Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila"

Transkriptio

1 Päivitetty ESIRUKOUSJOHTAJA Tumasmessu n rukileva messu. Messua valmistellaan rukillen ja itse messussa n sijaa mnenlaiselle rukukselle. Anna-Maija Raittila Esirukusjhtajalla n messussa keskeinen asema. Esirukusjhtajan tehtävänä n vastata esirukusjakssta sekä man tiiminsä rukusalttaripalvelijiden, ehtllispikarien kerääjien ja pesijöiden sekä laulukirjjen jakajien tehtävien sujumisesta. Tutustu tehtäviisi ja tiimisi tehtäviin hulellisesti palvelemalla eri tehtävissä (esim. rukusalttaripalvelijana) ainakin kerran ennen maa messuasi sekä lukemalla tämä hje hulellisesti hyvissä ajin ennen messua. SIUNAUSTA TEHTÄVÄÄSI, KIITOS ETTÄ OTIT SEN VASTAAN! ESIRUKOUSJOHTAJAN MUISTILISTA 1) HYVISSÄ AJOIN ENNEN MESSUA Messun timittajien rekrytinti Js let ensi kertaa esirukuskhtajana, seuraa jssain edeltävässä messussa esirukusjhtajan timia ja sallistu alkupalavereihin. Esirukusjhtaja rekryti tiimiinsä rukusalttaripalvelijat, ehtllispikarien kerääjät, ehtllispikarien pesijät ja laulukirjjen jakajat sekä pastaa heidät timimaan tehtävissään. Jkaiseen tehtävään n mat hjeet tumasmessu.fi-sivuilla. Hum: rukusalttari R1 ei le enää nettialttari, vaan tavallinen alttari, jlle sinä rekrytit rukusalttaripalvelijan (ennen henkilön spi nettialttaritiimi) Henkilöitä messun tehtäviin haetaan rekrytintikansissa levilla listilla ja Tumasmessun nettisivuilla. Messun timittajien rekrytinnissa vit hyödyntää suhteita miin verkstihisi. Uudet timittajat vat tervetulleita Tumasmessuun! Vit tarvittaessa etukäteen yliviivata ilmittautumislistalta ne khdat, jihin tahdt itse rekrytida tekijät. Js lista ei ala täyttyä, tehsta rekrytintia pari viikka ennen messua, viimeistään edellisessä messussa, jllin timit messuemäntänä/isäntänä. Hulehdi, että jkainen saa / löytää hjeet ja kehta lukemaan ne ennen messua. Messun suunnittelukkus Messun kkaja kutsuu suunnittelukkuksen klle hyvissä ajin, 2-4 viikka ennen messua. Kkukseen sallistuvat messun kkaja, esirukusjhtaja, liturgi, saarnaaja ja musiikin jhtaja. Svitaan messun timittamisen päälinjat ja käydään yksityiskhtaisesti läpi messun kulku ja työnjak. Vit ehdttaa esirukusten väliin tulevaa laulua ja esirukuksen aikana laulettavia lauluja. Edeltävä messu Timi edeltävässä messussa messuemäntänä/isäntänä. 2) MESSUVIIKOLLA Arkimessu jka tiistai kl Agriclan kirkn kurissa (alttarin takana) ja sen jälkeen Avin messukkus kl Café Agriclassa Osallistu messukkukseen (ja js mahdllista, myös arkimessuun) ainakin messua edeltävänä tiistaina. Kkuksessa kerrt messun valmistelutilanteesta ja saat tarvittaessa hjeita ja tukea. Ennen messua Rukusalttareilla esillä levista rukusteksteistä vastaa erikseen nimetty rukusalttaritiimi. Js haluat vaikuttaa rukusten sisältöön tai ulkasuun, löydät rukusalttaritiimin tiedt rekrytintikansista. Ota ajissa yhteyttä tiimiin, vähintään 2 viikka ennen messua.

2 Messuissa n simultaanitulkkaus englanniksi. Kirjita ma puheenvursi ja timita se tulkille, mieluummin j muutama päivä ennen messua, sitteen saat messun kkajalta. Lähetä trstaina tai perjantaina tiimillesi viesti/kiits siitä, että he vat lupautuneet tehtäviin ja muistuta mihin aikaan n hyvä lla kirklla ja että ilmittavat sinulle, js tulee este. Tee rukusalttaripalvelijiden (R1 R8) ehtllispikarien kerääjien (PK), ehtllispikarien pesijöiden paikista tehtävälista / kartta ktna. Rukusalttaripalvelijat ja pikarien kerääjät keräävät käytetyt pikarit puulaatikihin ja vievät täyttyneet laatiklliset alakerran keittiöön pestäviksi alttaripalvelija R1 kerää jakpaikalla E4 (alkhlitn edessä) R2, R3 ja R4 jakpaikkjen E5 jae6 välissä takana R5, R6 ja R7 jakpaikkjen E7 ja E8 välissä takana R8 jakpaikalla E9 ehtllispikarien kerääjät hitavat keruun alttarikrkkeen jakpaikilla (E1 E3) js alttarikrkkeella n vain kaksi jakparia (jakpaikkaa E1 ei le täytetty), eteen riittää kaksi vurttelevaa kerääjää js kerääjiä riittää, jakpaikille E4 ja E9 vi sijittaa kummallekin yhden. edessä kerätyt laatikt viedään suraan alas tai kerätään alttarialueen sivuun dttamaan ja viedään alas heti kun mahdllista. Isissa messuissa yläkeittiö saattaa lla käytössä, jten sillin laatikt viedään sinne. 3) MESSUPÄIVÄNÄ Mene kirkkn viimeistään kl Tivta messun timittajat tervetulleiksi. Varmista messun kkajan kanssa, että kaikki n kunnssa. Viimehetken peruutuksia vi aina tulla mutta älä hulestu, kirkksalista löytyy aina vapaaehtisia! Tarkista etukäteen kurnjhtajalta esirukusten väliin tuleva laulu. Svi, kumpi ilmittaa sen seurakunnalle. Kiinnitä tehtävälista sakastia vastapäätä levalle ilmitustaululle ja anna yksi kpi infpöydälle. Ohjaa rukusalttaripalvelijat mille alttareilleen, ja hjeista rakentamaan ne alttarihjeen mukaisesti (tutustu itse etukäteen rukusalttaripalvelijiden hjeeseen). Ota esirukusjhtajan kri rukusalttarin R1 kaapista ja laita se paikallesi etupenkkiin. Hulehdi, että pikaripöydät n laitettu kuntn (ks. tarvittaessa pikarien kerääjän hje). Kiertele kirkssa katsmassa, että kaikki saavat hitaa mat tehtävänsä. Ole luttavaisella mielellä, kaikki saadaan valmiiksi ennen messua! Pidä rukusalttaripalvelijille harjitukset Pidä rukusalttaripalvelijille lukuharjitukset alttarin edustalla ennen kl 17 palaveria: luettavan rukuksen valinta, paikka, järjestys, mikrfnin käyttö, eteen tuleminen ja pistuminen. Rukuksiksi valitaan yksi mahdllisimman knkreettinen rukus pyyntö tai kiits, myös lunta, eettisiä kysymyksiä ja uska ja epäilystä kskevat rukukset vat hyviä - sellainen, jssa ei mainita nimiä (tai jätetään nimet sanmatta) - rukusta luettaessa sen lppuun ei santa aamen, vaikka se lapussa lisikin.

3 Ryhmittäytykää alttarikrkkeelle tai rappusille kuten aitte messussa tehdä sinä menet mikrfnin kanssa edellä, muut perässä, esirukusjhtajan kri n R1:lla tai hänen lähellään. Varmistu myös harjituksessa että mikrfnin jht n lattialla/prtaalla edessänne. Esirukuspyynnöt luetaan niin, että mikrfni siirtyy, alttaripalvelijat pysyvät paikillaan. On tärkeää, että mikrfni siirtyy lukijalta tiselle äänettömästi, ilman klinita ja kahinita mikrfni tetaan vastaan samalla kädellä millä se laitetaan sitten eteenpäin luettava rukuslappu n valmiiksi päällimmäisenä tisessa kädessä. Sinä alitat ja annat sitten mikrfnin vieressäsi levalle R1-alttarin palvelijalle. Jkainen lukee yhden rukuksen ja antaa mikrfnin viereiselleen ja laittaa sitten mat rukuspyyntönsä kriin, jka n llut valmiina hänen vieressään ja antaa krin eteenpäin sitten kun viereinen n antanut mikrfnin eteenpäin. Rukusjärjestys: R1, R2, R3, R4 - laulu - R5, R6, R7, R8 - tinen laulu - jnka aikana mikrfni palautuu kädestä käteen sinulle, esirukusjhtajalle käykää järjestys läpi niin että ne jtka lukevat laulun jälkeen, tietävät jäädä kuullle Luettujen esirukuspyyntöjen jälkeen pidät kkavan esirukuksen. Ohjeet siihen vat jäljempänä. kun se n päättynyt, vieressäsi seissyt ttaa mikrfnin ja vie sen paikalleen ja sinä viet krin alttarille. Muut pistuvat jnssa samaa reittiä kuin tulivat R8 jhdlla. Esirukusjhtajan palaveri Pidä tiimillesi palaveri kl 17 Akvaari huneessa. Esittele mukana levat listan mukaan, kerten nimen, tehtävän ja sijainnin. Kerr samalla, että ilmittautumislistalla levat yhteystiedt tallennetaan Tumasmessun vapaaehtiset rekisteriin js henkilö ei halua tietjaan tallennettaviksi, hänen tulee vetää ne yli listalta Käy tarpeellisilta sin läpi tehtävät A) esirukuksen, B) klehdin keräämisen ja C) ehtllisenjan aikana. A) Yhteinen esirukus Kun alitat esirukusjaksn, rukusalttaripalvelijat siirtyvät seismaan man alttarinsa viereen. Kun esirukusjaksn alusta n kulunut 8 minuuttia lähde kiertämään kurnpuleisen etummaisen rukusalttarin kautta (R8) kaikki rukusalttarit ja kerää rukusalttaripalvelijat mukaasi. Muistuta samalla rukuksen valinnasta ja lukemisesta. Ohjeet rukusten lukemiseen vat edellä. B) Klehdinkeruu Ennen klehdin keräämistä tetaan kriin mahdllisesti tulleet esirukuspyynnöt käteen ja annetaan klehdin keruun jälkeen kirkn takasassa R8:lle - nimeä tässä henkilö, jille muut antavat esirukuspyynnöt. Klehti kerätään kartan mukaan pylväiden väliseltä alueelta man alttarin khdalta edestä alkaen taaksepäin - keruu alkaa ensimmäiseltä ehjältä riviltä (jnka selkänjaa pylväs ei katkaise) ja päättyy riville, jnka selkänjan pylväs katkaisee - takimmaisille kerääjille jää paritn määrä rivejä, jten kri pitää hakea keskikäytävän pulelta - R1-alttarin palvelija kerää itse 1. rivin ja lähettää sitten krin eteenpäin 2. riviltä - R8-alttarin palvelija kerää ensin kurlta ja sen jälkeen penkeistä. Kun klehti n kerätty, siirrytään keskikäytävälle kirkn takasaan ja dtetaan, että kaikki kerääjät ehtivät paikalle, myös mahdllisesti parvelta keräävä. Mahdlliset rukuspyynnöt annettaan R8:lle. Klehti viedään alttarille parijnssa, keskikaide kierretään hajaantumalla tinen parista ikealle ja tinen vasemmalle, ensimmäinen pari asettuu alttarin eteen keskelle, muut ikealle ja vasemmalle keskeltä päin sivuille. Liturgi siunaa klehdin, kiitsrukuksen ajan kria pidetään kädet khtettuina. Krit lasketaan yhtä aikaa alttarin eteen plvistumisprtaalle. Esirukusjaksn jälkeen tulleet rukuspyynnöt knnut rukusalttaripalvelija laittaa ne esirukusjhtajan kriin. Pistutaan saarnatulin puleisen kerääjän jhdlla harmnin takaa mille paikille.

4 C) Ehtllinen Rukusalttaripalvelijat ja pikarien kerääjät keräävät käytetyt pikarit puulaatikihin ja vievät täyttyneet laatiklliset keittiöihin pestäviksi - käy läpi kartan kanssa kunkin sijainti - takana levilta jakpaikilta pikarit viedään alakeittiöön (sivuvesta eteiseen ja hissillä alas) ja muualta yläkeittiöön - keittiöstä palatessa katstaan, tarvitaank jakpaikalle vielä vaihta. Ehtllispikarien pesijät ilmittavat pestyjen pikarien määrän paperilapulla kirkn suntille sakastiin. Pestyt pikarilaatikt palautetaan - alavarastn 9 täyttä laatikka ja lput ylävarastn vaunuun. Muistuta messun päättymisen jälkeisistä siivustehtävistä: rukusalttarit n purettava, pikarilaatikt palautettava alakerran ja yläkerran eteisen kaappeihin (myös tiskatut keittiöistä!), kirjakärryt alavarastn ja pöydät säilytyskaappeihinsa. Kun mat tehtävät n hidettu, autetaan mahdllisuuksien mukaan muita. Kiitä tiimisi jäseniä j tällöin, kska lpussa tuskin tavitat enää kaikkia. Osita erityistä humita ensikertalaisille ja harvin tehtävissä palveleville. Rukus n aina paikallaan vit alittaa tai lpettaa kkuksesi rukuksella. 4) MESSUN AIKANA Kska messu n pitkä ja se radiidaan (ja videidaan), n hyvä pyrkiä sujuvuuteen. Yhteinen esirukus Siirry mikrfnin taakse j synninpäästöä seuraavan kiitslaulun viimeisen säkeistön aikana niin että let valmis alittamaan kun musiikki lppuu. Tarvittaessa pyydä kirkkkansaa tiivistämään penkeissä keskikäytävää khti. Vit aluksi kerta 2-3 lauseella man kkemuksesi rukuksen vimasta. Kerr rukusvaihtehdista lyhyesti ja min sanin TAI vit myös viitata messulaulukirjan takana levaan messun kulkuun ja sen hjeisiin ja ihmisten esimerkkiin. a) rukusalttarit - alttareille jätetyistä kiits- ja rukusaiheista pimitaan muutamia yhdessä ääneen rukiltaviksi - js kirjittaja ei halua, että rukus luetaan ääneen, hän vi merkitä sen lapulle b) rukus albapukuisten kanssa (vi lla myös kiits rukusvastauksesta) - mainitse rutsin-/englanninkielisestä esirukuspalvelusta rutsin-/englanninkielinen rukusavustaja n alttarikaiteen saarnatulin puleisessa päässä (tämä mahdllisuus selvitetään alkupalaverissa) - kerr, että alttaritilanne n tarkitettu lyhyeen esirukukseen ja että keskusteluun n mahdllisuus myös messun jälkeen c) siunaus ja ristinmerkki tsaan kirkn takasassa d) penkissä hiljentyminen. e) radinkuuntelijat kuulevat nauhituksen, jssa kerrtaan että he vivat sallistua nettialttarin välityksellä tai lähettämällä tekstiviestin numern ]. Lpuksi jhdattele messukansa lyhyesti esirukukseen. Vie mikrfni paikalleen lukupulpetin viereen. Kun rukusjaksn alusta n kulunut 8 min. lähde kiertämään kurn puleiselta rukusalttarilta R8 lähtien ja kerää rukusalttaripalvelijat mukaasi. Kun let tullut eteen ryhmäsi kanssa, ta mikrfni käteesi ja jhdata rukusten lukijat seismaan alttarikrkkeen rappuselle ennaki tilanne niin, että let valmis alittamaan kun meneillään leva laulu päättyy muista jättää kri niin että rukusalttaripalvelija R1 vi saada sen muista mikrfnin jht eteenne lattialle/rappuselle.

5 Vit sana esim. luemme nyt muutamia rukuspyyntöjä. Js lette spineet, että sinä sant rukusten välillä laulettavan laulun numern, san se selkeästi, vit tistaakin. Laita mikrfni liikkeelle. Luettujen esirukuspyyntöjen jälkeen pidä kkava esirukus muista, että rukuspyynnöt vat sa esirukusta kkavan esirukuksen keskeisiä aiheita vivat lla: kirkk ja tumasyhteisö, esivalta ja yhteiset asiat, vaikeuksissa levat ja sairaat, kärsivät ja kiusatut ja vaintut, rauha, lunt sekä erilaiset ajankhtaiset aiheet esirukus vi käsitellä lemassaln peruskysymyksiä, jtka kskettavat eri tavin itse kutakin ja niiden aiheet pikemminkin värittävät rukuksen sisältöä kuin vat sen rakenteena. Tällaisia aiheita vat mm: ikeus lla lemassa, elämän tarkitus ja yhteenkuuluvuus tisten kanssa, anteeksiant ja vapautus, eheytyminen ja parantuminen, rauha ja hyvät elinehdt, kristittyjen yhteys esirukuksen ei tarvitse lla minkään kaavan mukainen, vaan siitä saa kuulua, että se n sinun rukuksesi päätä rukuksesi Aameneen Ehtllinen Ennen ehtllista kats, nk parvella kirkkkansaa js n, käy eteisessä spimassa kuka siellä levista käy keräämässä klehdin parvelta ja pyydä jtakuta tista hulehtimaan, etteivät klehdinkerääjät lähde alttarille ennen kuin parven klehti n mukana. Seuraa, että pikareiden kerääminen edessä sujuu, tarvittaessa hjaa ja auta. Seuraa, että etusassa ehtlliselle tulevat ttavat pikarit ja että jnt syntyvät luntevasti vit myös jentaa pikareita pöydältä ehtlliselle tulijille samin kurnpulen penkinpäässä leville pikareille vi järjestää jakajan Lppuprsessi Osallistu prsessin messun kkajan parina, prsessi pistuu kirksta samassa järjestyksessä kuin saapui. Tuhuksia kannetaan eteiseen asti, sammutetaan ja laitetaan tuhuskreihin. Siirry kättelemään messusta pis lähteviä kirkksalin takasaan tiselle sivuvista. Messun jälkeen Hulehdi, että kaikki tavarat, pöydät ja pikarit viedään paikilleen kaikki rukusalttarit puretaan ja siivtaan hjeen mukaisesti klehtikrit palautetaan rukusalttareiden sisään laulukirjat ja virsikirjat viedään penkeistä eteiseen ja laulukirjat edelleen ylävarastn kirkksali jää siistiksi löytötavarat viedään sakastiin. Timita ajan tasalle saatettu rekrytintilista messukansin. Tiedksesi: rukusryhmien vastaava jakaa messussa kertyneet esirukuspyynnöt kirjekuriin rukusryhmiä varten. Rukusryhmien edustajat hakevat esirukuspyynnöt häneltä heti messun lputtua. Js mahdllista, sallistu seuraavan tiistain Arkimessuun ja avimeen messukkukseen ja kerr kkemuksistasi. Messukkuksessa käydään läpi messusta tullut palaute. SIUNAUSTA TEHTÄVÄÄSI, KIITOS ETTÄ OTIT SEN VASTAAN!

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011 Hallituksen kkus 3 / 2010-2011 Aika: 31.10.2010 kl 16:50 18:03 Paikka: Paikalla: Pissa: Vartikl, Vetelintie 5 kerhhuneist, Helsinki Mika Kntiainen (puheenjhtaja) Mikk Mulari (sihteeri) Teemu Kujala (pistui

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot