Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa"

Transkriptio

1 Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta on lastensuojelulain mukainen ennaltaehkäisevä perhepalvelu. Tavoitteena on kehittää kaikille lapsiperheille avointa toimintaa yhteistyössä lapsiperheiden ja kunnan toimijoiden kanssa. Perhekeskuksen kävijät ovat tavallisia lapsiperheitä, monesti alle kolmivuotiaita lapsia joko vanhempien tai heille läheisen aikuisen kanssa. Perheiden sosioekonomisia taustoja ei kysytä, koska kyseessä on avoin, matalan kynnyksen tukipiste. Perhekeskustoiminnan arjessa on ollut havaittavissa, että perheiden tilanteet ovat vaikeutuneet ja kävijöistäkin entistä suuremmalla osalla on erilaisia pulmia perheen taloudessa, vanhemmuudessa, vuorovaikutuksessa jne. Perhekeskustoiminnan asiakkaiden hyvinvointia ja toiminnan vaikuttavuutta kartoitettiin vuosien aikana kahdessa perhekeskuksessa Turussa Varissuolla ja kehittämisperhekeskus Marakatissa sekä Laitilassa. Piirin ylläpitämä Marakatti valittiin, koska siellä kehitetään ja kokeillaan uusia työmuotoja paikallisyhdistysten sekä ammattihenkilöiden käyttöön. MLL:n Varissuon yhdistyksen perhekeskus Touhula on valikoitunut mukaan Turun alueen ison lähiön toimijana. Laitilan perhekeskus Mukulavintti valikoitui kyselyyn uuden kuntajärjestöyhteistyön vuoksi. Kyselyyn vastattiin joko lomakkeella tai webropol linkin kautta perhekeskuksessa tai kotona. Perhekeskus Marakatti Perhekeskus Touhula Perhekeskus Mukulavintti Kyselyn ajankohta Kyselyn aikana eri kävijöiden määrä Vastanneet Toiminnat, joista vastattiin kyselyyn (58%) Perhe ja vauvakahvila (31%) Perhekahvila (72%) Perhe ja vauvakahvila (56,07%) Sisällys Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja s. 1. Perhekeskuksesta tukea lapsiperheille s.2 Kehittämisperhekeskus Marakatti toimii Turussa Perhekeskus Touhula toimii Turun Varissuolla Perhekeskus Mukulavintti toimii Laitilassa. Hyvinvointikyselyssä tutkittiin perheiden kokemuksia s. 3 Perhekeskustoiminnan käyttäjäprofiili Perhekeskusperheiden käyttämät palvelut Perhekeskustoimintaan osallistuminen Perhekeskustoiminnan viestintäkanavat. Perhekeskustoiminnan vaikutukset s. 5 Perhekeskustoiminta on lisännytperheiden hyvinvointia Perhekeskustoiminnasta saa voimia vanhemmuuteen Perhekeskustoiminta aktivoi perheitä osallistumaan Perhekeskustoiminta edistää kotiutumista

2 Perhekeskuksesta tukea lapsiperheille Lapsiperheiden hyvinvoinnin perusta on arjessa; lasten ja perheiden omissa sosiaalisissa verkostoissa ja ympäristöissä. Perhekeskukset ovat paikkoja, joissa lapsiperheet kokoontuvat ja saavat vertaistukea. Niissä toteutetaan MLL:n lapsi- ja perhetoiminnan eri muotoja. MLL:n Varsinais-Suomen piirin tavoitteena on toimia seudullisesti yhdistysten tukena perhekeskustyössä. Piiri tukee vapaaehtoistoimintaa ammatillisella ohjauksella. Perhekeskus Touhula toimii Turun Varissuolla Varissuo on tällä hetkellä Turun toiseksi suurin kaupunginosa, jossa asuu noin 8000 asukasta. Kaupunginosassa asuu yli 40 eri kansallisuutta ja asukkaista 36,6% puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Maahanmuuttajien työttömyys on kolminkertainen kantaväestöön nähden. Vuonna 2011 perhekeskus Touhulassa oli käyntiä. Kehittämisperhekeskus Marakatti toimii Turussa Vuoden 2011 lopussa turkulaisia oli , lapsiperheitä noin , joista yhden vanhemman perheitä oli 27,5%. Alle kouluikäisiä lapsia oli Turussa n ja määrä oli kasvanut etenkin vuonna Kehittämisperhekeskus Marakatin kohderyhmänä ovat alle kouluikäisten lasten perheet. Vuonna 2011 perhekeskuksessa oli käyntiä. Marakatti on MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja MLL:n Turun paikallisyhdistyksen yhteinen toimipiste, jossa tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat Turun kaupungin terveys- ja sosiaalitoimi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Marakatti on kumppanuuteen perustuva matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille. Toiminnasta ja koordinoinnista vastaa piirin perhetoiminnan ohjaaja. Muu henkilöstö koostuu Turun kaupungin päivähoidon lastenhoitajasta, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lastenohjaajasta, vapaaehtoisista toimijoista ja osa-aikaisista perhekeskustyöntekijöistä. Turun kaupunki avustaa perhekeskustoimintaa. Marakatissa kokeillaan uusia työmuotoja ja kumppanuuteen perustuvaa työotetta, joita levitetään MLL:n yhdistyksiin ja kuntiin. Marakatin tärkeänä tehtävänä on nostaa esille ehkäisevän työn merkitystä lapsiperheiden tukemisessa ja tehdä näkyväksi toimivia palvelukokonaisuuksia, joissa kuntien ammatillinen työ ja järjestöjen ehkäisevä työ toimivat rinnan toisiaan tukien. Oppilaitosyhteistyöllä saadaan aikaan selvityksiä toiminnan vaikuttavuudesta ja harjoittelujaksojen kautta tehdään työmuodot tutuiksi sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan opintoja suorittaville tuleville ammattilaisille. Perhekeskus Touhula on MLL:n Varissuon yhdistyksen perhekeskus, jota MLL:n Varsinais-Suomen piiri ohjaa ammatillisesti. Perhekeskus tarjoaa työ- ja harjoittelupaikkoja alueen eri kansallisuutta oleville asukkaille. Tämä luo hyvän pohjan monikulttuuriselle toiminnalle. Perhekeskus Touhulan kuukausiohjelmassa on mm. päivittäin perhekahvila, lasten ryhmähoitoa ja koululaisten läksykerhotoimintaa. Perhekeskus Mukulavintti toimii Laitilassa Laitilassa asui vuoden 2011 lopussa yli 8400 asukasta. Laitilassa on noin 900 lapsiperhettä, joista yhden vanhemman perheitä on 17,5%. Alle kouluikäisiä lapsia on Laitilassa noin 650 lasta. Perhekeskus Mukulavintin toiminta aloitettiin maaliskuussa 2011 ja maalis-joulukuussa käyntejä oli yhteensä Perhekeskus Mukulavintti on MLL:n Laitilan yhdistyksen, Laitilan kaupungin ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin yhteinen perhekeskus. Mukulavintti on lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka Laitilan keskustassa. Suurin osa perhekeskuksen lapsi- ja perhetoiminnasta on vapaaehtoistoimintaa. Piirin työntekijän rooli on kytkeä toiminta osaksi paikallista ehkäisevän työn hyvinvointiverkostoa, toimia kaupungin työntekijän työparina, ohjata ammatillisesti vertaisryhmää, tiedottaa toiminnasta ja tukea vapaaehtoisia. Samalla Mukulavintti on MLL:n vapaaehtoistoiminnan ohjauspiste Vakka-Suomessa. Mukulavintin kuukausiohjelmassa on mm. perhekahvila kaksi kertaa viikossa, vauvakahvila, iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille ja isälapsitoimintaa. Lisäksi perhekeskuksessa kokoontuu muiden toimijoiden vertaisryhmiä. Perhekeskus Marakatin kuukausittain vaihtuva teema suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Perhekahvilapäivät, laululeikkihetket, Tanssitan Vauvaa -ryhmät sekä leikki-ikäisten kerhotoiminta ovat vakituista viikkotoimintaa. Tämän lisäksi Marakatissa kokoontuu erilaisia vertaisryhmiä sekä yhteistyökumppaneiden organisoimaa toimintaa. Koulutetun ammattihenkilön jatkuva läsnäolo perhekeskuksessa mahdollistaa vanhemmille myös helposti saatavilla olevan ammatillisen keskusteluavun ja neuvonnan sekä palveluohjauksen. 2 MLL:n perhekeskustoiminnan hyvinvointikysely

3 Hyvinvointikyselyssä tutkittiin perheiden kokemuksia Kyselyssä tutkittiin eri alueilla toimivien perhekeskusten kävijöiden kokemuksia mm. hyvinvoinnista, kasvatuksesta ja verkostoitumisesta. Samalla kartoitettiin kävijäperheiden sosiaalista profiilia suurkaupungissa, kaupunkilähiössä ja maaseutukaupungissa. Vastausmäärät vaihtelivat eri perhekeskuksissa merkittävästi, joten tuloksia ei vertailtu eri toimipisteiden välillä. Perhekeskuspalveluiden käyttäjäprofiili Keskimääräinen vastaaja oli vuotias. Suurin osa vastanneista oli naisia, jotka olivat äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla. Koulutustaustat jakautuivat korkeakoulun (33%), ammattikorkeakoulun (30%) ja muun koulutuksen kuten ammattikoulu, ammattikurssit, peruskoulun suorittaneisiin (37%). Vastanneista suurin osa elää parisuhteessa (avioliitto 59%, avoliitto 31% ja rekisteröity parisuhde 1%), naimattomia vastanneista oli 9%. Suurin osa lapsista asuu molempien biologisten vanhempien kanssa (89%) ja loput vastanneista yhden vanhemman perheessä, adoptioperheessä ja uusperheessä (11%). Pääsääntöisesti perhekeskuksessa käytiin yhden 1-2- vuotiaan lapsen kanssa. Perheprofiilissa näkyy se, että vastanneet perheet ovat esikoislapsen perheitä. Perhekeskustoiminta koettiin lähipalveluksi. 61% vastanneista koki perheen taloudellisen tilanteen hyväksi. 36% vastanneista totesi, että on usein tunne siitä, että perheeni nykyiset tulot eivät riitä perheen tarpeisiin. Perhekeskusperheiden käyttämät palvelut Kunnan alueella tarjolla olevista palveluista perheet olivat käyttäneet viimeisimmän vuoden aikana eniten neuvolan palveluita. Seuraavaksi eniten oli käytetty seurakunnan ja liikunta- ja kulttuuripalveluita. Perhekeskus Marakatissa vastaajat olivat käyttäneet eniten perhe- ja vauvakahvilassa. Seuraavaksi käytetyimmät olivat vauvamuskari ja Tanssitan Vauvaa ryhmä. Suurin osa vastaajista oli käynyt Marakatissa vasta muutamia kertoja tai kuukausia. Viimeisen vuoden aikana Perhekeskus Touhulan toiminnoista perheet olivat eniten käyttäneet vauva- ja ipanamuskaria. Seuraavaksi suosituin toiminta oli keskiviikon perhekahvila. Touhulassa vastaajista olivat käyneet muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Perhekeskus Mukulavintissä vastaajat olivat käyttäneet eniten vauva- ja perhekahvilaryhmiä. Vastaajista suurin osa oli käynyt Mukulavintissä muutaman kuukauden. Perhekeskuksissa käytiin keskimäärin kerran viikossa. Kaavio 1: Viimeisen vuoden aikana perheemme jäsenet ovat käyttäneet seuraavia palveluja. MLL:n Varsinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan hyvinvointikysely

4 Perhekeskustoimintaan osallistuminen Kyselyyn vastanneet kokivat itsensä tervetulleiksi ensimmäisellä käyntikerralla. Myös lapset oli huomioitu tulotilanteissa. Vastanneet olivat alun perin tulleet mukaan perhekeskuksen toimintaan tavatakseen muita samassa elämäntilanteessa olevia, verkostoituakseen samalla asuinalueella asuvien kanssa ja saadakseen itselleen ja lapselleen seuraa sekä tekemistä saaden itse hengähdyshetken lasten puuhatessa. Tärkeänä pidettiin myös vertaistuen saamista elämäntilanteeseen liittyen: tukea saatiin mm. äitiyteen ja synnytyksen jälkeiseen alakuloon. Useimmat kävivät perhekeskuksessa oman lapsensa kanssa. Muutama vastaaja kävi perhekeskuksessa myös ystävän tai hoitolapsen kanssa. Touhulan Perhekeskuksen kävijöistä muutama käytti myös muita perhekeskuksia. Syynä tähän olivat vaihtelun halu, uusien tuttavuuksien löytyminen, perhetuttujen kanssa käyminen muussa kaupunginosassa ja aiemmat käynnit Perhekeskus Marakatissa ennen Varissuohon tutustumista. Perhekeskuksen viestintäkanavat Vastaajat olivat saaneet tietoa perhekeskustoiminnasta pääasiallisesti MLL:n nettisivujen (77%) ja neuvolan (44%) kautta. 92 prosenttia vastaajista oli suositellut itse toimintaa jollekin toiselle. Perhekeskustoiminnan markkinointiin ja tiedottamiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota, jotta perhekeskustoiminta tavoittaisi mahdollisimman laajasti alueen lapsiperheet. Touhulan vastausten perusteella suurimman osan mielestä perhekeskustoiminta tavoittaa alueen erilaiset lapsiperheet, mutta muutama oli sitä mieltä, että toiminta ei tavoita kaikkia esim. maahanmuuttajataustaisia perheitä. Kaavio 2: Tulin alun perin mukaan perhekeskuksen toimintaan, jotta... Hyvinvointipuntari: Vertaistuki ja matalakynnys ovat tehokkaita tapoja tukea vanhemmuutta. Erityistä huomioita tulee kiinnittää siihen, että tietoa toiminnasta on kaikkien perheiden ulottuvilla. 4 MLL:n perhekeskustoiminnan hyvinvointikysely

5 Perhekeskustoiminnan vaikutukset Perheiltä kysyttiin hyvinvointiin, kasvatukseen sekä verkostoitumiseen liittyviä kysymyksiä. Vastausvaihtoehdot olivat kyllä, ei ja en osaa sanoa. Pääasiassa vastanneet olivat tyytyväisiä tämän hetkiseen elämäntilanteeseensa ja kokivat saavansa perhekeskuksesta monipuolisesti tukea. Toiminnan kehittämisen kannalta kyselyn tuloksista nousevat monikulttuurisuus, parisuhteen tukeminen ja tasa-arvoinen vanhemmuus. Hyvinvointikysely antaa hyvän tuntuman vastanneiden perhekeskustoimintaan liittyvistä kokemuksista. Perhekeskustoiminta on lisännyt perheiden hyvinvointia Lähes 70 % vastanneista koki, että osallistuminen perhekeskuksen toimintaan on lisännyt heidän hyvinvointiaan. Tärkeäksi koettiin vertaistuki, keskustelu muiden samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Uusien ystävien kautta on oma verkosto laajentunut ja itseluottamus on lisääntynyt. Parisuhteeseen oli saanut tukea 12% vastanneista, vastanneista suurin osa oli perhekeskus Marakatin perheitä. Itsensä usein uupuneeksi koki 10 % vastanneista. 88 % vastaajista koki, että käyminen perhekeskuksessa on vaikuttanut myönteisesti mielialaan. Ammattiavun tarve on vähentynyt tai avun tarvetta ei ole tullut 13 %:lle vastaajista. Yli puolet (57 %) ei ole osannut arvioida tarvettaan, koska he eivät ole osanneet vastata kysymykseen. 30 % vastaajista on kokenut voineensa auttaa muita. Kaiken kaikkiaan suurin osa koki, että koko perheen hyvinvointi on lisääntynyt. Eri alueilla tehtyjen kyselyjen vastaukset olivat samansuuntaisia suhteessa vastaajien määrään. Paikallisyhdistykset voivat olla edesauttamassa oman alueensa tukioppilaiden pääsyä juhlaan esimerkiksi osallistumalla kuljetusten kustannuksiin. Taulukko 1: Perhekeskuksessa käyminen on vaikuttanut myönteisesti perheeni hyvinvointiin. Taulukon vastaukset on koottu kyllä vastauksista. Vastauksista ei ja en osaa sanoa on erikseen kerrottu tekstiosassa, mikäli ne ovat merkittävästi muuttaneet taulukon tuloksia. Hyvinvointipuntari: Suurin osa vastaajista koki, että käyminen perhekeskuksessa on vaikuttanut myönteisesti mielialaan. MLL:n Varsinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan hyvinvointikysely

6 Perhekeskustoiminnasta saa voimia vanhemmuuteen Kysely osoitti, että vanhemmat olivat saaneet voimia vanhemmuuteen (67%), uusia ideoita kasvatustyöhön (49%), varmuutta lastenhoitoon (44%) ja vinkkejä arjen ongelmiin (53%). Vastanneiden oli vaikea arvioida toiminnasta saatua tukea kasvatustyöhön, koska yli 30% ei osannut arvioida toiminnan vaikutusta tähän. Vastaajista 62% totesi, että toiminta on parantanut lapsen sosiaalisia taitoja ja 40%:lla yhteiset hetket kotona olivat lisääntyneet perhekeskustoiminnan aktivoimana. Taulukko 2: Perhekeskuksessa käyminen on vaikuttanut myönteisesti kasvatukseen liittyviin asioihin Taulukon vastaukset on koottu kyllä vastauksista. Vastauksista ei ja en osaa sanoa on erikseen kerrottu tekstiosassa, mikäli ne ovat merkittävästi muuttaneet taulukon tuloksia. Perhekeskustoiminta aktivoi perheitä osallistumaan Vastaajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on vahva yhteys vastaajien hyvinvointiin. Toteutuakseen osallisuus vaatii kokemuksen yhteisöllisyydestä, johon perhekeskus antaa hyvät puitteet. Kyselyn mukaan perhekeskustoiminta aktivoi perheitä osallistumaan. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden omaa elämää koskeviin valintoihin esimerkiksi 15% vastanneista oli sitä mieltä, että perhekeskuksen tarjonta vaikutti valintaan jatkaa kotivanhempana. Perheet kokivat myös, että toimintaan osallistuminen on madaltanut kynnystä pyytää apua tarvittaessa. Suurin osa vastanneista koki perhekeskustoiminnan sellaiseksi toiminnaksi, jossa mahdollisuus osallisuuteen toteutuu. Suurin osa vastaajista tietää, että voi vaikuttaa perhekeskuksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, mutta kävijät eivät kuitenkaan halua vaikuttaa siihen. Vastaajat kokevat, että lapset huomioidaan hyvin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Perhekeskustoiminta on tukenut lapsen kasvua ja kehitystä sekä lisännyt lasten luovuutta, lapsi on oppinut uusia asioita ja taitoja. Hyvinvointipuntari: 15% vastanneista oli sitä mieltä, että perhekeskustoimintaan osallistuminen on vaikuttanut valintaan jatkaa kotivanhempana. 6 MLL:n perhekeskustoiminnan hyvinvointikysely

7 Perhekeskustoiminta edistää kotiutumista Kyselyssä 44 % vanhemmista koki perhekeskustoiminnan kautta tuntevansa paremmin alueensa muita lapsia ja vanhempia. Yli puolet perheistä oli kotiutunut paikkakunnalle paremmin toimintaan osallistumisen vuoksi ja 32% vanhemmista koki uskaltavansa pyytää apua helpommin. 82 % vastaajista on saanut perhekeskustoiminnan myötä mielekästä tekemistä ja tietoa alueensa lapsiperheille suunnatusta palvelutarjonnasta (81%). Aikuisten mielestä 84 % lapsista on oppinut toiminnan myötä kohtaamaan muita aikuisia ja lapsia paremmin. 87 % lapsista on saanut seuraa ja leikkikavereita perhekeskuskäynneillä. Toiminta on aktivoinut yli puolet vastanneista harrastamaan muuallakin (54%) ja 37% pitää yhteyttä perhekeskuksessa tutustumiinsa ihmisiin muulloinkin. Perhekeskustoiminta on lisännyt perheen yhteisiä hetkiä kotona lapsen kanssa (43%) Taulukko 3: Perhekeskuksessa käyminen on vaikuttanut myönteisesti minun/perheeni verkostoitumiseen. Taulukon vastaukset on koottu kyllä vastauksista. Vastauksista ei ja en osaa sanoa on erikseen kerrottu tekstiosassa, mikäli ne ovat merkittävästi muuttaneet taulukon tuloksia. Hyvinvointipuntari: Palveluohjaus perhekeskuksessa toimii, koska yli 80% vastanneista oli saanut perhekeskuksesta tietoa alueen lapsiperheille suunnatusta palvelutarjonnasta. MLL:n Varsinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan hyvinvointikysely

8 Perhekeskustoiminnan hyvinvointikysely on tehty osana Kehittämisperhekeskus Marakatin koordinoimaa perhekeskustoiminnan kehittämistyötä yhteistyössä MLL:n Laitilan ja MLL:n Varissuon paikallisyhdistysten, Laitilan ja Turun kaupunkien kanssa. Hyvinvointikyselyyn ovat vastanneet syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Perhekeskus Marakatin, Perhekeskus Mukulavintin ja Perhekeskus Touhulan perheet. Lapset kohdataan lämmöllä, huomioiden ja ammattitaidolla. Mielestäni perhekeskustoiminnan keskiössä tuleekin olla lapsi ja toiminnan tulisi auttaa meitä aikuisia katsomaan asioita lapsen silmin. Tärkeää on tietysti vanhemmuuden tukeminen. Perhekeskustoiminnan hyvinvointikyselyn yhteenvedosta on vastannut MLL:n Varsinais- Suomen piirin lapsi-, nuoriso ja perhetoiminnan ryhmä. Lisätietoja: Kehittämisperhekeskus Marakatti Johanna Franska Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku (02) varsinaissuomenpiiri.mll.fi

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Pirkanmaan maakunnallinen perhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi Ylöjärvi 3.10.2013, Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL:n Hämeen piiri http://hameenpiiri.mll.fi/

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitus Keski-ja Länsi- Uudenmaan alueella Määrällisen kartoituksen tulokset Keski-Uudeltamaalta monipuolisemmin vastauksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Virkistyn, kun saan juttuseuraa

Virkistyn, kun saan juttuseuraa 29.10.2011/ Tarja Satuli-Kukkonen Virkistyn, kun saan juttuseuraa Perhekahvilakysely 2011 MLL:n varhainen tuki lapsiperheille Tilapäinen lastenhoitoapu perheille Lapsiperheiden avoin toiminta Perhekahvilat,

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi

PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi 11.9.2017 Lape-toimijaseminaari/Toimiva arki hanke PerhePesä tiimikoordinaattori Marjukka Huhtala PerhePesä Toppila, Lapsi- ja perhetoiminnan ohjaaja Kirsi Sova PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ PIKKU-VETURI Pikku-Veturi on perheiden kohtaamispaikka Perhekeskus Pikku-Veturissa toimii maksuton, kaikille avoin päiväkoti. Avoin päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka,

Lisätiedot

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Uudenmaan piiri Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Ohjelma Tervetuloa Tietoa Yhdessä vanhempana - toiminnasta Perustietoa parisuhteesta Tauko Toimintamallien esittely Ryhmätyöskentelyä Jatkosta

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Jukka Mäkeä, lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö, THL Miksi Vanhemmuus on yhteiskunnan

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT Syksy 2016 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Toiminta on tarkoitettu perheille,

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Keväällä 2016 toteutettiin 10-vuotis juhlavuoden kunniaksi Heinolan perhekeskuksen ja ehkäisevän perhetyön toimintaa koskeva kysely. Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Kainuun perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut. Perhekeskus tiimivastaavat Terttu Karppinen Helena Saari 13.12.2012

Kainuun perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut. Perhekeskus tiimivastaavat Terttu Karppinen Helena Saari 13.12.2012 Kainuun perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut Perhekeskus tiimivastaavat Terttu Karppinen Helena Saari 13.12.2012 PERHEKESKUSTEN PERUSAJATUKSET Luodaan koko perheen hyvinvointia tukevien seudullisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Opas on kehitetty Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä syksyllä 2012 Tekijät: Tia Luoto ja Mira Ponkilainen Sisällys Esipuhe

Lisätiedot

Vertaistoimintaa kumppanuudella Vertaistoimintaa kumppanuudella

Vertaistoimintaa kumppanuudella Vertaistoimintaa kumppanuudella Hankkeen päämäärä ja kohderyhmät Päämäärä Hankkeen päämääränä on tukea rovaniemeläisten perheiden arkea järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyössä kumppaneiden (kaupunki, seurakunta, järjestöt, yritykset)

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Mistä puhutaan kun puhutaan perhekeskustoimintamallista? Taustaa käsitteen määrittelylle

Mistä puhutaan kun puhutaan perhekeskustoimintamallista? Taustaa käsitteen määrittelylle Mistä puhutaan kun puhutaan perhekeskustoimintamallista? Taustaa käsitteen määrittelylle Yhdyshenkilöiden tapaaminen 22.11.2017. Työpaja 23.11.2017 Arja Hastrup, THL, Marjaana Pelkonen, STM Taustaa käsitteen

Lisätiedot

Miten sinä voit? Miten

Miten sinä voit? Miten VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2- VUOTISRYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 30.8.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä kokeilu:

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa 29.8.2008 KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Jyväskylän seudun Perhe hanke 2005 2007 2008 STM, Jyväskylä, Jyväskylän

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VARHAISESTA TUESTA 28.9.2011 1 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti ja theraplay-terapeutti kehittämispäällikkö, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto KEHITYKSEN

Lisätiedot

Perhepesän kysely, syksy 2014

Perhepesän kysely, syksy 2014 Perhepesän kysely, syksy 2014 Raportti Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois- Pohjanmaan piirin PerhePesässä toteutetusta kyselystä. Tekijä: Maija Hämäläinen opiskelija, KTK, Varhaiskasvatus, Oulun

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella

Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella Marianna Lehtinen Lastenkulttuurin johtava koordinaattori Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut 1 Kuka, miksi ja kenelle? Tampereen kaupungin neuvolapalveluiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

PERHEKESKUS PALVELUMALLINA 28. 29.8.2008

PERHEKESKUS PALVELUMALLINA 28. 29.8.2008 PERHEKESKUS PALVELUMALLINA 28. 29.8.2008 Perhekeskustoiminnan raamit ja rakenteet Riitta Viitala 1.9.2008 PERHEKESKUS Valtioneuvoston periaatepäätös 2003 PERHE hanke 2005 2007 Kumppanuushankkeena STM,

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

1. Mitä kautta sait tietää MLL:n Perhekeskus Keltasirkusta? Voit valita useita vaihtoehtoja.

1. Mitä kautta sait tietää MLL:n Perhekeskus Keltasirkusta? Voit valita useita vaihtoehtoja. MLL:n Uudenmaan piirin perhekeskus Keltasirkun kävijäkysely kevät 2017 1. Mitä kautta sait tietää MLL:n Perhekeskus Keltasirkusta? Voit valita useita vaihtoehtoja., valittujen vastausten lukumäärä: 37

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus Yritys- ja järjestötori 31.10.2017, Sanna Nieminen 1 2 31.10.2017 Sanna Nieminen LAPE = Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2017-2018) Valtakunnallinen

Lisätiedot