Hailuodon liikenneyhteys, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto (YVAohjelmat)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon liikenneyhteys, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto (YVAohjelmat)"

Transkriptio

1 MUISTIO Hailuodon liikenneyhteys, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto (YVAohjelmat) Yleisötilaisuus Aika Tiistai klo Paikka Hailuodon liikuntahalli, Luovontie 61 Osallistujat Lista liitteenä 1 Tilaisuuden avaus (Eero Kaakinen) Tilaisuuden puheenjohtaja luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta avasi tilaisuuden ja toivotti paikalla olleet tervetulleeksi. 2 Ympäristövaikutusten arviointimenettely (Heli Harjula) Heli esitteli ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. 3 Hankkeen esittely (Tapio Tuuttila) Tapio esitteli yleisesittelyn ja taustat hankkeelle. Tiehallintoa edusti, Päivi Hautaniemi Metsähallituksen Laatumaata Erkki Kunnari, Veikko Mustonen, Olli-Matti Tervaniemi Oulun Seudun Sähköä Jukka Kaakinen Hailuodon kuntaa Markku Maikkola 4 Suunnitellut ympäristövaikutusten arviointiselvitykset Hailuodon liikenneyhteyden esitteli Heimo Rintamäki (Suvi Nenonen YVA, Eerik Jarkko YS, Annamari Ruonakoski sosiaaliset vaikutukset) Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston esitteli Jakob Kjellman (Päivi Vainionpää)

2 5 Kysymykset ja keskustelut Alpo Parrila Hailuoto Oulunsalo väli on Hautavajoama-aluetta. Kestääkö pohja perustaa, pysyvätkö aallonmurtajat paikallaan ja uppoaako koko pengertie mereen? Entä kun jäät liikkuvat, syntyy kuusimetriä korkeita jäävuoria. Mitä vaurioita ja liikennehaittoja nämä aiheuttavat? Sää- ja keliolosuhteet talvella ovat joskus erittäin vaikeat, kun tie on ihan jäässä ja pisarat jäätyvät tien pintaan. Kuinka liikenne silloin toimii ja onko se turvallista? Pysyykö hiekka tien pinnassa? Tehdyillä laskelmilla perustellaan, että lautan korvaaminen tienaisi takaisin 30 vuodessa. Pitääkö tämä paikkansa ja miten on huomioitu kunnossapitokustannukset? Penkan painumista ja rakentamista varten tehdään pohjatutkimuksia. Näiden tietojen perusteella suunnitellaan rakenteet ja arvioidaan mahdolliset painumien vaikutukset. Varmaankin pengerrakenteena tulee olemaan jonkinlainen louheratkaisu. Jää tilanteesta saadaan tietoa tiemestareilta. Kuinka useasti tulisi tilanteita, jolloin jäät mahdollisesti tulisivat tiepenkereelle. Tuiskukaiteita käytetään hoidossa, mutta pengertielle ei suositella pidättäviä rakenteita lumelle. Hoitourakoitsijalla tulisi olemaan vastuu kunnossapidon osalla. Raippaluodon sillassa käytetään automaattisia liukkaudentorjuntalaitteistoja. Varmaan tulee tilanteita, jolloin liikenneyhteys on poikki. Kustannukset on arvioitu uudelleen ja niitä on päivitetty 2004 ja Suoritteet on käyty läpi ja niissä on mukana ylläpitokustannukset. Laskennan perusta pohjautuu 1993 tehtyihin tarveselvityksen ratkaisuihin. Väylään liittyvät erikoisvaatimukset saattavat kerryttää enemmän kustannuksia, niitä tarpeita arvioidaan tässä työssä. Aira Sorto Veden roiskeeseen on suhtauduttava vakavasti, koska aaltojen korkeudet voivat olla useita metrejä (v. 93 jopa 6,5 metriä). Kapea penger ei ole turvallinen. Tässä vaiheessa lähtökohtana on ollut vuonna 1993 tehty tarveselvitys. Maakuntakaavan viheryhteys tulee mahdollisesti vaatimaan kevyen liikenteen kulkumahdollisuuden ja tämä tulee vaikuttamaan penkereen poikkileikkaukseen. Aira Sorto Liikenne tulee kasvamaan ainakin 1,5 kertaiseksi. Näin suureksi kasvava liikenne vaatii parannusta nykyisille liikenneväylille.

3 Liikennemäärän kasvamisen vaikutukset otetaan huomioon. Myös Oulunsalon maankäyttö tulee vaikuttamaan nykyisen tien liikennemääriin. Veikko Tönkyrä (Santonen) Jäiden voimaa ei tule aliarvioida, ne ovat kaataneet vapaa-ajanasuntojakin. Arviointiohjelmassa on Santonen kuvattu metsäiseksi niemeksi, jossa siellä täällä vapaa-ajanasuntoja. Kyllä niitä vapaa-ajan asuntoja on paljon enemmän. Julkaistaanko 1993 kustannusten tarkistamiseen käytettyjä laskentaperusteita, vaikuttavat aika hatarilta? Miksi vaihtoehdoista on jätetty hybridiratkaisu pois (penger+lautta). Pelkästään 5 km pitkä kiinteä pengertie olisi myös mittava projekti. Kustannusmielessä kustannukset olisivat lähes saman verran kuin kokonaan kiinteänyhteyden. Kuitenkin jäisi lauttayhteys ja tästä aiheutuisi lähes tuplakustannukset, mutta kuitenkaan palvelutaso ei riittävästi parane. Kustannusasiat ovat nousseet uudestaan esille, pohjautuvat 1993 tarveselvityksen suoritteisiin. Nykyiset kunnossapitokustannukset ovat noin 3,7 milj /vuodessa. Lisäksi uomaa tulee syventää määräajoin. Nyt lasketut tiedot antavat suunnan asialle. Yleissuunnitteluvaiheessa kustannukset tullaan päivittämään. Täytyy muistaa, että Hailuotolaiset haluavat parempaa palvelutasoa. Veikko Tönkyrä Kustannusvaikutukset tulee ulottaa Marjaniemeen saakka. Voidaanko nämä kustannukset ottaa myös mukaan? Eero Kaakinen Nyt vertaillaan vaihtoehtoja ympäristövaikutusten näkökulmasta, kustannukset eivät ole avainasemassa. Markku Ketola. Miksi tuuli ja liikenneyhteyttä ei käsitellä yhtenä hankkeena/kokonaisuutena? Tapio Tuuttila Todelliset synergiaedut ovat kuitenkin melko pienet. Joitain synergiaetuja mahdollisesti on ja kaikkia ei vielä tiedetä. Jatkoselvittelyissä mahdolliset edut selviävät. Nyt on esitetty 12 tuulivoimalaan kiinteään yhteyden varteen. Synergiaetuja löytyisi mahdollisesti massan vaihdoista. Aira Sorto Haittaako tuulivoimaloiden välke liikennettä?

4 Kokemuksen perusteella ei haittaa. Enemmänkin keskustelua on aiheuttanut se, että kertyykö jäätä lapoihin. Jaakob Kjellman Välkkeen aiheuttama haitta on enempi nautinnollinen syy. Markku Ketola Minkä takia lauttaa pidetään kalliina, pitäisikö toiminta kilpailuttaa? Nykyinen ongelmahan on, että tyhjällä lautalla kuljetetaan tyhjiä autoja. Millähän kapasiteettia saataisiin nostettua? Esityksiä on tullut, että vuoroja tarvittaisiin lisää, mutta kävijät hiljaisena aikana ovat vähäisiä. Lautan käyttäjämääriin tulee suhtautua riittisesti, milloin tarvitaan oikeasti kahta lauttaa. Lautan kilpailutusta on kokeilu, mutta ei saatu aitoa kilpailua. Jatkossa yritetään saada aikaan kunnon kilpailua. Heimo Rintamäki Uusilla autolautoilla kapasiteettia voidaan lisätä. Selvitettävä on kuitenkin mitkä ovat uusien automaattilauttojen toimintaedellytykset. Nopeutta voidaan kasvattaa, mutta se vaatii syvemmän väylän. Tulevaisuudessa kustannuksiin vaikuttaa lauttojen käyttämä energia sekä turvallisuus vaatimukset. Lassi Helanen Paljonko oikeasti liikennemäärät kasvavat, onko pohdittu muodostuuko jonoja? Liikennemäärän on arvioitu kasvavan 1,5 -kertaisesti. Kuinka paljon todellisuudessa kasvaa, ei radikaalisesti vaikuttava kiinteään yhteyden vaatimuksiin. Suurempi merkitys liikenteeseen tulee olemaan sillä mitä maankäyttöä Hailuotoon suunnitellaan (hotelleja, matkailua, ym). Maankäytön kautta tulevat toiminnot tulevat aiheuttamaan eniten liikenteen kasvua. Heimo Rintamäki Raippaluodon kokemuksista voidaan sanoa, että alussa liikennemäärät kasvoivat %, mutta pitemmällä mentäessä rauhoittuu. Markku Ketola Miksi selvitettävänä vaihtoehtona ei ole suora yhteys Ouluun? Aikaa menisi jopa vähemmän, kun kuljettaisiin suoraan lautalla. Voisihan ykkösautoja pitää mantereen puolella ja kakkosautot Hailuodossa. Yhteys ei ole maakuntakaavan mukainen.

5 Veikko Tönkyrä Nyt talvella avattu jäätie kasvatti autojen määrää arvioilta ainakin 1000 autolla. Jos kiinteäyhteys toteutuisi, niin liikennemäärä kasvaisi 2-3 -kertaiseksi. Mitä vaatimuksia tämä aiheuttaisi tien mitoitukseen? Liikennemäärän kasvulla ei ole merkitystä tien poikkileikkaukseen, koska mitoittamiseen vaikuttavat tekijät tulevat muista teknisistä ja turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista. Todelliset liikennemäärien kasvuvolyymit tulevat siitä, miten matkailuasiat Hailuodossa jatkossa kehittyisivät. Soile Museo- ja ympäristövirasto suosittelee tuulivoimaloiden sijoittamista ulkomerelle, ei niinkään kosteikkoalueiden läheisyyteen, tuhoaa maiseman perusteellisesti. Eero Kaakinen Helppoja paikkoja tuulivoimaloiden sijoittamiselle ovat jo rakennetut paikat, kuten nyt esim. Riutunkari. Hankalia kohteita tuulivoimaloiden sijoittamiselle ovat saaristomaiset alueet. Tuulivoimalat eivät oikeastaan tuhoa maisemaa vaan muuttavat sitä. Kysymys Kuinka paljon tuulivoimalat aiheuttavat meluhaittaa, minkälaisia desibelimääriä ne aiheuttavat. Erkki Kunnari Tuulivoimaloiden koneistoista lähtee ääntä. Tuulivoimalat sijoitetaan metrin päähän toisistaan. Meluhaittoja tarkastellaan kokonaisvaikutusta. Tätä varten tehdään ääni- /melumallinnus. Lait ja asetukset asettavat raja-arvot ja lakisääteisiä raja-arvoja tullaan noudattamaan. Jaakob Kjellman 40 desibelin raja-arvo tulee saavuttaa yöksi. Käytännössä hankala mitata, koska tyynellä koneet eivät käy ja tuulella vaikea havaita, koska aallokot aiheuttavat jopa enemmän melua. Paavo Junttila Arviointiohjelmassa on huomioitu asuvat ja vapaa aikaa viettävät ihmiset. Tulisiko lisätä kolmantena ryhmänä ne joilla on jonkinlaiset juuret (suku, omistusta) Hailuodossa? Tälle on varmaankin jatkossa vaikutusta tulevaan yhdyskuntarakenteeseen. Annamari Ruonakoski Tämä kolmaskin ryhmä olisi hyvä ottaa huomioon. Heiltä voisi kysyä mitä mieltä he ovat liikenneyhteyden kehittämisestä ja vaikuttaako se heidän käyttäytymiseen. Eero Kaakinen

6 Varteen ottava näkökulma syventää kohderyhmiä. Tämän merkitys on kasvanut uusissa hankkeissa. Asko Sorto Välke lähinnä ärsyttää. Kunta suunnittelee uutta asuntoaluetta Santosen alueelle. Ovatko suunnitelmat missä vaiheessa? Matti Soronen Kaava on olemassa ja alueelle on kaavoitettu 13 vakituista ja 11 loma-asuntoa. Timo Ranta (viljelijä) Miten tien parantamista maaosuudella jatketaan? Rekkojen kanssa pärjää, mutta henkilöautojen kohtaamisessa tie käy kapeaksi. Liikenteelliset vaikutukset tullaan arvioimaan laajemmin kuin pelkästään penkereen osalta. Nyt jo kevyen liikenteen kulku mahdollisuus aiheuttaa tarvetta leventää poikkileikkausta ainakin metrillä. Liikenteeseen liittyvät kerrannaisvaikutuksen selvitetään. Havaittavissa on ollut, että koetaan jonkinlaista kiilausta ja kiirehdintää, että ehditäänkö ja mahdutaanko lautalla. Markku Ketola YVA:n tulisi olla mieluimmin täydellinen kuin puutteellinen, joten Oulun lauttayhteysvaihtoehto tulisi ottaa mukaan. Asiasta on tehty aloite. Eikö voitaisi pyytää tarjoukset kummastakin nykyisestä ja suoraan Ouluun menevästä lauttayhteydestä? Heimo Rintamäki Yhteystarpeita ohjaa maankuntakaava. Maakuntakaavassa oleva kehittämistarve ei tarkoite suoraa yhteyttä Ouluun. Ohjelmassa olevat vaihtoehdot on muodostettu maakuntakaavatukeviksi. Aloite on ollut virallisessa käsittelyssä. Kannanotto yleisöstä On ajateltava kyläyhteisön säilymistä. Kiinteä yhteys tulee olemaan Hailuodon elinehto. Alpo Parila Mitkä ovat olleet kokemukset Raippaluodon sillasta? Raippaluodon liikenneyhteydestä on hiljattain valmistunut raportti. Huolet olivat kutakuinkin samanlaiset. Yllättävän vähän on ollut negatiivisia vaikutuksia. Heimo Rintamäki Raippaluodossa oli suurin pelko sosiaalisten olosuhteiden muuttumisesta, tulee ns. epätoivottua väkeä. Nämä pelot ovat osoittautuneet tarpeettomaksi, jopa virkavalta on nyt nopeammin pai-

7 kalla. Kokemus on osoittanut, että Raippaluotoon on saatu nuoria takaisin ja sitä kautta väestön rakenne alkanut nuorentumaan. Kuitenkaan koko Raippaluodon alue ei ole lähtenyt kehittymään, pitäisi olla bisnes edellytykset. 6 Tilaisuuden päättäminen Eero Kaakinen kiitteli tilaisuudesta ja aktiivisista kommenteista. Pyysi antamaan palautetta ja tukkimaan sähköpostit siitä, mitä pitää selvittää. Tilaisuus päättyi klo 20:10. Muistion kirjasi Eerik Jarkko

8

9

10

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Pohjois-Pohjanmaa Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hailuodon liikenneyhteys Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena Toimittajat: Noora Kumpulainen Anu Lähteenmäki Petteri Lehtola Pekko Hokkanen Avustavat toimittajat: Juha Koivisto Satu

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Lumen vastaanottopaikat Selvitys Luonnos 9.9.2010 1 Lumen vastaanottopaikat -selvitys Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot