Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept"

Transkriptio

1 Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

2

3 Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

4 Workgroup Kari Neilimo, Vuorineuvos, Professor Toni Virkkunen, CEO Jorma Mäntynen, Professor Jyrki Laiho, Director of Planning Oskari Auvinen, Chief of Staff Timo Nevala, Chief of Planning Jukka Terhonen, Chairman Harri Ojala, Chamber of Commerce Jouni Lehtomaa, Head of Unit Eero Lundén, Architect Jouni Wallander, Researcher Katja Kaartinen, Researcher Elisa Aalto, Researcher

5 Architecture Lundén Architecture - Eero Lundén, Ron Aasholm, Maija Parviainen Garla/Park - Anupama Garla, Jesung Park Research Tampere University of Technology / VERNE University of Tampere Tampere Chamber of Commerce Infrastructure and Transportation Ramboll Finland - Jouni Lehtomaa, Kimmo Heikkilä Branding Hahmo Design Oy Antti Raudaskoski LVM contact person Marko Forsblom, Traffic Counsellor

6 Content 0. FOREWORD Airport concept for future and new economy. Kari Neilimo 1. CONTEXT 21st Century Economy: Are you online? 2. VISION Connecting networks, reconnecting Finland!

7 3. CONCEPT AiRRport concept: International airport in every major Finnish city by PROJECT Tampere-Pirkkala European: new global connection point for Finland

8 Foreword Tampere-Pirkkala-European An airport concept for the future and the new economy The Tampere-Pirkkala-European air traffic development project was launched at the end of This was preceded by a year of discussion concerning the development of Tampere-Pirkkala Airport into a strong domestic and international airport with the specific aim of serving passenger and cargo traffic in Pirkanmaa and the entire western and central region of Finland. Participants in this discussion included representatives of business life, Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, cities and municipalities in the region, universities and regional development organisations, and many private persons. Even at that time, the significance of air traffic to business development opportunities in the international business environment of the new economy was considered a particularly important topic. From the very beginning, the project involved the objective of promoting and improving the operating conditions for business life in a global economy while simultaneously creating well-being for Finnish people. The mayor of Tampere, Timo P. Nieminen, granted initial funding for the project, thus enabling its launch at the beginning of 2013 in cooperation with the municipalities of Pirkkala and Lempäälä. A working group selected to implement the project began its work at the beginning of 2013 Vuorineuvos Kari Neilimo was selected to chair the working group. The members were CEO Toni Virkkunen, Professor Jorma Mäntynen and Researchers Katja Kaartinen and Jouni Wallander from Tampere University of Technology, Development Director Jyrki Laiho, Permanent Secretary Oskari Auvinen, Planning Manager Timo Nevala, Chair Jukka Terhonen and Assistant Manager Harri Ojala from Tampere Chamber of Commerce, Sector Manager Jouni Lehtomaa from Ramboll Oy, and Architect Eero Lunden. The Tampere-Pirkkala- European project had the opportunity to supplement the planning team with international architects Anupama Garla and Jesung Park, who have, for example, been involved in designing Doha s new airport. Information concerning the progress of the project was provided to the following parties: Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, the management of cities and municipalities in the region, members of parliament, the CEO and management of Finavia Oy, and the Ministry of Transport and Communications. During 2013, the Tampere-Pirkkala-European project increasingly developed in the direction of a Future Airport idea. Railway, road and air traffic connections converge 8

9 Esipuhe Tampere-Pirkkala-European Tulevaisuuden ja uuden talouden maailman lentokenttäkonsepti Tampere-Pirkkala-European lentoliikenteen kehittämishanke käynnistyi vuoden 2012 lopulla. Tätä ennen jo vuoden ajan oli käyty keskustelua Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämismahdollisuuksista vahvaksi kansalliseksi ja kansainväliseksi lentokentäksi palvelemaan erityisesti Pirkanmaan sekä koko läntisen ja keskisen Suomen matkustaja- ja tavaraliikennettä. Tätä keskustelua käytiin elinkeinoelämän, Tampereen kauppakamarin, Pirkanmaan liiton, alueen kaupunkien ja kuntien, yliopistojen ja aluekehitysorganisaatioiden sekä monien yksityisten henkilöiden kanssa. Erityisen tärkeänä pidettiin jo tuolloin lentoliikenteen merkitystä yritystoiminnan kehittymismahdollisuuksille uuden talouden kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Hankkeeseen on alusta alkaen liittynyt pyrkimys edistää ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä globaalin talouden maailmassa ja samalla luoda hyvinvointia suomalaisille ihmisille. Tampereen pormestari Timo P. Nieminen myönsi hankkeelle alkurahoituksen ja mahdollisti yhdessä Pirkkalan ja Lempäälän kunnan kanssa hankkeen käynnistämisen vuoden 2013 alussa. Hanketta toteuttamaan valittiin työryhmä, joka järjestäytyi vuoden 2013 alussa. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Kari Neilimo ja jäseniksi toimitusjohtaja Toni Virkkunen, professori Jorma Mäntynen ja tutkijat Katja Kaartinen sekä Jouni Wallander Tampereen teknillisestä yliopistosta, kehitysjohtaja Jyrki Laiho, kansliapäällikkö Oskari Auvinen, suunnittelupäällikkö Timo Nevala, puheenjohtaja Jukka Terhonen ja asiamies Harri Ojala Tampereen Kauppakamarista, toimialapäällikkö Jouni Lehtomaa Ramboll Oy:stä, arkkitehti Eero Lunden. Tampere-Pirkkala-European hankkeeseen oli mahdollisuus saada suunnitteluryhmään mukaan kansainväliset arkkitehdit Anupama Garla ja Jesung Park, jotka ovat olleet mukana myös mm. Dohan uuden lentokentän suunnittelussa. Hankkeen aikana on sen etenemisestä informoitu Tampereen kauppakamaria, Pirkanmaan liittoa, alueen kaupunkien ja kuntien johtoa, kansanedustajia, Finavia Oy:n pääjohtajaa sekä johtoa ja liikenneministeriötä. Tampere-Pirkkala-European hanke kehittyi vuoden 2013 aikana yhä enemmän Tulevaisuuden lentokenttä-konseptin, Future Airport-idean, suuntaan. Tässä uudenlaisessa lentokenttäkonseptissa rautatie-, maantie- ja lentoliikenneyhteydet kohtaavat lentokenttäterminaalissa. Joustavat ja nopeat rautatie- ja maantiereitit kuljettavat ihmiset ja teollisuuden tuotteet suoraan lentoasemalle. Uusi teknologia 9

10 at the airport terminal in this new type of airport concept. Flexible and quick railway and road routes transport people and industrial products directly to the airport. New technology allows passengers to check in for flights at their municipalities and stations of departure. New kinds of baggage cars transport luggage and passengers directly to the airport terminal, where there is modern security check and the departure gates. Shops, restaurants, hotels, logistics areas and residential neighbourhoods are in an airport city, located near but outside the terminal. The airport city services can also be used by people other than passengers. A significant part of the required investments can be made by means of private financing. Perhaps regional actors, the cities, municipalities and companies in the region can even own the airport and develop its functions in a self-directed manner. In Finland, Tampere-Pirkkala Airport is a natural location for a Future Airport of the type now planned. This is a place where roads and railway connections can come together at an air traffic terminal. In terms of population and business, Pirkanmaa, South Ostrobothnia, Central Finland and Satakunta offer a sufficiently strong foundation for developing a Future Airport. This is where the Future Airport concept can be implemented to promote the wellbeing of Finnish people and Finnish business activities in a world characterised by a global and networked economy. Functional and interconnected railway, road and air traffic networks - a physical internet will an increasingly important part of the regional and national success story. I would like to express my gratitude to all those who participated in the project for their inspiring, visionary and bold work. Special thanks go to the City of Tampere, Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, Tampere Trade Fairs Ltd, and the municipalities of Pirkkala and Lempäälä for their strong support of the project. Tampere-Pirkkala Airport, 31 January 2014 Kari Neilimo Vuorineuvos Chair of the Tampere-Pirkkala-European project 10

11 mahdollistaa matkustajien sisäänkirjautumisen lennoille jo lähtöpaikkakunnilla ja asemilla. Uudenlaiset matkatavaravaunut kuljettavat matkatavarat ja matkustajat suoraan lentoterminaaliin, jossa on moderni turvatarkastus ja lentojen lähtöportit. Kaupat, ravintolat, hotellit, logistiikka-alueet ja asuinalueet ovat lentokenttäkaupungissa, airport cityssä, terminaalin läheisyydessä, mutta sen ulkopuolella. Lentokenttäkaupungin palveluja voivat käyttää muutkin ihmiset kuin matkustajat. Merkittävä osa vaadittavista investoinneista voidaan tehdä yksityisen rahoituksen turvin. Ehkä alueelliset toimijat, alueen kaupungit, kunnat ja yritykset, voivat jopa omistaa lentokentän ja kehittää sen toimintoja omaehtoisesti. Suomessa Tampere-Pirkkala lentokenttä on luonnollinen sijaintipaikka nyt suunnitellun kaltaiselle Tulevaisuuden lentokentälle. Täällä maantie- ja rautatieyhteydet voivat kohdata lentoliikenteen lentoterminaalissa. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Satakunta tarjoavat asukkaiden ja yritystoiminnan puolesta riittävän vahvan perustan Tulevaisuuden lentokentän kehittämiselle. Tulevaisuuden lentokenttä-konsepti on mahdollista toteuttaa juuri täällä suomalaisten ihmisten hyvinvoinnin ja suomalaisen yritystoiminnan edistämiseksi globaalin verkottuneen talouden maailmassa. Toimivat ja yhteenliitetyt rautatie-, maantie- ja lentoliikenneverkot, fyysinen internet, ovat yhä keskeisempi osa alueellista ja kansallista menestystarinaa. Kiitän lämpimästi kaikkia hankkeeseen osallistuneita innostavasta, näkemyksellisestä ja rohkeasta työskentelystä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Tampereen kaupunki, Tampereen Kauppakamari, Pirkanmaan liitto, Tampereen Messut sekä Pirkkalan ja Lempäälän kunnat hankkeen vahvasta tukemisesta. Tampere-Pirkkalan lentokentällä Kari Neilimo vuorineuvos Tampere-Pirkkala-European hankkeen puheenjohtaja 11

12 1. 21st Century Economy an era of fast global connections Are you online?

13 Finland s success is heavily based on high export ratio. The potential of future high-tech industry relies on fast global subcontracting networks. This requires new innovative and customer orientated business models and concepts. 13 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

14 Global subcontracting network of iphone GERMANY receivers KOREA DRMA memory chip, flash memory chip, multi-layer ceramic condensers, battery and A4 processor 12 hrs SWITZERLAND accelerometer & gyroscope chips 13 hrs 12 hrs CHINA Assembly Plant 3 hrs 4 hrs JAPAN electronic compass TAIWAN 1 hr glass display, camera module, touch panels 18 hrs USA GPS, Wi-Fi, bluetooth chips 19 hrs USA Wireless chips No Hi-Tech without Air Traffic! Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 14

15 World air cargo is expected to triple! Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next 15 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

16 One third of the world trade value moves by air. Yet, it is 1% of the weight of the world trade. Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 16

17 billion 13.3 billion World passenger traffic is about to triple! Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next 17 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

18 Air logistics and the new economy are inextricably intertwined. Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 18

19 The World of Physical Internet Are you online?

20 2. Reconnecting Finland by connecting networks!

21 1 st wave rivers Waterways enabled the movement of people and goods. 21 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

22 2 nd wave rail network New railway system connected rivers and created a network Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 22

23 17 international harbors in Finland have been connected to the railway network Tons of cargo milj. 1-2 milj. over 2 milj tons Tons of rail cargo 23 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

24 Yet not a single international airport is connected to the railway network. Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 24

25 Finland has one effective global connection point. But, disconnected from the internal networks of the country. 25 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

26 Still, 2/3 of Finnish GDP is produced outside Helsinki. 2/3 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 26

27 To connect Finland globally, the existing and efficient railway network must be connected to the international air network 27 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

28 P RAIL AIR Fast connections for fast economy!

29 3. AiRRport concept: International terminal in every major Finnish city by 2030

30 = Air + Rail + Road Combining global, national and local networks into one smooth system. 30 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

31 Steps 1) Rethink the terminal 2) Connect the networks 31 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

32 1) Rethink the terminal check-in security retail gates 32 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

33 Step #1 step #1 Reorganizing contemporary terminal to minimize the secured area. Change in progression Change in progression Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

34 Step #2 step #2 Relocating check-ins from the airports to city centers. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Relocating check-ins into all major railway stations and Relocating check/ins into all major using the existing rail network railway stations and using the existing rail network Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

35 Step #3 step #3 Standardizing security time by moving it onto rails. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Integrated scheduled security Integrated scheduled security and shuttle to gates. and shuttle to gates. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

36 Step #4 step #4 From retail area to open platform city. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Open platform for work, living, shopping and culture. Open platform for work, living, shopping and culture. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

37 From existing concept to AiRRport concept Old Expensive terminal relies heavily on public investment and air traffic fees. New Minimizing public investments while creating opportunities for private investments. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

38 Change in income model. From airport dependent income model... OLD TERMINAL... to retail, housing and business financing air traffic operations. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

39 2) Connect the networks AiRRport terminal AiRRport global point Local Road Network National Rail Network Global Air Network Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

40 AiRRport terminal AiRRport terminal Local Road Network National Rail Network AiRRport global point AiRRport terminal Global Air Network AiRRport terminal AiRRport global point AiRRport terminal AiRRport terminal Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

41 3 million people within 2 hour train trip to Tampere-Pirkkala in 2030 Vaasa: 1h 45min Seinäjoki: 1h Jyväskylä: 1h 10min Pori: 1h 20min Turku: 1h 20min Helsinki: 1h 10min 41 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

42 Revitalizing the existing railway stations as gateways to global network Kokkola Jyväskylä Vaasa Tampere Seinäjoki Hämeenlinna Pori Turku Helsinki Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

43 From railway stations to AiRRports 43 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

44 Check-in for luggage and begin your journey. AiRRports as local terminals in the city centers. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

45 Express cargo terminals Goods in and out for international supply chain. From and to local companies. 45 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

46 AiRRport terminal network Helsinki Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

47 Easy, fast and enjoyable journey! Trip Chains from Jyväskylä to London from Jyväskylä to London Jyväskylä AIRRport check-in / baggage drop Tampere-Pirkkala European APM, security check London Gatwick arrival at station train departure train journey arrival at airport city arrival at gate boarding flight departure from Pirkkala flight arrival in Gatwick time 0 0:11 1:43 1:53 2:23 5:23 Jyväskylä railway station commuter train Helsinki-Vantaa check-in / bag drop, security check London Gatwick arrival at station train departure train journey arrival in Tikkurila arrival at terminal arrival at gate boarding flight departure from Vantaa flight arrival in Gatwick time 0 0:08 2:40 2:55 3:35 4:05 7:05 Times averaged over two trip chain scenarios: fast and flexible. 47 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

48 4. Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point

49 4.1 Creating a new global connection point 49 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

50 In the next 30 years, massive infrastructure investments are planned in Pirkanmaa Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 50

51 Because of the central location of Tampere, these investments have the potential to upgrade the whole Finnish transportation network. 51 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland existing highway existing railway planned railway planned highway

52 Creating the connection point Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland existing highway existing railway planned railway planned highway 52

53 Seinäjoki 1h Vaasa 1h45min Kokkola 2h10min Jyväskylä 1h10min Kuopio 2h20min Ylöjärvi Nokia Tampere Pirkkala Kangasala Pori 1h 20min Lempäälä network connected km Turku 1h20min 53 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland Hämeenlinna 35min Helsinki 1h10min

54 Regional Impacts Ylöjärvi and potentials for development Nokia Tampere Pirkkala Kangasala logistics noise art work logistics recreation noise business expo logistics leisure noise logistics noise home noise noise noise logistics living education retail workshop Lempäälä Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 54

55 4.2. The open platform city 55 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

56 New income model other parking concessions advertising air traffic Housing Recreation Workshop work Artleisure Retail business parking concessions advertising air traffic expo Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 56

57 living business Identity / Program logistics culture 57 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

58 Basic components of TPE low-cost terminal slow cargo terminal / logistic centre TPE City Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 58

59 Urban concept of the City 600 m walkable city railway APM central square 59 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

60 Open platform city education raw space expo art education working available for development retail living workshop working warehouse leisure Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 60

61 61 Arrival - Connection point to APM and TPE Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

62 Main square - APM connection point and vibrant city Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 62

63 Main square - Urban life and work in the city 63 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

64 Future AiRRPort Concept Expos - Tampere-Pirkkala and biennales European: The city and the in new the global connection city point for Finland 64

65 65 Low Future Cost AiRRPort Concept Terminal - Tampere-Pirkkala - Straight European: The city from and the new APM global connection to point the for Finland plane

66 TPE City - A Future connection AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala point European: for local, The city and national the new global connection and point global for Finland networks 66

67 5. Tampere-Pirkkala European masterplan: to be continued... Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 67

68 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 68

Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept Phase II concept implementation

Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept Phase II concept implementation Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept Phase II concept implementation Työryhmän koonpano Kari Neilimo työryhmän puheenjohtaja, vuorineuvos, professori Toni Virkkunen toimitusjohtaja Jorma Mäntynen

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Tuli Creating Business from Research

Tuli Creating Business from Research Tuli Creating Business from Research move! 2040 Säätytalo 6.8.2010 Sami Heikkiniemi Työkaluja eri suunnilta - Toisen tarpeesta omaksi liiketoiminnaksi Esitykseni 1. Tuli-ohjelmasta 2. Eväitä kilpailuun

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Kaupunkien voittokulku

Kaupunkien voittokulku Kaupunkien voittokulku Glaeser2011: Triumphof the City Suomen kaupungistuminen jatkuu Helsingin metropolialueenasukasluku kasvaa 2 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä (?) Kaupungit kasvun luojina resurssitehokkuuteen

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions Ulla Viitasalo, vienti- ja markkinointipäällikkö, Lunawood E-mail: ulla.viitasalo@lunawood.fi Case: The Outlet at Bridgewater

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tampere-Pirkkala AiRRport. Seutufoorumi Tampere, 13.11.2014 Vuorineuvos Kari Neilimo

Tampere-Pirkkala AiRRport. Seutufoorumi Tampere, 13.11.2014 Vuorineuvos Kari Neilimo Tampere-Pirkkala AiRRport Seutufoorumi Tampere, 13.11.2014 Vuorineuvos Kari Neilimo 1 AiRRport suuri mahdollisuus Pirkanmaalle ja koko Länsi-Suomelle Näin kaikki alkoi ja tässä ollaan nyt Elinkeinoelämä,

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

RAKLI KTI Barometer Survey. Autumn 2012

RAKLI KTI Barometer Survey. Autumn 2012 RAKLI KTI Barometer Survey Autumn Market rents 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (autumn 2013) eur/sqm/ month 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Market rents Retail in Helsinki

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective

Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective Olli Keinänen, chief adviser Helsinki-Uusimaa Regional Council May 18th, 2015 content 1. Rail Baltic confirmed, but

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

00:00 14 01:30 1h 30min Mon-Sun,# express Helsinki - Lahti. 01:20 13 02:35 1h 15min Mon-Sun,*14 express Helsinki - Kuopio--Kajaani--Oulu

00:00 14 01:30 1h 30min Mon-Sun,# express Helsinki - Lahti. 01:20 13 02:35 1h 15min Mon-Sun,*14 express Helsinki - Kuopio--Kajaani--Oulu Print timetable Close Journey: Helsinki-Vantaa Airport Terminal 2 - bus station Date of departure: Connections: 25 Sunday 27.5.2012 Departure Bay Arrival Duration Days of operation Service 00:00 14 01:30

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot