LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa / 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa /

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian toiminta ajatus 3 3.Kiinteistöstrategian tavoitteet 4 4.Seurakuntayhtymän kiinteistö ja maaomaisuus Kiinteistöjen omistus ja hallintamalli 6 6.Kiinteistöhallinnon organisaatio ja tehtävät 7 7.Seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden tulevaisuus Seurakunnalliset kiinteistöt Hautausmaat ja siunauskappelit Leirikeskukset Asunnot ja liiketilat Vuokratilat kiinteistötoimi Muut toimenpiteet 11 8.YKN:n ehdotukset kiinteistöstrategiaan Säilytetään Peruskorjataan Käyttötarkoitusta muutetaan Myydään Luovutaan Rakennetaan uutta tai laajennetaan olemassa olevaa Yhtiöitetään Muita ehdotuksia Liiteluettelo ja liitteet alkaen 15

3 3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1. JOHDANTO Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. (Kirkkohallituksen täysistunnon päätös missiosta ). Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian kaikissa suunnitelmissa ja muutoksissa tulee ensisijaisena tavoitteena olla seurakuntatyön toiminnan etu ja jäsenyyden vahvistaminen. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on käynyt vuonna 1999 omaisuuttaan lävitse ns. remonttiryhmän toimesta. Omaisuuden kartoitusta jatkettiin vuonna Seurakuntayhtymä teetti Vesa Moisio Oy:llä kiinteistöselvityksen, joka valmistui vuonna Selvityksen tarkoitus oli kartoittaa seurakuntayhtymän omaisuus, analysoida se ja tehdä ehdotus omaisuuden käytöstä. Kartoituksen pohjalta laaditaan toteuttamiskelpoinen ohjelma. Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt kokouksessaan 3/2007 kiinteistöstrategiatyöryhmän, johon kuuluvat talousjohtaja, tekninen isännöitsijä, kiinteistöasiainjohtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä tulee kiinteistöselvitystä apuna käyttäen tekemään kiinteistöstrategian, jota käytetään toiminta ja taloussuunnitelmien pohjana. Vuoden 2009 alusta toteutui Joutsenon seurakunnan liittyminen Lappeenrannan seurakuntayhtymään sekä Ylämaan ja Nuijamaan seurakuntien liittyminen Lappeen seurakuntaan. Näiden osalta kiinteistöt kartoitetaan vuoden 2009 aikana. Yhteinen kirkkoneuvosto YKN / 244 päätti työryhmän perustamisesta, joka päivittää kiinteistöstrategiaehdotuksen uutta yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten. 2. KIINTEISTÖSTRATEGIAN TOIMINTA AJATUS Hengellisen elämän vahvistaminen on seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen ensisijaisena tarkoituksena. Seurakuntayhtymä järjestää toimitilat seurakuntatyön toteuttamiselle. Perusajatus tilojen osalta on se, että ne ovat ja tulevat olemaan toiminnan luonteeseen soveltuvia ja tarkoituksen mukaisia sekä tilojen että sijaintinsa puolesta. Tilojen osalta on lisäksi huomioitava yhdyskuntarakenteen, seurakunnan kehityksen ja ajallisen tarpeen tuomat ongelmat. Strategiassa seurataan toimintaympäristön muutoksia. Kiinteistöillä mahdollistetaan kirkon uudistumista perustehtävälle uskollisena vahvistaen kirkon jäsenyyden merkitystä. Strategiassa erityistä huomiota kiinnitetään kiinteistöjen osalta nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen.

4 4 Tiloihin sitoutuneen pääoman ja käyttökustannusten tulee olla tasapainossa käytettävien resurssien kanssa eivätkä kiinteistömenot saa kohota niin suuriksi, että ne vaarantaisivat seurakuntien toiminnan rahoitusta. Kiinteistöstrategia luo pohjan pitkän aikavälin suunnitelmalle seurakuntayhtymän kiinteistöjen kunnossapidolle, perusparannus ja uusinvestoinneille, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumiselle sekä kiinteistöistä sijoitusomaisuutena. 3. KIINTEISTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET Kiinteistöstrategian tarkoituksena on määritellä suuntaviivat Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistönpidolle ja toimia jatkossa kiinteistöomaisuuteen kohdistuvien päätösten ja toimenpiteiden taustatietomateriaalina. Strategia ohjaa kiinteistötoimen kiinteistöomaisuuteen kohdistamia toimenpiteitä, alkaen investoinneista kiinteistöpalveluihin asti. Strategia määrittelee myös seurakuntayhtymän kiinteistöihin sijoittamista sekä omistajuutta. Kiinteistöstrategian tavoitteena on, että eri työmuodoille ja niiden käyttäjille voidaan osoittaa toimitilat, joiden käyttö on tehokasta ja tarkoituksen mukaista. Tilatarpeet voidaan toteuttaa myös vuokraratkaisuna silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Tavoitetilaksi asetetaan seuraavaa: seurakuntayhtymällä on käytössä ydintoiminnon kannalta keskeiset ja hyväkuntoiset kiinteistöt toimintaan tarkoitettua kiinteistökapasiteettia vähennetään hallitusti muuta kuin toimintakäyttöön tarkoitettua ja realisoitavissa olevaa kiinteistökantaa on tarkoituksen mukaisessa määrissä, ottaen huomioon sijoitus ja tulonmuodostusnäkökulmat yksittäiset huoneistot, vuokratontit ja tuottamattomat maa ja metsäalueet pyritään realisoimaan leiritoiminnan tarvitsemat tilat turvataan leirikeskusten laajennuksilla ja tilojen vuokraamisella tarpeen mukaan laaditaan vuosittain päivitettävä peruskorjaus ja uusinvestointiohjelma investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti omalla pääomalla Uudisrakentaminen ja remontit tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että seurakunnallinen toiminta voi jatkua näitten muutosten aikana mahdollisimman hyvin Seurakunnallisen toiminnan vaatimukset leiri ja muuhun toimintaan sekä kaavallisesti sopimattomat alueet pyritään realisoimaan Kiinteistöasian valmistelevissa elimissä tulee tutustua paikan päällä realisoitaviin kohteisiin ja tuoda hyvissä ajoin ennen toimenpiteitä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäviksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee pyytää realisoitavan omaisuuden/kiinteistöjen sijaintiseurakunnalta lausunto. Kiinteistöstrategiaan liittyen kiinteistöomaisuuden laajuus (mitä, missä, miten paljon) on selvitetty kiinteistöselvityksessä. Tämän lisäksi on tarkistettava: arkkitehtoniset, kulttuurilliset ja museaaliset arvot sekä suojelukohteet kaavamääräykset ja jäljellä olevat rakennusoikeudet kiinteistöjen kunto, korjaus ja investointitarpeet kiinteistöjen käyttöaste

5 5 Seurakuntayhtymän käytössä olevista kiinteistöistä tehtyjen selvitysten lisäksi tulee kiinteistöstrategiassa: asettaa kiinteistöomaisuuden kunnolle tavoitetaso ja selvittää sen ylläpidon edellyttämät resurssit, tavoitteena taloudellisen nykyarvon säilyttäminen priorisoida ja ajoittaa korjausinvestoinnit huomioiden koko kiinteistöomaisuus ja seurakuntayhtymän resurssit luoda erilaisia mittareita kiinteistömassan hallitun ja perustellun vähentämisen pohjaksi selvittää seurakuntien alueellista kehitystä ja sitä kautta tarkastella kiinteistöjen sijoittumista ja saavutettavuutta selvittää kuntaliitosten seurakuntayhtymälle tuomat kiinteistöomaisuudet ja tehdä niistä selvitys selkeyttää kiinteistötoimen organisaation työnjakoa luoda pohja kiinteistötoimen laatu ja ympäristövaatimuksille sekä elinkaariajattelulle ja kokonaistaloudellisuudelle 4. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖ JA MAAOMAISUUS 2009 Seurakuntayhtymän kiinteistöistä ja maa alueista on tehty kiinteistöselvitys, jossa ne on ryhmitelty käytön ja toiminnan mukaan seuraavasti: kirkot hautausmaat ja kappelit metsät leirikeskukset toimitilat huoneistot ja asuinkiinteistöt vuokratontit rakentamattomat tontit ja muut maa alueet Kiinteistöselvityksestä selviävät kiinteistöt niiden osoitteet, valmistumisvuosi, kokonaisala ja tilavuudet, maa ja metsäalueet ja niiden pinta alat. Näiden lisäksi on selvitettävä mm. kaavamerkinnät, tontin koko ja jäljellä oleva rakennusoikeus. Puuttuvilta osiltaan on myös selvitettävä kiinteistön peruskorjausvuosi, suunnittelija, peruskorjauksen suunnittelija, kantavien rakenteiden materiaalit, julkisivumateriaalit, mahdollinen rakennussuojelu, urkujen äänikerrat, istumapaikkojen lukumäärä, maapohjan verotusarvo sekä verohallinnon määrittelemä kiinteistön jälleenhankinta arvo. Seurakunnalliset tilat ovat seurakuntien toiminnan käytössä olevia tiloja. Näitä ovat tyypillisesti kirkot (7 kirkkoa), seurakuntakeskukset ja kodit, (16 kappaletta)ja virastorakennuksia (1 kappale). Kyseiset tilat ovat pääosin seurakuntien oman toiminnan käytössä. Tiloja luovutetaan korvauksetta muuhun seurakunnalliseen käyttöön ja niitä luovutetaan myös vuokralle muuhun käyttöön. Seurakunnallisten tilojen ryhmässä oman kokonaisuuden muodostavat leiri ja kurssikeskukset (6 kappaletta) Tämän lisäksi tähän ryhmään voidaan laskea yöpymiseen sopivilla majoilla varustetut leirialueet (4 kappaletta). Hautaustoimilain mukaan evankelis luterilaisen kirkon seurakunnat ovat velvollisia ylläpitämään yleistä hautausmaata ja osoittamaan sieltä hautasijoja. Hautausmaiden

6 6 ylläpito on seurakunnille viranomaistyyppinen velvoite. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on 9 hautausmaata. Hautausmaakiinteistöt ilmenevät tarkemmin kiinteistöselvityksestä. Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan 28 asuntoa/asunto osaketta ja hautainhoitorahastolla 78 asunto osaketta joista 70 kappaletta sijaitsee kahdessa hautainhoitorahaston omistamassa vuokratalossa. Vuokratalot ovat erilliskirjanpidossa ja kattavat vuokratuloillaan käyttömenonsa, joten ne eivät rasita vuotuista verotaloutta. Seurakuntayhtymän kiinteistöissä on myös liiketiloja, jotka ovat pääosin vuokrattu yritystoimintaan. Tällaisia kiinteistöjä on 1 kappaletta. Seurakuntien toimintaa järjestetään myös 10 vuokratilassa, joista yhden omistaa hautainhoitorahasto ja yhden seurakuntayhtymä. Kulloistakin tilojen määrää ohjaavat muun muassa kaupunkirakenteen ja seurakuntayhtymän jäsenmäärän kehitys, seurakuntien toimintamuotojen muutokset sekä seurakuntayhtymän vallitseva ja ennakoitu tuleva taloudellinen tilanne. Liite 1 Kiinteistöluettelo KIINTEISTÖJEN OMISTUS JA HALLINTAMALLI Seurakuntayhtymän nykyiset toimitilat ovat pääosin seurakuntayhtymän omistamissa kiinteistöissä; kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa. Vuokratiloissa on tällä hetkellä lähinnä kerhotoimintaan käytettäviä tiloja. Vastuun ja kulurakenteen kannalta raskain hallintamuoto on toimitilojen sijainti omistuksessa olevassa kiinteistössä. Vastaavasti päätösvalta muutosten suhteen on tässä vaihtoehdossa laajin. Vuokratiloissa kulu ja vastuurakenne on kevein, mutta tilojen suhteen päätösvalta ja pysyvyys ovat rajatuimmat verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Kiinteistömassaa ja siihen kohdistuvaa peruskorjausvastuuta on mahdollista vähentää ja kulurakennetta keventää tekemällä muutoksia nykyiseen omistaja/hallintamalliin siten, että osasta omistuskiinteistöjä luovutaan ja toimitilatarpeita ratkaistaan keskittämällä ne jäljelle jääviin kiinteistöihin. Suunnitellaan sopivien kiinteistöjen yhtiöittäminen, jolloin voidaan hyödyntää valtiovallan myöntämiä avustuksia, tukia ja muita etuja sekä rahastoida varoja kunkin yhtiöitetyn kiinteistön investointeja varten. Alueiden pääkirkkojen on luonteva sijaita seurakuntayhtymän omistuksessa olevissa kiinteistöissä. Myös muut jumalanpalvelustoimituksiin ja vastaaviin toimituksiin liittyvät tilat on pääsääntöisesti tarkoituksen mukaista sijoittaa omistettuihin tiloihin. 6. KIINTEISTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Nykyisin Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöhallinnon muodostavat luottamushenkilöistä koostuva kiinteistöasiainjohtokunta sekä seurakuntayhtymän työntekijöistä koostuva kiinteistötoimi. Kiinteistötoimen hallintomallien selvittely tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Hallintomallin tavoitteena on alan asiantuntijuuden lisääntyminen luottamushenkilöhallinnossa ja päätöksenteon yksinkertaistaminen. Kiinteistötoimi jakautuu kiinteistötoimistoon sekä kiinteistöillä toimiviin työntekijöihin. Kiinteistötoimi vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen yllä ja kunnossapidosta, kiinteistöjen käyttötarvikkeiden ja irtaimiston hankinnasta, osakehuoneistojen vuokrauk

7 7 sesta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöinvestointeihin liittyvistä rakennuttamisesta ja valvonnasta. Lisäksi kiinteistötoimi hoitaa rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät viranomaisyhteydet. Kiinteistötoimen tehtävänä on myös seurakuntayhtymän kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmien teko ja ylläpito sekä vakuuttaminen. Kiinteistötoimi myös kilpailuttaa, hankkii ja pitää yllä rekisteriä seurakuntayhtymän irtaimistosta. Kiinteistötoimi hoitaa seurakuntayhtymän omien asuntojen vuokrauksen. Kiinteistöasiainjohtokuntaan kuuluu viisi kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä sekä viisi varajäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston yhdellä tähän tehtävään valitsemalla edustajalla ja talousjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Asioiden esittelijänä toimii tekninen isännöitsijä. Kiinteistöasiainjohtokunnan tärkeimpiä tehtäviä on vuosittain käsitellä seuraavan vuoden talousarvioita kiinteistöjen kunnossapidon ja investointien osalta ja tehdä niistä esitys kirkkoneuvostolle. Kiinteistöasiainjohtokunnan johtosäännössä määritellään sen tehtävät tarkemmin. Kiinteistöasiainjohtokunnan keskeinen tehtävä on seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden hoitaminen. Kiinteistöstrategian tehtävänä on ohjata kiinteistöasiainjohtokuntaa tehtävässään. 7. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TULEVAISUUS Kiinteistöstrategiaa varten laadittua kiinteistöselvitystä tulisi täydentää mm. kiinteistökohtaisilla toteutuneilla kustannustiedoilla ja kiinteistöjen suurimpien käyttäjäryhmien tiedoilla. Seurakuntayhtymän toimintakiinteistöjen alueellista sijoittumista pitäisi verrata seurakuntayhtymän jäsenistön jakautumiseen alueittain, ikäryhmittäin sekä selvitetyn kirkon jäsenyysennusteen tai väestöennusteen mukaan.. Kirkkolaki määrää, että seurakunnilla tulee olla kirkko. Muiden seurakuntayhtymän käytössä olevien toimitilojen kokonaismäärä on seurakuntayhtymän omassa tarkoituksenmukaisuusharkinnassa oleva asia. Liite 2 Lappeenrannan väestöennuste , täydennettynä Ylämaan tiedoilla 7.1. Seurakunnalliset kiinteistöt Nykytila: Seurakunnallisissa kiinteistöissä on tehty perusparannuksia tai korjauksia vuosien 1993 ja 2007 välisenä aikana. Merkittävimmät näistä toimenpiteistä ovat olleet Valtakatu 38 ja Lappeenrannan kirkon peruskorjaukset. Joutsenon seurakunnan alueen kiinteistöt ovat kunnossa. Näitä kiinteistöjä lukuun ottamatta muut kiinteistöt kaipaavat jonkin asteista perusparannusta tai korjausta. Tämän hetkisen tiedon mukaan Kirkkolain nojalla suojeltuja kohteita ovat Lappeenrannan kirkko, Lappeen kirkko ja Lappeen kellotapuli. Lauritsalan kirkko, Nuijamaan kirkko ja kellotapuli ovat Kirkkohallituksen päätöksellä suojeltuja. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin rakennuksiin kuuluvat Lauritsalan seurakuntakeskus, Koulukatu 12 ja Valtakatu Eriasteiset suojelupäätökset määrittelevät kiinteistön tai alueeseen kohdistuvat suojeluvaatimukset ja toimenpiteet ja lisäävät lähes poikkeuksetta kohteen kunnossapito

8 8 ja korjauskustannuksia. Kiinteistökohtaisista käyttökustannuksista voi kohtalaisen hyvin päätellä peruskorjaustarve. Tilavarausjärjestelmästä saatavien tietojen perusteella voidaan todeta, että pääosa yhteisten tilojen käyttöasteista on huomattavan alhainen eli n %. Tämän perusteella voidaan olettaa yhteisten tilojen määrän suhteessa tarvittaviin tiloihin, olevan huomattavassa epäsuhteessa. Kirkkojen osalta toki on otettava huomioon niiden käyttötarkoitus. Toimenpiteet tehtyjen selvitysten perusteella: Toimintakiinteistöjen kunnolle määritetään tila ja käyttötarkoitusluokittain tavoitetasot sekä kunnolle että käyttöasteelle. Toimintakiinteistöistä laaditaan kuntoarviot, puuttuvilta osiltaan, joiden perusteella päätetään toimenpiteistä asetettujen tavoitetasojen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kiinteistöomistamisen tavoitteena tulee olla kiinteistöjen taloudellisen nykyarvon säilyttäminen Peruskorjausta odottavista kiinteistöistä tulee tehdä tarkemmat kuntotutkimukset, joiden perusteella määritellään peruskorjausinvestointien laajuus ja kustannukset Tilavarausjärjestelmää tulee kehittää niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin seurakunnallista toimintaa, kiinteistötoimea, kirjanpitoa, taloushallintoa ja seurakunnallista toimintaa sekä ulkopuolisia vuokraajia.tämän vuoksi sitä tulee kaikkien käyttää ja muistaa merkitä mitä sen hyödyntäminen vaatii. Tällä hetkellä tilavarausjärjestelmästä täytyy mm. laskea manuaalisesti käyttökerrat tehtäväalueittain kaikista varattavissa olevista tiloista. Toimitilojen käyttöä tulee tehostaa ja keskittää seurakuntayhtymän omistamiin kiinteistöihin. Seurakuntayhtymän kiinteistöistä luopumisen perusteena ovat niiden käyttökustannukset, investointitarpeet, käyttöaste ja selvitetty alueellinen väestökehitys. Vuokrataan tiloja toiminnan tarpeiden mukaan. Kiinteistöjen nykyarvoa määritellessä on otettava huomioon jäljellä olevat rakennusoikeudet ja tulevat tiedossa olevat kaavalliset muutokset. Investoinneissa priorisoidaan peruskorjaus ja uusinvestoinnit. Myydään Vainikkalan seurakuntatalo, Uus Lavolan seurakuntatalo, sekä harkitaan Pontuksen seurakuntatalon ja Nurmelankatu 14 myyntiä. Myynnistä huolimatta on seurakunnallinen aluetoiminta turvattava. Hyödynnetään Lauritsalan seurakuntakeskuksen alueen kaavan sallima lisärakentaminen. Keskusta alueen kaavamuutosten myötä selvitetään Koulukatu ja Valtakatu 38 käyttötarkoitukset. Selvityksessä tarkastellaan uudisrakentamisen vaihtoehdot, myyminen ja seurakuntien oman toiminnan siirto kokonaisuudessaan Valtakatu 38 kiinteistöön. Kahden seurakuntatalon ylläpitäminen keskusta alueella ei ole mielekästä ja taloudellisesti kannattavaa. Erityisesti lähetystyön näkyvyys, varainhankinta ja seurakuntien keskinäinen yhteistyö vaativat uudelleen arviointia kiinteistöstrategiassa. Tulojen kasvattaminen lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle edellyttää hyvää myyntipaikan sijaintia. Siihen esitetään tilojen varaamista Valtakadulta katutasosta seurakuntayhtymän yhteiseksi lähetyskaupaksi/kahvilaksi sekä vapaaehtoisten kokoontumispaikaksi. Käytössä oleviin omiin kiinteistöihin tulee asentaa mahdollisuuksien mukaan tarvittavat datayhteydet tilojen monipuolisen käytön turvaamiseksi. 7.2 Hautausmaat ja siunauskappelit

9 9 Nykytila: Hautaustoimen kiinteistöjä ovat siunauskappelit, hautausmaiden sosiaali ja huoltorakennukset sekä ruumishuoneet. Kiinteistöjen korjauksiin ja investointeihin liittyvät asiat hoitaa kiinteistötoimi ja päivittäiset kiinteistöhoitotoimet hautaustoimi. Tällä hetkellä siunauskappelit eivät kuulu suojeltaviksi tai kulttuuriperinnöksi luokiteltaviin kohteisiin. Lähi vuosina osa niistä kuitenkin tullaan luokittelemaan sellaisiksi. Tämä lisää huomattavasti siunauskappeleiden kunnossapidon merkitystä. Toimenpiteet: Joutsenoa lukuun ottamatta kaikki siunauskappelit joudutaan peruskorjaamaan lähivuosina. Syrjäisimpiin kappeleihin asennetaan kameravalvontajärjestelmät ilkivallan estämiseksi ja tekijöiden kiinnisaamiseksi. 7.3 Leirikeskukset Nykytila: Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistuksessa olevat leiri ja kurssikeskukset ovat Piiluva, Kaislaranta, Tuosa, Kuusiranta Nuijamaalla, Kesäranta Joutsenossa, Metjärvi Ylämaalla ja Kasukkalan maja sekä lähinnä partiolaisten käytössä olevat Humaljärvi, Pönniälä ja Koivunen Joutsenossa. Kaislarannan kiinteistön osalta on tehty useampi kuntoarvio, joissa kiinteistö on todettu niin huonoksi, ettei sitä kannata peruskorjata. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat loppulausunnossaan 2009 todenneet, ettei Kaislarannan peruskorjaaminen ole kannattavaa kiinteistön huonon kunnon takia. Kaislarannan osalta on YKN:ssä tehty myös päätös, ettei siellä tehdä kuin välttämättömät korjaustoimenpiteet. Kasukkalan maja ja Pönniälän rakennukset ovat myös varsin huonossa kunnossa ja vaativat korjaustoimia.kasukkalan majalla ei ole seurakunnallisen toiminnan tarvetta. Muutoin leirikeskusten kiinteistöt ovat varsin hyväkuntoisia. Tuosan alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka kyseenalaistaa leiritoiminnan sopivuuden sinne lähivuosina. Kuusirannan, Kesärannan ja Metjärven tonteilla on kohtalaisen paljon vielä rakennusoikeutta jäljellä. Samoin Pönniälässä on laajennusmahdollisuudet olemassa. Pönniälän alueen käytön suunnittelua helpottaa myös alueen läpi kulkevan tien siirtyminen alueen yläreunalle. Leirikeskusten käyttö keskittyy lähinnä kesäaikaan, jonka vuoksi niiden käyttöasteet ovat erittäin alhaiset, keskimääräisesti n. 30 % eli kokonaisuutena leirikeskusten käyttöaika on suurimmillaan n. 4 kuukautta vuodessa. Leirikeskusten kiinteistöjen vuosittaiset ylläpitokustannukset suhteutettuna käyttövuorokausiin muodostuvat erittäin suuriksi. Leirikeskusten markkinointia ulkopuolisten vuokraajien käyttöön tulisi kehittää Toimenpiteet: Selvitetään leirikeskusten käyttö ja yhteiskäytön tuomat kehittämismahdollisuudet. Leiritoiminta pidetään etupäässä seurakuntayhtymän omistamissa tiloissa ja lisäksi selvitetään leiritoimintaan sopivien tilojen vuokrausmahdollisuudet lähikuntien

10 10 ja kaupunkien sekä seurakuntien leirikeskusten osalta. Näiden tilojen osalta pyritään pitkäaikaisiin 2 4 vuoden sopimuksiin sekä optioihin tuleville vuosille Laaditaan Kuusirannan, Kesärannan ja Metjärven leirikeskusten kehittämissuunnitelmat. Piiluvan toimintojen kehittämistä selvitetään Kasukkalan majan alueesta luovutaan Kaislarannan päärakennus puretaan. Laaditaan Kaislarannan alueelle uusi asemakaava. Kaavoituksen yhteydessä varataan riittävän iso tontti seurakunnalliseen työhön. Kaavoitusta varten selvitetään aluetyön sekä lapsi, nuoriso, aikuis ja rippikoulutyön sekä seurakuntalaisten tilaisuuksien tarpeet rakennuksen käytössä. Kaislarannan alueen muut tontit myydään Luovutaan Tuosan leirikeskustoiminnasta ja myydään Pönniälää kehitetään partio ja leirikeskuspaikaksi Partiotoiminnalle annetaan mahdollisuus toimia Lappeenrannan alueella Humaljärvellä, Koivusessa, Pönniälässä ja Piiluvassa. 7.4 Asunnot ja liiketilat 7.5 Vuokratilat Nykytila: Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston omistuksessa olevat asunnot on selvitetty kohdassa 4. Myytävien huoneistojen osalta YKN:n on tehnyt päätöksen vuonna Koy Saarenkatu 3 5 tehdään putki ja kylpyhuoneremontti vuonna 2009, joten sen osalta korjaustarpeet pääosin poistuvat ja laatutaso nousee. Kyllikinkatu 1:n pihalle tarvitaan pysäköintipaikkoja, jotka tehdään kesällä 2009, muutoin kiinteistö on kohtalaisessa kunnossa. Asunnot kaipaavat lähivuosina pintaremonttia. Lauritsalan rivitalon säilyttäminen on kytköksissä koko korttelin uusiin suunnitelmiin. Ristikankaankadun asuintalot kaipaisivat korjaustoimia. Nuijamaan pappilan peruskorjaustyöt ovat meneillään ja ne valmistuvat kesällä Kaikki seurakuntayhtymän asunnot ovat varattuja ja kysyntää on paljon. Kustannustason nousun myötä vuokrien määräytymisperusteita on syytä tarkistaa. Toimenpiteet: Laaditaan Ristikankaankadun kehittämissuunnitelmat joihin liitetään myös hautausmaan sosiaalitilojen sijoitus. Myydään Nuijamaan pappila, Ylämaan pappila ja Joutsenon yläpappila sekä Vainikkalan rivitalo Vuokratilojen pääkäyttäjiä ovat lapsi ja nuorisotyö, joiden toimintojen sijoittumista seurakuntayhtymän omiin tiloihin pitää mahdollisuuksien mukaan lisätä. 7.6 Kiinteistötoimi

11 11 Nykytilanne: Kiinteistötoimen organisaatio ja toimintamalli on selostettu kohdassa 6. Toimenpiteet: Selvitetään ostopalveluiden lisäämistä kiinteistönhoidossa. Seurakuntayhtymän omistamien maa alueiden ja tonttien arvoa pyritään lisäämään vaikuttamalla aktiivisesti alueen kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmiin. Kiinteistöomaisuutta pyritään vähentämään seurakuntayhtymän strategian edellyttämällä tavalla.kiinteistövakuutukset tarkistetaan vuosittain Osallistutaan kiinteistötoimen osalta ympäristödiplomin laadintaan. Päivitetään kiinteistöstrategiaa vuosittain. Työntekijöitä tulee kuulla asiakohtaisesti ennen lopullisia kiinteistöstrategiapäätöksiä. Kiinteistöjen käytössä ja omistuksessa tapahtuvissa muutoksissa on tiedotettava ajoissa ja riittävästi henkilöstölle. 7.7 Muut toimenpiteet Lauritsalan kirkkokorttelin suunnittelun lähtökohdaksi otetaan kaavamuutoksen hakeminen niin, että nykyisestä tontista erotetaan kerrostalotontti. Tontille rakennetaan vanhusten asumiseen tarkoitettu palvelutalo. Toimenpiteen yhteydessä nykyinen rivitalo ja kirkkoherranvirasto puretaan. Tiloissa olevat seurakunnalliset toiminnot siirretään nykyiseen seurakuntakeskukseen ja sen yhteyteen mahdollisesti tehtäviin laajennustiloihin. Verovaroin rakennettujen, korjattujen ja ylläpidettyjen seurakuntayhtymän kiinteistöjen arvon ja kunnon säilyttämiseksi käytetään sisäisiä vuokria. Näin varmistetaan kiinteistöjen kunto ja arvon säilyminen myös tulevaisuudessa sekä yhteiskunnan lainsäädäntöjen ja määräysten tuomat yhä lisääntyvissä määrissä olevat velvoitteet kiinteistön omistajia kohtaan mm. työympäristön, terveellisyyden ja tekniikan osalta. Myyntitulot käytetään seurakuntayhtymälle jäävien kiinteistöjen välttämättömiin saneeraustoimenpiteisiin ja tarvittaviin uusinvestointeihin Kiinteistöhallinnon tehtävänä on ammattitaitoisesti järjestää ja ylläpitää Lappeenrannan seurakuntayhtymän toiminnalle asianmukaiset tilat talouden, kustannustehokkuuden ja ympäristönäkökohtien vaatimukset huomioiden, sekä vastata vuokratilojen vuokrauksesta ja kunnossapidosta. Seurakuntayhtymän omistamisella on myös muita arvoja. Maa ja metsäomaisuus on resurssi tuleville seurakuntalaispolville. Taloudellinen kehitys johtanee siihen, ettei vastaavia tontteja pystytä tulevaisuudessa hankkimaan. Jos omaisuuden hallinnoinnista ei muodostu merkittäviä kuluja, voitaneen noudattaa viljelyn ja varjelun periaatetta, jonka tavoitteena on kääntää kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa säilyttämällä toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. Seurakuntayhtymän omistamisella on myös muita arvoja kuin vahva tuotto.

12 12 8. YKN:N EHDOTUKSET KIINTEISTÖSTRATEGIAAN YKN: n asettama työryhmä on tutustunut pyydettyihin ja saatuihin Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaa koskeviin lausuntoihin ja päätynyt esittämään niiden pohjalta YKN: n ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätöksentekoa selkeyttämään on laadittu lausuntojen pohjalta seuraava esitys kiinteistöistä. Liitteet 3 11 pyydetyt lausunnot ja liitteet muut lausunnot 8.1. Säilytetään Joutsenon kirkko Lappeen Marian kirkko Lappeenrannan kirkko Lauritsalan kirkko Sammonlahden kirkko Nuijamaan kirkko Ylämaan kirkko Joutsenon seurakuntakeskus Joutsenon keskuspappila Lampikankaan toimipiste Korvenkylän seurakuntakoti Pulpin seurakuntasali Karhuvuoren seurakuntakeskus Kourulan seurakuntakoti Nuijamaan seurakuntakeskus Sammonlahden seurakuntakeskus Humaljärven leirikeskus Metjärven leirikeskus Koivunen Joutsenossa 8.2. Peruskorjataan Siunauskappeli Lepolassa Siunauskappeli Ristikankaalla Siunauskappeli Lepoharjussa Joutsenon siunauskappeli on peruskorjattu Pönniälän leirikeskus: lähinnä partiolaisten omana toimintana 8.3 Käyttötarkoitusta muutetaan Seurakuntakeskus Koulukatu 10 ja Koulukatu 12 kiinteistöjen tulevaisuutta kehitetään keskusta alueen tulevien käyttötarpeiden mukaisesti. Valtakatu 38:sta otetaan vuokrattuja tiloja seurakunnan käyttöön toimistoiksi ja mm. lähetyskahvilaksi Lauritsalan seurakunnan rivitalojen paikalle rakennetaan palvelutalo vanhuksia ja vammaisia varten. Tämän hallintoa varten muodostetaan oma yhtiö Myydään Joutsenon yläpappila Kasukkalan maja Nuijamaan pappila Nurmelankatu 14, omakotitalo

13 13 Pontuksen seurakuntatalo Poronkatu 14 Vainikkalan rivitalo Vainikkalan seurakuntatalo Ylämaan pappila Leirikeskus Kaislarannan alueelle kaavoitetut tontit tai alueet( ks. kohta 8.6) Joitakin seurakuntayhtymän omistamia asuntoja 8.5. Luovutaan Tuosan leirikeskus Kaislarannan leirikeskus puretaan Lauritsalan seurakunnan rivitalot puretaan (ks.kohta 8.3) Lauritsalan seurakunnan virastorakennus puretaan Rakennetaan uutta tai laajennetaan olemassa olevaa 8.7. Yhtiöitetään Lauritsalan seurakuntakeskus Kesärannan leirikeskus Kuusirannan leirikeskus Piiluvan leirikeskus Kaislarannan leirikeskuksen alueelle muodostettavista tonteista varataan tontti seurakunnan toimitilaa varten. Toimitilan koko harkitaan erikseen. Vaihtoehtona on 200 neliön tila tai toimintakeskus laajempaa seurakunnallista toimintaa kuten aluetyötä, lapsi, nuoriso ja rippikoulutyötä varten sekä seurakunnallisia tapahtumia, kuten hautajaisia ja perhejuhlia varten. Lauritsalan seurakunnan rivitalojen paikalle rakennettava palvelutalo. Selvitetään sopivien kiinteistöjen yhtiöittämisen mahdollistamat hyödyt ja haitat sekä tehdään tarvittavat päätökset kunkin kiinteistön kohdalta erikseen Muita lähiajan ehdotuksia Kaislarannan alue kaavoitetaan Joutsenon kirkon ulkomaalaus suoritetaan Joutsenon kirkon urut Lappeen kirkon urut Laaditaan Ristikankaankadun kehittämissuunnitelmat ja samalla Ristikankaan kappelin sosiaalitilojen parannus Joutsenon ja Ylämaan toimipisteiden käyttöasteet selvitetään ja näiden pohjalta arvioidaan kiinteistöjen omistamisen tarve seurakunnalliseen toimintaan. 9. LIITELUETTELO LIITE 1 Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöluettelo LIITE 2 Osa Lappeenrannan Väestösuunnite , täydennettynä Ylämaalla LIITE 3 lausunto Joutsenon seurakuntaneuvosto LIITE 4 lausunto Lappeen seurakuntaneuvosto

14 14 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 LIITE 9 LIITE 10 LIITE 11 LIITE 12 LIITE 13 LIITE 14 LIITE 15 LIITE 16 LIITE 17 LIITE 18 LIITE 19 LIITE 20 LIITE 21 lausunto Lappeenrannan seurakuntaneuvosto lausunto Lauritsalan seurakuntaneuvosto lausunto Sammonlahden seurakuntaneuvosto lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön johtokunta lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän evankelioimistyöryhmä lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintätyöryhmä lausunto Sammonlahden seurakunnan työntekijät lausunto Lauritsalan seurakunnan työntekijät lausunto Lappeenrannan seurakunnan työntekijät lausunto nuorisotiimi kannanotto Saimaan Vartio ry lausunto partioyhdyshenkilö Timo Lampi kannanotto Lauritsalan partiotuki ry kannanotto Lauritsalan Siniveljet ry lausunto Lauritsalan seurakunta missiotyöryhmä lausunto Kasukkalan kylätoimikunta LIITE 1. KIINTEISTÖLUETTELO Joutsenon kirkko Lappeenrannan kirkko Lappeen kirkko Lauritsalan kirkko Nuijamaan kirkko Ylämaan kirkko Sammonlahden seurakuntakeskus Nuijamaan seurakuntakeskus

15 Vainikkalan seurakuntatalo Lauritsalan seurakuntakeskus Joutsenon seurakuntakeskus Pulpin seurakuntatalo Joutseno Korvenkylän seurakuntakoti Joutseno Lampikankaan toimipiste Pontuksen seurakuntatalo Piiluvan rakennukset Kaislarannan rakennukset Tuosan rakennukset Kuusirannan rakennukset Kesärannan rakennukset Metjärven rakennukset Pönniälän rakennukset Humaljärven rakennukset Kasukkalan majan rakennukset Joutseno Koivusen rakennukset Nuijamaan pappila Ylämaan pappila Joutsenon keskuspappila Joutsenon Yläpappila Kourulan seurakuntakoti Karhuvuoren seurakuntakoti Valtakatu 38 Lauritsalan virastorakennus Poronkatu 14 Koulukatu 10 Koulukatu 12 Nurmelankatu 14 Lappeenrannan muut vuokrahuoneistot Lappeen muut vuokrahuoneistot Lauritsalan muut vuokrahuoneistot As Oy Karasalpa As Oy Saimaanlinna AS Oy Lappeen liikekeskus Ylämaan keskus Oy Kyllikinkatu 1 Lauritsalan rivitalo Ristikankaankatu 9 Ristikankaankatu 7 15

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 Tilakeskuksen organisaatio TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI TILAKESKUS Toimitilajohtaminen Rakennuttaminen

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 12. maaliskuuta 2015 klo 15.30 17.10 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KONTIO-OLLILA

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 Kh 9.10.2013 186 Tekn. ltk 20.6.2013 21 Tekninen toimi VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 SISÄLTÖ 1 PÄÄPERIAATTEET 3 2 VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 3 2.1 Visio 2020 3 2.2 Strategiset päämäärät

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen: Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki.

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4/2015 Aika 2.6.2015 klo 16.30 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä. Yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistöasiain info 18.04.2013. Markku Koskinen. Kiinteistöjohtaja

Helsingin seurakuntayhtymä. Yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistöasiain info 18.04.2013. Markku Koskinen. Kiinteistöjohtaja Helsingin seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkovaltuusto Kiinteistöasiain info 18.04.2013 Markku Koskinen Kiinteistöjohtaja Kiinteistöhallinnon strategisten suuntaviivojen kuvaus toimenpiteiden taustoittamiseksi

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna. Kalervo Aaltonen. Teppo Heiskanen

Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna. Kalervo Aaltonen. Teppo Heiskanen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 5.5.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Erkki Jaalama varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 10.3.2014 64 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 15.02.2016 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin:

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim. muistotilaisuus ja kastejuhla Seurakuntasali tai vastaava suurehko tila 74,797 92,00

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Suvelan Onni kehittämishanke. Anne Savolainen 24.9.2012

Suvelan Onni kehittämishanke. Anne Savolainen 24.9.2012 Suvelan Onni kehittämishanke Anne Savolainen 24.9.2012 Kiinteistöt kartalla HOAS: Kirstin harju 1 & Kirsinh arju3 2 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 3 Espoonkruunun kiinteistöjen tiedot Kirstinharju

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KIINTEISTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET

KIINTEISTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET KIINTEISTÖSTRATEGIA JOHDANTO Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkon perustehtävä on pysyvä, kukin aikakausi ja ympäristö vaikuttavat niihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Joulu TAPAHTUMAT 2014 LAPPEENRANTA.FI/JOULU

Lappeenrannan Joulu TAPAHTUMAT 2014 LAPPEENRANTA.FI/JOULU Lappeenrannan Joulu TAPAHTUMAT 2014 LAPPEENRANTA.FI/JOULU Joulunajan markkinat ja myyjäiset 21. 22.11. Kaupunkikeskustan Joulunavaus ja Magic by Christmas 29.11. 14:00 Joulumyyjäiset Abc Viipurinportilla

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat:

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat: 235/2014 103 Projektien väliraportit 03/2014 Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi investointiprojektien kolmannesvuosiraportit esittelyosan ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat:

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat: USKOON JA VASTUUSEEN LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015 A. JOHDANTO Missio Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Talola Pirkko, varajäsen Poissa: Annala Tarja, Klemettilä Anna-Maija, Saarenpää Maria

Talola Pirkko, varajäsen Poissa: Annala Tarja, Klemettilä Anna-Maija, Saarenpää Maria 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.11.2015 klo 18.30 20.25 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Hakola Anni Latvala Ahti Haukkala Pentti Lemettinen Pentti Hietala Heikki Luoma Riitta Holma Jaana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

II + täydet kellaritilat Menot 35 960 Tulot 14 183 Korjauskustannukset lähivuosina: 3 300 000 (suunniteltu projekti, hintataso 11/2009)

II + täydet kellaritilat Menot 35 960 Tulot 14 183 Korjauskustannukset lähivuosina: 3 300 000 (suunniteltu projekti, hintataso 11/2009) 1 Rakennusten käyttökartoitus 2.11.2015 / BL ALUSTAVA Kh:n käsittely 14.3.2011 ( 83) Kartoitus käsittää ne kaupungin omistuksessa olevat rakennukset, jotka eivät ole kaupungin omassa käytössä tai arvioidaan

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Kokouskutsu ja esityslista 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

LOHTAJAN SEURAKUNTA Kokouskutsu ja esityslista 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO LOHTAJAN SEURAKUNTA Kokouskutsu ja esityslista 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Perjantai 26.9.2014 klo 19, kahvi klo 18.45 PAIKKA: Pappila, Alaviirteentie 105 KOKOUSASIAT: 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan lausuntopyyntö 19.11.2013:

Kaupunginjohtajan lausuntopyyntö 19.11.2013: LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kulttuuritoimen investointiohjelma 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 KULA 71 valmistelija/lisätiedot: kulttuuritoimenjohtaja-kirjastotoimenjohtaja Pötry Päivi-Linnea

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Marja-Leena Nykänen varapuheenjohtaja Kalervo Aaltonen.

Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Marja-Leena Nykänen varapuheenjohtaja Kalervo Aaltonen. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 5.5.2015 kello 18.00 20.20 Kokouspaikka Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Marja-Leena Nykänen

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot