Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä"

Transkriptio

1 ASIALISTA 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai klo Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, Neuvotteluhuone 2, 6.kerros Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere (pj.) ( x) Harri Jokiranta, Seinäjoki (vpj.) ( x) Anne Astikainen, SOSTE (x ) Jari Turku, Suomen CP-Liitto ry ( ) Alice Backström, Mustasaari (- ) Peter Granholm, Pietarsaari ( x) Merja Kovasin, THL (x ) Maritta Vuorenmaa, THL (x ) Ulla Sepponen, Lahti (- ) Mikko Komulainen, Lahti ( ) Kristiina Laiho, Pikassos Oy ( ) Juha Luomala, Verso (x ) Arto Rautajoki, SONet Botnia (- ) Erkki Kesti, EPSHP ( x) Sari Mäkinen, Kangasala ( ) Jukka Kentala, Vaasa ( ) Eija Ala-Toppari-Peltola, Kaksineuvoinen ( ) Jukka Lindberg, Hämeenlinna (x ) Eija Leppänen, Hämeenlinna ( ) Päivi Hiltunen, Nastola (x ) Kari Österberg, FSTKY ( ) Vesa Helin, Lempäälä ( ) Leena Niittymäki, Valkeakoski ( ) Hannu Puolijoki, EPSHP (- ) Johanna Aitamurto, PHSOTEY ( ) Pentti Lampi, PHSOTEY (x ) Maarit Sihvonen, KHSHP ( ) Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto (x ) Eeva Halme, Nokia ( ) Marjatta Aittolahti, Aluehallintovirasto (x ) Juha Mieskolainen, Aluehallintovirasto ( ) Maarit Varjonen-Toivonen, PSHP, PETE ( ) Doris Holmberg-Marttila, PSHP, PETE ( ) Anne Vuori, LAMK (- ) Tarja Rautsiala, Oiva peruspalvelulaitos ( ) Leena-Kaisa Nikkarinen (Kaste-ohjelmapäällikkö) ( x) Hankejohtajat Erja Oksman (Potku2) (x ) Päivi Krook (SOS II) (- ) Tytti Rantanen (LasSe) (- ) Kutsutut asiantuntijat Risto Mäkinen, toimitusjohtaja, Hämeenlinnan Terveyspalvelut (kohta 5) (x ) Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP (x ) Suna Saadetdin, palvelupäällikkö, Hämeenlinnan Terveyspalvelut (kohta 5)(x) MUISTIO 1. Kokouksen avaus, osallistujat ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja Taru Kuosmanen: avataan kokous, todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista. Päätösehdotus: Todetaan kokous avatuksi, todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista. Päätös: Käsitellään asialistan asiat, mutta hankevalmisteluasiat vasta kokouksen lopussa ja tehdään yhteenveto jatkotoimenpiteistä. 2. Edellisen kokouksen muistio Muistio kokouksesta on lähetetty liitteineen sähköpostitse Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. Päätös: Hyväksytään muistio.

2 ASIALISTA 2 (6) 3. Hankejohtajien raportit Erja Oksman: Potku2 Päivi Krook: SOS II Tytti Rantanen: LasSe Maarit Varjonen-Toivonen: TerPS2 Väli-Suomen osahanke Hankejohtajista Päivi Krook ja Tytti Rantanen eivät olleet kokouksessa. SOS II ja LasSe raportit ovat muistion liitteenä, ja ne käytiin lyhyesti läpi. Maarit Varjonen- Toivonen ei myöskään ehtinyt kokoukseen, eikä raporttia ole tällä kertaa pyydetty häneltä. Erja Oksmanin Potku2 -raportti on muistion liitteenä. Keskusteltiin raporteista. Potku2 -hankkeen yhteydessä todettiin, että tarvitaan kansallisia linjauksia siitä, miten kootaan perusterveydenhuollon kansallinen kuva. Tehtävä on laaja. Johtamisen osaamisen tukemisen lisäksi kehittämisessä tarvitaan monirahoitteista yhteistyötä, jota Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä on tavoitellut alueellisessa toimeenpanosuunnitelmassa (kuvio alla). Tarvitaan konkreettisia tavoitteita ja tekemistä. Potkussa konkreettinen työ tehdään terveyskeskuksissa. Esimerkkinä nostettiin terveys- ja hoitosuunnitelman vieminen eteenpäin. SOSII -hankkeelta toivotaan nykyistä enemmän tiedottamista ja toiminnasta sekä tuloksista konkreettisia esimerkkejä. LasSe hankkeesta mainittiin, että siinä varsinainen kehittämistyö tehdään kunnissa ja LasSe-koordinaattorit käyvät niissä tukemassa työtä. Myös tutkimuksen todettiin kytkeytyvän hyvin tähän hankkeeseen. Lisäksi puhuttiin järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Yleensä verkostojen kanssa keskustelulle ei ole valmistelussa aikaa. On kuitenkin saatu hyviä kokemuksia siitä, että hanketta on valmisteltu yhdessä järjestöjen kanssa. Esimerkkinä mainittiin Tekesin rahoittama Kurkiaura-hanke.

3 ASIALISTA 3 (6) Päätösesitys: Merkitään hankeraportit tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi. 4. Ajankohtaista Kaste-ohjelman toimeenpanoryhmästä Leena-Kaisa kertoi pidetystä suppean toimeenpanoryhmän kokouksesta, jossa käytiin läpi osaohjelmat I ja IV. Esitys on muistion liitteenä. Osaohjelmassa I (Riskiryhmille osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä) on toteutunut THL:n ja alueiden yhteistyönä jokaisella Kaste-alueella kokemusasiantuntijuustyöpajat. Niiden tarkoituksena oli koota tietoa kokemusasiantuntijuudesta. Jokaisesta työpajasta on koostettu raportit, jotka voi pyytää Leena-Kaisalta. Väli-Suomen työpajaan osallistui yli 20 kokemusasiantuntijuuden parissa työskentelevää. Ensi syksynä järjestetään valtakunnallinen työpaja. Osaohjelma IV:n (palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan) uudet vastuuhenkilöt ovat Anu Muuri, THL (johtaja), Ritva Salmi, THL (vastaava koordinaattori), Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Päivi Voutilainen, STM (strategiset vastuuhenkilöt). Kaste-ohjelman loppukauden kaksi painotusta ovat a) terveyskeskusten hyvien käytäntöjen levittäminen sekä b) toiminnallinen integraatio.

4 ASIALISTA 4 (6) Leena-Kaisa kertasi terveydenhuollon hyvien käytäntöjen levittämisen kansallisen suunnitelman (muistion liitteenä). Alkuvaiheessa Kuntaliitto toimii työryhmän koollekutsujana, kunnes kansallinen koordinaattori pääsee aloittamaan. Aluejory pitää terveyskeskusten hyvien käytäntöjen levittämisen kansallista koordinointia tärkeänä, jotta saadaan koottua kokonaiskuva perusterveydenhuollosta. Työn aloittamisessa keskeisenä tiedonlähteenä suunnitelmassa on kysely terveyskeskuksille, jonka tarkoituksena on koota tietoa siitä, mitä hyviä käytäntöjä on jo olemassa ja millaista konkreettista kehittämistä ja työkaluja terveyskeskuksissa tarvitaan. Aluejory muistuttaa työryhmää, että sen on vielä tarkennettava ja konkretisoitava kyselyn tarkoitusta ja sisältöä yhdessä THL:n, pete-yksiköiden ja Kuntaliiton kanssa. Sote-järjestämislaki tähtää hallinnolliseen integraatioon, minkä rinnalla tarvitaan myös toiminnallista integraatiota sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalvelujen välillä. Vuonna 2014 alkaa kaksi integraatiohanketta, jotka saavat rahoitusta Kaste-ohjelmasta. Nämä hankkeet ja kaikilta alueilta kiinnostuneita kaupunkeja, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä kootaan yhteen yhteiseksi kehittämisverkostoksi, jonka STM ja muut kansalliset toimijat verkostoivat yhteen ja antavat asiantuntijatukea. STM pyytää alueellisilta johtoryhmiltä ehdotuksia mukaan otettavista integraation kehittämisprosesseista. Alueellinen johtoryhmä totesi, että tämä ajatus kehittämisen tukemisesta on samankaltainen kuin Muutoksen tuki hankkeessa oli: kunnat kehittävät itse muutosprosessejaan, hanke olisi antanut niille asiantuntijatukea prosesseista ja kuntakumppaneista muodostettavissa ryppäissä ja verkostoissa. Kysyttiin, mikä on kunnissa soten suhde muihin kunnan hallinnollisiin rakenteisiin. Juuri nyt ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, joka vaihtuu lähes viikoittain. Keskustelun yhteydessä Merja Kovasin mainitsi, että THL:n julkaisu Soteuudistusten vaikutusten ennakkoarviointi luovutetaan ministeriössä Linkki julkaisuun 1.pdf?sequence=1 5. Keskustelu Väli-Suomessa valmistelussa olevista hankkeista Keskusteltiin Muutoksen tuki hankkeesta saadusta palautteesta, jota Leena-Kaisa oli selvitellyt. Pyydetty palautekeskustelu hakemuksen arvioineiden asiantuntijoiden kanssa ei ole vielä toteutunut. Hakemus oli kohdistettu osaohjelmiin IV ja VI, joista ensin mainitussa oli tapahtunut henkilövaihdoksia, mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että suunnitelma ei ole avautunut riittävästi. Matti Rekiaro esitteli lyhyesti Murros hankesuunnitelman (esitys muistion liitteenä). Hankkeen taustalla on Potkussa tehty hyvä työ sekä aktiivinen ja innostunut Väli- Suomen kehittäjäverkosto. Tavoitteita ovat yhteistyön jatkaminen ja yhteisten käytäntöjen levittäminen ja yhteisöllisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen mm. hyödyntämällä järjestöjen osaamista ja voimavaroja. Risto Mäkinen ja Suna Saadetdin esittelivät Avosairaanhoito 2.0 suunnitelman (esitys muistion liitteenä). Tavoitteena on vaikuttavuuden, tuottavuuden ja saatavuuden paraneminen mm. integroimalla palveluita, kohdentamalla niitä oikeille asiakasryhmille, tehostamalla tietojärjestelmien käyttöä sekä palvelumuotoilulla.

5 ASIALISTA 5 (6) Puheenjohtaja kertoi lisäksi, että Tampereella on juuri ollut neuvottelut Avosairaanhoito 2.0 ja Tekes-rahoitteisen, Pirkanmaan Sydänpiiri ry:n koordinoiman Kurkiaura hankkeen kanssa. Kurkiauran jatkoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on aikeena valmistella oma, Murroksen kanssa rinnakkainen hanke. Näissä kaikissa kolmessa on hyviä ja tärkeitä tavoitteita, jotka ovat myös kansallisen levittämissuunnitelman mukaisia. Aluejohtoryhmä totesi yksimielisesti, että todennäköisesti kaikki kolme hanketta eivät tule saamaan valtionavustusta. Suunnitelmissa on paljon päällekkäistä. On tarkoituksenmukaista, että hankkeiden valmistelijat kirjoittavat ja koordinoivat Murros -, Kurkiaura - ja Avosairaanhoito suunnitelmat yhteen Väli-Suomen hakemukseen, jota voi hyödyntää haettaessa monirahoitteista tulevaisuuteen suuntaavaa kokonaisuutta. Hakemukseen on syytä avata myös suunnitelman taustaa. Päätösesitys: Merkitään keskustelun jälkeen tehdyt päätökset tiedoksi. Päätös: Päätettiin, että Muutoksen tuki hankevalmistelua ei jatketa. Päätettiin, että Väli-Suomen alueelta lähtee päättyvään hakuun yksi hakemus, jossa on yhteinen osio sekä erilaisia painotuksia (Murros, Kurkiaura ja Avosairaanhoito 2.0). Luonnosta valmistellaan eteenpäin aluejoryn pidettävään kokoukseen. Ehdotetaan, että Pshp:n peteyksikkö koordinoi valmistelua Finn-Medin tuella. Sovitaan, että kirjoittamisesta vastaavat Matti Rekiaro (Murros), Risto Mäkinen ja Suna Saadetdin (Avosairaanhoito 2.0), Kristiina Laiho (sosiaalihuollon rajapinta), Mika Vuori ja Sari Torkkeli (Kurkiaura). Valmistelussa tarvittavien työkokouksien järjestämiseen voi käyttää alueellisen johtoryhmän toimeenpanomäärärahaa, ei kuitenkaan suunnitelman kirjoittamiseen. 6. Alueellisen toimeenpanomäärärahan käyttösuunnitelma Päätösesitys: Hyväksytään käyttösuunnitelma (muistin liitteenä). Päätös: Hyväksytään. 7. Muut asiat - Peruspalveluministeri Susanna Huovisen Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne aluekierros. Väli-Suomen tilaisuus on Tampere-talossa. - Muut esille tulevat asiat: Leena-Kaisa Nikkarisen sairausloman ajaksi keväällä järjestellään sijaista. Puheenjohtaja Taru Kuosmanen on vuorotteluvapaalla Seuraavan kokouksen puheenjohtajana toimii Harri Jokiranta. Päätösesitys: Merkitään muut asiat tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi

6 ASIALISTA 6 (6) 8. Seuraavat kokoukset Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat: Väli-Suomen aluejoryn kehittämispäivät (Vaasa II) ehdotetaan vaihdettavaksi tavalliseksi aluejoryn kokoukseksi ja kehittämispäivät siirrettäväksi elokuulle. Pidetään seuraava kokous Tampereella klo ja lounas ennen sitä. Vaasa II perutaan ja kehittämispäivä toteutetaan yksipäiväisenä työkokouksena Tampereella klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (7) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 20.2.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika pe 15.3.2013 klo 9-11.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Timo Itäpuisto, Koske Eeva Määttä, Joutsa

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Terhi Holmström johtava lääkäri Euran terveyskeskus varalla Mari Siitari-Mattila johtava ylilääkäri Rauman terveyskeskus

Terhi Holmström johtava lääkäri Euran terveyskeskus varalla Mari Siitari-Mattila johtava ylilääkäri Rauman terveyskeskus SATSHP VSSHP Perusterveyden huollon yksikkö Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2014 Aika: 29.09.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Videoneuvottelu TYKS rakennus 11, 4. krs nh Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 14.3.2012 klo 9.00 12.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Ahonen, Airi X Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hård-Janhonen,

Lisätiedot

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika 17.12.2012 klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi 15.6.2009 1 (6) HaiPro:n kehittämisen ohjausryhmän kokous 3/2009 pidettiin torstaina 11.6.2009 klo 10.30 14.30 Tecnopolis-talossa Start up Centerissä, Hiilikatu 3, Helsinki. Kokouksessa olivat paikalla

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6)

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6) 10.1.2013 1(6) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 Aika 26.1.2013 klo 10:53 15:40 Paikka Läsnä SPEK Pasila Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi Samuel Siliin, Etelä-Suomi Veli Lampela,

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 AIKA 30.01.2014 klo 18:00 20:20 PAIKKA OSALLISTUJAT Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.html)

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot