VoIP laskutus SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VoIP laskutus SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VoIP laskutus Johdanto Vaatimukset ja laskutusmallit PSTN/GSM-verkot IP-verkot Kirjaamismenetelmät RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) SNMP (Simple Network Management Protocol) Muita menetelmiä CDR-formaateista Välityspalvelimet Inter-Domain VoIP INOW!-aloite Open Settlement Protocol Lähdeluettelo

2 Tuomas Keränen 1. VOIP LASKUTUS 1.1 Johdanto IP-verkkoihin perustuvat uuden sukupolven palvelut ja liiketoimintamallien moninaistuminen ovat viime aikoina alkaneet edellyttää entistä kehittyneempiä liikenteen seurantaratkaisuja. Monet Internetpalveluntarjoajat ovat siirtymässä ns. flat-rate laskutusmallista palvelupohjaiseen laskutukseen. Lisäksi liikennemäärien kasvaessa on tullut ajankohtaiseksi ryhtyä laskuttamaan palvelun laadusta; mitä enemmän asiakas on valmis maksamaan, sitä enemmän hän voi luottaa palvelun saatavuuteen ja luotettavuuteen. Tällä tavalla palvelun tarjoajat voivat siis jakaa kustannuksia älykkäämmin ja ennen kaikkea erottautua kilpailijoista markkinoilla. Yksi tämän hetken nousevista IP-pohjaisista palveluista on äänen siirtäminen pakettikytkentäisten verkkojen yli. Sadan vuoden kokemukset äänen siirtämisestä piirikytkentäisten verkkojen yli aiheuttavat kuitenkin VoIP-palveluille reunaehtoja, jotka ovat IP-verkkojen ominaisuuksien vuoksi kohtuullisen vaikea täyttää. Palvelun laatu on näistä eniten tutkittu, ja sen parantamiseen on uhrattu paljon työtä eri standardointiyhteisöjen puolesta. Jotta VoIP-palveluita olisi mahdollista hyödyntää kaupallisesti, on niistä kuitenkin oltava mahdollista laskuttaa luotettavasti ja kuluttajaystävällisesti. Kuluttajat ovat tottuneet luotattavaan laskutusjärjestelmään PSTN- ja GSM verkkoja käyttäessään, eivätkä he ole valmiita luopumaan tästä ominaisuudesta VoIP-palveluiden kohdalla, vaikka teknologia sinänsä olisi kuinka edistyksellinen ja halpa tahansa. Jostain syystä laskutusmekanismeja ei kuitenkaan ole pyritty standardisoimaan kuin vasta viime aikoina. Tähän asti järjestelmät ovat usein olleet suljettuja yhden valmistajan ratkaisuja, jolloin varsinaisesta yhteensopivuudesta ei ole voinut puhua. Liikenteen kirjaamiseen on kuitenkin jo olemassa standardoituja ratkaisuja ja protokollia, joita pystytään käyttämään hyväksi laskutustietojen keräämisessä ja välittämisessä varsinaisille laskutusjärjestelmille. 1.2 Vaatimukset ja laskutusmallit Koska VoIP-puheluissa usein käytetään sekä PSTN- että IP-verkkoja äänen siirtämiseen, olisi suotavaa, että laskutusmenetelmät kummassakin verkossa vastaavat ominaisuuksiltaan toisiaan mahdollisimman paljon. Toimiakseen perustana luotettavalle laskutukselle, tulee verkon pystyä generoimaan tietoa sen käytöstä. Tämän tiedon tulee täyttä ainakin seuraavat sille asetetut vaatimukset [6]: 1. Erinomainen tarkkuus. Jotta asiakastyytyväisyys pystytään takaamaan, on käyttötiedon oltava ehdottoman luotettavaa. 2

3 2. Tarpeellisten käyttöparametrien saatavuus. Laskutusjärjestelmän on saatava juuri oikeat parametrit puhelun kulusta pystyäkseen muodostamaan asianmukaista laskutustietoa. 3. Skaalautuvuus. Tiedon määrän tulee olla vapaasti vaihdeltavissa. 4. Turvallisuus. Kenenkään ei pidä päästä muuttamaan kerättyä käyttötietoa. 5. Pysyvyys. Kerätty tieto ei saa hävitä missään käsittelyn vaiheessa. Seuraavassa kappaleessa on esitelty lyhyesti laskutusmalleja ja menetelmiä sekä piirikytkentäisen että pakettivälitteisien verkkojen osalta PSTN/GSM-verkot Perinteisessä piirikytkentäisessä verkossa eri verkkoelementit, kuten vaihteet keräävät jatkuvasti tietoa niiden lävitse virtaavasta datasta. Jotta saavutettaisiin mahdollisimman tehokas toiminta ja luotettavuus raskaankin liikennemäärän vallitessa, käytetään verkossa erillistä prosessointia keräämään dataa eri elementeistä. Lisäksi prosessointijärjestelmä vertailee (korreloi) eri elementtien keräämää dataa ja muodostaa tiedosta ns. Caller Data Record-tietoa välitettäväksi eteenpäin järjestelmän ylemmille hierarkiatasoille. Jotta eri valmistajien tuottamien järjestelmien välille saavutettaisiin mahdollisimman hyvä yhteensopivuus, on CDR:n muotoa pyritty standardoimaan. Formaatteja on tarkemmin esitelty kappaleessa 1.4. Muodostamisen jälkeen tieto siirretään CDR-muotoisena operaattorin keskitettyyn laskentakeskukseen, missä niiden pohjalta lasketaan tilastointija hinnoittelu-informaatiota sekä muodostetaan varsinainen laskutustieto. Yksinkertaistettu vuokaavio prosessista on esitetty kuvassa 1 [11]. Verkkoelementit Tiedon keräys, muotoilu, vertailu Väliprosessointi C D R Laskun muodostus, kirjanpito Käyttötiedon Muodostaminen Laskutusjärjestelmä 1. Laskutusmalli PSTN-verkossa Käyttämällä hyväsi IN (Intelligent Networks)-tyyppisiä verkkoratkaisuja asiakasta voidaan tämän lisäksi laskuttaa joustavasti erityyppisistä lisäarvopalveluista sekä mahdollistetaan mm. etukäteen maksettujen (prepaid) palveluiden käyttö. 3

4 Tuomas Keränen IP-verkot Koska palveluiden kirjo IP-verkoissa on huomattavasti monipuolisempi kuin PSTN-verkoissa, on myös sen laskutusjärjestelmille asetettava hieman erilaisia vaatimuksia. Pelkän minuuttitaksan sijasta saatetaan olla kiinnostuneita palvelun laadusta, siirretyn datan määrästä ja palvelun luonteesta. Lisäksi, kuten myös PSTN-palveluissa, siirretty matka toimii yhtenä avaimena laskutuksen järjestämisessä. VoIP-palveluissa laskutusparametrit ovat kuitenkin hyvin pitkälle samat kuin perinteissä puhelinverkoissa. Periaatteellisella tasolla IP-verkkojen laskutusmalli on siis samantapainen kuin PSTN-verkoissa. Eri verkkoelementit, kuten reitittimet, yhdyskäytävät ja portinvartijat tuottavat tietoa puhelun kulusta, jonka jälkeen tieto kerätään ja muokataan sopivaan muotoon laskutusjärjestelmää varten. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin tiedonkeräysmenetelmien vaihtelevuus ja standardisoitujen CDR-formaattien puute. Yksinkertainen kuva toiminnasta on esitetty kuvassa 2. Raaka kirjaamistieto Välityspalvelin Laskutusjärjestelmä VoIP- Yhdyskäytävä(t) RADIUS SNMP TACACS+ TFTP... Kuva 2. Esimerkki laskutuksen toteuttamisesta IP-verkossa Kirjaamistieto kerätään verkkoelementeiltä käyttämällä esimerkiksi AAA (Athentication, Authorization, Accounting) -tyyppisiä protokollia, kuten RADIUS ja TACACS+ [11]. Näitä mekanismeja on esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Kerätty raakamuotoinen kirjaamistieto välitetään joko suoraan laskutusjärjestelmälle tai välityspalvelimelle, joka muokkaa ja tarkistaa tietoa samaan tapaan kuin väliprosessointi PSTN-verkoissa. Tämän jälkeen tieto on valmiina laskutusjärjestelmässä tapahtuvaan prosessointiin, mikä lopuksi johtaa laskun lähettämiseen asiakkaalle. Protokollaa voidaan käyttää myös ns. prepaid-palveluissa, jolloin yhdyskäytävälle välitetään tieto siitä, kauanko puhelu saa kestää. Laskutus on varsin ongelmatonta, jos pysytään yhdessä, hallinnoltaan yhdenmukaisessa verkossa. Ongelmia kuitenkin kohdataan otettaessa reititykseen mukaan toiselle organisaatiolle kuuluva verkko. Ratkaisuja tähän ongelmaan on esitetty dokumentin viimeisessä kappaleessa. 4

5 1.3 Kirjaamismenetelmät Jotta CDR tiedostoja voitaisiin luoda laskutusjärjestelmän analysoitavaksi, on resurssien käytöstä kerättävä käyttäjäkohtaista tietoa. Seuraavassa esitellään esimerkkejä menetelmistä tiedon keräämiseksi RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) RADIUS-protokolla on alun perin määritelty tilaajien todentamista, oikeutusta sekä käyttäjäkohtaisten tapahtumien ja resurssien käytön kirjaamista varten. Standardointityöstä vastaa IETF. RADIUS perustuu asiakasohjelma-palvelin malliin, jossa palvelin vastaanottaa asiakasohjelmilta tulevia pyyntöjä yhteyden todentamiseen ja oikeutukseen sekä pitää kirjaa tapahtumista [1]. Juuri kirjaamistietoja voidaan käyttää hyväksi CDR-tietoja luotaessa. Protokolla sijoittuu TCP/IPprotokollapinossa UDP-kerroksen päälle sovellustasolle ja käyttää UDP porttia Tietojen suojaus asiakkaan ja palvelimen välillä perustuu jaettuun salaisuuteen (shared secret). Asiakasohjelma, joka voi sijaita esimerkiksi VoIP-yhdyskäytävässä, lähettää yhteyden alussa Accounting-Start paketin palvelimelle. Tämä aloituspaketti sisältää tiedon palvelun käyttäjästä sekä laadusta. Tähän palvelin puolestaan vastaa lähettämällä kuittauksen, olettaen että kirjaaminen on aloitettu menestyksekkäästi. Yhteyden katkettua suoritetaan vastaava toimenpide Accounting-Stop pakettien avulla merkiksi kirjaamisen päättymisestä. Tämä paketti sisältää lisäksi tietoa esim. yhteyden kestosta ja välitetyn datan määrästä. RADIUS-paketin rakenne on kuvattu kuvassa 3 [2] ja taulukossa koodi id pituus autentikaattori parametrit.. koodi ID pituus autentikaattori RADIUS-paketin tyyppi 4=Accounting-Request 5=Accounting-Response kytkee toisiinsa kysely ja vastauksen paketin kokonaispituus käytetään viestien todennukseen asiakkaan ja palvelimen välillä 5

6 Tuomas Keränen parametrit parametri-arvo-pareja, jotka sisältävät tietoa yhteyden kulusta esim. 42 Acct-Input-Octets 43 Acct-Output-Octets 44 Acct-Session-Id 46 Acct-Session-Time 47 Acct-Input-Packets 48 Acct-Output-Packets 49 Acct-Terminate-Cause Varsinainen kirjaamistieto siis välittyy RADIUS-palvelimelle lopetuspakettien mukana, ja ne toimivatkin perustana laskutustietojen luomiselle. RADIUS luo kirjaamistiedoista ASCII-muodossa olevia tiedostoja, joista välityspalvelin pystyy muokkaamaan halutun muotoisia CDR-tietoja. CDR:t puolestaan siirretään laskutusjärjestelmän analysoitavaksi käyttäen esimerkiksi FTP-tiedostonsiirtoprotokollaa. Yhden yhdyskäytävän läpi menevä puhelu koostuu kahdesta haarasta, joista RADIUS-protokollan avulla voidaan pitää kirjaa: sisääntulevasta- ja ulospäin suuntautuvasta haarasta. Jos puolestaan on kyseessä kahden yhdyskäytävän läpi reititetty puhelu (siis PSTN-verkosta PSTN-verkkoon), on haaroja vastaavasti neljä. Yhdestä puhelusta siis kirjautuu kahdesta neljään RADIUS-kirjanpitoa, jotka voidaan yhdistää Session-Id parametrin avulla toisiinsa ja täten saavuttaa luotettava kirjaamistarkkuus ja - luotettavuus. Cisco Systems käyttää omissa tuotteissaan RADIUS-protokollan lisäksi kehittämäänsä TACACS+ protokollaa, joka on toiminnallisuudeltaan RADIUSta vastaava. Tästä poiketen se kuitenkin toimii TCP:n päällä tuoden järjestelmään lisää luotettavuutta [11]. Tällä hetkellä IETF valmistelee RADIUS-protokollalle seuraajaa nimeltä DIAMETER, jonka pitäisi tulevaisuudessa vastata paremmin päätelaitteiden liikkumiseen liittyviin haasteisiin. Tälle protokollalle löytynee käyttöä mm. SIP-protokollaan liittyvien laskutustoimintojen yhteydessä SNMP (Simple Network Management Protocol) SNMP on IP-verkoissa yleisesti käytetty verkonhallintaprotokolla. Sitä tukevat verkkoelementit keräävät tietoa toiminnastaan MIB-kantoihin, joita voidaan määritellä valmistajakohtaisesti. SNMP siis tarjoaa kehyksen, jonka mukaan uusia MIB-kantoja voidaan määritellä varsin vapaasti koskematta varsinaiseen SNMP-standardiin[5]. Verkonhallintapalvelin voi siis suorittaa kyselyjä verkkoelementeille käyttäen SNMP:a, ja saada vastaukseksi kirjaamistietoja sen läpi kulkeneesta liikenteestä. 6

7 Yksi esimerkki tällaisesta menetelmästä on RTFM- liikennevuon mittausjärjestelmä [3], sekä siihen liittyvä RTFM-MIB. Lisäksi IETF on määritellyt mm. MIBin kirjaamistapahtumille yhteydellisissä verkoissa, kuten ATM ja Frame-Relay. Tätä voidaan käyttää hyväksi, jos tietoa halutaan kerätä resurssien käytöstä toisen kerroksen palveluista IP:n sijaan (esim. VoATM). VoIP-käytössä olevat MIB-kannat ovat kuitenkin enimmäkseen valmistajakohtaisia, mikä tekee SNMP:n käytöstä ongelmallisen verkoissa, joissa on lukuisten eri valmistajien laitteita Muita menetelmiä Koska portinvartija hallitsee VoIP-liikennettä hallinnollisen verkon sisällä, monet valmistajat ovat liittäneet niiden yhteyteen toiminnallisuuden, jonka avulla on mahdollista kerätä VoIP-puheluista lokitietoja, ja tallentaa niitä joko tiedostoon tai laskutusjärjestelmän luettavissa olevaan relatiiviseen tietokantaan. Näitä tietoja voidaan järjestelmän puolesta käyttää laskutustietojen muodostamiseen. Valmistajakohtaisista liikenteen kirjausjärjestelmistä lienee syytä mainita esimerkkinä Cisco Systemsin kehittämä NetFlow, joka pystyy tarkkailemaan ja kirjaamaan verkoissa tapahtuvaa liikennettä. Useimmat laskutusjärjestelmien valmistajat tukevat NetFlowta tuotteissaan. 1.4 CDR-formaateista IP-verkoille ei ole vielä varsinaisesti määritelty yhtenevää CDR-formaattia. Spesifikaatiotyöt on kuitenkin aloitettu, ja kehitteillä on kaksikin eri määrittelyä, IPDR (Internet Data Record) [12] ja VON (Voice Over Network record format). Tällä hetkellä keskeneräisistä formaateista on kuitenkin varsin rajallisesti tietoa saatavissa. IPDR formaattia valmistelee eri valmistajista muodostuva yhteenliittymä, ja ensimmäisen prototyypin tästä ilmeisesti XML-pohjaisesta menetelmästä pitäisi olla valmiina lähiaikoina. Koska IP:lle optimoitujen CDR-formaatien valmistelu on vielä kesken on välityspalvelimien tuotettava joko valmistajakohtaista tai PSTN-verkoissa tunnettua määriteltyä formaattia. Esimerkkinä näistä voisi mainita ITU-T:n määrittelemän Q.825 Call Detail Recording suosituksen[7], jossa määritellään, kuinka CDR-tietoja tuotetaan ja hallitaan eri verkkoelementeissä. Suositus sisältää myös mallin, jonka mukaan tietoja siirretään tuottajalta tietojen käyttäjälle. Lisäksi telekommunikaatiomaailmassa on varsin laajassa käytössä Bellcoren määrittelemä AMAformaatti (BAF). Yhteistä kaikille formaateille kuitenkin on, että ne sisältävät perustiedot käyttäjän generoimasta liikenteestä; A- ja B-tilaajien numerot, yhteyden aikaleimat, puhelun keston tai siirretyn datan määrän, tilakoodin ja tietoja käytetyistä reiteistä. Yleensä CDR luodaan yhteyden päättyessä, mutta se voidaan generoida myös tietyin sekvenssein. 7

8 Tuomas Keränen 1.5 Välityspalvelimet Välityspalvelimen pääasiallisena tehtävänä on kerätä raakamuotoinen kirjaustieto ja tarjoilla se sopivassa muodossa laskutusjärjestelmälle. Tämä on tarpeellista, koska nykyiset järjestelmät perustuvat pitkälti useiden eri laitetoimittajien toimittamille ratkaisuille. Lisäksi palvelin suorittaa datan tarkistusta ja pyrkii jo ensivaiheessa varmistamaan, ettei laskutusjärjestelmälle mene virheellisiä tietoja[8]. Lisäksi palvelin muodostaa yhden CDR:n yhteyttä kohti tilanteissa, joissa esimerkiksi pitkästä puhelusta on generoitunut useampia (kuva 3). Välityspalvelimilla on lisäksi oma tietokantansa raakadatan puskurointiin, prosessoitujen CDR:n tallentamiseen ja erilaisille auditointilokeille. Laskutusjärjestelmä CDR-data Jakelu Kanta Muunnos Tarkistus Keräily Loki Raaka kirjausdata Reititin Yhdyskäytävä Yhdyskäytävä Kuva 3. Välityspalvelimen toiminta 1.6 Inter-Domain VoIP PSTN- verkoissa puhelun välittäminen kahden eri verkon välillä perustuu yleensä verkko-operaattoreiden kahdenvälisiin sopimuksiin. Kirjaustietoja verrataan tietyn periodin välein, ja korvaukset suoritetaan verkkojen käytön mukaan sovittuna ajankohtana. On kuitenkin nähtävissä, että tulevaisuudessa samankaltainen menetelmä IP-maailmassa johtaisi hankaluuksiin Internet-operaattoreiden määrän kasvaessa jatkuvasti. Kahdenvälisten sopimusten määrä saattaisi samalla kasvaa vaikeasti hallittaviin mittasuhteisiin. Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan ns. 8

9 Clearing-house mekanismilla, jossa laskutusasiat sovitaan keskitetysti ns. luotetun sovittelupalvelimen välityksellä INOW!-aloite Laitteiden yhteensopivuus on kuitenkin ensisijaisesti verkkojen välisten VoIP-palveluiden esteenä. IMTC:n (The International Multimedia Teleconferencing Consortium) inow!-yhteenliittymä on määrittelemässä yhteensopivuusprofiilia yhdyskäytäville ja portinvartijoille, jotka toteuttavat ITU-T:nn suosituksia H.323 ja H [10]. Aloitteessa keskitytään juuri Inter-domain palveluihin ja palvelimien yhteensopivuusongelmiin puheluiden välityksessä ja osoitteistuksessa. Järjestelmä perustuu sertifiointiin, joka suoritetaan testaamalla järjestelmä inow!-ryhmän määrittelemin testausmenetelmin. Järjestelmässä on kuitenkin heikkouksia: Se ei skaalaudu useampien sovittelupalvelimien käyttämiseen Se on sidottu H.323 protokollaan, eikä tue esimerkiksi SIPprotokollan käyttöä Inter-domain-laskutus ei ole mahdollista verkoissa, joissa ei ole portinvartijaa Open Settlement Protocol OSP on ETSI/TIPHON työryhmä 3:n standardi, joka mahdollistaa sovittelukäytännön käytön ns. Clearing-House-tyyppisen yhteenliittymän sisällä riippumatta käytetystä protokollasta. Tällöin verkkojen välinen laskutus ei siis perustu kahdenvälisiin sopimukseen, vaan OSPsovitteluserverin käyttöön ulkopuolisen verkon resursseja käyttäessä (Kuva 4). Tällöin OSP-palvelin toimii luotettuna välittäjänä useiden eri palvelutarjoajien välillä. 9

10 Tuomas Keränen OSP Palvelin IP IP IP IP PSTN PSTN Palveluntarjoaja 1 Palveluntarjoaja 2 Kuva 4. Open Settlement- protokollan toimintaympäristö Järjestelmä perustuu XML-pohjaisten viestien lähettämiseen yhdyskäytävien ja sovitteluserverin välillä, kun halutaan käyttää ulkopuolisen verkon resursseja[9]. XML-dokumentit lähetetään HTTPprotokollan päällä käyttäen suojaukseen SSL tai TLS-teknologioita sekä mahdollisesti digitaalista allekirjoitusta. Liikenne koostuu neljästä erilaisesta osasta: Todennus. Kun halutaan käyttää ulkopuolisen verkon resursseja puhelun reititykseen, tulee soittaja todentaa vastaanottavalle verkolle. Oikeutus käyttää verkon palveluita. Sovitteluserveri varmistaa, että puhelu voidaan ohjata ulkopuoliseen verkkoon. Hinnoittelu. Palvelun hinnoittelu on kommunikoitava sovittelupalvelimelle. Tämä tosin voidaan tehdä etukäteen. Käyttö. Käyttörekisterissä ilmoitetaan käyttötietoa, kuten aikaleimat, soittajan tiedot ja vastaanottavan palvelimen IP-osoite, sekä haluttaessa QoS-tietoa. 10

11 Ohessa esimerkkinä XML-pohjainen käyttöraportti yhdyskäytävältä OSPpalvelimelle: <?xml version=1.0?> <Message messageid=" " random=" "> <UsageIndication componentid=" "> <Timestamp> T22:03:00Z </Timestamp> <Role> source </Role> <TransactionId> </TransactionId> <CallId encoding="base64"> YT64VQpfyF467GhIGfHfYT6jH77n8 </CallId> <SourceInfo type="e164"> </SourceInfo> <DestinationInfo type="e164"> </DestinationInfo> <DestinationAlternate type="transport"> [ ]:112 </DestinationAlternate> <UsageDetail> <Service/> <Amount> 10 </Amount> <Increment> 60 </Increment> <Unit> s </Unit> </UsageDetail> </UsageIndication> </Message> 11

12 Tuomas Keränen OSP ja SIP OSP soveltuu hyvin käytettäväksi SIP-protokolla rinnalla. IETF:ltä on ilmestynyt tuore työkopio dokumentista, jossa kuvataan SIP:n ja OSP:n yhteistoimintaa[4] nimenomaan Inter-domain-palveluissa. Pääperiaatteeltaan järjestelmä toteuttaa kuvassa 4 esitettyä arkkitehtuuria. Tässä arkkitehtuurissa OSP-palvelinta voidaan käyttää myös hallitsemaan palvelun laatua yhteyden päästä päähän RSVP-protokollaa hyväksikäyttäen. SIP- ja OSP-palvelimien välillä liikkuu yhteyden aikana mm. seuraavia käyttöparametrejä: 1. Soittaja pyytä oikeutusta käyttää verkkoa: SIP Call ID Called Number Calling Number 2. OSP ilmoittaaa vastauksen SIP-palvelimelle: Called Number Authorization Token 3. Kun vastaanottaja saa INVITE-viestin, se lähetää oikeutuspyynnön OSP-palvelimelle: SIP Call ID Called Number Calling Number Authorization Token 4. Käyttöparametrit puhelun kummaltakin osapuolelta OSPpalvelimelle: Call Duration Called Number Calling Number SIP Call ID Authorization Token 12

13 1.7 Lähdeluettelo [1] Rigney, C., Rubens, A., Simpson, W., and Willens, S., "RemoteAuthentication Dial In User Service (RADIUS)", RFC 2138, April [2] Rigney, C., "RADIUS Accounting", RFC 2139, April [3] N. Brownlee etc., Traffic Flow Measurement: Architecture, RFC 2722 [4] S. Sinnreich etc., Interdomain IP Communications with QoS, Authorization and Usage Reporting, Internet draft [5] D. Harrington etc. An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks. RFC 2217, January 1998 [6] Adoba etc, Instuction To Accounting Management, Internet Draft [7] Brownlee etc., Accounting Attributes and Record Formats, Internet Draft, February 2000 [8] Accounting in the PSTN, Teemu Mäkelä, HUT, April 1999 [9] ETSI TIPHON Working Group 3, Inter-domain pricing, authorization, and usage exchange, v1.4.2, December 1998 [10] Interoperability Now (inow!), [11] Cisco Billing Architecture, Cisco Systems 1999 [12] The IP Detail Record Initiative, White Paper, 13

Harjoituksen sisältö ja tavoitteet

Harjoituksen sisältö ja tavoitteet Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit Harjoitus 3/01: Tiedonsiirtopalveluiden hinnoitelu Klaus Nieminen Harjoituksen sisältö ja tavoitteet Aiheena: Tiedonsiirtopalveluiden hinnoittelu Rajaus: Tilaajan

Lisätiedot

Retiisi Reaaliaikaiset Internet- palvelut ja SIP

Retiisi Reaaliaikaiset Internet- palvelut ja SIP Retiisi Reaaliaikaiset Internet- palvelut ja SIP Cisco CallManager ja SER Kirjoittajat: Mika Mustikkamäki TYT/Wirlab Jouni Vuorela TYT/Wirlab Kuvaus: CallManagerin SIP-ominaisuudet ja SER-yhteys Tiedostonimi:

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Sivu 2/9 1. Sisällysluettelo 2. Esipuhe 3 2.1. Saatavuusalueet 3 2.1.1. Taustaverkko missä instanssit ovat suoraan fyysisellä liitännällä kiinni

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

SIP Session Initation Protocol. Sisällysluettelo

SIP Session Initation Protocol. Sisällysluettelo SIP Session Initation Protocol Sisällysluettelo 1. SIP Session Initiation protocol... 2 1.1 Arkkitehtuuri... 2 1.1.1 Käyttäjäsovelluspalvelin... 2 1.1.2 Välityspalvelin... 3 1.1.3 Uudelleenohjauspalvelin...

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

3. IP-kerroksen muita protokollia ja

3. IP-kerroksen muita protokollia ja 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux-järjestelmät Winai Prathumwong TI10HJ 06.11.2012 2 Iptables (Netfilter) Johdanto Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, Netfilter:in

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2008 (4 op) Syksy Teknillinen korkeakoulu. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2008 (4 op) Syksy Teknillinen korkeakoulu. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2008 (4 op) jkangash@cc.hut.fi Teknillinen korkeakoulu Syksy 2008 (TKK) Syksy 2008 1 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 2 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 3 / 39 iksi monilähetys? : saman

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Virtuaaliverkkoyhteys

Lisätiedot

Tele- ja tietoverkon laskutus

Tele- ja tietoverkon laskutus Tele- ja tietoverkon laskutus Sakari Luukkainen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Laskutuksen perusteet Laskutus on eräs tietoliikenneverkkojen tärkeimmistä ominaisuuksista Useista miljoonista

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut Videoneuvottelu Johdanto Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen: teksti, taulukot ja kuvat Useita etuja

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Tele- ja tietoverkon laskutus

Tele- ja tietoverkon laskutus Tele- ja tietoverkon laskutus Sakari Luukkainen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Laskutuksen perusteet Laskutus on eräs tietoliikenneverkkojen tärkeimmistä ominaisuuksista Useista miljoonista

Lisätiedot

Tällä kerralla esitellään. Uutuudet. Reaaliaikainen tiedonsiirto. Äänen ja videon siirto. Session Initiation Protocol (SIP) IP-puhelin

Tällä kerralla esitellään. Uutuudet. Reaaliaikainen tiedonsiirto. Äänen ja videon siirto. Session Initiation Protocol (SIP) IP-puhelin Tällä kerralla esitellään Uutuudet Tosiaikapalvelut Liikkuvuus Voice over IP Palvelunlaatu Mobile IP Ad Hoc -verkot Äänen ja videon siirto Ääni muutetaan digitaaliseen muotoon Säännöllisin väliajoin otetut

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Tele- ja dataverkkojen hallinta, palvelut ja laskutus. Mitä insinöörit tekevät ja muut eivät näe

Tele- ja dataverkkojen hallinta, palvelut ja laskutus. Mitä insinöörit tekevät ja muut eivät näe Tele- ja dataverkkojen hallinta, palvelut ja laskutus Mitä insinöörit tekevät ja muut eivät näe Verkon hallinta Oppikirjat kertovat usein paljon siitä, miten tekniikat toimivat Paljon tärkeämpää on tietää

Lisätiedot

Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla

Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla Mikko Merger Valvoja: Professori Jorma Jormakka Ohjaaja: TkL Markus Peuhkuri TKK/Tietoverkkolaboratorio 1 Sisällysluettelo Tavoitteet IEEE 802.11

Lisätiedot

S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Helsinki University of Technology Networking Laboratory

S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Helsinki University of Technology Networking Laboratory S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Pakettikytkentäiset verkot Kertausta: Verkkojen OSI kerrosmalli Sovelluskerros Esitystapakerros Istuntokerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

LANGATON TAMPERE: CISCO WLAN CONTROLLER KONFIGUROINTI

LANGATON TAMPERE: CISCO WLAN CONTROLLER KONFIGUROINTI LANGATON TAMPERE: CISCO WLAN CONTROLLER KONFIGUROINTI 1 (18) 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO WLAN-verkkoliityntöjen konfigurointi...3 Tunnistautumispalveluiden konfigurointi...8 WLAN-radioverkkojen konfigurointi...11

Lisätiedot

Miska Sulander Jyväskylän yliopisto Atk keskus. 2.6.2004 FUNET yhdistyksen vuosikokous

Miska Sulander Jyväskylän yliopisto Atk keskus. 2.6.2004 FUNET yhdistyksen vuosikokous Verkkoliikenteen rajoittaminen Miska Sulander Jyväskylän yliopisto Atk keskus 2.6.2004 FUNET yhdistyksen vuosikokous Agenda 1. Jyväskylän yliopistoverkko 2. Verkon käytöstä 3. Verkkoliikenteestä 4. Käytön

Lisätiedot

IP-pohjaisen puheratkaisun käyttöönotto vaihdeverkossa

IP-pohjaisen puheratkaisun käyttöönotto vaihdeverkossa S-38.310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari IP-pohjaisen puheratkaisun käyttöönotto vaihdeverkossa Diplomityön tekijä: Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Sari Lehtonen Suorituspaikka:

Lisätiedot

Laskuharjoitus 2 ( ): Tehtävien vastauksia

Laskuharjoitus 2 ( ): Tehtävien vastauksia TT12S1E Tietoliikenteen perusteet Metropolia/A. Koivumäki Laskuharjoitus 2 (11.9.2013): Tehtävien vastauksia 1. Eräässä kuvitteellisessa radioverkossa yhdessä radiokanavassa voi olla menossa samanaikaisesti

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov Luennoitsija: Ma prof. Raimo Kantola raimo.kantola@hut.fi, SG 210 ke 10-12 Assistentti: Erik. Tutkija Mika Ilvesmäki (lynx@tct.hut.fi) Tiedotus: http://www.tct.hut.fi/opetus/s38110/...

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 21.5.2002

Diplomityöseminaari 21.5.2002 Diplomityöseminaari.5. Nimi: Aihe: Valvoja: Ohjaaja: Teettäjä: Leimakytkentää hyödyntävien virtuaaliverkkojen vertailu Prof. Raimo Kantola DI Jarno Salmela Sonera Oyj.5. Diplomityöseminaari Esityksen rakenne

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla Unicast

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen TURVAVÄYLÄSEMINAARI Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002 Jukka Hiltunen Miksi väylätekniikkaa? 1. luonnolliset perusteet: : kehittyneiden kenttälaitteiden ja ylemmän tason laitteiden välille

Lisätiedot

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Palvelun myynti lähtökohdaksi Liiketoimintamallin ja verkon muutos Säästöt verkon kustannuksissa ja asiakaspalvelussa Provisioinnin toteuttaminen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Operator's Panel Välityspöytä

Operator's Panel Välityspöytä Sisällys Operator's Panel Välityspöytä 1. Yleistä...2 1.1 Välityspöydän käynnistäminen...2 1.1.1 VoIP-puhelin...2 1.1.2 Kirjautuminen...2 1.2 Välityspöydän sulkeminen...3 1.3 Käyttöliittymä...4 1.3.1 Puhelut...4

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

Siirtyminen perinteisestä puhelinvaihdejärjestelmästä VoIPjärjestelmään

Siirtyminen perinteisestä puhelinvaihdejärjestelmästä VoIPjärjestelmään Siirtyminen perinteisestä puhelinvaihdejärjestelmästä VoIPjärjestelmään Ahonen, Pasi 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Siirtyminen perinteisestä puhelinvaihdejärjestelmästä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi

TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi NAT ja NAT traversal Heikki Vatiainen TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi Tietoliikennetekniikan laitos 1 Network Address Translator NAT lyhyesti

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka Kaalikoski Konsta Kitunen Jaakko KÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINTI, VALTUUTUS JA TILASTOINTI OSANA VERKON ETÄHALLINTAA Opinnäytetyö

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

HP:n WLAN-kontrollerin konfigurointi

HP:n WLAN-kontrollerin konfigurointi HP:n WLAN-kontrollerin konfigurointi Dokumentissa esitetään HP:n WLAN-kontrollerin konfigurointia. Kuvat on otettu Procurve MSM760- kontrollerista joten eri mallin komentoikkunat saattavat näyttää erilaisilta.

Lisätiedot

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 3.9.1998 GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 1 (4) Sisällys 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KESKUKSEN TOIMINTA... 2 3 TELEYRITYKSEN TOIMENPITEET...

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit

7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit Hohpe G., Woolf B.: Enterprise Integration Patterns. Addison-Wesley 2004. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 TTY Ohjelmistotekniikka 1 Viestinvälitykseen

Lisätiedot

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed 9.2.2001 1 Perusteita 1 (2) tarvittavat luokat paketissa MDYDQHW IP-osoitteita käsitellään,qhw$gguhvv-olioina luonti (huom. ei konstruktoria):,qhw$gguhvvdggu,qhw$gguhvvjhw%\1dphdgguhvv

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

CSV - XML ohjelman käyttöohje

CSV - XML ohjelman käyttöohje CSV - XML ohjelman käyttöohje Käynnistä ohjelma CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe CSV-XML muunnos tapahtuu etenemällä ohjelmassa järjestyksessä 1. -> 6. ylhäältä oikealle: Perustoimintoja voi suorittaa

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Julkiset

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Liikenneteorian tehtävä

Liikenneteorian tehtävä J. Virtamo 38.3141Teleliikenneteoria / Johdanto 1 Liikenneteorian tehtävä Määrää kolmen eri tekijän väliset riippuvuudet palvelun laatu järjestelmä liikenne Millainen käyttäjän kokema palvelun laatu on

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

IPTV:n asettamat vaatimukset verkolle ja palvelun toteutus. Lauri Suleva TI07 Opinnäytetyö 2011

IPTV:n asettamat vaatimukset verkolle ja palvelun toteutus. Lauri Suleva TI07 Opinnäytetyö 2011 IPTV:n asettamat vaatimukset verkolle ja palvelun toteutus SimuNetissä Lauri Suleva TI07 Opinnäytetyö 2011 Johdanto Työn tarkoituksena tutustua IPTV-palveluun yleisesti IPTV-palveluun vaikuttavien tekijöiden

Lisätiedot

SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN

SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN Lähetä kaikki myyntilaskusi yhdellä ratkaisulla Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Anssi Rusi Sales Director Basware Oyj Tilauksesta maksuun ja hankinnasta maksuun prosessien

Lisätiedot