KUNNANHALLITUS No 18/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS No 18/2013"

Transkriptio

1 146 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Lapväärtinjoen alajuoksun kunnostaminen/karijoen avustus. Kuntalain kokonaisuudistus. Tupaantuliaislahja/Toni Lehtimäki. Asunto Oy Metsärinteen tilannekatsaus. Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Kalervo Uusitalon valitusta kunnanvaltuuston päätöksestä. Luonnos kaavoitussopimuksesta. Kunnanjohtajan päätösluettelo. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Muut asiat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita,pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko,II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä,I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli hallituksen jäsenet Seppo Tienhaara ja Veli-Matti Niemelä. Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Mirja Peräsaari ja Seppo Tienhaara). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Mirja Peräsaari ja Marjo Ylikärppä.

4 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: -Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. -Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Valtiovarainministeriö Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2013 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. _

5 Kunnanhallitus No 06/2011 Kunnanhallitus No 14/2012 Kunnanhallitus No 18/ LAPVÄÄRTINJOEN ALAJUOKSUN KUNNOSTA- MINEN/KARIJOEN AVUSTUS. 103 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPVÄÄRTINJOEN ALAJUOKSUN VÄYLINEN KUNNOSTUSHANK- KEEN SEURANTARYHMÄÄN. Lapväärtinjoen alajuoksun väylien kunnostushankkeelle on myönnetty euroa valtionavustusta. ELYkeskus johtaa hanketta ja kunnostustyön hankinta-asiakirjoja laaditaan parhaillaan. Hankkeelle asetetaan rahoittajien edustajista koostuva seurantaryhmä, jonka tehtävä on seurata hankkeen etenemistä kunnostuksen aikana. Alustavien tietojen mukaan hanke toteutetaan vuosina , mutta se voi viivästyä jäätilanteen takia. Kunnanhallitus päättää valita seurantaryhmään kunnan edustajaksi Timo Hautaviidan ja varalle Heikki Rinta-Hoiska. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Hankkeen työt käynnistyivät viime talven aikana. Koko hankkeen kustannukset ovat noin euroa, josta valtionavustus on euroa. Karijoen kunnalta on pyydetty avustusta hankkeeseen euroa. Kunnan tämän vuoden talousarviossa on varattu euroa. Kristiinankaupunki on laskuttanut avustuksesta 1 erä euroa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä maksettavaksi em. hankkeeseen kunnan avustusta euroa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus No 18/ Kristiinankaupunki on laskuttanut Karijoen kunnalta Lapväärtinjoen alajuoksun kunnostamisen avustusta euroa. Kunnan talousarviossa on tälle vuodelle varattu euroa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä maksettavaksi em. hankkeeseen kunnan avustusta euroa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUS. Valtionvarainministeriön kirje Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelua varten toimikaudeksi parlamentaarisen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa, jotka ovat demokratiajaosto, toimielimet ja johtaminen jaosto, talousjaosto sekä kunnat ja markkinat jaosto. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi annettaisiin syksyllä 2014 ja uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Valmistelutyö sovitetaan yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Hallitus linjasi kuntalakiuudistuksen jatkovalmistelua. Linjauksia on käsitelty tarkemmin olevassa taustamuistiossa. Pyydämme, että kuntanne vastaa kyselyyn mennessä. Kirjelmä kysymyksineen on toimitettu kunnanhallitukselle Kunnanhallitus päättää hyväksyä kommentit kuntalain kokonaisuudistusta koskevaan kyselyyn. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 TUPAANTULIAISLAHJA/TONI LEHTIMÄKI. Toni Lehtimäki on allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Ojanperä 4:212 nimisen tilan Karijoen kunnan Ylikylästä, osoite: Kauhajoentie 5, Karijoki. Hakija on ryhtyneet käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Hakija on alle 35 vuotiaita, ensiasunnon ostaja. Em. henkilö hakee kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhan talon ja vanhan osakkeen osalta ehtoja muutettu siten, että lähtien tupaantuliaislahjaa myönnetään vanhan talon ja vanhan osakkeen ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Muutosta sovelletaan vanhojen talojen/vanhojen osakkeiden kauppoihin, jotka on tehty jälkeen. Lisäksi ehtoihin lisättiin lähtien, että muutto vanhaan taloon tai vanhaan osakkeeseen tulee tapahtua 6 kk kuluessa kaupan tekemisestä lukien ellei rakennuksen kunnostustyöt estä muuttoa. Tulkintatapausten välttämiseksi täsmennettiin vanhan asunnon ostaneen muuttamista niin, että muuttamisen täytyy tapahtua ao. asuntoon sekä väestörekisteritietojen mukaan että käytännössä suoraan toisesta kunnasta. Siten esimerkiksi tilapäisesti ennen ostoa vuokralla asuminen Karijoella ei ole mahdollista. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotiaalle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Tupaantuliaislahjan suuruus on enintään 40 % kauppahinnasta.

9 154 Edellä oleviin perusteisiin viitaten kunnanhallitus päättää myöntää Toni Lehtimäelle euroa tupaantuliais-lahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

10 ASUNTO OY METSÄRINTEEN TILANNEKATSAUS. Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto myy toimitetulla julkisella huutokaupalla Karijoen kunnan Ylikylässä sijaitsevat Metsärinne ( ) ja Metsäranta ( ) nimiset tilat osoitteessa Kirkkotie 164, Karijoki. Metsärinne tilalla sijaitsee 5 huoneiston rivitalo. Metsäranta tila on rakentamatonta tonttimaata. Merkitään tiedoksi. Tämän hetkinen tilanne merkittiin tiedoksi. _

11 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN KALERVO UUSITALON VALITUSTA KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ. Vaasan hallinto-oikeus on lähettänyt no 01302/ 13/2299 lausunnolle Kalervo Uusitalon valituksen Valitus koskee kunnanvaltuuston :ää Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus koskien tuulivoiman rakennussuunnittelua, rakennustoimintaa ja käyttöä; Karijoen kunta/o2 Finland Oy. Valittaja vaatii valtuuston päätöksen kumoamista kokonaan kunnan edun vastaisena. Lausunto tulee antaa 30 päivän kuluessa. Lausunnon antamiselle on myönnetty jatkoaikaa saakka. Kopio valituksesta lähetetään esityslistan mukana. Lausuntona kunnanhallitus päättää esittää seuraavaa: Vuokrasopimuksen 1. kohdan mukaan vuokraajalla/ haltijalla on tarkoitus rakentaa alueelle korkeintaan 90 tuulivoimalaa.yva-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, joissa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia. Sopimuksen 6. A kohdan mukaan maksetaan kertakorvaus käyttöönotetusta alueesta sen jälkeen, kun voimalaitos on valmistunut. Vuokra-/käyttöoikeusmaksu määräytyy sopimuksen liitteen 2 mukaisesti. Vuokra-/käyttöoikeusmaksu määräytyy liitteen 2 kohdan 2 mukaisesti tuotetun sähköenergian mukaan. Tuulivoimala katsotaan käyttöönotetuksi, kun se tuottaa sähköä.

12 157 Vuokra-/käyttöoikeusmaksun jakaantuminen kiinteistönomistajien kesken määräytyy liitteen 2 kohdan 3 mukaisesti. Kiinteistön omistajan osuus on ao. kiinteistön osaluku suhteessa kiinteistön omistajien osalukujen kokonaismäärään. Vuokra-/käyttöoikeusmaksun maksamisesta on säännökset sopimuksen 7 kohdassa. Vuokraoikeuden kiinnittäminen edellyttää, että vuokraoikeus voidaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta. Tuulivoimalan jäänmuodostus jäävaara asia on yksi tuulivoimalaitosten ympäristövaikutusten selvityksessä esille tuleva asia, jota selvitetään kaavoituksen/yva/luvitusmenettelyn yhteydessä. Sopimuksen 9 kohdassa on määräykset maa- ja metsätalouden harjoittamisesta sekä metsästyksen osalta sopimuksen 10 kohdassa. Valtuuston päätöksen mukaan vuokrattavan alueen ulkopuolelle jätetään 100 metriä Susiluolan suuaukosta molempiin suuntiin metsäsarkojen suuntaisesti. Kaavoituksessa ratkaistaan tuulivoimaloiden paikat. Kaavoituksesta päättää Kristiinankaupunki. Kunnanhallituksen tiedossa ei ole, että asian valmistelussa ja käsittelyssä olisi ollut KunL 52 :n tarkoittamia esteellisiä henkilöitä mukana. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ei tiedon mukaan ole vuokrasopimusta po. yhtiön kanssa ei tällä eikä muillakaan alueilla. Kunnanhallitus katsoo, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

13 158 Edellä olevaan lausuntoon viitaten kunnanhallitus esittää, että valitus aiheettomana hylättäisiin. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 LUONNOS KAAVOITUSSOPIMUKSESTA. Kunnantoimiston toimesta on laadittu luonnos kaavoitussopimukseksi. Sopimus muodostaisi rungon, jota tarvittaessa täydennetään kohteittain. Luonnos on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille. Keskustellaan sopimusluonnoksesta ja mahdollisista täydennyksistä. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi luonnoksen käytettäväksi pohjana kaavoitussopimuksia tehtäessä. Liite no 86.

15 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan päätösluettelon pykälien 28-44/2013 osalta. Merkitään, että Viljo Kurvinen katsoi itsensä esteelliliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa.

17 MUUT ASIAT. Karijoen kunnantalolla pidettiin neuvottelu Rajamäenkylän tuulivoimahankkeesta. Mukana tilaisuudessa oli E-P liiton edustajat, Isojoen ja Karijoen kuntien edustajat ja maanomistajien sekä O2 edustaja. Tilaisuus merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 87. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 88. _

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2014 KOKOUSAIKA 20.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot