Kodin palvelut apuna arjessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kodin palvelut apuna arjessa"

Transkriptio

1 Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Tampere Mari Ainasoja

2 Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää Millaisia kotiin tuotettavien palveluiden tarpeita Tampereen seudun väestöllä on nyt ja lähitulevaisuudessa? Miten palvelujen toteuttamista ja niistä tiedottamista voidaan asiakkaiden tarpeet huomioiden kehittää? Tutkimuksessa tutkitut palvelut voivat olla monenlaisia, esim.: Kotona tuotettavat perushoivapalvelut, päivittäisissä toiminnoissa avustaminen ja asiointiapu Kotisairaanhoidon palvelut ja kotikuntoutus Kotitalouspalvelut (esim. siivous) Kodin remontti ja huoltopalvelut Puutarhatyöt ja pihanhoito Kotona toteutettavat laitehuolto ja neuvontapalvelut Lastenhoito lapsen kotona Muut kotona toteutettavat hoitopalvelut (esim. kampaaja tai hieronta) Turvapalvelut Muut asiakkaan kotona toteutettavat palvelut, kuten pitopalvelu, ohjelmapalvelu, harrastuksen opetus tms.

3 Miksi ajankohtaista nyt? Kuluttajien kotiin tai kotona tuotettavien palveluiden käyttö ja tarve ovat kasvussa väestön ikääntyminen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen työelämän kiristynyt tahti, epäsäännöllisyys ja kiire ajan arvostus, panostaminen kotiin ja asumiseen kotitalousvähennyksen vaikutus (erit. kodin kunnostus) arkisten taitojen oheneminen? esim. tekniikan, laitteiden sekä turvallisuuden luomat uudet tarpeet Myös näihin palveluihin liittyvään yritystoimintaan vaikuttavat monet muutostekijät kuntien lisääntyvä palvelunhankinta ja kuntienvälinen yhteistyö globaalin kilpailun, työvoiman ja asiakaskunnan lisääntyminen teknologia muokkaa palvelun markkinointia ja toteuttamista työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden haasteet

4 Miten selvitettiin? Tiedon kerääminen kodin palveluiden toimintaympäristön ja muutostrendien analyysi kotitalouskysely Tampereen seutukunnan väestölle (lähetetty 2000 talouteen / saapuneita vastauksia 532 kpl) 11 asiantuntijan haastattelut ryhmäkeskustelut eri elämäntilanteissa oleville kuluttajaryhmille (5 keskustelua, jokaisessa 5 12 osallistujaa)

5 Miten selvitettiin? Tutkimus on osa Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamaa HYKE hanketta (Hyvinvointialan palveluyrittäjyyden kehittämishanke Pirkanmaalla ) Hankkeen toteuttivat Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus sekä Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Tavoitteena edistää uutta palveluyrittäjyyttä Pirkanmaalla sekä kehittää ja verkottaa alalla toimivia tahoja Pääpaino hyvinvointialan yritysten, kuntien sekä aloittavien yrittäjien koulutuksissa; lisäksi mm. oheistapahtumia, seminaareja ja tutkimustietoa Tutkimus on tehty yhteistyössä Tampereen kaupungin Kotitori hankkeen kanssa Tutkimuksen toteuttivat tutkijat Riitta Liisa Larjovuori ja Mari Ainasoja Tutkimus ja koulutuskeskus Synergosista

6 Yleisimmin kotiin hankittujen palvelujen käyttö Kodin kunnostusja remontointipalvelu N= Kotisiivous Hankittu väh. 4 kertaa viimeisen 12 kk aikana Digi, atk tai muu laitehuolto ja neuvonta kotona Sisustukseen tai kodin kunnostamiseen liittyvä suunnittelupalvelu Hankittu 1 3 kertaa viimeisen 12 kk aikana Juhlapalvelu kotona (esim. ruoka tai ohjelmapalvelu) Muuttopalvelu Ei hankittu, mutta hankinta mahdollista seur. 12 kk aikana Puutarha, piha tai lumityöt Ei hankittu eikä todennäköisesti hankita seur. 12 kk aikana Lastenhoito kotona % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

7 Kodin palveluiden käyttö Kotiin tuotettavien palvelujen käyttö vielä kohtalaisen harvinaista yleisimmät käytetyt palvelut kodin kunnostus ja remontointi (13% vastaajista) sekä kotisiivous (9%) myös digi tai atk huoltoa ja neuvontaa (7%) sekä puutarha tai pihatöitä (6%) hankittu näiden lisäksi melko moni suunnittelee hankkivansa sisustukseen tai kodin kunnostamiseen liittyvää suunnittelupalvelua ateriapalvelua, kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, turvapalveluita sekä lemmikkienhoitopalveluja on hankkinut muutama prosentti vastaajista Kunnan kotiin tuotettavia palveluita saanut 5% vastaajista 7% hankkinut palveluita muille ja 8% harkitsee sitä Jatkossa entistä enemmän palveluita arjen ja kodin töiden helpottamiseksi uskoo hankkivansa 29% vastaajista

8 Palveluita käyttävät tai niitä harkitsevat kuluttajat Siivouspalveluita käyttävät eniten ikääntyneet (erit. yksinasujat), lapsiperheet, fyysisesti rajoitteiset ja enemmän tienaavat sekä harkitsevat erityisesti kiireiset ja kotityöt pakkopullana kokevat Remonttipalveluita käyttävät muita enemmän lapsiperheet, hyvin ansaitsevat ja pientaloasujat Varsinaista kotipalvelua käyttävät eniten yli 74 vuotiaat (erit. yksinasujat), joilla usein myös fyysisiä rajoitteita tai erityistarpeita Digi, atk tai muu laiteneuvonta ja huolto kotona korostuu ikääntyneillä Turva tai vartiointipalvelun ja juhlapalvelun hankinta painottuu hyvin ansaitseviin talouksiin

9 N=453

10 Syyt palvelujen käyttämättömyydelle Yleisin syy jättää kotiin tuotettava palvelu hankkimatta on halu tehdä työ itse Seuraavaksi yleisimpiä syitä ovat taloudelliset tekijät: omien resurssien rajallisuus ja hintojen kalleus 13% palveluita käyttämättömistä vastaajista mainitsee syyksi vaikeuden varmistaa palvelujen laatua 8% kokee palveluntarjoajien vertailun hankaluuden syyksi palvelujen hankkimattomuudelle Kuitenkin viidennes kotiin tuotettavia palveluita jo käyttäneistä koki hankaluuksia oikean palveluntuottajan löytymisessä

11 Asenteet ja suhtautuminen (1) Mullaki on käyny mielessä, että mitenköhän se siivooja ja saisko sen ostettua miehen tietämättä. Yks tuttu kävi salaa [salaa miehen vaimolta] siivoomassa kaks kolme kertaa viikossa tän miehen kotona Niin hänen vaimonsa sitten ylisti moneen kertaan ja monelle ihmiselle, että kuinka hieno mies hänellä on, että aina kun hän tulee kotiin niin koti on siisti. Tottakai hän paljastu sitten jossain vaiheessa. Lainauksia ryhmäkeskustelusta

12 Halukkuus kotitöiden tekemiseen Kotitöiden tekeminen tai talon / asunnon kunnossapito on mielestäni mukavaa ja rentouttavaa N= Siivouspalveluiden hankinta tuntuisi mielestäni mukavalta ylellisyydeltä täysin eri mieltä jonkin verran eri mieltä Teettäisin ulkopuolisella mielelläni vaikka kaikki kodin työt, jos se ei olisi rahasta kiinni en osaa sanoa/ neutraali Minulle on tärkeää hoitaa kotini asiat omin voimin niin kauan, kuin se vain on mahdollista jonkin verran samaa mieltä täysin samaa mieltä Mitä vähemmän minun tarvitsee käyttää aikaa kodin kunnossapitoon, sen parempi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 Asenteet ja suhtautuminen (2) Kotitöiden tekeminen useimpien (68%) mielestä mukavaa ja rentouttavaa Suhtautuminen kodin palvelujen ostamiseen pääosin myönteistä, vaikka itse tekemisen ihanne vielä vahvasti läsnä 71% pitää tärkeänä, että voi itse hoitaa kotinsa asiat omin voimin niin pitkään kuin mahdollista, mutta valtaosa ei usko, että kotitalouspalvelujen ostaminen aiheuttaisi paheksuntaa ympäristön taholta Asenteellisia esteitä kuitenkin löytyy 53% vastaajista vastahakoisia päästämään vierasta puuhaamaan omaan kotiinsa 37% katsoo tarpeelliseksi siistiä kotia ennen siivoojan tuloa 25% on ainakin jonkin verran samaa mieltä siitä, että lapset saavat kotitalouspalvelujen ostamisesta vääränlaisia roolimalleja

14 Kotitaloustöiden ulkoistamisen moraalinen ulottuvuus Hyväksyn mieluummin ajoittain sotkuisen kodin kuin maksan ulkopuoliselle kotini siivoamisesta N= Jos ostaisin kotitalouspalveluita, uskon että osa tuttavistani paheksuisi ratkaisuani täysin eri mieltä jonkin verran eri mieltä Koti on minulle niin yksityinen paikka, etten halua sinne vierastaihmistä puuhailemaan en osaa sanoa/ neutraali Lapset saavat mielestäni kotitalouspalveluiden ostamisesta vääränlaisia käyttäytymismalleja Vaikka meillä kävisi siivooja, niin tuntisin silti tarpeelliseksi siistiä paikkoja ennen hänen tuloaan jonkin verran samaa mieltä täysin samaa mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Ikääntyneet ja kotiin tuotettavat palvelut (1) Eniten palveluita käyttävät yksinasuvat ikäihmiset Noin 44% ikääntyneistä uskoo jatkossa ostavansa entistä enemmän palveluita kotiinsa Tarpeina esim. siivous, kodin ja pihan kunnossapito, teknisten laitteiden huollot ja opastus, asiointiapu ja päivittäisissä toiminnoissa avustaminen Siisteys tärkeää nimenomaan ikäihmisille ja kotiin tuotettavilla palveluilla myös vahva sosiaalinen merkitys peräti 38%:lla yksinasujista säännöllisesti yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksia kun kaikista vastaajista näin kokee vain 14% työntekijöiden pysyvyyttä arvostetaan

16 Ikääntyneet ja kotiin tuotettavat palvelut (2) Kodin työt tehtäisiin mieluiten omin voimin kotityöt koetaan yleensä mielekkäiksi, ne tuovat sisältöä elämään ja rytmittävät viikkoa suurin osa kuitenkin hyväksynyt, että ulkopuolisten palveluiden hankkiminen tulevaisuudessa välttämätöntä useimmille palvelujen ostaminen tuntuisi luontevammalta kuin avun pyytäminen läheisiltä Yrittäjien luotettavuus mietityttää ja palveluiden ostaminen koetaan vaikeaksi hankinnassa korostuvat perinteiset tietolähteet kuten sanomalehti sekä henkilökohtaiset tapaamiset ja kunnan rooli (esim. terveydenhoitaja) Pienituloisilla eläkeläisillä taloudellisia esteitä palvelujen hankkimiselle, toisaalta edelleen myös haluttomuutta maksaa palveluista

17 Ikääntyneet ja kotiin tuotettavat palvelut (3) Se on aika paha juttu, kun sitä vieras tekee, ja se ei tee niin kuin minä teen, ja sitä on aika vaikea katsoa. Matotkin jos vie, niin se ei vie samalle paikalle takaisin. Lainaus ryhmäkeskustelusta

18 Työikäiset ja kotiin tuotettavat palvelut (1) Käyttäneet kodin palveluja vähemmän kuin ikääntyneet tai lapsiperheet ja myös kiinnostus jatkossa vähäisempää Tarpeissa paljon vaihtelua kotitalouksien välillä pariskunnilla halua panostaa kodin sisustukseen, omaan terveyteen ja hyvinvointiin kodin palvelut voivat helpottaa työtä kotona ja auttaa siten jatkamaan ansiotyössä pidempään Muille hankittavat palvelut korostuvat, huolissaan ikääntyneistä vanhemmista 11% hankkinut palveluja muuhun kuin omaan kotitalouteensa, yleensä vanhemmille tai lapsille keskeinen rooli muualla asuvien läheistensä palveluiden järjestäjänä ja rohkaisijana palvelujen hankintaan

19 Työikäiset ja kotiin tuotettavat palvelut (2) Nuoremmissa sinkkutalouksissa muita ryhmiä useammalla halua varjella kodin yksityisyyttä ja eniten oletuksia lähipiirin kotitalouspalvelujen ostamiseen kohdistuvasta paheksunnasta Ikääntyneemmät työikäiset kodin palveluihin kohdistuvien asenteiden osalta parhaillaan murrosvaiheessa kotitöiden itse tekemiseen liittyy vielä ihailua, mutta valtaosa suhtautuu kodin palvelujen ostamiseen myönteisesti esimerkiksi ikkunanpesu kynnyspalvelu, josta palvelujen käyttö helppo aloittaa eläkeikää lähestyvillä kodin palveluiden käyttö voi rajoittua, jos palvelut asemoituvat liian vahvasti vanhustenpalveluiksi

20 Työikäiset ja kotiin tuotettavat palvelut (3) Mun täytyy sanoa, että mulla on [asenne] löystyny onneksi Viis vuotta sitten mä oisin aika rumasti miettiny, jos poikien perheestä ois sanonu, että heille tulee siivooja mutta onneksi se on alkanu höltymään aivan iteksensä en enää arvostelisi sitä sillai. Lainaus ryhmäkeskustelusta

21 Lapsiperheet ja kotiin tuotettavat palvelut (1) Käyttävät keskimääräistä enemmän siivouspalveluja, kodin kunnostuspalveluja ja lastenhoitopalveluja 10 % käyttänyt tilapäistä lapsenhoitoa kotona viimeisen vuoden aikana ja 16 % harkitsee palvelun hankkimista tarpeita etenkin lyhyellä varoitusajalla saataviin hoitopalveluihin ja lyhytkestoisiin hoitopalveluihin Joka neljäs uskoo hankkivansa jatkossa enemmän palveluita kotiinsa erityisesti enemmän ansaitsevat, kiirettä kokevat ja vähemmän omaisten apua arkeensa saavat lapsiperheet Internet tärkeä tiedonsaantikanava etenkin nuoremmilla perheillä alle 40 vuotiaista 77%:lla internet mieluisin tiedonhankintakanava ja 61% valmiita myös varaamaan palvelun sähköisesti Kodin palveluiden tarve aiheutuu kotitöiden ja velvollisuuksien paljoudesta lapsiperheistä 61 % koki ajan löytämisen kotitöihin haastavaksi, kun kaikista vastaajista tätä mieltä oli vain 35 %

22 Lapsiperheet ja kotiin tuotettavat palvelut (2) Kotitöiden tekeminen ei tuota lapsiperheellisille yhtä usein mielihyvää kuin muille ryhmille Kotitöistä pitävätkin suhtautuvat kotitalouspalveluiden ostamiseen pääosin myönteisesti Avun pyytäminen sukulaisilta ja tuttavilta muita ryhmiä luontevampaa ja ovat myös muita ryhmiä valmiimpia hyväksymään ajoittain sotkuisenkin kodin Osa kokee yksityisten palvelujen hinnat liian korkeiksi Ostotottumusta kenties ikääntyneitä enemmän, mutta arjen kiireet menevät palvelumahdollisuuksien selvittämiseksi nähtävän vaivan edelle

23 Lapsiperheet ja kotiin tuotettavat palvelut (3) Mä ainakin haluan olla siinä edelläkävijä, että mä nyt oon sitä sukupolvee, joka voi sanoo ääneen et hei okei mul on lahjoja muuhun, mä voin tehdä jotain muuta, mutta siis tää [siivoaminen] ei oo mun juttu Et se et haluais olla murtamassa sitä semmosta, että kyllähän minä nyt tässä pari, kolme lasta ja samalla pyöritän tätä. Lainaus ryhmäkeskustelusta

24 Kotitalouksien ryhmittely asenteiden ja palvelutarpeiden perusteella Palvelumyönteiset kiiretaloudet, 25 % vastanneista Kotikeskeiset tee se itse ihmiset, 31 % vastanneista Resurssirajoitteiset palveluiden tarvitsijat, 19 % vastanneista Vähäisten palvelutarpeiden taloudet, 25 % vastanneista

25 Palvelumyönteiset kiiretaloudet myönteiset asenteet paljon palveluiden käyttöä (erit. siivous) nuorehkoja, parhaat tulot, eniten lapsiperheitä Vähäisten palvelutarpeiden taloudet nuorin ryhmä ei juuri tarpeita tai kiinnostusta kodin palveluihin kotikeskeisyys ei korostu kohtalaisen konservatiiviset asenteet Resurssirajoitteiset palveluiden tarvitsijat paljon palvelutarpeita ja fyysisiä rajoitteita turvattomuus ja yksinäisyys ikääntyneitä pienimmät tulot Kotikeskeiset tee se itse ihmiset haluavat tehdä kodin työt itse, yksityisyys tärkeää hankkineet vähän siivousta mutta melko usein remonttipalveluita keski ikäisiä ja ikääntyneitä, eniten pariskuntia keskituloisia

26 Palvelutarjonnan kehittäminen (1) Asiakkaita palveltaessa huomioitava palvelutarpeet (esim. toimintakyky, elämäntilanne, sosiaaliset verkostot, kiireisyys) palveluiden saavutettavuus (esim. sopivat tietokanavat, ostoosaaminen, resurssit, palvelujen laatu) arvot ja asenteet (esim. mielikuvat tarjonnasta, palvelujen käytön hyväksyttävyys, asennoituminen kodin töihin) Haasteita esimerkiksi palvelutarjonnan tunnettuudessa ja näkyvyydessä, palveluiden hankinnassa koetuissa haasteissa (esim. tukiasioiden monimutkaisuus), kuluttajien palveluiden osto osaamisessa (esim. koettu vaiva, luottamus) sekä palveluita tarvitsevien resursseissa hankkia niitä Toiveissa erilaisia palveluja yhdistelevät, selkeästi määritellyt ja hinnoitellut kokonaispaketit Palvelujen hankkiminen arjen kiireisyyttä helpottamaan, palkinnoksi, hemmotteluksi tai muuten ei välttämättömistä syistä tuntuu lisääntyvän, mutta on kuitenkin vasta tuloillaan oleva toimintamalli

27 Palvelutarjonnan kehittäminen (2) Erilaisten asiakasryhmien huomiointi tarjonnassa ja markkinoinnissa esimerkiksi resurssirajoitteisilla palveluiden tarvitsijoilla korostuu palveluiden kustannustehokkuus, turvallisuus ja sosiaalinen huolenpito palvelumyönteisiä kiiretalouksia palvellaan parhaiten joustavilla, helposti hankittavilla ja monipuolisilla palveluilla kotikeskeisille tee se itse ihmisille kannattaa kohdistaa sisustamiseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita yksityisyyden säilymistä korostaen ja niin, että he itse saavat edelleen tehdä mieleisimmän osan kotityöstä Liiketoimintapotentiaalia esimerkiksi tilapäisessä ja epätyypillisessä lastenhoidossa, ikääntyneiden siivouspalveluissa, kodin pienissä kunnostustöissä ja laitteisiin liittyvässä huolto ja neuvontapalvelussa toiveita myös pienistä auto ja pyörähuolloista kotona, lemmikkienhoidosta sekä organisoidusta ostosten kotiinkuljettamisesta

28 Palveluintegraattorin toimintamahdollisuuksia Selvä tarve helpottaa palveluiden hankintaa ja tiedonsaamista etenkin ikäihmisten kohdalla keskitettyä tarvearviointia, tiedonvälitystä ja laadunvalvontaa toivottiin ikääntyneiden omaiset avainasemassa palveluhankinnan rohkaisemisessa tärkeä kohderyhmä palveluintegraattorille Rooli myös yleisenä asennevaikuttajana asenteellisten esteiden madaltaminen ammattien arvostuksen lisääminen Pienyrittäjien tarjonnan ja toiminnan kehittämisen tukeminen koulutuksen tarjoaminen ja näkyvyyden tukeminen yritysten verkottaminen työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden tukeminen Asiakastarpeiden ennakointi Mahdollisuus myös kysynnän integrointiin esim. palveluringit kuten alueellinen aputäti

29 Lisätietoa: Kodin palvelut apuna arjessa tutkimuksen raportti kokonaisuudessaan: tai Tarvittaessa lisätietoa tutkimuksesta antaa: Tutkija Mari Ainasoja puh Lisätietoa HYKE hankkeesta:

30 Lisätietoa: Aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta: Niilola, K, Valtakari, M ja Kuosa, I (2005): Kysyntälähtöinen työllistäminen ja kotitalousvähennys. Työpoliittisia tutkimuksia 266. Työministeriö Niilola, K ja Valtakari, M (2006). Kotitalousvähennys kotipalvelumarkkinoiden luojana ja työllisyyden lisääjänä. Työpoliittisia tutkimuksia 310. Työministeriö Varjonen, J, Aalto, K ja Leskinen, J (2005). Kotityön markkinat. SITRA:n raportteja 45 Varjonen, J, Aalto, K ja Leskinen, J (2007). Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista kuluttajapa lautetta kotitalouspalvelumarkkinoille. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 2/2007

31 Kiitokset! Kysymyksiä? Kommentteja?

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos 33014 Tampereen Yliopisto Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Joulukuu 2007 Riitta

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 13 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

Palveluja kotiin verkosta

Palveluja kotiin verkosta JULKAISUJA 7 2007 Palveluja kotiin verkosta Tutkimuskokonaisuuden loppuraportti Johanna Leskinen Kristiina Aalto Hannu Kytö Helena Tuorila Johanna Varjonen Jenni Väliniemi JULKAISUJA 7 2007 Palveluja

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena KOTITYÖPALVELUSELVITYS ETELÄ-SAVOSSA Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen hanke Suvi Korhonen Kirsi Lappalainen PROAGRIA

Lisätiedot

Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista

Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista JULKAISUJA 2 2007 Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista kuluttajapalautetta kotitalouspalvelumarkkinoille Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen JULKAISUJA 2 2007 Täsmällistä, ammattitaitoista

Lisätiedot

Asukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallit

Asukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallit Rakennustekniikan laitos Anu Henttonen et al. Aalto-TT 13/2014 Asukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallit ISBN 978-952-60-6029-3 (pdf) ISSN-L 1799-487X ISSN 1799-487X (painettu) ISSN 1799-4888

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen hankkeen tutkijoiden yhteinen raportti. Kesäkuu 2004 Alkusanat Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden seniorikansalaisten

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen 2 Country Hospitality -hanke TIIVISTELMÄ Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista painopisteistä. Erityisesti elinkeinoaloille, jotka ovat alueella tyypillisiä ja työllistäviä,

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot