JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj Lehtonen Riitta jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 3.2.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 28-29 Lehtonen Riitta jäsen"

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Löyttyniemi Toimi varajäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija jäsen Rantala Hannu jäsen Tapaila Anne jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Ahvenjärvi Seppo jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pöhö Mirja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Vehkomäki Seija, tiedottaja Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen Liisa Ilmarinen Arja Virtanen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 10-27, Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Liisa Ilmarinen Riitta Lehtonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 1/ Kokouksen avaus 11. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12. Työjärjestys 13. Pöytäkirjan tarkastaja 14. Kirkkoneuvoston koolle kutsuminen 15. Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin vuosiksi Seurakunnan edustajien valitseminen Janakkalan Pappilankylän Rantatien, Lystinmäentien ja Tervakosken Ruhka-Joensuu -nimisten tiehoitokuntien kokouksiin vuosiksi Seurakunnan edustajan nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi Asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen 20. Kirkkovaltuuston kokousten päätösten toimeenpano 21. Tarinmaan seurakuntatalon ikkunoiden ja ovien osittainen uusiminen 22. Henkilöstöasia, ei julkinen 23. Vastuuryhmien jäsenten nimeäminen vuosille Henkilöstöasia, ei julkinen 25. Henkilöstöasia, ei julkinen 26. Kummisopimus (ilmoitusasia) 27. Leirikeskus Rantalahden investointimäärärahan muutos vuonna 2014 (valtuusto) 28. Henkilöstöasia, ei julkinen 29. Henkilöstöasia, ei julkinen 30. Ilmoitusasiat 31. Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 32. Kokouksen päättäminen

3 10. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen. 11. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 12. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 13. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Seppo Ahvenjärvi ja Joonas Elo. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Ilmarisen ja Riitta Lehtosen. 14. Kirkkoneuvoston koolle kutsuminen Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KJ 9:1. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirjallisesti viikkoa ennen kokousta. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston kokouspäivä on pääsääntöisesti tiistai kello 17:30 Turengin seurakuntakeskuksessa. Entistä koolle kutsumisen käytäntöä jatketaan.

4 15. Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi Seurakunta on osakkaana seuraavissa kiinteistöosakeyhtiöissä: Kiinteistö Oy Piha-Juttila Kiinteistö Oy Rypäle Kiinteistö Oy Pesäkolo Kiinteistö Oy Turengin Pankkitalo Talouspäällikön ehdotus: Valitaan seurakunnan edustaja ja varaedustaja Kiinteistö Oy Piha-Juttilan, Kiinteistö Oy Rypäleen, Kiinteistö Oy Pesäkolon ja Kiinteistö Oy Turengin Pankkitalon yhtiökokouksiin vuosiksi Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi edustajaksi talouspäällikkö Arja Virtasen ja varalle Hannu Rantalan. 16. Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin vuosiksi Seurakunnan ja Hilda-Pauliina säätiön yhdessä omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden juoksevia asioita hoitaa yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä. Käytäntönä on ollut, että seurakunta on valinnut hallitukseen kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen ja Hilda-Pauliina säätiö yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Hallintoa on keskitetty siten, että kaikkien kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa ovat toimineet samat henkilöt seurakunnan edustajina. Hallituksen toimikausi päättyy aina seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Talouspäällikön ehdotus: Päätetään, että seurakunnan edustaja Kiinteistö Oy Piha-Juttilan, Kiinteistö Oy Rypäleen ja Kiinteistö Oy Pesäkolon yhtiökokouksissa valitsee näiden hallituksiin kaksi varsinaista ja yhden varajäsenen vuosiksi ja nimetään heidät. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöyhtiöiden hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoksiksi Markku Virtasen ja Riitta Lehtosen ja varajäseneksi Joonas Elon. 17. Seurakunnan edustajien valitseminen Janakkalan Pappilankylän Rantatien, Lystinmäentien ja Tervakosken Ruhka-Joensuu -nimisten tiehoitokuntien kokouksiin vuosiksi Talouspäällikön ehdotus: Valitaan seurakunnan edustaja Janakkalan Pappilankylän Rantatie-, Lystinmäki- ja Tervakosken Ruhka-Joensuun -nimisten yksityisteiden tiekuntien kokouksiin vuosiksi

5 Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen tiekuntien kokouksiin vuosiksi talouspäällikkö Arja Virtasen. 18. Seurakunnan edustajan nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää kirkkoherran seurakunnan edustajaksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi Asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen Seurakunnan vuokra-asuntojen vuokria korotettiin edellisen kerran alkaen. Vuokria on korotettu elinkustannusindeksin mukaisesti vuosittain. Liitteenä on selvitys nykyisistä vuokrista ja ehdotus uusiksi vuokriksi. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa uudet vuokrat liitteessä nro 1 ehdotetulla tavalla lähtien. 20. Kirkkovaltuuston ja pidettyjen kokousten päätösten toimeenpano Pöytäkirjat löytyvät seurakunnan nettisivuilta osoitteesta: Kuulutukset em. kokousten tarkastettujen pöytäkirjojen nähtävilläolosta ovat olleet seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ja Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston ja pidettyjen kokousten päätökset ja todetaan ne täytäntöönpanokelpoisiksi. 21. Tarinmaan seurakuntatalon ikkunoiden ja ovien osittainen uusiminen Tarinmaan seurakuntatalon ikkunoiden ja ovien osittaiseen uusimiseen on varauduttu vuodelle 2015 talousarviossa euron investointimäärärahalla.

6 Vuonna 1992 on tehty nykyisiin 2-lasisiin, alkuperäisiin ikkunoihin uusintamaalaus, jonka jälkeenkin heikkokuntoisten hampputilkkeiden kautta tullut vetoisuus ja sisäpielien kylmyys jäivät korjaamatta. Uusista 3-lasisista puu-alumiini-ikkunoista (43 kpl) ja ulko-ovista (6 kpl) on pyydetty tarjous seitsemältä toimittajalta. Kolme toimittajaa jätti tarjouksen. Tarjoukset avattiin ja avaustilaisuudessa oli läsnä talouspäällikkö ja kiinteistöjenhoitaja. Avaustilaisuudesta laadittiin avauspöytäkirjat ja erillinen liite tarjoajista urakkahintoineen. Liite nro 2 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee ikkunoiden ja ovien uusintatyön tekijäksi halvimman tarjouksen ( sisältäen alv:n ja tuntityö 64 /tunti sisältäen alv:n) Domus Center Hämeenlinnan. Talouspäällikön teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto siirtää asian. 22. Henkilöstöasia, ei julkinen Vastuuryhmien jäsenten nimeäminen vuosille Seurakunnassa on otettu käyttöön kullekin tehtäväalueelle oma vastuuryhmä, jonka tarkoituksena on työn tukeminen ja olla avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamisessa. Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen kullekin tehtäväalueelle vastuuryhmän jäsenet (1-6 jäsentä) ja kirkkoneuvoston edustajan. Lisäksi vastuuryhmään kuuluvat kunkin tehtäväalueen lähiesimies tai vastaava puheenjohtajana sekä tehtäväalueen työntekijät. Vastuuryhmien yhteinen toimintasääntö on tullut voimaan Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmien seuraavasti: 1. lapsityö: Sirpa Heikka (pj), Anu Hakamäki, Outi Koskinen, Kaisa Lehtonen, Heidi Suontausta, kirkkoneuvoston edustaja. 2. nuorisotyö: Henri Koskinen (pj), Sari Hietanen, Jouni Järvenpää, Elisa Leonoff, Johanna Sahila, Jutta Sinisalo, kirkkoneuvoston edustaja. 3. Turenki: Eija Tujula (pj), Rita Kannisto, Satu Mustalahti, Eija Niemi, Eliisa Peltomäki, Jonne Rautio, kirkkoneuvoston edustaja. 4. Tervakoski: Juha Koivulahti (pj), Irene Ikonen, Juha Lamberg, Harri Lassila, Riikka Lievonen, Enni Nurminen-Pulkkinen, kirkkoneuvoston edustaja.

7 5. diakoniatyö: Kimmo Hurri (pj), Hannele Mäki, Heidi Somervuori, Riitta- Liisa Stolt, Ilpo Vaarnamo, kirkkoneuvoston edustaja. 6. lähetystyö: Pekka Riikonen (pj), Tuula Jauhiainen, Anja Kangas, Timo Lahti, Toimi Löyttyniemi, Leif Nummela, Arto Vehkomäki, kirkkoneuvoston edustaja. 7. jumalanpalvelus ja musiikki: Pekka Riikonen (pj), Tiina Heino, Kaisa Kautto, Sirpa Kiukkonen, Riitta Lindell, Pertti Puusaari, kirkkoneuvoston edustaja. 8. tiedotus ja viestintä: Pekka Riikonen (pj), Henna Sillanpää, Asta Törmä, kirkkoneuvoston edustaja. Kirkkoherra teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: 1. lapsityö: Sirpa Heikka (pj), Anu Hakamäki, Outi Koskinen, Kaisa Lehtonen, Heidi Suontausta, kirkkoneuvoston edustaja. 2. nuorisotyö: Henri Koskinen (pj), Sari Hietanen, Jouni Järvenpää, Elisa Leonoff, Johanna Sahila, Jutta Sinisalo, kirkkoneuvoston edustaja. 3. Turenki: Eija Tujula (pj), Rita Kannisto, Carita Lintukoski, Satu Mustalahti, Eija Niemi, Eliisa Peltomäki, Jonne Rautio, kirkkoneuvoston edustaja. 4. Tervakoski: Juha Koivulahti (pj), Irene Ikonen, Juha Lamberg, Harri Lassila, Riikka Lievonen, Enni Nurminen-Pulkkinen, Isto Pihkala, kirkkoneuvoston edustaja. 5. diakoniatyö: Kimmo Hurri (pj), Kaija Klemetti, Hannele Mäki, Heidi Somervuori, Riitta-Liisa Stolt, Ilpo Vaarnamo, kirkkoneuvoston edustaja. 6. lähetystyö: Pekka Riikonen (pj), Tuula Jauhiainen, Anja Kangas, Timo Lahti, Toimi Löyttyniemi, Leif Nummela, Arto Vehkomäki, kirkkoneuvoston edustaja. 7. jumalanpalvelus ja musiikki: Pekka Riikonen (pj), Tiina Heino, Kaisa Kautto, Sirpa Kiukkonen, Riitta Lindell, Pertti Puusaari, kirkkoneuvoston edustaja. 8. tiedotus ja viestintä: Pekka Riikonen (pj), Veijo Elo, Henna Sillanpää, Asta Törmä, kirkkoneuvoston edustaja. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti vastuuryhmien jäsenet kirkkoherran muutetun päätösehdotuksen mukaisesti lisäten:

8 Lapsityön vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Liisa Ilmarisen. Nuorisotyön vastuuryhmään Markku Virtasen ja kirkkoneuvoston edustajaksi Joonas Elon. Turengin vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Riitta Lehtosen. Tervakosken vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Hannu Rantalan. Diakoniatyön vastuuryhmään Tapani Lehtovaaran ja kirkkoneuvoston edustajaksi Anne Tapailan. Lähetystyön vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Riitta Lehtosen. Jumalanpalvelus ja musiikki -vastuuryhmään Seppo Ahvenjärven ja kirkkoneuvoston edustajaksi Seija Puusaaren. Tiedotus ja viestintä -vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Anne Tapailan. 24. Henkilöstöasia, ei julkinen Henkilöstöasia, ei julkinen Kummisopimus (ilmoitusasia) Janakkalalainen 12 -vuotias Miika Paussu on lahjakas kuudesluokkalainen jalkapalloa harrastava poika. Hän aloitti jalkapallon pelaamisen Janakkalan Pallossa 4 -vuotiaana. Nyt hän pelaa Hämeenlinnan Jalkapalloseurassa. Hän on ollut mukana Sami Hyypiä -Akatemian parivuotisessa hankkeessa ja hän pelaa myös Suomen Palloliiton Tampereen piirin haavitoiminnan haavijoukkueessa. Liite nro 3. Hämeenlinnan Jalkapalloseura on lähettänyt anomuksen kummipelaajasopimuksesta vuodelle Janakkalan seurakunta on solminut kummipelaajasopimuksen Miika Paussusta vuodelle Tuki on 100 euroa vuonna Talouspäällikön ehdotus: Merkitään kummipelaajasopimus tiedoksi. Talouspäällikkö teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto päättää tehdä kummipelaajasopimuksen 12-vuotiaasta erityislahjakkaasta janakkalalaisesta jalkapalloa harrastavasta Miika Paussusta vuodelle Tuki kummivuodelle 2015 on 500 euroa.

9 27. Leirikeskus Rantalahden investointimäärärahan muutos vuonna 2014 (valtuusto) Rantalahden leirikeskuksen majoitusrakennuksen sisätilojen pintojen korjaukseen/siistimiseen oli vuoden 2013 talousarviossa varauduttu euron määrärahalla. Kaikkia korjaus- ja muutostöitä ei kuitenkaan saatu valmiiksi vuoden aikana ja vuoden 2014 talousarvioon varattiin vielä euroa töiden saattamiseksi loppuun. Määrärahat yhteensä ovat Koska kohde (hyödyke) oli kesken vielä vuoden 2013 lopussa, ei sitä kirjanpidollisesti muodostettu uudeksi hyödykkeeksi. Vuonna 2014 korjauskustannukset olivat 7511,44 euroa (talousarviossa ) ja työt saatiin tehtyä loppuun. Jotta koko korjauksesta saatiin kirjanpitoon yksi hyödyke, se perustettiin vuoden 2014 lopussa. Investointiin varatusta määrästä ( ) jäi vuonna 2013 käyttämättä ,74 Vuonna 2014 käyttämätön määrä on (ta= ) 2 488,56 Yhteensä jää käyttämättä ,30 käytetty talousarvio käyttämättä Vuonna , , ,74 Vuonna , , ,56 Hyödyke perustettu , , ,30 vuonna , ,00 Lisätalousarvio vuodelle ,70 Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja siksi tarvitaan korjauksen/siistimisen määrärahaan lisätalousarvio ,70 euroa, joten vuoden 2014 määräraha on yhteensä ,70 euroa, joka on koko korjauksen/siistimisen kokonaishinta ja näin myös perustettavan hyödykkeen kokonaisarvo Alun perin vuonna 2013 ja 2014 varatut ja hyväksytyt määrärahat yhteensä kattavat hyvin nyt anottavan määrärahan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon investointiosan lisätalousarvion Rantalahden majoitusrakennuksen sisätilojen pintojen korjauksen/siistimisen osalta ,70 eurolla. 28. Henkilöstöasia, ei julkinen

10 29. Henkilöstöasia, ei julkinen Ilmoitusasiat Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 28/2014 -Tapaninpäivän tsunamista 10 vuotta Nro 29/2014 -Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle Nro 30/2014 -Lapsivaikutusten arviointi hallinnollisissa päätöksissä Nro 31/2014 -Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A14/2014 -Uudet työaikamääräykset alkaen Nro A15/ Peruspalkan osien tunnistamisesta -2. Koulutuskorvausta vuodelta 2014 haetaan tammikuussa 2015 hakemusloma TVR:n nettisivuilla -3. Muutoksia eräissä Sakastin mallilomakkeissa Nro A16/2014 -Matkakustannusten korvausmäärät lukien Nro A17/2014 -Luontoisetujen verotusarvot lukien Nro A18/2014 -Luottamusmieskurssit Nro A1/2015 -Muutos luottamusmieskursseihin Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta:

11 Kirkkoherran päätökset Nrot 28-30/2014 ja 1-3/2015 Talouspäällikön päätökset Nrot 49-50/2014 ja 1-2/2015 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja Kirkkoneuvoston iltakoulu on klo leirikeskus Rantalahdessa. Tuomiokapituli on vahvistanut kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka tulee voimaan helmikuun 2015 alusta. 31. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kirkkoneuvosto 14.5.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kirkkoneuvosto 14.5.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 14.5.2012 klo 17.00 20.15 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.10.2011 klo 17.30 18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.9.2012 klo 17.30 19.25 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 11.2.2015 kello 16.30-18.10 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Kulosen ja Susanna Kämäräisen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Kulosen ja Susanna Kämäräisen. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Aika: 21.10.2010 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 ) Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 ) Kokousaika kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen 56 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot