SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA"

Transkriptio

1 O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015

2

3 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti puhelinasiakaspalvelu puh Salla Salminen asiakkuuspäällikkö sosiaali- ja terveysala, tekniikka puh Päivi Tuuli asiakkuuspäällikkö liiketalous puh Toimitus Sosiaali- ja terveysala Sanna-Mari Hovi kehityspäällikkö puh Riina Lahtinen kustannustoimittaja (perhevapaalla) puh Anu Mikkonen graafikko Liiketalous ja tekniikka Suvi Palletvuori vastaava kustannuspäällikkö (perhevapaalla) puh Suvi Palletvuori Miina Ojaniemi Sanna-Mari Hovi Riina Lahtinen Toinen aste 6 Korkea-aste 16 Lisenssihinnasto 25 Opettaja-asiakaspalvelu Näytekirjat, osoitteenmuutokset, oppimateriaaliluettelon tilaukset, Oppinet-palvelun tuki Palvelunumero arkisin klo Sähköposti: Monika Lahtinen Miina Ojaniemi kustannuspäällikkö puh Kati Halminen kustannustoimittaja puh Jenni Turunen Kati Halminen Maksulliset kirjatilaukset Myyntipalvelu Puhelin: Faksi: Salla Salminen Päivi Tuuli Jenni Turunen kustannustoimittaja (perhevapaalla) puh Sanna Laajasalo graafikko Sanna Laajasalo Postiosoite: PL 700, NORDIC MORNING Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Anu Mikkonen Verkkokauppa palvelee osoitteessa Luettelossa mainitut hinnat ovat voimaan tulleita kustantajan hintoja. Arvonlisävero (kirjat 10 %, sähköiset tuotteet ja äänitteet 24 %) sisältyy hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Oppimateriaaliluettelo ja hinnasto myös osoitteessa 3

4 Oppikirjat opiskelijoille edullisesti Opiskelijan etu - 20 % osoitteessa Kerro opiskelijoillesi alennuksesta ja anna heille koodi. Alennuskoodi: opi15 Kirjat heti kurssin alkuun! -20% 4 Koodi on voimassa asti. Tilauksen postituskulu alkaen 4,90 /tilaus. Tarkemmat toimitusehdot verkkokaupastamme. Tarjous koskee ammatillisten oppiaineiden oppikirjoja Editan omassa verkkokaupassa osoitteessa

5 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE 6 KORKEA-ASTE 16 Lisenssihinnasto 25 5

6 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Ilmestyy keväällä Uutuus Ilmestyy keväällä Iris Kauppi, Auli Lindholm, Kaija Lipasti, Virpi Talonen, Päivi Vaaramo Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla Teoksessa keskitytään lähihoitajan työn perusteisiin, sekä käytännön työssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Kirjan tehtävät tukevat oppimista ja ohjaavat tiedon hankintaa. Niitä voi hyödyntää myös osaamisen näyttämisen suunnittelussa (ammattiosaamisen näytössä ja tutkintotilaisuudessa). Kirjaan on lisätty hoitosuunnitelmaesimerkkejä helpottamaan rakenteisen kirjaamisen oppimista. Kirjan kuvitus ja sanasto innostavat oppimaan. Kirjan lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tutkinnon perusteiden mukaisesti. ISBN , uudistettu painos ,50 Opettajan aineisto 2014 Annukka Suvikas, Leena Laurell, Pia Nordman Kuntouttava lähihoito Kuntouttava lähihoito kertoo kuntoutuksen perusteista, palvelujärjestelmästä, asiakkaista ja kuntoutumisen edistämisestä. Kirjan punaisena lankana kulkevat vuorovaikutuksellinen toiminta, toimintakyvyn arviointi ja kuntouttava työote. Kirjassa käsitellään kuntoutumisen käsitettä, ammatillisen toiminnan periaatteita ja kuntoutumista prosessina. Toinen osa keskittyy muun muassa päivähoidossa olevien lasten, vammaisten, vanhusten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeasiakkaiden kuntouttamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Teos on suunnattu lähihoitajan perusopintoihin. ISBN , uudistettu painos Pia Eskola, Leena Laurell, Annukka Suvikas Elämän kulku Lähihoitaja kasvua tukemassa Elämän kulku. Lähihoitaja kasvua tukemassa on vuonna 2015 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukainen, tuore teos Kasvun tukeminen ja ohjaus -opintokokonaisuuteen. Kirja kulkee ihmisen koko elämänkaaren mukana vauvasta vanhuuteen. Keskeisenä ajatuksena kaikissa elämänkaaren vaiheissa on osallisuus. Kirja perehdyttää lukijan mm. ajantasaiseen tietoon varhaiskasvatuksen painotuksista, antaa uusia näkökulmia liikuntaan ja antaa eväitä lähihoitajan työn tulevaisuuden analysointiin. Kirjoittajilla on vuosien kokemus opetuksesta, varhais kasvatuksen kehittämisestä, psykologisen tiedon soveltamisesta sekä lähihoitajan tutkinnon vaatimuksista ja tarpeista. ISBN painos

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uudistettu Eliisa Karhumäki, Mari Kärkkäinen, Kari Nieminen, Marja Syrjäkallio-Ylitalo Päästä varpaisiin Ihmisen anatomia ja fysiologia Päästä varpaisiin antaa vankat tiedot ihmiselimistön rakenteesta ja toiminnasta. Kirja etenee johdon mukaisesti solutasolta elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn. Yksityiskohtaiset väri kuvat kulkevat tekstin rinnalla ja tukevat tiedon omaksumista. Aihealueet on merkitty eri väreillä, joten tiedon etsintä on helppoa. Kuhunkin lukuun on koottu keskeisin sanasto ja tehtäviä. Loppuosan laajempi sanasto ja hakemisto auttavat yksityiskohtaisemman tiedon etsinnässä. Kirja kuuluu lä hihoitajan ammatilliseen peruskirjastoon, mutta se tarjoaa syventäviä tietoja myös myöhempiä opintoja varten. ISBN , uudistettu painos ,90 Päivi Forss, Marja-Leena Vatula-Pimiä Sosiaalinen turva ja hyvinvointi Kirjassa korostetaan laaja-alaisessa kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyössä toimivien tietotaitoa ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sosiaaliturvan ja yhteisöjen rakenteiden muuttuessa työntekijöiden osaamisessa korostuu ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja herkkyys nähdä asiakkaiden tarpeita elinkaaren kaikissa vaiheissa. Teoksen rakenne noudattaa lähihoitajan opetussuunnitelman perusteita. Uudistetussa kirjassa on pyritty helppolukuisuuteen ja selkeyteen. Opiskelijaa aktivoidaan aiempaa enemmän itsenäisien tehtävien tekoon. ISBN , uudistettu painos ,20 Sirpa Pursiainen Lähihoitajana yhteiskunnassa Kirja esittelee suomalaisen yhteiskunnan toimintaa aina kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista julkisiin palveluihin ja päätöksentekoon. Kirja on uudistettu rakenteellisesti ja sisällöllisesti vastaamaan voimaan tulevaa määräystä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteista ja se tukee osaamisperusteista oppimista ja osaamista. Kirjaan on sisällytetty konkreettisia esimerkkejä siitä, miten opiskelija voi näyttää osaamistaan työelämässä ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Uudistetussa teoksessa on huomioitu muuttuneet lainsäädännöt, suositukset sekä sosiaali- ja terveys alan tulevaisuuden näkymät lähihoitajan, asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta. ISBN , uudistettu painos ,70 Opettajan aineisto

8 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sirpa Pursiainen Ammattilaisen ABC Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous Kirjassa esitellään yhteiskuntataidot, kuten yhteiskunnan rakentuminen ja vaikuttamismahdollisuudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet sekä keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kirjan vahva työelämätietouden osio esittelee työelämään liittyvää lainsäädäntöä ja opastaa työelämään hakeutumisessa ja työssä menestymisessä sekä yritystoiminnan aloittamisessa. Kirja sovel tuu toisen asteen ammatillisen koulutuksen kaikille aloille, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamiskokonaisuuden opintoihin sekä nuorten yhteiskuntatakuuta toteuttavien tahojen käyttöön. Kirja on osoittautunut oivaksi teokseksi myös maahanmuuttajien perehdyttämisessä suomalaiseen yhteiskuntaan. ISBN painos ,60 Opettajan aineisto Ritva Järvinen, Aila Lankinen, Terhi Taajamo, Minna Veistilä, Arja Virolainen Perheen parhaaksi Perhetyön arkea Kirja kokoaa ansiokkaasti perhetyön monenkirjavaa kenttää. Sen näkökulma on tiiviisti asiakkaassa: Mitä asiakkaat odottavat perhetyöltä? Millaisia ovat lapsi, vanhemmat tai perhe asiakkaina? Myös työntekijän ammatilliseen osaamiseen ja perhetyön johtamiseen on paneuduttu. Kirja on ajantasaistettu lastensuojeluun ja terveydenhoitoon liittyvän lainsäädännön osalta. Kirja sopii perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveyden huollon opiskelijoille ja ammattilaisille. ISBN , uudistettu painos ,20 Arja Häkkä, Helena Kuokkanen, Arja Virolainen (toim.) Lapsen parhaaksi Lähihoitaja varhaiskasvattajana Lapsen parhaaksi -kirjassa käydään läpi varhaiskasvatuksen sisältö kattavasti. Sen lähtökohtana on toimiminen niin, että ensisijalla on aina lapsen etu ja paras. Kirja antaa lukuisia käytännön esimerkkejä kasvatustavoitteiden ja -periaatteiden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa niin, että lapsen etu on otettu aidosti huomioon. Uudistetussa kirjassa on painotettu kasvatuskumppanuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä ja toteuttamista. Kirja sopii lapsi- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdon oppikirjaksi. Se sopii myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. ISBN , uudistettu painos ,50

9 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uudistettu Uudistettu Uutuus Ilmestyy keväällä Eija-Riitta Ikonen Kehittyvä kotihoito Teos antaa valmiuksia kotihoidon kehittämiseen sekä palvelusuunnitelman tekemiseen ja arviointiin. Kirjassa tarkastellaan moniammatillista kotihoitoa muun muassa asiakkaan, palveluiden ja koti hoidon työtehtävien näkökulmista. Kirjassa pohditaan kotihoidon etiikkaa, monikulttuurista koti hoitoa, kotona asumisen turvallisuutta ja saatto hoitoa sekä annetaan valmiuksia kotihoitoyrittäjyyteen. Uudistetun kirjan uusia kokonaisuuksia ovat suun terveydenhoito sekä kodin siisteydestä huolehtiminen ja vaatehuolto. Kirja on päivitetty viimeisimmän lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaiseksi. Kehittyvä kotihoito on lähihoitajaksi tai sairaanhoitajaksi opiskeleville suunnattu oppikirja. Se sopii myös kodinhuoltajien ja hoiva-avustajien koulutukseen sekä jo kotihoidossa työsken televille. ISBN , uudistettu painos Leena Lähdesmäki, Liisa Vornanen Vanhuksen parhaaksi Hoitaja vanhuksen toimintakyvyn tukijana Kirjassa käsitellään vanhuksen kokonaisvaltaisen toiminta kyvyn tukemisen prosessia yksityiskohtaisesti ja ajankohtaisesti. Sen lähtökohtana on vanhuksen tilanteeseen ja toimintakykyyn perehtyminen, minkä pohjalta tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kirjassa on kuvattu konkreettisia tukemisen menetelmiä kaikille toimintakyvyn osa-alueille. Vanhustyön erityistilanteina on käsitelty vanhuksen dementiaa, toispuolihalvausta, päihderiippuvuutta sekä vanhuksen kaltoinkohtelua. Teoksen lähestymistapa korostaa lähihoitajaopiskelijan oppimisprosessia, oppimisperustaista oppimista, ongelmanratkaisua ja laatuajattelua. Kirjassa on monipuolisia oppimistehtäviä, sekä runsaasti havainnollisia valokuvia. ISBN , uudistettu painos ,90 Raija Airaksinen, Taija Ala-Vannesluoma, Marjatta Karkkulainen, Riikka Kastu, Pauliina Pirhonen Toimii! Hoitajan opas luoviin menetelmiin Toiminnallisuus korostuu hoitajien koulutuksen eri asteilla, sillä pelkkä perushoito ei enää riitä. Kirjassa kerrotaan, miten hoitaja voi tuottaa erityis hetkiä katkaisemaan hoidettavan arkea, sekä käytännön keinoja siihen, miten niitä voidaan toteuttaa. Toimii!-kirja antaa muun muassa vinkkejä, kuinka erilaisilla osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä, kuten musiikin, draaman, kuvataiteen, sanataiteen ja liikunnan avulla, voidaan lisätä mielekkyyttä varhaiskasvatus- ja vanhustyöhön sekä hoitajan omaan työssäjaksamiseen. ISBN painos ,50 9

10 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Riitta Heikkinen-Peltonen, Marja Innamaa, Marjut Virta Mieli ja terveys Teoksessa käsitellään mielenterveyttä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia sekä päihde ongelmia ja riippuvuussairauksia. Siinä perehdytään ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön, häiriöiden varhaiseen tunnistamiseen sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmiin. Oppikirjaa on uudistettu ja ajantasaistettu muun muassa päihdetyön ja mielenterveyskuntoutuksen osalta. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenteet ja niitä ohjaavat säädökset on myös tarkennettu ajan tasalle. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi lähihoitajakoulutuksen perus- ja osaamisalaopintoihin, mutta se soveltuu käytettäväksi muissakin sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Se antaa perustiedot mielenterveys- ja päihdetyöstä myös alalla toimiville. ISBN , uudistettu painos ,90 10 Marjatta Lehtovirta, Leena Peltola Ihminen mielessä Psykologian perusteet lähihoitajalle Kirjaan on koottu perusopintojen eri tutkinnon osien psykologian osuus tiiviissä muodossa. Käytännönläheisessä teoksessa on mukana runsaasti tehtäviä sekä tositarinoita lähihoitajan eri toiminta-alueilta. Kirjan punaisena lankana kulkee työelämälähtöisyys. Teos on tarkoitettu lähihoitajan tutkintoon ja sitä voi käyttää perus lähteenä myös erilaisissa sosiaalija terveysalan jatko- ja täydennyskoulutuksissa. ISBN painos ,60 Jan Holmberg Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan Tässä kirjassa käsitellään päihteiden käyttöä ja päihdehoitotyötä päihderiippuvaisen ihmisen ja hoitajan näkökulmasta. Tarkastelun kohteina ovat esimerkiksi päihdekulttuuri, päihteiden käytön taustatekijät ja ominaispiirteet, käyttöön puuttuminen ja hoitosuhdetyöskentely. Lisäksi käydään läpi hoitajan jaksamista ja turvallisuutta. Kirjassa yhdistellään käytännön hoitotyön asiantuntemusta ja tutkimustietoa, ja sen tarkoitus on auttaa hoitajaa ymmärtämään päihteiden käyttöä niin, että hoitosuhteessa voi tehdä vaikuttavia tekoja. ISBN painos

11 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uutuus Ilmestyy keväällä Uudistettu Ilmestyy keväällä Uudistettu Ilmestyy keväällä Laura Sinisalo, Katri Thurman Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä perehdyttää lukijan lääkehoidon perusteisiin. Kirjassa lääkeaineet on jaoteltu vaikutusalueittain, kuten Pharmaca Fennicassa. Lisäksi käsitellään muun muassa lääkkeiden säilyttämistä, hoitajan vastuuta ja lääketurvallisuutta. Kirjassa on runsaasti käytännöllisiä tehtäviä, jotka opastavat lääkehoitoon erilai sissa potilastilanteissa. Tehtävissä on mukana myös lääkelaskentaa. ISBN painos ,20 Eliisa Karhumäki, Anne Jonsson, Marita Saros Mikrobit hoitotyön haasteena Mikrobit hoitotyön haasteena on havainnollinen, käytännöllinen ja kattava opas nykypäivän infektiosairauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen. Kirja sisältää perustiedot mikrobiologiasta, yleisimmistä kliinisesti merkittävistä mikrobeista, infektio taudeista ja niiden hoidosta sekä sairaalainfektioista, aseptiikasta ja näytteenotosta käytännönläheisine tehtävineen. ISBN , uudistettu painos ,50 Liisa Somerharju, Pia Saksala Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia Kirjassa on lähihoitajan tarvitsemat fysiikan ja kemian sisällöt yksissä kansissa. Fysiikan ja kemian ilmiöitä sovelletaan hoitotyöhön, arkielämään sekä ihmisen elimistön toimintaan. Tämän lisäksi käsitellään kemikaalien ja laitteiden käyttöturvallisuutta sekä hoitamisen ympäristövaikutuksia. Kirjassa on helposti toteutettavia käytännön kokeita ja pohdinta tehtäviä, jotka motivoivat opiskelijaa itsenäiseen ajatteluun. ISBN , uudistettu painos ,10 11

12 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka -kirja sisältää yksissä kansissa lähihoitajan tarvitsemat tiedot lääkelaskuista ja matematiikasta. Jokaisen luvun lopussa on lähihoitajan työhön liittyviä harjoitus tehtäviä. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset. Ratkaisut voi ostaa sähköisessä muodossa. ISBN painos ,10 Ratkaisut 2014 Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju Lääkelaskut Kirja on suunniteltu lääkelaskennan kurssin oppikirjaksi. Kirjassa esitellään lääkkeiden antamistapoja sekä käsitellään erilaisiin annostustapoihin liittyviä laskuja. Kirjaan sisältyy myös perustietoa lääkkeen annostamisesta. ISBN painos ,40 Pauli Koivula, Juha Niemi Helmitaulu Hoitajan matematiikka Kirjassa käydään läpi kaikki hoitajalle tärkeät matematiikan osa-alueet lukuisien käytännön esimerkkien kautta. Helmitaulu etenee rauhallisesti ja järjestelmällisesti helpoista peruslaskuista vaikeampiin tehtäviin. Kirjassa opetellaan arvioimaan ja päättelemään tehtävän vastausta ennen laskemista. Joissakin tehtävissä pelkkä päättely riittää tehtävän ratkaisemiseen. Tehtävät on jaoteltu kolmeen eri vaikeusasteeseen. Helmitaulu sopii erinomaisesti sekä luokkaopetukseen että itse opiskeluunkin. Kirjaan on saatavana myös laaja oppimateriaalipaketti opettajille opetuksen tueksi. ISBN , uudistettu painos

13 SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOINEN ASTE Uudistettu Lääkelaskentaa verkossa! Pauli Koivula, Juha Niemi Lääkelaskentaverkkomateriaali Itseopiskelumateriaalin avulla sekä opiskelijat että työssä toimivat hoitajat voivat opiskella työssä tarvittavaa matematiikkaa. Sisällöt ovat mittayksiköt, jakokulma, verranto, tablettiannostelu, nesteannostelu, lääkepakkauksen kesto, tiputusnopeus, prosenttilasku, liuoslasku, laimentaminen ja painon mukaan annostelu. Kustakin sisällöstä on teoriaosuus laskuesimerkkeineen ja paljon tehtäviä ratkaisuineen. Oppilaitoslisenssi 450 /vuosi Yhden käyttäjän lisenssi 75 Tilaa oppilaitoslisenssi osoitteesta Mari Lehtonen, Tuomo Karttunen Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet Mikä vaivaa? -kirja esittelee tautiopin perusteet käytännönläheisesti ja selkeästi. Kirjassa kuvataan, mistä taudit johtuvat, miten ne etenevät ja miten ne johtavat oireisiin ja löydöksiin. Teos on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon oppikirjaksi. Se soveltuu myös korkea-asteelle tautioppiin johdattavaksi teokseksi. ISBN painos ,10 Vulnus Fennica Online-palvelu, joka esittelee kootusti Suomen markkinoilla olevat yli 600 haavanhoitotuotetta tai haavanhoitoon läheisesti liittyvää tuotetta. Hakutoiminto helpottaa oikean tuotteen löytämistä ja tiedot pysyvät ajan tasalla tiheän päivitystyön ansiosta. Tilaa lisenssi osoitteesta 13

14 TOINEN ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ann-Sofia Helttula, Pirita Korpivaara, Marika Mäntylä, Elina Vanhamäki Äidinkieli hoidossa Oppikirja kattaa lähihoitajakoulutuksen äidinkielen tutkintovaatimukset. Työelämälähtöinen kirja kannustaa opiskelijaa kysymään ja oivaltamaan kieleen, kirjallisuuteen ja viestintään liittyviä ilmiöitä oman ammattinsa näkökulmasta. Monipuoliset tehtävät aktivoivat opiskelijaa etsimään tietoa, keskustelemaan, pohtimaan oppimaan. ISBN painos ,80 Maria Kela, Eveliina Korpela, Ninni Lankinen Ihan lähellä Työelämän suomea lähihoitajille Ihan lähellä on erityisesti lähihoitajaopiskelijoille suunnattu suomen kielen oppikirja, jonka kantavana ajatuksena on oppijan itsearviointitaidon kehittyminen ja oman kielitaitoprofiilin ymmärtäminen. Käytännölliset itsearviointitaulukot houkuttelevat oppijaa luomaan itselleen sopivia kielenoppimistavoitteita. Monipuoliset tehtävät harjaannuttavat esimerkiksi kirjaamisen, eettisen ohjeistuksen, raportoinnin ja hoitotilanteiden vuorovaikutuksen haasteellisiin tilanteisiin. Marginaalissa kulkeva suomi englanti-sanasto helpottaa tekstien ymmärtämistä ja vähentää opettajan tarvetta toimia vaikeiden termien tulkkina. Kirja kehittää monilukutaitoa ja sopii hyvin myös peruskoulussa tai lukiossa S2-oppimäärää opiskelleiden ammatilliseksi suomen kielen oppikirjaksi. ISBN painos ,80 Riitta Vaara Meikki itselle ja ammatiksi Kirjan tarkat ohjeet opastavat lukijaa meikkauksen saloihin. Tekstiä on avattu piirroksin, kuvin ja tietolaatikoin. Teoksessa on kiehtova katsaus meikkaamisen ja muodin historiaan kautta vuosikymmenten. Teos on käytännönläheinen ja selkeä oppi- ja käsikirja kauneusalan opiskelijoille ja ammattilaisille, mutta myös erinomainen opas jokaiselle, joka haluaa oppia meikkaamaan. ISBN , uudistettu painos ,50 14

15 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Korkea-aste 15

16 KORKEA-ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Paul Mc Grory, Anna-Maija Pietilä Healthy english Healthy English on englannin kielen oppikirja ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille. Teoksessa perehdytään hoitoalan keskeisiin aihealueisiin ja teemoihin. Kirja sisältää runsaasti monipuolisia tehtäviä, ja lopussa on lyhyt peruskieliopin kertaus. Teos sopii erityisesti tuleville sairaanhoitajille, ensihoitajille, kätilöille ja terveydenhoitajille. ISBN painos ,50 Äänite, CD ISBN ,40 Opettajan aineisto 2013 Marianne Roivas, Anna Liisa Karjalainen Sosiaali- ja terveysalan viestintä Teoksessa lähestytään viestintää havainnollisesti ja käytännönläheisesti sosiaali- ja terveysalan opintojen ja työn näkökulmasta. Teoksessa on runsaasti muun muassa työelämän viestintätilanteisiin, asiakastyöhön, opinnäytetyön tekemiseen sekä työnhakuun liittyviä tehtäviä. Teos on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille. Se toimii viestinnän opintojen kurssikirjana ja käsikirjana työ elämän viestintätilanteissa. Teos soveltuu myös täydennyskoulutukseen, ylempään AMK-tutkintoon sekä omaehtoiseen opiskeluun. ISBN painos ,90 Maria Kela, Eveliina Korpela, Päivi Lehtinen Sairaan hyvää suomea Terveysalan suomea maahanmuuttajille Kirja vie opiskelijan kielikylpyyn muun muassa terveydenhoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin vastaan otolle. Tekstit ovat puhekielisiä, ja tehtävissä harjoitellaan paljon yleiskieltä. Mukana on runsaasti vuorovaikutteisia puhe- ja sosiodraamaharjoituksia. Tekstien yhteyteen liitetyt englanninkieliset sanastot helpottavat itseopiskelua. Kirja soveltuu terveysalan ammattilaisille, joille suomi on toinen kieli. ISBN painos ,20 Opettajan aineisto

17 SOSIAALI- JA TERVEYSALA KORKEA-ASTE Anita Näslindh-Ylispangar Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen Kirjan keskeinen ajatus on nähdä vanhus oman elämänsä viisaana asiantuntijana, ainutkertaisena ja arvokkaana yksilönä. Teos käsittelee yksilöllisiä eroja ikääntyneen aisteissa ja tarjoaa konkreettisia apuvälineitä, joilla voidaan helpottaa vanhuksen selviämistä. Kirja on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja diakoniaalan opiskelijoille ja kouluttajille sekä vanhustyön eri tehtävissä toimiville henkilöille. Kirja soveltuu myös vanhustyön opintokokonaisuuksiin sekä täydennyskoulutuksen kurssikirjaksi. ISBN painos ,60 Elina Grönlund, Aili Huhtinen Kuolevan hyvä hoito Kuolevan hyvä hoito -kirja näkee potilaan arvokkaana, ainutkertaisena ihmisenä, jolla on itsemääräämisoikeus omaan elämäänsä, hoitoonsa ja kuolemaansa. Se korostaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon moniammatillisuutta, tapahtuipa hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhain kodissa, saattohoitokodissa, tehohoitoyksikössä tai potilaan kotona. Kirja kertoo, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen: millaista on vainajan käsittely osastolla tai millaista erikoisosaamista tarvitaan eri uskontokuntiin kuuluvien vainajien kanssa. Se luo katsauksen kuolemaan liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä juridisiin säännöksiin. Teos on tarkoitettu hoito työtä opiskeleville ja erikoistumis- ja täydennys koulutukseen sekä jo työelämässä oleville hoitotyöntekijöille. ISBN painos ,60 Liisa Kiviniemi, Marja-Liisa Läksy, Timo Matinlauri, Kaija Nevalainen, Kari Ruotsalainen, Ulla-Maija Seppänen, Päivi Vuokila-Oikkonen Minä mielenterveystyön tekijänä Mielenterveystyötä ohjaa monialainen tieto perusta, ja siinä toimimiseen vaikuttavat myös työntekijän minuuteen ja persoonaan liittyvät tekijät. Kirjan avulla lukija voi pohtia henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja taitojensa hyödyntämistä vaativan asiakastyön välineinä ja resursseina. Kirjassa esitellään erilaisia mielenterveystyössä käytettäviä tapoja jäsentää asiakastyön ja ammatillisten yhteistyösuhteiden luonnetta. Teos on suunnattu mielenterveystyön korkea-asteen opiskelijoille, mutta se on oivallinen apuväline myös muille opiskelijoille ja työelämässä oleville. ISBN , uudistettu painos ,30 17

18 KORKEA-ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 18 Timo Toivio, Esa Nordling Mielenterveyden psykologia Mielenterveyden psykologia on kattava teos mielenterveydestä sekä siitä, kuinka mielenterveyden horjuminen on ymmärrettävissä, havaittavissa, tutkittavissa ja autettavissa kliinisen psykologian avulla. Kirjassa käsitellään ehkäisevää mielenterveystyötä, kuntoutusta sekä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Kirjan käsittelemiä ajankohtaisia ilmiöitä ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, koulukiusaaminen ja peliriippuvuus. Teos sopii hoitotyön ammattikorkeakouluopintoihin sekä perusopintoihin yliopistoon. ISBN , uudistettu painos ,50 Markku Ojanen Positiivinen psykologia Teos on ensimmäinen suomalaisen tutkijan kattava kirja positiivisesta psykologiasta. Se osoittaa, miten vahvuuksien kehittäminen vie eteenpäin paremmin kuin heikkouksien kimpussa kamppailu. Teos lähestyy ihmistä hyveiden kautta: se houkuttelee arvioimaan omia vahvuuksia ja kehittämään niitä. Teos korostaa positiivisten tunteiden, ihmissuhteiden, rohkeuden ja toivon merkitystä elämässä. Se näyttää, miten ajattelun ja toiminnan avulla voidaan edistää hyvinvointia ja kykyä selviytyä ongelmista. Kirja on ajantasaistettu vuonna Markku Ojanen on Tampereen yliopiston psykologian professori, joka on julkaissut useita tietokirjoja psykologian alalta. ISBN painos ,90 Anu Ihme, Satu Rainto Naisen terveys Naisen terveys on kattava yleisesitys naisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä sekä näihin liittyvien tarpeiden tunnistamisesta ja hoitamisesta. Naisen hoitotyön eri alueita käsitellään osana hoitotyön prosessin kuvausta. Hoitotyön ammattilaiseksi opiskeleva oppii ymmärtämään oman roolinsa hoitoketjussa, joka koostuu terveysongelman ja hoidon tarpeen määrittelystä, hoidosta sekä hoidon arvioinnista. Selkeä oppikirja soveltuu naisen hoitotyön oppikirjaksi etenkin sairaanhoitajaopintoihin. Se antaa erinomaiset perustiedot seksuaalisesta kasvusta ja kehityksestä tytöstä naiseksi, naisen anatomiasta ja fysiologiasta, gynekologisesta hoitotyöstä poliklinikalla ja osastolla, rintasyöpää sairastavan naisen hoidosta sekä raskauden ja synnytyksen ajan hoitotyöstä. ISBN , uudistettu painos ,40

19 SOSIAALI- JA TERVEYSALA KORKEA-ASTE Uudistettu Ilmestyy keväällä Ulla Paananen, Sirkka Pietiläinen, Eija Raussi-Lehto, Anna-Mari Äimälä (toim.) Kätilötyö Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika on ainoa suomenkielinen kattava alan perusoppikirja, ja se on löytänyt paikkansa myös työelämän käsi kirjana. Kirjasta ilmestyy nyt jo kuudes painos, joka on uudistettu ja ajantasaistettu. Kätilötyö on havainnollisesti kuvitettu. Siinä on kattava sanahakemisto. Kirjan tekijät ovat kätilötyön opettajia Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta. Kirjan tekemiseen on lisäksi osallistunut useita alan asiantuntijoita Suomen eri korkea kouluista ja tutkimuslaitoksista ja sairaaloista. Kätilötyö soveltuu myös perehdyttäväksi materiaaliksi lääketieteen opintoihin. ISBN , uudistettu painos ,50 Ulla Paananen, Sirkka Pietiläinen, Eija Raussi-Lehto, Pirjo Väyrynen, Anna-Mari Äimälä (toim.) Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja Jokaisen kätilöopiskelijan portfolio. Työkirjaan kootaan EU-kriteerien mukaiset suoritteet ohjatusta harjoittelusta opiskelun ajalta. Työkirja on hyväksytty valtakunnallisesti käyttöön jokaisessa kätilötyön koulutusohjelmassa. Työ kirjaan kootut oppimis- ja harjoittelutilanteet dokumentoidaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten se toimii cv:n täydennyksenä EU:n alueella. Vuonna 2012 uudistetussa työkirjassa ovat mukana myös imetystilanteen arviointi ja synnytyksen jälkitarkastus. ISBN , uudistettu painos ,20 19

20 KORKEA-ASTE SOSIAALI- JA TERVEYSALA Uudistettu Päivi Haarala, Hilkka Honkanen, Oili-Katriina Mellin, Tiina Tervaskanto-Mäentausta Terveydenhoitajan osaaminen Terveydenhoitajan osaaminen -teos tekee terveyden hoitajan ammatillisen osaamisen näky väksi. Kirjassa kuvataan, kuinka nykyisten osaamiskuvausten mukainen työ toteutuu terveyden hoitajatyön eri osa-alueilla: neuvolassa, koulussa, työterveyshuollossa, ympäristöterveyden parissa ja erilaisissa projekteissa. Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti erilaiset terveyden edistämisen työmenetelmät ja toimintamallit. Kirja soveltuu terveydenhoitajakoulutuksen perus teokseksi sekä käytännön työyhteisöjen käsikirjaksi. Se palvelee hyvin myös alan muiden ammattilaisten opetuk sessa sekä työn tukena terveyden edistämisessä. ISBN , uudistettu painos ,60 Riitta-Liisa Jukarainen, Elisabet Montonen Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirja Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirja auttaa opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittymään ammatillisesti. Lisäksi se toimii käytännön ohjaajan ja opettajan apuna opiskelijan arvioinnissa. Työkirja koostuu yhdeksästä terveyden hoitotyön osa-alueesta. Kukin osa-alue sisältää toiminnan kuvauksen, terveystarkastuksen, terveysneuvonnan ja työmenetelmät. Opiskelija kirjaa taulukkomuotoiseen materiaaliin suorittamansa harjoitteet ja niihin liittyvät lisätiedot. Työkirjan voi liittää osaksi portfoliota. ISBN painos ,80 Hannele Laaksonen, Jouni Niskanen, Seija Ollila Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa Kirja ohjaa tarkastelemaan organisaatiota tai työyksikköä henkilöstön, asiakkaan, prosessin ja talouden näkökulmista. Teos käsittelee työuupumusta, työn imua, voimistavaa ja eettistä johtamista, delegointia, päätöksentekoa, johtajan vastuuta ja alaistaitoja. Mukana ovat myös laatujärjestelmät, sähköiset tietojärjestelmät sekä julkisen terveydenhuollon ajankohtainen lainsäädäntö. Kirja sopii ensisijaisesti terveysalan korkea-asteen opintoihin ja lähiesimiesten täydennyskoulutukseen. ISBN , uudistettu painos ,90 Saatavana e-kirjana 20

LIIKETALOUS TEKNIIKKA 2015

LIIKETALOUS TEKNIIKKA 2015 O P P I M A T E R I A A L I T LIIKETALOUS TEKNIIKKA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

LIIKETALOUS TEKNIIKKA

LIIKETALOUS TEKNIIKKA O P P I M A T E R I A A L I T LIIKETALOUS TEKNIIKKA 2014 YHTEYSTIEDOT ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus MYYNTI JA MARKKINOINTI Monika Lahtinen markkinointiassistentti puhelinasiakaspalvelu

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt Haarala, Päivi 23.2.2014 Kiitokset Kiitän lämpimästi terveydenhoitajan

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kotona asumista tukevat palvelut

Lisätiedot

Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003

Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Toimittaja Marjatta Montonen Copyright A-klinikkasäätiö ja tekijät 2003 Julkaisija A-klinikkasäätiö

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

7kysymystä. kiireestä. noora ilmavirta Stressiä ei aina huomaa. työpaikat, jotka saavat sijaisia. tourette hallintaan. No 13. rekrytointi s.

7kysymystä. kiireestä. noora ilmavirta Stressiä ei aina huomaa. työpaikat, jotka saavat sijaisia. tourette hallintaan. No 13. rekrytointi s. No 13 16.10.2012 noora ilmavirta Stressiä ei aina huomaa työpaikat, jotka saavat sijaisia rekrytointi s. 16 tourette hallintaan terveys s. 32 7kysymystä kiireestä Lapsen kaltoinkohtelu Annlis Söderholm

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot