SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle 19.4.2015. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2014. www.ratsastus.fi"

Transkriptio

1 SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

2

3 Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

4 SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KEVÄTKOKOUS KOKOUSKUTSU Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Ratsastajainliiton kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään Lahdessa klo alkaen. SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 2. Ansiomerkit 3. Hallituksen selonteot kevätkokouksen edustajille 4. Sääntömääräiset asiat 4.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 4.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.4. Vahvistetaan ääniluettelo 4.5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto 4.6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 4.7. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta 4.8. Valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä 5. Muut asiat 5.1. Kilpailusääntöjen yleinen osa 6. Kokouksen päättäminen SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 2. Sääntömääräiset asiat 2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 2.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 2.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2.4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto 2.5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 2.6. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta 3. Muut asiat 4. Kokouksen päättäminen

5 Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus Pääsihteerin katsaus 6 2. Ratsastajainliitto vuonna Pääteema Tärkeimmät projektit Organisaatio Kansainvälisyys Valmennus ja koulutus Maajoukkuevalmennuksen toteutus Kansainvälinen valmennus Valmentajakoulutus Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus Koulutusyhteistyö ja ammatillinen koulutus Urheiluoppilaitosyhteistyö Kilpailutoiminta Organisaatio Lajikomiteatoiminta Huippu-urheilutoiminta Kilpailumenestys Kansainväliset kilpailut Suomessa Antidoping Harraste- ja seuratoiminta Harraste-, kunto- ja terveysliikunta Seurapalvelut Tallitoiminta Vammaisratsastus ja erityisryhmien ratsastus Aluetoiminta Edunvalvonta, yhteiskunta ja olosuhteet Edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Olosuhteet ja turvallisuus Markkinointi ja viestintä Varainhankinta, markkinointi ja suhdetoiminta Yhteistyösopimukset Viestintä Talous Tuloslaskelma ja tase, tilinpäätös Jaostojen toimintakertomukset tilastoliitteessä 10. Suomen Ratsastajainliiton kannatusyhdistys Toimintakertomus ja talous 64 kannessa: Maiju Mallat ja Armani The Gun Sanna Siltakorpi ja Lucky Accord Jouni Heikinheimo ja El Carillo Terhi Stegars ja Axis Katja Karjalainen ja Woikoski Double U Maria Astikainen ja Chick Ruf Enterprise (kuvat: sonja holma ja satu pirinen). sivujen kuvat: Sonja Holma ellei toisin mainita taitto: milla saarikko 5

6 1. Pääsihteerin katsaus Vuosi 2014 oli monin tavoin merkittävä Ratsastajainliiton toiminnassa. Osallistuimme ennätyssuurella joukkueella Ranskan MM-kilpailuihin Normandiassa, saatoimme oman organisaatiomuutoksemme loppuun ja saimme liitollemme uuden strategian. Liiton edunvalvonta näkyi monessa merkittävässä asiayhteydessä. Hippolis ry:n Hevoset ja yhteiskunta -hanke saatettiin päätökseen. Ratsastajainliitto osallistui asiantuntijana ympäristöministeriön toimintaryhmään, jonka tehtävänä oli aikaansaada laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Laukaan maneesiturman johdosta perustetun toimintaryhmän työstämä uusi laki astuu voimaan Suomen talous jatkoi kipuiluaan, mikä kävi selkeästi ilmi kaikkialla urheilumaailmassa. Ratsastajainliitossa taantuma näkyi jäsenmäärän hienoisella vähenemisellä ensimmäisen kerran 16 vuoteen. Ratsastajainliitto liittyi Valon jäseneksi Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustivat yhdessä uuden järjestön, Valo ry:n, 18. kesäkuuta Valo aloitti täyden toiminnan vuodenvaihteen tienoilla. Toiminta ei käynnistynyt odotusten mukaisesti. Ratsastajainliiton hallitus kävi vuoden aikana aktiivista keskustelua jäsenyydestä Valossa. Ratsastajainliittoa huolestutti aikuis- ja harrasteliikunnan jääminen paitsioon Valon toiminnassa. Liitto oli mukana rakentamassa näitä palveluja Valon organisaatioon syksyn 2014 ajan. Ratsastajainliitto liittyi Valon jäseneksi vuoden 2014 lopussa. Jäsenyys astui voimaan alkaen. Suomalaista paikallistason liikuntaa ja urheilua tuetaan rakentamalla alueellisia palvelukeskuksia. Prosessi käynnistyi kevään 2014 aikana, ja siihen osallistuivat Valo, Olympiakomitea, liikunnan aluejärjestöt, urheilu- ja liikuntaopistot, urheiluakatemiat, lajiliitot, muut valtakunnalliset liikuntajärjestöt, urheiluseurat, keskeiset kaupungit sekä OKM:n liikuntayksikkö. Aluejärjestöjen ja lajiliittojen yhteinen työryhmä valmisteli keväällä 2014 näkemyksen alueellisten osaamiskeskusten kehittämisestä. Kesäkuussa Valon ja Olympiakomitean sekä sen huippu-urheiluyksikön prosessit päätettiin yhdistää tavoitteena yhteinen alueellisten palvelu/osaamiskeskusten rakentuminen tukemaan sekä liikkujan että urheilijan polkua. Ratsastajainliiton organisaatiouudistus päätökseen Ratsastajainliitto viimeisteli omaa muutosprojektiaan. Strategiatyötä tehtiin pienryhmissä. Vuoteen 2020 tähtäävä Kaviouralla-strategia vahvistettiin syyskokouksessa Liiton toimiston organisaatiouudistus saatettiin loppuun. Olympiakomitean entinen valmennuspäällikkö Kari-Niemi Nikkola toimi liiton urheiluyksikön vetäjänä Niemi-Nikkolan tehtävänä oli operatiivisen johtamisen lisäksi antaa kehitysehdotuksia urheilutoiminnan organisoimiseksi. Niemi-Nikkola luovutti raportin liiton hallitukselle heinäkuussa. Niemi-Nikkolan ja huippu-urheilun muutosryhmässä toimineen konsultti Jorma Vertaisen johdolla toteutettiin laaja urheilun kehittämisprojekti, joka saatettiin päätökseen lokakuussa Molempien kehittämisprojektien tuloksia hyödynnettiin uuden strategian laadinnassa ja urheilun pitkäaikaisten tavoitteiden suunnittelussa. Kehittämisehdotusten jalkauttaminen ja toteuttaminen on aloitettu, ja tämä näkyy vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa sekä tulevien vuosien toimenpiteissä. Jäsenmäärä laski lasten ja nuorten osalta, yhteiskunnallinen vastuu lasten ja nuorten harrastamisesta Vuoden 2014 kokonaisjäsenmäärä oli (2013: ). Pudotusta oli edellisvuoteen 508. Jäsenmäärä väheni lasten ja nuorten kohdalla sekä Green Card -jäsenyydessä. Aikuisten jäsenten määrä puolestaan jatkoi kasvuaan. Ratsastajainliitto on huolissaan taloudellisen taantuman vaikutuksesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Liitto käynnisti yhdessä Hope-yhdistyksen kanssa hyväntekeväisyysprojektin vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseksi syyskuussa Hankkeen avulla halutaan varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ettei lasten oikeus hyvään kehitykseen ja osallisuuteen vaarannu perheen taloudellisten ongelmien vuoksi. Hyväntekeväisyyshankkeen tavoitteena on nostaa kolmen vuoden aikana ratsaille 300 lasta ja nuorta ympäri Suomen. Liiton jäsentallit ja -seurat ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen toteutuksessa. Presidentti Tarja Halonen toimii hyväntekeväisyyshankkeen suojelijana. 6

7 Hevoset ja kunta -kirja nosti hevosalan koko kansan tietoisuuteen Ratsastajainliitto oli mukana Hippoliksen Hevoset ja kunta rajapintoja -kirjan tuottamisessa ja jalkauttamisessa. Kuntakirja on kirjoitettu osana Hevoset ja yhteiskunta -hanketta. Hevoset ja kunta -kirja antaa kuntapäättäjille ja virkamiehille koottua tietoa hevostaloudesta. Hevostalous liittyy kuntien ja kaupunkien toimintaan ja palveluihin moninaisesti. Maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen lisäksi hevosala koskettaa ympäristöasioita, elinkeinoja, maataloutta, kuntien liikuntapalveluita ja avohuollon tukipalveluita. Kuntakirjan jalkautustyö alkoi syyskuussa 2014 päättäjille suunnatulla opintoretkellä. Retken aikana tutustuttiin hevostalouteen käytännössä. Mukana oli kansanedustajia, ministeriöiden ja ELY-keskuksen virkamiehiä, eläinsuojelutoimijoita, muita hevosalan sidosryhmien edustajia sekä median edustajia. Hevoset ja kunta -kirjan tekijät palkitaan Ratsastajainliiton Ratsastusgaalassa Vahva edustus arvokilpailuissa Liitto osallistui eri lajien MM-kilpailuihin Ranskan Normandiassa laajalla rintamalla. Kilpailuun lähetettiin täydet joukkueet koulu-, este- ja lännenratsastuksessa. Lisäksi henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuttiin kenttä- ja vammaisratsastuksessa. Hevosyksiköiden MM-kilpailuissa Unkarissa oli mukana kolmen valjakon joukkue. Parhaasta MM-tuloksesta vastasi vammaisratsastaja Katja Karjalainen ollen kahdesti neljännellä sijalla ja kerran viides. Urheilutoiminnan kehittäminen Kari Niemi-Nikkola toimi urheilun kehitysjohtajana puolivuotisessa projektissa, joka linjasi liiton urheilutoiminnan nykytilaa ja kehitysehdotuksia. Lisäksi Jorma Vertaisen vetämä työryhmä työsti huippu-ratsastuksen kehitysohjelman ja siihen liittyvät hankkeet. Kehitysohjelman ja sen hankkeiden jalkautus alkoi 2014 ja jatkuu Kilpailutoiminta koki vuoden aikana historiansa laajimman myllytyksen, kun järjestelykuviot laitettiin uusiksi. Uutta kilpailujärjestelmää rakennettiin hartaasti kaikkien lajien yhteistyöllä ja yleisön avustuksella. Tässä projektissa tärkeässä roolissa oli osallistaminen ja kuuleminen. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Helsinki International UB Horse Show järjestettiin 30. kerran Vuoden 2014 Horse Show järjestettiin uudessa paikassa Helsingin jäähallissa. Yleisö otti paikan muutoksen vastaan innolla. Vanha jäähalli koettiin kotoisaksi ja yleisö pääsi monien vuosien jälkeen seuraamaan hevosten verryttelyä. Harjoitushalliin rakennettu verryttelykenttä oli yksi suosituimmista kohteista kisoissa ja sen katsomo oli jatkuvasti täynnä. Tapahtuma teki hieman tappiota, syynä pääasiallisesti muuton aiheuttamat infrastruktuuriset kustannukset. Helsingin kaupungin ja opetusja kulttuuriministeriön tuet muodostavat olennaisen osan tapahtuman tulobudjetista yrityskumppaneiden ohella. Seuraava Horse Show ja Suomen maailmancupin osakilpailu järjestetään ensi lokakuussa samassa paikassa. Maamme taloudellinen tilanne asettaa tapahtumalle vakavia haasteita. Liiton hallitus ja talous Syyskokouksen henkilövaaleissa valittiin liiton hallitukseen kaksi uutta jäsentä kolmivuotiskaudelle ja uusi puheenjohtaja erovuoroisen Jukka-Pekka Leskisen tilalle. Erovuoroisia jäseniä olivat Marjukka Manninen ja Johanna Örndahl. Marjukka Mannisen toimikaudet hallituksessa täyttyivät. Liiton hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin yksimielisesti Laura Airaksinen. Kokousväki kiitti väistyvää puheenjohtajaa Jukka-Pekka Leskistä hyvin hoidetusta luottamustehtävästä. Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle valittiin kaksi eniten ääniä saaneet Sofia Vikman (282 ääntä) ja Johanna Örndahl (282 ääntä). Laura Airaksisen tilalle yksivuotiskaudeksi (vuodelle 2015) valittiin Susanna Kallioinen (272 ääntä). Vuosikokouksen hyväksymä talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi MM-kilpailuihin panostuksen johdosta. Tulos vuodelta 2014 on liiton ja alueiden osalta euroa alijäämäinen. Budjetoitua suuremman alijäämän aiheuttivat kenttäratsastusvalmentajaan liittyvät oikeudenkäyntikulut. Hallitus antoi kesällä 2011 kilpailu- ja toimitsijakiellon kenttäratsastusvalmentajalle, mutta joutui perumaan kiellon käräjäoikeuden valmentajalle myöntämän väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen perusteella. Tapausta käsiteltiin myös Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Asian käsittely eri oikeusinstansseissa jatkui vuoden 2014 aikana. Käräjäoikeuden päätös asiassa saatiin , jolloin suurin osa valmentajan esittämistä vahingonkorvausvaateista hylättiin, vaaditun noin euron sijaan vahingonkorvaus oli 600 euroa. Annetut kilpailu- ja toimitsijakiellot kumottiin kuulemiseen liittyvien määrämuotoseikkojen perusteella. Ratsastajainliitto tuomittiin maksamaan valmentajan oikeudenkäyntikuluja. Liitto on valittanut hovioikeuteen ja asia käsitellään siellä keväällä Korvausta kulujen kattamiseksi on haettu vakuutusyhtiöltä, mutta korvauspäätös 7

8 saadaan vasta hovioikeuden päätöksen jälkeen. Hyvän kirjanpitotavan mukaisesti kulut on kirjattu rasittamaan vuoden 2014 tulosta. Vuosi 2015 asettaa meille tukun haasteita. Urheilun kehittämistyö jatkuu jalkauttamisella ja valmennusjärjestelmän uudistuksella. Valmennustoiminta onkin vuoden 2015 teemana. Uusi kilpailujärjestelmä tuli voimaan vuoden alussa ja sen vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä. Jäsenmäärän väheneminen on huolestuttavaa, ja meidän on tehtävä kaikkemme tämän suuntauksen katkaisemiseksi. Toivon, että tuntuvasti paremmat jäsenedut ja muut suunnittelemamme toimenpiteet auttavat meitä tavoitteeseen pääsyssä. Eläinsuojeluun liittyvät asiat nousivat vahvasti esille vuoden 2015 alussa. Meidän on jatkettava keskustelua hevosen hyvinvoinnista avoimesti ja toimintamme pitää olla avointa ja läpinäkyvää. Helsingissä Fred Sundwall Fred Sundwall ja Wilma Flink Mahdollisuuksien hevonen päivässä 9.9.Vihdin Ratsutallilla. 8

9 2. Suomen Ratsastajainliitto vuonna 2014 Vuosi 2014 oli Suomen Ratsastajainliiton 94. toimintavuosi. Toimintaa ohjasivat Ratsastuksen johtavat ajatukset sekä syyskokouksessa 2014 vahvistettu Kaviouralla-strategiatyö yhdessä vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman kanssa Pääteema: ratsastuskoululainen Vuosi 2014 oli ratsastuskoululaisen teemavuosi. Talliyrittäjyyttä sekä lajin liikunnallisuutta korostettiin teemavuoden aikana. Ratsastusharrastusta esiteltiin erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Teemavuonna kampanjoitiin erityisesti uusien jäsentallien löytämiseksi. Vuoden lopussa palkittiin myös vuoden ratsastuskoululaisia Tärkeimmät projektit Hyväntekeväisyyshanke vähävaraisten lasten ja nuorten hyväksi Ratsastajainliitto käynnisti osana Ratsastuskoululaisen teemavuotta hyväntekeväisyyshankkeen vähävaraisten ja syrjäytyneiden lasten ja nuorten mukaan saamiseksi ratsastusharrastuksen pariin. Hanke on osa Ratsastajainliiton Kaviouralla-strategian linjauksia. Liitto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Hopen, Pelastakaa Lapset ja Parasta Lapsille -järjestöjen, yhteistyökumppanien sekä liiton jäsentallien ja -seurojen kanssa. Hankkeen kautta tarjotaan alakouluikäiselle, vähävaraisen perheen lapselle ratsastuksen alkeiskurssi ja muuta hevostoimintaa, kuten mahdollisuus osallistua hevoskerhoon. Alkeiskurssin kustannukset jaetaan liiton ja kurssin järjestävän tahon välillä. Nuoret Päättäjät uusi nuorisoryhmä aloitti toimintansa Ratsastuksen Nuoret Päättäjät -ryhmä perustettiin keväällä Ryhmä on aktiivisista ja innokkaista nuorista koostuva porukka, joka työskentelee lajin kehittämiseksi ja nostaa kuuluville nuorten äänet. Ryhmän päätarkoituksena on lisätä nuorten liikkumista ja edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla. Ryhmän tehtävänä on lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia seura-, alue- ja tallipalveluissa sekä urheilupuolella. Tavoitteena on nuorten mielipiteiden, vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden lisääminen ratsastuksen parissa. Nuorten ääni halutaan entistä voimakkaammin näkyviin liiton koko toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Nuoret Päättäjät -ryhmä on ollut mukana toteuttamassa Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanketta. Ryhmä antaa vahvan panoksen koko hevosalan yhteiseen hankkeeseen, Mahdollisuuksien Hevonen -kehittämisohjelmaan, jossa nuorisotoiminta on yhtenä painopistealueena. Tavoitteena on edistää järjestöjen välistä yhteistyötä sekä lisätä nuorten osallisuutta myös koko hevosalalla. Yhteisinä tavoitteina on mm. Pohjoismaiden nuorisotapaamisen järjestäminen sekä toimintojen kehittäminen kuntien ja seurakuntien nuorisotyön kanssa. Ilmianna jäsentalli -kampanja toi 30 uutta jäsentallia Ratsastajainliitto järjesti vuonna 2014 Ilmianna jäsentalli -kampanjan. Tallien asiakkaat saivat kertoa hyvistä talleista, jotka eivät vielä olleet liiton jäseniä. Ilmiannettuja talleja oli yhteensä 51 ja niihin kaikkiin oltiin yhteydessä. Kampanjan avulla saatiin 30 uutta jäsentallia. Lisäksi saatiin myös arvokasta tietoa tallien tilanteesta ja ohjattiin yrittäjiä kouluttautumaan. Uusi vaellustallien talliluokitus vahvistettiin Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Vaellustallien Liiton syvenevän yhteistyön tuloksena vaellustalleille luotiin uusi jäsentalliluokitus. Vaelluksia ja maastoretkiä järjestävillä talleilla on nyt oma luokituksensa Ratsastajainliiton reilun 350 jäsentallin joukossa, joista muita ovat ratsastuskoulut, harrastetallit ja yksityistallit. Vaellustallien kriteerit ovat melko vastaavat harrastetallien kriteereiden kanssa, mutta maastoratsastuksen turvallisuutta sekä ohjaajan erätaitoja painotetaan. Myös hevosten hyvinvointi sekä soveltuvuus vaelluskäyttöön on otettu huomioon. V A E L L U S T A L L I 9

10 Jäsentallien laadun portaat Tallien laatuauditointikäyntejä jatkettiin Laatuportaiden avulla. Vuoden 2014 lopussa Laatumerkin saavuttaneita talleja oli 20 (2013: 17). Kiinnostus tallitoiminnan laadukkuuden kehittämiseen on kasvanut. Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen merkitys Hevosalan järjestöt jatkoivat yhteistyötään Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston ja Hippolis ry:n puitteissa. Keskeisiä asioita olivat hevosavusteinen toiminta, lannanpoltto, maankäyttö, hevoskasvatus, arvonlisäverokysymykset, hevosten hyvinvointi sekä maneesien rakenteellinen turvallisuus. Neuvotteluteitse ratkaisun löytäminen kuormaautokuljettajien pätevyysvaatimusten osalta hevoskuljetuksissa oli merkittävä saavutus, mikä helpottaa yrittäjien asemaa. Eläinsuojelulain uudistustyötä jatkettiin, ja liiton edustaja oli mukana ministeriön asettamassa työryhmässä. Ympäristöministeriön asettama Laajarunkoisten hallien toimintaryhmä pohti hallien tarkastuskäytäntöjä ja kaikkien riskihallien rekisteriä. Ratsastajainliitto on ollut mukana toimintaryhmässä sekä työryhmässä, joka harkitsi tarkistamiseen liittyviä kriteereitä. Liitto on peräänkuuluttanut sekä tarkastusten että nykyisten ongelmahallien korjaustoimien rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi liitto on lausunnoissaan painottanut sitä, ettei kertaalleen tarkistettuja halleja täytyisi tarkastuttaa uudelleen. Laki laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden arvioimisesta saatiin lausuntokierrokselle 2014 ja laki astuu voimaan keväällä Turvallisuus vakuutusturvan kehittäminen Turvallisuus ja opetuksen taso ovat etusijalla Suomen Ratsastajainliiton hyväksymissä jäsentalleissa. Liitto edellyttää, että sen jäsentalleissa säännöllisesti ratsastavilla henkilöillä on tapaturmavakuutus joko ratsastusseuran jäsenetuna tai ns. ratsastuksen Green Card. Liitto on ottanut jäsentallien satunnaisratsastajille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen piirissä ovat myös seurojen vapaaehtoiset sekä seurojen ja jäsentallien talkoohenkilöt. Liitto tarjoaa myös vastuuvakuutuksen jäsenetuna kaikille seuroille ja jäsentalleille sekä liiton valmentajille ja tuomareille. Tuomareiden vastuuvakuutus kattaa myös tuomaroinnista mahdollisesti aiheutuvat rahalliset vahingot. Liiton hallituksella on oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Vakuutusturvaan tehtiin täysremontti vuoden 2013 aikana, ja vakuutus astui voimaan uusin ehdoin vuonna Jäsenistö sai enemmän vastinetta rahoilleen ja vakuutusturvan, joka soveltuu entistä paremmin nykytason lääkäri- ja toimenpidekuluihin. Tapaturmavakuutuksissa ei ole omavastuuosuutta. Ratsastajainliitto käy jatkuvaa keskustelua käyttämänsä tapaturmavakuuttajan, LähiTapiolan, kanssa. Tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja. Vuonna 2010 kehitettiin uusi vapaaehtoinen lisävakuutus, joka korvaa ratsastukseen liittyvät tapaturmat liiton jäsenvakuutusta laajemmin. Yli jäsentä otti 12 euron hintaisen lisävakuutuksen vuonna Spirit of Samurai ja Yabusame-seremonia Helsingissä järjestettiin touko-kesäkuun vaihteessa ainutlaatuinen, historiallinen ja korkeatasoinen japanilainen Spirit of Samurai 2014 Helsinki -tapahtumakokonaisuus, joka huipentui 1.6. Yabusame-seremoniaan, joka on yksi hienoimmista ja vanhimmista japanilaisista samurai-taistelulajeista. Perinteisiin samuraiasuihin pukeutuneet Ogasawara-koulukunnan jousiampujat ampuivat erikoisnuolensa juoksevan hevosen selästä kolmeen maaliin. Vaativiin ja vauhdikkaisiin suorituksiin liittyi värikäs shintoseremonia, jonka suorittivat Japanista saapuvat papit. Tapahtumaa seurasi katsojaa. kuva: susa laine kuva: susa laine 10

11 kuva: susa laine Tapahtuman isäntänä toimi Japanin Suomen suurlähettiläs Kenji Shinoda. Japanista saapui arvovaltainen, yli satahenkinen delegaatio Suomeen. Vastaavanlaista kaksituntista tapahtumaa ei ole aiemmin nähty Pohjoismaissa. Tapahtumakokonaisuuden järjestivät Kansai Japan-Finland Society, Japanin Suomen suurlähetystö, Japan Airlines, Helsingin kaupunki ja Suomen Ratsastajainliitto. Ratsastajainliitto vastasi järjestelyistä Laaksolla ja hevosten valitsemisesta samurairyhmälle. Ratsastajainliiton puheenjohtaja toimi isäntänä ja vastasi ryhmän hevosten valinnasta sekä tarjosi jousiampujille harjoittelupaikan Kangasalla. Tapahtumaa seurasi katsojaa, joukossa oli ilahduttavan paljon miehiä ja poikia. Urheilun projektit Arvokilpailut Merkittävimmät kilpailutulokset esitellään kohdassa kilpailutoiminta. Kouluratsastuksen arvokilpailuprojekti Top Dressage Finland Kouluratsastuksen arvokilpailuprojektia jatkettiin toteuttamalla kansainvälinen kilpailuohjelma, järjestämällä kuivaleirejä ja tarjoamalla tukipalveluja, kuten psyykkistä valmennusta ja hevosfysioterapeutin palveluja. Emile Faurien, englantilaisen huippuratsastajan ja -valmentajan, kanssa jatkettiin Rion olympialaisiin asti kestävää valmennussopimusta. Valmennustoimintaa kohdennettiin uusien periaatteiden mukaan. Paralympiatason vammaisratsastajat ovat mukana Top Dressage Finlandin valmennus- ja kilpailutoiminnassa, ja heidän maajoukkuevalmennuksestaan vastaa Janne Bergh. Esteratsastuksen Nations Cup -projekti Esteratsastuksen Nations Cup -projekti on vahva osa liiton strategian mukaista joukkuetoimintaan panostamista. Liitto teki valmentajasopimuksen useita kansainvälisiä arvokilpailumitaleita saavuttaneen Hervé Godignonin kanssa estemaajoukkueen valmentamisesta sekä Nation Cup -projektissa että arvokilpailuissa. Urheilutoiminnan kehittäminen Liitto toteutti puolen vuoden projektisopimuksen Kari Niemi-Nikkolan kanssa urheilutoiminnan arviointi- ja kehitysehdotusten rakentamiseksi. Loppuraportin kehitysehdotukset sisällytettiin Huippuratsastuksen kehitysohjelmaan. Ohjelmaa veti Jorma Vertainen ja työryhmään kuului noin 15 asiantuntijaa eri osa-alueilta, kuten lajeista. Kehitysohjelmasta nostettiin esiin neljä erityishanketta: 365 valmennusohjelma, Top Team Finland, Ride My Horse -projekti sekä ratsastusvalmentajien yhteistoiminta, joka johti oman yhdistyksen, Equestrian Trainers Finland ry:n, perustamiseen. Osa hankkeista ja kehitysohjelmasta on jo käynnistetty, ja kehitysohjelman ja sen hankkeiden jalkautusta jatketaan vuonna

12 Talent-ohjelma Talent-valmennusohjelmaa jatkettiin. Toimintaa laajennetaan ja kehitetään pilottiseuroilta saadun palautteen perusteella. Helsinki International UB Horse Show Helsinki International UB Horse Show n ja sen yhteydessä kilpailtavan esteratsastuksen maailmancupin osakilpailun varmistaminen on ratsastusurheilumme kannalta tärkeää. Ratsastajainliitto teki varainhankintatyötä yhdessä järjestäjän kanssa tapahtuman toteuttamisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki tukivat tapahtumaa. Ratsastuskenttien pohjaprojekti Ratsastuskenttien pohjaprojektia on jatkettu tavoitteena edesauttaa hevosten hyvinvointia ja parantaa edellytyksiä kilpailuiden järjestämiselle. Ismo Lätti toimii liiton konsulttina. Kilpailujärjestelmän kehittämisprojekti Kilpailujärjestelmän kehittämisprojekti saavutti varsinaisen tavoitteensa vuoden lopussa, kun uusi järjestelmä otettiin käyttöön. Uudistuksen päämääräksi asetettiin johdonmukainen ja laadukas kilpailujärjestelmä, joka vastaa seuraaviin tavoitteisiin: etenee ratsukon urapolun mukaisesti lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä varmistaa kilpahevosten urakehityksen ja hyvinvoinnin Tavoitteessa ottaa uusi järjestelmä käyttöön alkaen onnistuttiin. Työryhmän työskentelyä ja projektin vaiheita kuvataan tarkemmin jäljempänä Organisaatio Suomen Ratsastajainliitto uudisti organisaatiotaan vuosina vastaamaan paremmin muuttuvan urheilumaailman haasteita. Ratsastajainliiton toiminnan lähtökohtana on ratsastajan elämänkulku. Seuratoiminnan rooli on korostunut entisestään ja huippu-urheilu on eriytetty omaksi osa-alueekseen harrastekilpailuista. Lapset ja nuoret ovat entistä selkeämmin osa koko toimintakenttää, kaiken toiminnan ydin. Uudistuksessa käytiin läpi neljä vaihetta: uudistettiin toimiston organisaatio, luottamusorganisaatio ja liiton strategia sekä toteutettiin Hyvä hallintotapa -projekti. Uudistuksen tavoitteena oli aikaansaada toimintatapa, jossa kullakin toimialalla otetaan huomioon ratsastajien tarpeet sekä kiinnostus lajiin eri elämänvaiheissa. Uudistunut organisaatiomalli kykenee entistä paremmin vastaamaan ratsastajien erilaisiin tavoitteisiin. Olympiakomitean entinen valmennuspäällikkö Kari-Niemi Nikkola toimi liiton urheiluyksikön vetäjänä Niemi-Nikkolan tehtävänä oli operatiivisen johtamisen lisäksi antaa kehitysehdotuksia urheilutoiminnan organisoimiseksi. Niemi-Nikkola luovutti raportin liiton hallitukselle heinäkuussa. Niemi-Nikkolan ja huippu-urheilun muutosryhmässä toimineen konsultti Jorma Vertaisen johdolla toteutettiin laaja urheilun kehittämisprojekti, joka saatettiin päätökseen lokakuussa Molempien kehittämisprojektien tuloksia hyödynnettiin uuden strategian laadinnassa ja urheilun pitkäaikaisten tavoitteiden suunnittelussa. Kehittämisehdotusten jalkauttaminen ja toteuttaminen on aloitettu, ja se näkyy vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa sekä tulevien vuosien toimenpiteissä. Kevätkokous Kevätkokous järjestettiin Vanajanlinnassa klo Kokouksessa oli edustettuna 27 jäsenseuraa ja 2 yhteisöjäsentä. Henkilöitä oli paikalla 50. Syyskokous Syyskokous pidettiin klo Helsingissä. Edustettuna oli 122 jäsenseuraa ja 48 yhteisöjäsentä. Paikalla oli 133 henkilöä. 12

13 Vuosikokousten palkitut Kristian Nyman kutsuttiin kevätkokouksessa liiton kunniajäseneksi. Kevätkokouksessa myönnettiin kultaiset ansiomerkit Juha Linnalle, Hinni Koskenniemelle, Marjukka Manniselle, Paula Nysténille, Jorma Nyyssöselle ja Hikka Ruuthille. Syyskokouksen alussa kiitettiin myös Ratsastajainliiton nuorisopilottihankkeen toteuttajaseuroja ja -talleja. Syyskokouksessa myönnettiin liiton hallituksen ja Helsinki International UB Horse Show n järjestelytoimikunnan ehdotuksesta kultaiset ansiomerkit ja kultaiset kannukset Horse Show n koko 30-vuotishistorian ajan vapaaehtoisina toimijoina toimineille. Syyskokouksessa myönnettiin lisäksi kultaiset ansiomerkit Marko Björsille, Anu Iivanaiselle, Simo Leppäselle, Arja Nikkiselle, Risto Tetrille ja Ursula Turtiaiselle. Ratsastusgaala Kevätkokouksen yhteydessä järjestetyssä Ratsastusgaalassa palkittiin useita tärkeitä ratsastusvaikuttajia vuodelta Gaalassa julkistettiin myös vuoden 2013 paras talli ja parhaimmat ratsastusseurat. Vuoden ratsastaja ja hevonen Elmo Jankari Duchess Desiree. Vuoden 2013 palkitut Vuoden ratsastaja Elmo Jankari Tulevaisuuden lupaus Sanna Siltakorpi Vuoden hevonen Duchess Désirée Vuoden ratsastusteko Elmo Jankarin kenttäratsastuksen EM-kulta Vuoden kilpailu Hevoset Stadikalla Vuoden kasvattaja Tuija Ahvenainen Vuoden valmentaja Sanna Backlund Tulevaisuuden hevonen Bofey Bridge Vuoden hevosenomistaja Katja Kuistila Vuoden talli: Aulangon Ratsastuskoulu, Häme Vuoden ratsastuksenopettaja: Terhi Laurila Vuoden ratsastusseurat esitellään kappaleessa 5.2. Kyra Kyrklundin kouluratsastuksen kannustuspalkinnon saajat: Nina Westerlund, nuori 1500 Susanna Therman, juniori 1500 Janni Martikainen, poniratsastaja 1500 Lisäksi Lilli Luomalle myönnettiin henkilökohtainen valmentajakannustin 500 Vuoden ratsastuksenopettaja Terhi Laurila Hallitus Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 12 kertaa. Lisäksi hallitus piti 11 sähköpostikokousta. Liiton hallituksen puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin yksimielisesti Laura Airaksinen. Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle valittiin kaksi eniten ääniä saaneet Sofia Vikman (282 ääntä) ja Johanna Örndahl (282 ääntä). Laura Airaksisen tilalle yksivuotiskaudeksi (vuodelle 2015) valittiin Susanna Kallioinen (272 ääntä). Kyra Kyrklund -palkinnon saajat Janni Martikainen, Susanna Therman, Nina Westerlund ja Lilli Luoma. 13

14 Suomen Ratsastajainliiton hallitus 2014 Jukka-Pekka Leskinen, pj Laura Airaksinen, vpj Antti Linna Marjukka Manninen Osmo Metsälä Carina Nyholm Johanna Örndahl Hallituksen suunnittelupäivät pidettiin Helsingissä ja Lahdessa. Liiton toimisto Toimistolla toteutettiin laaja organisaatiomuutos vuosien aikana. Henkilöstön kanssa käytiin vuotuiset kehityskeskustelut. Toimihenkilöt 2014 Fred Sundwall pääsihteeri Sonja Holma viestintäpäällikkö Nina Kaipio seurapalvelupäällikkö (vt. nuorisopäällikkö ) Kielo Kestinmäki tallipäällikkö (tallitarkastaja 2004-, tallivastaava ) Emmi Kupiainen alueassistentti (aiemmin aluesihteeri), alkaen Minttu Kuusisto kilpailuassistentti, Sanna Sassi alueassistentti (aiemmin aluesihteeri), Marian Seppälä kilpailu- ja koulutuspäällikkö (aluesihteeri , harrastepäällikkö ) Sari Siltala seurapalveluassistentti Hanna Talvitie vammaisratsastuskoordinaattori (kehittämispäällikkö, nuorisopäällikkö ) Tuula Tella IT-päällikkö (aluesihteeri ) Aki Ylänne urheilujohtaja (koulutus- ja valmennuspäällikkö ) Jorma Nyyssönen jäi eläkkeelle Kilpailulaitteistoihin liittyvä palvelu ulkoistettiin alkaen. Tallineuvojina (aiemmin tallitarkastaja) toimivat osa-aikaisina Rosali Kivitie, Tero Kortelainen, Matti Sorvari, Jenni Niittumäki ja Antti Heikkilä. Lisäksi Kielo Kestinmäki toimi tallineuvojana muun työnsä ohessa. Jäsenet Jäsenseuroja oli 488 (476 vuonna 2013). Hyväksyttyjä jäsenratsastuskouluja oli 244 (231), harrastetalleja 75 (69) ja yksityistalleja 34 (25). Muita yhteisöjäseniä oli 6 (4). Seurojen henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa ( vuonna 2013). Ratsastajainliiton jäsenistä 60 % oli senioreita eli yli 19-vuotiaita ja 40 % junioreita eli alle 19-vuotiaita. Jäsenistä naisia oli 93 % ja miehiä 7 %. Green Card -kortin lunastaneita, rekisteröityneitä ratsastuksen harrastajia oli (3.410). Henkilöjäsenten kokonaismäärä oli (49.970). Henkilöjäsenten edut olivat Hippos-lehti, LähiTapiolan tapaturmavakuutus, oikeus suorittaa ratsastus- ja hevostaitomerkkejä, oikeus lunastaa kilpailu- ja toimihenkilölupia, Scandic-hotellialennukset, LähiTapiolan hevosvakuutuksista 10 % alennus, Tallink Silja Linen ja Unikulman jäsenetutarjoukset, lakineuvontapalvelu, alennukset polttoaineesta St1-asemilta ja Hevoshullu-lehden kestotilauksesta sekä liiton jäsenkortti. Jäsenet pääsivät lisäksi ilmaiseksi Tampereen Hevoset-messuille. Ratsastusseurojen edut olivat vastuuvakuutus ja talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, yhteiset Teosto- ja Gramex-sopimukset sekä Sporttirekisteri- ja Sporttisaitti-työkalut. Hyväksyttyjen tallien edut olivat vastuuvakuutus, satunnaisratsastajien ryhmätapaturmavakuutus, Green Card -vakuutusturva ja Ratsaille-opas, talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, yhteiset Teosto- ja Gramex- sopimukset, Nouse Ratsaille -päivän markkinointimateriaali ja viestintäpalvelut, Ratsastajainliiton nettisivuilla tallilistaus hakurissa palveluineen, hevosten vuosimaksut pakettihintaan, alennus Hippoksen leiri-ilmoituksista sekä tallipostit ja alueelliset tallikohtaamiset. Ratsastajainliitto teki vuonna 2013 yhteistyösopimuksen Inspecta Oy:n kanssa maneesitarkastuksiin liittyen. Inspecta tarjoaa liiton jäsentalleille maneesitarkastukset 10 prosentin alennuksella. 14

15 2.4. Kansainvälisyys Ratsastajainliitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Fédération Equestere Internationalen (FEI), jäsen. FEIn kokouksiin osallistuivat puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen ja pääsihteeri Fred Sundwall. FEIn vuosikokous pidettiin joulukuussa Bakussa Azerbaidzhanissa. Kokouksessa valittiin FEIlle uusi puheenjohtaja. Prinsessa Haya ei kolmannen kauden mahdollistavista sääntömuutoksista huolimatta halunnut asettua ehdokkaaksi uudelle kaudelle. Puheenjohtajuutta tavoitteli loppusuoralla viisi ehdokasta, joista Ingmar de Vos valittiin suurella enemmistöllä. Hän on aiemmin toiminut FEIn pääsihteerinä. Uudeksi pääsihteeriksi nimitettiin Sabrina Zeender. Ratsastuksen olympiaformaatista keskusteltiin laajasti ja ratsastuksen pysymistä olympiaperheessä pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Vuoden 2020 Tokion kisoihin suunnitellaan uutta rakennetta koko kilpailuihin, ratsastuksen on muutettava formaattiaan modernimpaan ja yleisöystävällisempään suuntaan. Matkaratsastuksen ongelmat olivat myös laajasti esillä. FEIn järjestämään Sports Forumiin Lausannessa osallistuivat Tom Gordin, Aki Ylänne ja Jukka-Pekka Leskinen. Liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen oli jäsenenä FEIn kehitystyötä tekevässä komiteassa FEI Solidarity Committee. Hänet valittiin kokouksessa jatkamaan komiteassa. Helsinkiläinen varatuomari Henrik Arle toimii FEIn Tribunaalin jäsenenä kaudella EEF:n (European Equestrian Federation) toimintavuosi oli jälleen aktiivinen. Vuosikokous pidettiin Lissabonissa 21. lokakuuta. Pääsihteeri ja puheenjohtaja osallistuivat kokoukseen. FEIn tulevat puheenjohtajavaalit olivat keskeisenä teemana ja kaikki ehdokkaat esittelivät omia ohjelmiaan kokouksessa. Esteratsastus ja sen kehittäminen Euroopan alueella käsiteltiin laajasti. EEF aloitti pieniä hevosmaita tukevan Brotherhood-ohjelman. EEF toteutti viisi asiaan liittyvää hanketta vuonna Kokouksessa keskusteltiin myös EEF:n roolista FEIssä ja mahdollisuuksista perustaa ns. maanosakohtaisia ryhmiä. Hevosurheilun tulevaisuus olympialaisissa puhutti myös. EEF on koonnut ja julkaissut koko Eurooppaa käsittelevän laajan hevosalan yhteenvedon, joka täydennetään vuosittain. Keväällä EEF järjesti useita pienkokouksia ympäri Eurooppaa. Puheenjohtaja osallistui Riian kokoukseen Ranskan liiton järjestämään tapaamiseen Lyonissa osallistuivat Antti Linna ja Tom Gordin. EEF:n kouluratsastuksesta vastaavien kokous järjestettiin Virossa ja kansallisten kouluratsastustuomareiden seminaari Puolassa Suomesta oli osallistujia molemmissa tapaamisissa. Ossi Sopen-Luoma osallistui arvonlisäveroasioita käsittelevään kokoukseen. Liitto on kansainvälisen ratsastuksenopettajien koulutuksen yhteistyöjärjestön, IGEQin, jäsen. Tom Gordin toimi puheenjohtajana esteratsastuksen maailmancupin kilpailujärjestäjien AWCOssa (Association of World Cup Organisers). Lisäksi hän oli kansainvälisten estekilpailujärjestäjien allianssin, AJOn, varapuheenjohtaja. Suomi osallistui pohjoismaiseen yhteistyöhön mm. maiden lajiliittojen tapaamisissa. Vuoden aikana järjestettiin kokous Oslossa , jolloin keskusteltiin mm. Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailujen säännöistä. Urheilujohtaja osallistui kokoukseen. Kansainväliset toimitsijatehtävät Kansainväliset toimihenkilöoikeudet omaavat tuomarit ja ratamestarit vierailivat ulkomailla järjestetyissä kansainvälisissä kilpailuissa toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan. Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyösopimuksen mukainen toimihenkilövaihto toteutui etenkin ko. mestaruuskilpailuissa. 15

16 Emile Faurien klinikka. 3. Valmennus ja koulutus Ratsastajainliitto järjesti ja tuki maajoukkuevalmennusta. Henkilökohtaista valmennustukea myönnettiin niille maajoukkueisiin nimetyille ratsastajille, jotka ovat pääsääntöisesti estyneet osallistumasta maajoukkueleireille (esim. ulkomailla asuvat). Nations Cup ja Top Dressage Finland -projekteissa valmennusta toteutettiin osin myös valmennusleireinä Suomen ulkopuolella. Valmennusten toteutus, ks. taulukko kohdassa 3.1. Olympia- ja paralympiakomitea myönsi Ratsastajainliitolle lajiliittotukea olympia- ja vammaisurheilun huippu-urheiluun. Lisäksi vammaisratsastajat Jaana Kivimäki ja Katja Karjalainen kuuluivat paralympiakomitean tukiurheilijoihin, ja he saivat myös valtion valmennus- ja urheilija-apurahan. Liittotuet kohdennettiin arvokilpailuihin valmistautumiseen ja henkisen valmennuksen tehostamiseen. Elmo Jankari pääsi mukaan kansainväliseen Olympic Solidarity -tukiohjelmaan. FEI myönsi Ratsastajainliiton vikellyksen kansainvälisiin kehityshankkeisiin tukea vuosille Valmentaja- ja täydennyskoulutukset toteutettiin koulutuskalenterin mukaisesti. Koulutusvaliokunnan kokoonpano löytyy Tilastoliitteestä. 16

17 3.1. Maajoukkuevalmennuksen valmennus- ja kilpailuvalmennusvuorokaudet Seniorit Nuoret Juniorit Ponit (isot) Ponit (pienet) Esteratsastus Kouluratsastus Kenttäratsastus Valjakkoajo 28, ei ikäryhmäjakoa Matkaratsastus 8, ei ikäryhmäjakoa Vikellys 12 ei ikäryhmäjakoa Lännenratsastus 20 ei ikäryhmäjakoa Vammaisratsastus 15 ei ikäryhmäjakoa = yhteensä 476 Islanninhevoset Askellajivalmennuksen toteutti Suomen Islanninhevosyhdistys, liitto tuki toimintaa taloudellisesti. Aluevalmennuksia tuettiin. Esteratsastuksessa toteutettiin 55 valmennustapahtumaa, kouluratsastuksessa 42, kenttäratsastuksessa 45, lännenratsastuksessa 6, vikellyksessä 8, valjakkoajossa 8 ja islanninhevosten askellajiratsastuksessa 13 valmennustapahtumaa eli kaikkiaan 177. Lisäksi Talent-valmennusohjelma toteutettiin 11 pilottiseurassa Kansainvälinen valmennus Valmennusosaamista kartutettiin kansainvälisten valmentajien ja kouluttajien avulla: Henrik Høper ja Tomas Eriksson (valjakkoajo), Emile Faurie (kouluratsastus), Hervé Godignon (esteratsastus), Gero Meyer (vikellys), Nico Hörmann (lännenratsastus), Wim Ernes ja Peter Holler (kouluratsastuksen tuomarikoulutus), George Morris (estevalmennusklinikka ja valmentajakoulutus). Lisäksi hyödynnettiin Ypäjän Hevosopiston järjestämiä kansainvälisiä valmennustapahtumia. Hervé Godignon oli mukana Helsinki UB Horse Show ssa mm. arvioimassa nuoria estehevosia. kuva: eeva vaahtera 17

18 3.3. Valmentajakoulutus Valmentajien lisenssikoulutus, 2 kurssia. Valmentajakoulutus, I-taso 1 kurssi ja II-taso 1 kurssi. Valmentajalisenssit oli mahdollisuus päivittää lisäksi Ypäjän Hevosopiston järjestämien valmennusklinikoiden yhteydessä. Valmennettaville tehdyssä kyselyssä saatua palautetta käytettiin valmentajien kehityskeskusteluissa ja valmennusleirien suunnittelussa Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus Liiton koulutuksia kehitettiin edelleen vuoden aikana mm. määrittelemällä säännöissä kokeneiden ratsastajien mahdollisuuksia edetä toimihenkilöurilla. Kehitystyötä jatkettiin myös kansainvälisen koulutuksen osalta määrittelemällä koulutuskierto. Kouluttajille järjestettiin Tampereella yhteistapaaminen, johon osallistui 25 henkilöä. Tapaamisen teemana oli asiantuntija kouluttajana. Liiton kouluttajat voivat osallistua kouluttajatapaamiseen joka toinen vuosi. Tänä vuonna vuorossa olivat estetuomari-, stewardi-, kerhonohjaaja-, taitotuomari- ja turvallisuuspäällikkökouluttajat. Liiton kouluttajalistalla on reilu 70 henkilöä, jotka vastaavat liiton koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten toteutuksesta. Ratsastajainliitto järjesti 113 koulutustapahtumaa, joihin osallistui yhteensä henkilöä. Suurin osa tilaisuuksista oli suunnattu toimihenkilöille, kuten lisenssikoulutukset. Lisäksi järjestettiin useita kilpailujen järjestäjille ja kilpailijoille suunnattuja tilaisuuksia. Kansainvälisiin lajiseminaareihin ja toimihenkilökoulutuksiin lähetettiin 42 henkilöä. Toimihenkilökoulutuksiin osallistui 23 uutta henkilöä, jotka saavuttivat FEIn level 1 oikeudet. Tarkemmat listat koulutuksista ja osallistujamääristä löytyvät tilastoliitteestä. Lisäksi liitto järjesti vuoden aikana kolme FEIn kansainvälistä toimihenkilökoulutusta: Jumping Steward Level 1, Vaulting Trainer Level 1 ja Eventing Judge/Course Designer/TD Level Koulutusyhteistyö ja ammatillinen koulutus Ratsastajainliitto osallistui hevosalan opetussuunnitelmia ja ammattitutkintoja laativien työryhmien työskentelyyn. Anu Korppoo toimi liiton edustajana näyttökokeiden arviointiryhmässä sekä hevosalan tutkintotoimikunnassa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun sekä hyvinvoinnin edistäjänä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Sen päämääränä on auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä. Alan koulutuksesta vastaavat mm. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Ypäjän Hevosopisto, Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry, Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate sekä Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen yksikkö. Koulutuskokonaisuudet ovat opintopisteen suuruisia, ja ne ovat suunnattu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille. Ratsastajainliitto on mukana koulutuksissa luennoimassa jäsentallijärjestelmästä sekä turvallisuusasioista. Useat liiton jäsentallit tarjoavat sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhtenä palvelunaan. Ratsastajainliitto suunnittelee työryhmän kanssa mallia, jonka avulla sosiaalipedagogista hevostoimintaa harjoittavat yrittäjät saadaan enenevässä määrin liiton jäsenyyden piiriin Urheiluoppilaitosyhteistyö Ratsastuksen urheiluakatemiatoiminta käynnistetiin pilottihankkeena syksyllä 2014 Ypäjän Hevosopiston ja Turun Urheiluakatemian kanssa. Ratsastajainliitto pisteytti 42 urheilulukioon hakenutta opiskelijaa keväällä 2014, mikä on puolet enemmän kuin vuotta aiemmin. 18

19 Sanna Backlund ja Wilhelmina. 4. Kilpailutoiminta Kotimaan kilpailutoiminta oli aktiivista. Alue- ja kansallisten kilpailujen määrä nousi aiemmasta vuodesta. Vuonna 2014 järjestettiin 167 kansallista kilpailua, edellisenä vuonna määrä oli 138. Lähtömäärät nousivat :een edellisen vuoden :sta. Kansallisia kilpailulisenssejä (A, B ja C) lunastettiin 1.817, mikä oli lähes 100 enemmän kuin vuotta aiemmin (2013: 1.719). Aluelupien määrä laski ollen (3.874). Hevosten vuosimaksuja lunastettiin (7.603). Lisenssin omaavien toimihenkilöiden määrä oli (1.436). Aluekilpailujen määrä on eritelty tarkemmin tilastoliitteessä. Seurakilpailuja ilmoitettiin Kipassa jälleen runsaasti 818 (2013: 992), niistä noin puolessa ilmoittautumiset otettiin vastaan Kipan kautta, mikä näkyi myönteisesti seurakilpailulupien määrässä (1.871).Kilpailutoiminnasta tiedotettiin Hippos-lehdessä ja liiton nettisivuilla. Kilpailujen järjestäjille ja toimihenkilöille lähetettiin sähköpostitse ajankohtaista tietoa. Liitto tuki lajikomiteoiden budjettien mukaisesti kotimaista sarjakilpailutoimintaa ja SM-kilpailujen järjestelyjä. Tähtikilpailujärjestäjille järjestettiin Helsingissä tapaaminen, jossa käsiteltiin yhteistyökumppaniasioita, tiedotusta sekä muita Tähtikilpailuja koskevia käytännön asioita. 19

20 Liiton organisoimat sarjakilpailut Valtakunnallinen aluetaso (uusi 1- ja 2-taso) Esteratsastuksen Racing-noviisisarjassa järjestettiin joitakin aluetason kilpailuja 4-, 5- ja 6-vuotiaille kilpailuuraa aloittaville hevosille. Powercup on yhdistetty kilpailu, jossa suoritetaan sekä cm:n esterata että helppo B -tason kouluratsastusohjelma. Kilpailu oli avoin poni- ja junioriratsastajille. Sarjaan sisältyivät seura- ja aluekarsinnat sekä valtakunnallinen finaali. Kansallinen taso, esteratsastus (uusi 3/4- ja 5-taso) Animagi Pikkuponicup: 4 osakilpailua ja finaali aloitteleville kansallisen tason pikkuponiratsukoille Animagi Ponicup: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen tason poniratsukoille cm:n tasolla (pienet ja isot ponit) Poni Grand Prix: 4 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason poniratsukoille 120 cm:n tasolla (pienet ja isot ponit) Animagi Junioricup: 6 8 osakilpailua ja finaali kansalliselle tasolle nousseille junioriratsukoille 115 cm:n tasolla Amatöörisarja: 6 8 osakilpailua, semifinaali ja finaali kansallisen tason senioriharrasteratsastajille, eli ratsastajille, joilla ei ole sijoituksia 140-tason tai korkeammista luokista Kaikkien tasojen Champion-kilpailu: harrasteratsastajille suunnattu kilpailu tasoilla cm. Racing 5-v Trophy: noin 12 osakilpailua 5-vuotiaille hevosille Racing 6-v Trophy: noin 12 osakilpailua 6-vuotiaille hevosille Racing Masters 7-v: yhtenä viikonloppuna kaksi osakilpailuluokkaa sisältävä kilpailu 7-vuotiaille hevosille LähiTapiola Nuorten Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason junioreille ja nuorille 140 cm:n tasolla LähiTapiola Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason ratsastajille cm:n tasolla Volkswagen Leading Rider -kilpailu: LähiTapiola GP ja Nuorten GP -sarjoissa menestyneille ratsukoille järjestettävä kilpailuluokka 150 cm:n tasolla, pääpalkintona henkilöauto Lisäksi yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa: 5-v Derby ja Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille Kansallinen taso, kouluratsastus (uusi 3/4- ja 5-taso) Animagi Ponicup: avoin poniratsukoille, taso helppo B, 5 osakilpailua Animagi Junioricup: avoin junioreille ja poniratsukoille, jotka eivät osallistu Ponicupiin, taso helppo A, 5 osakilpailua Supreme Horse Care 5-v Champion: avoin 5-vuotiaille hevosille, taso helppo B, 5 osakilpailua ja finaali Supreme Horse Care 6-v Champion: avoin 6-vuotiaille hevosille, taso helppo A, 5 osakilpailua ja finaali Supreme Horse Care 7-v Champion: avoin 7-vuotiaille hevosille, taso vaativa B, 5 osakilpailua ja finaali Animagi Dressage Future cup: avoin poniratsukoille, juniori- ja nuorille ratsastajille, helppo-vaativa, 3 osakilpailua ja finaali Stefanie Andersin ja Meadow Lily esteratsastuksen LähiTapiola Future Challenge -finaalin palkintojenjaossa. kuva: eeva vaahtera Karoliina Vuojolainen ja Suriano kouluratsastuksen nuorten SM-kilpailussa. 20

SRL ry:n ja SRLK ry:n liittokokoukselle 27.4.2014. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. www.ratsastus.

SRL ry:n ja SRLK ry:n liittokokoukselle 27.4.2014. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. www.ratsastus. SRL ry:n ja SRLK ry:n liittokokoukselle 27.4.2014 Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.ratsastus.fi SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KEVÄTKOKOUS 27.4.2014 KOKOUSKUTSU Suomen Ratsastajainliiton

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Vuosikatsaus. Susanna Rahkamo Puheenjohtaja

Vuosikatsaus. Susanna Rahkamo Puheenjohtaja TOIMINTA- JA TALOUSKERTOMUS 2010 Vuosikatsaus Vuosi 2010 oli menestyksekäs ja rajoja rikkova. Arvokisajärjestelyissä oli välivuosi, mutta pienempiä tapahtumia oli vuoden aikana useita. Oman arvioni mukaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN

Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN Hallitus 01.04.2015 Vuosikokous 22.04.2015 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 5 1.1. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) 22.03.2013

VUOSIKERTOMUS 2012. Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) 22.03.2013 Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 (49) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012 Suunnistuksen MM-kilpailut kilpailtiin

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 LIITE 1

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 LIITE 1 SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 LIITE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT 3 2. SAL:N SUURET LINJAT JA PAINOPISTEET 2013 4 3. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO 6 4. TALOUS 12 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO

VUOSI- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO VUOSI- KERTOMUS 2010 SUOMEN UIMALIITTO 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO... 4 2.1 Talous... 4 2.2 Hallinto... 5 2.3 Jäsenistö... 6 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset... 6 2.5 Kansainvälinen

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Vuosikertomus 2007 ~ 2 ~ SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO 4 2.1 Talous 4 2.2 Hallinto 4 2.3 Jäsenistö 5 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset 6 2.5 Kansainvälinen järjestötoiminta

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 2010

Vuosikertomus Årsberättelse 2010 Vuosikertomus Årsberättelse 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Sukeltaminen on Suomessa vuodenajoista huolimatta ympärivuotista toimintaa, samoin kuin Sukeltajaliiton ja sen hallituksen, valiokuntien ja työryhmien

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi Suomen voimisteluliitto VUOSIkErTOMUS 2014 VOIMISTELULIITTO VUOSIkErTOMUS 2014 1 www.voimistelu.fi Kuva: aki rask kannen kuva: Jouko keski-säntti Suomen voimisteluliitto SvoLi ry. Hämeentie 105 A 00550

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2009 SUOMEN UIMALIITTO

VUOSI KERTOMUS 2009 SUOMEN UIMALIITTO VUOSI KERTOMUS 2009 SUOMEN UIMALIITTO 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO... 4 2.1 Talous... 4 2.2 Hallinto... 4 2.3 Jäsenistö... 6 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset... 6 2.5 Kansainvälinen

Lisätiedot

ALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014

ALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014 Suomen Ratsastajainliitto ry ALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014 www.ratsastus.fi 1 ALUEIDEN TOIMINTASUUNNITELMAT 2014 Yleistä aluetoiminnasta Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti

Lisätiedot

9. Huippu-urheilu ja kilpailutoiminta, jaostot, tuomaritoiminta

9. Huippu-urheilu ja kilpailutoiminta, jaostot, tuomaritoiminta Hallitus 14.03.2012 Vuosikokous 25.04.2012 0 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta 7. Tiedotustoiminta 8. Valmennustoiminta 9. Huippu-urheilu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit VUOSIKERTOMUS 2013 Kumppanit 2013 Pääyhteistyökumppani Vakuuttaja Kumppanit Sisällysluettelo Muutosten vuosi... 4 1 Toimintavuoden painopistealueet... 5 2 Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 6 3 Seuratoiminta...

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012 SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2012 2 1 ESIPUHE... 5 2 VUODEN 2012 KOHOKOHTIA HIGHLIGHTS OF YEAR 2012... 6 3 JÄRJESTÖHALLINTO... 9 3.1 Yleistä... 9 3.2 Talous... 9 3.3 Hallitus... 10 3.3.1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot