Reseptillä määrättyjen tulehduskipulääkkeiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reseptillä määrättyjen tulehduskipulääkkeiden"

Transkriptio

1 Kipu Tulehduskipulääkkeiden käyttö koksibit kolkuttavat ovelle Juhana E. Idänpään-Heikkilä, Juhana J. Idänpään-Heikkilä ja Timo Klaukka Tulehduskipulääkkeitä tarvitaan nivelrikon ja nivelreuman, posttraumaattisten tulehdusja kiputilojen sekä kuukautiskipujen hoidossa. Saatavilla olevat lääkkeet ovat teholtaan toistensa veroisia, mutta haittojen suhteen erityyppisillä kipulääkkeillä voi olla eroja. Vuonna 2000 tuli käyttöön uusia nk. COX-2:n estäjiä eli koksibeja. Kehittelytutkimuksissa niillä todettiin olevan vähäisempiä maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia kuin vanhemmilla lääkkeillä. Lisätutkimukset ja käyttökokemukset ovat kuitenkin osin muuttaneet kuvaa COX-2:n estäjien eduista. Kilpailu tulehduskipulääkkeiden markkinaosuuksista on ollut Suomessa poikkeuksellisen kiihkeätä viime vuosina. Reseptillä määrättyjen tulehduskipulääkkeiden käyttäjiä on vuosittain Suomessa lähes miljoona. Vaihtoehtoisia, vaikutuksiltaan samankaltaisia lääkeaineita on parikymmentä, ja eri lääkemuodot ja vahvuudet mukaan luettuina lääkärillä on valittavanaan yli sata vaihtoehtoa. Käyttäjämäärän suuruuden vuoksi lääkeyritykset ovat panostaneet vahvasti näiden lääkkeiden markkinointiin. Kilpailu kiihtyi, kun Lääkelaitos kielsi raportoitujen maksahaittojen vuoksi väliaikaisesti nimesulidin myynnin Suomessa helmikuussa Tällöin yli vuotuisen potilaan lääkitystä jouduttiin muuttamaan (Klaukka ym. 2002). Tavanomaisiksi katsottavien tulehduskipulääkkeiden kuten ibuprofeenin, ketoprofeenin, naprokseenin ja diklofenaakin rinnalle saatiin vuonna 2000 uusia COX-2:n estäjiä eli nk. koksibeja ensimmäisinä selekoksibi ja rofekoksibi ja myöhemmin parekoksibi ja etorikoksibi (Idänpään-Heikkilä ja Klaukka 2002). Kehittelytutkimuksien perusteella koksibien teho oli annoksen mukaan sama kuin tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden, mutta niiden etuna näyttivät olevan vähäisemmät maha-suolikanavaan kohdistuvat haittavaikutukset (Alhava 2000, Paakkari 2002a, Stichtenoth ja Frölich 2003). Kun koksibien käyttö on laajentunut suureen potilasjoukkoon, on saatu käytännön hoitotilanteista kokemuksia, jotka osin ovat hämärtäneet näiden lääkkeiden markkinoinnissa korostettuja etuja. Muutamat pitkäaikaistutkimukset ovat synnyttäneet keskustelua siitä, ovatko koksibien kokonaisedut sittenkään merkittävästi suuremmat kuin tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden (Bombardier ym. 2000, Silverstein ym. 2000, Jüni ym. 2002). Vaikutusmekanismeissa on eroja Tulehduskipulääkkeiden kipua, kuumetta ja tulehdusta lievittävän vaikutuksen katsotaan perustuvan siihen, että ne estävät prostaglandiineja tuottavan syklo-oksigenaasin (COX-entsyymin) toimintaa (Paakkari 1999, Vane ja Warner 2000). Tämä katsotaan myös syyksi niiden keskeisiin haittavaikutuksiin, kuten maha-suolikanavan haavaumiin ja verenvuotoihin, munuais- Duodecim 2004;120:

2 ten toiminnan häiriöihin ja mahdollisesti myös tiettyihin sydän- ja verenkiertohaittoihin (Paakkari 2002b). Kokeellisesti on tunnistettu ainakin kaksi isoentsyymiä, COX-1 ja COX-2. Äskettäin on kuvattu myös COX-3-entsyymi, jota esiintyy eniten mm. keskushermostossa ja sydämessä ja jota parasetamoli näyttäisi estävän (Chandrasekharan ym. 2002). Perustutkimukset ovat johtaneet olettamukseen, että fysiologisesti tärkeät prostanoidit syntyvät COX-1-entsyymin katalysoimana. Tällaiset aineet mm. suojaavat mahan limakalvoa, pitävät auki verisuonia ja tukevat munuaisten normaalia toimintaa. Infektioiden, traumojen ja tulehduksellisten sairauksien vuorostaan arvellaan lisäävän COX-2-entsyymin ilmentymistä, jolloin prostanoidit aiheuttaisivat mm. turvotusta ja herkistymistä kipureseptoreissa. Estämällä COX-1-entsyymiä vähennettäisiin siten mahan limakalvoa suojaavien prostaglandiinien tuotantoa ja tulehduskipulääkitys lisäisi maha-suolikanavan verenvuodon vaaraa. COX-2:ta estävä tulehduskipulääke olisi edullisin ajatellen mm. kivun ja tulehduksen lievittymistä (McAdam ym. 1999, Patrignani ym. 1999). Nämä olettamukset ja kokeelliset havainnot johtivat COX- 2:ta estävien koksibien kehittelytutkimuksiin. Vaikka ensimmäisinä lääkekäyttöön tulleet selekoksibi ja rofekoksibi estävät tavanomaisina hoitoannoksina voimakkaammin COX-2:ta kuin COX-1:tä, ne eivät kuitenkaan ole täysin selektiivisiä COX-2:n estäjiä etenkään suurina annoksina. Parasetamolin katsotaan estävän syklo-oksigenaasia vain keskushermostossa (Paakkari 2001). Tämä jo iäkäs lääke ei aiheuta mahasuolikanavan verenvuotoa, koska se ei häiritse limakalvoa suojaavien prostaglandiinien muodostumista. Parasetamoli on tehokas analgeetti ja antipyreetti, mutta sen tulehdusta poistava teho on heikko. Tromboksaani ja prostasykliini ovat prostanoideja, jotka osallistuvat keskeisesti verisuoniston toiminnan säätelyyn. COX-1 katalysoi tromboksaanin muodostumista verihiutaleissa, ja tromboksaanin määrä lisääntyy, kun verihiutaleet aktivoituvat esimerkiksi verisuonivaurioissa. Tromboksaani tehostaa verihiutaleiden aggregaatiota ja supistaa verisuonia. Tulehduskipulääkkeet, jotka estävät COX-1:n toimintaa estäisivät siten verihiutaleiden toimintaa ja trombin muodostumista (Patrignani ym. 1999, Konstam ym. 2001). COX-1:n ja COX-2:n vaikutuksesta verisuonen seinämässä syntetisoituva prostasykliini estää verihiutaleiden aggregaatiota ja laajentaa verisuonia, eli se tasapainottaa tromboksaanin vaikutusta. COX-2:n toimintaa selektiivisesti estävä tulehduskipulääke vähentäisi siten edullisen prostasykliinin tuotantoa samaan tapaan kuin vanhemmat epäselektiiviset valmisteet. Kun myös munuaisten toiminnan säätely tapahtuu osin COX-1- ja COX-2-entsyymien välityksellä, voi näiden estyminen tulehduskipulääkkeiden vaikutuksesta johtaa nesteretentioon, turvotuksiin ja verenpainelääkkeiden vaikutuksen heikkenemiseen. Tällä on merkitystä etenkin sydämen vajaatoiminnassa. Muutamissa julkaistuissa tapausselostuksissa on epäilty tulehduskipulääkkeiden käytön liittyvän lapsettomuuteen (Mendonca ym. 2000). Nimenomaan COX-2:n on osoitettu osallistuvan tärkeänä tekijänä ovulaatioon ja munasolun implantaatioon. Kaikkien tulehduskipulääkkeiden tiedetään estävän tietyssä määrin COX-2:ta, eikä niitä sen vuoksi suositella naisille, jotka yrittävät tulla raskaaksi. Tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää etenkään raskauden loppupuolella, sillä ne voivat haitata sikiön munuaisten toimintaa ja verenkiertojärjestelmän kehittymistä aiheuttamalla viimeisen raskauskolmanneksen aikana sydämen oikovirtauskanavan ennenaikaisen sulkeutumisen. Kliiniset tutkimukset muokkaavat käsityksiä Selekoksibin ja rofekoksibin kliinisiin kehittelytutkimuksiin osallistui muutamia tuhansia potilaita, joiden hoitoajat vaihtelivat muutamasta kuukaudesta yhteen vuoteen. Näissä myyntiluvan ja sittemmin alkumarkkinoinnin perusteina olleissa tutkimuksissa havaittiin kyseisillä koksibeilla mm. diklofenaakin tai ibuprofeenin veroinen teho nivelrikkokivun hoidossa, mutta 230 J. E. Idänpään-Heikkilä, ym.

3 merkitsevästi vähemmän endoskopialla todettavia maha-suolikanavan vaurioita tai potilaiden ilmoittamia mahaoireita. Munuaisvaikutukset olivat samantapaisia kuin muilla tulehduskipulääkkeillä, eli turvotuksia ilmeni ja verenpainelääkkeiden teho saattoi vähentyä (Alhava 2000, Paakkari 2002a). Syyskuussa 2000 selekoksibista julkaistiin lääkkeen valmistajan sponsoroima nk. CLASStutkimus, jossa sitä verrattiin annoksin 800 mg/ vrk ibuprofeeniin (2 400 mg/vrk) ja diklofenaakkiin (150 mg/vrk) osteoartriitissa ja nivelreumassa. Kuuden kuukauden kuluttua havaittiin selekoksibia saaneilla potilailla vähemmän oireilevia ulkuksia ja ulkuskomplikaatioita kuin vertailulääkkeiden käyttäjillä (Silverstein ym. 2000). Nämä tutkimuksen varhaiset ja siinä vaiheessa julkaistut edulliset tulokset joutuivat kuitenkin ankaran kritiikin kohteeksi, kun tutkimuksessa myöhemmin esille tulleet maha-suolikanavan haitat jäivät julkaisematta (Gottlieb 2001, Idänpään-Heikkilä ja Klaukka 2002, Jüni ym. 2002). Rofekoksibista käynnistetyssä nk. VIGORtutkimuksessa rofekoksibia (50 mg/vrk) verrattiin naprokseeniin (1 000 mg/vrk) nivelreumapotilailla. Rofekoksibia käyttäneillä maha-suolikanavan haitat olivat vähäisempiä (Bombardier ym. 2000). Sydäninfarktien määrä sen sijaan oli rofekoksibiryhmässä noin nelinkertainen verrattuna naprokseeniryhmään. Jatkoselvittelyissä ilmeni, että rofekoksibi ei eronnut lumelääkkeestä, naprokseenista, ibuprofeenista, diklofenaakista ja nabumetonista kardiovaskulaaristen haittojen suhteen (Konstam ym. 2001). Naprokseenilla oli vähiten haittavaikutuksia, minkä arveltiin johtuvan aineen antitromboottisista vaikutuksista. Näitä tuloksia arvioitiin Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomaisen (Food and Drug Administration, FDA) asiantuntijakomiteassa. Se totesi, ettei selekoksibi tarjonnut merkittäviä etuja ibuprofeeniin tai diklofenaakkiin nähden haittavaikutuksien kokonaisriskin tai YDINASIAT maha-suolikanavan yläosaan kohdistuvien haittavaikutusten kannalta. Rofekoksibin haittavaikutukset maha-suolikanavaan todettiin nivelreumapotilailla vähäisemmiksi kuin naprokseenin, mutta mahdollisista eroista muihin tulehduskipulääkkeisiin nähden ei ollut riittäviä vertailututkimuksia. Komitea totesi edelleen, ettei rofekoksibin tai selekoksibin voida katsoa yksiselitteisesti aiheuttavan muita tulehduslääkkeitä enemmän kardiovaskulaarisia komplikaatioita, mutta tästä oli kuitenkin saatu viitteitä (Klaukka ym. 2001). Rofekoksibin valmistaja on käynnistänyt pitkäaikaistutkimukset mahdollisten kardiovaskulaaristen riskien selvittämiseksi (Idänpään-Heikkilä ja Klaukka 2002). Haittavaikutusten seurannat hämärtävät ja hämmentävät Uuden lääkkeen kehittelytutkimukset suoritetaan usein valikoiduissa potilasaineistoissa soveltaen tiukkoja poissuljentakriteerejä. Lääkkeen päästyä markkinoille sitä määrätään potilaille, joilla voi hyvinkin olla juuri niitä muita sairauksia, lääkityksiä tai piileviä riskitekijöitä, joiden vuoksi heidän kaltaisiaan ei otettu hoitotutkimukseen mukaan. Käytännön hoitotilanteessa alkaa muodostua lopullinen kuva lääkkeen hyöty-haittasuhteesta mm. raportoitujen haittavaikutuksien ja epidemiologisten tutkimuksien perusteella. Britanniassa on ilmoitettu terveysviranomaiselle maha-suolikanavan haittoja rofekoksibista 62,3 ja selekoksibista 53,2 tapausta sataatuhatta reseptiä kohti. Puhkeamien, ulkusten ja verenvuotojen ilmoitetut taajuudet olivat vastaa- Parasetamoli ja ibuprofeeni ovat ensisijaisia kipulääkkeitä. Tulehduskipulääkkeiden välillä ei ole tehossa merkittäviä eroja. Koksibeja voi harkita varalääkkeiksi, kun maha-suolikanavan vuotojen vaara on suuri. Tulehduskipulääkkeiden käyttö koksibit kolkuttavat ovelle 231

4 vasti 8,4 ja 9,0. Asetyylisalisyylihapon samanaikainen käyttö näytti lisäävän maha-suolikanavan puhkeamien ja ulseraatioiden ja verenvuotojen vaaran yli kaksinkertaiseksi (Current Problems in Pharmacovigilance 2002). Australiassa oli vuoden 2002 loppuun mennessä kirjoitettu selekoksibista noin 9,3 miljoonaa reseptiä ja rofekoksibista noin 4,3 miljoonaa. Selekoksibin käyttäjillä oli raportoitu esiintyneen 101 ulkusta ja 250 maha-suolikanavan vuototapausta ja rofekoksibista vastaavasti 31 ja 56 tapausta. Kuuteentoista selekoksibin aiheuttamaan ulkustapaukseen ei liittynyt riskitekijöitä, mutta kaikissa rofekoksibitapauksissa oli mukana riskitekijöitä, jollaisiksi katsottiin vähintään 60 vuoden ikä, aikaisempi ulkus tai muiden riskiä lisäävien lääkkeiden käyttö (Adverse drug reactions advisory committee 2003). Haittavaikutusraportteihin liittyy useita luotettavuutta heikentäviä epävarmuustekijöitä, mutta ne ovat lähes ainoa tapa kerätä potilaiden hoidon yhteydessä karttunutta tietoa. EU:n lääkkeidenarviointiviraston (EMEA) lääkevalmistekomitea päätti heinäkuussa 2002 tehdä koksibityyppisten tulehduskipulääkkeiden mahasuolikanavaan kohdistuvista ja kardiovaskulaarisista haittavaikutuksista uuden arvion. Selvitykseen on kerätty tietoja kaikista EU-maista, kirjallisuudesta ja lääkkeiden valmistajilta. Komission päätöstä odotellaan vuoden 2004 alussa, mutta komitea julkaisi jo arvionsa nimesulidin haitoista heinäkuussa Arviota pyysi Suomen Lääkelaitos, joka oli maaliskuussa 2002 asettanut nimesulidin väliaikaiseen myyntikieltoon ilmoitettujen maksahaittojen runsauden vuoksi. Lääkevalmistekomitea totesi nimesulidin hyöty- ja haittasuhteen ja vakavat maksahaitat samanveroisiksi kuin muiden tulehduskipulääkkeiden (Committee for Proprietary Medicinal Products 2003). Myyntikielto tultaneen siten purkamaan kevään 2004 aikana, ja nimesulidin käyttöä voidaan siten jatkaa akuutin kivun, nivelrikon oireiden ja kuukautiskipujen hoidossa. Tulehduskipulääkkeiden kulutuksen vuoristorata Reseptillä saatavien tulehduskipulääkkeiden käyttö on vuoden 1999 alun jälkeen ollut Suomessa huomiota herättävän poukkoilevaa, kuten kuva osoittaa. Kuvan käyrät esittävät eri lääkeaineista korvausta saaneiden määriä Kansaneläkelaitoksen reseptitiedoston perusteella. Nopeiden muutosten taustalla on toisaalta voimakasta markkinointia, toisaalta korvattavuutta koskevien taktisten ratkaisujen aiheuttamia suunnan vaihteluita diklofenaakki meloksikaami ibuprofeeni naprokseeni ketoprofeeni selekoksibi rofekoksibi nimesulidi etorikoksibi I/99 II/99 III/99 IV/99 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01IV/01 I/02 II/02 III/02 IV02 I/03 II/03 Kuva. Tulehduskipulääkkeistä korvausta saaneiden määrät neljännesvuosittain vuoden 1999 alusta vuoden 2003 puoliväliin. 232 J. E. Idänpään-Heikkilä, ym.

5 Ibuprofeeni nousi meillä eniten käytetyksi tulehduskipulääkkeeksi 1990-luvun puolivälin jälkeen, ja sitä ennen markkinoita hallinneen ketoprofeenin käyttö alkoi vähetä. Ibuprofeenia pidetään kohtuullisia annoksia käytettäessä maha-suolikanavan kannalta turvallisempana kuin ketoprofeenia. Silti keskustelu kyseisistä haitoista jatkui, ja lääkärit pyrkivät suosimaan tässä suhteessa turvallisia vaihtoehtoja. Vuoden 1999 alussa markkinoille tuli nimesulidi, jota markkinoitiin juuri maha-suolikanavaan kohdistuvien haittojen vähäisyydellä. Tämä Pohjoismaista vain Suomessa saatavana ollut aine ampaisi hämmästyttävän nopeasti käyttäjätilaston kärkeen. Ibuprofeenista korvausta saaneiden määrän nopea mutta väliaikaiseksi jäänyt väheneminen aiheutui siitä, että Orion Pharma veti johtavan ibuprofeenivalmisteensa Buranan 600 ja 800 mg:n pienimmät pakkauskoot korvattavuuden piiristä. Tällöin niiden hinnat nousivat yli 40 %:lla. Kilpailu muiden ibuprofeenivalmisteiden kanssa johti kuitenkin siihen, että ensin tuli taannoisella hinnallaan korvattavuuden piiriin 600 mg:n Buranan 30 tabletin pakkaus ja nimesulidin poistuttua tilapäisesti markkinoilta tulivat sitten muutkin vahvuudet ja pakkauskoot (Klaukka ym. 2002). Nimesulidin käyttö väheni hieman jo loppuvuodesta 2001, kun sen mahdollisista haitoista esitettiin tietoja televisio-ohjelmassa. Lääkelaitoksen saatua huolestuttavan paljon raportteja maksavaurioista aine julistettiin myyntikieltoon. Koksibien myynti alkoi Suomessa verkkaisemmin kuin mm. Norjassa ja Ruotsissa (Klaukka ym. 2001). Ilmeisesti nimesulidin vahva asema hillitsi koksibien nopeaa käyttöönottoa. Nimesulidin poistuttua myynnistä alkoi koksibien käyttö kasvaa, ja myös pitkään tasaisena jatkunut meloksikaamin myynti alkoi kasvaa. Kriittinen keskustelu koksibien muista kuin maha-suolikanavaan kohdistuvista haitoista saattaa olla syynä siihen, että rofekoksibin ja selekoksibin ja samaan aikaan myös meloksikaamin käytön kasvut katkesivat loppuvuodesta Markkinoille tullut etorikoksibi sen sijaan on saanut jonkin verran jalansijaa. Tavanomaiset tulehduskipulääkkeet eivät ole erityisen kalliita, mutta pitkäaikaiskäytössä niiden kustannukset voivat rasittaa potilaan kukkaroa. Esimerkiksi ibuprofeenia tai naprokseenia sisältävien rinnakkaisvalmisteiden väliset hintaerot ovat viime vuosina kaventuneet, koska markkinoille tulleet hinnaltaan edullisemmat vaihtoehdot alkoivat saada nopeasti jalansijaa. Geneerinen substituutio ei olekaan tässä lääkeryhmässä vaikuttanut suuresti hintatasoon. Koksibit sen sijaan ovat patenttisuojattuja, eikä hinta näytä olleen keskeinen kilpailukeino eri aineiden välillä. Tulehduskipulääkkeiden käyttö nykytiedon valossa Kokemukset uusimmista tulehduskipulääkkeistä osoittavat jälleen kerran, että lääkeuutuuksiin kannattaa aluksi suhtautua maltillisesti ja odottaa etujen ja haittavaikutuksien riittävää selvittelyä ennen laajan käytön aloittamista. Tavanomaisista kipulääkkeistä ensisijainen on parasetamoli, jolla ei ole maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia. Se on tunnettu yli sata vuotta ja on hinnaltaan suhteellisen edullinen. Vaikean kivun hoidossa oheislääkkeeksi voidaan lisätä kodeiini tai tramadoli. Parasetamolin tulehdusta lievittävä vaikutus on kuitenkin vähäinen, ja yliannoksina sen käyttöön liittyy vaikean maksavaurion vaara. Tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden ryhmässä eniten kokemuksia lienee ibuprofeenista, mutta senkin maha-suolikanavan haittojen riski lisääntyy annoksen kasvaessa. Koksibien turvallisuusprofiili ei ole vielä lopullisesti kirkastunut. Koksibien vakavat haittavaikutukset maha-suolikanavaan ovat harvinaisia nuorilla terveillä potilailla ja tilapäiskäytössä. Niiden vaara näyttää kuitenkin lisääntyvän ikääntyneillä, monia sairauksia potevilla ja useita lääkkeitä samanaikaisesti käyttävillä. Muihin tulehduskipulääkkeisiin verrattuna koksibit vähentävät maha-suolikanavan vakavan verenvuodon riskiä mutta eivät poista sitä, ja niiden munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset ovat samansuuruiset kuin tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden. Tulehduskipulääkkeet koksibit mukaan luettuina eivät sovi poti- Tulehduskipulääkkeiden käyttö koksibit kolkuttavat ovelle 233

6 laalle, joilla on aktiivinen maha-suolikanavan haava tai verenvuoto tai munuaisten vajaatoiminta tai jotka suunnittelevat raskaaksi tuloa tai ovat raskaana (De-Kun ym. 2003). Antikoagulantit ja glukokortikoidit lisäävät vuotoriskiä. Varovaisuus on tarpeen myös sydämen vajaatoimintaa sairastavilla. Kirjallisuutta Adverse drug reactions advisory Committee (ADRAC). Serious gastrointestinal effects with celecoxib and rofecoxib. Aust Adv Drug React Bull 2003;22:15. Alhava E. Selekoksibi. Tabu Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta 2000; 3:16. Bombardier C, Laine L, Reicin A, ym. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;343: Chandrasekharan NV, Dai H, Roos CT, ym. COX-3, a cyclooxygenase-1 variant inhibited by acetaminophen and other analgesic/antipyretic drugs: cloning, structure, and expression. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99: Current Problems in Pharmacovigilance 2002;28:2. Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP). Monthly Report, 01 August 2003, EMEA/CPMP/3754/03. De-Kun L, Liyan L, Roxana O. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. BMJ 2003;323: Gottlieb S. Researchers deny any attempt to mislead the public over JAMA article on arthritis drug. BMJ 2001;323:301. Idänpään-Heikkilä J E, Klaukka T. Uutta tietoa COX-2 estäjistä. Suom Lääkäril 2002;57: Jüni P, Ruties AWS, Dieppe PA. Are selective COX 2 inhibitors superior to traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs? BMJ 2002; 324: Klaukka T, Idänpään-Heikkilä J E, Paakkari I, Palva E. Keskustelu koksibien turvallisuudesta ja eduista jatkuu käyttö Suomessa vähäistä. Suom Lääkäril 2001;56: Klaukka T, Paakkari I, Idänpään-Heikkilä J E. Tulehduskipulääkkeet vanhassa vara parempi? Suom Lääkäril 2002;57: Konstam MA, Weir MR, Reicin A, ym. Cardiovascular thrombotic events in controlled clinical trials of rofecoxib. Circulation 2001;104: McAdam BF, Catella-Lawson F, Mardini IA, ym. Systemic biosynthesis of prostacyclin by COX-2: the human pharmacology of a selective inhibitor of COX-2. Proc Natl Acad Sci USA 1999;96: Mendonca LL, Khamashta MA, Nelson-Piercy C, ym. Non-steroidal antiinflammatory drugs as possible cause for reversible infertility. Rheumatology (Oxford) 2000; 39: Paakkari I. Kysymyksiä ja vastauksia tulehduskipulääkkeistä. Suom Lääkäril 2001;56:62 4. Paakkari I. Uudet tulehduskipulääkkeet tarvitaanko niitä? Duodecim 1999;47: Paakkari P. Rofekoksibi. Tabu Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta 2002(a);5:11. Paakkari P. Koksibien sydän- ja verisuonivaikutukset. Tabu Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta 2002(b);5:6 7. Patrignani P, Sciulli MG, Manarini S, Santini G, Cerletti C, Evangelista V. COX-2 is not involved in thromboxane biosynthesis by activated human platelets. J Physiol Pharmacol 1999;50: Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, ym. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs. nonsteroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis; the CLASS study: a randomized controlled trial. JAMA 2000;284: Stichtenoth DO, Frölich JC. The second generation of COX-2 inhibitors. What advantages do the newest offer? Drugs 2003; 63(1): Vane JR, Warner TD. Nomenclature for COX-2 inhibitors. Lancet 2000;356: JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ, professori, pääsihteeri Lääketieteen tiedejärjestöjen kansainvälinen neuvosto (CIOMS) c/o WHO, 1211 Geneva, Switzerland JUHANA J. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ, LT, dosentti, Specialised Group Leader CNS-Endocrinology, Evaluation of Medicines for Human Use, Safety and Efficacy of Medicines Sector, European Medicines Evaluation Agency (EMEA) 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, United Kingdom TIMO KLAUKKA, dosentti, terveystutkimuksen päällikkö Kansaneläkelaitos Tutkimusosasto PL 450, Helsinki 234

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough LIITE III 1 AMENDMENTS TO BE INCLUDED IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS OF NIMESULIDE CONTAINING MEDICINAL PRODUCTS (SYSTEMIC FORMULATIONS) Additions appear in italics

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Kipulääkkeiden kliinistä farmakologiaa. LT Maria Paile-Hyvärinen

Kipulääkkeiden kliinistä farmakologiaa. LT Maria Paile-Hyvärinen Kipulääkkeiden kliinistä farmakologiaa LT Maria Paile-Hyvärinen Lääketieteellinen tiedekunta 28.4.2014 1 Potilastapaus 1 Perheen 2-vuotiaalla lapsella kuumeinen otiitti, johon aloitettu amoksisilliini-kuuri.

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 364 Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Ibuprofeeni on tulehduskipulääke, jota

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Liite III Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Huomautus: Nämä valmistetiedot ovat tulos referraaliprosessista, johon tämä komission päätös liittyy. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö. Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö. Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä Käypä hoito -suosituksen päivitys Käypä hoito -suositus on päivitetty Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö Käypä hoito -suositus Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö Tavoitteet Hoitosuosituksen tavoitteena on vähentää tulehduskipulääkeiden haittavaikutuksia ja etenkin niiden käyttöön liittyvän maha- ja

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ETORICOXIB RATIOPHARM KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 4.8.2016, Versio: 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lääketietoa Lääkelaitokselta

Lääketietoa Lääkelaitokselta 3-4 2009 Lääketietoa Lääkelaitokselta Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Drug information from the National Agency for Medicines, Finland TABU 3 4.2009 17. vuosikerta Pääkirjoitus Kasvirohdosvalmisteet

Lisätiedot

Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet

Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Pekka Rauhala 16.1. 2014 Mekanismiin perustuva luokittelu Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu Hermovauriokipu eli neuropaattinen kipu Idiopaattinen kipu (Psykogeeninen

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1.

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Pekka Rauhala 10.1. 2013 Mekanismiin perustuva luokittelu Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu Hermovauriokipu eli neuropaattinen kipu Idiopaattinen kipu (Psykogeeninen

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Etoricoxib Orion on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille

Julkisen yhteenvedon osiot. Etoricoxib Orion on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ETORICOXIB ORION (ETORIKOKSIBI) 30 MG, 60 MG, 90 MG & 120 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT PÄIVÄMÄÄRÄ: 07-10-2016, VERSIO 1.2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot

Lisätiedot

Teratologinen tietopalvelu

Teratologinen tietopalvelu Kipulääkkeet, raskaus ja imetys Heli Malm Teratologinen tietopalvelu Äidin lääkeneuvonta, HUSLAB Teratologinen tietopalvelu Perustettu v. 1994 Väestöliiton perinnöllisyysklinikkaan Kuulunut perustamisesta

Lisätiedot

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta);

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta); EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 EPAR-yhteenveto adalimumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet

Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet Lääkehoito Uudet tulehduskipulääkkeet tarvitaanko niitä? Ilari Paakkari Uudet tulehduskipulääkkeet selekoksibi ja rofekoksibi muodostavat uuden prostanoidisynteesin estäjien ryhmän, jotka on kehitetty

Lisätiedot

30 mg:n tabletti: Sinivihreä, omenanmuotoinen, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä '101' ja toisella puolella 'ACX 30'.

30 mg:n tabletti: Sinivihreä, omenanmuotoinen, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä '101' ja toisella puolella 'ACX 30'. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arcoxia 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen Arcoxia 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen Arcoxia 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen Arcoxia 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄJA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄJA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄJA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA EMEA/CPMP/1749/04 1/75 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuusioneste, liuos 22.10.2014, versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Parasetamolia

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Etoricoxib STADA 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 60 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 90 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

potilaille, joilla on vaikea aktiivinen nivelreuma ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet metotreksaattihoitoa

potilaille, joilla on vaikea aktiivinen nivelreuma ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet metotreksaattihoitoa EMA/502328/2014 EMEA/H/C/000955 Julkinen EPAR-yhteenveto tosilitsumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Selektiivisen COX-2-estäjän määräämisen tulee perustua arvioon kyseisen potilaan kokonaisriskeistä (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

VALMISTEYHTEENVETO. Selektiivisen COX-2-estäjän määräämisen tulee perustua arvioon kyseisen potilaan kokonaisriskeistä (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Celebra 100 mg kapseli, kova Celebra 200 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 100 mg tai 200 mg selekoksibia. Celebra-kapselit

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osat Tietoa sairauden esiintyvyydestä Lääkevalmiste Dormix 12,5 mg ja 25 mg kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA EMEA/CPMP/1748/04 1/34 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/26 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Previcox 57 mg purutabletit koiralle Previcox 227 mg purutabletit koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista tehtyjen spontaanien tapausselostusten tulkintaopas

Lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista tehtyjen spontaanien tapausselostusten tulkintaopas 30. tammikuuta 2017 Tarkastukset, ihmislääkkeiden lääketurvatoiminta ja komiteat EMA/749446/2016 tarkistusversio 1* Lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista tehtyjen spontaanien tapausselostusten Lääketurvatoimintaryhmän

Lisätiedot

Verkkoilmoituksen käyttöohje

Verkkoilmoituksen käyttöohje Potilaiden terveyden suojelu Tämä verkkoilmoituksen käyttöohje sisältää tietoa verkkoilmoituksen tietoalkioista, ulkoasusta, tulkinnasta ja toiminnoista. 1. Tietoalkiot... 2 2. Tietoalkioita täydentävät

Lisätiedot

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi 5.2002 10. vuosikerta 10 årgången 10th Annual volume Pääkirjoitus Petri Pommelin....................... Pekka Autio.......................... Pirkko Paakkari....................... Katja Lindgren-Äimänen................

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI RIMADYL vet 20 mg purutabletti RIMADYL vet 50 mg purutabletti RIMADYL vet 100 mg purutabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava-aine: 20 mg purutabletti:

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Sitä mukaan kuin tieto nivelreuman ennusteesta

Sitä mukaan kuin tieto nivelreuman ennusteesta Näin hoidan Dan C. Nordström ja Yrjö T. Konttinen Nivelreumassa lääkityksen myöhästyminen kuudella kuukaudella saattaa johtaa jopa korjaantumattomiin nivelvaurioihin. Perusterveydenhuollossa pystytään

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN ASIANMUKAISTEN KOHTIEN PERUUTTAMISELLE TAI MUUTTAMISELLE SOVELTUVIN

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuprofen Farmalider 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofen Farmalider 40 mg/ml oraalisuspensio 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

Lääketurvatoiminta kehittyy

Lääketurvatoiminta kehittyy Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Lääketurvatoiminta kehittyy Suvi Loikkanen, Annikka Kalliokoski, Kirsti Villikka, Marja-Leena Nurminen / Kirjoitettu 16.7.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Lääketurvalakiuudistus

Lisätiedot

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Paula Timonen Proviisori LHKA Toimitusjohtaja Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Käsiteltävät aiheet Miksi iäkkäät ovat erityisryhmä? Miten ikä tulee ottaa huomioon

Lisätiedot

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Morphine Orion Pvm: 19.12.2016, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Tämä lääke on tarkoitettu voimakkaan kivun

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää laktoosimonohydraattia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää laktoosimonohydraattia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 250 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 123 mg laktoosimonohydraattia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 123 mg laktoosimonohydraattia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuprofen Galpharm 200 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 200 mg ibuprofeenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/17 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI EQUIOXX 8,2 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokaisessa ruiskussa on 7,32 g pastaa, joka sisältää: Firokoksibi 8,2

Lisätiedot

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 JODOKASEIINIA/TIAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA

Lisätiedot

Tulehduksen ja kivun lievittäminen sekä akuuteissa että kroonisissa luusto-lihassairauksissa koirilla.

Tulehduksen ja kivun lievittäminen sekä akuuteissa että kroonisissa luusto-lihassairauksissa koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 1,5 mg/ml oraalisuspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 1,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Celebra on tarkoitettu aikuisille oireiden lievitykseen nivelrikon, nivelreuman ja selkärankareuman hoidossa.

VALMISTEYHTEENVETO. Celebra on tarkoitettu aikuisille oireiden lievitykseen nivelrikon, nivelreuman ja selkärankareuman hoidossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Celebra 100 mg kovat kapselit Celebra 200 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 100 mg tai 200 mg selekoksibia. Apuaine,

Lisätiedot

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito.

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Onsior 5 mg tabletti koiralle Onsior 10 mg tabletti koiralle Onsior 20 mg tabletti koiralle Onsior 40 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää:

Lisätiedot

Tästä asiasta tiedottamisesta on sovittu Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa.

Tästä asiasta tiedottamisesta on sovittu Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa. 24.10.2011 Helsinki TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA HÄDENSA -PERÄPUIKOISTA Hyvä terveydenhuollon ammattilainen Terpeenijohdoksia sisältävien peräpuikkojen käyttö on vastaaiheista alle 2½-vuotialla lapsilla

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai ehdollisten myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys eroista lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitean

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumute iholle, liuos. Kullankeltainen, läpikuultava liuos, joka muuttuu geelimäiseksi levityksen jälkeen.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumute iholle, liuos. Kullankeltainen, läpikuultava liuos, joka muuttuu geelimäiseksi levityksen jälkeen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eeze Spray Gel 4 % sumute iholle, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1g liuosta sisältää 40 mg diklofenaakkinatriumia. Apuaine: 1 g liuos sisältää 150

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bextra 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 10 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg valdekoksibia.

Lisätiedot

Pajunkuoresta kipulääkkeiden vaikutusmekanismien ymmärtämiseen - Sic!

Pajunkuoresta kipulääkkeiden vaikutusmekanismien ymmärtämiseen - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Pajunkuoresta kipulääkkeiden vaikutusmekanismien ymmärtämiseen Tuomo Lapveteläinen / Julkaistu 4.4.2012 Kipua on hoidettu vuosisatojen ajan kasveista saatavilla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää ibuprofeenia 200 mg, 400 mg, 600 mg tai 800 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää ibuprofeenia 200 mg, 400 mg, 600 mg tai 800 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO IBUMAX 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuxin rapid on tarkoitettu yli 20 kg painavien (6-vuotiaiden ja vanhempien) lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuxin rapid on tarkoitettu yli 20 kg painavien (6-vuotiaiden ja vanhempien) lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 684 mg ibuprofeenilysinaattia

Lisätiedot

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita KIPU viesti No 2 Lokakuu 2007 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

Lisätiedot