Junioritoiminnan linja. Markku Ranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Junioritoiminnan linja. Markku Ranta"

Transkriptio

1 Juniritiminnan linja Markku Ranta

2 Yleistä Juniritiminnan linjalla tarkituksena n myös malta saltaan kehittää ja luda seuratiminnan suunnitelmallisuutta ja tavitteellisuutta, jka kehittää seuran timintaa sekä seurassa timivia henkilöitä. Linja antaa hjeita kunkin ikälukan timinnan järjestämiseen ja määrittelee perustasn, jka kussakin ikävaiheessa tulisi saavuttaa. Pyrkimyksenä n parantaa yksilökhtaisten taitjen seurantaa systemaattisella tietjen arkistinnilla, jllin kehittymisen seuranta n helpmpaa. Tämän pas n Malmin Super-Kris ry valmennuspäällikön tekemä ja valmennusjaksen hyväksymä valmentajan pas kaikille MaSun ikäkausijukkueiden valmentajille. Oppaassa n linjattu valmennuksen painpiste-alueet ikälukittain eli mitä missäkin vaiheessa petetaan (kerrataan) ja n sattava. Opittuja taitja arviidaan yhdessä valmentajan ja valmennuspäällikön kanssa kauden aikana ja valmennuspäällikkö pastaa valmentajaa tarvittaessa. Kauden alussa ikäkausijukkueen päävalmentaja ja valmennuspäällikkö käy läpi jukkueen vusisuunnitelman, jssa myös lajitaitjen sisältö n humiitu. Oppaan tavitteena n rakentaa Masun-valmennukseen pitkäjänteinen ja jhdnmukainen kehityshjelma, jssa pelaajat vat valmiita (tiet) ja saavat (tait) viimeistään A-junirikälukassa pelata npeaa, liikkuvaa, aggressiivista ja mielikuvituksellista nykyaikaista tempkripalla (kunt) ja vat saaneet hyvän valmiuden siirtyä pelaamaan aikuisten eri sarjihin. Oppaassa lajivalmennus jaetaan kahteen saan: Henkilökhtaisiin pelitaitihin (taidnprtaat) Jukkuepelitaitihin Hyökkäys Pulustus Hyökkäys Pulustus Oppaassa annetaan malleja esim. 5-5 pelaamisesta ja miten eri harjitteilla rakennetaan hyökkäys-, pulustus- ja transiti-peliä ja niihin liittyviä elementtejä, näistä vi hakea mallia maan valmennusfilsfiaan. Oppaassa esitetyt lajisisällöt ikälukittain ja peliin liittyvät elementit tulee ttaa humin kunkin ikälukan harjitussuunnitelmaa tehtäessä. Js ma ajatus man ikälukkansa valmennussisällöistä pikkeaa merkittävästi tämän ppaan sisällöistä, tulee siitä keskustella valmennuspäällikön kanssa. Tavite n pettaa MaSun-junirit pelaamaan kripalla eikä hakemaa tietyillä jukkuetaktiikilla (esim. paikkapulustukset) iktietä menestykseen perusasiiden & pelikäsityksen pettamisen kustannuksella. Kripall n yksilölaji, niin kauan kuin pelaajat eivät hallitse pelin alkeita ja peruselementtejä. Kun perusvalmiudet alkavat autmatisitua ja pelaajat ppivat krdinimaan man timintansa kassapelaajien kanssa, kripallsta syntyy jukkuepeli!

3 Henkilökhtaisen pelikäsitykset kehittäminen Oiktietä ei le, jukkueen kyky pelata jukkuepeliä rakentuu jukkueen yksilöiden pelikäsityksen kautta ja ylettyy juuri sille taslle, jlle henkilökhtainen pelikäsitys n rakennettu. Pelikäsityksen rakentaminen pitää alittaa j mini-ikälukassa ja kehittää samanaikaisesti lajin teknisten & fyysisten taitjen kanssa. Pelikäsitys rakentuu pelin lukemiseen ja reagintiin. Js pelaajalle n useita vaihtehtja ratkaista pelissä esiin tulevia tilanteita, pelaajan pelin lukemisen tait ja mielikuvitus kehittyy. Seuraavat perusajatukset pitää valmentajan itse ymmärtää ja pettaa pelaajille. 1. Kenttäjärjestys ja kenttätasapain 2. Etäisyydet pelaajien välillä, spacing 3. Kentän tasapainttaminen, rtaati 4. Tilan tekeminen ja käyttäminen 5. Jatkuva liike (pelaajien liike & palln liike = pelin liike) Pelaaja, jlla n hyvä pelikäsitys, pystyy lukemaan kenttää ja malla liikkumisella varmistamaan, että kenttä n tasapainssa ja kaikilla n tilaa pelata. Kun pelaaja ymmärtää ajan/tilan merkityksen, pystyy hän krdinimaan man pelaamisensa muiden pelaajien kanssa ja yhdessä eri pelin elementtien (kahden ja klmen miehen pelit) kautta autmaattisesti kehittämään jukkueelle parhaan mahdllisen krintektilanteen. Kripall n kk kentän peli, jka pitää humiida pelikäsitystä rakennettaessa. Tavitteena n jatkuva liikkeen peli transitin game, jka perustuu kaikkien viiden pelaajan kntrllituun liikkumiseen pulustuksesta hyökkäykseen ja hyökkäyksestä pulustukseen. Tempkripall MaSu:ssa pyritään pettamaan/pelaamaan kvatempista ja mielikuvituksellista nykyaikaista kripalla. Se miten npeasti edetään malta pulustusalueelta hyökkäysalueelle määrittele pelin vauhdin (tempn). Oikea temp n saavutettu, kun vastustajat jutuvat reagimaan jatkuvaan aggressiiviseen timintaan ja samalla ludaan hyviä ratkaisuvaihtehtja malle jukkueelle. Oleellinen sa temppeliä (kats kuvaa) n pulustuspeli, jka alkaa heti kun menetetään palln hallinta. Aggressiivisen pulustuksen kautta pyritään pakttamaan vastustaja hunihin ratkaisuihin/valintihin ja pyrkimään heti npeaan hyökkäykseen. Npean hyökkäyksen tai sen jatkn (ns. tisen aalln peli, secndary break), jllin pulustus ei le vielä ehtinyt järjestäytyä, kautta pyritään tekemään helpp kri. Js tässä ei nnistuta, niin järjestäydytään pulen kentän peliin. Temppelin hyöty saavutetaan vain js temppeliä ylläpidetään kk pelin ajan. Tämä vaatii hyvää fyysistä ja henkistä kunta, jnka saavuttaminen pitää humiida valmennuksen suunnittelussa.

4 Harjittelusta Harjittelua suunniteltaessa pitää humiida jhdnmukaisuus ja prgressiivisuus, ts.harjitusmäärät tulisi kasvaa pelaajien vanhetessa. Ei le tarkituksen mukaista että j nuremmissa ikälukissa harjitellaan kuin aikuiset, jssa vaarana n pelaajan lppuun palaminen ja kripalln harrastuksen lpettaminen. Lihashult ja ravint kuuluvat sana nuren pelaajan harjitteluun. Sumalainen perusravint ja makeisten & limnaatien välttäminen n susiteltavaa. Jkaisen valmentajan tulisi sata perus lihashultn ja liikkuvuuteen liittyviä harjitteita. Seura susittelee, että siirryttäessä C-junireihin, jkaiselle pelaajalle tulisi tehdä ns. lihaskartitus ja liikkuvuustestit (lisätieta seuran valmennuspäälliköltä). Ohessa seuran susitus harjittelumääristä ikälukittain: Mikrt: Talvella: Lajiharjitukset 1-2 krt viikk + pelit Kesällä: Mnipulisesti erilaista liikuntaa Minit: Talvella: Lajiharjitukset 2-3 krt viikk Kesällä: Mnipulisesti erilaista liikuntaa + matimista harjittelua C-junirit: Talvella: Lajiharjitukset 3-4 krt viikk + pelit Kesällä: Mnipulisesti erilaista liikuntaa + hjattua ja matimista harjittelua B- junirit: Talvella: Lajiharjitukset 4-5 krt viikk + pelit Kesällä: Laji- ja tukiharjittelu 2-4 krt viikk A- junirit: Talvella: Lajiharjitukset 5-7 krt viikk + pelit. (sis. myös aamuharjituksia esim. kulussa). Kesällä: Laji- ja tukiharjittelu 4-5 krt viikk

5 Valmentaminen Valmentaminen n asiiden myymistä, pettamista, tistamista ja ennen kaikkea pittujen asiiden vaatimista. Ikäkausijukkueen valmentaja tulisi: Luda harjituksiin psitiivinen ja jssain määrin kilpaileva ilmapiiri Vaatia tisten pelaajien ja valmentajan kunniittamista (esim. kun valmentaja puhuu, niin muu timinta lakkaa ja valmentajaa kuunnellaan) Vaatia pelaajilta itsehillintää. Itsehillinnän puuttuminen vi mudstua esteeksi huippupelaajaksi kehittymiselle Ohjata pelaaja harkitsemaan, ajattelemaan ja analysimaan maa ja jukkueen pelaamista Opettaa pelaaja suhtautumaan rakentavaan kritiikkiin myönteisesti. Valmentajan palaute tulee khdistua pelaajan suritukseen ja sen krjaamiseen Valmistautua aina hulellisesti harjituksiin, harjitussuunnitelma aina kirjallisena Tavitella erinmaisuutta valmennustyössään. Js valmentaja tyytyy keskinkertaisuuteen, niin se riittää tdennäköisesti myös palaajille Laatia jukkueelle pelisäännöt ja varmistaa, että sääntöjä nudatetaan niin kentällä kuin sen ulkpulellakin Muistuttaa, että pelaajan velvllisuus n ilmittaa valmentajalle js ei pääse harjituksiin tai tteluun. Varmistaa, että jkainen pelaaja mistaa palln, hyppynarun (js kuuluu jukkueen hjelmaan) ja jumapulln ja että ne vat aina harjituksissa mukana Lajiharjituksen runk Nin 1,5 tunnin lajiharjitukseen tulisi kuulua: 1. Lämmittely + venyttelysa, min. Tekniikkaharjitteita Syöttö- ja heittharjitteita kk kentällä Liikkuvuus- ja krdinaatiharjitteita 2. Opetussa, min. Opetetaan uusia asiita tai kerrataan j pittuja asiita 3. Kunt-sa, min. Tempharjitteet kk kentällä Pulustusharjitteet Tukiharjitteet Lppuverryttely, 5 10 min.

6 Pelaajien rlit Hyökkääjä: Pallllinen On pelin luja ja ratkaisija. Palln haltija n varmistettava, että ratkaisu minkä hän tekee parantaa krin tekemisen mahdllisuutta. Ratkaisijan rlissa krstuu suritusvarmuus ja hulellisuus Palltn Varmistaa, että itsellä ja kanssapelaajilla n riittävästi tilaa (spacing) säilyttämällä kenttätasapainn. Itsensä (IVP) ja muiden vapaaksi pelaaminen Krdinitava ma timintansa muiden pelaajien timintaan Pulustaja Pallllisen pulustaja Pallllisen jatkuva painstaminen Estä helpt sisään ajt Häiritse heitta Palltn Näe ma mies ja pall kk ajan (matala klmi) Auta pallllisen pulustajaa tilanteen mukaan Estä leikkaukset palla khti Levypallpeli n kaikkien vastuulla

7 Pelipaikat Takamiehet 1-2 (guard) - Pelintekijöitä - Hyviä palln käsittelijöitä - Hyvä ymmärrys pelistä Hyviä heittäjiä Kuva 2 Laiturit 3-4 (frward) - Hyviä leypallpelaajia - Urheilullisia Sisäpelaaja, sentteri (center) - Yleensä jukkueen pisin pelaaja - Pelaa lähellä kria -Hyvä levypallpelaaja Pelin rakentaminen (saaminen: liikkuminen avimella kentällä, 1vs0, 2vs1 ja 3vs2) Transiti peli ( Fast break secnd break) Transitin-pelissä aggressiivisuus n avaintekijä tilanteita lutaessa. Transitin-peli ei synny satunnaisista tilanteista vaan niitä pitää luda kntrllidusti (Fast break- rlit). Tilanteita ludaan ja kehitellään kkajan, ajatus le npea, mutta älä pidä kiirettä selittää pitkälle transitin-periaatteen. Elementit 1. Levypallpeli viiden pelaajan sallistuminen sulkeminen 2. Avaus syöttö 3. Kaistjen täyttäminen & järjestäytyminen & 5 pelaajan jukseminen (fast break) 4. Tisen aalln peli (secnd break) leikkaukset kria khti trailerit 5. Järjestäytyminen pulenkentän peliin Npeahyökkäys n lennainen sa temppeliä jten sitä pitää harjitella päivittäin riistista, heitn trjunnasta, levypallsta, vastustajan tekemän krin jälkeen tai vastustajan tehdyn tai epännistuneen vaparin jälkeen.

8 Npean hyökkäyksen säännöt 1. Pelaajat täytyy saada juksemaan pallttmana, vaikka heille ei syötettäisi. 2. Pelaajilla täytyy lla selvät rlit, jtta npean rganisiminen n npeaa. 3. Npeassa pelissä tulee AINA syöttää vapaalle pelaajalle, jka n palln yläpulella. Kun 5 avaa peliä, hänen pitää aina katsa mahdllisuutta pesäpallsyöttöön suraan juksijille 2 3:lle. Js 1 pelataan yli niin avaus tapahtuu 4 kautta 1:lle 4 n tässä niin santtu saftey pelaaja. 1 kats ylös ja syöttää 2 tai 3 js he vat vapaita. Fast break hyökkäys päättyy yleensä 1-0, 1-1, 2-1 tai 3-2 tilanteisiin jtka n hyvä hallita. Näissä tilanteissa hyökkääjän n ltava röyhkeä ja rhkea varsikin kun uusien sääntöjen törmäysalue n tettu käyttöön. Js Fast break ei avaa krintekmahdllisuutta, niin hyökkäys siirtyy tiseen vaiheeseen jta kutsutaan Secnd break:ski. Näin tapahtuu yleensä kun palla ei le saatu tarpeeksi npeasti etukentälle, js keskialue mennään yli syöttämällä, niin n hyvät mahdllisuudet Fast break:in. Mutta js palla judutaan kuljettamaan keskialueella, niin yleensä jäädään Secnd break vaiheeseen jka n Temppelin kannalta lennaisin elementti. Se kuinka npeasti pystymme saamaan kntrllidun hyökkäyksen kert hyvyydestämme ja tietysti se vaikeuttaa pulustuksen rganisintia meitä vastaan. Näiden seikkjen takia Fast break mahdllisuuden jälkeen n parastapa justa suraan klmipeliin ja lähteä pelaaman sitä suraan Fast breakin jälkeen. Edellisestä npea hyökkäys n pysähtynyt 3 pelaajalle tällöin trailerit leikkaa krille ja 3 kats vielä syöttö mahdllisuudet suraan sisään isille miehille. Tämän jälkeen alkaa suraan klmipelin mudstaminen Secnd break.

9 Secnd break eli vahvan ja heiknpulen avaukset sana temppeliä. (saaminen, leikkauspeli, anna ja mene peli, screeni peli) VAHVAN pulen avaus Anna ja mene mudstaa klmin, avaus 3:lle 1. 1:sen leikkaus krille anna ja mene :n kats nk 5 vapaa syöttö js vapaa ja taas anna ja mene 3-5 kanssa 2 ja 4 liikkuminen heiklla pulella, eri ratkaisumalleja Leikkaus, kuva 3 Alascreeni, kuva 4 Yläscreeni, kuva 5 Js 1:n leikkaakin syötön jälkeen vastakkaiseen kulmaan puhutaan Sl Cut leikkauksesta jllin haetaan ensisijaisesti suraan 2 miehen pick and rll peliä hyökkäyksen päättämiseksi Kuva 3 Heiknpulen ratkaisumallit vahvanpulen avauksessa Alascreeni vapauttaa 4: suraan krille. 3:n kats vik syöttää js ei, niin 4 nusee pp ut ja klmipeli vi alkaa. Kuva 4 Yläsreeni vapauttaa 2 takaveen 3 kats vik syöttää js ei niin 4 pp ut ja klmipeli vi alkaa. Kuva 5

10 HEIKON pulen avaus Avaus heiklle pulelle jatkuu aina 2 miehen pelinä. 1. Anna ja Mene, viereinen kuva 2. Sisään uls peli, kuva 5 3. Pallllisen screeni, kuva 6 Vahvan pulen liikkuminen hakee eri ratkaisumalleja kuvat 7 Js anna ja mene ei nnistu niin 2 jää pstiin ja 4 syöttää siihen. Pst liike Syöttö takaisin 4 ja heitt Kuva 5 Kuva 5 Pallllisen screeni kuva 6 Kuva 6 Flash-Cut avaus Viimeinen mutta ei vähäisin heiknpulen avaus Flash. 4 tai 5 vi iskeä palla vastaan (kuvassa 4 iskee) 2 taka-vi 1:n hand f peli

11 Kuva 7 Vahvan pulen ratkaisumallit heikn pulen avauksessa, kuvassa 7. Palltn screeni leikkaus Pst Up IKÄKAUSI jukkueiden valmentaminen

12 Herkkyyskaudet Urheilijan kehittyminen tapahtuu vaiheittain. Yksilölliset ert saattavat lla suuria, mutta humiitavaa n, että jkainen kehitysvaihe n käytävä läpi, niitä ei vi sivuuttaa. Herkkyyskaudella tarkitetaan kehitysvaihetta, jllin elimistö n erityisen altis ppimaan uusia taitja. Herkkyysvaiheen aikana kehittyminen npeutuu, kska kehitykseen liittyvät hermstlliset prsessit vat sillin vilkkaimmillaan. Herkkyyskauden khteena levaa minaisuutta tulee aktivida riittävästi, sillä n mahdllista, että muuten kehitys hidastuu tai jpa estyy. Seuraavassa taulukssa n esitelty kripallssa harjiteltavien minaisuuksien herkkyyskaudet eri-ikäisillä.

13 Taidn prtaat Seuraavassa taulukssa n esitetty edellä mainitut perustaidt sa-alueittain petusjärjestyksessä. Järjestys n viitteellinen, mutta lutu sillä ajatuksella, että edellinen tait n hyvä hallita ennen kuin seuraavalle taslle siirrytään. Osa-alueita n lunnllisesti hyvä yhdistellä harjittelussa. Kursividut khdat vat haastavampia taitja, jiden pettaminen ja harjittelu tulee ajankhtaiseksi, kun aikaisemmat khdat sataan hyvin, esim. b-junirivaiheessa. Tki vaikeampiakin taitja tulee sillin tällöin esitellä pelaajien mtivimiseksi. Peliasent ja liikkuminen curl-leikkaus fade-leikkaus kaarileikkaus shuffle-leikkaus etuvi yhdistelmät V-leikkaus L-leikkaus takavi flash-leikkaus sivuttain phjehypyt vapaaksi pelaaminen give 'n g vastaantul etuperin takaperin tasahypyt yhden jalan JUOKSUT HYPYT RYTMINVAIHDOT LEIKKAUKSET Pallnkäsittely 3:n yhdistelmä yhden käden syötöt yhdistelmiä 2:n yhdistelmä selän ym. takaa helpt kädenv. yhdistelmiä tippaukset avim. kentällä kuljetuksesta vurtahtia maaten kuljetus krd. liikkeitä selän takaa työntösyöttö pesäpall istualteen tasatahtia kasit ym. ist. kuljetus jalkjen välistä pivt (spin dribble) päänpäältä paikallaan pyörityksiä ym. srmenpääk. edestä rannesyöttö tukijalkan käyttö PERUSKÄSITTELY KULJETUSKÄDENVAIHDOT SYÖTTÄMINEN+VASTAANOTTO 2 PALLON KULJETUS Heittäminen yhdistelmät "veivit" pwer sht hk-heitt kva temp hyppyheitt kva vauhti 1-tahti reach-up reach-back heittharhautus kädenvaihdista taitsekäännös pwer lay up lay-back set-heitt apuharjitteet hiljainen vauhti editsekäännös 2-tahti mikan hk alkeisheitt pmpusta lay-up PERUSTEKNIIKKA KULJETUKSESTA PYSÄHDYKSESTÄ LAY-UP Jalkatekniikat pitkä jump stp avinaskel rewerse pivt studder-step rcker-step heittvalmius rewerse pivt jab-step 1-tahti taitse ristiaskel 2-tahti editse PYSÄHDYKSET KÄÄNNÖKSET LIIKKEELLÄ LÄHDÖT ASKELHARHAUTUKSET Pulustustekniikat wheel 'n run pst pulustus syöttölinjalla quick head fly with the ball levypallharj. lähestyminen heitttilanteessa kuljetus käytetty jump t the ball sulkemistekniikka 1. askel slide-liike kuljetuskäytössä kuljetustilanteessa sijittuminen asent JALKATYÖ KÄSIEN KÄYTTÖ LEIKKAUKSET LEVYPALLOPELI

14 VALMENNUKSEN SISÄLLÖT JA PAINOPISTEALUEET Mikrt ja minit Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Jukkuepelitaidt / hyökkäys Pysähdykset: 1- ja 2-tahti. Syöttäminen Rannesyöttö (ilmassa ja lattian kautta) 1-käden työntösyöttö Itsensä vapaaksi pelaaminen (IVP) Klmisuhka asent Palln saatua käännä rintamasuunta kria khti ja kehitä ajatusmalli syöttö, heitt tai aj Päänylisyöttö. Npea ja transiti-peli Eri avaukset Kuljetus Krkea ja matala kuljetus. Kaistjen täyttäminen Käännökset (edestä, selän 2-1 npean päättäminen Heittäminen takaa ja ns. pivt-liike). Perustekniikka Lay-up ja reach-up. Syötöstä 1-tahti pysähdyksestä 2-tahti pysähdyksestä Pulen kentän peli 2 2 peli 5 5 peli Anna ja mene -peli Sisään aj -> syöttö tai lay-up Kenttätasapain ja sen säilyttäminen Pallllisen pelaajan, pallttman pelaajan rlit Hyökkäyksen jalkatyö Klmisuhka-asent Editse-käännös (frnt step) Syötä ja liiku, täytä tyhjä paikka (rtaati palla khti) Taitse-käännös (swing step). Taka-vi leikkaus Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Jukkuepelitaidt / pulustus Perus pulustusasent 1-1 pulustaminen Perus jalkatyö Irtpalljen tavittelu Sijittuminen hyökkääjä (pall) + minä + kri Pallllinen ja palltn pulustaja Kk jukkueen pulustukseen palaaminen

15 NUOREMMAT C Junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Mikrissa ja mineissä pittujen taitjen jatkuva parantaminen Npeammin Lay-back ja reach-back Hyökkäyksen jalkatyö Vimakkaammin Varmemmin Ristiaskel + 1 pmppu Avinaskel + 1 pmppu Jukkuepelitaidt / hyökkäys Npea / transiti-peli 3 kaistan npea 2-2 pelaaminen 3-3 pelaaminen 3-2 päätökset Sisään - uls peli Anna ja mene peli Sisään - uls peli Kuljetusavaus Sisäänaj peli (penetratin game) Kentän tasapainttaminen, rtaati Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Mikrissa ja mineissä pittujen taitjen jatkuva parantaminen Levypallpelaaminen Lähestyminen 5-5 pelaaminen Jukkuepelitaidt / pulustus Kats SPOT peli / asetelma) Tilan käyttäminen ja tekeminen 1-1 pulustaminen Pelin avaukset: leikkaus, skriini ja Sijittuminen kuljetusavaus Pallllisen pulustaja Pallttman pulustaja (matalaklmi) Kk jukkueen pulustukseen palaaminen Tukiharjittelu Taitkisat, statin-harjitteet, kuntpiirit ja erilaiset ketteryys ja npeusharjitteet. Hyppynarut LIHASKARTOITUS JA LIIKKUVUUSTESTI

16 VANHEMMAT C-junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Jukkupelitaidt / hyökkäys Opittujen taitjen jatkuva parantaminen Npea / transiti-peli 3 vs 2 npean päättäminen 3 kaistan npea + trailerit 2-2 pelaaminen O Pallllisen skriini 3-3 pelaaminen O Pst-peli O Skriini pis pallsta O Pallllisen skriini 5-5 pelaaminen O tai 2-3 asetelma Kahden ja klmen miehen pelin elementit Skriinipelit Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Jukkupelitaidt / pulustus Opittujen taitjen jatkuva parantaminen 1/2 miespulustus Hi-pst pelaaminen Paikkaprässin murtaminen Sijittuminen, matala klmi Heikn pulen sijittuminen, kri-kri linja Auta ja palaa liike (help and recver) Rtaati Pallttman skriinin pulustaminen Tukiharjittelu Pallllisen skriinin pulustaminen Leikkaavan pelaajan Kk kentän mies pulustaminen Taitkisat, statin-harjitteet, kuntpiirit ja erilaiset ketteryys ja npeusharjitteet Hyppynarut Keskivartaln vimaharjitteet Keppijumppa, vimatank (tavitteena petella ikeat tekniikat tulevaa vimaharjittelua varten)

17 B junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Opittujen taitjen jatkuva parantaminen Npeammin Vimakkaammin Jukkupelitaidt / hyökkäys Npea / transiti-peli 5 miehen lähdöt & päätökset Secndary break & traileri-pelit Tempn ylläpitäminen 5 5 pelaaminen Mukaan flash-peli Paikkahyökkäys Set-pelit (1-3) Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Opittujen taitjen jatkuva parantaminen Jukkupelitaidt / pulustus Paikkapulustus 3-2 ja 2-3 Npeammin Vimakkaammin Paikkapulustus kk kentällä Taht Tukiharjittelu Punttiharjitteet Kuntpallt Erilaiset hyppy- ja likkaharjitteet Npeusharjitteet

18 A junirit Lajisisällöt Henkilökhtaiset pelitaidt / hyökkäys Suritusvarmuus Tilannekvuus Jukkupelitaidt / hyökkäys Temp-peli (Klmipeli) Henkilökhtaiset pelitaidt / pulustus Tilannekvuus Taht Jukkupelitaidt / pulustus Eri pulustuksien vaihtelu Tukiharjittelu Punttiharjitteet Kuntpallt Erilaiset hyppy- ja likkaharjitteet Npeusharjitteet TAVOITTEELLISUUS Valmentajien pitää ymmärtää että jkaiselle pelaajalle pitää pettaa perusasiat ikeassa järjestyksessä jtta vidaan edetä seuraavalle prtaalle. Menestyksen hankkiminen ikaisemalla ja jättämällä petettavia asiita pis, tehdään vääryyttä pelaajille. Nämä puutteet tulevat eteen uran jssain vaiheessa. Ei le tarkitus saavuttaa menestystä pönkittääkseen valmentajan maa saamista vaan antaa pelaajalle parhaat mahdlliset taidt menestyä kripallilijana. Js jukkue n hyvä ja pelaajat saavat asiat, menestystä tulee varmasti jssain vaiheessa. KAUDEN SUUNNITTELU JA PELAAJIEN TESTAAMINEN Jkaiselta MaSun junirijukkueelta (C A -junirit) vaaditaan kausisuunnitelman tekemistä. Kauden hulellisella etukäteissuunnittelulla vältetään epäselvyyttä jukkueen timinnan tavitteista ja ludaan samalla yhteiset pelisäännöt seuraavalle harjitus- ja ttelukaudelle. Näin llen valmentajien lisäksi myös pelaajat ja vanhemmat pystyvät situtumaan paremmin jukkueen timintaan. Kausisuunnitelman tulisi sisältää tiedt kunkin harjituskauden painpistealueista eli mitä millinkin harjitellaan sekä harjitusten ja tteluiden lukumäärän. Myös kauden jaksttaminen ja eri jaksjen painpistealueet lisi hyvä liittää kausisuunnitelmaan. Lisäksi kausisuunnitelmasta tulisi ilmetä ne turnaukset, jihin jukkue sallistuu, leirit, lmat, mahdllisten talkiden määrä sekä valmentajien vastuualueet ja heidän mahdllinen kuluttautumisensa. Kausisuunnitelmassa lisi syytä lla myös selkeät yhteiset pelisäännöt siitä, miten jukkueen varainhankinta tteutetaan. Kauden päättymisen jälkeen valmentajien lisi syytä miettiä, miten jukkueen valmennuksellisten tavitteiden saavuttamisessa n nnistuttu.

19 Pelaajakhtainen seuranta MaSun C A juniri-ikäisten pelaajien fyysisiä ja taidllisia minaisuuksia testataan säännöllisesti 2 3 kertaa kauden aikana. Testien avulla seurataan pelaajien yksilöllistä kehitystä pitkäjänteisesti. Tämä edellyttää testitulsten tallentamista tietkantaan. Lisäksi n tärkeää, että valmentajat saavat testitulksista asianmukaisen palautteen, jnka phjalta he vivat suunnitella tulevan harjittelun sisältöjä ja painpistealueita testien perusteella kehitettävien sa-alueiden salta. Susiteltavat testausajankhdat vat ennen harjituskauden alkua tai heti sen alussa, harjituskauden lpussa ja kilpailukauden aikana. Testattavia minaisuuksia vat npeus, ketteryys, pnnistusvima, kestävyys ja npeuskestävyys sekä tait. Testeinä käytetään MaSun kehittelemiä testejä sekä SKL-testi pakettia. Miespulustuksen säännöt Jukkuepulustus kuva 8 Pall vaparin jatkeen yläpulella Kuva 8 Perussäännöt Pallllisen pelaajan painstaminen Ei sisään ajja 3 alueelle Ei syöttöjä 3 alueelle Ei tista mahdllisuutta Näe ma mies ja pall kkajan Sijittuminen (1) miehen ja krin välissä (2) Apuasema, 1 askel palln ja kriin päin (3) Apuasema, 1 askel palln ja kriin päin (4) Heikn pulen apu, kri kri linja (5) Ylipulustus 3/4 yläpulelta Jukkuepulustus kuva 9 Sijittuminen (3) Miehen ja krin välissä (1) Apuasema, 1 askel palln ja kriin päin (2) Kri-kri linja, vaparin taslla (4) Kri-kri linja, krin alla (5) Ylipulustus yläpulelta Kuva 9

20 PUOLENKENTÄN PERUSPELI 5 VS 5 Peruspeli Perustuu tilankäyttöön jssa pyrkimyksenä n että jkainen pelaaja pystyisi tarpeen tullen pelaamaan mitä hyökkäyspaikkaa tahansa. Tällöin n tarpeen tila(levitys) ja pelin syvyys(etäisyydet syvyys suunnassa). Tilan ja hyökkäys alueen symmetria Kripallssa hyökkäys perustuu klmeen tärkeään perusasiaan: Tila (spacing) Pelaajien etäisyydet tisiinsa n tärkeää kun hyökätään, tilalla tehdään hyökkäyksen pulustaminen mahdllisimman vaikeaksi. Nyrkkisääntönä vidaan pitää 12 eli nin 3,56m C-pjissa ja B-pjissa 15 ~ 4,5m ja siitä ylöspäin 18 ~ 5,4m kaiken kaikkiaan aikamiset etäisyydet. Syvyys (symmetry) Puhutaan klmipelistä (triangle game) tällöin hyökkäys alueelle mudstettaan klmiita takamiehen, laidan ja lw pstin kanssa tai laitamiehen, lw pstin ja kulmamiehen kanssa. Taitavuus(versed) Jkainen pelaaja n jssain asiassa hyvä kun ajatellaan hyökkäystä. Jku n hyvä heittämään, tinen saa ajaa vahvasti sisään tai n iskkinen ja pystyy pelaamaan lähellä kria jne. Kriksessa hyökkäyspaikat n perinteisesti jaettu seuraavasti: Takamiehen alue ( 1 ja 2 paikka ) Laitamiehen alue ( 3 ja 4 paikka ) Ylä sentterin alue ( vaparin alue ) Ala sentterin alue (lw pst 5 paikka )

21 TRIANGLE GAME Jtta jkainen visi kehittyä ns. jka paikan pelaajaksi täytyy myös ajatella niin kuin sen paikan pelaaja ajattelee ja pelattava kyseistä paikkaa. Tämän mahdllistaa Klmi peli (Triangle game) jssa mudstettaan vahvalle pulelle klmi jsta pelit lähtee käyntiin riippuen mille alueelle seuraava syöttö annetaan. Tämän ajattelun tulksena klmipelissä ei le siis mitään svittuja pelipaikkja puhutaan seuraavista alueista: 1. Tp f circle spt 2. Wing spt 3. Hi side spt 4. Lw side spt Tämän lisäksi löytyy hyökkäys alueen kulmista, kulma-alue 5. crner spt ja vaparin ja laitamiehen alueen välistä aluetta kutsutaan jk 6. sweet spt pallllisella pulella tai 7. garden spt jka n pallttman pulen vastaava alue. Kun pall timitetaan peliin pitää pelaajan AINA MIETTIÄ MITÄ PUOLUSTUS VOI NYT TEHDÄ JA SITÄ KAUTTA MIKÄ ON SEURAAVAKSI PARAS SYÖTTÖ TAI RATKAISU. Ensimmäisen syöttö Timii pelin avauksena jmmallekummalle pulen laitamiehelle jsta hmma lähtee käyntiin alueiden täytöllä jtta saadaan klmi aikaiseksi: 1. Tp f circle spt -- > takamies (1paikkan pelaaja) 2. Wing spt -- > heittävä takamies (2paikan pelaaja) 3. Wing spt -- > laitamies (3paikan pelaaja) 4. Lw side spt -- > alasentteri ( 5 ja 4 paikan pelaaja) 5. Crner spt -- > tyhjä alue jka pitäisi täyttää jtta klmi saadaan vahvan pulen laitaan aikaiseksi (pallllisen laidan puli).

22 Ensimmäinen vaihteht -- > 1 täyttää (vahvan pulen täyttö) 1 leikkaa jk suraan tai 5 pelaajan kiertäen kulma alueelle (crner spttiin) Tinen vaihteht -- > 2 täyttää (laidan täyttö) 2 pelaaja leikkaa suraan 1 syötön jälkeen kulma alueelle tai 4 screenin kautta Klmas vaihteht -- > 4 täyttää (laidan täyttö) 4 pelaaja leikkaa 5:sen jmmaltakummalta pulen kulma alueelle

23 Avaimet klmipeliin (triangle game) Oletetaan että ensimmäinen vaihteht n käytetty ja 1paikan pelaaja n mennyt kulma alueelle Itse pelaaminen pääsee vasta nyt alkamaan eli kakks syöttö kert miten hyökkäys alkaa rakentua. Perus vaihtehtja n neljä: 1. Syöttö lw pst:tiin 5 pelaajalle (TO POST) 2. Syöttö Tp f circle spt:tiin siirtyneelle 2paikan pelaajalle (TO TOP) 3. Syöttö Hi pst:tiin leikaavalle 4paikan pelaajalle (TO BACKDOOR) 4. Syöttö kulma alueelle 1paikan pelaajalle (TO CORNER) 1. TO POST 3 Syöttää lw pst:tiin ja heti 1:nleikkaus perään ala kautta 5 hand ff:iin. 3leikkaa heti 1 perään 5 kanssa ylä kautta hand ff:iin. 4 rakenttaa ensin 1 screenin jnka jälkeen 3 tekee 4 screenin jka leikkaa vaparin tuntumaan.

24 2. TO TOP 3 Syöttää taakse Tp f circle 2paikan pelaajalle ja lähtee tekemään screenin 1paikan pelaajalle jka nusee hyvään heitt asemaan. 2 syöttää jk 1paikan pelaajalle tai krille kääntyvälle 5paikan pelaajallle. 3. TO BACKDOOR 3 Syöttää Hi pst:tiin leikkaavalle 4 samanaikaisesti 2 lähtee harhauttamaan ja leikkaa 4 hi saaden palln tai sitten 4 antaa palln taakse 3paikan pelaajalle palln.

25 4. TO CORNER 3 Syöttää kulmaan 1paikan pelaajalle ja lähtee leikkaamaan 5paikan pelaajan hi saaden given and g pelin 1 kanssa. Js syöttöä ei saada 3 pelaajalle, leikkaa hän tiselle pulelle. Tämän jälkeen 5 lähtee tekemään 1 kanssa pick and rll pelin (screeni ja avautuminen) syöttö 5:lle tai ma ratkaisu.

26 Lpuksi Taidn pettaminen edellyttää suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä. Meidän valmentajien suurimpia helmasyntejä n mennä harjituksiin hunsti valmistautuneena. Jk harjituksia ei le suunniteltu llenkaan tai sitten suunnitelma kyhätään viimehetkellä jllekin paperin kulmalla. Taidn ppimisen kannalta tällä n usein vakavia seurauksia. Niin kuin tässä juniritiminnan linjauksessa n mainittu, tait kehittyy vain ikeiden, riittävien, ikä- ja harjituskaudelle spivien harjitteiden myötä. Jtta tällaiseen päästään n valmentajalla ltava tavitteet, kausisuunnitelmat, jakssuunnitelmat ja harjitushjelmat hyvissä ajin laadittuna ja mneen kertaan phdittuna. Tämän lisäksi taidn pettaminen vaatii valmentajalta malttia ja pitkää pinnaa. Vaikka me valmentajat kuinka mnesti haluaisimmekin, niin valmentaja ei pysty tekemään yhtään kria tai antamaan yhtään kriin jhtavaa syöttöä. Pelaajien n itse tehtävä työ.

27

28

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET Valmentajalla pitää olla näkemys siitä, mitä taitoja pelaajan pitää oppia ja omaksua ja minkä ikäisenä. Lasten kehityskäyrä kulkee yksilöillä eri tavalla. Toinen oppii

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto Maalintekoa Sininen oma kuljetus syötä itselle ennen merkkiä. Nopea käännös yksi kosketus katse kohteeseen hae tyhjätila, maalivahdinliike. Katse palloon lauo liike perään, irtopallot maaliin. Haetaan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa JUNIORI PELAAJA POLKU 1 NUOREMPI SÄBÄKOULU TAVOITTEET KAUDEN AIKANA Pelataan/leikitään yhdessä. Opetellaan käytöstapoja, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin Opetellaan ryhmässä olemista/toimimista/sääntöjä

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

PELAAMISEN PERIAATTEET

PELAAMISEN PERIAATTEET PELAAMISEN PERIAATTEET 1. Mielummin 5-4 voitto kuin 0-1 tappio 2. Pidämme palloa ja haastamme 1v1 tilanteissa jos olemme yli puolessa kentässä 3. 2v1 tilanteissa haastamme aina. 4. Alivoimalla syötämme

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Tausta Valmennus on pitkäjänteistä työtä. Yhdessä vuodessa ehditään vähän mutta 10-vuodessa enemmän. Emme pysty kehittämään kaikkia asioita

Lisätiedot

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti Bridgen peruskurssi/eto Harjitusjat 1(5) Raija Tumi 2. ppitunti JAKO 1 9 tikkiä ilman valttia, pelinviejänä phjinen (3NT/N) Jak 1 762 N/- Q54 AK5 853 KQJ3 QJ1094 J982 N K3 J8 W E 10964 A1096 S 52 AK A1076

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Muista että ketään ei ole kielletty toteuttamasta itseään joukkueen hyväksi.

Muista että ketään ei ole kielletty toteuttamasta itseään joukkueen hyväksi. 14 Tärkeitä on joka alueella: Aluepeli Näkökenttäpeli Kakkospallot Äänenkäyttö Liikkuminen ilman palloa Periksiantamattomuus Pallo liikkeelle yhdellä ja kahdella kosketuksella. Kavereiden auttaminen Taktiikan

Lisätiedot

OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki. OL = xxx VL = xxx 10 = xxx K = xxx

OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki. OL = xxx VL = xxx 10 = xxx K = xxx TERMIT: MV = Maalivahti OP = Oikea puolustaja VP = Vasen puolustaja KK = Keskikenttä OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki AVAUSKOKOONPANO: MV = xxx OP = xxx VP = xxx KK = xxx Vaihtomiehet:

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Yleistä Valmennuksen kokonaissuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuraan tulevalle valmentajalle ja nykyisille valmentajille. Tämä suunnitelma on hyväksytetty

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

ACK 8v8 Pelikirja

ACK 8v8 Pelikirja 1 ACK 8v8 Pelikirja 10.10.2016 8v8 yleistä Pelipaikkojen ja niiden tehtävien tiedostaminen Pelipaikkojen täyttäminen Ylivoiman luominen Tyhjän tilan käyttö Kenttätasapaino Pääajatuksena minä, sinä ja pallo

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

ACK 5v5 Pelikirja

ACK 5v5 Pelikirja 1 ACK 5v5 Pelikirja 10.10.2016 5v5 yleistä Innostaminen ja onnistuminen avainasiassa Oikeantasoista ja kannustavaa toimintaa Pelipaikkojen ja niiden tehtävien tiedostaminen Puolustussuuntaan pelipaikkojen

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

SPL Tampere Haavikatsastukset Lokakuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003

SPL Tampere Haavikatsastukset Lokakuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere Haavikatsastukset Lokakuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere, haavitoiminta Painopistealueet Kaikilla Havainnointi (pää pyörii, löydä tila, ennakoi seuraava tilanne) Tilanteenvaihto

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

SPL Tampere Haaviharjoitukset Marraskuu 2015 Pojat D13, 2003

SPL Tampere Haaviharjoitukset Marraskuu 2015 Pojat D13, 2003 SPL Tampere Haaviharjoitukset Marraskuu 2015 Pojat D13, 2003 SPL Tampere, haavitoiminta Painopistealueet Kaikilla Havainnointi (pää pyörii, löydä tila, ennakoi seuraava tilanne) Tilanteenvaihto (pallo

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

SPL Tampere Haavikatsastukset Marraskuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003

SPL Tampere Haavikatsastukset Marraskuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere Haavikatsastukset Marraskuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere, haavitoiminta Painopistealueet Kaikilla Havainnointi (pää pyörii, löydä tila, ennakoi seuraava tilanne)

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan)

PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan) PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan) - Laidassa kahden torjunta - (mikäli vain yksi torjuja, keskipelaaja hakee jujut torjunnan takaa) - rajapuolustaja siirtyy lähtöpaikasta taaemmaksi rajalle (mitä

Lisätiedot

LKP/URHO D 02/03 KAUSI

LKP/URHO D 02/03 KAUSI LKP/URHO D 02/03 KAUSI 2015-16 PELIKIRJA "Tavoitteena vastuullinen toiminta, joukkueelle pelaaminen ja pelaajan kehittyminen" Oman alueen pelaaminen 1. (P) - PAINE KIEKOLLISEEN - Sijoitu oikein --> pysy

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min)

P97 seututaitokoulu (1h,45min) P97 seututaitokoulu 5.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.20 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

1. TOIMINTA-AJATUS 3. 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5

1. TOIMINTA-AJATUS 3. 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 3 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 6 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 6 3.2 Koulutustavoitteet 7 3.2.1 Koripallokoulu,

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT syöttäminen - sisäteräsyöttö

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT syöttäminen - sisäteräsyöttö 76 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT syöttäminen - sisäteräsyöttö haltuunotto - jalkapohjalla - sisäterällä kuljettaminen PELITAIDOT pallollinen pelaaja palloton

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Technical and tactical. basketball in three different levels. tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Henri Lehto.

Technical and tactical. basketball in three different levels. tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Henri Lehto. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Technical and tactical game analysis of elite basketball in three different levels Henri Lehto Projektiassistentti, KIHU Mikko Häyrinen, Ari Tammivaara,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI tytöt C98 Sportia Team

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI tytöt C98 Sportia Team TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2011-2012 tytöt C98 Sprtia Team TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) 1. Jukkueen nykytila, tavitteet ja sarjatas Jukkueessa n 8-9 pelaajaa, jtka vat j useamman vuden pelanneet yhdessä lentpalla.

Lisätiedot

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä Keimla Glf ry Team Keimla Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasryhmiin Keimla Glf ry:ssä Jani Huhtamella 13.6.2016 1. Ohjeen tarkitus, sisältö ja päivittäminen

Lisätiedot

Koululentistä ikäluokittain

Koululentistä ikäluokittain Koululentistä ikäluokittain AT OK U L 56 MALLIOPPITUNNIT Välineet: vat lyhyempiä PALLOT EMPUT noin 15 min Heitot tehdään omalla pallolla tai vuorotellen parin kanssa: pomppua) Tehdään noin 1015 kertaa

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot