TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen, poistui :n 255 jälkeen. Puhakka Maria jäsen, poistui :n 255 jälkeen. Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo na. Rinne Katri Öhman Björn Kuoppala Tatu Nieminen Mikko kana. Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Timo Koskinen Minna Vesanto kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistu :n 253 aikana. kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 255 aika- kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra vs. kirkkoherra, poistui :n 253 ai- talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri tietohallintopäällikkö tiedottaja Poissa Vahtola Pirjo kirkkoherra Hermonen Merja kirkkoherra Paasio Pertti jäsen Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Huovinen Pentti kv:n pj Heino Paula tiedotuspäällikkö

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 235 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 236 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 237 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan, jolle lisättiin hallintojohtajan asioihin viimeiseksi asiakohdaksi tietohallintopäällikkö Timo Koskisen selvitys It-aluekeskuksen nykytilanteesta ja toiminnasta. lista lisäyksin hyväksyttiin. 238 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pekka Saarela. 239 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä N:o 115, Tuomiokapituli on päättänyt pastori Laura Kajalan pyynnöstä lakkauttaa hänen virkamääräyksensä Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) viransijaiseksi lukien N:o 121, Tuomiokapituli on päättänyt: Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen

3 Yhteinen kirkkoneuvosto perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, että Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen ja Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella, että Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaa ei täytetä ajalla N:o 122, Tuomiokapituli on päättänyt Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, että Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (III) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 240 PERHENEUVOJA MARI KINNUSEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Perheneuvoja Mari Kinnusen anomus kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen. Sivutoimen tehtävät tapahtuvat perheneuvojan työaikani ulkopuolella ja ovat yksilöpsykoterapeuttina toimimista, arviolta noin 24h kuukaudessa. Toiminta ei haittaa tai vaikeuta perheneuvojan virkatehtäviäni. Lähiesimieheni perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall puoltaa anomusta. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi perheneuvoja Mari Kinnusen ilmoituksen sivutoimisena yksilöpsykoterapeuttina toimimisesta.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Mari Kinnuselle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kinnusen toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheneuvojana eikä vaarantaa luottamusta Kinnusen tasapuolisuuteen viranhoidossa. Mari Kinnunen ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus Mari Kinnuselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 241 KAARINAN SEURAKUNNAN ANOMUS YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKAAN Kaarinan seurakunta on saanut kutsun osallistua Viron ystävyysseurakuntansa Laiusen kirkkoherran Georg Glaasen virkaanasettamisjuhlaan Kaarinan seurakunnalla on ollut tapana lähettää Ystävyysseurakuntasuhteita ylläpitäville matkoille 4-5 edustajaa. Liite Matkan tarkoitus ja sisältö: Matkan tarkoituksena on ylläpitää ystävyysseurakuntasuhteisiin kuuluvia hyviä tapoja ja osoittaa myönteistä suhtautumista tämänlaatuisiin kutsuihin. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto ei ole vielä käsitellyt asiaa. Se tulee käsittelyyn , jolloin päätettäväksi tulee mahdollinen matkalle osallistuminen ja osallistujat. Mahdollisen matkan kustannuksista vastaa Kaarinan seurakunta. Kirkkoneuvostossa on päätetty, että säästöjen aikaansaamiseksi on yhtymän yksiköissä ja seurakunnissa toistaiseksi noudatettava ohjetta siitä, että kirkkoneuvosto hyväksyy ulkomaanmatkat. Kirkkoneuvosto hyväksyy Kaarinan seurakunnan anomuksen mukaisen Viron ystävyysseurakuntamatkan toteuttamisen anomuksesta ilmenevässä laajuudessa. Matkan kustannuksista vastaa Kaarinan seurakunta. Ilmoitus vs. kirkkoherra Tatu Kuoppalalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto ESITYS KIRKOLLISVEROPROSENTIN TARKISTAMISEKSI VUODELLE 2014 Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt huolensa yhtymän seurakuntien taloudellisesta tilanteesta. Seurakuntaneuvosto esittää kirkollisveroprosentin tarkistamista 1.25 prosenttiin vuodelle Liite Hallintojohtaja on toimittanut Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjaotteen talousjohtajalle tiedoksi vuoden 2014 talousarvion laadintaohjeiden valmistelua varten. Johtoryhmä on käsitellyt kirjelmän ja yhtyy päätösesitykseen. Kirkkoneuvosto merkitsee esityksen tiedokseen ja ottaa siinä esitetyt näkökohdat huomioon vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 243 TYÖNJOHTAJA HANNA-MARI LAISILAN VIRKAVAPAA-ANOMUS (salainen) 244 KATARIINAN JA PIIKKIÖN HAUTAUSMAIDEN TYÖNJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS Katariinan ja Piikkiön hautausmaiden työnjohtaja Hanna-Mari Laisila on virkavapaalla Yhtymän huonon taloustilanteen vuoksi viransijaisuus tulee täyttää sisäisesti uutta henkilöstöä palkkaamatta. Tehtävään pätevä on Turun hautausmaalla kiinteistötyöntekijänä toimiva puutarhuri Mia Martikainen. Hän on toiminut aiemmin työnjohtaja Hanna- Mari Laisilan sijaisena sekä työnjohtaja Anne Salon sijaisena sekä Hänen kiinteistötyöntekijän työnsä Turun hautausmaalla pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin. Kirkkoneuvosto päättää nimittää Katariinan ja Piikkiön hautausmaiden työnjohtajan viransijaiseksi puutarhuri Mia Martikaisen. Viran tehtäväkohtainen vaativuusryhmä on % välyksestä ja viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2301,05 euroa kuukaudessa. Vanhana työntekijänä Mia Martikaisen ei tarvitse esittää terveydentilatodistusta. Ilmoitus Mia Martikaiselle, Markku Mannerkorvelle ja taloustoimistolle.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 245 SELVITYS IT-ALUEKESKUKSEN NYKYTILANTEESTA JA TOIMINNASTA Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen antoi selvityksen arkkihiippakunnan it-alueen, jonka isäntäseurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on, tietoturvallisuuden tasosta tehdyn tarkastuskertomuksen havainnoista. KPMG:n laatima tarkastuskertomus oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa Koskisen antama selvitys merkitään tiedoksi. hyväksyttiin. 246 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on lähettänyt seurakuntayhtymälle avustusanomuksen Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Anomus sisältää vuoden 2012 toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, toiminnantarkastuskertomuksen ja vuoden 2013 talousarvion. Toimintakertomus vuodelta 2012 on seuraava: Liite Tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastuskertomus ja vuoden 2013 talousarvio ovat nähtävissä kokouksessa. Vuonna 2012 kirkkoneuvosto myönsi juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen. Juutalaisella seurakunnalla on Turussa erityisen pitkä kulttuuriperinne. Seurakunnalla on oma hautausmaa, jota se hoitaa itsenäisesti. Turkulaiset koulut, kristilliset opistot jne. käyvät opetuksensa puitteissa tutustumassa synagogaan, jolloin seurakunta kustannuksellaan hoitaa opastuksen. Talousjohtaja ehdottaa, että Turun juutalaiselle seurakunnalle maksetaan euron avustus hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää, että Turun juutalaiselle seurakunnalle myönnetään euron suuruinen avustus kustannuspaikalta 39900, Avustukset, käytettäväksi hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Turun juutalaisen seurakunnan tulee antaa vuonna 2014 tilitys siitä, että myönnetty avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 247 KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa kustannuspaikalla on euron määrärahavaraus nimeltään Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Määrärahasta on vuosittain maksettu kirkkoneuvoston päätöksellä avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto. Vuoden 2012 talousarviossa kirkollisiin tarkoituksiin osoitetusta euron määrärahasta jaettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Turun juutalaiselle seurakunnalle euroa. Kokouksessaan kirkkovaltuusto päätti euron jakamisesta yhdistyksille ja jätti euroa kirkkoneuvoston käyttöön, joka päätöksellään myönsi euroa Syvä laulu produktion musiikillisen osuuden toteuttamiseen. Taloustoimistossa laadittu jakoehdotus on seuraava: Liite Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Vuonna 2012 avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet toimintakertomuksensa, tuloslaskelmansa ja taseensa ja niiden perusteella on analysoitu yhdistysten varainhankinnassa avustusten suhdetta muusta toiminnasta saatuihin tuottoihin. Myönteisenä kriteerinä jakoehdotusta laadittaessa on pidetty anojayhdistyksen paikallisuutta. Suurimmat avustuksen saajat ovat edelleen Lounais-Suomen Partiopiiri ja Turun NMKY, joille kummallekin ehdotetaan euron avustusta. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Kahdelle yhdistykselle ei saapuneesta anomuksesta huolimatta ehdoteta avustusta ja perustelut ovat seuraavat: Herättäjä-Yhdistys ry On lähettänyt nähtävästi kaikille seurakunnille samansisältöisen yleisen avustusanomuksen toimintansa tukemiseen. Kotipaikka on Lapua. Yhdistykselle kerätään vuosittain kolehteja kirkoissa. Suomen Idäntyö UP ry Kotipaikka on Tervakoski. Tekee Itä-Euroopassa kansainvälistä diakoniatyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tekee kansainvälistä diakoniatyötä Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarviossa olevasta euron suuruisesta määrärahasta kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan avustuksia yhdistyksille liitteen 1 mukaisesti ja että kirkkoneuvoston käyttöön jätetään euroa. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 248 SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY:LLE VARATUN MÄÄRÄRAHAN MAKSAMINEN Suomen Merimieskirkko ry:n tukemiseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa euron määräraha kustannuspaikalla Suomen Merimieskirkko ry on lähettänyt vuodelta 2012 vuosikertomuksen, jonka sisältämät tilastot ja talousluvut sekä Turun merimieskirkkoa koskeva esittely ovat seuraavat: Liite Tuloslaskelma ja tase sekä vuosikertomus kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva määräraha euroa maksetaan Suomen Merimieskirkko ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus Suomen Merimieskirkko ry:lle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto PUHALLINORKESTERI SUMU RY:N VUODEN 2013 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä puhallinmusiikkityöllä on pitkät perinteet. Seurakuntien puhallinorkesteri syntyi aikoinaan Rafael Pulkkisen toimesta ja se toimi vaihtelevalla menestyksellä omana toiminnallisena yksikkönään Urpo Laaksosen vuonna 2004 päättyneeseen johtajakauteen saakka. Vuonna 1964 perustetun, aiemmin Sinikotkien soittokuntana, nyttemmin Sumu-nimellä tunnetun orkesterin johtajana toimi alkaen Rami Koskinen. Vuonna 2004 Urpo Laaksosen jätettyä tehtävänsä seurakuntien puhallinorkesterin johtajana, sovittiin siitä, että Sinikotkien orkesterin johtaja Rami Koskinen otti vastuulleen kummatkin orkesterit. Vuonna 2008 tehtiin selvityksiä siitä, miten puhallinmusiikin tulevaisuus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä voidaan turvata. Selvitysten perusteella todettiin mm. seuraavaa: Rafael Pulkkisen aikanaan perustama seurakuntien puhallinorkesteri oli kuihtunut varsinaisesta orkesterista Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa kokoontuvaksi harrastepiiriksi. Toimintaan liittyvä soitonopetus oli ollut kovin vähäistä, eikä tarvetta seurakuntien antamalle soitonopetukselle enää ollut olemassa. SUMU:n, entiseltä nimeltään Sinikotkien puhallinorkesteri, toimintaan osallistui aktiivisesti noin 25 soittajaa. Esitteensä mukaan pienestä torvisoittokunnasta täysimittaiseksi kasvanut puhallinorkesteri esittää pääasiassa viihde- ja tanssimusiikkia vanhoista iskelmistä kuumiin lattareihin ja swingistä merellisiin valsseihin. Orkesteri esiintyy tilausperusteisesti erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisissa juhlissa häistä oktoberfesteihin. Lisäksi orkesteri esittää hengellistä ja klassista musiikkia kirkollisissa tilaisuuksissa, näkyvimpinä keväinen partioparaati ja Tuomiokirkon kauneimmat joululaulut. SUMU ry ei perinteisestä nimestään Sinikotkien puhallinorkesteri huolimatta kuitenkaan kuulunut partiolippukunta Turun Sinikotkien organisaatioon. Vaikka orkesteri harjoittelee ja kokoontuu Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, ei orkesteri kuulunut myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan organisaatioon eikä sillä ollut hallinnollisesti määriteltyä paikkaa yhtymäorganisaatiossa. Kirkkoneuvoston päätöksellä puhallinorkesteritoiminnan jatko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymän on varannut alkaen SU- MU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Varatun avustuksen tulouttamisen ehtona on kirkkoneuvostolle toimitettu hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut. Orkesterin käytössä oleva yhtymän omaisuus lahjoitettiin sopimukseen liitetyn inventaarioluettelon mukaisena SUMU ry:n omistukseen. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, johon yhtymä edel-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto lyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi. Vuodesta 2009 alkaen SUMU ry:lle on vuosittain varattu seurakuntayhtymän talousarvioon määräraha omalle kustannuspaikalle yhteistoimintayhteisöjen avustusten ryhmässä kustannuspaikalla Määräraha vuosina oli euroa. Vuoden 2013 talousarvioon on merkitty euron määräraha. SUMU ry on toimittanut vuoden 2012 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelman. Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuoden 2012 toimintakertomus ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva euron määräraha maksetaan SUMU ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus SUMU ry:lle ja taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 250 RYMÄTTYLÄN KIRKKOJÄRVIYHDISTYKSEN TILITYS SAADUSTA AVUSTUKSESTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto myönsi kerta-avustuksena euroa Rymättylän kirkkojärviyhdistykselle kustannuspaikalta 39900, Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän retriitit pidetään pääasiassa Lomakoti Tammilehdossa, joka sijaitsee Rymättylän Kirkkojärven pohjoisrannalla. Avustuksen saajan edellytettiin toimittavan jälkikäteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Rymättylän kirkkojärviyhdistys on toimittanut seurakuntayhtymälle toimintakertomuksen vuodelta 2012 sekä kopion toimintakertomuksessa mainitun veneen moottorin hankinnasta. Toimintakertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilityksen Rymättylän kirkkojärviyhdistykselle kirkkovaltuuston päätöksellä maksetusta avustuksesta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 251 VEROKERTYMÄ TOUKOKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä toukokuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,33 % Arvio Toteutunut % 51,47 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,42 % Toteutunut % 65,31 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,50 % Toteutunut % 49,44 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä toukokuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 3,3 % alle vuoden 2012 toukokuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 3,5 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 2,4 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero toukok ( huhtik) toukok (huhtik) Koko maa - 2,0 % (- 3,0 %) - 2,9 % (- 4,5 %) Espoo - 2,6 % (- 3,6 %) - 6,9% (- 12,6 %) Helsinki - 3,0 % (- 4,0 %) - 5,1 % (- 8,9 %) Kuopio - 2,1 % (- 3,1 %) - 1,8 % (- 3,4 %) Lahti - 3,0 % (- 4,1 %) - 1,6 % (- 4,3%) Lieto - 1,7 % (- 2,8 %) - 3,0 % (- 4,7 %) Naantali - 2,3 % (- 3,4 %) - 0,9 % (- 8,6 %) Oulu - 5,5 % (- 6,3 %) - 7,3 % (- 8,1 %) Paimio - 3,6 % (- 4,8 %) - 10,2 % (- 17,4 %) Parainen - 0,6 % (- 1,6 %) - 11,4 % (- 16,0 %) Porvoo - 4,0 % (- 5,1 %) + 0,7 % (- 4,2 %) Raisio - 4,6 % (- 5,6 %) - 8,4 % (- 10,8 %) Salo - 4,3 % (- 5,4 %) - 27,4 % (- 18,1 %) Tampere - 2,1 % (- 3,2 %) - 1,5 % (+ 0,1 %)

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Uusikaupunki - 2,1 % (- 3,2 %) + 3,6 % (+ 31,2 %) Vantaa - 3,2 % (- 4,2 %) + 2,2 % (+ 0,0 %) Turku - 3,5 % (- 4,5 %) - 2,4 % (- 6,8 %) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisvero- ja yhteisöverokertymät ovat edelleen vuoden 2012 vastaavaa ajankohtaa pienemmät, mutta vähennys on kaventunut. Kirkollisverokertymävertailun suunta on ollut helmikuuta lukuun ottamatta koko alkuvuoden varsin valoisa: tammikuussa vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,8 %, helmikuussa 6,7 %, maaliskuussa 5,1 %, huhtikuussa 4,5 % ja toukokuussa 3,5 %. Yhteisöverokertymän vertailu edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin on seuraava: tammikuussa vähennystä edelliseen vuoteen oli 18,4 %, helmikuussa 8,3 %, maaliskuussa 5,7 %, huhtikuussa 6,8 % ja toukokuussa 2,4 %. Toukokuun lopun kirkollisverokertymä on viime vuosina ollut noin puolet koko vuoden kertymästä. Kirkollisverokertymä on 12,1 milj euroa. Mikäli tilastollinen kertymätahti jatkuisi samansuuntaisena, vuoden 2013 kertymä olisi noin 24,2 milj. euroa. Kun vertailukohteena on vain vuosi 2012, jolloin toukokuun loppuun mennessä oli kertynyt 52 % kokonaiskertymästä, ennuste johtaa 23,3 milj. euroon. Verrattaessa toukokuun lopun 2013 kirkollisverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 3,5 prosenttia. Vuonna 2012 kirkollisveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 3,5 prosentin vähennys johtaisi 23,5 milj. euroon. Näillä laskelmilla vuoden 2013 kirkollisverokertymäksi näyttäisi haarukoituvan 23,3 24,2 milj. euroa. Tammi huhtikuussa yhteisöverotilitykset ovat vaihdelleet eurosta euroon mutta toukokuussa yhteisöverotilitys oli hämmästyttävän suuri, 1,1 milj. euroa. Yhteisöverokertymä toukokuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on viime vuosina ollut noin 40 prosenttia. Yhteisöverokertymä on 2,4 milj. euroa. Kertymätahtien keskiarvo johtaisi 5,8 milj. euroon. Kun vertailukohteeksi otetaan vain vuosi 2012, ennusteet ovat seuraavat: Vuonna 2012 toukokuun loppuun mennessä oli kertynyt 49 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä vuonna 2013 johtaisi 4,8 milj. euroon. Verrattaessa toukokuun lopun 2013 yhteisöverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 2,4 prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 2,4 prosentin vähennys johtaisi 4,8 milj. euroon. Tämänhetkinen tilanne näyttää siltä, että talousarvioon nyt merkitty 28,1 milj. euron kokonaiskertymä on varsin lähellä oikeaa. Kertymien huolellista seuraamista sekä kertymien pohjalta suoritettavaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa jatketaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä toukokuun loppuun mennessä.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 252 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN SÄÄSTÖJEN ANTAMINEN SEURAKUN- TIEN KÄYTTÖÖN JA TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄN YLITYKSEN VELOITTAMINEN SEURAKUNNALTA Kirkkovaltuuston päättämään rahanjakomalliin sisältyy periaate, jonka mukaan seurakunnalle syntyvä säästö annetaan asianomaisen seurakunnan käyttöön seuraavan vuoden talousarviomuutoksella. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt menonsa, se joutuu seuraavan vuoden talousarviomuutoksella osoittamaan katteen ylitykselle. Vuonna 2012 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa. Säästöjä on yhdeksälle seurakunnalle jäänyt yhteensä euroa ja yhden seurakunnan ylitys on euroa. Määrärahan nettolisäys vuoden 2013 talousarvioon on euroa. Säästöt ja ylitys olivat seuraavat Tuomiokirkkoseurakunta Mikaelinseurakunta Martinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta Piikkiön seurakunta Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin tai kohdistetaanko siirtyvä vähennys palkkaus- vai toimintamenoihin. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä siirtyvän määrärahan käyttösuunnitelma tai vähennettävän määrärahan poistosuunnitelma ja toimittaa se taloustoimistoon syyskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee kuluvalle vuodelle talousarviomuutoksen, jolla yhdeksälle paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset, yhteensä euroa, ja yhdeltä paikallisseurakunnalta vähennetään euroa. Määrärahojen nettolisäys vuoden 2013 talousarvioon on euroa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto VUODEN 2014 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne huononi edelleen oleellisesti vuoden 2012 aikana. Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu 5,1 miljoonan euron alijäämään ja tulos osoitti ,55 euron alijäämää. Rahastosalkun nettotuotto oli noin 2 miljoonaa euroa. Rahastosalkusta kotiutettiin euroa, mikä vaikuttaa alentavasti tuleviin rahoitustuottoihin. Verrattuna vuoteen 2011 laskivat ansio- ja pääomatuloverot 2 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 18 % verrattuna vuoteen Yhteensä verotuloja kertyi euroa eli euroa (5 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kokonaiskertymä oli ollut euroa. Keskuskirjanpidon tilinpäätöksen rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden aikana kassavarat vähenivät ,38 euroa, vaikka uutta lainaa otettiin euroa. Vuoden 2013 talousarvion toisessa lukemisessa kirkkoneuvoston kokouksessa vuoden 2012 verotulokertymäksi voitiin toteutumien perusteella tehtyjen todennäköisyyslaskelmien perusteella ennakoida vielä 30,6 milj euroa. Toteutumaennusteeseen pohjautuen vuoden 2013 verokertymäarvioksi esitettiin 30,1 milj. euroa, jossa oli otettu huomioon yhteisöverotuoton raju lasku. Lopulta vuonna 2012 kertyikin yhteensä vain 29,2 milj euroa ja silloin todettiin, että vuoden 2013 kertymäarvio oli 1,5-2 milj euroa liian optimistinen. Sen vuoksi kirkkovaltuuston toimeksiannosta valmisteltiin verotulopohjan alenemisen huomioiva talousarviomuutosehdotus vuodelle 2013 ja muutosehdotus hyväksyttiin kirkkovaltuustossa Kirkkovaltuustossa vahvistetun vuoden 2013 talousarviomuutoksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosassa toimintakuluihin tehtiin euron vähennykset ja toimintatuottoihin euron lisäykset. Verotuloarviota vähennettiin 2 milj euroa. Rahoitustuottoja lisättiin 0,6 milj euroa. Asuinhuoneistoja suunnitellaan myytäväksi siten, että niistä saadaan 0,8 milj euron satunnaiset tuotot. Talousarviomuutoksen jälkeen toimintakate on euroa ja vuosikate euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen vuoden 2013 talousarvio päätyy euron tilikauden tappioon. Vuoden 2013 investointisuunnitelmaan tehtiin yhteensä euron vähennykset. Talousarviomuutoksen ja investointisuunnitelmamuutoksen jälkeen rahoituslaskelma ennakoi kassavarojen pienentyvän 1,6 milj euroa vuonna Vuonna 2012 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä yhteensä euroa ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa eurolla. Määrärahajako-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto malliin sisältyvän periaatteen mukaisesti vuoden 2013 kesäkuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle esitetään tehtäväksi vuoden 2013 talousarvioon euron nettomääräinen talousarviomuutos, jolla vuoden 2012 säästöt myönnetään yhdeksälle seurakunnalle ja yhdeltä seurakunnalta vuonna 2012 syntynyt ylitys vähennetään. Tämän muutoksen jälkeen vuoden 2013 talousarvio tulee päätymään euron tilikauden tappioon. Kirkkoneuvoston asettama rakennetoimikunta antoi väliraporttinsa Raportissa todetaan vuoden 2014 talousarvion laadinnasta, että ohjeiden tulee perustua seuraaville elementeille: Talous tasapainoon kolmessa vuodessa Talousarvion loppusumman tulee laskea jonkin verran, jotta rakenteellista 2,5 milj euron vajetta saadaan kurottua riittävä määrä. Viimeistään talousarvion loppusumman tulisi olla positiivinen vuodelle 2016, jotta mahdollisiin seurakuntaliitoksiin, kuntauudistuksen niin edellyttäessä, voitaisiin mennä tasapainotetulla taloudella. Käytännössä tämä merkitsee noin euron vuosittaisia säästötarpeita, joka vastaa noin 2 3 prosentin vuotuista alenemaa. Eri yksikköjen erilainen kustannusrakenne tulee huomioida talousarvio-ohjeissa Ohjeissa olisi hyvä luoda mekanismeja, joilla tavoiteltavaa resurssien yhteiskäyttöä tuettaisiin Ohjeissa lähdettäisiin sisäisten vuokrien käytössä olosta Ohjeissa voitaisiin varata rahaa yhteishankkeisiin nykyistä enemmän, jolloin voitaisiin saada käytännön kokemuksia seurakunta- ja yksikkörajojen ylittävästä yhteistyöstä Mahdollinen kassavarojen aleneminen kompensoidaan etupäässä tuottamattomimpia kiinteistösijoituskohteita myymällä Vuoden 2013 toukokuun lopun toteutumien perusteella ei ole syytä odottaa verotulojen kasvua vaan todennäköisempää on, että kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä tulee olemaan talousarvioon merkityn ennusteen, noin 28 miljoonan euron suuruinen. Keskuskirjanpidon vuoden 2012 budjetoidut palkkamenot olivat euroa ja toteutuneet palkkamenot euroa. Ensi vuoden korotusvaikutuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Talousarvion henkilökuntaliite voidaan laskea siten, että kustannuksiin otetaan mukaan yhden prosentin korotusvaraus. Harkinnanvaraisten palkanosien kustannusvaikutuksia ei voida vielä laskea. Kirkkovaltuuston tekemän vuoden 2013 talousarviomuutoksen vähennykset koskivat kipeästi monia yksiköitä ja lisävähennysten puristaminen ilman tarkkaan harkittuja rakenteellisia muutoksia saattaisi johtaa tässä vaiheessa jo eräiden toimintojen halvaantumiseen. On odotettavissa, että rakennetoimikunnalta on tulossa toiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä painavia toimenpide-ehdotuksia. Sen vuoksi vuoden 2014 talousarvioon ei

16 Yhteinen kirkkoneuvosto tässä vaiheessa ehdoteta lisävähennyksiä eli laadinnan lähtökohdaksi otetaan nollalinja. Kun palkkamenoihin lasketaan yhden prosentin korotus, käytännössä toimintaan tarkoitetut määrärahat supistuvat. Lisävähennyksistä luopuminen vuoden 2014 talousarviota laadittaessa edellyttää kuitenkin sitä, että yksiköt sitoutuvat noudattamaan rakennetoimikunnasta tulevia toiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpideehdotuksia. Paikallisseurakuntien määräraha jaetaan kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahajakomallin mukaisesti jäsenmäärän perusteella. Jaettava määräraha vuonna 2014 on kirkkovaltuuston tekemällä vuoden 2013 talousarviomuutoksella oikaistu summa eli euroa. Yksiköt laativat vuodeksi 2014 toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2014 talousarvion laadintaan: Toimintasuunnitelma: vuodelle 2014 laaditaan toimintasuunnitelma sekä vuosille 2015 ja 2016 asetetaan avaintavoitteet yksikköjen tulee käyttää kirkkoneuvoston aikaisemmin vahvistamaa suunnittelulomaketta, joka on osoitteessa Y: /Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2014 toimintasuunnitelmat jokainen yksikkö käy noutamassa tyhjän suunnittelulomakkeen yllä mainitusta osoitteesta, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen oman yksikkönsä nimellä osoitteeseen Y: /Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2014 toimintasuunnitelmat viimeistään suunnitelmalomakkeen enimmäispituus on yksi A4 ja sen tulee olla sellaisenaan otettavissa talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen konkreettiseen avaintavoitteeseen, joiden saavuttaminen on mahdollista todeta kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristökasvatussuunnitelmaa kokouksessaan ja päättänyt, että kukin yksikkö huomioi suunnitelman talousarvioiden laadinnan yhteydessä esittämällä kunkin talousarviovuoden ympäristötavoitteisiin yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen Talousarvioesitys: talousarvioesityksessä noudatetaan hallitusti nollalinjaa

17 Yhteinen kirkkoneuvosto mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen mennessä mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle mennessä Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talousjohtaja Irma Hokka muutti virkoja ja toimia koskevien muutosesitysten palauttamisajaksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu esitti, että talousjohtajan esityksessä oleva kohta: talousarvioesityksessä noudatetaan hallitusti nollalinjaa korvataan seuraavalla ohjeella: talousarvioesityksiä laadittaessa noudatetaan hallitusti linjaa, jossa toteutuu 3 %:n alenema tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion mukaiseen tasoon. Marika Lahti kannatti esitystä. Keskustelun jälkeen toteutetussa äänestyksessä esittelijän esityksen kannalla olivat puheenjohtaja Heimo Rinne sekä Merja Ainasoja. Muut kirkkoneuvoston jäsenet Seija Hemling, Marika Lahti, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Siv Sandberg, Ari Suominen ja Päivi Salminen kannattivat Juha Napun muutosesitystä. Esityksen mukaan lukuun ottamatta Napun esityksestä ilmenevää prosenttimuutosta. 254 TURUN MUSEOKESKUKSEN TAULULAINAUSPYYNTÖ Turun museokeskus on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lainaksi Wäinö Aaltosen museossa pidettävään Manno Kalliomäki ja ajan kuvat -näyttelyyn Maarian pappilan yläsalissa olevaa taulua Ulkona, inv.nro 1067, koko 129 x 112,8 cm. Toivottu laina-aika on Turun museokeskus vastaa esineiden kuljetuskustannuksista, vakuutuksista ja muista mahdollisista kustannuksista. Intendentti Riikka Kaisti puoltaa anomusta.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää suostua Turun museokeskuksen taululainauspyyntöön edellytyksellä, että Turun museokeskus vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan lainasopimuksen ja hoitamaan lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus Turun museokeskukselle ja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 255 SOPIMUKSEN TEKEMINEN PANSION SEURAKUNTATALON MAKSAMATTOMASTA MAA- ALUEEN KAUPPAHINNASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Valmet Oyj (nykyinen Metso Oy/Metso Paper Oy) tekivät sopimuksen, jonka perusteella vanhan Pansion seurakuntatalon vuokralla ollut maa-alue siirtyy seurakuntayhtymän omistukseen ja samalla vieressä sijainnut asuinkerrostalo ns. Insinööritalo tuli myös seurakuntayhtymän omistukseen. Seurakuntayhtymä on vuokrannut vanhan seurakuntatalon sekä Insinööritalon Suomen Punaiselle Ristille pakolaisten vastaanottokeskukseksi. Sopimuksen mukaan loppuosa kauppahinnasta markkaa (n ) erääntyy maksettavaksi, kun myydylle alueelle saadaan laaditun asemakaavamuutosluonnoksen mukainen asuinrakennusalueeksi vahvistettu asemakaava ja luonnoksen mukainen rakennusoikeus, yhteensä krs-m², josta lisärakennusoikeutta 950 krs-m². Kauppakirja kuuluu seuraavasti: Liite Kauppakirja laadittiin maaliskuussa 1998 ja silloin oli ajatuksena, että lähitulevaisuudessa vietäisiin eteenpäin vuoden 1991 lopulla laadittua asemakaavamuutosluonnosta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, eikä nyt myöskään lähitulevaisuudessa ole näkyvissä tarvetta kaavan muuttamiseen. Koska loppuosa kauppahinnasta on roikkunut maksamattomana yli 15 vuotta, lähestyi Metso Oyj/Metso Paper Oy seurakuntayhtymää ajatuksella, että tehdään sopimus, jolla ko. maksamaton kauppasumma kuitataan. Esityksen mukaan maksetaan puolet loppuosan kauppahinnasta eli ,50 euroa ja tällä kuitataan maksamaton sopimuksen mukainen summa kokonaan. Tämän jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole enää muita vaatimuksia toisiinsa.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varauduttu ko. kauppasumman maksuun, joten kirkkovaltuuston tulee myöntää sopimusta varten lisämäärärahaa, joka on maksamattoman puolikkaan kauppasumman suuruinen. Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan esitetyn sopimuksen, jolla kauppakirjan, päivätty , maksamaton kauppahinta euroa kuitataan kokonaan maksetuksi, kun seurakuntayhtymä maksaa kauppasummasta puoliosuuden ,50 euroa. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan sopimuksen ja luovuttamaan kauppasumman. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahan euroa ko. kauppasumman maksamiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 LAINAN OTTAMINEN VARISSUON ASUINTALOJEN PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUK- SEEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Varissuon asuintalot, joihin kuuluu 4 taloa, jotka ovat valmistuneet vuosina Hyväksytyn talousarvion mukaisesti parvekkeiden peruskorjaus on aloitettu ja talojen A ja B osalta se on valmis ja talojen C ja D osalta korjaus valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Parvekkeiden peruskorjaus on rahoitettu tähän mennessä aikaisemmilta vuosilta säästetyillä asuintalovarauksilla, joita oli n Näiden omien varojen lisäksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta euroa. Periaatteena on, että sijoituskohteita ei rahoiteta verotuloin, vaan ne rahoitetaan normaalisti rahalaitosten kautta. Kiinteistötoimisto on pyytänyt kolmelta rahoituslaitokselta, Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj ja Turun Seudun Osuuspankki, tarjoukset lainasta. Laina-ajaksi on ajateltu 5 vuotta ja lainaa pystytään lyhentämään saaduilla vuokratuloilla. Lainatarjouspyyntö kuuluu seuraavasti: Liite Tarjoukset saadaan takaisin tiistaina ja ne esitellään kokouksessa.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkolain 9. luvun 1 :n mukaan lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina, päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa euron suuruisen lainan Varissuon asuintalojen parvekkeiden peruskorjausta varten ja hyväksyy kirkkoneuvoston esittämän edullisimman lainatarjouksen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 257 TURUN JA KAARINAN N JA SIIHEN KUULUVIEN PAIKALLIS- SEURAKUNTIEN VALMIUSSUUNNITELMAN 2013 HYVÄKSYMINEN (salainen) 258 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Juha Nappu Pekka Saarela Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 16.4.2014 klo 16.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1 21.8.2014 1 ASIALUETTELO Sivu 1 Kokouksen avaus 1 2 Kokouksen laillisuus 1 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 4 listan hyväksyminen 2 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 6 Ilmoitusasiat 2 1. Turun arkkihiippakunnan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.8.2014 klo 16.00 16.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1/58. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1/58. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1/58 Yhteinen kirkkoneuvosto 07.04.2016 Aika 07.04.2016 klo 16:00-18:40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku Käsitellyt

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6)

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kokousaika kello 18.00 20.40 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Jukka Kämäräinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot