21. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Sisältö. Kliininen kemisti, oletko EU-kelpoinen? Aimo Harmoinen... 75

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Sisältö. Kliininen kemisti, oletko EU-kelpoinen? Aimo Harmoinen... 75"

Transkriptio

1 4 2004

2

3 21. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry ISSN Kansi: ORION DIAGNOSTICA Lisätietoja QuikRead-tuotteista: Katja Laitinen, tuotepäällikkö, puh Päätoimittajat: Marjaana Ellfolk Yhtyneet Laboratoriot Oy Höyläämötie 14, Helsinki puh sähköposti yhtyneetlaboratoriot.fi Henrik Alfthan HYKS-Laboratoriodiagnostiikka Naistenklinikka Haartmaninkatu 2, Helsinki puh sähköposti Toimituskunta: Aimo Harmoinen (015) Pertti Koskinen (02) Timo Kouri (08) Päivi Laitinen (08) Aila Leino (02) Outi Malminiemi (03) Tiina Mäki (09) Ilkka Penttilä (040) Kari Savolainen (017) Ursula Turpeinen (09) Ilmoitukset: Aimo Harmoinen (015) , , fax (015) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Jaana Ikonen-Toivanen (016) , fax (016) Kongressikalenteri: Ilkka Penttilä , fax (017) Tilaushinta: 30 Julkaisija: Suomen kliinisen kemian yhdistys r.y., Föreningen för klinisk kemi i Finland r.f. Kirjapaino: Esa Print, Tampere Puh: (03) , Fax: (03) Sisältö Kliininen kemisti, oletko EU-kelpoinen? Aimo Harmoinen Cell Dyn 1800 verisolulaskijan koestus Reijo Ryhänen ja Jouni Sallinen Vaskuliittien laboratoriodiagnostiikasta Kari K. Eklund Väitöskirja Seerumin sialihappomäärityksen käyttö kliinisessä työssä Jarkko Romppanen Sihteerin palsta Kongressikalenteri TMI LEHTIAPU/ESA PRINT, TAMPERE Tampere 2004

4

5 pääkirjoitus Kliininen kemisti, oletko EU-kelpoinen? Euroopan Unionin perusperiaatteita ovat tavaroiden ja henkilöiden vapaa liikkuminen unionin alueella. Työvoiman liikkuvuutta vaikeuttaa käytännössä kuitenkin yhtenäisten pätevyysvaatimusten puuttuminen useimmilta ammattialoilta. Kun ammattinimikkeitä on kymmeniä ellei satoja, niin direktiivin laatiminen jokaiselle ammattinimikkeelle on ylivoimainen tehtävä. Ehdotus Proposal for a Directive on the Recognition of Professional Qualifications of the European Parliament and the Council sisältää järjestelmän nimeltä Common Platform. Tämän järjestelmän idea on, ettei jokaiselle ammatille luoda omaa direktiiviä, vaan tämän direktiivin puitteissa yksittäinen ammattikunta määrittelee koulutuksen tason, työharjoittelumäärän ja laadun, minkä jälkeen kyseistä ammattia voi EU:n alueella harjoittaa. Eri valtioiden järjestöjen pitää keskenään vastavuoroisesti sopia, että kunkin maan koulutus vastaa yhteisesti sovittua tasoa. Ehdotus on saanut hyvän vastaanoton Euroopan parlamentista ja toivon mukaan direktiivi hyväksytään lopullisessa muodossaan vielä tämän vuoden aikana. EC4-rekisteri, jota on pidetty vuodesta 1998, täyttää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean mielestä erinomaisesti ne keskeiset periaatteet, joihin Common Platform perustuu. Suomessa sekä laboratoriolääkäreiden että sairaalakemistien pätevyysvaatimukset täyttävät rekisteröitymiseen vaadittavan koulutus- ja kokemustason. Suomalaisia alan ammattilaisia onkin kuulunut rekisteriin sen perustamisesta lähtien. Tällä hetkellä rekisterissä on yli 1600 spesialistia, joista suomalaisia 71. Direktiivi tulee, oletko valmis? Kelpoisuusehdot voit tarkistaa osoitteesta Sieltä löydät runsaasti tietoa siitä, mikä EC4 on, mitä se tekee ja miksi rekisteriin kannattaa liittyä. Samasta osoitteesta löydät myös hakemuskaavakkeen ja menettelyohjeet hakemuksen jättämiseksi rekisteröintiä varten. Rekisteröinti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se pitää uusia. Koska direktiivin kohtalo ratkeaa aivan lähitulevaisuudessa, rekisterin johto on päättänyt, että ennen vuotta 2000 rekisteriin liittyneiden jäsenyys on voimassa ilman uutta hakemusta vuoteen 2005 saakka. AIMO HARMOINEN kansallisen EC4-toimikunnan sihteeri 75

6 Cell Dyn 1800 verisolulaskijan koestus Reijo Ryhänen ja Jouni Sallinen Yhteenveto Cell Dyn 1800 on uusi automaattinen hematologian analysaattori, josta saadaan tulokset verenkuvan 18 eri parametrille. Laitteen kapasiteetti on 60 testiä tunnissa. Analysaattori on kooltaan edeltäjäänsä pienempi ja tarjoaa muitakin parannuksia, kuten suuremman potilastulostiedoston, viivakoodinlukijan ja syanidittoman lyysireagenssin. Laite evaluoitiin vertaamalla sen tuloksia Cell Dyn 1600 CS:n ja Cell Dyn 3500 SL:n vastaaviin tuloksiin. Lisäksi tutkittiin tulosten toistettavuus ja siirtymävirhe. Cell Dyn 1800:n tulokset korreloivat erinomaisesti (r>0.976) Cell Dyn 3500:n tuloksiin seuraavien parametrien kohdalla: kokonaisvalkosolut, erytrosyytit, hemoglobiini, MCV ja trombosyytit. Valkosoluista lymfosyytit ja granulosyytit korreloivat erinomaisesti Cell Dyn 1600 CS:n (r>0.984) ja Cell Dyn 3500 SL:n (r>0.977) antamiin tuloksiin. Sitä vastoin valkosoluista ns. keskisolut korreloivat heikommin. Cell Dyn 1800:n tuloksissa ei ollut huomattavaa siirtymävirhettä. Toistettavuustulokset olivat hyviä eli totaali CV% oli alle 6 %. Saadut tulokset osoittivat, että Cell Dyn 1800 toimii erinomaisesti ja sopii rutiinikäyttöön pieniin laboratorioihin sekä varalaitteeksi tai päivystyslaitteeksi keskikokoisiin laboratorioihin. Abstract Cell Dyn 1800 is a new automated hematology analyser that provides an 18-parameter blood count. The capacity is 60 tests per hour. The instrument is smaller than its predecessor and offers a variety of enhanced features, including increased patient data storage, availability of a bar code reader, and a cyanide-free reagent system. The analyser was evaluated by comparing results obtained from the Cell Dyn 1600 CS and the Cell Dyn 3500 SL. The Cell Dyn 1800 results showed excellent correlation (r>0.976) compared to Cell Dyn 3500 SL with the following parameters: white blood cells, red blood cells, haemoglobin, mean corpuscular volume and platelets. The Cell Dyn 1800 lymphocyte and granulocyte cell count also showed excellent correlation with the results of the Cell Dyn 1600 CS (r>0.984) and Cell Dyn 3500 SL (r>0.977). In contrast, mid-cell fraction showed poorer correlation with the corres-ponding results in the Cell Dyn The results of the Cell Dyn 1800 demonstrated minimal carryover. Precision was generally acceptable for all CBC parameters (CV<6%). The results show the excellent performance of the Cell Dyn The instrument can be recommended for routine use in small laboratories and as a back-up or emergency analyser in medium sized laboratories. Johdanto Cell-Dyn solulaskija (Abbott Diagnostics, USA) on kapasiteetiltaan pieneen kliiniseen laboratorioon soveltuva verisolulaskija, joka tekee perusverenkuvan lisäksi kolmiosaisen valkosolujen erittelylaskennan (minidiffin). Solulaskija soveltuu myös varalaitteeksi keskikokoiseen laboratorioon. Se analysoi kokoverestä 18 eri parametria (taulukko 1), ja sen nopeus on 60 näytettä tunnissa. Analysaattoria on jo aiemmin verrattu Cell-Dyn analysaattoriin (1). Tässä koestuksessa Cell-Dyn analysaattoria verrattiin Cell-Dyn 1600 CS- ja 3500 SL -analysaattoreihin. Lisäksi pyrittiin selvittämään koestettavan laitteen toimivuutta, suorituskykyä ja käytännöllisyyttä. Materiaalit ja menetelmät Cell Dyn 1800 Cell-Dyn 1800 on uusi hematologian analysaattori. Se on pienempi kuin edeltäjänsä, Cell-Dyn 1600 ja Cell-Dyn 1800 tarvitsee kolmea reagenssia analyysia varten. Punasolu- ja trombosyyttianalyysia varten kokoverinäyte laimennetaan ja laimennoksesta mitataan solujen määrä ja kokojakauma impedanssiperiaatteella. Valkosolu- ja hemoglobiinianalyysissa kokoverta laimennetaan ja laimennos käsitellään syanidittomalla lyysiliuoksella. Lyysiliuos hajottaa punasolut ja poistaa valkosolujen sytoplasmaa kutistaen valkosolujen solukalvon tuman ja mahdollisten granuloiden ympärille. Lyysiliuos reagoi punasoluista vapautuvan hemoglobiinin kanssa muodostaen 540 nm:n valoa absorboivan kromogeenin. 76

7 Taulukko 1. Cell-Dyn analysaattorin mittaamat verenkuvan parametrit. WBC Valkosolut HCT Hematokriitti LYM Lymfosyyttien absoluuttinen määrä MCV Punasolujen keskitilavuus LYM% Lymfosyyttien prosentuaalinen määrä MCH Punasolujen keskimassa MID a Keskisolujen absoluuttinen määrä MCHC Punasolujen keskimassakonsentraatio MID% Keskisolujen prosentuaalinen määrä RDW Punasolujen kokojakauman leveys GRA b Granulosyyttien absoluuttinen määrä PLT Trombosyytit GRA% Granulosyyttien prosentuaalinen määrä MPV Trombosyyttien keskitilavuus RBC Punasolut PCT c Trombokriitti HGB Hemoglobiini PDW c Trombosyyttien kokojakauman leveys a parametri sisältää monosyytit, eosinofiilit ja basofiilit b parametri sisältää pääosin neutrofiilit c parametrien kliinistä käyttöarvoa ei ole osoitettu Taulukko 2. Cell-Dyn analysaattorin valkosolujakauman liputukset. Lippu LYMR0 tai RM LYMR1 LYMR2 MID R2 tai RM MID R3 tai RM GRAN R3 tai RM GRAN R4 tai RM Mahdollisia löydöksiä Trombosyyttikasoja, jättitrombosyyttejä, erytroblasteja, lyysiresitenttejä punasoluja, kryoglobuliineja, hyytymiä tai pieniä lymfosyyttejä. Kryoglobuliineja, lymfosytoosi tai lymfopenia Lymfosytoosi, lymfopenia, blasteja, plasmasoluja, basofilia tai lymfosyyttien variaatiota. Lymfosytoosi, lymfopenia, blasteja, plasmasoluja, basofilia, lymfosyyttien variaatiota tai monosytoosi. Eosinofilia, blasteja, agranulaarisia neutrofiilejä, plasmasoluja, basofilia tai sauvatumaisia neutrofiilejä. Granulosytoosi, neutropenia, eosinofilia, agranulaarisia neutrofiilejä tai sauvatumaisia neutrofiilejä. Granulosytoosi, neutropenia, hypersegmentoituneita neutrofiilejä tai granulosyyttien esiasteita. Solumäärän tarkkaa määrittämistä varten mitattujen solulaimennosten tilavuuden tulee olla vakio. Ruiskujen sijasta Cell-Dyn analysaattorissa käytetään tarkkaa optista tilavuusmittausta, jolla solulaimennosten määrä pidetään vakiona. Lisäksi impedanssitekniikassa mittavirhettä aiheuttava verisolujen takaisinvirtaus ja pyörteily mitta-aukon läheisyydessä on estetty ns. von Behrens -levyillä. Cell-Dyn 1800 jakaa valkosolut kolmeen osaan. Lyysireagenssin kutistavan vaikutuksen johdosta pienimpänä solupopulaationa erottuvat pääosin lymfosyytit, kooltansa seuraavina ns. keskisoluina ovat yleisimmin monosyytit, eosinofiilit, basofiilit ja mahdolliset blastit tai muut valkosolujen esiasteet. Kooltaan suurimpana erottuvat granulosyytit, pääasiassa neutrofiilit. Epänormaalit valkosolut näkyvät poikkeuksellisena valkosolujakaumana sekä morfologiahälytyksinä (taulukko 2). Vertailulaitteet ja reagenssit Hematologian vertailulaitteina olivat Cell Dyn 1600 CS- ja Cell Dyn 3500 SL -analysaattorit (Abbott Diagnostics, USA). Vertailulaitteissa, kuten koestettavassakin laitteessa, käytettiin valmistajan reagensseja, jotka säilytettiin huoneenlämmössä. Cell Dyn 1800 vakioitiin vertailulaitteiden tasoon normaaleilla potilasnäytteillä. Näytteet Koestuksen näytteet olivat laboratorion rutiinipotilasnäytteitä, jotka analysoitiin ensin vertailulaitteilla ja sitten neljän tunnin kuluessa koestettavalla Cell Dyn analysaattorilla. Näyteputkessa käytettiin antikoagulanttina K 2 -EDTA:a. Laaduntarkkailunäytteenä oli Para 12 (Streck Laboratories, USA) Cell-Dyn 1600 CS:lle ja Cell-Dyn 3500 SL:lle. Koestettavassa laitteessa käytettiin laitevalmistajan kontrollia, Cell-Dyn 16 Tri- Level Control (Abbott Diagnostics, USA). Tulosten käsittely Tulokset käsiteltiin Analyse-it for Microsoft Excel 1.67 (Analyse-it Ltd, UK) ohjelmiston avulla (2). Tulokset Analyysisarjojen sisäinen ja sarjojen välinen toistettavuus Sarjan sisäinen toistettavuus määritettiin käyttäen kerättyjä potilasveriä. Samaa potilasnäytettä analysoitiin 15 rinnakkaisena sarjana. Tutkimuksessa käytettiin matalan, normaalin ja korkean tason näytteitä. Tulokset on esitetty taulukossa 3. Sarjojen välinen toistettavuus laskettiin viitenä perättäisenä päivänä analysoiduista kontrolliveristä. Määritykset tehtiin aamuin ja illoin rinnakkaisina kolmesta eri tasosta (matala, normaali ja korkea). Tulokset on ilmoitettu taulukossa 4. Siirtymävirhe Siirtymävirhe testattiin analysoimalla edellisen näytteen vaikutusta seuraavan näytteen tuloksiin leukosyyttija trombosyyttilaskennan osalta. Näytepareittain analysoitiin suurta solupitoisuutta edustavaa näytettä kol- 77

8 Taulukko 3. Sarjan sisäinen toistettavuus määritettynä kolmella eritasoisella potilasnäytteellä. Parametri Keskiarvo SD CV% n fb-leuk (10 9 /l) 2,2 0,06 2,7 15 8,0 0,12 1, ,7 0,33 1,7 15 B-Eryt (10 12 /l) 2,66 0,03 1,1 15 4,43 0,03 0,7 15 5,25 0,05 0,9 15 B-Hb (g/l) 87 0,84 1, ,59 0, ,97 0,6 15 E-MCV (fl) 89 0,26 0, ,36 0, ,25 0,3 15 B-Trom (10 9 /l) 66 1,87 2, ,70 2, ,60 2,3 15 Taulukko 4. Sarjojen välinen toistettavuus määritettynä kaupallisella, kolmitasoisella kontrollilla. Parametri Keskiarvo SD CV% n fb-leuk 2,2 0,09 4,1 20 7,9 0,18 2, ,4 0,34 1,7 20 B-Eryt 2,65 0,04 1,3 20 4,41 0,04 0,9 20 5,29 0,06 1,2 20 B-Hb 86 1,34 1, ,08 1, ,48 1,5 20 E-MCV 89 0,59 0, ,38 0, ,29 0,3 20 B-Trom 54 4,05 6, ,02 4, ,65 3,3 20 Taulukko 5. Leukosyyttien ja trombosyyttien siirtymävirhe. Parametri Konsentraatio (10 9 /l) Siirtymävirhe (%) WBC / PLT 680 +/ Taulukko 6. Menetelmävertailu: Cell-Dyn 1800 vs referenssianalysaattorit (Cell-Dyn 1600 CS a ja Cell-Dyn 3500 SL b ). Parametri Passing & Bablok r a n a Passing & Bablok r b n b regressioyhtälö a regressioyhtälö b WBC y = 0,941x - 0,353 0, y = 0,968x + 0,023 0, Lym y = 0,923x + 0,023 0, y = 0,889x + 0,164 0, Gran y = 0,890 0,306 0, y = 0, ,290 0, RBC y = 0,916x + 0,335 0, y = 0,943x + 0,275 0, HGB y = 0,982x + 0,255 0, y = 1,000x + 0,000 0, MCV y = 1,070x - 1,680 0, y = 1,057x 5,094 0, PLT y = 0,962x 5,495 0, y = 1,019x 18,741 0, me kertaa peräkkäin ja välittömästi tämän jälkeen pelkkää taustaa kolme kertaa peräkkäin. Tulokset on esitetty taulukossa 5. Menetelmävertailut Cell-Dyn 1800:n analyysitasoa verrattiin rutiinikäytössä olevien hematologisten analysaattoreiden Cell-Dyn 1600 CS ja Cell-Dyn 3500 SL antamiin tuloksiin. Vertailutulokset on esitetty taulukossa 6 ja kuvissa 1 ja 2, joihin otettiin kaikki liputtamattomat näytteet. Soveltuvuus Koestettu hematologian analysaattori oli testattavana laboratoriossamme noin kaksi viikkoa. Saimme toimittajan puolesta käyttäjäkoulutuksen ja suomenkielisen pikakäyttöoppaan, joka sisältää oleelliset rutiinikäyttöön tarvittavat käyttöohjeet ja huollot. Lisäksi laitteen mukana tuli perusteellisempi englanninkielinen opas CELL DYN SYSTEM1800 Operator s Manual. Cell-Dyn 1800 on pienikokoinen (45 x 66 x 53 cm) verisolulaskin, jossa on vain avoin näytteensyöttö. Näytettä laite tarvitsee mittaukseen 30 ml. Esilaimennustilassa laite aspiroi 40 ml:n kapillaarista esilaimennettua kapillaariverta. Verenkuvan analysointi on ääneltään hiljainen ja kestää noin 60 sekuntia avatuista putkista, jolloin laitteen kapasiteetti on noin 60 näytettä tunnissa. Analysaattorilla on painoa 55 kg. Lämpötilavaatimukset ovat o C ja kosteusvaatimukset %. Koestuksessa käytetty HP Deskjet tulostin ei vie pöytätilaa, sillä se voidaan sijoittaa analysaattorin päälle. Laitteen voi liittää ulkopuoliseen tietokoneeseen RS-232 C -laiteliitännällä. Analysaattorissa on myös viivakoodinlukija kontrolli- 78

9 Kuva 1. Cell-Dyn analysaattorin verenkuvatulosten vertailu Cell-Dyn 3500 SL analysaattorin tuloksiin (n = 135). Regressioanalyysissä on käytetty Passing & Bablok menetelmää (1). 6 CD PLT(E9/L) CD HGB(G/L) CD1800 -WBC(E9/L) CD WBC(E9/L) CD HGB(G/L) CD PLT(E9/L) CD RBC(E12/L) CD MCV(FL) 5,5 5 4,5 4 3, CD RBC(E12/L) CD MCV(FL) 79

10 Kuva 2. Cell-Dyn analysaattorin verenkuvatulosten vertailu Cell-Dyn 1600 CS (n = 135) ja Cell Dyn 3500 SL (n = 137) -analysaattorien tuloksiin. Regressioanalyysissä on käytetty Passing & Bablok -menetelmää (1). CD WBC(E9/L) CD LYM(E9/L) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 CD WBC(E9/L) CD LYM(E9/L) 1, CD MID(E9/L) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 CD GRAN(E9/L) ,1 0 0,2 0,4 0, CD MID(E9/L) CD GRAN(E9/L) 5 4, CD LYM 3,5 3 2,5 2 1,5 CD GRAN ,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4, CD LYM CD NEU 80

11 ja potilasnäytteitä varten, mikä nopeuttaa mittaamista. Lisäksi Cell-Dyn 1800:aan voidaan kytkeä päälle automaattinen, ajastettu käynnistys ja sammutus. Analysaattorin koestuksen aikana huomasimme, että laite on helppo käyttää. Käyttäjän tarvitsee vain vaihtaa reagenssit aika ajoin uusiin sekä puhdistaa laitteen ulkopinnat tarvittaessa. Laite ilmoittaa reagenssien loppumisesta ja niiden vaihto on helppoa. Solulaskijan käyttämät reagenssit ovat laitesidonnaisia. Analysaattori tarvitsee päivittäiseen huoltoon vain Auto Clean -pesusykliä. Muuten tehdään tarvittavat viikoittaiset ja kuukausittaiset huollot. Käyttäjähuollot tekee yleensä laboratoriohoitaja. Cell-Dyn 1800:n nestekidenäyttöön on mahdollista saada 18 eri parametria, joihin sisältyy kolmiosainen valkosolujen erittely. Käyttöohjelman valikot ovat hyvin havainnollisia ja loogisia. Graafiset esitykset ja numerot tulostuvat valinnaisesti paperille ja aina kuvaruutunäytölle, jota voidaan käyttää näytön alla olevista näppäimistä tai erilliseltä PC-näppäimistöltä. Potilasja kontrollitiedoille on omat tiedostonsa. Potilastiedostoon mahtuu tulosta, joita pystyy hakemaan sekvenssinumerolla. Yhden tason kontrollitiedostoon sopii 120 tulosta. Matalalle, normaalille ja korkealle kontrollille on kullekin omat tiedostonsa. Lisäksi on vielä viisi varatiedostoa (replicate), joihin kuhunkin mahtuu erikseen 120 verenkuvaa. Varatiedostoa voi käyttää esim. kaikenlaiseen testaukseen. Pohdinta Cell-Dyn analysaattorin sisäinen toistettavuus osoittautui erinomaiseksi, samoin kokonaisvaihtelu. Trombosyyttien toistettavuus ja kokonaisvaihtelu oli suurin. Leukosyyttien ja trombosyyttien osalta laskettu siirtymävirhe osoittautui erittäin pieneksi. Keskeisten parametrien osalta Cell-Dyn 1800:n tulosten korrelaatio vertailumenetelmien tuloksiin oli erinomainen. Esim. Cell-Dyn 1800:n lymfosyytit ja granulosyytit korreloivat erinomaisesti sekä Cell Dyn 1600 SL:n että Cell- Dyn 3500 SL:n vastaaviin parametreihin. Tämä osoittaa laitteen todella mittaavan lymfosyyttejä ja granulosyyttejä. Vain keskisolujen korrelaatio valkosolujen erittelylaskennassa verrattuna vertailulaitteeseen oli heikko, mitä esiintyy myös muissa kolmiosaista valkosolujen erittelyä tekevissä solulaskijoissa. Analysaattori on näytekapasiteetiltaan pieni ja mitattavat näytteet on syötettävä yksitellen. Näin ollen laite tarvitsee erillistä näytesekoittajaa. Laitteessa ei ole suljettua näytteensyöttöä, mikä lisää infektioriskiä, niinpä laitteenkäyttäjän on hyvä käyttää mitattaessa kertakäyttökäsineitä. Hyötypuolena on yksi kalibroitava analyysipuoli ja se, että laitteeseen käy useantyyppiset näyteputket. Lisäksi viivakoodinlukija poistaa potilastunnisteiden näppäilemisestä syntyvät mahdolliset virheet. Yhteenvetona voidaan todeta, että Cell-Dyn 1800 on osoittautunut kolmen kuukauden kokemuksen perusteella käyttövarmaksi varalaitteena käytettynä. Ainoastaan hemoglobiini- ja trombosyyttitasoa on jouduttu ajoittain säätämään päälaitteeseen verrattuna. Mielestämme Cell-Dyn 1800 soveltuu hyvin pienten laboratorioiden, kuten terveyskeskusten, päivystys- tai rutiinianalytiikkaan. Muihin laboratorioihin analysaattori käy päivystys- ja/tai varalaitteeksi. Kiitokset Kiitämme laboratoriohoitaja Arja Tarvaista erinomaisesti suoritetusta ja tarkasta evaluaatiotyöstä. Kirjallisuus 1. Kendall R, Benoit E, Bogiages J ym. Performance evaluation of the Abbott Cell-Dyn 1800 automated hematology analyzer. Lab Hematol 2003; 9: Rajamäki A, Laitinen M. Automaattisen verisoluanalysaattorin koestusohjelma. Moodi 1990; 4: REIJO RYHÄNEN Kemisti, FT EurClinChem Pieksämäen Seudun Terveydenhuollon Kuntayhtymä Laboratorio Tapparakatu Pieksämäki JOUNI SALLINEN Tuotepäällikkö, FM Biokemia Abbott Oy Diagnostics Division Pihatörmä 1 A Espoo 81

12 Vaskuliittien laboratoriodiagnostiikasta Kari K. Eklund Yhteenveto Vaskuliitit muodostavat ryhmän monimuotoisia, harvinaisia ja usein vaikeita sairauksia, joille yhteinen piirre on verisuonen tulehdus ja tulehduksen aiheuttama suonen ja sen ravitseman kohde-elimen vaurioituminen. Artikkelissa esitetään lyhyt katsaus vaskuliittien jaottelusta, patogeneesistä ja diagnostiikasta. Katsauksen painopisteenä on se, mitä uutta laboratoriodiagnostiikan kehittyminen on tarjonnut vaskuliittien diagnostiikkaan ja seurantaan. Viime vuosien merkittäviä edistysaskelia vaskuliittien laboratoriodiagnostiikasssa ovat olleet neutrofiilien sytoplasmisten vasta-aineiden (ANCA) löytyminen sekä havainto, että kryoglobuliineihin liittyvien vaskuliittien taustalta löytyy valtaosassa tapauksista C-hepatiitti-infektio. Summary The vasculitis syndromes are a group of rare and often difficult diseases the hallmarks of which are the inflammation and damage of blood vessels and the target organ supplied by the inflammed vessels. The article summarises some main features of systemic vasculitis syndromes and reviews the recent discoveries in laboratory diagnostics and follow-up of vasculitis. Special emphasis is given to the value of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in the diagnosis of certain vasculitic syndromes and to the recent advances made in understanding the pathogenesis of vasculitis associated with cryoglobulinemia. Johdanto Vaskuliitilla tarkoitetaan sairautta, jonka patogeneesissä ja oireiden synnyssä verisuonten tulehduksella on keskeinen merkitys. Vaskuliitit muodostavat ryhmän monimuotoisia, harvinaisia ja usein vaikeita sairauksia, joille yhteinen piirre on verisuonten tulehdus ja tulehduksen aiheuttama verisuonen vaurioituminen ja sen seurauksena myös kohde-elimen vaurioituminen. Vaskuliitin oireet riipppuvat pitkälti tulehtuneiden verisuonten koosta ja sijainnista. Yleisimpiä kohde-elimiä vaskuliiteissa ovat iho, munuaiset, keuhkot ja hermosto, mutta vaskuliitti voi affisioida lähes mitä tahansa elinsysteemiä. Vaskuliitti voi esiintyä sekundaarisena liittyen johonkin muuhun sairauteen, kuten nivelreumaan, sidekudossairauksiin, infektioihin, maligniteetteihin tai lääkeainereaktioihin, mutta vaskuliitti voi olla myös idiopaattinen, jolloin sen syy on tuntematon. Tyypillisiä idiopaattisia vaskuliitteja ovat Wegenerin granulomatoosi, jättisoluarteriitti (temporaaliarteriitti) ja mikroskooppinen polyangiitti. Idiopaattiset vaskuliitit ovat harvinaisia. Yleisin niistä lienee jättisoluarteriitti, jonka vuotuinen insidenssi Skandinaviassa on luokkaa tapausta asukasta kohti. Muut idiopaattiset vaskuliitit ovat vielä harvinaisempia, ja esimerkiksi Wegenerin granulomatoosin vuotuiseksi insidenssiksi on raportoitu Norjassa n. 10 tapausta miljoonaa asukasta kohti. Idiopaattisten vaskuliittien etiologia on edelleen pitkälti epäselvä, joskin joitakin edistysaskelia on viime vuosina saavutettu. Eräs tällainen edistysaskel on ollut ANC-vasta-aineiden (ANCA = antineutrophil cytoplasmic antibody) löytyminen ja käyttö vaskuliittien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa (1-2). Vaskuliittien luokittelu Vaskuliittien luokittelu on ollut hankalaa spesifisten diagnostisten testien puuttuessa. Yleisimmin käytetty luokittelu, ns. Chapel Hillin luokittelu, perustuu affisioidun suonen kokoon. Suurten suonten sairauksia, jotka affisioivat aortaa ja sen haaroja, ovat jättisoluarteriitti (temporaaliarteriitti) ja Takayasun arteriitti. Keskisuuria suonia affisioivat yleensä klassinen polyarteritis nodosa sekä Kawasakin tauti, jota esiintyy yleisimmin lapsilla. Suurimman ryhmän muodostavat pienten suonten taudit, joihin kuuluvat mm. Wegenerin granulomatoosi, mikroskooppinen polyangiitti, Henoch Schönleinin purpura ja kryoglobulineeminen vaskuliitti (taulukko 1). Päällekkäisyyttä kuitenkin esiintyy siten, että jotkut pienten suonten vaskuliitit saattavat affisioida myös keskisuuria suonia (3-4). Vaskuliittien patogeneesistä Käsityksemme verisuonten fysiologiasta ja suonten seinämän inflammaatiosta ovat suuresti muuttuneet viimeisten vuosien aikana. On selvinnyt että itse verisuonella saattaa olla aktiivinen rooli monissa verisuoniin liittyvissä inflammatorisissa reaktioissa ja se on avannut uusia käsitteitä myös verisuonen inflammaation tutkimiseeen. Tästä huolimatta useimpien vaskuliittien patogeneesi on edelleen epäselvä. Verisuonen tulehduksen voi ajatella syntyvän kolmella erityyppisellä mekanismilla: 1) Suora toksinen vaikutus verisuonistoon, kuten esim. kolesteroli- emboluksen tai tiettyjen bakteeri-infektioiden yhteydessä. 2) Suora solu- tai 82

13 Taulukko 1. Tärkeimmät vaskuliittisyndroomat, affsioituneiden suonten koko, ANCA-vasta-aineiden ja kryoglobuliinien, immuunikompleksien esiintyminen sekä hepatiitti B (HBV) ja C (HBC) positiivisuus. Sairaus Suonen koko PR-3 MPO Kryoglobuliinit HBV HCV Imm. Komp. Jättisoluarteriitti suuri Takayasun arteriitti suuri Polyarteritis nodosa keskikokoinen Kawasakin tauti keskikokoinen Wegenerin granulomatoosi pieni Mikroskooppinen polyangiitti pieni Churg-Straussin syndrooma pieni Henoch-Schönleinin purppura pieni Ihon leukosytoklastinen vaskuliitti pieni Kryoglobulineeminen vaskuliitti pieni vasta-aine-välitteinen immuunireaktio jotakin verisuonen komponenttia kohtaan, esimerkkinä anti-tyvikalvo vasta-aineet Goodpasturen syndroomassa (ei lasketa kuuluvaksi varsinaisiin vaskuliitteihin). On myös todettu vasta-aineita, jotka kohdistuvat endoteelisolujen rakenteita kohtaan. Näitä ns. anti-endoteelivasta.aineita (AECA) on todettu esiintyvän mm. SLE:ssä ja reumassa. AEC-vasta-aineiden merkitys vaskuliittien patogeneesissä on kuitenkin vielä selkiytymätön. 3) Verisuonisto saattaa myös olla passiivinen immuunireaktioiden kohde. Tästä mekanismista tyypillisenä esimerkkinä on immuunikompleksien saostuminen verisuonen seinämään ja sen aiheuttama tulehdusreaktio. Tyypillisiä vaskuliitteja, joissa immuunikompleksien synty ja depositio suonen seinämään ovat keskeisessä asemassa verisuonten tulehduksen synnyssä, ovat systeeminen lupus erythematosus (SLE) ja kryoglobulinemiaan liittyvät vaskuliitit. Myös monissa sekundaarisissa vaskuliiteissa, kuten reumaan liittyvässä vaskuliitissa, on immuunikomplekseilla ilmeisesti keskeinen merkitys patogeneesissä. ANC vasta-aineiden merkityksestä ANCApositiivisten vaskuliittien patogeneesissä kiistellään edelleen. Viimeaikaiset koe-eläimillä tehdyt havainnot viiittaavat siihen, että ANC-vasta-aineilla saattaa olla myös suoraa patogeneettistä merkitystä (5-6). Vaskuliittien laboratoriodiagnostiikka Vaikka verisuonten tiedetään erittävän monia spesifisiä aineita, kuten adheesiomolekyylejä, ei näistä toistaiseksi ole ollut apua vaskuliitin diagnosoimisessa. Vaskuliitit diagnosoidaan kliinisen kuvan perusteella tai angiografialla ja diagnoosin varmistaminen tapahtuu osoittamalla suonen seinämän tulehdus ja tulehduksen laatu affisioituneesta elimestä otetusta kudosnäytteestä. Epäspesifiset löydökset Useimmiten vaskuliitteihin liittyy selkeästi koholla olevat tulehdusparametrit ja CRP:n pitoisuus on yleensä korkea, useimmiten yli 50 mg/l, mutta sen pitoisuus saattaa olla jopa yli 200 mg/l. Myös lasko on lähes aina koholla. Temporaaliarteriittiin liittyy tyypillisesti korkea laskon arvo. Kun tulehdusarvot ovat voimakkaasti koholla, on tärkein erotusdiagnostinen vaihtoehto infektio, joka täytyy sulkea pois ennen vaskuliitin hoidon aloittamista. Munuaisia affisioivissa vaskuliiteissa todetaan lähes aina proteinuria ja usein myös hematuria. Tällöin myös munuaisten toiminta saattaa olla huonontunut, jolloin todetaan munuaisten vajaatoimintaan liittyvät tyypilliset laboratoriolöydökset. Proteinurian, hematurian ja keuhkoinfiltraattien esiintyminen yhdistyneenä korkeisiin tulehdusarvoihin ja kuumeiluun yleissairaalla henkilöllä pitäisikin herättää epäily systeemisestä vaskuliitista, erityisesti jos vastetta antibioottihoidolle ei saada ja tuberkuloosi sekä muut mahdolliset infektiot on suljettu pois. Jos samanaikaisesti todetaan ylähengitystieoireita, kuten sinuiitti ja/tai nenänieluoireita, viittaa tilanne Wegenerin granulomatoosiin. Vaskuliitteihin liittyviä spesifisiä laboratoriolöydösiä ANC-vasta-aineet Toistaiseksi ehkä suurin yksittäinen edistysaskel vaskuliittien laboratoriodiagnostiikassa on ollut ANC-vasta-aineiden keksiminen 1980-luvun alkupuolella. Davies kolleegoineen (1) havaitsi, että segmentielliä nekrotisoivaa glomerulonefriittiä sairastavien potilaiden verestä löytyi vasta-aineita, jotka reagoivat granulosyyttien sytoplasmisten antigeenien kanssa. ANC-vasta-aineiden merkitys tuli ilmeiseksi, kun myöhemmin todettiin, että niitä voidaan käyttää Wegenerin granulomatoosin diagnostiikassa ja seurannassa (2). Sittemmin on todettu, että ANC-vasta-aineita esiintyy Wegenerin granulomatoosin lisäksi mikroskooppisessa polyangiitissa, Churg-Straussin syndroomassa ja pauci-immuunissa (immunofluoresenssitutkimuksessa vähän tai ei ollenkaan immunoglobuliinikertymiä) nekrotisoivassa glomerulonefriitissä. Matalia ANCA- tiittereitä saattaa esiintyä myös muissa sairauksissa, kuten reumataudeissa ja tulehduksellisissa suolistosairauksissa. 83

14 ANC-vasta-aineet voidaan todeta inkuboimalla potilaan seerumia terveen ihmisen alkoholi- tai formaliinifiksattujen neutrofiilien kanssa ja tutkimalla näyte käyttäen epäsuoraa immunofluoresenssia. Näin voidaan todeta kahdenlaisia ANC-vasta-aineita, jotka ovat kohdistuneet neutrofiilien sytoplasmisia antigeeneja kohtaan. Näistä c-anc-vasta-aineet (sytoplasmiset) ovat lähes aina kohdistuneet proteinaasi-3:a (PR3) kohtaan. Perinukleaarisille vasta-aineille (p-anca) on tyypillistä nukleaarinen tai perinukleaarinen värjäytyvyys. Tämä on itseasiassa artefakta, koska etanolifiksaation aikana kationiset sytoplasmiset proteiinit siirtyvät negatiivisesti varatun tumakalvon läheisyyteen. P-ANC-vastaaineet ovat kohdistuneet useimmiten myeloperoksidaasia (MPO) mutta myös elastaasia, katepsiini G:tä tai muita antigeenejä kohtaan. P-ANC-vasta-aineita esiintyy ennen kaikkea mikroskooppisessa polyangiitissa, mutta ne eivät ole yhtä spesifisiä kuin PR3-vasta-aineet, sillä niitä voi esiintyä vaskuliittien lisäksi myös sidekudossairauksissa, Crohnin taudissa, colitis ulcerosassa, autoimmuuni- hepatiitissa ja joidenkin lääkkeiden käytön yhteydessä. Sen vuoksi p-anc-vasta-aineiden positiivinen prediktiivinen arvo vaskuliiteissa on selvästi pienempi kuin c-anc-vasta-aineiden. (7). ANC-vasta-aineet vaskuliittien seurannassa ANC-vasta-aineita käytetään yleisesti vaskuliittien seurannassa ja on ajateltu, että vasta-ainetiitterin nousu ennustaisi taudin uusiutumista. Jonkin verran näyttöä onkin saatu siitä, että ANC-vasta-aineiden nousu hoidon jälkeen ennustaisi taudin relapsia. Kun on käyty läpi useita tutkimuksia, on voitu todeta, että ANCAtiitterin nousun jälkeen todetaan relapsi 58 %:lla potilaista, jos vasta-aineet on todettu immunofluoresenssilla, ja 75 %:lla, jos ANC-vasta-aineet on todettu ELISA:lla (8). Vaikka luvut tuntuvatkin suurilta, ei ANC-vastaaineita voi käyttää kriteerinä hoidon tehostamiselle ilman muuta näyttöä vaskuliitin aktivoitumisesta. ANCvasta-aineiden nousu vaskuliittipotilaan seurannassa on kuitenkin selkeä varoitussignaali ja tilanteen tarkka seuranta on aiheellinen. Kryoglobuliinit Termiä kryoglobuliinit käytetään veressä esiintyvistä vasta-aineista, jotka saostuvat lämpötiloissa alle 37 o C ja liukenevat jälleen lämmitetttäessä in vitro. Kryoglobuliinit jaotellaan yleensä kolmeen luokkkaan. Tyyppi I kryoglobuliini on monoklonaalinen vasta-aine ja se assosioituu lähes yksinomaan hematologisiin maligniteetteihin, kuten myeloomaan tai Waldenströmin makroglobulinemiaan. Tyypit II ja III ovat sekamuotoisia kryoglobulinemoita. Tyypissä II esiintyy monoklonaalinen komponentti (yleensä IgM), jolla on reumatekijäaktiviteettia, sekä polyklonaalinen komponentti, yleisimmin IgG. Tyypin III kryoglobulinemiassa sen sijaan kummatkin immunoglobuliiniluokat ovat polyklonaalisia, ja se liittyy usein sidekudossairauksiin tai infektioihin. Kryoglobulinemiaan voi liittyä hyperviskositeettioireyhtymä tai immuuni-kompleksivaskuliitti, mikä on tyypillisesti ns. leukosytoklastinen vaskuliitti. Tyypillisiä löydöksiä kryoglobulinemioihin liittyvässä vaskuliitissa ovat ihon purpura, artralgia (nivelkipu), positiivinen reumatekijä ja matala C4. Tyypin II kryoglobulinemiassa on todettu valtaosassa eli ainakin 2/3 osassa tapauksista taustalta C-hepatiittivirusinfektio (9). Tyypin II kryopresipitaatista voidaan usein osoittaa konsentroituneena C-hepatiittiviruksen RNA:ta ja vastaaineita. Sen lisäksi, että C-hepatiittivirus on hepatotrooppinen, on viruksen genomia löydetty myös CD34+ hematopoeettisista soluista. Yhdessä kroonisen antigeenialtistuksen kanssa seurauksena on B-solujen ekspansio, joka saattaa saattaa selittää HCV-infektioon liittyvää monoklonaalista reumatekijätuotantoa ja jonka seurauksena saattaa joskus kehittyä lymfoomakin (10). Mahdollisia muita laboratoriolöydöksiä SLE:hen liittyvässä vaskuliitissa voidaan useimmiten todeta tumavasta-aineita ja matalat komplementtitasot, kun taas IgA-tyyppinen reumatekijä assosioituu nivelreumaan liittyvään sekundaariseen vaskuliittiin. Seerumin IgA-pitoisuus on usein koholla Henoch- Schönleinin purpurassa. Eosinofilia ja koholla oleva seerumin IgE-taso liittyvät usein Churg-Straussin syndroomaan. Immuunikomplekseihin liittyvissä vaskuliiteissa voidaan useimmiten todeta myös madaltuneet komplementtitasot lisääntyneen kulutuksen merkkinä. Lopuksi Vaskuliittien diagnosointi on edelleen vaikeaa huolimatta viime vuosien edistysaskelista. Sen vuoksi olisi tärkeää saada käyttöön uusia diagnoosimenetelmiä ja laboratoriotutkimuksia, joiden avulla kykenisimme nopeammin pääsemään spesifiseen diagnoosiin. Entistä spesifisempien laboratoriotutkimusten avulla voisimme kenties myös ymmärtää vaskuliittien syitä ja patogeneesiä paremmin, ja kenties kehittää myös aivan uusia suunnattuja lääkehoitoja vaskuliittien hoitoon. Kirjallisuus 1. Davies DJ, Maran JE, Niall JF, Ryan GB. Segmental necrotising glomerulonephritis with antineutrophil antibody: possible arbovirus aetiology? Br Med J 1982; 285: van der Woude Fj, Rasmussen N, Lobatto S, ym. Autoantibodies against neutrophils and monocytes: tool for diagnosis and marker for disease activity in Wegener s granulomatosis. Lancet 1985; 1: Scott DGI, Watts RA. Classification and epidemiology of systemic vasculitiis. Br J Rheumatol 1994; 33: Petersen J, Friman C, Konttinen YT. Vaskuliittien luokittelu ja hoito. Suom Lääkäril 2003; 35: Xiao H, Heeringa P, Hu P, ym. Antineutrophil cytoplasmic antibodies specific for myeloperoxidase cause glomerulonephritis and vasculitis in mice. J Clin Invest 84

15 2002; 110: Falk RJ, Jennette JC. ANCA are pathogenic - oh yes they are. J Am Soc Nephrol 2002, 13: Bajema IM, Hagen EC. Evolving concepts about the role of antineutrophil cytoplasm autoantibodies in systemic vasculitides. Curr Opin Rheumatol 1999; 11: Stegeman CA. Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) levels directed against proteinase-3 and myeloperoxidase are helpful in predicting disease relapse in ANCA-associated small-vessel vasculitis. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: Pasqual M, Perrin L, Giostra E, Schifer JA. Hepatitis C virus in patients with Cryoglobulinemia type II. J Infect Dis 1990; 162: Ferri C, Zignego AL. Relation between infection and autoimmunity in mixed cryoglobulinemia. Curr Opin Rheumatol 2000; 12: KARI K EKLUND, dosentti, reumatologian erikoislääkäri Sisätautien toimiala, reumatologian yksikkö HUS kirurginen sairaala, Kasarmikatu Helsinki OHJELMA ERITYISRYHMIEN LABORATORIODIAGNOSTIIKKAA ke SKKY:n syyskokous Tervetuloa Lähialat esittäytyvät Mitä elintarvike- ja ympäristölaboratorioissa tehdään? Jarno Kalpala Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden kuulumiset. Anna-Maija Haapala Tauko (16.00 Laiva lähtee: Helsinki Pietari / Tallink Fantasia) Eläinten kliinistä kemiaa ja hematologiaa. Satu Sankari Sponsoreiden puheenvuoroja Lasten kliinistä kemiaa Lasten kasvu ja kehitys. Hanna-Leena Lenko Tauko Lasten viitearvot. Esa Hämäläinen Ensimmäisen päivän ohjelma päättyy Illallisbuffet laivalla to Aamiainen laivalla Saapuminen, kuljetus hotelliin suomenkielisen oppaan johdolla Majoittuminen hotelli Moskvaan Vanhusten kliinistä kemiaa Dementioiden diagnostiikka ja hoitomahdollisuudet. Tuula Pirttilä Aivoinfarktin liuotushoito Tauko Vanhusten viitearvot. Veli Kairisto Sponsoreiden puheenvuoroja Lounas Lähitulevaisuuden muutosvoimat IFCC:n uudet tuulet ja muuta ajankohtaista kansainvälisiltä kentiltä (SKKY johtokunta + edustajat kv. järjestöissä) Ajankohtaista Suomen säädösrintamalta. Jarkko Ihalainen :30 Venäjän lääketiede suomalaisen lääkärin näkökulmasta :00 Tapaaminen paikallisen yhdistyksen edustajien kanssa, esitelmät laboratorioalan organisoitumisesta Pietarin alueella ja Suomessa (tulkattu tai englanniksi) Halukkaille mahdollisuus osallistua Mariinski-teatterin balettiesitykseen, liput pe Aamiainen hotellissa Tutustuminen paikalliseen laboratorioon Lounas Vaihtoehtoinen ohjelma: tutustumiskäynti Thermon tehtaalle tai vapaata aikaa Pietarissa Kuljetus rautatieasemalle suomenkielisen oppaan johdolla Pietari Helsinki / Sibelius-juna, saapuminen 21:18 RQ 85

16 Väitöskirja Seerumin sialihappomäärityksen käyttö kliinisessä työssä Jarkko Romppanen Verinäytteestä mitattavan sialihappopitoisuuden osoitettiin soveltuvan alkoholin liikakäytön arviointiin. Runsaasti alkoholia käyttävillä henkilöillä sialihappopitoisuuden todettiin olevan merkittävästi suurempi kuin vähän alkoholia käyttävillä henkilöillä. Sialihappo (N-asetyylineuramiinihappo) on negatiivisesti varautunut sokeri, joka on solujen pintara-kenteiden tärkeä osa. Verinäytteen sialihappopitoisuuden on todettu kohoavan useissa eri syöpäsairauksissa sekä viimeaikaisten tutkimusten mukaan myös alkoholisteilla. Tässä väitöskirjatyössä määritettiin tutkimushenkilöiden verinäytteistä sialihappopitoisuudet nestekromatografisella menetelmällä. Väitöskirjatyössä osoitettiin, että erilaisten syöpäsairauksien diagnostiikkaan tai seurantaan sialihappo- pitoisuuden mittaaminen potilaiden verinäytteistä ei tuo lisäarvoa. Sen sijaan väitöskirjatyössä havaittiin, että sialihappopitoisuudet olivat merkittävästi korkeammat alkoholisteilla kuin terveillä, alkoholia vähän käyttävillä verrokkihenkilöillä. Tulevaisuudessa määritystä voidaan käyttää laboratoriotutkimuksena perinteisten alkoholin liikakäytön arvioinnissa käytettävien laboratoriotutkimusten rinnalla. Uusi tutkimus on käyttökelpoinen erityisesti silloin, kun tutkittavalla henkilöllä on maksasairaus, joka vaikeuttaa perinteisten laboratoriotutkimusten tulkintaa. Maksasairaudet eivät vaikuta sialihappopitoisuutta kohottavasti. Väitöskirja tarkastettiin Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lauantaina Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi dosentti Erkki Seppälä Tampereen yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori (ma) Kari Punnonen Kuopion yliopistosta. JARKKO ROMPPANEN Kuopion yliopistollinen sairaala, Kliinisen kemian osasto PL 1777, KUOPIO sähköposti: 86

17 Suomen kliinisen kemian yhdistys (SKKY) järjestää perinteisen laivaristeilyn tänä vuonna Pietariin. Matkalla mukana alaa tunteva venäjänkielentaitoinen henkilö. Aika: Aihe: Erityisryhmien laboratoriotutkimukset Matkaohjelma :00 SKKY:n syyskokous 14:30 Luennot laivalla alkavat 16:00 Laiva lähtee: Helsinki Pietari / Tallink Fantasia 20:30 Illallisbuffet laivalla :30-09:00 Aamiainen laivalla 09:00 Saapuminen, kuljetus hotelliin suomenkielisen oppaan johdolla Majoittuminen hotelli Moskvaan 10:30 Luennot jatkuvat 13:00 Lounas 14:00 Luennot jatkuvat 16:00-18:00 Tapaaminen paikallisen yhdistyksen edustajien kanssa 19:30 Halukkaille mahdollisuus osallistua Mariinski-teatterin balettiesitykseen, liput Aamiainen hotellissa 10:00 Tutustuminen paikalliseen laboratorioon 12:00 Lounas 15:30 Kuljetus rautatieasemalle suomenkielisen oppaan johdolla 16:31 Pietari Helsinki / Sibeliusjuna, saapuminen Hki 21:18 Matkan hinta 350 A-luokan jaetussa kahden hengen hytissä ja huoneessa 470 A-luokan yhden hengen hytissä ja huoneessa Ilmoittautuminen Matkalle sitova ilmoittautuminen mennessä Suomen matkatoimistoon Marke Ruonakangas p Mahdolliset ruokavaliotoivomukset ja halukkuus osallistua balettinäytökseen pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Matkan hintaan sisältyy Helsinki Pietari laivamatka hytteineen Pietari Helsinki Sibelius-junalla 2lk Kuljetukset satama hotelli rautatieasema suomenkielisen oppaan johdolla Majoitus uudistetuissa kahden tai yhden hengen huoneissa, jossa suihku/kylpy ja wc Aamiainen laivalla ja hotellissa Lounas hotellissa Illallisbuffet laivalla Viisumin rekisteröintimaksu Viisumin perusmaksu Matkavakuutus ja viisumi Matkalle tarvitaan voimassa oleva matkavakuutus ja henkilökohtainen viisumi. Matkatoimisto hoitaa viisumihakemukset. Henkilökohtaista viisumia varten tarvitaan passi 1 passivalokuva täytetty viisumianomuskaavake matkustajavakuutuksesta kopio tai kopio vakuutuskirjasta tai selkeä kopio henkilökohtaisesta vakuutuskortista viisumin anojan omakätisesti allekirjoittama selvitys vakuutuksesta Viisumiasiapaperit pyydetään lähettämään matkatoimistoon14 päivää ennen matkan alkua. SKKY:n sääntömääräinen syyskokous SKKY:n sääntömääräinen syyskokous pidetään klo Tallink Fantasia-laivalla. Esityslista: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 3. Hyväksytään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio 4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta 5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä määrätään valituista jäsenistä varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja 7. Käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat sihteeri JAANA IKONEN-TOIVANEN 87

18 Roche ja Hitachi solmivat uuden kymmenvuotissopimuksen 25 vuoden keskinäinen luottamus ja innovaatiot saivat jatkoa Roche Diagnostics ja tokiolainen Hitachi High-Technologies Corporation ovat allekirjoittaneet uuden kymmenvuotisen yhteistyösopimuksen. Yhtiöillä on takanaan 25 vuoden yhteistyö kliinisille laboratorioil- le tarkoitettujen automaattisten analyysijärjestelmien alalla. Uuden sopimuksen mukaan Roche Diagnostics ja Hitachi High-Technologies jatkavat yhdessä tulevaisuuden laboratorioautomatiikan ratkaisujen innovointia ja kehittämistä. Lisäksi Roche Diagnosticsilla on mahdollisuus jatkaa omien instrumenttien kehittämistä ja valmistamista paikallisten asiakkaidensa erityistarpeisiin. Qualisan Oy on saanut akkreditoinnin laadunhallintajärjestelmien sertifioinnille Mittatekniikan keskukselta. Akkreditointi kattaa sertifioinnin standardin ISO 9001:2000 perusteella terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden alalla. Pätevyyden arviointi on tehty Mittatekniikan keskuksen akkreditointitoiminnassa vaatimuksiksi vahvistamaa standardia SFS-EN sekä vastaavaa kansainvälistä asiakirjaa ISO/IEC Guide 62 käyttäen. Lisätietoja Qualisanin sertifiointi-toiminnasta saa Pirjo Bergiltä Qualisan Oy, Toinen linja 14, Helsinki, p , Vastine Triolab Oy:n ilmoitukseen Ordior Oy on lähettänyt oheisen vastineen Kliinlabissa 3/2004 olleeseen Triolab Oy:n ilmoitukseen. Tässä yhteydessä korostan, että kukin ilmoittaja itse vastaa ilmoituksensa oikeellisuudesta. AIMO HARMOINEN Ilmoitushankkija, Kliinlab Ordior Oy:n vastine Viite: Kliinlab 3/2004 Ao. julkaisussa oli sivulla 49 artikkeli otsikolla AcT 5diff AL -verenkuva-analysaattorin koestus kirjoittajina Riitta Vanharanta, Taina Katajamäki, Erja Ölander sekä Allan Rajamäki. Koestus oli tehty Paimion Sairaalassa viime talvena yhteistyössä TYKS-LABORATORIOIDEN, Ordior Oy:n ja BeckmanCoulterin kanssa. Samassa Kliinlab:n numerossa oli Triolab Oy nimisen yrityksen mainos, jossa kerrottiin heidän edustamastaan ABX Pentra80 hematologian automaatista. Samassa mainoksessa viitattiin testaukseen sivulla 49. Triolab Oy on nyt käyttänyt koestusraporttia oman laitteensa myynninedistämiseen, vaikka testaus on tehty muitten toimesta toisella laitteella. Tukena tässä myyntityössä he käyttävät lehden, sen taustaorganisaation SKKY:n sekä koestuksen suorittajien arvovaltaa. Ymmärtääkseni ilman kenenkään asianosaisen lupaa. Ordiorilta lupaa ei ainakaan kysytty. Mielestäni Triolab Oy:n toiminta ei ollut etiikan eikä hyvän kauppatavan mukaista. ORDIOR OY Pekka Aro Toimitusjohtaja Triolab Oy:n vastine Viitaten Kliinlab lehdessä 3/2004 olleeseen mainokseemme Triolab Oy pahoittelee mahdollisia väärinkäsityksiä, jotka ovat aiheutuneet mainoksemme sisällöstä. Haluamme todeta, ettei Triolab Oy ole osallistunut viittauksen laitetestaukseen. Testauksen ovat suorittaneet Ordior Oy ja TYKS. TRIOLAB OY psta Risto Mäenpää tuotepäällikkö 88

19 Kongressikalenteri Koulutus- ja kongressikalenterin ylläpidosta vastaa emeritusprofessori Ilkka Penttilä. Tiedot uusista tai puuttuvista kliinisen kemian alaan liittyvistä kongresseista ja koulutustilaisuuksista ovat tervetulleita osoitteeseen tai telefaksiin (017) * = uusi tieto tai lisäys edelliseen numeroon nähden. Kongressitiedossa on myös maininta, jos ryhmämatka on järjestetty. Kalenterin alussa ovat tärkeimmät kansainväliset kliinisen kemian alan kongressit. Kalenteri kokonaisuudessaan on luettavissa elektronisessa muodossa osoitteessa personal.inet.fi/private/ilkka.penttila/ th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (Euromedlab) and Focus 2005 National Meeting of the Association of Clinical Biochemists. Scottish Exhibition and Conference Centre, Glascow, United Kingdom; XIX International Congress of Clinical Chemistry and 57th IFCC/AACC 2005 Annual Meeting, Orlando, FL, USA; XXX Nordic Congress in Clinical Chemistry, Copenhagen, Denmark; FBI Forensic Toxicology Symposium & Joint Meeting of the Society of Forensic Toxicologists (SOFT) and The International Society of Forensic Toxicology (TIAFT), JW Marriott Hotel on Pennsylvania Avenue, Washington, DC., USA; th Nordic Congress on Telemedicine, Umeå, Sweden; International Society of Endocrinology Congress 2004, Lisbon, Portugal; *. The International Atherosclerosis Society: HDL-Workshop, Athina Palace Hotel, Heraklion, Crete, Greece; /biophysics.bumc.bu.edu/hdl- W orkshop/olympic-hdl- Workshop.htm EANM 04: Annual Congress of the European Association Nuclear Medicine, and the First International Symposium of Radionuclide Therapy and Radiopharmaceutical Dosimetry, Helsinki Fair Centre, Helsinki, Finland; th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Munich, Germany; The 15th International Chromosome Conference, London, United Kingdom; EQALM symposium 2004, Vienna, Austria; The 7th Baltic Congress in Laboratory Medicine, Hotel Strand, Pärnu, Estonia; Huom. Ryhmämatka suunnitteilla! European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, Gdands, Poland; * Australian Atherosclerosis Society Joint Meeting with Vascular Biology Society Annual Scientific Meeting, Barossa Valley, Australia; rd Annual Meeting of the European Society of Paediatric Endocrinology 2004, Haifa, Israel; rd European Congress of Andrology and 16th Congress of the German Society of Andrology, Münster, Germany; * Høstmøtet i Norsk Forening for Medisinsk Biokjemi, Lillestrøm, Norge; * Fagseminar i forbindelse med Lab 04, Lillestrøm, Norge; * Check Medical Association/Slovak Medical Association Symposium with Educational Program and International Participation, Prague, Check Republic; EQUALIS Användarmöte, Endokrinologi, Uppsala, Sverige; * FONS 2004 Sympozium Klinicke Biochemie, Pardubice, Czech Republic; th International Symposium on Regulatory Peptides will be held in Toulouse, France; fr/regpep2004/ th Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry, Perth, Australia; * 5th Cuban Congress on Clinical Pathology and the First Latin American Meeting of Clinical Laboratory Technicians (Junior and Senior), Havanna City, Cuba; CLINBIO th International Conference on Laboratory Medicine and 11th European Conference of Clinical Molecular Biology, Naples, Italy; ACBI 2004, the 27th annual conference, Rochestown Park Hotel, Cork, Ireland; XXXth World Congress of the International Society of Hematology (ISH), Istanbul, Turkey; International Congress of Radio-pharmacy and Radiopharmaceutical Chemistry (ICR 2004), Istanbul, Turkey; Gemeinsame Jahrestagung der 89

20 Österreichischen Gesellschaften für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin: Labordiagnostik und Molekulare Medizin, Salzburg, Austria; * 5rd Central European Conference on Human Tumor Markers, Hotel Krystal, Praha, Czech Rebublic; Second Biological Prospective Santorini Conference: From Human Genetic Variations to Prediction of Risks and Responses to the Environment, Santorine, Greece; EFES Molecular Endocrinology Basic Course, Berlin, Germany; International Swiss MedLab and 8th Alps-Adria Congress 2004, Lucerne, Switzerland; Laboratoriolääketiede ja näyttely 2004/ Laboratory Medicine and Exhibition 2004, Marina Congress Center, Helsinki, Finland; * ENDOPÄIVÄT 2004/DAGERNA FÖR ENDOKRINOLOGI, Biomedicum, Helsinki/Helsingfors, Finland; EQUALIS Användarmöte, Allmän klinisk kemi, Sollentuna, Sverige; * Electra-Box Immunology Days, Globe Hotel, Stockholm, Sweden; th Congress of the European College of Neuropsycopharmacology, Stockholm, Sweden; * EQUALIS Användarmöte, Transfusionsmedicin, Stockholm, Sverige; * 2nd Slovenian Congress of Clinical Chemistry with International Participation, Maribor, Slovenia; * XXII Cognreso de la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular, Gadiz, Spain; * EQUALIS Användarmöte, Patientnära analyser, Upplands Västby, Sverige; XVth International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, Venice, Italy; * Årsmøtet i Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring, Kiel-fergen Prinsesse Ragnhild fra Oslo, Norge; * EQUALIS Användarmöte, Läkemedel/ toxikologi, Uppsala, Sverige; * Laboratory Automation: Optimizing Strategies for Success, Atlanta, GA, USA; The Annual Meeting of the American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI 2004), Boston, MA, USA; * European Congress of Young Chemists: YoungChem 2004, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland; San Diego Conference 2004, Fairmont Hotel, San Francisco, CA, USA; * National Network and Graduate School for Cardiovascular Program / NNCR conclusion symposium, Gothenburg, Sweden; * Medica 2004, Kongress für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Düsseldorf, Germany; Riksstämman, Göteborg, Sverige; * XVIII Congresso Nazionale SISA Atreriosclerosi e malattie cardiovascolari: dalla scienza di base alla clinica, Palermo, Italia; National Osteoporosis Society 10th Conference on Osteoporosis, Harrogate, United Kingdom; * SKKY:n perinteinen syyskoulutusristeily Helsingistä Pietariin, Venäjä/Årligt skeppsmöte av FKKF från Helsingfors till Petersburg, Ryssland; Ryhmämatka suunnitteilla! * 46th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego Convention Center, San Diego, CA, USA; * EQUALIS Användarmöte, Koagulation, Uppsala, Sverige; * EQUALIS Användarmöte, Hämatologi, Uppsala, Sverige; th Meeting of the American Chemical Society, San Diego, CA, USA; * EQUALIS Användarmöte, Immunologi, Stockholm, Sverige; st Annual Meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, San Antonio, TX, USA; * EQUALIS Användarmöte, DNA/Protein, Uppsala, Sverige; * Vuoden 2005 X Kansallinen telelääketieteen ja ehealth seminaari, Lappeenranta/X Seminarium för telemedicine 2005 och ehealth, Wilmanstrand, Finland; th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Louisville, KE, USA; th IFCC-FESCC European Congress 90

Orion Q-flow FOB. Uutuus. Pikatesti ulosteen piilevän veren osoittamiseen. Kysy lisää!

Orion Q-flow FOB. Uutuus. Pikatesti ulosteen piilevän veren osoittamiseen. Kysy lisää! 4 2009 Orion Q-flow FOB Pikatesti ulosteen piilevän veren osoittamiseen Uutuus Kysy lisää! Lisätietoja Orion Diagnostica Oy, puh. 010 426 2709 www.oriondiagnostica.fi, sähköposti: suomi@oriondiagnostica.fi

Lisätiedot

Hyytymislaitteet ja reagenssit

Hyytymislaitteet ja reagenssit 4 2006 i Hyytymislaitteet ja reagenssit Automaattiset ja puoliautomaattiset hyytymisanalysaattorit ja hyytymisreagenssit Pikamittari INR-määrityksiin STA-R Evolution Thromboelastometriaan perustuva POC-järjestelmä

Lisätiedot

Hyytymislaitteet ja -reagenssit

Hyytymislaitteet ja -reagenssit 2 2006 Hyytymislaitteet ja -reagenssit Automaattiset ja puoliautomaattiset hyytymisanalysaattorit ja hyytymisreagenssit Pikamittari INR-määrityksiin Thromboelastometriaan perustuva POC-järjestelmä STA-R

Lisätiedot

Kiitämme yhteistyöstä vuonna 2006. ja toivotamme kaikille Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta.

Kiitämme yhteistyöstä vuonna 2006. ja toivotamme kaikille Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta. 6 2006 BECKMAN COULTER CHRONO-LOG PENTAPHARM EUROCELL HEMOSENSE WESCOR DIAGNOSTICA STAGO BMD RADIOMETER HORIBA-ABX Kiitämme yhteistyöstä vuonna 2006 ja toivotamme kaikille Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä

Lisätiedot

QuikRead go CRP Luotettava testi hoitopäätöksen tueksi.» Luotettava ja laadukas» Markkinoiden nopein» Helppokäyttöinen ei manuaalivaiheita

QuikRead go CRP Luotettava testi hoitopäätöksen tueksi.» Luotettava ja laadukas» Markkinoiden nopein» Helppokäyttöinen ei manuaalivaiheita 3 2015 QuikRead go CRP Luotettava testi hoitopäätöksen tueksi» Luotettava ja laadukas» Markkinoiden nopein» Helppokäyttöinen ei manuaalivaiheita ottaa vierianalytiikan hallintaan Uuden sukupolven hallintaohjelmisto

Lisätiedot

Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb.» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys

Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb.» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys 4 2015 Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys Kompakti nykyaikainen CRP- ja INR-analysaattori Eurolyser Cube

Lisätiedot

Orion Diagnostica toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Orion Diagnostica toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Orion Diagnostica toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 6 2014 Hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen Haluamme lämpimästi kiittää teitä tämän vuoden yhteistyöstä ja toivottaa samalla rauhallista

Lisätiedot

SureStep -huumetestit

SureStep -huumetestit 5 2009 SureStep -huumetestit Nopeat ja luotettavat pikatestit huumaus- ja lääkeaineiden määrittämiseen virtsasta tai syljestä Kastotestit Uutuus! Pipetoitavat testit Sylkitestit Uutuus! Saatavana yksittäistesteinä

Lisätiedot

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go 4 2011 QuikRead go CRP -vieritestauslaite nopea laadukas helppokäyttöinen liitettävä Liitä ja hallitse vieritestauslaitteita MCS-POCT -etähallintajärjestelmällä laitevalmistajasta riippumaton ratkaisu!

Lisätiedot

Laaja valikoima pikadiagnostiikkaa. saman katon alta. QuikRead 101 CRP, Strep A, kvant. FOB, U-ALB. QuikRead go CRP, CRP+Hb, Strep A

Laaja valikoima pikadiagnostiikkaa. saman katon alta. QuikRead 101 CRP, Strep A, kvant. FOB, U-ALB. QuikRead go CRP, CRP+Hb, Strep A 3 2013 Laaja valikoima pikadiagnostiikkaa saman katon alta QuikRead 101 CRP, Strep A, kvant. FOB, U-ALB QuikRead go CRP, CRP+Hb, Strep A iline microinr; Clearview Influenza A&B, Strep A, IM, D-dimer; Dipro

Lisätiedot

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO TUIKETIEDOTE 2/2013 Sihteerin terveiset 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenasioita 3. Myönnetyt apurahat 4. Isotooppipäivät 2014 5. LRY:n hallitusjäsenet vuonna 2013 6. Vuoden 2012 isotooppimenestyjähakija

Lisätiedot

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Kliininen mykologia Suomessa 1901-2004

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Kliininen mykologia Suomessa 1901-2004 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seuran tiedotuslehti Vsk. 7, No 2, 2004 ISSN 1456-3533 Puheenjohtajan palsta Sienet ja terveys -lehti ilmestyy toivottavasti myöskin loppuvuodesta tänä vuonna.

Lisätiedot

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti katsaus tieteessä Outi Jauhola LT, lastentautien erikoislääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Matti Nuutinen dosentti, lastennefrologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka matti.nuutinen@ppshp.fi Henoch Schönleinin

Lisätiedot

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y.

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. Kongressijulkaisu 2013 The Abstracts of the XXXV Anniversary International Congress in Vienna and Kremsmünster, Austria and Bratislava, Slovakia 15.5.

Lisätiedot

IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA. Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA

IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA. Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 132 TUTKIMUKSIA Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä

Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä Anna Kärkkäinen Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys ja hoitaminen Bioanalyytikko

Lisätiedot

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi Alkuperäinen WHO:n (World Health Organization) julkaisu vuodelta 2003 Adherence

Lisätiedot

3/2009. Elä elämää älä sairautta

3/2009. Elä elämää älä sairautta -- -- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Munuais- ja maksaliiton jäsen Runeberginkatu 15 A 1 00100 Helsinki Puh. (09) 440 094 Fax (09) 454 4176 sihteeri@uumu.fi

Lisätiedot

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS, puh. työ: (09) 4711, fax:

Lisätiedot

POTILAS SÄTEILEE isotooppihoidon jälkeen. Turun PET-keskus sydämen asialla Mammutin jäljillä

POTILAS SÄTEILEE isotooppihoidon jälkeen. Turun PET-keskus sydämen asialla Mammutin jäljillä alara3 2006 A J A N K O H T A I S T A S Ä T E I L Y - J A Y D I N T U R V A L L I S U U D E S T A Turun PET-keskus sydämen asialla Mammutin jäljillä POTILAS SÄTEILEE isotooppihoidon jälkeen alara A J A

Lisätiedot

Unelmien käsihuuhde. Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. ph 7,0 EN 12791

Unelmien käsihuuhde. Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. ph 7,0 EN 12791 25.VUOSIKERTA NUMERO 3/2007 SYMPOSIUM Unelmien käsihuuhde Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon ph 7,0 EN 12791 Vain parasta sairaalahygieniaan. Suomen

Lisätiedot

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2002...4 Suomen Toksikologiyhdistys ry:n vuosikokouskutsu...5 Vuosikertomus Suomen Toksikologiyhdistys

Lisätiedot

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 Joki-Hollanti, Johanna Syventävien opintojen tutkielma Lastentaudit Kliinisen lääketieteen laitos Oulun yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro 31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO 0434 pro Suomen Sairaalahygienialehden kirjoitusohjeet Julkaisupolitiikka Lehti julkaisee sairaalahygieniaan ja

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2010 Veli-Jukka Anttila HUS Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo 5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään? Outi

Lisätiedot

Amyloidoosin diagnostiikka ja hoito. Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury

Amyloidoosin diagnostiikka ja hoito. Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury Katsaus Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury Amyloidoosit muodostavat heterogeenisen tautiryhmän, jota luonnehtii eri kudosten ja elinten solunulkoiseen tilaan kertynyt säikeinen, proteiinipitoinen,

Lisätiedot

APTEEKKI TÖÖLÖ Apoteket Tölö

APTEEKKI TÖÖLÖ Apoteket Tölö -1- Töölön apteekki tukee Uumua Näytä jäsenkorttisi, kun ostat Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ja Töölön Apteekki ovat sopineet yhteistyöstä. Kampin kauppakeskuksessa sijaitseva apteekki tukee

Lisätiedot

4/2007. Lipidilautat insuliinireseptorin toiminnassa Kansainvälinen kongressi diabeettisen jalan hoidosta Terveyskäyttäytymisen muuttaminen

4/2007. Lipidilautat insuliinireseptorin toiminnassa Kansainvälinen kongressi diabeettisen jalan hoidosta Terveyskäyttäytymisen muuttaminen 4/2007 VOL. 36 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Lipidilautat insuliinireseptorin toiminnassa Kansainvälinen kongressi diabeettisen jalan hoidosta Terveyskäyttäytymisen muuttaminen Kuva: Timo Saaristo d iabetes

Lisätiedot