viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita"

Transkriptio

1 KIPU viesti No 2 Lokakuu 2007 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita 1

2 KIPU viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 ISSN Julkaisija: Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Päätoimittaja: Nora Hagelberg suomenkivuntutkimusyhdistys.fi Toimituskunta: Soile Haakana, Vuokko Hägg, SannaSalanterä, Ulkoasu ja taitto: Veikko Viljanen puh tai sähköposti: Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd, puh /Lassi Jalonen os. Jynkänkatu 8, Kuopio, sähköposti: Osoiterekisteri: Henna Virrasoja, Turun Tilikeskus Oy PL 1234, Turku, puh Sisällysluettelo Puheenjohtajalta Soinila Seppo s. 5 Päätoimittajalta Hagelberg N. s. 6 Sihteeriltä Haakana S. s. 7 Pääkirjoitus Kivun haittaluokitus, missä mennään? Pohjolainen Timo s. 9 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Mitä koksibikohun jälkeen? Aantaa Riku s. 10 Gabapentinoidit akuutin kivun hoidossa Tiippana Elina s. 12 Akuutin kipulääkityksen kustannukset, lääkehuollon näkökulma Torniainen Kirsti s. 16 Lääkitysturvallisuus akuutissa kivun hoidossa Katomaa Johanna s. 20 Syöpäpotilaan kivun hoidossa riittää haastetta Vuorinen Eero s. 25 KTY:n kunniajäsenen puheenvuoro Psykoterapeuttinen toiminta lääketieteellisessä maailmassa Estlander Ann-Mari s. 28 Kipu ja Tule-sairaudet Selittääkö yliliikkuvuus kipua? Huuskonen Marja s. 31 Terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuus TULE-vaivoissa Koho Petteri s. 35 Mikä harjoittelussa vaikuttaa kipuun? Lahtinen-Suopanki Tiina s. 38 Selkäpotilaat kaipaavat tietoa ja tukea Ailanto Pirjo Töyrylä-Aapio Kirsi s. 40 Niskakivut hallintaan eli ryhtiä työhön! Koskinen Pauliina s. 42 Muut artikkelit Potilasvakuutuskeskus kipu korvausperusteena Apponen Eevi Hagelberg Nora s. 46 Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha Poimula Merja s. 48 Vuorovaikutus vastaanotolla kipupotilaan hoidon perusta Valjakka Anna s. 50 Suomen kipupoliklinikat esittäytyvät Hyvinkään kipupoliklinikka Muittari Pasi Hakala Päivi Kalvas Seija Tohmo Harri s. 53 KTY:n vuosikokouksen 2007 esitelmiä Altistaako perimä purentaelimen kipuongelmille? Närhi Matti s. 58 Hoitopelko vain hammaslääketieteellinen ongelma? Käännös: Nieminen Tuija s. 58 Kaj Fried: Trigeminusneuralgia uusia näkökohtia mekanismeista ja hoidosta Käännös: Närhi Matti s. 59 Väitöskirjakatsaus Turunen Juha s. 60 Kirja-arvostelut Axelin Anna s. 62 Elomaa Minna s. 63 Kivunhoitolääketieteen erityispätevyystentti onko syöpäkipu unohdettu? Vuorinen Eero s. 66 Matkakertomuksia Heikkonen Seija s. 67 Elomaa Minna s. 70 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y S R Y Puheenjohtaja Seppo Soinila,HYKS Neurologian klinikka, Biomedicum B408b, PL 700, HUS, Sähköposti: Varapuheenjohtaja Matti Närhi, Fysiologian osasto, Kuopion yliopisto, PL 1627, Kuopio, Sähköposti: Sihteeri Soile Haakana, HYKS Kipuklinikka, PL 140, HUS, Sähköposti: Rahastonhoitaja Maija-Liisa Vuento-Lammi, Pirkanmaan Erikoiskuntoutus, Itsenäisyydenkatu 2, Tampere, Sähköposti: Kipuviesti-lehden tilaus: Tilaukset toimitetaan osoitteeseen Turun Tilikeskus Oy, Kipuviesti-lehden tilaus, PL 1234, Turku tai Tilauksen yhteydessä ilmoitettava tilattava tuote sekä toimitus- ja laskutusosoitteet. Vuosikerran hinta on 25 euroa. 3

3 P U H E E N J O H T A J A L T A REIMARIT TARKISTETTIIN STRATEGIA 2007 Yhdistyksen päämäärät on määritelty säännöissä varsin selkeästi: kliinisen kivun hoidon edistäminen ammattihenkilöiden yhteistyötä ja koulutusta järjestämällä, tutkimuksen ja kliinisten hoitomuotojen kehittäminen ja sekä yleinen mielipiteenmuokkaus. Uusi ja vanha hallitus eräiden toimikuntien edustajilla täydennettynä kokoontuivat pohtimaan, miten yhdistyksen tarkoitusperiä lähivuosina toteutetaan. Miten yhdistys saavuttaisi yleisesti tunnustetun asiantuntijaaseman kaikilla toimintasektoreillaan? Reilu tusina aktivisteja tuotti kaksipäiväisessä seminaarissa prosessin, joka intensiivisyydessään ylitti ennakko-odotukset. Säännöllisesti tarkistettu ja kirjattu pitkän aikavälin toimintasuunnitelma todettiin tärkeäksi pohjaksi hallituksen määrittäessä vuosittaisia toimintasuunnitelmia. Jatkossa strategian tarkistuksia suositeltiin pidettäväksi kolmen vuoden välein. Vaikka strategia on voimakas yhteisen tahtotilan ilmaus, se on luonteeltaan suositus; asioista toki päättävät hallitus ja vuosikokous. Eteenpäin suuntautuvana ja kokoavana strategiadokumentti on kuitenkin tärkeä väline uusien toimijoiden rekrytoimiseksi yhdistyksen toimintaan. Toiminnan ydinalueina säilyvät edelleen jäsenpalvelut, koulutus ja tutkimus sekä yhteiskunnalliset tehtävät. Kutakin ydinaluetta tulee tarkastella kaikkien ammattiryhmien näkökulmista. Jäsenmäärä on kasvussa, yhdistykseen kuuluu 1100 kivunhoidon ammattilaista, joiden yhteydenpitokanavina ovat perinteinen painettu lehti ja uudempana foorumina kotisivut. Kipuviesti ilmestyy jatkossakin painettuna kahdesti vuodessa. Kotisivujen käyttöä kehitetään edelleen, toimikunnille tulee omat osastot, linkitystä alan koulutustapahtumiin tehostetaan. Hyvään ylläpitoon panostetaan, tarvittaessa alan ammattilaista konsultoiden. Asiantuntijakoulutus on vakiinnuttanut asemansa pysyvänä toimintana. Akuutin kivun ja syöpäkivun vuotuiset koulutustilaisuudet sekä vaihtuva-aiheinen vuosikokouskoulutus täydentävät tarjontaa. Yhdistys kantaa jatkossakin kortensa kekoon pohjoismaisen koulutustoiminnan kehittämiseksi; SASP:n vuosikokoushan järjestetään toukokuussa 2008 Turussa. Yhdistys pyrkii tehostamaan suomalaisten kipututkijoiden yhteistyötä lisäämällä apurahoja ja parantamalla erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia päästä osalliseksi pohjoismaissa järjestettävistä erinomaisista intensiivikursseista. Yhteistyötä Baltian maiden kipututkijoiden kanssa viritellään. Yhdistys on suurten yhteiskunnallisten haasteiden edessä. Oikeuskanslerille tekemämme kantelu haittaluokituksen vanhentuneisuudesta johti sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädännön uudistamisen käynnistymiseen. Prosessi kestänee vuosia ja vaatii jatkuvaa seurantaamme. Hoitotakuun toteutuminen kroonisen kivun osalta on ollut hyvin epätasaista. Yhdistys on tehnyt ehdotuksen kiireettömän hoidon järjestämisen kriteereiksi. Aloitteeseemme tätä koskevan koulutuksen järjestämiseksi kaikissa sairaanhoitopiireissä on ministeriössä suhtauduttu periaatteessa positiivisesti. Yhteistyötä on syytä kehittää kaikin voimin käytännön tasolle. Verkostoituminen on nuoressa yhdistyksessä nähty ensi sijassa jäsenistön sisäisenä yhteydenpitona. Tämä funktio säilyy, mutta verkostoitumista on syytä jatkossa kehittää myös muihin ammatillisiin yhteisöihin, työpaikkojen organisaatioihin, potilasjärjestöihin, yhteiskunnan hallintoon ja poliittisiin päättäjiin. Toiminnan pohjan muodostaa hyvä taloudenpito. Yhdistyksen taloudellinen tila on nyt vakaa. Joutunemme kuitenkin lähivuosina sopeutumaan liike-elämän yhteistyökumppaneiden tuen pienenemiseen. Tarkoitus on jatkossakin tuottaa mahdollisimman korkealaatuisia jäsenpalveluita kohtuullisen jäsenmaksun vastineeksi. Tulorakenteemme tärkeä osa, yhdistyksen omat koulutustilaisuudet tulee jatkossa saada entistä enemmän osaksi työnantajan kustantamaa jatkokoulutusta. Yhdistys onkin vastikään lähettänyt tätä koskevan vetoomuksen sairaanhoitopiireille. Strategian reimarit on tarkistettu, yhteenvetodokumentti on työryhmän viimeisteltävänä ja ilmestyy kotisivulle loppusyksyllä. Pysytään väylällä! Seppo Soinila puheenjohtaja 5

4 P Ä Ä T O I M I T T A J A L T A L omien jälkeen on mukava palata akut latautuneena syksyisten rutiinien pariin. Sateisista ja viileistä säistä huolimatta syksyn Kipuviestin toimittaminen on ollut erityisen mieluisaa, sillä kirjoituksia lehteen on saapunut ennätysmäärä. Osaltaan tähän ovat varmasti vaikuttaneet lehden teemat, kivun lääkehoito ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotka ovat aktivoineet jäsenistöä kirjoittamaan. FaT Juha Turunen on tutkinut väitöskirjassaan suomalaisen väestön kivun esiintyvyyttä ja väestön käyttämiä kivunhoitokeinoja (tässä numerossa). Noin puolet väestöstä hoitaa kipujaan itsehoitolääkkein ja kolmasosa käyttää reseptikipulääkkeitä. Väitöskirjassa osoitetaan, että kipulääkkeiden käyttöön liittyy väestöllä tiedon tarpeita. Niiden tunnistamisessa ja tyydyttämisessä on kipulääkkeen toimittamiseen liittyvillä tahoilla edelleen kehitettävää. Kun kivun lääkehoidon toteutumista tarkastellaan terveydenhuollon organisaation prosessina, työyhteisön on mahdollista tunnistaa hoidon toteuttamisen ongelmakohtia. Näitä voivat olla esimerkiksi sellaiset poikkeamat kivun lääkehoidon toteutumisessa, jotka vaarantavat potilasturvallisuutta. Vielä laajemmasta näkökulmasta tarkastellen lääkitysturvallisuus alkaa uuden kipulääkkeen kehittämisestä ja markkinoille tulemisesta tai jo käytössä olevan lääkkeen käyttöaiheiden laajenemisesta ja päätyy siihen, että lääkevaikutus tulee esiin lääkettä käyttävässä henkilössä ja ympäristössä. Turunen väitöskirjatutkimuksessaan osoittaa lisäksi, että noin puolet väestöstä hoitaa omia lieviä tuki- ja liikuntaelinperäisiä kipuja aktiivisesti liikkumalla. Myös kipupotilaista toimintakykyisimpinä näyttäytyvät sekä kliinisen kokemuksen että tutkimustiedon valossa ne henkilöt, joilla on omia, aktiivisia kivunhallintakeinoja käytössään (esimerkiksi liikunta). Vaikka kipupotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa aktiivisen liike- ja liikuntaharjoittelun vaikuttavuudesta on kertynyt runsaasti tutkimustietoa, organisaatiotasolla hoito- ja kuntoutusmallit ovat kehittyneet paikoin varsin hitaasti. Vielä hitaammin on toteutunut psykologisten menetelmien liittäminen osaksi kipupotilaiden hoitoa ja kuntoutusta kipupoliklinikoiden ja kuntoutusyksiköiden ulkopuolella. Usein muutoksen aikaansaamiseksi potilaan käyttäytymisessä tarvitaan harjoittelun ja ohjauksen lisäksi vaikuttamista myös ajatusten, kipuun liittyvien uskomusten ja tunteiden tasolla. Useat yhdistyksen toimikunnat ovat lehden toimituskuntaa ilahduttaen ilmaisseet halukkuutensa jakaa vastuuta Kipuviestin aineiston keräämisessä. Konkreettisia ehdotuksia yhteistyön kehittämisestä voi lähettää päätoimittajan sähköpostiosoitteeseen. Tässä numerossa alkaa yhdistyksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnan aloitteesta artikkelisarja, jossa tarkastellaan eri viranomaistahojen toimintaa kivunhoidon näkökulmasta. Kevään numeron teemoina tulevat olemaan Kivun hoidon ja tutkimuksen etiikka sekä Naisten kipu, joita pyrimme tarkastelemaan tieteellisestä, filosofisesta, yhteiskunnallisesta ja ammatillisesta näkökulmasta. Hyvää syksyä lehden lukijoille! Nora Hagelberg Päätoimittaja 6

5 S I H T E E R I L T Ä Hyvät Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n jäsenet T ällä palstalla on yleensä tiedotettu yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Koska hiljan kuitenkin ilmestyi viimeisin jäsenkirje, sain päätoimittajalta luvan kirjoittaa itselleni tärkeästä aiheesta, syöpää sairastavien potilaiden saamasta hoidosta ja kivunhoidosta. Yhdistyksen piirissä asiasta on kantanut perinteisesti huolta emerituspuheenjohtaja Eero Vuorinen, joka on kirjoittanut useammankin artikkelin aiheesta niin Kipuviestiin kuin valtakunnallisiin päivälehtiin. Olen ollut mukana hoitamassa syöpää sairastavia potilaita jo parikymmentä vuotta ja olen ollut aiemminkin huolissani siitä, mitä potilaat joutuvat kestämään terveydenhuollossamme. Tänä kesänä kuitenkin tuntui, että tämän pahemmaksi asiat eivät enää voi muuttua. Kesäisinhän potilaspaikkoja supistetaan ja vain sairaimmat hoidetaan osastoilla ja silloin ongelmat korostuvat ja jonot pitenevät. Helsingin Sanomat kirjoitti , että tänä kesänä syöpäpotilaat saattavat joutua odottamaan leikkaukseen pääsyä jopa viisi viikkoa HUS:n alueella. Pahin tilanne on mm. haimasyöpää, rintasyöpää ja keuhkosyöpää sairastavien kohdalla. Potilaat joutuvat odottamaan myös päästäkseen onkologin vastaanotolle. Potilaalla tulee olla hoitava taho myös odotusaikana, odottaminen on muutenkin ahdistavaa, varsinkin jos odottaa lopullista diagnoosia. Odotusaika on potilaalle kaksin verroin tuskallisempaa, jos hän kärsii kivuista. Oma potilaani, nuori mies, kolmen pienen lapsen isä, sai tietää sairastavansa haimasyöpää toukokuun lopussa. Hän oli alun perin hakeutunut kipujen vuoksi tutkimuksiin, mutta diagnoosin saanti oli viivästynyt. Potilas ja hänen omaisensa kokivat, että kipuja ei ollut otettu tosissaan. Potilas oli tyytyväinen saatuaan lähetteen Kipuklinikalle, jossa hän koki saavansa apua niin kipuihinsa kuin myös tukea itseään ja perhettään ahdistavaan tilanteeseen. Odottaessaan syövän hoitoa potilas oli usein yhteydessä Kipuklinikkaan. Toisinaan potilas soitti päivittäin, toisinaan oli taas päiviä jolloin hänestä ei kuulunut mitään. Potilaan yleiskunto romahti huimaa vauhtia eikä hän jaksanut muuta kuin maata sohvalla. Eräänä päivänä potilas soitti ja kertoi kovasta pahoinvoinnista sekä oksentelusta, ihokin oli vaimon mukaan keltainen. Potilas ohjattiin menemään kiireesti päivystykseen, jossa hän valitettavasti tapasi erikoislääkärin, joka ainoastaan tuseerasi potilaan ja kotiutti hänet kehottaen potilasta liikkumaan voimiensa mukaan. Seuraavana päivänä potilas soitti ja kertoi edellisen päivän kuulumiset ja kertoi, että nyt oli silmätkin ihan keltaiset. Potilas ohjattiin taas menemään kiireesti päivystykseen. Siellä todettiin, että potilas oli menossa maksakoomaan ja hän otettiin vuodeosastolle. Hän kuoli parin viikon kuluttua saattohoitokodissa, noin kuukauden kuluttua alustavan diagnoosin saamisesta. Kuuntelin muutama vuosi sitten Tampereella lievästi kateellisena luentoa syöpäpotilaan hoidosta Haukiputaalla. Potilailla oli mahdollisuus tarvittaessa päästä kotoa suoraan vuodeosastolle ilman päivystyspoliklinikkakäyntiä. Sellainen onnistuu meilläkin joskus, mutta usein potilaat joutuvat odottamaan päivystyksessä tuntitolkulla huolimatta siitä, että Kipuklinikan lääkäri on arvioinut potilaan tarvitsevan sairaalahoitoa. Eero Vuorinen pahoitteli Helsingin Sanomien kirjoituksen mukaan, että huolimatta kaikesta koulutuksesta ja kaikista oppaista mitä on saatavilla syöpäpotilaiden kivunhoidosta, tieto ei jostain syystä siirry käytäntöön. Kipuklinikkaa konsultoitiin eräältä osastolta syöpäpotilaan hoidosta ja kun menimme tapaamaan potilasta, kipulääkäri ehdotti kipulääkityksen vaihtamista. Sairaanhoitajan mukaan ei sitä kivuttomaksi saa kuitenkaan ja lääkärin mukaan potilas tuli kotiuttaa samana päivänä. Kipulääkäri oli aseeton, sillä yksinasuvaa potilasta ei olisi voinut kotiuttaa uudella lääkityksellä. Potilas kotiutui entisellä lääkityksellä, mutta joutui palaamaan sairaalaan jo seuraavana päivänä kovien kipujen vuoksi. Tiedämme tarkkaan mistä Eero Vuorinen puhuu, mutta miten saisi myös em. hoitajakollegan ja potilasta hoitaneen lääkärin ymmärtämään asian. Menneellä viikolla julkaistiin kahdessatoista Euroopan maassa tehty tutkimus European pain in cancer. Tutkimuksen mukaan Suomessa syöpäpotilaiden kipuja hoidetaan puutteellisesti ja jopa joka kolmannen potilaan kivut jäävät hoitamatta. Tulokset ovat yhteneviä 7

6 Sihteeriltä jo aiemmin julkaistun tutkimuksen kanssa. LT Tiina Tasmuth haastatteli professori Eija Kalson ja LT Tiina Saarron kanssa 102 syöpäpotilasta, jotka ovat olleet hoidossa HUS:n sairaanhoitopiirissä. Haastatteluissa ilmeni, että joka kolmas potilas ei hoidon päätyttyä tiennyt, mikä olisi jatkohoitopaikka tai mistä hakea apua muun muassa hoidon jälkeisiin kipuihin. Tutkimustulokset tukevat omaa mutu-tuntumaa kivunhoidon tasosta ja sen vuoksi niihin on helppo uskoa. Juuri kun ajattelin, että asiat eivät voi enää hullummaksi mennä, jouduimme tänään osastolla kohtaamaan karun todellisuuden. Potilaalle oli suunniteltu tehtäväksi ganglion coeliacumin salpaus haimasyövästä johtuvan kivun hoitoon. Toimenpiteestä oli sovittu jo viikkoa aiemmin hoitavien tahojen kanssa, sillä sen tekemiseen vaaditaan radiologi, anestesiologi sekä sairaanhoitajia avustamaan. Sekä tietenkin tilat ja lääkkeet. Jo aloitettu toimenpide kuitenkin keskeytettiin, koska anestesialääkärin piti kiiruhtaa seuraavaan elektiiviseen toimenpiteeseen esimiehen määräyksestä. Potilas jäi pöydälle makaamaan muun henkilökunnan ihmetellessä mitä tapahtui. Itselle tuli pakostakin mieleen ajatus, että ko. potilaan hoito ei ollut yhtä tärkeää kuin sen toisen potilaan hoito. Valitettavasti myös potilas koki sen niin ja oli erittäin pahoillaan tapahtuneesta. Kipulääkärin, joka oli ollut järjestämässä potilaan toimenpidettä, ei auttanut kuin pahoitella käsittämätöntä tapahtunutta. Potilaalle tehdään toimenpide uudella yrityksellä kun aikataulu sallii. Kaikilla on varmasti edellisten tapausten kaltaisia kokemuksia ja yhtä varmasti on paljon hyviä kokemuksia syöpää sairastavien potilaiden saamasta kivunhoidosta. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat vääjäämättömästi, että suuri osa potilaista jää vaille hyvää hoitoa ja sitä ei voi mitenkään ohittaa. Soile Haakana sihteeri Yhdistyksen strategiaseminaari syyskuussa 2007 Seminaarin osanottajia. Yläkuvassa Eero Vuorinen ja Timo Pohjolainen. Viereisessä kuvassa Seppo Soinila ja Soile Haakana. 8

7 P Ä Ä K I R J O I T U S TIMO POHJOLAINEN KIVUN HAITTALUOKITUS, MISSÄ MENNÄÄN? T apaturmavakuutuslaki ja siihen liittyvä haittaluokitus on vuodelta Lakiin liittyvä haittaluokitus on nykyiseen kivun tieteelliseen, fysiologiseen ja kliiniseen tietämykseen, tutkimus- ja hoitomahdollisuuksiin verrattuna auttamattoman vanhentunut. Haittaluokka-arviosta puuttuu kokonaan kivun ja sen seurannaisvaikutusten arviointi. Haittaluokitus on kaavamainen ja perustuu toisen maailman sodan jälkeisiin käsityksiin. Haittaluokitus keskittyy lähinnä kehon osien anatomisiin puutoksiin kuten esim. nivelmuutoksiin, liikkuvuuden rajoituksiin, amputaatioihin jne. Suomen Kivuntutkimusyhdistys (KTY) teki oikeuskanslerille kantelun , ja pyysi oikeuskansleria selvittämään tapaturmavakuutuslain 18 a :ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta annetun Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päätöksen laillisuuden. KTY:n mukaan kansalaisia ei kohdella lain puutteellisuuksien vuoksi perusoikeuksien edellyttämällä tavalla ja haittaluokitus johtaa potilaiden kohdalla ratkaisuihin, jotka loukkaavat perustuslain 6, 19 ja 21 :ssä säänneltyjä perusoikeuksia. Oikeuskansleri ryhtyi kantelun johdosta toimenpiteisiin. Eri tahojen, mm. Liikennevahinko- ja Potilasvahinkolautakunnan, Kelan, Liikennevakuutuskeskuksen, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton ja Potilasvahinkovakuutuskeskuksen lausunnoissa katsottiin haittaluokitus ainakin osittain vanhentuneeksi. Oikeuskansleri Paavo Nikulan ratkaisu oli seuraava: Lääketieteessä tapahtunut kehitys huomioon ottaen olosuhteet ovat muuttuneet. Laki ei täytä vaatimuksia, joita perustuslain 6 :stä voi katsoa johtuvan kipupotilaiden yhdenvertaiselle kohtelulle lainsäädännössä. Ministeriön on ryhdyttävä toimenpiteisiin lain muuttamiseksi siten, että säännökset muuttuneissa olosuhteissa saatettaisiin ajan tasalle. Samalla tulee tarkistaa haittaluokitus ja harkita sen säädöstaso. Esille ottamani arviointi kuuluu suoraan sosiaali- ja terveysministeriölle. KTY on seurannut asian vireille panoa ja tehnyt asian suhteen tiedusteluja. STM ei ole ollut ripeä lainuudistamistoimenpiteissään ja KTY on ollut asian johdosta yhteydessä STM:öön. Koska myös suurimmat vakuutusyhtiöt ovat katsoneet haittaluokituksen vanhentuneeksi, perustettiin vuonna 2005 työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Vakuutuskuntoutuksen toimitusjohtaja Jukka Kivekäs. KTY:n edustajina työryhmässä olivat Maija Haanpää ja Timo Pohjolainen. Ryhmän tehtävänä oli laatia tunnusmerkkejä, joiden mukaan nykyisen tapaturmavakuutuslain puitteissa kipu voidaan ottaa huomioon haittaluokka-arviossa. Työryhmän toimesta julkaistiin Ehdotus kiputilojen jaosta kolmeen vaikeusasteeseen Ehdotuksessa on kriteerit, joiden mukaan kipu ja vaikeusaste otetaan huomioon haittaluokkaa määritettäessä. Lääkärit voivat käyttää ehdotus lausuntoja laatiessaan, ja se on Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden hyväksymä. Ehdotus on mm. KTY:n kotisivuilla. Lain uudistaminen on STM:n toimesta laitettu vireille vuoden 2007 alussa. Työryhmää vetää Jaakko Hannula STM:sta. Samalla on nimetty myös haittaluokituksen uudistamistyöryhmä, jonka määräaika on Työryhmistä löytyy tietoja STM:n nettisivuilta. KTY on siis puuttunut Suomen kansalaisten, joilla on sairaus, vika tai vamma, kannalta keskeiseen perusoikeuksia loukkaavaan asiaan ja saanut aikaan parannustoimenpiteet. Suomen Kivuntutkimusyhdistyksessä tullaan seuraamaan lakiuudistuksen etenemistä ja haittaluokituksen uudistamista sekä vaikuttamaan oikeudenmukaisen kivun ja sen seuraukset huomioon ottavan haittaluokka-arvion syntymiseen. Timo Pohjolainen Dosentti, ylilääkäri Kuntoutus ORTON 9

8 AJANKOHTAISTA KIVUN LÄÄKEHOIDOSTA RIKU AANTAA MITÄ KOKSIBIKOHUN JÄLKEEN? K Taustaa aksi syklo-oksigenaasiisoentsyymiä, COX-1 ja COX-2, muokkaa solukalvon tärkeää rakenneosaa ja solukalvossa varastossa olevaa arakidonihappoa, kun siitä aletaan muokata kaikkialla elimistössä tarpeellisia välittäjäaineita prostaglandiineja, tromboksaaneja ja leukotrieenejä. COX-1 isoentsyymi tuottaa mm. mahasuolikanavan limakalvoa suojaavia prostaglandiini-e 2 :ta ja prostaglandiini-i 2 :ta ja verihiutaleiden toisiinsa takertumista kiihdyttävää tromboksaania-a 2 :ta. COX-2 isoentsyymi puolestaan tuottaa tulehdusreaktiota, kipua ja kuumetta välittävää prostaglandiini-e 2 :ta, mutta myös endoteelilla aktiivista prostasykliiniä (1). Perinteiset tulehduskipulääkkeet estävät molempia syklooksigenaasi-isoentsyymejä. Siis hiukan yksinkertaistaen: COX-1 isoentsyymin estäminen aiheuttaa tulehduskipulääkkeille ominaisia haittavaikutuksia kuten mahasuolikanavan verenvuotoalttiuden lisääntymistä ja COX-2 isoentsyymin estäminen puolestaan toivotut tulehdusta ja kipua lievittävät vaikutukset. Tähän pieneen mutta vaaralliseksi osoittautuneeseen yksinkertaistukseen perustuen, alettiin kehittää molekyylejä, joilla olisi vain COX-2 isoentsyymin estovaikutus. Ensimmäiset erittäin COX-2-selektiiviset molekyylit eli ns. koksibit selekoksibi (Celebra, Pharmacia, sittemmin Pfizer), rofekoksibi (Vioxx, Merck/ Suomessa MSD) ja valdekoksibi (Bextra, Pharmacia/Pfizer) saivat myyntiluvan tämän määrätietoisen kehitystyön tuloksena 1990-luvulla. Pian näiden jälkeen myyntiluvan sai vielä etorikoksibi (Arcoxia, Merck/ Suomessa MSD). Uusien lääkkeiden teho olikin rekisteröintitutkimusten mukaan vanhojen veroinen, mutta erityisesti mahasuolikanavan haittatapahtumien esiintyvyys oli ennustetusti alentunut (2, 3). Koksibit saapuivat ryminällä maailman ja Suomenkin markkinoille ja lääkärit tämän artikkelin kirjoittaja mukaan lukien innostuivat määräämään näitä lääkkeitä potilaidensa lääkehoidon turvallisuus mielessään. Koksibit valtasivat muutamassa vuodessa leijonan osan tulehduskipulääkemarkkinoista (4), kunnes... Heti lääkkeiden tultua markkinoille prostaglandiiniasiantuntijoiden toimesta esitettiin epäilyjä näiden lääkkeiden potentiaalisista uusista haitoista, erityisesti siitä, että COX-2 -välitteisen endoteelisolujen tuottaman prostasykliinin inhibitio aiheuttaisi fysiologisen epätasapainon kun päinvastoin vaikuttava COX-1 välitteinen tromboksaani-a 2 -tuotanto jatkuisi. Näin prostasykliinin välittämä verihiutaleiden toisiinsa takertumista estävä ja verisuonia laajentava vaikutus olisi estetty mutta toisaalta edelleen tuotettu tromboksaani-a 2 aiheuttaisi vasokonstriktiota, verihiutaleiden takertumista ja lisäisi tromboositaipumusta (5, 6). Muutama kuukausi rofekoksibin myyntiluvan saamisen jälkeen julkaistussa nk. VIGOR-tutkimuksessa (2) tulikin esille paitsi toivottu mahasuolikanavan verenvuotojen puoliintuminen myös se, että suurin tutkimuksessa käytetty 50 mg päivittäinen rofekoksibiannos itse asiassa lisäsi sydänhaittatapahtumat lähes viisinkertaiseksi naprokseeniin verrattuna. Tämän ei aluksi suinkaan tulkittu olevan rofekoksibin haittavaikutus vaan oletetun naprokseenin sydäntä suojaavan vaikutuksen puuttuminen rofekoksibilta. Sittemmin havainto lisääntyneestä sydän- ja verisuonisairastuvuudesta vahvistui uusissa kontrolloiduissa tutkimuksissa, systemaattisissa katsauksissa ja meta-analyyseissa. Toisin kuin aluksi väärin perustein raportoitiin (7), sydän- ja verisuonihaitan ilmaantumisen riski lisääntyy hoidon alusta alkaen (8). Lyhyesti: kaikkien erittäin COX-2-selektiivisten (rofekoksibi, selekoksibi, etorikoksibi) ja heikommin COX-2 selektiivisten (mm. diklofenaakki ja meloksikaami) tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy annosriippuvainen kertainen sydän- ja verisuonihaittatapahtuman (ennen kaikkea sydänlihasinfarktin) riski hoidon alusta alkaen. Niinpä rofekoksibi vedettiin markkinoilta syksyllä

9 ja valdekoksibi puolta vuotta myöhemmin. EMEA ja FDA liittivät kaikkien tulehduskipulääkkeiden varoituksiin sydänhaittatapahtumien mahdollisuuden. Selekoksibilla alle 200 mg päivittäiseen annokseen ei nykytiedon mukaan välttämättä liity lisääntynyttä sydän- ja verisuonitapahtuman riskiä. Heikosti selektiivinen ibuprofeeni ja erityisesti epäselektiivinen naprokseeni näyttävät olevan sydän- ja verisuonihaitan riskin suhteen neutraaleja, vaikka lisäävätkin mahasuolikanavan verenvuodon riskiä (9-11). Tosin suomalaispotilaisiin perustuvassa tutkimuksessa kaikki tulehduskipulääkkeet, ibuprofeeni ja naprokseeni mukaan lukien, lisäsivät ensimmäisen sydäninfarktin vaaran keskimäärin 1.4-kertaiseksi (luottamusväli ). Mikään mukana ollut tulehduskipulääke ei siis suojannut suomalaisia infarktilta (12). Keskustelu koksibien sydän- ja verisuonihaitoista (tai niiden puuttumisesta) jatkunee, sillä vastikään ilmestyneen tutkimuksen mukaan 400 mg selekoksibia päivässä vähensi kuuden kuukauden seurannan aikana sepelvaltimon restenoosia pallolaajennuksen läpikäyneillä potilailla (13). Vaikka keskustelu COX-2 selektiivisten lääkkeiden turvallisuudesta on keskittynyt etupäässä niiden sydän- ja verisuonihaittatapahtumiin, on lääkeryhmällä myös perinteisten tulehduskipulääkkeiden kaltainen vaikutus virtsaeritykseen ja munuaisen toimintaan (14). Vähentynyt virtsaneritys saattaakin olla yksi selitys myös sydän- ja verisuonihaittojen lisääntymiselle. Mikä nyt kipulääkkeeksi? Jos sydäninfarktin riski on pieni kuten potilaalla, jolla ei ole sepelvaltimotaudin riskitekijöitä (korkea ikä, ylipaino, verenpainetauti, huonot lipidiarvot, diabetes), ei minkään tulehduskipulääkkeen käyttö lisänne oleellisesti sydäntapahtuman riskiä. Jos potilaalla sen sijaan on sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, kasvaa absoluuttinen riski huomattavasti. Niinpä koksibeja ei tulisi käyttää lyhytaikaiseenkaan kivunhoitoon näillä potilailla ja tulehduskipulääkkeitäkin vain harkiten. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä omaavien potilaiden peruskipulääke on parasetamoli. Muille potilaille peruskipulääkkeeksi voi valita hivenen tehokkaamman epäselektiivisen tulehduskipulääkkeen kuten naprokseenin tai ibuprofeenin ja silloinkin tulisi aina käyttää pienintä tehokasta annosta. Niiden riskipotilaiden, jotka ovat alttiita mahasuolikanavan haavaumalle, tulisi käyttää jompaakumpaa edellä mainituista epäselektiivisestä tulehduskipulääkkeestä yhdistettynä protonipumpun estäjään (15). Tuoreimman Lääkelaitoksen julkaiseman käyttötilaston mukaan (16) ibuprofeeni, parasetamoli ja naprokseeni ovatkin Suomessa kolme eniten käytettyä tulehduskipulääkevalmistetta päivittäisinä annoksina (DDD) mitattuna. Pohjoismaista Suomessa käytetään eniten koksibeja, mutta ne eivät yllä kuuden eniten käytetyn tulehduskipulääkkeen joukkoon (16). Käyttötottumukset vastannevat siis suosituksia. Mitä muuta opimme koksibikohusta? Uusien lääkkeiden rekisteröintitutkimukset, joissa dokumentoidaan lääkkeen teho ja turvallisuus ovat vasta alkua lääkkeen koko vaikutusprofiilin tunnistamiseksi. Kaikkien hoidon kuluessa ilmaantuvien hiukankin vakavien ilmiöiden (= haittatapahtumien) raportointi on lääkkeen elinkaaren alussa tärkeää vain siten harvoin esiintyvä haitta tulee ilmi. Vaikka lääkerekisteröintitutkimusta kontrolloidaankin erittäin tarkkaan, saattaa silti tärkeätä tietoa hautautua lääkeyrityksen tiedostoihin ja jäädä raportoimatta. Myös tulosten tulkintaan on suhtauduttava kriittisesti, vaikka ne julkaistaisiin kuinka hyvissä lehdissä (17). Viitteet 1. Smith WL, DeWitt DL, Garavito RM. Cyclo-oxygenases: Structural, cellular, and molecular biology. Annu Rev Biochem 2000; 69: Bombardier C, Laine L, Reicin A, et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. NEJM 2000; 343: Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, et al. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs nonsteroidal antiinflammatory drugs for osteoarthritis and rheumatoid arthritis. JAMA 2000; 284: Klaukka T, Idänpään-Heikkilä JE, Helin-Salmivaara A, Huupponen R. Koksibien käyttö jatkoi kasvuaan vuoden 2004 lopulla. Suomen Lääkärilehti 2005; 60: McAdam BF, Catella-Lawson F, Mardini IA, Lawson JA, FitzGerald GA. Systemic biosynthesis of prostacyclin by cyclooxygenase (COX)-2: the human pharmacology of selective inhibitor of COX-2. Proc Natl Acad Sci USA 1999; 96: Hawkey CJ. COX-2 inhibitors. Lancet 1999; 353: Bresalier RS, Sandler RS, Quan H et al. Cardiovascular eventws associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemopreventiuon trial. NEJM 2005; 352: artikkeliin liittyvä korjaus: NEJM 2006; 355: Lagakos SW. Time-to-event analuses for long-term treatments: APPROVe trial. NEJM 2006; 355: Gislason GH, Jacobsen S, Rasmussen JN et al. Risk of death or reinfarction associated with the use of selective cyclooxygenase-2 inhibitors and non-steroidal anti-inflammatory drugs after acute myocardial infarction. Circulation 2006; 113: Juni P, Nartey L, Reichenbach S, Sterchi R, Dieppe PA, Egger M. Risk of cardiovascular events and rofecoxib: cumulative meta-analysis. Lancet 2004; 364: Kearney PM, Baigent C, Godwin J, Halls H, Emberson JR, Patrono C. Do selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal 11

10 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta ELINA TIIPPANA GABAPENTINOIDIT AKUUTIN KIVUN HOIDOSSA Tiivistelmä Gabapentiinia ja pregabaliinia käytetään enenevästi kroonisten neuropaattisten kipujen lisäksi myös akuutissa, leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa Myös palovammapotilaat saattavat hyötyä gabapentinoideista, mutta lisätutkimuksia tarvitaan Gabapentinoidit estävät allodyniaa, hyperalgesiaa ja sentraalista sensitisaatiota tehoten etenkin leikkauksen jälkeisen kudostrauman aiheuttamaan liikekipuun Pregabaliinilla on edullisempi farmakokineettinen profiili ja sen vaikutukset ovat paremmin ennustettavissa kuin gabapentiinin Gabapentinoidit perioperatiivisesti annosteltuna vähentävät kipua, opioidien kulutusta sekä niiden sivuvaikutuksia, ja niiden omat haitat ovat vähäisiä Gabapentinoideista saattaa tulla tärkeä osa multimodaalista akuuttia leikkauksen jälkeistä kivunhoitoa, mutta lisätutkimuksia tarvitaan annostelun, hoidon optimaalisen keston ja kroonisen kivun eston suhteen L Johdanto eikkauksen jälkeinen kipu on edelleen haaste terveydenhuollolle. Multimodaalinen analgesia eli ajatus käyttää kahta tai useampaa eri tavalla vaikuttavaa, toisiaan tehostavaa kivunhoitomenetelmää vähentäen yksittäisen lääkkeen sivuvaikutuksia perustuu nykyisin opioidien, tulehduskipulääkkeiden tai parasetamolin, pieniannoksisen ketamiinin ja puudutteiden (epiduraali, hermopunospuudutukset jne.) yhdistelmiin. Valitettavasti näiden menetelmien sivuvaikutukset kuten opioidien aiheuttama hengityslama, Mitä koksibikohun... anti-inflammatory drugs increase the risk of atherothrombosis? meta-analysis of randomised trials. BMJ 2006; 332: Helin-Salmivaara A, Virtanen A, Vesalainen R, Grönroos JM, Klaukka T, Idänpää-Heikkila JE, Huupponen R. NSAID use and the risk of hospitalization for first myocardial infarction in the general population: a nationwide case-control study from Finland. Eur Heart J 2006;27: Koo B-K, Kim Y-S, Park K-W et al. Effect of celecoxib on restenosis after coronary angioplasty with a Taxus stent (COREA-TAXUS trial): an open-label randomised controlled study. Lancet 2007; 370: Zhang JJ, Ding EL, Song Y. Adverse effects of cyclooxygenase 2 inhibitors on renal and arrhythmia events: a class-wide meta-analysis. JAMA 2006; 297: Chan FKL, Hung LCT, Suen BY et al. Celecoxib versus diclofenac and omeprazole in reducing the risk of recurrent ulcer bleeding in patients with arthritis. NEJM 2006; 347: Voipio T. Tavallisimmat särkylääkkeet 2000-luvulla. TABU 2007; 15: Graham DJ. COX-2 inhibitors, other NSAIDs. and cardiovascular risk. The seduction of common sense. JAMA 2006; 296: Riku Aantaa dos HOYL Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka TYKS PL 52, Turku 12

11 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta ELINA TIIPPANA GABAPENTINOIDIT AKUUTIN KIVUN HOIDOSSA Tiivistelmä Gabapentiinia ja pregabaliinia käytetään enenevästi kroonisten neuropaattisten kipujen lisäksi myös akuutissa, leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa Myös palovammapotilaat saattavat hyötyä gabapentinoideista, mutta lisätutkimuksia tarvitaan Gabapentinoidit estävät allodyniaa, hyperalgesiaa ja sentraalista sensitisaatiota tehoten etenkin leikkauksen jälkeisen kudostrauman aiheuttamaan liikekipuun Pregabaliinilla on edullisempi farmakokineettinen profiili ja sen vaikutukset ovat paremmin ennustettavissa kuin gabapentiinin Gabapentinoidit perioperatiivisesti annosteltuna vähentävät kipua, opioidien kulutusta sekä niiden sivuvaikutuksia, ja niiden omat haitat ovat vähäisiä Gabapentinoideista saattaa tulla tärkeä osa multimodaalista akuuttia leikkauksen jälkeistä kivunhoitoa, mutta lisätutkimuksia tarvitaan annostelun, hoidon optimaalisen keston ja kroonisen kivun eston suhteen L Johdanto eikkauksen jälkeinen kipu on edelleen haaste terveydenhuollolle. Multimodaalinen analgesia eli ajatus käyttää kahta tai useampaa eri tavalla vaikuttavaa, toisiaan tehostavaa kivunhoitomenetelmää vähentäen yksittäisen lääkkeen sivuvaikutuksia perustuu nykyisin opioidien, tulehduskipulääkkeiden tai parasetamolin, pieniannoksisen ketamiinin ja puudutteiden (epiduraali, hermopunospuudutukset jne.) yhdistelmiin. Valitettavasti näiden menetelmien sivuvaikutukset kuten opioidien aiheuttama hengityslama, Mitä koksibikohun... anti-inflammatory drugs increase the risk of atherothrombosis? meta-analysis of randomised trials. BMJ 2006; 332: Helin-Salmivaara A, Virtanen A, Vesalainen R, Grönroos JM, Klaukka T, Idänpää-Heikkila JE, Huupponen R. NSAID use and the risk of hospitalization for first myocardial infarction in the general population: a nationwide case-control study from Finland. Eur Heart J 2006;27: Koo B-K, Kim Y-S, Park K-W et al. Effect of celecoxib on restenosis after coronary angioplasty with a Taxus stent (COREA-TAXUS trial): an open-label randomised controlled study. Lancet 2007; 370: Zhang JJ, Ding EL, Song Y. Adverse effects of cyclooxygenase 2 inhibitors on renal and arrhythmia events: a class-wide meta-analysis. JAMA 2006; 297: Chan FKL, Hung LCT, Suen BY et al. Celecoxib versus diclofenac and omeprazole in reducing the risk of recurrent ulcer bleeding in patients with arthritis. NEJM 2006; 347: Voipio T. Tavallisimmat särkylääkkeet 2000-luvulla. TABU 2007; 15: Graham DJ. COX-2 inhibitors, other NSAIDs. and cardiovascular risk. The seduction of common sense. JAMA 2006; 296: Riku Aantaa dos HOYL Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka TYKS PL 52, Turku 12

12 Taulukko 1. Gabapentiinin ja pregabaliinin vertailua. Gabapentiini Pregabaliini Vaikutusmekanismi Sitoutuu N-tyypin Ca-kanavien Sitoutuu N-tyypin Ca-kanavien α2δ-alayksikköön keskushermostossa α2δ-alayksikköön keskushermostossa Biologinen hyöty- Saturoituva ja annosriippuvainen: >90% eikä riipu annoksesta osuus suun kautta *n. 60% 300 mg annoksella *n. 40% 600 mg annoksella Metabolia ja eliminaatio Ei metaboloidu, erittyy munuaisten kautta Ei metaboloidu, erittyy munuaisten kautta Annostelu mg/vrk (yleensä vaaditaan mg/vrk (annoksen titraus kroonisessa annoksen titraus asteittain) asteittain joskus tarpeen) hermokivussa Sivuvaikutukset Uneliaisuus, huimaus, ataksia, suun Samat kuin gabapentiinilla mutta mahdollisesti kuivuminen, näköhäiriöt, turvotukset vähäisemmässä määrin tulehduskipulääkkeiden maha-suolikanavan ärsytys sekä munuaistoimintaa heikentävä vaikutus tai epiduraalinen hematooma voivat olla jopa kohtalokkaita. Lääke, jolla on analgeettista tehoa ja joka voisi vähentää opioidien kulutusta, opioiditoleranssia ja ahdistusta ilman mainittavia sivuvaikutuksia olisi houkutteleva lisä perioperatiiviseen kivunhoitoon. Gabapentinoidien vaikutusmekanismit Gabapentiini tuli käyttöön epilepsialääkkeenä v Sittemmin sitä on alettu käyttää myös kivuliaitten neuropatioiden kuten diabeettisen polyneuropatian, vyöruusun jälkeisen neuralgian ja muun kroonisen hermokivun hoidossa (1). Lisäksi gabapentiinin on todettu tehoavan myös ahdistukseen, sosiaaliseen fobiaan, bipolaariseen depressioon, kuumiin aaltoihin, essentielliin vapinaan, pikkuaivoatrofian aiheuttamaan ataksiaan, hikkaan, sydänleikkauksen jälkeiseen palleaspasmiin, postoperatiivisen deliriumin estoon vanhuksilla ja neuroleptilääkityksen aiheuttamaan akatisiaan (2). Gabapentiini ja sen esiaste pregabaliini sitoutuvat jänniteherkkien kalsiumkanavien lisäalayksiköihin (α2δ), joita muodostuu lisää selkäytimessä ja takajuuren ganglioissa etenkin kirurgisen trauman yhteydessä. Gabapentinoidit toimivat antinosiseptiivisinä kipulääkkeinä estämällä kalsiumin virtausta näiden kanavien läpi, jolloin kivun välittäjäaineiden kuten substanssi-p:n vapautuminen kipuradassa estyy. Vaikka gabapentinoidien vaikutus normaaliin nosiseptioon onkin vähäinen, niillä on kudostrauman yhteydessä allodyniaa, hyperalgesiaa ja tätä kautta sentraalista sensitisaatiota eli keskushermoston aistijärjestelmän herkistymistä vähentävää vaikutusta; tähän perustuukin niiden teho kroonisen neuropaattisen kivun lisäksi myös leikkauksen jälkeisessä kivun hoidossa, erityisesti liikekivussa (3, 4). Ahdistusta vähentäessään gabapentinoidit voivat toimia myös leikkauksen esilääkkeinä (5), ja opioiditoleranssia vähentävä vaikutus yhdessä opioidien kulutusta säästävän vaikutuksen kanssa auttavat välttämään opioideihin liittyviä sivuvaikutuksia (6). Gabapentiinin biologinen hyötyosuus vaihtelee annosriippuvaisesti, ja plasman huippupitoisuus 300 mg annoksen jälkeen saavutetaan kolmessa tunnissa. Eliminaation puoliintumisaika on 5-9 tuntia. Sekä gabapentiini että pregabaliini sitoutuvat hyvin vähäisessä määrin plasman proteiineihin ja ne erittyvät munuaisten kautta metaboloitumatta maksassa, joten niillä ei ole farmakokineettisiä interaktioita muiden lääkkeiden kanssa. Gabapentiinillä on saturoituva imeytyminen, kun taas pregabaliinin farmakokinetiikka on lineaarinen. Tämän takia pregabaliinin annoksen nosto lisää vastaavasti plasmapitoisuutta, jolloin sen biologinen hyötyosuus kasvaa ja vaikutus alkaa nopeammin (7-8, Taulukko 1). Gabapentinoidit perioperatiivisessa kivun hoidossa Tuoreessa systemaattisessa katsauksessamme gabapentinoidien perioperatiivisesta hyödystä leikkauskivun hoidossa mukana oli 22 randomisoitua, kontrolloitua kaksoissokkotutkimusta (yhteensä potilasta), joista yhdessä käsiteltiin pregabaliinia (9). Gabapentiiniryhmissä kivun lievitys oli merkitsevästi parempi kuin kontrolliryhmissä. Lisäksi gabapentiinin kerta-annos mg 1-2 tuntia ennen leikkausta vähensi opioidien tarvetta 13

13 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Gabapentinoidit akuutin... Kuva 1. Preoperatiivisen gabapentiinin vaikutus opioidien kulutukseen. Meta-analyysi tutkimuksista, joissa annettiin kerta-annos gabapentiiniä ennen leikkausta ja seurantaaika oli vähintään 24h. WMD=weighted mean difference. (Tiippana et al. 2007). ensimmäisten 24 tunnin aikana 20-62%. Kun yhdistimme meta-analyysiksi tutkimukset, joissa annettiin kerta-annos gabapentiiniä ennen leikkausta, vähentyi opioidien kulutus 30+4 mg morfiinin tehoa vastaavina annoksina ensimmäisen vuorokauden aikana, mutta tutkimusten heterogeenisyyden takia tuloksia täytyy tulkita varovasti (Kuva 1). Gabapentiini vähensi myös opioidien kulutuksen lisäksi niiden sivuvaikutuksia kuten pahoinvointia, oksentelua ja virtsaretentiota (numbers-needed-to-treat eli NNT-luvut olivat 25, 6 ja 7). Gabapentiinin omat sivuvaikutukset olivat kliinisesti merkityksettömiä suurenkin kerta-annoksen (1200 mg) jälkeen: sedaatio ja huimaus lisääntyivät (numbers-needed-to-harm eli NNHluvut 35 ja 12), mutta muissa haitoissa ei ollut eroa kontrolliin verrattuna. Pitkäaikaista leikkauksen jälkeistä kipua käsiteltiin vain viidessä tutkimuksessa (kohdun- ja rinnanpoistoleikkauksia), joista kolmessa nähtiin merkitsevä väheneminen kroonisessa kivussa, kun taas kahdessa tutkimuksessa eroa ei saatu esiin. Pitkäaikaisvaikutuksia koskeviin tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti potilasmäärien ja hoidon keston suuren vaihtelun vuoksi. Koska gabapentinoideilla on hyvä teho hyperalgesiaa estävinä ja neuropaattista kipukomponenttia vähentävinä lääkkeinä, olisi mielenkiintoista tietää, pystytäänkö preemptiivisesti eli ennen leikkaustraumaa aloitetulla gabapentinoidilääkityksellä vähentämään kroonista kipua hermovauriota aiheuttavien riskileikkausten kuten torakotomian, amputaation ja nivustyräleikkauksen jälkeen. On viitteitä siitä, että torakotomian jälkeinen akuutin vaiheen kipu ja morfiinin kulutus vähenevät sekä keuhkojen toiminta paranee leikkausta edeltävän gabapentiiniannoksen ansiosta (10), mutta lisää tutkimuksia tarvitaan pitkäaikaishyödyn selvittämiseksi. Gabapentinoidit palovammakivussa Palovammapotilaiden kivussa voimakas nosiseptio johtaa jatkuvaan afferenttien C-syiden aktivaatioon ja sentraaliseen hyperalgesiaan, johon nimenomaan gabapentinoidien kivunhoitoteho perustuu. Cuignet n ym. pienen tuoreen tutkimuksen mukaan gabapentiinillä annoksella 2400 mg/vrk 21 päivän ajan oli merkitsevä kipua lievittävä, opioideja säästävä ja opioiditoleranssia vähentävä vaikutus, joka jatkui kolme viikkoa lääkityksen lopettamisen jälkeen (11). Koska lääkeaineinteraktioita ei ole ja sivuvaikutukset olivat kliinisesti merkityksettömiä, gabapentinoidit olisivat hyvä tutkimuskohde myös palovammapotilaiden vaikeiden kipujen hoidossa. Annostelu Meta-analyysimme mukaan gabapentiinin opioidin kulutusta säästävä vaikutus ei riippunut annoksesta (9). Jokela ym. antoivat laparoskooppisille hysterektomiapotilaille esilääkkeeksi joko 150 mg tai 300 mg pregabaliinia tai 10 mg diatsepaamia, ja pregabaliiniannokset toistettiin 12 tunnin kuluttua diatsepaamiryhmän saadessa plaseboa (12). Tämän tutkimuksen mukaan pregabaliinia vaadittiin 600 mg/vrk eli suositeltu maksimiannos, ennen kuin merkitsevä ero oksikodonin kulutuksessa saatiin esiin. Tällä annoksella kuitenkin huimaus, näköhäiriöt ja päänsärky lisääntyivät. 14

14 Koska pitkäaikainen gabapentinoidien käyttö kroonisessa neuropaattisessa kivussa aloitetaan yleensä pienellä annoksella titraten maksimiin usean päivän aikana, voi tottumattomalle leikkauspotilaalle suuri kerta-annos lisätä sivuvaikutusriskiä, millä on merkitystä etenkin harkittaessa gabapentinoidien käyttöä adjuvanttilääkkeinä päiväkirurgisilla potilailla. Myös gabapentiinin saturoituva imeytyminen ja annosriippuvainen biologinen hyötyosuus tekevät siitä vaikeasti annosteltavan akuutin kivun yhteydessä. Nämä ongelmat voitaisiinkin välttää käyttämällä pregabaliinia, jonka biologinen hyötyosuus on 90 % ja maksimivaikutus saavutetaan tunnissa lineaarisen farmakokinetiikan ansiosta. Entä gabapentinoidien kliininen käyttö? Gabapentiini ja pregabaliini ovat tehokkaita leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa vähentäen kivun voimakkuuden lisäksi opioidien kulutusta sekä niiden sivuvaikutuksia, ja niistä saattaa olla hyötyä myös kivuliaille palovammapotilaille. Koska niiden omat haitat ovat lieviä verrattuna etenkin suuremmissa leikkauksissa saavutettaviin hyötyihin, voidaan niitä hyvin suositella adjuvanttilääkkeiksi muihin kuin ehkä päiväkirurgisiin toimenpiteisiin. Koska tutkimuksista saatava tieto on edelleen heterogeenistä, ei selkeitä suosituksia optimaalisesta annostuksesta, hoidon kestosta tai niiden käytöstä kroonisen kivun estossa voida vielä antaa ilman jatkotutkimuksia riittävän suurilla potilasaineistoilla. Mielestäni ainakin torakotomiassa, rintaleikkauksessa ja amputaatiossa kroonisen kivun riski on niin suuri, että voisin jatkossa harkita aloittavani gabapentiinin leikkausta edeltävänä päivänä esim. annoksella 800 mg x3 tai pregabaliinin mg x2 jatkaen lääkitystä kotiutumiseen saakka, riskipotilailla jopa kotonakin. Kroonisen kivunhoidon lisäksi gabapentinoidit näyttävät lähitulevaisuudessa liittyvän osaksi myös akuuttia postoperatiivista multimodaalista kivunlievitystä. Kirjallisuutta 1. Dworkin R et al. Advances in neuropathic pain: diagnosis, mechanisms, and treatment recommendations. Arch Neurol 2003; 60: Cheng J-K et al. Mechanisms of the antinociceptive action of gabapentin (Review). J Pharmacol Sci 2006; 100: (tarkemmat viitteet kirjoittajalta). 3. Rose M et al. Gabapentin: pharmacology and its use in pain management. Anaesthesia 2002; 57: Werner M et al. Effects of gabapentin in acute inflammatory pain in humans. Reg Anesth Pain Med 2001; 26: Menigaux C et al. Preoperative gabapentin decreases anxiety and improves early functional recovery from knee surgery. Anesth Analg 2005; 100: Gilron I et al. Gabapentin blocks and reverses antinociceptive morphine tolerance in the rat paw-pressure and tail-flick tests. Anesthesiology 2003; 98: Ben-Menachem E. Pregabalin pharmacology and its relevance to clinical practice. Epilepsia 2004; 45: Guay D. Pregabalin in neuropathic pain: a more pharmaceutically elegant gabapentin? Am J Geriatr Pharmacother 2005; 3: Tiippana et al. Do surgical patients benefit from perioperative gabapentin/pregabalin? A systematic review of efficacy and safety. Anesth Analg 2007; 104: Omran A et al. A randomized study of the effects of gabapentin versus placebo on post-thoracotomy pain and pulmonary function. Eg J Anaesth 2005; 21: Cuignet O et al. Effects of gabapentin on morphine consumption and pain in severely burned patients. Burns 2007; 33: Jokela R et al. A randomized controlled trial of perioperative administration of pregabalin for pain after laparoscopic hysterectomy. Pain 2007 (in press). Elina Tiippana LL, sairaalalääkäri Anestesiologia ja tehohoito (ATEK) HUS 15

15 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta KIRSTI TORNIAINEN AKUUTIN KIPULÄÄKITYKSEN KUSTANNUKSET Lääkehuollon näkökulma A Tiivistelmä kuutin kivun lääkehoidossa annoksen käyttökuntoon saattaminen ja annostelu kaikkine vaiheineen maksavat vähintään saman kuin kipulääke, usein jopa enemmän kuin lääke. Kivun lääkehoito kokonaisuutena ja myös se, mitä sillä saavutetaan, tulee olla tarkastelussa, kun arvioidaan akuutin kivun lääkehoidon kustannuksia, ei pelkkä lääke. Johdanto Lääkityksen kustannuksia puhuttaessa keskitytään usein itse lääkevalmisteiden hintoihin. Lääkehuollon yksi rooli on tarkastella lääkehoitoihin liittyviä kokonaisuuksia ja niiden kustannuksia. Akuutin kivun lääkitys kokonaisuutena sisältää kivun hoidon, kaikki siihen tarvittavat resurssit ja sillä saavutettavat tulokset, myös potilaan kannalta. Akuutti kipu ja lääkeaineet Akuutilla kivulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kipua, joka johtuu esimerkiksi haavasta, murtumasta, synnytyksestä, leikkauksesta tai tulehduksesta. Lääkeaineet, joita yleisesti käytetään tällaisen kivun hoitamiseen sijoittuvat WHO julkaisemassa lääkkeiden ATC (Anatomical Therapaeutic Chemical) -luokituksessa ryhmiin M01, eli tulehduskipu- ja reumalääkkeet sekä ryhmään N02, eli analgeetit (1). Akuutin kivun lääkehoitoon liittyvät valinnat ja kustannusvaikutukset Akuutin kivun lääkehoidon kokonaisuuteen liittyy monia valintoja. Itse lääkeaineen lisäksi valitaan eri lääke- ja pakkausmuotoja, pakkauskokoja ja annostelureittejä. Kaikkiin näihin valintoihin liittyy lisää muuttujia ja niihin liittyviä valintoja välineistä ja tarvikkeista sekä siitä tehdäänkö annoksien käyttökuntoon saattaminen hajautetusti vai keskitetysti. Valinnoista seuraa erilaisia kustannuksia koko hoitoprosessin eri vaiheissa. Tämän vuoksi samanlaisen kivun lääkehoidon kustannukset eri tilanteissa voivat vaihdella merkittävästi, vaikka itse lääkeaine ja annosmääräkin olisivat samat. Lääkeaineen, -muodon sekä -annoksen valinta ja kustannukset Lääkeaineiden, -muotojen ja -annosten vertailu kustannuksien näkökulmasta on haasteellista. Julkisen sektorin kaikki sairaalat ja terveyskeskukset sekä muut hoitolaitokset ostavat lääkkeet tarjouskilpailutuksen kautta ja valmisteiden hinnat voivat vaihdella sekä tarjouskausittain että laitoksittain. Monopolituotteita lukuun ottamatta hinnat ovat julkisella sektorilla yleensä jonkin verran tukkuohjehintoja edullisempia. Akuuttia kipua hoidetaan myös paljon laitoksien ulkopuolella. Avohoidossa on aivan toisenlainen hinnanmääräytymismekanismi ja myös SV -korvausmenettely. Lääkeannokset luonnollisesti myös vaihtelevat kunkin hoitotilanteen mukaan. Valtakunnan tasolla ATC ryhmien M01 ja N02 lääkeaineiden tukkuohjehinnan perusteella laskettava yhteinen osuus sairaaloiden tukkuhintaisista lääkkeiden ostoista on hieman alle 5 % (2). Vastaavasti esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan anestesia- ja tehohoidon tulosyksikön kokonaislääkeeuroista osuus on noin 10 %. 16

16 Taulukko 1. ATC ryhmän M01 = Tulehduskipu- ja reumalääkkeet vuorokausikustannukset vähittaisohjehintojen perusteella DDD:tä kohti laskettuna. LÄÄKEAINE LÄÄKEMUOTO DDD VOH /DDD* 1) M=monopolivalmiste Indometasiini M inj 0,1 g 11,00 Indometasiini 0,025/,050 M kaps/depot 0,1 g 0,30-0,70 Diklofenaakki M inj 0,1 g 3,60* 2) Diklofenaakki 0,025/0,050 enterotabl 0,1 g 0,40-0,60 Ketorolaakki M inj 30 mg 1,70 Piroksikaami kaps/tabl 20 mg 0,40-0,50 Meloksikaami inj 15 mg E1,50 *3) Meloksikaami (50%?) tabl 15 mg 0,20-0,65 Ibuprofeeni 0,2-0,8 kaps/tabl 1,2 g 0,15-0,90 Naprokseeni 0,25-0,5 tabl 0,5 g 0,20-0,85 Ketoprofeeni inj 0,15 g 3,45-3,95* 2) Tolfenaamihappo 0,1/0,2 M kaps/tabl 0,3 g 0,40-,50 Parekoksibi M inj 40 mg 11,50 Selekoksibi M kaps 0,2 g 1,30-1,70 Etorikoksibi M tabl 60 mg 1,60-1,85 *1) Hintajakaumaa/DDD aiheuttavat vahvuuksien ja pakkauskokojen sekä eri valmistajien vaihtelut. *2) Diklofenaakki 75 mg ja ketorprofeeni 100 mg lasikaula-ampulleista menee vrk- annoksen valmistuksessa hävikkiin usein yli 50%, jos valmistetaan yksittäiset annokset aina erikseen. *3) Meloksikaami -injektio vuodesta 2006 alkaen vain erityisluvalla. Taulukko 2. ATC ryhmän N02 = Analgeetit vuorokausikustannukset vähittaisohjehintojen perusteella DDD:tä kohti laskettuna. LÄÄKEAINE LÄÄKEMUOTO DDD VOH /DDD* 1) M=monopolivalmiste Morfiini M inj 30 mg 10,50 Morfiini M rakeet pro mikst 0,1 g 5,00 Morfiini depotkaps/tabl 0,1 g 0,60-1,15 Oksikodoni inj 30 mg 4,05-8,05 Oksikodoni kaps/detabl/liuos 75 mg n.3,50 Kodeiiniparasetamoli pore M tabl/poretabl 3ED 0,65-0,85 Fentanyyli depotlaastari 1,2 mg 8,50-17,00 Dekstropropoksifeeni M depotkaps/kaps 0,2 g 0,22-0,30 Buprenorfiini M inj 1,2 mg 7,65 Buprenorfiini M resoribl 1,2 mg 1,85-2,10 Tramadoli inj 0,3 g 5,40-6,10 Tramadoli depottabl/kaps 0,3 g 1,00-1,50 Aset.salisyylihappo tabl/poretabl 3 g 0,55-2,75 Parasetamoli 1,0-0,5 g M inj 3 g 22,80-29,00 Parasetamoli tabl/poretabl 3 g 0,24-1,18 Parasetamoli M oraaliliuos 3 g 4,75 Parasetamoli-kofeiini poretabl/tabl 6ED 1,20-1,85 *1) Hintajakaumaa/DDD aiheuttavat vahvuuksien ja pakkauskokojen sekä eri valmistajien vaihtelut. 17

17 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Akuutin kipulääkityksen... Taulukoissa 1 ja 2 olevat hinnat on laskettu lääkkeiden vähittäisohjehintojen perusteella (3) ja lääkeaineiden vuorokausiannoksina on käytetty Suomen lääketilastossakin (2) käytettävää tilastollista vuorokausiannosta = DDD, jonka lääkeainekohtainen painomäärä on myös kansainvälisesti yhteismitallinen. Mikäli akuutin kivun hoidossa selvitään ATC -ryhmän M01 valmisteilla itse lääkeaineen vuorokausiannoksen keskihinta, suun kautta otettaessa, on noin 50 senttiä ja parenteraalisena lääkityksenä muutaman euron luokkaa, paitsi kalleimpien lääkeaineiden, indometasiinin ja parekoksibin, tapauksessa yli 10 euroa. ATC -ryhmässä N02 lääkeaineiden vuorokausiannoksien keskihinnat, suun kautta otettaessa, ovat ryhmään M01 verrattuna kaksinkertaiset, noin euron luokkaa. Myös parenteraalinen lääkitys, N02 -ryhmän lääkeaineilla, vuorokausiannoksina on keskimäärin kaksi kertaa kalliimpaa kuin ryhmän M01 lääkeaineilla ja ryhmässä N02 kaikkien kalleinta parasetamoli -injektioilla, jolloin vuorokausihinta nousee jopa lähelle 30 euroa. Eri lääkemuotojen kohdalla annoksen käyttökuntoon saattamiseen kuluva aika ja tarvittavat apuvälineet vaihtelevat ja ovat verrannollisia työaika- ja lääkejäämäkustannuksiin siten, että parenteraalisten annosmuotojen yhteydessä ja erityisesti lasten tarvitsemissa annoksissa työaika-, väline- ja jäämäkustannusten osuus tulee suhteessa suureksi. Lasikaula-ampulleissa ja injektio- tai infuusiokuiva-aineina olevat parenteraaliset valmisteet vievät enimmin aikaa annoksen käyttökuntoon saattamisessa. Systemaattista tutkimusta tältä alueelta ei ole Suomessa julkaistu, mutta empiirisesti olemme Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekissa demonstroineet tätä tapahtumaketjua kustannusten hahmottamiseksi. Vaiheina olivat: potilaan ja lääkeannoksen tietojen esille ottaminen - käyttövalmiin injektion tai infuusion valmistaminen lääkityksen aloitus ja/ tai antaminen - prosessiin liittyvä manuaalinen/sähköinen dokumentaatio. Tämän perusteella päädytään henkilökustannuksen hinnassa lähtötasolle 5 kutakin yksittäistä parenteraalista annosta kohti ja suun kautta otettavilla annoksilla vastaavan tapahtumaketjun demonstraation perusteella alle puoleen em. kustannuksesta. Tarvittavien välineiden ja tarvikkeiden kustannushaarukka on melko laaja. Esimerkiksi ruiskut ja neulat maksavat muutaman sentin kappaleelta. Kalleimpia tarvikkeita ovat kipulääkkeiden kasettisäiliöt, jotka voivat olla yksikköhinnaltaan yli 20 euroa. Jäämä- ja ongelmajätekustannukset Lääkejäämän osuus on yleensä hävikkiä, joka voi suurimmillaan, lasten annosten tapauksessa, olla yli puolet lääkeannoksesta, jos lääkepakkaus on lasikaula-ampulli, jonka sisällöstä lapselle tarvitaan vain pieni osa. Jäljelle jäävä lääke maksaa itse asiassa vielä enemmän kuin jäämänä olevan kipulääkkeen hinnan. Kaikki lääkkeet ovat ongelmajätteitä eikä niitä saa hävittää hoitoyksiköissä, vaan lääkkeitä sisältävät vajaatkin pakkaukset tulee toimittaa Riihimäen ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. Tällaisesta ampullin pohjan hävittämisestä karttuu kustannuksia monessa vaiheessa. Sen käsittely osastolla niin, että se voidaan kuljettaa lääkehuollon yksikköön vie aikaa ja vaatii yleensä jotakin tarvikkeitakin. Lääkehuolto puolestaan lajittelee, pakkaa ja dokumentoi lääkejätteet lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja toimittaa ongelmajätelaitokselle, joka veloittaa sekä ongelmajätteen kuljetuksesta että jätteen käsittelystä. Yhtä parenteraalista potilasannosta kohti edellä kuvatusta ketjusta karttuu helposti jopa eurojen luokkaa olevia kustannuksia. Tämä osuus, joka usein jää huomiotta, voi olla kymmeniä prosentteja lisähintaa akuutin kivun hoidossa tarvittavien lääkeaineiden kustannuksiin. Keskitetty potilasannosten käyttökuntoon saattaminen, optimointia STM ohje Turvallinen lääkehoito (4) painottaa lääkehuollon sekä osastofarmasian roolia potilaan lääkehoidon toteuttamisessa. Parenteraalisesti annosteltavaa akuutin kivun lääkehoitoa kokonaisuutena ja lääkehoitoon liittyviä kustannuksia voidaan optimoida keskittämällä lääkityksen käyttökuntoon saattamista. Aloitetaan suunnittelemalla moniammatillisessa ryhmässä rajattu joukko tarvittavia kipulääkeseoksia. Rajatulle määrälle seoksia on mahdollista tehdä paikallisesti säilyvyystutkimukset, ja mikäli käyttökuntoon saattaminen keskitetään lääkehuollon yksikön aseptiseen puhdastilaan, voidaan mikrobiologinen kontaminaatioriski minimoida. Tällöin on valmiiden annosruiskujen sekä kasettisäiliöiden mikrobiologinen säilyvyys maksimoitu ja niitä kipulääkeseoksia, joilla on riittävä kemiallinen säilyvyys, on mahdollista valmistaa varastoon. Saavutetaan sujuvampi logistiikka ja varmempi toiminnan kokonaislaatu, kun kivun hoidossa tarvittavia lääkeruiskuja ja kasettisäiliöitä on käyttövalmiina annoksina joka päivä 18

18 Kuva 1. Käyttövalmiiden parenteraalisten lääkeannosten keskitetty valmistaminen lääkehuollossa tai osastofarmasiatoimintana. ajat heräämöissä ja valvontayksiköissä ovat lyhentyneet. Potilaat siirtyvät aiempaa nopeammin osastoille tai operaation jälkeen suoraan kotiin. Lääkeintensiivisyys ja sen seurauksena lääkekustannukset aikayksikköä kohti ovat kasvaneet, mutta samassa aikayksikössä on voitu hoitaa aiempaa useampia potilaita, jolloin hoidetuille potilaille tuotetun terveyshyödyn määrä on myös kasvanut. Toiminta kokonaisuutena on tämän seurauksena tehostunut ja tullut kustannustehokkaammaksi. saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi rajatun lääkevalikoiman myötä voidaan pienentää inhimillisten erehtymisien riskiä ja samalla varmentaa lääketurvallisuutta. Toiminnallisesti keskitetyn valmistamisen lisäetuna on, että annosten valmistuksessa voidaan hyödyntää isoimpia tehdaspakkauksia, jolloin sekä lääkehävikki että muu jätemäärä voidaan minimoida. Sarjatyön luonteisesti toimittaessa myös annosvalmistuslaitteistot ja henkilöresurssi tulevat parhaiten hyödynnettyä. Osastofarmasiassa lääkehuollon henkilöt toimivat hoitoyksiköissä. Lääkehuollon henkilö voi lähellä hoitotilannetta keskitetysti saattaa käyttökuntoon lääkityksiä ja toisaalta lääkityksiä valittaessa ja/tai toteutettaessa tuoda lääkehuollon näkökulman erilaisten lääke- ja pakkausmuotojen tarkoituksenmukaisesta hyödyntämisestä eri lääkitystilanteissa. Akuutin kivun lääkehoidon terveyshyöty Tähän asti olen kuvannut akuutin kivun lääkehoitoon liittyviä vaiheita ja niiden kustannuksia tai kustannusvaikutuksia pääasiassa potilaasta katsoen ulkopuolelta. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää tarkastella myös sitä, mitä nykyisellä akuutin kivun lääkehoidolla on potilaille saavutettu. Päiväkirurgia ja lyhyen jälkihoidon kirurgia nykylaajuudessaan on mahdollista osaksi sen vuoksi, että on käytettävissä akuutin kivun hoidossa nykyiset lääkeaineet ja niiden annostelu suoneen, ihon alle ja epiduraalitilaan erilaisten kasettisäiliöiden ja/tai ruiskupumppujen kautta. Seuranta- Lähteet: 1 Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) Edita Prima Oy, Helsinki Suomen lääketilasto. Edita Prima Oy, Helsinki Pharmaca Fennica Painoyhtymä Oy, Porvoo STM: Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Oppaita 2005:32, Helsinki 2006 Kirsti Torniainen TYKS, sairaala-apteekkari, FaT Varsinais-Suomen lääkehuolto, johtaja TYKS, sairaala-apteekki Kiinamyllynkatu Turku 19

19 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta JOHANNA KATOMAA LÄÄKITYSTURVALLISUUS AKUUTISSA KIVUN HOIDOSSA The only real mistake is the one from which we learn nothing. John Powell P Lyhennelmä erinteinen näkemys potilasturvallisuudesta on yksilökeskeinen ja korostaa yksittäisen terveydenhuollon ammattilaisen tekemiä virheitä (1). Yksilökeskeisessä lähestymistavassa syyllistetään toimija. Syytös on tehoton tapa parantaa turvallisuutta. Inhimillinen erehtyminen ei ole ehkäistävissä. Keskittymällä pelkästään yksilön toimintaan ohitetaan järjestelmän virheet. Sen sijaan huomio pitäisi kiinnittää organisaation ja työyhteisön toimintatapaan. Työn voi organisoida uudelleen mielekkäällä tavalla ja resurssit kohdentaa oikein. Koulutus järjestetään säännölliseksi. Osaamisen saavuttamiseen ja ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota. Katseen kohdistamista myös johtajuuteen ei pidä arkailla. Hoitokäytäntöjen tarkistaminen ja yhtenäistäminen yhdessä vaaratapahtumarekisterin kanssa helpottavat prosessiin liittyvien ongelmien löytymistä ja vähentymistä. Poikkeama ja sen raportointi ei ole huolimattomuutta eikä inkompetenssia. Prosessi lääkitysturvallisuuden lisäämiseksi on hyvällä alulla. Johdanto Suomessa on laadittu vuonna 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) toimesta Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto. Keskeisenä tavoitteena on ollut suomenkielisen, yhdenmukaisen käyttötavan ja keskustelun mahdollistava termistö. Potilasturvallisuuden kannalta hyvin keskeinen osa on lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvä turvallisuus. Turvallinen lääkehoito koostuu kahdesta eri osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue liittyy lääkevalmisteen farmakologisiin ominaisuuksiin, niiden tuntemiseen sekä laadukkaasti valmistettuihin lääkkeisiin. Tästä turvallisuuden osasta käytetään lääketurvallisuus-sanaa (drug safety). Toinen lääkehoidon turvallisuuden alue liittyy lääkkeiden käyttöön ja lääkehoitojen toteuttamiseen ja siitä voidaan käyttää lääkitysturvallisuus-käsitettä (medication safety). Tämän käsitteen alle kuuluvat myös lääkityspoikkeamat. Lääkkeiden käyttöön liittyvä turvallisuus kattaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi.(2) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Turvallinen lääkehoito-opas ohjaa lääkehoidon toteuttamisessa toimintayksikkötasolla suosittaen laatimaan yksikkökohtaisen lääkehuoltosuunnitelman. Tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteita, selkiyttää vastuunjakoa ja määrittää vähimmäisvaatimukset yksiköitä varten.(3) Lääkitysvirheiden esiintyvyys Lääkitysvirheiden esiintyvyys vaihtelee suuresti eri tutkimusten välillä. Ilmeneminen on tavallisempaa havainnointitutkimuksissa kuin omaan ilmoitukseen perustuvassa rekisteröinnissä. Laajasta vaihtelusta kertoo Laepen havainnointiin perustuva tutkimus, jossa 2557 lääkkeenantotapahtumasta oli virheellisiä 456. Vain yksi näistä ilmoitettiin vaaratapahtumarekisteriin.(4) Taxis ja Barber työssään tarkkailivat 10 osaston sairaanhoitajien suonensi- 20

20 Kuva 1. Reikäjuustomalli. säisiä lääkkeenantotapahtumia. Ainakin yhden virheen sisälsi 49 % lääketoimenpiteistä. Haitallisuutta arvioitaessa seuraus oli vakava 1 %:ssa, kohtalainen 29 %:ssa ja merkityksetön 19 %:ssa tapauksista. Tavallisimmin virhe tapahtui annettaessa bolusannosta tai lääkettä, jonka valmistelu sisälsi monia vaiheita.(5) Fasting ja Gisvold selvittivät tutkimuksessaan lääkevirheiden esiintyvyyttä, vakavuutta ja mahdollisuutta vähentää virheitä koulutuksella ja siirtymällä käyttämään värikoodattuja lääketarroja. Tutkittiin omaan ilmoitukseen perustuvaa rekisteriä, jonne oli syötetty leikkauksen aikaisia vaaratilanteita (hoitotoimia vaatineita). Lääkevirheitä ilmeni 0.11 % yli toimenpiteessä. Värikoodatuilla lääketarroilla ei saatu vähennettyä virheitä.(6) Orser teki mielenkiintoisen havainnon kanadalaisten anestesiologien keskuudessa. Kysyttäessä lääkkeen etiketin lukemista ennen lääkkeenantoa, puolet luki sen enimmäkseen, 5 % joskus ja loput tunnollisesti aina. Monet vastaajat totesivat etiketin värin olevan tärkein tekijä lääkkeen tunnistamisessa.(7) Lääkitysvirheitä tapahtuu paljon, mutta niiden todellista määrää ei tiedetä. Kaikissa yksiköissä ei ole systemaattista vaaratapahtumien seurantarekisteriä. Yleisimmin tapahtumien rekisteröinti perustuu työntekijöiden omaan ilmoitukseen. Ilmoitetut lääkitysvirheet ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu. Canadian Medical Protective Association (CMPA) osoittaa analyysissään, että lääkitykseen liittyvät ongelmat ovat yleisimmin edustettuna (52%) anestesiaan liittyvissä haittatapahtumissa (8). Taustalla on edelleenkin vallitseva syyllistävä ilmapiiri. Tarvittaisiin suuri asennekulttuurin muutos, jotta poikkeamien, vaara- ja haittatapahtumien raportoiminen kuuluisi kirjaamiskäytäntöömme. Ennen kaikkea meidän tulisi oppia virheistämme. Oppimisen myötä voisimme vaikuttaa virheisiin ennaltaehkäisevästi. Lääkitysvirheistä on tehty lukuisia tutkimuksia, mutta niiden vertailu on vaikeaa, koska menetelmät eivät ole standardoituja. Suuri vaihtelu johtuu mm. potilasaineiston kirjavuudesta ja lääkitysvirheen laveasta määrittelystä (8). Lääkitysvirheiden merkitys Lääkitysvirhe on erittäin tavallinen, usein ehkäistävissä oleva tapahtuma potilasvahingoissa. Virheet aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä, mutta myös merkittävää taloudellista vahinkoa. Kuolemat ovat harvinaisia, läheltä piti -tilanteet tavallisia. Rekisteriin päätyvät lääkevirheiden aiheuttamat potilasvahingot ovat vain pieni osa ongelmasta. Jokaista potilaalle haitallista virhettä kohti ilmenee noin 100 harmitonta, joista suurin osa jää huomaamatta.(9) Lääkitysvirheiden syyt Virheille altistavat työntekijän kokemattomuus ja uusien tekniikoiden käyttöönotto. Potilaasta johtuvia altistavia tekijöitä ovat ikä ääripäissään, kiireellisyys, monimutkainen henkeä pelastava hoito ja pitkittynyt sairaalassaolo. Mitä tarkemmin potilashoitoa tutkitaan, sitä enemmän virheitä löytyy. Riskitöntä potilasryhmää ei ole iän, sukupuolen tai terveydentilan suhteen.(1) Lääkkeen tunnistusongelmat ovat tavallisia. Samoin huono perehtyminen potilaan tilaan aiheuttaa riskitilanteita. Kirjallisuuden mukaan pitkistä työrupeamista johtuva väsymys lisää vakavia hoitovirheitä (10). Lääkitysvirheen, kuten muidenkin virheiden, sattuessa on tavallisesti kysymys monen perättäisen suojausmekanismin pettämisestä. Ilmiötä kuvataan ns. reikäjuustomallilla (11, Kuva 1). Inhimillinen erehdys on tavallisimmin lääkitysvirheen takana. Joskus voi olla kysymys jopa huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä, mutta useimmin virheet johtuvat piilevistä riskitekijöistä tai ne vain odottavat tapahtumistaan. Kysymys on silloin huonosti suunnitelluista prosesseista ja hoitokäytännöistä.(12) Puutteelliset lääkehoitotiedot ja taidot voivat olla virheiden taustalla. Onkin jo tiedostettu, että nykyinen sairaanhoitajakoulutus ei anna riittäviä valmiuksia lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) on kannanotossaan puuttunut sairaanhoitajien lääkehoitotaitoihin keväällä TEO esitti opetusministeriölle toimenpiteitä sairaanhoitajien peruskoulutukseen sisältyvän lääkehoidon opetuksen kehittämiseksi ja kliinisen osaamisen parantamiseksi.(13) Tähän on reagoitu sisällyttämällä lää- 21

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa 21.1.2016 Marko Sallisalmi osastonlääkäri Vaasan keskussairaala Lyhyt kuvaus vuosina 2013-2015 toteutetusta lasten akuutin kivunhoidon laatuprojektista

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Riku Aantaa. Lääketieteellinen tiedekunta. Anestesiologia ja tehohoito

PROFESSORILUENTO. Professori Riku Aantaa. Lääketieteellinen tiedekunta. Anestesiologia ja tehohoito PROFESSORILUENTO Professori Riku Aantaa Anestesiologia ja tehohoito Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Riku Aantaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori XII Terveydenhuollon laatupäivä Vaikuttavia kohtaamisia ja tehokkaita toimintamalleja Lääkäin dilemma: tutkimusta ja yksilöllisiä valintoja vai liukuhihnaa ja byrokratiaa 25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito LT Antti Liukas Lähtökohta Sairaalaan tultu kipujen vuoksi Kipujen taustalta löydetty vaiva, johonka operatiivisella hoidolla odotettavissa apua. Tavoite

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

Neuropaattinen kipu. Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka

Neuropaattinen kipu. Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka Neuropaattinen kipu Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka Lähtökohta Onko neuropaattisen kivun käsite tuttu? Miten yleinen

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito.

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Onsior 5 mg tabletti koiralle Onsior 10 mg tabletti koiralle Onsior 20 mg tabletti koiralle Onsior 40 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää:

Lisätiedot

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1.

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Pekka Rauhala 10.1. 2013 Mekanismiin perustuva luokittelu Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu Hermovauriokipu eli neuropaattinen kipu Idiopaattinen kipu (Psykogeeninen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka

Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka 16.11.2016 Luentopalkkioita Mundipharma, Pfizer Kongressimatka Medtronic Työssä K-S KS anestesiologia ja kipupoliklinikka, vastuulääkäri

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 364 Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Ibuprofeeni on tulehduskipulääke, jota

Lisätiedot

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Yleistä lasten kivunhoito kokenut valtaisan muutoksen viimeisen 15 vuoden aikana vielä 1980- luvulta raportteja, joissa lapsia lääkittiin leikkauksen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa. Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4.

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa. Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4. Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4.2012 Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen kyky hahmottaa

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Nivelrikon. lääkehoito. Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto. Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014

Nivelrikon. lääkehoito. Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto. Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014 Nivelrikon Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014 lääkehoito Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto Polvi- ja lonkkanivelrikon lääkehoito Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää.

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Flexicam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää Vaikuttava aine: Meloksikaami 5 mg

Lisätiedot