Yhteiskuntaoppi Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "78 7.14 Yhteiskuntaoppi. 7.15 Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6."

Transkriptio

1 Yhteiskuntaoppi Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. Musiikki 7.15 Musiikki M usiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta käyttämään ääntään, kehoaan ja soittimia musiikillisen ilmaisun ja keksinnän välineinä, jäsentämään ja kuvaamaan musiikillista kokemustaan musiikin käsitteillä ja erilaisilla merkintätavoilla, kehittämään musiikillisia taitojaan pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla, toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana, musisoinnin ja kuuntelun kautta ymmärtämään musiikin ajallisesti ja paikallisesti muuntuvana sekä muihin ilmaisun alueisiin kytkeytyvänä ilmiönä, arvostamaan ja hyväksymään taidollista ja kulttuurillista erilaisuutta, löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa ja mahdollisuudet niiden aktiiviseen toteuttamiseen omassa elämässään. Vuosiluokat 1 2 Oppilas oppii - luonnollista äänenkäyttöä ja musiikillista ilmaisua laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin - kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia - käyttämään ääniä sekä rytmisiä ja melodisia aiheita musiikillisen keksinnän aineksina - tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa. Oppilas tutustuu - musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. Oppilas harjoittelee - toimimista musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - perussyke - korkeamatalvoimakaerilainen - äänitaustat - hiljainen- - samanlainen- - tasajakoinenkolmijakoinen - säestys - nouseva- soinnuilla I, V - hiljentyen- - säe, säepari, laskeva (ja IV) voimistuen säkeistö - pitkä-lyhyt kanteleella - soittimien tunnistamista äänen perusteella, mukaan lukien ihmisäänet: kirkas-tumma - puolinuotti, neljäsosanuotti ja -tauko rytmimerkein (ja nuotein 2.lk) - tauko - kaikulaulu ja kaikusoitto - melodian -AB, ABA - tahti kulku - duuri-molli viivastolla - (rytmi) - ääni- - hidas-nopea (ei vielä notaation lukemista) rondo maisemat, äänipartituurit - kahdeksasosanuotti rytmimerkkinä (ti-ti) - pentatonisella asteikolla soittamista

2 Musiikki 79 Työtavat Luokat 1 2 Laulaminen Soittaminen Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - äänenkäytön harjoituksia ja terveen äänenkäytön perusteita puhuen, loruillen ja laulaen - ikäkauteen sopivia loruja, laululeikkejä ja lauluohjelmistoa - moniäänisyyteen valmentavia lauluharjoituksia - monipuolisia yhteissoittoon valmentavia harjoituksia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla - yhteissoittoohjelmistoa (perussykkeen ja yhteissoiton harjoittelua, soittotekniikan harjoittelua, ostinatorytmejä, säestystehtäviä) kehosoittimin, rytmisoittimin, laattasoittimin, kanteleilla ja mahdollisesti esim. nokkahuiluilla - monipuolista musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen - omien elämysten, mielikuvien ja kokemusten kuvailua ja pohtimista - musiikin ominaisuuksien ja musiikillisten tapahtumien havainnointia - musiikin käsitteisiin tutustumista leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti liikkuen - itsensä ilmaisua musiikin mukaan liikkuen - äänten sekä rytmisten ja melodisten aiheiden käyttäminen musiikillisen keksinnän aineksina - musiikin elementteihin (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri) liittyvän peruskäsitteistön harjoittelua musisoinnin, kuuntelun ja musiikillisen keksinnän yhteydessä Lisäksi - laulu-, soittoja kuunteluohjelmistoa, joka käsittää suomalaisen musiikin lisäksi muiden kulttuurien musiikkia sekä eri aikakausien musiikkia ja musiikin eri tyylilajeja - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Prokofjev: Pekka ja susi - Saint-Saens: Eläinten karnevaali - Vivaldi: Vuodenajat Vuosiluokat 3 4 Oppilas oppii - luonnollista äänenkäyttöä ja musiikillista ilmaisua laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin - kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia sekä ilmaisemaan kuulemaansa liikkuen tai kuvallisen ilmaisun keinoin - käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina - ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta - tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa kriittisesti - toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä

3 80 Musiikki Luokat 3 4 Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - nuotit viivastolla - duuri ja molli - crescendo, - säkeistö, c1 - d2 diminuendo kertosäe - sanarytmi, melodiarytmi ja säestysrytmi suhteessa perussykkeeseen - tahtilajit 2/4, 3/4, 4/4 - kokonuotti ja pisteellinen neljäsosanuotti - C-duuriasteikko - tutustutaan tilapäisiin ylennys- ja alennusmerkkeihin - dynamiikan merkkejä - soittimiin tutustumista ja soittimien tunnistamista äänen perusteella - tutustutaan ihmisen äänialoihin Työtavat Laulaminen Soittaminen Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - lasten- ja - liikuntaleikit kansanlauluja ja tanssit - lauluja eri maista (esim. Pohjoismaat) - hengellisiä lauluja - laululeikkejä - kaikulaulu - kaanon - rytmien soittaminen rytmimerkeistä ja nuoteista - kaikusoitto - yhteissoittona säestysrytmejä eri rytmisoittimilla - yhteissoittoa eri koulusoittimilla (melodia ja rytmi) - kuvailevan musiikin ja taidemusiikin klassikkoja - perinteistä suomalaista musiikkia - pohjoismaista musiikkia valikoiden - oppilaitten mielimusiikkia - ajankohtaista musiikkia - eläytyvä liikkuminen - omien rytmien keksiminen - pienten melodioiden keksiminen - oman liikkeen keksiminen Lisäksi - laulu, soitto ja kuunteluohjelmistoa eri kulttuureista, eri aikakausilta ja eri tyylilajeista - eri soittimiin tutustumista - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Smetana: Moldau - Dukas: Noidan oppipoika - Grieg: Peer Gynt

4 Musiikki 81 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Oppilas - osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun - hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon - hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa - osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-harjoituksissa - tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla - osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. Vuosiluokat 5 6 Oppilas - ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla sekä yksin että musisoivan ryhmän jäsenenä - oppii musiikin eri lajien ja tyylien tuntemusta - oppii tunnistamaan, tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä - oppii ymmärtämään musiikin elementtien tehtävää musiikin rakentumisessa, ja hän tutustuu elementtejä ilmaiseviin käsitteisiin ja merkintöihin - oppii ymmärtämään ja hyväksymään musiikillisen maailman monimuotoisuutta sekä arvostamaan Suomen musiikillista kulttuuria - oppii arvioimaan musiikillista toimintaansa - rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin. Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - trioli - palautusmerkki - säestyksessä: - pp ff - parillinen - kolmimuunteisuus - tahtilaji 6/8 - back beat (takapotku) - synkooppi - tilapäiset ylennys- ja alennusmerkit (esim. b, fis, cis) - duuri- ja molliasteikko - duuri ja molli - crescendo, diminuendo - intervalleja (esim. terssi, kvartti, kvintti, oktaavi) - kahdenpuoleinen - rondo - klassisen musiikin sävellysmuotoja eri aikakausilta (esim. sonaatti, sinfonia, konsertto) - soittimiin tutustumista ja niiden tunnistamista äänen perusteella (esim. sinfoniaorkesterin soittimet) - ihmisen äänialat - erilaisiin laulutapoihin tutustumista

5 82 Musiikki Luokat 5 6 Työtavat Laulu Soitto Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - lauluja eri musiikkikulttuureista - moniäänisiä lauluja mahdollisuuksien mukaan - säestysrytmejä eri soittimilla yhteissoittona - sointusäestystä ja sointumerkintöihin tutustumista - yhteissoitto/ yhtyesoitto eri koulusoittimin sekä bändisoittimin - taidemusiikkia eri aikakausilta - suomalaista musiikkia valikoiden - musiikkia eri maista ja kulttuureista integroituna maantietoon ja historiaan - näytteitä musiikin eri lajeista - muuta musiikinopiskelua tukien - omien rytmien keksimistä - omien ostinatojen tai melodioiden keksimistä annetuilla sävelillä tai asteikoilla Lisäksi - orkesterin soittimia (tutustuminen) - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Bizet: Carmen - alkusoitto - Gershwin: Rhapsody in Blue - Stravinsky: Tulilintu - Musorgsky: Näyttelykuvia - eri tyylilajeja (esim. rock eri aikakausilla, jazz, blues) Aihekokonaisuudet musiikissa - oppilaiden omaa mielimusiikkia Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys - tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja - oman ja toisten suorituksen hyväksyminen elämän hallinnan kehittymistä ja arvostaminen laulamisessa, soittamisessa, - tukea yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon yhdessä musisoimisessa kehitystä sekä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta - erilaista musiikillista kuuntelemista, - opettaa tunnistamaan esteettisten laulamista, soittamista ja liikettä esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle kokemusten mahdollistamiseksi - opettaa toimimaan ryhmän ja yhteisön - musiikillinen ilmaisu, keksintä ja jäsenenä säveltäminen - kehittää luovuutta ja vireyttä - pitkäjänteinen harjoittelu yksin ja yhdessä - harjoittaa pitkäjänteisyyttä tavoitteena yhteismusisointi - kehittää vastuuta ryhmässä - suomalaista musiikkia sisältäen kansanmusiikkia, musiikillisia teoksia ja uudempaa musiikkia (lauluja ja soittimia) - opettaa oppilasta tuntemaan ja arvostamaan suomalaista henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä sekä näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria - opettaa ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä - tutustutaan toisiin kulttuureihin - pohjoismaista musiikkia - eurooppalaista musiikkia - eurooppalaisen musiikin historiaa - muiden kulttuurien musiikkia (integroituna esim. maantietoon)

6 Musiikki 83 Aihekokonaisuus Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Pyritään kehittämään - ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja painottaen osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää - musiikin tekemistä yhteisöllisesti sekä musiikin vastaanottamista kuuntelijana tai yleisönä - itsensä ilmaisemista monipuolisesti ja vastuullisesti - suhtautumista kriittisesti median välittämiin sisältöihin - tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi - auttaa oppilasta kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä opettaa toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti - opettaa oppilasta toimimaan kekseliäästi ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia - kehittää oppilaan välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa oppilaalle niiden vastuullista käyttöä - musiikin kuuntelemista ja musisointia monipuolisesti yksin, yhdessä toisten kanssa - tarkastellaan musiikkia erilaisen ilmaisun välineenä - tarkastellaan omaa ja toisten musiikillista tekemistä sekä tuotoksia, musiikin kriteerien mukaan - erilaisten esitysten ja musiikkia vaativien tilaisuuksien sekä juhlien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus - laulujen sanojen sisällöt ja teemat - laulujen sanojen sisällöt ja teemat - soittimiin ja äänentoistolaitteisiin tutustuminen - tietotekniikan käytön musiikillisiin mahdollisuuksiin tutustuminen

7 84 Kuvataide 7.16 Kuvataide P eruskoulun kuvataidekasvatuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä ja antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa; taidetta, mediaa ja ympäristöä. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Kuvataiteen opetus perustuu taiteelliselle ajattelulle. Taiteeseen tutustumisen kautta tulee tajuttavaksi sen historiaan ja kulttuuriin sidottu luonne. Oppilas oppii ymmärtämään visuaalisen viestinnän mahdollisuudet toimia inhimillisen ymmärryksen laajentajana ja osana humanistisen arvomaailman perustaa. Opetus perustuu lapsen aktiivisuudesta ja omista voimavaroista lähtevään uteliaaseen ja ennakkoluulottomaan luovaan toimintaan, joka tapahtuu iloisessa, suvaitsevassa, mielikuvia, kuvamuistia ja kuvallista ajattelua tukevassa esteettisessä ympäristössä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. Vuosiluokat 1 4 Luokat 1 4 Oppilas oppii - kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua - kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta - tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä - tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä - arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta - tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään - käyttämään kuvallisen viestinnän välineitä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja

8 Kuvataide 85 Luokat 1 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Piirustus ja grafiikka Elävän viivan harjoittelu - piirtimet: vahaliidut, puuvärit, lyijykynä, punaliitu, valkoliitu, tietokone Painomenetelmät - sabloonapainanta: perusmuodot, nauha- ja reunaornamentit, luonnonmuodot Tietokonegrafiikan alkeet Tekninen piirustus - viivaimen käyttö Maalaus ja kollaasit Väriopin alkeet - kylmät ja lämpimät värit, värien sekoittaminen ja valööri Monipuolinen siveltimen käyttö - laveeraus, vahavärin ja vesivärin yhdistäminen Paperin käsittely - leikkaaminen Muovailu ja rakentelu Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Taidekuvan käyttö väriopin yhteydessä - värin elämyspohjainen vaikutus kuvassa - taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista - tutustuminen suomalaiskansalliseen taiteilijaan Rakentelun alkeet - ongelmanratkaisutehtävät Taidenäyttelyvierailut ja omien näyttelyiden rakentaminen Tutustuminen kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Lähiympäristön luonto, rakennukset ja ympäristön muutosten tunnistaminen Tutustuminen rakennettuun ympäristöön Tutustuminen kolmiulotteisiin esineisiin sekä esineen suunnittelu ja mahdollisesti valmistaminen Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Kuvakerronnan perusteita Kuvan ja tekstin välinen yhteys - mainoskuvat, valokuvat - joukkotiedotuskasvatus - kriittinen kuvallinen tarkastelu Muovailun alkeet - muovailuvaha tai askartelumassa - savi: yhdestä palasta muotoaminen peukaloimalla ja poistamalla Kuvasommittelun perusteita - viiva, väri, muoto ja liike Kuvien tarkastelu ja arvioiminen sekä kuvista keskustelu kuvataiteen käsittein

9 86 Kuvataide Luokat 3 4 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Piirustus ja grafiikka Havaintopohjainen piirtäminen Valon ja varjon tutkiminen, valööri eri piirtimin - hiili, tussi, grafiittikynä, huopakynä ja sivellin Painomenetelmät - eristyspainanta, paperi-kohopainanta ja monotypia (toistot, rytmi, keskusja peiliornamentit) Tekninen piirustus - ruutusuurennos Maalaus ja kollaasit Erilaiset maalaustekniikat vesivärein: - kuiva kuivalle, kuiva kostealle, kostea kuivalle, kostea kostealle Kuvakentän koon ja muodon vaihtelu - maisemakuva - pelkistäminen Kollaasit - erilaiset liimaukset ja erilaisten paperilaatujen yhdistämiset (esim. uusiopaperin teko) Värioppi - spektrit, väriympyrä, sävy-valööri, värin murtaminen, värin taittaminen - välineistö: vesivärit, peitevärit, valmisväriseokset ja liidut Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Tutustuminen erityisesti maisemamaalauksiin ja vastaavan taiteilijan elämänkertaan Taidekuvien tarkastelu erityisesti pelkistämisen ja kuvakentän rakenteen suhteen Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaide Oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Kipsinauhan käytön alkeet Folion pakottaminen Origamitehtävät Materiaalien rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelu Rakentelu - pienoismallit - pahviliitännät Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista Kuvien erittely muodon, sisällön ja koon suhteen - kuvakoot, kuvakulmat ja rajaus Tutustuminen kuvien käyttötapoihin (merkitys) Visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen Kuvakerronnan perusteet - tarinasta kuvaksi, kuvan ja tekstin yhdistäminen Muovailu ja rakentelu Muototajun kehittäminen - esteettisyys tarkoituksenmukaisuus Savesta helpot liitännät - makkaratekniikka - levytekniikka Kuvasommittelun perusteita Kuvitus, sarjakuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva - liikkeen syntyminen - zoetrooppi: kuva liikkeeseen - fotogrammi - tasapaino, jännite, rytmi, viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika Tilatajun kehittäminen

10 Kuvataide 87 Työtavat Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Luokat 3 4 Erilaisia työtapoja voidaan käyttää kuvataiteen kaikilla osa-alueilla esimerkiksi seuraavasti - itsenäinen työskentely - työskentely pareittain - yksittäistyöskentely ryhmissä - yhteistyöskentely - tietokoneavusteinen työskentely Oppilas - osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi - osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia - osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna - osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista - osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan - osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä - tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua - osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä - osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa - osaa tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa - tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä - osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan - osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja - osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä - osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luokat 5 6 Oppilas oppii - tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan - tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemisessa mediassa - nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - ymmärtämään, että taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä on erilaisia näkemyksiä, sekä keskustelemaan omista ja muiden töistä kuvataiteen käsittein - tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta

11 88 Kuvataide Luokat 5 6 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Piirustus ja grafiikka Havaintopohjaisen piirtämisen tarkentaminen Grafiikka - linopainanta, seripainanta ja syväpainomenetelmä (selluloidiasetaatti) Eri menetelmin tuotetun painojäljen tunnistaminen Maalaus Maalaustekniikkojen varmistaminen edelleen Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Taidekuvan tarkastelu kulttuurihistorian ilmentäjänä - taidehistorian ja kulttuurihistorian eri suuntaukset (historia, kulttuurikasvatus) Ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja ja internetin kulttuuripalveluiden hyödyntämistä Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus - ihmisen jälki maisemassa - rakennusperinne ja nykyrakentaminen Tilan havainnointia, suunnittelua ja mahdollisesti rakentamista Suomalaisen arkkitehtuurin ja/tai muotoilun edustaja Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Valokuva, elokuva, tv, video ja digitaalinen kuva - camera obscura - valokuvan kehittäminen - valokuvaus ja kuvien valmistaminen - digitaalikameran käyttö (kuvakerronta) - videokameran käyttö - otokset ja kuvaliittymät Väriopissa edelleen väriympyrä ja vastavärit Keramiikka ja kuvanveisto Saven ja kipsin yhteiskäyttö - kipsimuotit - reliefit - kipsin veistäminen - materiaalin käytön hallinta - monipuolinen tekniikoiden yhdistely Tilataide ja taide ympäristössä Kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa - tutustuminen esim. naivismiin, impressionismiin, kubismiin ja surrealismiin - tutustuminen merkkikieleen Kuvien analysointia - taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä - videofilmin suunnittelu ja toteutus - elokuvan rakenteeseen tutustuminen - liikkuvan kuvan erityispiirteet - television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen Kuvasommittelun perusteita - tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva

12 Kuvataide 89 Työtavat Luokat 5 6 Erilaisia työtapoja voidaan käyttää kuvataiteen kaikilla osa-alueilla esimerkiksi seuraavasti: - itsenäinen työskentely - työskentely pareittain - yksittäistyöskentely ryhmissä - yhteistyöskentely - tietokoneavusteinen työskentely Aihekokonaisuudet kuvataiteessa Aihe- kokonaisuus Ihmisenä kasvaminen - tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuuden kehittymistä, terveen itsetunnon vahvistumista - esteettiset kokemukset kasvattavat ymmärrystä elämänlaadun tärkeydestä - opastaa toimimaan ryhmän ja yhteisön Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne vastuullisena jäsenenä - opettaa ja auttaa oppilasta tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuurihistoriaansa sekä näkemään jatkuvuuden merkityksen oman toimintansa kautta - auttaa ymmärtämään vieraita kulttuureita - opettaa kriittiseen kuvanlukemiseen ja antaa keinot vastuulliseen toimintaan nykyviestimien käytössä - ohjata oppilasta ongelmanratkaisutehtävien ratkomisessa, auttaa käsittelemään muutosta ja kohtaamaan epävarmuutta, kuitenkin toimimaan pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti - opettaa oppilasta arvostamaan esteettisyyttä ja toimimaan eettisesti oikein ympäristöään kohtaan - esim. Kalevala- ja kansantaru -teemat - esim. mainoskuvien lukeminen ja merkityksen ymmärtäminen - esim. osallistuminen erilaisiin kuvataidekilpailuihin - esim. tutustuminen kotikaupungin asemakaavaan ja sen kehittämiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat paikat - värioppi, varoittavat värit, opastavat värit, liikennemerkit - muoto-oppi, muodon merkitys liikennemerkeissä Ihminen ja teknologia - kehittää oppilasta ymmärtämään välineiden toimintaperiaatteita ja neuvoa oppilaille niiden vastuullista käyttöä

13 Käsityö Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon sekä kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja ja ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilas oppii käsityön perustekniikoita, tutustuu erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja koneisiin. Taitoja harjaannutetaan ja syvennetään vuosittain laajenevilla oppisisällöillä. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein. Tavoitteena on tutkien, kokeillen ja keksien edetä kohti kokonaisen käsityöprosessin hallintaa ja siirtää taidot arkielämään. Käsityön opiskeluun luodaan puitteet, jossa oppilas kokee työn tekemisen innostavaksi ja mielekkääksi. Oppilas työskentelee sekä yksin että erilaisissa ryhmissä, joissa hän oppii arvostamaan omaa ja toisen työtä sekä vastuunottamista ja työn loppuun saattamisesta. Oppilasta ohjataan huolehtimaan työvälineistä ja - ympäristöstä sekä työturvallisuudesta. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen. Opetuksen järjestäminen Luokilla 1 2 käsityö on kaikille yhteinen oppiaine. Luokilla 3 4 oppilaat jaetaan kahteen sekaryhmään, jotka opiskelevat vuorotellen tekstiilityötä ja teknistä työtä lukukauden mittaisissa jaksoissa. Neljännen luokan keväällä oppilas valitsee käsityön painoalueekseen joko teknisen työn tai tekstiilityön luokille 5 6. Valinta jatkuu vuosiluokalle 8 asti. Viidennellä ja kuudennella luokalla opetukseen sisällytetään joko vaihto-opetus- tai projektijakso, jolloin kaikki oppilaat opiskelevat sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä. Vuosiluokat 1 4 Vuosiluokkien 1 4 käsityö perehdyttää oppilaan arkielämässä tarvittaviin perustietoihin ja -taitoihin. Oppilasta ohjataan suunnittelemaan käytännöllisiä ja esteettisiä käsityötuotteita, joita valmistaessaan hän oppii käyttämään perustyövälineitä sekä koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Onnistunut käsityöprosessi tuo mukanaan taidon kehittymistä, työn iloa, myönteisen asenteen työn tekemiseen sekä oman ja toisten työn arvostamisen. Tekninen työ 1. luokka 2. luokka Oppilas - perehtyy erilaisiin käsityön peruskäsitteisiin, materiaaleihin, työvälineisiin ja tekniikoihin - omaksuu suunnittelutaitoja - oppii tuotteiden valmistamista ja korjaamista - harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä - oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä ja toimintaa - kokeilee, saa uusia elämyksiä, ratkaisee ongelmia ja kehittää luovuuttaan - oppii sosiaalisuutta, pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa ja omien tunteittensa hallintaa - oppii huolehtimaan työympäristöstään ja välineistään sekä huomioimaan oman ja toisen työturvallisuuden

14 Käsityö 91 Työtavat 1. luokka 2.luokka Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - arkipäivän elämän keskeiset materiaalit - luonnon- sekä synteettiset materiaalit - jäännös- ja kierrätysmateriaalit Materiaaleina käytetään esim. puuta, metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia tai muovia. Eri materiaalien ominaisuuksia tutkitaan käsin tunnustelemalla ja paljain silmin. Suunnittelu - omien töiden etukäteissuunnittelu yksinkertaisten työpiirrosten avulla - teknisesti tarkoituksenmukaisen esineen suunnitteluun johdattaminen - esteettisesti kauniin esineen suunnitteluun johdattaminen - yhteissuunnitteluun totuttautuminen Työskentely eri materiaalien parissa Puu - mittaaminen ja merkitseminen mallineen ja mittapalan avulla - kappaleen kiinnittäminen höyläpenkkiin ja kulmasahauslaitteeseen - sahaaminen kulmasahauslaitteella - vuoleminen - liimaaminen - hiominen - pintakäsittely esim. vesiohenteisilla maaleilla, petsaamalla, luonnonvahalla tai ruokaöljyllä Materiaaleina käytetään esim. puuta, metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia, muovia, lasia tai betonia. Eri materiaalien ominaisuuksia tutkitaan käsin tunnustelemalla, paljain silmin ja stereomikroskoopin avulla. Suunnittelu - omien töiden etukäteissuunnittelu yksinkertaisten työpiirrosten avulla - teknisesti tarkoituksenmukaisen esineen suunnittelun vahvistaminen - esteettisesti kauniin esineen suunnitteluun syventäminen - yhteissuunnittelun vahvistaminen Työskentely eri materiaalien parissa Puu - mittaaminen ja merkitseminen viivaimen avulla - kappaleen kiinnittäminen höyläpenkkiin ja kulmasahauslaitteeseen - sahaaminen kulmasahauslaitteella ja askartelusahalla - vuoleminen - liimaaminen - hiominen - viilaaminen - pintakäsittely esim. vesiohenteisilla maaleilla, petsaamalla, luonnonvahalla sekä ruoka- tai parafiiniöljyllä Metalli - ohkolevyn työstäminen leikkaamalla ja muotoja painamalla - metallilangan katkaisu ja muotoilu taivuttamalla Luonnonmateriaalit (tuohi, kaarna) - yksinkertaisten perinne-esineiden valmistaminen Pahvi ja muovi - työstökokeiluja eri tekniikoita kokeillen Fysikaalisiin ilmiöihin perehtyminen - materiaalien rakenteeseen tutustuminen ja sen tutkiminen (esim. paino, kovuus, joustavuus, pintarakenne, leikkauspinta) - yksinkertaiseen virtapiiriin tutustuminen ja sellaisen rakentaminen - kuminauhalla tai jousella toimivan laitteen valmistaminen Työturvallisuuden ja ympäristön huomiointi - tarkoituksenmukaisten suojavaatteiden ja -varusteiden käyttäminen - rauhallinen työskentely - turvalliset työotteet, -asennot ja -tavat - ohjeiden tarkka noudattaminen - yhteistyötaitojen kehittäminen esim. - perustaitojen oppimista painottavaa työskentelyä - luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä työtapoja

15 92 Käsityö 3. luokka 4. luokka Oppilas - harjoittelee kokonaisen käsityöprosessin hallintaa, johon kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistaminen ja arviointi - ottaa vastuuta omasta esineympäristöstään - ottaa vastuuta oman oppimisympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä huolehtii yhteisestä esine- ja materiaaliympäristöstä - oppii teknisen työn peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä työskentelynsä aikana Oppilasta ohjataan - ratkaisemaan ongelmia sekä yksilönä että ryhmässä - ymmärtämään työsuojelun tärkeys - turvalliseen työvälineiden ja työmenetelmien käyttöön Puun työstäminen Puun työstäminen -mittaaminen ja merkitseminen: viivain, - mittaaminen ja merkitseminen: mittaviivain, malline, mittapala ja suorakulma suorakulma, harppi - sahaus: askartelusaha, selkäsaha, kulmasahauslaite - sahaus: kaarisaha - poraus: penkki- ja pylväsporakone - poraus: pienten reikien kairaus, - naulaus: naula-liimaliitos, tarkkuutta vaativa akkuporakone naulaus - höyläys: kapean pinnan höyläys - höyläys: kapean pinnan höyläys, - talttaus: talttaamisen harjoittelua kavahöyläys - vuolu: työntöote - talttaus: uran ja kuperan pinnan talttaus - viimeistely: viila, hiomapaperi - vuolu: vuolutuki - pintakäsittely: petsiin kastamalla, - liimaus: liima-naulaliitos öljyämällä, vahaus - viimeistely: tasohiomakone - pintakäsittely: maalaus(lateksi), lakkaus, polttokoristelu Metallityö Metallityö - mittaaminen ja merkitseminen: viivain, - mittaaminen ja merkitseminen: piirtopuikko lyijykynä - poraus: penkki- tai pylväsporakone - sahaus: askartelusaha - sahaus: metallisaha - leikkaus: sakset, sivuleikkurit - leikkaus: kuvioleikkuri (kapa) - viilaus: teräsvilla - viilaus: viimeistely viilalla, hiomapaperi - liittäminen: lankaliitokset - liittäminen: koneruuviliitos, pop-niittaus - muotoaminen ja kuumakäsittely: langan - muotoaminen ja kuumakäsittely: taivuttaminen kylmätaonta - pintakäsittely - pintakäsittely: maalaus Teknologia, kone- ja sähköoppi Teknologia, kone- ja sähköoppi - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän puhdistus, voitelu, rengaspaineet - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: paperiliidokki, kumikäyttöiset laitteet (esim. mönkijä) - sähkö- ja elektroniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: avoin ja suljettu virtapiiri, paristokäyttöiset valaisimet, työturvallisuus sähkölaitteiden käsittelyssä Muovi ja askartelu säätäminen ja tekniikkaan perehtyminen - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: purjekäyttöiset vesi- ja maakulkuneuvot, vesimyllyt - sähkö- ja elektroniikkatekniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: vastus virtapiirin osana, sähkölämmitin ja silitysrauta, erilaiset pistorasiat, sulakkeen toiminta, työturvallisuus Muovi ja askartelu - luonnonmateriaalit, paperi - akryylin sahaaminen, poraaminen, hiominen, pahviaskartelua Visuaalinen suunnittelu ja tekninen Visuaalinen suunnittelu ja tekninen piirustus piirustus - muokkaamalla materiaalia tai piirtämällä -toimintaidean hahmottelua ja luonnostelua suoraan aihioon paperille sekä esineen muodon ja koristelun - luonnos suunnistelua (teknisen piirustuksen alkeet)

16 Käsityö 93 Työtavat Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 3. luokka 4. luokka esim. - taidon oppimista painottava työskentely - oppilas harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä sekä itsenäisesti että ryhmässä - oppilas harjoittelee vähitellen työskentelyä yksinkertaisen kirjallisen ja kuvallisen ohjeen avulla - suunnittelutaitojen ohjaamisessa mukana sadut, kokemukset, elämykset Oppilas - osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen - työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen - hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja - työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä - ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita - arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia - suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. Tekstiilityö 1. luokka 2. luokka Oppilas - perehtyy erilaisiin käsityön peruskäsitteisiin, materiaaleihin, työvälineisiin ja menetelmiin - omaksuu suunnittelutaitoja - oppii tuotteiden valmistamista ja korjaamista - harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä - oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä ja toimintaa - kokeilee, saa uusia elämyksiä, ratkaisee ongelmia ja kehittää luovuuttaan - oppii sosiaalisuutta, pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa ja omien tunteittensa hallintaa - oppii huolehtimaan oppimisympäristöstään ja välineistään sekä huomioimaan oman ja toisen työturvallisuuden sekä viihtyisyyden

17 94 Käsityö Työtavat 1. luokka 2. luokka Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - arkielämän keskeiset, hyödylliset materiaalit, luonnonmateriaalit, jäännös- ja kierrätysmateriaalit Suunnittelu - omien töiden kuvallinen ilmaisu - visuaalisen ja teknisen suunnittelun alkeita - avaruudellinen hahmottaminen - yhteissuunnittelu Ompeluun johdattava oppiaines - leikkaaminen - kaavan käyttäminen - nuppineulojen käyttäminen - langan pujottaminen neulan silmään - solmun tekeminen langan päähän - aloittaminen ja lopettaminen - etupisto - täyttäminen - napin tai helmen ompelu Kankaan kuviointiin johdattava oppiaines - pistokirjontaa, esim. vohvelipujotus, virvittäin ompelu - yksinkertaiset kankaanpainanta- ja värjäystekniikat Lankatöihin johdattava oppiaines - punonta, solmeilu, nyörit, tupsut - aloitussilmukka, ketjusilmukka, virkkuukoukku Kudontaan johdattava oppiaines - kudontakehykset - loimi ja kude - pujottelu Erikoistekniikat - huovutusta Askartelu - leikkaaminen - taittelu - rakentelu Ompeluun johdattava oppiaines Tietojen ja taitojen syventäminen - leikkaamisessa - kaavan käyttämisessä - nuppineulojen käyttämisessä - langan pujottamisessa neulan silmään ja - solmun tekemisessä langan päähän - pistovalikoiman laajentaminen - yksinkertainen sauma Kankaan kuviointiin johdattava oppiaines Tietojen ja taitojen syventäminen - pistokirjonnassa - yksinkertainen päällikeompelu käsin - kankaanpainannassa Lankatöihin johdattava oppiaines Tietojen ja taitojen syventäminen - solmeilussa, punonnassa ja nyörien tekemisessä - kiinteä silmukka (esim. kankaan reunaan) - ryijynukan ompelu Kudontaan johdattava oppiaines - tietojen ja taitojen syventäminen Erikoistekniikat - nahkatöitä - helmitöitä Askartelu - tietojen ja taitojen syventäminen - repiminen - leikkaaminen - taittelu, origami - rakentelu Tekstiilitieto: - tietoa työvälineistä ja materiaaleista jokaiseen työhön ja tekniikkaan liittyen esim. - perustaitojen oppimista painottavaa työskentelyä - luovuutta ja ongelmaratkaisutaitoja kehittäviä työtapoja

18 Käsityö luokka 4. luokka Oppilas - harjoittelee kokonaisen käsityöprosessin hallintaa, johon kuuluu ideointi, tuotteen visuaalinen ja tekninen suunnittelu, valmistaminen ja arviointi - osaa perusasiat väreistä, muodoista ja sommittelusta - tunnistaa yleisimpiä käsityömateriaaleja - oppii tekstiilityön peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä työskentelynsä aikana - ottaa vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari - ottaa vastuuta oman oppimisympäristönsä viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä oppii huolehtimaan yhteisestä työympäristöstä - tutustuu omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön - tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä - oppii ymmärtämään työsuojelun tärkeyttä sekä turvallista työvälineiden ja koneiden käyttöä Ompelu Ompelu - ompelukone tutuksi (ompelukoneen osat, - koneompelutaitojen harjaantuminen langoitus, suoraommel, siksak, ompelun - päärme aloittaminen ja lopettaminen, peruutus, - pientyövälineet: kangasliitu, mittanauha käännös) - kaavan merkityksen ymmärtäminen - yhdyssauma, huolittelu - mittaaminen - käänne - käsitteet: langansuunta, hulpio - pientyövälineet ja niiden turvallinen käyttö: - yksinkertaisen kaavan piirtäminen (esim. nuppineulat, mitta-liisa, ratkoja, silitysrauta, käsityöpussi, tyynyliina) kangassakset - saumanvarat ja niiden piirtäminen kaavaan - kankaan leikkaaminen - kuvallisen ja sanallisen työohjeen käytön - käsin ommeltavista pistoista luotospisto ja harjoittelua aivipisto - kirjovaan ompelukoneeseen tutustuminen - yksinkertaisen valmiin kaavan käyttö - yksinkertaisen kuvallisen ja sanallisen työohjeen noudattaminen ohjatusti - kankaan oikean ja nurjan puolen tunnistaminen sekä niiden merkinnät työohjeessa Lankatyö - isketty nyöri tai punottu/solmeiltu nauha (esim. ystävännauha) Lankatyö - virkkauksen perussilmukoiden (kjs, ks) kertaaminen - virkkaustyön suunnittelu ja valmistus (esim. pehmolelu virkatuista osista) Kankaan kuviointi Kankaan kuviointi - kirjontapistoja käsin - konekirjontaa alike- tai päällikeompeluna - kankaanpainantaa (esim. yksinkertaisen yhdistettynä ompelutyöhön leimasimen valmistaminen perunasta tai korkista ja kasvien käyttö leimasimena) Erikoistekniikat Erikoistekniikat - huovutus (esim. neulatyyny) - mahdollisuuksien mukaan erikoistekniikoihin tutustumista Tekstiilitieto Tekstiilitieto - tietoa työvälineistä ja materiaaleista - tietoa työvälineistä ja materiaaleista jokaiseen työhön ja menetelmään liittyen jokaiseen aihepiiriin liittyen - tekstiilimateriaali kuidusta langaksi ja - kierrätys kankaaksi - villa, lampaasta langaksi - puuvilla - valmistetun tuotteen hoito - valmistetun tuotteen hoito - luonnonkuitujen jako kasvi- ja eläinkuituihin Suunnittelu - visuaalisten suunnittelutaitojen ohjaamisessa mukana esimerkiksi sadut, kokemukset, elämykset ja perinne - perusasioita väreistä, muodoista ja sommittelusta - teknisen suunnittelun apuna oppimispelit ja ongelmanratkaisutehtävät (esim. opettajan sekaisin oleva ompelujärjestys 3. lk)

19 96 Käsityö Työtavat Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 3. luokka 4. luokka esim. - taidon oppimista painottavaa työskentelyä - oppilas harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä sekä itsenäisesti että ryhmässä - oppilas harjoittelee vähitellen työskentelyä yksinkertaisen kirjallisen ja kuvallisen ohjeen avulla - eri tekstiilityön menetelmiä voidaan yhdistää valmistettavissa töissä Oppilas - osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen - työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen - hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja - työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä - ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita - arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia - suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. Vuosiluokat 5 6 Käsityön opetus vuosiluokilla 5 6 tähtää oppilaan käsityötietojen ja -taitojen syventämiseen ja laajentamiseen niin, että hän kykenee entistä itsenäisempään kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Oppilasta rohkaistaan käyttämään käsityötaitojaan luovasti, arvostamaan persoonallisia ratkaisuja sekä työn ja materiaalin laatua. Oppilasta ohjataan kunnioittamaan ekologisia arvoja, oman kotiseudun omaleimaisuutta ja muiden kansojen käsityöperinnettä. Tekninen työ 5. luokka 6. luokka Oppilas - oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot - perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä - perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa - oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä - oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa - oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja

20 Käsityö 97 Työtavat 5. luokka 6. luokka Puun työstäminen Puun työstäminen - mittaaminen ja merkitseminen: suuntapiirrin - mittaaminen ja merkitseminen: - sahaus: jännesaha (kaareva muoto) kääntökulmain ja keskiökulmain - poraus: vino reikä, tappiliitokset - sahaus: lehti- ja kuviosaha - naulaus: ruuviliitos, nitoja - poraus: käsiporakone - höyläys: leveän pinnan höyläys - naulaus: saranointi - talttaus: läpitalttaus - höyläys: uran höyläys - vuolu: myötäote - talttaus: lieriösorvaus - liimaus: kontaktiliima, liimapyörötappiliitos - vuolu: vastaote - viimeistely: nauhahiomakone (pöytämalli), - liimaus: kaksikomponenttiliimat hiomalaikka (sorvissa) - tarkka viimeistely - pintakäsittely: maalauksen rajaaminen - pintakäsittely: spray-maalaus, verhoilun kokeilu Metallityö Metallityö - mittaaminen ja merkitseminen: teräsmitta ja - mittaaminen ja merkitseminen: malline, suuntapiirrin työntömitta - sahaus: metallisaha - sahaus: metallisahan monipuolinen käyttö - poraus: penkki- ja pylväsporakone - poraus: käsiporakone - leikkaus: peltisakset (suora) - leikkaus: levysakset (kaareva), vipuleikkuri - viilaus: muodon viilaus - viilaus: pyöreän pinnan viilaus - liittäminen: niittaus, pehmytjuotoksen kokeilu - muotoaminen ja kuumakäsittely: nestekaasuvälineet, tinan valaminen, pakottaminen - pintakäsittely: muovitus, lämpövärjäys Teknologia, kone- ja sähköoppi - harrastusvälineiden huolto: jarrujen ja ketjun säätö, turvalaitteiden tarkistus - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: leijat, tuulimyllyt, hydrokopteri - sähkö- ja elektroniikkatekniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: sähkömagneetin sovelluksia, kodin sähköverkon rakenne ja sähkölaitteiden suojaustavat, sähkötapaturmien ehkäisy Muovi ja askartelu - akryylin taivutus ja kiillotus, liimaus, lasit ja peilit, vuolukivi Visuaalinen suunnittelu ja tekninen piirustus - työpiirustusten tulkintaa ja työsuunnitelman laatimista, mitoitus - piirrosohjelman käyttö puhtaaksi piirtämisessä, värityssuunnitelma - liittäminen: pehmytjuotos - muotoaminen ja kuumakäsittely: kuumataonnan kokeilu - pintakäsittely: öljypoltto, metallin lakkaus, emalointi Teknologia, kone- ja sähköoppi - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän ylläpitohuolto, sisärenkaan paikkaus - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: liidokit, kuumailmapallot - sähkö- ja elektroniikkatekniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: elektroniikan rakentelua, sähkömoottorin sovelluksia Muovi ja askartelu - akryylin kuumamuotoilu ja liitostavat, perinnetyöt, luonnonmateriaalit Visuaalinen suunnittelu ja tekninen piirustus - esineiden ja laitteiden suunnittelua toimintaongelmien pohjalta sekä mitoitettujen, siistien luonnosten laatimista esim. - tuotesuunnittelua painottava työskentely - oppilasta ohjataan aiempaa enemmän itsenäiseen työskentelyyn valmiita ohjeita apuna käyttäen - visuaalisen suunnittelun rinnalle teknisen suunnittelun alkeita - oppilasta ohjataan itsenäiseen tiedonhankintaan

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9 Käsityö Koulumme käsityön opetuksen lähtökohtana on kokonaisen käsityöprosessin läpivieminen. saattaa loppuun työn, jonka suunnitteluun hän on itse osallistunut. Prosessin aikana oppilaan käsityötaidot

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Käsityö. Opetuksen järjestäminen: Luokat 1-2: Kaikki oppilaat opiskelevat käsityötä alla olevien sisältöjen mukaan koko lukuvuoden.

Käsityö. Opetuksen järjestäminen: Luokat 1-2: Kaikki oppilaat opiskelevat käsityötä alla olevien sisältöjen mukaan koko lukuvuoden. Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työn tekoon. Sen tehtävänä on kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.6 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisuvälineitä

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE

7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE 7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE 307 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön tekniikoita

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Oppilas tutustuu osin Suomen ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuureihin.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Oppilas tutustuu osin Suomen ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuureihin. 7.17 Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2 7.2.10. MUSIIKKI 205 LUOKAT 1-2 Luokilla 1-2 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT 7.17 Käsityö VUOSILUOKAT 5 9 Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5 9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Yhteiset käytänteet Yhteiset työtilat Työturvallisuus, laitteet Oppilaan omat tavoitteet, kurssin tavoitteet Työvälineet Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

7.2.12. KÄSITYÖ LUOKAT 1-2. Eri materiaalit ja työvälineet

7.2.12. KÄSITYÖ LUOKAT 1-2. Eri materiaalit ja työvälineet 7.2.12. KÄSITYÖ 227 Käsityön opetuksen ydintehtävä on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa.

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa.

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa. 7.15 Musiikki Musiikin vaikutus ihmiseen on hyvin kokonaisvaltaista. Musiikin perusopetuksen tavoitteena on, että musiikki oppiaineena edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvistaa oppilaan

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA WinNovan Tikapuu-projekti toimii Porin Länsipuistossa ajalla 1.11.2009-30.6.2012 ja sen rahoitus tulee ESR-ohjelmasta ja Porin kaupungilta. Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen Luokat 1 2 Alkuopetuksessa käsityön oppiaines liitetään kiinteästi muuhun opetukseen ja aihepiirit muodostetaan oppilaita kiinnostavilta alueilta. Työskentelyssä korostuu leikinomaisuus ja tekemisen ilo.

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA MUSIIKKI Musiikin opetuksessa lähtökohtana on AINA soittaminen, laulaminen ja kuunteleminen. Oppilas oppii tekemällä ja kokemalla. Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilasta ilmaisemaan

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49 1 7.15 MUSIIKKI opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet:

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet: 1 Minecraft -iltapäiväkerho Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat joko tekstiilityön tai teknisen työn.

Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat joko tekstiilityön tai teknisen työn. Käsityö Yleinen osio Käsityöhön tutustutaan elämyksellisesti ja oppilasta kannustetaan toteuttamaan luontaista uteliaisuuttaan ja kekseliäisyyttään. Käsityön opetus ohjaa oppilasta suunnitelmalliseen,

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet 7.2.11. KUVATAIDE 215 LUOKAT 1-2 Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Opetus on teemallista. Kuvataiteen opetuksessa

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä 1 KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

TAVOITTEET 7.17 KÄSITYÖ

TAVOITTEET 7.17 KÄSITYÖ 7.17 KÄSITYÖ Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU L1 OPPIMAAN OPPIMINEN - Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa oppijana ja omaksuu hänelle sopivat opiskelutekniikat. - Korostetaan pitkäjänteisen työskentelyn ja harjoittelun merkitystä.

Lisätiedot