Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen kunta on kilpailuttanut vuonna 2006 leasingrahoituksen ja siihen liittyvien palveluiden puitesopimuksen, joka on nyt päättymässä. Sen perusteella tehtyjä vuokrasopimuksia ei ole tarkoitus siirtää nyt kilpailutettavalle uudelle sopimukselle, vaan ne ovat voimassa kussakin vuokrasopimuksessa olevien tuotteiden vuokra-ajan päättymiseen saakka. Kirkkonummen kunnalla on noin 1700 työasemaa, joista n kpl on hankittu leasingrahoituksella. Kunnan nyt omistamat työasemat on tarkoitus korvata leasinglaitteilla. Kopiokoneita / monitoimilaitteita on hankittu leasingrahoituksella n. 90 kpl. Lisäksi leasingrahoituksella on hankittu palvelimia ja hankintahinnaltaan merkittäviä teknisiä laitteita. Euromääräisesti hankintoja uudelle sopimukselle arvioidaan tulevan vuosittain seuraavasti: v. 2011/Q2-Q v v v. 2014/Q2-2015/Q (optio) jolloin kokonaishankintavolyymin sopimuskauden sekä yhden optiovuoden aikana arvioidaan olevan yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Kirkkonummen kunta ei sitoudu suunniteltujen laitteiden hankkimiseen ja leasingrahoittamiseen. 2 Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen Hankinnasta on lähetetty ilmoitus HILMA-palveluun (www.hankintailmoitukset.fi), josta ilmoitus toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TEDtietokannassa. 3 Hankintamenettely ja tarjouksen laatiminen Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

2 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 2 (14) hankittaviin tai optioina oleviin palveluihin sisältyvät korot, palkkiot, maksut ja muut korvaukset. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä Sopimuksella rahoitettavia laitteita ei hankita tällä sopimuksella. Hankintayksikkö valitsee itsenäisesti vuokrauksen kohteena olevat laitteet ja laitetoimittajan sekä sopii laitteiden hankintaehdoista. Hankintayksiköllä on oikeus vaihtaa laitetoimittajia. Tarjous liitteineen sekä mahdollinen sopimus tulee tehdä suomen kielellä. Tarjoaja vastaa kaikista tarjouksen ja mahdollisen sopimuksen tekemiseen liittyvistä kuluista eikä ole oikeutettu korvaukseen, vaikka hankinta peruuntuisi tai keskeytyisi. Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia. Hankinta tehdään yhdeltä leasingrahoituspalvelun toimittajalta. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 4 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on leasingrahoitus ja siihen liittyvät palvelut tämän tarjouspyynnön mukaisesti seuraaville laitteille: a) IT-laitteet - pöytätyöasemat (DeskTop) - kannettavat työasemat (LapTop) lisälaitteineen ja -varusteineen (näppäimistö, telakka, laukku ym.) - päätteet (ThinClient) - näytöt - tulostimet - monitoimilaitteet ja kopiokoneet - palvelimet b) Hankintahinnaltaan merkittävät tekniset laitteet - sairaalalaitteet kuten hammaslääkärintuolit - muut tekniset laitteet Leasingrahoitukseen voi sisältyä myös laitteiden toimitukseen liittyviä kertaluonteisia liitännäispalveluja (esim. toimitus ja asennus) laitteen saamiseksi toimintakuntoon. Palveluja koskeva puitesopimus solmitaan kolmeksi vuodeksi alkaen siitä kun sopimus allekirjoitetaan (arvio ) ja päättyen noin Lisäksi sopimuksella on yksi optiovuosi ( ), johon tarjoaja sitoutuu.

3 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 3 (14) 4.1 Leasingrahoitus Option käyttäminen on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa. Solmittavaa puitesopimusta tulevat käyttämään Kirkkonummen kunnan eri yksiköt. Tarjoukseen tulee sisältyä seuraavat palvelut 1. Leasingrahoitus 2. Laitteiden vakuuttaminen 3. Laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalvelut 4. Käytettyjen laitteiden vuokrakauden jälkeiset pakkaus-, nouto-, tietoturva-, kierrätys- ja hävityspalvelut Em. palveluja koskevat vaatimukset on määritelty alla kohdissa ja niistä johtuvien kustannusten tulee sisältyä tarjottuun leasingvuokraan, ellei tarjouspyynnössä muuta ilmoiteta. Osa vaatimuksista on ehdottomia vaatimuksia, jotka tarjouksen ja leasingrahoituspalvelun toimittajan (jatkossa toimittaja) on täytettävä, jotta tarjous olisi tarjouspyynnön mukainen. Muut vaatimukset vaikuttavat tarjousten arviointiin kohdassa 8.3 kuvatulla tavalla. Tarjouspyynnön liitteenä 2 on taulukko Vaatimusten täyttyminen, jossa ovat sekä ehdottomat että muut vaatimukset. Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoaja palauttaa taulukon ja merkitsee siihen, mitkä palveluita ja laskutusta koskevat vaatimukset tarjous täyttää (kyllä/ei). Tarjoajan on allekirjoituksellaan vahvistettava taulukko. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kuvaukset em. palveluista pyydettyine liitteineen. Kuvausten ja niiden liitteiden avulla tarjoaja osoittaa vaatimusten täyttymisen. Mikäli tarjoaja ei pysty täyttämään vaatimuksia tarjouksen tekohetkellä, sen on uskottavasti osoitettava, että vaatimukset täyttyvät puitesopimuskauden alkaessa (noin mennessä). Ehdottomat vaatimukset: 1. Laitteiden leasingrahoituskausi on asiakkaan valinnan mukaan 36, 48 tai 60 kk. 2. Hankittavan laitteen leasingrahoituskausi käynnistyy vuosineljänneksen alussa viimeistään neljän kuukauden kuluessa toimitusvahvistuksen hyväksymisestä. 3. Leasingrahoituksella rahoitettavat laitteet liitetään leasingsopimukseen erillisillä toimitusvahvistuksilla. 4. Asiakas saa toimitusvahvistuksen sähköisesti hyväksyttäväkseen, kun laite on toimitettu ja laitetoimittaja on lähettänyt sitä koskevan laskun toimittajalle. 5. Toimitusvahvistuksessa on laitteesta yksilöidyt tiedot (ainakin laitetiedot, hankintahinta ja laitteen vuokra) 6. Leasingvuokrat määräytyvät tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 7. Laitteen leasingvuokra on kiinteänä voimassa koko leasingrahoituskauden. 8. Leasingvuokrat maksetaan kolmen kuukauden erissä kvartaaleittain.

4 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 4 (14) 9. Toimittajan on ilmoitettava asiakkaalle noin 3 kk etukäteen laitteen leasingrahoituskauden päättymisestä. 10. Asiakkaalla on oikeus jatkaa laitteiden vuokrausta laitekohtaisesti kolmen kuukauden jaksoissa enintään vuoden ajan laitteen alkuperäisen leasingrahoituskauden päättymisestä 11. Laitteen jatkovuokrauksen kuukausivuokra on korkeintaan 25 % laitteen alkuperäisestä kuukausivuokrasta. 12. Asiakas voi halutessaan lunastaa laitteen leasingrahoituskauden päätyttyä tarjouspyynnön kohdassa 4.1 määritellyllä lunastushinnalla. 13. Laitteiden palautus, jatkovuokraus ja lunastaminen voidaan tehdä laitekohtaisesti. 14. Asiakkaalla on mahdollisuus ilmoittaa toimittajalle viimeistään kuukautta ennen leasingrahoituskauden päättymistä, jos se jatkaa laitteen vuokrausta tai lunastaa laitteen. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kuvaus hankintayksikölle tarjottavasta leasingrahoituspalvelusta. Huomautus edellä olevaan vaatimukseen 11: IT-laitteiden (a) lunastushinta on enintään 6 % laitteen arvonlisäverottomasta hankintahinnasta ja Hankintahinnaltaan merkittävien teknisten laitteiden (b) lunastushinta on 3 % laitteen arvonlisäverottomasta hankintahinnasta. Lunastushintaan lisätään arvonlisävero. Leasingrahoituksen toimittaja vastaa laitteen jäännösarvosta. 4.2 Laitteiden vakuuttaminen Ehdoton vaatimus: 1. Tarjoukseen sisältyy laitteiden täysturvavakuutus. Vakuutusmääränä on laitteen jälleenhankinta-arvo. Tarjouksessa (a) IT-laitteiden omavastuu on 200 euroa/vahinkotapahtuma ja (b) Hankintahinnaltaan merkittävien teknisten laitteiden omavastuu on 500 euroa/vahinkotapahtuma, mutta valitun toimittajan kanssa voidaan sopia myös pienemmästä omavastuusta. Vakuutusmaksu sisällytetään leasingvuokraan. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, mikä on edellä kuvattu vakuutusmaksu kuukaudessa laskettuna tuotteen hankintahinnasta. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa vakuutusehdot. 4.3 Laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalvelu Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kuvaus tarjoamastaan laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalvelusta, luettelo hallinta- ja raportointipalveluun sisältyvistä tiedoista sekä mallit vakioraporteista.

5 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 5 (14) Hankintayksikön yhteyshenkilölle tulee toimittaa ko. palvelun Internet-osoite sekä käyttäjätunnus ja salasana palvelun kokeilua ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia varten Vaatimukset laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalvelulle Ehdottomat vaatimukset: 1. Palvelu on asiakkaan käytettävissä Internetissä yleisimmillä web-selaimilla (ainakin Windows Internet Explorer) 2. Palveluun on SSL-suojattu (https) yhteys (sertifikaatti luotetulta myöntäjältä) 3. Palvelu on asiakkaan käytettävissä vähintään jokaisena arkipäivänä klo Toimittaja hoitaa leasingrahoitettavien kohteiden laitetoimittajan laskuilta ja laskujen mahdollisilta liitteiltä ilmenevien käyttäjä-, laite- ja kustannuspaikkatietojen syöttämisen laiterekisteriin. 5. Asiakkaalla on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta lisätä/muuttaa tietoja (esim. käyttäjän/sijainnin/kustannuspaikan vaihtuminen) joko itse tai toimittajan myötävaikutuksella 6. Vuokratun laitteen kustannuspaikkaa ja laskutusosoitetta on mahdollista muuttaa kesken vuokrakauden 7. Palveluun voidaan sisällyttää kaikki ne asiakkaan laitteet lisälaitteineen ja - varusteineen, jotka ovat toimittajan tarjoamassa leasingrahoituspalvelussa 8. Toimittaja hoitaa käyttöoikeuksien hallinnan ja salasanojen antamisen ainakin palvelun pääkäyttäjille. 9. Palvelua käyttävien asiakkaan työntekijöiden määrää ei rajoiteta. 10. Palvelun ja raporttien kieli on ainakin suomi 11. Palvelusta saa monipuoliset raportit (laiterekisteri/laiteraportit ja taloushallinnon/laskutuksen raportit hierarkiatasoittain ja laitetyypeittäin) 12. Raporttina saadaan vuokravastuut kustannuspaikoittain 13. Raporttina saadaan tiedot, minkä laitteiden osalta vuokrakausi päättyy seuraavan 3 kk:n, 6 kk:n tai 12 kk:n aikana 14. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä itse hakuja ja raportteja palvelusta 15. Palvelun raportteja voidaan viedä Excel-ohjelmaan 16. Toimittaja järjestää kustannuksellaan hankintayksikön henkilöstölle koulutusta laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalvelun käytöstä 17. Toimittaja antaa käyttäjille tukea palveluun liittyvissä ongelmissa Muut vaatimukset: 1. Palveluun on mahdollista lisätä hankintayksikön omia laitteita tai muilta yrityksiltä vuokrattuja laitteita yksittäisinä laitteina tai eräajona. 2. Toimittaja rakentaa palveluun eri hierarkiatasoja hankintayksikön tarpeiden mukaan. 3. Käyttöoikeudet on mahdollista rajata käyttäjä-/käyttäjäryhmäkohtaisesti kustannuspaikoittain/yksiköittäin. 4. Palvelusta on mahdollista saada raportteja tilinpäätösraportointiin (IAS/IFRS). 5. Hallinta- ja raportointipalvelusta saa helposti raportit siihen sisältyviä tietoja haku- ja lajitteluperusteena käyttäen.

6 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 6 (14) 6. Hallinta- ja raportointipalvelusta saatavat tiedot, jotka ovat ehdottomia vaatimuksia (katso kohta 4.3.2), on taulukoitu omina kenttinään. Jos tarjous täyttää edellä mainittuja muita vaatimuksia, tulee myös niistä aiheutuvien kustannusten sisältyä tarjottuun leasingvuokraan. Kuitenkin, jos tarjoaja veloittaa asiakkaan omien tai muilta yrityksiltä vuokrattujen laitteiden liittämisestä laitteiden hallintapalveluun, on hinnoittelu ilmoitettava liitteenä 3 olevassa Hinnoittelutaulukossa ja liitteenä 4 olevassa Hintojen vertailutaulukossa Vaatimukset hallinta- ja raportointipalvelusta saataville tiedoille Ehdottomat vaatimukset: 1. Toimitusvahvistuksen numero 2. Laitteen numero (hankintayksikön antama laitenumero) 3. Laitteen tuoteryhmä (esim. pöytätyöasema, kannettava työasema, tulostin, monitori, kopiokone jne.) 4. Laitteen nimi (laitemerkki ja -malli) 5. Laitteen sarjanumero 6. Laitteen ominaisuudet (esim. prosessorin, muistin, kiintolevyn ja näytön koko) 7. Käyttäjä 8. Laitteen sijainti 9. Kustannuspaikka (vähintään kaksi tasoa) 10. Hankintahinta 11. Vuokrakauden alkamispäivä 12. Vuokrakauden päättymispäivä 13. Vuokra-aika (kk) 14. Vuokra per kk tai kvartaali 15. Maksuväli (eräväli) 16. Muu (vapaa) kenttä hankintayksikön tarvitsemaan käyttöön Muut vaatimukset 1. Leasingsopimuksen numero 2. Laitetoimittaja 3. Tilausviite ja/tai tilausnumero 4. Organisaatioyksikkö 5. Laitetoimituksen hyväksymispäivä 6. Mahdollinen korko tai muu maksu toimituskaudelta eli ennen leasingrahoituskauden alkamista 7. Vuokrat per kalenterivuosi 8. Vuokrat ja muut laitekohtaiset maksut yhteensä 9. Sovittu menettely vuokrakauden päättyessä 10. Laitteen noutopaikka 11. Mahdollisen jatkokauden vuokra 12. Sopimuksen mukainen mahdollinen lunastushinta

7 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 7 (14) Jos tarjous täyttää edellä mainittuja muita vaatimuksia, tulee myös niistä aiheutuvien kustannusten sisältyä tarjottuun leasingvuokraan. 4.4 Käytettyjen laitteiden vuokrakauden jälkeiset pakkaus-, nouto-, tietoturva-, kierrätys- ja hävityspalvelut Ehdottomat vaatimukset: 1. Palautettavat laitteet ovat noudettavissa aikaisintaan kahden viikon kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. 2. Palautettavat laitteet noudetaan sovittuna aikana vähintään kerran vuosineljänneksessä. 3. Palveluun sisältyy palautettavien laitteiden pakkauspalvelu, joka sisältää työn, pakkausmateriaalin ja muut mahdolliset kustannukset. 4. Toimittaja vastaa palautettavien laitteiden noutamisesta ja poiskuljettamisesta. 5. Toimittaja vastaa vuokrakauden jälkeisestä työasemien kiintolevyjen tietojen tuhoamisesta. 6. Kaikkien palautettujen laitteiden kiintolevyt ylikirjoitetaan ohjelmistolla, joka on läpäissyt NSTL:n (National SoftwareTesting Labs) tai vastaavan organisaation testauksen. 7. Käytöstä poistettavien laitteiden kierrätys ja hävitys hoidetaan ympäristöystävällisesti. 8. Rahoituskauden päätyttyä palautettavien laitteiden osalta sallitaan ilman veloitusta vähintään 5 %:n hävikki palautuserän (per vuosineljännes) laitteiden määrästä. Laitteiden normaali kuluminen laitteen käyttöaika huomioon ottaen on sallittua. Tarjoajan on kuvattava tarjottavaan palveluun sisältyvät pakkaus-, nouto-, tietoturva-, kierrätys- ja hävityspalvelut. 5 Hintojen ilmoittaminen Tarjoaja veloittaa leasingvuokrana hankintayksiköltä kunkin laitteen koko leasingrahoituskauden ajan kiinteänä voimassaolevaa kuukausivuokraa, johon sisältyvät edellä kuvattujen palveluiden kustannukset tämän tarjouspyynnön mukaisesti - luku 4.1 Leasingrahoitus - luku 4.2 Laitteiden vakuuttaminen - luku 4.3 Laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalvelut - luku 4.4 Käytettyjen laitteiden vuokrakauden jälkeiset pakkaus-, nouto-, tietoturva-, kierrätys- ja hävityspalvelut. Tarjoaja ilmoittaa seuraavat tiedot ( ) liitteenä 3 olevaan Hinnoittelutaulukkoon. Lisäksi tarjoajan on ilmoitettava pyydetyt tiedot tarjouksen vertailuhinnan laskemiseksi liitteeseen 4 (Hintojen vertailutaulukko).

8 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 8 (14) 5.1 Leasingvuokra Tarjoajan on ilmoitettava kullekin hinnoittelutaulukossa (liite 3) mainitulle laitetyypille ja leasingrahoituskaudelle leasingrahoituksen vuokrakerroin (per kk). Kun vuokrakertoimella kerrotaan laitteen hankintahinta (ilman alv), saadaan laitteen koko vuokrakauden voimassaoleva kiinteä kuukausivuokra (ilman alv). Vuokrakertoimien viitekorkona käytetään leasingrahoituskauden pituista koronvaihtosopimusta (Swap-korko) laitteen toimitusvahvistuksen tekopäivää edeltävän päivän korkotason mukaisesti. Tarjouksessa vuokrakertoimien viitekorkona käytetään koronvaihtosopimuksia ( ), joiden arvot on ilmoitettu Kauppalehdessä (katso liite 3 Hinnoittelutaulukko). Tarjoajan on ilmoitettava, mikä on kuhunkin vuokrakertoimeen sisältyvä marginaali (= vuokrakerroin vähennettynä viitekoron osuudella), jolla tarjoaja on oikeutettu veloittamaan hankintayksikköä luvuissa määriteltyjen palvelujen kustannuksista. Tämä marginaali on kiinteä, elleivät toimittaja ja hankintayksikkö sovi sen korotuksesta tarjouspyynnön kohdan 7.1 (Hintojen mahdolliset korotukset) mukaisesti. Tarjoajan on eriteltävä mikä on laitteen vakuutusmaksu prosentteina laitteen hankintahinnasta (ilman alv). Vakuutusmaksu sisältyy marginaaliin ja vuokrakertoimeen (katso edellä kohta 4.2). 5.2 Toimituskauden maksut Tarjoajalla on mahdollisuus laskuttaa hankintayksiköltä laitteen toimituskaudelta eli toimituksen hyväksymispäivän tai laitetoimittajan laskun maksupäivän ja kvartaalin alussa alkavan leasingvuokrakauden alkamispäivän väliseltä ajalta korkoa tai muuta kohtuullista maksua. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan tämän maksun suuruus per päivä prosentteina laitteen arvonlisäverottomasta hankintahinnasta. 5.3 Muut tarjottuun palveluun liittyvät maksut Mikäli tarjoaja veloittaa tarjouspyynnön kohteina oleviin palveluihin (edellä luvut ) liittyvistä toimenpiteistä kiinteän kuukausivuokran ja mahdollisen toimituskauden maksun lisäksi - laskutuspalkkioita, - koontilaskutuspalkkioita, - veloituksia maksuhuomautuksista, - maksuja ylimääräisistä laitteiden noudoista (= useammin kuin 1 kerta per vuosineljännes) - maksuja useammasta kuin yhdestä noutopaikasta per noutokerta ja/tai - maksu / laite / kk asiakkaan omien tai muilta yrityksiltä vuokrattujen laitteiden liittämisestä laitteiden hallintapalveluun, on tarjoajan ilmoitettava tarjouksessaan mikä on niiden hinnoittelu.

9 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 9 (14) Kaikkien muiden hankintayksikön maksettavaksi tulevien kustannusten, jotka liittyvät leasingrahoituspalveluun, tulee sisältyä tarjottuun vuokraan (vuokrakertoimeen). Hankintayksikkö ei maksa muita palvelupalkkioita. Hankintayksikölle tulee tällä hetkellä noin 60 leasingvuokralaskua/kvartaali. Kunnan eri yksiköillä (kustannuspaikoilla) olevat monitoimilaitteet sekä hankintahinnaltaan merkittävät tekniset laitteet laskutetaan yksittäisillä tai koontilaskuilla kultakin kustannuspaikalta. Pääosa IT-laitteista laskutetaan koontilaskulla ATK-palveluyksiköltä. 6 Laskutus Ehdottomat vaatimukset: 1. Vuokralaskut toimitetaan sähköisenä verkkolaskuna hankintayksikön ilmoittamaan verkkolaskuosoitteeseen (välittäjänä pankki tai verkkolaskuoperaattori). 2. Vuokrat laskutetaan hankintayksikön toivomuksen mukaan kustannuspaikkatai organisaatioyksikkökohtaisesti joko yksittäisillä laskuilla tai koontilaskuilla. 3. Laitteen vuokra voidaan laskuttaa asiakkaan toivomuksen mukaan myös muulta kustannuspaikalta kuin laitteen kustannuspaikalta. 4. Hankintayksiköllä on oikeus määritellä, mitä vuokria koontilaskuun sisältyy. 5. Laskusta tulee ilmetä vähintään laskutettava kustannuspaikka, kustannuspaikka, jolle vuokra kohdistetaan, ja laitteen tuoteryhmä 6. Laskutusvaluutta on euro. 7. Hankintayksikkö maksaa leasingvuokrat neljännesvuosittain (3 kk:n maksuerä). Vuokriin lisätään kulloinenkin arvonlisävero. 8. Maksuehto on 30 päivää netto laskun päiväyksestä 9. Viivästyskorko on korkolain mukaan. Muut vaatimukset: 1. Mikäli hankintayksikön laskutettava kustannuspaikka/organisaatioyksikkö haluaa, on laskussa eriteltynä myös vuokra per yksilöity laite, jolloin laskusta näkyy ainakin laitteen nimi (laitemerkki ja -malli) Tarjoajan on kuvattava tarjouksessaan laskutuksen toimintamallia. Tarjoukseen tulee sisältyä esimerkkejä laskuista, joissa esiintyy hankintayksikön edellyttämiä tietoja. Vaatimusten mukaiseen laskutukseen liittyvät mahdolliset kustannukset sisältyvät vuokrakertoimeen. Jos laskutuksesta, koontilaskutuksesta tai maksuhuomautuksista veloitetaan erikseen kohdan 5.3 mukaisesti, on palkkioista ja maksuista ilmoitettava liitteenä 3 olevassa Hinnoittelutaulukossa ja liitteenä 4 olevassa Hintojen vertailutaulukossa.

10 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 10 (14) 7 Sopimuksen muut keskeiset ehdot 7.1 Hintojen mahdolliset korotukset Toimittajalla on oikeus esittää tarjottuun vuokrakertoimeen sisältyvään marginaaliin ja esittämiinsä hintoihin (ml. maksut ja palkkiot) korotuksia JYSE 2009 PALVELUT ehtojen (kohta 10) mukaisesti. Marginaalien korotuksilla ei ole vaikutusta ennen korotuksen voimaantuloa tehtyjen leasingrahoitussopimusten vuokrakertoimiin. 7.2 Sopimuksen siirrettävyys Toimittajalla ei ole oikeutta siirtää tarjouksen perusteella mahdollisesti solmittavaa sopimusta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman hankintayksikön kirjallista suostumusta. Sopimusta ei voida siirtää myöskään konsernin sisäisesti ilman hankintayksikön kirjallista suostumusta. Perustellusta syystä hankintayksikkö voi kieltäytyä hyväksymästä sopimuksen siirtoa tai osittaista siirtoa. Jos sopimuksessa olevia toimittajan oikeuksia siirtyy kolmannelle osapuolelle, toimittaja vastaa siitä, että kolmas osapuoli sitoutuu myös niihin liittyviin sopimuksen velvoitteisiin. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan, jos se aikoo siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle ja miltä osin. Tarjoajan on annettava tarjouksessaan kolmannesta osapuolesta. vastaavat tarjoajan kelpoisuuden arviointia varten tarvittavat tiedot kuin itsestään (katso kohta 8.1). 7.3 Alihankkijan käyttäminen Toimittaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita. Toimittajan on ilmoitettava hankintayksikön hyväksyttäväksi sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä hankintayksikkö voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa. 7.4 Yleiset sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan muilta osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT). Tarjoaja voi esittää niiden lisäksi myös muita, erityisesti leasingrahoitussopimuksiin liittyviä ehtoja, joista neuvotellaan sopimusta laadittaessa. Tarjoajan muut ehdot eivät kuitenkaan päde yli tarjouspyynnön ja em. JYSE-ehtojen. JYSE 2009 PALVELUT ehdot ovat nähtävissä Valtiovarainministeriön Internet-sivuilta:

11 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 11 (14) Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf 8 Tarjousten käsittely Tarjouksia käsitellään vaiheittain seuraavasti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 8.1 Tarjoajien kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuuden arvioinnissa hankintayksikön on hankintalain mukaan suljettava pois tarjouskilpailusta tarjoaja, jos hankintayksikön tiedossa on, että sen poissulkemiseen on hankintalain 53 :ssä mainittu peruste. Tarjoajan on vahvistettava allekirjoituksellaan liitteessä 1 Kelpoisuus, ettei se ole syyllistynyt mihinkään pakollisen poissulkemisperusteen mukaiseen tekoon. Hankintayksikkö käyttää lisäksi muita, hankintalain 54 :n mukaisia poissulkemisperusteita ja se voi harkintansa mukaan sulkea tarjoajan pois tarjouskilpailusta niiden perusteella. Hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois tarjouskilpailusta myös silloin, jos se ei täytä tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja ehdottomia vaatimuksia: Tarjoajan on osoitettava, että se on rekisteröity kaupparekisteriin tai sen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaiseen vastaavaan rekisteriin. Tarjoajan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteen tulee olla hyvä. Tarjoajan tulee olla maksukykyinen, vakavarainen ja luottokelpoinen. Tarjoajan tulee osoittaa tekninen suorituskykynsä ja ammatillinen pätevyytensä. Tarjoajalla tulee olla referenssejä vastaavan leasingrahoituspalvelun ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisesta julkisyhteisöille tai yrityksille. Aloittavan yrityksen tulee muuten osoittaa soveltuvuutensa. Tarjoajan kelpoisuuden ja soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa todistukset ja selvitykset, jotka on lueteltu liitteessä 1 Kelpoisuus. Vaaditut asiakirjat eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksentekopäivästä laskettuna. Tarjous hylätään, mikäli hankintayksikkö ei pidä tarjoajaa kelpoisena ja soveltuvana leasingrahoituspalvelun ja siihen liittyvien muiden palvelujen toteuttamiseen. Tarjous voidaan hylätä myös, jos sen liitteenä ei ole vaadittuja todistuksia. Jos tarjoaja syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle edellä olevia tietoja, todistuksia tai selvityksiä, se suljetaan pois tarjouskilpailusta.

12 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 12 (14) Mikäli tarjoaja aikoo siirtää osan sopimuksesta kolmannelle osapuolelle kuten rahoitusyhtiölle, tulee siitä esittää vastaava liite 1 Kelpoisuus ja todistukset (1-6) kuin tarjoajan omasta kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta. Jos tarjoaja käyttää leasingrahoituksessa ja siihen liittyvissä palveluissa alihankkijoita, voi hankintayksikkö pyytää ennen hankintasopimuksen solmimista myös suunnitelluista alihankkijoista edellä vaaditun veroviranomaisen todistuksen, vakuutusyhtiöiden todistukset sekä lisäksi selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 8.2 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Käsittelyn toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjousten tulee täyttää palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset ja tarjouspyynnön ehdot. Ehdottomat vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät täytä palvelulle asetettuja ehdottomia vaatimuksia tai tarjouspyynnössä sopimukselle esitettyjä ehtoja. 8.3 Tarjousten vertailu Toimittajan valintaperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ovat 1. Hinta, painoarvo 70 % Tarjouksia arvioidaan vertailemalla Hintojen vertailutaulukossa (liite 4) hankintayksikölle tarjouksen perusteella tulevaa laskennallista kokonaishintaa, joka perustuu tarjoajan Hinnoittelutaulukossa (liite 3) ilmoittamiin vuokrakertoimiin, toimituskauden maksuihin ja muihin maksuihin tarjouspyynnön kohtien mukaisesti. Alhaisin vertailuhinta saa 70 pistettä. Muut tarjoajat saavat pisteitä suhteessa siihen kaavalla (alhaisin vertailuhinta / vertailtavan tarjouksen hinta) x 70,0 pistettä. 2. Hankintayksikön esittämien muiden kuin ehdottomien vaatimusten täyttyminen laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalveluiden ja laskutuksen osalta, painoarvo 30 % Tarjouksia arvioidaan tarkastelemalla, miten tarjouspyynnön kohdassa 4.3.1, ja 6 olevat muut vaatimukset täyttyvät. Hankintayksikkö käyttää pisteytyksessä kaavaa (tarjouksen saamat pisteet / maksimipisteet) x 30,0 pistettä. 9 Hankinnasta tehtävän sopimuksen syntyminen Hankinnasta tehdään saatujen tarjousten vertailun jälkeen hankintapäätös.

13 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 13 (14) Hankintapäätös ilmoitetaan sähköisesti. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoite (1-2 kpl), johon hankintamenettelyä koskevat päätökset voidaan ilmoittaa. Tämä osoite tulee ilmoittaa liitteessä 1 Kelpoisuus. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Kirkkonummen kunnan ja valitun toimittajan kesken. Valitun toimittajan ja hankintayksikön välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen 10 Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoja ei pidetä liikesalaisuutena. 11 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. 12 Tarjouksen toimittaminen Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa paperiversiona sekä lisäksi cd:lle tai muistitikulle tallennettuna osoitteeseen Kirkkonummen kunta, Konsernihallinto/Kirjaamo Vanha sairaalantie 5 PL 20, Kirkkonummi. Kuoreen merkintä: Dno 1239/135/2010 Tarjoukseen liitettävät Excel-taulukot (tarjouspyynnön liitteet 3-4) palautetaan samoina tiedostomuotoina kuin ne ovat tarjouspyynnössä (Excel). Mikäli tarjouspyynnön sisältö paperiversiona ja cd:nä poikkeavat toisistaan, paperiversio ratkaisee. Tarjouksen mukana on toimitettava seuraavat asiakirjat: 1) Kelpoisuus-liite sekä kelpoisuutta ja soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 2) Vaatimusten täyttyminen -liite

14 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 14 (14) 13 Tarjouksen jättöaika 3) Kuvaus: Leasingrahoitus 4) Kuvaus: Laitteiden vakuuttaminen (ml. vakuutusehdot) 5) Kuvaus: Laitteiden elinkaaren hallinta- ja raportointipalvelut (ml. laiterekisteriin sisältyvät tiedot sekä mallit vakioraporteista) 6) Kuvaus: Käytettyjen laitteiden vuokrakauden jälkeiset pakkaus-, nouto-, tietoturva-, kierrätys- ja hävityspalvelut 7) Hinnoittelutaulukko-liite 8) Hintojen vertailutaulukko liite sekä tarjotun laitteiden elinkaari- ja hallintapalvelun Internet-osoite sekä käyttäjätunnus ja salasana. Tarjouksen on oltava perillä klo mennessä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 14 Lisätiedot ja yhteyshenkilö Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset pyydetään toimittamaan mennessä sähköpostitse tarjouskilpailun yhteyshenkilölle osoitteella Vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset tarjouspyyntöön tehdyt tarkennukset julkaistaan yhteenvetona Kirkkonummen kunnan Internet-sivulla KIRKKONUMMEN KUNTA Konsernihallinto Oili Toivanen Hankintapäällikkö LIITTEET 1 Kelpoisuus 2 Vaatimusten täyttyminen 3 Hinnoittelutaulukko 4 Hintojen vertailutaulukko

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin YTHS:n tarpeet ja vaatimukset, joita tarjottaville palveluille on asetettu. Tarjoajan on sitouduttava täyttämään tässä asiakirjassa

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA 1 JOHTOAUTON IU20 HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hallintopalveluosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 14.09.2011 Evira/6051/0071/2011

Hallintopalveluosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 14.09.2011 Evira/6051/0071/2011 TARJOUSPYYNTÖ Ongelmajätteiden nouto ja hävittäminen 1(6) Hallintopalveluosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 14.09.2011 Evira/6051/0071/2011 Viite: EU- hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 HENKILÖKOHTAISEN VARUSTUKSEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta henkilökohtaisista varusteista seuraavasti: Palopukuja Palokypärä YLEISTÄ Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOPUKUJEN HANKINTA YLEISTÄ Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta palopuvuista (45 kpl) seuraavasti: Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista. Kuljetukset tapahtuvat ensisijaisesti koontipaikoilta

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista

Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista tp öljyntorjuntatuotteet.doc Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista ÖLJYNTORJUNTATUOTTEIDEN HANKINTA Satakunnan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne imeytysaineiden, - liinojen, -turpeiden, keruusäkkien ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus TARJOUSPYYNTÖ Kudoskäsittelyautomaatti ja huolto 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö 01.06.2015 Evira/3903/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Konsernihallinto Dnro 562/02.08.00/2012 21.9.2012

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Konsernihallinto Dnro 562/02.08.00/2012 21.9.2012 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) KIRKKONUMMEN KUNNALLISET ILMOITUKSET JA KUULUTUKSET Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta pyytää tarjousta kunnan virallisten ilmoitusten ja kuulutusten sekä muiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot