Luku muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT"

Transkriptio

1 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä riskinhallinnasta ja oikeudellisista toimista. Tämän lisäksi jaosto opastaa lioneita järjestön säännön ja ohjesääntöjen sekä hallituksen sääntökokoelman tulkinnassa ja toimeenpanemisessa, kansainvälisessä vaalimenettelyssä, kansainvälisten johtajien valintoihin ja tukemiseen liittyvissä asioissa sekä erimielisyyksien selvittelyissä ja vaalipiirien tekemissä valituksissa. Sihteeri toimeenpanee järjestön yhtiön johtamisohjelmia, hän laatii viralliset pöytäkirjat kansainvälisen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista ja lähettää ne asianomaisille henkilöille. Jos sinulla on kysymyksiä tavaramerkistä, vakuutuksista, sääntöihin tai muihin lakiasioihin liittyen, ota yhteys lakiasioiden jaostoon sähköpostilla tai puhelimitse YLEISET TAVARAMERKKISÄÄNNÖT. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit, tästä lähtien niihin viitataan sanalla "piiri"), järjestön nimi ja tunnus (sekä niiden johdannaiset) on rekisteröity tavaramerkkilakien mukaan ympäri maailmaa. Järjestöllä on lakiin perustuva velvollisuus valvoa omistusoikeutensa loukkaamista, ryhtyä kaikkiin asian vaatimiin toimiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi sekä varautumaan niiden luvattomasta käytöstä mahdollisesti aiheutuviin seurauksiin ja vastuuseen. a. TAVARAMERKIN määritelmä. Kaikki olemassa olevat ja tulevat järjestön nimet, tunnukset, logot, leimat, rekisteröidyt tavaramerkit ja muut tavaramerkkeihin liittyvät edut, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Lions, Lioness, Leo, Lions Clubs, Lions International tai Lions Clubs International. b. Järjestön tunnus. Tämän järjestön tunnus ja jokaisen perustetun klubin tunnuksen tulee olla samanlainen kuin alla annettu tunnus. Kukin klubi saa käyttää vain järjestön virallista tunnusta ilman muutoksia. c. Järjestön liikemerkin rekisteröinti. Järjestömme liikemerkit ovat Lions Clubs Internationalin lakiasiain jaoston rekisteröimiä ja hallinnoimia. XI - 1

2 Moninkertais-, yksittäis- ja osapiirit eivät saa ottaa lionsmerkkiä käyttöön ilman virallista lupaa lakiasiainosastolta. d. LEO, LIONESS tai jokin muu järjestön virallisista ohjelmista: Lionsklubeille ja piireille annetaan automaattisesti oikeus ja lisenssi käyttää järjestön tavaramerkkejä leoklubien, lioness-klubien, virallisten kilpailujen, nuorisoleirien sponsoroinnin tai muiden järjestön ohjelmien yhteydessä näiden ohjelmien toimintasääntöjen mukaisesti kunhan mainittuja tavaramerkkejä ei käytetä sellaisissa tuotteissa, joita myydään tai jotka ovat muuten saatavissa klubitarvikkeiden osastosta tai virallisen lisenssin omaavilta osapuolilta. e. Velvollisuus noudattaa ja raportoida luvaton käyttö. Kaikilla järjestön virkailijoilla, hallituksen jäsenillä, kuvernöörineuvoston puheenjohtajilla ja ensimmäisellä ja toisella varapiirikuvernöörillä on velvollisuus hyväksyä näiden sääntöjen noudattaminen ja kannustaa tavaramerkkisääntöjen noudattamista, raportoida kaikki järjestön tavaramerkin sopimaton käyttö lakijaokseen ja ilmoittaa tämä vastuu kirjallisesti joka vuosi lakijaokseen. f. Laadun ja sisällön yleiset standardit. Jotta voidaan varmistaa järjestön tavaramerkkien yleinen laatu ja sisällön standardit, mainittuja tuotemerkkejä ei ole lupa käyttää seuraavien tuotteiden yhteydessä: pornografia, alastomuus, alkoholi ja muut tuotteet, mitkä saattavat loukata ihmisiä tietyllä lionsalueella. 2. JÄRJESTÖN TOIMINTA. Järjestö, sen virkailijat, johtajat ja luvan saaneet työntekijät voivat käyttää järjestön tuotemerkkejä järjestön tarkoitusten ja yleisen toiminnan edistämiseksi kunhan niitä käytetään kansainvälisen hallituksen aika ajoin tarkistamien ja hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Yleiseen toimintaan kuuluu, mutta niitä ei rajoitettu näihin, kansainvälinen vuosikongressi, klubitarvikkeet, LION lehti, yrityssponsorit, yhteistyösuhteet ja kaikki muut järjestön ohjelmat ja julkaisut. Kulut liikemerkin käytöstä tulee budjetoida asiaomaisen jaoston, osaston tai ohjelman toimesta. Kaikki liikemerkin uusimisesta koituvat kulut ovat lakiasiainjaoston vastuulla. 3. AUTOMAATTINEN LISENSSI JÄSENILLE, KLUBEILLE JA PIIREILLE. Lionjäsenille, klubeille ja piireille myönnetään automaattisesti oikeus ja lisenssi käyttää järjestön tavaramerkkejä järjestön tarkoituksen tai klubien ja piirin toiminnan edistämiseksi, kuten sponsoroitujen ohjelmien, projektien, paikkakunnan palvelun ja muiden tapahtumien edistämiseksi, kunhan se tapahtuu sopusoinnussa kansainvälisen hallituksen aika ajoin tarkistamien ohjesääntöjen mukaisesti ja kunhan tuotemerkkejä ei käytetä sellaisten tuotteiden myymiseen, mitkä ovat muuten ostettavissa klubitarvikkeiden osastolta tai niitä valmistaa virallinen lisenssin saanut tavarantuottaja. XI - 2

3 a. Painetut materiaalit. Lionjäsenet, klubit ja piirit saavat automaattisesti oikeuden ja lisenssin käyttää järjestön tuotemerkkejä painotuotteissa, mitkä liittyvät kohtuullisesti klubin ja piirin toimintaan ja edistämiseen (kuten kirjekuoret, -paperi, käyntikortit ja esitteet) kunhan näitä tuotteita ei aseteta myyntiin. b. Oikeus digitaaliseen mediaan. Lionjäsenet, lionsklubit ja piirit voivat käyttää järjestön tuotemerkkejä heidän verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa tai muissa digitaalisissa mediasovelluksissa ja osana verkko-osoitteita ja henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita, jos kaikki tällainen järjestön tuotemerkin käyttäminen tehdään olemassa olevien ja ajoittain muutettavien sääntöjen ja toimintasääntöjen mukaisesti, jotka kansainvälinen hallitus on asettanut ja jos tuotemerkin käyttö selvästi ilmaisee, että jäsen, klubi tai piiri on sisällön lähde, ei Lions Clubs International. c. Tulostettavat tunnukset. Lionjäsenet voivat tulostaa ja käyttää järjestön virallisella web-sivulla olevia virallisia tunnuksia ja tuotemerkkejä. Nämä ovat ainoat tuotemerkit, joita on lupa tulostaa ja kopioida elektronisesti tai muuten, mukaan lukien järjestön web-sivut ja muut Internetistä löytyvät sivut. 4. LIONJÄSENTEN, -KLUBIEN JA -PIIRIEN SALLITTU TAVARAMERKIN KÄYTTÖ. Näissä ohjeissa selitetyt automaattisesti myönnettävän luvan ja lisenssin käytön lisäksi lionjäsenet, klubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään järjestön tavaramerkkejä seuraavasti: a. Tuotteet, joissa on järjestön tavaramerkit. Lionjäsenet, klubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään, hankkimaan ja myymään tuotteita, joissa on järjestön tavaramerkki, hankittuna klubitarvikkeiden ja jakeluosaston ja virallisten lisenssinhaltijoiden kautta. Sellaiset tuotteet, joita ei ole saatavissa klubitarvikkeiden ja jakeluosaston tai virallisten lisenssinhaltijoiden kautta, lionsklubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään, hankkimaan, tuottamaan, jakamaan ja myymään näitä tuotteita järjestön tavaramerkillä varustettuina, seuraavin ehdoin: (1) Automaattisesti myönnettävä lupa vaatteille (ei koske liivejä): lionjäsenillä ja piireillä on automaattisesti lupa ja lisenssi käyttää, hankkia, myydä, tuottaa ja jakaa tuotteita, joissa on järjestön tavaramerkki, kun yksittäisen tuotteen lukumäärä ei ylitä kolmeakymmentä (30) yhden tilivuoden aikana ja klubeilla on automaattisesti oikeus ja lisenssi käyttää, hankkia, myydä, tuottaa ja jakaa XI - 3

4 tuotteita, kun yksittäisen tuotteen lukumäärä ei ylitä kolmeakymmentä (30) tai yhteensä yksi (1) per klubin jäsen, kumpi tahansa lukumäärä on suurempi, yhden tilivuoden aikana. Tässä kohdassa vaatteilla tarkoitetaan tuotteita kuten lippalakkeja ja hattuja, paitoja ja solmioita, joita normaalisti käytetään vartalon peittämiseen, suojaamiseen tai koristelemiseen. (2) Kaikki muut luvan vaativat tuotteet: Kaikkien liivien, vaatteiden, joiden lukumäärä ylittää kolmekymmentä (30) yhden tilivuoden aikana ja muiden tuotteiden, joita ei ole erikseen mainittu, käyttöön, hankkimiseen, myymiseen, tuottamiseen ja jakamiseen lionjäsenet, klubit ja piirit tarvitsevat luvan tuotemerkin käyttämiseen ja niiden tulee maksaa lisenssikorvaukset ja/tai tekijänpalkkiot kuten on määritelty klubitarvikkeiden ja jakeluosastossa tai lakijaoksessa. b. Klubin ja piirin projektien sponsorit. (1) Lionsklubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään järjestön tavaramerkkejä yhdessä klubin ja/tai piirin projektin sponsorin nimen ja/tai merkin kanssa kuten on kuvattu alla, kunhan klubin tai piirin nimi on selvästi luettavissa ja kunhan tällainen käyttö ei ole ristiriidassa järjestön tarkoituksen kanssa, kilpaile järjestön tai Lions Clubs Internationalin säätiön aktiviteettien, ohjelmien tai olemassaolon kanssa, ja: (a) (b) (c) Jos sponsori tai projekti on klubin (klubien) ja/tai yhden piirin (yksittäis- tai osa-) projekti, tällöin järjestön tavaramerkkien käyttö on automaattisesti sallittu tälle klubille (näille klubeille) ja/tai piirille. Jos sponsoreita on useampia tai projektiin osallistuu useampi kuin yksi osapiiri ja/tai yksi moninkertaispiiri, silloin ko. moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tulee hyväksyä sponsori. Jos sponsoreita on useampia tai projektiin osallistuu useampi kuin yksi moninkertaispiiri, silloin kunkin osallistuvan moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston ja lakijaoksen tulee hyväksyä sponsori. XI - 4

5 (2) Luvan saanut lionsklubi ja/tai piirin sponsori voi käyttää järjestön tuotemerkkejä kaikessa kirjallisessa kirjeenvaihdossa ja mainostuotteissa kunhan se tehdään kansainvälisen hallituksen aika ajoin määrittämien sääntöjen puitteissa ja käyttö vastaa seuraaviin vaatimuksiin: (a) (b) (c) Projektin sponsorisuhteesta vastaavan lionsklubin ja/tai piirin nimi tulee olla selvästi esillä yhdessä järjestön tuotemerkkien kanssa; Järjestön tuotemerkkien käyttö liittyy lionsklubin tai piirin projektin laajuuteen ja kestoon; ja Kun lionsklubin ja/tai piirin luvallinen sponsorisuhde päättyy, oikeus järjestön tavaramerkkien käyttöön lakkaa automaattisesti. c. Ei jäsenmaksuista saatavat tuotto-ohjelmat. Lionsklubit, piirit, lionien sponsoroimat säätiöt ja muut lionien sponsoroimat osapuolet (joihin viitataan tästä lähtien sanalla "sponsorit") voivat tarjota ei-jäsenmaksuista saatavia tuotto-ohjelmia ja palveluja omien rajojensa sisäpuolella, kuten alla on kuvattu: (1) Ei jäsenmaksuista saatavat tuotto-ohjelmat tai -palvelut eivät kilpaile tai ole muuten ristiriidassa Lions Clubs Internationalin sponsoroiman olemassa olevan ohjelman kanssa, paitsi jos kansainvälinen hallitus hyväksyy ne. Lupa lions-nimen ja tunnuksen käyttöön annetaan mainittujen ohjelmien sponsoroinnin yhteydessä vain, milloin vastaavanlaista ohjelmaa ei ole tällä hetkellä olemassa. (2) Ei jäsenmaksuista saatavan tuotto-ohjelman sponsoria pyydetään anomaan lions-nimen ja -tunnuksen käyttöä. Anomuksessa tulee olla sponsoroivan moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tai vastaavan piirihallituksen tukipäätös. Järjestö voi pyytää anomuksen harkitsemiseksi muita asiakirjoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi. (3) Järjestö voi aika ajoin tarjota erityisiä ei-jäsenmaksuista saatavia ohjelmia ja palveluja kaikille jäsenille, kun mahdollista. Järjestön tuotemerkeistä saadut tulot tällaisten ei-jäsenmaksuihin perustuvien tuotto-ohjelmien tuotoista ohjataan yleisrahastoon. Seuraavia tuotteita/ohjelmia ei tarjota ei-jäsenmaksuihin perustuviksi järjestön ohjelmiksi: vakuutukset, lainat, terveysvakuutukset ja rahastotuotteet pois lukien nimikkoluottokortit (affinity credit cards). (4) Jos myönnetään lupa järjestön tavaramerkkien käyttöön, sponsori suostuu tarkastamaan kaikki pyyntömateriaalit, mukaan lukien kaiken XI - 5

6 internetin web-sivun sisällön, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia asianmukaisten laatustandardien, sisällön ja kansainvälisen hallituksen asettamien tuotemerkkisääntöjen kanssa. Ennen pyyntöjen aloittamista kaikki materiaalit, mukaan lukien ehdotettu web-sivun suunnittelu, tulee lähettää kansainvälisen toimiston hyväksyttäväksi. (5) Sponsori tulee selvästi tunnistaa pyyntömateriaaleissa ja kaikissa muissa tuotteissa, joihin painetaan tai liitetään järjestön tavaramerkit, mukaan lukien luottokortit. (6) Sponsori ja ei jäsenmaksuista saatavan tuoton myyjä suostuvat maksamaan 10 % lisenssimaksun lionspiirin, -säätiön tai -yhtymän myyjältä saamasta bruttotulosta tai nettovoitosta, kumpi tahansa on pienempi, lisenssimaksuna järjestön nimen ja tunnuksen käytöstä. Lions Clubs Internationalin talousjaosto on yhteydessä jokaisen valtuutetun sponsorin kanssa vuosittain päättääkseen lisenssimaksusta, jonka se on velkaa järjestölle. Jokaista sponsoria kannustetaan pidättämään itselleen oikeus tarkastaa kaikki myyjän asiaankuuluvat tilastot ja asiakirjat lisenssimaksun paikkansapitävyyden vahvistamiseksi. (7) Kansainvälinen hallitus varaa itselleen oikeuden irtisanoa lisenssin lionsklubin nimen ja/tai tunnuksen käytöstä antamalla ilmoituksen sponsorille ja myyjälle, jos on tiedossa. Jos on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, sellainen irtisanominen ottaisi huomioon tilaisuudet sopimuksen lieventäviin asianhaaroihin. Siinä tapauksessa että lisenssi irtisanotaan, myyjää vaaditaan heti luopumaan järjestön tavaramerkkien käytöstä. (8) Sponsorin ja ei jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjän tulee käyttää järjestön antamaan postituslistaa ainoastaan ohjelman myymiseksi eikä kopioida tai käyttää ko. postituslistoja mihinkään muihin tarkoituksiin. Jos sponsori ja/tai ei jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjä käyttää tai antaa muiden käyttää järjestön postituslistaa mihinkään muuhun kuin ohjelman tarkoituksiin, järjestöllä on oikeus välittömästi irtisanoa järjestön tavaramerkkien käyttöoikeus. Tämä irtisanominen astuu voimaan välittömästi sen jälkeen, kun säännön rikkoneelle osapuolelle on ilmoitettu asiasta. Harkinnanvaraista US$5000 rangaistusta voidaan harkita sponsoria ja/tai ei jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjää vastaan, jotka antavat postituslistoja asiattomaan käyttöön tai kopioita postituslistoista ilman virallista lupaa. d. Piirin tuki kansainvälisen vuosikongressin matkakoordinaattorille. Piiri on oikeutettu tukemaan matkakoordinaattoria, joka koordinoi matkan ja/tai XI - 6

7 kiertoajelut, mitkä liittyvät kansainväliseen vuosikongressiin. Hakemus matkakoordinaattorin tukemiseksi tulee lähettää vuosikongressijaokseen. Jos tuettu matkakoordinaattori haluaa käyttää järjestön tavaramerkkejä matkaesitteissä tai muissa asiaan liittyvissä painetuissa materiaaleissa, matkakoordinaattorin tulee lähettää lakijaokseen seuraavat materiaalit: (1) Yksi esite tai vastaava painettu materiaali, missä on seuraava teksti: "Kansainvälinen lionsjärjestö tai lionspiiri (yksittäis-, osaja moninkertaispiiri) ei ole vastuussa tapahtuneista menetyksistä." (2) US$25,00 maksu järjestön tavaramerkin käytöstä. 5. SÄÄTIÖT. Kansainvälinen hallitus tai sen edustaja, järjestön lakimies, voi myöntää lisenssin käyttöoikeuden järjestön tavaramerkkeihin mille tahansa lailliselle osapuolelle, jotka eivät ole lionsklubeja tai piirejä (joihin viitataan tästä lähtien sanalla säätiö ), jos tämä osapuoli täyttää hakemuksen. Ennen luvan myöntämistä säätiön tulee antaa tarvittavat todisteaineistot osoittaakseen, että säätiön ehdotetut aktiviteetit vastaavat alla kuvattuja kriteerejä. a. Säätiön nimi. Säätiön nimen tulee: (1) sisältää Lions säätiön nimessä; (2) Sisältää paikkakunnan, kaupungin, piirin, osavaltion tai maantieteellisen alueen nimi (3) Nimi ei saa olla ristiriidassa tai aiheuttaa hämmennystä Lions Clubs Internationalin tai Lions Clubs International Foundationin kanssa; ja (4) Säätiön nimessä ei saa käyttää sanaa Järjestö Association. b. Vaatimukset hallintoasiakirjasta. Ohjesääntöjen hyväksymisartikkelit ja/tai muut hallintodokumentit (joihin viitataan tästä lähtien sanalla hallintodokumentit ), jotka todistavat ehdotetun säätiön vastaavan seuraaviin vaatimuksiin: (1) Hallituksen jäsenistä on vähintään enemmistö hyvässä asemassa olevia lionsklubien jäseniä; (2) Säätiön jäsenkunta hyväksyy muutokset hallintodokumentteihin piirikokouksessa tai säännöllisessä vuosikokouksessa; (3) Jäsenkunta koostuu lionsklubeista tai hyvässä asemassa XI - 7

8 olevista lionjäsenistä; (4) Valtakirjan kautta tapahtuvaa äänestystä ei sallita; ja (5) Pakollisia jäsenmaksuja ei määrätä säätiön jäseniä vastaan. c. Tarkoitukset. Hakemuksen lähettäneen säätiön tarkoituksena tulee olla edistää järjestön tarkoituksia ja imagoa. Hakemuksen lähettänyt säätiö ei voi olla mukana aktiviteeteissa, mitkä ovat ristiriidassa järjestön tai Lions Clubs Internationalin säätiön aktiviteettien, ohjelmien tai olemassaolon kanssa. Muita tarkoituksenmukaisia tekijöitä voidaan harkita tarpeen mukaan. d. Säätiön hyväksyminen. Jos lisenssiä hakevaa säätiötä sponsoroi yksittäinen klubi tai alle kolmen (3) klubin ryhmä, hakemuksen lähettäneen säätiön tulee lähettää todisteet siitä, että kukin sponsoroiva lionsklubi on hyväksynyt säätiön perustamisen. Jos hakemuksen lähettänyttä säätiötä sponsoroi yksi tai useampi piiri (yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri) tai vähintään neljän (4) klubin ryhmä tai säätiön nimi viittaa piiritasoiseen osallistumiseen, hakemuksen lähettäneen säätiön tulee lähettää todisteet siitä, että piirit (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiiri) ovat hyväksyneet säätiön perustamisen. e. Jokavuotiset rekisteröitymisvaatimukset. Säätiön tulee lähettää joka vuosi sen hallintodokumentit yhdessä listan kanssa, jossa on nykyisten virkailijoiden nimet lakiasiaintoimistoon. f. Järjestön tavaramerkkien käyttö. Hyväksyttyjen säätiöiden tulee käyttää Lions-nimeä ja merkkiä näyttävästi sen nimen yhteydessä ja muissa yhteyksissä kuten painotuotteissa, mainosmateriaaleissa ja aktiviteeteissa. Järjestön tavaramerkkien käytön tulee noudattaa niitä sääntöjä, joita kansainvälinen hallitus aika ajoin hyväksyy. Tavaramerkkejä ei ole lupa käyttää missään tuotteessa, jota myydään tai joka on muuten saatavissa klubitarvikkeiden ja jakelujaoksen tai virallisten lisenssinhaltijoiden kautta. g. Peruutettavissa oleva lisenssi. Säätiöt, jotka vastaavat tässä asetettuja vaatimuksia saavat peruutettavissa olevan lisenssin käyttää järjestön tuotemerkkejä. Tämä jatkuva käyttö sallitaan vain, jos säätiö jatkaa vastaamista tässä asetettuihin vaatimuksiin. Säätiön tulee lähettää kerran vuodessa lakijaokseen sen XI - 8

9 hallintodokumentit yhdessä sponsorien listan kanssa. 6. VIRALLISET LISENSSINHALTIJAT. Klubitarvikkeiden ja jakelujaos voi tehdä aloitteen sopimuksen tekemiseksi tuottajien tai muiden osapuolien kanssa eri puolilla maailmaa tarjotakseen lionjäsenille, lionsklubeille ja piireille tuotteita, joissa on järjestön viralliset tavaramerkit. Tällaisten lisenssien sopimukset päätetään klubitarvikkeiden ja jakelujaoksessa ja niihin kuuluvat lisenssikorvaukset ja/tai tekijänoikeuspalkkiot kaikista myydyistä tuotteista. 7. VUOSIKONGRESSIN PINSSIENVAIHTO. Järjestön tavaramerkkejä on lupa käyttää vaihtopinsseissä kansainvälisen hallituksen asettamien sääntöjen puitteissa. a. Vaihtopinssin määritelmä. Vuosikokouksen vaihtopinssi on rintaneula joka kantaa järjestön virallista logoa ja on: 1. Virallisen tuotemerkin lisenssihaltijan valmistama; 2. On laadittu yksinomaan vaihto- tai lahjapinssiksi lionien vuosikokoukseen tai vastaavaan tilaisuuteen. 3. Noudattaa järjestön tavaramerkkisääntöjä jotka kansainvälinen hallitus on hyväksynyt 4. Sisältää pysyvän merkinnän tavaramerkkisääntöjen mukaisesti 5. Sisältää hakaneula-, puristus tai ruuvikiinnityksen joka on kiinnitetty pinssin takapuolelle 6. Ei sisällä symboleita eikä muitakaan merkintöjä liittyen mihinkään lionsvirkaan tai -ryhmään; 7. Ei ole valmistettu palkitsemistarkoitukseen tai minkään koulutuksen, kilpailun, lionsklubin tai muun ryhmän tai yhteistyökumppaninen tunnukseksi 8. Ei symboloi osallistumista mihinkään tiettyyn kokoukseen tai tilaisuuteen, eikä 9. Sillä myöskään saa olla korun arvoa tai rinnakkaisarvoa klubitarvikeosaston katalogissa ja esitteissä myytävien tavaroiden kanssa joita Klubitarvikejaosto myy. XI - 9

10 a. Virallista jäsenrintamerkkiä ei saa käyttää vuosikokouksen vaihtopinssinä b. Lionien vuosikokouksen vaihtopinssejä voidaan hankkia ainoastaan klubitarvikejaostolta ja/tai viralliselta tavaramerkkilisenssin haltijalta jolle on myönnetty lupa pinssien valmistukseen, myyntiin ja jakeluun. c. Vuosikokouksen vaihtopinssejä voidaan ostaa ainoastaan vaihto- tai lahjoitustarkoitukseen. Niitä on lupa myydä vasta, kun pinssin valmistuspäivämäärästä on kulunut kolme (3) vuotta jolloin pinssi voidaan myydä keräilytavarana. 8. VUOSIKONGRESSIN ISÄNTÄTOIMIKUNTA. Kansainvälisellä vuosikongressin isäntätoimikunnalla on oikeus käyttää järjestön tavaramerkkejä kansainvälisen vuosikongressin mainostamiseksi, kunhan isäntätoimikunta hankkii hyväksymislomakkeen ja maksaa tekijänoikeuspalkkiot kuten kongressijaos ja lakijaos päättävät. 9. TUOTEMERKKISÄÄNTÖJEN VALVONTA. Järjestön tavaramerkkien omistajana järjestöllä on laillinen velvollisuus valvoa tavaramerkkisääntöjen rikkomuksia ja ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta estetään ja suojellaan laillisia riskejä vastaan, mitkä voivat olla seurausta tuotemerkkien luvattomasta käytöstä. a. Lionjäsenten, klubien ja/tai piirien luvaton käyttö. Sellaisessa tapauksessa, että järjestö saa tarvittavat todisteet siitä, että lionjäsen, klubi tai piiri on osallisena tuotemerkin sisältävien tuotteiden luvattomassa käytössä, myynnissä, tuottamisessa ja/tai jakamisessa, tällaisille yksilöille tai osapuolille ilmoitetaan välittömästi, että heidän tulee lopettaa ko. toiminta ja heille voidaan asettaa korvaussumma, mikä on samansuuruinen kuin vastaava tekijänoikeuspalkkio, minkä järjestö olisi saanut tässä mainittujen sääntöjen mukaisesti ja he voivat joutua vastaamaan rikkomukseen muulla tavoin kuten kansainvälinen hallitus tai lakijaos päättää. b. Lionjäsenten, klubien ja/tai piirien jatkuvat rikkomukset. Sellaisessa tapauksessa, että järjestö saa tarvittavat todisteet siitä, että lionjäsen, klubi tai piiri jatkaa tavaramerkkisääntöjen rikkomista saatuaan asianmukaisen ilmoituksen asiasta, järjestö voi ryhtyä yhteen tai kaikkiin seuraavista toimenpiteistä: (1) Kansainvälinen hallitus voi pyytää lionsklubia erottamaan rikkomuksen tehneen lionjäsenen lionsklubista. Jos klubi kieltäytyy tästä, lionsklubi XI - 10

11 saatetaan asettaa status quo tilaan ja/tai klubin perustamisasiakirja peruutetaan kansainvälisen hallituksen toimesta. (2) Kansainvälinen hallitus saattaa harkita muita toimenpiteitä. (3) Voidaan harkita sopivaa lakiin perustuva toimenpidettä järjestön tavaramerkkiedun varmistamiseksi. Oikeudellisia käytäntöjä Vakuutus Koska piirikuvernööri on kansainvälinen virkailija ja hänellä on myös muita lakiasioihin liittyviä velvollisuuksia jäseniä ja palveltavaa yleisöä kohtaan, on tärkeää, että ymmärrät järjestön yleisen vastuuvakuutusohjelman ja ohjaat tekniset kysymykset lakiasiain jaostoon tai vakuutuksen välittäjälle, WILLIS HRH. Lionsklubeja ja -piirejä sekä kaikkia lioness- ja leoklubeja suojelee yleinen vastuuvakuutus, joka järjestöllä on ACE American Insurance Companyn välityksellä. Tiedoksesi mainittakoon, että kaikki ennen 1. syyskuuta 2003 tapahtuneet korvausvaatimukset tulee ilmoittaa Royal/Sun Alliancella, joka on järjestön aikaisempi vakuutusyhtiö.) Nykyinen vakuutus kattaa klubit, jäsenet tai vapaaehtoiset työntekijät summien varalle, jotka heillä voi olla lain mukaan velvollisuus maksaa vahingoista, jotka ovat tapahtuneet lionien aktiviteeteissa, kuten varainkeruutapahtumat, näyttelyt ja tuotemyynnit. Vakuutus on automaattinen ja järjestö maksaa vakuutusmaksun jäsenmaksuista. Vakuutus on US$ tapahtumalta, ja klubien ja piirien korvausten enimmäismäärä on kaiken kaikkiaan US$ Vakuutuksella on US$1 000:n kate lääkärinkuluista henkilöä kohden, riippumatta siitä, kuka on vastuuvelvollinen. Siihen ei kuulu lionsjärjestön omistamien autojen, kuorma-autojen, bussien, lentokoneiden, veneiden tai perävaunujen ajamisen eikä ylläpidon vakuuttaminen. Vakuutus ei myöskään kata minkään kulkuneuvon omistajaa eikä ulotu mihinkään lionsaktiviteetissa käytetylle kulkuneuvolle tapahtuneeseen vahinkoon. Vakuutus sulkee myös alkoholin myynnin ja jakelun seurauksena aiheutuneet vahingot sen ulkopuolelle. Lionsklubit ja -piirit voivat auttaa pitämään vakuutusmaksut kurissa asettamalla turvallisuuden ensisijalle lionsaktiviteeteissa. Turvallisuustietoja on saatavana järjestön web-sivuilta ja lionsklubit ja -piirit voivat harkita turvallisuusvirkailijan nimittämistä. Vaarallisia aktiviteetteja, joita tulisi välttää, ovat "vesikaste", tilaisuudet, joissa tarjoillaan alkoholia, karnevaalit, sirkus ja rodeo sekä moottorikelkka-, mikroauto- ja XI - 11

12 muut kilpailut. Klubien tulisi välttää rokkikonsertteja ja ilotulituksia tai vanhojen rakennusten purkamista tai rakennustöitä, kuten uima-altaiden, leikkikenttien ja puistojen rakentamisen sponsorointia. Jokaisen klubin ja piirin tulee huolellisesti harkita, kuinka vaarallisia nämä projektit ovat. Jos ne sponsoroivat tällaisen projektin, niiden tulee laatia erityinen turvallisuussuunnitelma ja valvoa sen noudattamista sekä ilmoittaa kaikki korvausvaatimukset heti. Lakiasiain jaoston toimittamassa Vakuutuskirjasessa on luettelo kaikista vakuutusyhtiömme toimistoista tai tärkeitä vakuutustietoja löytyy järjestön verkkosivuilta Klubin, piirin tai järjestön entisten virkailijoiden yhdistykset Järjestön kansainvälinen hallitus on päättänyt, että klubien, piirin ja järjestön entisten virkailijoiden yhdistykset ovat epävirallisia, mutta niiden perustaminen ja toiminta sallitaan sillä ehdolla, että: 1. Niiden toiminta ei ole ristiriidassa kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön määräyksien eikä kansainvälisen hallituksen päätösten kanssa; 2. Ne eivät määrää tai peri jäsenmaksuja; 3. Niihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista; 4. Ne eivät lisää tai luo hallintosysteemiä, joka estää tavallisen klubi- tai piiritoiminnan. Varat, jotka saadaan aktiviteeteista Yleisöltä kerätyt varat tulee käyttää hyödyntämään yleisöä, niitä ei tule käyttää hyödyntämään lioneita. Lionsklubien kansainvälisen järjestön perustamiskirjassa sanotaan, että järjestö on perustettu muun muassa sitä varten, että "se valvoo kaikkia perustamiskirjan saaneita klubeja, niin että ne pysyvät puoluepolitiikan ja eri uskontojen suhteen riippumattomina eivätkä tuota yksityiselle klubille tai sen yksityisille jäsenille taloudellista etua". Siten Lionsklubien kansainvälisen järjestön perustamiskirjassa nimenomaan kielletään ohjaamasta mitään osaa aktiviteettien nettotuotosta yksittäisen lionin tai lionsklubin hyväksi. Ja kun järjestö on perustanut lionspiirejä helpottamaan yksittäisiä lioneja ja klubeja koskevia hallintotehtäviä, tämä kielto koskee välillisesti myös piirien hallinnosta johtuvia kuluja. Kiellon tarkoitus on selvä. Lionsklubit rahoittavat ja täyttävät palvelutehtäväänsä, jota varten ne perustettiin, pyytämällä yleisöltä varoja myyjäisten, arpajaisten, veikkausten, markkinoiden, näytösten tms. avulla tai tarjoamalla ostettavaksi mitä erilaisimpia XI - 12

13 tuotteita. Yleisön tukea pyydetään ja se saadaan sillä perusteella, että siten kerätty nettotuotto käytetään paikkakunnalla vallitsevan puutteen poistamiseen. Siksi varojen ohjaaminen muihin tarkoituksiin on yleisön luottamuksen pettämistä. Perustamiskirjan artiklassa oleva kielto on juuri estämässä luottamuksen menettämistä ja suojelemassa Lions Clubs Internationalin hyvää mainetta. Siksi näiden varojen käyttäminen kongressimatkoihin, vaalikampanjaan, ehdokkaiden mainostamiseen, jäsenmaksujen tai muiden kulujen tai tappioiden maksamiseen klubin, piirin tai järjestön tasolla on luottamuksen pettämistä ja järjestön perustamiskirjan vastaista. Tämä lausunto tulkitaan siis siten, ettei yleisöltä saa pyytää varoja lionsklubin hallintokulujen maksamiseen. XI - 13

14 Miten varat on kerätty? Hallinnolliset tulot jäsenmaksut, vuokrat, sakot uutislehden mainostulot Julkisesti yleisölle avoimet varainkeruutilaisuudet, lahjoitukset ja testamentit Korkotulot Varainkeruutulojen päälle kertyneet korot Voidaanko käyttää julkisiin projekteihin? (Aktiviteettitili) Kyllä Kyllä Kyllä Voidaanko käyttää hallinnollisiin kuluihin? (Hallintotili) Kyllä Ei* Ei* *Varainkeruutilaisuudesta koituneet välittömät kulut voidaan vähentää. Lionien omaisuus. Jos lionsklubi (tai piiri) omistaa omaisuutta, jota käytetään paikkakunnan tarpeisiin vastaamiseen, tämän omaisuuden käyttämisestä johtuvia kuluja voidaan määräsuhteessa korvata, kun omaisuutta käytetään varainkeruuseen. Ehdokkaiden vaalikampanjan rahoittaminen Moninkertaispiiri voi harkintansa mukaan kohdentaa osan saamistaan maksuista kansainväliseen virkaan pyrkivän ehdokkaan kampanjan rahoittamiseen. Kansainvälisten sääntöjen mukaan moninkertaispiirillä on oikeus olla edustettuna kansainvälisellä tasolla. Tämä sisältää siis myös oikeuden rahoittaa toimintaa, joka on tarpeen edustuksen varaamiseen. Siten on myös luvallista kerätä siihen tarvittavat varat ko. moninkertais-piirin jäseniltä. Kysymyksessä olevasta maksusta tulee päättää moninkertaispiirin sääntöjen mukaisessa järjestyksessä, samalla tavoin kuin päätetään jäsenmaksun korotuksesta. Eettiset standardit ja menettely (piirikuvernööri) Järjestömme on palveluorganisaatio ja se, miten me tätä palvelua annamme on yhtä tärkeää kuin itse palvelu. Jäsenet, muut piirikuvernöörit, kansainvälinen hallitus, pääjohtaja, hallintovirkailijat, kansainvälisen päämajan henkilökunta sekä XI - 14

15 palvelemamme yhteisöt odottavat rehellistä ja eettisesti hyväksyttävää käytöstä teiltä jokaiselta joka päivä. Mikään teko tai pyyntö lionsklubeilta tai niiden jäseniltä, virkailijoilta, hallituksen jäseniltä, järjestömme henkilökunnalta tai yhteisömme jäseniltä ei voi antaa aihetta tämän käytännön rikkomiseen. Tätä tärkeää asiaa varten on kansainvälinen hallitus ottanut käyttöön Eettiset standardit ja menettelytavat määrittelevän säännöstön. Tämä säännöstö löytyy järjestön verkkosivuilta, hallituksen sääntökokoelmasta. Lions Clubs Internationalin Eettisten standardien perusarvot ja kansainvälisen hallituksen antamat toimintasäännöt antavat sinulle ohjeet ja auttavat sinua ymmärtämään, mitä sinulta odotetaan. Lisäksi ne auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä. Mitkään ohjeet eivät kata kaikkea, joten sinun tulee käyttää tervettä järkeä ja arvostelukykyä tehdäksesi asiat oikein ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Osallistu Lions Clubs Internationalin perinteeseen, minkä mukaan miljoonia avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla. Lions Clubs International Yksityisyyttä koskevat menettelyohjeet Lions Clubs Internationalin keräämät ja käyttämät jäsenten henkilötiedot Lions Clubs International ymmärtää jäsenten henkilötietojen suojelemisen tärkeyden. LCI kerää henkilötietoja lionsklubien ja leoklubien jäseniltä kommunikaation parantamiseksi jäsenten kanssa ja välillä. Tätä tietoa voidaan käyttää vain ja ainoastaan edistämään järjestön tarkoitusta yhdistää klubit ystävyyden, hyvän toveruuden sekä molemminpuolisen ymmärtämisen keinoin sekä hoitamaan välttämättömät järjestön hoitamiseen liittyvät toimenpiteet kuten: - kerätä jäsenmaksut ja muut maksut - The Lion lehden jakelu ja jäsenten/virkailijoiden tiedot ja päivitykset - jäsenten profiilien ja trendien luominen auttamaan jäsenkasvussa, laajennuksessa ja jäsenten säilyttämisohjelmissa - vuosikongressin ja muiden kokousten suunnittelussa - kontaktitietojen antaminen lion-/leojohtajille, mukaan lukien entiset ja nykyiset kansainväliset virkailijat, johtajat ja hallituksen jäsenet; moninkertaispiirien kuvernöörineuvostojen puheenjohtajat ja kuvernöörineuvoston jäsenet, piirikuvernöörit ja ensimmäiset ja toiset varapiirikuvernöörit, sekä klubien virkailijat - PR-toimintojen ja yhteistyöelinten edistäminen - Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) tukeminen ja muiden hyväksyttyjen palveluohjelmien tukeminen - Erityiset mainokset; ohjelmat, joissa tulot tulevat muualta kuin jäsenmaksuista; sekä muut tarkoitukset, mitkä vastaavat kansainvälisen hallituksen määrittelemiä järjestön tarkoituksia ja tavoitteita - tiedon antaminen silloin, kun laki sitä vaatii tai jos tieto liittyy XI - 15

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) tehdään ja se astuu voimaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välillä ja se on voimassa ohjaajan Zumba

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Tämä asiakirja sisältää toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita sovelletaan suhteessasi Nu Skin International Inc. -yritykseen.

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot