SISÄLTÖ. TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4"

Transkriptio

1 2-3/2007

2 SISÄLTÖ TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4 Kongressbericht horizons/horizonte insea2007germany professori, tohtori Joachim Kettel, s. 5-8 Kongressiraportti horizons/horizonte insea2007germany professori, tohtori Joachim Kettel (käännös), s ABSTRAKTIT TAI ESITYKSET Hannula, Leena Learning in the museum visitors studying the Sinebrychoff Art Museum, s Hein, Suvi Identity Art Project self-perception of pupils through photography in the 9th grade or Visualisation of Self how can the process of personal growth of pupils be supported by exploring their self-image in art lessons? s Hiltunen, Mirja Celebration of collaboration, s Huhmarniemi, Maria Fire sculpture at school and in communities, s. 21 Jokela, Timo Collaborative project-based Studies in art teacher education: an approach for artistic action research, s Kallio, Mira; Suominen Guyas, Anniina Artistic and narrative scholarly interaction, s Koivurova, Anniina Hanging test - social tensions during art education lesson, s Laitinen, Sirkka Visual media! At the crossroads of media and art education,s Mäkelä, Jussi Making everyone an artist: bringing the extended concept of art into the class teacher education, s Merta, Juha & Pullinen, Jouko Who s afraid of a lolling leopard? s Merta, Juha & Pullinen, Jouko Kuka pelkää lepäilevää leopardia? s Paatela-Nieminen, Martina Intercultural learning in art education, s. 59 Pohjakallio, Pirkko Mapping the environmental education approaches in art education, s. 59 Raevaara, Martti Developing teaching practices of e-learning in art and design education, s Rossi-Horto, Anne Empowering practices in visual art workshops of culture courses, s Rusanen, Sinikka The construction of the identity of future kindergarten teachers as art educators, s. 67 Ulkuniemi, Seija Maarit There is something good in everything - an adaptation of Efland s eclectic approach,s MATKARAPORTIT Hartikainen, Mikko, s Pohjakallio, Pirkko, s Laitinen, Sirkka, s Ulkuniemi, Seija, s Anniina Koivurova ja Anne Lindström, s TIEDOTTEET Tiedotuksia, s

3 3 Talven jäsentiedote 2-3/2007 Onnellista Uutta Vuotta 2008! Suomen InSEAn viimeisessä vuoden 2007 tiedotteessa kerrotaan Euroopan kongressista, joka pidettiin Saksassa Heidelbergissä ja Karlsruhessa heinäkuussa. Tämä oli Suomen InSEAn vuoden kohokohta. Huolimatta siitä, että oli suomalaisten perinteinen kesäloma-aika, oli mukana runsaasti meikäläisiä kansainvälisestikin mitattuna. Ensimmäinen artikkeli nimeltä Kongressbericht horizons/horizonte insea2007germany on professori Joachim Kettelin kirjoittama ytimekäs kuvaus kongressista, josta käy selville kongressin taustatiedot, tavoitteet ja loppupäätelmät. Artikkelista on tehty suomenkielinen lyhennelmä, joka on liitetty Kettelin artikkelin perään. Tiedotteen toisen osan muodostavat suomalaisten kongressiesitykset joko abstrakteina tai esseinä. Useat ovat kirjoittaneet lyhyen esseen tai esimerkiksi valokuvin laajennetun abstraktin. Kirjoitukset käsittelevät mm. ympäristökasvatusta, taiteen oppimisen, ymmärtämisen ja tekemisen prosessia, erilaisia pedagogisia koulukokeiluja ja muita yksittäisiä aihealueita kuvataideopetuksen kehittämiseksi. Useat suomalaisten osallistujien aiheet liittyvät ympäristökasvatukseen. Timo Jokela esitti ympäristökasvatukseen liittyvän projektin Border Dialogues Keys to Neiden avulla yhteisölliseen projektiin liittyvän kuvataidekasvatuksen uusia periaatteita ja moniäänisyyttä sekä toi esiin eroja perinteiseen kuvataideopetukseen ja workshop-tyyliseen opetukseen. Mirja Hiltunen kehittää tekeillä olevassa väitöskirjassaan yhteisöllisen taidekasvatuksen teoreettista ja käytännöllistä perustaa suomalaiseen kuvataideopetukseen. Maria Huhmarniemen puheenvuoro liittyy niin ikään yhteisölliseen taiteeseen ja taiteen sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Esimerkkinä tästä Huhmarniemi näytti mm. tulitaidetta. Pirkko Pohjakallio esitti, kuinka biologiset, ekonomiset, sosiaaliset ja esteettiset näkökulmat ovat varioituneet suomalaiseen kuvataidekasvatukseen liittyvässä ympäristötaiteessa 1980-luvulta lähtien. Moni kehittää taiteen oppimista ja opettamista kuvataideprosessin avulla. Juha Merta ja Jouko Pullinen esittivät performanssin, jossa käytiin dialogia ja jonka tuloksena syntyi taideteos. Heitä kiinnostaa tutkia kasvatuksen ja filosofian kysymyksiä visuaalisesti dialogin keinoin. Yksi on käsi ja toinen on silmä. Dialogi on pääosin visuaalista ja osin verbaalista yhdessä jakamista. Merta ja Pullinen ovat kirjoittaneet tekstinsä myös suomeksi, johon on liitetty Mäkelän kuvia performanssista. Jussi Mäkelä kertoi luokanopettajien kuvataideopetuksesta, jonka perinteitä haluaa murtaa. Mäkelä soveltaa opetuksessaan Joseph Beuysin ajatusta taideteoksesta prosessina. Myös teoksen sisältö tai viesti ovat oleellisia, kuten myös keskusteleminen opiskelijoiden töistä ja prosessista. Mira Kallio ja Anniina Suominen kehittävät myös uusia tapoja oppia ja opettaa taidetta. He tutkivat kommunikointia, ohjaamista ja tiedon jakamista erityisesti visuaalisten muotojen ja visuaalisten kertomusten avulla. Esimerkiksi Kallio kehittää tekeillä olevassa väitöskirjassaan autismiin soveltuvaa ei-verbaalista kuvataideopetusta. Martina Paatela- Nieminen edelleen kehittää moniäänistä kuvien ja kulttuurienvälistä metodia taidekasvatukseen. Hän selvitti esityksessään kulttuurien välistä, interkulttuurista tilaa, jossa länsimainen ja japanilainen kulttuuri kohtaavat. Subjekti ja/tai subjektit voivat kohdata tilassa ja luoda ymmärrystä erilaisuudesta omien prosessiensa kautta. Monien pedagogisten koulukokeilujen kautta valotettiin tämän päivän kuvataideopetusta. Sirkka Laitinen pohti esityksessään, mitä tarkoittaa visuaalisten taiteiden keskinäinen integrointi. Vastauksena kysymykseensä Laitinen esitteli visuaalista mediaopetusta Viikin harjoittelukoulussa. Laitinen kytkee kuvataideopetukseensa samaan aikaan monta eri näkökulmaa; teknisen, esteettisen, ekspressiivisen ja eettisen. Seija Ulkuniemi esitti opetuskokeilun, jossa sovelsi taidekasvatuksen eri suuntauksia ja postmodernin taiteen moniäänisyyttä eklektisesti valikoiden erityisesti Arthur Eflandin mukaan. Anniina Koivurova tutkii tekeillä olevassa väitöskirjassaan

4 4 oppilaiden tekemien tarinoiden ja kuvien kautta nuoren sosiaalisia suhteita kuvataiteen tunneilla. Koivurova valitsi tutkimusaineistostaan esitykseensä niitä kuvia ja tarinoita, joissa testataan oppilaan arvokkuutta. Kuvissa ja teksteissä näkyy sosiaalisten pelien raakuus. Suvi Hein esitti osan tapaustutkimuksestansa An identity art project, joka liittyy digitaaliseen valokuvaukseen ja editointiin. Hein selvittää, miten oppilaat rakentavat minuutta ja rooleja digitaalisin valokuvin. Projektin tarkoituksena oli saavuttaa itseymmärrystä ja luottamusta tekemällä toinen toisistaan valokuvia ja keskustelemalla kuvista jälkeenpäin. Anne Rossi-Horto, kertoi opetuksestaan Annantalossa, jossa piti useita kursseja visuaalisen taiteen voimaannuttamisesta. Kurssit syntyivät tiettyjen teemojen ympärille. Oppilaat saivat mahdollisuuden reflektoida omia ajatuksiaan, tunteitaan ja arvojaan visuaalisessa ja verbaalissa muodossa. Opettaja pyrkii saamaan aikaan voimaannuttamiselle suotuisan ilmapiiriin. Omia erillisiä pedagogisia kokonaisuuksia esittivät Leena Hannula, joka kehittää museopedagogiikkaa. Hannula esitti kaksi projektia, joista ensimmäinen kertoo Garderobista, joka on pedagoginen näyttely ajalta Hannula esitti myös toisen tutkimuksensa painopisteen, museovierailijoiden palautteessa ilmenevät kokemukset, toiveet ja ehdotukset. Hannula kertoi myös seniorikansalaisille suunnitellusta senioriklubista. Martti Raevaara edelleen kehittää verkko-oppimista ja opettamista taidekasvatuksessa. Hän esitti jossa on juuri alkanut jo kolmas maisteriohjelma. Lisäksi kehitetään muita uusia verkko-opetukseen liittyviä kursseja ja projekteja. Esityksessään Raevaara kertoi ohjelmasta, verkko-projekteista ja tietoverkon haasteista kuvataidekasvatuksen oppimisessa ja opettamisessa. Sinikka Rusanen kehittää kuvataideopetusta varhaiskasvatuksessa. Rusanen kertoi väitöskirjansa tuloksista varhaiskasvatuksen alueelta. Esitelmän kohteena oli selvittää tulevien lastentarhanopettajien identiteettiä taidekasvattajina. InSEA-konkarit Pirkko Pohjakallio, Sirkka Laitinen ja Seija Ulkuniemi kirjoittavat myös konferenssista ja sen annista sekä liittävät mukaan valokuvia. Jussi Mäkelä on koonnut upeasti matkaraporttinsa valokuvin tiedotteen kanteen. Anniina Koivurova ja Anne Lindström kirjoittavat lisäksi erilaisen matkaraportin, sillä he keskittyvät kotimatkaan, jonka aikana moni asia noudatteli Murphyn lakia. Neljännessä osiossa tiedotetaan seuraavasta In- SEAn maailmankongressista, joka pidetään elokuussa Japanissa. Kongressiin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä. Alustavasti tiedotetaan myös vuosikokouksesta ja vierailuista. Kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle! InSEAn hallituksen puolesta Martina Paatela-Nieminen puheenjohtaja Helsingissä Tiedotteen kansikuva: Jussi Mäkelä - InSEA 2007 Heidelberg Tiedotteen kokoaminen ja taitto Martina Paatela-Nieminen Kolmannessa osiossa kerrotaan InSEAn kongressista Suomen InSEAn jäsenten matkaraportein. Opetusneuvos Mikko Hartikainen kertoo ensimmäisestä kokemuksestaan InSEA-kongressista.

5 5 Kongressbericht horizons/horizonte insea2007germany Prof. Dr. Joachim Kettel Head of Arts Department University of Education Karlsruhe Valokuva: M. P-N, Heidelbergin yliopisto Vom 17. bis 20. Juli 2007 fand der Internationale InSEA-Forschungs- und Entwicklungskongress horizons/horizonte insea2007germany an den Pädagogischen Hochschulen in Heidelberg und Karlsruhe statt. Es war der erste internationale Kunstpädagogik-Kongress in Deutschland seit 20 Jahren. Die InSEA (International Society for Education through Art) ist der von der UNESCO anerkannte Weltverband aller im kulturellen/ künstlerischen Bildungssektor Lehrenden und Forschenden. Ziel des internationalen InSEA- Forschungs- und Entwicklungskongresses war es, Innovationen im Bereich der Kunstpädagogik im In- und Ausland vorzustellen und zu diskutieren. Dabei sollten Reformpotenziale des Künstlerischen und Ästhetischen für Bildung überhaupt sowie für die zukünftige Entwicklung von Schule und Hochschule aufgezeigt werden. Der Kongress untersuchte Wirkungen und Entwicklungspotenziale der ästhetisch-künstlerischen Bildung und wollte den Forschungsaustausch zwischen deutscher und internationaler kunstpädagogischer Forschung und Vermittlungspraxis vertiefen, hierbei insbesondere innovative deutsche Konzeptionen in den internationalen Diskurs einbringen. Die Veranstalter erhofften sich von dieser Tagung vielfältige Einblicke in unterschiedliche Projekte der Kunstpädagogik unter den spezifischen Bedingungen der beteiligten Länder. Der Kongress reiht sich in die Reihe wichtiger InSEA-Kongresse ein, die 2002 in New York (Weltkongress), 2003 in Stockholm/Helsinki/Tallinn, 2004 in Istanbul, 2006 in Viseu/Portugal stattfanden und die 2008 mit dem nächsten Weltkongress in Tokio/Japan fortgesetzt wird.

6 6 Über 250 Gruppen -und Einzelvorträge wurden zu den für den Diskurs momentan wesentlich erscheinenden Themenbereichen gehalten: Neue Formen einer künstlerischen/ kunstgemäßen Didaktik (A); Kunstpädagogik und Schulentwicklung, Kunstpädagogik und Hochschule (B); Öffnung der Schule, außerschulische Kunstpädagogik, Museumspädagogik, Kunstpädagogik und soziale Aspekte (C); Formen der Kunst- und Medienrezeption (D); Informations- und Kommunikationstechnologien in kunstpädagogischen Prozessen (E). Am Kongress nahmen teilweise über 330 interessierte Teilnehmer/innen aus 42 Nationen und allen Erdteilen teil. Da es sich um einen europäischen Regionalkongress handelte, kamen auch 73% der Teilnehmer/innen aus europäischen Ländern, gefolgt von 12% aus Nordamerika, 8% aus Asien, 3% aus Afrika und jeweils 2% aus Australien und Südamerika. Allein 42 Personen stellte die spanische Vertretung, gefolgt von 41 aus Deutschland, vor 33 Teilnehmer/innen aus den USA, 19 aus Finnland, 17 aus Österreich und immerhin noch 16 aus Brasilien. Erfreulich auch der Zuspruch aus der Türkei mit 12 Teilnehmer/innen, gefolgt von der Tschechischen Republik mit 10, den Niederlanden mit 8 und dem kleinen Slowenien mit noch immer 7 Teilnehmer/innen! Erfreulich ist auch, dass die Zahl der am Kongress teilgenommenen Studierenden bei 28% lag, wie auch insgesamt rund 69% aller Teilnehmer/innen weiblich waren! Konzipiert, organisiert und durchgeführt wurde der Kongress von den Abteilungen Kunst an den Pädagogischen Hochschulen Karlsruhe (Prof. Dr. Joachim Kettel) und Heidelberg (Prof. Mario Urlaß und Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle, jetzt Universität Gießen). In Kooperation mit Internationaler Gesellschaft der Bildenden Künste [igbk], Berlin und International Association of Arts [IAA/Europe], der Dachorganisation der deutschen Künstler/innen-Verbände. Gefördert wurde der Kongress durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF], Bonn/Berlin, die Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart, die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg und die beiden Pädagogischen Hochschulen. Der Gesamtkongress unterteilte sich in Forschungs- (erster Tag) und Entwicklungskongress (folgende drei Tage). Im Rahmen des Forschungskongresses wurden grundsätzliche Fragen als Orientierungen für den weiteren Kongressverlauf thematisiert und aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert. Hierfür konnten 18 Referent/innen aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Spanien und Finnland gewonnen werden. Neben den beiden Rektoren der Hochschulen begrüßten Prof. Dr. Douglas G. Boughton (stellvertr. Welt- Präsident InSEA, Northern Illinois University, USA) und Prof. Dr. Angelika Plank, (Präsidentin InSEA Europa, Kunstuniversität Linz, Österreich) die versammelten Gäste aus aller Welt. Besonderes Glück hatten die Organisatoren mit der Zusage der fünf Gastredner/innen aus USA (Prof. Dr. Kerry Freedman, Northern Illinois University: Visual communities: re-thinking curriculum based on visual culture interests ), Großbritannien (Prof. Dr. Rachel Mason, Roehampton-University, London: Student Teachers Visualisations of National Identity: A Comparative Study ), und Deutschland (Prof. Dr. Marie-Luise Lange: Creation of double alertness of mind on aesthetic laboratory situations and nomadic studying in university art education, Universität Dresden), zumal sie neben diesen international renommierten Kolleginnen auch den Theorie-Praktiker und Kunstvermittler Bazon Brock (Prof. Dr. em., Universität Wuppertal, Deutschland) mit dem Thema: Kunst und visuelle Kommunikation - Evidenzkritik durch Evidenzerzeugung und den diesjährigen künstlerischen Leiter der documenta 12 in Kassel, Roger M. Buergel, mit einem Vortrag zum Bildungsverständnis der documenta 12 gewinnen konnten, - für die deutsche Kunstpädagogik wie auch die InSEA einmalig! Die Kongressteilnehmer/innen konnten einem spannenden und überaus abwechslungsreichen künstlerischen Rahmenprogramm beiwohnen, das u.a. mit Performances (Gabriele Oßwald und Wolfgang

7 7 Sautermeister von exitart/mannheim und Martin Pfeiffer, Karlsruhe), diversen Ausstellungen (Fotos des Kasseler Fotografen Dieter Schwerdtle von Documenta-Künstler/innen im Foyer der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe) Ausstellungen und Performances von Studierenden beider Hochschulen, einem Besuch des Kunstvereins Heidelberg und des ZKM Karlsruhe bestritten wurde. Darüber konnten sie das kulinarische Angebot regionaler Küche in Heidelberg und in der Neuen Mensa in Karlsruhe in einem international beachteten architektonischen Solitär genießen. Die wesentlichen Ziele des Kongresses konnten, gerade auch im Hinblick auf die Fortsetzung des auf der UNESCO-Weltkonferenz zur kulturellen Bildung für das 21. Jahrhundert (Lissabon, März 2006) geforderten internationalen Dialogs (UNESCO Roadmap for Arts Education) und im Sinne der auf dem InSEA-Kongress in Viseu, Portugal (März 2007) beschlossenen Gemeinsamen Deklaration (Joint Declaration on Arts Education) von InSEA, The International Society for Music Education (ISME) und International Drama/Theatre and Education Association (IDEA) voll erfüllt werden. Hierzu trugen nicht nur die 18 internationalen Beiträge des Forschungskongresses mit Kolleg/innen aus Deutschland, Finnland (Jussi Mäkelä und Timo Jokela), den Niederlanden, Österreich, Spanien und den USA bei, sondern ebenso die 240 Vorträge des Entwicklungskongresses (Abstrakts: siehe Homepage; Langversionen: siehe Tagungs-CD-ROM). Innerhalb des Spannungsfeldes von künstlerischer Pädagogik und ästhetischer Erziehung mit ihren je eigenen Legitimationen zeichnete sich auf dem Kongress ein Verständnis von schulischer und außerschulischer Kunstpädagogik bzw. Kunstvermittlung ab, das geprägt ist von einem Bewusstsein für Vielfalt, Erhalt und Ausbau kulturell-künstlerischer Praxen und dem hierfür notwendigen Zugang in Bildungsprozessen, die im besten Falle selbst Formen und Strategien einer künstlerischen Didaktik im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs (Joseph Beuys) sein können. Begriffe wie Handlungs-, Lebenswelt- und Subjektorientierung, Selbstorientierungs- und -organisationsfähigkeiten, Entwicklung künstlerischen Denkens unter Einschluss aller Sinne und der Kognition, Entwicklung individueller Gestaltungsfähigkeit in ästhetischen und künstlerischen Forschungsprozessen, Prozesshaftigkeit künstlerischer Arbeit in Werkstattzusammenhängen und die Favorisierung des Projekts als angemessene Vermittlungsform, Kunst und künstlerische Bildung als Ressource der individuellen und gesellschaftlichen Entwicklung, künstlerische Pädagogik als fächerübergreifendes Lehren und Lernen in schulischen, kommunitären und musealen Kontexten wurden anhand konkreter Praxisbeispiele oder/und wissenschaftlicher Forschungen mit Inhalt gefüllt, zur Ansicht gebracht und diskutierbar gemacht. Hierbei wurde deutlicher denn je herausgearbeitet, inwieweit themen- oder problemorientierte künstlerische Bildungsprozesse, in denen Lehrer/innen selbst Künstler/innen sein müssen, um überhaupt eine kompetente Lehre und Vermittlung betreiben zu können, in einer zunehmend überkomplex werdenden Gesellschaft allgemeine Wissenskontexte zu individuellen Bedeutungskonstruktionen transformieren helfen, die die persönliche Positionierungsfähigkeit schulen, gleichzeitig ein Bewusstsein für die eigenen und fremden kulturellen Wurzeln schaffen, indem durch die Auseinandersetzung mit Kunst Zugänge zu traditionellen Kulturen geöffnet und erlebbar gemacht werden. Ebenso klar zeichnete sich das Potenzial einer künstlerischen Pädagogik ab, die mit und durch Kunst zu einem Generator der Veränderung und Öffnung von Schule wird und zukünftig ästhetisch-künstlerische Bildung zum Knotenpunkt inter- und transdisziplinärer, inter- und transkultureller Forschungs- und Vermittlungsarbeit werden lässt. Unter dem Einfluss der auf pragmatische Kompetenzvermittlung durch effiziente Wissensvermittlung aus-

8 8 gerichteten PISA-Studie verschärft sich die Tendenz einer Marginalisierung in vielen Ländern. Einigkeit herrschte in den Vorträgen und Debatten des Kongresses, dass diese Entwicklung vor dem Hintergrund der zunehmenden und globalen Bedeutung der elektronischen Bildmedien nicht gerechtfertigt ist und gravierende Defizite in der Bildung eines zu persönlicher Orientierung und Selbstbestimmung fähigen Individuums entstehen. Mit unterschiedlicher Gewichtung wurde von den Teilnehmern des Kongresses dieses demokratische akzentuierte Bildungsziel einer selbstbestimmten Persönlichkeit geteilt. Die Initiatoren des InSEA-Forschungs- und Entwicklungskongresses konnten sich auf ein kompetentes Organisationsteam, angesiedelt am Institut für Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, und auf weltoffene und freundliche studentische Scouts aus beiden Hochschulen verlassen, die - neben echt sommerlichem Wetter - einen nicht unerheblichen Teil zur reibungslosen und freundlichen Kongressatmosphäre in Heidelberg und Karlsruhe beitrugen. Das positive Feedback aus allen Erdteilen bestätigt den Initiatoren des Kongresses, fast immer die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Die Kongresspublikation (englisch-deutsch) ist in Arbeit und wird Anfang 2007 im renommierten Athena-Verlag erscheinen. Die weiterhin aktuell gehaltene Homepage wird Fotoeindrücke des Kongresses zeigen und informiert ausführlich über Ziele, Intentionen und internationale Beiträge zum Kongress unter: Valokuvat: M. P-N, rakennuksia yliopiston lähettyvillä.

9 9 Kongressiraportti horizons/horizonte InSEA2007germany Prof. Dr. Joachim Kettel Head of Arts Department University of Education Karlsruhe Valokuva: M. P-N, näkymä filosofien polulta Heidelbergin vanhaan kaupunkiin. Kansainvälinen InSEAn tutkimus- ja kehityskongressi horizons/horizonte InSEA2007germany järjestettiin Heidelbergin ja Karlsruhen opettajankoulutuslaitoksilla. Tämä oli ensimmäinen taidepedagoginen kongressi Saksassa 20:een vuoteen. InSEA (International Society for education through art) on UNESCOn alainen kulttuurin ja taiteen alalla opettavien opettajien ja tutkijoiden maailmanjärjestö. Kansainvälisen InSEAn tutkimus- ja kehityskongressin tavoitteena oli esitellä taidepedagogisen alan innovaatioita Saksassa ja muissa maissa sekä saada niistä aikaan keskustelua. Tarkoituksena oli esittää taiteellisen ja esteettisen koulutuksen uudistavaa potentiaalia kuin myös ylipäätään keskustella koulujen ja korkeakoulujen tulevasta kehityksestä. Kongressissa tutkittiin esteettis-taiteellisen opetuksen kehitysmahdollisuuksia ja tarkasteltiin saksalaisen ja kansainvälisen taidepedagogiikan välistä tutkimuksen vaihtoa. Tässä yhteydessä pyrittiin tuomaan erityisesti saksalaista tutkimusta kansainväliseen diskurssiin. Järjestäjät toivoivat, että kongressissa saadaan aikaan monipuolisia näkemyksiä erilaisista taidepedagogisen alan projekteista huomioiden kunkin maan erityispiirteet ja olosuhteet.

10 Kongressi voidaan lukea kuuluvaksi ns. tärkeisiin InSEA-kongresseihin, joita olivat mm. New Yorkin maailmankongressi 2002, Tukholma/Helsinki/Tallinna 2003, Istanbul 2004, Viseu/Portugali 2006 ja seuraava Japanissa järjestettävä maailmankongressi Kongressissa pidettiin yli 250 ryhmä- ja yksittäisesitystä seuraavista tärkeistä aihe-alueista: a) taidekasvatuksen / taiteellisen didaktiikan uusista muodoista, b) taidekasvatuksen / taidepedagogiikan ja koulujen kehittymisestä, taidekasvatuksesta / taiteesta ja korkeakouluista, c) koulujen avoimuudesta, koulujen ulkopuolisesta kuvataideopetuksesta, museopedagogiikasta, taidekasvatuksen sosiaalisista aspekteista, d) taiteen ja median vastaanoton muodoista ja e) informaatio ja kommunikaatioteknologiasta taidekasvatuksen prosesseissa. Kongressiin osallistui yli 330 asiasta kiinnostunutta henkilöä 42 maasta ja kaikista maanosista. Koska oli kyse eurooppalaisesta aluekongressista, oli osallistujista 73 % Euroopasta, 12 % Pohjois-Amerikasta, 8 % Aasiasta, 3 % Afrikasta, 2 % Australiasta ja Etelä-Amerikasta. Pelkästään Espanjasta osallistui 42 henkilöä, Saksasta 41, USA:sta 33, Suomesta 19, Itävallasta 17 ja Brasiliasta 16. Turkista 12, Tšekistä 10, Hollannista 8 ja Sloveniasta 7. Ilahduttavaa oli myös, että opiskelijoiden osuus kaikista osanottajista oli jopa 28 %. Naisten osuus osallistujista oli 69 %. Kongressin suunniteltiin, organisoitiin ja toteutettiin Karlsruhen opettajankoulutuslaitoksessa (professori, tohtori Joachim Kettel) ja Heidelbergin vastaavassa korkeakoulussa (professori Mario Urlaß ja professori, tohtori Carl-Peter Buschkühle). Kongressin järjestäjät tekivät yhteistyötä seuraavien järjestöjen kanssa: Internationaler Gesellschaft der Bildenden Künste [igbk], Berlin und International Association of Arts [IAA/Europe] ja der Dachorganisation der deutschen Künstler/innen-Verbände. Kongressi sai taloudellista tukea opetuksen ja tutkimuksen [BMBF] ministeriöltä, Robert-Boschsäätiöltä, Saksan DFG tutkimussäätiöltä, tiede- ja taideministeriöltä sekä molemmilta opettajankoulutuslaitoksilta. 10 Kongressin ensimmäisenä päivänä pidettiin tutkimuskongressi ja seuraavina kolmena päivänä kehityskongressi. Tutkimuskongressissa esiteltiin ajankohtaisia tutkimustuloksia sekä pohdittiin kongressin teemaan liittyviä peruskysymyksiä. Orientaationa tulevia kongressipäiviä varten pidettiin tutkimuskongressissa 18 esitelmää; esiintyjä olivat Saksasta, Itävallasta, Hollannista, Espanjasta ja Suomesta. Kokouksen avajaisissa osanottajia tervehtivät molempien korkeakoulujen rehtorit sekä professori, tohtori Douglas G. Boughton (InSEAn maailmanpresidentin viransijainen, Northern Illinois Universitystä, USA:sta) ja professori, tohtori Angelika Plank (Euroopan InSEAn presidentti Lintzin taideyliopistosta Itävallasta) Kongressin järjestäjillä oli ilo saada viisi pääesitelmöitsijää: USA:sta professori, tohtori Kerry Freedman Northern Illinois Universitystä, ( Visual communities: re-thinking curriculum based on visual culture interests ), Isosta-Britanniasta professori, tohtori Rachel Mason Roehampton-Universitystä Lontoosta ( Student Teachers Visualisations of National Identity: A Comparative Study ) ja Saksasta professori, tohtori Marie-Luise Lange Dresdenin yliopistosta ( Creation of double alertness of mind on aesthetic laboratory situations and nomadic studying in university art education ). Näitä kolmea kansainvälistä esitelmöitsijää täydensivät kaksi saksalaista asiantuntijaa: tohtori Bazon Brock, emeritusprofessori, Wuppertalin yliopistosta ( Kunst und visuelle Kommunikation Evidenzkritik durch Evidenzerzeugung ) ja Kasselista kuraattori Roger M. Buergel, joka on Documenta 12 -näyttelyn taiteellinen johtaja ja kertoi näyttelystä. Kongressin osanottajilla oli mahdollisuus osallistua monipuoliseen ja jännittävään taiteelliseen oheisohjelmaan. Ohjelmassa oli mm. erilaisia performansseja (Gabriele Oßwald ja Wolfgang Sautermeister Mannheimista ja Martin Pfeiffer Karlsruhesta), monia taidenäyttelyitä (Fotos des Kasseler Fotografen Dieter Schwerdtle von Documenta-Künstler/innen im Foyer der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe), molempien kongressia järjestävien korkeakoulujen opiskelijoiden esityksiä ja näyttelyitä sekä

11 vierailu Heidelbergin taideyhdistykseen ja Karlsruhen ZKM:ään, nykytaiteen museoon. Lisäksi voitiin nauttia Heidelbergin paikallisen keittiön antimista sekä Karlsruhen korkeakoulun ruokalan kansainvälisesti tunnustetusta arkkitehtuurista. Kongressin oleellisimmat tavoitteet täyttyivät erinomaisesti varsinkin, kun huomioidaan UNESCOn taideopetuksen maailmankongressissa (Lissabonisssa ) peräänkuulutetun kansainvälisen dialogin jatkuminen (UNESCO Roadmap for Arts Education) sekä huomioidaan edellisen In- SEA Viseu/Portugalin kongressissa (maaliskuussa 2007) annettu julkilausuma (Joint Declaration on Arts Education), johon osallistuivat InSEA, ISME ja IDEA. 11 Kongressin tavoitteiden täyttymisen mahdollistivat kaikki esitelmät. Tutkimuskongressissa oli 18 kansainvälistä esitelmää, joissa puhujina olivat kollegat Saksasta, Suomesta (Timo Jokela ja Jussi Mäkelä), Hollannista, Itävallasta, Espanjasta ja USA: sta. Kehityskongressissa pidettiin 240 esitelmää. (Esitelmien abstraktit ja pidemmät versiot ovat kongressin CD:llä). Ks. infoa <www.insea2007germany.de>. Käännös ja tiivistys Sam Nieminen Valokuva: M. P-N, Heidelbergin taideyhdistyksestä

12 12 Learning in the museum visitors studying the Sinebrychoff Art Museum Leena Hannula Sinebrychoff Art Museum, Helsinki There has been continual conflict about issues surrounding learning in museums. The conflict has been both inside the museum and among the public, which has different expectations of their visits to the museum. The conflict inside the museum is usually concerning the importance of serious research and storage of the museum collection and experimental art education which is part of museum pedagogy. Do we have to teach the audience, do wrong answers exist and how should a museum educate its visitors? Can we use the word education at the museum and how does it differ from the art education at schools? The aim of my presentation will be to present new methods of learning at Sinebrychoff Art Museum in the framework of art education concerning museum visitors. Sinebrychoff Art Museum belongs to the Finnish National Gallery together with Ateneum and Kiasma. The Sinebrychoff Art Museum in Helsinki specializes in European Art from the 14th Century. This period of art is considered difficult among Finnish visitors because of its context. The research into museum visitors, the collections and museum pedagogical activities have helped the museum to understand the needs of visitors and to develop better methods of working during their museum visits. The day-care centres, senior citizens, new ethnic groups, schools and universities of education have been helpful for developing good methods for museum pedagogy and its art education. Another aim of the presentation is to research experiences and ideas of visitors about the museum and its multidisciplinary activities. Visitor studies have been carried out regularly twice a year because we are interested in finding out what visitors think and how they feel about their visits and we have become better able to understand how museum visitors experience and understand the art represented in the collections and the succession of exhibitions. To research one has to add the museum strategies of using collections and pedagogy at the museum. We call this method the third representation. The first representation is the art work in its original place. The second representation is art brought to the museum. This is the most normal museum work when we try to understand the function of a work of art or the significance of the artist. Art history is the most common discipline for researching this issue. The third representation has mostly been developed in England at Leicester, but in Finland it is still quite untouchable area. There are well known observation methods like Melton s early behavioural research in Boston, where the number of objects that a visitor examines and the time he spends before each object gives some kind of data but arouses many other questions. Melton began the tradition of spatial tracking, recording the movements of visitors on a rough floor plan of a gallery. At Sinebrychoff Art Museum we also use language-based and artistically produced methods that are going to be explained later. In this presentation the aim is to do examine how to combine museum education and a museum visit with questions on individual knowledge of art and cultural history and a question of understanding the phenomenon, too. I shall use partly a qualitative method and partly quantitative questionnaires. The museum visitors to Sinerbrychoff Art Museum are of all ages and that s why I have chosen one school project and also senior citizens project as examples to show how the visitors studying at the museum determine the new methods of art education at the museum. I have met a lot of curiosity for the information from the questionnaires which, at the same time, show the need for help to give feedback in a convenient way not to teach the wrong people, not to irritate or disturb the privacy of the visitor and convince the staff of the importance of art education. Studying

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Yksin, yhdessä vai jaetusti Mikä yhteisöllisessä oppimisessa motivoi

Yksin, yhdessä vai jaetusti Mikä yhteisöllisessä oppimisessa motivoi KOULUTUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSYKSIKKÖ RESEARCH UNIT FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY Yksin, yhdessä vai jaetusti Mikä yhteisöllisessä oppimisessa motivoi Hanna Järvenoja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö Hanna.Jarvenoja@oulu.fi

Lisätiedot

digi.kansalliskirjasto.fi

digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus Aviisi-projekti digi.kansalliskirjasto.fi Information source and tool for academic research Informaatiotutkimuksen päivät 2016, 3.11.2016 Inés Matres

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis - Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Beneath the Northern Lights

Beneath the Northern Lights Beneath the Northern Lights Little Lilli and her best friend Kalle are playing in the snowy forest, that is filled with creatures of the winter. If it gets dark or a little scary, they don t have to be

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher Metal 3D manufacturing Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher 02.11.2016 Collaboration! 2 Oulun yliopisto Definition - What does Additive Manufacturing mean? Additive manufacturing is a manufacturing

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Palautetta verkkotentistä

Palautetta verkkotentistä Palautetta verkkotentistä Juhani Ihanus 25.4.2012 Tentin yleistaso Verkkotenttipalautteen aineksia /Juhani Ihanus 1 5 arvosanojen jakautuminen Tenttikysymysten luonnehdintaa yhteispalautteessa mitä ne

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies Taideyliopiston Kuvataideakatemian liikkuvuusopinnot Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoille, syksy 2015 Academy of Fine Arts Mobility courses for the students of Sibelius Academy and

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Projektista lyhyesti The Goals

Projektista lyhyesti The Goals International Educational System for Transferring Entrepreneurial Knowledge Enhancing teachers entrepreneurial skills and creating a more industryspecific and entrepreneurial approach in their pedagogical

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Finland. Appimisympäristöjen kehittämishanke / Onnistuvaan oppimiseen Riihimäen lukiossa

Finland. Appimisympäristöjen kehittämishanke / Onnistuvaan oppimiseen Riihimäen lukiossa Finland Appimisympäristöjen kehittämishanke / Onnistuvaan oppimiseen Riihimäen lukiossa This project aims at the development of innovative teaching methods for students aged 16 to 19, including small group

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot