Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin tarveselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin tarveselvitys"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö Arkistoraportti 13/2012 Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin tarveselvitys 2008 Ossi Ikävalko, Kati Laakso, Jussi Ahonen

2 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Ossi Ikävalko, Kati Laakso, Jussi Ahonen KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin tarveselvitys Tiivistelmä Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin tarvearviointi perustuu laadittuun esiselvitykseen sekä toteutettuun sidosryhmäkyselyyn. Keskeisimmät pohjatutkimusrekisterin sidosryhmät ovat pohjatutkijat, rakennuttajat, rekisterien ylläpitäjät ja tiedon käyttäjät. Pohjatutkimustietoja hyödyntäviä organisaatioita on arveltu olevan n Kyselyselvityksestä ilmenee, että valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin kehittämiseen suhtauduttuun pääsääntöisesti selvän myönteisesti. Tiedon ylläpitäjien mielestä pohjatutkimusrekisterihanketta voi pitää suhteellisen tärkeänä heidän organisaatioilleen. Olemassa olevat suuret pohjatutkimusrekisterit (isot kaupungit) eivät ole halukkaita luovuttamaan kairaustietoja, sen sijaan metatietoja oltiin valmiita yleisesti antamaan käyttöön. Käyttäjien mielestä valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri on tärkeä ennen kaikkea yleisesti, ei niinkään oman organisaation kannalta. 88,6 % rakennuttajista pitää pohjatutkimusrekisterihanketta tärkeänä. Vastaajien mielestä valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin kehittäminen on tärkeää ennen kaikkea pohjatutkimustietojen säilymisen ja saannin kannalta. Tärkeäksi koettiin myös mahdollisuus kehittää maaperä- ja kalliomalleja kaavoitusta varten. Valtakunnallisen rekisterin tietosisältö voisi olla arviolta metatietopistettä. Rekisteriin oltaisiin valmiita siirtämään n pistettä. Vuosittainen uusia pisteitä saataisiin n kpl. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Pohjatutkimus, kairaus, infra, maaperätutkimus Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Suomi Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus 13/2012 Kokonaissivumäärä 18 Kieli Suomi Hinta Julkisuus Yksikkö ja vastuualue Etelä-Suomen yksikkö, va 212 Allekirjoitus/nimen selvennys Petri Lintinen Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Ossi Ikävalko

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KESKEISET SIDOSRYHMÄT TARVEKARTOITUS NYKYTILANNE TARPEEN ARVIOINTI Yleinen kiinnostus Tarpeet tietosisällölle Yhteenveto eri sidosryhmien ja tahojen tarpeista TAVOITTEET JA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT POHJATUTKIMUSREKISTERIN MAHDOLLISUUKSIA POHJATUTKIMUSREKISTERIN EDELLYTTÄMÄT RESURSSIT Tekninen toteuttaminen Rekisterin perustaminen ja ylläpito Metatietojärjestelmän toteuttaminen ONGELMIA JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUS JATKOKEHITYSRATKAISUKSI JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 15

4 3 1 YLEISTÄ Geologian tutkimuskeskus käynnisti vuonna 2007 selvitystyön, jonka tavoitteena on ollut selvittää valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin tarve ja käynnistää toimenpiteet sen toteuttamiseksi. Tätä varten laadittiin projektisuunnitelma (Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin toteuttaminen, projektisuunnitelma, ), jossa esitetään kehittämistyön neljä päävaihetta, määrittely, suunnittelu, toteuttaminen ja käyttöönotto. Määrittelyä varten laadittiin tarkentava projektisuunnitelma (Vaatimusmäärittelyprojektin suunnitelma, ), jonka mukaan ensiksi laaditaan esiselvitys. Esiselvityksen sisällöksi määriteltiin: Esiselvitys Toiminnan pääpiirteet ja tavoitteet Keskeiset sidosryhmät Tarpeen määrittely, kysely Alustava vaatimusmäärittely Malli rekisterin hallinnoinnista Sopimusten valmistelu Alustava kustannusarvio. Ensimmäiseksi esiselvityksen tavoitteista asetettiin pohjatutkimusrekisterin tarpeen määrittäminen. Tarpeen arviointia varten keväällä 2008 suoritettiin sidosryhmäkysely. Sidosryhmäkyselyssä selvitettiin myös pohjatutkimusten määrää, rekisteröintiä ja käyttäjien toimintovaatimuksia. Pohjatutkimusrekisterin esiselvitystä varten koottiin asiantuntijaryhmä, johon haettiin edustajia eri sidosryhmistä: Pentti Salo, Tiehallinto Pekka Vaara, Rakennustietosäätiö Juha Korpi, Helsingin kaupunki, geotekninen osasto Matti Kaurila, Espoon kaupunki, geotekniikkayksikkö Juha Liukas, Sito Oy Tapani Tuisku, Ins.tsto. Pohjatekniikka Oy Timo Ruoho, Vianova Systems Finland Oy Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy Geologian tutkimuskeskuksesta työhön osallistuivat: Ossi Ikävalko, GTK, puheenjohtaja Mervi Järvinen, GTK Jussi Ahonen, GTK Aila Rautalinko, GTK, sihteeri Kati Laakso, GTK

5 4 2 KESKEISET SIDOSRYHMÄT Pohjatutkimuksia tekevät ja tietoja hyödyntävät laajat tahot yhteiskunnassa. Pohjatutkimuksia (maaperätutkimuksia) suoritetaan lähes kaiken rakentamisen yhteydessä. Pohjatutkimuksia tekevät tutkimuksiin erikoistuneet konsultit ja suurimpien rakennuttajaorganisaatioiden omat yksiköt. Pohjatutkimustietojen merkittävimpiä käyttäjiä ovat rakentamisen ja maankäytön suunnittelijat. Pohjatutkimusrekistereitä pitävät yllä suurimpien kaupunkien ja kuntien tekniset organisaatiot, isot valtion rakennuttajaorganisaatiot sekä suurimmat konsulttitoimistot. Pääsidosryhmät on esitetty kuvassa 1 sekä taulukossa 1. Pohjatutkimusrekisterin toiminnassa merkittävimpien sidosryhmien määräksi on arvioitu n. 330, taulukko 3. Kuva 1. Pohjatutkimusrekisterin sidosryhmät

6 5 Taulukko 1. Pohjatutkimusrekisterin sidosryhmät Sidosryhmä Rooli Organisaatio/taho Pohjatutkijat Pohjatutkimustiedon tuottajia. - Kaupunkien ja kuntien organisaatiot - Valtion organisaatiot - Konsulttitoimistot Rakennuttajat Tiedon omistajia - Kaupungit ja kunnat - Valtion organisaatiot - Yksityiset yritykset Rekisterien ylläpitäjät Tiedon käyttäjät Tietokantojen ylläpito Pohjatutkimustiedon tarvitsijat ja käyttäjät - Valtion organisaatiot - Kunnat ja kaupungit - Valtion rakennuttajaorganisaatiot - Suurimmat konsulttitoimistot - Suunnittelutoimistot - Geosuunnittelijat - Maankäytön suunnittelijat - Yksityiset henkilöt - Valtion organisaatiot - Kaupungit ja kunnat Taulukko 2. Arvio pohjatutkimusrekisterin toiminnassa merkittävien sidosryhmien (organisaatioiden) määrästä. Taho, organisaatio Kpl Suuret kaupungit 35 Keskikokoiset kunnat/kaupungit 60 Ympäristöhallinto 20 SGY:n jäsenyritykset 35 Muut suunnittelutoimistot 40 Merkittävimmät rakennuttajat 50 Pohjatutkimuskonsultit 50 Suuryritykset 30 Yhteensä 320

7 6 3 TARVEKARTOITUS Pohjatutkimusrekisterin tarvetta arvioitiin suorittamalla kysely eri sidosryhmille. Kullekin sidosryhmälle (4) laadittiin omat kyselylomakkeet. Selvitys toteutettiin sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin yhteensä 654:lle (taulukko 2 ja 3) henkilölle. Pohjatutkijoiden osalta tiedot perustuvat SGY:n pohjatutkimustoimikunnan keväällä 2008 suorittamaan asiakaskyselyyn. Henkilöt edustivat taulukossa 2 esitettyjä tahoja. Tarveselvityskyselyn vastausprosentti oli 16 %, vastauksia saatiin yhteensä 99 kpl. Kyselyn tulokset on tarkemmin esitetty erillisessä raportissa. Kyselyssä pyrittiin arvioimaan sekä yleistä tarvetta pohjatutkimusrekisterille että selvittämään käyttäjien vaatimuksia mahdolliselle järjestelmälle. Lisäksi kartoitettiin toimintatapoja ja pohjatutkimusten määrä. Taulukko 3. Sidosryhmäkyselyyn saadut vastaukset Sidosryhmä Vastauksia Pohjatutkijat 20 Rakennuttajat 38 Rekisterien ylläpitäjät 36 Tiedon käyttäjät 25 4 NYKYTILANNE Taulukko 4. Kyselyn kohdetahot ja saadut vastaukset. Taho, organisaatio Lähetetty Vastanneita Suuret kaupungit 33 7 Keskikokoiset kunnat/kaupungit 55 7 Pienet kunnat/kaupungit Ympäristöhallinto 29 3 SGY:n jäsenyritykset 35 6 Muut suunnittelutoimistot 31 6 Rakennuttajat Pohjatutkimuskonsultit 45 8 Suuryritykset 58 0 Tuntematon 21 Yhteensä Pohjatutkimustietoja pidetään yllä systemaattisesti suurimmissa kaupungeissa ja useissa kunnissa. Johtavilla alan konsulteilla on omia rekistereitään, samoin esim. Ratahallintokeskuksella ja osalla tiepiireistä. Tietoja pidetään yllä eri toimittajien järjestelmissä. Tiedot ovat rekistereistä usein vapaasti saatavilla tiedusteltaessa niitä ylläpitäviltä organisaatioilta. Käytössä on myös järjestelmiä, joista kairauksia voidaan tilata internet liittymän välityksellä maksulli-

8 7 sesti. Useiden kaupunkien kairauspisteet (metatiedot) ovat nähtävissä verkossa. Taulukossa 5 on esitetty arvio sähköisessä muodossa rekistereissä olevista pisteistä valtakunnallisesti merkittävimmissä rekistereissä.. 5 TARPEEN ARVIOINTI 5.1 Yleinen kiinnostus Kyselyselvityksestä ilmenee, että valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin kehittämiseen suhtauduttuun pääsääntöisesti selvän myönteisesti. Tiedon ylläpitäjien mielestä pohjatutkimusrekisterihanketta voi pitää suhteellisen tärkeänä heidän organisaatioilleen. Olemassa olevat suuret pohjatutkimusrekisterit (isot kaupungit) eivät ole halukkaita luovuttamaan kairaustietoja, sen sijaan metatietoja oltiin valmiita yleisesti antamaan käyttöön. Käyttäjien mielestä valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri on tärkeä ennen kaikkea yleisesti, ei niinkään oman organisaation kannalta. 88,6 % rakennuttajista pitää pohjatutkimusrekisterihanketta tärkeänä. Vastaajien mielestä valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin kehittäminen on tärkeää ennen kaikkea pohjatutkimustietojen säilymisen ja saannin kannalta. Tärkeäksi koettiin myös mahdollisuus kehittää maaperä- ja kalliomalleja kaavoitusta varten. Käyttäjistä 36 % ja ylläpitäjistä 81,3 % haluaa osallistua valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin kehittämiseen. Vastausten perusteella voidaan päätellä, että käyttäjät kokivat suurimmiksi haasteiksi tietojen saatavuuden ja tiedonhakuun kuluvan ajan. Käyttäjien vastausten perusteella voidaan päätellä, että eri rekisterinpitäjien kairaustietojen kattava saanti koetaan tärkeäksi. 5.2 Tarpeet tietosisällölle Valtakunnallisen rekisterin mahdollista tietosisältöä arvioitiin kyselyn tulosten perusteella. Kyselyssä selvitettiin organisaatioiden sähköisesti rekisteröityjen tutkimuspisteiden määrää ja paperimuodossa tallennettujen tietojen määriä. Lisäksi selvitettiin halukkuutta luovuttaa pohjatutkimustietoja valtakunnalliseen rekisteriin tai mahdollisuutta antaa vain paikka- ja tunnistetiedot (metatiedot) käyttöön sekä kiinnostusta osallistua yhteistyöhön. Tiehallinto on merkittävin aineistojen mahdollinen luovuttaja, ja rekisterin kehittäminen kiinnostaa. Isot kaupungit eivät ole halukkaita luovuttamaan pisteitään valtakunnalliseen rekisteriin. Sen sijaan he ovat valmiita toimittamaan

9 8 metatietoja tutkimuksista. Pienet ja keskisuuret kunnat ovat yleensä kiinnostuneita yhteistyöstä. Merkittävän tietolähteen muodostavat isot alan konsulttitoimistot, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä. Taulukossa 5 on esitetty arvio kyselyn perusteella sekä osittain haastattelujen perusteella mahdollisen valtakunnallisen rekisterin siirrettävistä tutkimuksista. Taulukko 5. Pohjatutkimusten määrä valtakunnallisesti merkittävissä rekistereissä ja arvio valtakunnalliseen rekisteriin mahdollisesti siirrettävistä pistemääristä kyselytutkimukseen perustuen. Rekisterissä Siirrettävissä Valtak. tutkimuksia Kertymä/v valtak. rekisterin rekisteriin kertymä/v Tiehallinto Merenkulkulaitos Ratahallintokeskus ? Finngrid Oy 1000 Isot insinööritoimistot Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Vaasa Oulu ? Lahti Kuopio Jyväskylä ?? Kokkola Yhteensä Kaikkiaan voidaan arvioida, että valtakunnalliseen rekisteriin saataisiin lähes kairaustietuetta jo järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Vuosittainen lisäys on kymmenien tuhansien tutkimusten luokkaa. Koska kyselyssä ei ollut mukana kaikkia rekisterin potentiaalisia käyttäjäryhmiä ja vain osa potentiaalisista tiedon käyttäjistä vastasi kyselyyn, on vuotuisten tiedonhakumäärien arviointi vaikeaa. Järjestelmän käyttäjämäärät riippuvat järjestelmän lanseerauksen ja käytettävyyden onnistuneisuudesta, hinnoittelupolitiikasta jne. Koska kyse on valtakunnallisesta järjestelmästä, olisi järjestelmä syytä mitoittaa miljoonien vuotuisten hakujen mukaan, jotta järjestelmän käytettävyys ei kärsisi suorituskykyongelmista. Samoin uusien projektien vuotuinen lisäys tu-

10 9 lisi mitoittaa tuhansien projektien mukaan edellä mainituista syistä. Määriä arvioitaessa tulee huomioida, että osalla sidosryhmistä on jo hyvin suunniteltuja järjestelmiä, joita he käyttävät jatkossakin. 5.3 Yhteenveto eri sidosryhmien ja tahojen tarpeista Tiehallinto Tiepiirien pohjatutkimustietojen tallennus tapahtuu hyvin vaihtelevasti. Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta on laadittu erillinen selvitys (Tiehallinnon selvityksiä 48/2006). Sähköistä pohjatutkimusrekisteriä ei ole tiepiireissä yleensä pidetty, joissakin tiepiireissä Destia (Hämeen tiepiiri) on pitänyt rekisteriä yllä. Aineistoja löytyy eri tavoin arkistoituna (CD:llä) erilaisessa sähköisessä muodossa viime vuosilta. Sen sijaan paperimuodossa on systemaattisesti tallennettuna valtavat määrät aineistoja (satoja tuhansia pisteitä) usean vuoden ajalta. Vanhan aineiston sijaintitiedon määrittäminen on usein vaikea tehtävä. Nyt suoritetun kyselytutkimuksen perusteella on pääteltävissä, että uusia tutkimuksia syntyy pistettä vuodessa piiriä kohden. Kaikkien tiepiirien osalta voisi karkeasti arvioida koko Tiehallinnon uusien vuosittaisten pohjatutkimusten määräksi pistettä (GTK:n esittämä arvio). Tiehallinnon toimintastrategian mukaan pohjatutkimusrekisteri ei ole niiden strategisten tietojärjestelmien joukossa, joiden hallinnointia ja ylläpitoa Tiehallinnossa tulee hoitaa. Tällöin Tiehallinnon kannalta mahdollinen ja jopa on todennäköinen ratkaisu, että pohjatutkimusrekisterin toiminta ja operointi ulkoistetaan palveluntarjoajan tehtäväksi (Tiehallinnon selvityksiä 48/2006). Tiehallinnon tarpeisiin ei selvityksen (Tiehallinnon selvityksiä 48/2006) mukaan ole saatavana valmiina kokonaisratkaisua, vaan vaihtoehdoksi jää räätälöidyn tietojärjestelmäkokonaisuuden toteuttaminen. Rekisterin perustaminen edellyttää tallennustyötä eri muodoissaan, valmistuvan uuden tutkimustiedon siirtämistä systemaattisesti rekisteriin, olemassa olevien sähköisten aineistojen siirtoa rekisteriin ja mahdollisten arkistoitujen, ei-digitaalisten aineistojen tallentamista (numeeristaminen). Kaikki tarvekyselyyn vastanneet Tiehallinnon tahot pitivät valtakunnallisen rekisterin kehittämistä tärkeänä, erityisesti tutkimustiedon säilyttämisen vuoksi ja jotta omia tutkimuksia voitaisiin hyödyntää joustavasti. Tärkeänä pidettiin mahdollisuutta siirtää omat tiedot valtakunnalliseen järjestelmään ja oltiin valmiit (kaikki) edellyttämään että tutkimukset jatkossa siirretään rekisteriin. Tiedot ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Yksi vastaajista edellytti maksullisuutta. Erillisten data pakettien luontimahdollisuutta pidettiin tärkeänä.

11 10 Oy VR-Rata Ab/Ratahallintokeskus Fingrid Oyj Merenkulkulaitos Suuret kaupungit Tietoja on tallennettu 1990 luvun lopusta sähköisessä muodossa, aiemmat tiedot ovat VR-Rata Ab:n arkistoissa. Kaikkiaan kairaustietoja löytyy luokkaa (sähköinen- ja paperimuoto). Rannikkoalueiden pehmeiköiltä on kattavammin tietoja kuin muualta. Hallinnollisesti kaikki tiedot kuuluvat Ratahallintokeskukselle. Aineistot ovat konvertoitavissa esim. KKJ koordinaatistoon. Ratahallintokeskus ja Oy VR-Rata Ab ovat ilmaisseet mielenkiintonsa valtakunnalliseen rekisteriin. Sähköverkostojen osalta uusia tutkimustietoja (4 kairausta/pylväs) syntyy n pistettä vuodessa. Tietoja ei ole systemaattisesti tallennettu rekisteriin, vaan tiedot ovat arkistoitu paperimuodossa. On halukas osallistumaan rekisteriin edellyttämällä uusien tietojen saattamista rekisterin piiriin. Käytössä on oma rekisteri jossa on satoja pisteitä. On halukas yhteistyöhön. Suurissa kaupungeissa tietoja on tallennettu pitkään systemaattisesti tietokantoihin, tietomäärät ovat luokkaa Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin kehittämistä ei pidetä heidän näkökulmastaan merkityksellisenä. Yleensä kaupungeissa ylläpidetään omia rekistereitä, joiden käyttö ja ylläpito on katsottu "ydintehtäviksi" organisaatiossa. Pohjatutkimustietoja ei haluta antaa valtakunnallisen rekisterin käyttöön. Sen sijaan mahdollisena pidetään metatietojen (sijainti- ja tietynlaisen ominaisuustiedon) antamista valtakunnalliseen käyttöön. Keskikokoiset ja pienet kunnat Keskikokoisissa kaupungeissa ja kunnissa vuosittain syntyy pohjatutkimustietoa muutamista kymmenistä satoihin pisteisiin asutuskeskusta kohden. Tutkimukset on tallennettu useimmiten paperimuodossa. Sähköisessä muodossa tiedot tallentuvat pääasiassa suunnittelijoiden (konsulttien) tietokantoihin. Osalla kunnista on käytössään omia tietokantoja, niissä on sähköisessä muodossa pohjatutkimuspisteitä sadoista muutamiin tuhansiin (kuntaa kohden). Paperimuodossa löytyy vastaavat pisteet, usein tallentamatonta tietoa on paperimuodossa satoja pisteitä.

12 11 Rakennuttajayritykset Valtakunnallisen rekisterin kehittämistä pidetään tärkeänä (lähes yksimielisesti). Melko yleisesti ollaan valmiita edellyttämään uusien tutkimustietojen tallentamista valtakunnalliseen rekisteriin, tärkeänä nähdään myös mahdollisuus siirtää olemassa olevat tiedot valtakunnalliseen järjestelmään. Melko yleisesti halutaan että tietoja luovutetaan maksua vastaan edelleen. Muutaman pienehkön yrityksen vastausten perusteella vuosittain hankkeissa tehtyjen pohjatutkimusten määrä on luokkaa kpl (yritystä kohden). Sähköisessä rekisterissä löytyy parhaimmillaan luokkaa pistettä, vastaavat tiedot ovat paperimuodossa. Melko tyypillisesti omaa rekisteriä ei ole. Ne yritykset, joilla oli rekisterissään tietoja, eivät olleet valmiita edellyttämään että hankkeissa syntyvä tieto siirrettäisiin valtakunnalliseen rekisteriin. Valtakunnalliseen käyttöön oltiin valmiita antamaan vain metatiedot, ja muut tiedot ovat saatavissa vain maksua vastaan (maksatusjärjestelmä). Valtakunnallista rekisteriä pidetään tarpeellisena. Erityisesti merkitystä pidettiin sillä, että näin saadaan käyttöön myös muiden tekemiä tutkimuksia. Myös maa- ja kallioperämallien kehittämisen edistämistä pidettiin merkityksellisenä. Tietojen salaamisen mahdollisuus on sisällytettävä järjestelmään. Ympäristökeskukset Pohjatutkimuksia tehdään muutamia kymmeniä vuodessa, sähköisissä rekistereissä löytyy muutamia satoja pisteitä (keskusta kohden). Pisteiden saantia valtakunnalliseen rekisteriin pidetään tärkeänä. Tietojen tulisi olla maksuttomia. Rekisterin kehittämistä pidetään tärkeänä Puolustushallinnon rakennuslaitos Vuosittain tehdään muutamia satoja pohjatutkimuksia, tiedot tallennetaan omaan tietokantaan. Paperimuodossa on tallennettu kymmeniä tuhansia pisteitä. Valtakunnallista rekisteriä pidetään tarpeellisena, tärkeäksi nähtiin mahdollisuus kehittää näin maaperämalleja. Myöskin tietojen säilyminen on tärkeää. Tietoja ei olla valmiita luovuttamaan valtakunnalliseen rekisteriin eivätkä ne saa olla näkyvissä oman organisaation ulkopuolella.

13 12 6 TAVOITTEET JA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisterin tavoitteet Mahdollistaa pohjatutkimustiedon joustavan saannin suunnittelukäyttöön ja muuhun tarpeeseen Muodostaa alueellisesti kattavia tietokokonaisuuksia Turvata pohjatutkimustietojen säilyminen Tarjota pohjatutkimustietojen rekisteröintimahdollisuus ja ylläpito niille tutkimuksia teettäville tahoille, jotka eivät itse tallenna ja ylläpidä rekistereitä. Valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin hyödyt Tieto nopeammin käyttöön saatavilla Suunnitteluratkaisut paranevat Rahallinen säästö, jos vanhoja kairaustietoja voidaan hyödyntää eikä tarvitse tutkia uudelleen 7 POHJATUTKIMUSREKISTERIN MAHDOLLISUUKSIA Edellä olevan tarvearvioinnin ja taulukon 5 tietojen perusteella on arvioitavissa seuraavia tarpeita ja mahdollisuuksia valtakunnalliselle pohjatutkimusrekisterille: 1) rekisteriin voitaisiin koota huomattava määrä metatietoja pohjatutkimuksista (merkittävien rekisterinhaltioiden mukana olo), jolloin saataisiin keskitetysti yhden tietolähteen kautta tietomahdollisten tutkimuspisteiden olemassa olosta ja tiedon haltijasta. Varovaisen arvion mukaan metatietosisältö olisi luokkaa pistettä. 2) Valtakunnallinen rekisteri ylläpitäisi/säilyttäisi halukkaiden tahojen tietoja. Rekisteriin oltaisiin valmiita siirtämään (säilytettäväksi) jopa luokkaa pistettä. Vuosittaisen ylläpidon piiriin kuuluisi noin pistettä. Nämä arviot perustuvat kyselytutkimuksen tuloksiin, lisäksi on aineistoja joista ei tässä yhteydessä ole tietoa. 8 POHJATUTKIMUSREKISTERIN EDELLYTTÄMÄT RESURSSIT 8.1 Tekninen toteuttaminen Pohjatutkimusrekisterin perustaminen edellyttää resursseja järjestelmän suunnitteluun ja tekniseen toteuttamiseen, sekä jatkossa resursseja järjestelmän ylläpitoon. Teknisen toteuttamisen kustannuksia ei ole arvioitu tässä yhteydessä.

14 Rekisterin perustaminen ja ylläpito Rekisterin toteuttamista helpottaa pohjatutkimusten standardi siirtoformaatti ja selkeä tietorakenne. Pohjatutkimusten tietokantoja on kehitetty useita, joten hyviä esimerkkejä on olemassa toimivista järjestelmistä. Uutena asiana tullee metatietojen vaihto eri tietokantojen välillä, mikä edellyttänee erilaisten rajapintatekniikoiden määrittämistä. Rekisterin perustamisvaiheessa suoritetaan rekisterin rakentaminen ja tietojen hankkiminen, mikä edellyttää sopimusten laatimista eri osapuolten kanssa ja tietojen siirtoa rekisteriin. Rekisterin määrittely ja suunnittelu on suhteellisen selväpiirteistä, koska esimerkkinä on useat jo toimivat pohjatutkimusrekisterit ja selvä tietomalli hyvin määriteltyine inframodel pohjatutkimusformaatteineen. Sellaisenaan valmiit rekisterit ei ilmeisesti sovellu esim. siksi, että tarvitaan esim. mahdollisuus palauttaa tutkimusten alkuperäiset koordinaatit Kyselyselvityksen perusteella tietojen siirtoon rekisteriä perustettaessa tarvitaan arviolta 2 htkk/ pistettä, mikäli aineisto on kunnossa (siirto tietokannasta toiseen). Rekisterin ylläpidolla käsitetään tässä rekisterissä olevaan aineistoon kohdistuvat toimenpiteet sekä uuden aineiston vastaanoton. Vastaanottoon liittyy aineiston tarkistus- ja oikaisutoimenpiteitä sekä luku tietokantaan. Olemassa olevan aineiston osalta ylläpitotoiminnot liittyvät lähinnä asiakaspalveluun (aineiston toimittaminen asiakkaille). Ylläpitotoimintoihin on arvioitu käytettävän n. 1 htkk/ rekisteripistettä kohden perustuen suurten rekisterien toiminnasta saatuihin tietoihin. Kokonaistyömääräksi tietojen kokoamisessa ja vuosittaisessa ylläpidossa on arvoitu Sopimukset, neuvottelu yms. 5 htkk Tietojen siirto rekisteriin, perustamisvaihe, 16 htkk Ylläpito 60 htkk/v (arvioitu olemassa olevista esimerkeistä) Huomattava määrä pohjatutkimuksista on tallennettu erilaisiin suunnitelmiin vain paperimuodossa. Tämän aineiston käyttöön saanti (numeeristaminen) vaatisi valtavat resurssit. Ylläpidossa huomioidaan vain sähköiset materiaalit. Ylläpitotoimintoihin tarvitaan mahdollisesti huomattavia henkilöresursseja. Henkilöresurssien määrä riippuu paljolti siitä, kuinka paljon esim. asiakaspalvelutoimintoja rekisterin osalle koituu ja kuinka paljon niistä huolehditaan paikallisesti.

15 Metatietojärjestelmän toteuttaminen 9 ONGELMIA Metatietojärjestelmän kehittäminen voisi tapahtua kytkeytyen läheisesti alan kaupallisesti toimiviin palveluntarjoajiin. Järjestelmän kehittäminen edellyttänee yhteisen rajapinnan määrittämistä, jonka kautta voitaisiin hakea metatietoja eri tietokannoista. Tietojärjestelmän (järjestelmien) synty mahdollistuu alan kaupallisten toimijoiden intressien kautta. Merkittävää yhteiskunnallista panostusta tarvittaisiin yhteisen rajapinnan määrittämiseen. Tarvekartoituksen ja keskustelujen yhteydessä on tullut esille seuraavia mahdollisia ongelmia pohjatutkimusrekisterin toteuttamisessa Erilaiset käytetyt koordinaatistot Käyttöoikeudet Tietojen päällekkäisyys Suuri työmäärä ylläpitotehtäviä Vastuu toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta Tietojen salaisuus/maksullisuus 10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUS JATKOKEHITYSRATKAISUKSI Valtakunnallisesta pohjatutkimusrekisteristä on lisäarvoa erityisesti toimijoille, joilla ei vielä ole omaa pohjatutkimusrekisteriä. Kehitettävällä järjestelmällä pyritään tehostamaan olemassa olevan pohjatutkimustietojen hyväksikäyttöä. Järjestelmän potentiaalisia loppukäyttäjiä ovat rakennuttajat ja suunnittelijat. Suurissa asutuskeskuksissa on hyvin ylläpidettyjä ja alueellisesti melko kattavia pohjatutkimusrekistereitä. Kyseisten rekisterien ylläpitäjät eivät koe tarvetta valtakunnallisen järjestelmän kehittämiseen. Valmiita ollaan kuitenkin metatietojen luovuttamiseen. Rekisterin kehittämistarvetta tietojen säilyttämiseen ja jakeluun on erityisesti tiehallinnon ja muiden valtion rakennuttajaorganisaatioiden taholta sekä useiden suurten ja keskikokoisten kuntien/kaupunkien taholta. Selvityksen yhteydessä on syntynyt ajatus metatietojen välittämisestä valtakunnallisen rekisterin kautta. On ilmeistä, että valtakunnalliseen rekisteriin ei tulla saamaan kaikkia tutkimustietoja, metatietojen osalta pyrkimyksenä kuitenkin tulisi olla mahdollisimman suuri spatiaalinen ja temporaalinen kattavuus. Tällöin järjestelmä pystyisi esittämään tietopisteinä kartastolla järjestelmään liittyneiden tietokantojen pohjatutkimukset. Järjestelmästä saisi tiedon

16 15 tarkemman pohjatutkimustiedon haltijasta ja mahdollisesti tiedot voisivat olla myös tilattavissa järjestelmän kautta (tai haettavissa suoraan). Selvityksen perusteella pohjatutkimusrekisteriin olisi saatavilla n olemassa olevaa pohjatutkimuspistettä. Tietojen ylläpito (asiakaspalveluineen) edellyttää huomattavia resursseja, arviolta luokkaa 60 htkk/v. Valtakunnallisen rekisterin toteuttamiseksi esitetään, että tietojen ylläpito ja erityisesti asiakaspalveluun liittyvät toiminnot pyrittäisiin suorittamaan mahdollisimman pitkälti paikallistasolla. 11 JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET Toteutettava pohjatutkimusrekisteri tulee sisältämään kaksi osaa: Varsinainen rekisteriosa, tarjoaa palveluna pohjatutkimustietojen rekisteröinnin ja tietojen toimittamisen tarvitsijoille Metatieto-osa, joka pyrkii toimittamaan keskitetysti sijaintitiedot (metatiedot) eri rekistereissä olevista pohjatutkimuksista. Metatiedoista ilmenee tutkimustapa, sijainti, tiedon omistaja/haltija, päättymissyvyys jne. Rekisterin toteuttamiseksi esitetään seuraavia toimenpiteitä: Muodostetaan kehittämiskonsortio ja sopimukset siihen osallistumisesta ja rooleista. Osapuoliksi ja rooleiksi esitetään: o GTK, koordinoi kehittämisen ja vastaa tietojen kokoamisesta ja rekisterin ylläpidosta. Panostaa järjestelmän kehittämiseen ja osallistuu johtoryhmään o Tiehallinto, merkittävin aineistojen haltija ja toimittaja. Omien aineistojensa kokoaminen ja toimittaminen rekisteriin. Edellyttää systemaattisesti uusien aineistojen toimittamisen rekisteriin. Panostaa järjestelmän kehittämiseen. Osallistuu johtoryhmään. o Ratahallintokeskus, aineistojen esittäminen valtakunnallisessa rekisterissä, osallistuu johtoryhmään o Ympäristökeskus, osallistuu johtoryhmään o Merkittävimmät alan konsultit jotka luovuttavat aineistoja rekisteriin, osallistuminen johtoryhmään o Merkittävimmät alan sovelluskehittäjät/palveluntarjoajat, palveluntarjontatoimintojen ja metatietojärjestelmien sekä rajapintatekniikoiden kehittäminen

17 16 Päätetään yhteisesti jatkokehitystyön käynnistämisestä. Saatetaan esiselvitys loppuun GTK:n toimesta. Sen jälkeen em. johtoryhmä päättää määrittelyn toteuttamisesta. Määrittelyä varten valitaan ja tarkennetaan eteenpäin vietävä ratkaisu. Kustannukset. Sovitaan kehittämiskustannuksiin osallistumisesta. Ehdotuksena on, että jatkokehittämisestä laaditaan hankesuunnitelma, johon eri osapuolet voivat sitoutua ja jolle voidaan hakea eri tahoilta (TEKES) rahoitusta. Kehittämistyö liitetään selvästi osaksi Infra 2010 ohjelmaa. Erityisesti rajapintateknologioiden kehittäminen pyrittäisiin toteuttamaan ohjelman puitteissa. Lisäksi sovitaan periaatteista ylläpitokustannuksiin osallistumisesta.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö Arkistoraportti 12/2012. Pohjatutkimusrekisterin sidosryhmäkyselyn tulokset

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö Arkistoraportti 12/2012. Pohjatutkimusrekisterin sidosryhmäkyselyn tulokset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö Arkistoraportti 12/2012 Pohjatutkimusrekisterin sidosryhmäkyselyn tulokset Kati Laakso 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke HANKE-ESITTELY Toukokuu 2006 Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke Pasi Lappalainen, Suunnittelukeskus Oy HALLITUS FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VAIKUTTAVUUS Geotieteellinen tutkimus Palvelut Geologisen tiedon keruu YHDYSKUNTARAKENTAMISEN tutkimusohjelma ja palvelut Ossi Ikävalko 2013 1 Esityksen sisältö Yleistä GTK:n yhdyskuntarakentamisen ohjelmasta

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Pohjatutkimusrekisterin pilotointi 2011 Ossi Ikävalko, Hilkka Kallio

Pohjatutkimusrekisterin pilotointi 2011 Ossi Ikävalko, Hilkka Kallio Etelä-Suomen yksikkö 20.1.2012 Maankäyttö ja rakentaminen Arkistoraportti 14/2012 Espoo Pohjatutkimusrekisterin pilotointi 2011 Ossi Ikävalko, Hilkka Kallio GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 170/2013 Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi GSM 0400 858 101 TAVOITETILA Metatieto Inspire WFS Kokoava tietopalvelu KuntaGML LandXML

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos> Muistio 2015-02-06 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Maannos Päivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 2952/02.02.00/2011 296 Määrärahan siirtoja vuoden 2012 talousarvioon Valmistelijat / lisätiedot: Tuppurainen Anja, puh. (09) 816 22621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Juha Liukas, Timo Tolkki Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Tiehallinnon selvityksiä 48/2006 Pohjatutkimustapa Pohjatutkimuksen data ja kuvailutiedot. Sisältö vaihtelee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 ELY-keskuksen kirje 11.3.2011 ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN RAIDEYHTEYS HA - HANKKEEN YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEEN SELVITTÄ- MINEN Dnro 2011-440, Östersundom-toimikunta

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus Korjausrakentamisen kehittäminen 11.9-12.9.2013 Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Kehittämisprojekti - Juha Iivanainen hankepäällikkö Leppävaaran lukio Leppävaaran koulu (7-9 luokat) Veräjäpellon

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Mitä biopankkilaki pitää 23.3.2012 VT Sirpa Soini sisällään Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Biopankkilain valmistelu HE 86/2011 biopankkilaiksi sekä kudoslain ja potilaslain muuttamiseksi

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Novapoint VDC Explorer. VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy

Novapoint VDC Explorer. VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Novapoint VDC Explorer Jani Myllymaa Myyntijohtaja Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Kannattaako mallintaa ja simuloida etukäteen? Novapoint VDC Tuotteet

Lisätiedot

Palveluportaali Aila

Palveluportaali Aila Palveluportaali Aila Aineistokatalogi-tilaisuus, Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu (FMAS) -hanke 28.10.2014 Hannele Keckman-Koivuniemi Tietopalveluasiantuntija hannele.keckman-koivuniemi@uta.fi

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kaupunkimalli Heinolassa

Kaupunkimalli Heinolassa Kaupunkimalli Heinolassa Hankittu EAKR-hankerahoituksella, 2012 (ensimmäinen versio 2011) Alusta: Vianova Oy:n Novapoint Virtual Map (Autodesk IDSP) Tuotettu kaupungin kantakartasta, MML:n maastotietokannasta,

Lisätiedot

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet Tutkimuksen tietoaineistot (TTA)-työpaja, Turku 20.5.2013

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

Korjausvelkahankkeet ja muuta ajankohtaista vesiväylänpidosta. Vesiväyläpäivät 6.4.2016 6.4.2016

Korjausvelkahankkeet ja muuta ajankohtaista vesiväylänpidosta. Vesiväyläpäivät 6.4.2016 6.4.2016 Korjausvelkahankkeet ja muuta ajankohtaista vesiväylänpidosta Vesiväyläpäivät 6.4.2016 6.4.2016 Korjausvelkahankkeet Ns. korjausvelkapaketista vesiväylien kunnostukseen 10,5 M Saimaan kanavan alaporttien

Lisätiedot

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Kiviaines- ja murskauspäivä 19.1.2018 Juha Liukas Johtava asiantuntija, InfraBIM Dokumenttien hallinnasta

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa? Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä kehittämispäällikkö Päivi Ahlroos Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA. Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto

Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA. Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto KUMA 2011 16.9.20 2 Suositus kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot