Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006"

Transkriptio

1 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto

2 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätösliitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

3 3 (47) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO... 7 Yhtymähallitus... 7 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN ALUEKESKUSOHJELMA Elinkeinopoliittinen toimenpide/matkailu Nuorten foorumi: Kuntien palvelustrategiatyö: SEUTUhanke: Verkostoituminen: KUNTAYHTEISTYÖ Seudullinen hankintatoimi Työvoiman palvelukeskus Reimari Sosiaalialan seutukehittäjä ELINKEINOPOLITIIKKA SAVONLINNAN SEUDUN YRITYSPALVELUT SAVONLINNAN SEUDUN MARKKINOINTI TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KOULUTUSSEKTORIN YHTEISTYÖ ALKAVIEN YRITTÄJIEN PALVELUT MAASEUTUYRITYSTEN NEUVONTA KEHITTYVIEN JA SIJOITTUVIEN YRITYSTEN PALVELUT OMISTAJAN VAIHDOKSET TEKNOLOGIATOIMIALAN KEHITTÄMINEN Teollisuuden seudulliset osaamiskeskushankkeet: kuitutekniikka ja elinkaaren hallinta, konepajavalmistus Ktehdas: Teollisuuselektroniikan osaamisen ja yritystoiminnan vahvistaminen Tietotekniikkaa soveltavat palvelut Yhteenveto teknologiateollisuuden ja palveluiden kehityksestä MEKAANISEN PUUNJALOSTUSTOIMIALAN KEHITTÄMINEN Vaneri ja kertopuuteollisuus Savonlinnan seudun puutiimi Yritysten toiminta ja innovaatioympäristön kehittäminen... 27

4 4 (47) 4.11 MATKAILUTOIMIALAN KEHITTÄMINEN Matkailuliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ympärivuotisesti Paikallisiin vahvuuksiin perustuvien vientikelpoisten matkailutuotteiden kokoaminen 30 Matkailumarkkinointi Vapaaaikaan ja hyvinvointiin liittyvä matkailuliiketoiminta Matkailututkimuksesta lisäarvoa matkailuliiketoiminnalle YHTYMÄKOKOUKSEEN NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUS VUONNA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIDOT VAKUUTUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ALLEKIRJOITUKSET... 47

5 5 (47) SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2006 oli kuntayhtymän toiminnassa jälleen aktiivinen toimintavuosi. Savonlinnan seudun elinkeinoelämän kehittymisvauhti oli erittäin hyvää ja sen seurauksena töitä oli runsaasti. Kehittymisvauhti oli jopa niin nopeaa, että elinkeinopolitiikan resurssit eivät riittäneet vastaamaan kaikkeen kysyntään. Tämä on kuitenkin ongelma, jonka kanssa työtä tehdään mielellään. Elinkeinopolitiikassa merkittäviä toimenpiteitä olivat lukuisat yritysinvestointien eteenpäinviemiset, osaamiskeskusohjelmien ja aluekeskusohjelman valmistelu sekä matkailun sähköisen varausjärjestelmän ylösajaminen. Positiivisena ilmiönä on todettava, että vuonna 2006 seudun kokonaistyöpaikkamäärä kääntyi pitkän laskun jälkeen kasvuun. Seudullisessa edunvalvonnassa korostuivat jälleen elinkeinoelämän tarvitsemat liikenneyhteydet. Kuntayhtymän vastuulla on lentoliikenteen turvaaminen ja erittäin vaikeasta tilanteesta huolimatta lentoyhteys Savonlinnaan on onnistuttu säilyttämään. Hannu Kurki seutujohtaja

6 6 (47) 1 YLEISTÄ Perussopimuksen 2 :n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. ItäSavon alueen kuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä 3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta 4. yhteisten suunnittelu ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä. Vuoden 2006 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa. 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2006 seuraavasti: Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous 14 jäsentä Tilintarkastaja Kustakin peruskunnasta on kaksi edustajaa. Peruskuntien äänimäärä määräytyy kutakin alkavaa asukasta kohden. Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus 10 jäsentä Savonlinnan kaupunki valitsee neljä jäsentä ja muut kunnat kukin yhden jäsenen. Seutujohtaja Kunnanjohtajatyöryhmän jäseninä toimivat peruskuntien kunnanjohtajat. Elinkeinopolitiikka Yhtymävirasto Kuntayhteistyö Seutujohtaja toimii kuntayhtymän johtavassa virassa.

7 7 (47) 2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Yhtymäkokous Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2006 yhtymäkokous. Yhtymäkokousedustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymäkokouksessa on perussopimuksen mukaisesti kustakin peruskunnasta kaksi edustajaa, joiden äänimäärä määräytyy kutakin alkavaa asukasta kohden. Yhtymäkokouksen puheenjohtajisto valittiin yhtymäkokouksessa toimikaudeksi Yhtymäkokouksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Palm Pekka, pj, Silvennoinen Ari Kerimäki Lappalainen Esa, vpj. Auvinen Toni Rantasalmi Klemettinen Helvi Kaasinen Juha Enonkoski Tolvanen Ali Tienhaara Kirsi Enonkoski Räisänen Anneli Maire Hämäläinen Kerimäki Kupiainen Jaakko Venäläinen Risto Punkaharju Tynkkynen Jouko Jantunen Mikko Punkaharju Tolvanen Pirjo Räisänen Pirjo Rantasalmi Linnamurto Jarmo Karvinen Pauli Savonlinna Muikku Aulikki Mielikäinen Esko Savonlinna Hirvonen Juha Reinikainen Tuomo Savonranta Laamanen Satu Suomalainen Esko Savonranta Kuivisto Kari Auvinen Hannu Sulkava Virtanen Hilkka Mustonen Raimo Sulkava Yhtymäkokous kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja käsitteli yhteensä 21 asiaa. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimi talous ja hallintovastaava. Yhtymähallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeinen toimija oli vuonna 2006 yhtymähallitus, joka valittiin toimikaudeksi Yhtymähallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5, Sosiaalidemokraatit 3 ja Kokoomus 2. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän peruskunnasta.

8 8 (47) Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Wuorinen Jarkko, pj Savonlinna Mielikäinen Esko Auvinen Matti, vpj Savonlinna Seppänen Vesa Auvinen Hannu Sulkava Partanen Lasse Juuti Pirkko Savonlinna Backman Anja Kupiainen Aune Punkaharju Laamanen Heli Laamanen Satu Savonranta Parkkinen MattiPekka Laurio Minna Enonkoski Kaksonen Virpi Rauhansalo Kauko Kerimäki Hämäläinen Maire Siljamäki Simo Savonlinna Kokki Pia Uosukainen Leena Rantasalmi Myllys Ahti Yhtymähallitus kokoontui 17 kertaa ja käsitteli 182 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli seutujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi talous ja hallintovastaava. Yrityspalvelupäällikkö, vt. hankintapäällikkö ja ohjelmakoordinaattori olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valittiin toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Virtanen Hilkka, pj. Sulkava Mikkonen Tapio Savonlinna Muikku Aulikki, vpj, Savonlinna Kallio Ritva Sulkava Tynkkynen Jouko Punkaharju Voutilainen Juha Savonranta Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2006 aikana 4 kertaa. Se käsitteli yhteensä 25 asiaa. Yhtymäkokouksen valitsemana JHTT yhteisönä on ollut Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana oli JHTT Matti Jalkanen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti EU hankkeista: Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta osaamisalan toimintojen käynnistäminen SavonlinnaVarkauden seuduilla, perusrahoitus hankkeen, Aluekeskusohjelma ajalta sekä Toimintaympäristötuki, yrityspalvelut hankkeen. Cultural Tourism Bridge, Tacis hankkeen tarkasti Oy Audiator Ab:lta Kaj Roslakka. Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhtymähallitus ja seutujohtaja.

9 9 (47) Kunnanjohtajatyöryhmä Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallintoorganisaatioihin yhtymän hallituksen ja sen asettaman kunnanjohtajatyöryhmän kautta. Kunnanjohtajatyöryhmän muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat. Kunnanjohtajatyöryhmän tavoitteena on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien alueilla. Kunnanjohtajatyöryhmän jäseniä ovat kuntayhtymän kuntien kunnanjohtajat seuraavasti: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Linnamurto Saku vt.kj Savonlinna Laine Janne alkaen Nieminen Juri, vpj. Sulkava Sulkko Sami alkaen Erämaa Antti Savonranta Hinkkanen Esko Rantasalmi Kettunen Esa Enonkoski Kosonen Tuulikki Punkaharju Murto Unto alkaen Rannanpiha Kari Kerimäki Piiparinen Jouko Asioiden valmistelijana ja esittelijänä on toiminut seutujohtaja ja sihteerinä talous ja hallintovastaava. Yrityspalvelujen osalta keskeisissä asioissa valmistelijana on ollut yrityspalvelupäällikkö ja aluekeskusohjelman osalta ohjelmakoordinaattori sekä hankintatoimen asioissa vt. hankintapäällikkö. Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 10 kertaa. Perussopimus ja sääntöuudistuksen myötä kunnanjohtajatyöryhmä muuttuu työvaliokunnaksi, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. 2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2006 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 40 henkilöä. Vakinaisessa virkasuhteessa olivat seutujohtaja, 2 palveluohjaajaa ja hankintapäällikkö. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa oli talous ja hallintovastaava, hankintasihteeri ja 3Ktehtaanjohtaja. Yrityspalvelupäällikön virka oli kuluvan vuoden aikana määräaikaisesti täytettynä. Määräaikaisia oli 33.

10 10 (47) Henkilöstö sijoittui tulosalueittain seuraavasti: Kuntien välinen yhteistoiminta 8 % 7 % Seudun yleinen kehittäminen 33 % 26 % Elinkeinopolitiikka 59 % 67 % Kuntayhtymällä oli vuoden aikana 2 työllistämisrahoin palkattua sekä työharjoittelijoita Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Savonlinnan ammatti ja aikuisopistolta. Henkilömäärästä oli naisia 60 % ja miehiä 40 %. Henkilöstön keskiiäksi muodostui 40 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä 2 oli osaaikaeläkkeellä, yksi jäi eläkkeelle Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin kaksi; toinen palveluohjaajan äitiysloman viransijaisuus ja toinen Reimari hankkeessa. Kaksi henkilöä irtisanoutui määräaikaisesta työsuhteesta omasta pyynnöstään vuoden aikana. Reimari hankkeen ja SoftaTest hankkeen sekä AKO:n ohjelmakauden päättymisen myötä määräaikainen työsuhde päättyi yhdeksän henkilön osalta SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN 3.1 ALUEKESKUSOHJELMA Elinkeinopoliittinen toimenpide/matkailu Savonlinna.travel Savonlinnan Lomaseudun verkkopalvelukokonaisuus Vuonna 2005 tehtiin yhdessä Savonlinnan lomaseudun matkailuyritysten kanssa esiselvitys sähköisen verkkopalvelukokonaisuuden hankinnasta. Hankinta kilpailutettiin syksyllä 2005 ja valinta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella kohdistui Tietotalo Oy. Kevään 2006 aikana tehtiin määritelmä sähköisen varaus, myynti ja sisällönhallintajärjestelmän järjestelmän tarvittavista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista yhdessä järjestelmätoimittajan, seudun matkailuyritysten ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Aluekeskusohjelma puitteissa tehtiin pohjatyö joka jatkuu Savonlinnan lomaseudun verkkopalveluhankkeena.

11 11 (47) Saimaa.fi hanke: Päivitetty tietoa Saimaan alueen veneilytietokantaan, joka otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2007 puolella, jolloin portaalin teknologinen alusta on päivitetty vastaamaan tämän päivän käyttäjän tarpeita. Tavoitteena että sivustojen tuotantokyky säilyisi hyvänä usean vuoden ajan ja paranisi ajan mittaan itsestään. Alueellisen kunta alan koulutusyhteistyön edistäminen: Jo vuonna 2005 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli selvittää kuntien henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutustarve, räätälöidä ja järjestää laadukasta koulutusta eri toimialoille koordinoida alueen kuntakoulutusta päällekkäisyyksien välttämiseksi lisätä verkostoitumista alueella Perustoimialat, joiden koulutustarvetta selvitettiin, olivat: yleishallinto, sosiaalitoimi, tekninen toimi, sivistystoimi, vapaaaika/nuorisotyö ja kulttuuritoimi Käytyjen koulutustarpeiden kartoituskeskustelujen perusteella esiin nousi lukuisia koulutustarpeita, joista myös toteutettiin eri aloille liittyviä koulutuksia. (20 kpl). Hankkeessa aloitettiin myös yhteistyö seudun muiden korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta tarjoavien yksiköiden eli Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus ja kehittämiskeskuksen sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikön kanssa. Tavoitteena on välttää päällekkäisyyksiä sekä lisätä näkyvyyttä yhteisen toiminnan kautta. Konkreettisena esimerkkinä yhteistyöstä on yhteismarkkinointi lehdessä sekä yhteinen internetosoite: Hankkeessa aloitettu yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa, seuraavana askeleena on yhteisseminaarien järjestäminen. Nuorten foorumi: Savonlinnan seudun nuorten foorumissa on mukana seudun 7 kuntaa. Savonlinna, Punkaharju, Savonranta, Kerimäki, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava. Toiminta on ollut aluekeskusohjelman rahoituksella käynnissä vuodesta Kuluvana syystoimikautena Enonkosken nuoria ei saatu mukaan toimintaan. Nuoria NuFo:ssa tällä hetkellä 15. TOIMINTA: Myy Ideasi hankkeet, verkkolehti, nuorisotiedotuspiste Seitti. Foorumin puitteissa NuFolaiset ovat osallistuneet NuTu ry:n järjestämiin toimintoihin talkoolaisina pitkin vuotta. Punkaharjulla, Savonrannalla ja Enonkoskella foorumilaiset ovat osallistuneet NuFon esittelyihin joko tunneilla tai aamunavauksessa. Lisäksi foorumin edustaja on toiminut ItäSavon nuorisotoiminnan Tuki ry:n hallituksessa

12 12 (47) Kuntien palvelustrategiatyö: Aiemmin käynnistetyn kuntien palveluyhteistyön tuottamismallien selvitystyötä jatkettiin siten, että teknisen toimen kokonaisselvitys seudullisine esityksineen valmistui alkuvuodesta. Selvitys käsitti faktatietojen pohjalta laaditut laskelmat ja vaihtoehtoiset toimintamalliesitykset a) Savonlinnan kaupungin kannalta ja b) nämä huomioiden seudulliselta kannalta. Savonlinnan kaupunkikonsernin osalta tarkasteltiin teknisen viraston, liikelaitoksen keskuksen, YHItäSavo Oy:n sekä Savotek Oy:n toimintaa. Koska kaupunkikonsernin teknisen toiminnan volyymi ja tulevat ratkaisut ovat ratkaisevassa asemassa mahdolliseen seudulliseen yhteistyöhön liittyen, niin päädyttiin siihen, että Savonlinnan kaupunkikonserni ratkaisee ensin itse kantansa esityksiin, jonka jälkeen tutkitaan seudullisen yhteistyön vaihtoehdot. Savonlinnan kaupunginhallitus nimesi asiaa varten työryhmän, jonka työ valmistunee alkuvuodesta Kulttuuri, nuoriso ja liikuntasektorilla päätettiin alkuvuodesta, ettei selvitystyötä jatketa ennen PARAS hankkeen linjauksia. Yhteistoimintamahdollisuuksien kartoittamista jatkettiin omana työnä. Syntyneitä ehdotuksia käsiteltiin kuntayhtymän yhtymähallituksen iltakoulussa ja kunnanjohtajatyöryhmässä. Kaikkiaan voidaan todeta, että toimenpiteen kanssa samaan aikaan vireille tulleen PARAS hankkeen laaja selvitystyö aiheutti seudun palvelustrategiatyössä viivästystä ja odottelua. Omat kartoitukset ja suunnitelmat tukevat ja edistävät palvelurakenteen uudistamista. Loppuvuodesta aluekeskusohjelman puitteissa kunnat organisoivat PARAS suunnitelmien selvitystyön, jonka tavoitteena on kesäkuuhun mennessä PARAS lainsäädännön edellyttämien toimeenpanosuunnitelmien valmistuminen. SEUTUhanke: Seutukokeilulain myötä seudun edustajat kutsuttiin TE keskuksen ja maakuntaliiton hankeryhmien kokouksiin. Toimintavuoden aikana lausuttiin muutamista hankkeista lain tarkoittama lausunto. Toiminta ei pystynyt vakiinnuttamaan asemaansa suunnitellulla tavoin, koska piirihallintoviranomaisten lopullinen tulkinta muodostui sellaiseksi, että lausunnoille ei voisi olla kuin suuntaa antava vaikutus rahoituspäätöksiin. Verkostoituminen: Vuoden 2006 aikana otettiin osaa kansallisten teema ja tyyppiverkostojen työhön; viestintä, maaseutuvaltaiset aluekeskukset (Etyypit), hyvinvointi, kulttuuri, ja innovaatiorakenneverkosto. Yleisesti ottaen kansallisten verkostojen työmenetelmät ja työtavat hakivat muotoaan ja toimenpiteiden käynnistyminen oli hidasta tässä vaiheessa eri alueiden ajatuksia ja toiveita kokoavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvien toimintamallien hakemista. Lisäksi toiminta on käsittänyt yleisellä tasolla seudun kehittämistyön kannalta erilaisia jo vakiintuneiksi muodostuneita perustoimenpiteitä, kuten 4 kertaa vuodessa julkaistun ja kaikkiin talouksiin jaettavan AKO lehden julkaisemiseen

13 13 (47) liittyvät tehtävät, seudun valtuutetuille ja kuntajohdolle järjestettyjen seminaarien (2 kpl) edellyttämät työt, yleisiä kokousjärjestely ja valmistelutöitä (kunnanjohtajatyöryhmä, yhtymähallitus), osallistumista laajempien hankkeiden esim. maakuntakaavan ohjausryhmätyöhön, aluekeskusohjelmatyöhön liittyvien kansallisten tilaisuuksien tehtävät jne. Vuoden 2006 aikana tehtiin laaja valmistelutyö aluekeskusohjelman jatkokauden hakemuksen valmistelemiseksi ja hakemuksen jättämiseksi sekä muutoinkin uuteen ohjelmakauteen valmistautumisessa. Toimintaa ja suunnitelmia valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä seudullisen elinkeinopalvelujen, Joensuun yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikköjen kanssa. 3.2 KUNTAYHTEISTYÖ Seudullinen hankintatoimi Seudullinen hankintatoimi on toteuttanut vuoden 2006 aikana sille asetettuja tehtäviä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteishankintoja on tehty hankintaaikataulun perusteella. Lisäksi hankintatoimi on tarvittaessa osallistunut erillishankintojen toteutukseen. Hankintalakiuudistus ei astunut voimaan vielä vuoden 2006 aikana, joten siihen liittyvät toimenpiteet mukaan lukien hankintastrategian laatiminen ovat vielä odottamassa lain vahvistusta. Laajimpia hankintakokonaisuuksia vuoden 2006 aikana ovat olleet seudulliset jätehuollon, sähkön, kaasujen ja vesi ja elintarvikenäytteiden tutkimuspalvelujen kilpailutukset. Talousarviotavoitteiden mukaisesti hankinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota toiminnallisiin kustannuksiin sekä ostoprosesseihin ja niiden aiheuttamiin välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Sopimusvalvontaa ja raporttien seurantaa on kehitetty tehokkaammaksi. Seudullinen hankintatoimi järjesti Savonlinnassa yhteistyössä Efeko Oy:n kanssa valtakunnalliset hankintaalan neuvottelupäivät, johon osallistui yli sata hankintaalan ammattilaista. Työvoiman palvelukeskus Reimari Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, joiden palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat yli 25vuotiaita ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös eläkemahdollisuuksien selvittämistä vaativat asiakkaat ja palvelutarpeen mukaan maahanmuuttajaasiakkaita. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärätavoite vuodelle 2006 oli 500, joista 300 uusia asiakkaita. Vuoden aikana asiakkaita oli 511, joista uusia asiakkaita oli 161. Palvelukeskuksen asiakkaitten ohjautumisesta jatkotoimenpiteisiin asetettiin seuraavat tavoitteet, jotka toteutuivat:

14 14 (47) Tavoite Toteuma 20 % 16 % avoimille työmarkkinoille 30 % 18 % tuettuun työhön 15 % 5 % ammatilliseen koulutukseen 20 % 39 % työmarkkinoitten ulkopuolelle, esim. eläke (enintään) 1 % 4 % yrittäjäksi 14 % 18 % työttömäksi (enintään) Sosiaalialan seutukehittäjä Savonlinnan seudun kuntayhtymän hallinnoima sosiaalialan seutukehittäjähanke alkoi Hankkeen tarkoituksena on sosiaalialan palvelujen kehittäminen ja turvaaminen seudullisesti. Vuotta 2006 leimasi vilkas keskustelu Sosterin aiheuttamista muutoksista sosiaalityössä. Seutukehittäjähankkeen puitteissa on järjestetty sosiaalialan ammattilaisille ja luottamushenkilöille tapaamisia, kokouksia ja yksi suuri yhteistyöfoorumi keväällä Syksylle suunniteltu yhteistyöfoorumi peruuntui aikatauluongelmien vuoksi. Yhteydenpito muihin seutukehittäjiin ja sekä alueelliseen että valtakunnalliseen kehittämistoimintaan on ollut aktiivista. Sosiaalialan seutukehittäjä on toiminut valtakunnallisessa seutukehittäjien verkostossa, ISO:n maakuntajaoksessa ja alueellisessa kehittäjäverkostossa, Aluekeskusohjelman hyvinvointiverkostossa ja Mikkelin Ammattikorkeakoulun HYVOKEhankkeen Savonlinnan työryhmässä. Seutukehittäjä on ollut aktiivisesti mukana maakunnallisen EteläSavon sosiaalityön ja varhaisen puuttumisen kehittämisyksikköhankkeen hankehakemuksen valmistelussa ja suunnittelussa. Lisäksi seutukehittäjä on ollut käynnistämässä hankesuunnittelua koskien seudullista välityömarkkinahanketta Savonlinnan seudulla. Näiden hankkeiden rahoitus selviää keväällä Vuoden 2006 aikana EteläSavossa tavoiteltiin sosiaalipäivystyksen järjestämistä maakunnallisesti vuoden 2007 alusta. Seutukehittäjä osallistui suunnitteluun ja asian esittelyyn Savonlinnan seudulla. Hanke ei toteutunut maakunnallisena, vaan Savonlinnan seudulla suunnitellaan sosiaalipäivystyksen järjestämistä seudullisena palveluna vuoden 2007 aikana. Seutukehittäjä on ollut viemässä eteenpäin Savonlinnan seudulle perustettua vammaisten ja vajaakuntoisten työ ja päivätoimintaa sekä asumispalveluja tuottavaa Sauvasäätiötä. Säätiö on saanut Patentti ja rekisterihallitukselta perustamisluvan. Seutukehittäjä on toiminut säätiön hallituksen sihteerinä ja apuna käytännön asioissa toukokuusta 2006 alkaen. Säätiön varsinainen toiminta alkaa vuonna Seutukehittäjähankkeessa on toiminut koulutustyöryhmä, jossa on käsitelty mm. kuntien sosiaalitoimen täydennyskoulutusvelvoitetta ja sen toteuttamista seudulla, sekä kunnille suunnitteilla olevaa sosiaalitoimen täydennyskoulutussuunnitelmamallia.

15 15 (47) 4 ELINKEINOPOLITIIKKA 4.1 SAVONLINNAN SEUDUN YRITYSPALVELUT Savonlinnan seudun kehitys on vuonna 2006 ollut selkeästi myönteistä. Elinkeinoelämän rattaat pyörivät täydellä teholla ja rakentamisen osalta on havaittavissa selvää markkinoiden ylikuumenemista. Ainoastaan palvelutarpeet ja rahoitustilanteen epätasapaino ovat vaikeuttaneet kunnallistaloutta lähes kaikissa seudun kunnissa. Savonlinnan seudulle investoitiin eniten EteläSavon alueella. Elinkeinostrategian toteuttamisen kolmas vuosi on osoittanut, että strategiapohjaisesti toimimalla ja resurssit keskittämällä voidaan pieni kaupunkiseutukunta saada kasvuuralle. Kuntatalouden oikaisemiselle saadaan näin tukeva pohja. Vuoden aikana Savonlinnan seudun yrityspalvelut on valmistellut kolmea seudun kehittämisen kannalta merkittävää lähivuosien ohjelmakokonaisuutta. Lappeenranta Innovations Oy:n kumppanina olemme osallistuneet Forest Industry Future ohjelman valmisteluun sekä Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n kumppanina matkailun ja elämysteollisuuden ohjelmavalmisteluun. Nämä ohjelmat ovat mukana kansallisessa osaamiskeskusohjelmassa. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma (AKO) valmisteltiin yhteistyössä yrityspalveluiden, Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n ja AKOtiimin kanssa. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma hyväksyttiin marraskuussa ja ohjelman painotus liittyy jatkossa yhä tiiviimmin elinkeinoelämän kehittämiseen. Aluekeskusohjelman avulla kehitämme seudun innovaatiorakenteita ja ohjelman toteuttaminen on jatkossa osa yrityspalvelujen kehittämistehtävää. Savonlinnan seudun yrityspalvelut on valmistellut vuoden aikana seudun merkittävimmät investointihankkeet. Seutujen välisessä kilpailussa yritysten investointiaktiivisuudesta Savonlinnan seutu on korjannut jo toistamiseen ykköspalkinnon EteläSavossa. Investointiaktiivisuus ennakoi uusia pysyviä työpaikkoja tulevaisuudessa. LuoteisVenäjän ja Pietarin alueen merkitys Savonlinnan seudun talousalueelle on kasvamassa. Yhteistyössä Imatran, Mikkelin, Lappeenrannan, Kouvolan, ja Kotkan seutujen kehitysyhtiöiden kanssa Savonlinnan seudun yrityspalvelut on toteuttanut Corridorohjelmaa. Yhteistyössä luomme tulevan EUohjelmakauden naapuruusohjelmalla toteutettavia KaakkoisSuomen ja LuoteisVenäjän välisiä yhteisiä kehittämishankkeita. Corridoryhteistyö luo aitoja ja pysyviä yhteistyösuhteita rajan yli. Tavoitteena on yhteinen markkinaalue PietariKaakkoisSuomiakselilla. Yrittäjä saa jo yrityksen perustamisvaiheessa Savonlinnan seudulla vahvaa tukea. Kaikille hyvän ja elinkelpoisen liiketoimintasuunnitelman omaaville yrityshankkeille on käytössä rahoituskanavia. ItäSavon Uusyrityskeskuksen ammat

16 16 (47) titaitoinen ja asiantunteva neuvontapalvelu on vakiinnuttanut toimintansa osana seudullisia yrityspalveluita. Keväällä 2006 toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus antaa kiitettävän arvosanan alkavien yritysten neuvontatyöstä. Uusyrityskeskuksen ja yrityspalveluiden yhteistyöhön voi olla syystä tyytyväinen. Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä on Savonlinnan seudulla onnistuttu pysyvästi madaltamaan. Uusyrityskeskuksen toimesta seudulle on perustettu 107 uutta yritystä. Savonlinnan kaupunki antoi vuodenvaihteessa yrityspalveluille tehtäväksi Savonlinnan Matkailu Oy:n ja kaupungin välisen ostopalvelusopimuksen kilpailuttamisen. Kevään aikana selvitettiin eri vaihtoehdot palveluiden tuottamiseen jatkossa. Seudun kuntien rahoittamat (nk. ilmaiset) matkailupalvelut määriteltiin. Palvelut kilpailutettiin alalla toimivien seudun yritysten kesken. Matkailuneuvonnasta seudulla vastaa Savonlinnan Matkailu Oy. Neuvontaan sisältyy matkailuinformaation tuottaminen portaaliin. Kussakin kunnassa on lisäksi sovittu kuntakohtaisen neuvonnan ja informaation tuottamisesta paikallisen yrityksen kanssa. Kehittämistoimenpiteet tähtäävät vuoden 2007 alusta käyttöönotettavan sähköisen myynti ja palvelujärjestelmän hyödyntämiseen seudun matkailuyrityksissä. Savonlinnan seudun yrityspalvelut teetätti ulkopuolisen arvion Savonlinnan seudun elinkeinostrategian toteutumisesta vuosina Arvioita käytetään tulevan strategiakauden suunnittelun pohjana. Arvion toteutti Kuntaliitosta Jarkko Huovinen, joka vastaa valtakunnallisen seudulliset yrityspalvelut hankkeen toteutuksesta. Arvioinnin kiteytyksenä Huovinen totesi seuraavaa: Yrityspalveluiden seudullinen organisointi ja toimintaa ohjaava elinkeinostrategia ovat kiistatta olleet parannuksia aikaisempaan kuntakohtaiseen järjestelmään verrattuna. Kaikki toimialat yhteensä trendikuvaaja, tilanne 06/2006 Liikevaihdon kehityksen trendi

17 17 (47) Palkkasumman kehityksen trendi Henkilöstömäärän kehityksen trendi Savonlinnan seudun työllisyysaste % Savonlinnan seudun väestömäärän kehitys SAVONLINNAN SEUDUN MARKKINOINTI Savonlinnan seudun yrityspalvelut markkinoi seutua ja tiedotti seudun peruskuntien elinkeinoasioista. Markkinointia toteutimme :lla (sisältäen markkinointivastaavan palkan). Matkailumarkkinoinnin toimenpiteet eivät ole tässä summassa mukana. Elinkeinoasioiden tiedotuslehti toteutettiin neljä kertaa vuoden aikana sanomalehti ItäSavon liitelehtenä sekä yrityspalveluiden kotisivuilla. Vuoden 2006 päätavoitteina oli markkinoida yrityspalvelujen tarjoamat palvelut, kampanjoida siirtoyrittäjyyttä ja toteuttaa seudun elinkeinonäyttely. Laajasta Helsingin ja Tampereen ympäristökuntiin kohdistuneesta yrityshankintakampanjasta (kuriiriposti + massajakelu) saimme työstettäväksi viisitoista kontaktia. Kampanjan tuloksena Savonlinnan seudulle siirtymisestä neuvotellaan 7 yrityksen kanssa. Osallistuimme yhdessä seudun kuntien ja yritysten kanssa seuraaville messuille: Hannoverin kansainväliset teknologia messut, OmaMökki06 messut, metalliteollisuuden Alihankintamessut, Vene 06 Båt messut. Järjestimme lisäksi Innopaja 2006 seminaari ja messutapahtuman Savonlinnassa. Kesäkuussa avasimme Suomen Metsämuseo Lustoon Punkaharjulle n. 50 m2:n

18 18 (47) EXPO elinkeinonäyttelyn, jossa teemoina ovat kuitu ja paperiteknologia sekä Puun taitava tienoo. Savonlinnaseutu.fi:ssä on ollut vuodessa vierailua. Verkkopalveluista keskityimme erityisesti Vapaat toimitilat ja tontit sivustoon. Marrasjoulukuussa 2006 oli vapaana n. 60 toimitilaa. Yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa järjestimme Paviljongilla tulevaisuusseminaarin, jonka keskeisenä teemana oli tarkastella Savonlinnan seudun tulevaisuutta työn, yrittäjyyden ja elinolosuhteiden valossa. Seminaariin osallistui runsaslukuinen joukko Savonlinnan seudun yrittäjiä ja kuntapäättäjiä. 4.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Esmarin Oy:n kanssa perustettiin kiinteistöyhtiö toteuttamaan uudet tuotantotilat Itäväylän yrityspuistoon. Uudet tuotantotilat mahdollistavat toiminnan merkittävän laajentamisen ja uusien tuotantomenetelmien käyttöönottamisen. Yrityspalvelut osallistui Jonmeri Yachts Oy:n uusien toimitilojen toteuttamiseen yrityksen laajentuessa ja keskittäessä toimintojaan Savonlinnan seudulle. Tilat valmistunevat vuoden 2007 alkupuolella. Hydturner Oy:n investointihankkeeseen yrityspalvelut osallistui laiteinvestointeihin ja kaupunki toteutti tuotantotilojen laajennuksen. Suomen ensimmäistä bioetanolitehtaan rakentamista Punkaharjulle valmistellaan yhteistyössä Suomen Bioetanoli Oy:n kanssa. Päätös tehtaan rakentamisesta syntynee kesällä Yrityspalvelut on tuonut uuden asiantuntijapalvelun yritysten käyttöön Savonlinnan seudulla. Ennakoiva kriisinhallinta auttaa yrittäjää valmistautumaan yrityksen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Yrittäjien keskuudessa palvelu sai hyvän vastaanoton ja koettiin tarpeelliseksi. Terveyttämistä on tehty 8 yrityksen kanssa siten, että osa niistä jatkuu vuodelle 2007 ja osa terveyttämistoimista vaatii useampia toimia, mahdollisesti yrityssaneerauksia. Vuoden 2006 syksyllä on valmisteltu myös tuotteistettuja asiantuntijapalveluja sukupolvenvaihdoksiin ja innovatiivisten keksintöjen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Palvelujen tuotteistamisessa on huomioitu valtakunnallisen YritysSuomi palvelukokonaisuuden ja seudullisten yrityspalvelujen kehittämisen vaateet, soveltaen niitä Savonlinnan seudun erityispiirteisiin. Asiantuntijapalvelut tulevat yritysten käyttöön keväällä Corridoryhteistyön puitteissa rakennetaan koko KaakkoisSuomen kattavaa yritysten Venäjäpalveluiden palvelusetelijärjestelmää, joka madaltaa yritysten kynnystä asiantuntijapalveluiden käyttöön Venäjälle suuntautuvissa liiketoimissa.

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus 19.3.2009 Tarkastuslautakunta 8.5.2009 Seutuvaltuusto 11.6.2009 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 1 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Seutuhallitus 16.3.2012 Tarkastuslautakunta 11.5.2012 Seutuvaltuusto 7.6.2012 2 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Koko Suomen väkiluku kasvoi vuonna 2003 edellisvuotta nopeammin. Väestö kuitenkin väheni yhdeksässä maakunnassa, joukossa Kainuu. Vaikka väen vähentyminen on hidastunut, on Kainuun

Lisätiedot