Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept"

Transkriptio

1 Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

2

3 Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

4 Workgroup Kari Neilimo, Vuorineuvos, Professor Toni Virkkunen, CEO Jorma Mäntynen, Professor Jyrki Laiho, Director of Planning Oskari Auvinen, Chief of Staff Timo Nevala, Chief of Planning Jukka Terhonen, Chairman Harri Ojala, Chamber of Commerce Jouni Lehtomaa, Head of Unit Eero Lundén, Architect Jouni Wallander, Researcher Katja Kaartinen, Researcher Elisa Aalto, Researcher

5 Architecture Lundén Architecture - Eero Lundén, Ron Aasholm, Maija Parviainen Garla/Park - Anupama Garla, Jesung Park Research Tampere University of Technology / VERNE University of Tampere Tampere Chamber of Commerce Infrastructure and Transportation Ramboll Finland - Jouni Lehtomaa, Kimmo Heikkilä Branding Hahmo Design Oy Antti Raudaskoski LVM contact person Marko Forsblom, Traffic Counsellor

6 Content 0. FOREWORD Airport concept for future and new economy. Kari Neilimo 1. CONTEXT 21st Century Economy: Are you online? 2. VISION Connecting networks, reconnecting Finland!

7 3. CONCEPT AiRRport concept: International airport in every major Finnish city by PROJECT Tampere-Pirkkala European: new global connection point for Finland

8 Foreword Tampere-Pirkkala-European An airport concept for the future and the new economy The Tampere-Pirkkala-European air traffic development project was launched at the end of This was preceded by a year of discussion concerning the development of Tampere-Pirkkala Airport into a strong domestic and international airport with the specific aim of serving passenger and cargo traffic in Pirkanmaa and the entire western and central region of Finland. Participants in this discussion included representatives of business life, Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, cities and municipalities in the region, universities and regional development organisations, and many private persons. Even at that time, the significance of air traffic to business development opportunities in the international business environment of the new economy was considered a particularly important topic. From the very beginning, the project involved the objective of promoting and improving the operating conditions for business life in a global economy while simultaneously creating well-being for Finnish people. The mayor of Tampere, Timo P. Nieminen, granted initial funding for the project, thus enabling its launch at the beginning of 2013 in cooperation with the municipalities of Pirkkala and Lempäälä. A working group selected to implement the project began its work at the beginning of 2013 Vuorineuvos Kari Neilimo was selected to chair the working group. The members were CEO Toni Virkkunen, Professor Jorma Mäntynen and Researchers Katja Kaartinen and Jouni Wallander from Tampere University of Technology, Development Director Jyrki Laiho, Permanent Secretary Oskari Auvinen, Planning Manager Timo Nevala, Chair Jukka Terhonen and Assistant Manager Harri Ojala from Tampere Chamber of Commerce, Sector Manager Jouni Lehtomaa from Ramboll Oy, and Architect Eero Lunden. The Tampere-Pirkkala- European project had the opportunity to supplement the planning team with international architects Anupama Garla and Jesung Park, who have, for example, been involved in designing Doha s new airport. Information concerning the progress of the project was provided to the following parties: Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, the management of cities and municipalities in the region, members of parliament, the CEO and management of Finavia Oy, and the Ministry of Transport and Communications. During 2013, the Tampere-Pirkkala-European project increasingly developed in the direction of a Future Airport idea. Railway, road and air traffic connections converge 8

9 Esipuhe Tampere-Pirkkala-European Tulevaisuuden ja uuden talouden maailman lentokenttäkonsepti Tampere-Pirkkala-European lentoliikenteen kehittämishanke käynnistyi vuoden 2012 lopulla. Tätä ennen jo vuoden ajan oli käyty keskustelua Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämismahdollisuuksista vahvaksi kansalliseksi ja kansainväliseksi lentokentäksi palvelemaan erityisesti Pirkanmaan sekä koko läntisen ja keskisen Suomen matkustaja- ja tavaraliikennettä. Tätä keskustelua käytiin elinkeinoelämän, Tampereen kauppakamarin, Pirkanmaan liiton, alueen kaupunkien ja kuntien, yliopistojen ja aluekehitysorganisaatioiden sekä monien yksityisten henkilöiden kanssa. Erityisen tärkeänä pidettiin jo tuolloin lentoliikenteen merkitystä yritystoiminnan kehittymismahdollisuuksille uuden talouden kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Hankkeeseen on alusta alkaen liittynyt pyrkimys edistää ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä globaalin talouden maailmassa ja samalla luoda hyvinvointia suomalaisille ihmisille. Tampereen pormestari Timo P. Nieminen myönsi hankkeelle alkurahoituksen ja mahdollisti yhdessä Pirkkalan ja Lempäälän kunnan kanssa hankkeen käynnistämisen vuoden 2013 alussa. Hanketta toteuttamaan valittiin työryhmä, joka järjestäytyi vuoden 2013 alussa. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Kari Neilimo ja jäseniksi toimitusjohtaja Toni Virkkunen, professori Jorma Mäntynen ja tutkijat Katja Kaartinen sekä Jouni Wallander Tampereen teknillisestä yliopistosta, kehitysjohtaja Jyrki Laiho, kansliapäällikkö Oskari Auvinen, suunnittelupäällikkö Timo Nevala, puheenjohtaja Jukka Terhonen ja asiamies Harri Ojala Tampereen Kauppakamarista, toimialapäällikkö Jouni Lehtomaa Ramboll Oy:stä, arkkitehti Eero Lunden. Tampere-Pirkkala-European hankkeeseen oli mahdollisuus saada suunnitteluryhmään mukaan kansainväliset arkkitehdit Anupama Garla ja Jesung Park, jotka ovat olleet mukana myös mm. Dohan uuden lentokentän suunnittelussa. Hankkeen aikana on sen etenemisestä informoitu Tampereen kauppakamaria, Pirkanmaan liittoa, alueen kaupunkien ja kuntien johtoa, kansanedustajia, Finavia Oy:n pääjohtajaa sekä johtoa ja liikenneministeriötä. Tampere-Pirkkala-European hanke kehittyi vuoden 2013 aikana yhä enemmän Tulevaisuuden lentokenttä-konseptin, Future Airport-idean, suuntaan. Tässä uudenlaisessa lentokenttäkonseptissa rautatie-, maantie- ja lentoliikenneyhteydet kohtaavat lentokenttäterminaalissa. Joustavat ja nopeat rautatie- ja maantiereitit kuljettavat ihmiset ja teollisuuden tuotteet suoraan lentoasemalle. Uusi teknologia 9

10 at the airport terminal in this new type of airport concept. Flexible and quick railway and road routes transport people and industrial products directly to the airport. New technology allows passengers to check in for flights at their municipalities and stations of departure. New kinds of baggage cars transport luggage and passengers directly to the airport terminal, where there is modern security check and the departure gates. Shops, restaurants, hotels, logistics areas and residential neighbourhoods are in an airport city, located near but outside the terminal. The airport city services can also be used by people other than passengers. A significant part of the required investments can be made by means of private financing. Perhaps regional actors, the cities, municipalities and companies in the region can even own the airport and develop its functions in a self-directed manner. In Finland, Tampere-Pirkkala Airport is a natural location for a Future Airport of the type now planned. This is a place where roads and railway connections can come together at an air traffic terminal. In terms of population and business, Pirkanmaa, South Ostrobothnia, Central Finland and Satakunta offer a sufficiently strong foundation for developing a Future Airport. This is where the Future Airport concept can be implemented to promote the wellbeing of Finnish people and Finnish business activities in a world characterised by a global and networked economy. Functional and interconnected railway, road and air traffic networks - a physical internet will an increasingly important part of the regional and national success story. I would like to express my gratitude to all those who participated in the project for their inspiring, visionary and bold work. Special thanks go to the City of Tampere, Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, Tampere Trade Fairs Ltd, and the municipalities of Pirkkala and Lempäälä for their strong support of the project. Tampere-Pirkkala Airport, 31 January 2014 Kari Neilimo Vuorineuvos Chair of the Tampere-Pirkkala-European project 10

11 mahdollistaa matkustajien sisäänkirjautumisen lennoille jo lähtöpaikkakunnilla ja asemilla. Uudenlaiset matkatavaravaunut kuljettavat matkatavarat ja matkustajat suoraan lentoterminaaliin, jossa on moderni turvatarkastus ja lentojen lähtöportit. Kaupat, ravintolat, hotellit, logistiikka-alueet ja asuinalueet ovat lentokenttäkaupungissa, airport cityssä, terminaalin läheisyydessä, mutta sen ulkopuolella. Lentokenttäkaupungin palveluja voivat käyttää muutkin ihmiset kuin matkustajat. Merkittävä osa vaadittavista investoinneista voidaan tehdä yksityisen rahoituksen turvin. Ehkä alueelliset toimijat, alueen kaupungit, kunnat ja yritykset, voivat jopa omistaa lentokentän ja kehittää sen toimintoja omaehtoisesti. Suomessa Tampere-Pirkkala lentokenttä on luonnollinen sijaintipaikka nyt suunnitellun kaltaiselle Tulevaisuuden lentokentälle. Täällä maantie- ja rautatieyhteydet voivat kohdata lentoliikenteen lentoterminaalissa. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Satakunta tarjoavat asukkaiden ja yritystoiminnan puolesta riittävän vahvan perustan Tulevaisuuden lentokentän kehittämiselle. Tulevaisuuden lentokenttä-konsepti on mahdollista toteuttaa juuri täällä suomalaisten ihmisten hyvinvoinnin ja suomalaisen yritystoiminnan edistämiseksi globaalin verkottuneen talouden maailmassa. Toimivat ja yhteenliitetyt rautatie-, maantie- ja lentoliikenneverkot, fyysinen internet, ovat yhä keskeisempi osa alueellista ja kansallista menestystarinaa. Kiitän lämpimästi kaikkia hankkeeseen osallistuneita innostavasta, näkemyksellisestä ja rohkeasta työskentelystä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Tampereen kaupunki, Tampereen Kauppakamari, Pirkanmaan liitto, Tampereen Messut sekä Pirkkalan ja Lempäälän kunnat hankkeen vahvasta tukemisesta. Tampere-Pirkkalan lentokentällä Kari Neilimo vuorineuvos Tampere-Pirkkala-European hankkeen puheenjohtaja 11

12 1. 21st Century Economy an era of fast global connections Are you online?

13 Finland s success is heavily based on high export ratio. The potential of future high-tech industry relies on fast global subcontracting networks. This requires new innovative and customer orientated business models and concepts. 13 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

14 Global subcontracting network of iphone GERMANY receivers KOREA DRMA memory chip, flash memory chip, multi-layer ceramic condensers, battery and A4 processor 12 hrs SWITZERLAND accelerometer & gyroscope chips 13 hrs 12 hrs CHINA Assembly Plant 3 hrs 4 hrs JAPAN electronic compass TAIWAN 1 hr glass display, camera module, touch panels 18 hrs USA GPS, Wi-Fi, bluetooth chips 19 hrs USA Wireless chips No Hi-Tech without Air Traffic! Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 14

15 World air cargo is expected to triple! Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next 15 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

16 One third of the world trade value moves by air. Yet, it is 1% of the weight of the world trade. Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 16

17 billion 13.3 billion World passenger traffic is about to triple! Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next 17 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

18 Air logistics and the new economy are inextricably intertwined. Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 18

19 The World of Physical Internet Are you online?

20 2. Reconnecting Finland by connecting networks!

21 1 st wave rivers Waterways enabled the movement of people and goods. 21 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

22 2 nd wave rail network New railway system connected rivers and created a network Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 22

23 17 international harbors in Finland have been connected to the railway network Tons of cargo milj. 1-2 milj. over 2 milj tons Tons of rail cargo 23 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

24 Yet not a single international airport is connected to the railway network. Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 24

25 Finland has one effective global connection point. But, disconnected from the internal networks of the country. 25 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

26 Still, 2/3 of Finnish GDP is produced outside Helsinki. 2/3 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 26

27 To connect Finland globally, the existing and efficient railway network must be connected to the international air network 27 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

28 P RAIL AIR Fast connections for fast economy!

29 3. AiRRport concept: International terminal in every major Finnish city by 2030

30 = Air + Rail + Road Combining global, national and local networks into one smooth system. 30 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

31 Steps 1) Rethink the terminal 2) Connect the networks 31 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

32 1) Rethink the terminal check-in security retail gates 32 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

33 Step #1 step #1 Reorganizing contemporary terminal to minimize the secured area. Change in progression Change in progression Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

34 Step #2 step #2 Relocating check-ins from the airports to city centers. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Relocating check-ins into all major railway stations and Relocating check/ins into all major using the existing rail network railway stations and using the existing rail network Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

35 Step #3 step #3 Standardizing security time by moving it onto rails. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Integrated scheduled security Integrated scheduled security and shuttle to gates. and shuttle to gates. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

36 Step #4 step #4 From retail area to open platform city. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Open platform for work, living, shopping and culture. Open platform for work, living, shopping and culture. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

37 From existing concept to AiRRport concept Old Expensive terminal relies heavily on public investment and air traffic fees. New Minimizing public investments while creating opportunities for private investments. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

38 Change in income model. From airport dependent income model... OLD TERMINAL... to retail, housing and business financing air traffic operations. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

39 2) Connect the networks AiRRport terminal AiRRport global point Local Road Network National Rail Network Global Air Network Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

40 AiRRport terminal AiRRport terminal Local Road Network National Rail Network AiRRport global point AiRRport terminal Global Air Network AiRRport terminal AiRRport global point AiRRport terminal AiRRport terminal Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

41 3 million people within 2 hour train trip to Tampere-Pirkkala in 2030 Vaasa: 1h 45min Seinäjoki: 1h Jyväskylä: 1h 10min Pori: 1h 20min Turku: 1h 20min Helsinki: 1h 10min 41 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

42 Revitalizing the existing railway stations as gateways to global network Kokkola Jyväskylä Vaasa Tampere Seinäjoki Hämeenlinna Pori Turku Helsinki Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

43 From railway stations to AiRRports 43 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

44 Check-in for luggage and begin your journey. AiRRports as local terminals in the city centers. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

45 Express cargo terminals Goods in and out for international supply chain. From and to local companies. 45 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

46 AiRRport terminal network Helsinki Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

47 Easy, fast and enjoyable journey! Trip Chains from Jyväskylä to London from Jyväskylä to London Jyväskylä AIRRport check-in / baggage drop Tampere-Pirkkala European APM, security check London Gatwick arrival at station train departure train journey arrival at airport city arrival at gate boarding flight departure from Pirkkala flight arrival in Gatwick time 0 0:11 1:43 1:53 2:23 5:23 Jyväskylä railway station commuter train Helsinki-Vantaa check-in / bag drop, security check London Gatwick arrival at station train departure train journey arrival in Tikkurila arrival at terminal arrival at gate boarding flight departure from Vantaa flight arrival in Gatwick time 0 0:08 2:40 2:55 3:35 4:05 7:05 Times averaged over two trip chain scenarios: fast and flexible. 47 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

48 4. Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point

49 4.1 Creating a new global connection point 49 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

50 In the next 30 years, massive infrastructure investments are planned in Pirkanmaa Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 50

51 Because of the central location of Tampere, these investments have the potential to upgrade the whole Finnish transportation network. 51 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland existing highway existing railway planned railway planned highway

52 Creating the connection point Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland existing highway existing railway planned railway planned highway 52

53 Seinäjoki 1h Vaasa 1h45min Kokkola 2h10min Jyväskylä 1h10min Kuopio 2h20min Ylöjärvi Nokia Tampere Pirkkala Kangasala Pori 1h 20min Lempäälä network connected km Turku 1h20min 53 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland Hämeenlinna 35min Helsinki 1h10min

54 Regional Impacts Ylöjärvi and potentials for development Nokia Tampere Pirkkala Kangasala logistics noise art work logistics recreation noise business expo logistics leisure noise logistics noise home noise noise noise logistics living education retail workshop Lempäälä Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 54

55 4.2. The open platform city 55 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

56 New income model other parking concessions advertising air traffic Housing Recreation Workshop work Artleisure Retail business parking concessions advertising air traffic expo Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 56

57 living business Identity / Program logistics culture 57 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

58 Basic components of TPE low-cost terminal slow cargo terminal / logistic centre TPE City Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 58

59 Urban concept of the City 600 m walkable city railway APM central square 59 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

60 Open platform city education raw space expo art education working available for development retail living workshop working warehouse leisure Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 60

61 61 Arrival - Connection point to APM and TPE Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

62 Main square - APM connection point and vibrant city Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 62

63 Main square - Urban life and work in the city 63 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

64 Future AiRRPort Concept Expos - Tampere-Pirkkala and biennales European: The city and the in new the global connection city point for Finland 64

65 65 Low Future Cost AiRRPort Concept Terminal - Tampere-Pirkkala - Straight European: The city from and the new APM global connection to point the for Finland plane

66 TPE City - A Future connection AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala point European: for local, The city and national the new global connection and point global for Finland networks 66

67 5. Tampere-Pirkkala European masterplan: to be continued... Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 67

68 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 68

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Liikkumisoperaattorihaku 2015 Liikkuminen palveluna. Tekes

Liikkumisoperaattorihaku 2015 Liikkuminen palveluna. Tekes Liikkuminen palveluna Tekes 12.1.2015 Customer within The Ecosystem: Integration platform enabling mobility operating system and new services for the customer Telecom Operators Online User Interface Providers

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

Pelletizing trials Autum 2008

Pelletizing trials Autum 2008 Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Elina Koskentalo Finnish Information Society Development Centre, XBRL Finland SCM September 2013 Finland Meeting

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot