TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen, poistui :n 255 jälkeen. Puhakka Maria jäsen, poistui :n 255 jälkeen. Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo na. Rinne Katri Öhman Björn Kuoppala Tatu Nieminen Mikko kana. Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Timo Koskinen Minna Vesanto kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistu :n 253 aikana. kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 255 aika- kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra vs. kirkkoherra, poistui :n 253 ai- talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri tietohallintopäällikkö tiedottaja Poissa Vahtola Pirjo kirkkoherra Hermonen Merja kirkkoherra Paasio Pertti jäsen Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Huovinen Pentti kv:n pj Heino Paula tiedotuspäällikkö

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 235 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 236 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 237 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan, jolle lisättiin hallintojohtajan asioihin viimeiseksi asiakohdaksi tietohallintopäällikkö Timo Koskisen selvitys It-aluekeskuksen nykytilanteesta ja toiminnasta. lista lisäyksin hyväksyttiin. 238 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pekka Saarela. 239 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä N:o 115, Tuomiokapituli on päättänyt pastori Laura Kajalan pyynnöstä lakkauttaa hänen virkamääräyksensä Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) viransijaiseksi lukien N:o 121, Tuomiokapituli on päättänyt: Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen

3 Yhteinen kirkkoneuvosto perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, että Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen ja Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella, että Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaa ei täytetä ajalla N:o 122, Tuomiokapituli on päättänyt Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston anomuksesta, seurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, että Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (III) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 240 PERHENEUVOJA MARI KINNUSEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Perheneuvoja Mari Kinnusen anomus kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen. Sivutoimen tehtävät tapahtuvat perheneuvojan työaikani ulkopuolella ja ovat yksilöpsykoterapeuttina toimimista, arviolta noin 24h kuukaudessa. Toiminta ei haittaa tai vaikeuta perheneuvojan virkatehtäviäni. Lähiesimieheni perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall puoltaa anomusta. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi perheneuvoja Mari Kinnusen ilmoituksen sivutoimisena yksilöpsykoterapeuttina toimimisesta.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Mari Kinnuselle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kinnusen toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheneuvojana eikä vaarantaa luottamusta Kinnusen tasapuolisuuteen viranhoidossa. Mari Kinnunen ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus Mari Kinnuselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 241 KAARINAN SEURAKUNNAN ANOMUS YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKAAN Kaarinan seurakunta on saanut kutsun osallistua Viron ystävyysseurakuntansa Laiusen kirkkoherran Georg Glaasen virkaanasettamisjuhlaan Kaarinan seurakunnalla on ollut tapana lähettää Ystävyysseurakuntasuhteita ylläpitäville matkoille 4-5 edustajaa. Liite Matkan tarkoitus ja sisältö: Matkan tarkoituksena on ylläpitää ystävyysseurakuntasuhteisiin kuuluvia hyviä tapoja ja osoittaa myönteistä suhtautumista tämänlaatuisiin kutsuihin. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto ei ole vielä käsitellyt asiaa. Se tulee käsittelyyn , jolloin päätettäväksi tulee mahdollinen matkalle osallistuminen ja osallistujat. Mahdollisen matkan kustannuksista vastaa Kaarinan seurakunta. Kirkkoneuvostossa on päätetty, että säästöjen aikaansaamiseksi on yhtymän yksiköissä ja seurakunnissa toistaiseksi noudatettava ohjetta siitä, että kirkkoneuvosto hyväksyy ulkomaanmatkat. Kirkkoneuvosto hyväksyy Kaarinan seurakunnan anomuksen mukaisen Viron ystävyysseurakuntamatkan toteuttamisen anomuksesta ilmenevässä laajuudessa. Matkan kustannuksista vastaa Kaarinan seurakunta. Ilmoitus vs. kirkkoherra Tatu Kuoppalalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto ESITYS KIRKOLLISVEROPROSENTIN TARKISTAMISEKSI VUODELLE 2014 Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt huolensa yhtymän seurakuntien taloudellisesta tilanteesta. Seurakuntaneuvosto esittää kirkollisveroprosentin tarkistamista 1.25 prosenttiin vuodelle Liite Hallintojohtaja on toimittanut Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjaotteen talousjohtajalle tiedoksi vuoden 2014 talousarvion laadintaohjeiden valmistelua varten. Johtoryhmä on käsitellyt kirjelmän ja yhtyy päätösesitykseen. Kirkkoneuvosto merkitsee esityksen tiedokseen ja ottaa siinä esitetyt näkökohdat huomioon vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 243 TYÖNJOHTAJA HANNA-MARI LAISILAN VIRKAVAPAA-ANOMUS (salainen) 244 KATARIINAN JA PIIKKIÖN HAUTAUSMAIDEN TYÖNJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS Katariinan ja Piikkiön hautausmaiden työnjohtaja Hanna-Mari Laisila on virkavapaalla Yhtymän huonon taloustilanteen vuoksi viransijaisuus tulee täyttää sisäisesti uutta henkilöstöä palkkaamatta. Tehtävään pätevä on Turun hautausmaalla kiinteistötyöntekijänä toimiva puutarhuri Mia Martikainen. Hän on toiminut aiemmin työnjohtaja Hanna- Mari Laisilan sijaisena sekä työnjohtaja Anne Salon sijaisena sekä Hänen kiinteistötyöntekijän työnsä Turun hautausmaalla pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin. Kirkkoneuvosto päättää nimittää Katariinan ja Piikkiön hautausmaiden työnjohtajan viransijaiseksi puutarhuri Mia Martikaisen. Viran tehtäväkohtainen vaativuusryhmä on % välyksestä ja viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2301,05 euroa kuukaudessa. Vanhana työntekijänä Mia Martikaisen ei tarvitse esittää terveydentilatodistusta. Ilmoitus Mia Martikaiselle, Markku Mannerkorvelle ja taloustoimistolle.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 245 SELVITYS IT-ALUEKESKUKSEN NYKYTILANTEESTA JA TOIMINNASTA Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen antoi selvityksen arkkihiippakunnan it-alueen, jonka isäntäseurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on, tietoturvallisuuden tasosta tehdyn tarkastuskertomuksen havainnoista. KPMG:n laatima tarkastuskertomus oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa Koskisen antama selvitys merkitään tiedoksi. hyväksyttiin. 246 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on lähettänyt seurakuntayhtymälle avustusanomuksen Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Anomus sisältää vuoden 2012 toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, toiminnantarkastuskertomuksen ja vuoden 2013 talousarvion. Toimintakertomus vuodelta 2012 on seuraava: Liite Tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastuskertomus ja vuoden 2013 talousarvio ovat nähtävissä kokouksessa. Vuonna 2012 kirkkoneuvosto myönsi juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen. Juutalaisella seurakunnalla on Turussa erityisen pitkä kulttuuriperinne. Seurakunnalla on oma hautausmaa, jota se hoitaa itsenäisesti. Turkulaiset koulut, kristilliset opistot jne. käyvät opetuksensa puitteissa tutustumassa synagogaan, jolloin seurakunta kustannuksellaan hoitaa opastuksen. Talousjohtaja ehdottaa, että Turun juutalaiselle seurakunnalle maksetaan euron avustus hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää, että Turun juutalaiselle seurakunnalle myönnetään euron suuruinen avustus kustannuspaikalta 39900, Avustukset, käytettäväksi hautausmaan hoitomenoja ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia varten. Turun juutalaisen seurakunnan tulee antaa vuonna 2014 tilitys siitä, että myönnetty avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 247 KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa kustannuspaikalla on euron määrärahavaraus nimeltään Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Määrärahasta on vuosittain maksettu kirkkoneuvoston päätöksellä avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto. Vuoden 2012 talousarviossa kirkollisiin tarkoituksiin osoitetusta euron määrärahasta jaettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Turun juutalaiselle seurakunnalle euroa. Kokouksessaan kirkkovaltuusto päätti euron jakamisesta yhdistyksille ja jätti euroa kirkkoneuvoston käyttöön, joka päätöksellään myönsi euroa Syvä laulu produktion musiikillisen osuuden toteuttamiseen. Taloustoimistossa laadittu jakoehdotus on seuraava: Liite Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Vuonna 2012 avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet toimintakertomuksensa, tuloslaskelmansa ja taseensa ja niiden perusteella on analysoitu yhdistysten varainhankinnassa avustusten suhdetta muusta toiminnasta saatuihin tuottoihin. Myönteisenä kriteerinä jakoehdotusta laadittaessa on pidetty anojayhdistyksen paikallisuutta. Suurimmat avustuksen saajat ovat edelleen Lounais-Suomen Partiopiiri ja Turun NMKY, joille kummallekin ehdotetaan euron avustusta. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Kahdelle yhdistykselle ei saapuneesta anomuksesta huolimatta ehdoteta avustusta ja perustelut ovat seuraavat: Herättäjä-Yhdistys ry On lähettänyt nähtävästi kaikille seurakunnille samansisältöisen yleisen avustusanomuksen toimintansa tukemiseen. Kotipaikka on Lapua. Yhdistykselle kerätään vuosittain kolehteja kirkoissa. Suomen Idäntyö UP ry Kotipaikka on Tervakoski. Tekee Itä-Euroopassa kansainvälistä diakoniatyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tekee kansainvälistä diakoniatyötä Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarviossa olevasta euron suuruisesta määrärahasta kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan avustuksia yhdistyksille liitteen 1 mukaisesti ja että kirkkoneuvoston käyttöön jätetään euroa. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 248 SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY:LLE VARATUN MÄÄRÄRAHAN MAKSAMINEN Suomen Merimieskirkko ry:n tukemiseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa euron määräraha kustannuspaikalla Suomen Merimieskirkko ry on lähettänyt vuodelta 2012 vuosikertomuksen, jonka sisältämät tilastot ja talousluvut sekä Turun merimieskirkkoa koskeva esittely ovat seuraavat: Liite Tuloslaskelma ja tase sekä vuosikertomus kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva määräraha euroa maksetaan Suomen Merimieskirkko ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus Suomen Merimieskirkko ry:lle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto PUHALLINORKESTERI SUMU RY:N VUODEN 2013 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä puhallinmusiikkityöllä on pitkät perinteet. Seurakuntien puhallinorkesteri syntyi aikoinaan Rafael Pulkkisen toimesta ja se toimi vaihtelevalla menestyksellä omana toiminnallisena yksikkönään Urpo Laaksosen vuonna 2004 päättyneeseen johtajakauteen saakka. Vuonna 1964 perustetun, aiemmin Sinikotkien soittokuntana, nyttemmin Sumu-nimellä tunnetun orkesterin johtajana toimi alkaen Rami Koskinen. Vuonna 2004 Urpo Laaksosen jätettyä tehtävänsä seurakuntien puhallinorkesterin johtajana, sovittiin siitä, että Sinikotkien orkesterin johtaja Rami Koskinen otti vastuulleen kummatkin orkesterit. Vuonna 2008 tehtiin selvityksiä siitä, miten puhallinmusiikin tulevaisuus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä voidaan turvata. Selvitysten perusteella todettiin mm. seuraavaa: Rafael Pulkkisen aikanaan perustama seurakuntien puhallinorkesteri oli kuihtunut varsinaisesta orkesterista Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa kokoontuvaksi harrastepiiriksi. Toimintaan liittyvä soitonopetus oli ollut kovin vähäistä, eikä tarvetta seurakuntien antamalle soitonopetukselle enää ollut olemassa. SUMU:n, entiseltä nimeltään Sinikotkien puhallinorkesteri, toimintaan osallistui aktiivisesti noin 25 soittajaa. Esitteensä mukaan pienestä torvisoittokunnasta täysimittaiseksi kasvanut puhallinorkesteri esittää pääasiassa viihde- ja tanssimusiikkia vanhoista iskelmistä kuumiin lattareihin ja swingistä merellisiin valsseihin. Orkesteri esiintyy tilausperusteisesti erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisissa juhlissa häistä oktoberfesteihin. Lisäksi orkesteri esittää hengellistä ja klassista musiikkia kirkollisissa tilaisuuksissa, näkyvimpinä keväinen partioparaati ja Tuomiokirkon kauneimmat joululaulut. SUMU ry ei perinteisestä nimestään Sinikotkien puhallinorkesteri huolimatta kuitenkaan kuulunut partiolippukunta Turun Sinikotkien organisaatioon. Vaikka orkesteri harjoittelee ja kokoontuu Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, ei orkesteri kuulunut myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan organisaatioon eikä sillä ollut hallinnollisesti määriteltyä paikkaa yhtymäorganisaatiossa. Kirkkoneuvoston päätöksellä puhallinorkesteritoiminnan jatko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymän on varannut alkaen SU- MU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Varatun avustuksen tulouttamisen ehtona on kirkkoneuvostolle toimitettu hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut. Orkesterin käytössä oleva yhtymän omaisuus lahjoitettiin sopimukseen liitetyn inventaarioluettelon mukaisena SUMU ry:n omistukseen. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, johon yhtymä edel-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto lyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi. Vuodesta 2009 alkaen SUMU ry:lle on vuosittain varattu seurakuntayhtymän talousarvioon määräraha omalle kustannuspaikalle yhteistoimintayhteisöjen avustusten ryhmässä kustannuspaikalla Määräraha vuosina oli euroa. Vuoden 2013 talousarvioon on merkitty euron määräraha. SUMU ry on toimittanut vuoden 2012 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelman. Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuoden 2012 toimintakertomus ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva euron määräraha maksetaan SUMU ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus SUMU ry:lle ja taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 250 RYMÄTTYLÄN KIRKKOJÄRVIYHDISTYKSEN TILITYS SAADUSTA AVUSTUKSESTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto myönsi kerta-avustuksena euroa Rymättylän kirkkojärviyhdistykselle kustannuspaikalta 39900, Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän retriitit pidetään pääasiassa Lomakoti Tammilehdossa, joka sijaitsee Rymättylän Kirkkojärven pohjoisrannalla. Avustuksen saajan edellytettiin toimittavan jälkikäteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Rymättylän kirkkojärviyhdistys on toimittanut seurakuntayhtymälle toimintakertomuksen vuodelta 2012 sekä kopion toimintakertomuksessa mainitun veneen moottorin hankinnasta. Toimintakertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilityksen Rymättylän kirkkojärviyhdistykselle kirkkovaltuuston päätöksellä maksetusta avustuksesta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 251 VEROKERTYMÄ TOUKOKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä toukokuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,33 % Arvio Toteutunut % 51,47 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,42 % Toteutunut % 65,31 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,50 % Toteutunut % 49,44 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä toukokuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 3,3 % alle vuoden 2012 toukokuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 3,5 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 2,4 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero toukok ( huhtik) toukok (huhtik) Koko maa - 2,0 % (- 3,0 %) - 2,9 % (- 4,5 %) Espoo - 2,6 % (- 3,6 %) - 6,9% (- 12,6 %) Helsinki - 3,0 % (- 4,0 %) - 5,1 % (- 8,9 %) Kuopio - 2,1 % (- 3,1 %) - 1,8 % (- 3,4 %) Lahti - 3,0 % (- 4,1 %) - 1,6 % (- 4,3%) Lieto - 1,7 % (- 2,8 %) - 3,0 % (- 4,7 %) Naantali - 2,3 % (- 3,4 %) - 0,9 % (- 8,6 %) Oulu - 5,5 % (- 6,3 %) - 7,3 % (- 8,1 %) Paimio - 3,6 % (- 4,8 %) - 10,2 % (- 17,4 %) Parainen - 0,6 % (- 1,6 %) - 11,4 % (- 16,0 %) Porvoo - 4,0 % (- 5,1 %) + 0,7 % (- 4,2 %) Raisio - 4,6 % (- 5,6 %) - 8,4 % (- 10,8 %) Salo - 4,3 % (- 5,4 %) - 27,4 % (- 18,1 %) Tampere - 2,1 % (- 3,2 %) - 1,5 % (+ 0,1 %)

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Uusikaupunki - 2,1 % (- 3,2 %) + 3,6 % (+ 31,2 %) Vantaa - 3,2 % (- 4,2 %) + 2,2 % (+ 0,0 %) Turku - 3,5 % (- 4,5 %) - 2,4 % (- 6,8 %) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisvero- ja yhteisöverokertymät ovat edelleen vuoden 2012 vastaavaa ajankohtaa pienemmät, mutta vähennys on kaventunut. Kirkollisverokertymävertailun suunta on ollut helmikuuta lukuun ottamatta koko alkuvuoden varsin valoisa: tammikuussa vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,8 %, helmikuussa 6,7 %, maaliskuussa 5,1 %, huhtikuussa 4,5 % ja toukokuussa 3,5 %. Yhteisöverokertymän vertailu edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin on seuraava: tammikuussa vähennystä edelliseen vuoteen oli 18,4 %, helmikuussa 8,3 %, maaliskuussa 5,7 %, huhtikuussa 6,8 % ja toukokuussa 2,4 %. Toukokuun lopun kirkollisverokertymä on viime vuosina ollut noin puolet koko vuoden kertymästä. Kirkollisverokertymä on 12,1 milj euroa. Mikäli tilastollinen kertymätahti jatkuisi samansuuntaisena, vuoden 2013 kertymä olisi noin 24,2 milj. euroa. Kun vertailukohteena on vain vuosi 2012, jolloin toukokuun loppuun mennessä oli kertynyt 52 % kokonaiskertymästä, ennuste johtaa 23,3 milj. euroon. Verrattaessa toukokuun lopun 2013 kirkollisverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 3,5 prosenttia. Vuonna 2012 kirkollisveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 3,5 prosentin vähennys johtaisi 23,5 milj. euroon. Näillä laskelmilla vuoden 2013 kirkollisverokertymäksi näyttäisi haarukoituvan 23,3 24,2 milj. euroa. Tammi huhtikuussa yhteisöverotilitykset ovat vaihdelleet eurosta euroon mutta toukokuussa yhteisöverotilitys oli hämmästyttävän suuri, 1,1 milj. euroa. Yhteisöverokertymä toukokuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on viime vuosina ollut noin 40 prosenttia. Yhteisöverokertymä on 2,4 milj. euroa. Kertymätahtien keskiarvo johtaisi 5,8 milj. euroon. Kun vertailukohteeksi otetaan vain vuosi 2012, ennusteet ovat seuraavat: Vuonna 2012 toukokuun loppuun mennessä oli kertynyt 49 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä vuonna 2013 johtaisi 4,8 milj. euroon. Verrattaessa toukokuun lopun 2013 yhteisöverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 2,4 prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 2,4 prosentin vähennys johtaisi 4,8 milj. euroon. Tämänhetkinen tilanne näyttää siltä, että talousarvioon nyt merkitty 28,1 milj. euron kokonaiskertymä on varsin lähellä oikeaa. Kertymien huolellista seuraamista sekä kertymien pohjalta suoritettavaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa jatketaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä toukokuun loppuun mennessä.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 252 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN SÄÄSTÖJEN ANTAMINEN SEURAKUN- TIEN KÄYTTÖÖN JA TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄN YLITYKSEN VELOITTAMINEN SEURAKUNNALTA Kirkkovaltuuston päättämään rahanjakomalliin sisältyy periaate, jonka mukaan seurakunnalle syntyvä säästö annetaan asianomaisen seurakunnan käyttöön seuraavan vuoden talousarviomuutoksella. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt menonsa, se joutuu seuraavan vuoden talousarviomuutoksella osoittamaan katteen ylitykselle. Vuonna 2012 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa. Säästöjä on yhdeksälle seurakunnalle jäänyt yhteensä euroa ja yhden seurakunnan ylitys on euroa. Määrärahan nettolisäys vuoden 2013 talousarvioon on euroa. Säästöt ja ylitys olivat seuraavat Tuomiokirkkoseurakunta Mikaelinseurakunta Martinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta Piikkiön seurakunta Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin tai kohdistetaanko siirtyvä vähennys palkkaus- vai toimintamenoihin. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä siirtyvän määrärahan käyttösuunnitelma tai vähennettävän määrärahan poistosuunnitelma ja toimittaa se taloustoimistoon syyskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee kuluvalle vuodelle talousarviomuutoksen, jolla yhdeksälle paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset, yhteensä euroa, ja yhdeltä paikallisseurakunnalta vähennetään euroa. Määrärahojen nettolisäys vuoden 2013 talousarvioon on euroa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto VUODEN 2014 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne huononi edelleen oleellisesti vuoden 2012 aikana. Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu 5,1 miljoonan euron alijäämään ja tulos osoitti ,55 euron alijäämää. Rahastosalkun nettotuotto oli noin 2 miljoonaa euroa. Rahastosalkusta kotiutettiin euroa, mikä vaikuttaa alentavasti tuleviin rahoitustuottoihin. Verrattuna vuoteen 2011 laskivat ansio- ja pääomatuloverot 2 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 18 % verrattuna vuoteen Yhteensä verotuloja kertyi euroa eli euroa (5 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kokonaiskertymä oli ollut euroa. Keskuskirjanpidon tilinpäätöksen rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden aikana kassavarat vähenivät ,38 euroa, vaikka uutta lainaa otettiin euroa. Vuoden 2013 talousarvion toisessa lukemisessa kirkkoneuvoston kokouksessa vuoden 2012 verotulokertymäksi voitiin toteutumien perusteella tehtyjen todennäköisyyslaskelmien perusteella ennakoida vielä 30,6 milj euroa. Toteutumaennusteeseen pohjautuen vuoden 2013 verokertymäarvioksi esitettiin 30,1 milj. euroa, jossa oli otettu huomioon yhteisöverotuoton raju lasku. Lopulta vuonna 2012 kertyikin yhteensä vain 29,2 milj euroa ja silloin todettiin, että vuoden 2013 kertymäarvio oli 1,5-2 milj euroa liian optimistinen. Sen vuoksi kirkkovaltuuston toimeksiannosta valmisteltiin verotulopohjan alenemisen huomioiva talousarviomuutosehdotus vuodelle 2013 ja muutosehdotus hyväksyttiin kirkkovaltuustossa Kirkkovaltuustossa vahvistetun vuoden 2013 talousarviomuutoksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosassa toimintakuluihin tehtiin euron vähennykset ja toimintatuottoihin euron lisäykset. Verotuloarviota vähennettiin 2 milj euroa. Rahoitustuottoja lisättiin 0,6 milj euroa. Asuinhuoneistoja suunnitellaan myytäväksi siten, että niistä saadaan 0,8 milj euron satunnaiset tuotot. Talousarviomuutoksen jälkeen toimintakate on euroa ja vuosikate euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen vuoden 2013 talousarvio päätyy euron tilikauden tappioon. Vuoden 2013 investointisuunnitelmaan tehtiin yhteensä euron vähennykset. Talousarviomuutoksen ja investointisuunnitelmamuutoksen jälkeen rahoituslaskelma ennakoi kassavarojen pienentyvän 1,6 milj euroa vuonna Vuonna 2012 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä yhteensä euroa ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa eurolla. Määrärahajako-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto malliin sisältyvän periaatteen mukaisesti vuoden 2013 kesäkuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle esitetään tehtäväksi vuoden 2013 talousarvioon euron nettomääräinen talousarviomuutos, jolla vuoden 2012 säästöt myönnetään yhdeksälle seurakunnalle ja yhdeltä seurakunnalta vuonna 2012 syntynyt ylitys vähennetään. Tämän muutoksen jälkeen vuoden 2013 talousarvio tulee päätymään euron tilikauden tappioon. Kirkkoneuvoston asettama rakennetoimikunta antoi väliraporttinsa Raportissa todetaan vuoden 2014 talousarvion laadinnasta, että ohjeiden tulee perustua seuraaville elementeille: Talous tasapainoon kolmessa vuodessa Talousarvion loppusumman tulee laskea jonkin verran, jotta rakenteellista 2,5 milj euron vajetta saadaan kurottua riittävä määrä. Viimeistään talousarvion loppusumman tulisi olla positiivinen vuodelle 2016, jotta mahdollisiin seurakuntaliitoksiin, kuntauudistuksen niin edellyttäessä, voitaisiin mennä tasapainotetulla taloudella. Käytännössä tämä merkitsee noin euron vuosittaisia säästötarpeita, joka vastaa noin 2 3 prosentin vuotuista alenemaa. Eri yksikköjen erilainen kustannusrakenne tulee huomioida talousarvio-ohjeissa Ohjeissa olisi hyvä luoda mekanismeja, joilla tavoiteltavaa resurssien yhteiskäyttöä tuettaisiin Ohjeissa lähdettäisiin sisäisten vuokrien käytössä olosta Ohjeissa voitaisiin varata rahaa yhteishankkeisiin nykyistä enemmän, jolloin voitaisiin saada käytännön kokemuksia seurakunta- ja yksikkörajojen ylittävästä yhteistyöstä Mahdollinen kassavarojen aleneminen kompensoidaan etupäässä tuottamattomimpia kiinteistösijoituskohteita myymällä Vuoden 2013 toukokuun lopun toteutumien perusteella ei ole syytä odottaa verotulojen kasvua vaan todennäköisempää on, että kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä tulee olemaan talousarvioon merkityn ennusteen, noin 28 miljoonan euron suuruinen. Keskuskirjanpidon vuoden 2012 budjetoidut palkkamenot olivat euroa ja toteutuneet palkkamenot euroa. Ensi vuoden korotusvaikutuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Talousarvion henkilökuntaliite voidaan laskea siten, että kustannuksiin otetaan mukaan yhden prosentin korotusvaraus. Harkinnanvaraisten palkanosien kustannusvaikutuksia ei voida vielä laskea. Kirkkovaltuuston tekemän vuoden 2013 talousarviomuutoksen vähennykset koskivat kipeästi monia yksiköitä ja lisävähennysten puristaminen ilman tarkkaan harkittuja rakenteellisia muutoksia saattaisi johtaa tässä vaiheessa jo eräiden toimintojen halvaantumiseen. On odotettavissa, että rakennetoimikunnalta on tulossa toiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä painavia toimenpide-ehdotuksia. Sen vuoksi vuoden 2014 talousarvioon ei

16 Yhteinen kirkkoneuvosto tässä vaiheessa ehdoteta lisävähennyksiä eli laadinnan lähtökohdaksi otetaan nollalinja. Kun palkkamenoihin lasketaan yhden prosentin korotus, käytännössä toimintaan tarkoitetut määrärahat supistuvat. Lisävähennyksistä luopuminen vuoden 2014 talousarviota laadittaessa edellyttää kuitenkin sitä, että yksiköt sitoutuvat noudattamaan rakennetoimikunnasta tulevia toiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpideehdotuksia. Paikallisseurakuntien määräraha jaetaan kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahajakomallin mukaisesti jäsenmäärän perusteella. Jaettava määräraha vuonna 2014 on kirkkovaltuuston tekemällä vuoden 2013 talousarviomuutoksella oikaistu summa eli euroa. Yksiköt laativat vuodeksi 2014 toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2014 talousarvion laadintaan: Toimintasuunnitelma: vuodelle 2014 laaditaan toimintasuunnitelma sekä vuosille 2015 ja 2016 asetetaan avaintavoitteet yksikköjen tulee käyttää kirkkoneuvoston aikaisemmin vahvistamaa suunnittelulomaketta, joka on osoitteessa Y: /Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2014 toimintasuunnitelmat jokainen yksikkö käy noutamassa tyhjän suunnittelulomakkeen yllä mainitusta osoitteesta, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen oman yksikkönsä nimellä osoitteeseen Y: /Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2014 toimintasuunnitelmat viimeistään suunnitelmalomakkeen enimmäispituus on yksi A4 ja sen tulee olla sellaisenaan otettavissa talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen konkreettiseen avaintavoitteeseen, joiden saavuttaminen on mahdollista todeta kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristökasvatussuunnitelmaa kokouksessaan ja päättänyt, että kukin yksikkö huomioi suunnitelman talousarvioiden laadinnan yhteydessä esittämällä kunkin talousarviovuoden ympäristötavoitteisiin yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen Talousarvioesitys: talousarvioesityksessä noudatetaan hallitusti nollalinjaa

17 Yhteinen kirkkoneuvosto mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen mennessä mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle mennessä Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talousjohtaja Irma Hokka muutti virkoja ja toimia koskevien muutosesitysten palauttamisajaksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu esitti, että talousjohtajan esityksessä oleva kohta: talousarvioesityksessä noudatetaan hallitusti nollalinjaa korvataan seuraavalla ohjeella: talousarvioesityksiä laadittaessa noudatetaan hallitusti linjaa, jossa toteutuu 3 %:n alenema tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion mukaiseen tasoon. Marika Lahti kannatti esitystä. Keskustelun jälkeen toteutetussa äänestyksessä esittelijän esityksen kannalla olivat puheenjohtaja Heimo Rinne sekä Merja Ainasoja. Muut kirkkoneuvoston jäsenet Seija Hemling, Marika Lahti, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Siv Sandberg, Ari Suominen ja Päivi Salminen kannattivat Juha Napun muutosesitystä. Esityksen mukaan lukuun ottamatta Napun esityksestä ilmenevää prosenttimuutosta. 254 TURUN MUSEOKESKUKSEN TAULULAINAUSPYYNTÖ Turun museokeskus on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lainaksi Wäinö Aaltosen museossa pidettävään Manno Kalliomäki ja ajan kuvat -näyttelyyn Maarian pappilan yläsalissa olevaa taulua Ulkona, inv.nro 1067, koko 129 x 112,8 cm. Toivottu laina-aika on Turun museokeskus vastaa esineiden kuljetuskustannuksista, vakuutuksista ja muista mahdollisista kustannuksista. Intendentti Riikka Kaisti puoltaa anomusta.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää suostua Turun museokeskuksen taululainauspyyntöön edellytyksellä, että Turun museokeskus vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan lainasopimuksen ja hoitamaan lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus Turun museokeskukselle ja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 255 SOPIMUKSEN TEKEMINEN PANSION SEURAKUNTATALON MAKSAMATTOMASTA MAA- ALUEEN KAUPPAHINNASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Valmet Oyj (nykyinen Metso Oy/Metso Paper Oy) tekivät sopimuksen, jonka perusteella vanhan Pansion seurakuntatalon vuokralla ollut maa-alue siirtyy seurakuntayhtymän omistukseen ja samalla vieressä sijainnut asuinkerrostalo ns. Insinööritalo tuli myös seurakuntayhtymän omistukseen. Seurakuntayhtymä on vuokrannut vanhan seurakuntatalon sekä Insinööritalon Suomen Punaiselle Ristille pakolaisten vastaanottokeskukseksi. Sopimuksen mukaan loppuosa kauppahinnasta markkaa (n ) erääntyy maksettavaksi, kun myydylle alueelle saadaan laaditun asemakaavamuutosluonnoksen mukainen asuinrakennusalueeksi vahvistettu asemakaava ja luonnoksen mukainen rakennusoikeus, yhteensä krs-m², josta lisärakennusoikeutta 950 krs-m². Kauppakirja kuuluu seuraavasti: Liite Kauppakirja laadittiin maaliskuussa 1998 ja silloin oli ajatuksena, että lähitulevaisuudessa vietäisiin eteenpäin vuoden 1991 lopulla laadittua asemakaavamuutosluonnosta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, eikä nyt myöskään lähitulevaisuudessa ole näkyvissä tarvetta kaavan muuttamiseen. Koska loppuosa kauppahinnasta on roikkunut maksamattomana yli 15 vuotta, lähestyi Metso Oyj/Metso Paper Oy seurakuntayhtymää ajatuksella, että tehdään sopimus, jolla ko. maksamaton kauppasumma kuitataan. Esityksen mukaan maksetaan puolet loppuosan kauppahinnasta eli ,50 euroa ja tällä kuitataan maksamaton sopimuksen mukainen summa kokonaan. Tämän jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole enää muita vaatimuksia toisiinsa.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varauduttu ko. kauppasumman maksuun, joten kirkkovaltuuston tulee myöntää sopimusta varten lisämäärärahaa, joka on maksamattoman puolikkaan kauppasumman suuruinen. Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan esitetyn sopimuksen, jolla kauppakirjan, päivätty , maksamaton kauppahinta euroa kuitataan kokonaan maksetuksi, kun seurakuntayhtymä maksaa kauppasummasta puoliosuuden ,50 euroa. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan sopimuksen ja luovuttamaan kauppasumman. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahan euroa ko. kauppasumman maksamiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 LAINAN OTTAMINEN VARISSUON ASUINTALOJEN PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUK- SEEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Varissuon asuintalot, joihin kuuluu 4 taloa, jotka ovat valmistuneet vuosina Hyväksytyn talousarvion mukaisesti parvekkeiden peruskorjaus on aloitettu ja talojen A ja B osalta se on valmis ja talojen C ja D osalta korjaus valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Parvekkeiden peruskorjaus on rahoitettu tähän mennessä aikaisemmilta vuosilta säästetyillä asuintalovarauksilla, joita oli n Näiden omien varojen lisäksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta euroa. Periaatteena on, että sijoituskohteita ei rahoiteta verotuloin, vaan ne rahoitetaan normaalisti rahalaitosten kautta. Kiinteistötoimisto on pyytänyt kolmelta rahoituslaitokselta, Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj ja Turun Seudun Osuuspankki, tarjoukset lainasta. Laina-ajaksi on ajateltu 5 vuotta ja lainaa pystytään lyhentämään saaduilla vuokratuloilla. Lainatarjouspyyntö kuuluu seuraavasti: Liite Tarjoukset saadaan takaisin tiistaina ja ne esitellään kokouksessa.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkolain 9. luvun 1 :n mukaan lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina, päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa euron suuruisen lainan Varissuon asuintalojen parvekkeiden peruskorjausta varten ja hyväksyy kirkkoneuvoston esittämän edullisimman lainatarjouksen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 257 TURUN JA KAARINAN N JA SIIHEN KUULUVIEN PAIKALLIS- SEURAKUNTIEN VALMIUSSUUNNITELMAN 2013 HYVÄKSYMINEN (salainen) 258 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Juha Nappu Pekka Saarela Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot