Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept"

Transkriptio

1 Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

2

3 Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept

4 Workgroup Kari Neilimo, Vuorineuvos, Professor Toni Virkkunen, CEO Jorma Mäntynen, Professor Jyrki Laiho, Director of Planning Oskari Auvinen, Chief of Staff Timo Nevala, Chief of Planning Jukka Terhonen, Chairman Harri Ojala, Chamber of Commerce Jouni Lehtomaa, Head of Unit Eero Lundén, Architect Jouni Wallander, Researcher Katja Kaartinen, Researcher Elisa Aalto, Researcher

5 Architecture Lundén Architecture - Eero Lundén, Ron Aasholm, Maija Parviainen Garla/Park - Anupama Garla, Jesung Park Research Tampere University of Technology / VERNE University of Tampere Tampere Chamber of Commerce Infrastructure and Transportation Ramboll Finland - Jouni Lehtomaa, Kimmo Heikkilä Branding Hahmo Design Oy Antti Raudaskoski LVM contact person Marko Forsblom, Traffic Counsellor

6 Content 0. FOREWORD Airport concept for future and new economy. Kari Neilimo 1. CONTEXT 21st Century Economy: Are you online? 2. VISION Connecting networks, reconnecting Finland!

7 3. CONCEPT AiRRport concept: International airport in every major Finnish city by PROJECT Tampere-Pirkkala European: new global connection point for Finland

8 Foreword Tampere-Pirkkala-European An airport concept for the future and the new economy The Tampere-Pirkkala-European air traffic development project was launched at the end of This was preceded by a year of discussion concerning the development of Tampere-Pirkkala Airport into a strong domestic and international airport with the specific aim of serving passenger and cargo traffic in Pirkanmaa and the entire western and central region of Finland. Participants in this discussion included representatives of business life, Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, cities and municipalities in the region, universities and regional development organisations, and many private persons. Even at that time, the significance of air traffic to business development opportunities in the international business environment of the new economy was considered a particularly important topic. From the very beginning, the project involved the objective of promoting and improving the operating conditions for business life in a global economy while simultaneously creating well-being for Finnish people. The mayor of Tampere, Timo P. Nieminen, granted initial funding for the project, thus enabling its launch at the beginning of 2013 in cooperation with the municipalities of Pirkkala and Lempäälä. A working group selected to implement the project began its work at the beginning of 2013 Vuorineuvos Kari Neilimo was selected to chair the working group. The members were CEO Toni Virkkunen, Professor Jorma Mäntynen and Researchers Katja Kaartinen and Jouni Wallander from Tampere University of Technology, Development Director Jyrki Laiho, Permanent Secretary Oskari Auvinen, Planning Manager Timo Nevala, Chair Jukka Terhonen and Assistant Manager Harri Ojala from Tampere Chamber of Commerce, Sector Manager Jouni Lehtomaa from Ramboll Oy, and Architect Eero Lunden. The Tampere-Pirkkala- European project had the opportunity to supplement the planning team with international architects Anupama Garla and Jesung Park, who have, for example, been involved in designing Doha s new airport. Information concerning the progress of the project was provided to the following parties: Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, the management of cities and municipalities in the region, members of parliament, the CEO and management of Finavia Oy, and the Ministry of Transport and Communications. During 2013, the Tampere-Pirkkala-European project increasingly developed in the direction of a Future Airport idea. Railway, road and air traffic connections converge 8

9 Esipuhe Tampere-Pirkkala-European Tulevaisuuden ja uuden talouden maailman lentokenttäkonsepti Tampere-Pirkkala-European lentoliikenteen kehittämishanke käynnistyi vuoden 2012 lopulla. Tätä ennen jo vuoden ajan oli käyty keskustelua Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämismahdollisuuksista vahvaksi kansalliseksi ja kansainväliseksi lentokentäksi palvelemaan erityisesti Pirkanmaan sekä koko läntisen ja keskisen Suomen matkustaja- ja tavaraliikennettä. Tätä keskustelua käytiin elinkeinoelämän, Tampereen kauppakamarin, Pirkanmaan liiton, alueen kaupunkien ja kuntien, yliopistojen ja aluekehitysorganisaatioiden sekä monien yksityisten henkilöiden kanssa. Erityisen tärkeänä pidettiin jo tuolloin lentoliikenteen merkitystä yritystoiminnan kehittymismahdollisuuksille uuden talouden kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Hankkeeseen on alusta alkaen liittynyt pyrkimys edistää ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä globaalin talouden maailmassa ja samalla luoda hyvinvointia suomalaisille ihmisille. Tampereen pormestari Timo P. Nieminen myönsi hankkeelle alkurahoituksen ja mahdollisti yhdessä Pirkkalan ja Lempäälän kunnan kanssa hankkeen käynnistämisen vuoden 2013 alussa. Hanketta toteuttamaan valittiin työryhmä, joka järjestäytyi vuoden 2013 alussa. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Kari Neilimo ja jäseniksi toimitusjohtaja Toni Virkkunen, professori Jorma Mäntynen ja tutkijat Katja Kaartinen sekä Jouni Wallander Tampereen teknillisestä yliopistosta, kehitysjohtaja Jyrki Laiho, kansliapäällikkö Oskari Auvinen, suunnittelupäällikkö Timo Nevala, puheenjohtaja Jukka Terhonen ja asiamies Harri Ojala Tampereen Kauppakamarista, toimialapäällikkö Jouni Lehtomaa Ramboll Oy:stä, arkkitehti Eero Lunden. Tampere-Pirkkala-European hankkeeseen oli mahdollisuus saada suunnitteluryhmään mukaan kansainväliset arkkitehdit Anupama Garla ja Jesung Park, jotka ovat olleet mukana myös mm. Dohan uuden lentokentän suunnittelussa. Hankkeen aikana on sen etenemisestä informoitu Tampereen kauppakamaria, Pirkanmaan liittoa, alueen kaupunkien ja kuntien johtoa, kansanedustajia, Finavia Oy:n pääjohtajaa sekä johtoa ja liikenneministeriötä. Tampere-Pirkkala-European hanke kehittyi vuoden 2013 aikana yhä enemmän Tulevaisuuden lentokenttä-konseptin, Future Airport-idean, suuntaan. Tässä uudenlaisessa lentokenttäkonseptissa rautatie-, maantie- ja lentoliikenneyhteydet kohtaavat lentokenttäterminaalissa. Joustavat ja nopeat rautatie- ja maantiereitit kuljettavat ihmiset ja teollisuuden tuotteet suoraan lentoasemalle. Uusi teknologia 9

10 at the airport terminal in this new type of airport concept. Flexible and quick railway and road routes transport people and industrial products directly to the airport. New technology allows passengers to check in for flights at their municipalities and stations of departure. New kinds of baggage cars transport luggage and passengers directly to the airport terminal, where there is modern security check and the departure gates. Shops, restaurants, hotels, logistics areas and residential neighbourhoods are in an airport city, located near but outside the terminal. The airport city services can also be used by people other than passengers. A significant part of the required investments can be made by means of private financing. Perhaps regional actors, the cities, municipalities and companies in the region can even own the airport and develop its functions in a self-directed manner. In Finland, Tampere-Pirkkala Airport is a natural location for a Future Airport of the type now planned. This is a place where roads and railway connections can come together at an air traffic terminal. In terms of population and business, Pirkanmaa, South Ostrobothnia, Central Finland and Satakunta offer a sufficiently strong foundation for developing a Future Airport. This is where the Future Airport concept can be implemented to promote the wellbeing of Finnish people and Finnish business activities in a world characterised by a global and networked economy. Functional and interconnected railway, road and air traffic networks - a physical internet will an increasingly important part of the regional and national success story. I would like to express my gratitude to all those who participated in the project for their inspiring, visionary and bold work. Special thanks go to the City of Tampere, Tampere Chamber of Commerce, Council of Tampere Region, Tampere Trade Fairs Ltd, and the municipalities of Pirkkala and Lempäälä for their strong support of the project. Tampere-Pirkkala Airport, 31 January 2014 Kari Neilimo Vuorineuvos Chair of the Tampere-Pirkkala-European project 10

11 mahdollistaa matkustajien sisäänkirjautumisen lennoille jo lähtöpaikkakunnilla ja asemilla. Uudenlaiset matkatavaravaunut kuljettavat matkatavarat ja matkustajat suoraan lentoterminaaliin, jossa on moderni turvatarkastus ja lentojen lähtöportit. Kaupat, ravintolat, hotellit, logistiikka-alueet ja asuinalueet ovat lentokenttäkaupungissa, airport cityssä, terminaalin läheisyydessä, mutta sen ulkopuolella. Lentokenttäkaupungin palveluja voivat käyttää muutkin ihmiset kuin matkustajat. Merkittävä osa vaadittavista investoinneista voidaan tehdä yksityisen rahoituksen turvin. Ehkä alueelliset toimijat, alueen kaupungit, kunnat ja yritykset, voivat jopa omistaa lentokentän ja kehittää sen toimintoja omaehtoisesti. Suomessa Tampere-Pirkkala lentokenttä on luonnollinen sijaintipaikka nyt suunnitellun kaltaiselle Tulevaisuuden lentokentälle. Täällä maantie- ja rautatieyhteydet voivat kohdata lentoliikenteen lentoterminaalissa. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Satakunta tarjoavat asukkaiden ja yritystoiminnan puolesta riittävän vahvan perustan Tulevaisuuden lentokentän kehittämiselle. Tulevaisuuden lentokenttä-konsepti on mahdollista toteuttaa juuri täällä suomalaisten ihmisten hyvinvoinnin ja suomalaisen yritystoiminnan edistämiseksi globaalin verkottuneen talouden maailmassa. Toimivat ja yhteenliitetyt rautatie-, maantie- ja lentoliikenneverkot, fyysinen internet, ovat yhä keskeisempi osa alueellista ja kansallista menestystarinaa. Kiitän lämpimästi kaikkia hankkeeseen osallistuneita innostavasta, näkemyksellisestä ja rohkeasta työskentelystä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Tampereen kaupunki, Tampereen Kauppakamari, Pirkanmaan liitto, Tampereen Messut sekä Pirkkalan ja Lempäälän kunnat hankkeen vahvasta tukemisesta. Tampere-Pirkkalan lentokentällä Kari Neilimo vuorineuvos Tampere-Pirkkala-European hankkeen puheenjohtaja 11

12 1. 21st Century Economy an era of fast global connections Are you online?

13 Finland s success is heavily based on high export ratio. The potential of future high-tech industry relies on fast global subcontracting networks. This requires new innovative and customer orientated business models and concepts. 13 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

14 Global subcontracting network of iphone GERMANY receivers KOREA DRMA memory chip, flash memory chip, multi-layer ceramic condensers, battery and A4 processor 12 hrs SWITZERLAND accelerometer & gyroscope chips 13 hrs 12 hrs CHINA Assembly Plant 3 hrs 4 hrs JAPAN electronic compass TAIWAN 1 hr glass display, camera module, touch panels 18 hrs USA GPS, Wi-Fi, bluetooth chips 19 hrs USA Wireless chips No Hi-Tech without Air Traffic! Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 14

15 World air cargo is expected to triple! Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next 15 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

16 One third of the world trade value moves by air. Yet, it is 1% of the weight of the world trade. Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 16

17 billion 13.3 billion World passenger traffic is about to triple! Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next 17 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online?

18 Air logistics and the new economy are inextricably intertwined. Source: John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: The Way We ll Live Next Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 18

19 The World of Physical Internet Are you online?

20 2. Reconnecting Finland by connecting networks!

21 1 st wave rivers Waterways enabled the movement of people and goods. 21 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

22 2 nd wave rail network New railway system connected rivers and created a network Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 22

23 17 international harbors in Finland have been connected to the railway network Tons of cargo milj. 1-2 milj. over 2 milj tons Tons of rail cargo 23 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

24 Yet not a single international airport is connected to the railway network. Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 24

25 Finland has one effective global connection point. But, disconnected from the internal networks of the country. 25 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

26 Still, 2/3 of Finnish GDP is produced outside Helsinki. 2/3 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks! 26

27 To connect Finland globally, the existing and efficient railway network must be connected to the international air network 27 Future AiRRPort Concept - Reconnecting Finland by connecting networks!

28 P RAIL AIR Fast connections for fast economy!

29 3. AiRRport concept: International terminal in every major Finnish city by 2030

30 = Air + Rail + Road Combining global, national and local networks into one smooth system. 30 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

31 Steps 1) Rethink the terminal 2) Connect the networks 31 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

32 1) Rethink the terminal check-in security retail gates 32 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

33 Step #1 step #1 Reorganizing contemporary terminal to minimize the secured area. Change in progression Change in progression Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

34 Step #2 step #2 Relocating check-ins from the airports to city centers. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Relocating check-ins into all major railway stations and Relocating check/ins into all major using the existing rail network railway stations and using the existing rail network Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

35 Step #3 step #3 Standardizing security time by moving it onto rails. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Integrated scheduled security Integrated scheduled security and shuttle to gates. and shuttle to gates. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

36 Step #4 step #4 From retail area to open platform city. Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Vaasa Tampere Pori Hämeenlinna Turku Helsinki Open platform for work, living, shopping and culture. Open platform for work, living, shopping and culture. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

37 From existing concept to AiRRport concept Old Expensive terminal relies heavily on public investment and air traffic fees. New Minimizing public investments while creating opportunities for private investments. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

38 Change in income model. From airport dependent income model... OLD TERMINAL... to retail, housing and business financing air traffic operations. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

39 2) Connect the networks AiRRport terminal AiRRport global point Local Road Network National Rail Network Global Air Network Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

40 AiRRport terminal AiRRport terminal Local Road Network National Rail Network AiRRport global point AiRRport terminal Global Air Network AiRRport terminal AiRRport global point AiRRport terminal AiRRport terminal Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

41 3 million people within 2 hour train trip to Tampere-Pirkkala in 2030 Vaasa: 1h 45min Seinäjoki: 1h Jyväskylä: 1h 10min Pori: 1h 20min Turku: 1h 20min Helsinki: 1h 10min 41 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

42 Revitalizing the existing railway stations as gateways to global network Kokkola Jyväskylä Vaasa Tampere Seinäjoki Hämeenlinna Pori Turku Helsinki Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

43 From railway stations to AiRRports 43 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

44 Check-in for luggage and begin your journey. AiRRports as local terminals in the city centers. Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

45 Express cargo terminals Goods in and out for international supply chain. From and to local companies. 45 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

46 AiRRport terminal network Helsinki Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by

47 Easy, fast and enjoyable journey! Trip Chains from Jyväskylä to London from Jyväskylä to London Jyväskylä AIRRport check-in / baggage drop Tampere-Pirkkala European APM, security check London Gatwick arrival at station train departure train journey arrival at airport city arrival at gate boarding flight departure from Pirkkala flight arrival in Gatwick time 0 0:11 1:43 1:53 2:23 5:23 Jyväskylä railway station commuter train Helsinki-Vantaa check-in / bag drop, security check London Gatwick arrival at station train departure train journey arrival in Tikkurila arrival at terminal arrival at gate boarding flight departure from Vantaa flight arrival in Gatwick time 0 0:08 2:40 2:55 3:35 4:05 7:05 Times averaged over two trip chain scenarios: fast and flexible. 47 Future AiRRPort Concept - International terminal in every major Finnish city by 2030

48 4. Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point

49 4.1 Creating a new global connection point 49 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

50 In the next 30 years, massive infrastructure investments are planned in Pirkanmaa Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 50

51 Because of the central location of Tampere, these investments have the potential to upgrade the whole Finnish transportation network. 51 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland existing highway existing railway planned railway planned highway

52 Creating the connection point Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland existing highway existing railway planned railway planned highway 52

53 Seinäjoki 1h Vaasa 1h45min Kokkola 2h10min Jyväskylä 1h10min Kuopio 2h20min Ylöjärvi Nokia Tampere Pirkkala Kangasala Pori 1h 20min Lempäälä network connected km Turku 1h20min 53 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland Hämeenlinna 35min Helsinki 1h10min

54 Regional Impacts Ylöjärvi and potentials for development Nokia Tampere Pirkkala Kangasala logistics noise art work logistics recreation noise business expo logistics leisure noise logistics noise home noise noise noise logistics living education retail workshop Lempäälä Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 54

55 4.2. The open platform city 55 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

56 New income model other parking concessions advertising air traffic Housing Recreation Workshop work Artleisure Retail business parking concessions advertising air traffic expo Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 56

57 living business Identity / Program logistics culture 57 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

58 Basic components of TPE low-cost terminal slow cargo terminal / logistic centre TPE City Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 58

59 Urban concept of the City 600 m walkable city railway APM central square 59 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

60 Open platform city education raw space expo art education working available for development retail living workshop working warehouse leisure Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 60

61 61 Arrival - Connection point to APM and TPE Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

62 Main square - APM connection point and vibrant city Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland 62

63 Main square - Urban life and work in the city 63 Future AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala European: The city and the new global connection point for Finland

64 Future AiRRPort Concept Expos - Tampere-Pirkkala and biennales European: The city and the in new the global connection city point for Finland 64

65 65 Low Future Cost AiRRPort Concept Terminal - Tampere-Pirkkala - Straight European: The city from and the new APM global connection to point the for Finland plane

66 TPE City - A Future connection AiRRPort Concept - Tampere-Pirkkala point European: for local, The city and national the new global connection and point global for Finland networks 66

67 5. Tampere-Pirkkala European masterplan: to be continued... Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 67

68 Future AiRRPort Concept - 21st Century Economy an era of fast global connections. Are you online? 68

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot

messuopas 11.-12.9. Tampereella

messuopas 11.-12.9. Tampereella materia 4 2013 Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla messuopas 11.-12.9. Tampereella Kansainvälinen kaivosteknologian ammattimessutapahtuma. Puhdas vesi on kaivosteollisuuden ja matkailun

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Lighting Technology Degree Program Satu Marttila Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

History and future lines of urbanization process in Finland

History and future lines of urbanization process in Finland Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration History and future lines of urbanization process in Finland Elli Heikkilä and Taru Järvinen Paper presented in 42 nd ERSA-Congress August

Lisätiedot

Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem

Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem August 28 th 2013 Jukka Lintusaari Executive in Residence University of Tampere TAUCHI Research Center Smart Traffic Business Development Chief Operating

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ TAMPEREEN KESKUSTA 2030 CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER. Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, 2015 31.3.

RAKENNETAAN YHDESSÄ TAMPEREEN KESKUSTA 2030 CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER. Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, 2015 31.3. TAMPEREEN KESKUSTA 2030 RAKENNETAAN YHDESSÄ CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, 2015 31.3.2015 TAMPERE 2030. VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

Service Design in Customer Acquisition in the Context of Public Services: Engaging Home Care Customers in Service- Centre Activities

Service Design in Customer Acquisition in the Context of Public Services: Engaging Home Care Customers in Service- Centre Activities Copenhagen Business School 2015 Ms.Soc. Service Management 12.05.15 Service Design in Customer Acquisition in the Context of Public Services: Engaging Home Care Customers in Service- Centre Activities

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices!

Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices! Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices! Kaupunkilaisen arjen logistiikan palvelu Tuup Oy Tuup aims to be internationally significant mobility

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Expertise for Food Innovations

Expertise for Food Innovations MAKUSTELE 2008 0 Silk a Novel Food Marjat ja terveys Berries and Health Uusi elintarvike- asetus raamittaa kehitystyötä Have You Had a Taste of Finland? Expertise for Food Innovations index l index tervehdys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot