Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007"

Transkriptio

1 1 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Seutuhallitus Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto

2 2 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

3 3 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO...7 Seutuvaltuusto...7 Seutuhallitus...8 Tarkastuslautakunta...9 Työvaliokunta KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN11 4 SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN KUNTAYHTEISTYÖ...12 Seudullinen hankintatoimi...12 Työvoiman palvelukeskus Reimari...13 Sosiaalialan seutukehittäjä...14 PARAS-hanke ELINKEINOPOLITIIKKA...16 Savonlinnan seudun yrityspalvelut...16 Savonlinnan seudun markkinointi...16 Toimintaympäristön kehittäminen...17 Koulutussektorin yhteistyö...18 Alkavien yrittäjien palvelut...18 Maaseutuyritysten kehittäminen...19 Kehittyvien ja sijoittuvien yritysten palvelut...20 Omistajan vaihdokset...21 Aluekeskusohjelma...21 TPK 1: Elinkeinostrategian tukeminen...21 TPK 2: Pienen seudun innovaatiojärjestelmä...22 TPK 3: Yritysten toimintaympäristö...22 TPK 4: Strategiaohjauksen kehittäminen...23 TPK 5: Verkostoituminen...23 Teknologiatoimialan kehittäminen...24 Kuitutekniikka ja elinkaaren hallinta, konepajavalmistus K-tehdas: teollisuuselektroniikan osaamisen ja yritystoiminnan vahvistaminen...25 Tietotekniikkaa soveltavat palvelut...26 Yhteenveto teknologiateollisuuden ja palveluiden kehityksestä...26 Mekaanisen puunjalostustoimialan kehittäminen...27 Matkailutoimialan kehittäminen...28 Matkailumarkkinointi...29 Vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvä matkailuliiketoiminta...30

4 4 (46) Matkailututkimuksesta lisäarvoa matkailuliiketoiminnalle TALOUS VUONNA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINNIT RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ALLEKIRJOITUKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET...46

5 5 (46) SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2007 oli Savonlinnan seudun yhteisen elinkeinostrategian viimeinen toimintavuosi. Seudun kuntien sitoutuminen yhteiseen strategiaan alkoi lipsua alkuvuodesta 2007, kun kunnat päättivät yksipuolisesti pienentää maksuosuuksiaan seutuvaltuuston päättämästä talousarviosta poiketen. Kulunut vuosi on ollut kuntayhtymän talouden hoidon kannalta kestämättömässä tilanteessa, koska kehittämistyössä on sitouduttu strategian mukaisesti pitkäjänteisiin kehittämisprosesseihin ja toisaalta kuntayhtymän tulot eivät ole toteutuneet sovitun mukaisesti. Lisäksi elinkeinoelämälle elintärkeän, säännöllisen lentoliikenteen säilyttämiseksi on jouduttu panostamaan ennakoitua merkittävästi enemmän. Em. syistä johtuen Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilinpäätös jää ,51 alijäämäiseksi. Kuluneen vuoden aikana kunnanjohtajatyövaliokunta toteutti strategiatyön, jonka tavoitteena oli laatia Savonlinnan seudulle uusi seudun elinkeinostrategia jatkoksi jo toteutetulle seudun kuntien elinkeinoyhteistyölle. Strategiatyössä ei saavutettu kehittämistyön kannalta tärkeintä tavoitetta vähintään ohjelmakauden mittaisesta sopimusjaksosta, vaan vuoden loppupuolella päästiin laihaan sopuun ainoastaan yhtä vuotta koskevasta elinkeinoyhteistyöstä seudun kuntien välillä neljännesosaa pienemmällä kehittämispanoksella vuodelle Savonlinnan kaupunki linjasi strategiassaan konserniin kuuluvien organisaatioiden hallintotehtävien keskittämisen perustettavaan monipalvelukeskukseen. Linjaus on osaltaan aiheuttanut sen, että Savonlinnan seudun kuntayhtymän koko hallintohenkilökunta on jäänyt pois kuntayhtymän palveluksesta. Lisäksi seutujohtaja on siirtynyt Savonlinnan kaupungin kehitysjohtajan tehtäviin. Äkilliset muutokset hallinnossa yhdessä strategiatyön viivästymisen kanssa ovat aiheuttaneet jo hyviä tuloksia tuottaneeseen seudun kehittämistyöhön vakavia ongelmia. Lentoliikenne on saatu vakaalle pohjalle sitkeiden neuvotteluiden ja seudun yhteisellä panostuksella lippuostoin. Lopputuloksena on saavutettu kolmivuotinen sopimus kuntayhtymän, Varkauden kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Finncomm Airlinesin kanssa. Sopimus turvaa säännöllisen reittiliikenteen Yritystoiminnassa on ollut kasvun ja kehityksen vuosi. Savonlinnan seudulle on myönnetty eniten yritysten investointitukia Etelä-Savossa vuonna Elinkeinostrategian mittarit osoittavat Savonlinnan seudun olevan strategian mukaisessa tavoitteessaan eli seudun kehitys on ollut vertailuryhmänä olevan Itä-Suomen kehitystä parempi. Vuoden 2007 lopulla tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Yrityspalvelut on erityisesti onnistunut aktiivisuudessa, asiantuntemuksessa ja palveluiden luottamuksellisuudessa - juuri niissä asioissa, joita yrittäjät myös pitävät tutkimuksen mukaan tärkeimpinä. Huonoimman arvosanan asiakkaat antoivat alueen kuntien elinkeinopolitiikan toimeenpanokyvylle. Tutkimus antaa selvän viestin siitä, mitä asiakkaamme ja sidosryhmämme pitävät Savonlinnan seudun kuntayhtymän ensisijaisena kehittämistarpeena. Juha Turtiainen vs. seutujohtaja

6 6 (46) 1 YLEISTÄ Savonlinnan seudun kuntayhtymän uusi perussopimus on astunut voimaan Perussopimuksen 2 :n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti, 3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää 2/3 määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 mukainen toimenpidekokonaisuus. Vuoden 2007 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa. 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2007 seuraavasti: Kunnanjohtajatyövaliokunta Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 29 jäsentä Tilintarkastaja Seutuhallitus 11 jäsentä Seutujohtaja Yrityspalvelut Yhtymävirasto Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas Kuntayhteistyö Reimari

7 7 (46) 2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Seutuvaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2007 seutuvaltuusto. Seutuvaltuuston edustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto valittiin seutuvaltuustossa toimikaudeksi Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Palm Pekka, pj, Silvennoinen Ari Kerimäki Lappalainen Esa, vpj. 1. Auvinen Toni Rantasalmi Mielikäinen Esko vpj 2. Kosonen Hannu Savonlinna Klemettinen Helvi Kaasinen Jukka Enonkoski Haverinen Helena Tienhaara Kirsi Enonkoski Herttuainen Aulis Nousiainen Olavi Kerimäki Räisänen Anneli Hämäläinen Maire Kerimäki Taskinen Annamari Järvinen Heli Kerimäki Kupiainen Jaakko Venäläinen Risto Punkaharju Otranen Pauli Kuutti Risto Punkaharju Tynkkynen Jouko Jantunen Mikko Punkaharju Kämäräinen Liisa Haikonen Matti Rantasalmi Tolvanen Pirjo Issakainen Tuula Rantasalmi Alapuranen Asta Makkonen Maire Savonlinna Backman Jouni Laaksonen Jorma Savonlinna Bilund Juha Lötjönen Arto Savonlinna Condit Stephen Kokko Sampsa Savonlinna Loikkanen Tuomas Makkonen Osmo Savonlinna Makkonen Aila Tiainen Heini Savonlinna Pasanen-Harju Virve Puranen Riitta Savonlinna Rautio-Teijonmaa Jaana Herttuainen Anne Savonlinna Riikonen Teuvo V Liukko Arto Savonlinna Söderholm Jan Raunio Juhani Savonlinna Wright Helena Otranen-Silvennoinen Anne Savonlinna Hirvonen Juha Reinikainen Tuomo Savonranta Laamanen Satu Kautto Anna-Mari Savonranta Kuivisto Kari Partanen Lasse Sulkava Virta Leila Partanen Ritva Sulkava Virtanen Hilkka Suomalainen Paula Sulkava

8 8 (46) Seutuvaltuustossa on perussopimuksen mukaisesti kunnittain jäseniä seuraavasti: Valtuutettujen Kunta lukumäärä Enonkoski 2 Kerimäki 4 Punkaharju 3 Rantasalmi 3 Savonlinna 12 Savonranta 2 Sulkava 3 Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja käsitteli yhteensä 25 asiaa. Seutuvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi talous- ja hallintovastaava. Seutuhallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeinen toimija oli vuonna 2007 seutuhallitus, joka valittiin toimikaudeksi Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5, Sosiaalidemokraatit 4 ja Kokoomus 2. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän peruskunnasta. Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Pärnänen Heikki, pj Savonlinna Koikkalainen Jaro Auvinen Matti, 1. vpj Savonlinna Vesa Seppänen Siljamäki Simo, 2. vpj Savonlinna Kokki Pia Laurio Minna Enonkoski Kaasinen Jukka Rauhansalo Kauko Kerimäki Hämäläinen Maire Kupiainen Aune Punkaharju Laamanen Heli Uosukainen Leena Rantasalmi Kiiskinen Unelma Juuti Pirkko Savonlinna Backman Anja Linnamurto Jarmo Savonlinna Nokelainen Jukka Parkkonen Raija-Liisa Savonranta Parkkinen Matti-Pekka Auvinen Hannu Sulkava Partanen Lasse Seutuhallitus kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 144 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli seutujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi talous- ja hallintovastaava. Yrityspalvelupäällikkö ja hankintapäällikkö olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä.

9 9 (46) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valittiin toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Virtanen Hilkka, pj. Sulkava Tolvanen Pirjo Rantasalmi Tynkkynen Jouko, vpj Punkaharju Voutilainen Juha Savonranta Kupiainen Jaakko Punkaharju Hirvonen Juha Savonranta Kiema Ilpo Savonlinna Luukkainen Sirpa Savonlinna Immonen Teija Savonlinna Luostarinen Jarmo Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2007 aikana 4 kertaa. Se käsitteli yhteensä 23 asiaa. Yhtymäkokouksen valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana oli JHTT Matti Jalkanen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti vuoden 2007 aikana seuraavat EU hankkeet: Reimari Softa Test SLN Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta Laitehankinnat/Elektroniikan 3K-tehdas Laitaatsilta Marinan esiselvitys Lyijytön korjausjuottaminen Aluekeskusohjelma saakka Innohannover Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus ja seutujohtaja. Työvaliokunta Perussopimus- ja sääntöuudistuksen myötä kunnanjohtajatyöryhmä muuttui työvaliokunnaksi, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin yhtymän hallituksen ja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta. Työvaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto. Työvaliokunnan tavoitteena on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien alueilla.

10 10 (46) Työvaliokunnan jäsenet: Varsinainen jäsen Laine Janne pj Sulkko Sami, vpj. Erämaa Antti Jämsen Antti Nousiainen Pekka Eronen Antti Rannanpiha Kari Pärnänen Heikki Auvinen Matti Siljamäki Simo Kunta Savonlinna Sulkava Savonranta Enonkoski Punkaharju Rantasalmi Kerimäki sh pj sh 1. vpj sh 2. vpj Asioiden valmistelijana ja esittelijänä työvaliokunnassa on toiminut seutujohtaja ja sihteerinä talous- ja hallintovastaava. Yrityspalvelujen osalta keskeisissä asioissa valmistelijana on ollut yrityspalvelupäällikkö ja hankintatoimen asioissa hankintapäällikkö. Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 12 kertaa. 2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2007 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 30 henkilöä. Vakinaisessa virkasuhteessa olivat seutujohtaja, 2 palveluohjaajaa ja hankintapäällikkö. Seutujohtaja valittiin Savonlinnan kaupungille kehitysjohtajan tehtäviin ja hallitus valitsi vs. seutujohtajaksi Juha Turtiaisen. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olivat talous- ja hallintovastaava, hankintasihteeri ja 3K-tehtaanjohtaja. Yrityspalvelupäällikön virka oli kuluvan vuoden aikana määräaikaisesti täytettynä. Määräaikaisia oli 22 ja oppisopimussuhteessa 1. Henkilöstö sijoittui tulosalueittain seuraavasti: Kuntien välinen yhteistoiminta 10 % 8 % Seudun yleinen kehittäminen 27 % 33 % Elinkeinopolitiikka 63 % 59 % (Aluekeskusohjelma on siirtynyt vuonna 2007 seudun yleisen kehittämisen tulosalueelta elinkeinopolitiikan tulosalueelle.) Kuntayhtymällä oli vuoden aikana työharjoittelijoita Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolta. Henkilömäärästä oli naisia 73 % ja miehiä 27 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 40 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä 2 oli osa-aikaeläkkeellä, joista toinen jäi eläkkeelle

11 11 (46) Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin kaksi; toinen palveluohjaajan äitiysloman viransijaisuus ja toinen palveluohjaajan hoitovapaan viransijaisuus. Kaksi henkilöä irtisanoutui määräaikaisesta työsuhteesta omasta pyynnöstään vuoden aikana. Määräaikainen työsuhde päättyi 6 henkilön osalta SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailuryhmänä olevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Kaikki toimialat yhteensä -trendikuvaaja, tilanne 06/2007 Liikevaihdon kehityksen trendi Yritystoiminnassa on ollut kasvun ja kehityksen vuosi. Savonlinnan seudulle on myönnetty eniten yritysten investointitukia Etelä-Savossa vuonna Elinkeinostrategian mittarit osoittavat Savonlinnan seudun olevan strategian mukaisessa tavoitteessaan eli seudun kehitys on ollut vertailuryhmänä olevan Itä-Suomen kehitystä parempi. 2. Hallinnon osalta tavoitteena on perussopimuksen mahdollisen voimaantulemisen myötä ajanmukaistaa Savonlinnan seudun kuntayhtymän säännöt ja laatia tasaarvosuunnitelma sekä päivittää hankkeiden hallintaohjeet. Kuntayhtymän säännöt on uudistettu siten, että hallintosääntöön on koottu tarpeellisilta osin aiemmat virka- ja palkkiosäännössä annetut määräykset. Näin ollen virka- ja palkkiosääntö sekä yhtymäkokouksen työjärjestys kumotaan ja kuntayhtymän toimintaa ohjaavat perussopimuksen lisäksi jatkossa hallintosääntö ja seutuvaltuuston työjärjestys. Kuntayhtymässä valmisteltiin tasa-arvosuunnitelma kuntayhtymän henkilöstölle lokakuussa 2006 tehdyn tasa-arvokyselyn pohjalta. Tasa-arvosuunnitelmaa käsiteltiin henki-

12 12 (46) löstön edustajista koostuvassa työsuojelutoimikunnassa ja seutuhallitus hyväksyi tasaarvosuunnitelman kokouksessaan Myös hankkeiden hallintaohjeet päivitettiin syyskuussa Palvelukeskuksen asiakkaiden ohjautumisesta jatkotoimenpiteisiin asetetaan seuraavat tavoitteet: Tavoite Toteutuma 20 % 11 % avoimille työmarkkinoille 30 % 11 % tuettuun työhön 15 % 5 % ammatilliseen koulutukseen 20 % 50 % työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. eläke) 1 % 0 % yrittäjäksi 14 % 23 % työttömäksi 4. Vuoden 2007 keskeisenä tavoitteena on hankintalakiuudistuksen mukanaan tuomien muutosten toteuttaminen. Lain valmistelu on huomattavasti viivästynyt, joten vuoden 2006 aikana ei ole pystytty toteuttamaan siihen liittyviä tavoitteita mm. koulutuksen järjestämisestä ja uusien hankintaohjeiden laatimisesta. Vuoden 2007 merkittävin muutos oli voimaan astunut uusi hankintalaki. Seudullinen hankintatoimi on osallistunut hankintaohjeiden päivittämiseen sekä järjestänyt koulutustilaisuuksia lakimuutokseen liittyen. 4 SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN 4.1 KUNTAYHTEISTYÖ Seudullinen hankintatoimi Seudullinen hankintatoimi on tuottanut hankintapalveluja jäsenorganisaatioilleen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuoden 2007 alusta yhteistoimintasopimukseen liittyivät Savonlinna-Säämingin seurakunta ja Tanhuvaaran säätiö, Tanhuvaaran Palvelut Oy ja Monrepos Arena Oy. Yhteishankintoja on toteutettu hankintasuunnitelman mukaisesti. Keskeisin vuoden 2007 projekti on ollut telejärjestelmäprojektin valmistelu ja kilpailuttaminen yhteistyössä projektin ohjausryhmän kanssa. Vuoden 2007 merkittävin muutos oli voimaan astunut uusi hankintalaki. Seudullinen hankintatoimi on osallistunut hankintaohjeiden päivittämiseen sekä järjestänyt koulutustilaisuuksia lakimuutokseen liittyen. Seudullisen hankintatoimen asiantuntijapalvelua on hyödynnetty enenevässä määrin jäsenorganisaatioiden erillishankinnoissa. Hankintoja ja ostotoimintaa on kehitetty vähentämällä toimittajien määrää, karsimalla tuotevalikoimaa ja edistämällä koonti-

13 13 (46) laskutusta ja sähköistä tilaamista. Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota sopimusehtoihin ja sopimusvalvontaan. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana: Enonkosken kunta Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kerimäen kunta Punkaharjun kunta Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto Rantasalmen kunta Savonlinnan kaupunki Savonlinna-Säämingin seurakunta Savonrannan kunta Sulkavan kunta Tanhuvaaran säätiö/tanhuvaaran Palvelut Oy/Monrepos Areena Oy YH-Itä-Savo Oy Vuonna 2007 kilpailutettujen tuoteryhmien hankintavolyymi noin kuusi miljoonaa euroa, hankintasopimuksia on tehty 110 kpl. Työvoiman palvelukeskus Reimari Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, joiden palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat 25 vuotta täyttäneitä ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös palvelutarpeen mukaan maahanmuuttaja-asiakkaita. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärätavoite vuodelle 2007 oli 500, joista 290 uusia asiakkaita. Vuoden aikana asiakkaita oli 543, joista uusia asiakkaita oli 82 ja päättyneitä 89. Asiakkaista n. 85 % oli Savonlinnan työvoimatoimiston alueelta (Enonkoski, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava) ja n. 15 % Kerimäen työvoimatoimiston alueelta (Kerimäki, Savonranta). Palvelukeskuksen asiakkaiden ohjautumisesta asiakkuuden päättyessä oli asetettu tavoitteet, jotka toteutuivat seuraavasti: Tavoite Toteutuma 20 % 11 % avoimille työmarkkinoille 30 % 11 % tuettuun työhön 15 % 5 % ammatilliseen koulutukseen 20 % 50 % työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. eläke) 1 % 0 % yrittäjäksi 14 % 23 % työttömäksi

14 14 (46) Reimarin asiakkaista vuonna 2007 oli aktivoivissa ja työkykyä edistävissä toimenpiteissä: Työhallinnon toimenpiteet 169 (palkkatuettu työ, työkokeilu, työelämävalmennus, työvoimapoliittinen koulutus) Kuntouttava työtoiminta 265 Päihdepalveluissa 25 Terveydenhoitopalveluissa 41 Sosiaalialan seutukehittäjä Savonlinnan seudun seutukehittäjä-hanke toimi Savonlinnan seudun kuntayhtymän hallinnoimana Seutukehittäjähanke oli jatkoa seudulla tehdylle aluekeskusohjelman palvelustrategiatyölle. Seutukehittäjä toimi sosiaalitoimen Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelmia valmisteltaessa tehdyn selvityksen sosiaalitoimen työryhmän sihteerinä. Seutukehittäjä toimi myös kuntaliitosselvitystä tehtäessä sosiaali- ja terveystoimen työryhmän sihteerinä. Seutukehittäjähankkeen puitteissa selvitettiin myös hankerahoitusta Savonlinnan seudulle. Seutukehittäjä on laatinut useita hankehakemuksia yhteistyössä paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Seutukehittäjä on myös toiminut aktiivisesti sekä valtakunnallisissa, maakunnallisissa että seudullisissa kehittämisverkostoissa. Toukokuussa 2007 järjestettiin seudullinen uutta lastensuojelulakia koskeva koulutus, johon osallistui noin 50 henkilöä Savonlinnan seudun kunnista. Joulukuussa 2007 järjestettiin seudullinen vanhusten kaltoinkohteluun pureutunut seminaaripäivä, johon osallistui noin 30 henkilöä Savonlinnan seudun kunnista. Lisäksi toukokuussa 2007 järjestettiin välityömarkkinoiden kehittämisseminaari yhteistyössä TEkeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteet toteutuivat osittain. Hankkeen puitteissa ei valmistunut seudulle toimivaa seutusopimusta palvelutuotannosta. Tähän vaikuttivat mm. Parashankkeen valmistelu ja kuntaliitosselvitys. Seudulle kuitenkin perustettiin vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoimintaan keskittyvä Sauva-säätiö. Lisäksi hankkeen aikana koottiin paljon tietoja tulevaa yhteistyötä varten. Myös seudullinen sosiaalipäivystys on aloittamassa toimintansa. Hankkeen ohjausryhmän toiminta oli hyvää ja aktiivista. Savonlinnan aseman maakunnallisessa kehittämistyössä voidaan katsoa vahvistuneen hankkeen aikana.

15 15 (46) PARAS-hanke Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat suorittivat yhteisen valmistelun PARAS-toimeenpanosuunnitelmien laatimiseksi. Neljässä toimialatyöryhmässä (hallinto, sosiaalitoimi, tekninen toimi ja sivistystoimi) valmisteltiin yhteistyösuunnitelmia vastuukuntamalliin pohjautuen. Toukokuussa 2007 PARAS-ohjausryhmä päätti valmisteltujen esitysten pohjalta seuraavasti: Kuntien PARAS-toimeenpanosuunnitelmien perustana on SOSTERI, jonka puitteissa jo tähän mennessä sosiaali- ja terveysalan väestömäärävaatimukset täyttyvät Savonlinnassa, Punkaharjulla ja Kerimäellä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta nykyinen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä täyttää puitelain vaatimukset ja sen toimintaa jatketaan nykyisellä kuntayhtymämallilla. Mikäli jotkut kunnat haluavat esittää omalta osaltaan lukiokoulutuksen yhdistämistä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään, voivat ne sen tehdä, kun vain jatkoneuvotteluissa varmistetaan, että toteutus on ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän näkökulmasta kustannusneutraali. Esitettyjä vastuukuntamalliin pohjautuvia yhteistyöratkaisuja ei esitetä edelleen kunnille, mutta tulevaisuudessa erilaisten tukitoimintojen osalta keskusteluita jatketaan. Toisena valmistelulinjana oli kuntaliitosselvitys Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan kesken, johon kuntaministeri asetti selvitysmieheksi Risto Kortelaisen. Selvitys toteutettiin kesän ja syksyn 2007 aikana ja kunnat päättivät siten, että neljän kunnan liitosta ei syntynyt, mutta Savonlinnan ja Savonrannan kesken tehdyn jatkovalmistelun tuloksena päätettiin, että Savonranta liittyy Savonlinnaan

16 16 (46) 5 ELINKEINOPOLITIIKKA Savonlinnan seudun yrityspalvelut Kaikki toimialat yhteensä -trendikuvaaja, tilanne 06/2007 Liikevaihdon kehityksen trendi Yritystoiminnassa on ollut kasvun ja kehityksen vuosi. Savonlinnan seudulle on myönnetty eniten yritysten investointitukia Etelä-Savossa vuonna Elinkeinostrategian mittarit osoittavat Savonlinnan seudun olevan strategian mukaisessa tavoitteessaan eli seudun kehitys on ollut vertailuryhmänä olevan Itä-Suomen kehitystä parempi. Savonlinnan seudun markkinointi Näkyvyyttä messuilla Seutu oli esillä Vene07Båt, OmaMökki07, Hannover 2007, Pulpaper ja Mökki- ja Koti 2007 messuilla. Viesteinä olivat lomaseutuprofiilin esilletuominen yleensä ja erityisesti retkivenesatamat, rakentamattomat mökkitontit, seutumme elinkeinoelämä investointikohteena ja kärkitoimialojen yritykset/tuotteet. Lisäksi on päivitetty Lustossa oleva elinkeinonäyttely Expo. Messutyöskentelyssä on ollut mukana MAMK:n kolme eri oppilasryhmää. Ilmoittelu Ilmoituksia on julkaistu seuraavasti. Rekrytointi-ilmoituksia: Helsingin Sanomat ja Kauppalehti. Myytävät yritykset ja myytävät toimitilatontit: Iltalehti, Toimitiloja: Vapaat Toimitilat erikoislehti. Venesatamat ja väyläkuvauksia: Saimaan venematkailuopas. Portaaliosoite ja Laitaatsilta-Marina: Pursiseuran Ankkuripaikka. Tapahtumakalenteri: Sulkavan 40. suursoudut. Puutiimi: Metsäliiton Arborsidosryhmäjulkaisu. Tapahtumakalenteri: Savonlinnasalin ohjelmalehtinen. Mökkiläisteema: Itä-Savo, Sulkava ja Puruvesi lehdet. Tammikuussa on julkaistu Kauppalehden välissä kahdeksansivuinen ilmoitusliite ja kesäkuussa Savonmaan välissä

17 17 (46) nelisivuinen tiedotuslehti. Kauppalehdessä syyskuussa. Pyhän Olavin päivän juhlalehti. Muuta Mökkitontti-esittely MTV3-kanavalla, Elixir-ohjelmassa esiteltiin Johanna Rusasen työskentelyä Savonlinnassa. Invest in Savonlinna region-materiaalin painatus venäjäksi. Jälkimarkkinointimateriaaliksi valmistui seutumme hotelleissa ilmaiseksi jaettava DVD. Kuukausittain on lähetetty tulomuuttaneille kuntakohtaiset tervetulokirjeet ja voimassa olevan puhelinluettelo. Savonlinnaseutu.fi Savonlinnan kaupungin ja järjestelmätoimittajan kanssa on saatu valmiiksi paperiton kokouskäytäntö- ympäristö SeutuTorille. Seutuportaalin kustannukset jaetaan käyttäjien kesken vuoden 2008 alusta alkaen. Toimintaympäristön kehittäminen Etelä-Savon haja-asutusalueiden laajakaistahanke saatettiin loppuun alkuvuodesta Savonlinnan seudun yrityspalvelut on toiminut kuntien ja operaattorin välillä toteutuksessa koordinaattorina. Laajakaistapalvelujen peittoaste maakunnassa on nyt 98 % ja yhteyksiä on seudullamme nyt pitkälti yli 1000 kiinteistössä. Investointihankkeita on käynnistetty vuoden 2007 aikana useita. Betonitehdashanke valmistuu keväällä 2008 ja metalliyrityksen laajennushanke syksyllä 2008, kirjapainoyrityksen kehitys- ja uusinvestointihanke on saatettu päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä. Puusepän teollisuuden investointihanke, elektroniikkateollisuuden investointihanke, teknologiapuisto Nohevan rakennustyöt ovat käynnissä ja lisäksi on hoiva-alan useita yritysinvestointeja vireillä. Yrityslähtöisten investointihankkeiden kokonaissumma vuonna 2007 on n. 10 M. Ennakoivaa kriisinhallintaa on vuonna 2007 tehty 10 yrityksen kanssa, joista kolmen kanssa terveyttäminen jatkuu vuonna Venäjä Yrityspalvelut on tehostanut kevään 2007 aikana venäjätoimintojaan kokoamalla Kaakkois-Suomen Venäjäpalveluja tarjoavien asiantuntijayritysten rekisterin ja haastattelemalla kartoittanut näiden ydinosaamisen ja kokemuksen Venäjäkaupasta. Pietarissa on pidetty workshop ja kartoitettu vastinpariorganisaatiot. Päivittäiset kontaktit ovat tuoneet jo useita suoria yrityskontakteja, joita voidaan hyödyntää. Luoteis-Venäjärahasto on rahoittanut kalankasvatushankkeen ensimmäisen vaiheen. Kaupunkikeskusta Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämishankkeen tavoitteena on Savonlinnan kaupunkikeskustan elinvoiman ja kilpailukyvyn lisääminen. Impulssina toiminnalliselle kehittämiselle ovat keskustan infrastruktuurihankkeet. Hankkeen rahoituksella on tehty mm. Savonlinnan palvelurakenne- ja -tasotutkimus, jossa selvitettiin kuluttajien

18 18 (46) asiakastyytyväisyyttä ja ostosvirrat Savonlinnaan. Kohderyhmänä olivat asukkaat, kesäasukkaat ja kotimaiset matkailijat. Tutkimustietojen perusteella arvioidaan kehittämistarpeita. Tutkimustulokset löytyvät kaupungin kotisivuilta aineistokohdasta Kaupunkikeskustan kehittäminen. Savonlinnan matkailualueiden kehittämistyötä on tehty yhdessä Savonlinnan kaupunkisuunnitteluyksikön kanssa. Tarkoituksena on tehdä matkailualueille yleissuunnitelma ja löytää alueille sijoittajia ja toimijoita. Valmistelu käynnistettiin syksyllä toteuttamalla tarjouskilpailu asiantuntijatoimiston valitsemiseksi. Koulutussektorin yhteistyö Yrityspalvelut yhdessä Savonlinnan työvoimatoimiston ja Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa järjesti Palvelu asenteena/hyvää palvelua Savonlinnan malliin - koulutustapahtuman. Koulutustapahtumiin osallistui yhteensä noin 140 henkilöä. Yrityspalvelut on osaltaan yhdessä työvoimatoimiston työnantajapalvelun kanssa edesauttanut yritysten akuuttien työvoimatarpeiden ratkaisemista yrityskohtaisilla koulutuksilla. Vuoden 2007 aikana ovat muuttuneet mm. lait julkisista hankinnoista sekä yhteistoiminnasta yrityksissä. Yrityspalvelut järjesti yhdessä seudun yrittäjäyhdistysten kanssa marraskuussa koulutustilaisuuden lakimuutoksista. Alkavien yrittäjien palvelut Itä-Savon Uusyrityskeskuksen asiakas- ja tapahtumamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Syitä kasvuun ovat mm. Uusyrityskeskuksen nykyinen tunnettuus ja luotettavuus. Keväällä Nuorkauppakamari JC-Saimaan tekemän Itä-Savon Uusyrityskeskuksen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan toiminnan palvelu sai toistamiseen kiitettävän arvosanan. Toisaalta asiakastapahtumien määrän kasvun selittävät ne viimeisen 3 vuoden aikana autetut uudet yrittäjät, jotka haluavat myös jatkoneuvontaa Uusyrityskeskukselta. Selkeää uskottavuuden ja profiiliin kasvua Uusyritystoimintaa kohtaan osoittaa myös se, että arvostetut vanhat yrittäjät ovat alkaneet käyttää Uusyrityskeskuksen palveluja uusien tuoteideoiden ja innovaatioiden mietinnässä ja sparraamisessa. Lisäksi sukupolvenvaihdokseen tulevien yritysten määrä kasvaa koko ajan. Yhden henkilön toimisto ja 300 vuosittaista asiakasta on aiheuttanut jo ajoittaista ruuhkaa. Palvelutason ja laadun varmistamiseksi on Uusyrityskeskus ostanut yritysneuvojan 70 %:n työpanoksen kesäkuun alusta alkaen Savonlinnan seudun yrityspalvelulta. Itä-Savon Uusyrityskeskus on pitänyt yrittäjyysluentoja Mikkelin Ammattikorkeakoululle, Lyseon lukiolle, Linnalan kansalaisopistolle, Savonlinnan ammatti- ja aikuiskoulutuskeskukselle, Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukselle. Luentoja pidettiin 27 kpl, joihin osallistui lähes 400 henkeä.

19 19 (46) Vuonna 2007 Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kautta perustettiin 123 uutta yritystä, jotka työllistävät alkuvaiheessa 143 henkilöä. Itä-Savon Uusyrityskeskuksen avustamana perustettuja yrityksiä Tammi Joulukuu Talousalueen ulkopuolelle perustettuja Perustettuja yhteensä Talousalueelle luotuja työpaikkoja Muualle luodut työpaikat Luodut työpaikat yhteensä Naisten perustamia yrityksiä Toteutettuja sukupolvenvaihdoksia Startti Infopäivät aloittaville yrittäjille a 4 h Asiakkaita kpl 15 kpl 123 kpl 125 kpl 18 kpl 143 kpl 27 kpl 10 kpl 10 kpl 94 kpl Maaseutuyritysten kehittäminen Maa-, metsä- ja kalatalous trendikuvaaja, tilanne 12/2007 Liikevaihdon kehityksen trendi ProAgrian yritysneuvonnan kohderyhmänä ovat monialaiset maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset. Tavoitteena on tuottaa liikkeenjohdollisia neuvontapalveluita alkaville ja toimiville yrityksille pitkäkestoisesti. YritysTreeni on yrityksen nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointipalvelu. YritysTreenejä on tehty raportointikaudella 14 kpl (hevostalous, käsityöt, matkailu, koneurakointi, muu yritystoiminta). Suurin osa YritysTreeneistä liittyy yritystoiminnan aloittamiseen tai investointeihin.

20 20 (46) ProAgria Etelä-Savon järjestämille opintoretkille ja teemapäiviin on osallistunut Savonlinnan seudulta 31 henkilöä (matkailuyrittäjien Ahvenenmaan, hevosyrittäjien, mökkitalkkarien opintoretket ja teemapäivät sekä Etelä-Savon maaseutumatkailun Foorumi). ProAgria Etelä-Savo hallinnoi Itäsavolaisten matkailuyritysten yritysryhmähanketta, jossa on mukana 5 yritystä. Yrittäjät ovat mm. järjestäneet markkinointitapahtumia seutukunnan yrittäjille sekä osallistuneet Pietarin Workshopmarkkinointitapahtumaan. Raportointikauden aikana ollut Etelä-Savon TE-keskuksen maaseutuosaston hakukielto (investoinnit) on näkynyt neuvontapalveluiden vähentyneenä käyttönä. Kehittyvien ja sijoittuvien yritysten palvelut Savonlinnan työvoimatoimiston kanssa on toteutettu vastinparityöskentelyä koskien seudun keskeisiä toimialoja. Yrityksille ja yritysten henkilöstölle on järjestetty yrityskohtaisia täsmäkoulutuksia. Yhteistyötä Savonlinnan työvoimatoimiston työnantajapalvelujen kanssa kehitetään ns. kärkikysyntäaloille suunnatuilla eri sidosryhmien yhteisillä työpooleilla, joiden avulla voidaan parantaa ainakin koulutuksiin liittyvää työharjoittelua yrityksissä. Työnantajapalvelut toteutti metallialan avainyritysten työorganisaatioanalyysin yhteistyössä yritysasiamiesten kanssa. Kohderyhmänä olivat seudun metallialan tuotannolliset yritykset (23 kpl). Analyysin tuloksena selvisi, että 32 % yritysten henkilökunnasta on yli 50 vuotiaita ja vuosina eläkkeelle on siirtymässä 3,3 % eli n. 30 henkilöä. Vuoden 2008 aikana yritykset arvioivat palkkaavansa 50 metallimiestä ja vuoden 2009 aikana on 25 henkilön lisätarve. Kesätyöntarve alalla on noin 80 henkilöä. Rekrytointiongelmia arvioitiin tulevan noin puolessa avoimiksi tulevissa paikoista. Korkeasuhdanteen arvioitiin jatkuvan vuoden 2008 loppuun asti. Ulkomaisen työvoiman käyttö metallialalla on lisääntynyt merkittävästi Savonlinnan seudulla. Koulutustarpeina ovat: ammatillisen osaamisen ylläpito, kielikoulutus (engl.), toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen ja suomen kielen koulutus ulkomaalaisille. Jäähileasemista pakastamiseen hanke toteutettiin vuoden 2007 aikana. Hankkeen johtopäätöksenä voidaan todeta, että pienen järvikalan vientipakastuslaitoksen potentiaalisin paikka on Savonlinnassa. Meneillään on tarkempien suunnitelmien tekeminen ja yrittäjien sitouttaminen hankkeeseen. Yritysneuvonta Yritysneuvonnan painopiste on pk-yrityksissä. Neuvonta on käsittänyt mm. yritysten kehittämiseen ja siihen liittyvien investointien ja eri suunnitelmien laadintaan liittyviä asioita. Lisäksi neuvonta on ollut liiketoimintasuunnitelmien läpikäyntiä yrittäjän kanssa, yrityksen taloudellisen tilan analysointia, rahoituksellisia kartoituksia ja rahoitusratkaisujen ehdottamisia, toimitilojen kartoitusta, yritysten strategista pohdintaa, kansainvälistymissuunnitelmien tekemistä ja yrityksen toimintalinjojen suunnittelua. Unohtaa ei pidä myöskään sitä henkistä yrittäjän sparrausta, mitä yritysasiamiehet päivittäin työssään tekevät keskustellessaan yrittäjän kanssa yrityksen haasteis-

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Case Savonlinna Seutujohtaja Marjukka Aarnio 6.5.2010 Seutujohtaja Marjukka Aarnio Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savonlinnan seutu 2. 3.

Lisätiedot

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Kaupunginhallitus 8.1.2018 Liite 1 6 ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Sopijaosapuolet Palvelujen tuottaja: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2008 ja Taloussuunnitelma vuosille 2008-2010 Työvaliokunta 23.10.2007 Seutuhallitus 7.11.2007 Seutuvaltuusto 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokous, 12 edustajaa ja 12 henkilökohtaista varaedustajaa toimikaudelle :

Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokous, 12 edustajaa ja 12 henkilökohtaista varaedustajaa toimikaudelle : Kaupunginvaltuusto hyväksyi kahden prosentin määrärahaleikkausten lisäksi uuden kahden prosentin käyttösuunnitelmavarauksen. Se otetaan käyttöön katteeksi Sosterin menoylityksiin, jotka ovat jo tiedossa

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6 1 PERUSSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat 3 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero 3 5 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 4 6 Peruspääoman

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002 Aika 04.06.2002 kello 13:00-13:10 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Iitti-tiimi 22.09.2014 Aika Maanantai 22.09.2014 klo 15:00-16:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Saarikko Sami Drockila Leif Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita Esityslista 4/2016 1 Kokouskutsu Aika 17.03.2016 kello 09:30 Yhtymähallituksen info klo 8.00-8.45 Ryhmäkokoontumiset klo 8.45-9.30 Paikka talo 7/7. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu (kokous

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 36 1.2.2016 Asianro 333/00.00.01/2012 6 Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 22.2.2013 Kaupunkikehitys: Strategia, rakenteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Yöpymismäärien kehitys* (Tilastokeskuksen tilastoima rekisteröidyissä majoitusliikkeissä)

Yöpymismäärien kehitys* (Tilastokeskuksen tilastoima rekisteröidyissä majoitusliikkeissä) 1 Matkailu Yöpymismäärien kehitys* (Tilastokeskuksen tilastoima rekisteröidyissä majoitusliikkeissä) 300000 250000 200000 150000 Kotimaiset Ulkomaiset ilman Venäjää Venäjä 100000 50000 0 2010 2011 2012

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2010 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2007 ja Taloussuunnitelma vuosille 2008-2009 Yhtymähallitus 19.10.2006 Yhtymäkokous 30.10.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeessa on ollut tavoitteena luoda Etelä-Karjalasta ja Saimaan alueesta mielikuvaa maakuntana, jossa on hyvä elää,

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI 1 (7) ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI Yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin puheenjohtajisto 12.12.2011 Kerimäen, Punkaharjun,

Lisätiedot