti, että talousjohtajan esityksessä oleva kohta: talousarvioesityksessä noudatetaan hallitusti nollalinjaa korvataan seuraavalla ohjeella: talousarvioesityksiä laadittaessa noudatetaan hallitusti linjaa, jossa toteutuu 3 %:n alenema tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion mukaiseen tasoon. Marika Lahti kannatti esitystä. Keskustelun jälkeen toteutetussa äänestyksessä esittelijän esityksen kannalla olivat puheenjohtaja Heimo Rinne sekä Merja Ainasoja. Muut kirkkoneuvoston jäsenet Seija Hemling, Marika Lahti, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Siv Sandberg, Ari Suominen ja Päivi Salminen kannattivat Juha Napun muutosesitystä. Esityksen mukaan lukuun ottamatta Napun esityksestä ilmenevää prosenttimuutosta. 254 TURUN MUSEOKESKUKSEN TAULULAINAUSPYYNTÖ Turun museokeskus on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lainaksi Wäinö Aaltosen museossa pidettävään Manno Kalliomäki ja ajan kuvat -näyttelyyn Maarian pappilan yläsalissa olevaa taulua Ulkona, inv.nro 1067, koko 129 x 112,8 cm. Toivottu laina-aika on Turun museokeskus vastaa esineiden kuljetuskustannuksista, vakuutuksista ja muista mahdollisista kustannuksista. Intendentti Riikka Kaisti puoltaa anomusta.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää suostua Turun museokeskuksen taululainauspyyntöön edellytyksellä, että Turun museokeskus vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan lainasopimuksen ja hoitamaan lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus Turun museokeskukselle ja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 255 SOPIMUKSEN TEKEMINEN PANSION SEURAKUNTATALON MAKSAMATTOMASTA MAA- ALUEEN KAUPPAHINNASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Valmet Oyj (nykyinen Metso Oy/Metso Paper Oy) tekivät sopimuksen, jonka perusteella vanhan Pansion seurakuntatalon vuokralla ollut maa-alue siirtyy seurakuntayhtymän omistukseen ja samalla vieressä sijainnut asuinkerrostalo ns. Insinööritalo tuli myös seurakuntayhtymän omistukseen. Seurakuntayhtymä on vuokrannut vanhan seurakuntatalon sekä Insinööritalon Suomen Punaiselle Ristille pakolaisten vastaanottokeskukseksi. Sopimuksen mukaan loppuosa kauppahinnasta markkaa (n ) erääntyy maksettavaksi, kun myydylle alueelle saadaan laaditun asemakaavamuutosluonnoksen mukainen asuinrakennusalueeksi vahvistettu asemakaava ja luonnoksen mukainen rakennusoikeus, yhteensä krs-m², josta lisärakennusoikeutta 950 krs-m². Kauppakirja kuuluu seuraavasti: Liite Kauppakirja laadittiin maaliskuussa 1998 ja silloin oli ajatuksena, että lähitulevaisuudessa vietäisiin eteenpäin vuoden 1991 lopulla laadittua asemakaavamuutosluonnosta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, eikä nyt myöskään lähitulevaisuudessa ole näkyvissä tarvetta kaavan muuttamiseen. Koska loppuosa kauppahinnasta on roikkunut maksamattomana yli 15 vuotta, lähestyi Metso Oyj/Metso Paper Oy seurakuntayhtymää ajatuksella, että tehdään sopimus, jolla ko. maksamaton kauppasumma kuitataan. Esityksen mukaan maksetaan puolet loppuosan kauppahinnasta eli ,50 euroa ja tällä kuitataan maksamaton sopimuksen mukainen summa kokonaan. Tämän jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole enää muita vaatimuksia toisiinsa.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varauduttu ko. kauppasumman maksuun, joten kirkkovaltuuston tulee myöntää sopimusta varten lisämäärärahaa, joka on maksamattoman puolikkaan kauppasumman suuruinen. Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan esitetyn sopimuksen, jolla kauppakirjan, päivätty , maksamaton kauppahinta euroa kuitataan kokonaan maksetuksi, kun seurakuntayhtymä maksaa kauppasummasta puoliosuuden ,50 euroa. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan sopimuksen ja luovuttamaan kauppasumman. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahan euroa ko. kauppasumman maksamiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 LAINAN OTTAMINEN VARISSUON ASUINTALOJEN PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUK- SEEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Varissuon asuintalot, joihin kuuluu 4 taloa, jotka ovat valmistuneet vuosina Hyväksytyn talousarvion mukaisesti parvekkeiden peruskorjaus on aloitettu ja talojen A ja B osalta se on valmis ja talojen C ja D osalta korjaus valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Parvekkeiden peruskorjaus on rahoitettu tähän mennessä aikaisemmilta vuosilta säästetyillä asuintalovarauksilla, joita oli n Näiden omien varojen lisäksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta euroa. Periaatteena on, että sijoituskohteita ei rahoiteta verotuloin, vaan ne rahoitetaan normaalisti rahalaitosten kautta. Kiinteistötoimisto on pyytänyt kolmelta rahoituslaitokselta, Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj ja Turun Seudun Osuuspankki, tarjoukset lainasta. Laina-ajaksi on ajateltu 5 vuotta ja lainaa pystytään lyhentämään saaduilla vuokratuloilla. Lainatarjouspyyntö kuuluu seuraavasti: Liite Tarjoukset saadaan takaisin tiistaina ja ne esitellään kokouksessa.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkolain 9. luvun 1 :n mukaan lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina, päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa euron suuruisen lainan Varissuon asuintalojen parvekkeiden peruskorjausta varten ja hyväksyy kirkkoneuvoston esittämän edullisimman lainatarjouksen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 257 TURUN JA KAARINAN N JA SIIHEN KUULUVIEN PAIKALLIS- SEURAKUNTIEN VALMIUSSUUNNITELMAN 2013 HYVÄKSYMINEN (salainen) 258 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Juha Nappu Pekka Saarela Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (12) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (12) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 2.10.2013 klo 14.00-16.47, tauko klo 15.05-15.20 ja 16.10.-16.20 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot