KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013"

Transkriptio

1 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika klo Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko Tarja jäsen Koivumäki Tiina jäsen Salomäki Jari jäsen Tuohiluoma Reima jäsen Poissa - Muut saapuvilla olleet Vainionpää Hanna Niemenmaa Jaana esittelijä / pöytäkirjanpitäjä kunnanhallituksen edustaja Asiat :t 1-12 Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Nähtävänä olo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä koulutoimistossa

2 2 Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS... 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Salassa pidettävä... 4 Salassa pidettävä... 4 LUKUVUODEN KOULU- JA LOMA-AJAT... 4 KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE VALTIOVARAINMINISTERIÖN KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA VIRKAVAPAUSANOMUS... 6 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA MUUT ASIAT... 7 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOHJE... 7

3 3 Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS KOLTK 1 Kasvatus- opetuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja / varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN KOLTK 2 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Salomäki ja Reima Tuohiluoma. Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2013 KOLTK 3 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja, kunnansihteeri Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja, kunnansihteeri Koulujen ja erityisopetuksen pienryhmän laskut hyväksyy koulunjohtaja ja tarvittaessa varajohtaja, Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskut hyväksyy toiminnan perhepäivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskut hyväksyy koulutoimenjohtaja ja tarvittaessa kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja. : Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja, kunnansihteeri Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja, kunnansihteeri Koulujen ja erityisopetuksen pienryhmän laskut hyväksyy koulunjohtaja ja tarvittaessa varajohtaja, Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskut hyväksyy toiminnan perhepäivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa

4 Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskut hyväksyy koulutoimenjohtaja ja tarvittaessa kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja. 4 Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta Salassa pidettävä Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta Salassa pidettävä Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta LUKUVUODEN KOULU- JA LOMA-AJAT KOLTK 6 Sivistystoimen päävastuualuesäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lukuvuoden koulu- ja lomapäivistä. Peruskoululaki määrittelee työpäivien lukumäärän: PL 23 Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta säädetään asetuksella PA 7. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä. Lukuvuoden koulupäivien todellinen määrä on 187 ja pohjana on käytetty seudullista esitystä. Seudulliseen esitykseen on syyslukukaudelle lisätty yksi lauantaipäivä ( ) toiminnalliseksi päiväksi. Tässä ehdotuksessa koulu alkaisi maanantaina Syysloma olisi viikolla 43. Syyslukukausi päättyisi lauantaina Kevätlukukausi alkaisi tiistaina Talviloma olisi viikolla 8. Kevätlukukausi päättyy lauantaina Liite: Oppilaiden koulu- ja loma-ajat lv Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee ja päättää oppilaiden koulu- ja loma-ajoista lukuvuonna Keskustelun jälkeen Jonna Haavisto esitti, että koulu- ja loma-ajat hyväksyttäisiin muuten liitteen mukaan, mutta talviloma olisi viikolla 9. Timo Mustasilta kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty koulutoimenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tulee suorittaa äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat ktj:n tekemää esitystä vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Jonna Haaviston tekemää esitystä, vastaavat EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni ja 6 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi Haaviston esityksen talviloman muuttamisesta voittaneen äänestyksen.

5 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle liitteen mukaisesti sillä muutoksella, että talviloma on viikolla 9 vuonna Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2013 KOLTK 7 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 :n 1 ja 2 mom mukaan kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kunnan esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset kunnan painotetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kotikuntakorvaus on porrasteinen oppilaan iän perusteella. Kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa 6-vuotiaiden osalta kertoimella 0,91, 7-12 vuotiaiden 1 ja vuotiaiden ja muiden osalta 1,35. Karvian esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset ovat euroa. 6-vuotiaita on 25, 7-12 vuotiaita 149 ja vuotiaita 79, laskennallinen oppilasmäärä 293. Karvian kotikuntakorvauksen perusosa vuonna ,66 euroa. Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Liite: Päätös VM/2198/ /2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta VALTIOVARAINMINISTERIÖN KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTION- OSUUDESTA JA KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTION- OSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2013 KOLTK 8 Valtiovarainministeriö on antanut päivätyn päätöksen VM/2199/ /2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetunlain (1704/2009) 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: kunnan yleisen osan määräytymisperusteista kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista, ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista.

6 Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja vähentämällä saadusta summasta kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2013 kunnan omarahoitusosuus on 3.136,92 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan yleinen osa sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualeen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys, erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys, vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus, työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa, veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset (IT -kehittämishankkeiden rahoitus, vuonna 2012 maksetun elatustuen takaisinperinnän palautus jne.). 6 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on euroa euroa. Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan Liite: Valtiovarainministeriön päätös VM/2199/ /2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta VIRKAVAPAUSANOMUS KOLTK 9 Luokanopettaja Antti Luoma on anonut opintovapaata erityispedagogiikan opintojen suorittamiseksi ajalle Vapaa olisi palkatonta. Kunnan hallintosäännön mukaisesti yli 30 päivän harkinnanvaraisista virkavapauksista päättää viranhaltijan valinnut toimielin. : Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää luokanopettaja Antti Luomalle palkatonta virkavapaata opintojen suorittamiseen ajalle : Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti myöntää luokanopettaja Antti Luomalle palkatonta virkavapaata opintojen suorittamiseen ajalle

7 7 Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA KOLTK Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta Kirjastonhoitajan viranhaltijapäätökset ajalta Päivähoidon ohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta Yläkoulun rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta Sarvelan koulun johtajan viranhaltijapäätökset ajalta Saran koulun johtajan viranhaltijapäätökset ajalta Kantin koulun johtajan viranhaltijapäätökset ajalta Liitteet: Luettelot päätöksistä. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta. Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta MUUT ASIAT KOLTK 11 Kouluterveyskyselyn maksullisten tulosten tilaaminen kevään 2013 kyselystä. Hinta 8 euroa/ 15-vuotias. Kyselyn tulokset päätettiin tilata Karvian peruskoulun ja mahdollisuuksien mukaan myös toisen asteen oppilaitoksissa olevien karvialaisten nuorten osalta. Koulu- ja askartelutarvikkeet. Koulutoimenjohtaja on allekirjoittanut sitoumuksen Kuntahankintojen yhteishankintaan liittymisestä sopimuskaudelle Jonna Haavisto esitti, että yläkoulun valinnaisaineita tulisi kehittää niin, että niiden tarjonnassa otettaisiin huomioon paikkakunnalla olevia resursseja, kuten musiikkialan yrittäjiä, työpajaa, Karviataloa jne. Toivottiin eri teemoista esim. viikkoloppukurssina järjestettyjä valinnaisaineita. Kunnanhallituksen edustaja Jaana Niemenmaa kiitti lautakuntaa ja viranhaltijaa hyvästä lautakuntatyöskentelystä. Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOHJE KOLTK 12 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 Aika 20.3.2012 klo 18.58 20.37 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja Kokousaika Torstai 20.2.2014 klo 19.00-20.40 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Mari Ervelä Sari Vaholuoto puheenjohtaja vpj jäsen

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot