Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007"

Transkriptio

1 1 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Seutuhallitus Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto

2 2 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

3 3 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO...7 Seutuvaltuusto...7 Seutuhallitus...8 Tarkastuslautakunta...9 Työvaliokunta KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN11 4 SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN KUNTAYHTEISTYÖ...12 Seudullinen hankintatoimi...12 Työvoiman palvelukeskus Reimari...13 Sosiaalialan seutukehittäjä...14 PARAS-hanke ELINKEINOPOLITIIKKA...16 Savonlinnan seudun yrityspalvelut...16 Savonlinnan seudun markkinointi...16 Toimintaympäristön kehittäminen...17 Koulutussektorin yhteistyö...18 Alkavien yrittäjien palvelut...18 Maaseutuyritysten kehittäminen...19 Kehittyvien ja sijoittuvien yritysten palvelut...20 Omistajan vaihdokset...21 Aluekeskusohjelma...21 TPK 1: Elinkeinostrategian tukeminen...21 TPK 2: Pienen seudun innovaatiojärjestelmä...22 TPK 3: Yritysten toimintaympäristö...22 TPK 4: Strategiaohjauksen kehittäminen...23 TPK 5: Verkostoituminen...23 Teknologiatoimialan kehittäminen...24 Kuitutekniikka ja elinkaaren hallinta, konepajavalmistus K-tehdas: teollisuuselektroniikan osaamisen ja yritystoiminnan vahvistaminen...25 Tietotekniikkaa soveltavat palvelut...26 Yhteenveto teknologiateollisuuden ja palveluiden kehityksestä...26 Mekaanisen puunjalostustoimialan kehittäminen...27 Matkailutoimialan kehittäminen...28 Matkailumarkkinointi...29 Vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvä matkailuliiketoiminta...30

4 4 (46) Matkailututkimuksesta lisäarvoa matkailuliiketoiminnalle TALOUS VUONNA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINNIT RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ALLEKIRJOITUKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET...46

5 5 (46) SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2007 oli Savonlinnan seudun yhteisen elinkeinostrategian viimeinen toimintavuosi. Seudun kuntien sitoutuminen yhteiseen strategiaan alkoi lipsua alkuvuodesta 2007, kun kunnat päättivät yksipuolisesti pienentää maksuosuuksiaan seutuvaltuuston päättämästä talousarviosta poiketen. Kulunut vuosi on ollut kuntayhtymän talouden hoidon kannalta kestämättömässä tilanteessa, koska kehittämistyössä on sitouduttu strategian mukaisesti pitkäjänteisiin kehittämisprosesseihin ja toisaalta kuntayhtymän tulot eivät ole toteutuneet sovitun mukaisesti. Lisäksi elinkeinoelämälle elintärkeän, säännöllisen lentoliikenteen säilyttämiseksi on jouduttu panostamaan ennakoitua merkittävästi enemmän. Em. syistä johtuen Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilinpäätös jää ,51 alijäämäiseksi. Kuluneen vuoden aikana kunnanjohtajatyövaliokunta toteutti strategiatyön, jonka tavoitteena oli laatia Savonlinnan seudulle uusi seudun elinkeinostrategia jatkoksi jo toteutetulle seudun kuntien elinkeinoyhteistyölle. Strategiatyössä ei saavutettu kehittämistyön kannalta tärkeintä tavoitetta vähintään ohjelmakauden mittaisesta sopimusjaksosta, vaan vuoden loppupuolella päästiin laihaan sopuun ainoastaan yhtä vuotta koskevasta elinkeinoyhteistyöstä seudun kuntien välillä neljännesosaa pienemmällä kehittämispanoksella vuodelle Savonlinnan kaupunki linjasi strategiassaan konserniin kuuluvien organisaatioiden hallintotehtävien keskittämisen perustettavaan monipalvelukeskukseen. Linjaus on osaltaan aiheuttanut sen, että Savonlinnan seudun kuntayhtymän koko hallintohenkilökunta on jäänyt pois kuntayhtymän palveluksesta. Lisäksi seutujohtaja on siirtynyt Savonlinnan kaupungin kehitysjohtajan tehtäviin. Äkilliset muutokset hallinnossa yhdessä strategiatyön viivästymisen kanssa ovat aiheuttaneet jo hyviä tuloksia tuottaneeseen seudun kehittämistyöhön vakavia ongelmia. Lentoliikenne on saatu vakaalle pohjalle sitkeiden neuvotteluiden ja seudun yhteisellä panostuksella lippuostoin. Lopputuloksena on saavutettu kolmivuotinen sopimus kuntayhtymän, Varkauden kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Finncomm Airlinesin kanssa. Sopimus turvaa säännöllisen reittiliikenteen Yritystoiminnassa on ollut kasvun ja kehityksen vuosi. Savonlinnan seudulle on myönnetty eniten yritysten investointitukia Etelä-Savossa vuonna Elinkeinostrategian mittarit osoittavat Savonlinnan seudun olevan strategian mukaisessa tavoitteessaan eli seudun kehitys on ollut vertailuryhmänä olevan Itä-Suomen kehitystä parempi. Vuoden 2007 lopulla tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Yrityspalvelut on erityisesti onnistunut aktiivisuudessa, asiantuntemuksessa ja palveluiden luottamuksellisuudessa - juuri niissä asioissa, joita yrittäjät myös pitävät tutkimuksen mukaan tärkeimpinä. Huonoimman arvosanan asiakkaat antoivat alueen kuntien elinkeinopolitiikan toimeenpanokyvylle. Tutkimus antaa selvän viestin siitä, mitä asiakkaamme ja sidosryhmämme pitävät Savonlinnan seudun kuntayhtymän ensisijaisena kehittämistarpeena. Juha Turtiainen vs. seutujohtaja

6 6 (46) 1 YLEISTÄ Savonlinnan seudun kuntayhtymän uusi perussopimus on astunut voimaan Perussopimuksen 2 :n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti, 3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää 2/3 määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 mukainen toimenpidekokonaisuus. Vuoden 2007 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa. 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2007 seuraavasti: Kunnanjohtajatyövaliokunta Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 29 jäsentä Tilintarkastaja Seutuhallitus 11 jäsentä Seutujohtaja Yrityspalvelut Yhtymävirasto Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas Kuntayhteistyö Reimari

7 7 (46) 2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Seutuvaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2007 seutuvaltuusto. Seutuvaltuuston edustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto valittiin seutuvaltuustossa toimikaudeksi Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Palm Pekka, pj, Silvennoinen Ari Kerimäki Lappalainen Esa, vpj. 1. Auvinen Toni Rantasalmi Mielikäinen Esko vpj 2. Kosonen Hannu Savonlinna Klemettinen Helvi Kaasinen Jukka Enonkoski Haverinen Helena Tienhaara Kirsi Enonkoski Herttuainen Aulis Nousiainen Olavi Kerimäki Räisänen Anneli Hämäläinen Maire Kerimäki Taskinen Annamari Järvinen Heli Kerimäki Kupiainen Jaakko Venäläinen Risto Punkaharju Otranen Pauli Kuutti Risto Punkaharju Tynkkynen Jouko Jantunen Mikko Punkaharju Kämäräinen Liisa Haikonen Matti Rantasalmi Tolvanen Pirjo Issakainen Tuula Rantasalmi Alapuranen Asta Makkonen Maire Savonlinna Backman Jouni Laaksonen Jorma Savonlinna Bilund Juha Lötjönen Arto Savonlinna Condit Stephen Kokko Sampsa Savonlinna Loikkanen Tuomas Makkonen Osmo Savonlinna Makkonen Aila Tiainen Heini Savonlinna Pasanen-Harju Virve Puranen Riitta Savonlinna Rautio-Teijonmaa Jaana Herttuainen Anne Savonlinna Riikonen Teuvo V Liukko Arto Savonlinna Söderholm Jan Raunio Juhani Savonlinna Wright Helena Otranen-Silvennoinen Anne Savonlinna Hirvonen Juha Reinikainen Tuomo Savonranta Laamanen Satu Kautto Anna-Mari Savonranta Kuivisto Kari Partanen Lasse Sulkava Virta Leila Partanen Ritva Sulkava Virtanen Hilkka Suomalainen Paula Sulkava

8 8 (46) Seutuvaltuustossa on perussopimuksen mukaisesti kunnittain jäseniä seuraavasti: Valtuutettujen Kunta lukumäärä Enonkoski 2 Kerimäki 4 Punkaharju 3 Rantasalmi 3 Savonlinna 12 Savonranta 2 Sulkava 3 Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja käsitteli yhteensä 25 asiaa. Seutuvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi talous- ja hallintovastaava. Seutuhallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeinen toimija oli vuonna 2007 seutuhallitus, joka valittiin toimikaudeksi Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5, Sosiaalidemokraatit 4 ja Kokoomus 2. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän peruskunnasta. Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Pärnänen Heikki, pj Savonlinna Koikkalainen Jaro Auvinen Matti, 1. vpj Savonlinna Vesa Seppänen Siljamäki Simo, 2. vpj Savonlinna Kokki Pia Laurio Minna Enonkoski Kaasinen Jukka Rauhansalo Kauko Kerimäki Hämäläinen Maire Kupiainen Aune Punkaharju Laamanen Heli Uosukainen Leena Rantasalmi Kiiskinen Unelma Juuti Pirkko Savonlinna Backman Anja Linnamurto Jarmo Savonlinna Nokelainen Jukka Parkkonen Raija-Liisa Savonranta Parkkinen Matti-Pekka Auvinen Hannu Sulkava Partanen Lasse Seutuhallitus kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 144 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli seutujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi talous- ja hallintovastaava. Yrityspalvelupäällikkö ja hankintapäällikkö olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä.

9 9 (46) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valittiin toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Virtanen Hilkka, pj. Sulkava Tolvanen Pirjo Rantasalmi Tynkkynen Jouko, vpj Punkaharju Voutilainen Juha Savonranta Kupiainen Jaakko Punkaharju Hirvonen Juha Savonranta Kiema Ilpo Savonlinna Luukkainen Sirpa Savonlinna Immonen Teija Savonlinna Luostarinen Jarmo Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2007 aikana 4 kertaa. Se käsitteli yhteensä 23 asiaa. Yhtymäkokouksen valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana oli JHTT Matti Jalkanen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti vuoden 2007 aikana seuraavat EU hankkeet: Reimari Softa Test SLN Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta Laitehankinnat/Elektroniikan 3K-tehdas Laitaatsilta Marinan esiselvitys Lyijytön korjausjuottaminen Aluekeskusohjelma saakka Innohannover Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus ja seutujohtaja. Työvaliokunta Perussopimus- ja sääntöuudistuksen myötä kunnanjohtajatyöryhmä muuttui työvaliokunnaksi, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin yhtymän hallituksen ja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta. Työvaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto. Työvaliokunnan tavoitteena on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien alueilla.

10 10 (46) Työvaliokunnan jäsenet: Varsinainen jäsen Laine Janne pj Sulkko Sami, vpj. Erämaa Antti Jämsen Antti Nousiainen Pekka Eronen Antti Rannanpiha Kari Pärnänen Heikki Auvinen Matti Siljamäki Simo Kunta Savonlinna Sulkava Savonranta Enonkoski Punkaharju Rantasalmi Kerimäki sh pj sh 1. vpj sh 2. vpj Asioiden valmistelijana ja esittelijänä työvaliokunnassa on toiminut seutujohtaja ja sihteerinä talous- ja hallintovastaava. Yrityspalvelujen osalta keskeisissä asioissa valmistelijana on ollut yrityspalvelupäällikkö ja hankintatoimen asioissa hankintapäällikkö. Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 12 kertaa. 2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2007 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 30 henkilöä. Vakinaisessa virkasuhteessa olivat seutujohtaja, 2 palveluohjaajaa ja hankintapäällikkö. Seutujohtaja valittiin Savonlinnan kaupungille kehitysjohtajan tehtäviin ja hallitus valitsi vs. seutujohtajaksi Juha Turtiaisen. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olivat talous- ja hallintovastaava, hankintasihteeri ja 3K-tehtaanjohtaja. Yrityspalvelupäällikön virka oli kuluvan vuoden aikana määräaikaisesti täytettynä. Määräaikaisia oli 22 ja oppisopimussuhteessa 1. Henkilöstö sijoittui tulosalueittain seuraavasti: Kuntien välinen yhteistoiminta 10 % 8 % Seudun yleinen kehittäminen 27 % 33 % Elinkeinopolitiikka 63 % 59 % (Aluekeskusohjelma on siirtynyt vuonna 2007 seudun yleisen kehittämisen tulosalueelta elinkeinopolitiikan tulosalueelle.) Kuntayhtymällä oli vuoden aikana työharjoittelijoita Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolta. Henkilömäärästä oli naisia 73 % ja miehiä 27 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 40 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä 2 oli osa-aikaeläkkeellä, joista toinen jäi eläkkeelle

11 11 (46) Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin kaksi; toinen palveluohjaajan äitiysloman viransijaisuus ja toinen palveluohjaajan hoitovapaan viransijaisuus. Kaksi henkilöä irtisanoutui määräaikaisesta työsuhteesta omasta pyynnöstään vuoden aikana. Määräaikainen työsuhde päättyi 6 henkilön osalta SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailuryhmänä olevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Kaikki toimialat yhteensä -trendikuvaaja, tilanne 06/2007 Liikevaihdon kehityksen trendi Yritystoiminnassa on ollut kasvun ja kehityksen vuosi. Savonlinnan seudulle on myönnetty eniten yritysten investointitukia Etelä-Savossa vuonna Elinkeinostrategian mittarit osoittavat Savonlinnan seudun olevan strategian mukaisessa tavoitteessaan eli seudun kehitys on ollut vertailuryhmänä olevan Itä-Suomen kehitystä parempi. 2. Hallinnon osalta tavoitteena on perussopimuksen mahdollisen voimaantulemisen myötä ajanmukaistaa Savonlinnan seudun kuntayhtymän säännöt ja laatia tasaarvosuunnitelma sekä päivittää hankkeiden hallintaohjeet. Kuntayhtymän säännöt on uudistettu siten, että hallintosääntöön on koottu tarpeellisilta osin aiemmat virka- ja palkkiosäännössä annetut määräykset. Näin ollen virka- ja palkkiosääntö sekä yhtymäkokouksen työjärjestys kumotaan ja kuntayhtymän toimintaa ohjaavat perussopimuksen lisäksi jatkossa hallintosääntö ja seutuvaltuuston työjärjestys. Kuntayhtymässä valmisteltiin tasa-arvosuunnitelma kuntayhtymän henkilöstölle lokakuussa 2006 tehdyn tasa-arvokyselyn pohjalta. Tasa-arvosuunnitelmaa käsiteltiin henki-

12 12 (46) löstön edustajista koostuvassa työsuojelutoimikunnassa ja seutuhallitus hyväksyi tasaarvosuunnitelman kokouksessaan Myös hankkeiden hallintaohjeet päivitettiin syyskuussa Palvelukeskuksen asiakkaiden ohjautumisesta jatkotoimenpiteisiin asetetaan seuraavat tavoitteet: Tavoite Toteutuma 20 % 11 % avoimille työmarkkinoille 30 % 11 % tuettuun työhön 15 % 5 % ammatilliseen koulutukseen 20 % 50 % työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. eläke) 1 % 0 % yrittäjäksi 14 % 23 % työttömäksi 4. Vuoden 2007 keskeisenä tavoitteena on hankintalakiuudistuksen mukanaan tuomien muutosten toteuttaminen. Lain valmistelu on huomattavasti viivästynyt, joten vuoden 2006 aikana ei ole pystytty toteuttamaan siihen liittyviä tavoitteita mm. koulutuksen järjestämisestä ja uusien hankintaohjeiden laatimisesta. Vuoden 2007 merkittävin muutos oli voimaan astunut uusi hankintalaki. Seudullinen hankintatoimi on osallistunut hankintaohjeiden päivittämiseen sekä järjestänyt koulutustilaisuuksia lakimuutokseen liittyen. 4 SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN 4.1 KUNTAYHTEISTYÖ Seudullinen hankintatoimi Seudullinen hankintatoimi on tuottanut hankintapalveluja jäsenorganisaatioilleen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuoden 2007 alusta yhteistoimintasopimukseen liittyivät Savonlinna-Säämingin seurakunta ja Tanhuvaaran säätiö, Tanhuvaaran Palvelut Oy ja Monrepos Arena Oy. Yhteishankintoja on toteutettu hankintasuunnitelman mukaisesti. Keskeisin vuoden 2007 projekti on ollut telejärjestelmäprojektin valmistelu ja kilpailuttaminen yhteistyössä projektin ohjausryhmän kanssa. Vuoden 2007 merkittävin muutos oli voimaan astunut uusi hankintalaki. Seudullinen hankintatoimi on osallistunut hankintaohjeiden päivittämiseen sekä järjestänyt koulutustilaisuuksia lakimuutokseen liittyen. Seudullisen hankintatoimen asiantuntijapalvelua on hyödynnetty enenevässä määrin jäsenorganisaatioiden erillishankinnoissa. Hankintoja ja ostotoimintaa on kehitetty vähentämällä toimittajien määrää, karsimalla tuotevalikoimaa ja edistämällä koonti-

13 13 (46) laskutusta ja sähköistä tilaamista. Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota sopimusehtoihin ja sopimusvalvontaan. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana: Enonkosken kunta Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kerimäen kunta Punkaharjun kunta Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto Rantasalmen kunta Savonlinnan kaupunki Savonlinna-Säämingin seurakunta Savonrannan kunta Sulkavan kunta Tanhuvaaran säätiö/tanhuvaaran Palvelut Oy/Monrepos Areena Oy YH-Itä-Savo Oy Vuonna 2007 kilpailutettujen tuoteryhmien hankintavolyymi noin kuusi miljoonaa euroa, hankintasopimuksia on tehty 110 kpl. Työvoiman palvelukeskus Reimari Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, joiden palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat 25 vuotta täyttäneitä ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös palvelutarpeen mukaan maahanmuuttaja-asiakkaita. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärätavoite vuodelle 2007 oli 500, joista 290 uusia asiakkaita. Vuoden aikana asiakkaita oli 543, joista uusia asiakkaita oli 82 ja päättyneitä 89. Asiakkaista n. 85 % oli Savonlinnan työvoimatoimiston alueelta (Enonkoski, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava) ja n. 15 % Kerimäen työvoimatoimiston alueelta (Kerimäki, Savonranta). Palvelukeskuksen asiakkaiden ohjautumisesta asiakkuuden päättyessä oli asetettu tavoitteet, jotka toteutuivat seuraavasti: Tavoite Toteutuma 20 % 11 % avoimille työmarkkinoille 30 % 11 % tuettuun työhön 15 % 5 % ammatilliseen koulutukseen 20 % 50 % työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. eläke) 1 % 0 % yrittäjäksi 14 % 23 % työttömäksi

14 14 (46) Reimarin asiakkaista vuonna 2007 oli aktivoivissa ja työkykyä edistävissä toimenpiteissä: Työhallinnon toimenpiteet 169 (palkkatuettu työ, työkokeilu, työelämävalmennus, työvoimapoliittinen koulutus) Kuntouttava työtoiminta 265 Päihdepalveluissa 25 Terveydenhoitopalveluissa 41 Sosiaalialan seutukehittäjä Savonlinnan seudun seutukehittäjä-hanke toimi Savonlinnan seudun kuntayhtymän hallinnoimana Seutukehittäjähanke oli jatkoa seudulla tehdylle aluekeskusohjelman palvelustrategiatyölle. Seutukehittäjä toimi sosiaalitoimen Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelmia valmisteltaessa tehdyn selvityksen sosiaalitoimen työryhmän sihteerinä. Seutukehittäjä toimi myös kuntaliitosselvitystä tehtäessä sosiaali- ja terveystoimen työryhmän sihteerinä. Seutukehittäjähankkeen puitteissa selvitettiin myös hankerahoitusta Savonlinnan seudulle. Seutukehittäjä on laatinut useita hankehakemuksia yhteistyössä paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Seutukehittäjä on myös toiminut aktiivisesti sekä valtakunnallisissa, maakunnallisissa että seudullisissa kehittämisverkostoissa. Toukokuussa 2007 järjestettiin seudullinen uutta lastensuojelulakia koskeva koulutus, johon osallistui noin 50 henkilöä Savonlinnan seudun kunnista. Joulukuussa 2007 järjestettiin seudullinen vanhusten kaltoinkohteluun pureutunut seminaaripäivä, johon osallistui noin 30 henkilöä Savonlinnan seudun kunnista. Lisäksi toukokuussa 2007 järjestettiin välityömarkkinoiden kehittämisseminaari yhteistyössä TEkeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteet toteutuivat osittain. Hankkeen puitteissa ei valmistunut seudulle toimivaa seutusopimusta palvelutuotannosta. Tähän vaikuttivat mm. Parashankkeen valmistelu ja kuntaliitosselvitys. Seudulle kuitenkin perustettiin vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoimintaan keskittyvä Sauva-säätiö. Lisäksi hankkeen aikana koottiin paljon tietoja tulevaa yhteistyötä varten. Myös seudullinen sosiaalipäivystys on aloittamassa toimintansa. Hankkeen ohjausryhmän toiminta oli hyvää ja aktiivista. Savonlinnan aseman maakunnallisessa kehittämistyössä voidaan katsoa vahvistuneen hankkeen aikana.

15 15 (46) PARAS-hanke Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat suorittivat yhteisen valmistelun PARAS-toimeenpanosuunnitelmien laatimiseksi. Neljässä toimialatyöryhmässä (hallinto, sosiaalitoimi, tekninen toimi ja sivistystoimi) valmisteltiin yhteistyösuunnitelmia vastuukuntamalliin pohjautuen. Toukokuussa 2007 PARAS-ohjausryhmä päätti valmisteltujen esitysten pohjalta seuraavasti: Kuntien PARAS-toimeenpanosuunnitelmien perustana on SOSTERI, jonka puitteissa jo tähän mennessä sosiaali- ja terveysalan väestömäärävaatimukset täyttyvät Savonlinnassa, Punkaharjulla ja Kerimäellä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta nykyinen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä täyttää puitelain vaatimukset ja sen toimintaa jatketaan nykyisellä kuntayhtymämallilla. Mikäli jotkut kunnat haluavat esittää omalta osaltaan lukiokoulutuksen yhdistämistä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään, voivat ne sen tehdä, kun vain jatkoneuvotteluissa varmistetaan, että toteutus on ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän näkökulmasta kustannusneutraali. Esitettyjä vastuukuntamalliin pohjautuvia yhteistyöratkaisuja ei esitetä edelleen kunnille, mutta tulevaisuudessa erilaisten tukitoimintojen osalta keskusteluita jatketaan. Toisena valmistelulinjana oli kuntaliitosselvitys Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan kesken, johon kuntaministeri asetti selvitysmieheksi Risto Kortelaisen. Selvitys toteutettiin kesän ja syksyn 2007 aikana ja kunnat päättivät siten, että neljän kunnan liitosta ei syntynyt, mutta Savonlinnan ja Savonrannan kesken tehdyn jatkovalmistelun tuloksena päätettiin, että Savonranta liittyy Savonlinnaan

16 16 (46) 5 ELINKEINOPOLITIIKKA Savonlinnan seudun yrityspalvelut Kaikki toimialat yhteensä -trendikuvaaja, tilanne 06/2007 Liikevaihdon kehityksen trendi Yritystoiminnassa on ollut kasvun ja kehityksen vuosi. Savonlinnan seudulle on myönnetty eniten yritysten investointitukia Etelä-Savossa vuonna Elinkeinostrategian mittarit osoittavat Savonlinnan seudun olevan strategian mukaisessa tavoitteessaan eli seudun kehitys on ollut vertailuryhmänä olevan Itä-Suomen kehitystä parempi. Savonlinnan seudun markkinointi Näkyvyyttä messuilla Seutu oli esillä Vene07Båt, OmaMökki07, Hannover 2007, Pulpaper ja Mökki- ja Koti 2007 messuilla. Viesteinä olivat lomaseutuprofiilin esilletuominen yleensä ja erityisesti retkivenesatamat, rakentamattomat mökkitontit, seutumme elinkeinoelämä investointikohteena ja kärkitoimialojen yritykset/tuotteet. Lisäksi on päivitetty Lustossa oleva elinkeinonäyttely Expo. Messutyöskentelyssä on ollut mukana MAMK:n kolme eri oppilasryhmää. Ilmoittelu Ilmoituksia on julkaistu seuraavasti. Rekrytointi-ilmoituksia: Helsingin Sanomat ja Kauppalehti. Myytävät yritykset ja myytävät toimitilatontit: Iltalehti, Toimitiloja: Vapaat Toimitilat erikoislehti. Venesatamat ja väyläkuvauksia: Saimaan venematkailuopas. Portaaliosoite ja Laitaatsilta-Marina: Pursiseuran Ankkuripaikka. Tapahtumakalenteri: Sulkavan 40. suursoudut. Puutiimi: Metsäliiton Arborsidosryhmäjulkaisu. Tapahtumakalenteri: Savonlinnasalin ohjelmalehtinen. Mökkiläisteema: Itä-Savo, Sulkava ja Puruvesi lehdet. Tammikuussa on julkaistu Kauppalehden välissä kahdeksansivuinen ilmoitusliite ja kesäkuussa Savonmaan välissä

17 17 (46) nelisivuinen tiedotuslehti. Kauppalehdessä syyskuussa. Pyhän Olavin päivän juhlalehti. Muuta Mökkitontti-esittely MTV3-kanavalla, Elixir-ohjelmassa esiteltiin Johanna Rusasen työskentelyä Savonlinnassa. Invest in Savonlinna region-materiaalin painatus venäjäksi. Jälkimarkkinointimateriaaliksi valmistui seutumme hotelleissa ilmaiseksi jaettava DVD. Kuukausittain on lähetetty tulomuuttaneille kuntakohtaiset tervetulokirjeet ja voimassa olevan puhelinluettelo. Savonlinnaseutu.fi Savonlinnan kaupungin ja järjestelmätoimittajan kanssa on saatu valmiiksi paperiton kokouskäytäntö- ympäristö SeutuTorille. Seutuportaalin kustannukset jaetaan käyttäjien kesken vuoden 2008 alusta alkaen. Toimintaympäristön kehittäminen Etelä-Savon haja-asutusalueiden laajakaistahanke saatettiin loppuun alkuvuodesta Savonlinnan seudun yrityspalvelut on toiminut kuntien ja operaattorin välillä toteutuksessa koordinaattorina. Laajakaistapalvelujen peittoaste maakunnassa on nyt 98 % ja yhteyksiä on seudullamme nyt pitkälti yli 1000 kiinteistössä. Investointihankkeita on käynnistetty vuoden 2007 aikana useita. Betonitehdashanke valmistuu keväällä 2008 ja metalliyrityksen laajennushanke syksyllä 2008, kirjapainoyrityksen kehitys- ja uusinvestointihanke on saatettu päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä. Puusepän teollisuuden investointihanke, elektroniikkateollisuuden investointihanke, teknologiapuisto Nohevan rakennustyöt ovat käynnissä ja lisäksi on hoiva-alan useita yritysinvestointeja vireillä. Yrityslähtöisten investointihankkeiden kokonaissumma vuonna 2007 on n. 10 M. Ennakoivaa kriisinhallintaa on vuonna 2007 tehty 10 yrityksen kanssa, joista kolmen kanssa terveyttäminen jatkuu vuonna Venäjä Yrityspalvelut on tehostanut kevään 2007 aikana venäjätoimintojaan kokoamalla Kaakkois-Suomen Venäjäpalveluja tarjoavien asiantuntijayritysten rekisterin ja haastattelemalla kartoittanut näiden ydinosaamisen ja kokemuksen Venäjäkaupasta. Pietarissa on pidetty workshop ja kartoitettu vastinpariorganisaatiot. Päivittäiset kontaktit ovat tuoneet jo useita suoria yrityskontakteja, joita voidaan hyödyntää. Luoteis-Venäjärahasto on rahoittanut kalankasvatushankkeen ensimmäisen vaiheen. Kaupunkikeskusta Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämishankkeen tavoitteena on Savonlinnan kaupunkikeskustan elinvoiman ja kilpailukyvyn lisääminen. Impulssina toiminnalliselle kehittämiselle ovat keskustan infrastruktuurihankkeet. Hankkeen rahoituksella on tehty mm. Savonlinnan palvelurakenne- ja -tasotutkimus, jossa selvitettiin kuluttajien

18 18 (46) asiakastyytyväisyyttä ja ostosvirrat Savonlinnaan. Kohderyhmänä olivat asukkaat, kesäasukkaat ja kotimaiset matkailijat. Tutkimustietojen perusteella arvioidaan kehittämistarpeita. Tutkimustulokset löytyvät kaupungin kotisivuilta aineistokohdasta Kaupunkikeskustan kehittäminen. Savonlinnan matkailualueiden kehittämistyötä on tehty yhdessä Savonlinnan kaupunkisuunnitteluyksikön kanssa. Tarkoituksena on tehdä matkailualueille yleissuunnitelma ja löytää alueille sijoittajia ja toimijoita. Valmistelu käynnistettiin syksyllä toteuttamalla tarjouskilpailu asiantuntijatoimiston valitsemiseksi. Koulutussektorin yhteistyö Yrityspalvelut yhdessä Savonlinnan työvoimatoimiston ja Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa järjesti Palvelu asenteena/hyvää palvelua Savonlinnan malliin - koulutustapahtuman. Koulutustapahtumiin osallistui yhteensä noin 140 henkilöä. Yrityspalvelut on osaltaan yhdessä työvoimatoimiston työnantajapalvelun kanssa edesauttanut yritysten akuuttien työvoimatarpeiden ratkaisemista yrityskohtaisilla koulutuksilla. Vuoden 2007 aikana ovat muuttuneet mm. lait julkisista hankinnoista sekä yhteistoiminnasta yrityksissä. Yrityspalvelut järjesti yhdessä seudun yrittäjäyhdistysten kanssa marraskuussa koulutustilaisuuden lakimuutoksista. Alkavien yrittäjien palvelut Itä-Savon Uusyrityskeskuksen asiakas- ja tapahtumamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Syitä kasvuun ovat mm. Uusyrityskeskuksen nykyinen tunnettuus ja luotettavuus. Keväällä Nuorkauppakamari JC-Saimaan tekemän Itä-Savon Uusyrityskeskuksen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan toiminnan palvelu sai toistamiseen kiitettävän arvosanan. Toisaalta asiakastapahtumien määrän kasvun selittävät ne viimeisen 3 vuoden aikana autetut uudet yrittäjät, jotka haluavat myös jatkoneuvontaa Uusyrityskeskukselta. Selkeää uskottavuuden ja profiiliin kasvua Uusyritystoimintaa kohtaan osoittaa myös se, että arvostetut vanhat yrittäjät ovat alkaneet käyttää Uusyrityskeskuksen palveluja uusien tuoteideoiden ja innovaatioiden mietinnässä ja sparraamisessa. Lisäksi sukupolvenvaihdokseen tulevien yritysten määrä kasvaa koko ajan. Yhden henkilön toimisto ja 300 vuosittaista asiakasta on aiheuttanut jo ajoittaista ruuhkaa. Palvelutason ja laadun varmistamiseksi on Uusyrityskeskus ostanut yritysneuvojan 70 %:n työpanoksen kesäkuun alusta alkaen Savonlinnan seudun yrityspalvelulta. Itä-Savon Uusyrityskeskus on pitänyt yrittäjyysluentoja Mikkelin Ammattikorkeakoululle, Lyseon lukiolle, Linnalan kansalaisopistolle, Savonlinnan ammatti- ja aikuiskoulutuskeskukselle, Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukselle. Luentoja pidettiin 27 kpl, joihin osallistui lähes 400 henkeä.

19 19 (46) Vuonna 2007 Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kautta perustettiin 123 uutta yritystä, jotka työllistävät alkuvaiheessa 143 henkilöä. Itä-Savon Uusyrityskeskuksen avustamana perustettuja yrityksiä Tammi Joulukuu Talousalueen ulkopuolelle perustettuja Perustettuja yhteensä Talousalueelle luotuja työpaikkoja Muualle luodut työpaikat Luodut työpaikat yhteensä Naisten perustamia yrityksiä Toteutettuja sukupolvenvaihdoksia Startti Infopäivät aloittaville yrittäjille a 4 h Asiakkaita kpl 15 kpl 123 kpl 125 kpl 18 kpl 143 kpl 27 kpl 10 kpl 10 kpl 94 kpl Maaseutuyritysten kehittäminen Maa-, metsä- ja kalatalous trendikuvaaja, tilanne 12/2007 Liikevaihdon kehityksen trendi ProAgrian yritysneuvonnan kohderyhmänä ovat monialaiset maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset. Tavoitteena on tuottaa liikkeenjohdollisia neuvontapalveluita alkaville ja toimiville yrityksille pitkäkestoisesti. YritysTreeni on yrityksen nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointipalvelu. YritysTreenejä on tehty raportointikaudella 14 kpl (hevostalous, käsityöt, matkailu, koneurakointi, muu yritystoiminta). Suurin osa YritysTreeneistä liittyy yritystoiminnan aloittamiseen tai investointeihin.

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus 19.3.2009 Tarkastuslautakunta 8.5.2009 Seutuvaltuusto 11.6.2009 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 1 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Seutuhallitus 16.3.2012 Tarkastuslautakunta 11.5.2012 Seutuvaltuusto 7.6.2012 2 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Toimintakertomus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 ja Taloussuunnitelma vuosille 2010 2012 Työvaliokunta 2.9.2009 Seutuhallitus 17.9.2009 Seutuvaltuusto 22.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET...

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 3 4 ELINKEINOPALVELUT... 4 4.1 Henkilöstön asiakaskontaktit...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2004

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2004 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai maakunnan budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2013 käynnissä olleet hankkeet Kainuun liitto Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot