SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA"

Transkriptio

1 O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015

2

3 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti puhelinasiakaspalvelu puh Salla Salminen asiakkuuspäällikkö sosiaali- ja terveysala, tekniikka puh Päivi Tuuli asiakkuuspäällikkö liiketalous puh Toimitus Sosiaali- ja terveysala Sanna-Mari Hovi kehityspäällikkö puh Riina Lahtinen kustannustoimittaja (perhevapaalla) puh Anu Mikkonen graafikko Liiketalous ja tekniikka Suvi Palletvuori vastaava kustannuspäällikkö (perhevapaalla) puh Suvi Palletvuori Miina Ojaniemi Sanna-Mari Hovi Riina Lahtinen Toinen aste 6 Korkea-aste 16 Lisenssihinnasto 25 Opettaja-asiakaspalvelu Näytekirjat, osoitteenmuutokset, oppimateriaaliluettelon tilaukset, Oppinet-palvelun tuki Palvelunumero arkisin klo Sähköposti: Monika Lahtinen Miina Ojaniemi kustannuspäällikkö puh Kati Halminen kustannustoimittaja puh Jenni Turunen Kati Halminen Maksulliset kirjatilaukset Myyntipalvelu Puhelin: Faksi: Salla Salminen Päivi Tuuli Jenni Turunen kustannustoimittaja (perhevapaalla) puh Sanna Laajasalo graafikko Sanna Laajasalo Postiosoite: PL 700, NORDIC MORNING Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Anu Mikkonen Verkkokauppa palvelee osoitteessa Luettelossa mainitut hinnat ovat voimaan tulleita kustantajan hintoja. Arvonlisävero (kirjat 10 %, sähköiset tuotteet ja äänitteet 24 %) sisältyy hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Oppimateriaaliluettelo ja hinnasto myös osoitteessa 3

4 Oppikirjat opiskelijoille edullisesti Opiskelijan etu - 20 % osoitteessa Kerro opiskelijoillesi alennuksesta ja anna heille koodi. Alennuskoodi: opi15 Kirjat heti kurssin alkuun! -20% 4 Koodi on voimassa asti. Tilauksen postituskulu alkaen 4,90 /tilaus. Tarkemmat toimitusehdot verkkokaupastamme. Tarjous koskee ammatillisten oppiaineiden oppikirjoja Editan omassa verkkokaupassa osoitteessa

5 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE 6 KORKEA-ASTE 16 Lisenssihinnasto 25 5

6 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Ilmestyy keväällä Uutuus Ilmestyy keväällä Iris Kauppi, Auli Lindholm, Kaija Lipasti, Virpi Talonen, Päivi Vaaramo Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla Teoksessa keskitytään lähihoitajan työn perusteisiin, sekä käytännön työssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Kirjan tehtävät tukevat oppimista ja ohjaavat tiedon hankintaa. Niitä voi hyödyntää myös osaamisen näyttämisen suunnittelussa (ammattiosaamisen näytössä ja tutkintotilaisuudessa). Kirjaan on lisätty hoitosuunnitelmaesimerkkejä helpottamaan rakenteisen kirjaamisen oppimista. Kirjan kuvitus ja sanasto innostavat oppimaan. Kirjan lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tutkinnon perusteiden mukaisesti. ISBN , uudistettu painos ,50 Opettajan aineisto 2014 Annukka Suvikas, Leena Laurell, Pia Nordman Kuntouttava lähihoito Kuntouttava lähihoito kertoo kuntoutuksen perusteista, palvelujärjestelmästä, asiakkaista ja kuntoutumisen edistämisestä. Kirjan punaisena lankana kulkevat vuorovaikutuksellinen toiminta, toimintakyvyn arviointi ja kuntouttava työote. Kirjassa käsitellään kuntoutumisen käsitettä, ammatillisen toiminnan periaatteita ja kuntoutumista prosessina. Toinen osa keskittyy muun muassa päivähoidossa olevien lasten, vammaisten, vanhusten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeasiakkaiden kuntouttamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Teos on suunnattu lähihoitajan perusopintoihin. ISBN , uudistettu painos Pia Eskola, Leena Laurell, Annukka Suvikas Elämän kulku Lähihoitaja kasvua tukemassa Elämän kulku. Lähihoitaja kasvua tukemassa on vuonna 2015 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukainen, tuore teos Kasvun tukeminen ja ohjaus -opintokokonaisuuteen. Kirja kulkee ihmisen koko elämänkaaren mukana vauvasta vanhuuteen. Keskeisenä ajatuksena kaikissa elämänkaaren vaiheissa on osallisuus. Kirja perehdyttää lukijan mm. ajantasaiseen tietoon varhaiskasvatuksen painotuksista, antaa uusia näkökulmia liikuntaan ja antaa eväitä lähihoitajan työn tulevaisuuden analysointiin. Kirjoittajilla on vuosien kokemus opetuksesta, varhais kasvatuksen kehittämisestä, psykologisen tiedon soveltamisesta sekä lähihoitajan tutkinnon vaatimuksista ja tarpeista. ISBN painos

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uudistettu Eliisa Karhumäki, Mari Kärkkäinen, Kari Nieminen, Marja Syrjäkallio-Ylitalo Päästä varpaisiin Ihmisen anatomia ja fysiologia Päästä varpaisiin antaa vankat tiedot ihmiselimistön rakenteesta ja toiminnasta. Kirja etenee johdon mukaisesti solutasolta elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn. Yksityiskohtaiset väri kuvat kulkevat tekstin rinnalla ja tukevat tiedon omaksumista. Aihealueet on merkitty eri väreillä, joten tiedon etsintä on helppoa. Kuhunkin lukuun on koottu keskeisin sanasto ja tehtäviä. Loppuosan laajempi sanasto ja hakemisto auttavat yksityiskohtaisemman tiedon etsinnässä. Kirja kuuluu lä hihoitajan ammatilliseen peruskirjastoon, mutta se tarjoaa syventäviä tietoja myös myöhempiä opintoja varten. ISBN , uudistettu painos ,90 Päivi Forss, Marja-Leena Vatula-Pimiä Sosiaalinen turva ja hyvinvointi Kirjassa korostetaan laaja-alaisessa kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyössä toimivien tietotaitoa ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sosiaaliturvan ja yhteisöjen rakenteiden muuttuessa työntekijöiden osaamisessa korostuu ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja herkkyys nähdä asiakkaiden tarpeita elinkaaren kaikissa vaiheissa. Teoksen rakenne noudattaa lähihoitajan opetussuunnitelman perusteita. Uudistetussa kirjassa on pyritty helppolukuisuuteen ja selkeyteen. Opiskelijaa aktivoidaan aiempaa enemmän itsenäisien tehtävien tekoon. ISBN , uudistettu painos ,20 Sirpa Pursiainen Lähihoitajana yhteiskunnassa Kirja esittelee suomalaisen yhteiskunnan toimintaa aina kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista julkisiin palveluihin ja päätöksentekoon. Kirja on uudistettu rakenteellisesti ja sisällöllisesti vastaamaan voimaan tulevaa määräystä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteista ja se tukee osaamisperusteista oppimista ja osaamista. Kirjaan on sisällytetty konkreettisia esimerkkejä siitä, miten opiskelija voi näyttää osaamistaan työelämässä ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Uudistetussa teoksessa on huomioitu muuttuneet lainsäädännöt, suositukset sekä sosiaali- ja terveys alan tulevaisuuden näkymät lähihoitajan, asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta. ISBN , uudistettu painos ,70 Opettajan aineisto

8 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sirpa Pursiainen Ammattilaisen ABC Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous Kirjassa esitellään yhteiskuntataidot, kuten yhteiskunnan rakentuminen ja vaikuttamismahdollisuudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet sekä keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kirjan vahva työelämätietouden osio esittelee työelämään liittyvää lainsäädäntöä ja opastaa työelämään hakeutumisessa ja työssä menestymisessä sekä yritystoiminnan aloittamisessa. Kirja sovel tuu toisen asteen ammatillisen koulutuksen kaikille aloille, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamiskokonaisuuden opintoihin sekä nuorten yhteiskuntatakuuta toteuttavien tahojen käyttöön. Kirja on osoittautunut oivaksi teokseksi myös maahanmuuttajien perehdyttämisessä suomalaiseen yhteiskuntaan. ISBN painos ,60 Opettajan aineisto Ritva Järvinen, Aila Lankinen, Terhi Taajamo, Minna Veistilä, Arja Virolainen Perheen parhaaksi Perhetyön arkea Kirja kokoaa ansiokkaasti perhetyön monenkirjavaa kenttää. Sen näkökulma on tiiviisti asiakkaassa: Mitä asiakkaat odottavat perhetyöltä? Millaisia ovat lapsi, vanhemmat tai perhe asiakkaina? Myös työntekijän ammatilliseen osaamiseen ja perhetyön johtamiseen on paneuduttu. Kirja on ajantasaistettu lastensuojeluun ja terveydenhoitoon liittyvän lainsäädännön osalta. Kirja sopii perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveyden huollon opiskelijoille ja ammattilaisille. ISBN , uudistettu painos ,20 Arja Häkkä, Helena Kuokkanen, Arja Virolainen (toim.) Lapsen parhaaksi Lähihoitaja varhaiskasvattajana Lapsen parhaaksi -kirjassa käydään läpi varhaiskasvatuksen sisältö kattavasti. Sen lähtökohtana on toimiminen niin, että ensisijalla on aina lapsen etu ja paras. Kirja antaa lukuisia käytännön esimerkkejä kasvatustavoitteiden ja -periaatteiden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa niin, että lapsen etu on otettu aidosti huomioon. Uudistetussa kirjassa on painotettu kasvatuskumppanuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä ja toteuttamista. Kirja sopii lapsi- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdon oppikirjaksi. Se sopii myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. ISBN , uudistettu painos ,50

9 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uudistettu Uudistettu Uutuus Ilmestyy keväällä Eija-Riitta Ikonen Kehittyvä kotihoito Teos antaa valmiuksia kotihoidon kehittämiseen sekä palvelusuunnitelman tekemiseen ja arviointiin. Kirjassa tarkastellaan moniammatillista kotihoitoa muun muassa asiakkaan, palveluiden ja koti hoidon työtehtävien näkökulmista. Kirjassa pohditaan kotihoidon etiikkaa, monikulttuurista koti hoitoa, kotona asumisen turvallisuutta ja saatto hoitoa sekä annetaan valmiuksia kotihoitoyrittäjyyteen. Uudistetun kirjan uusia kokonaisuuksia ovat suun terveydenhoito sekä kodin siisteydestä huolehtiminen ja vaatehuolto. Kirja on päivitetty viimeisimmän lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaiseksi. Kehittyvä kotihoito on lähihoitajaksi tai sairaanhoitajaksi opiskeleville suunnattu oppikirja. Se sopii myös kodinhuoltajien ja hoiva-avustajien koulutukseen sekä jo kotihoidossa työsken televille. ISBN , uudistettu painos Leena Lähdesmäki, Liisa Vornanen Vanhuksen parhaaksi Hoitaja vanhuksen toimintakyvyn tukijana Kirjassa käsitellään vanhuksen kokonaisvaltaisen toiminta kyvyn tukemisen prosessia yksityiskohtaisesti ja ajankohtaisesti. Sen lähtökohtana on vanhuksen tilanteeseen ja toimintakykyyn perehtyminen, minkä pohjalta tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kirjassa on kuvattu konkreettisia tukemisen menetelmiä kaikille toimintakyvyn osa-alueille. Vanhustyön erityistilanteina on käsitelty vanhuksen dementiaa, toispuolihalvausta, päihderiippuvuutta sekä vanhuksen kaltoinkohtelua. Teoksen lähestymistapa korostaa lähihoitajaopiskelijan oppimisprosessia, oppimisperustaista oppimista, ongelmanratkaisua ja laatuajattelua. Kirjassa on monipuolisia oppimistehtäviä, sekä runsaasti havainnollisia valokuvia. ISBN , uudistettu painos ,90 Raija Airaksinen, Taija Ala-Vannesluoma, Marjatta Karkkulainen, Riikka Kastu, Pauliina Pirhonen Toimii! Hoitajan opas luoviin menetelmiin Toiminnallisuus korostuu hoitajien koulutuksen eri asteilla, sillä pelkkä perushoito ei enää riitä. Kirjassa kerrotaan, miten hoitaja voi tuottaa erityis hetkiä katkaisemaan hoidettavan arkea, sekä käytännön keinoja siihen, miten niitä voidaan toteuttaa. Toimii!-kirja antaa muun muassa vinkkejä, kuinka erilaisilla osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä, kuten musiikin, draaman, kuvataiteen, sanataiteen ja liikunnan avulla, voidaan lisätä mielekkyyttä varhaiskasvatus- ja vanhustyöhön sekä hoitajan omaan työssäjaksamiseen. ISBN painos ,50 9

10 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Riitta Heikkinen-Peltonen, Marja Innamaa, Marjut Virta Mieli ja terveys Teoksessa käsitellään mielenterveyttä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia sekä päihde ongelmia ja riippuvuussairauksia. Siinä perehdytään ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön, häiriöiden varhaiseen tunnistamiseen sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmiin. Oppikirjaa on uudistettu ja ajantasaistettu muun muassa päihdetyön ja mielenterveyskuntoutuksen osalta. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenteet ja niitä ohjaavat säädökset on myös tarkennettu ajan tasalle. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi lähihoitajakoulutuksen perus- ja osaamisalaopintoihin, mutta se soveltuu käytettäväksi muissakin sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Se antaa perustiedot mielenterveys- ja päihdetyöstä myös alalla toimiville. ISBN , uudistettu painos ,90 10 Marjatta Lehtovirta, Leena Peltola Ihminen mielessä Psykologian perusteet lähihoitajalle Kirjaan on koottu perusopintojen eri tutkinnon osien psykologian osuus tiiviissä muodossa. Käytännönläheisessä teoksessa on mukana runsaasti tehtäviä sekä tositarinoita lähihoitajan eri toiminta-alueilta. Kirjan punaisena lankana kulkee työelämälähtöisyys. Teos on tarkoitettu lähihoitajan tutkintoon ja sitä voi käyttää perus lähteenä myös erilaisissa sosiaalija terveysalan jatko- ja täydennyskoulutuksissa. ISBN painos ,60 Jan Holmberg Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan Tässä kirjassa käsitellään päihteiden käyttöä ja päihdehoitotyötä päihderiippuvaisen ihmisen ja hoitajan näkökulmasta. Tarkastelun kohteina ovat esimerkiksi päihdekulttuuri, päihteiden käytön taustatekijät ja ominaispiirteet, käyttöön puuttuminen ja hoitosuhdetyöskentely. Lisäksi käydään läpi hoitajan jaksamista ja turvallisuutta. Kirjassa yhdistellään käytännön hoitotyön asiantuntemusta ja tutkimustietoa, ja sen tarkoitus on auttaa hoitajaa ymmärtämään päihteiden käyttöä niin, että hoitosuhteessa voi tehdä vaikuttavia tekoja. ISBN painos

11 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uutuus Ilmestyy keväällä Uudistettu Ilmestyy keväällä Uudistettu Ilmestyy keväällä Laura Sinisalo, Katri Thurman Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä perehdyttää lukijan lääkehoidon perusteisiin. Kirjassa lääkeaineet on jaoteltu vaikutusalueittain, kuten Pharmaca Fennicassa. Lisäksi käsitellään muun muassa lääkkeiden säilyttämistä, hoitajan vastuuta ja lääketurvallisuutta. Kirjassa on runsaasti käytännöllisiä tehtäviä, jotka opastavat lääkehoitoon erilai sissa potilastilanteissa. Tehtävissä on mukana myös lääkelaskentaa. ISBN painos ,20 Eliisa Karhumäki, Anne Jonsson, Marita Saros Mikrobit hoitotyön haasteena Mikrobit hoitotyön haasteena on havainnollinen, käytännöllinen ja kattava opas nykypäivän infektiosairauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen. Kirja sisältää perustiedot mikrobiologiasta, yleisimmistä kliinisesti merkittävistä mikrobeista, infektio taudeista ja niiden hoidosta sekä sairaalainfektioista, aseptiikasta ja näytteenotosta käytännönläheisine tehtävineen. ISBN , uudistettu painos ,50 Liisa Somerharju, Pia Saksala Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia Kirjassa on lähihoitajan tarvitsemat fysiikan ja kemian sisällöt yksissä kansissa. Fysiikan ja kemian ilmiöitä sovelletaan hoitotyöhön, arkielämään sekä ihmisen elimistön toimintaan. Tämän lisäksi käsitellään kemikaalien ja laitteiden käyttöturvallisuutta sekä hoitamisen ympäristövaikutuksia. Kirjassa on helposti toteutettavia käytännön kokeita ja pohdinta tehtäviä, jotka motivoivat opiskelijaa itsenäiseen ajatteluun. ISBN , uudistettu painos ,10 11

12 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka -kirja sisältää yksissä kansissa lähihoitajan tarvitsemat tiedot lääkelaskuista ja matematiikasta. Jokaisen luvun lopussa on lähihoitajan työhön liittyviä harjoitus tehtäviä. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset. Ratkaisut voi ostaa sähköisessä muodossa. ISBN painos ,10 Ratkaisut 2014 Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju Lääkelaskut Kirja on suunniteltu lääkelaskennan kurssin oppikirjaksi. Kirjassa esitellään lääkkeiden antamistapoja sekä käsitellään erilaisiin annostustapoihin liittyviä laskuja. Kirjaan sisältyy myös perustietoa lääkkeen annostamisesta. ISBN painos ,40 Pauli Koivula, Juha Niemi Helmitaulu Hoitajan matematiikka Kirjassa käydään läpi kaikki hoitajalle tärkeät matematiikan osa-alueet lukuisien käytännön esimerkkien kautta. Helmitaulu etenee rauhallisesti ja järjestelmällisesti helpoista peruslaskuista vaikeampiin tehtäviin. Kirjassa opetellaan arvioimaan ja päättelemään tehtävän vastausta ennen laskemista. Joissakin tehtävissä pelkkä päättely riittää tehtävän ratkaisemiseen. Tehtävät on jaoteltu kolmeen eri vaikeusasteeseen. Helmitaulu sopii erinomaisesti sekä luokkaopetukseen että itse opiskeluunkin. Kirjaan on saatavana myös laaja oppimateriaalipaketti opettajille opetuksen tueksi. ISBN , uudistettu painos

13 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uudistettu Lääkelaskentaa verkossa! Pauli Koivula, Juha Niemi Lääkelaskentaverkkomateriaali Itseopiskelumateriaalin avulla sekä opiskelijat että työssä toimivat hoitajat voivat opiskella työssä tarvittavaa matematiikkaa. Sisällöt ovat mittayksiköt, jakokulma, verranto, tablettiannostelu, nesteannostelu, lääkepakkauksen kesto, tiputusnopeus, prosenttilasku, liuoslasku, laimentaminen ja painon mukaan annostelu. Kustakin sisällöstä on teoriaosuus laskuesimerkkeineen ja paljon tehtäviä ratkaisuineen. Oppilaitoslisenssi 450 /vuosi Yhden käyttäjän lisenssi 75 Tilaa oppilaitoslisenssi osoitteesta Mari Lehtonen, Tuomo Karttunen Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet Mikä vaivaa? -kirja esittelee tautiopin perusteet käytännönläheisesti ja selkeästi. Kirjassa kuvataan, mistä taudit johtuvat, miten ne etenevät ja miten ne johtavat oireisiin ja löydöksiin. Teos on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon oppikirjaksi. Se soveltuu myös korkea-asteelle tautioppiin johdattavaksi teokseksi. ISBN painos ,10 Vulnus Fennica Online-palvelu, joka esittelee kootusti Suomen markkinoilla olevat yli 600 haavanhoitotuotetta tai haavanhoitoon läheisesti liittyvää tuotetta. Hakutoiminto helpottaa oikean tuotteen löytämistä ja tiedot pysyvät ajan tasalla tiheän päivitystyön ansiosta. Tilaa lisenssi osoitteesta 13

14 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ann-Sofia Helttula, Pirita Korpivaara, Marika Mäntylä, Elina Vanhamäki Äidinkieli hoidossa Oppikirja kattaa lähihoitajakoulutuksen äidinkielen tutkintovaatimukset. Työelämälähtöinen kirja kannustaa opiskelijaa kysymään ja oivaltamaan kieleen, kirjallisuuteen ja viestintään liittyviä ilmiöitä oman ammattinsa näkökulmasta. Monipuoliset tehtävät aktivoivat opiskelijaa etsimään tietoa, keskustelemaan, pohtimaan oppimaan. ISBN painos ,80 Maria Kela, Eveliina Korpela, Ninni Lankinen Ihan lähellä Työelämän suomea lähihoitajille Ihan lähellä on erityisesti lähihoitajaopiskelijoille suunnattu suomen kielen oppikirja, jonka kantavana ajatuksena on oppijan itsearviointitaidon kehittyminen ja oman kielitaitoprofiilin ymmärtäminen. Käytännölliset itsearviointitaulukot houkuttelevat oppijaa luomaan itselleen sopivia kielenoppimistavoitteita. Monipuoliset tehtävät harjaannuttavat esimerkiksi kirjaamisen, eettisen ohjeistuksen, raportoinnin ja hoitotilanteiden vuorovaikutuksen haasteellisiin tilanteisiin. Marginaalissa kulkeva suomi englanti-sanasto helpottaa tekstien ymmärtämistä ja vähentää opettajan tarvetta toimia vaikeiden termien tulkkina. Kirja kehittää monilukutaitoa ja sopii hyvin myös peruskoulussa tai lukiossa S2-oppimäärää opiskelleiden ammatilliseksi suomen kielen oppikirjaksi. ISBN painos ,80 Riitta Vaara Meikki itselle ja ammatiksi Kirjan tarkat ohjeet opastavat lukijaa meikkauksen saloihin. Tekstiä on avattu piirroksin, kuvin ja tietolaatikoin. Teoksessa on kiehtova katsaus meikkaamisen ja muodin historiaan kautta vuosikymmenten. Teos on käytännönläheinen ja selkeä oppi- ja käsikirja kauneusalan opiskelijoille ja ammattilaisille, mutta myös erinomainen opas jokaiselle, joka haluaa oppia meikkaamaan. ISBN , uudistettu painos ,50 14

15 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Korkea-aste 15

16 KORKEA-ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Paul Mc Grory, Anna-Maija Pietilä Healthy english Healthy English on englannin kielen oppikirja ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille. Teoksessa perehdytään hoitoalan keskeisiin aihealueisiin ja teemoihin. Kirja sisältää runsaasti monipuolisia tehtäviä, ja lopussa on lyhyt peruskieliopin kertaus. Teos sopii erityisesti tuleville sairaanhoitajille, ensihoitajille, kätilöille ja terveydenhoitajille. ISBN painos ,50 Äänite, CD ISBN ,40 Opettajan aineisto 2013 Marianne Roivas, Anna Liisa Karjalainen Sosiaali- ja terveysalan viestintä Teoksessa lähestytään viestintää havainnollisesti ja käytännönläheisesti sosiaali- ja terveysalan opintojen ja työn näkökulmasta. Teoksessa on runsaasti muun muassa työelämän viestintätilanteisiin, asiakastyöhön, opinnäytetyön tekemiseen sekä työnhakuun liittyviä tehtäviä. Teos on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille. Se toimii viestinnän opintojen kurssikirjana ja käsikirjana työ elämän viestintätilanteissa. Teos soveltuu myös täydennyskoulutukseen, ylempään AMK-tutkintoon sekä omaehtoiseen opiskeluun. ISBN painos ,90 Maria Kela, Eveliina Korpela, Päivi Lehtinen Sairaan hyvää suomea Terveysalan suomea maahanmuuttajille Kirja vie opiskelijan kielikylpyyn muun muassa terveydenhoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin vastaan otolle. Tekstit ovat puhekielisiä, ja tehtävissä harjoitellaan paljon yleiskieltä. Mukana on runsaasti vuorovaikutteisia puhe- ja sosiodraamaharjoituksia. Tekstien yhteyteen liitetyt englanninkieliset sanastot helpottavat itseopiskelua. Kirja soveltuu terveysalan ammattilaisille, joille suomi on toinen kieli. ISBN painos ,20 Opettajan aineisto

17 SOSIAALI- JA TERVEYSALA KORKEA-ASTE Anita Näslindh-Ylispangar Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen Kirjan keskeinen ajatus on nähdä vanhus oman elämänsä viisaana asiantuntijana, ainutkertaisena ja arvokkaana yksilönä. Teos käsittelee yksilöllisiä eroja ikääntyneen aisteissa ja tarjoaa konkreettisia apuvälineitä, joilla voidaan helpottaa vanhuksen selviämistä. Kirja on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja diakoniaalan opiskelijoille ja kouluttajille sekä vanhustyön eri tehtävissä toimiville henkilöille. Kirja soveltuu myös vanhustyön opintokokonaisuuksiin sekä täydennyskoulutuksen kurssikirjaksi. ISBN painos ,60 Elina Grönlund, Aili Huhtinen Kuolevan hyvä hoito Kuolevan hyvä hoito -kirja näkee potilaan arvokkaana, ainutkertaisena ihmisenä, jolla on itsemääräämisoikeus omaan elämäänsä, hoitoonsa ja kuolemaansa. Se korostaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon moniammatillisuutta, tapahtuipa hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhain kodissa, saattohoitokodissa, tehohoitoyksikössä tai potilaan kotona. Kirja kertoo, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen: millaista on vainajan käsittely osastolla tai millaista erikoisosaamista tarvitaan eri uskontokuntiin kuuluvien vainajien kanssa. Se luo katsauksen kuolemaan liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä juridisiin säännöksiin. Teos on tarkoitettu hoito työtä opiskeleville ja erikoistumis- ja täydennys koulutukseen sekä jo työelämässä oleville hoitotyöntekijöille. ISBN painos ,60 Liisa Kiviniemi, Marja-Liisa Läksy, Timo Matinlauri, Kaija Nevalainen, Kari Ruotsalainen, Ulla-Maija Seppänen, Päivi Vuokila-Oikkonen Minä mielenterveystyön tekijänä Mielenterveystyötä ohjaa monialainen tieto perusta, ja siinä toimimiseen vaikuttavat myös työntekijän minuuteen ja persoonaan liittyvät tekijät. Kirjan avulla lukija voi pohtia henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja taitojensa hyödyntämistä vaativan asiakastyön välineinä ja resursseina. Kirjassa esitellään erilaisia mielenterveystyössä käytettäviä tapoja jäsentää asiakastyön ja ammatillisten yhteistyösuhteiden luonnetta. Teos on suunnattu mielenterveystyön korkea-asteen opiskelijoille, mutta se on oivallinen apuväline myös muille opiskelijoille ja työelämässä oleville. ISBN , uudistettu painos ,30 17

18 KORKEA-ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 18 Timo Toivio, Esa Nordling Mielenterveyden psykologia Mielenterveyden psykologia on kattava teos mielenterveydestä sekä siitä, kuinka mielenterveyden horjuminen on ymmärrettävissä, havaittavissa, tutkittavissa ja autettavissa kliinisen psykologian avulla. Kirjassa käsitellään ehkäisevää mielenterveystyötä, kuntoutusta sekä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Kirjan käsittelemiä ajankohtaisia ilmiöitä ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, koulukiusaaminen ja peliriippuvuus. Teos sopii hoitotyön ammattikorkeakouluopintoihin sekä perusopintoihin yliopistoon. ISBN , uudistettu painos ,50 Markku Ojanen Positiivinen psykologia Teos on ensimmäinen suomalaisen tutkijan kattava kirja positiivisesta psykologiasta. Se osoittaa, miten vahvuuksien kehittäminen vie eteenpäin paremmin kuin heikkouksien kimpussa kamppailu. Teos lähestyy ihmistä hyveiden kautta: se houkuttelee arvioimaan omia vahvuuksia ja kehittämään niitä. Teos korostaa positiivisten tunteiden, ihmissuhteiden, rohkeuden ja toivon merkitystä elämässä. Se näyttää, miten ajattelun ja toiminnan avulla voidaan edistää hyvinvointia ja kykyä selviytyä ongelmista. Kirja on ajantasaistettu vuonna Markku Ojanen on Tampereen yliopiston psykologian professori, joka on julkaissut useita tietokirjoja psykologian alalta. ISBN painos ,90 Anu Ihme, Satu Rainto Naisen terveys Naisen terveys on kattava yleisesitys naisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä sekä näihin liittyvien tarpeiden tunnistamisesta ja hoitamisesta. Naisen hoitotyön eri alueita käsitellään osana hoitotyön prosessin kuvausta. Hoitotyön ammattilaiseksi opiskeleva oppii ymmärtämään oman roolinsa hoitoketjussa, joka koostuu terveysongelman ja hoidon tarpeen määrittelystä, hoidosta sekä hoidon arvioinnista. Selkeä oppikirja soveltuu naisen hoitotyön oppikirjaksi etenkin sairaanhoitajaopintoihin. Se antaa erinomaiset perustiedot seksuaalisesta kasvusta ja kehityksestä tytöstä naiseksi, naisen anatomiasta ja fysiologiasta, gynekologisesta hoitotyöstä poliklinikalla ja osastolla, rintasyöpää sairastavan naisen hoidosta sekä raskauden ja synnytyksen ajan hoitotyöstä. ISBN , uudistettu painos ,40

19 SOSIAALI- JA TERVEYSALA KORKEA-ASTE Uudistettu Ilmestyy keväällä Ulla Paananen, Sirkka Pietiläinen, Eija Raussi-Lehto, Anna-Mari Äimälä (toim.) Kätilötyö Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika on ainoa suomenkielinen kattava alan perusoppikirja, ja se on löytänyt paikkansa myös työelämän käsi kirjana. Kirjasta ilmestyy nyt jo kuudes painos, joka on uudistettu ja ajantasaistettu. Kätilötyö on havainnollisesti kuvitettu. Siinä on kattava sanahakemisto. Kirjan tekijät ovat kätilötyön opettajia Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta. Kirjan tekemiseen on lisäksi osallistunut useita alan asiantuntijoita Suomen eri korkea kouluista ja tutkimuslaitoksista ja sairaaloista. Kätilötyö soveltuu myös perehdyttäväksi materiaaliksi lääketieteen opintoihin. ISBN , uudistettu painos ,50 Ulla Paananen, Sirkka Pietiläinen, Eija Raussi-Lehto, Pirjo Väyrynen, Anna-Mari Äimälä (toim.) Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja Jokaisen kätilöopiskelijan portfolio. Työkirjaan kootaan EU-kriteerien mukaiset suoritteet ohjatusta harjoittelusta opiskelun ajalta. Työkirja on hyväksytty valtakunnallisesti käyttöön jokaisessa kätilötyön koulutusohjelmassa. Työ kirjaan kootut oppimis- ja harjoittelutilanteet dokumentoidaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten se toimii cv:n täydennyksenä EU:n alueella. Vuonna 2012 uudistetussa työkirjassa ovat mukana myös imetystilanteen arviointi ja synnytyksen jälkitarkastus. ISBN , uudistettu painos ,20 19

20 KORKEA-ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Päivi Haarala, Hilkka Honkanen, Oili-Katriina Mellin, Tiina Tervaskanto-Mäentausta Terveydenhoitajan osaaminen Terveydenhoitajan osaaminen -teos tekee terveyden hoitajan ammatillisen osaamisen näky väksi. Kirjassa kuvataan, kuinka nykyisten osaamiskuvausten mukainen työ toteutuu terveyden hoitajatyön eri osa-alueilla: neuvolassa, koulussa, työterveyshuollossa, ympäristöterveyden parissa ja erilaisissa projekteissa. Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti erilaiset terveyden edistämisen työmenetelmät ja toimintamallit. Kirja soveltuu terveydenhoitajakoulutuksen perus teokseksi sekä käytännön työyhteisöjen käsikirjaksi. Se palvelee hyvin myös alan muiden ammattilaisten opetuk sessa sekä työn tukena terveyden edistämisessä. ISBN , uudistettu painos ,60 Riitta-Liisa Jukarainen, Elisabet Montonen Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirja Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirja auttaa opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittymään ammatillisesti. Lisäksi se toimii käytännön ohjaajan ja opettajan apuna opiskelijan arvioinnissa. Työkirja koostuu yhdeksästä terveyden hoitotyön osa-alueesta. Kukin osa-alue sisältää toiminnan kuvauksen, terveystarkastuksen, terveysneuvonnan ja työmenetelmät. Opiskelija kirjaa taulukkomuotoiseen materiaaliin suorittamansa harjoitteet ja niihin liittyvät lisätiedot. Työkirjan voi liittää osaksi portfoliota. ISBN painos ,80 Hannele Laaksonen, Jouni Niskanen, Seija Ollila Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa Kirja ohjaa tarkastelemaan organisaatiota tai työyksikköä henkilöstön, asiakkaan, prosessin ja talouden näkökulmista. Teos käsittelee työuupumusta, työn imua, voimistavaa ja eettistä johtamista, delegointia, päätöksentekoa, johtajan vastuuta ja alaistaitoja. Mukana ovat myös laatujärjestelmät, sähköiset tietojärjestelmät sekä julkisen terveydenhuollon ajankohtainen lainsäädäntö. Kirja sopii ensisijaisesti terveysalan korkea-asteen opintoihin ja lähiesimiesten täydennyskoulutukseen. ISBN , uudistettu painos ,90 Saatavana e-kirjana 20

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC.

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Yhteiskunta-,yritys- ja työelämätietous 27,80 37-4612-4

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja

Lisätiedot

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI 10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI OPPIMATERIAALI: TAVOITTEET JA PEDAGOGINEN VIITEKEHYS Lähtökohtana: sosiaalityön juridiset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

TAITO- hanke. Projektipäällikkö Katja Luojus, TtT, sh Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAITO- hanke. Projektipäällikkö Katja Luojus, TtT, sh Pirkanmaan sairaanhoitopiiri TAITO- hanke Projektipäällikkö Katja Luojus, TtT, sh Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Seminaari Miksi emme loisi Tampereelle yhtä maailman parhaista terveydenhuollon koulutuksen kampuksista? 26.10.2012 Kaupin

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus Tulokset syksy 2015 Kokemuksen mukaan 80 % tehtävistä oikein saaneella on hyvät valmiudet jatkaa matematiikan opintoja ts. perustaidot hallussa Tulos-% PM15A

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot