Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittäminen"

Transkriptio

1 Marko Mäenpää KOKOUSMUISTIO Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittäminen Ohjausryhmän 1. palaveri Aika: klo 13:00 14:45 Paikka: AIRIX Ympäristö Oy, Sepänkatu 9 A 7, Oulu Osallistujat: Tuomo Palokangas, pj Pohjois-Pohjanmaan liitto Matti Räinä Tiehallinto Timo Kenakkala Oulun seutu Tuomo Räihä Oulunsalo Matti Soronen Hailuoto Antero Luhtio Metsähallitus Tapio Tuuttila AIRIX Ympäristö Oy Marko Mäenpää, sihteeri Liidea Oy 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Tapio Tuuttila avasi isäntänä kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Tapio Tuuttila esitteli lyhyesti Airix Ympäristö Oy:tä ja Marko Mäenpää Liidea Oy:tä. Todettiin, että hankkeen taustaorganisaatiot olivat valinneet läsnäolijat ohjausryhmään oman organisaationsa edustajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Palokangas ja sihteeriksi Marko Mäenpää. 2. Hankkeen yleisesittely Tapio Tuuttila esitteli hanketta. Ensimmäiset kokoukset hankkeesta pidettiin marraskuussa 2007 ja projektinjohtokonsultti valittiin seuraavana keväänä. Projektin aikana tehdään kolme suunnitteluhanketta; Hailuodon liikenneyhteyden yleissuunnittelu ja sen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), tuulivoimalapuiston yleissuunnitelman YVA sekä osayleiskaavat Hailuodon ja Oulunsalon kuntiin liikenneyhteyden ja tuulivoimalapuiston edellyttämille alueille. Hankkeen tilaajina ovat Oulun tiepiiri, Oulun seutu, Hailuodon kunta, Metsähallitus Laatumaa ja Oulun Seudun Sähkö. Projektinjohtokonsulttina toimii Airix Ympäristö Oy alikonsulttinaan Liidea Oy. Maakuntakaavassa on huomioitu Hailuodon liikenneyhteyden kehittäminen ja suunnittelumääräyksissä sanotaan: Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä tulee parantaa luomalla edellytyksiä olemassa olevan lauttayhteyden kehittämiselle sekä selvittämällä yksityiskohtaisem- AIRIX Ympäristö Oy Insinööritoimisto Liidea Oy Sepänkatu 9 A 7, Oulu Kirkkokatu 2, Franzénin talo, Oulu Puh: , Fax: Puh: , Fax:

2 massa suunnittelussa kiinteän tieyhteyden toteuttamismahdollisuutta. Suunnittelualueelle on myös tuulivoimaloiden kohdemerkintä ja suunnittelumääräyksissä sanotaan: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen vaikutukset maisemaan, asutukseen, lomaasutukseen, linnustoon ja vedenalaiseen luontoon sekä pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia. Oulun seudun yleiskaavaan on merkitty Hailuodon tieliikenteen yhteystarve ja todettu, että maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Suunnittelusuosituksena on todettu seuraavaa: Hailuodon kiinteän liikenneyhteyden kehittämisedellytykset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisella menettelyllä. Edellisten lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on vuonna 2007 tehnyt päätöksen, jonka mukaan Hailuodon kiinteä yhteys edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointia. Ympäristöministeriö on tehnyt vuonna 2005 päätöksen, jonka mukaan Oulunsalon - Hailuodon välisen merialueen tuulivoimalapuistohankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeen ylintä valtaa käyttää ohjausryhmä. Sen alaisuudessa toimii työryhmä, jossa valmistellaan kaikki esitykset ohjausryhmälle ja tehdään päätökset koskien mm. projektin hallintaan ja tiedottamiseen. Tiimeissä tehdään varsinaiset suunnitteluhankkeet suunnittelukonsulttien toimesta. Liikennetiimissä määritellään vaihtoehdot yhteyden kehittämiseksi ja tehdään niihin liittyvä YVA-prosessi. Jos YVA antaa siihen mahdollisuuden, tehdään kiinteästä yhteydestä maantielain mukainen yleissuunnitelma. Tuulitiimissä Laatumaa teettää erillistyönä tuulivoima yleissuunnitelman ja tämän hankkeen puitteessa tehdään yleissuunnitelman YVA. Kaavatiimissä tehdään samanaikaisesti liikenneyhteyden ja tuulivoiman edellyttämille alueille osayleiskaava Oulunsalon ja Hailuodon kunnissa. YVA-prosessia varten perustetaan YVA-seurantaryhmä. Projektinjohtokonsultti toimii tilaajien edustajana hankkeessa. Hankkeelle on perustettu kanssakäymisportaali, joka löytyy osoitteesta Hankkeen kustannukset ja kustannusjako ovat seuraavanlaiset: Projektinjohtokonsultoinnin kustannuksista Oulun tiepiirin osuus on 60 %, Oulun seudun 10 %, Hailuodon kunnan 10 %, Oulunsalon kunnan 10 % ja Laatumaan 10 %. Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA hankkeeseen valittiin konsultiksi Destia Oy Konsulttipalvelut ja hankkeen kustannuksista vastaa Oulun tiepiiri. Tuulivoimalapuiston YVA -hankkeeseen valittiin konsultiksi WSP Environmental Oy ja kustannuksista vastaavat puoliksi Laatumaa ja Oulun Seudun Sähkö. Osayleiskaavahankkeen konsultiksi valittiin FCG Planeko Oy ja kustannuksista Oulun seudun osuus on 40 %, Laatumaan 30 %, Hailuodon kunnan 15 % ja Oulunsalon kunnan 15 %. 3. Projektinjohtokonsultointi Tapio Tuuttila kertoi, että projektinjohtokonsultti noudattaa RAKLI-SKOL-ATL laatuvaatimusten mukaisia toimintatapoja. Työn lähtökohtana on tiivis yhteistyö ja projektinjohtokonsultti valvoo tilaajan etuja toimeksiannossa. Koko projektiryhmän toiminnasta vastaa projektipäällikkö Tapio Tuuttila ja hänen apunaan toimii projektisihteeri Marko Mäenpää. Eri alojen asiantuntijat vastaavat suunnitteluhankkeiden teettämisestä. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan hanke päättyy toukokuussa Aikataulu on haastava etenkin YVA-prosessin osalta, mutta kuitenkin realistinen. Toistaiseksi ollaan hiukan aikataulusta edellä. 2

3 4. Suunnittelukonsulttien valinta Tapio esitteli suunnittelukonsulttien valintaprosessia. Liikenne- ja tuulitiimin tarjouskilpailussa saaduissa tarjouksissa oli hyvin suuri hintahaitari YVA-prosessin luonteesta johtuen. Liikennetiimin tarjouskilpailun voittaneella Destia Oy:llä oli halvin hinta ja kolmanneksi parhaat laatupisteet. Yksi tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Sopimusneuvottelut on käyty ja konsultin valinta on lainvoimainen alkaen, mikäli valitusaikana ei ole tullut muutoksenhakua tehtyyn päätökseen. Ohjausryhmä keskusteli jääviysongelmista, koska Destia Oy hoitaa nykyistä lauttaliikennettä. Todettiin, että lauttaliikennettä hoitaa eri tulosyksikkö, vaikka se onkin samaa konsernia Destia Oy Konsulttipalvelujen kanssa. Lisäksi lauttaliikennettä kilpailutetaan säännöllisesti, vaikka toistaiseksi Destia onkin ollut ainoa tarjoaja. Vastaavantyyppisistä tilanteista on ennakkotapauksia mm. Oulun kallioparkin ja Vuosaaren sataman osalta ja molemmissa tapauksissa saman konsernin eri tulosyksiköt eivät jäävänneet toisiaan. Sen takia todettiin, että hyvin suurella todennäköisyydellä asia ei ole peruste jääviyteen, vaikka asia saattaakin nousta esiin hankkeen aikana. Tuuli- ja kaavatiimin tarjouskilpailun voittaneilla WSP Environmental Oy:llä sekä FCG Planeko Oy:llä oli halvimmat hinnat ja toiseksi parhaat laatupisteet. Tuulitiimissä kaksi tarjousta jouduttiin hylkäämään liian korkean hinnan takia. Tuulitiimissä sopimusneuvottelut käytiin ja tuulitiimissä ne käydään Konsulttien valinnat ovat lainvoimaisia. 5. Vuorovaikutus Hankkeen käynnistymisestä on julkaistu tiedote Tämän jälkeen hanketta on esitelty mm. Hailuodon kunnanvaltuustolle, Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajille, Lumituuli Oy:lle ja Vattenfallille. Lisäksi hanketta on esitelty Tiehallinnon ympäristöpäivillä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa on hankkeen tiimoilta pidetty kaksi kokousta. 6. Keskustelu hankkeen tavoitteista ja sisällöstä Ohjausryhmä antoi hyväksyntänsä hankkeelle ja siinä tehdyille päätöksille. Esityksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista: Antero Luhtio esitteli lyhyesti taustaa Metsähallituksen osallistumisesta tähän hankkeeseen. Metsähallitus on selvitellyt kuluvan vuoden aikana omaa rooliaan tuulivoiman kehittämisessä. Suomen tavoitteena on rakentaa n MW vuoteen 2020 mennessä ja tähän soveltuvasta alueesta Metsähallitus omistaa suurimman osan. Ministeriö on antanut Metsähallitukselle käskyn tehdä kaikki voitava tuulivoiman kehittämiseksi. Tämän hankkeen osalta Metsähallitus päätti ottaa vastuun tuulivoiman yleissuunnitelman YVA:sta. Metsähallituksella on Lumituuli Oy:n kanssa vuokrasopimus kahdeksasta tuulivoimalasta suunnittelualueella. Lumituulella ei kuitenkaan ole halua isompimuotoiseen toimintaan ja sen takia Metsähallituksen kannalta tässä hankkeessa luonteva kumppani on Oulun Seudun Sähkö, jolla on vuokrasopimus Oulunsalon ja Hailuodon jakokuntien kanssa ja jolla on halua kehittää alueen tuulivoimaa. Tämän hankkeen jälkeen, jos YVA-prosessi antaa siihen mahdollisuuden, Metsähallitus hakee sopivan kumppanin jatkotöitä varten. Tosin ei ole myöskään poissuljettua, että Metsähallitus alkaisi itse toimia tuulivoiman tuottajana. Matti Räinän mukaan perusasiana on ratkaista lauttayhteyden toimintalinjat jatkossa. Tässä hankkeessa selvitetään kiinteän yhteyden toteuttamisen mahdollisuutta ja vasta tämän hank- 3

4 keen jälkeen mietitään omana prosessinaan jatkotoimenpiteet. Aiemmissa selvityksissä on todettu, että kiinteän yhteyden rakentaminen on liikennetaloudellisesti kannattavaa. Nyt haetaan yhteiskunnallinen hyväksyntä kiinteälle yhteydelle. Tuomo Räihän mukaan hanke on erittäin tärkeä ja siinä tulisi onnistua. Oulunsalo on hankkeen takana ja virallisen kannan mukaan ratkaisuissa painavin sana on Hailuodon kunnalla. Oulunsalolla ei ole syytä vastustaa tulevia ratkaisuja yhteyden kehittämisen suhteen. Tuomo esitti projektinjohtokonsultille kutsun tulla esittelemään hanketta Oulunsalon kunnanhallitukselle. Sovittiin, että esittely suoritetaan kun kunnassa käsitellään kaavanlaatimispäätöstä osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Projektinjohtokonsultti evästää kuntia kaavanlaatimispäätöksen suhteen. Timo Kenakkala kertoi että tässä hankkeessa Oulun seudun intressi on sama kuin kuntien intressi. Oulun seutu on ollut mukana kehittämässä hanketta ja tehnyt päätöksen osallistua sen kustannuksiin. Timo Kenakkala esitti projektinjohtokonsultille kutsun tulla esittelemään hanketta sopivassa tilaisuudessa seutuhallitukselle. Matti Soronen kertoi että Hailuodon valtuusto teki vuonna 2004 yksimielisen päätöksen liikenneyhteyden kehittämisen käynnistämiseksi. Tämän hankkeen puitteissa selvitetään liikenneyhteyden kehittämisen vaihtoehdot ja teetetään tarvittava YVA-prosessi. Kunnan kehittämisen kannalta liikenneyhteys on oleellinen asia. Kunta vastaa kunnan ja Tiehallinto liikenneyhteyden kehittämisestä, eivätkä liikenteen hoitamisen kustannukset ole kunnalle erityisen oleellinen asia. Hailuodon kunta tulee jatkossa ehkä vaatimaan myös yöliikennettä. Liikenne- ja energiaasioiden lisäksi tulisi pohtia myös muita vaikutuksia kuten mm. ympäristö, maisema jne. Hankkeen aikana tulee välttää sanaa pengertie väärinkäsitysten välttämiseksi. Antero Luhtio kertoi, että Metsähallitus teettää tuulivoiman teknisen yleissuunnitelman, jossa määritetään tuulivoimalle erilaisia vaihtoehtoja, mm. nolla- ja maksimivaihtoehdot sekä vaihtoehto ilman liikenneyhteyttä. Tässä hankkeessa tuulivoimalla ja liikenneyhteydellä on niin paljon yhtäläisyyksiä ja samoja intressejä, että hankkeet on syytä viedä läpi yhteistyössä. Tuomo Palokankaan mukaan hankkeen avulla pyritään saamaan tuleville ratkaisuille yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Pohjois-Pohjanmaan liitto on aikanaan maakuntakaavassa ottanut kannan suunnittelualueen liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittämiseen. Tämän prosessin aikana kantaa tultaneen täsmentämään. Hanketta tulee tarkastella mahdollisimman laaja-alaisesti liikenne- ja energia-asioiden lisäksi mm. elinkeinojen, ympäristön ja ihmisten kannalta. Todettiin, että maakuntakaavassa suunnittelualueella esitetty pienvenereitti ja sen kehittäminen tulee ottaa hankkeen aikana huomioon. Lisäksi hankkeen aikana tulisi huomioida maansiirtoon ja ruoppauksissa syntyvien maa-aineisten hyödyntämiseen liittyviä asioita. Tapio Tuuttila totesi, että hankkeen aikana eri vaihtoehtojen vaikutuksia tullaan tarkastelemaan hyvin monelta eri kannalta. 7. Jatkotoimenpiteet Tapio Tuuttila kertoi että sopimusneuvottelut käydään loppuun, solmitaan sopimukset suunnittelukonsulttien kanssa ja lähetetään tiedote asiasta tiedotusvälineille. Hankkeen aloitusseminaari järjestetään Oulun tiepiirissä klo 12:30. Tämän jälkeen hanketta viedään eteenpäin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Ohjausryhmä antoi hyväksyntänsä esitetyille jatkotoimenpiteille. 4

5 8. Muut asiat Todettiin, että ohjausryhmän jäsenet ovat varautuneet osallistumaan tiedotustilaisuuteen, joka alkaa tämän kokouksen jälkeen. Tilaisuuteen on ilmoittautunut neljä tiedotusvälineiden edustajaa. 9. Seuraava kokous Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään tiepiirissä keskiviikkona klo 14: Kokouksen päättäminen Tuomo Palokangas päätti palaverin noin klo 14:45. Jakelu: Läsnäolijat Työryhmä 5

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LIIKENNEYHTEYS JA TUULIVOIMA

LIIKENNEYHTEYS JA TUULIVOIMA HAILUODON JA OULUNSALON VÄLISEN MERIALUEEN LIIKENNEYHTEYS JA TUULIVOIMA www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/hailuoto 3 Alueella on käynnissä kolme hanketta Hailuodon liikenneyhteyden yleissuunnittelu

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA LAUSUNTO 13.4.2015 Kunnanhallitus

HAILUODON KUNTA LAUSUNTO 13.4.2015 Kunnanhallitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Hallinto-oikeuden asia 00104/15/4102 Valituksen kohde Valittajat: Hailuodon kunnanvaltuuston päätös 18.12.2014 57 koskien merialueen osayleiskaavaa. 1.

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Hailuodon liikenneyhteys, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto (YVAohjelmat)

Hailuodon liikenneyhteys, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto (YVAohjelmat) MUISTIO 28.4.2009 Hailuodon liikenneyhteys, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto (YVAohjelmat) Yleisötilaisuus Aika Tiistai 28.4.2009 klo 18.00 20.10 Paikka Hailuodon liikuntahalli, Luovontie 61 Osallistujat

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Pohjois-Pohjanmaa Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hailuodon liikenneyhteys Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHDAT...2 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN SUORITUSTAPA...3 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ETENEMINEN...4 YMPÄRISTÖ- JA TASA-ARVOVAIKUTUSTEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET...5 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja tuulivoimaosayleiskaava Yleisötilaisuus, n. 120 hlö 30.8.2012 klo 18.00 21.00 Tourun talo, Urjala 1. Tilaisuuden

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Osayleiskaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuus 1.

Osayleiskaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuus 1. Osayleiskaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuus 1. MUISTIO 16.6.2010 Aika keskiviikko 5.5.2010 klo 18.00 20.00 Paikka Oulunsalon kunnantalo, valtuustosali Kauppiaantie 5, 90461 Oulunsalo Läsnä Ilkka Saarenpää

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 5.1.2007 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2. MAAKUNNAN SUUNNITTELU 3. LEPPÄVIRRAN POHJOISOSAN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot