MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI"

Transkriptio

1 MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI Suomen Luonnonsuojeluliiton ja VR:n perinnemaisemaprojekti Keski-Suomessa Matti Aalto Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri

2 1. Johdanto Suomen luonnonsuojeluliitto ja VR ovat tehneet yhteistyösopimuksen perinnemaisemien hoidosta. Matkalla maisemaan luonnollisesti -hankkeen tavoitteena on vaalia perinnemaisemia ja elvyttää luonnon monimuotoisuutta sekä lisätä perinnemaisemien hoidon näkyvyyttä. Käytännön työssä Luonnonsuojeluliiton piirit kunnostivat pusikoitumassa olevia perinnemaisemia VR:n rahoituksella. Keski-Suomen piiri palkkasi Matti Aallon järjestämään hakkeen toteutuksen vuosina 2008 ja Vetäjän lisäksi projektissa työskenteli ensimmäisenä kesänä yksi ja toisena kaksi nuorta kesätyöläistä. Tämä raportti sisältää paljon aineistoa, jota on koottu hankkeen aikana Keurusseudun Luonnonystävien internet-sivuille, Sivustolta löytyy myös joitakin lisätietoja, kuten kohteiden sijainteja, joita ei ole tässä raportissa. Raportin kuvien kuvaaja on Matti Aalto, ellei toisin mainita. 2. Perinnebiotooppien hoidon perusteet Kauniit kukkakedot ja niityt ovat kovasti vähentyneet perinteisten viljelymenetelmien väistyttyä tehomaatalouden tieltä. Horsmat, vadelmat ja muut isot ja voimakkaat kasvit, sekä lopulta pensaikot, valtaavat luonnontilaan jääneet pientilojen pihapiirit. Peltoja taas pidetään yksilajisina tai ainakin vähälajisina ja pihanurmikoita hoidetaan matalina golfviheriöinä, joissa luonnonkukkien ei anneta kukoistaa. Niittyjen vähenemisen myötä harvinaistuvat ja häviävät monet kukkakasvit, perhoset, heinäsirkat, kukkakärpäset, kukkajäärät, mesipistiäiset jne. Tämä lajisto on muotoutunut Suomeen osittain jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten, eli mammuttiniittyjen aikaan, joten se on todella säilyttämisen arvoinen. Suomen uhanalaisista lajeista noin neljännes on ketojen ja niittyjen lajeja. Niittämällä valikoidusti voidaan vanhoja niittykulttuuriin kuuluneita ketokasveja auttaa säilymään ja leviämään. Perinteinen viikateniitto ja haravointi kerran tai kaksi kertaa kesässä on paras tapa hoitaa niittyä, mikäli laidunnus ei ole mahdollista. Kesäkuussa on hyvä niittää heinät ja muut ei toivotut suuret kasvit. Toinen ja tärkein niittokerta on heinä-elokuussa. Osan niittykasveista voi silloinkin jättää vielä pystyyn siementämään ja perhosten iloksi. Niitynhoidon perusta on maan köyhdyttäminen. Samalla eliölajien määrä kasvaa yhä rikkaammaksi. Niittoruoho on siis haravoitava ja kuljetettava pois, mieluummin parin kuivan päivän kuluttua, jolloin kasvien siemenet ehtivät varista. Kuva 1. Keurusseudun Luonnonystävien perhosretkeläisiä Haapamäellä Porinradan niityn laidalla.

3 3. Hankkeen toteutus Ensimmäisenä vuonna suunnitteluaikaa jäi vähän ja hanke päätettiin toteuttaa Keuruulla, koska siellä perinnemaisemien tila oli hyvin paikallisyhdistyksen tiedossa ja tarvittava työvoima tarjolla. Tavoitteeksi otettiin aiemmin hoidossa olleiden niittyjen hoidon järjestäminen ja resurssien mukaan uusin paikkojen raivausta. Entiset paikat onnistuivat yllättävänkin helposti aiempien vuosien tapaan Keski-Suomen ympäristökeskuksen, EU:n ja Keuruun kaupungin järjestämän LAPE -hankkeen sekä vapaaehtoisten toimesta. Pääosa Matkalla maisemaan -hankkeen työajasta meni Haapamäellä (Keuruu) kolmella aiemmin hoitamattomalla radanvarsiniityllä (kuva 2). Nämä kohteet raivattiin ensimmäistä kertaa kunnolla ja ne on jatkossa tarkoitus saada entistä säännöllisempään hoitoon. Pajuja ja muita puita revittiin mahdollisimman paljon juurineen, jotta hoito olisi jatkossa helpompaa. Kolmen pikkuniityn lisäksi Keuruulla työskenneltiin kolmella suuremmalla ja pitempään hoidossa olleella kohteella, joiden päähoitovastuu oli LAPE-miehillä. Myös muutaman muun Keuruun kohteen hoitoon osallistuttiin: Hirvon ja Valkeeniemen tien varsien hirvenkellopaikoille saatiin Ei tienvarsiniittoa kyltit (kuva 3), kaupunkia patisteltiin Punnosen niityn hoitoon ja seurakuntaa Kamanan niittyä raivaamaan. Joitain muitakin kohteita suunniteltiin, mutta ne kaatuivat maanomistus- tai aikatauluongelmiin. Kuva 2. Haapamäki sopii hyvin VR:n ja Luonnonsuojeluliiton yhteistyöpaikaksi, sillä siellä ratojen varsilta löytyy useita hyviä niittyjä. Lisäksi perinteikkäällä rautatiepaikalla asuu tälläkin hetkellä useita Luonnonsuojeluliiton aktiiveja. Kuva Hylkysen niityltä. Toisena vuonna tavoite oli hoitaa edellisen vuoden Keuruun kohteet sekä ottaa muutama uusi hoitokohde muualta Keski-Suomesta. Uusien kohteiden valinnassa konsultoitiin K-S ympäristökeskusta ja päädyttiin neljään kohteeseen, joista kaksi hoidettiin yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa, yksi yhdessä paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa ja yksi jäi lopulta projektin ulkopuolelle maanomistajan hoidettua alueen. Erilaisiin niittyasioihin osallistui palkallisten työntekijöiden lisäksi molempina vuosina noin viisi Keurusseudun Luonnonystävien vapaaehtoista. Myös suurempia talkoita mietittiin, mutta niitä ei Keuruun kohteilla tarvittu. Kolmella muulla Keski-Suomen kohteella työpäivää markkinoitiin talkoopäivänä, mutta järjestäjien ulkopuolista väkeä ei saatu paikalle. Kesätyöläisten, ympäristökeskuksen ja Padasjoen 4H-yhdistyksen avulla kuitenkin varmistettiin, että kaikkiin talkoisiin saatiin ainakin ydinporukka. Yhteensä näillä kolmella kohteella työskenteli noin 20 henkilöä.

4 Kuva 3. Ei tienvarsiniittoa kyltti suojelee hirvenkelloja. (kuva Ari Aalto) Kesätyöläisten palkkaus oli kaikin puolin kannattavaa. Reippaista kesätyöläisistä on merkittävä apu niittotyössä. Keuruun yrittäjien kesätyökampanjan kautta palkkaus oli helppoa ja edullista, joten hinta-laatu suhde jäi roimasti plussalle. Tätäkin merkittävämpi asia kesätyöläisten ottamisessa on kuitenkin luonnosta kiinnostuneiden nuorten saaminen mukaan luonnonsuojelutyöhön ja mahdollisesti innostumaan lisää. Myös kesätyöläisiltä tullut palaute hommaa kohtaan oli positiivista. Seuraavassa on esitelty hankkeessa mukana olleet kohteet ja niiden hoitotoimenpiteet. Niittotyön yhteydessä myös niittyjen lajistoa kartoitettiin sillä tasolla, mihin osallistujien taidot riittivät. Listaa Haapamäen niityiltä löydetyistä lajeista on liitteessä Hankkeessa mukana olleet kohteet 4.1. Keuruu, Haapamäki, Niemelänjärven ranta; 0,1 ha Niitty sijaitsee Haapamäki-Tampere radan varressa, noin 2 km päässä Haapamäen asemalta. Niitty on melko vähäravinteinen ja näyttävin kasvi on ilman muuta ahokirkiruoho (kannen kuva). Huomionarvoisista lajeista paikalla kasvaa myös nurmitatarta kymmenittäin, ehkä toistasataakin. Kirkiruohojen lisäksi ohikulkijan silmään osuvat ehkä helpoiten päivänkakkarat sekä kissan- ja harakankellot. Paikka on Keski-Suomen parhaita kirkiruohoesiintymiä. Kirkiruohomääriä on seurattu noin 10 vuotta. Kukkivia kirkiruohoja laskettiin sekä vuonna 2008 että yksilöä. Aiemmin paikalta on revitty yksittäisiä pajuja kirkiruohojen lähistöltä, mutta kesällä 2008 toteutettiin kunnon raivaus. Kesällä 2009 alue niitettiin ja todettiin samalla joidenkin niittylajien lisääntyneen edellisvuodesta. Ainakin nurmitatarta ja päivänkakkaraa oli aiempaa enemmän Keuruu, Haapamäki, Hylkysen niitty; 0,1 ha Hylkysen niitty sijaitsee junaradan varressa, Haapamäen asemalta noin 2 km Seinäjoen suuntaan. Runsaimmin paikalla kukkivat päivänkakkara sekä huopa- ja pelto-ohdake. Huomionarvoisimpia niityn lajeja ovat hirvenkello, vilukko, nurmitatar ja pukinparta. Paikka oli ensimmäistä kertaa kunnolla hoidossa kesällä Vuonna 2008 hirvenkelloja oli 2 kukkivaa ja kukkivaa, jospa laji yleistyisi hoidon myötä. Päivänkakkara ja ohdakkeet olivat ainakin selvästi runsastuneet jo vuodessa. Kuvat 4-7 kertovat niityn kehityksestä hankeen aikana.

5 Kuva 4. Hylkysen niitty ennen hoitoa Kuva 5. Niitty raivauksen jälkeen Kuva 6. Niitty niiton jälkeen Kuva 7. Niitty seuraavana kesänä Keuruu, Haapamäki, Porinradan varsi; 0,2 ha Paikka on parikymmentä vuotta sitten käytöstä poistetun Haapamäki-Pori radan varrella, noin 2,5 km päässä Haapamäen asemalta. Rata on nykyisin mm. resiinamatkailukäytössä. Niitty on erittäin aktiivisesti lasketun perhoslaskentareitin parhaita perhospaikkoja, jota umpeenkasvu uhkasi pahasti (kuva 8). Niittyä hoidettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008 (kuva 9). Perhoslaskentareittiä on laskettu 20 vuotta lähes viikoittain aikaisesta keväästä myöhään syksyyn. Niityn näkyvin kasvi on särmäkuisma. Harvinaisemmista voisi jälleen mainita hirvenkellon, joita oli vuonna 2008 vain kukkimattomia ja vuonna kukkiva. Kuva 8. Porinradan niitty ennen raivausta 2008 Kuva 9. Porinradan niitty niiton jälkeen 2008

6 4.4. Keuruu, Haapamäki, Asemanniitty; noin 0,7 ha Haapamäen Asemanniityllä (kuva 10) on pitkä historia. Rautatie tuli Haapamäelle vuonna 1882, mistä lähtien junien mukana paikalle on kulkeutunut monien kasvien siemeniä luvulla asemapäällikkö O. A. Gröndahl perusti Haapamäelle kasvitieteellisen puutarhan, joka kuitenkin tuhoutui ratapihan laajennuksessa ja alue oli vuosikymmeniä kutakuinkin hoitamattomana. Keurusseudun luonnonystävät ottivat alueen hoitoon 1990-luvulla. Viime vuodet aluetta ovat niittäneet LAPE-miehet, jotka toteuttivat pääosan niitosta myös vuosina 2008 ja Keurusseudun Luonnonystävät ovat tehneet viimeistelyniiton myöhemmin syksyllä. Nyt syksyn niitto toteutettiin Matkalla maisemaan -hankkeen puitteissa. Niityltä löytyy edelleen junien mukana levinneitä lajeja ja Gröndahlin puutarhan lajeja sekä perinteisten laidunniittyjen lajistoa. Kohteelle tullaan laittamaan projektin kustantama opastaulu (liite 2). Kuva 10. Haapamäen Asemanniitty sijaitsee ratapihan laidalla aivan Haapamäen aseman pohjoispuolella Keuruu, Jukojärvi, Pohjalan museotila; noin 0,7 ha Niittyä on hoidettu 1990-luvulta alkaen. LAPE-miehet hoitivat alueen 2008 ja niittivät myös 2009 heinäkuussa yli puolet alueesta. Suurta osaa niitystä ei voinut silloin kuitenkaan niittää, koska mm. niityllä yleinen metsäkurjenpolvi oli vielä komeassa kukassa (kuva 11). Niitimme loput alueesta Muita niityn lajeja ovat mm. ketoneilikka, paimenmatara ja särmäkuisma. Kuva 11. Metsäkurjenpolvi kukki Pohjalassa todella runsaana.

7 4.6. Keuruu, Jukojärvi, Vuorela; noin 0,9 ha Runoilija Einari Vuorelan syntymäkodin pihapiirin melko laajat niityt ovat monipuolisia niin kasvi- kuin hyönteislajistoltaankin (kuva 12). Metsäkurjenpolvi, aholeinikki, ruusuruoho, kurjenkello, harakankello, mäkitervakko, ahomansikka, paimenmatara ja monet muut muodostavat alueesta värikkään kukkameren, jossa mm. päiväperhoset ja kukkajäärät viihtyvät mainiosti. Paikka on ollut pitkään Keurusseudun luonnonystävien hoidossa. Viime vuodet aluetta ovat niittäneet LAPE-miehet, jotka toteuttivat pääosan niitosta myös vuosina 2008 ja Tapani Asunta Keurusseudun Luonnonystävistä kävi molempina syksyinä niittämässä pieniä alueita, jotka olivat olleet kukassa aiemman niiton aikaan. Kohteelle tullaan laittamaan projektin kustantama opastaulu (liite 2). Kuva 12. Vuorelan niityllä on monipuolinen kasvilajisto. (kuva Ari Aalto) 4.7. Kuhmoinen, Liehu; noin 0,7ha Niitty on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi (yhteensä noin 30 Keski-Suomessa). Niityllä kasvaa mm. ketoneilikkaa, ketokaunokkia ja kesämaitiaista sekä useita muita huomionarvoisia lajeja. Aluetta on hoidettu silloin tällöin, ei kuitenkaan vuosittain. Hoidimme aluetta yhdessä Padasjoen 4H-yhdistyksen kanssa Talkoissa sekä niitettiin niittyä että raivattiin puustoa. Paikalla oli yhteensä 9 henkilöä ja saimme melko paljon aikaan. Vaikka työn jälki ei tällä kertaa ollut siisteimmästä päästä, muodostui niityn laidoille kuitenkin useita suuria kasoja niittojätettä, mikä toki oli pääasia. Alueen laajuudesta johtuen emme ehtineet niittää sitä aivan kokonaan, mutta arvokkaimmat kohdat tuli kuitenkin hoidettua. Jatkossa alueelta on hyvä raivata vielä jonkin verran puustoa ja tietenkin niittää mahdollisimman laajasti vähintään kerran vuodessa, mikäli paikalle ei saada laidunnusta. Maksoimme 4H-yhdistykselle pienen korvauksen talkootyöstä Korpilahti, Kirkonmäki; noin 0,4ha Niitty liittyy kiinteästi kirkonmäen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Pääosin avoin niitty sijoittuu mäen länsirinteelle. Tuoreella heinäniityllä kasvaa useita uhanalaisia ja harvinaistuneita kasvilajeja, joista näyttävimpiä ovat ukonpalko ja ketokaunokki. Olimme K-S ympäristökeskuksen apuna niittämässä Porukkaa oli yhteensä noin 10 henkeä ja työt onnistuivat hyvin Muurame, Hettee; noin 0,3ha Hetteen niityn kasvillisuus on runsaslajista ja joukossa kasvavat mm. harvinaistuneet ketoneilikka, jäkki ja nurmitatar. Niittimme alueen yhdessä K-S ympäristökeskuksen kanssa Paikalla oli yhteensä 7 henkilöä ja työ meni suhteellisen kivuttomasti, sillä aluetta on hoidettu hyvin viime vuosina.

8 5. Loppupäätelmät Projekti onnistui varsin hyvin. Asetut tavoitteet saavutettiin eli muutamia uusia niittyjä saatiin hoidon piiriin. Myös aiemmin hoidossa olleita, mutta välillä vähälle hoidolle jääneitä, kohteita saatiin parempaan kuntoon. Yleisesti ottaen monen kohteen tilanne on ainakin projektin vetäjälle hahmottunut hyvin, mikä on tärkeää jatkohoitoa suunniteltaessa. Niittyjen tulevaisuus riippuu paljolti niihin jatkossa käytettävissä olevasta rahoituksesta. Rahaa perinnemaisemien hoitoon on yleisesti käytössä hyvin vähän, joten tämäkin hanke oli Keski-Suomen niittylajeille suureksi avuksi. Tämän hankkeen kohteet pyrittiin myös suunnittelemaan siten, että niiden jatkohoitoon löytynee tarvittaessa nollabudjetillakin toimiva talkooporukka. Lähtökohtana oli siis ennen kaikkea hoidon jatkuvuus, mikä ainakin tässä vaiheessa tuntuu onnistuneelta ajatukselta. Suurkiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet perinnebiotooppien hoitoon Keski-Suomessa. Koetan vielä mainita ainakin osan Matkalla maisemaan -hankkeeseen osallistujia nimeltä. Roope Ruokonen ja Erika Sulkava olivat reippaita kesätyöläisiä. Pertti Sulkava laittoi hankkeen alulle, opasti monta kertaa Keuruun kohteiden hoidossa ja oli myös mukana niittotöissä. Jouko Pihlainen hommasi Ei tienvarsiniittoa kyltit sekä hätyytteli Keuruun kaupunkia ja seurakuntaa niitynhoitotöihin. Aulis Aalto korjasi työvälineitä useaan otteeseen. Juhani Paavola hoiti SLL-piirin paperihommia ja keräyslippaita. Niittotalkoissa olivat mukana ainakin Ari Aalto, Tapani Asunta, K- S ympäristökeskuksen väkeä ja Padasjoen 4H-yhdistyksen väkeä. Vielä erikseen kiitos VR:lle rahoituksesta.

9 LIITE 1. Niittotöissä Haapamäen niityillä havaittua lajistoa. Hylkysen niitty Porinradan varsi Niemelän ranta Kasvit Perhoset Kasvit Perhoset Kasvit Selkärangattomat Ahomansikka Hopeatäplä sp Ahomansikka Hopeasinisiipi Ahokirkiruoho Kimalaiskuoriainen Aitovirna Lanttuperhonen Ahosuolaheinä Kangasperhonen Ahomansikka Loistokultasiipi Haapa Loistokultasiipi Aitovirna Lanttuperhonen Haapa Metsänokiperhonen Harakankello Metsänokiperhonen Haapa Loistokultasiipi Harakankello Nelivyökukkajäärä Harmaaleppä Nokkosperhonen Harakankello Metsänokiperhonen Harmaaleppä Niittyhopeatäplä Heinätähtimö Ohdakeperhonen Heinätähtimö Niittyhopeatäplä Hiirenvirna Nokkosperhonen Hiirenvirna Sitruunaperhonen Hiirenvirna Nokkosperhonen Huopaohdake Ohdakeperhonen Hirvenkello Tesmaperhonen Hirvenkello Paatsamasinisiipi Kanerva Huopaohdake Kanerva Pursuhopeatäplä Kangasmaitikka Kanerva Kangasmaitikka Ritariperhonen Karhunputki Kangasmaitikka Karhunputki Sitruunaperhonen Kiiltopaju Karhunputki Kataja Tesmaperhonen Kissankello Karvaskallioinen Kevätpiippo Virnaperhonen Koiranputki Kiiltopaju Kiiltopaju Kurjenmiekka Koiranputki Koiranputki Kuusi Kuusi Korpikastikka Lillukka Luhtamatara Kultapiisku Luhtamatara Maitohorsma Kuusi Maitohorsma Metsäimarre Lampaannata Metsäkorte Metsäkorte Luhtamatara Mänty Mänty Maitohorsma Niittyleinikki Niittyleinikki Metsäkastikka Niittynätkelmä Niittynätkelmä Metsäkorte Nurmilauha Niittysuolaheinä Metsälauha Nurmitatar Nurmilauha Metsäorvokki Nurmitädyke Nurmitatar Mustaherukka Pelto-ohdake Nurmitädyke Mänty Puna-apila Ojakellukka Niittynätkelmä Puolukka Peltokorte Nuokkuhelmikkä Päivänkakkara Pelto-ohdake Nurmilauha Rauduskoivu Pukinparta Nurmitädyke Rätvänä Puna-apila Ojakärsämö Sarjakeltano Punapeippi Paimenmatara Siankärsämö Päivänkakkara Peltokorte Syysmaitiainen Rauduskoivu Peltovalvatti Timotei Rätvänä Pietaryrtti Sarjakeltano Pihatähtimö Syysmaitiainen Pihlaja Timotei Pujo Valkopeippi Puna-apila Vilukko Punanata Puolukka Päivänkakkara Rauduskoivu Ruotsinpitkäpalko Rätvänä Siankärsämö Syysmaitiainen Särmäkuisma Timotei Tuomi Vadelma Valkoapila Voikukka

10 LIITE 2. Haapamäen Asemanniitylle ja Jukojärven Vuorelaan tulevat opastaulut

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

Viljelypalstan niitty (Pateniemessä)

Viljelypalstan niitty (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Viljelypalstan niitty (Pateniemessä) Sijainti: Pateniemen viljelypalstat sijaitsevat Karinkannassa, lähellä merenrantaa Hämäläntien varressa.viljellyn pellon, tenniskentän

Lisätiedot

Tönkinniemi (Pateniemessä)

Tönkinniemi (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Tönkinniemi (Pateniemessä) Sijainti: Tönkinniemi on välittömästi Pateniemen venesataman pohjoispuolella sijaitseva rantaalue, jossa risteilee muutamia polkuja. Sopivia

Lisätiedot

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys Rauman kaupungin Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen asemakaava-alueiden luontoselvitys 2006 2 1. JOHDANTO Luontoselvitykset on tehty Rauman kaupungin kaavoitusosaston toimeksiantona

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

Raportti Ahomansikan vuoden 2010 hoitotöistä Kanta-Hämeen alueella Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa.

Raportti Ahomansikan vuoden 2010 hoitotöistä Kanta-Hämeen alueella Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa. Ahomansikka perinnemaisemien hoitoprojekti Luonto-Liiton Hämeen piiri ry. Raportti Ahomansikan vuoden 2010 hoitotöistä Kanta-Hämeen alueella Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa. Kauden aikana Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Retinranta Nallikarissa

Retinranta Nallikarissa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Retinranta Nallikarissa Sijainti: Retinrannan luontopiste on Nallikarista Toppilansaareen merenrannan tuntumassa johtavan pyörätien varressa. Sinne löytää helpoiten Nallikarinranta-nimisen

Lisätiedot

Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016

Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016 Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016 Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry./ Pekka Rintamäki 2016 1. Johdanto Karjan laidunnuksen myötä

Lisätiedot

Ahtialan Paakkolanmäen

Ahtialan Paakkolanmäen Ahtialan Paakkolanmäen MUINAISMUISTOALUE JA LAMMASLAIDUN KASVISTO, ESIHISTORIA, KAIVAUKSET, HOITOTYÖT Lahden seudun ympäristöpalvelut 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Paakkolanmäen asutushistoriaa...

Lisätiedot

Maatalousympäristön (harvinaistuneet) kasvi- ja eläinlajit

Maatalousympäristön (harvinaistuneet) kasvi- ja eläinlajit Maatalousympäristön (harvinaistuneet) kasvi- ja eläinlajit Kimmo Härjämäki Luonnon- ja riistanhoitosäätiö TEHO Plus ympäristöneuvojakoulutuksen monimuotoisuuspäivä, TAMPERE 3.6.2013 Osa 3/3 klo 10:15-10:50

Lisätiedot

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys oy "Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen" maastoseminaari 31.8.-1.9.2010

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI (kuva: Roope Ruokonen) Suomen luonnonsuojeluliiton ja VR:n perinnemaisemien hoitohanke Keski-Suomessa vuonna 2010 Liisa Karhu Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

Hoitoluokka. Tunnus 1888-021. Pinta-ala 20 810 m 2. Kaava, kaavamerkintä

Hoitoluokka. Tunnus 1888-021. Pinta-ala 20 810 m 2. Kaava, kaavamerkintä 4.6 VIHIOJANPUISTO - JOKIRANTA 1 Hoitoluokka B3 Tunnus 1888-021 NEKALA Pinta-ala 20 810 m 2 Nrot 7218, 7236; VL Avoin maisematila. Monimuotoinen kosteikko- ja niittyalue. Maiseman ja luonnonhoitoaluetta,

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Kuvat: Maija Mussaari Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Maastoseminaari 10.8.2010 Leivonmäki Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY, Kaisa Raatikainen, luonto ja kulttuuriympäristöt

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen kasveille ja perhosille

Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen kasveille ja perhosille Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen kasveille ja perhosille Lyhennelmä Suomen ympäristö sarjassa julkaistavasta tutkimusraportista Mikko Kuussaari, Terhi Ryttäri, Risto Heikkinen, Paula Manninen, Milja

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoitus Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila 13.3.2013 Maire Heija 1 Esityksen sisältö Miksi kartoitettiin Miten ja missä kartoitettiin Kartoituksen kohteet

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki 27.10.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä selvitysalueesta... 3 2.1 Ranta-alue... 3 2.2 Piha-alue... 4

Lisätiedot

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg myös yhteyshenkilö *(% )$## 13501 Nummen kylämäki 1 13 U1 Perkko rantaniitty 03 16 13501

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN Lajien tunnistaminen on biologinen perustaito, jonka oppii parhaiten lajeja tutkimalla, keräämällä tai kuvaamalla. Eliökokoelman voit laatia joko perinteisessä tai digitaalisessa

Lisätiedot

KETO-PROJEKTI. jonka tarkoituksena on tukea luonnon. Kartalla kuvatulla alueella toteutetaan ketoprojektia,

KETO-PROJEKTI. jonka tarkoituksena on tukea luonnon. Kartalla kuvatulla alueella toteutetaan ketoprojektia, KETO-PROJEKTI Kartalla kuvatulla alueella toteutetaan ketoprojektia, jonka tarkoituksena on tukea luonnon monimuotoisuutta. Käytännön toteutuksesta vastaavat: Vantaan kaupungin Pähkinärinteen ja Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006. Jari Venetvaara

Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006. Jari Venetvaara Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006 Jari Venetvaara 2 Sisällys: 1. Johdanto ja alueen kuvaus s. 3 A KASVIKARTOITUS 3 2. Menetelmät 3 3. Tulokset 4 4. Alueen kasvistollinen arvo 9 4.1.

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus

Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus Esityksen rakenne Miten maatalousluontomme on köyhtynyt? Mitkä syyt ovat luonnon köyhtymisen

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Kaunissaaren luonto lumoaa

Kaunissaaren luonto lumoaa Kaunissaaren luonto lumoaa Kaunissaari kuuluu eteläisen Satakunnan arvokkaimpien luontokohteiden joukkoon. Sahatoiminnan päättymisen jälkeen se on saanut kehittyä rauhassa ihmisen juuri puuttumatta luonnon

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN KASVISTON RUUTUKARTOITUS

KANTAKAUPUNGIN KASVISTON RUUTUKARTOITUS KANTAKAUPUNGIN KASVISTON RUUTUKARTOITUS VÄLIRAPORTTI OSA 1 Teksti: Taru Tuomisto Kartat: Taru Tuomisto Kannen kuva: Jouko Sipari Julkaisija: Tampereen kaupunki Työn valvonta ja kuvaustekniikan toteutus:

Lisätiedot

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma Raportteja 18/2015 Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma Viinijärven ranta-alueet (Horsmanaho- Sotkuma), järven pohjoispuoli (Mutkanvaara-Kylylahti) ja Höytiäisen

Lisätiedot

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna 2013 Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke 9.4.2013 2 Maatalousluonnon erityispiirteitä Viljeltyjen peltojen lisäksi

Lisätiedot

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011 SOININ KUNNAN METSIEN METSO--INVENTOINTI INVENTOINTI 2011 18.10.2011 Raimo Laurila Kellojankuja 26 62100 Lapua LAKEUDEN LUONTOKARTOITUS p. 040 5243 281 info@lakeudenluontokartoitus.fi SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

MATKALLA MAISEMAAN. Perinnemaisemissa Pohjois-Pohjanmaalla v. 2008. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

MATKALLA MAISEMAAN. Perinnemaisemissa Pohjois-Pohjanmaalla v. 2008. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry MATKALLA MAISEMAAN Perinnemaisemissa Pohjois-Pohjanmaalla v. 2008 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry Sisältö 1 Johdanto...3 3 Perinnebiotooppien hoito...4 4 Selvityksen toteutus...5 5 Maastokäyntien

Lisätiedot

TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS

TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.10.2017 OULUN KAUPUNKI TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS OULUN KAUPUNKI KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.10.2017 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Antje Neumann, Ramboll Finland Oy Tapani Pirinen,

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemien hoito Perinnemaisemien hoito Kylämaisemat kuntoon 23.10.2009 1 Esityksen teemat 1. Perinnemaisema ja perinnebiotoopit 2. Laidunnus luonnon ja maiseman hoitokeinona 3. Härkää sarvista (HÄÄVI) - hanke 4. Erilaiset

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 2 LUMO-kohteet ja perinnebiotoopit Mustialassa: kuvateos ja hoitopäiväkirja Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Ylivieskan Taanilan alueen asemakaavaton alue

Ylivieskan Taanilan alueen asemakaavaton alue Liite 3 Ylivieskan Taanilan alueen asemakaavaton alue Luontoselvitys 2018 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Polojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Liite 4 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen 0 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä... 2 1. Aineisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Kedot ja perinnebiotoopit 35. Päiväänniemi Päiväänniemeen pääsee Vesilahdentietä pitkin. Itse kalmistossa on helppokulkuisia polkuja ja informaatiotauluja, jotka opastavat kulkua. Päiväänniemen pohjoispuolella

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen YMPÄRISTÖHANKKEISTA YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIA MAASEUDULLE KOKKOLA 31.10.2012 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma

Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma RAPORTTEJA 68 2013 Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Pyhäselän peltoalueet Reijola-Hammaslahti, Joensuu ja Onkamojärvien alue, Rääkkylä, Tohmajärvi INKA SILFSTEN

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito Maaseuturahasto Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito EU-tukikoulutustilaisuus 7.4.2011 Jyväskylä projektipäällikkö Kaisa Raatikainen Keski-Suomen ELY-keskus, Härkää

Lisätiedot

Maisemanhoito laiduntamalla Käytännöt ja rahoitus. Eeva Puustjärvi Maisema- ja ympäristöasiantuntija Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

Maisemanhoito laiduntamalla Käytännöt ja rahoitus. Eeva Puustjärvi Maisema- ja ympäristöasiantuntija Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset Maisemanhoito laiduntamalla Käytännöt ja rahoitus Eeva Puustjärvi Maisema- ja ympäristöasiantuntija Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset Maatalouden ympäristösopimus maisemanhoitoon Perinnebiotoopin, luonnonlaitumen

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Maisemasuunnittelija Sanna Seppälä ProAgria Länsi-Suomi /Länsi-Suomen

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Kyrönjoen vesistötyöt

Kyrönjoen vesistötyöt RAPORTTEJA 29 2013 Kyrönjoen vesistötyöt Kasvillisuuskartoitus vuonna 2012 MIKA TOLONEN Kyrönjoen vesistötyöt Kasvillisuuskartoitus vuonna 2012 MIKA TOLONEN RAPORTTEJA 29 2013 KYRÖNJOEN VESISTÖTYÖT Ky

Lisätiedot

Yliopiston puistoalueet

Yliopiston puistoalueet Yliopiston puistoalueet Kasvitieteellinen puutarha Tanja Koskela, intendentti tanja.koskela@jyu.fi Jyväskylän yliopiston museo, luonnontieteellinen osasto www.jyu.fi/erillis/museo/ Kuvat: Tapani Kahila

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ASKAINEN 2.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot LHPeltojen tuet Hoidettua viljelemätöntä peltoa(lhp+kesannot)

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Perinnebiotooppien hoidon vaikutukset eroavat kasvien ja hyönteisten välillä

Perinnebiotooppien hoidon vaikutukset eroavat kasvien ja hyönteisten välillä Perinnebiotooppien hoidon vaikutukset eroavat kasvien ja hyönteisten välillä Juha Pöyry SYKE / Luontoympäristökeskus Kuoriainen haastaa kyytön seminaari 10.11.2010, Turku Esityksen taustaa.. SYKEssä tutkittu

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman hoitoa jokivarressa

Luonnon ja maiseman hoitoa jokivarressa Esimerkkisuunnitelma erityistukihakemuksen liitteeksi Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, 5v Luonnon ja maiseman hoitoa jokivarressa Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Kunta: Kohteet:

Lisätiedot

KUUSILUODON LUONTOSELVITYS

KUUSILUODON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Rajakiiri Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 14.11.2011 Viite 82137480 KUUSILUODON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 14.11.2011 Laatija Kuvaus Tarja Ojala Luontoselvitys Tornion Kuusiluodon

Lisätiedot

PIIKAHAKA, TAMPEREEN KAUPUNKI Hoitosuunnitelma v ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset Riikka Söyrinki

PIIKAHAKA, TAMPEREEN KAUPUNKI Hoitosuunnitelma v ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset Riikka Söyrinki PIIKAHAKA, TAMPEREEN KAUPUNKI Hoitosuunnitelma v. 2012-2016 ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset Riikka Söyrinki SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN KUVAUS... 4 2.1 Yleiskuvaus... 4 2.2 Luonnonolosuhteet...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Luonnon marjat ja hedelmät

Luonnon marjat ja hedelmät hirvaslaisten ilmoittamat teeaine viljely sieni aaprotti 1 1 1 1 ahomansikka 4 1 ampiaisyrtti x 1 1 avomaankurkku 1 1 basilika 1 1 chili 1 1 haaparousku x 1 hapero 3 1 herne 7 1 hilla 8 1 horsma x 1 humala

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT. Etelä-Karjala

KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT. Etelä-Karjala KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT Etelä-Karjala SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO... 2 3. PERINNEBIOTOOPPIEN KARTOITUS... 2 4. MAATALOUDEN KEHITYS... 4 5. PERINNEBIOTOOPPIEN TILA... 4 6. PERINNEBIOTOOPPIEN

Lisätiedot

KASVIEN KERÄÄMINEN LEMPÄÄLÄN KOULUISSA

KASVIEN KERÄÄMINEN LEMPÄÄLÄN KOULUISSA KASVIEN KERÄÄMINEN LEMPÄÄLÄN KOULUISSA ARVIOINTI Kerättyjen kasvien vaikutus biologian kurssiarvosanaan 7.- 8. luokilla Hakkarin ja Sääksjärven kouluissa: Kasvio tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa

Lisätiedot

Peltoniityn hoitosuunnitelma

Peltoniityn hoitosuunnitelma Peltoniityn hoitosuunnitelma Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 2013-2018 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 30.4.2013 Tämä suunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi

Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi Lammaspaimenviikot suojelualueilla Metsähallitus Anneli Suikki 9.11.2017 Kuva: Vesa Simonen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2013. 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014. KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2013. 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014. KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2013 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014 KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys Kaarina Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO...1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET...1

Lisätiedot

TOURULA-KEIHÄSKOSKI

TOURULA-KEIHÄSKOSKI Kyläkävelyraportti TOURULA-KEIHÄSKOSKI 7.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA sdagjnlnfvfkjn Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SOMERON KAUPUNKI MÄKELÄN ALUEEN (JAATILANTIE) ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN TYÖNUMERO: KUVA SWECO YMPÄRISTÖ OY, 2017

LUONTOSELVITYS SOMERON KAUPUNKI MÄKELÄN ALUEEN (JAATILANTIE) ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN TYÖNUMERO: KUVA SWECO YMPÄRISTÖ OY, 2017 SOMERON KAUPUNKI MÄKELÄN ALUEEN (JAATILANTIE) ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN KUVA SWECO YMPÄRISTÖ OY, 2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Karttakuvat: Maanmittauslaitos (MML) SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 4 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS KINKOMAAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2019 Kinkomaa AK 2019 1 (8) Sisältö 1 Tehtävän sisältö ja selvitysalue... 2 2 Selvitysalueen kuvaus ja menetelmät... 2 3 Tulokset ja karttarajaukset... 4 4 Johtopäätökset

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Luontoselvitys, Parantala

Luontoselvitys, Parantala PARANTALA-HONKOLA VESIOSUUSKUNTA Luontoselvitys, Parantala III-vaihe 2012 T:M I M I A R A H I N A N T T I Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Luontoselvitysmenetelmät ja ajankohta... 4 3. Muinaismuistot... 4 4.

Lisätiedot

Rikkakasvien tunnistus

Rikkakasvien tunnistus Rikkakasvien tunnistus Leena Koponen Marjaosaamiskeskus Leena Koponen 1 Rikka- ja indikaattorikasveja Perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinteisen maatalouden muovaamia luontotyyppejä esim. erilaiset niityt

Lisätiedot

Imatran luontoselvityksen päivitys 2010

Imatran luontoselvityksen päivitys 2010 Imatran luontoselvityksen päivitys 2010 Vuoksen kohteet Imatran kaupunki T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen Imatran luontoselvityksen päivitys 2010: Vuoksen kohteet Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Tunnista luonnon monimuotoisuuskohteet

Tunnista luonnon monimuotoisuuskohteet Tunnista luonnon monimuotoisuuskohteet Talous Maiseman ylös ja - luonnonhoito ravinteet alas, osana LUMO 17.1.2011 maataloutta Jutta 9.3.2012, Ahro Ahlman Maamme kokonaisalasta Avointa viljelymaisemaa

Lisätiedot

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 1 2008 Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma Tohmajärven valuma-alue ja Kiteen luoteisosa Hanna Kondelin Jani Varis

Lisätiedot

MARU hankkeen tiedotustilaisuus Naapurinvaara 2.9.2014 Aili Jussila/Kainuun ELY keskus

MARU hankkeen tiedotustilaisuus Naapurinvaara 2.9.2014 Aili Jussila/Kainuun ELY keskus Kooste MARU hankkeen Kainuun tapahtumista MARU hankkeen tiedotustilaisuus Naapurinvaara 2.9.2014 Aili Jussila/Kainuun ELY keskus Kainuun tapahtumia Kyläkävelyt Maisemanhoitotöiden organisointi, talkoot

Lisätiedot

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa Ympäristökuiskaaja-koulutus 3.2.2011, Jyväskylä Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus 01.02.2011 1 Esityksen sisältöä Mistä maatalousalueiden

Lisätiedot

1. Kohteiden sijainti ja kuvaus

1. Kohteiden sijainti ja kuvaus LIITE HAKEMUKSEEN PERINNEBIOTOOPIN HOITO Hakija: Matti Meikäläinen Osoite: Mustialantie 1055, 31310 Mustiala Puhelin: Tila: Mustialan opetusmaatila Tilatunnus: xxxxxxxxx Kunta: Tammela Kohteet: Mustialan

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Luonnon ja kotipuutarhan mehiläiskasveja. Tarja Ollikka

Luonnon ja kotipuutarhan mehiläiskasveja. Tarja Ollikka Luonnon ja kotipuutarhan mehiläiskasveja Tarja Ollikka Suomessa on peruskasveja, jotka antavat hyvän mesi- tai siitepölysadon tasaisesti vuosittain suuressa osassa maata Lopuksi on vielä kasveja, jotka

Lisätiedot

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN KASVILLISUUS- JA KASVISTOSELVITYS 2006

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN KASVILLISUUS- JA KASVISTOSELVITYS 2006 MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN KASVILLISUUS- JA KASVISTOSELVITYS 2006 Marko Vauhkonen 15.12.2006 MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN KASVILLISUUS- JA KASVISTOSELVITYS 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Saija, Salla

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Saija, Salla LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2007 Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Saija, Salla Marjut Kokko Lapin ympäristökeskus LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN R A P O RT T E J A 2/2 0

Lisätiedot