Junioritoiminnan linja. Markku Ranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Junioritoiminnan linja. Markku Ranta"

Transkriptio

1 Juniritiminnan linja Markku Ranta

2 Yleistä Juniritiminnan linjalla tarkituksena n myös malta saltaan kehittää ja luda seuratiminnan suunnitelmallisuutta ja tavitteellisuutta, jka kehittää seuran timintaa sekä seurassa timivia henkilöitä. Linja antaa hjeita kunkin ikälukan timinnan järjestämiseen ja määrittelee perustasn, jka kussakin ikävaiheessa tulisi saavuttaa. Pyrkimyksenä n parantaa yksilökhtaisten taitjen seurantaa systemaattisella tietjen arkistinnilla, jllin kehittymisen seuranta n helpmpaa. Tämän pas n Malmin Super-Kris ry valmennuspäällikön tekemä ja valmennusjaksen hyväksymä valmentajan pas kaikille MaSun ikäkausijukkueiden valmentajille. Oppaassa n linjattu valmennuksen painpiste-alueet ikälukittain eli mitä missäkin vaiheessa petetaan (kerrataan) ja n sattava. Opittuja taitja arviidaan yhdessä valmentajan ja valmennuspäällikön kanssa kauden aikana ja valmennuspäällikkö pastaa valmentajaa tarvittaessa. Kauden alussa ikäkausijukkueen päävalmentaja ja valmennuspäällikkö käy läpi jukkueen vusisuunnitelman, jssa myös lajitaitjen sisältö n humiitu. Oppaan tavitteena n rakentaa Masun-valmennukseen pitkäjänteinen ja jhdnmukainen kehityshjelma, jssa pelaajat vat valmiita (tiet) ja saavat (tait) viimeistään A-junirikälukassa pelata npeaa, liikkuvaa, aggressiivista ja mielikuvituksellista nykyaikaista tempkripalla (kunt) ja vat saaneet hyvän valmiuden siirtyä pelaamaan aikuisten eri sarjihin. Oppaassa lajivalmennus jaetaan kahteen saan: Henkilökhtaisiin pelitaitihin (taidnprtaat) Jukkuepelitaitihin Hyökkäys Pulustus Hyökkäys Pulustus Oppaassa annetaan malleja esim. 5-5 pelaamisesta ja miten eri harjitteilla rakennetaan hyökkäys-, pulustus- ja transiti-peliä ja niihin liittyviä elementtejä, näistä vi hakea mallia maan valmennusfilsfiaan. Oppaassa esitetyt lajisisällöt ikälukittain ja peliin liittyvät elementit tulee ttaa humin kunkin ikälukan harjitussuunnitelmaa tehtäessä. Js ma ajatus man ikälukkansa valmennussisällöistä pikkeaa merkittävästi tämän ppaan sisällöistä, tulee siitä keskustella valmennuspäällikön kanssa. Tavite n pettaa MaSun-junirit pelaamaan kripalla eikä hakemaa tietyillä jukkuetaktiikilla (esim. paikkapulustukset) iktietä menestykseen perusasiiden & pelikäsityksen pettamisen kustannuksella. Kripall n yksilölaji, niin kauan kuin pelaajat eivät hallitse pelin alkeita ja peruselementtejä. Kun perusvalmiudet alkavat autmatisitua ja pelaajat ppivat krdinimaan man timintansa kassapelaajien kanssa, kripallsta syntyy jukkuepeli!

3 Henkilökhtaisen pelikäsitykset kehittäminen Oiktietä ei le, jukkueen kyky pelata jukkuepeliä rakentuu jukkueen yksilöiden pelikäsityksen kautta ja ylettyy juuri sille taslle, jlle henkilökhtainen pelikäsitys n rakennettu. Pelikäsityksen rakentaminen pitää alittaa j mini-ikälukassa ja kehittää samanaikaisesti lajin teknisten & fyysisten taitjen kanssa. Pelikäsitys rakentuu pelin lukemiseen ja reagintiin. Js pelaajalle n useita vaihtehtja ratkaista pelissä esiin tulevia tilanteita, pelaajan pelin lukemisen tait ja mielikuvitus kehittyy. Seuraavat perusajatukset pitää valmentajan itse ymmärtää ja pettaa pelaajille. 1. Kenttäjärjestys ja kenttätasapain 2. Etäisyydet pelaajien välillä, spacing 3. Kentän tasapainttaminen, rtaati 4. Tilan tekeminen ja käyttäminen 5. Jatkuva liike (pelaajien liike & palln liike = pelin liike) Pelaaja, jlla n hyvä pelikäsitys, pystyy lukemaan kenttää ja malla liikkumisella varmistamaan, että kenttä n tasapainssa ja kaikilla n tilaa pelata. Kun pelaaja ymmärtää ajan/tilan merkityksen, pystyy hän krdinimaan man pelaamisensa muiden pelaajien kanssa ja yhdessä eri pelin elementtien (kahden ja klmen miehen pelit) kautta autmaattisesti kehittämään jukkueelle parhaan mahdllisen krintektilanteen. Kripall n kk kentän peli, jka pitää humiida pelikäsitystä rakennettaessa. Tavitteena n jatkuva liikkeen peli transitin game, jka perustuu kaikkien viiden pelaajan kntrllituun liikkumiseen pulustuksesta hyökkäykseen ja hyökkäyksestä pulustukseen. Tempkripall MaSu:ssa pyritään pettamaan/pelaamaan kvatempista ja mielikuvituksellista nykyaikaista kripalla. Se miten npeasti edetään malta pulustusalueelta hyökkäysalueelle määrittele pelin vauhdin (tempn). Oikea temp n saavutettu, kun vastustajat jutuvat reagimaan jatkuvaan aggressiiviseen timintaan ja samalla ludaan hyviä ratkaisuvaihtehtja malle jukkueelle. Oleellinen sa temppeliä (kats kuvaa) n pulustuspeli, jka alkaa heti kun menetetään palln hallinta. Aggressiivisen pulustuksen kautta pyritään pakttamaan vastustaja hunihin ratkaisuihin/valintihin ja pyrkimään heti npeaan hyökkäykseen. Npean hyökkäyksen tai sen jatkn (ns. tisen aalln peli, secndary break), jllin pulustus ei le vielä ehtinyt järjestäytyä, kautta pyritään tekemään helpp kri. Js tässä ei nnistuta, niin järjestäydytään pulen kentän peliin. Temppelin hyöty saavutetaan vain js temppeliä ylläpidetään kk pelin ajan. Tämä vaatii hyvää fyysistä ja henkistä kunta, jnka saavuttaminen pitää humiida valmennuksen suunnittelussa.

4 Harjittelusta Harjittelua suunniteltaessa pitää humiida jhdnmukaisuus ja prgressiivisuus, ts.harjitusmäärät tulisi kasvaa pelaajien vanhetessa. Ei le tarkituksen mukaista että j nuremmissa ikälukissa harjitellaan kuin aikuiset, jssa vaarana n pelaajan lppuun palaminen ja kripalln harrastuksen lpettaminen. Lihashult ja ravint kuuluvat sana nuren pelaajan harjitteluun. Sumalainen perusravint ja makeisten & limnaatien välttäminen n susiteltavaa. Jkaisen valmentajan tulisi sata perus lihashultn ja liikkuvuuteen liittyviä harjitteita. Seura susittelee, että siirryttäessä C-junireihin, jkaiselle pelaajalle tulisi tehdä ns. lihaskartitus ja liikkuvuustestit (lisätieta seuran valmennuspäälliköltä). Ohessa seuran susitus harjittelumääristä ikälukittain: Mikrt: Talvella: Lajiharjitukset 1-2 krt viikk + pelit Kesällä: Mnipulisesti erilaista liikuntaa Minit: Talvella: Lajiharjitukset 2-3 krt viikk Kesällä: Mnipulisesti erilaista liikuntaa + matimista harjittelua C-junirit: Talvella: Lajiharjitukset 3-4 krt viikk + pelit Kesällä: Mnipulisesti erilaista liikuntaa + hjattua ja matimista harjittelua B- junirit: Talvella: Lajiharjitukset 4-5 krt viikk + pelit Kesällä: Laji- ja tukiharjittelu 2-4 krt viikk A- junirit: Talvella: Lajiharjitukset 5-7 krt viikk + pelit. (sis. myös aamuharjituksia esim. kulussa). Kesällä: Laji- ja tukiharjittelu 4-5 krt viikk

5 Valmentaminen Valmentaminen n asiiden myymistä, pettamista, tistamista ja ennen kaikkea pittujen asiiden vaatimista. Ikäkausijukkueen valmentaja tulisi: Luda harjituksiin psitiivinen ja jssain määrin kilpaileva ilmapiiri Vaatia tisten pelaajien ja valmentajan kunniittamista (esim. kun valmentaja puhuu, niin muu timinta lakkaa ja valmentajaa kuunnellaan) Vaatia pelaajilta itsehillintää. Itsehillinnän puuttuminen vi mudstua esteeksi huippupelaajaksi kehittymiselle Ohjata pelaaja harkitsemaan, ajattelemaan ja analysimaan maa ja jukkueen pelaamista Opettaa pelaaja suhtautumaan rakentavaan kritiikkiin myönteisesti. Valmentajan palaute tulee khdistua pelaajan suritukseen ja sen krjaamiseen Valmistautua aina hulellisesti harjituksiin, harjitussuunnitelma aina kirjallisena Tavitella erinmaisuutta valmennustyössään. Js valmentaja tyytyy keskinkertaisuuteen, niin se riittää tdennäköisesti myös palaajille Laatia jukkueelle pelisäännöt ja varmistaa, että sääntöjä nudatetaan niin kentällä kuin sen ulkpulellakin Muistuttaa, että pelaajan velvllisuus n ilmittaa valmentajalle js ei pääse harjituksiin tai tteluun. Varmistaa, että jkainen pelaaja mistaa palln, hyppynarun (js kuuluu jukkueen hjelmaan) ja jumapulln ja että ne vat aina harjituksissa mukana Lajiharjituksen runk Nin 1,5 tunnin lajiharjitukseen tulisi kuulua: 1. Lämmittely + venyttelysa, min. Tekniikkaharjitteita Syöttö- ja heittharjitteita kk kentällä Liikkuvuus- ja krdinaatiharjitteita 2. Opetussa, min. Opetetaan uusia asiita tai kerrataan j pittuja asiita 3. Kunt-sa, min. Tempharjitteet kk kentällä Pulustusharjitteet Tukiharjitteet Lppuverryttely, 5 10 min.

6 Pelaajien rlit Hyökkääjä: Pallllinen On pelin luja ja ratkaisija. Palln haltija n varmistettava, että ratkaisu minkä hän tekee parantaa krin tekemisen mahdllisuutta. Ratkaisijan rlissa krstuu suritusvarmuus ja hulellisuus Palltn Varmistaa, että itsellä ja kanssapelaajilla n riittävästi tilaa (spacing) säilyttämällä kenttätasapainn. Itsensä (IVP) ja muiden vapaaksi pelaaminen Krdinitava ma timintansa muiden pelaajien timintaan Pulustaja Pallllisen pulustaja Pallllisen jatkuva painstaminen Estä helpt sisään ajt Häiritse heitta Palltn Näe ma mies ja pall kk ajan (matala klmi) Auta pallllisen pulustajaa tilanteen mukaan Estä leikkaukset palla khti Levypallpeli n kaikkien vastuulla

7 Pelipaikat Takamiehet 1-2 (guard) - Pelintekijöitä - Hyviä palln käsittelijöitä - Hyvä ymmärrys pelistä Hyviä heittäjiä Kuva 2 Laiturit 3-4 (frward) - Hyviä leypallpelaajia - Urheilullisia Sisäpelaaja, sentteri (center) - Yleensä jukkueen pisin pelaaja - Pelaa lähellä kria -Hyvä levypallpelaaja Pelin rakentaminen (saaminen: liikkuminen avimella kentällä, 1vs0, 2vs1 ja 3vs2) Transiti peli ( Fast break secnd break) Transitin-pelissä aggressiivisuus n avaintekijä tilanteita lutaessa. Transitin-peli ei synny satunnaisista tilanteista vaan niitä pitää luda kntrllidusti (Fast break- rlit). Tilanteita ludaan ja kehitellään kkajan, ajatus le npea, mutta älä pidä kiirettä selittää pitkälle transitin-periaatteen. Elementit 1. Levypallpeli viiden pelaajan sallistuminen sulkeminen 2. Avaus syöttö 3. Kaistjen täyttäminen & järjestäytyminen & 5 pelaajan jukseminen (fast break) 4. Tisen aalln peli (secnd break) leikkaukset kria khti trailerit 5. Järjestäytyminen pulenkentän peliin Npeahyökkäys n lennainen sa temppeliä jten sitä pitää harjitella päivittäin riistista, heitn trjunnasta, levypallsta, vastustajan tekemän krin jälkeen tai vastustajan tehdyn tai epännistuneen vaparin jälkeen.

8 Npean hyökkäyksen säännöt 1. Pelaajat täytyy saada juksemaan pallttmana, vaikka heille ei syötettäisi. 2. Pelaajilla täytyy lla selvät rlit, jtta npean rganisiminen n npeaa. 3. Npeassa pelissä tulee AINA syöttää vapaalle pelaajalle, jka n palln yläpulella. Kun 5 avaa peliä, hänen pitää aina katsa mahdllisuutta pesäpallsyöttöön suraan juksijille 2 3:lle. Js 1 pelataan yli niin avaus tapahtuu 4 kautta 1:lle 4 n tässä niin santtu saftey pelaaja. 1 kats ylös ja syöttää 2 tai 3 js he vat vapaita. Fast break hyökkäys päättyy yleensä 1-0, 1-1, 2-1 tai 3-2 tilanteisiin jtka n hyvä hallita. Näissä tilanteissa hyökkääjän n ltava röyhkeä ja rhkea varsikin kun uusien sääntöjen törmäysalue n tettu käyttöön. Js Fast break ei avaa krintekmahdllisuutta, niin hyökkäys siirtyy tiseen vaiheeseen jta kutsutaan Secnd break:ski. Näin tapahtuu yleensä kun palla ei le saatu tarpeeksi npeasti etukentälle, js keskialue mennään yli syöttämällä, niin n hyvät mahdllisuudet Fast break:in. Mutta js palla judutaan kuljettamaan keskialueella, niin yleensä jäädään Secnd break vaiheeseen jka n Temppelin kannalta lennaisin elementti. Se kuinka npeasti pystymme saamaan kntrllidun hyökkäyksen kert hyvyydestämme ja tietysti se vaikeuttaa pulustuksen rganisintia meitä vastaan. Näiden seikkjen takia Fast break mahdllisuuden jälkeen n parastapa justa suraan klmipeliin ja lähteä pelaaman sitä suraan Fast breakin jälkeen. Edellisestä npea hyökkäys n pysähtynyt 3 pelaajalle tällöin trailerit leikkaa krille ja 3 kats vielä syöttö mahdllisuudet suraan sisään isille miehille. Tämän jälkeen alkaa suraan klmipelin mudstaminen Secnd break.

9 Secnd break eli vahvan ja heiknpulen avaukset sana temppeliä. (saaminen, leikkauspeli, anna ja mene peli, screeni peli) VAHVAN pulen avaus Anna ja mene mudstaa klmin, avaus 3:lle 1. 1:sen leikkaus krille anna ja mene :n kats nk 5 vapaa syöttö js vapaa ja taas anna ja mene 3-5 kanssa 2 ja 4 liikkuminen heiklla pulella, eri ratkaisumalleja Leikkaus, kuva 3 Alascreeni, kuva 4 Yläscreeni, kuva 5 Js 1:n leikkaakin syötön jälkeen vastakkaiseen kulmaan puhutaan Sl Cut leikkauksesta jllin haetaan ensisijaisesti suraan 2 miehen pick and rll peliä hyökkäyksen päättämiseksi Kuva 3 Heiknpulen ratkaisumallit vahvanpulen avauksessa Alascreeni vapauttaa 4: suraan krille. 3:n kats vik syöttää js ei, niin 4 nusee pp ut ja klmipeli vi alkaa. Kuva 4 Yläsreeni vapauttaa 2 takaveen 3 kats vik syöttää js ei niin 4 pp ut ja klmipeli vi alkaa. Kuva 5

10 HEIKON pulen avaus Avaus heiklle pulelle jatkuu aina 2 miehen pelinä. 1. Anna ja Mene, viereinen kuva 2. Sisään uls peli, kuva 5 3. Pallllisen screeni, kuva 6 Vahvan pulen liikkuminen hakee eri ratkaisumalleja kuvat 7 Js anna ja mene ei nnistu niin 2 jää pstiin ja 4 syöttää siihen. Pst liike Syöttö takaisin 4 ja heitt Kuva 5 Kuva 5 Pallllisen screeni kuva 6 Kuva 6 Flash-Cut avaus Viimeinen mutta ei vähäisin heiknpulen avaus Flash. 4 tai 5 vi iskeä palla vastaan (kuvassa 4 iskee) 2 taka-vi 1:n hand f peli

11 Kuva 7 Vahvan pulen ratkaisumallit heikn pulen avauksessa, kuvassa 7. Palltn screeni leikkaus Pst Up IKÄKAUSI jukkueiden valmentaminen

12 Herkkyyskaudet Urheilijan kehittyminen tapahtuu vaiheittain. Yksilölliset ert saattavat lla suuria, mutta humiitavaa n, että jkainen kehitysvaihe n käytävä läpi, niitä ei vi sivuuttaa. Herkkyyskaudella tarkitetaan kehitysvaihetta, jllin elimistö n erityisen altis ppimaan uusia taitja. Herkkyysvaiheen aikana kehittyminen npeutuu, kska kehitykseen liittyvät hermstlliset prsessit vat sillin vilkkaimmillaan. Herkkyyskauden khteena levaa minaisuutta tulee aktivida riittävästi, sillä n mahdllista, että muuten kehitys hidastuu tai jpa estyy. Seuraavassa taulukssa n esitelty kripallssa harjiteltavien minaisuuksien herkkyyskaudet eri-ikäisillä.

13 Taidn prtaat Seuraavassa taulukssa n esitetty edellä mainitut perustaidt sa-alueittain petusjärjestyksessä. Järjestys n viitteellinen, mutta lutu sillä ajatuksella, että edellinen tait n hyvä hallita ennen kuin seuraavalle taslle siirrytään. Osa-alueita n lunnllisesti hyvä yhdistellä harjittelussa. Kursividut khdat vat haastavampia taitja, jiden pettaminen ja harjittelu tulee ajankhtaiseksi, kun aikaisemmat khdat sataan hyvin, esim. b-junirivaiheessa. Tki vaikeampiakin taitja tulee sillin tällöin esitellä pelaajien mtivimiseksi. Peliasent ja liikkuminen curl-leikkaus fade-leikkaus kaarileikkaus shuffle-leikkaus etuvi yhdistelmät V-leikkaus L-leikkaus takavi flash-leikkaus sivuttain phjehypyt vapaaksi pelaaminen give 'n g vastaantul etuperin takaperin tasahypyt yhden jalan JUOKSUT HYPYT RYTMINVAIHDOT LEIKKAUKSET Pallnkäsittely 3:n yhdistelmä yhden käden syötöt yhdistelmiä 2:n yhdistelmä selän ym. takaa helpt kädenv. yhdistelmiä tippaukset avim. kentällä kuljetuksesta vurtahtia maaten kuljetus krd. liikkeitä selän takaa työntösyöttö pesäpall istualteen tasatahtia kasit ym. ist. kuljetus jalkjen välistä pivt (spin dribble) päänpäältä paikallaan pyörityksiä ym. srmenpääk. edestä rannesyöttö tukijalkan käyttö PERUSKÄSITTELY KULJETUSKÄDENVAIHDOT SYÖTTÄMINEN+VASTAANOTTO 2 PALLON KULJETUS Heittäminen yhdistelmät "veivit" pwer sht hk-heitt kva temp hyppyheitt kva vauhti 1-tahti reach-up reach-back heittharhautus kädenvaihdista taitsekäännös pwer lay up lay-back set-heitt apuharjitteet hiljainen vauhti editsekäännös 2-tahti mikan hk alkeisheitt pmpusta lay-up PERUSTEKNIIKKA KULJETUKSESTA PYSÄHDYKSESTÄ LAY-UP Jalkatekniikat pitkä jump stp avinaskel rewerse pivt studder-step rcker-step heittvalmius rewerse pivt jab-step 1-tahti taitse ristiaskel 2-tahti editse PYSÄHDYKSET KÄÄNNÖKSET LIIKKEELLÄ LÄHDÖT ASKELHARHAUTUKSET Pulustustekniikat wheel 'n run pst pulustus syöttölinjalla quick head fly with the ball levypallharj. lähestyminen heitttilanteessa kuljetus käytetty jump t the ball sulkemistekniikka 1. askel slide-liike kuljetuskäytössä kuljetustilanteessa sijittuminen asent JALKATYÖ KÄSIEN KÄYTTÖ LEIKKAUKSET LEVYPALLOPELI

14 VALMENNUKSEN SISÄLLÖT JA PAINOPISTEALUEET Mikrt ja minit Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Jukkuepelitaidt / hyökkäys Pysähdykset: 1- ja 2-tahti. Syöttäminen Rannesyöttö (ilmassa ja lattian kautta) 1-käden työntösyöttö Itsensä vapaaksi pelaaminen (IVP) Klmisuhka asent Palln saatua käännä rintamasuunta kria khti ja kehitä ajatusmalli syöttö, heitt tai aj Päänylisyöttö. Npea ja transiti-peli Eri avaukset Kuljetus Krkea ja matala kuljetus. Kaistjen täyttäminen Käännökset (edestä, selän 2-1 npean päättäminen Heittäminen takaa ja ns. pivt-liike). Perustekniikka Lay-up ja reach-up. Syötöstä 1-tahti pysähdyksestä 2-tahti pysähdyksestä Pulen kentän peli 2 2 peli 5 5 peli Anna ja mene -peli Sisään aj -> syöttö tai lay-up Kenttätasapain ja sen säilyttäminen Pallllisen pelaajan, pallttman pelaajan rlit Hyökkäyksen jalkatyö Klmisuhka-asent Editse-käännös (frnt step) Syötä ja liiku, täytä tyhjä paikka (rtaati palla khti) Taitse-käännös (swing step). Taka-vi leikkaus Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Jukkuepelitaidt / pulustus Perus pulustusasent 1-1 pulustaminen Perus jalkatyö Irtpalljen tavittelu Sijittuminen hyökkääjä (pall) + minä + kri Pallllinen ja palltn pulustaja Kk jukkueen pulustukseen palaaminen

15 NUOREMMAT C Junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Mikrissa ja mineissä pittujen taitjen jatkuva parantaminen Npeammin Lay-back ja reach-back Hyökkäyksen jalkatyö Vimakkaammin Varmemmin Ristiaskel + 1 pmppu Avinaskel + 1 pmppu Jukkuepelitaidt / hyökkäys Npea / transiti-peli 3 kaistan npea 2-2 pelaaminen 3-3 pelaaminen 3-2 päätökset Sisään - uls peli Anna ja mene peli Sisään - uls peli Kuljetusavaus Sisäänaj peli (penetratin game) Kentän tasapainttaminen, rtaati Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Mikrissa ja mineissä pittujen taitjen jatkuva parantaminen Levypallpelaaminen Lähestyminen 5-5 pelaaminen Jukkuepelitaidt / pulustus Kats SPOT peli / asetelma) Tilan käyttäminen ja tekeminen 1-1 pulustaminen Pelin avaukset: leikkaus, skriini ja Sijittuminen kuljetusavaus Pallllisen pulustaja Pallttman pulustaja (matalaklmi) Kk jukkueen pulustukseen palaaminen Tukiharjittelu Taitkisat, statin-harjitteet, kuntpiirit ja erilaiset ketteryys ja npeusharjitteet. Hyppynarut LIHASKARTOITUS JA LIIKKUVUUSTESTI

16 VANHEMMAT C-junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Jukkupelitaidt / hyökkäys Opittujen taitjen jatkuva parantaminen Npea / transiti-peli 3 vs 2 npean päättäminen 3 kaistan npea + trailerit 2-2 pelaaminen O Pallllisen skriini 3-3 pelaaminen O Pst-peli O Skriini pis pallsta O Pallllisen skriini 5-5 pelaaminen O tai 2-3 asetelma Kahden ja klmen miehen pelin elementit Skriinipelit Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Jukkupelitaidt / pulustus Opittujen taitjen jatkuva parantaminen 1/2 miespulustus Hi-pst pelaaminen Paikkaprässin murtaminen Sijittuminen, matala klmi Heikn pulen sijittuminen, kri-kri linja Auta ja palaa liike (help and recver) Rtaati Pallttman skriinin pulustaminen Tukiharjittelu Pallllisen skriinin pulustaminen Leikkaavan pelaajan Kk kentän mies pulustaminen Taitkisat, statin-harjitteet, kuntpiirit ja erilaiset ketteryys ja npeusharjitteet Hyppynarut Keskivartaln vimaharjitteet Keppijumppa, vimatank (tavitteena petella ikeat tekniikat tulevaa vimaharjittelua varten)

17 B junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Opittujen taitjen jatkuva parantaminen Npeammin Vimakkaammin Jukkupelitaidt / hyökkäys Npea / transiti-peli 5 miehen lähdöt & päätökset Secndary break & traileri-pelit Tempn ylläpitäminen 5 5 pelaaminen Mukaan flash-peli Paikkahyökkäys Set-pelit (1-3) Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Opittujen taitjen jatkuva parantaminen Jukkupelitaidt / pulustus Paikkapulustus 3-2 ja 2-3 Npeammin Vimakkaammin Paikkapulustus kk kentällä Taht Tukiharjittelu Punttiharjitteet Kuntpallt Erilaiset hyppy- ja likkaharjitteet Npeusharjitteet

18 A junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Suritusvarmuus Tilannekvuus Jukkupelitaidt / hyökkäys Temp-peli (Klmipeli) Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Tilannekvuus Taht Jukkupelitaidt / pulustus Eri pulustuksien vaihtelu Tukiharjittelu Punttiharjitteet Kuntpallt Erilaiset hyppy- ja likkaharjitteet Npeusharjitteet TAVOITTEELLISUUS Valmentajien pitää ymmärtää että jkaiselle pelaajalle pitää pettaa perusasiat ikeassa järjestyksessä jtta vidaan edetä seuraavalle prtaalle. Menestyksen hankkiminen ikaisemalla ja jättämällä petettavia asiita pis, tehdään vääryyttä pelaajille. Nämä puutteet tulevat eteen uran jssain vaiheessa. Ei le tarkitus saavuttaa menestystä pönkittääkseen valmentajan maa saamista vaan antaa pelaajalle parhaat mahdlliset taidt menestyä kripallilijana. Js jukkue n hyvä ja pelaajat saavat asiat, menestystä tulee varmasti jssain vaiheessa. KAUDEN SUUNNITTELU JA PELAAJIEN TESTAAMINEN Jkaiselta MaSun junirijukkueelta (C A -junirit) vaaditaan kausisuunnitelman tekemistä. Kauden hulellisella etukäteissuunnittelulla vältetään epäselvyyttä jukkueen timinnan tavitteista ja ludaan samalla yhteiset pelisäännöt seuraavalle harjitus- ja ttelukaudelle. Näin llen valmentajien lisäksi myös pelaajat ja vanhemmat pystyvät situtumaan paremmin jukkueen timintaan. Kausisuunnitelman tulisi sisältää tiedt kunkin harjituskauden painpistealueista eli mitä millinkin harjitellaan sekä harjitusten ja tteluiden lukumäärän. Myös kauden jaksttaminen ja eri jaksjen painpistealueet lisi hyvä liittää kausisuunnitelmaan. Lisäksi kausisuunnitelmasta tulisi ilmetä ne turnaukset, jihin jukkue sallistuu, leirit, lmat, mahdllisten talkiden määrä sekä valmentajien vastuualueet ja heidän mahdllinen kuluttautumisensa. Kausisuunnitelmassa lisi syytä lla myös selkeät yhteiset pelisäännöt siitä, miten jukkueen varainhankinta tteutetaan. Kauden päättymisen jälkeen valmentajien lisi syytä miettiä, miten jukkueen valmennuksellisten tavitteiden saavuttamisessa n nnistuttu.

19 Pelaajakhtainen seuranta MaSun C A juniri-ikäisten pelaajien fyysisiä ja taidllisia minaisuuksia testataan säännöllisesti 2 3 kertaa kauden aikana. Testien avulla seurataan pelaajien yksilöllistä kehitystä pitkäjänteisesti. Tämä edellyttää testitulsten tallentamista tietkantaan. Lisäksi n tärkeää, että valmentajat saavat testitulksista asianmukaisen palautteen, jnka phjalta he vivat suunnitella tulevan harjittelun sisältöjä ja painpistealueita testien perusteella kehitettävien sa-alueiden salta. Susiteltavat testausajankhdat vat ennen harjituskauden alkua tai heti sen alussa, harjituskauden lpussa ja kilpailukauden aikana. Testattavia minaisuuksia vat npeus, ketteryys, pnnistusvima, kestävyys ja npeuskestävyys sekä tait. Testeinä käytetään MaSun kehittelemiä testejä sekä SKL-testi pakettia. Miespulustuksen säännöt Jukkuepulustus kuva 8 Pall vaparin jatkeen yläpulella Kuva 8 Perussäännöt Pallllisen pelaajan painstaminen Ei sisään ajja 3 alueelle Ei syöttöjä 3 alueelle Ei tista mahdllisuutta Näe ma mies ja pall kkajan Sijittuminen (1) miehen ja krin välissä (2) Apuasema, 1 askel palln ja kriin päin (3) Apuasema, 1 askel palln ja kriin päin (4) Heikn pulen apu, kri kri linja (5) Ylipulustus 3/4 yläpulelta Jukkuepulustus kuva 9 Sijittuminen (3) Miehen ja krin välissä (1) Apuasema, 1 askel palln ja kriin päin (2) Kri-kri linja, vaparin taslla (4) Kri-kri linja, krin alla (5) Ylipulustus yläpulelta Kuva 9

20 PUOLENKENTÄN PERUSPELI 5 VS 5 Peruspeli Perustuu tilankäyttöön jssa pyrkimyksenä n että jkainen pelaaja pystyisi tarpeen tullen pelaamaan mitä hyökkäyspaikkaa tahansa. Tällöin n tarpeen tila(levitys) ja pelin syvyys(etäisyydet syvyys suunnassa). Tilan ja hyökkäys alueen symmetria Kripallssa hyökkäys perustuu klmeen tärkeään perusasiaan: Tila (spacing) Pelaajien etäisyydet tisiinsa n tärkeää kun hyökätään, tilalla tehdään hyökkäyksen pulustaminen mahdllisimman vaikeaksi. Nyrkkisääntönä vidaan pitää 12 eli nin 3,56m C-pjissa ja B-pjissa 15 ~ 4,5m ja siitä ylöspäin 18 ~ 5,4m kaiken kaikkiaan aikamiset etäisyydet. Syvyys (symmetry) Puhutaan klmipelistä (triangle game) tällöin hyökkäys alueelle mudstettaan klmiita takamiehen, laidan ja lw pstin kanssa tai laitamiehen, lw pstin ja kulmamiehen kanssa. Taitavuus(versed) Jkainen pelaaja n jssain asiassa hyvä kun ajatellaan hyökkäystä. Jku n hyvä heittämään, tinen saa ajaa vahvasti sisään tai n iskkinen ja pystyy pelaamaan lähellä kria jne. Kriksessa hyökkäyspaikat n perinteisesti jaettu seuraavasti: Takamiehen alue ( 1 ja 2 paikka ) Laitamiehen alue ( 3 ja 4 paikka ) Ylä sentterin alue ( vaparin alue ) Ala sentterin alue (lw pst 5 paikka )

21 TRIANGLE GAME Jtta jkainen visi kehittyä ns. jka paikan pelaajaksi täytyy myös ajatella niin kuin sen paikan pelaaja ajattelee ja pelattava kyseistä paikkaa. Tämän mahdllistaa Klmi peli (Triangle game) jssa mudstettaan vahvalle pulelle klmi jsta pelit lähtee käyntiin riippuen mille alueelle seuraava syöttö annetaan. Tämän ajattelun tulksena klmipelissä ei le siis mitään svittuja pelipaikkja puhutaan seuraavista alueista: 1. Tp f circle spt 2. Wing spt 3. Hi side spt 4. Lw side spt Tämän lisäksi löytyy hyökkäys alueen kulmista, kulma-alue 5. crner spt ja vaparin ja laitamiehen alueen välistä aluetta kutsutaan jk 6. sweet spt pallllisella pulella tai 7. garden spt jka n pallttman pulen vastaava alue. Kun pall timitetaan peliin pitää pelaajan AINA MIETTIÄ MITÄ PUOLUSTUS VOI NYT TEHDÄ JA SITÄ KAUTTA MIKÄ ON SEURAAVAKSI PARAS SYÖTTÖ TAI RATKAISU. Ensimmäisen syöttö Timii pelin avauksena jmmallekummalle pulen laitamiehelle jsta hmma lähtee käyntiin alueiden täytöllä jtta saadaan klmi aikaiseksi: 1. Tp f circle spt -- > takamies (1paikkan pelaaja) 2. Wing spt -- > heittävä takamies (2paikan pelaaja) 3. Wing spt -- > laitamies (3paikan pelaaja) 4. Lw side spt -- > alasentteri ( 5 ja 4 paikan pelaaja) 5. Crner spt -- > tyhjä alue jka pitäisi täyttää jtta klmi saadaan vahvan pulen laitaan aikaiseksi (pallllisen laidan puli).

22 Ensimmäinen vaihteht -- > 1 täyttää (vahvan pulen täyttö) 1 leikkaa jk suraan tai 5 pelaajan kiertäen kulma alueelle (crner spttiin) Tinen vaihteht -- > 2 täyttää (laidan täyttö) 2 pelaaja leikkaa suraan 1 syötön jälkeen kulma alueelle tai 4 screenin kautta Klmas vaihteht -- > 4 täyttää (laidan täyttö) 4 pelaaja leikkaa 5:sen jmmaltakummalta pulen kulma alueelle

23 Avaimet klmipeliin (triangle game) Oletetaan että ensimmäinen vaihteht n käytetty ja 1paikan pelaaja n mennyt kulma alueelle Itse pelaaminen pääsee vasta nyt alkamaan eli kakks syöttö kert miten hyökkäys alkaa rakentua. Perus vaihtehtja n neljä: 1. Syöttö lw pst:tiin 5 pelaajalle (TO POST) 2. Syöttö Tp f circle spt:tiin siirtyneelle 2paikan pelaajalle (TO TOP) 3. Syöttö Hi pst:tiin leikaavalle 4paikan pelaajalle (TO BACKDOOR) 4. Syöttö kulma alueelle 1paikan pelaajalle (TO CORNER) 1. TO POST 3 Syöttää lw pst:tiin ja heti 1:nleikkaus perään ala kautta 5 hand ff:iin. 3leikkaa heti 1 perään 5 kanssa ylä kautta hand ff:iin. 4 rakenttaa ensin 1 screenin jnka jälkeen 3 tekee 4 screenin jka leikkaa vaparin tuntumaan.

24 2. TO TOP 3 Syöttää taakse Tp f circle 2paikan pelaajalle ja lähtee tekemään screenin 1paikan pelaajalle jka nusee hyvään heitt asemaan. 2 syöttää jk 1paikan pelaajalle tai krille kääntyvälle 5paikan pelaajallle. 3. TO BACKDOOR 3 Syöttää Hi pst:tiin leikkaavalle 4 samanaikaisesti 2 lähtee harhauttamaan ja leikkaa 4 hi saaden palln tai sitten 4 antaa palln taakse 3paikan pelaajalle palln.

25 4. TO CORNER 3 Syöttää kulmaan 1paikan pelaajalle ja lähtee leikkaamaan 5paikan pelaajan hi saaden given and g pelin 1 kanssa. Js syöttöä ei saada 3 pelaajalle, leikkaa hän tiselle pulelle. Tämän jälkeen 5 lähtee tekemään 1 kanssa pick and rll pelin (screeni ja avautuminen) syöttö 5:lle tai ma ratkaisu.

26 Lpuksi Taidn pettaminen edellyttää suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä. Meidän valmentajien suurimpia helmasyntejä n mennä harjituksiin hunsti valmistautuneena. Jk harjituksia ei le suunniteltu llenkaan tai sitten suunnitelma kyhätään viimehetkellä jllekin paperin kulmalla. Taidn ppimisen kannalta tällä n usein vakavia seurauksia. Niin kuin tässä juniritiminnan linjauksessa n mainittu, tait kehittyy vain ikeiden, riittävien, ikä- ja harjituskaudelle spivien harjitteiden myötä. Jtta tällaiseen päästään n valmentajalla ltava tavitteet, kausisuunnitelmat, jakssuunnitelmat ja harjitushjelmat hyvissä ajin laadittuna ja mneen kertaan phdittuna. Tämän lisäksi taidn pettaminen vaatii valmentajalta malttia ja pitkää pinnaa. Vaikka me valmentajat kuinka mnesti haluaisimmekin, niin valmentaja ei pysty tekemään yhtään kria tai antamaan yhtään kriin jhtavaa syöttöä. Pelaajien n itse tehtävä työ.

27

28

1. Lämmittely: erilaisia juoksuharjoitteita yhteensä 4-5 min. / 30 sekuntia harjoite.

1. Lämmittely: erilaisia juoksuharjoitteita yhteensä 4-5 min. / 30 sekuntia harjoite. Juha Hiltunen, OMT-fysiterapeutti Petteri Kski, naprapaatti; D.N. Alkuverryttelyhjelma n suunniteltu nuren urheilijan urheilukunnn kehittämiseksi ja alaraajavammjen ennaltaehkäisemiseksi. Nrjalaistutkimuksen

Lisätiedot

KÄSIPALLO Lämmittelypelejä ja -leikkejä

KÄSIPALLO Lämmittelypelejä ja -leikkejä KÄSIPALLO Lämmittelypelejä ja -leikkejä Sumen Käsipallliitt 2012 Annamari Jääskeläinen, Thmas Lindström & Jaakk Hrelli LIMA JA KEIJU Alue: Ryhmän ksta riippuen, esim. 6 metrin alueen sisällä tai muu vastaava

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Aihe: Puolustus / joukkuepuolustus (pelaajavartiointi) Mikään puolustusmuoto ei toimi, jollei pelaaja osaa puolustuksen perustaitoja. Joukkuepuolustus

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Joukkuepelin rakentaminen

Joukkuepelin rakentaminen Joukkuepelin rakentaminen 3. 3. HK HK hyökkäys hyökkäys 4. 4. Puolustus Puolustus pienpelit pienpelit 5. 5. Hyökkäys Hyökkäys pienpelit pienpelit 2. 2. Hk Hk puolustus puolustus Joukkuepeli Joukkuepeli

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Koululaisen liikuntaopas

Koululaisen liikuntaopas Kululaisen liikuntapas Tervetula liikkumaan! Liikunta n kiva juttu, mutta liikunnan alittaminen vi lla vaikeaa. Oulun kaupungin Kaukvainin kulun liikuntalukkien ppilaat vat yhdessä pettajiensa kanssa tehneet

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

16.4.2015 Kantokasken koulu

16.4.2015 Kantokasken koulu 16.4.2015 Kantkasken kulu Yleistä Kuullaan seuran timinnasta Keskustellaan lasten urheilun perusteista Svitaan yhdessä ryhmän / jukkueen Pelisäännöistä Nuristiminta 2015 Tavitteena tarjta iästä, taittassta

Lisätiedot

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET Valmentajalla pitää olla näkemys siitä, mitä taitoja pelaajan pitää oppia ja omaksua ja minkä ikäisenä. Lasten kehityskäyrä kulkee yksilöillä eri tavalla. Toinen oppii

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Toimitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöohjeet

Toimitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöohjeet Timitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöhjeet Yleisiä hjeita Kaikkien ttelutimitsijiden tulee muistaa, että he vat pulueettmia henkilöitä, jiden ei tule näyttää tunteitaan muille, esim. ravistelemalla päätä,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL - Henkinen ja sosiaalinen Miten lapsi? heittäytyy peliin, säilyttää keskittymisensä ymmärtää jo rooliaan kokonaisuudessa / pelipaikalla reagoi esim. tappioasemaan

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila

Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila Päivitetty 30.8.13 ESIRUKOUSJOHTAJA Tumasmessu n rukileva messu. Messua valmistellaan rukillen ja itse messussa n sijaa mnenlaiselle rukukselle. Anna-Maija Raittila Esirukusjhtajalla n messussa keskeinen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto Maalintekoa Sininen oma kuljetus syötä itselle ennen merkkiä. Nopea käännös yksi kosketus katse kohteeseen hae tyhjätila, maalivahdinliike. Katse palloon lauo liike perään, irtopallot maaliin. Haetaan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento 84 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT valmiusasento palloon tottuminen syöttäminen - rannesyöttö polvet koukussa, painopiste alhaalla pää pystyssä, katse pelissä

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Kokonaiskuva. FAST BREAK II: Be able to act "1" push the ball to open man "3" sprint to scoring range

Kokonaiskuva. FAST BREAK II: Be able to act 1 push the ball to open man 3 sprint to scoring range Nuorisovalmennusseminaari pg. FAST BREAK I: Fill all three lanes "" get open (no standing feet) "" get open (no standing feet) "" sprint over half court "" sprint middle lane "" Outlet pass (can take -

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Tervetuloa GoGolfin Green Card -kurssille

Tervetuloa GoGolfin Green Card -kurssille Tervetula GGlfin Green Card -kurssille Glfin alkeiskurssisi lähestyy ja tähän materiaaliin n kerätty muutamia asiita, jtta glfharrastuksesi lähtee mahdllisimman hyvin käyntiin. Ennen kurssia Vaatetuksena

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

KOULUTUSKIERTUE 2005. Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS

KOULUTUSKIERTUE 2005. Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS KOULUTUSKIERTUE 2005 Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS Harjoitus 1: Alkulämpö (kuva 1) (noin 20min) Pallonkäsittelyharjoitus kahdella pallolla. Pareittain puolessa

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

2.2. Puolustuspelimallit

2.2. Puolustuspelimallit 2.2. Puolustuspelimallit Puolustuksen perustaidot Sali 1.) Puolustusasento - matala, istuva asento - selkä suorana, pää polvien välissä jalat ja pää muodostavat kolmion - alempana kuin hyökkääjä Preparation

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti Bridgen peruskurssi/eto Harjitusjat 1(5) Raija Tumi 2. ppitunti JAKO 1 9 tikkiä ilman valttia, pelinviejänä phjinen (3NT/N) Jak 1 762 N/- Q54 AK5 853 KQJ3 QJ1094 J982 N K3 J8 W E 10964 A1096 S 52 AK A1076

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Esimerkkejä elävästä elämästä

Esimerkkejä elävästä elämästä Esimerkkejä elävästä elämästä Tämän esityksen tarkitus: Antaa tieta neurpsykiatrisesta valmennuksesta Miten neurpsykiatrinen valmennus visi esimerkiksi auttaa Miten tulisi timia tätä palvelua hakeakseen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

TEKNIIKAN OSA-ALUEITA

TEKNIIKAN OSA-ALUEITA KÄDEN LIIKE KORIPALLON KÄSITTELYSSÄ JA SUORITUKSISSA. On hyvä opettaa heti alusta käsien liike niin pallonkäsittelyyn kuuluvissa kuljetuksessa kuin syötöissä sekä tietysti heitoissa. Periaatteessa käsi

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle 1 KiraNet-jalstustietjärjestelmän asetukset ja käyttöhjeet SPK:lle Selaimen asetusten muuttaminen rtukhtaiseksi Sumen Kennelliitn Kiranet-jalstustietjärjestelmään pääsee SKL:n internet sitteesta www.kennelliitt.fi/fi/

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

LIIKUNTA EDISTÄÄ LIIKUNTA VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI. tarkkaavaisuutta keskittymistä tiedonkäsittelytaitoja ongelmanratkaisutaitoja muistitoimintoja

LIIKUNTA EDISTÄÄ LIIKUNTA VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI. tarkkaavaisuutta keskittymistä tiedonkäsittelytaitoja ongelmanratkaisutaitoja muistitoimintoja terveydenhitajapiskelijat Milja Kiviharju & Outi Latva-Kkk Seinäjen ammattikrkeakulu Liikunnan hyödyt fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle n tiedetty j pitkään. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapstissa tällä kertaa LISENSSIT KAUDELLE 2014-2015 LIITON ALAISET SARJAT JA TURNAUKSET KOULULAISTOIMINTA TUOMARIKOULUTUKSET AVUSTUKSIA SYKSYLLE 2014 SARJAPÄÄLLIKKÖ, LAPSET, NUORET

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Maskun Palloseura ry. Seurakäsikirja

Maskun Palloseura ry. Seurakäsikirja Maskun Pallseura ry Seurakäsikirja 1. Maskun Pallseura ry:n Mtt, Arvt, Strategia ja Organisaati...4 a. Maskun Pallseuran Mtt... 4 b. Maskun Pallseuran Arvt... 4 c. Seuran strategia... 4 d. Seuran rganisaati

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KAUSISUUNNITELMA 2012-2013

KAUSISUUNNITELMA 2012-2013 FCFJ T03-05 KAUSISUUNNITELMA 2012-2013 Yleiset Vastuuvalmentaja: Kriba Karlsson Joukkuejohtaja: Tiina Rahkonen Valmentajia: Tom Nyman Krisse Tanila-Pellikka (Janne, Petteri, Jouko, Pale) Rahastonhoitaja:

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

PELAAMISEN PERIAATTEET

PELAAMISEN PERIAATTEET PELAAMISEN PERIAATTEET 1. Mielummin 5-4 voitto kuin 0-1 tappio 2. Pidämme palloa ja haastamme 1v1 tilanteissa jos olemme yli puolessa kentässä 3. 2v1 tilanteissa haastamme aina. 4. Alivoimalla syötämme

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot