Puutarhatalouden perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutarhatalouden perustutkinto"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puutarhatalouden perustutkinto 2015 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhuri, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Työskentely puutarha-alalla Yrittäminen puutarha-alalla Puutarhatuotannon osaamisalan, puutarhuri, pakollinen tutkinnon osa Puutarhakasvien tuottaminen Viheralan osaamisalan, puutarhuri, pakollinen tutkinnon osa Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan, puutarhuri, pakollinen tutkinnon osa Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupas sa, 60 osp Valinnaiset tutkinnon osat Taimitarhakasvien tuottaminen Kasviryhmän tuottaminen Viljelyteknologian hyödyntäminen Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen Erityisviheralueiden ylläpitäminen Viheralueiden kivitöiden tekeminen Viheralueiden puutöiden tekeminen Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa Puuvartisten kasvien hoitaminen Kukkasidontatöiden tekeminen Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen Tilojen ja tapahtumien koristeleminen ja näyttelytoiminta Somistaminen, tekstaaminen ja piirtäminen Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen... 68

3 Huippuosaajana toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen

4 Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa-alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien

5 5 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhuri, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

6 6 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

7 7 Puutarhatalouden perustutkinto 180 osp Työskentely puutarha-alalla, 25 osp Yrittäminen puutarha-alalla, 20 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Puutarhakasvien tuottaminen, 60 osp Pakollinen tutkinnon osa Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen, 60 osp Pakollinen tutkinnon osa Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa, 60 osp Pakollinen tutkinnon osa Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 30 osp Taimitarhakasvien tuottaminen, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Kasviryhmän tuottaminen, 10 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustut- Viljelyteknologian hyödyntäminen, 10 osp kinnosta, osp Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen, Tutkinnon osa ammatti- tai erikois- 10 osp ammattitutkinnosta, 15 osp Erityisviheralueiden ylläpitäminen, 10 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Viheralueiden kivitöiden tekeminen, 15 osp 5 osp Viheralueiden puutöiden tekeminen, 10 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Viheralan koneiden ja laitteiden käyttämi- Huippuosaajana toimiminen, 15 osp nen, 10 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, Viherrakentamisen kasvien käyttäminen 5 15 osp pihasuunnittelussa, 10 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkin- Puuvartisten kasvien hoitaminen, 10 osp non osista, 5 15 osp Kukkasidontatöiden tekeminen, 10 osp Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekemiminen, 15 osp Tilojen ja tapahtumien koristeleminen ja näyttelytoiminta, 10 osp Somistaminen, tekstaaminen ja piirtäminen, 10 osp Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt, 10 osp Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä, 15 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhuri, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

8 8 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Työskentely puutarha-alalla, 25 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tunnistaa alan töissä puutarhakasveja (liite 2) lisätä ja istuttaa puutarhakasveja hoitaa tavanomaisia puutarhakasveja toimia asiakaspalvelutilanteessa puutarha-alan eri tehtävissä käyttää päivittäisissä ja kausittaisissa puutarhatöissä koneita, laitteita ja työkaluja kuten traktoria, jyrsintä, ruohon- ja siimaleikkuria sekä pientyövälineitä huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta jätehuollosta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä lainsäädännön o opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto o työturvallisuuskortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet o omaa tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia edistää kestävän kehityksen toimintatapoja TEEMAT Kasvituntemus ja -käsittely puutarhakasvien kylväminen, istuttaminen ja hoitaminen tuotteiden varastoiminen ja laadun huomioiminen puutarhakasvien tunnistaminen ja nimeäminen tieteellisin nimin Kasvutekijöiden tuntemus ja säätely ilmastolliset kasvutekijät ja vaiheet kasvibiologian ja fysiologian tietojen soveltaminen hoitotöissä ja varastoinnissa kasvualustan soveltuvuuden vertaileminen puutarhakasveille happamuuden ja ravinteiden merkitys kasvien kasvulle yleisimpien kasvituholaisien ja -tautien havainnoiminen ja tunnistaminen rikkakasvien tunnistaminen keskeisimmät kasvinsuojelumenetelmät Puutarha-alan koneiden ja laitteiden käyttö koneiden, laitteiden ja työkalujen käyttökuntoisuuden tarkistaminen ja käyttäminen

9 9 (traktori, jyrsin, ruohon- ja siimaleikkuri) koneiden ja laitteiden rikkoutumisen huomioiminen Asiakkaiden palveleminen kassakoneen käyttäminen tuotteiden myyminen ja pakkaaminen olosuhteiden sekä tuotteiden edellyttämällä tavalla Työpaikalla toimiminen oman työn suunnittelu huomioiden työkokonaisuuden sujuva työskentely työn tavoitteen ja laadun huomioiden työelämän pelisäännöt, työajat, työtehtävät ja työturvallisuus puutarha-alan suojavaatteet ja -varusteet oman työn laadun arviointi ja toiminnan muuttuminen muuttuvissa tilanteissa palautteen vastaanottaminen ja toiminnan muuttaminen palautteen mukaan tiedon hankkiminen kestävän kehityksen mukainen toiminta, lajittelu, kierrättäminen sekä ympäristöystävällisten materiaalien ja työmenetelmien käyttäminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely työelämää vastaava ympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen yritysvierailut OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla omaa työtään ja tekemällä turvallisesti koneita, laitteita, välineitä ja materiaaleja hyödyntäen ajankohtaisia puutarha-alan lisäys-, hoito- ja asiakaspalvelutehtäviä. Työssäoppimispaikalla, työelämässä tai työelämää vastaavassa tilassa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä.

10 10 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen puutarha-alalla kestävällä tavalla toimiminen puutarhatöissä Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: traktorin, jyrsimen, ruohon- ja siimaleikkurin ja työkalujen turvallinen käyttäminen lisäys- ja hoitotöiden tekeminen asiakkaiden palveleminen puutarha-alan eri tehtävissä kestävällä tavalla toimiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: puutarha-alan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen puutarhakasvien tunnistaminen ja nimeäminen tieteellisin nimin ilmastollisten kasvutekijöiden, kasvifysiologian ja kasvibiologian huomioon ottaminen puutarhakasvien hoitotöissä Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi - Arvioinnin kohteet - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kasvinsuojelulainsäädännön mukainen tutkinto Työturvaturva kortti valmiudet EA 1 -valmiudet

11 Yrittäminen puutarha-alalla, 20 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija arvostaa ammattiaan ja ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan tuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan puutarha-alan palveluja hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä kehittää itsensä työllistämiseen tähtääviä asiakaslähtöisiä yritysideoita kilpailuttaa ja laatia tarjouksia perustaa yrityksen suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta laatia yrityksen veroilmoituksen asiantuntijan avulla laatia yritykselleen ympäristöä säästävän toimintasuunnitelman markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä toimia työntekijänä tai työnantajana käyttää työterveyshuollon palveluja seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa TEEMAT Liiketoimintasuunnitelman tekeminen oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksien arvioiminen puutarha-alan yrityksen toiminnan suunnitteleminen (liiketoimintasuunnitelma) tietotekniikan hyödyntäminen eri yritysmuodot ja rahoitusmuodot, lainsäädäntö ja laatuvaatimukset s yrityksen henkilöihin, omaisuuteen, toimintaan ja ympäristöön liittyvien riskien kartoittaminen kustannus- ja kannattavuuslaskelma tuotantotukijärjestelmä arvonlisäveron laskeminen Markkinoinnin suunnittelu ja hinnoittelu yritykselle markkinointisuunnitelman laatiminen puutarha-alan yrityksen liikeideoiden kehittäminen kustannusarvion, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, laskun ja kuitin laatiminen tuotteiden ja palveluiden hinnoitteleminen Työpaikalla toimiminen kirjanpidon periaatteetteiden tunteminen lakien ja ohjeiden noudattaminen puutarha-alan yrityksen verotuksen suunnittelussa ja yrityksen toiminnassa työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen mm. työntekijöiden palkkaaminen puutarha-alan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen ja työkyvyn ylläpitäminen kestävän kehityksen huomioiminen

12 12 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely työelämää vastaava ympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen yritysvierailut OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä puutarhayrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman tai vaihtoehtoisesti toiminta tapahtuu NY-yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai osuuskunnassa. Työssäoppimispaikalla, työelämässä tai työelämää vastaavassa tilassa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: puutarha-alan yrityksen toiminnan suunnitteleminen laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta puutarha-alan yrityksen toiminnan suunnittelemisessa Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: yrityksen perustaminen tuotannon suunnitteleminen ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin suunnitteleminen yrityksen toiminnan riskien arvioiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: lakien ja ohjeiden noudattaminen puutarha-alan yrityksen toiminnan ja verotuksen suunnittelussa kustannus- ja kannattavuuslaskennan hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen

13 13 markkinointi ja markkinaosaaminen puutarha-alan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka Muu osaamisen arviointi Tarvittaessa alakohtaisen kielitaidon hallinta /ruotsin kieli, suulliset haastattelut, arviointi T1-K3 Arvioinnin kohteet Työnperustana olevan tiedonhallinta HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

14 Puutarhatuotannon osaamisalan, puutarhuri, pakollinen tutkinnon osa, 60 osp Puutarhakasvien tuottaminen, 60 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tunnistaa puutarhatuotannon kasveja laatia kasvikohtaisia tuotantosuunnitelmia valitun tuotantotavan mukaisesti viljellä yleisimpiä puutarhakasveja kasvihuoneessa ja avomaalla valitun tuotantotavan mukaisesti valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät ottaa työssään huomioon toiminnan laadulle asetetut vaatimukset ja vastuullisuuden tehdä yleisimpien puutarhakasvien sadonkorjuu- ja jatkokäsittelytöitä käyttää yleisimpiä puutarhatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita seurata alan kehitystä palvella asiakkaita arvioida tuotannon kannattavuutta ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja TEEMAT Tuotannon suunnitteleminen erilaisten tuotantotapojen tunteminen, kuten tavanomainen, IP-tuotanto ja luonnonmukainen viljely- ja tuotantosuunnitelman laatiminen valitulle kasville tuotantotavan mukaisesti viljelykierron ja kasvinvuorotuksen ymmärtäminen, ilmastolliset tekijät avomaatuotannossa sekä kasvutekijät kasvihuonetuotannossa puutarhakasvien tuotannosta, kauppakunnostamisesta ja jatkojalostamisesta lisätiedon etsiminen sekä tiedon soveltaminen viljelykasvien tunnistaminen ja nimeäminen suomalaisella että tieteellisellä nimellä rikkakasvien sekä kasvitautien ja tuholaisien tunnistaminen ja torjuntamenetelmän valitseminen kasvibiologian ja -fysiologian tietojen soveltaminen viljelykasvin ominaisuuksien ja sadonmuodostuksen huomioiminen sekä viljelytekniikan valitseminen tuotannon kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen, laskeminen ja vertaileminen Tuotannon toteuttaminen kasvuston havainnoiminen työnlaadun tarkkaileminen työmenetelmän valitseminen ja valinnan perusteleminen viljelymaan ja kasvualustojen kunnon arviointi, viljavuusanalyysin näytteiden ottaminen, näytetuloksien tulkinta ja lannoittaminen sekä kalkitseminen ekologisuuden huomioiden maalajien sekä kasvualustojen vertailu ja valinta eri kasvilajien ja tuotantomenetel-

15 15 mien soveltuvuuden huomioiden viljelymuistiinpanojen tekeminen lisäys-, istutus- ja hoitotyöt sekä kasvinsuojelutyöt ekologisuuden huomioiminen viljelytyöt valitun tuotantotavan mukaisesti, huomioiden viljelykasvien kehitysvaiheet ja olosuhteet kasvikohtaiset sadonkorjuu-, kauppakunnostus-, pakkaus- ja varastointityöt voimassa olevia määräyksien mukaan tehokas ja yrittäjämäinen toiminta Koneiden ja laitteiden käyttäminen traktorilla ajaminen (T-kortti) kasvinviljelykoneiden, -laitteiden ja työvälineiden käyttö ja huolto työkohteiden viimeistely, työvälineiden ja koneiden puhdistaminen ja varaston siistiminen Työpaikalla toimiminen asiakkaiden palveleminen asiakkaan tarpeiden huomioiminen ja tarvittaessa toiminnan muuttaminen työturvallisuusohjeet, suojavarusteiden käyttäminen, ergonomia ja oman työskentelyn kehittäminen kestävän kehityksen mukainen toiminta, lajittelu, kierrättäminen, elinkaaren huomioiminen sekä ympäristöystävällisten materiaalien ja työmenetelmien käyttäminen työyhteisön jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toiminen erilaiset työtehtävä tilanteet säännöt ja määräykset OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely työelämää vastaava ympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen yritysvierailut OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä ajankohtaisia kasvinviljelytöitä. Työssäoppimispaikalla, työelämässä tai työelämää vastaavassa tilassa.

16 16 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: puutarhakasvien tuotannon suunnitteleminen viljelytöiden toteuttaminen viljelykasvien tuottaminen kestävällä tavalla Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: viljelysuunnitelman laatiminen kasvualustan viljelykunnon arvioiminen ja ylläpitäminen lisäys, istutus- ja hoito-, sadonkorjuu-, varastointi ja jatkokäsittelytöiden sekä viljelymuistiinpanojen tekeminen viljelykoneiden ja laitteiden käyttäminen asiakkaiden palveleminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: kasvien tunnistaminen ja viljelytiedon hankkiminen kasvinsuojelutarpeen tunnistaminen viljelykasvin tuottaminen viljelyn kannattavuuden arvioiminen laatu ja ympäristö järjestelmien noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyvyn edistäminen Muu osaamisen arviointi - Arvioinnin kohteet - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Asiakkaiden palveleminen yhdessä puutarhatalouden muiden osaamisalojen kanssa T-kortti

17 Viheralan osaamisalan, puutarhuri, pakollinen tutkinnon osa, 60 osp Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen, 60 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tunnistaa viheralan kasveja ja niiden kasvupaikkavaatimuksia suunnitella oman työnsä ohjeet, suunnitelmat ja sääolosuhteet huomioon ottaen tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia tehdä viherrakentamiseen liittyviä mittauksia perusmittavälineillä tehdä maanrakennustöitä ja toimia töiden ohjaajana sekä asentaa maanalaisia rakenteita rakentaa erilaisia päällysteitä rakentaa kasvillisuusalueita ja antaa kasvien tarvitseman alkuhoidon laatia rakennettujen viheralueiden ylläpitosuunnitelmia ylläpitää rakennettuja viheralueita käyttää ja huoltaa yleisimpiä viheralan koneita ja laitteita toimia muuttuvissa olosuhteissa seurata alan kehitystä palvella asiakkaita verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden o tulityökortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita TEEMAT Päällysteiden ja päällysrakenteen rakentaminen maalajien ja kiviaineksien tunnistaminen maarakennusominaisuudet ja massanvaihtolaskelmat huomioiden työmenetelmät ja materiaalit viherrakentamisen mittausvälineet maarakennuskohteessa työryhmässä toiminen ja erilaisten maanalaisten rakenteiden asennuksessa avustaminen päällystetöiden toteutuksen eri vaiheiden suunnittelu, tarvikkeiden ja ajankäytön menekin mitoittaminen suunnitelman mukainen työskentely huomioiden laatuvaatimukset hyväksyttävien viherrakentamisen asiakirjojen mukaan Kasvituntemus viheralan yleisimpien kasvien tunnistaminen ja nimeäminen suomalaisella ja tieteellisellä nimellä viheralan yleisimpien kasvien kasvupaikkavaatimukset

18 18 Kasvillisuusalueiden rakentaminen taimien laatuvaatimukset istutustyöt, tuennat ja kasvien alkuhoidot nurmikon perustaminen kylvönä tai siirtonurmikkona työkohteen järjestely- ja viimeistelytöitä yleisempien maalajien tunnistaminen geoteknisten ja viljavuusominaisuuksien huomioinen viherrakentamisen- ja ylläpitotöissä viljavuusanalyysi, lannoittaminen ja kalkitseminen kantavien kasvualustojen rakentaminen suunnitelmien tulkitseminen ja niissä mahdollisesti esiintyvien puutteiden huomioiminen työselitysten mukaisesti töiden toteuttaminen Viheralueiden hoitaminen viheralan yleisimpien kasvien tunnistaminen ja nimeäminen suomalaisella ja tieteellisellä nimellä viheralan yleisimpien kasvien kasvupaikkavaatimukset ylläpitosuunnitelman laatiminen, kustannusarvio Koneiden käyttäminen ja huoltaminen viheralalla käytettävien tavanomaisien koneiden käyttö turvallisesti ja energiatehokkaasti vähäpäästöistä poltto- ja voiteluaineiden vertailu ja käyttö traktorilla ajaminen (traktorin T-kortti) Työpaikalla toimiminen erilaisissa tilanteissa toimiminen tarkoituksenmukaisesti ja vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen yhteistyötaidot yrittäjämäinen toiminta huomioiden asiakkaan tarpeet laadukas ja tuloksellinen toimintatapa työturvallisuusohjeet, työkohtaisten suojavarusteiden käyttäminen, ergonomia ja tulityötaidot kestävän kehityksen mukainen toiminta, lajittelu, kierrättäminen, elinkaaren huomioiminen sekä ympäristöystävällisten materiaalien ja työmenetelmien käyttäminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely työelämää vastaava ympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen yritysvierailut

19 19 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä viherrakentamisen ja viheralueiden ylläpidon töitä rakennustyömaalla ja ylläpitokohteessa. Työssäoppimispaikalla, työelämässä tai työelämää vastaavassa tilassa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: viheralueiden rakentamis- ja ylläpitotöiden suunnitteleminen ja toteuttaminen työn tuloksellisuuden arvioiminen kestävällä tavalla toimiminen viheralueiden rakentamisessa ja ylläpitotöissä Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: materiaali- ja työmenekin laskeminen tiedon hakeminen mittaustöiden tekeminen maarakennustöiden tekeminen päällysteiden rakentaminen kasvualusta- ja istutustöiden tekeminen ylläpitosuunnitelman laatiminen ylläpitotöiden tekeminen asiakkaiden palveleminen koneiden ja laitteiden käyttäminen viimeistelytöiden tekeminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: kasvien tunnistaminen maalajien tunnistaminen ja viljavuusominaisuuksien tunteminen kasvualustan valmistaminen materiaalien käyttäminen suunnitelmien tulkinta työselitysten tuntemus viheralueiden jätehuolto Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö

20 20 ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi - Arvioinnin kohteet - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Asiakkaiden palveleminen yhdessä puutarhatalouden muiden osaamisalojen kanssa Kasvi ja materiaalituntemus integroidusti asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupan osaamisalan kanssa T-kortti

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot