KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015"

Transkriptio

1 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kunnanhallituksen kokousajat vuonna Opetusministeriön päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisesta määrästä vuonna Opetusministeriön valtionosuuspäätös opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuudesta vuodelle Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvausten perusosista. Valtiovarainministeriön päätös peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna Käyttösuunnitelman hyväksyminen. Kunnanhallituksen edustus eri lautakuntiin. Kunnan edustaja Keskikylän vesiosuuskunta. Kunnan edustaja Myrkyn vesiosuuskunta. Kunnan edustaja Foodwest Oy. Kunnan edustaja Asunto Oy Suntionrivit. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 71 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 Kunnan edustaja Asunto Oy Myllyrinne Myrkky. 46 Kunnan edustaja Asunto Oy Jokirinne Myrkky. 47 Kunnan edustaja Asunto Oy Rantarinne Myrkky. 48 Kunnan edustaja Asunto Oy Peltorinne. 49 Kunnan edustaja Asunto Oy Viljapolku. 50 Kunnan edustaja Asunto Oy Karijoen Pasaari. 51 Asunto Oy Karijoen Liiketie 8 / Kunnan edustajat. 52 Asunto Oy Karijoen Liiketie 6 / Kunnan edustajat. 53 Kunnan edustaja Kiinteistö Oy Karijoen Hannunrati. 54 Kunnan edustaja Karijoki Invest Oy. 55 Kunnan edustaja Karijoen Lämpö Oy. 56 Kunnan edustaja Karijoen Energiaosuuskunta. 57 Kunnan edustaja Pohjanmaan Nikkarikeskus Oy:ssä. 58 Kunnan edustaja Oy Botniarosk Ab:ssä. 59 Edustaja Suupohjan Seutuverkko Oy. 60 Edustaja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy. 61 Työnantajan edustaja Yhteistoimintaelimeen. 62 Vanhus-vammaisneuvoston valitseminen. PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, NÄHTÄVÄNÄPITO pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

3 72 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Avustuspyyntö Mestarikansanlaulaja Erkki Rankaviidasta tehtävän kirjan ym. tekemiskuluihin. Saliininkodin laajennus/tarkistuspäätös kustannukset ja rahoitus. Kuntarahoitus Oyj/Ilmoitus luoton ehtojen muutoksesta. Ilmoitusasiat. Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä/Ilmajoen navettaopetusmaatilan yhtiöittäminen. Maksumääräysoikeudet/tositteiden hyväksyntä/arvopostin kuittausoikeudet. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, NÄHTÄVÄNÄPITO pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

4 73 Kunnanhallitus No 03/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli Terhi Röksä, jonka tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Petri Ahola. Poissa oli Erkki Viitikko, joka saapui 37 :n kohdalla klo 19:05. Poissa oli kunnanvaltuuston II-vpj Jaakko Järvenpää, joka saapui 34 :n kohdalla klo 19:02. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 74 Kunnanhallitus No 03/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma.

6 75 Kunnanhallitus No 03/ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUON NA Kunnanhallitus päättää, että Kunnanhallituksen kokousajat Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääasiassa joka kuukauden II ja IV maanantai sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan. Kokoukset alkavat klo Kunnanhallituksen kokouspaikka Kokouspaikkana on kunnantalo, erityistapauksessa kokoukset voidaan pitää muuallakin. Kunnanhallituksen kokouskutsun toimittaminen Kokouskutsut toimitetaan entiseen tapaan sähköisesti kokouksen osanottajille, paperiversio on kokouksessa, sekä kiireellisissä tapauksissa suullisena. Kokouskutsu lähetetään sähköisenä myös varajäsenille. Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävillä pito Kunnanhallituksen pöytäkirjat sekä varsinaisista että ylimääräisistä kokouksista pidetään julkisesti nähtävänä kunnantoimistossa kymmenentenä kunnantoimiston aukiolopäivänä kokouksesta lukien. Viranhaltijapäätösten nähtävänä pito Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunkin päätöksen tehneen viranhaltijan virkahuoneessa päätöksenteosta seuraavana viraston aukiolopäivänä lukuun ottamatta koulutoimenjohtajan päätöksiä, jotka ovat nähtävänä keskustoimistossa kunkin kuukauden ensimmäisenä toimiston aukiolopäivänä. Pöytäkirjanpitäjä Kunnanhallituksen kokouksissa toimii sihteerinä hallintosihteeri. Merkitään, että kunnanvaltuuston II-vpj Jaakko Järvenpää saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn

7 76 Kunnanhallitus No 03/2015 aikana klo 19:02. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen ehdotuksen sillä muutoksella, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääasiassa joka kuukauden II ja IV torstai.

8 77 Kunnanhallitus No 03/ OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINNASTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISESTA MÄÄRÄSTÄ VUONNA Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 30 :n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamuja iltapäivätoiminnan vuoden 2015 yksikköhinnaksi 26,00 euroa ohjaustuntia kohden. Päätös , Dnro 50/221/2014. Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 :n (1014/2005) nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntimääräksi on hyväksytty 730 tuntia, joten valtionosuudeksi muodostuu euroa. Päätökseen liittyy oikaisuvaatimusosoitus. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun valtionosuuspäätöksen ja tyytyy päätökseen.

9 78 Kunnanhallitus No 03/ OPETUSMINISTERIÖN VALTIONOSUUSPÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KÄYTTÖKUS- TANNUSTEN VALTIONOSUUDESTA VUODELLE Opetusministeriön päätös kuntien opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2015; - Päätös , Dnro 56/221/2014 Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) annetun lain 57 :n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta vuodeksi 2015 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten. Valtionosuus on euroa (miinus-merkkinen luku muodostuu siitä, että kunnan rahoitusosuus on euroa). Päätökseen liittyy oikaisuvaatimusosoitus. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun valtionosuuspäätöksen ja tyytyy päätökseen.

10 79 Kunnanhallitus No 03/ VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KOTIKUNTAKORVAUSTEN PERUSOSISTA. Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2015; Päätös VM/2632/ /2014. Päätöksen perusteella vuoden 2015 kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12 ja vuotiaille. Oppilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa 6-vuotias 0,61, 7-12 vuotias 1,00 ja vuotias 1,60. Kotikuntakorvauksen perusosaksi on vuodelle 2015 hyväksytty 6 226,21 euroa. Karijoen kotikuntakorvausmenot 2015 päätökseen mukaan ovat euroa. Päätökseen on liitetty oikaisuvaatimusohje. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun päätöksen ja tyytyy päätökseen. Kunnanhallitus Merkitään, että Erkki Viitikko saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:10.

11 80 Kunnanhallitus No 03/ VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS PERUS- PALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VERO- TULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuonna 2015, VM/2633/ /2014. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1) 1 :n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista ja 2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 :ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan kun 6-11 :n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 55 :ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2015 kunnan omarahoitusosuus on 3 520,93 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan :ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.

12 81 Kunnanhallitus No 03/2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat -verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, -vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmän muutoksen tasaus, -työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa, -vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus, -veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, -maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto sekä -määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 :n mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin euromäärä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunta saa tasauslisää 80 prosenttia tasausrajan ja kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden määräytyminen: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sis. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) euroa, - mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus euroa,

13 82 Kunnanhallitus No 03/ mistä elatustuen takaisinperinnän palautus 0 euroa, Kotikuntakorvaustulot 0 euroa, Kotikuntakorvausmenot euroa, Yksityisen opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 euroa, Kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely 0 euroa, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus euroa, Yhteensä euroa. Jos kunta on tyytymätön valtionvarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Kun huomioidaan vähennetyt kotikuntakorvausmenot suuruudeltaan euroa, on valtiovarainministeriön päättämä valtionosuus yhteensä euroa. Talousarvioon on arvioitu valtionosuuden määräksi euroa. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä mainitun valtionosuuspäätöksen ja tyytyy päätökseen.

14 83 Kunnanhallitus No 03/ KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet tulosalueittain. Kunnanhallituksen tehtävänä on hyväksyä tehtäväalueensa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Merkitään, että jäljennös käyttösuunnitelmasta on liitteenä no 14. Kunnanhallitus päättää - hyväksyä käyttösuunnitelman liitteen no 14 mukaisesti, - myöntää tulosyksikkö 1545 Muu yleishallinto kohtaan 4740 avustukset yhteisöille seuraavasti: - Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys (neuvojan palkka, sos. menot, matkat) 7.600, - Eläkeliiton Karijoen yhdistys 120, - Syöpäyhdistys Länsi-Suupohjan osasto ry 120, - Karijoen Sotaveteraanit ry/naisjaosto (kuntoutukseen) 1.160, - Sotainvalidien Veljesliiton Karijoen osasto/puolisot kuntoutukseen, virkistykseen 920, - Karijoen Seurakunnan kasvatustyön johtokunta (päiväkerhotyöhön) 720, - Karijoen Nuorisoseura r.y. 560, - Myrkyn Nuorisoseura r.y Avustus syöpäpotilaille (100 /henkilö/vuosi).

15 84 Kunnanhallitus No 03/2015 Avustuksiin sisältyy määräraha: - lapsirahaan, jonka suuruus on 600 /lapsi lähtien. Tupaantuliaislahja: lähtien: - myönnetään alle 35-vuotiaalle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison ostajan iän mukaan) uuden omakotitalon/uuden asunto-osakkeen hankintaan, - tupaantuliaislahjan määrät ovat lukien: - omakotitalon rakentaja 3.200, - asunto-osakkeen ostaja myönnetään tehtyihin kauppoihin, suuruus enintään 40 % kauppahinnasta, - sama henkilö voi saada tupalahjaa vain kerran, - päätös on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka, - vuonna 2014 olleita ehtoja sovelletaan niihin kauppoihin, jotka on tehty viimeistään ja asunnon hallintaja omistusoikeus on siirtynyt ostajalle viimeistään edellä mainittuna päivänä. Uuden asunnon osalta asunnon käyttöönottotarkastus on pidetty viimeistään ja asunto on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen ehdotuksen lisäyksellä, että lapsirahan saaminen edellyttää, että Karijoella syntynyt lapsi on kunnassa kirjoilla

16 85 40 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS ERI LAUTA- KUNTIIN. vuosiksi edustajat olivat seuraavat: - liikunta- ja nuorisolautakunta Marjo Ylikärppä, - kirjasto- ja kulttuurilautakunta Soile Luoma, - kasvatus- ja opetuslautakunta Erkki Viitikko, - valvontalautakunta Seppo Tienhaara, - tekninen lautakunta Veli-Matti Niemelä. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa vuosiksi seuraaviin lautakuntiin seuraavasti: - liikunta- ja nuorisolautakunta, - kirjasto- ja kulttuurilautakunta, - kasvatus- ja opetuslautakunta, - valvontalautakunta, - tekninen lautakunta. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti valita edustajat vuosiksi seuraaviin lautakuntiin seuraavasti: - liikunta- ja nuorisolautakunta Marjo Ylikärppä, - kirjasto- ja kulttuurilautakunta Soile Luoma, - kasvatus- ja opetuslautakunta Erkki Viitikko, - valvontalautakunta Seppo Tienhaara, - tekninen lautakunta Veli-Matti Niemelä.

17 86 41 KUNNAN EDUSTAJA KESKIKYLÄN VESIOSUUS- KUNTA. Vuosina on ollut Erkki Viitikko, varalla Timo Hautaviita. Kunnanhallitus päättää valita vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Erkki Viitikko Timo Hautaviita

18 87 42 KUNNAN EDUSTAJA MYRKYN VESI- OSUUSKUNTA. Vuosina on ollut Terhi Röksä varalla Erkki Viitikko. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi seuraavat v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Terhi Röksä Erkki Viitikko

19 88 43 KUNNAN EDUSTAJA FOODWEST OY. Kunnan edustajana on v ollut Terhi Röksä, varalla Marjo Ylikärppä. Kunnanhallitus päättää valita vuosiksi kunnan edustajiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Terhi Röksä Marjo Ylikärppä.

20 89 44 KUNNAN EDUSTAJA ASUNTO OY SUNTIONRIVIT. Vuosina on ollut kunnan edustajana Viljo Kurvinen, varalla Heikki Rinta-Hoiska. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Jenni Rankaviita Heikki Rinta-Hoiska

21 90 45 KUNNAN EDUSTAJA ASUNTO OY MYLLYRINNE MYRKKY. Vuosina kunnan edustajana on ollut Veli- Matti Niemelä ja varalla Terhi Röksä. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Veli-Matti Niemelä Terhi Röksä.

22 91 46 KUNNAN EDUSTAJA ASUNTO OY JOKIRINNE MYRKKY. Vuosina on ollut Terhi Röksä, varalla Veli- Matti Niemelä. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Terhi Röksä Veli-Matti Niemelä.

23 92 47 KUNNAN EDUSTAJA ASUNTO OY RANTARINNE MYRKKY. Vuosina on ollut Veli-Matti Niemelä, varalla Terhi Röksä. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Veli-Matti Niemelä Terhi Röksä.

24 93 48 KUNNAN EDUSTAJA ASUNTO OY PELTORINNE. Vuosina kunnan edustajana on ollut Terhi Röksä, varalla Veli-Matti Niemelä. Kunnanhallitus päättää valita vuosiksi kunnan edustajiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Terhi Röksä Veli-Matti Niemelä.

25 94 49 KUNNAN EDUSTAJA ASUNTO OY VILJAPOLKU. Vuosina kunnan edustajana on ollut Jenni Rankaviita, varalla Heikki Rinta-Hoiska. Kunnanhallitus päättää valita vuosiksi kunnan edustajiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Jenni Rankaviita Heikki Rinta-Hoiska

26 95 Kunnanhallitus No 03/ KUNNAN EDUSTAJA ASUNTO OY KARIJOEN PASAARI. Vuosina on ollut Jenni Rankaviita, varalla Heikki Rinta-Hoiska. Kunnanhallitus päättää valita seuraavat vuosiksi : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Jenni Rankaviita Heikki Rinta-Hoiska

27 96 Kunnanhallitus No 03/ ASUNTO OY KARIJOEN LIIKETIE 8/ KUNNAN EDUSTAJAT. Vuosina ollut varsinaisena Heikki Rinta- Hoiska, varalla Jenni Rankaviita. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi yhtiön yhtiökokoukseen vuodelle seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Heikki Rinta-Hoiska Jenni Rankaviita

28 97 Kunnanhallitus No 03/ ASUNTO OY KARIJOEN LIIKETIE 6/ KUNNAN EDUSTAJAT. Vuosina ollut varsinaisena Heikki Rinta- Hoiska, varalla Jenni Rankaviita. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi yhtiön yhtiökokoukseen vuodelle seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Heikki Rinta-Hoiska Jenni Rankaviita

29 98 Kunnanhallitus No 03/ KUNNAN EDUSTAJA KIINTEISTÖ OY KARIJOEN HANNUNRATI. Vuosina ollut Antti Seppälä ja tämän avustajina Timo Hautaviita ja Veikko Keto. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajaksi vuosiksi Antti Seppälä, Timo Hautaviita ja Veikko Keto.

30 99 Kunnanhallitus No 03/ KUNNAN EDUSTAJA KARIJOKI INVEST OY. Vuonna kunnan edustajiksi valittiin Antti Seppälä, Timo Hautaviita, Veikko Keto. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajaksi vuosille seuraavat: Antti Seppälä, Timo Hautaviita ja Veikko Keto.

31 KUNNAN EDUSTAJA KARIJOEN LÄMPÖ OY. Kunnan edustajina ollut v seuraavat: Arja Harjunpää, Jukka Kohtala ja Erkki Viitikko. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi yhtiökokoukseen vuosiksi seuraavat: Arja Harjunpää, Jukka Kohtala ja Erkki Viitikko.

32 KUNNAN EDUSTAJA KARIJOEN ENERGIA- OSUUSKUNTA. Vuosina ollut Soile Luoma, varalla Mirja Peräsaari. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Soile Luoma Mirja Peräsaari.

33 KUNNAN EDUSTAJA POHJANMAAN NIKKARI- KESKUS OY:SSÄ. Vuosina ollut Seppo Tienhaara, varalla Jukka Kohtala. Kunnanhallitus päättää valita vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Seppo Tienhaara Jukka Kohtala

34 KUNNAN EDUSTAJA OY BOTNIAROSK AB:SSÄ. Kunnan edustajana vuosina on ollut Ahti Malm, varalla Heikki Rinta-Hoiska. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Ahti Malm Heikki Rinta-Hoiska

35 EDUSTAJA SUUPOHJAN SEUTUVERKKO OY. Vuonna ollut Timo Hautaviita, varalla Erkki Viitikko. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajaksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita Erkki Viitikko

36 EDUSTAJA SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY. Vuonna ollut Timo Hautaviita, varalla Viljo Kurvinen. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajaksi vuosiksi seuraavat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita Viljo Kurvinen

37 TYÖNANTAJAN EDUSTAJA YHTEISTOIMINTA- ELIMEEN. Sopimuksen mukaan kunnan palveluksessa olevan henkilökunta nimeää yhteistoimintaelimeen 4 henkilöä edustamaan eri henkilöstöryhmiä. Kunnanhallitus asettaa työnantajan edustajiksi 4 henkilöä Kunnan edustajina ovat olleet Timo Hautaviita, Marjo Ylikärppä, Viljo Kurvinen ja Jenni Rankaviita. Kunnanhallitus päättää valita työnantajan edustajiksi Timo Hautaviita, Marjo Ylikärpän, Jenni Rankaviita ja Viljo Kurvisen.

38 VANHUS-VAMMAISNEUVOSTON VALITSE- MINEN. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: Kunnassa on toiminut 10-jäseninen vanhus-vammaisneuvosto. Neuvosto ei ole kunnan toimielin, kokouspalkkioita ym. ei makseta, - Jäsenistä 2 valitsee kunnanhallitus ja 7 eläkeläisjärjestö/yhdistykset 1 yhden vammaisjärjestöt yhteistoiminnassa, - Neuvoston toimikausi 2 vuotta eli nyt valittavan toimikausi kestää v loppuun, - Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin. - Vanhus-vammaisneuvoston tehtävänä on - edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten sekä eläkeläisten- ja vanhus-/vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa, - edistää ikäihmisten/vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon, - seurata ikäihmisille/vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehittymistä kunnan alueella, - tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa tarvittaessa lausuntoja ikäihmisiä/vammaisia koskevissa kysymyksissä. Kunnanhallitus päättää nimetä neuvostoon kaksi kunnan edustajaa ja kehottaa järjestöjä nimeämään omat edustajansa.

39 108 Kunnanhallitus No 03/2015 Kunnan edustajiksi yksimielisesti valittiin Arja Harjunpää ja Jenni Rankaviita.

40 AVUSTUSPYYNTÖ MESTARIKANSANLAULAJA ERKKI RANKAVIIDASTA TEHTÄVÄN KIRJAN YM. TEKEMISKULUIHIN. Anomus Olemme työryhmänä tekemässä mestarikansanlaulaja Erkki Rankaviidasta koostetta joka sisältää kirjan, jossa kerrotaan Erkki Rankaviidan eletty ja laulettu elämä. Kirjaan tulee myös nuottikirja jossa n. 30 laulun sanat ja nuotit, 2 kpl cd-levyjä, jotka ovat aikaisemmin ilmestyneet vinyylilevyillä, lisäksi 1 cd-levy Laulu valittee mun, joka on julkaistu v ilmestyneellä vhs-kasetilla. Koko paketti: Kirja, jossa nuottikirja, 3 kpl cd-levyjä ja 1 kpl dvd-levy. Toivomme Karijoen kunnalta myötämielistä suhtautumista työhömme ja tarjoamme paketin ennakko-ostosopimusta seuraavin ehdoin 40 kpl koko paketti hintaan 2000 euroa. Työryhmän jäsenet: - FT, dosentti, Musiikin edistämissäätiön johtaja Hannu Saha, - Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki, - FT, apulaisrehtori Tuuli Talvitie, - Karijoen Nuorisoseuran varapj Kari Peltoniemi. Karijoella Työryhmän puolesta Kari Peltoniemi Hakemus liitteineen esityslistan mukana.

41 110 Kokouksessa. Keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että kunta päättäisi tukea hanketta lunastamalla tarjottua pakettia 20 kpl hintaan 1200 euroa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

42 SALIININKODIN LAAJENNUS/TARKISTUS- PÄÄTÖS KUSTANNUKSET JA RAHOITUS. Ara on hyväksynyt Saliininkodin laajennuksen lopulliseksi kokonaishankinta-arvoksi euroa (sis.alv) jakaantuen rakennuskustannukset euroa ja liittymismaksut euroa. Korkotuettavat kustannukset euroa (alv 0 %) ja avustettavat kustannukset euroa (alv 0 %). Hanke sisältää erityisasuntoja 11 kpl 440,5 asm² ja muita tiloja 38,0 hym². Ara on vahvistanut investointiavustuksen lopulliseksi määräksi euroa ja vahvistanut korkotukilainan lopulliseksi määräksi alkuperäisen euroa. Hankkeen rahoitukseen omien varojen määräksi on hyväksytty euroa. Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitun rakennussuunnitelman ja kustannusten tarkistamispäätöksen sekä erityisryhmien investointiavustuksen ja korkotukilainan määrän vahvistamispäätöksen tiedokseen ja tyytyy päätöksiin.

43 KUNTARAHOITUS OYJ/ILMOITUS LUOTON EHTOJEN MUUTOKSESTA. Kuntarahoitus Oyj ( Kuntarahoitus ) muuttaa luottoehtonsa vastaamaan minimikoron osalta nykyistä markkinakäytäntöä. Viitekorot ovat historiallisen alhaalla ja Suomen Pankin säännöt edellyttävät, ettei keskuspankkivakuudeksi kelpaavasta luotosta saa aiheutua negatiivista kassavirtaa. Kaikkiin Kuntarahoituksen myöntämiin luottoehtoihin sovelletaan lähtien seuraavaa ehtoa: ===================================== Vaihtuvakorkoisen luoton viitekoron arvon alittuessa 0,00 prosentin määrän, on luoton viitekoron arvo tällöin 0,00 prosenttia ja myöskään luoton viitekoron ja marginaalin summa ei voi olla koskaan alle 0,00 prosenttia. ===================================== Yllä mainittu ehtomuutos tulee koskemaan kaikkia voimassa olevia viitekorkoon sidottuja luottoja. Jos muutoksella on vaikutusta luottoonne ettekä hyväksy muutosta, Teillä on oikeus irtisanoa ja maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin muutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla siitä vähintään yhtä viikkoa ennen kyseistä päivää Kuntarahoitukselle. Otattehan huomioon, että mikäli velallinen maksaa kiinteäkorkoisen luoton ennenaikaisesti takaisin tai vaihtuvakorkoisen luoton ennenaikaisesti takaisin muuna ajankohtana kuin korontarkastuksen yhteydessä, velallinen on velvollinen korvaamaan luontonantajalle kaikki luotonantajan jälleenrahoituksen purkamisesta aiheutuvat kulut ja muut mahdolliset kulut sekä korvaamaan luotonantajan menetyksen.

44 113 Karijoen osalta muutos koskee luottoja 11931/06, 15739/12, 16842/13,17021/13. Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä mainitun luoton ehtojen muutoksen ja merkitsee sen tiedokseen.

45 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätökset ja tyytyy päätöksiin: - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Valvontalautakunnan kokouksen rakennuslupapäätöksien julkipanolista. - Kuntarahoitus Oy koron muutosilmoitus: Lainan 15739/12 kokonaiskorko lähtien 0,94 % (perus-% 0,19 ja marginaali % 0,75). - Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistus vuodelle Tarkistettu kokonaisrahoitus euroa, aijemmin euroa eli erotus euroa. - Ely-keskus Korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

46 115 - Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Kansainvälisyyskeskus INKA:n palvelut 2015 ja erityispalveluiden hinnasto. - Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös.

47 SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ/ ILMAJOEN NAVETTA-OPETUSMAATILAN YHTIÖITTÄMINEN. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus : Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toimitilajaosto on kokouksessaan jatkanut valmistelutyötä koskien Ilmajoentien navetta/opetusmaatilahanketta. Yhtymävaltuusto antoi yhtymähallitukselle valtuudet jatkaa toimenpiteitä koskien Ilmajoen Ilmajoentien navetta/ opetusmaatila toimintamallin valmistelutyötä ja aikataulua. Asian valmistelua on tehty virkamiestyönä ja ryhmässä on ollut maaseutualan asiantuntijaedustus sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta että Sedusta. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu osakeyhtiön opiskelijoiden määrä Ilmajoella on yhteensä noin 500 ja Sedun opiskelijoiden noin 100. Tämän vuoksi uuden navetan rakentaminen ja sen toiminnan mahdollistaminen taloudellisesti edellyttää entistä tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän välillä. Tämä edellyttää myös molempien osapuolten sitoutumista yhteisen toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Työ on edennyt niin, että ensisijaisena vaihtoehtona olisi, että perustetaan yhtiö harjoittamaan opetusmaatilan toimintaa. Kuntayhtymä vuokraisi yhtiölle viljelysmaat ja myisi yhtiölle maatalouden harjoittamiseen kiinteästi liittyvät / tarvittavat rakennukset ja irtaimen omaisuuden käypään hintaan. Perustettava osakeyhtiö rakennuttaisi uuden

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika 17.1.2013 klo 19.05 20.02 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 21.1.2015 kello 18.30-20.30 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot