Raportti Ahomansikan vuoden 2010 hoitotöistä Kanta-Hämeen alueella Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Ahomansikan vuoden 2010 hoitotöistä Kanta-Hämeen alueella Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa."

Transkriptio

1 Ahomansikka perinnemaisemien hoitoprojekti Luonto-Liiton Hämeen piiri ry. Raportti Ahomansikan vuoden 2010 hoitotöistä Kanta-Hämeen alueella Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa. Kauden aikana Kanta-Hämeessä tehtiin töitä yhteensä 27 kohteella. Hattulan työryhmä hoiti kymmentä kohdetta Hattulassa, yhtä kohdetta Janakkalassa ja kolmea kohdetta Hämeenlinnassa entisen Kalvolan alueella. Hämeenlinnan työryhmän hoidossa oli 14 kohdetta entisen Lammin, Hauhon ja Kalvolan alueella. HATTULA Hankkeen Hattulan työryhmässä työskenteli yksi työntekijä ajalla ja yksi työntekijä oli töissä Kaksi työntekijää oli töissä 60-prosenttisella palkkatuella, toinen ajalla ja toinen Hattulassa on 20 inventoitua perinnebiotooppia, joista hoitokauden aikana töitä tehtiin kymmenellä kohteella. Hattulan työryhmä hoiti myös kolmea perinnebiotooppi- ja muinaisjäännöskohdetta Kalvolassa ja yhtä niittyä Janakkalassa. Alikartanon laitumet, Retulansaari (V) Retulansaari on valtava muinaismaisema (Ojanen 1995) lukuisine (15 kuppikivineen) ja hautaröykkiöineen (111 kumpua). Retulansaaressa on kaksi valtakunnallisesti arvokasta perinnebiotooppia ja maisemallisesti saari on edustava. Kohteella on runsaasti perinnebiotooppien uhanalaisia kasvilajeja, mm. vaarantuneita (VU) kynäjalavaa, peltorusojuurta ja keltamataraa. Silmälläpidettävistä (NT) kasvilajeista esiintyy mm. ketoneilikkaa ja huomionarvoisista törrö- ja kanervisaraa sekä tesmayrttiä ja alueellisesti uhanalaista nurmilaukkaa. Alikartanon muinaisjäännös- ja laidunkohde koostuu kahdesta erillisestä laidunlohkosta. Hoitokautena nautakarja laidunsi molemmilla laitumilla, joskin liian pienellä laidunpaineella. Hankkeen työnä kunnostettiin keväällä kaikki laidunaidat ja niiden alustat siistittiin. Ylikartanon laitumet, Retulansaari (V) Myös Ylikartanon alueella on runsaasti perinnebiotooppien uhanalaisia kasvilajeja, mm. erittäin uhanalaista (EN) mäkiorvokkia ja kynäjalavaa. Silmälläpidettävistä esiintyy mm. ketoneilikkaa ja huomionarvoisista mm. tesmayrttiä ja hakarasaraa. Koillisesta Idun alueelta löytyy merkittävää jänönsalaattia. Ylikartanon perinnebiotooppi koostuu kahdesta erillisestä laitumesta, joissa laidunsi nautoja ja lampaita. Hankkeen työnä raivattiin ja haketettiin lumen runtelemia katajia Myllymäessä ja Idun alueella Museoviraston kanssa.

2 2. Jänismäen keto (P+) Jänismäen keto on Tyrvännön kulttuurimaisemassa sijaitseva kohde. Topografisesti ympäristöstään pyöreänä kukkulana erottuvalla kedolla esiintyy ketonoidanlukkoa (NT) sekä useita perinnebiotooppien huomionarvoisia kasvilajeja, kuten mäkikauraa, harjuhäränsilmää ja ahdekaunokkia. Mäkilehtoluste kasvaa erittäin runsaana. Ruusulaji (Rosa ssp) on levittäytynyt kedolle. Kumpareen alaosaan oli kasvanut tiheä harmaalepästä ja pihlajasta koostuva lehtipuusto, jonka harventamista ja siistimistä jatkettiin. Raivausjätteen kuljettamisesta neuvotetiin paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Laulaisten niitty (P+) Pystykatajaa kasvavalla niityllä esiintyy alueellisesti uhanalaista etelänhoikkaängelmää, keltamataraa (VU) ja ketoneilikkaa (NT) sekä mm. huomionarvoista ketokangasajuruohoa, mäkikauraa ja ketokaunokkia. Uhanalaisten ja huomionarvoisten kasvilajien voi todeta runsastuneen silmin nähden viisi vuotta kestäneen hoidon aikana. Etelänhoikkaängelmän esiintymä kattaa noin neljänneksen niityn pintaalasta ja yksilömäärä oli jo noin tuhat. Hoitokauden aikana puuston poistamista jatkettiin kasvillisuuden ja katajien valon saannin turvaamiseksi. Elokuussa niitty niitettiin. Etelänhoikkaängelmästä tehtiin uhanalaisseuranta. Havuharjun haka (P) Alue sijaitsee Vanajaveden valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa. Peltojen keskellä mäenkumpareella näkyvänä se on ympäristöstään erottuva kohde. Laidunhakakäytössä olleella alueella on nähtävissä muinainen asuinpaikka ja tulisija. Keltamataran ja ketoneilikan ohella kohteella esiintyy useita huomionarvoisia kasvilajeja, kuten harjuhäränsilmää, ketokangasajuruohoa, niittykeltamaitetta ja ketokaunokkia. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvilajit ovat runsastuneet hoidon aikana. Kesäkuussa niitettiin koiranputkea ja nokkosta ja elokuussa koko alue. Merven myllyniitty (P) Vanajaveden valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa laajan peltoaukean rajaamalla mäenkumpareella sijaitsevana tämä entinen laidunniitty on maisemallisesti huomattava. Kohteella on mamsellimallinen noin 10 metriä korkea päre- ja lautakatteinen tuulimylly. Niityllä esiintyy mm. keltamataraa, ketoneilikkaa sekä huomionarvoisia kasvilajeja, kuten mäkikauraa, pölkkyruohoa, ketokangasajuruohoa, saksanhanhikkia, kesämaitiaista, hietalemmikkiä, ketotädykettä, ketokäenminttua ja niittykeltamaitetta. Arvokas kasvillisuus on lisääntynyt hoidon aikana, erityisesti mäkikaura on runsastunut hyvin. Hoitotyönä siistittiin lumen runtelemien puiden kaatumisesta tullutta risua. Sananjalkaa kepitettiin ja vadelmaa revittiin juurineen. Niitty niitettiin ja haravoitiin ja maapohjasta poistettiin sammalta niittykasvillisuuden elvyttämiseksi. Maanomistajaa konsultoitiin rahoituksen saamiseksi tuulimyllyn pärekatteen uusimisessa. Torttolanmäki (P+) Ihalemmen-Leiniälän kulttuurimaisemassa Ihalemmen kylätien varressa sijaitseva pystykatajaa kasvava ja aiemmin laidunnettu laaja rinneniitty on maisemallisesti merkittävä. Kohteella on useita röykkiöhautoja ja kuppikivi.

3 3. Kohteella kasvaa etelänhoikkaängelmää ja perinnebiotooppien huomionarvoista kasvilajistoa, kuten mäkikauraa, pölkkyruohoa ja tummatulikukkaa. Tänä vuonna löytyi huomionarvoista tesmayrttiä. Kohteella on tehty Ahomansikan hoitotyönä mittava puuston ja pensaikon raivaus. Tuomen ja pihlajan poistamista jatkettiin. Niityltä niitettiin kesäkuussa koiranputkea ja syksyllä koko alue. Lokakuussa nostettiin raivaus- ja niittojäte siirtolavalle pois vietäväksi. Etelänhoikkaängelmän esiintymän ympäriltä poistettiin sammalta ja tehtiin uhanalaisseuranta. Eskolan katajikko (P) Peltoaukean keskellä sijaitsevan ja pylväskatajaa kasvavan kumpareniityn hoitoa jatkettiin niittämällä ja raivaamalla vadelmaa. Niityllä kasvaa mm. ketokaunokkia. Kohde on pieni ja ehyt maisemaelementti. Lahdentaan niitty (P) Niitty sisältyy Vanajaveden laakson valtakunnalliseen maisema-alueeseen. Niityllä kasvaa muutamia pystykatajia ja maisemapuita. Rehevöitymisestä huolimatta kasvillisuudessa on säilynyt keltamataraa, ketoneilikkaa ja huomionarvoista kasvilajistoa, kuten ketokangasajuruohoa ja mäkikauraa. Niityltä löytyy myös keltaängelmää. Kevättalvella kaadettujen puiden risujäte raivattiin. Kesäkuussa niitettiin koiranputkea ja syksyllä alue niitettiin ja haravoitiin. Lokakuussa raivaus- ja niittojäte nostettiin lavalle pois vietäväksi. Tervamäen katajaniitty (P) Kohde sijaitsee Ihalemmen kylässä Lehijärven kulttuurimaisema-alueella. Alueella kasvaa useita kookkaita pylväskatajia ja se on ollut koko ajan laidunnettuna. Hoitotyönä pystytettiin keväällä laidunaita ja pientareet siistittiin. Muutoin talon vasikat ja hiehot hoitavat tätä perinnemaisemaa. JANAKKALA Kokkilan keto (P+) Janakkalan Hakoisten muinaisjäännös- ja kulttuurimaisema-alueella sijaitsevalla Kokkilan kedolla kasvaa alueellisesti uhanalaista päivännoutoa. Kohde on tiettävästi lajin ainoa kasvupaikka manner- Suomessa viereisen Hakoisten Linnavuoren ohella. Niitty oli pahoin umpeutumassa ja vuonna 2008 aloitettua hoitoa jatkettiin raivaamalla vesaikkoa ja vadelmaa. Niitty niitettiin ja sammalta poistettiin päivännoudon ympäriltä. Päivännoudon esiintymän voi todeta silminnähden laajentuneen kaksi vuotta jatkuneen hoidon aikana. HÄMEENLINNA, KALVOLA Työryhmien matkakulujen minimoimiseksi Hämeenlinnan kaupungin Kalvolan pitäjässä sijaitsevat kolme kohdetta olivat Hattulan työryhmän hoidossa vuoden 2009 alussa tapahtuneesta kuntaliitoksesta huolimatta. Peltokutilan kalmistonmäki (M-) Komeita pystykatajia sisältävälla kohteella on useita muinaisjäännöksiä. Kohdetta hoidetaan Museoviraston kanssa tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti. Merkittävästä kasvilajistosta kohteella esiintyy mm. keltamataraa, silmälläpidettävää ketoneilikkaa ja sekä isolaukkua, harjuhäränsilmää, tesmayrttiä, ahdekaunokkia ja alueellisesti uhanalaista etelänhoikkaängelmää.

4 4. Perinnebiotoopille kuulumattomien vieraslajien jättipalsamin, terttuseljan, punakoison ja humalan hävittämistä seurattiin. Kohteelta poistettiin sieni.infektion kuivattamia ja lumen katkomia katajia. Hämeenlinnan työryhmä oli mukana niittämässä ja haravoimassa aluetta. Etelänhoikkaängelmän esiintymää kitkettiin ja tehtiin uhanalaisseuranta. Käikiänniemen katajikko (P) Äimäjärven itärannan tuntumassa Sääksmäen-Tarttilan valtakunnallisella maisema-alueella sijaitseva komeaa pystykatajaa kasvava rinneniitty on aiemmin ollut lammaslaitumena. Ajan kuluessa jopa 5-6 metriset katajat ovat kasvaneet kiinni toisiinsa sillä seurauksella, että osa niistä on kuivunut valon ja tuuletuksen puutteeseen. Hoitotyönä raivattiin lumen katkomien puiden risujätettä sekä vadelmaa ja terttuseljaa. Kuivuneita ja vaurioituneita katajia merkittiin maanomistajan talvella kaadettavaksi. Könnölänmäen muinaisjäännösalue Kohteen hoitoa jatkettiin niittämällä kesäkuussa koiranputkea ja loppukesällä niitettiin heinää ja raivattiin vadelmaa. HÄMEENLINNA Hankkeen Hämeenlinnan työryhmässä työskenteli yksi työntekijä sekä välisenä aikana. Yksi työntekijä oli työssä ja yksi työntekijä sekä ajalla Työharjoittelussa oli kaksi henkilöä välisenä aikana. Lammin pitäjässä on 25 Hämeen ympäristökeskuksen inventoimaa perinnebiotooppia. Hankkeen työnä kunnostettiin perinnemaisemia yhteensä kymmenessä kohteessa. Lisäksi hoidettiin Gammelgårdin muinaisjäännöskohdetta ja puolikulttuurikohdetta Untulassa Ormajärven rannalla. Entisen Hauhon alueella hoidettiin Lyömäen ketoa. Evon Mustajärven perinnetila (V) Evon valtion maan ja Natura 2000-alueen sisällä sijaitsevan kohteen omistus siirtyi valtiolle vuoden 2008 syksyllä. Hoitokauden aikana neuvoteltiin ja tehtiin katselmuksia Metsähallituksen Luontopalvelun kanssa hoidon ja seurannan siirtämisestä jatkossa Luontopalvelulle. Hankkeen työnä kohteelle on neuvoteltu laidunvuokraus ja tehty laidunaidat. Nyt kaikki aiemmin laidunnuksessa olleet laitumet on aidattu ja aluetta hoitavat alkuperäisruotua edustavat valkoiset lapinlehmähiehot. Alueen merkittävin kasvilaji on erittäin uhanalainen (EN) ketokatkero, jonka voi todeta hyötyneen hoidosta ja lisääntyneen edustavaksi esiintymäksi. Vaarantuneita (VU) ahokirkiruohoa ja keltamataraa esiintyy myös alueella. Silmälläpidettävien ketonoidanlukon ja ketoneilikan ohella kohteella kasvaa runsaasti perinnebiotooppien huomionarvoista kasvilajistoa, mm. nurmitatarta, kesämaitiaista, vilukkoa, iso- ja pikkulaukkua, ruusuruohoa, ketokaunokkia ja vuonna 2008 havaittua jäkkiä. Uhanalainen ja huomionarvoinen kasvillisuus on selvästi menestynyt hoitotyön tuloksena. Mustajärvelle raivattiin ja aidattiin läntinen laidunlohko. Pihat ja pientareet niitettiin. Syksyllä jatkettiin puuston poistoa uhanalaisten kasvilajien esiintymien ympäristöstä ja niiden kasvupaikkoja kunnostettiin laajentamalla sammalkerroksen poistoa.

5 Aiemmin kaivettu tarpeeton oja padottiin luontaisen juomapaikan saamiseksi laidunkarjalle. Lokakussa poltettiin raivausjätettä. 5. Halilan laitumet (M) Osittain Natura 2000-ohjelmaan sisältyvä lehtokohde koostuu entisistä laitumista, niittylaikuista ja kalliokedosta. Kohteella on myös kuppikallio, joka on harvinainen muinaisjäännös. Kohteen laitumet ovat laidunnuksessa ja hankkeen työnä niitettiin laidunaidan ulkopuolelle rajattua kuppikalliota ympäröivä niitty. Ilolan laitumet (M) Kohde koostuu vanhoista laitumista ja kivikkoisesta laidunniitystä pihapiirin läheisyydessä. Huomionarvoisesta kasvilajistosta niityllä esiintyy mm. ketokaunokkia, ruusuruohoa, kesämaitiaista ja nurmitatarta. Hoitotyönä niitettiin ja raivattiin vesaikkoa ja vadelmaa. Mansikkaniemen laitumet (M) Mansikkaniemessä laitumet ovat rytmikkäästi peltojen ympäröiminä metsäsaarekkeina viidessä eri lohkossa tilakeskuksen ympärillä. Kohde sijaitsee Kostilan kulttuurimaisema-alueella. Kohteella on edustavaa perinnebiotooppien kasvilajistoa, kuten keltamataraa (VU), kelta-apilaa ja ketoneilikkaa (NT) sekä huomionarvoisia lajeja, mm. kissankäpälää, nurmitatarta, isolaukkua, pölkkyruohoa, harjuhäränsilmää, kulleroa, ketokaunokkia ja ruusuruohoa. Hankkeen työnä kunnostettiin ja rakennettiin keväällä laidunaitaa. Lepikon ja kuusen poistoa laitumilta ja peltojen reunamilta jatkettiin. Sananjalkaa kepitettiin ja vadelmaa revittiin juurineen. Elokuussa laidunniittyjä niitettiin ja syyskuussa poltettiin raivaus- ja niittojätettä. Lähinaapurin nuorta karjaa laidunsi kahdella laidunlohkolla. Anttilan niitty (M-) Raittinsaarentien koillispuolella olevalla etelärinteeseen sijoittuvalla entisellä laidunniityllä kasvaa edustavaa tuoreen niityn ja kedon huomionarvoista kasvilajistoa, mm. virnasaraa, mäkiminttua, harjuhäränsilmää, ketokaunokkia, keto-orvokkia, ruusuruohoa ja nurmitatarta. Alueellisesti uhanalainen nurmilaukka esiintyi tänä vuonna runsaana. Alueella on myös maisemallista merkitystä. Elokuussa alue niitettiin ja haravoitiin ja jatkettiin vesaikon ja vadelman poistoa. Syksyllä merkittiin puustoa maanomistajan talvella kaadettavaksi. Kataloisen niitty (P+) Kataloisten kylän kulttuurimaisemassa Lammi-Janakkalatien varressa sijaitsevan maisemallisesti merkittävän rinneniityn hoitoa jatkettiin. Perinnebiotooppien silmälläpidettävää kasvilajistoa edustavat ketoneilikka ja viime vuonna havaittu kelta-apila. Huomionarvoisista lajeista esiintyy mm. keltanokitkeröä, ketokaunokkia, ruusuruohoa ja mäkiminttua. Kesäkuussa niitettiin koiranputkea ja elokuussa koko alue niitettiin ja haravoitiin. Liesmäen metsälaidun (P+) Lammi-Asikkalatien varteen ulottuvalla kohteella esiintyy merkittävää kasvilajistoa, kuten kulleroa, tesmayrttiä, nurmitatarta ja keltasauramoa. Laidunaidat kunnostettiin keväällä ja karja hoitikin perinnebiotooppeja koko kesän. Linnoisten niitty (P+) Lammi-Padasjokitien varrella sijaitseva pieni kauniisti kukkiva niitty niitettiin elokuussa. Niityllä kasvaa silmälläpidettävää ketoneilikkaa sekä mm. huomionarvoista ketokaunokkia ja ruusuruohoa.

6 6. Vanha-Ranttilan hevoshaka (P+) Yli kymmenen vuotta laidunnuksesta poissa ollut Kostilan kulttuurimaisemassa oleva kohde palautettiin laidunnukseen viime vuonna. Etelään viettävällä harjulla sijaitsevalla laitumella on jäljellä tuoreen ja kuivan niityn kasvillisuutta. Kohteen läpi juoksevan puron varrella kostean niityn suurruohostoa, mm. mesiangervoa, vuohenputkea ja kulleroa. Hoitotyönä kunnostettiin keväällä laidunaita ja hiehot hoitavat tätä monimuotoista perinnebiotooppia. Haaviston niitty (P) Kostilan kulttuurimaisemassa kylätien varteen mäenkumpareelle sijoittuva niitty ja metsälaitumen pientareet niitettiin. Gammelgårdin muinaisjäännöskohde Lammin kirkonkylän taajaman läheisyydessä ja Ormajärven tuntumassa sijaitsevan Gammelgårdin kartanon maalla on Evolle menevän tien molemmin puolin muinaishautaröykkiöitä ja uhrilähde. Muinaishaudan etelärinteessä on edustavaa kuivan niityn kasvillisuutta, mm. mäkitervakkoa ja huopakeltanoa. Kohteen hoitoa jatkettiin pitämällä kurissa vesoittumista. Elokuussa kohde niitettiin sekä uhrilähteen ympäristöstä että muinaishautaröykkiöiltä. Ormajärven rantamaisema Lammin kirkonkylän taajaman läheisyydessä Ormajärven rannalla on puolikulttuurimaisemassa laululava puistometsän keskellä. Hoitotyönä jatkettiin hallittua vesaikon ja puuston raivausta rantavyöhykkeen rinteeltä ja maiseman avarrusta järven suuntaan. Alueella esiintyy lähteisyyttä ilmentävää kasvillisuutta, mm. suokelttoa, kevätlinnunsilmää ja mukulaleinikkiä. HÄMEENLINNA, HAUHO Lyömäen keto (M) Lyömäen keto sijaitsee Alvettulassa Hauhonselän valtakunnallisella kulttuurimaisema-alueella. Kedolla on kuppikivi ja rautakautinen kalmisto. Keto on erittäin kivikkoinen ja sillä kasvaa useita kookkaita katajia. Kedolla esiintyy mm. keltamataraa (VU) ja alueellisesti uhanalaista nurmilaukkaa. Huomionarvoisesta kasvilajistosta esiintyy mm. kanervisaraa ja kissankäpälää. Hoitotyönä rakennettiin laidunaita ja keto saatiin laidunnukseen yli kymmenen vuotta kestäneen tauon jälkeen. Kolme hiehoa laidunsi ketoa toukokuun lopusta heinäkuun loppuun sopivan laidunpaineen ajan. Siurossa Kaija Helle Kanta-Hämeen hankevastaava

Ahtialan Paakkolanmäen

Ahtialan Paakkolanmäen Ahtialan Paakkolanmäen MUINAISMUISTOALUE JA LAMMASLAIDUN KASVISTO, ESIHISTORIA, KAIVAUKSET, HOITOTYÖT Lahden seudun ympäristöpalvelut 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Paakkolanmäen asutushistoriaa...

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT. Kymenlaakso

KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT. Kymenlaakso KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT Kymenlaakso SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO... 2 3. PERINNEBIOTOOPPIEN KARTOITUS... 2 4. MAATALOUDEN KEHITYS... 4 5. PERINNEBIOTOOPPIEN TILA... 4 6. PERINNEBIOTOOPPIEN

Lisätiedot

Perinnebiotooppien hyönteisinventointi 2010

Perinnebiotooppien hyönteisinventointi 2010 Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset -hanke Perinnebiotooppien hyönteisinventointi 2010 Marja Pälikkö Marja Pälikkö Projektikoordinaattori Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys oy "Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen" maastoseminaari 31.8.-1.9.2010

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg myös yhteyshenkilö *(% )$## 13501 Nummen kylämäki 1 13 U1 Perkko rantaniitty 03 16 13501

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI Suomen Luonnonsuojeluliiton ja VR:n perinnemaisemaprojekti Keski-Suomessa 2008 2009 Matti Aalto Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri 1. Johdanto Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT. Etelä-Karjala

KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT. Etelä-Karjala KAAKKOIS-SUOMEN PERINNEMAISEMAT Etelä-Karjala SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO... 2 3. PERINNEBIOTOOPPIEN KARTOITUS... 2 4. MAATALOUDEN KEHITYS... 4 5. PERINNEBIOTOOPPIEN TILA... 4 6. PERINNEBIOTOOPPIEN

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen YMPÄRISTÖHANKKEISTA YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIA MAASEUDULLE KOKKOLA 31.10.2012 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO 1 HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO TÄMÄ MALLIPOHJA ON TEHTY AVUKSI HOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEEN. MALLIPOHJAAN ON TUOTU ESIIN NIITÄ ASIOITA, MITÄ HOITOSUUNNITELMAN ON

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoitus Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila 13.3.2013 Maire Heija 1 Esityksen sisältö Miksi kartoitettiin Miten ja missä kartoitettiin Kartoituksen kohteet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, Ylivieska

Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, Ylivieska Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, 18 Peltokangas, 19 Takaneva, 20 Lähdemäki, 21 Hautarinne, 22 Yläjunno, 23 Junno,

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

NUMMEN KYLÄTONTIN HOITOSUUNNITELMA

NUMMEN KYLÄTONTIN HOITOSUUNNITELMA NUMMEN KYLÄTONTIN HOITOSUUNNITELMA 1 2 Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4 25250 Märynummi Tilatunnus 073142040 yht. henkilö Eija Hagelberg puh. xxxxxxxxxxx Perinnebiotoopin hoitosuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAASTOSEMINAARIN KUVASATOA:

KESKI-SUOMEN MAASTOSEMINAARIN KUVASATOA: KESKI-SUOMEN MAASTOSEMINAARIN KUVASATOA: Kuva 1. Selänpohjan Matkailukeskus tarjosi puitteet 10.8. aamupäivän esitelmille ja keskusteluille. HUMALAJÄRVEN TILALLA 10.8.: Kuva 2. Humalajärven emäntä ja isäntä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Kedot ja perinnebiotoopit 35. Päiväänniemi Päiväänniemeen pääsee Vesilahdentietä pitkin. Itse kalmistossa on helppokulkuisia polkuja ja informaatiotauluja, jotka opastavat kulkua. Päiväänniemen pohjoispuolella

Lisätiedot

Hangon kaupunki. Kuningatarvuoren kehittämissuunnittelu. Luontoselvitys. Susanna Pimenoff 24.10.2003 Luontotieto Keiron

Hangon kaupunki. Kuningatarvuoren kehittämissuunnittelu. Luontoselvitys. Susanna Pimenoff 24.10.2003 Luontotieto Keiron Hangon kaupunki Kuningatarvuoren kehittämissuunnittelu Luontoselvitys Susanna Pimenoff 24.10.2003 Luontotieto Keiron 24.10.03 Luontoselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusmenetelmät... 2

Lisätiedot

Sammalet ja jäkälät perinnemaisemassa

Sammalet ja jäkälät perinnemaisemassa Jäkäliä on Suomessa 1594 ja sammalia 892 lajia Jäkälistä uhanalaisia on noin 15 % (271) ja sammalista 20% (183) Molemmissa ryhmissä kivialustalla, maalla, puiden rungolla ja lahopuulla kasvavia lajeja

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016

Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016 Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016 Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry./ Pekka Rintamäki 2016 1. Johdanto Karjan laidunnuksen myötä

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta VYYHTI työpaja Taivalkoskella 10.4.2014 Kalle Hellström ProAgria Oulu/maa ja kotitalousnaiset Kuva: Aili Jussila Arvokkaiden maisema alueiden päivitysinventointi

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Kuvat: Maija Mussaari Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Maastoseminaari 10.8.2010 Leivonmäki Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY, Kaisa Raatikainen, luonto ja kulttuuriympäristöt

Lisätiedot

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Maisemasuunnittelija Sanna Seppälä ProAgria Länsi-Suomi /Länsi-Suomen

Lisätiedot

Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus

Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus Esityksen rakenne Miten maatalousluontomme on köyhtynyt? Mitkä syyt ovat luonnon köyhtymisen

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Maatalousympäristön (harvinaistuneet) kasvi- ja eläinlajit

Maatalousympäristön (harvinaistuneet) kasvi- ja eläinlajit Maatalousympäristön (harvinaistuneet) kasvi- ja eläinlajit Kimmo Härjämäki Luonnon- ja riistanhoitosäätiö TEHO Plus ympäristöneuvojakoulutuksen monimuotoisuuspäivä, TAMPERE 3.6.2013 Osa 3/3 klo 10:15-10:50

Lisätiedot

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 2 LUMO-kohteet ja perinnebiotoopit Mustialassa: kuvateos ja hoitopäiväkirja Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa ja kotitalousnaiset VYYHTI:n loppuseminaari, POHTO 25.11.2014 Kuva: Kalle Hellström Perinnebiotoopit

Lisätiedot

KUNINGATARVUOREN LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS HANKO

KUNINGATARVUOREN LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS HANKO KUNINGATARVUOREN LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS HANKO 13.10.2010 Seija Väre 13.10.2010 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 OSA-ALUEIDEN KUVAUKSET VUODEN 2003 LUONTOSELVITYKSESSÄ... 2 3 LUONTOSELVITYKSEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA 623/Akm VARTEN HEINOLAN KIRKONKYLÄN KESKUSTA

LUONTOSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA 623/Akm VARTEN HEINOLAN KIRKONKYLÄN KESKUSTA 623/AKM - LIITE 6A LUONTOSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA 623/Akm VARTEN HEINOLAN KIRKONKYLÄN KESKUSTA Tmi Marko Vauhkonen Heinola 18.9.2007 LUONTOSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA 623/Akm VARTEN HEINOLAN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma

Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma Perinnemaiseman hoidon erityistuki 2015-2020 ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 04.07.2014 1. Hakija Perinnemaiseman hoito, 5-vuotinen

Lisätiedot

1. Kohteiden sijainti ja kuvaus

1. Kohteiden sijainti ja kuvaus LIITE HAKEMUKSEEN PERINNEBIOTOOPIN HOITO Hakija: Matti Meikäläinen Osoite: Mustialantie 1055, 31310 Mustiala Puhelin: Tila: Mustialan opetusmaatila Tilatunnus: xxxxxxxxx Kunta: Tammela Kohteet: Mustialan

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

Puustoiset perinneympäristöt Luonnon lumoa menneiltä ajoilta

Puustoiset perinneympäristöt Luonnon lumoa menneiltä ajoilta Puustoiset perinneympäristöt Luonnon lumoa menneiltä ajoilta Perinneympäristöjen tunnistaminen Metsä on tarjonnut hyötyä ja turvaa asutuksen alusta. Metsästä suomalainen hankki riistaa ruuaksi, rakennushirret,

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen kasveille ja perhosille

Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen kasveille ja perhosille Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen kasveille ja perhosille Lyhennelmä Suomen ympäristö sarjassa julkaistavasta tutkimusraportista Mikko Kuussaari, Terhi Ryttäri, Risto Heikkinen, Paula Manninen, Milja

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet 1. Laidunkasvikoe Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Tausta: Ennen kokeen perustamista otetaan viljavuustutkimusnäyte koealalta, joka edustaa koko koealaa.

Lisätiedot

Hämäläiskylien muodostuminen, kylärakenne ja kylämaisema

Hämäläiskylien muodostuminen, kylärakenne ja kylämaisema Hämäläiskylien muodostuminen, kylärakenne ja kylämaisema 29.08.2010 Pitäjänkartta 1840. Jyväskylän yliopisto. Auli Hirvonen, maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Linnaseutu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO LuA 96 / Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Maisemasuunnittelun metodit Oulun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT 30.11.2011 Esityksen sisältö Rantaniityistä yleensä Tulvaniityt Hoidon hyödyt Erilaisia hoitotapoja

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Saija, Salla

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Saija, Salla LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2007 Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Saija, Salla Marjut Kokko Lapin ympäristökeskus LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN R A P O RT T E J A 2/2 0

Lisätiedot

Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet

Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet 1. Alhonlahden alue 2. Aurejärvi 3. Hirvijärvi 4. Ilvesmäki-Läämännevanmetsä 5. Isoneva-Raitakulonneva 6. Korpijärven haka 7. Lymylampi 8.

Lisätiedot

Perinnebiotooppien inventointien periaatteet

Perinnebiotooppien inventointien periaatteet Perinnebiotooppien inventointien periaatteet Ritva Kemppainen Varsinais-Suomen ELY-keskus Lisää viraston nimi, tekijän nimi, osasto 15.1.2016 Perinnemaisemien inventointiohje laadittu kesän-syksyn 2015

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito Maaseuturahasto Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito EU-tukikoulutustilaisuus 7.4.2011 Jyväskylä projektipäällikkö Kaisa Raatikainen Keski-Suomen ELY-keskus, Härkää

Lisätiedot

PIIKAHAKA, TAMPEREEN KAUPUNKI Hoitosuunnitelma v ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset Riikka Söyrinki

PIIKAHAKA, TAMPEREEN KAUPUNKI Hoitosuunnitelma v ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset Riikka Söyrinki PIIKAHAKA, TAMPEREEN KAUPUNKI Hoitosuunnitelma v. 2012-2016 ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset Riikka Söyrinki SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN KUVAUS... 4 2.1 Yleiskuvaus... 4 2.2 Luonnonolosuhteet...

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa 1 Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuki - erityistukimuodot: perinnebiotooppien hoito,

Lisätiedot

MUSTIALAN LUMO. Mustialan luonnon monimuotoisuuskohteet ja perinnebiotoopit kuvina. Reetta Muurinen

MUSTIALAN LUMO. Mustialan luonnon monimuotoisuuskohteet ja perinnebiotoopit kuvina. Reetta Muurinen MUSTIALAN LUMO Mustialan luonnon monimuotoisuuskohteet ja perinnebiotoopit kuvina Reetta Muurinen SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 PUUKUJANTEET... 2 VANHAT LADOT... 4 KIVIAIDAT... 6 PELTOALUEILLA SIJAITSEVAT KOSTEIKOT

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma

Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 02 2006 Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Pohjois-Pälkäne ja Epaala-Kuuliala Ulla Lilja PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 02

Lisätiedot

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009 LIITE 2 Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009 Petri Parkko 15.2.2010 Sisällys 1. Selvityksen taustoja...3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemien hoito Perinnemaisemien hoito Kylämaisemat kuntoon 23.10.2009 1 Esityksen teemat 1. Perinnemaisema ja perinnebiotoopit 2. Laidunnus luonnon ja maiseman hoitokeinona 3. Härkää sarvista (HÄÄVI) - hanke 4. Erilaiset

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Yhteinen kulttuuriympäristömme esille KYNÄ jättää jäljen Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankeaika 1.9.2015-31.8.2018 Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat.

Lisätiedot

Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi

Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi Lammaspaimenviikot suojelualueilla Metsähallitus Anneli Suikki 9.11.2017 Kuva: Vesa Simonen

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52)

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52) koin heinänsiementä. Ajan mittaan kaistoille leviää rantatörmiltä luonnonkasvillisuutta. Rantapuustoa harvennetaan vaihtelevasti. Koska rantaraivauksia on suunniteltu myös Siikajoen vastarannalle, avautuu

Lisätiedot

Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma

Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 2013-2018 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 29.4.2013 Tämä suunnitelma on laadittu osana VYYHTI-hankkeen

Lisätiedot

PRIMAARISUKKESSIOMETSÄT

PRIMAARISUKKESSIOMETSÄT PRIMAARISUKKESSIOMETSÄT PRIMAARISUKKESSIOMETSÄT sisältää monta muuta luonto- ja kasvillisuustyyppiä vyöhykkeisyys, yleensä: pensasto, lepikko, lehtimetsä, havumetsä (yl. kuusi). Aikaisempien vaiheiden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LIITE 4 a. Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki RUOTSALAISEN RANTAYLEISKAAVA. Maisema-arvot yhteenveto. FCG Planeko Oy

LIITE 4 a. Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki RUOTSALAISEN RANTAYLEISKAAVA. Maisema-arvot yhteenveto. FCG Planeko Oy LIITE 4 a FCG Planeko Oy Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki RUOTSALAISEN RANTAYLEISKAAVA Maisema-arvot yhteenveto 11.1.2008 FCG Planeko Oy Maisema-arvot yhteenveto I 11.1.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Maiseman

Lisätiedot

TOURULA-KEIHÄSKOSKI

TOURULA-KEIHÄSKOSKI Kyläkävelyraportti TOURULA-KEIHÄSKOSKI 7.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA sdagjnlnfvfkjn Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten

Lisätiedot

Puumalan Muuramäen maiseman ja luonnon monimuotoisuuden hoitosuunnitelma

Puumalan Muuramäen maiseman ja luonnon monimuotoisuuden hoitosuunnitelma E t e l ä - S a v o n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e n m o n i s t e 68 Teemu Hentinen Puumalan Muuramäen maiseman ja luonnon monimuotoisuuden hoitosuunnitelma Mikkeli 2006 E t e l ä - S a v o n y m

Lisätiedot

VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Työ 21344YK 30.5.2005 LIITE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 VATTULAN LUONNONYMPÄRISTÖ 2 2.1 MAISEMA 2 2.2 MAA- JA KALLIOPERÄ 3 2.3 KASVILLISUUS

Lisätiedot

Perhosten laskentalinjan lohkokuvausohjeet (päivitty )

Perhosten laskentalinjan lohkokuvausohjeet (päivitty ) Perhosten laskentalinjan lohkokuvausohjeet (päivitty 14.6.2013) Laskentalinjan jokaisesta lohkosta arvioidaan joukko niitä kuvaavia ominaisuustietoja näiden ohjeiden mukaisesti. Valtaosa kysymyskohdista

Lisätiedot

Mustajärven perinnebiotooppien hoitosuunnitelma

Mustajärven perinnebiotooppien hoitosuunnitelma Mustajärven perinnebiotooppien hoitosuunnitelma Tiina Riikonen ja Teijo Heinänen Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut 9.6.2011 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Metsähallitus JULKAISUAIKA TOIMEKSIANTAJA HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Yliopiston puistoalueet

Yliopiston puistoalueet Yliopiston puistoalueet Kasvitieteellinen puutarha Tanja Koskela, intendentti tanja.koskela@jyu.fi Jyväskylän yliopiston museo, luonnontieteellinen osasto www.jyu.fi/erillis/museo/ Kuvat: Tapani Kahila

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna 2013 Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke 9.4.2013 2 Maatalousluonnon erityispiirteitä Viljeltyjen peltojen lisäksi

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11. Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.2007 Suojelualueiden ennallistaminen Ihmistoiminnan kautta vahingoittuneiden

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma

Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma 3/2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma Mikko Paajanen 3/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Luonnonlaitumet viljellyt peltolaitumet - luonnonheinän energiamäärä

Lisätiedot

Boaresbáikin perinnebiotoopin hoitosuunnitelma. Piia Juntunen

Boaresbáikin perinnebiotoopin hoitosuunnitelma. Piia Juntunen LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2008 Boaresbáikin perinnebiotoopin hoitosuunnitelma Piia Juntunen Lapin ympäristökeskus LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2008 Boaresbáikin perinnebiotoopin hoitosuunnitelma

Lisätiedot

1.6.2016. Yleiskuvaus

1.6.2016. Yleiskuvaus Toimenpidesuunnitelma paahde-elinympäristöjen kunnostamiseksi Utajärven Rokuan Natura 2000 alueella (FI1102608) tiloilla Rikkola 10:52 ja Alaperä 13:17 Yleiskuvaus Rokuanvaara on osa harjumuodostumaa,

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ASKAINEN 2.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Muhoksen kohteita Laitasaaresta Kurkiperälle (kohteet 22-32) Myllyoja (kohde 22)

Muhoksen kohteita Laitasaaresta Kurkiperälle (kohteet 22-32) Myllyoja (kohde 22) Kartta 6. Kohteet 18-21. 6.2 Muhoksen kohteita Laitasaaresta Kurkiperälle (kohteet 22-32) 6.2.1 Myllyoja (kohde 22) Oulujoen pohjoispuolella Laukan sillalta kilometrin verran Ouluun päin virtaa Myllyoja,

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

Aurinkovuoren nivelkärsäiskartoitukset 2015

Aurinkovuoren nivelkärsäiskartoitukset 2015 Aurinkovuoren nivelkärsäiskartoitukset 2015 Paahde Life (LIFE13NAT/FI/000099) Ajuruohoruskolude (Rhopalus distinctus) Teemu Rintala JOHDANTO JA MENETELMÄT Kartoitusten tavoite ja tarkoitus Kartoitukset

Lisätiedot