VAATIMUSMÄÄRITTELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY"

Transkriptio

1 VAATIMUSMÄÄRITTELY

2 Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset) Aleksi Airola Kaarlo Lahtela Toiminnalliset vaatimukset osioon lisätty Use Caseja Aleksi Airola Lari Ahti Lari Ahti Toiminnalliset vaatimukset osioon lisätty Use Case 5.x Aleksi Airola Toiminnalliset vaatimusket osioon lisätty Use Case 6.x Kaarlo Lahtela Use Case Kaarlo Lahtela Yleinen katsaus. Aleksi Airola Lari Ahti Aleksi Airola Lisätty tekstiä kappaleisiin 1,2,4 ja Tuomas Tolvanen Korjattu kirjoitusasua, lisätty tarkennuksia viestien rakenteeseen Kaarlo Lahtela Kuvat 1 ja 2 päivitetty Aleksi Airola Korjattu katselmoinnissa havaitut puutteet ja lisätty kappale 7 ei toiminnalliset vaatimukset Kaarlo Lahtela Dokumentin läpiluku ja taiton tarkistus Aleksi Airola Julkaisu versio Aleksi Airola Poistettu Use Case 5.2 Muokattu kaikkia käyttötapauksia Aleksi Airola Muokattu toiminnallisia vaatimuksia kappale Tuomas Tolvanen Päivitetty toimitus usecase:ien siirtotason kuittauksen lähetys.

3 Vaatimusmäärittely 3 (18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO LIIKETOIMINTATAVOITTEET KESKEISIMMÄT KÄSITTEET JÄRJESTELMÄN YLEISKUVA Järjestelmän käyttötapaukset Tietoliikenne osapuolten välillä käyttötapauksissa KÄYTTÄJÄRYHMÄT TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Use Case 1: Hoitoehdotuksen vastaanotto Use Case 2: Hoitoehdotuksen toimitus Use Case 3: Maksusitoumuksen haku Use Case 4: Maksusitoumuksen toimitus Use Case 5.1: Ylläpitäjä muokkaa viestin vastaanottajaa Use Case 5.3: Dentego-palvelin ilmoittaa virheestä ylläpitäjälle Use Case 5.4: Auditointi Use Case 6.1: Finvoicen vastaanotto Use Case 6.2: Finvoicen välitys Käyttötapauksiin liittyvät muut toiminnalliset vaatimukset Aikamääritelmät: O-tunnus EI TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Käsiteltävien tietojen luottamuksellisuus Tiedon oikeellisuus ja eheys Järjestelmän saatavuus Suorituskyky RAJOITTEET...16

4 Vaatimusmäärittely 4 (18) 1. JOHDANTO Tarkoitettu lukijakunta. Asiakas Järjestelmän kehittäjät Projektiryhmän jäsenet Testaajat Käyttöohjeiden kirjoittajat Tämän dokumentin tarkoituksena on kommunikoida Dentego-palvelimen vaatimukset eri sidosryhmille. Dokumentissa on erityisesti huomioitu yksinkertaisuus ja tarkemmat spesifikaatiot ovat teknisessä dokumentissa. Käyttötapausten kuvauksissa on käytetty ylätason kuvausta ja tarkennukset tulevat tekniseen määrittely dokumenttiin. Käyttäjä liittyy palveluun asiakasohjelmistolla, eikä käytä suoraan Dentego-palvelinta. Taulu 1. lukijakunnat Syy lukemiseen Saadaan palautetta järjestelmän suunnitelmista ja toteutuksesta. Saadakseen kokonaiskuva toteutettavasta järjestelmästä ja sen rajoitteista. Projektin näkyvyys paranee. Pystyäkseen testaamaan järjestelmää vaatimuksia vastaan. Saadakseen tietoa käyttöohjeen kirjoittamiseen

5 Vaatimusmäärittely 5 (18) 2. LIIKETOIMINTATAVOITTEET Terveyteen liittyvien tietojen sähköinen tietoturvallinen välitys terveydenhuollon eri palveluntuottajien ja toimijoiden välillä on keskeinen osa Kansallista terveyshanketta. Dentego-palvelimen toteuttama terveydenhuollon Viestinvälityspalvelu parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta sekä tukee saumatonta hoitoketjua. Sähköisen viestinvälityksen avulla asiakkaan hoitoprosessi nopeutuu ja tiedot ovat saatavilla kaikissa hoitoon osallistuvissa organisaatioissa. Papereiden jääminen pois mahdollistaa tietojen siirtymisen organisaatioiden välillä viivytyksettä ja aiempaa turvallisemmin. Sähköisellä tiedonsiirrolla on mahdollista parantaa toiminnan tehokkuutta ja hoidon laatua sekä aikaansaada huomattavia kustannussäästöjä.

6 Vaatimusmäärittely 6 (18) 3. KESKEISIMMÄT KÄSITTEET Projektin käsitteet. Taulu 2. Keskeisimmät käsitteet Käsite Dentego -palvelin Doctoral Doctorex Finvoice HL7 Hoitoehdotus Käyttäjä Maksusitoumus O-tunnus siirtotason kuittaus sovellustason kuittaus TE palvelin Vakuutuskäsittelijä Vakuutusyhtiö Vastaanotto Ylläpitäjä Selvitys Palvelin joka välittää hoitoehdotuksia ja maksusitoumuksia. Palvelin toimii välitys- ja viitetietopalvelimena, joka on projektin tavoite. Suuterveydenhuollossa käytössä oleva ohjelmisto. Ohjelmisto on yhteydessä Dentegopalvelimeen. Ohjelmisto, jota vakuutuskäsittelijä käyttää. Elektronisen laskun määrittely (HL7 CDA_R2) Standardi, joka määrittelee dokumenttien rakenteen. Dokumentti, joita toimitetaan päätteiltä vakuutusyhtiölle. Vastaanotolla työskentelevä hammaslääkäri. Dokumentti, joita toimitetaan vakuutusyhtiöltä päätteille. Yksikäsitteinen tunnus, jolla tunnistetaan dokumentit ja toimijat. Tietoliikenneadapterin kuittaus, että viesti on tullut perille Sovellusadapterin kuittaus viestin datan validoinnin tuloksesta. Välityspalvelin, joka on Dentego-palvelimen ja vakuutusyhtiön välissä. Vakuutusyhtiössä oleva Doctorex ohjelmiston käyttäjä. Toinen pää välityspalvelimen yhteyksissä. Hoitoyksikkö, jossa toimii Doctoral-ohjelmisto. Samalla vastaanotolla voi olla useampi hoitoyksikkö. Dentego-palvelimen käyttöliittymän käyttäjä.

7 Vaatimusmäärittely 7 (18) 4. JÄRJESTELMÄN YLEISKUVA Tässä kappaleessa kuvataan järjestelmän yleiskuva, sekä sen rajoitteet tiedonvälitysprotokollissa. Järjestelmän tehtävänä on välittää HL7 muodossa olevia viestejä Vastaanotoilla olevien Doctoral-järjestelmien ja TE-palvelimen välillä. Doctoral-järjestelmästä lähetetään TE-palvelimelle Hoitoehdotuksia ja FINVOICE-tyyppisiä laskuja. TE-palvelimelta välitetään Doctoraljärjestelmille Vakuutusyhtiön maksusitoumuksia Järjestelmän käyttötapaukset Dentego-palvelin toimii TE-palvelimen ja Doctoral-ohjelmiston välissä, eikä ole missään vaiheessa näkyvillä käyttäjälle. Doctoral-ohjelmisto tarjoaa käyttäjälle rajapinnan Dentego-palvelimen käyttöön. Käyttäjän käyttäessä Dentego-palvelinta, on palautteen tultava kohtuullisessa ajassa, jotta käyttäjän muut työt eivät häiriinny. Alla Dentego -palvelimen suorittamat toimenpiteet käyttötapauksina kuvattuna. Kuva 1. Käyttötapaukset

8 Vaatimusmäärittely 8 (18) 4.2. Tietoliikenne osapuolten välillä käyttötapauksissa Viestinvälitys osapuolten välillä toteutetaan pääasiassa kysely-periaatteella, eli tietoa tarvitseva osapuoli kysyy tälle osoitettuja tietoja välityspalvelimelta. Dentego-palvelin toimii täysin PULL-periaatella, koska vastaanotoilla ei ole kiinteitä IP-osoitteita eli osoitteistoa ei pysty ylläpitämään. Lisäksi yhteensopivuuden vuoksi TE-palvelimen kanssa on sovittu käytettäväksi PULL-kyselyjä. Ainoa joka tekee PUSH-operaation on Doctoral-ohjelmisto, kun se antaa viestin välitettäväksi. Kuva 2. Tietoliikenne käyttötapauksissa

9 Vaatimusmäärittely 9 (18) 5. KÄYTTÄJÄRYHMÄT Järjestelmän käyttäjät eivät suoraan ole yhteydessä Dentego-palvelimeen. Käyttäjät täyttävät hoitoehdotuslomakkeen Doctoral-ohjelmistossa ja lähettävät sen ohjelmiston avulla Dentego-palvelimen kautta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö käsittelee hoitoehdotuksen Doctorex-ohjelmistossa ja täyttää maksusitoumuslomakkeen, joka välitetään Dentego-palvelimen kautta Doctoral-ohjelmistolle. Taulu 3. Käyttäjäryhmät Käyttäjäryhmä Kuvaus Käyttäjien määrä Doctoral Hammaslääkärit suuterveydenhuollon vastaanotolla Ryhmän tärkeys 340 Erittäin Doctorex Vakuutuskäsittelijä Muutama (1-6) Erittäin ylläpitäjä Plusterveyden tietohallinto 1-2 Vähäinen

10 Vaatimusmäärittely 10 (18) 6. TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä Toiminnalliset vaatimukset ovat kuvattu Dentego-palvelimen näkökulmasta, koska käyttäjät eivät näe koskaan palvelimen toimintaa. Priorisoinnissa on käytetty seuraavaa asteikkoa Taulu 4. Priorisoinnit Pakollinen, Tärkeä, Ehdollinen Korkea, keskikokoinen, pieni Korkea, keskikokoinen, pieni, hyväksytty, toteutettu, testattu 6.1. Use Case 1: Hoitoehdotuksen vastaanotto Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot Askeleet Jälkiehdot Poikkeukset Prioriteetti Testitapaukset Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä 6.2. Use Case 2: Hoitoehdotuksen toimitus Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot Askeleet UC1 Hoitoehdotuksen vastaanotto Dentego-palvelin vastaanottaa ja tallentaa hoitoehdotuksen. Lähettää kuittauksen Doctoral:iin Käyttäjä, Doctoral, Dentego-palvelin Käyttäjä on täyttänyt hoitoehdotuksen ja lähettää sen. 1. Dentego-palvelin vastaanottaa hoitoehdotuksen. 2. Hoitoehdotus validoidaan ja tarkistetaan, ettei ole duplikaatti. 3. Hoitoehdotus tallennetaan. 4. Lähetetään sovellustason kuittaus hoitoehdotuksen validoinnista 5. Viestin välitystiedot kirjataan lokiin. Viesti on tallennettu Dentego-palvelimelle. 2. Jos hoitoehdotus ei ole validi, sitä ei tallenneta ja lähetetään negatiivinen sovellustason kuittaus. Hypätään askeleeseen 5. Tärkeä UC2 Hoitoehdotuksien toimitus Dentego-palvelin vastaanottaa kyselyn uusista hoitoehdotuksista ja toimittaa ne. Dentego-palvelin, TE-palvelin Doctorex on lähettänyt kyselyn uusista hoitoehdotuksista. 1. Dentego-palvelin vastaanottaa kyselyn uusista hoitoehdotuksista. 2. Dentego-palvelin hakee uudet lähettämättömät hoitoehdotukset. 3. Dentego-palvelin lähettäälähettämättömät hoitoehdotukset 4. Dentego-palvelin saa teknisen kuittauksen, että hoitoehdotukset ovat menneet perille. 5. Dentego-palvelin merkitsee lähettämänsä hoitoehdotukset lähetetyiksi. 6. Dentego-palvelin lähettää siirtotason kuittauksen vastauksena 7. Kirjataan tapahtumat lokiin.

11 Vaatimusmäärittely 11 (18) Jälkiehdot Poikkeukset Prioriteetti Testitapaukset Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä Dentego-palvelin on lähettänyt uudet hoitoehdotukset eteenpäin. 3. Dentego-palvelin lähettää siirtotason kuittauksen virhekoodilla 500, jos ei ole yhtään uutta hoitoehdotusta. Hyppää kohtaan Jos Dentego-palvelin ei saa teknistä kuittausta, täten olettaa ettei hoitoehdotukset menneet perille, eikä tee kohtaa 5. (Seuraavalla kyselyllä lähetetään uudestaan kaikki uudet.) Tärkeä 6.3. Use Case 3: Maksusitoumuksen haku UC3 Nimi Maksusitoumuksien haku Kuvaus Dentego-palvelin kyselee uusia maksusitoumuksia. Toimijat Dentego-palvelin, TE-palvelin Esiehdot Dentego-palvelimen edellisestä hausta kulunut vaadittu aika (10minuuttia). Askeleet 1. Dentego-palvelin lähettää kyselyn uusista maksusitoumuksista TE-palvelimelle. 2. Dentego-palvelin vastaanottaa uusia maksusitoumuksia 3. Dentego-palvelin validoi viestin ja tarkistaa duplikaatit. 4. Dentego-palvelin tallentaa uudet maksusitoumukset (ei duplikaatteja). 5. Dentego-palvelin lähettää teknisen kuittauksen, että on saanut viestin. 6. TE-palvelin lähettää siirtotason kuittauksen 7. Kirjataan tapahtumat lokiin. Jälkiehdot Dentego-palvelin on tallentanut uudet maksusitoumukset. Poikkeukset 2. Dentego-palvelin saa siirtotason kuiitauksen virhekoodilla 500 (Ei uusia viestejä) ja hyppää kohtaan 7 3. Viesti on virheellinen, niin lähetetään virhekuittaus. TÄSSÄ RISKI IKUISESTA LUUPISTA. TARKISTA Prioriteetti Tärkeys Tärkeä Arkkitehtuuri Työmäärä Testitapaukset 6.4. Use Case 4: Maksusitoumuksen toimitus Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot Askeleet UC4 Maksusitoumusten toimitus Dentego-palvelin vastaanottaa maksusitoumuskyselyn Doctoral:lta ja toimittaa sille kuuluvat uudet maksusitoumukset. Dentego-palvelin, Doctoral, Käyttäjä Doctoral on lähettänyt kyselyn uusista maksusitoumuksista. 1. Dentego-palvelin vastaanottaa uuden kyselyn 2. Dentego-palvelin tarkistaa onko käyttäjälle lähettämättömiä maksusitoumuksia, myös jos jonkin poissaolevan käyttäjän

12 Vaatimusmäärittely 12 (18) Jälkiehdot Poikkeukset Prioriteetti Testitapaukset Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä maksusitoumukset on ohjattu kysyvälle käyttäjälle. 3. Dentego-palvelin lähettää maksusitoumukset käyttäjälle. 4. Doctoral lähettää teknisen kuittauksen, että on saanut uudet maksusitoumukset. 5. Doctoral lähettää sovellustason kuittausviestin.???? Tarkistettava 6. Dentego-palvelin merkitsee uudet maksusitoumukset toimitetuksi. 7. Kirjataan tapahtumat lokiin. Käyttäjällä on kaikki hänelle kuuluvat uudet maksusitoumukset. 3. Läheteään siirtotason kuittaus virhekoodilla 500, jos ei ole uusia maksusitoumuksia. hypätään kohtaan 7. 4 & 5. Dentego-palvelin ei saa kuittausta, niin niitä ei merkitä toimitetuksi (kohta 6). Ne lähetetään uudestaan seuraavassa kyselyssä. Tärkeä 6.5. Use Case 5.1: Ylläpitäjä muokkaa viestin vastaanottajaa Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot Askeleet Jälkiehdot Poikkeukset Prioriteetti Testitapaukset Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä UC5.1 Vastaanoton lisäys Ylläpitäjä muokkaa viestin vastaanottajaa Ylläpitäjä, Dentego-palvelin. 1. Ylläpitäjä tunnistautuu järjestelmään 2. Ylläpitäjä muokkaa viestin vastaanottajaa 3. Muokkaus tallennetaan lokiin 4. Ylläpitäjä lopettaa istunnon. Dentego-palvelin on toimintavalmiina 1. Jos tunnistautuminen epäonnistuu, pyydetään ylläpitäjää tunnistautumaan uudestaan. Epäonnistunut tunnistautuminen kirjataan lokiin. Pakollinen Pieni Pieni 6.6. Use Case 5.3: Dentego-palvelin ilmoittaa virheestä ylläpitäjälle Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot UC5.3 Dentego-palvelin ilmoittaa virheestä ylläpitäjälle. Ylläpitäjä saa tiedon virheestä Dentego-palvelimella. Ylläpitäjä, Dentego-palvelin Dentego-palvelin havaitsee virheen ja tallentaa sen lokiin.

13 Vaatimusmäärittely 13 (18) Askeleet Jälkiehdot Poikkeukset Prioriteetti Testitapaukset Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä 6.7. Use Case 5.4: Auditointi Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot Askeleet Jälkiehdot Poikkeukset Prioriteetti Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä 1. Ylläpitäjä tunnistautuu järjestelmään. 2. Dentego-palvelin ilmoittaa ylläpitäjälle virheestä. (esim. maksusitoumusta ei ole haettu) 3. Ylläpitäjä korjaa virheen. (esim. ohjaa maksusitoumukset toiselle henkilölle) 4. Ylläpitäjä lopettaa istunnon. Dentego-palvelimella ei ole virheitä. 1. Jos tunnistautuminen epäonnistuu, pyydetään ylläpitäjää tunnistautumaan uudestaan. Epäonnistunut tunnistautuminen kirjataan lokiin. 3. Jos virhettä ei voida korjata, jää virhe palvelimelle odottamaan. Tärkeä Pieni Pieni UC5.4 Auditointi Ylläpitäjä voi selata välitettyjä viestejä ja lokeja. Ylläpitäjä, Dentego-palvelin. Järjestelmä on toimintavalmiina. 1. Ylläpitäjä tunnistautuu järjestelmään 2. Ylläpitäjä selaa lokitietoja. (esim. katsoo tietyn vastaanoton välittämät viestit) 3. Ylläpitäjä lopettaa istunnon. Järjestelmä on toimintavalmiina. 1. Jos tunnistautuminen epäonnistuu, pyydetään ylläpitäjää tunnistautumaan uudestaan. Epäonnistunut tunnistautuminen kirjataan lokiin. Tärkeä 6.8. Use Case 6.1: Finvoicen vastaanotto Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot Askeleet Jälkiehdot UC6.1 Finvoice-laskun vastaanotto Dentego-palvelin vastaanottaa ja tallentaa Finvoicen. Lähettää kuittauksen Doctoral:iin Käyttäjä, Doctoral, Dentego-palvelin Käyttäjä on täyttänyt Finvoicen ja lähettää sen. 1. Dentego-palvelin vastaanottaa Finvoicen. 2. Finvoice validoidaan ja tarkistetaan, ettei ole duplikaatti. 3. Finvoice tallennetaan. 4. Lähetetään sovellustason kuittauksen Finvoicen validoinnista. 5. Viestin välitystiedot kirjataan lokiin. Viesti on tallennettu Dentego-palvelimelle.

14 Vaatimusmäärittely 14 (18) Poikkeukset 4. Jos Finvoice ei ole validi, sitä ei tallenneta ja askeleessa 4 läheteään negatiivinen kuittaus. Hypätään kohtaan 5. Prioriteetti Tärkeys Pakollinen Arkkitehtuuri Työmäärä Hyväksytty Testitapaukset 6.9. Use Case 6.2: Finvoicen välitys Nimi Kuvaus Toimijat Esiehdot Askeleet Jälkiehdot Poikkeukset Prioriteetti Testitapaukset Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä UC6.2 Finvoice-laskun välitys Dentego-palvelin välittää Finvoicen Dentego-palvelin, TE-palvelin Dentego-palvelin on valmiina täyttämään tulevia pyyntöjä. 1. Dentego-palvelin vastaanottaa viestikyselyn uudesta materiaalista TE-palvelimelta. 2. Dentego-palvelin palauttaa lähettämättömät Finvoicet TEpalvelimelle. 3. Viestin välitystiedot kirjataan lokiin. 4. Dentego-palvelin saa teknisen kuittauksen, että Finvoicet ovat menneet perille. 5. Dentego-palvelin merkitsee lähettämänsä Finvoicet lähetetyiksi. 6. Dentego-palvelin lähettää siirtotason kuittauksen vastauksena 7. Kirjoitetaan tiedot lokiin. Dentego-palvelimella ei ole yhtään lähettämätöntä Finvoicea. 2. Jos palvelimella ei ole yhtään lähettämätöntä Finvoicea, niin lähetetään siirtotason kuittaus virhekoodilla 500 ja hypätään askeleeseen 7 Pakollinen Hyväksytty Käyttötapauksiin liittyvät muut toiminnalliset vaatimukset FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 Vaatimus Käyttäjän lähettää hoitoehdotuksen vakuutusyhtiölle. Vakuutuskäsittelijä lähettää maksusitoumuksen käyttäjälle. Käyttäjän lähettää laskun vakuutusyhtiöön. Dentego-palvelin havaitsee ja ilmoittaa virhetilanteista ylläpitäjälle. Dentego-palvelin tarkistaa duplikaatti viestit, hoitoehdotukset ja maksusitoumukset sekä Finvoicet. Pieni Prioriteetti-näkökulmat Tärkeys Arkkitehtuuri Työmäärä Tärkeä Keskikokoinekokoinen Keski- Tärkeä Keskikokoinekokoinen Keski- Pakollinekokoinen Keski- Suuri Pakollinen Pieni Pieni Hyväksytty Pakollinen Hyväksytty UC1 UC2 UC3 UC4 UC6.* UC1-4 UC6.* UC1 UC3 UC6.1

15 Vaatimusmäärittely 15 (18) FR06 Doctoral-ohjelmisto vastaanottaa vain sille kuuluvia viestejä Otunnuksen perusteella Pieni Pieni Pakollinen Hyväksytty UC Aikamääritelmät: Jos Doctoral ei ole hakenut maksusitoumuksia viikkoon, ilmoitus ylläpitäjälle. Lokitietoja säilytetään 2 vuotta. Dentego-palvelin kyselee 10 minuutin välein uusia maksusitoumuksia O-tunnus Kaikki dokumentit ja toimijat tunnistetaan yksikäsitteisesti O-tunnuksilla. O-tunnuksen käytön kansallisella tasolla on määritellyt Stakes, kenen alaisuudessa on rekisteri alan toimijoista. Dentego-palvelin reitittää viestit O-tunnuksen perusteella. Kullakin toimijalla on sen yksilöivä O-tunnus muotoa Y-tunnus.10.toimijannumero Dentego-palvelin käsittelee viestejä O-tunnuksen perusteella. Kullakin dokumentilla on sen yksilöivä O-tunnus muotoa Y-tunnus.10.toimijannumero.11.vuosi.dokumentin_numero Dentego-palvelin ei luo uusia tunnuksia. O-tunnuksen käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta Juhta neuvottelukunnan suosituksessa JHS159.

16 Vaatimusmäärittely 16 (18) 7. EI TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Järjestelmän laatuattribuutit määrittelevät arkkitehtuurisesti merkittävimmät laatuvaatimukset eli ei toiminnalliset vaatimukset. Järjestelmän toteutuksessa tulee täyttää asetetut laatukriteerit. Toiminnalliset vaatimusten työmäärät on arvoitu siten, että laatuatribuutit toteutuvat. Ei tominnallinen vaatimus Prioriteetti NFR1 Käsiteltävien tietojen Pakollinen luottamuksellisuus NFR2 Tiedon oikeellisuus ja eheys Pakollinen NFR3 Järjestelmän saatavuus Tärkeä NFR4 Suorituskyky Vähäinen 7.1. Käsiteltävien tietojen luottamuksellisuus : NFR1 Vain tietoihin oikeutetut henkilöt saavat käsitellä tietoja. Potilaiden tietojen tulee säilyä luottamuksellisina. Kriteerit Järjestelmä ei ota vastaan tietoja muilta kuin ennalta määritellyiltä osapuolilta. Järjestelmä ei toimita tietoa kuin luotetuille osapuolille. Tiedot eivät liiku selkokielisinä suojaamattoman verkon yli 7.2. Tiedon oikeellisuus ja eheys : NFR2 Järjestelmä ei saa hyväksyä virheellistä syötetietoa. Kuittaus vastaanotosta saadaan lähettää vasta tarkistuksen jälkeen. Järjestelmän tulee varmistaa lähetettävän tiedon eheys. Kriteerit Siirrettävän tiedon tulee olla eheätä 99,999% tapauksista Järjestelmän saatavuus : NFR3 Järjestelmän tulee olla saatavilla vastaanottojen aukioloaikana. Palveluikkuna on välillä kello Tänä aikana palvelussa ei sallita normaalitilanteessa katkoksia. Kriteerit Järjestelmän tulee olla saatavilla 99,9% vastaanottojen aukioloaikana

17 Vaatimusmäärittely 17 (18) Järjestelmän tulee kirjata ylös virheet tiedonsiirrossa, sekä toipua virheistä datassa Suorituskyky : NFR4 Järjestelmän tulee pystyä palvelemaan useita samanaikaisia kyselyitä, sekä käsittelemään kaikki tulevat pyynnöt Kriteerit Viestejä päivässä 500 Viestitiheys enimmillään 10 kyselyä sekunnissa

18 Vaatimusmäärittely 18 (18) 8. RAJOITTEET Taulu 5. rajoitteet Rajoite Testitapaus C1 Tietokanta on Microsoft SQL Server C2 Javaa käytetään toteutuksessa C3 Käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows 2003 Server C4 Käytetään HL7 OpenCDA2006 R2 määrittelemää datan muotoa. C5 Käytetään SOAP 1.2 standardin mukaista siirtomäärityksiä. C6 Käytetään HL7 OpenCDA2006 V3 viestin välitysmääritelmää. C7 Tiedonsiirto on salattua. (joko VPN tai 2waySSL) C8 Ylläpitokäyttöliittymä toimii Internet Explorer 6 selaimella. C9 Dentego-palvelin toimii PULL periaatteella C10 Elektroninen lasku toteutetaan Finvoice v1.3 standardin mukaisesti

22.10.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

22.10.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset) Aleksi

Lisätiedot

ARKKITEHTUURIMÄÄRITTELY 0.3 Luonnos

ARKKITEHTUURIMÄÄRITTELY 0.3 Luonnos 1.1.2005 ARKKITEHTUURIMÄÄRITTELY 0.3 Luonnos DOKUMENTIN nimi 2 (17) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 2.10.2006 Tuomas Tolvanen Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Tuomas Tolvanen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

1. KÄYTTÖKONTEKSTI. jamkad VAATIMUSMÄÄRITTELY. Liite1_Vaatimusmaarittely_Elainklinikka.doc 09.12.2002. Filename: Last saved:

1. KÄYTTÖKONTEKSTI. jamkad VAATIMUSMÄÄRITTELY. Liite1_Vaatimusmaarittely_Elainklinikka.doc 09.12.2002. Filename: Last saved: 1. KÄYTTÖKONTEKSTI Käyttäjät Tehtävät Kyseessä on tietokantajärjestelmä, jonka avulla voidaan pitää kirjaa yrityksen asiakkaista, asiakkaiden lemmikkieläimistä, lemmikkieläinten hoidoista sekä maksetuista

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä Testitapaus ) Sisäänkirjautuminen ) Uloskirjautuminen J V # Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat voi kirjautua än syöttämällä validin käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 19.3.2002 Matti Peltomäki Kriittisen prioriteetin testitapaukset

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CaliberRM 2 (9) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Lohtu-projekti Testiraportti Versiohistoria: 1.0 6.5.2003 2. syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Helsinki 6. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja, Mari Muuronen, Seppo Pastila, Virve Taivaljärvi

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi.

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. Näin saat ohjelman käyttöösi 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi 2. Klikkaa vasemman reunan valikossa mytnt-lähetä

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

CSV - XML ohjelman käyttöohje

CSV - XML ohjelman käyttöohje CSV - XML ohjelman käyttöohje Käynnistä ohjelma CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe CSV-XML muunnos tapahtuu etenemällä ohjelmassa järjestyksessä 1. -> 6. ylhäältä oikealle: Perustoimintoja voi suorittaa

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Virtuaaliverkkoyhteys

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Lokitietojen käsittelystä

Lokitietojen käsittelystä Lokitietojen käsittelystä ylitarkastaja Sari Kajantie/KRP Esityksen lähtökohdista Tavoitteena lisätä ymmärrystä kriteereistä, joilla lokien käsittelytavat tulisi määritellä jotta pystytte soveltamaan käsittelytapoja

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU Sisällysluettelo 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Asiakasohjelmiston varmennehaun käyttötapaukset... 3 3 getcertificate-operaatio... 3 3.1 SenderId... 4 3.2 RequestId...

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad)

Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad) Lync WebApp -ohje 1 (13) Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad) Huom. Kaikki käyttöjärjestelmät ja selainohjelmat eivät ole tuettuja.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU

PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU Versio 1.0 OY SAMLINK AB 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Asiakasohjelmiston varmennehaun käyttötapaukset... 4 3 getcertificate-operaatio...

Lisätiedot

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREF-päivä 4.9.2012 ALEKSI LESKINEN Sisältö Tietojärjestelmät ja EUREF Keskeiset haasteet EUREF-muunnoksissa EUREF-muunnosprosessin vaiheet Yhteenveto

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta)

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) Sulautettu sanasto- ja termikanta OHJEET TÄRKEÄÄ: Copyright M. Tuittu, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään. TermBase NET on toteutettu java -tekniikalla. Java and all Java-based

Lisätiedot

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Lync Onlinen lataaminen ja asentaminen... 4 2. Määritä ulkoinen tietoliikenne...

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Tilastointi- ja tulospalveluohjelma

Tilastointi- ja tulospalveluohjelma Tilastointi- ja tulospalveluohjelma Koulutus seuratoimitsijoille 11.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 JOUKKUEENJOHTAJA JOUKKUEEN PERUSKOKOONPANO Kirjaudu joukkuetunnuksilla Palvelusivustolle

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Käyttötapaukset - Apteekkijärjestelmä. 1.6.2012 Versio 2.5

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Käyttötapaukset - Apteekkijärjestelmä. 1.6.2012 Versio 2.5 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Käyttötapaukset - Apteekkijärjestelmä 1.6.2012 Versio 2.5 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyttäväksi Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty versio,

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot