aineiston vaatima tallennuskapasiteetti aineiston jatkuva kasvu heterogeenisyys ja rakenteettomuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "aineiston vaatima tallennuskapasiteetti aineiston jatkuva kasvu heterogeenisyys ja rakenteettomuus"

Transkriptio

1 Minna Ruckenstein

2 aineiston vaatima tallennuskapasiteetti aineiston jatkuva kasvu heterogeenisyys ja rakenteettomuus

3

4

5 menetelmä tai uusi teknologia ei ole ratkaisu numerot ja mitattavuus eivät ole pääasia (maailmasta pystyy päättelemään asioita myös ilman dataa) datalta pitää osata kysyä hyviä kysymyksiä, koska se vastaa myös huonoihin on tiedettävä, miten arvoa synnytetään

6 dataan ei tule luottaa liikaa, mutta ei liian vähääkään numeroilla ja numeroiden puutteella politikoidaan numeroiden rinnalla kannattaa (edelleen) harrastaa laadullista tutkimusta etnografia pienimuotoisena tiedonlouhintana

7 LÄHTÖKOHTIA

8 supertietokoneet tilastointi tayloristinen ihmisten ja yhteiskunnan suorituskyvyn optimointi massamarkkinointi ja asiakassegmentointi valvonta auditointi

9 kaikkialle yhteiskuntaan levittäytyvä kirjanpitojärjestelmä yritykset tunkeutuvat yhä syvemmälle ihmisten arkeen ja aikeisiin yksityisyyden ja vaikeaselkoisuuden huomaamaton menetys aineistot kauppatavarana

10 määrittää markkinaa ja yritystoimintaa avaa uusia markkinoita laskennallisuus luo arvoa reaaliaikaisuus luo palveluita big data samanlaistaa/ erilaistaa?

11 Most of the conversation has been about generating insights from big data. Instead we should be talking about how to translate those insights into tangible business results. Big data will never give you big ideas

12 big data on käsitteenä harhaanjohtava ja se tuottaa näennäistä yhtenäisyyttä kyse on pikemminkin laaja-alaisesta ilmiöstä (vrt. internet) suurten aineistojen analyysiä voi käyttää vakiintuneiden yrityslogiikkojen haastamisessa, uusien palveluiden rakentamisessa, yhteiskunnallisten ilmiöiden näkyväksi tekemisessä vähittäiskauppa, sosiaalinen media, teollisuusprosessien valvontajärjestelmät, luonnontieteet

13 yksilökohtaista aineistoa voidaan yhdistää lukuisista eri lähteistä yksilöllinen digitaalinen jalanjälki aineisto on kerätty analyysiä varten tai se on kerääntynyt muista syistä aineistot voivat olla kirjoitettuja viestejä, lokitietoja, terveystietoja tai arkistoituja kuvia aineistojen moninaisuus haastaa käsitystä tiedon luonteesta tiedon käsittely vaatii osaamista ja luovuutta

14 DATAISMI

15 Wired ja Quantified Self (QS)

16 numerot opettavat ja kannattelevat ihmisiä heidän arkisissa tekemisissään

17 With genetic gadgets you can get a DNA sequence, you can get biosensors that record nearly every physiologic metric from bold pressure to brain waves, you can get a digital scan of any part of the body. These tools offer a window into each person that was unfathomable a few years ago

18 visualisointi ja kartastot kätketty ja tuntematon saadaan näkyviin soveltava matematiikka ja korrelaatiot korvaavat suuret teoriat, tieteelliset hypoteesit ja psykologian googlelainen tapa tuottaa järjestystä aineistoihin ja avata uusia näkymiä maailmaan avainsanat: korrelaatiot, kartat, ikkunat, Google-way

19 läpinäkyvyys mahdollistaa optimoinnin numeroiden ja tavoitetasojen avulla voi lisätä suorituskykyä ja elää pidempään ihmiset haluavat tietoa tullakseen paremmiksi

20 TAKAISINKYTKENTÄ Using the immensely powerful tools now becoming available, we can set up positive feedback loops: We keep track of something, see how the data matches up with what we d like to have happen, and then use that knowledge to modify our action.

21 BIOHAKKEROINT I AVAINSANAT: kokeilut, uteliaisuus (biocurious) VÄITTEET: - ihmiset ovat erilaisia - tarpeet eivät ole pysyviä - jokaisen on löydettävä oma missionsa - mielen ja ruumiin kahtiajaon voi ylittää - kokeilu on itsenymmärrystä - elämän voi luoda

22 QS-liikkeen käyttövoimaa ovat hyvin erilaiset tietoa koskevat käsitykset: käyttäytymisekonomia, insinööritiede, urheilutiede, suurten aineistojen analyysia ilman teknologiaa ja aineistoja ihmiset eivät opi, kehity tai reflektoi itsenmittausteknologiat ovat tiedon välittäjiä ja kanssatuottajia

23 big data projektit edellyttävät monialaista yhteistyötä yritykset oppivat, kehittyvät ja reflektoivat omaa toimintaansa aineistoanalyysin avulla aineistoanalyysi on tiedonvälitystä ja tiedon (yhteis)tuottamista aineistoanalyysi luo uudenlaisia näkymiä yrityksen käytäntöihin, pyrkimyksiin ja markkinatilanteeseen

24 läpinäkyvyys: tiedollisten aukkojen ja virhepäätelmien korjaaminen myyttien murtaminen optimointi: korrelaatioiden osoittaminen takaisinkytkentä: kuluttajien käyttäytymisen ennakointi ja ohjailu biohakkerointi: aineistojen avulla oppiminen ja uuden synnyttäminen

25 aineisto menettää merkityksensä, jos sen kontekstia ei ymmärretä tai tunneta (eri osaamisten yhdistäminen) kenellä on pääsy kiinnostavimpiin aineistoihin ja algoritmeihin? hyötyykö aineistoanalyysistä kuluttaja, yritys vai molemmat? eettiset ohjeet eivät kata vastuullisuutta

26 KULUTUSTUTKIM US

27 kuluttajien seuranta: liikkeet, verkoistoituminen, ostokset, luotot, luottokelpoisuuden ennakointi kulutusta valmisteleva toiminta: hakukoneet kulutuksen trendit kulutuksen solmut reaaliaikainen näkymä kuluttajaan ja kulutukseen

28

29 aineistot luovat kulutuskulttuuria, tekemisen käytäntöjä ja näkemisen tapoja teknologia ja aineistot haastajina (MiData) vaihtoehtoisia näkökulmia kulutukseen? aineistot hyvän tekemisen katalysaattoreina

30 ihmiset oman datan kerääjinä, analysoijina, omistajina, jakelijoina, myyjinä aineistovälittäjät, aineiston tulkitsijat yksityisyyden ja omistajuuden uudet kerrostumat

31 aineistoanalyysi ei tuota pelkkää informaatiota ongelmanratkaisutilanteisiin tieto syntyy ja tulee merkitykselliseksi käytännöissä, joiden avulla tiedollisia aukkoja täytetään ja ongelmia ratkotaan suurten aineistojen analyysi vaatii prosessimaista työskentelyä kuljetaan vähitellen kohti mielenkiintoisia vastauksia tai aineiston esittämisen tapoja vasta kun aineisto on rajattu ja saatu kesytettyä, tiedetään millaisiin kysymyksiin se voi tuottaa vastauksia

32 projekteilla on oltava johdon tuki projektien kulku on tehtävä selväksi ulkopuolisille: pienistäkin edistysaskelista kerrottava epäonnistumiset ja numerotietoon liittyvät epäilykset on kommunikoitava: mitä niistä on opittu/voidaan oppia? millaisia proxeja datan keruussa on käytetty? vastaako aineisto kysymyksiin, joita on esitetty? onko aineisto rajattu tarkoituksenmukaisella tavalla? matkantekoon liittyy epävarmuutta ( matkaat sinne missä kukaan ei ole vielä käynyt )

33 big datan potentiaali: miten rahaa säästetään tai luodaan uutta markkinaa? pitää olla näkemys siitä miksi ja mihin tiedonlouhintaa tarvitaan projektien on oltava use case -keskeisiä, ei rakenneta teknologi-alustaa tai ratkaisua vaan yritetään löytää vastauksia/ratkaisuja johonkin kysymykseen mikä on projektin tarina? Miten kuljetaan pisteestä A pisteeseen B? mitä yritys tai julkinen sektori ei tee, mutta voisi tehdä?

34 kulttuurinen muutos: now-casting eli nykyisyyden ennustaminen siltojen ja verkoston osoittaminen vakiintuneiden toimialojen tai toimintatapojen ylittäminen vastaa tietyntyyppisiin kysymyksiin: historiattomuus, dataistinen maailmakuva vieraannuttaa Unohda big data. Keskity arvonluontiin.

35

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TA I D E L Ä H TÖ I S I Ä M E N ET E L M I Ä T YÖY H T E I S Ö I S S Ä 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjat A Tutkimuksia

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

OIVALLUS. Loppuraportti

OIVALLUS. Loppuraportti OIVALLUS Loppuraportti 3 Tiivistelmä Koulutusjärjestelmän yhtenä tavoitteena on ollut valmistaa ihmisiä teollisen yhteiskunnan palvelukseen eli töihin, joissa täsmällisesti määritellyt tehtävät oli jaettu

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy Jauhiainen, Sirkku 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketalouden koulutusohjelma Pääaine: Markkinointi

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Minna Syrjäkari & Helena Väliaho HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET RAPORTIN NIMIÖSIVU HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINNOINNIN MAHDOLLISUUDET Helena Väliaho

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA Ilkka Haukijärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietojärjestelmäosaaminen, YAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot