Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä"
  • Esa Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai klo Paikka: Vanha kirjastotalo, luentosali, Keskustori 4, Tampere Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere (pj.) (x ) Harri Jokiranta (vpj.) ( ) Anne Astikainen, SOSTE ( x) Jari Turku, Suomen CP-Liitto ry ( ) Alice Backström, Mustasaari (- ) Peter Granholm, Pietarsaari ( x ) Merja Kovasin, THL (x ) Maritta Vuorenmaa, THL ( ) Harri Jokiranta, Seinäjoki ( ) Mikko Komulainen, Lahti ( ) Kristiina Laiho, Pikassos Oy (x ) Juha Luomala, Verso ( ) Arto Rautajoki, SONet Botnia (x ) Erkki Kesti, EPSHP (- ) Sari Mäkinen, Kangasala ( ) Jukka Kentala, Vaasa ( ) Eija Ala-Toppari-Peltola ( ) Jukka Lindberg, Hämeenlinna (x ) Eija Leppänen, Hämeenlinna ( ) Marja-Liisa Lindfors, Riihimäki ( x) Kari Österberg, FSTKY ( ) Vesa Helin, Akaa (x ) Leena Niittymäki, Valkeakoski ( ) Hannu Puolijoki, EPSHP (- ) Johanna Aitamurto, PHSOTEY ( ) Pentti Lampi, PHSOTEY (- ) Maarit Sihvonen, KHSHP (x) Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto (-) avoin Marjatta Aittolahti, Aluehallintovirasto (- ) Juha Mieskolainen, Aluehallintovirasto (x) Maarit Varjonen-Toivonen, PSHP, YLVA ( x) Doris Holmberg-Marttila, PSHP, YLVA ( ) Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto ( -) Anne Vuori, LAMK (x) Leena-Kaisa Nikkarinen (Kaste-ohjelmapäällikkö) (x) Viestintä Tuula Ala-Honkola, Tampere (viestintäpäällikkö) ( ) Hankejohtajat Vuokko Lehtimäki, (Ikäkaste Äldre-Kaste II) ( - ) Seija Junno (Kasperi II) ( x ) Juha Ahonen (Välittäjä 2013) ( -) Erja Oksman (Potku) ( - ) Päivi Krook (SOS) (x ) Päivi Moisio, Ikälaki-pilotti (- ) Kutsutut asiantuntijat Sirpa Kolehmainen, projektienhallintapäällikkö, Tampere ( ) Laura Pekkarinen, Kaste-ohjelmapäällikkö, THL ( ) MUISTIO 1. Kokouksen avaus, osallistujat ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja Taru Kuosmanen: avataan kokous, todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista. Päätösehdotus: Todetaan kokous avatuksi, todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista.

2 MUISTIO 2 (6) Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 2. Edellisen kokouksen muistio Muistio on lähetetty sähköpostitse Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. Päätös: Hyväksyttiin. 3. Ajankohtaista hankevalmistelusta LasSe- ja SOS II valtionavustushakemukset valmisteltiin päättyneeseen hakuun. LasSe-hankesuunnitelmaan tehdään seuraavat tarkennukset: Tampereen ja Oriveden kaupungit ovat muodostaneet yhteistoiminta-alueen Oriveden ja Tampereen kustannusarviot yhdistetään. Hankehakemukseen lisätään Valkeakoski, jossa tehtiin päätös osallistumisesta viime hetkellä. Savonlinnan kaupungin Lassi ja Salla hakemus. Tilanne Leena-Kaisa Nikkarinen: Lassi ja Salla hanke on Savonlinnan kaupungin lastensuojelun kehittämis-hankehakemus, jonka valmistelija on lähettänyt Itä- ja Keski-Suomen alueelliselle ohjelmapäällikölle sen jälkeen, kun hakemus on lähetetty ministeriöön. Hakemusta ei ole käsitelty Itä- ja Keski-Suomen alueellisessa johtoryhmässä. Lassi ja Salla hankesuunnitelma on lähetetty tiedoksi Väli-Suomen alueelliselle johtoryhmälle 9.1. Hakemus liittyy Väli-Suomeen, sillä Lahden kaupunki on ollut mukana hankkeen valmisteluvaiheessa. Lahti ei kuitenkaan ole tehnyt päätöstä hankkeeseen osallistumisesta, vaan jää neuvottelujen jälkeen odottamaan ministeriön lisäohjeita. Kahdesta lastensuojelu-teeman hankkeesta Lahti asettaa Väli-Suomen LasSehankkeen etusijalle. Alueiden ohjelmapäälliköt ovat keskustelleet suunnitelmasta Savonlinnan ja Lahden kaupunkien edustajien sekä hankesuunnitelman valmistelijan kanssa. Keskusteluissa on todettu, että hankesuunnitelma on todettu aiheeltaan ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi, mutta sisällöltään puutteelliseksi ja keskeneräiseksi. Hankkeen valmistelija- ja toimijajoukko on lähinnä järjestösektorilta, jonka kanssa yhteistyöneuvottelut on vielä käymättä. Mukana olevat kaupungit eivät ole riittävästi osallistuneet hankevalmisteluun. Suunnitelman tekemisessä ei ole hyödynnetty sosiaalialan osaamiskeskusten asiantuntemusta ja verkostoja. Keskustelussa Merja Kovasin (THL) muistutti hankehakemusten käsittelystä yleisesti, että THL:n ja STM:n asiantuntija-arviointikriteerit ovat tiukat. Hankesuunnitelmissa tulee käyttää täsmällisiä ilmaisuja ja konkreettisia esimerkkejä. Jatkohankkeissa pitää mainita alkuhankkeen saavutuksia ja tuloksia, joiden vuoksi toimintaa kannattaa jatkaa.

3 MUISTIO 3 (6) Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin LasSe- ja SOS II valtionavustushakemusten tilanne tiedoksi. Savonlinnan Lassi ja Salla hankesuunnitelmasta todettiin, että sen valmistelu ei ole toteutunut Kaste-ohjelman hakumenettelyohjeiden mukaisesti, eikä Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä puolla hanketta. 4. Hankkeiden toimintaraportit Hankejohtajat ovat toimittaneet kokoukseen kirjalliset toimintaraportit (liitteenä). Kokouksessa paikalla olleet hankejohtajat Päivi Krook ja Seija Junno sekä TerPS2- hanketta koordinoiva Maarit Varjonen-Toivonen antoivat lyhyet suulliset tiedonannot hankkeistaan, muihin tutustuttiin kirjallisesti. Päivi Krook: SOS Minna-Kaisa Järvinen: Ikäkaste Äldre-Kaste II (Vuokko Lehtimäki sairauslomalla) Seija Junno: Kasperi II Juha Ahonen: Välittäjä 2013 Erja Oksman: Potku II Päivi Moisio: Ikälain pilotointi osahanke Maarit Varjonen-Toivonen: TerPS2/Pirkanmaan osahanke Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi. Lisäksi päätettiin kutsua Ikälain pilotointi osahankkeen projektipäällikkö Päivi Moisio seuraavaan kokoukseen kertomaan osahankkeesta. 6. Alueellisten johtoryhmien toimintamääräraha ja sen kohdentaminen Väli- Suomen alueella Leena-Kaisa Nikkarinen esitteli suunnitelmaa toimintamäärärahan käytöstä. Vuonna 2012 käytössä on ollut euroa, josta käytettiin euroa ns. perustoimintaan eli ohjelmapäällikön palkka-, matka- ym. kustannuksiin, viestintään, aluejoryn kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Vuonna 2013 toimintamääräraha on euroa. Arvioitiin, että toimintamääräraha riittää hyvin ja mahdollistaa nykyistä laajemman toiminnan. Päätettiin, että toimintamäärärahaa käytetään aikaisempina vuosina vakiintuneeseen toimintaan: - Aluejoryn kokoukset 2-3 kertaa keväällä ja 2-3 kertaa syksyllä - Kaksipäiväinen työkokous pidetään entiseen tapaan keväällä ja tänä vuonna myös syksyllä Viestintä: - Alueellinen yleisesite tehdään

4 MUISTIO 4 (6) - Parhaat käytännöt käännätetään syksyllä (ruotsi-suomi ja suomiruotsi) - Järjestetään Kastehelmimarkkinat yksipäiväisenä tapahtumana syyskuun loppupuolella (Tampere-talosta Rondo-sali varattuna 25.9.) - Hankkeet osallistuvat yhteisellä osastolla Terve-SOS messuille Turussa Markkinointituotteena löylyntuoksupussit - Maakuntakohtaisia hanke-esitteitä ei tehdä tänä vuonna, koska monet hankkeet alkavat lopettaa toimintaa jo kesän aikana. - Hankkeet järjestävät omat loppuseminaarit itse. Alueelliseen toimeenpanoon liittyvät työkokoukset ja seminaarit: - Kaste-tietouden lisääminen kunnissa on tärkeää. Tätä varten tarvitaan erilaisia alueellisia ja paikallisia työkokouksia, vertaisoppimista, benchmarkingia ja dialogia, jotta hyvät käytännöt saadaan juurtumaan ja leviämään. Tilaisuuksien järjestämisessä Pikassos ja muut osaamiskeskukset, Soste ja Innokylä sekä ohjelmapäällikkö tekevät yhteistyötä. - Ehdotettiin alueellista Innokylä-koulutusta tai käytännön työseminaareja. - Tarvitaan sote-kokonaiskuvan hahmottamista sekä uusia palvelu- ja kehittämiskonsepteja, joiden kehittämiseksi ehdotettiin ulkomaisten kouluttajien kutsumista syksyllä pidettävään alueellisen johtoryhmän työkokoukseen. Asiaa valmistelevat seuraavaan kokoukseen Jukka Lindberg, Peter Granholm, Arto Rautajoki ja ohjelmapäällikkö. 7. Uusien hankkeiden valmistelu Teemallinen kehittämishanke: Kristiina Laiho esitteli hankejohtajien kanssa ideoitua teemallista kehittämishanketta. Lähtökohtana on asiakasprosessi, joka on jaettu kolmeen ryhmään (itsepalvelut ja ennalta ehkäisevät toimet, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet peruspalveluissa tai yhteistyössä erityispalvelujen kanssa sekä erityispalvelut tai erityistä osaamista vaativat palvelut). Näiden sisällä voidaan valita ikäryhmittäin, kohderyhmittäin, uudet palvelukonseptit tai tietohallinto ja tietojohtaminen. Läpäisevät teemat ovat osallisuus, asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus. Väli-Suomen alueella on totuttu tekemään asioita yhdessä. Teemallisen hankkeen ideointi on kuitenkin vaikeaa. Valmistelun aikana esille nousseita kysymyksiä ovat mm. mikä on osaohjelmien suhde teemallisiin hankkeisiin, palataanko nykyistä pienempiin hankkeisiin ja miten ne organisoidaan ja miten niiden hallinnointi järjestetään. Hankkeen rajaamiseksi on pohdittava, onko se juurruttamista tai levittämistä, pilotointia tai kehittämistä kokeilemalla.

5 MUISTIO 5 (6) Hankkeeseen tulisi voida kytkeä tulevaisuudennäkymät: millaisiksi asiakasprosesseja tulisi kehittää, mihin suuntaan nyt ollaan menossa ja onko suunta tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmastakin oikea. Tarvitaan isoja teemakokonaisuuksia ja uusia konsepteja, asiakassegmentointia tai profilointia, toimivia asiakasprosesseja ja vaikuttavuutta. Vanhuspalvelulain toimeenpanon valtionavustusten haku: Leena-Kaisa Nikkarinen muistutti, että vanhuspalvelulain toimeenpanoon kohdennettavien valtionavustusten haku päättyy Erillinen ohje on lähetetty viikolla 4. Hakijoina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät tai kunnat yhdessä, isoja hankkeita toivotaan. On todennäköistä, että kovin monen kunnan yhteisiin neuvotteluihin kesken ei ole mahdollisuutta kiireisen aikataulun vuoksi, vaan hakemuksista tulee pieniä. Esille nousi kysymys, mikä on alueellisen johtoryhmän tehtävä erillishakuihin valmisteltavien hakemusten käsittelyssä ja miten hankkeita koordinoidaan. Hankkeiden hallinnointia koskevat kysymykset: Hankkeiden hallinnointiohjeisiin on tehty muutoksia viime vuonna kirjanpitolautakunnan helmikuussa antaman lausunnon jälkeen. Ministeriö lähetti kirjanpitoa ja hallinnointia koskevan ohjeen ja siihen liittyvän tarkennuksen Ohjeet ovat herättäneet epätietoisuutta, onko Tampereen kaupungin muutettava hallinnointikäytäntöä. Tätä selvitetään Avin kanssa helmikuussa. Ellei hankkeiden hallinnointia voi jatkaa osahankemuotoisena, nykyisten laajuiset hankkeet eivät enää ole hallinnoijan näkökulmasta mahdollisia. Jo nyt hallinnointi koetaan monessa kunnassa raskaaksi. Päätös: Jatketaan teemallisen hankesuunnitelman valmistelua seuraavaan kokoukseen. Merkitään vanhuspalvelulain toimeenpanon edistämisen valtionavustushaku sekä hankkeiden hallinnointia koskevat kysymykset tiedoksi. 8. Palvelurakenteen selvitys Taru Kuosmanen kertoi palvelurakenteen selvitystyöryhmän työn etenemisestä (esitykset liitteenä). Työryhmän työskentely on edennyt aikataulun mukaisesti ja hyvässä hengessä. Jokaisella yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on kolmehenkinen työryhmä ja kolme asiantuntijasihteeriä sekä tekninen sihteeri. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöt ovat sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen (Pshp), tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen (Tampereen kaupunki) sekä johtava ylilääkäri Tiina Perä (Seinäjoen terveyskeskus). Erityisvastuualueeseen kuuluu neljä maakuntaa ja neljä sairaanhoitopiiriä. Viiden työryhmän yhteinen lausunto julkistetaan

6 MUISTIO 6 (6) Sote-palvelurakenteen uudistamisessa keskeiset periaatteet ovat palveluiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdenvertaisesti koko maassa. Päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on perustasolla, jota tukee erityisvastuutaso. Toimijat tekevät yhteistyötä erityisvastuualueittain sekä erva-tason kanssa. Kunnallisten sotetoimijoiden ja palvelujärjestelmän ohjaus määritellään uudistuksessa uudelleen. Sote-uudistus tukee kuntarakenteen muutosta. Tavoitteena on kaksiportainen järjestelmä. Peruslinjaus on, että sote-järjestämis- ja rahoitusvastuu säilyy kunnilla. Vaihtoehtoina ovat vahva peruskunta tai toissijaisesti sote-alue vastuukuntamallin mukaisesti (toissijaisesti kuntayhtymän mukaisesti). Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9. Muut esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut. 10. Seuraavat kokoukset klo Tampereella Seinäjoki II Leena-Kaisa Nikkarinen: Seinäjoki II -valmistelu. Kokouspaikka on Leirikeskus Lankari Nurmossa, jossa myös yövytään. Alustavan aikataulun mukaan kokoonnutaan aamupäivän aikana (juna-aikataulujen mukaan, tarvittaessa bussikuljetus Seinäjoen asemalta), työskennellään pitkä iltapäivä. Torstaiksi on lähetetty alustava kutsu osaohjelmien vastuuhenkilöille, ja mikäli toteutuu, ohjelman voisi koota osaohjelmien ympärille. Illan ohjelma on toiminnallista tekemistä. Perjantaina työskennellään alueellisen toimeenpanosuunnitelman ja hankeasioiden parissa aamusta iltapäiväkahviin asti, jonka jälkeen kotiinlähtö (tarvittaessa bussikuljetus asemalle). 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä ASIALISTA 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai 20.3.2014 klo 12.30 15.00 Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, Neuvotteluhuone 2, 6.kerros Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 AIKA 30.01.2014 klo 18:00 20:20 PAIKKA OSALLISTUJAT Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.html)

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 Aika: torstai 11.03.2010 klo 18.00-20:25 Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, valtuustosali Ohjausryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE

ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE 1. Taustaa 2. Työryhmän työskentely 3. Alueellisen päivystysyksikön tehtävät ja organisaatio 3.1. Tehtävät 3.2. Toiminta-aika, toimitilat ja

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot

Potilasturvallisuudesta 12 20

Potilasturvallisuudesta 12 20 Terveysalan ammattilehti 3/2013 Potilasturvallisuudesta 12 20 Kuntoutusta 24-29 Vanhusten hoidosta 30 39 UUTUUS SFINXiä täydentävä sovellus PHARAO on suunniteltu potilaan lääkehoidon haittojen arviointiin.

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 14.3.2012 klo 9.00 12.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Ahonen, Airi X Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hård-Janhonen,

Lisätiedot