LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa / 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa /

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian toiminta ajatus 3 3.Kiinteistöstrategian tavoitteet 4 4.Seurakuntayhtymän kiinteistö ja maaomaisuus Kiinteistöjen omistus ja hallintamalli 6 6.Kiinteistöhallinnon organisaatio ja tehtävät 7 7.Seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden tulevaisuus Seurakunnalliset kiinteistöt Hautausmaat ja siunauskappelit Leirikeskukset Asunnot ja liiketilat Vuokratilat kiinteistötoimi Muut toimenpiteet 11 8.YKN:n ehdotukset kiinteistöstrategiaan Säilytetään Peruskorjataan Käyttötarkoitusta muutetaan Myydään Luovutaan Rakennetaan uutta tai laajennetaan olemassa olevaa Yhtiöitetään Muita ehdotuksia Liiteluettelo ja liitteet alkaen 15

3 3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1. JOHDANTO Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. (Kirkkohallituksen täysistunnon päätös missiosta ). Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian kaikissa suunnitelmissa ja muutoksissa tulee ensisijaisena tavoitteena olla seurakuntatyön toiminnan etu ja jäsenyyden vahvistaminen. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on käynyt vuonna 1999 omaisuuttaan lävitse ns. remonttiryhmän toimesta. Omaisuuden kartoitusta jatkettiin vuonna Seurakuntayhtymä teetti Vesa Moisio Oy:llä kiinteistöselvityksen, joka valmistui vuonna Selvityksen tarkoitus oli kartoittaa seurakuntayhtymän omaisuus, analysoida se ja tehdä ehdotus omaisuuden käytöstä. Kartoituksen pohjalta laaditaan toteuttamiskelpoinen ohjelma. Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt kokouksessaan 3/2007 kiinteistöstrategiatyöryhmän, johon kuuluvat talousjohtaja, tekninen isännöitsijä, kiinteistöasiainjohtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä tulee kiinteistöselvitystä apuna käyttäen tekemään kiinteistöstrategian, jota käytetään toiminta ja taloussuunnitelmien pohjana. Vuoden 2009 alusta toteutui Joutsenon seurakunnan liittyminen Lappeenrannan seurakuntayhtymään sekä Ylämaan ja Nuijamaan seurakuntien liittyminen Lappeen seurakuntaan. Näiden osalta kiinteistöt kartoitetaan vuoden 2009 aikana. Yhteinen kirkkoneuvosto YKN / 244 päätti työryhmän perustamisesta, joka päivittää kiinteistöstrategiaehdotuksen uutta yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten. 2. KIINTEISTÖSTRATEGIAN TOIMINTA AJATUS Hengellisen elämän vahvistaminen on seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen ensisijaisena tarkoituksena. Seurakuntayhtymä järjestää toimitilat seurakuntatyön toteuttamiselle. Perusajatus tilojen osalta on se, että ne ovat ja tulevat olemaan toiminnan luonteeseen soveltuvia ja tarkoituksen mukaisia sekä tilojen että sijaintinsa puolesta. Tilojen osalta on lisäksi huomioitava yhdyskuntarakenteen, seurakunnan kehityksen ja ajallisen tarpeen tuomat ongelmat. Strategiassa seurataan toimintaympäristön muutoksia. Kiinteistöillä mahdollistetaan kirkon uudistumista perustehtävälle uskollisena vahvistaen kirkon jäsenyyden merkitystä. Strategiassa erityistä huomiota kiinnitetään kiinteistöjen osalta nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen.

4 4 Tiloihin sitoutuneen pääoman ja käyttökustannusten tulee olla tasapainossa käytettävien resurssien kanssa eivätkä kiinteistömenot saa kohota niin suuriksi, että ne vaarantaisivat seurakuntien toiminnan rahoitusta. Kiinteistöstrategia luo pohjan pitkän aikavälin suunnitelmalle seurakuntayhtymän kiinteistöjen kunnossapidolle, perusparannus ja uusinvestoinneille, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumiselle sekä kiinteistöistä sijoitusomaisuutena. 3. KIINTEISTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET Kiinteistöstrategian tarkoituksena on määritellä suuntaviivat Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistönpidolle ja toimia jatkossa kiinteistöomaisuuteen kohdistuvien päätösten ja toimenpiteiden taustatietomateriaalina. Strategia ohjaa kiinteistötoimen kiinteistöomaisuuteen kohdistamia toimenpiteitä, alkaen investoinneista kiinteistöpalveluihin asti. Strategia määrittelee myös seurakuntayhtymän kiinteistöihin sijoittamista sekä omistajuutta. Kiinteistöstrategian tavoitteena on, että eri työmuodoille ja niiden käyttäjille voidaan osoittaa toimitilat, joiden käyttö on tehokasta ja tarkoituksen mukaista. Tilatarpeet voidaan toteuttaa myös vuokraratkaisuna silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Tavoitetilaksi asetetaan seuraavaa: seurakuntayhtymällä on käytössä ydintoiminnon kannalta keskeiset ja hyväkuntoiset kiinteistöt toimintaan tarkoitettua kiinteistökapasiteettia vähennetään hallitusti muuta kuin toimintakäyttöön tarkoitettua ja realisoitavissa olevaa kiinteistökantaa on tarkoituksen mukaisessa määrissä, ottaen huomioon sijoitus ja tulonmuodostusnäkökulmat yksittäiset huoneistot, vuokratontit ja tuottamattomat maa ja metsäalueet pyritään realisoimaan leiritoiminnan tarvitsemat tilat turvataan leirikeskusten laajennuksilla ja tilojen vuokraamisella tarpeen mukaan laaditaan vuosittain päivitettävä peruskorjaus ja uusinvestointiohjelma investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti omalla pääomalla Uudisrakentaminen ja remontit tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että seurakunnallinen toiminta voi jatkua näitten muutosten aikana mahdollisimman hyvin Seurakunnallisen toiminnan vaatimukset leiri ja muuhun toimintaan sekä kaavallisesti sopimattomat alueet pyritään realisoimaan Kiinteistöasian valmistelevissa elimissä tulee tutustua paikan päällä realisoitaviin kohteisiin ja tuoda hyvissä ajoin ennen toimenpiteitä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäviksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee pyytää realisoitavan omaisuuden/kiinteistöjen sijaintiseurakunnalta lausunto. Kiinteistöstrategiaan liittyen kiinteistöomaisuuden laajuus (mitä, missä, miten paljon) on selvitetty kiinteistöselvityksessä. Tämän lisäksi on tarkistettava: arkkitehtoniset, kulttuurilliset ja museaaliset arvot sekä suojelukohteet kaavamääräykset ja jäljellä olevat rakennusoikeudet kiinteistöjen kunto, korjaus ja investointitarpeet kiinteistöjen käyttöaste

5 5 Seurakuntayhtymän käytössä olevista kiinteistöistä tehtyjen selvitysten lisäksi tulee kiinteistöstrategiassa: asettaa kiinteistöomaisuuden kunnolle tavoitetaso ja selvittää sen ylläpidon edellyttämät resurssit, tavoitteena taloudellisen nykyarvon säilyttäminen priorisoida ja ajoittaa korjausinvestoinnit huomioiden koko kiinteistöomaisuus ja seurakuntayhtymän resurssit luoda erilaisia mittareita kiinteistömassan hallitun ja perustellun vähentämisen pohjaksi selvittää seurakuntien alueellista kehitystä ja sitä kautta tarkastella kiinteistöjen sijoittumista ja saavutettavuutta selvittää kuntaliitosten seurakuntayhtymälle tuomat kiinteistöomaisuudet ja tehdä niistä selvitys selkeyttää kiinteistötoimen organisaation työnjakoa luoda pohja kiinteistötoimen laatu ja ympäristövaatimuksille sekä elinkaariajattelulle ja kokonaistaloudellisuudelle 4. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖ JA MAAOMAISUUS 2009 Seurakuntayhtymän kiinteistöistä ja maa alueista on tehty kiinteistöselvitys, jossa ne on ryhmitelty käytön ja toiminnan mukaan seuraavasti: kirkot hautausmaat ja kappelit metsät leirikeskukset toimitilat huoneistot ja asuinkiinteistöt vuokratontit rakentamattomat tontit ja muut maa alueet Kiinteistöselvityksestä selviävät kiinteistöt niiden osoitteet, valmistumisvuosi, kokonaisala ja tilavuudet, maa ja metsäalueet ja niiden pinta alat. Näiden lisäksi on selvitettävä mm. kaavamerkinnät, tontin koko ja jäljellä oleva rakennusoikeus. Puuttuvilta osiltaan on myös selvitettävä kiinteistön peruskorjausvuosi, suunnittelija, peruskorjauksen suunnittelija, kantavien rakenteiden materiaalit, julkisivumateriaalit, mahdollinen rakennussuojelu, urkujen äänikerrat, istumapaikkojen lukumäärä, maapohjan verotusarvo sekä verohallinnon määrittelemä kiinteistön jälleenhankinta arvo. Seurakunnalliset tilat ovat seurakuntien toiminnan käytössä olevia tiloja. Näitä ovat tyypillisesti kirkot (7 kirkkoa), seurakuntakeskukset ja kodit, (16 kappaletta)ja virastorakennuksia (1 kappale). Kyseiset tilat ovat pääosin seurakuntien oman toiminnan käytössä. Tiloja luovutetaan korvauksetta muuhun seurakunnalliseen käyttöön ja niitä luovutetaan myös vuokralle muuhun käyttöön. Seurakunnallisten tilojen ryhmässä oman kokonaisuuden muodostavat leiri ja kurssikeskukset (6 kappaletta) Tämän lisäksi tähän ryhmään voidaan laskea yöpymiseen sopivilla majoilla varustetut leirialueet (4 kappaletta). Hautaustoimilain mukaan evankelis luterilaisen kirkon seurakunnat ovat velvollisia ylläpitämään yleistä hautausmaata ja osoittamaan sieltä hautasijoja. Hautausmaiden

6 6 ylläpito on seurakunnille viranomaistyyppinen velvoite. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on 9 hautausmaata. Hautausmaakiinteistöt ilmenevät tarkemmin kiinteistöselvityksestä. Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan 28 asuntoa/asunto osaketta ja hautainhoitorahastolla 78 asunto osaketta joista 70 kappaletta sijaitsee kahdessa hautainhoitorahaston omistamassa vuokratalossa. Vuokratalot ovat erilliskirjanpidossa ja kattavat vuokratuloillaan käyttömenonsa, joten ne eivät rasita vuotuista verotaloutta. Seurakuntayhtymän kiinteistöissä on myös liiketiloja, jotka ovat pääosin vuokrattu yritystoimintaan. Tällaisia kiinteistöjä on 1 kappaletta. Seurakuntien toimintaa järjestetään myös 10 vuokratilassa, joista yhden omistaa hautainhoitorahasto ja yhden seurakuntayhtymä. Kulloistakin tilojen määrää ohjaavat muun muassa kaupunkirakenteen ja seurakuntayhtymän jäsenmäärän kehitys, seurakuntien toimintamuotojen muutokset sekä seurakuntayhtymän vallitseva ja ennakoitu tuleva taloudellinen tilanne. Liite 1 Kiinteistöluettelo KIINTEISTÖJEN OMISTUS JA HALLINTAMALLI Seurakuntayhtymän nykyiset toimitilat ovat pääosin seurakuntayhtymän omistamissa kiinteistöissä; kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa. Vuokratiloissa on tällä hetkellä lähinnä kerhotoimintaan käytettäviä tiloja. Vastuun ja kulurakenteen kannalta raskain hallintamuoto on toimitilojen sijainti omistuksessa olevassa kiinteistössä. Vastaavasti päätösvalta muutosten suhteen on tässä vaihtoehdossa laajin. Vuokratiloissa kulu ja vastuurakenne on kevein, mutta tilojen suhteen päätösvalta ja pysyvyys ovat rajatuimmat verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Kiinteistömassaa ja siihen kohdistuvaa peruskorjausvastuuta on mahdollista vähentää ja kulurakennetta keventää tekemällä muutoksia nykyiseen omistaja/hallintamalliin siten, että osasta omistuskiinteistöjä luovutaan ja toimitilatarpeita ratkaistaan keskittämällä ne jäljelle jääviin kiinteistöihin. Suunnitellaan sopivien kiinteistöjen yhtiöittäminen, jolloin voidaan hyödyntää valtiovallan myöntämiä avustuksia, tukia ja muita etuja sekä rahastoida varoja kunkin yhtiöitetyn kiinteistön investointeja varten. Alueiden pääkirkkojen on luonteva sijaita seurakuntayhtymän omistuksessa olevissa kiinteistöissä. Myös muut jumalanpalvelustoimituksiin ja vastaaviin toimituksiin liittyvät tilat on pääsääntöisesti tarkoituksen mukaista sijoittaa omistettuihin tiloihin. 6. KIINTEISTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Nykyisin Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöhallinnon muodostavat luottamushenkilöistä koostuva kiinteistöasiainjohtokunta sekä seurakuntayhtymän työntekijöistä koostuva kiinteistötoimi. Kiinteistötoimen hallintomallien selvittely tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Hallintomallin tavoitteena on alan asiantuntijuuden lisääntyminen luottamushenkilöhallinnossa ja päätöksenteon yksinkertaistaminen. Kiinteistötoimi jakautuu kiinteistötoimistoon sekä kiinteistöillä toimiviin työntekijöihin. Kiinteistötoimi vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen yllä ja kunnossapidosta, kiinteistöjen käyttötarvikkeiden ja irtaimiston hankinnasta, osakehuoneistojen vuokrauk

7 7 sesta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöinvestointeihin liittyvistä rakennuttamisesta ja valvonnasta. Lisäksi kiinteistötoimi hoitaa rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät viranomaisyhteydet. Kiinteistötoimen tehtävänä on myös seurakuntayhtymän kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmien teko ja ylläpito sekä vakuuttaminen. Kiinteistötoimi myös kilpailuttaa, hankkii ja pitää yllä rekisteriä seurakuntayhtymän irtaimistosta. Kiinteistötoimi hoitaa seurakuntayhtymän omien asuntojen vuokrauksen. Kiinteistöasiainjohtokuntaan kuuluu viisi kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä sekä viisi varajäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston yhdellä tähän tehtävään valitsemalla edustajalla ja talousjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Asioiden esittelijänä toimii tekninen isännöitsijä. Kiinteistöasiainjohtokunnan tärkeimpiä tehtäviä on vuosittain käsitellä seuraavan vuoden talousarvioita kiinteistöjen kunnossapidon ja investointien osalta ja tehdä niistä esitys kirkkoneuvostolle. Kiinteistöasiainjohtokunnan johtosäännössä määritellään sen tehtävät tarkemmin. Kiinteistöasiainjohtokunnan keskeinen tehtävä on seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden hoitaminen. Kiinteistöstrategian tehtävänä on ohjata kiinteistöasiainjohtokuntaa tehtävässään. 7. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TULEVAISUUS Kiinteistöstrategiaa varten laadittua kiinteistöselvitystä tulisi täydentää mm. kiinteistökohtaisilla toteutuneilla kustannustiedoilla ja kiinteistöjen suurimpien käyttäjäryhmien tiedoilla. Seurakuntayhtymän toimintakiinteistöjen alueellista sijoittumista pitäisi verrata seurakuntayhtymän jäsenistön jakautumiseen alueittain, ikäryhmittäin sekä selvitetyn kirkon jäsenyysennusteen tai väestöennusteen mukaan.. Kirkkolaki määrää, että seurakunnilla tulee olla kirkko. Muiden seurakuntayhtymän käytössä olevien toimitilojen kokonaismäärä on seurakuntayhtymän omassa tarkoituksenmukaisuusharkinnassa oleva asia. Liite 2 Lappeenrannan väestöennuste , täydennettynä Ylämaan tiedoilla 7.1. Seurakunnalliset kiinteistöt Nykytila: Seurakunnallisissa kiinteistöissä on tehty perusparannuksia tai korjauksia vuosien 1993 ja 2007 välisenä aikana. Merkittävimmät näistä toimenpiteistä ovat olleet Valtakatu 38 ja Lappeenrannan kirkon peruskorjaukset. Joutsenon seurakunnan alueen kiinteistöt ovat kunnossa. Näitä kiinteistöjä lukuun ottamatta muut kiinteistöt kaipaavat jonkin asteista perusparannusta tai korjausta. Tämän hetkisen tiedon mukaan Kirkkolain nojalla suojeltuja kohteita ovat Lappeenrannan kirkko, Lappeen kirkko ja Lappeen kellotapuli. Lauritsalan kirkko, Nuijamaan kirkko ja kellotapuli ovat Kirkkohallituksen päätöksellä suojeltuja. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin rakennuksiin kuuluvat Lauritsalan seurakuntakeskus, Koulukatu 12 ja Valtakatu Eriasteiset suojelupäätökset määrittelevät kiinteistön tai alueeseen kohdistuvat suojeluvaatimukset ja toimenpiteet ja lisäävät lähes poikkeuksetta kohteen kunnossapito

8 8 ja korjauskustannuksia. Kiinteistökohtaisista käyttökustannuksista voi kohtalaisen hyvin päätellä peruskorjaustarve. Tilavarausjärjestelmästä saatavien tietojen perusteella voidaan todeta, että pääosa yhteisten tilojen käyttöasteista on huomattavan alhainen eli n %. Tämän perusteella voidaan olettaa yhteisten tilojen määrän suhteessa tarvittaviin tiloihin, olevan huomattavassa epäsuhteessa. Kirkkojen osalta toki on otettava huomioon niiden käyttötarkoitus. Toimenpiteet tehtyjen selvitysten perusteella: Toimintakiinteistöjen kunnolle määritetään tila ja käyttötarkoitusluokittain tavoitetasot sekä kunnolle että käyttöasteelle. Toimintakiinteistöistä laaditaan kuntoarviot, puuttuvilta osiltaan, joiden perusteella päätetään toimenpiteistä asetettujen tavoitetasojen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kiinteistöomistamisen tavoitteena tulee olla kiinteistöjen taloudellisen nykyarvon säilyttäminen Peruskorjausta odottavista kiinteistöistä tulee tehdä tarkemmat kuntotutkimukset, joiden perusteella määritellään peruskorjausinvestointien laajuus ja kustannukset Tilavarausjärjestelmää tulee kehittää niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin seurakunnallista toimintaa, kiinteistötoimea, kirjanpitoa, taloushallintoa ja seurakunnallista toimintaa sekä ulkopuolisia vuokraajia.tämän vuoksi sitä tulee kaikkien käyttää ja muistaa merkitä mitä sen hyödyntäminen vaatii. Tällä hetkellä tilavarausjärjestelmästä täytyy mm. laskea manuaalisesti käyttökerrat tehtäväalueittain kaikista varattavissa olevista tiloista. Toimitilojen käyttöä tulee tehostaa ja keskittää seurakuntayhtymän omistamiin kiinteistöihin. Seurakuntayhtymän kiinteistöistä luopumisen perusteena ovat niiden käyttökustannukset, investointitarpeet, käyttöaste ja selvitetty alueellinen väestökehitys. Vuokrataan tiloja toiminnan tarpeiden mukaan. Kiinteistöjen nykyarvoa määritellessä on otettava huomioon jäljellä olevat rakennusoikeudet ja tulevat tiedossa olevat kaavalliset muutokset. Investoinneissa priorisoidaan peruskorjaus ja uusinvestoinnit. Myydään Vainikkalan seurakuntatalo, Uus Lavolan seurakuntatalo, sekä harkitaan Pontuksen seurakuntatalon ja Nurmelankatu 14 myyntiä. Myynnistä huolimatta on seurakunnallinen aluetoiminta turvattava. Hyödynnetään Lauritsalan seurakuntakeskuksen alueen kaavan sallima lisärakentaminen. Keskusta alueen kaavamuutosten myötä selvitetään Koulukatu ja Valtakatu 38 käyttötarkoitukset. Selvityksessä tarkastellaan uudisrakentamisen vaihtoehdot, myyminen ja seurakuntien oman toiminnan siirto kokonaisuudessaan Valtakatu 38 kiinteistöön. Kahden seurakuntatalon ylläpitäminen keskusta alueella ei ole mielekästä ja taloudellisesti kannattavaa. Erityisesti lähetystyön näkyvyys, varainhankinta ja seurakuntien keskinäinen yhteistyö vaativat uudelleen arviointia kiinteistöstrategiassa. Tulojen kasvattaminen lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle edellyttää hyvää myyntipaikan sijaintia. Siihen esitetään tilojen varaamista Valtakadulta katutasosta seurakuntayhtymän yhteiseksi lähetyskaupaksi/kahvilaksi sekä vapaaehtoisten kokoontumispaikaksi. Käytössä oleviin omiin kiinteistöihin tulee asentaa mahdollisuuksien mukaan tarvittavat datayhteydet tilojen monipuolisen käytön turvaamiseksi. 7.2 Hautausmaat ja siunauskappelit

9 9 Nykytila: Hautaustoimen kiinteistöjä ovat siunauskappelit, hautausmaiden sosiaali ja huoltorakennukset sekä ruumishuoneet. Kiinteistöjen korjauksiin ja investointeihin liittyvät asiat hoitaa kiinteistötoimi ja päivittäiset kiinteistöhoitotoimet hautaustoimi. Tällä hetkellä siunauskappelit eivät kuulu suojeltaviksi tai kulttuuriperinnöksi luokiteltaviin kohteisiin. Lähi vuosina osa niistä kuitenkin tullaan luokittelemaan sellaisiksi. Tämä lisää huomattavasti siunauskappeleiden kunnossapidon merkitystä. Toimenpiteet: Joutsenoa lukuun ottamatta kaikki siunauskappelit joudutaan peruskorjaamaan lähivuosina. Syrjäisimpiin kappeleihin asennetaan kameravalvontajärjestelmät ilkivallan estämiseksi ja tekijöiden kiinnisaamiseksi. 7.3 Leirikeskukset Nykytila: Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistuksessa olevat leiri ja kurssikeskukset ovat Piiluva, Kaislaranta, Tuosa, Kuusiranta Nuijamaalla, Kesäranta Joutsenossa, Metjärvi Ylämaalla ja Kasukkalan maja sekä lähinnä partiolaisten käytössä olevat Humaljärvi, Pönniälä ja Koivunen Joutsenossa. Kaislarannan kiinteistön osalta on tehty useampi kuntoarvio, joissa kiinteistö on todettu niin huonoksi, ettei sitä kannata peruskorjata. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat loppulausunnossaan 2009 todenneet, ettei Kaislarannan peruskorjaaminen ole kannattavaa kiinteistön huonon kunnon takia. Kaislarannan osalta on YKN:ssä tehty myös päätös, ettei siellä tehdä kuin välttämättömät korjaustoimenpiteet. Kasukkalan maja ja Pönniälän rakennukset ovat myös varsin huonossa kunnossa ja vaativat korjaustoimia.kasukkalan majalla ei ole seurakunnallisen toiminnan tarvetta. Muutoin leirikeskusten kiinteistöt ovat varsin hyväkuntoisia. Tuosan alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka kyseenalaistaa leiritoiminnan sopivuuden sinne lähivuosina. Kuusirannan, Kesärannan ja Metjärven tonteilla on kohtalaisen paljon vielä rakennusoikeutta jäljellä. Samoin Pönniälässä on laajennusmahdollisuudet olemassa. Pönniälän alueen käytön suunnittelua helpottaa myös alueen läpi kulkevan tien siirtyminen alueen yläreunalle. Leirikeskusten käyttö keskittyy lähinnä kesäaikaan, jonka vuoksi niiden käyttöasteet ovat erittäin alhaiset, keskimääräisesti n. 30 % eli kokonaisuutena leirikeskusten käyttöaika on suurimmillaan n. 4 kuukautta vuodessa. Leirikeskusten kiinteistöjen vuosittaiset ylläpitokustannukset suhteutettuna käyttövuorokausiin muodostuvat erittäin suuriksi. Leirikeskusten markkinointia ulkopuolisten vuokraajien käyttöön tulisi kehittää Toimenpiteet: Selvitetään leirikeskusten käyttö ja yhteiskäytön tuomat kehittämismahdollisuudet. Leiritoiminta pidetään etupäässä seurakuntayhtymän omistamissa tiloissa ja lisäksi selvitetään leiritoimintaan sopivien tilojen vuokrausmahdollisuudet lähikuntien

10 10 ja kaupunkien sekä seurakuntien leirikeskusten osalta. Näiden tilojen osalta pyritään pitkäaikaisiin 2 4 vuoden sopimuksiin sekä optioihin tuleville vuosille Laaditaan Kuusirannan, Kesärannan ja Metjärven leirikeskusten kehittämissuunnitelmat. Piiluvan toimintojen kehittämistä selvitetään Kasukkalan majan alueesta luovutaan Kaislarannan päärakennus puretaan. Laaditaan Kaislarannan alueelle uusi asemakaava. Kaavoituksen yhteydessä varataan riittävän iso tontti seurakunnalliseen työhön. Kaavoitusta varten selvitetään aluetyön sekä lapsi, nuoriso, aikuis ja rippikoulutyön sekä seurakuntalaisten tilaisuuksien tarpeet rakennuksen käytössä. Kaislarannan alueen muut tontit myydään Luovutaan Tuosan leirikeskustoiminnasta ja myydään Pönniälää kehitetään partio ja leirikeskuspaikaksi Partiotoiminnalle annetaan mahdollisuus toimia Lappeenrannan alueella Humaljärvellä, Koivusessa, Pönniälässä ja Piiluvassa. 7.4 Asunnot ja liiketilat 7.5 Vuokratilat Nykytila: Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston omistuksessa olevat asunnot on selvitetty kohdassa 4. Myytävien huoneistojen osalta YKN:n on tehnyt päätöksen vuonna Koy Saarenkatu 3 5 tehdään putki ja kylpyhuoneremontti vuonna 2009, joten sen osalta korjaustarpeet pääosin poistuvat ja laatutaso nousee. Kyllikinkatu 1:n pihalle tarvitaan pysäköintipaikkoja, jotka tehdään kesällä 2009, muutoin kiinteistö on kohtalaisessa kunnossa. Asunnot kaipaavat lähivuosina pintaremonttia. Lauritsalan rivitalon säilyttäminen on kytköksissä koko korttelin uusiin suunnitelmiin. Ristikankaankadun asuintalot kaipaisivat korjaustoimia. Nuijamaan pappilan peruskorjaustyöt ovat meneillään ja ne valmistuvat kesällä Kaikki seurakuntayhtymän asunnot ovat varattuja ja kysyntää on paljon. Kustannustason nousun myötä vuokrien määräytymisperusteita on syytä tarkistaa. Toimenpiteet: Laaditaan Ristikankaankadun kehittämissuunnitelmat joihin liitetään myös hautausmaan sosiaalitilojen sijoitus. Myydään Nuijamaan pappila, Ylämaan pappila ja Joutsenon yläpappila sekä Vainikkalan rivitalo Vuokratilojen pääkäyttäjiä ovat lapsi ja nuorisotyö, joiden toimintojen sijoittumista seurakuntayhtymän omiin tiloihin pitää mahdollisuuksien mukaan lisätä. 7.6 Kiinteistötoimi

11 11 Nykytilanne: Kiinteistötoimen organisaatio ja toimintamalli on selostettu kohdassa 6. Toimenpiteet: Selvitetään ostopalveluiden lisäämistä kiinteistönhoidossa. Seurakuntayhtymän omistamien maa alueiden ja tonttien arvoa pyritään lisäämään vaikuttamalla aktiivisesti alueen kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmiin. Kiinteistöomaisuutta pyritään vähentämään seurakuntayhtymän strategian edellyttämällä tavalla.kiinteistövakuutukset tarkistetaan vuosittain Osallistutaan kiinteistötoimen osalta ympäristödiplomin laadintaan. Päivitetään kiinteistöstrategiaa vuosittain. Työntekijöitä tulee kuulla asiakohtaisesti ennen lopullisia kiinteistöstrategiapäätöksiä. Kiinteistöjen käytössä ja omistuksessa tapahtuvissa muutoksissa on tiedotettava ajoissa ja riittävästi henkilöstölle. 7.7 Muut toimenpiteet Lauritsalan kirkkokorttelin suunnittelun lähtökohdaksi otetaan kaavamuutoksen hakeminen niin, että nykyisestä tontista erotetaan kerrostalotontti. Tontille rakennetaan vanhusten asumiseen tarkoitettu palvelutalo. Toimenpiteen yhteydessä nykyinen rivitalo ja kirkkoherranvirasto puretaan. Tiloissa olevat seurakunnalliset toiminnot siirretään nykyiseen seurakuntakeskukseen ja sen yhteyteen mahdollisesti tehtäviin laajennustiloihin. Verovaroin rakennettujen, korjattujen ja ylläpidettyjen seurakuntayhtymän kiinteistöjen arvon ja kunnon säilyttämiseksi käytetään sisäisiä vuokria. Näin varmistetaan kiinteistöjen kunto ja arvon säilyminen myös tulevaisuudessa sekä yhteiskunnan lainsäädäntöjen ja määräysten tuomat yhä lisääntyvissä määrissä olevat velvoitteet kiinteistön omistajia kohtaan mm. työympäristön, terveellisyyden ja tekniikan osalta. Myyntitulot käytetään seurakuntayhtymälle jäävien kiinteistöjen välttämättömiin saneeraustoimenpiteisiin ja tarvittaviin uusinvestointeihin Kiinteistöhallinnon tehtävänä on ammattitaitoisesti järjestää ja ylläpitää Lappeenrannan seurakuntayhtymän toiminnalle asianmukaiset tilat talouden, kustannustehokkuuden ja ympäristönäkökohtien vaatimukset huomioiden, sekä vastata vuokratilojen vuokrauksesta ja kunnossapidosta. Seurakuntayhtymän omistamisella on myös muita arvoja. Maa ja metsäomaisuus on resurssi tuleville seurakuntalaispolville. Taloudellinen kehitys johtanee siihen, ettei vastaavia tontteja pystytä tulevaisuudessa hankkimaan. Jos omaisuuden hallinnoinnista ei muodostu merkittäviä kuluja, voitaneen noudattaa viljelyn ja varjelun periaatetta, jonka tavoitteena on kääntää kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa säilyttämällä toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. Seurakuntayhtymän omistamisella on myös muita arvoja kuin vahva tuotto.

12 12 8. YKN:N EHDOTUKSET KIINTEISTÖSTRATEGIAAN YKN: n asettama työryhmä on tutustunut pyydettyihin ja saatuihin Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaa koskeviin lausuntoihin ja päätynyt esittämään niiden pohjalta YKN: n ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätöksentekoa selkeyttämään on laadittu lausuntojen pohjalta seuraava esitys kiinteistöistä. Liitteet 3 11 pyydetyt lausunnot ja liitteet muut lausunnot 8.1. Säilytetään Joutsenon kirkko Lappeen Marian kirkko Lappeenrannan kirkko Lauritsalan kirkko Sammonlahden kirkko Nuijamaan kirkko Ylämaan kirkko Joutsenon seurakuntakeskus Joutsenon keskuspappila Lampikankaan toimipiste Korvenkylän seurakuntakoti Pulpin seurakuntasali Karhuvuoren seurakuntakeskus Kourulan seurakuntakoti Nuijamaan seurakuntakeskus Sammonlahden seurakuntakeskus Humaljärven leirikeskus Metjärven leirikeskus Koivunen Joutsenossa 8.2. Peruskorjataan Siunauskappeli Lepolassa Siunauskappeli Ristikankaalla Siunauskappeli Lepoharjussa Joutsenon siunauskappeli on peruskorjattu Pönniälän leirikeskus: lähinnä partiolaisten omana toimintana 8.3 Käyttötarkoitusta muutetaan Seurakuntakeskus Koulukatu 10 ja Koulukatu 12 kiinteistöjen tulevaisuutta kehitetään keskusta alueen tulevien käyttötarpeiden mukaisesti. Valtakatu 38:sta otetaan vuokrattuja tiloja seurakunnan käyttöön toimistoiksi ja mm. lähetyskahvilaksi Lauritsalan seurakunnan rivitalojen paikalle rakennetaan palvelutalo vanhuksia ja vammaisia varten. Tämän hallintoa varten muodostetaan oma yhtiö Myydään Joutsenon yläpappila Kasukkalan maja Nuijamaan pappila Nurmelankatu 14, omakotitalo

13 13 Pontuksen seurakuntatalo Poronkatu 14 Vainikkalan rivitalo Vainikkalan seurakuntatalo Ylämaan pappila Leirikeskus Kaislarannan alueelle kaavoitetut tontit tai alueet( ks. kohta 8.6) Joitakin seurakuntayhtymän omistamia asuntoja 8.5. Luovutaan Tuosan leirikeskus Kaislarannan leirikeskus puretaan Lauritsalan seurakunnan rivitalot puretaan (ks.kohta 8.3) Lauritsalan seurakunnan virastorakennus puretaan Rakennetaan uutta tai laajennetaan olemassa olevaa 8.7. Yhtiöitetään Lauritsalan seurakuntakeskus Kesärannan leirikeskus Kuusirannan leirikeskus Piiluvan leirikeskus Kaislarannan leirikeskuksen alueelle muodostettavista tonteista varataan tontti seurakunnan toimitilaa varten. Toimitilan koko harkitaan erikseen. Vaihtoehtona on 200 neliön tila tai toimintakeskus laajempaa seurakunnallista toimintaa kuten aluetyötä, lapsi, nuoriso ja rippikoulutyötä varten sekä seurakunnallisia tapahtumia, kuten hautajaisia ja perhejuhlia varten. Lauritsalan seurakunnan rivitalojen paikalle rakennettava palvelutalo. Selvitetään sopivien kiinteistöjen yhtiöittämisen mahdollistamat hyödyt ja haitat sekä tehdään tarvittavat päätökset kunkin kiinteistön kohdalta erikseen Muita lähiajan ehdotuksia Kaislarannan alue kaavoitetaan Joutsenon kirkon ulkomaalaus suoritetaan Joutsenon kirkon urut Lappeen kirkon urut Laaditaan Ristikankaankadun kehittämissuunnitelmat ja samalla Ristikankaan kappelin sosiaalitilojen parannus Joutsenon ja Ylämaan toimipisteiden käyttöasteet selvitetään ja näiden pohjalta arvioidaan kiinteistöjen omistamisen tarve seurakunnalliseen toimintaan. 9. LIITELUETTELO LIITE 1 Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöluettelo LIITE 2 Osa Lappeenrannan Väestösuunnite , täydennettynä Ylämaalla LIITE 3 lausunto Joutsenon seurakuntaneuvosto LIITE 4 lausunto Lappeen seurakuntaneuvosto

14 14 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 LIITE 9 LIITE 10 LIITE 11 LIITE 12 LIITE 13 LIITE 14 LIITE 15 LIITE 16 LIITE 17 LIITE 18 LIITE 19 LIITE 20 LIITE 21 lausunto Lappeenrannan seurakuntaneuvosto lausunto Lauritsalan seurakuntaneuvosto lausunto Sammonlahden seurakuntaneuvosto lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön johtokunta lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän evankelioimistyöryhmä lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintätyöryhmä lausunto Sammonlahden seurakunnan työntekijät lausunto Lauritsalan seurakunnan työntekijät lausunto Lappeenrannan seurakunnan työntekijät lausunto nuorisotiimi kannanotto Saimaan Vartio ry lausunto partioyhdyshenkilö Timo Lampi kannanotto Lauritsalan partiotuki ry kannanotto Lauritsalan Siniveljet ry lausunto Lauritsalan seurakunta missiotyöryhmä lausunto Kasukkalan kylätoimikunta LIITE 1. KIINTEISTÖLUETTELO Joutsenon kirkko Lappeenrannan kirkko Lappeen kirkko Lauritsalan kirkko Nuijamaan kirkko Ylämaan kirkko Sammonlahden seurakuntakeskus Nuijamaan seurakuntakeskus

15 Vainikkalan seurakuntatalo Lauritsalan seurakuntakeskus Joutsenon seurakuntakeskus Pulpin seurakuntatalo Joutseno Korvenkylän seurakuntakoti Joutseno Lampikankaan toimipiste Pontuksen seurakuntatalo Piiluvan rakennukset Kaislarannan rakennukset Tuosan rakennukset Kuusirannan rakennukset Kesärannan rakennukset Metjärven rakennukset Pönniälän rakennukset Humaljärven rakennukset Kasukkalan majan rakennukset Joutseno Koivusen rakennukset Nuijamaan pappila Ylämaan pappila Joutsenon keskuspappila Joutsenon Yläpappila Kourulan seurakuntakoti Karhuvuoren seurakuntakoti Valtakatu 38 Lauritsalan virastorakennus Poronkatu 14 Koulukatu 10 Koulukatu 12 Nurmelankatu 14 Lappeenrannan muut vuokrahuoneistot Lappeen muut vuokrahuoneistot Lauritsalan muut vuokrahuoneistot As Oy Karasalpa As Oy Saimaanlinna AS Oy Lappeen liikekeskus Ylämaan keskus Oy Kyllikinkatu 1 Lauritsalan rivitalo Ristikankaankatu 9 Ristikankaankatu 7 15

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Päivitetty 14.3.2016 Kiinteistöstrategia 2016 2021 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 22.3.2016 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26.5.2016 Sisällys 1 KIINTEISTÖSTRATEGIAN TOIMINTA-AJATUS... 3 2 KIINTEISTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki.

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4/2015 Aika 2.6.2015 klo 16.30 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

/6. Kiinteistöstrategian päivitys

/6. Kiinteistöstrategian päivitys 1/6 Kiinteistöstrategian päivitys 17.11.2015 2/6 Kiinteistöstrategian tausta Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 9.3.2010 kiinteistöstrategian vuosille 2010 2020. Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Esitys E 15.12.2016 1 (6) TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 1. TAUSTA Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne Päätösvalta Taloustoimikunta 2. YLIOPPILASKUNNAN

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN SSTY Hämeenlinna 8.2.2017 / Harri Isoniemi 1) Julkisen sektorin toimitilat 2) Korjausvelan laskennan lähtökohdat 3) Korjausvelan/teknisen arvon laskenta 4) Yhteenveto

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

MYYNTIIN TULEVIEN KIINTEISTÖJEN JALOSTUSPOTENTIAALI ( KAAVOITUSPALVELUT Jouni Laitinen / Päivi Cainberg / Elina Nissinen )

MYYNTIIN TULEVIEN KIINTEISTÖJEN JALOSTUSPOTENTIAALI ( KAAVOITUSPALVELUT Jouni Laitinen / Päivi Cainberg / Elina Nissinen ) Tekninen palvelukeskus LAUSUNTO 17.11.2016 Kaavoituspalvelut TILAPALVELUILLE MYYNTIIN TULEVIEN KIINTEISTÖJEN JALOSTUSPOTENTIAALI ( KAAVOITUSPALVELUT Jouni Laitinen / Päivi Cainberg / Elina Nissinen ) KOULURAKENNUKSET

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön 99/2016 78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon kirkkohallituksen esityksestä kirkkolain

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS LUONNOS 28.3.2014 CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Lappeenrannan kaupunki, tekninen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA torstaina klo 16.00 17.50 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Eerola Matti, puh.joht. Katainen Eero

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

KIINTEISTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET

KIINTEISTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET KIINTEISTÖSTRATEGIA JOHDANTO Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkon perustehtävä on pysyvä, kukin aikakausi ja ympäristö vaikuttavat niihin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 181 Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan kahden kiinteistön vuokraaminen hautausmaatarkoituksiin HEL 2015-004321 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

3 / 36 Huhtasuon srk-keskuksen peruskorjaussuunnittelun nykytila. 4 / 38 Kolehtisuunnitelma Huhtasuon alueseurakunnassa

3 / 36 Huhtasuon srk-keskuksen peruskorjaussuunnittelun nykytila. 4 / 38 Kolehtisuunnitelma Huhtasuon alueseurakunnassa JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 / 2016 1 AIKA PAIKKA Ma 2.5.2016 klo 16.30 (Huom. päivä!) Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00. Huhtasuon seurakuntakeskus Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 26.01.2016 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot