Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006"

Transkriptio

1 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto

2 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätösliitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

3 3 (47) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO... 7 Yhtymähallitus... 7 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN ALUEKESKUSOHJELMA Elinkeinopoliittinen toimenpide/matkailu Nuorten foorumi: Kuntien palvelustrategiatyö: SEUTUhanke: Verkostoituminen: KUNTAYHTEISTYÖ Seudullinen hankintatoimi Työvoiman palvelukeskus Reimari Sosiaalialan seutukehittäjä ELINKEINOPOLITIIKKA SAVONLINNAN SEUDUN YRITYSPALVELUT SAVONLINNAN SEUDUN MARKKINOINTI TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KOULUTUSSEKTORIN YHTEISTYÖ ALKAVIEN YRITTÄJIEN PALVELUT MAASEUTUYRITYSTEN NEUVONTA KEHITTYVIEN JA SIJOITTUVIEN YRITYSTEN PALVELUT OMISTAJAN VAIHDOKSET TEKNOLOGIATOIMIALAN KEHITTÄMINEN Teollisuuden seudulliset osaamiskeskushankkeet: kuitutekniikka ja elinkaaren hallinta, konepajavalmistus Ktehdas: Teollisuuselektroniikan osaamisen ja yritystoiminnan vahvistaminen Tietotekniikkaa soveltavat palvelut Yhteenveto teknologiateollisuuden ja palveluiden kehityksestä MEKAANISEN PUUNJALOSTUSTOIMIALAN KEHITTÄMINEN Vaneri ja kertopuuteollisuus Savonlinnan seudun puutiimi Yritysten toiminta ja innovaatioympäristön kehittäminen... 27

4 4 (47) 4.11 MATKAILUTOIMIALAN KEHITTÄMINEN Matkailuliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ympärivuotisesti Paikallisiin vahvuuksiin perustuvien vientikelpoisten matkailutuotteiden kokoaminen 30 Matkailumarkkinointi Vapaaaikaan ja hyvinvointiin liittyvä matkailuliiketoiminta Matkailututkimuksesta lisäarvoa matkailuliiketoiminnalle YHTYMÄKOKOUKSEEN NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUS VUONNA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIDOT VAKUUTUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ALLEKIRJOITUKSET... 47

5 5 (47) SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2006 oli kuntayhtymän toiminnassa jälleen aktiivinen toimintavuosi. Savonlinnan seudun elinkeinoelämän kehittymisvauhti oli erittäin hyvää ja sen seurauksena töitä oli runsaasti. Kehittymisvauhti oli jopa niin nopeaa, että elinkeinopolitiikan resurssit eivät riittäneet vastaamaan kaikkeen kysyntään. Tämä on kuitenkin ongelma, jonka kanssa työtä tehdään mielellään. Elinkeinopolitiikassa merkittäviä toimenpiteitä olivat lukuisat yritysinvestointien eteenpäinviemiset, osaamiskeskusohjelmien ja aluekeskusohjelman valmistelu sekä matkailun sähköisen varausjärjestelmän ylösajaminen. Positiivisena ilmiönä on todettava, että vuonna 2006 seudun kokonaistyöpaikkamäärä kääntyi pitkän laskun jälkeen kasvuun. Seudullisessa edunvalvonnassa korostuivat jälleen elinkeinoelämän tarvitsemat liikenneyhteydet. Kuntayhtymän vastuulla on lentoliikenteen turvaaminen ja erittäin vaikeasta tilanteesta huolimatta lentoyhteys Savonlinnaan on onnistuttu säilyttämään. Hannu Kurki seutujohtaja

6 6 (47) 1 YLEISTÄ Perussopimuksen 2 :n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. ItäSavon alueen kuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä 3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta 4. yhteisten suunnittelu ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä. Vuoden 2006 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa. 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2006 seuraavasti: Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous 14 jäsentä Tilintarkastaja Kustakin peruskunnasta on kaksi edustajaa. Peruskuntien äänimäärä määräytyy kutakin alkavaa asukasta kohden. Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus 10 jäsentä Savonlinnan kaupunki valitsee neljä jäsentä ja muut kunnat kukin yhden jäsenen. Seutujohtaja Kunnanjohtajatyöryhmän jäseninä toimivat peruskuntien kunnanjohtajat. Elinkeinopolitiikka Yhtymävirasto Kuntayhteistyö Seutujohtaja toimii kuntayhtymän johtavassa virassa.

7 7 (47) 2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Yhtymäkokous Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2006 yhtymäkokous. Yhtymäkokousedustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymäkokouksessa on perussopimuksen mukaisesti kustakin peruskunnasta kaksi edustajaa, joiden äänimäärä määräytyy kutakin alkavaa asukasta kohden. Yhtymäkokouksen puheenjohtajisto valittiin yhtymäkokouksessa toimikaudeksi Yhtymäkokouksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Palm Pekka, pj, Silvennoinen Ari Kerimäki Lappalainen Esa, vpj. Auvinen Toni Rantasalmi Klemettinen Helvi Kaasinen Juha Enonkoski Tolvanen Ali Tienhaara Kirsi Enonkoski Räisänen Anneli Maire Hämäläinen Kerimäki Kupiainen Jaakko Venäläinen Risto Punkaharju Tynkkynen Jouko Jantunen Mikko Punkaharju Tolvanen Pirjo Räisänen Pirjo Rantasalmi Linnamurto Jarmo Karvinen Pauli Savonlinna Muikku Aulikki Mielikäinen Esko Savonlinna Hirvonen Juha Reinikainen Tuomo Savonranta Laamanen Satu Suomalainen Esko Savonranta Kuivisto Kari Auvinen Hannu Sulkava Virtanen Hilkka Mustonen Raimo Sulkava Yhtymäkokous kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja käsitteli yhteensä 21 asiaa. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimi talous ja hallintovastaava. Yhtymähallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeinen toimija oli vuonna 2006 yhtymähallitus, joka valittiin toimikaudeksi Yhtymähallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5, Sosiaalidemokraatit 3 ja Kokoomus 2. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän peruskunnasta.

8 8 (47) Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Wuorinen Jarkko, pj Savonlinna Mielikäinen Esko Auvinen Matti, vpj Savonlinna Seppänen Vesa Auvinen Hannu Sulkava Partanen Lasse Juuti Pirkko Savonlinna Backman Anja Kupiainen Aune Punkaharju Laamanen Heli Laamanen Satu Savonranta Parkkinen MattiPekka Laurio Minna Enonkoski Kaksonen Virpi Rauhansalo Kauko Kerimäki Hämäläinen Maire Siljamäki Simo Savonlinna Kokki Pia Uosukainen Leena Rantasalmi Myllys Ahti Yhtymähallitus kokoontui 17 kertaa ja käsitteli 182 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli seutujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi talous ja hallintovastaava. Yrityspalvelupäällikkö, vt. hankintapäällikkö ja ohjelmakoordinaattori olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valittiin toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Virtanen Hilkka, pj. Sulkava Mikkonen Tapio Savonlinna Muikku Aulikki, vpj, Savonlinna Kallio Ritva Sulkava Tynkkynen Jouko Punkaharju Voutilainen Juha Savonranta Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2006 aikana 4 kertaa. Se käsitteli yhteensä 25 asiaa. Yhtymäkokouksen valitsemana JHTT yhteisönä on ollut Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana oli JHTT Matti Jalkanen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti EU hankkeista: Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta osaamisalan toimintojen käynnistäminen SavonlinnaVarkauden seuduilla, perusrahoitus hankkeen, Aluekeskusohjelma ajalta sekä Toimintaympäristötuki, yrityspalvelut hankkeen. Cultural Tourism Bridge, Tacis hankkeen tarkasti Oy Audiator Ab:lta Kaj Roslakka. Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhtymähallitus ja seutujohtaja.

9 9 (47) Kunnanjohtajatyöryhmä Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallintoorganisaatioihin yhtymän hallituksen ja sen asettaman kunnanjohtajatyöryhmän kautta. Kunnanjohtajatyöryhmän muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat. Kunnanjohtajatyöryhmän tavoitteena on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien alueilla. Kunnanjohtajatyöryhmän jäseniä ovat kuntayhtymän kuntien kunnanjohtajat seuraavasti: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Linnamurto Saku vt.kj Savonlinna Laine Janne alkaen Nieminen Juri, vpj. Sulkava Sulkko Sami alkaen Erämaa Antti Savonranta Hinkkanen Esko Rantasalmi Kettunen Esa Enonkoski Kosonen Tuulikki Punkaharju Murto Unto alkaen Rannanpiha Kari Kerimäki Piiparinen Jouko Asioiden valmistelijana ja esittelijänä on toiminut seutujohtaja ja sihteerinä talous ja hallintovastaava. Yrityspalvelujen osalta keskeisissä asioissa valmistelijana on ollut yrityspalvelupäällikkö ja aluekeskusohjelman osalta ohjelmakoordinaattori sekä hankintatoimen asioissa vt. hankintapäällikkö. Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 10 kertaa. Perussopimus ja sääntöuudistuksen myötä kunnanjohtajatyöryhmä muuttuu työvaliokunnaksi, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. 2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2006 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 40 henkilöä. Vakinaisessa virkasuhteessa olivat seutujohtaja, 2 palveluohjaajaa ja hankintapäällikkö. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa oli talous ja hallintovastaava, hankintasihteeri ja 3Ktehtaanjohtaja. Yrityspalvelupäällikön virka oli kuluvan vuoden aikana määräaikaisesti täytettynä. Määräaikaisia oli 33.

10 10 (47) Henkilöstö sijoittui tulosalueittain seuraavasti: Kuntien välinen yhteistoiminta 8 % 7 % Seudun yleinen kehittäminen 33 % 26 % Elinkeinopolitiikka 59 % 67 % Kuntayhtymällä oli vuoden aikana 2 työllistämisrahoin palkattua sekä työharjoittelijoita Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Savonlinnan ammatti ja aikuisopistolta. Henkilömäärästä oli naisia 60 % ja miehiä 40 %. Henkilöstön keskiiäksi muodostui 40 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä 2 oli osaaikaeläkkeellä, yksi jäi eläkkeelle Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin kaksi; toinen palveluohjaajan äitiysloman viransijaisuus ja toinen Reimari hankkeessa. Kaksi henkilöä irtisanoutui määräaikaisesta työsuhteesta omasta pyynnöstään vuoden aikana. Reimari hankkeen ja SoftaTest hankkeen sekä AKO:n ohjelmakauden päättymisen myötä määräaikainen työsuhde päättyi yhdeksän henkilön osalta SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN 3.1 ALUEKESKUSOHJELMA Elinkeinopoliittinen toimenpide/matkailu Savonlinna.travel Savonlinnan Lomaseudun verkkopalvelukokonaisuus Vuonna 2005 tehtiin yhdessä Savonlinnan lomaseudun matkailuyritysten kanssa esiselvitys sähköisen verkkopalvelukokonaisuuden hankinnasta. Hankinta kilpailutettiin syksyllä 2005 ja valinta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella kohdistui Tietotalo Oy. Kevään 2006 aikana tehtiin määritelmä sähköisen varaus, myynti ja sisällönhallintajärjestelmän järjestelmän tarvittavista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista yhdessä järjestelmätoimittajan, seudun matkailuyritysten ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Aluekeskusohjelma puitteissa tehtiin pohjatyö joka jatkuu Savonlinnan lomaseudun verkkopalveluhankkeena.

11 11 (47) Saimaa.fi hanke: Päivitetty tietoa Saimaan alueen veneilytietokantaan, joka otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2007 puolella, jolloin portaalin teknologinen alusta on päivitetty vastaamaan tämän päivän käyttäjän tarpeita. Tavoitteena että sivustojen tuotantokyky säilyisi hyvänä usean vuoden ajan ja paranisi ajan mittaan itsestään. Alueellisen kunta alan koulutusyhteistyön edistäminen: Jo vuonna 2005 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli selvittää kuntien henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutustarve, räätälöidä ja järjestää laadukasta koulutusta eri toimialoille koordinoida alueen kuntakoulutusta päällekkäisyyksien välttämiseksi lisätä verkostoitumista alueella Perustoimialat, joiden koulutustarvetta selvitettiin, olivat: yleishallinto, sosiaalitoimi, tekninen toimi, sivistystoimi, vapaaaika/nuorisotyö ja kulttuuritoimi Käytyjen koulutustarpeiden kartoituskeskustelujen perusteella esiin nousi lukuisia koulutustarpeita, joista myös toteutettiin eri aloille liittyviä koulutuksia. (20 kpl). Hankkeessa aloitettiin myös yhteistyö seudun muiden korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta tarjoavien yksiköiden eli Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus ja kehittämiskeskuksen sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikön kanssa. Tavoitteena on välttää päällekkäisyyksiä sekä lisätä näkyvyyttä yhteisen toiminnan kautta. Konkreettisena esimerkkinä yhteistyöstä on yhteismarkkinointi lehdessä sekä yhteinen internetosoite: Hankkeessa aloitettu yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa, seuraavana askeleena on yhteisseminaarien järjestäminen. Nuorten foorumi: Savonlinnan seudun nuorten foorumissa on mukana seudun 7 kuntaa. Savonlinna, Punkaharju, Savonranta, Kerimäki, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava. Toiminta on ollut aluekeskusohjelman rahoituksella käynnissä vuodesta Kuluvana syystoimikautena Enonkosken nuoria ei saatu mukaan toimintaan. Nuoria NuFo:ssa tällä hetkellä 15. TOIMINTA: Myy Ideasi hankkeet, verkkolehti, nuorisotiedotuspiste Seitti. Foorumin puitteissa NuFolaiset ovat osallistuneet NuTu ry:n järjestämiin toimintoihin talkoolaisina pitkin vuotta. Punkaharjulla, Savonrannalla ja Enonkoskella foorumilaiset ovat osallistuneet NuFon esittelyihin joko tunneilla tai aamunavauksessa. Lisäksi foorumin edustaja on toiminut ItäSavon nuorisotoiminnan Tuki ry:n hallituksessa

12 12 (47) Kuntien palvelustrategiatyö: Aiemmin käynnistetyn kuntien palveluyhteistyön tuottamismallien selvitystyötä jatkettiin siten, että teknisen toimen kokonaisselvitys seudullisine esityksineen valmistui alkuvuodesta. Selvitys käsitti faktatietojen pohjalta laaditut laskelmat ja vaihtoehtoiset toimintamalliesitykset a) Savonlinnan kaupungin kannalta ja b) nämä huomioiden seudulliselta kannalta. Savonlinnan kaupunkikonsernin osalta tarkasteltiin teknisen viraston, liikelaitoksen keskuksen, YHItäSavo Oy:n sekä Savotek Oy:n toimintaa. Koska kaupunkikonsernin teknisen toiminnan volyymi ja tulevat ratkaisut ovat ratkaisevassa asemassa mahdolliseen seudulliseen yhteistyöhön liittyen, niin päädyttiin siihen, että Savonlinnan kaupunkikonserni ratkaisee ensin itse kantansa esityksiin, jonka jälkeen tutkitaan seudullisen yhteistyön vaihtoehdot. Savonlinnan kaupunginhallitus nimesi asiaa varten työryhmän, jonka työ valmistunee alkuvuodesta Kulttuuri, nuoriso ja liikuntasektorilla päätettiin alkuvuodesta, ettei selvitystyötä jatketa ennen PARAS hankkeen linjauksia. Yhteistoimintamahdollisuuksien kartoittamista jatkettiin omana työnä. Syntyneitä ehdotuksia käsiteltiin kuntayhtymän yhtymähallituksen iltakoulussa ja kunnanjohtajatyöryhmässä. Kaikkiaan voidaan todeta, että toimenpiteen kanssa samaan aikaan vireille tulleen PARAS hankkeen laaja selvitystyö aiheutti seudun palvelustrategiatyössä viivästystä ja odottelua. Omat kartoitukset ja suunnitelmat tukevat ja edistävät palvelurakenteen uudistamista. Loppuvuodesta aluekeskusohjelman puitteissa kunnat organisoivat PARAS suunnitelmien selvitystyön, jonka tavoitteena on kesäkuuhun mennessä PARAS lainsäädännön edellyttämien toimeenpanosuunnitelmien valmistuminen. SEUTUhanke: Seutukokeilulain myötä seudun edustajat kutsuttiin TE keskuksen ja maakuntaliiton hankeryhmien kokouksiin. Toimintavuoden aikana lausuttiin muutamista hankkeista lain tarkoittama lausunto. Toiminta ei pystynyt vakiinnuttamaan asemaansa suunnitellulla tavoin, koska piirihallintoviranomaisten lopullinen tulkinta muodostui sellaiseksi, että lausunnoille ei voisi olla kuin suuntaa antava vaikutus rahoituspäätöksiin. Verkostoituminen: Vuoden 2006 aikana otettiin osaa kansallisten teema ja tyyppiverkostojen työhön; viestintä, maaseutuvaltaiset aluekeskukset (Etyypit), hyvinvointi, kulttuuri, ja innovaatiorakenneverkosto. Yleisesti ottaen kansallisten verkostojen työmenetelmät ja työtavat hakivat muotoaan ja toimenpiteiden käynnistyminen oli hidasta tässä vaiheessa eri alueiden ajatuksia ja toiveita kokoavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvien toimintamallien hakemista. Lisäksi toiminta on käsittänyt yleisellä tasolla seudun kehittämistyön kannalta erilaisia jo vakiintuneiksi muodostuneita perustoimenpiteitä, kuten 4 kertaa vuodessa julkaistun ja kaikkiin talouksiin jaettavan AKO lehden julkaisemiseen

13 13 (47) liittyvät tehtävät, seudun valtuutetuille ja kuntajohdolle järjestettyjen seminaarien (2 kpl) edellyttämät työt, yleisiä kokousjärjestely ja valmistelutöitä (kunnanjohtajatyöryhmä, yhtymähallitus), osallistumista laajempien hankkeiden esim. maakuntakaavan ohjausryhmätyöhön, aluekeskusohjelmatyöhön liittyvien kansallisten tilaisuuksien tehtävät jne. Vuoden 2006 aikana tehtiin laaja valmistelutyö aluekeskusohjelman jatkokauden hakemuksen valmistelemiseksi ja hakemuksen jättämiseksi sekä muutoinkin uuteen ohjelmakauteen valmistautumisessa. Toimintaa ja suunnitelmia valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä seudullisen elinkeinopalvelujen, Joensuun yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikköjen kanssa. 3.2 KUNTAYHTEISTYÖ Seudullinen hankintatoimi Seudullinen hankintatoimi on toteuttanut vuoden 2006 aikana sille asetettuja tehtäviä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteishankintoja on tehty hankintaaikataulun perusteella. Lisäksi hankintatoimi on tarvittaessa osallistunut erillishankintojen toteutukseen. Hankintalakiuudistus ei astunut voimaan vielä vuoden 2006 aikana, joten siihen liittyvät toimenpiteet mukaan lukien hankintastrategian laatiminen ovat vielä odottamassa lain vahvistusta. Laajimpia hankintakokonaisuuksia vuoden 2006 aikana ovat olleet seudulliset jätehuollon, sähkön, kaasujen ja vesi ja elintarvikenäytteiden tutkimuspalvelujen kilpailutukset. Talousarviotavoitteiden mukaisesti hankinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota toiminnallisiin kustannuksiin sekä ostoprosesseihin ja niiden aiheuttamiin välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Sopimusvalvontaa ja raporttien seurantaa on kehitetty tehokkaammaksi. Seudullinen hankintatoimi järjesti Savonlinnassa yhteistyössä Efeko Oy:n kanssa valtakunnalliset hankintaalan neuvottelupäivät, johon osallistui yli sata hankintaalan ammattilaista. Työvoiman palvelukeskus Reimari Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, joiden palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat yli 25vuotiaita ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös eläkemahdollisuuksien selvittämistä vaativat asiakkaat ja palvelutarpeen mukaan maahanmuuttajaasiakkaita. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärätavoite vuodelle 2006 oli 500, joista 300 uusia asiakkaita. Vuoden aikana asiakkaita oli 511, joista uusia asiakkaita oli 161. Palvelukeskuksen asiakkaitten ohjautumisesta jatkotoimenpiteisiin asetettiin seuraavat tavoitteet, jotka toteutuivat:

14 14 (47) Tavoite Toteuma 20 % 16 % avoimille työmarkkinoille 30 % 18 % tuettuun työhön 15 % 5 % ammatilliseen koulutukseen 20 % 39 % työmarkkinoitten ulkopuolelle, esim. eläke (enintään) 1 % 4 % yrittäjäksi 14 % 18 % työttömäksi (enintään) Sosiaalialan seutukehittäjä Savonlinnan seudun kuntayhtymän hallinnoima sosiaalialan seutukehittäjähanke alkoi Hankkeen tarkoituksena on sosiaalialan palvelujen kehittäminen ja turvaaminen seudullisesti. Vuotta 2006 leimasi vilkas keskustelu Sosterin aiheuttamista muutoksista sosiaalityössä. Seutukehittäjähankkeen puitteissa on järjestetty sosiaalialan ammattilaisille ja luottamushenkilöille tapaamisia, kokouksia ja yksi suuri yhteistyöfoorumi keväällä Syksylle suunniteltu yhteistyöfoorumi peruuntui aikatauluongelmien vuoksi. Yhteydenpito muihin seutukehittäjiin ja sekä alueelliseen että valtakunnalliseen kehittämistoimintaan on ollut aktiivista. Sosiaalialan seutukehittäjä on toiminut valtakunnallisessa seutukehittäjien verkostossa, ISO:n maakuntajaoksessa ja alueellisessa kehittäjäverkostossa, Aluekeskusohjelman hyvinvointiverkostossa ja Mikkelin Ammattikorkeakoulun HYVOKEhankkeen Savonlinnan työryhmässä. Seutukehittäjä on ollut aktiivisesti mukana maakunnallisen EteläSavon sosiaalityön ja varhaisen puuttumisen kehittämisyksikköhankkeen hankehakemuksen valmistelussa ja suunnittelussa. Lisäksi seutukehittäjä on ollut käynnistämässä hankesuunnittelua koskien seudullista välityömarkkinahanketta Savonlinnan seudulla. Näiden hankkeiden rahoitus selviää keväällä Vuoden 2006 aikana EteläSavossa tavoiteltiin sosiaalipäivystyksen järjestämistä maakunnallisesti vuoden 2007 alusta. Seutukehittäjä osallistui suunnitteluun ja asian esittelyyn Savonlinnan seudulla. Hanke ei toteutunut maakunnallisena, vaan Savonlinnan seudulla suunnitellaan sosiaalipäivystyksen järjestämistä seudullisena palveluna vuoden 2007 aikana. Seutukehittäjä on ollut viemässä eteenpäin Savonlinnan seudulle perustettua vammaisten ja vajaakuntoisten työ ja päivätoimintaa sekä asumispalveluja tuottavaa Sauvasäätiötä. Säätiö on saanut Patentti ja rekisterihallitukselta perustamisluvan. Seutukehittäjä on toiminut säätiön hallituksen sihteerinä ja apuna käytännön asioissa toukokuusta 2006 alkaen. Säätiön varsinainen toiminta alkaa vuonna Seutukehittäjähankkeessa on toiminut koulutustyöryhmä, jossa on käsitelty mm. kuntien sosiaalitoimen täydennyskoulutusvelvoitetta ja sen toteuttamista seudulla, sekä kunnille suunnitteilla olevaa sosiaalitoimen täydennyskoulutussuunnitelmamallia.

15 15 (47) 4 ELINKEINOPOLITIIKKA 4.1 SAVONLINNAN SEUDUN YRITYSPALVELUT Savonlinnan seudun kehitys on vuonna 2006 ollut selkeästi myönteistä. Elinkeinoelämän rattaat pyörivät täydellä teholla ja rakentamisen osalta on havaittavissa selvää markkinoiden ylikuumenemista. Ainoastaan palvelutarpeet ja rahoitustilanteen epätasapaino ovat vaikeuttaneet kunnallistaloutta lähes kaikissa seudun kunnissa. Savonlinnan seudulle investoitiin eniten EteläSavon alueella. Elinkeinostrategian toteuttamisen kolmas vuosi on osoittanut, että strategiapohjaisesti toimimalla ja resurssit keskittämällä voidaan pieni kaupunkiseutukunta saada kasvuuralle. Kuntatalouden oikaisemiselle saadaan näin tukeva pohja. Vuoden aikana Savonlinnan seudun yrityspalvelut on valmistellut kolmea seudun kehittämisen kannalta merkittävää lähivuosien ohjelmakokonaisuutta. Lappeenranta Innovations Oy:n kumppanina olemme osallistuneet Forest Industry Future ohjelman valmisteluun sekä Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n kumppanina matkailun ja elämysteollisuuden ohjelmavalmisteluun. Nämä ohjelmat ovat mukana kansallisessa osaamiskeskusohjelmassa. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma (AKO) valmisteltiin yhteistyössä yrityspalveluiden, Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n ja AKOtiimin kanssa. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma hyväksyttiin marraskuussa ja ohjelman painotus liittyy jatkossa yhä tiiviimmin elinkeinoelämän kehittämiseen. Aluekeskusohjelman avulla kehitämme seudun innovaatiorakenteita ja ohjelman toteuttaminen on jatkossa osa yrityspalvelujen kehittämistehtävää. Savonlinnan seudun yrityspalvelut on valmistellut vuoden aikana seudun merkittävimmät investointihankkeet. Seutujen välisessä kilpailussa yritysten investointiaktiivisuudesta Savonlinnan seutu on korjannut jo toistamiseen ykköspalkinnon EteläSavossa. Investointiaktiivisuus ennakoi uusia pysyviä työpaikkoja tulevaisuudessa. LuoteisVenäjän ja Pietarin alueen merkitys Savonlinnan seudun talousalueelle on kasvamassa. Yhteistyössä Imatran, Mikkelin, Lappeenrannan, Kouvolan, ja Kotkan seutujen kehitysyhtiöiden kanssa Savonlinnan seudun yrityspalvelut on toteuttanut Corridorohjelmaa. Yhteistyössä luomme tulevan EUohjelmakauden naapuruusohjelmalla toteutettavia KaakkoisSuomen ja LuoteisVenäjän välisiä yhteisiä kehittämishankkeita. Corridoryhteistyö luo aitoja ja pysyviä yhteistyösuhteita rajan yli. Tavoitteena on yhteinen markkinaalue PietariKaakkoisSuomiakselilla. Yrittäjä saa jo yrityksen perustamisvaiheessa Savonlinnan seudulla vahvaa tukea. Kaikille hyvän ja elinkelpoisen liiketoimintasuunnitelman omaaville yrityshankkeille on käytössä rahoituskanavia. ItäSavon Uusyrityskeskuksen ammat

16 16 (47) titaitoinen ja asiantunteva neuvontapalvelu on vakiinnuttanut toimintansa osana seudullisia yrityspalveluita. Keväällä 2006 toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus antaa kiitettävän arvosanan alkavien yritysten neuvontatyöstä. Uusyrityskeskuksen ja yrityspalveluiden yhteistyöhön voi olla syystä tyytyväinen. Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä on Savonlinnan seudulla onnistuttu pysyvästi madaltamaan. Uusyrityskeskuksen toimesta seudulle on perustettu 107 uutta yritystä. Savonlinnan kaupunki antoi vuodenvaihteessa yrityspalveluille tehtäväksi Savonlinnan Matkailu Oy:n ja kaupungin välisen ostopalvelusopimuksen kilpailuttamisen. Kevään aikana selvitettiin eri vaihtoehdot palveluiden tuottamiseen jatkossa. Seudun kuntien rahoittamat (nk. ilmaiset) matkailupalvelut määriteltiin. Palvelut kilpailutettiin alalla toimivien seudun yritysten kesken. Matkailuneuvonnasta seudulla vastaa Savonlinnan Matkailu Oy. Neuvontaan sisältyy matkailuinformaation tuottaminen portaaliin. Kussakin kunnassa on lisäksi sovittu kuntakohtaisen neuvonnan ja informaation tuottamisesta paikallisen yrityksen kanssa. Kehittämistoimenpiteet tähtäävät vuoden 2007 alusta käyttöönotettavan sähköisen myynti ja palvelujärjestelmän hyödyntämiseen seudun matkailuyrityksissä. Savonlinnan seudun yrityspalvelut teetätti ulkopuolisen arvion Savonlinnan seudun elinkeinostrategian toteutumisesta vuosina Arvioita käytetään tulevan strategiakauden suunnittelun pohjana. Arvion toteutti Kuntaliitosta Jarkko Huovinen, joka vastaa valtakunnallisen seudulliset yrityspalvelut hankkeen toteutuksesta. Arvioinnin kiteytyksenä Huovinen totesi seuraavaa: Yrityspalveluiden seudullinen organisointi ja toimintaa ohjaava elinkeinostrategia ovat kiistatta olleet parannuksia aikaisempaan kuntakohtaiseen järjestelmään verrattuna. Kaikki toimialat yhteensä trendikuvaaja, tilanne 06/2006 Liikevaihdon kehityksen trendi

17 17 (47) Palkkasumman kehityksen trendi Henkilöstömäärän kehityksen trendi Savonlinnan seudun työllisyysaste % Savonlinnan seudun väestömäärän kehitys SAVONLINNAN SEUDUN MARKKINOINTI Savonlinnan seudun yrityspalvelut markkinoi seutua ja tiedotti seudun peruskuntien elinkeinoasioista. Markkinointia toteutimme :lla (sisältäen markkinointivastaavan palkan). Matkailumarkkinoinnin toimenpiteet eivät ole tässä summassa mukana. Elinkeinoasioiden tiedotuslehti toteutettiin neljä kertaa vuoden aikana sanomalehti ItäSavon liitelehtenä sekä yrityspalveluiden kotisivuilla. Vuoden 2006 päätavoitteina oli markkinoida yrityspalvelujen tarjoamat palvelut, kampanjoida siirtoyrittäjyyttä ja toteuttaa seudun elinkeinonäyttely. Laajasta Helsingin ja Tampereen ympäristökuntiin kohdistuneesta yrityshankintakampanjasta (kuriiriposti + massajakelu) saimme työstettäväksi viisitoista kontaktia. Kampanjan tuloksena Savonlinnan seudulle siirtymisestä neuvotellaan 7 yrityksen kanssa. Osallistuimme yhdessä seudun kuntien ja yritysten kanssa seuraaville messuille: Hannoverin kansainväliset teknologia messut, OmaMökki06 messut, metalliteollisuuden Alihankintamessut, Vene 06 Båt messut. Järjestimme lisäksi Innopaja 2006 seminaari ja messutapahtuman Savonlinnassa. Kesäkuussa avasimme Suomen Metsämuseo Lustoon Punkaharjulle n. 50 m2:n

18 18 (47) EXPO elinkeinonäyttelyn, jossa teemoina ovat kuitu ja paperiteknologia sekä Puun taitava tienoo. Savonlinnaseutu.fi:ssä on ollut vuodessa vierailua. Verkkopalveluista keskityimme erityisesti Vapaat toimitilat ja tontit sivustoon. Marrasjoulukuussa 2006 oli vapaana n. 60 toimitilaa. Yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa järjestimme Paviljongilla tulevaisuusseminaarin, jonka keskeisenä teemana oli tarkastella Savonlinnan seudun tulevaisuutta työn, yrittäjyyden ja elinolosuhteiden valossa. Seminaariin osallistui runsaslukuinen joukko Savonlinnan seudun yrittäjiä ja kuntapäättäjiä. 4.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Esmarin Oy:n kanssa perustettiin kiinteistöyhtiö toteuttamaan uudet tuotantotilat Itäväylän yrityspuistoon. Uudet tuotantotilat mahdollistavat toiminnan merkittävän laajentamisen ja uusien tuotantomenetelmien käyttöönottamisen. Yrityspalvelut osallistui Jonmeri Yachts Oy:n uusien toimitilojen toteuttamiseen yrityksen laajentuessa ja keskittäessä toimintojaan Savonlinnan seudulle. Tilat valmistunevat vuoden 2007 alkupuolella. Hydturner Oy:n investointihankkeeseen yrityspalvelut osallistui laiteinvestointeihin ja kaupunki toteutti tuotantotilojen laajennuksen. Suomen ensimmäistä bioetanolitehtaan rakentamista Punkaharjulle valmistellaan yhteistyössä Suomen Bioetanoli Oy:n kanssa. Päätös tehtaan rakentamisesta syntynee kesällä Yrityspalvelut on tuonut uuden asiantuntijapalvelun yritysten käyttöön Savonlinnan seudulla. Ennakoiva kriisinhallinta auttaa yrittäjää valmistautumaan yrityksen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Yrittäjien keskuudessa palvelu sai hyvän vastaanoton ja koettiin tarpeelliseksi. Terveyttämistä on tehty 8 yrityksen kanssa siten, että osa niistä jatkuu vuodelle 2007 ja osa terveyttämistoimista vaatii useampia toimia, mahdollisesti yrityssaneerauksia. Vuoden 2006 syksyllä on valmisteltu myös tuotteistettuja asiantuntijapalveluja sukupolvenvaihdoksiin ja innovatiivisten keksintöjen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Palvelujen tuotteistamisessa on huomioitu valtakunnallisen YritysSuomi palvelukokonaisuuden ja seudullisten yrityspalvelujen kehittämisen vaateet, soveltaen niitä Savonlinnan seudun erityispiirteisiin. Asiantuntijapalvelut tulevat yritysten käyttöön keväällä Corridoryhteistyön puitteissa rakennetaan koko KaakkoisSuomen kattavaa yritysten Venäjäpalveluiden palvelusetelijärjestelmää, joka madaltaa yritysten kynnystä asiantuntijapalveluiden käyttöön Venäjälle suuntautuvissa liiketoimissa.

19 19 (47) LuoteisVenäjärahasto käynnisti toimintansa kevään aikana. Savonlinnan seudun yrityspalvelut on mukana rahastossa osaomistajana :n osuudella. Omistus takaa seudun yritysten mahdollisuudet saada riskirahoitusta Venäjälle suuntautuvissa liiketoimissa. Syyskaudella 2006 rahaston käyttömahdollisuuksista on neuvoteltu 3 yrityksen kanssa ja esityksiä rahaston hallitukselle tullaan tekemään alkukeväästä EteläSavon hajaasutusalueiden laajakaistahanke toteutettiin kuntayhtymän alueella. Yrityspalvelut toimi toteutuksessa koordinaattorina kuntien ja operaattorin välillä. Laajakaistan peitto maakunnan hajaasutusalueilla on nyt yli 96 %. Savonlinnan seudun yrityspalvelut on ollut mukana Miktechin hallinnoimassa e2e Savo hankkeessa, joka on pkyritysten it valmiuksien kehittämishanke. Kaikkiaan vuoden 2006 aikana on seudulla 53 yritystä saanut it valmennusta. 4.4 KOULUTUSSEKTORIN YHTEISTYÖ Johtamistaidon opiston kanssa oppisopimuskoulutuksena toteutettava Yrittäjän ammattitutkinto jatkui vuoden 2006 loppuun asti ja sen suoritti hyväksytysti 15 yrittäjää. Vuoden 2006 aikana järjestettiin yrittäjille ja yritysten työntekijöille seuraavat koulutukset: Palvelu asenteena koulutus matkailuyrittäjille, Sähkötyöturvallisuuden uudet vaatimukset kurssi, Tunnista yrityksesi tila ajoissa/ennakoiva kriisin hallinta koulutus, Hyödy hyvästä tilitoimistosta koulutus, Sähköinen iltapäivä : internetkotisivut yrityksen markkinoinnissa ja verkkolaskutus koulutus. 4.5 ALKAVIEN YRITTÄJIEN PALVELUT ItäSavon Uusyrityskeskus järjesti uusyrittäjäpäivän, jonka tarkoituksena oli esitellä uusia yrityksiä seudun kuluttajille. Tapahtumassa oli esillä 27 uutta yritystä sekä 8 yhteistyökumppania. Tapahtuma toimi järjestelyiltään hyvin, ja saimme kokemusta tulevaisuutta varten. Ongelmaksi jäi se, että asukkaita ei kuitenkaan saatu liikkeelle, vaikka tapahtumaan oli vapaa pääsy. ItäSavon Uusyrityskeskuksen ensimmäinen asiakastyytyväisyystutkimus valmistui maalishuhtikuun vaihteessa. Kohderyhmänä olivat vuoden aikana Uusyrityskeskuksen palveluja käyttäneet asiakkaat. Mielipiteitä kysyttiin 204 asiakkaalta. Vastauksia palautui 73 kpl, eli vastausprosentti oli 35,8 %. Tutkimuksen tulokset olivat kansallisestikin verrattuna erinomaisen hyvät. Toimintaa arvosteltiin kouluarvosanoilla Yleisarvosanaksi tuli kiitettävä. Veroneuvontaa asiakkaat toivovat selkeästi lisää. Tähän eivät resurssit kuitenkaan riitä, joten asiakkaita ohjataan enemmän veroneuvonnan asiantuntijoille verotoimistoon ja tilitoimistoihin. Asiakastyytyväisyystutkimuksen suoritti Nuorkauppakamari JCSaimaa.

20 20 (47) Vuoden 2006 EteläSavon kauppakamarin myöntämän uusyrittäjäpalkinnon sai kauttamme perustettu savonlinnalainen yritys Orthopodo Oy. ItäSavon Uusyrityskeskuksen avustamana perustettuja yrityksiä Tammi Maaliskuu Huhti Kesäkuu Heinä Syyskuu Loka Joulukuu Yhteensä talousalueelle Talousalueen ulkopuolelle perustettuja 1 Seinäjoelle, 2 Lappeenrantaan, 3 Helsinkiin ja 1 Jyväskylään Perustettuja yhteensä Naisten perustamia yrityksiä Toteutettuja sukupolvenvaihdoksia 31 kpl 21 kpl 26 kpl 26 kpl 104 kpl 7 kpl 111 kpl 38 kpl 16 kpl Startti Infopäivät aloittaville yrittäjille á 4 h 9 kpl starttiinfoissa asiakkaita yhteensä 76 kpl 4.6 MAASEUTUYRITYSTEN NEUVONTA Maaseutuyritysten neuvonnassa yrityspalvelut tekee yhteistyötä ProAgria EteläSavon kanssa. ProAgrian yritysneuvonnan kohderyhmänä ovat monialaiset maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset. Yritysneuvonta on keskittynyt toimialoihin, joilla ProAgrialla on syvällistä toimialaosaamista: matkailu, koneurakointi, elintarvike, hevos, metalli, puu ja muoviala sekä mökkitalkkaritoiminta. Perusneuvontaa tehdään myös muille toimialoille. Maa, metsä, ja kalatalousala trendikuvaaja, tilanne 06/2006 Liikevaihdon kehityksen trendi

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2008 PÄIVITYKSET\ELINKEINO-OHJELMA.doc 1 Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan suotuisa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI 1 (7) ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI Yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin puheenjohtajisto 12.12.2011 Kerimäen, Punkaharjun,

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Iitti-tiimi 22.09.2014 Aika Maanantai 22.09.2014 klo 15:00-16:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Saarikko Sami Drockila Leif Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita Esityslista 4/2016 1 Kokouskutsu Aika 17.03.2016 kello 09:30 Yhtymähallituksen info klo 8.00-8.45 Ryhmäkokoontumiset klo 8.45-9.30 Paikka talo 7/7. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu (kokous

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2010 1 Kokousaika Keskiviikko 08.09.2010 klo 17.00 19.45 Kokouspaikka Kinnulan kunnanvirasto,valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot