Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa"

Transkriptio

1 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN HALO-ryhmä: Pentti Kiilholma naistentautien ja synnytysopin dosentti, hallinnollinen osastonylilääkäri (eläkkeellä) Turun yliopisto, TYKS Naistenklinikka Matti Kairaluoma gastroenterologisen kirurgian dosentti, osastonylilääkäri Keski-Suomen keskussairaala Pirjo Räsänen arviointipäällikkö, dosentti, FT, esh HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö Jaana Isojärvi YTM, informaatikko THL/Finohta Sirpa-Liisa Hovi FT, tutkimuspäällikkö THL/Finohta LIITEAINEISTO Sisällysluettelot SLL 34/2012 Vertaisarvioitu VV Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa Tässä järjestelmällisessä katsauksessa arvioitiin emättimen kautta asetettavan verkon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset lantionpohjan primaarisen tai uusiutuneen laskeuman hoidossa verrattuna toimenpiteeseen ilman verkkoa. Vaikuttavuuden arviointi perustuu viiteen satunnaistettuun tutkimukseen. Verkkotoimenpiteellä saavutetaan parempi anatominen lopputulos kuin ilman verkkoa ja laskeuma uusii harvemmin. Verkon käyttöön liittyviä haittoja ovat leikkauksenaikaiset vuoto-ongelmat, verkon esiintulo limakalvon alta, ponnistusvirtsankarkailu ja yhdyntäkipu. Potilaiden arvio lopputuloksesta oli usein parempi kuin anatominen paranemistulos eikä toimenpiteiden välillä ollut eroja. Valmisverkon käyttö ja siihen liittyvät uusintatoimenpiteet nostavat hintaa. Ennen leikkauspäätöstä naiselle on kerrottava toimenpiteisiin liittyvät haitat. Lantionpohjan laskeumat ovat yleisiä synnyttäneillä naisilla. Yhdysvaltalaisessa Women s Health Initiative (WHI) -tutkimuksessa jonkinasteinen laskeuma todettiin 40 %:lla vaihdevuosi-iän ohittaneista naisista (1). Laskeumaleikkaus on toiseksi yleisin gynekologinen leikkaus kohdunpoistojen jälkeen Suomessa (2). Naisilla on %:n todennäköisyys joutua elämänsä aikana laskeumaleikkaukseen (3,4). Laskeumien leikkaushoidossa perinteisten menetelmien tulokset eivät ole kaikilta osin olleet tyydyttäviä, joten apuna on alettu käyttää erilaisia verkkoja. Avoleikkauksessa tai tähystystoimenpiteenä tehtävä emättimen pohjukan kiinnitys ristiluun päällä kulkevaan sidekudosjuosteeseen (sakrokolpopeksia) ja emättimen kautta tapahtuva pohjukan kiinnitys ristiluuistuinkärkisiteeseen (sakrospinaalifiksaatio) ovat jo aiemmin vakiinnuttaneet asemansa (5). Sakrokolpopeksiassa käytetään aina verkkoa. Sen sijaan emättimen kautta tehtävissä etu- ja takaseinämän laskeumien korjauksissa keinoaineita on alettu yleisemmin käyttää vasta 2000-luvulla. Tässä katsauksessa arvioidaan emättimen kautta tehtävän verkkokorjauksen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia lantionpohjan laskeuman hoidossa. Arvioitavan menetelmän kuvaus Perinteisissä etu- ja takaseinämän korjauksissa käytetään potilaan omia kudoksia. Etuseinämän laskeumaa (ent. kystoseele) korjattaessa virtsarakon alla oleva fibromuskulaarinen tukikudos kiristetään ompelein rakon alle, ylimääräinen emättimen limakalvo leikataan pois ja reunat ommellaan keskiviivassa yhteen (kolporrafia anterior) (6). Samalla periaatteella korjataan taka seinämän laskeuma (ent. rektoseele) (kolporrafia posterior). Sen yhteydessä usein esiintyvän enteroseelen (suolityrä) ja vaginan pohjukan laskeuman korjauksessa pohjukka voidaan kiinnittää ompeleiden avulla sakrospinaaliseen ligamenttiin. Usein myös enteroseelepussi avataan ja Douglasin kuoppa suljetaan tupakkapussiompeleella (7). Sulamattoman verkon materiaali on yleensä synteettistä, yksisäikeistä, isoreikäistä (yli 75 µm) polypropyleeniä (8). Verkko asetetaan löysästi etu- ja/tai takaseinämän limakalvon alle käyt täen mukana tulevia neuloja (troakaareja). Neula viedään ihon kautta emättimen puolelle ja sen avulla vedetään verkon sakarat ulos ihoviilloista. Tällöin verkon leveä osa asettuu tukemaan laskeutunutta osaa. Myös itse muotoiltavia verkkoja käytetään. Tällöin lääkäri leikkaa verkkomateriaalista sopivan palan, joka asetetaan löysästi paikalleen emättimen kautta ilman erityis instrumentteja tai ihoviiltoja. Molemmissa tekniikoissa käytetään profylaktista antibiootti hoitoa verkon aiheuttaman lisääntyneen tulehdusriskin takia (9). Nykykäytäntö Suomessa Suomessa vaginaalisia verkkoleikkauksia tehdään kaikissa keskus- ja aluesairaaloissa. Vuon- 2

2 tieteessä taulukko 1. Laskeumien luokittelu POP Q:n (Pelvic Organ Prolapse Quantification) mukaan (10). Aste Kriteeri 0 Ei laskeumaa 1 Laskeuma enintään 1 cm:n päähän immenkalvotasosta 2 Laskeuma immenkalvon tasolle tai 1 cm sen ylä- tai alapuolelle 3 Laskeuma yli 1 cm immenkalvotason ulkopuolelle 4 Emättimen täydellinen ulos kääntyminen tai kohdun täydellinen prolapsi taulukko 2. PICO-muuttujat tutkimuskysymyksen rajaamiseksi. P (potilaat) I (interventio) C (vertailutoimenpide) Primaarinen emättimen etu- ja takaseinämän laskeuma (POP-Q 2 tai suurempi) Uusiutuva emättimen etu- ja/tai takaseinämän laskeuma (POP-Q 2 suurempi), ja/tai niihin liittyvä emättimen pohjukan laskeuma Korjaus sulamattomalla verkolla Perinteiset leikkausmenetelmät (anteriorinen kolporrafia KA, posteriorinen kolporrafia KP) O (tulosmuuttujat) Laskeuman anatominen korjaantuminen (POP-Q alle 2) Pullistumisen tunne Verkon näkyminen epiteelin läpi Uusintaleikkaus a) laskeuman korjaaminen b) verkon näkymisen vuoksi Elämänlaatu ja potilastyytyväisyys Rakon tyhjenemisvaikeus Virtsankarkailu Suolioireet Kivut a) lantion alue b) yhdyntä Fisteli Leikkaukseen liittyvät komplikaatiot: verenvuoto, tulehdus, verenpurkauma, rakon tai suolen puhkeaminen, virtsatietulehdus, rakon tyhjenemisvaikeus na 2009 THL:n hoitoilmoitusrekisterin ( HILMO) mukaan tehtiin vaginaalista laskeumaleikkausta, joista noin 15 % arvioitiin verkkotoimenpiteiksi. Tarkkaa toimenpiteiden määrää ei tiedetä, koska rekisterimerkinnät verkon käytöstä eri toimenpiteissä ovat olleet puutteelliset (2). Vuoden 2012 alusta otetaan käyttöön kohtu- ja emätinlaskeuman leikkauksille uudet toimenpidekoodit (Liitetaulukko 1 artikkelin sähköisessä versiossa, > Sisällysluettelot > 34/2012). Tutkimuskysymys Tässä järjestelmällisessä katsauksessa arvioitiin vaginaalisesti asetettavien verkkojen vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset emättimen etu- ja takaseinämän laskeumien ja niihin mahdollisesti liittyvän pohjukan laskeuman leikkaus hoidossa verrattuna toimenpiteeseen, jossa verkkoa ei käytetä. Kohderyhmänä olivat potilaat, joilla oli primaarinen tai uusiutunut emättimen etu- tai takaseinämän laskeuma tai molemmat sekä niihin mahdollisesti liittyvä apikaalinen (emättimen pohjukan) prolapsi POP-Q-luokituksella (Pelvic Organ Prolapse Quantification) arvioituna vähintään astetta 2 (taulukko 1). Tutkimuskysymys rajattiin PICOmäärityksen avulla (taulukko 2). Arviointitutkimuksen menetelmät Kirjallisuushaku tehtiin syyskuussa 2010 ilman aikarajausta Medline-, Cochrane Central-, Cochrane Database of Systematic Reviews-, PsycInfo- ja CRD- (DARE, HTA ja NHS EED) -tietokannoista. Käynnissä olevia tutkimuksia haettiin kliinisten tutkimusten rekisteritietokannasta Clinical Trials.gov. Lisäksi tehtiin erillinen kirjallisuushaku verkkojen haittavaikutuksista. Haku päivitettiin marraskuussa 2010 ja toukokuussa 2011 (Liitetaulukko 2). Mukaan hyväksyttiin satunnaistetut kontrolloidut kokeet, joissa tutkittavien lukumäärä yli 50 ja seuranta-aika vähintään 12 kuukautta. Koko kirjoittajaryhmä kävi haun tulokset läpi. Viitteitä löytyi 144, joista abstraktien luvun jälkeen tarkasteluun valittiin 33 artikkelia. Kliinisen vaikuttavuuden arviointiin löytyi viisi artikkelia satunnaistetuista tutkimuksista, joissa seuranta-aika oli 12 kuukautta (11 15) ja lisäksi yhden tutkimuksen 24 ja 36 kuukauden seurannan tulokset (16,17). Lisäksi mukaan hyväksyttiin yksi taloudellinen tutkimus (18). Erillisessä haittavaikutushaussa löytyi 191 viitettä, joista mukaan otettiin yksi järjestelmällinen katsaus (19) ja yksi kat saus (20). Meta-analyysi tehtiin Review Manager 5.1 -ohjelmalla. Tulokset Mukaan hyväksytyissä satunnaistetuissa kontrolloiduissa kokeissa (11 15) oli yhteensä 934 3

3 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN Kirjallisuutta 1 Hendrix SL, Clark A, Nygaard I, Aragaki A, Barnabei V, McTiernan A. Pelvic organ prolapse in the women s health initiative: Gravity and gravidity. Am J Obstet Gynecol 2002;186: Toimenpiteelliset hoitojaksot 2009 vårdperioder med åtgärder Tilastoraportti 5/2011. Suomen virallinen tilasto. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Tilastoraportti 5/2011. Suomen virallinen tilasto, Terveys [Luettu ]. fi/tilastot/tilastotiedotteet/2011/ Liitetaulukot/Tr05_11_liitetaulukot. pdf 3 Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, Colling JC, Clark AL. Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Obstet Gynecol 1997;89: Smith FJ, Holman CD, Moorin RE, Tsokos N. Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol 2010;116: Maher CF, Feiner B, Decuyper EM, Nichlos CJ, Hickey KV, O Rourke P. Laparoscopic sacral colpopexy versus total vaginal mesh for vaginal vault prolapse: a randomized trial. Am J Obstet Gynecol 2011;204:360. e1,360.e7. 6 Kelly H. Incontinence of urine in women. Urol Cutan Rev 1913;1: Doshani A, Teo RE, Mayne CJ, Tincello DG. Uterine prolapse. BMJ 2007;335: Deprest J, Zheng F, Konstantinovic M ym. The biology behind fascial defects and the use of implants in pelvic organ prolapse repair. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006;17 suppl 1:S Falagas ME, Velakoulis S, Iavazzo C, Athanasiou S. Mesh-related infections after pelvic organ prolapse repair surgery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;134: naista, joilla oli todettu joko vain etuseinämätai myös takaseinämäkorjausta vaativa vaiva. Yhteen (11) tutkimukseen rekrytoitiin naisia, joilla oli vain etuseinämälaskeuma ja toiseen (15) uusintaleikkausta vaativa laskeuma. Tutkimusten laatu vaihteli (Liitetaulukko 3). Vain kahdessa (11,14) tutkimuksessa ryhmä salattiin muilta kuin hoidon antajalta ja tulosten arvioijalta. Yhdessä (11) tutkimuksessa interventiona oli sallittu vain etuseinämäkorjaus ilman samanaikaisia muita toimenpiteitä, muissa samanaikainen takaseinämä- tai pohjukan korjaus ja/tai kohdunpoisto sekä virtsankarkailun korjausleikkaus olivat sallittuja. Laskeuman anatominen korjaantuminen Objektiivisesti laskeuman arvioitiin korjaantuneen, jos POP-Q aste oli 0 tai 1 (taulukko 2). Tutkimusten 12 kuukauden seurannan tulokset yhdistettiin meta-analyysillä, jossa lopputulosmuuttujana oli laskeuman uusiminen. Laskeuman uusimisen riskisuhteeksi (RR) saatiin 0,30 (95 %:n luottamusväli 0,21 0,44). Toisin sanoen verkkokorjaus vähensi laskeuman uusimisen riskiä 70 % suhteessa perinteiseen toimenpiteeseen, jossa ei käytetty verkkoa (taulukko 3). Vaikka objektiivisesti arvioituna laskeuma oli uusiutunut, se ei välttämättä aiheuttanut laskeuman oireita, kuten pullistumisen tai painon tunnetta. Vain yhdessä tutkimuksessa (11) raportoitiin oireet suhteessa laskeuman anatomiseen korjaantumiseen. Laskeuman oireita oli verkkokorjauksen jälkeen vähemmän kuin perinteisen toimenpiteen jälkeen, mutta kaikilla vaivat eivät hävinneet laskeuman anatomisesta korjaantumisesta huolimatta. Toisaalta osa naisista, joilla laskeuma oli uusiutunut (POP-Q yli 2), raportoi oireiden hävinneen (taulukko 4). Naisten oma arvio leikkauksen onnistumisesta Lantionpohjan laskeumiin liittyy useita erityyppisiä vaivoja. Subjektiiviseen arviointiin perustuvien kyselylomakkeiden avulla kartoitettiin emättimen pullistumisen ja lantion alueen painon tunnetta, rakon tai suolen tyhjenemisvaikeuksia, yhdyntöjen säännöllisyyttä, tyytyväisyyttä sukupuolielämään, orgasmin saantia ja yhdyntäkipua. Mittarien käyttö vaihteli eri tutkimuksissa (Liitetaulukko 4A). Kaikki tulokset osoittivat oireiden vähentyneen eikä ryhmien välillä ollut lopputuloksissa eroa vuoden seurannassa lukuun ottamatta eroa ulosteen pidätyskyvyttömyydessä (15), jota DDI-mittarilla (Defecatory Distress Inventory) mitattuna oli vähemmän verkkokorjauksen jälkeen. Tautikohtaisia elämänlaatumittareita käytettiin vain kahdessa tutkimuksessa. Naisten tyytyväisyyttä leikkaustulokseen oli arvioitu VAS-mittarilla ( Visual Analogue Scale) (12) ja PGI-I-mittarilla (Patient Global Impression of Improvement) (15). Uusintaleikkaukset Uusintaleikkaukseen päädyttiin verkon näkymisen, laskeuman uusiutumisen tai virtsanpidätyskyvyttömyyden vuoksi. Verkkokorjauksen jälkeen uusintaleikkaus laskeuman vuoksi tehtiin taulukko 3. Laskeuman uusiutuminen verkkokorjauksen jälkeen verrattuna perinteiseen menetelmään ilman verkkoa (seuranta-aika 12 kk, POP-Q 2 tai suurempi). Tutkimus Verkko Verkko Ei verkkoa Ei verkkoa Riskisuhde Riskisuhde Riskisuhde Riskisuhde potilaita uusiutumia Tapahtumia yhteensä tumia yhteensä potilaita Potilaita uusiutumia Tapah- Potilaita painoarvo, Painoarvo % M-H, (95 Random, %:n LV) 95 % Cl M-H, M-H, Random, Random, 95 % 95 Cl Tutkimus Altman ym ,8 0,34 (0,24 0,47) Carey ym ,9 0,55 (0,30 1,02) Hiltunen ym ,2 0,17 (0,08 0,37) Nguyen ym ,0 0,25 (0,09 0,68) Withagen ym ,0 0,21 (0,11 0,43) Yhteensä ,0 0,30 (0,21 0,44) Heterogeenisyys: Tau 2 = 0,08; c 2 = 7,26, df = 4 (p = 0,12); I 2 = 45 % Kokonaisvaikutus: Z = 6,23 (p < 0,00001) Suosii verkkoa Suosii ei-verkkoa 4

4 tieteessä Yli vuoden seurannan tulokset Ainoastaan Hiltusen ym. (13) tutkimuksesta on 24 ja 36 kuukauden seurannan tulokset (16,17). Laskeuman anatominen lopputulos huononi seuranta-ajan pidentyessä hieman, mutta ero toimenpiteiden välillä säilyi. Perinteisen menetelmän ryhmässä 36 kuukauden seurannassa laskeuma oli uusiutunut (POP-Q yli 1) 51 %:lla ja verkkokorjausryhmässä 29 %:lla, kun mukaan luetaan etu-, takaseinämä ja pohjukkalaskeumat; vastaavat luvut pelkissä etuseinälaskeumissa olivat 43 % ja 12 %. Tuntuma laskeumasta oli 19 %:lla perinteisessä ryhmässä ja 10 %:lla verkkokorjausryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (taulukko 5), kuten ei ollut ero muidenkaan kysyttyjen oireiden kohdalla. Kahdeksalla naisella oli verkko näkyvissä epiteelikudoksen alla 24 kuukauden seurantatutkitaulukko 4. Laskeuman korjaantuminen 12 kuukauden kuluttua vaginaalisen ilman verkkoa tehdyn toimenpiteen tai verkkokorjauksen jälkeen. KA = anteriorinen kolporrafia, KP = posteriorinen kolporrafia. Altman 2011 Hiltunen 2007 Nguyen 2008 Carey 2009 Withagen 2011 KA vs. verkko KA vs. verkko KA vs. verkko KA + KP vs. verkot KA + KP vs. verkot POP-Q < 2, % 48 / / / / / 90 1 POP-Q < 2 ja pullistumisen tunne pois, % 35 / 61 1 Pullistumisen tunne pois, % 62 / / / Ero tilastollisesti merkitsevä 2 Tuntuma laskeumasta 10 Bump RC, Mattiasson A, Bo K ym. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol 1996;175: Altman D, Väyrynen T, Engh ME, Axelsen S, Falconer C, Nordic Transvaginal Mesh Group. Anterior colporrhaphy versus transvaginal mesh for pelvic-organ prolapse. N Engl J Med 2011;364: Carey M, Higgs P, Goh J ym. Vaginal repair with mesh versus colporrhaphy for prolapse: a randomised controlled trial. BJOG 2009;116: Hiltunen R, Nieminen K, Takala T ym. Low-weight polypropylene mesh for anterior vaginal wall prolapse: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;110: Nguyen JN, Burchette RJ. Outcome after anterior vaginal prolapse repair: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008;111: Withagen MI, Milani AL, den Boon J, Vervest HA, Vierhout ME. Trocar-guided mesh compared with conventional vaginal repair in recurrent prolapse: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2011;117: Nieminen K, Hiltunen R, Heiskanen E ym. Symptom resolution and sexual function after anterior vaginal wall repair with or without polypropylene mesh. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19: Nieminen K, Hiltunen R, Takala T ym. Outcomes after anterior vaginal wall repair with mesh: A randomized, controlled trial with a 3 year follow-up. Am J Obstet Gynecol 2010;203:235.e1,235.e8. 18 Murray S, Haverkorn RM, Lotan Y, Lemack GE. Mesh kits for anterior vaginal prolapse are not cost effective. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2011;22: Diwadkar GB, Barber MD, Feiner B, Maher C, Jelovsek JE. Complication and reoperation rates after apical vaginal prolapse surgical repair: a systematic review. Obstet Gynecol 2009;113: vain yhdelle naiselle ja kahdeksalle perinteisen menetelmän jälkeen. Sen sijaan verkon näkymisen (n = 44/448) vuoksi uusintaleikkaus tehtiin 28 naiselle ja osa hoidettiin konservatiivisesti. Hiltunen ym. (13) tarkastelivat erikseen samanaikaisen kohdunpoiston ja verkon näkymisen yhteyttä. Kaikkiaan verkkoryhmän 104 naisesta 18:lla verkko näkyi vuoden seurannassa, 13:lla jo kahden kuukauden seurannassa ja 8:lla oli edelleen vaivoja vuoden kuluttua toimenpiteestä. Kohdunpoisto (n = 12) ei lisännyt verkon esiintulon riskiä (p = 0,6). Verkon näkymisen vuoksi tehtiin yhteensä 14 uusintatoimenpidettä. Subjektiivisesti arvioidut lopputulosmuuttujat Osalla naisista virtsaamishäiriöt olivat syynä laskeumaleikkaukseen. Seurannassa virtsaamishäiriöitä mitattiin Urogenital Distress Inventory (UDI) -mittarilla (11) ja Short-Form Urogenital Distress Inventory (SUDI) -mittarilla (12). Ryhmien välillä ei todettu eroja. Toimenpiteen jälkeen ilmaantunutta ponnistusvirtsankarkailua mitattiin kolmessa tutkimuksessa (11,13,15). Verkkoleikkauspotilailla sitä esiintyi enemmän kahdessa tutkimuksessa (11,13), vain toisessa tilastollisesti merkitsevästi enemmän (11). Leikkauksenjälkeistä lantion alueen kipua esiintyi harvoin eikä ryhmien välillä todettu eroja. Yhdessä (11) tutkimuksessa viidellä potilaalla (2,5 % p = 0,06) raportoitiin nivusseudun kipua. Seksuaalielämää koskevassa kyselyssä (PISQ-12, Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire) ei ryhmien välillä ollut eroa, eikä myöskään yhdyntäkipujen esiintymisessä leikkauksen jälkeen (11,12). Yhtään suoli- tai rakkofisteliä ei näissä tutkimuksissa raportoitu. Toimenpiteeseen liittyvät haitat Vain kolmessa tutkimuksessa (n = 781) raportoitiin toimenpiteen aikana ilmenneet haitat. Verkkokorjaus kesti pidempään ja verenvuoto toimenpiteen aikana oli runsaampaa kuin perinteisissä leikkauksissa. Massiivisia vuotoja ( ml) oli kolme, kaikki verkkotoimenpiteissä. Muuten toimenpiteen aikaisissa haitoissa menetelmien välillä ei ollut eroja. Verkkokorjausten jälkeen rakon tyhjenemisvaikeutta oli useammin, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä vain uusintaleikkauksissa (15). Suolen ja rakon puhkeamiset olivat harvinaisia (Liitetaulukko 4B). 5

5 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN taulukko 5. Laskeuman korjaantuminen kuukauden kuluttua vaginaalisen, ilman verkkoa tehdyn toimenpiteen tai verkkokorjauksen jälkeen. KA = anteriorinen kolporrafia. 20 Bako A, Dhar R. Review of synthetic mesh-related complications in pelvic floor reconstructive surgery. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009;20: Iglesia CB, Sokol AI, Sokol ER ym. Vaginal mesh for prolapse: A randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010;116: FDA Center for devices and radiological health. Urogynecologic surgical mesh: update on the safety and effectiveness of transvaginal placement for pelvic organ prolapse. [Luettu ]. MedicalDevices/Safety/Alertsand- Notices/UCM pdf 23 MedWatch: The FDA safety information and adverse event reporting program [Luettu ]. Safety/MedWatch/default.htm 24 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, 629/2010. [Luettu ]. fi/laki/alkup/2010/ Valvira. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus. Määräys 4/ 2010). [Luettu ]. valvira.fi/files/maarays_4_2010_ kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 26 HUS palveluhinnasto osa 2: Suoriteperusteiset hinnat. [Luettu ]. p?path=1,28,820,823,3018, Barber MD, Brubaker L, Nygaard I ym. Defining success after surgery for pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol 2009;114: Freeman RM. Do we really know the outcomes of prolapse surgery? Maturitas 2010;65: Blandon RE, Gebhart JB, Trabuco EC, Klingele CJ. Complications from vaginally placed mesh in pelvic reconstructive surgery. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009 Feb 10. Hiltunen 2007 Nieminen 2008 Nieminen 2010 Seuranta-aika 12 kk 24 kk 36 kk Asetelma ka vs. verkko KA vs. verkko KA vs. verkko Kokeeseen satunnaistetut 202 (97/105) 202 (97/105) 202 (97/105) POP-Q alle 2, % 61 / / / 88 1 POP-Q alle 2 ja pullistumisen tunne pois, % 55 / 82 1 Pullistumisen tunne pois, % 94 / / / Ero tilastollisesti merkitsevä 2 Tuntuma laskeumasta muksessa (n = 202) (16); näistä yksi oli ilmaantunut 12 kuukautta seurannan jälkeen. Kolmen vuoden aikana verkko näkyi yhteensä 20:llä (19 %) (17), ja kolmen vuoden jälkeen oli vielä viidellä verkkoa näkyvissä. Yhtäkään verkkoa ei ollut poistettu. Turvallisuus Diwadkar ym. (19) vertasivat vuoteen 2008 ulottuvassa järjestelmällisessä katsauksessa emättimen pohjukan laskeuman vuoksi tehtyjen kirurgisten toimenpiteiden jälkeisiä komplikaatioita ja laskeuman uusiutumisen määriä. Perinteinen vaginaalinen toimenpide oli tehty potilaalle, seuranta-aika oli keskimäärin 32,6 kuukautta ja verkkokorjaus oli tehty potilaalle, seuranta-aika 17,1 kk. Uusintaleikkausten kokonaismäärä oli suurin verkkokorjausten ryhmässä. Laskeuman vuoksi uusintaleikkauksia tehtiin vähän, mutta korjauksia tehtiin paljon verkon näkymisen vuoksi; se oli tämän ryhmän tavallisin komplikaatio (taulukko 6). Iglesian ym. (21) satunnaistettu tutkimus keskeytettiin keskimäärin 9,7 kuukauden (2,4 26,7 kk) kuluttua verkon näkymiselle etukäteen määritellyn turvallisuusrajan (15 %) ylityttyä. Verkkokorjausryhmässä oli eniten yhdyntäkipua ja myös enemmän fisteleitä, vaikkakin niitä oli raportoitu hyvin vähän (19). Etuseinämän verkkokorjauksen jälkeen on raportoitu ponnistusvirtsankarkailua ja takaseinämäkorjauksen jälkeen ulosteen pidätyskyvyttömyyttä (20). Todettujen haittojen ilmoittaminen Yhdysvalloissa lääke- ja laiteturvallisuutta valvova viranomainen FDA varoitti jo vuonna 2008 lukuisista verkkoihin liittyvistä ongelmista mm. verkon näkymisestä, infektioista, kivuista, virtsan pidätyskyvyttömyydestä. FDA uudisti varoituksen heinäkuussa 2011, koska haitoista oli tullut lisää ilmoituksia (22). FDA rohkaisee sekä terveydenhuollon ammattilaisia että kuluttajia ilmoittamaan epäillyistä verkkojen aiheuttamista ongelmista MedWatch-sivuston kautta suoraan viranomaiselle (23). Suomessa Valvira ei ole saanut yhtään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (24) mukaista ilmoitusta verkkotoimenpiteisiin liittyvistä vaaratilanteista (25). Johnson & Johnson ilmoitti kesäkuussa 2012 lopettavansa vaginaalisten verkkojen valmistuksen ja myynnin alkuvuonna 2013 mm. tuotteen valmistusmaassa Yhdysvalloissa laadittujen säännösten monimutkaisuuden vuoksi ja keskittyvänsä vatsakirurgiassa (avokirurgia ja laparoskopia) käytettäviin verkkoihin. Epäselvyys säännöksissä liittyy tuotteiden markkinoillepääsyn prosessiin (Johnson & Johnson tiedonanto ). Kustannukset ja kustannusvaikuttavuus Lantionpohjan laskeumien verkkokorjausten kustannuksia arvioitaessa tulee huomioida, onko käytössä ns. valmisverkkosetti vai käytetäänkö itse muotoiltavaa verkkoa. Suomessa käytetään eniten valmisverkkoja. Etu- tai takaseinämäkorjauksessa käytettävän verkon hinta on euroa. Korjattaessa samanaikaisesti etuja takaseinämän sekä pohjukan laskeuma käytetään totaaliverkkoa, jonka hinta on noin 800 euroa. Itse muotoiltavien polypropyleeniverkkojen hinta on muutama kymmenen euroa (P. Kiilholma, suullinen tiedonanto). Vuonna 2011 ilman verkkoa tehtävän emättimen etu- tai takaseinämän kiristyksen hinta oli euroa ja yhdistetty etu- ja takaseinämän kiristyksen euroa (26). Toimenpideaika on yleensä verkkoa käytettäessä pidempi kuin perinteisessä leikkauksessa. Murray ym. (18) arvioivat päätöspuumallin avulla perinteisen anteriorisen menetelmän kustannusvaikuttavuutta verrattuna itse leikattuun verkkoon tai valmisverkkosettiin. Malli huomioi meta-analyysistä saadut tiedot leikkauk sen kestosta, verkon näkymisestä ja laskeuman uusiutumisesta. Leikkauksen kesto oli 6

6 tieteessä Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Pentti Kiilholma: Matkakorvauksia kansainvälisistä koulutustilaisuuksista (Bard, Gynecare, Upviser), konsultointipalkkioita ja luentopalkkioita (Bard, Gynecare, Upviser). Matti Kairaluoma: Matkakorvauksia ja korvaus käsikirjoituksesta (THL), konsultointipalkkio (Johnson & Johnson), asiantuntijalausunto (Potilasvakuutuskeskus), koulutus- ja kongressimatkakustannuksia (Covidien, Johnson & Johnson, Medronic). Pirjo Räsänen, Jaana Isojärvi, Sirpa- Liisa Hovi: Ei sidonnaisuuksia. Lopuksi Laskeuman anatominen korjaantuminen onnistui paremmin verkkoa käyttäen. Naisten omat arviot leikkauksen onnistumisesta olivat paremmat kuin pelkän anatomisen onnistumisen perusteella voi päätellä, eikä eroja verkkokorjauksen ja perinteisen korjauksen välillä ollut. Verkkokorjausten kustannusvaikuttavuuden arviointiin sopisi erityisen hyvin kustannus-utiliteettianalyysi, joka ottaa huomioon naisen oman arvion menetelmän hyödystä muutoksena terveyteen liittyvässä elämänlaadussa. Onnistumista arvioitaessa olisikin käytettävä subjektiivista arviota paranemisesta (27,28), samoin anatominen lopputulos POP-Q:n aste 0 tai 1 voi olla liian tiukka vaatimus (27). Vain kahdessa mukaan valitussa tutkimuksessa oli mukana takaseinämäkorjauksia (12,15). Ulosteen pidätyskyvyttömyyteen leiktaulukko 6. Laskeumien uusiutumisten, uusintaleikkausten ja komplikaatioiden painotetut keskiarvot emättimen kautta tehdyissä toimenpiteissä (19). Perinteinen vaginaalinen toimenpide Vaginaalinen verkkotoimenpide (n = 7 827) (n = 3 425) % (SD) 95 %:n LV % (SD) 95 %:n LV Uusintaleikkausten kokonaismäärä 5,8 (5,3 6,3) 0 29,2 8,5 (7,6 9,4) 0 30,0 Laskeuman uusintaleikkaus 3,9 (3,5 4,4) 0 29,1 1,3 (1,0 1,7) 0 16,0 Verkon näkyminen tai infektio 0,5 (0,3 0,6) 0 20,0 5,8 (5 6,6) 0 21,2 Yhdyntäkipu 1,5 (1,2 1,8) 0 38,9 2,2 (1,7 2,7) 0 23,1 Rakon puhkeaminen 0,4 (0,2 0,5) 0 5,9 0,7 (0,4 1,0) 0 4,3 Virtsaputken vaurio 0,3 (0,2 0,4) 0 3,5 0,1 (0,1 0,1) 0 0,1 Suolen vaurio 0,4 (0,3 0,5) 0 3,1 0,3 (0,1 0,5) 0 0,5 Fisteli 0,1 (0 0,1) 0 1,5 0,2 (0,1 0,4) 0 4,2 English summary > in english Vaginal mesh repairs for pelvic organ prolapses lyhin, kun käytettiin valmisverkkoa (58 min) ja pisin perinteisessä etuseinämän korjauksessa (79 min). Toimenpiteen hinta oli valmisverkkosettiä käytettäessä dollaria (noin euroa), ja perinteisessä toimenpiteessä tai itse muotoiltavaa verkkoa käytettäessä hinta on noin 30 % alempi. Tutkijat päätyivät siihen, ettei valmisverkkosetti ole kustannusvaikuttava verrattuna perinteiseen menetelmään siitä huolimatta, että leikkaussaliaika oli lyhyempi. Suomalaiset kustannusvaikuttavuustiedot puuttuvat, eikä ulkomailla tehtyjen analyysien tulokset välttämättä päde Suomessa mm. hinnoittelun ja resursoinnin erojen takia. kauksilla ei ollut juuri vaikutusta. Emättimen takaseinämän laskeumassa suolioireet tulisi tutkia ennen leikkausta siihen varsin usein liittyvän peräsuolen tuppeuman poissulkemiseksi. Koska tuppeuman hoito emättimen takaseinämän verkkoleikkauksen jälkeen voi olla varsin haasteellista, tulisi verkkoleikkauksiin suhtautua kriittisesti, kunnes on käytettävissä riittävää tutkimusnäyttöä sen hyödystä suolioireiden hoidossa. Verkkotoimenpiteiden kustannuksia nostavat niihin liittyvien haittojen vuoksi tehtävät uusinta toimenpiteet. Koska tietoa haittavaikutuksista ei kerätä järjestelmällisesti, niiden esiintyvyys voi olla aliarvioitu (27,28). Uusia tutkimuksia suunniteltaessa on tärkeää, että tehty toimenpide pidetään salassa tulosten arvioijilta. Lopputulosten arvioinnissa pitää ottaa huomioon naisen oma arvio tuloksesta, ja toimenpiteen haittavaikutusten keräämisen on oltava järjestelmällistä. Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta on tärkeää, että toimenpiteet ovat riittävän samanlaisia. Vaginaaliset verkkokorjaukset ovat perinteistä tekniikkaa vaativampia toimenpiteitä. Kirurgilta vaaditaan hyvää anatomian tuntemusta ja kokemusta laskeumaleikkauksista (29). Laskeumaan liittyvät vaivat ovat moninaiset, samoin verkkokorjauksiin liittyvät haitat. Siksi naiselle pitää huolellisesti kertoa toimenpiteen mahdolliset haitat, jotta hän voi osallistua päätöksentekoon täysin tietoisena eri vaihtoehtoihin liittyvistä hyödyistä ja haitoista ja valita omaan elämäntilanteeseensa sopivan menetelmän. n 7

7 english summary HALO-group: Pentti Kiilholma, Matti Kairaluoma, Pirjo Räsänen, Jaana Isojärvi Sirpa-Liisa Hovi Ph.D., Senior Researcher National Institute for Health and Welfare THL/Finohta Vaginal mesh repairs for pelvic organ prolapses Background Pelvic organ prolapse is a common inconvenience for parous women. In Finland in 2009 pelvic organ prolapse repair was the second most common gynecologic operation after hysterectomy. Aim of the study The aim of the systematic review was to find out the effectiveness, safety and costs of surgery for pelvic organ prolapse and compare traditional colporrhaphy with mesh repair. Patients were women with primary or recurrent pelvic organ prolapse stage 2 or higher according to the Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) system. The main outcome was anatomical cure rate. Methods A literature search was carried out in September 2010 without time limit from Medline, Cochrane CENTRAL, Cochrane Database of Systematic Reviews, PsychInfo and CRD (DARE, HTA and NHS EED) databases. The search was updated in May For the effectiveness assessment the inclusion criteria were a randomised controlled trial (RCT) with at least 50 patients and a follow-up of at least 12 months. Seven studies were identified, including one study with results also for 24- and 36-month follow-ups. One health economic study was included. Results The meta-analysis of the five RCTs with 12-month follow-up showed mesh operations led to less recurrences, RR 0.30 (0.21, 0.44). However, there is moderate risk of bias because of non-blind outcome assessment in the trials. Furthermore, women s assessment was better, and in spite of recurrence (POP-Q > 2), many did not report vaginal bulge or pelvic pressure and only in one of three studies was the difference between mesh and traditional operation statistically significant. In the studies, women s assessments of the outcomes were measured differently, with questionnaires like the Urogenital Distress Inventory (UDI), the Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12), the Prolapse Symptom Inventory, the Quality of Life questionnaire (PSI-QoL), and the Defecatory Distress Inventory (DDI). Overall, after one year, women reported less symptoms, while there were no differences between the traditional and mesh operation except in one study, where defecation problems were scored significantly better in the mesh group. Mesh operation carries the risks of intraoperative hemorrhage, reoperations, de novo stress urinary incontinence, and de novo dyspareunia. Reoperations for recurrence were performed in one patient after the mesh operation and for eight patients after the traditional operation. Mesh exposure appeared in 44 cases out of 448, resulting in reoperations in 28 cases. There were no Finnish cost-effectiveness studies, while foreign studies are not applicable to Finland because of different prices and use of resources. Conclusions Transvaginal pelvic organ prolapse repair with mesh produced better anatomic outcome than without mesh. Women experienced better subjective outcomes than anatomic outcomes, with the latter showing no differences between traditional and mesh repair. Primary outcome assessment in transvaginal pelvic organ prolapse operations should include both the measurement of prolapse symptoms and anatomic assessment with POP-Q stage but perhaps not as strict as > 2. For economic evaluation, a cost-utility analysis would be a suitable method because it takes into account woman s own assessment of the benefits that the technology provides as a change in their quality of life. Because of different risks following mesh repair, women should obtain proper information on the transvaginal technique in order to be able make an informed consent about the prolapse operation. 7a

8 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN tieteessä liitetaulukko 1. Vuoden 2012 alussa voimassa olevat LEF-toimenpidekoodit (Kohtu-/emätinlaskeutuman leikkaukset) ja ZLX-lisäkoodit implantin laadulle. LEF Kohtu-/emätinlaskeutuman leikkaukset Voimassaoloaika LEF01 Emättimen etuseinän korjaus etuseinäverkolla LEF04 Emättimen takaseinän korjaus takaseinäverkolla LEF05 Uusiutuneen emättimen etuseinän laskeuman korjaus ompelein LEF06 Uusiutuneen emättimen etuseinän laskeuman korjaus verkolla LEF08 Uusiutuneen emättimen takaseinän laskeuman korjaus ompelein LEF09 Uusiutuneen emättimen takaseinän laskeuman korjaus verkolla LEF14 Vaginaalinen kohdunpoisto ja laskeumien korjaus verkoilla LEF54 Apikaalisen prolapsin korjaus vaginaalisella verkolla LEF60 Avoin hysteropeksia LEF61 Laparoskooppinen hysteropeksia LEF63 Vaginaalinen hysteropeksia ompelein LEF64 Vaginaalinen hysteropeksia verkolla LEF00 Emättimen etuseinän muovaus LEF03 Emättimen takaseinän muovaus LEF10 Emättimen muovaus ja kohdunkaulan lyhentäminen LEF13 Emättimen/välilihan muovaus+kohdunpoisto LEF20 Osittainen emättimen sulkeminen LEF23 Emättimen sulkeminen LEF40 Enteroseelen korjaus emättimen kautta LEF41 Suolikohjun korjausleikkaus LAP LEF50 Hysterektomian jälkeisen laskeuman korjaus LEF51 Hysterektomian jälkeisen laskeuman korjaus LAP LEF53 Hysterektomian jälkeisen laskeumakorjaus alakautta LEF96 Muu kohtu/emätinlaskeumaleikkaus LEF97 Muu kohtu/emätinlaskeumaleikkaus LAP Lisäkoodit ZLX00 Vaginan kautta suoritettu leikkaus ZLX01 Pervagin yhdistettynä laparatomiaan ZLX20 Biologinen implantti ZLX21 Synteettinen implantti b

9 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN Liitetaulukko 2. Hakustrategia. Centre for Reviews and Dissemination # 1 MeSH Cystocele EXPLODE # 2 MeSH Rectocele EXPLODE 1 1 # 3 cystocele 1 # 4 rectocele 2 # 5 anterior AND vaginal AND wall 8 # 6 posterior AND vaginal AND wall 5 # 7 anterior AND wall 16 # 8 posterior AND wall 16 # 9 vaginal AND wall 19 # 10 MeSH Uterine Prolapse EXPLODE 1 17 # 11 MeSH Prolapse 2 # 12 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 53 # 13 MeSH Surgical Mesh 83 # 14 MeSH Gynecologic Surgical Procedures 76 # 15 MeSH Urologic Surgical Procedures 48 # 16 #13 OR #14 OR # # 17 #12 AND #16 12 (HTA 5, DARE 4, EED 3) Cochrane Database of Systematic Reviews <2005 to August 2010> cystocele.kw. (0) 2 cystocele.mp. [mp=title, short title, abstract, full text, keywords, caption text] (6) 3 rectocele.kw. (0) 4 rectocele.mp. [mp=title, short title, abstract, full text, keywords, caption text] (7) 5 (anterior adj2 wall).ti,ab. (4) 6 (posterior adj2 wall).ti,ab. (2) 7 vaginal wall.ti,ab. (2) 8 anterior vaginal wall.ti,ab. (1) 9 posterior vaginal wall.ti,ab. (1) 10 uterine prolapse.kw. (3) 11 pelvic organ prolapse.kw. (4) 12 or/1 11 (13) 13 surgical mesh.kw. (7) 14 surgery for prolapse.kw. (1) 15 gynecologic surgical procedures.kw. (11) 16 or/13 15 (17) and 16 (2) Cochrane Central Register of Controlled Trials <3rd Quarter 2010> Cystocele/su [Surgery] (5) 2 Rectocele/su [Surgery] (8) 3 cystocele.ti. (10) 4 rectocele.ti. (15) 5 anterior vaginal wall.ti. (18) 6 posterior vaginal wall.ti. (5) 7 (vaginal adj2 wall).ti. (28) 8 vaginal prolapse.ti. (15) 9 Uterine Prolapse/su [Surgery] (68) 10 or/1 9 (126) 11 Surgical Mesh/ (301) 12 mesh.ti. (210) 13 or/11 12 (379) and 13 (32) 7c

10 tieteessä Liitetaulukko 2. Ovid MEDLINE(R) <1950 to August Week > Cystocele/su (129) 2 Rectocele/su (252) 3 anterior vaginal wall.ti. (100) 4 posterior vaginal wall.ti. (30) 5 (anterior wall adj2 prolaps*).ti. (1) 6 (posterior wall adj2 prolaps*).ti. (1) 7 (vaginal wall adj2 prolaps*).ti. (59) 8 cystocele.ti. (197) 9 rectocele.ti. (208) 10 Uterine prolapse/su (2503) 11 or/1 10 (3061) 12 surgical mesh/ (7453) 13 mesh*.ti. (4971) 14 or/12 13 (9746) and 14 (523) 16 Animals/ not (Animals/ and Humans/) ( ) not 16 (519) 18 (news or comment or letter or editorial or interview or historical article).pt. ( ) not 18 (480) 20 limit 19 to systematic reviews (18) 21 limit 19 to meta-analysis (4) 22 (systemat* adj2 review*).ti. (13797) 23 (meta-analys* or metaanalys* or meta analys*).ti. (14536) 24 or/22 23 (26158) and 24 (4) or 21 or 25 (18) 27 limit 19 to randomized controlled trial (29) 28 (random* or rct*).ti. (76335) and 28 (19) or 29 (29) 31 Follow-Up Studies/ (411882) and 31 (130) or 30 or 32 (162) 34 exp Economics/ (427201) 35 quality-adjusted life years/ (4559) 36 or/34 35 (428150) and 36 (3) 7d

11 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN Liitetaulukko 2. Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations <September 14, 2010>, Ovid MEDLINE(R) Daily Update <September 14, 2010> cystocele.ti. (12) 2 cystocele.ab. (19) 3 rectocele.ti. (6) 4 rectocele.ab. (21) 5 anterior vaginal wall.ti. (6) 6 posterior vaginal wall.ti. (4) 7 vaginal prolapse.ti. (9) 8 vaginal prolapse.ti. (9) 9 (vaginal adj2 wall).ti. (18) 10 or/1 9 (66) 11 mesh.ti. (255) and 11 (10) 13 systemat*.ti,ab. (13058) 14 (metaanalys* or meta analys* or meta-analys*).ti,ab. (2209) 15 (random* or rct*).ti,ab. (30247) 16 (follow-up or followup or follow up).ti,ab. (16956) 17 or/13 14 (14536) and 17 (0) and 15 (4) and 16 (7) PubMed pubstatusaheadofprint AND (cystocele OR rectocele OR anterior vaginal wall OR posterior vaginal wall) AND mesh AND (randomized OR rct OR systematic OR meta-analysis OR follow-up OR followup) 3 ClinicalTrials.gov (cystocele OR rectocele OR anterior vaginal wall OR posterior vaginal wall OR vaginal prolapse) AND mesh 33 Ovid MEDLINE(R) <1950 to September Week > surgical mesh/ae (623) 2 (news or comment or letter or editorial or interview or historical article).pt. (805291) 3 1 not 2 (553) 4 animals/ not (animals/ and humans/) ( ) 5 3 not 4 (464) 6 limit 5 to systematic reviews (7) 7 limit 5 to review (51) 8 limit 5 to randomized controlled trial (20) 9 Follow-Up Studies/ (238808) 10 3 and 9 (90) 11 limit 3 to comparative study (92) 12 limit 5 to evaluation studies (14) 13 6 or 7 or 8 or 10 or 11 or 12 (191) 7e

12 tieteessä Liitetaulukko 3. Tutkimusten laatu. Tutkimus Potilaita Harhan riski Satunnaistamismenetelmä asianmukainen Ryhmiin sijoittuminen sattumanvaraista Arvioija sokkoutettu Puuttuva tieto käsitelty asianmukaisesti Raportointi täydellistä Harhan kokonaisriski Altman pieni pieni suuri pieni pieni kohtalainen Carey pieni pieni suuri pieni pieni kohtalainen Hiltunen pieni pieni suuri pieni pieni kohtalainen Nguyen pieni pieni suuri pieni pieni kohtalainen Withagen pieni pieni suuri pieni pieni kohtalainen 7f

13 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN LIITETaulukko 4A. Tutkimusten tulokset. CRAIQ-7 = Colorectal-Anal Impact Questionnaire (max 100, korkeat pisteet ilmaisevat pahaa vaivaa), DDI = Defecatory Distress Inventory (0 100, korkeampi pistemäärä merkitsee su PFIQ-7 = Pelvic Floor Impact Questionnaire (0 300, korkeampi pistemäärä merkitsee suurempaa haittaa), PGI-I = Patient Global Impression of Improvement (0 100), PISQ-12 = Prola merkitsee pahempaa vaivaa, PSI-QoL = Prolapse Symptom Inventory and Quality of Life questionnaire, (0 60, korkeampi pistemäärä merkitsee huonompaa toimintaa), SUDI = Short suurempaa haittaa), VAS = Visual Analog Scale (0 10), Wexner = Ulosteenpidätyskyvyttömyyden luokittelu, (0 20, korkeampi pistemäärä merkitsee suurempaa haittaa). Seurantaaika Tutkimus Asetelma Kokeeseen satunnaistetut TULOKSET POP-Q < 2 POP-Q < 2 ja pullistumisen tunne pois Pullistumisen tunne pois % n % n % n Altman 2011 (Prolift) verkko * 153/200 61* 107/176 75* 135/179 KA / / /183 Hiltunen 2007 (Parietene) itse muotoiltu verkko * 97/ /104 KA / /93 12 kk Nguyen 2008 (Perigee) verkko 38 89* 33/ KA / Carey 2009 (Gynemesh) itse muotoiltu verkot / /61 KA + KP / /62 Withagen 2011 (Prolift) verkot 93 90* 75/ KA + KP / kk Nieminen 2008 (Parietene) itse muotoiltu verkko * 91/ * 99/104 KA / /96 36 kk Nieminen 2010 (Parietene) itse muotoiltu verkko /104 82* 85/ /104 KA / / /96 * p < 0,05 1 Tuntuma laskeumasta 2 Ei merkittävää muutosta 3 Ummetuksessa tai ulostamisvaikeudessa ei eroa, ulosteenpidätyskyvyttömyydessä verkko parempi. 7g

14 tieteessä urempaa haittaa), KA = etuseinämän korjaus, KP = takaseinämän korjaus, PFDI-20 = Pelvic Floor Distress Inventory (0 300, korkeampi pistemäärä merkitsee suurempaa haittaa), pse/urinary Incontinence Sexual Questionnaire (0 48, korkeampi pistemäärä merkitsee parempaa toimintaa), POP-Q = pelvic organ prolapse quantification (0 4 suurempi luku Form Urinary Distress Inventery, (0 100, korkeampi pistemäärä merkitsee suurempaa haittaa), UDI = Urogenital Distress Inventery (0 300, korkeampi pistemäärä merkitsee Tyytyväisyys leikkaukseen Seksuaalitoiminta Urogenitaalihaitta Elämänlaatu Suolioireet VAS > 8 PGI-I (yhteis - pisteet k.a) PISQ-12 (yhteispisteet k.a) UDI (yhteispisteet k.a) SUDI (erotus pre-post k.a) PSI-QoL (erotus pre-post k.a) PFDI-20 (yhteis - pisteet k.a) PFIQ-7 (yhteispisteet k.a) Wexner score (erotus pre-post ka) CRAIQ-7 (yhteis - pisteet k.a) DDI (yhteispisteet k.a) mm ei eroa h

15 HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN liitetaulukko 4B. Seurantaaika Tutkimus Asetelma Kokeeseen satunnaistetut HAITTAVAIKUTUKSET Verkon näkyminen Uusintaleikkaus Toimenpiteen jälkeinen yhdyntäkipu Rakon puhkeaminen verkon näkymisen vuoksi laskeuman korjaaminen virtsankarkailu Altman 2011 Hiltunen 2007 (Prolift ) (Parietene ) itse muotoiltu % n n n n % n % n verkko /200 6/200* 0/200 5/ /200 KA /189 0/ /189 verkko /104 14/104 1/104 4/ KA /96 6/ kk Nguyen 2008 (Perigee ) verkko / KA Carey 2009 (Gynemesh ) itse muotoiltu verkot /69 3/61 0/61 0/ / /61 KA + KP /63 2/63 2/ / /63 Withagen 2011 (Prolift ) verkot /93 5/83 0/81-8 3/ /93 KA + KP / / /97 24 kk Nieminen 2008 (Parietene ) itse muotoiltu verkko / /104 8* 4/ KA / / kk Nieminen 2010 (Parietene ) itse muotoiltu verkko /104 14/20 11/104 5/ KA /96 9/ * p < 0,05 1 seksuaalisesti aktiivisia 7i

16 tieteessä TOIMENPITEESEEN LIITTYVÄT VÄLITTÖMÄT HAITAT Suolen puhkeaminen Rakon tyhjenemisvaikeus Toimenpiteen jälkeinen ponnistusvirtsankarkailu Leikkauksen kesto (min) Tmp aikainen verenvuoto (ml) Tmp aikainen runsas verenvuoto Hematooma Tulehdus, syy epäselvä Virtsatieinfektio Rakon tyhjenemisvaikeus % n % n % n n n n n n n n /200 12* 22/179 52,6* 84,7* 5 (> 500 ml) (> 1000 ml) / /176 33,5 35, / /104 73* 190* 10 (>400 ml) / / / / / / * 5/ /81 53,5* * /97 9 8/ / / / / j

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat Julkaistu 21.9.2011 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN TIETEESSÄ KAISLA JOUTSENNIEMI LT, VTM,vs osastonlääkäri HUS psykiatria, Peijaksen sairaala THL, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut

Lisätiedot

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa KATSAUS TIETEESSÄ HALO-ryhmä LEIF BÄCK LT, erikoislääkäri HYKS, korvaklinikka leif.back@hus.fi, leif.back@helsinki.fi MAIJA HYTÖNEN dosentti, osastonylilääkäri HYKS, korvaklinikka RISTO P. ROINE dosentti,

Lisätiedot

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa TIETEESSÄ HALO-RYHMÄ: HANNU KOISTINEN LL, vs. osastonlääkäri HYKS, urologian klinikka hannu.koistinen@hus.fi TIMO MARTTILA LL, osastonylilääkäri Seinäjoen keskussairaala TUIJA S. IKONEN dosentti, ylilääkäri,

Lisätiedot

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen Katsaus Katri Rantanen ja Ritva Hurskainen Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen Suomessa kohdunpoisto on yksi yleisimmistä naiselle tehtävistä toimenpiteistä; se on tehty joka viidennelle yli

Lisätiedot

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Heidi Haapasalo LT, liikuntalääketieteen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, kliininen opettaja Tampereen yliopisto heidi.haapasalo@uta.fi Ville M. Mattila LT, dosentti, ortopedian

Lisätiedot

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Terveydenhuolto tieteessä Pirjo Räsänen dosentti, FT, esh, arviointipäällikkö HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö pirjo.rasanen@hus.fi Harri Sintonen VTT, emeritusprofessori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti,

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot

Vaikeasti dementoituneen vanhuksen elämän loppuvaiheen hoito

Vaikeasti dementoituneen vanhuksen elämän loppuvaiheen hoito Katsaus tieteessä Riitta Antikainen LT, geriatrian dosentti, ma geriatrian professori Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos geriatrian ylilääkäri Oulun kaupunginsairaala riitta.antikainen@oulu.fi Tarja

Lisätiedot

Endometrioosi ja lapsettomuus

Endometrioosi ja lapsettomuus Katsaus tieteessä Päivi Härkki dosentti, apulaisylilääkäri paivi.harkki@hus.fi Oskari Heikinheimo professori, osastonylilääkäri Aila Tiitinen professori, osastonylilääkäri HYKS, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TRIPTAANIEN KUSTANNUS- VAIKUTTAVUUS AKUUTIN MIGREENIKOHTAUKSEN HOIDOSSA JULKAISUSARJA 1/2011

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TRIPTAANIEN KUSTANNUS- VAIKUTTAVUUS AKUUTIN MIGREENIKOHTAUKSEN HOIDOSSA JULKAISUSARJA 1/2011 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2011 TRIPTAANIEN KUSTANNUS- VAIKUTTAVUUS AKUUTIN MIGREENIKOHTAUKSEN HOIDOSSA Janne Martikainen, Christian Asseburg, Piia Peura, Tuija Oksanen, Juha Turunen,

Lisätiedot

UROLOGISEN SYÖVÄN VAIKUTUKSET MIEHEN SEKSUAALISUUTEEN

UROLOGISEN SYÖVÄN VAIKUTUKSET MIEHEN SEKSUAALISUUTEEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2011 Eevi Sippola & Sonja Storm UROLOGISEN SYÖVÄN VAIKUTUKSET MIEHEN SEKSUAALISUUTEEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Sairaalloisen lihavuuden ryhmähoito on tuloksellista

Sairaalloisen lihavuuden ryhmähoito on tuloksellista Alkuperäistutkimus tieteessä Mirjam Rongonen LK Helsingin yliopisto, lihavuustutkimusyksikkö, tutkimusohjelmayksikkö, diabetes ja lihavuus Päivi Karpakka erikoissairaanhoitaja HYKS, Meilahden sairaala,

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Katsaus tieteessä Ville Äärimaa LT ville.aarimaa@tyks.fi Juha Kukkonen LL Juho Rantakokko LT Keijo Mäkelä LT Kari Isotalo LL Petri Virolainen dosentti Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus Lihavuus Jarmo Kaukua Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus Lihavuus heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Sille ominaisia elämänlaatuongelmia esiintyy mm. psykososiaalisissa

Lisätiedot

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa tieteessä Eija Gaily lastenneurologian dosentti, osastonylilääkäri HYKS, Lasten ja nuorten sairaala eija.gaily@hus.fi Hanna Hellén LL, sisätautien erikoistuva lääkäri HUS, Porvoon sairaala Liisa Metsähonkala

Lisätiedot

Anaali-inkontinenssin hoito

Anaali-inkontinenssin hoito Petri Aitola ja Pekka Luukkonen LANTIONPOHJAN SAIRAUDET Anaali-inkontinenssin hoito Anaali-inkontinenssin tutkiminen ja hoito avoterveydenhuollossa ovat yksinkertaisia ja useimmiten hyvin yleislääkärin

Lisätiedot

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä? Tieteessä katsaus Janne Kataja LT, lastennefrologi, osaston vastaava lääkäri TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, lasten teho-osasto janne.kataja@tyks.fi Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT JA SAIRAANHOITAJAN TIETO JA TAITO KESTOKATETROINNISSA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

HOITOKÄYTÄNNÖT JA SAIRAANHOITAJAN TIETO JA TAITO KESTOKATETROINNISSA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA HOITOKÄYTÄNNÖT JA SAIRAANHOITAJAN TIETO JA TAITO KESTOKATETROINNISSA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Seija Salomaa Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

STATIINILÄÄKITYKSEN KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS ARKIELÄMÄSSÄ

STATIINILÄÄKITYKSEN KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS ARKIELÄMÄSSÄ Leino Utriainen 18.4.214 Statiinin uhrin väitöstutkimus Opponenttina toimi professori Timo Strandberg 27.3.214 Numeroista ei erimielisyyttä, tulkinnoissa kiistanalaisia kohtia. STATIINILÄÄKITYKSEN KUSTANNUKSET

Lisätiedot