Leena Unkari-Virtanen CURRICULUM VITAE. Koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leena Unkari-Virtanen CURRICULUM VITAE. Koulutus"

Transkriptio

1 Leena Unkari-Virtanen CURRICULUM VITAE Koulutus Musiikin tohtori, Sibelius-Akatemia Diplôme d Etudes approfondies, EHESS / IRCAM, Pariisi Diplôme Fin d Année Préparatoire, Sorbonne (Paris IV) Musiikin maisteri, Sibelius-Akatemia Toimet ja työt Opetus-, tutkimus- ja suunnittelutehtäviä Metropolia Ammattikorkeakoulussa 2002, Sibelius-Akatemiassa eri kehittämishankkeissa, Helsingin yliopistossa ( ), musiikkioppilaitoksissa (mm. Itä-Helsingin musiikkiopisto), peruskouluissa ja 1990-luvuilla, työväenopistoissa (mm. Espoon työväenopisto 2000). Tutkija Post doc -tutkija, Sibelius-Akatemia Assistentti, Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen osasto 2007 Virtuaaliyliopistohanke Move, Sibelius-Akatemia Asiantuntijatehtäviä mm. Sibelius-Akatemia, Muhi-sivuston asiantuntijaryhmä Suomalainen ooppera verkkoon -hanke , Sibelius-Akatemia. Thesis-kilpailun (ammattikorkekoulujen opinnäytetyökilpailun) Kulttuurialan raadin puheenjohtaja Reititin-hankkeen ohjausryhmän jäsen, Metropolia amk, Toimittajan töitä mm. Klassiset säveltäjät -CD-kirjat ja Musiikkitieto-kansio (IMP Oy) toimitus- ja käännöstyö Klassisen musiikin helmet -CD-kirjoja ja Musiikkitieto-kansio (Mestarikustannus Oy) toimitus- ja käännöstyö Musiikkitoimittaja ja -avustaja ja 1990-luvuilla eri lehdissä Yksittäiset artikkelit on lueteltu julkaisuluettelossa. Konsertit ja muu taiteellinen toiminta Luoto-musiikkinäytelmä: sävellys ja musiikin ohjaus yhdessä työryhmän kanssa, Suomenlinnan ala-aste. Kamarimusiikki- ja sooloiltoja vuodesta 1985.

2 JULKAISULUETTELO TIETEELLISET OPINNÄYTETYÖT Moniääninen musiikinhistoria. Heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta. Sibelius Akatemia, Studia Musica La résonance dans l écriture pianistique contemporaine. Tutkielma Diplôme d Etudes Approfondies-jatkotutkintoa varten. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Ecole Normale Supèrieure ja IRCAM. Pariisi Introduction à la pédalisation dans la musique de Claude Debussy et de Maurice Ravel. Tutkielma Diplôme Fin d Année Preparatoire -tutkintoa varten. Sorbonne (Paris IV) Claude Debussy ja pianon pedaalit. Tutkielma musiikin kandidaatin tutkintoa varten. Sibelius-Akatemia Arvosana 3/3. TIETEELLISET ARTIKKELIT 2011 Kasvatus & Aika 3/2011. Historiatietoisuus ja musiikinhistoria Lectio Moniääninen musiikinhistoria. Musiikki 1/ Läsnäolon, huomion ja kunnioituksen musiikkipedagogiikka Musiikkikasvatus FJME. Vsk 10 nro 1-2. Artikkeli yhdessä Markku Kaikkosen kanssa Musiikin kuunteleminen, kulttuuriperintö ja musiikinopetus. Musiikkikasvatus FJME. Vsk. 8 nro Musiikinhistorian ymmärtäminen ja mielekäs opiskelu. Musiikinopiskelijoiden ennakkokäsityksiä luentomuotoisesta ja oppimisalustaa hyödyntävästä opetuksesta. Musiikki 1-2/ Voiko sointi olla väri?. Artikkeli Eero Tarastin juhlakirjassa Siltoja ja synteesejä. Gaudeamus, Helsinki, Resonanssi atonaalisessa pianomusiikissa. Finaali, helmikuu Huomioita pedaalin käytöstä Debussyn ja Ravelin pianomusiikissa. Musiikkitiede LUENTOMONISTEET JA OPETUSMATERIAALIT Musiikinhistorian pedagogiikka. Verkkojulkaisu

3 Tiivistelmätekstejä Sibelius-Akatemian verkkomateriaalihanke Muhin sivustolle Musiikinhistorian verkko-oppimateriaali, Stadia, Unkari-Virtanen, Leena: 1900-luvun musiikin merkityksiä etsimässä. Avoin yliopisto Unkari-Virtanen, Leena: Musiikin analyyttinen kuuntelu. Avoin yliopisto MUUT ARTIKKELIT JA JULKAISUT Koulutusinstituution tuottama osaaminen ja työelämäosaaminen musiikkialalla - Musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Teoksessa Lintula, Leila (toim.) Monta polkua osaamiseen (painossa kevät 2012). Musiikin kuunteleminen. Artikkeli Opetushallituksen sivustolle (julkaistaan kevät 2012). Musiikki oppimisympäristönä. Teoksessa Westerholm, Hanna (toim.). Kulttuurin käsikirja opettajille, Helsingin Kulttuurikeskus Suomalainen musiikki Kalevalasta HIMiin. Artikkeli opasliiton kirjaan Suomineidon kaunis hymy. Edita, Musiikkikasvatusteknologia ja käytäntö välineitä ja taitoa. Artikkeli Musiikkikasvatusteknologian käsikirjaan. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura: Helsinki Musiikkikasvatusteknologiaa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Yhteisartikkelin toimittaminen ja koonti Musiikkikasvatusteknologian käsikirjaan. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura: Helsinki Kokemuksia oppimisalustaperäisestä musiikinopetuksesta. Artikkeli yhdessä Miikka Salavuon ja Giselle M.S.S. Ferreiran kanssa Musiikkikasvatusteknologian käsikirjaan. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura: Helsinki Käännös- ja toimitustyö Klassiset säveltäjät Helsinki: International Master Publishers IMP Oy Välimaastoja. Artikkeli teoksessa Musiikin vierestä. Polkuja tekemisestä tutkimiseen. Sibelius-Akatemia: EST-julkaisusarja n:o 8, Musiikin kuuntelun suloinen toimettomuus. Artikkeli musiikkitiedon opetuksesta ja musiikin kuuntelemisesta. <URL luvun musiikin merkityksiä etsimässä. Artikkeli musiikkitiedon opetuksesta ja musiikin kuuntelemisesta. <URL Käännös- ja toimitustyö Klassisen musiikin Helsinki: Mestarikustannus Oy

4 Esittelyteksti Arto Satukankaan Ravel-levyyn. Finlandia Teosesittelyt Musiikkia linnassa -tapahtumaan Radioesseitä syksyllä 1994: Musiikki ja minuus ja Musiikki taidetta silmälle vai korvalle? Vuosina ja viikoittain 1-3 artikkelia Turun Sanomiin radion ja television musiikkiohjelmista, yhteensä useita satoja. Artikkeleita musiikkialan lehdissä: Classica 1, 1993: IRCAM: tahto, taito ja tietokone. Rondo 9, 1994: Äänten salaperäinen maailma. KONFERENSSIESITELMÄT Music History as a Polyphony. A Heuristic Study of Learning and Teaching Music History. Esitelmä 17th conference of the Nordic Network for Music Education research. Reykjavik Assesment and Transforming of Pedagogy. Esitelmä 4th Symposium of Instrumental and Vocal Pedagogy: teacher s feedback and assessment practices, Sibelius-Akatemia Kaipuu paikkaan nimeltä Musiikki klassisen muusikon metaforat ja narratiivit murroksessa. Esitelmä Hollo-taidekasvatusinstituutin seminaarissa, Aaltoyliopisto/Taideteollinen korkeakoulu Mr. Suzuki meets popular music. Esitelmä International Network for Vocal and Instrumental Teacher Education (INVITE) -konferenssissa (AEC) Dublinissa Kumulatiivinen oppiminen musiikin ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Esitelmä Metropolian Oppimisesta osaamiseen -koulutussarjassa Rethinking Music History Pedagogy. Esitelmä 6. kansainvälisessä musiikkikasvatuksen tutkimuksen (RIME) konferenssissa Exeterissä, Englannissa Teaching musicianship: and action research project between researchers, field teachers and teacher educators. Esitelmä 2. The reflective Conservatorie - konferenssissa Guildhallissa Lontoossa New Demands and Solutions of Master Education. Esitelmä International Network for Vocal and Instrumental Teacher Education (INVITE) -konferenssissa (AEC) Kompetenssi ja musiikin perusteiden opetus. Esitelmä Sibelius-Akatemian ja Mutesin Muuttuva musiikinteoria-päivillä helmikuu Esitelmä konferenssissa Decanonizing Music History Sibelius-Akatemiassa

5 Musiikinhistoria, hiljainen tieto ja verkko-opetus. Esitelmä Sibelius-Akatemian verkostohankeen seminaarissa Muuttuva musiikinhistoria. Esitelmä Sibelius-Akatemian ja Mutesin Muuttuva musiikinteoria -päivillä Looking at music history or speaking about musical heritage?. Esitelmä pohjoismaisten musiikkikasvatuksen tutkijoiden verkoston NNMPFn konferenssissa Sibelius-Akatemiassa Musiikinhistorian opetuksen perustehtävästä. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä Oulussa Mielekäs musiikinhistorian opiskelu. Stadian opiskelijoiden kokemuksia musiikinhistorian verkko-opetuksesta. Teknodida Orivesi. Verkko-opetus ja ammattiin valmistautuminen: musiikinhistoriaa verkossa. Esitelmä Stadiassa ammattikorkeakoulujen tapaamisessa Verkko-opetuksen hyvät käytänteet La réforme LMD en Finlande. Esitelmä Pariisissa Boulogne-Billancourtin Concervatoire Nationale Regionalen paneelikeskustelussa liittyen tapaamiseen Rencontres Européennes des Conservatoires Musiikin historian pedagogiikan opetusta verkossa. Esitelmä taidekorkeakoulujen seminaarisarjassa Taide irti verkosta Studying music history meaningfully. Esitelmä pohjoismaisten musiikkikasvatuksen tutkijoiden tapaamisessa Kööpenhaminassa Music history knowledge, craft and mastery. Esitelmä konferenssissa The Reflective Conservatoire Guildhall School of Music issa Musiikinhistoria verkkoon: historian pölyistä eloon ja verkkoon. Esitelmä Teknodida Orivesi. Musiikin ammattiopiskelija musiikin historian toimijana Esitelmä Suomen musiikintutkijoiden 9. valtakunnallisessa symposiumissa Jyväskylän yliopistossa maaliskuuta Sointivärin tutkimuksen metodologiaa etsimässä. Esitelmä Helsingin yliopistossa Musiikintutkimuksen uudet tuulet - tutkijatapaamisessa Näkymiä musiikinhistorian verkko-opetukseen. Esitelmä Teknodida Helsinki. Onko sointi musiikin ominaisuus vai suhde? Esitelmä Helsingin yliopiston tutkijatapaamisessa Kuunteleminen koulun musiikinopetuksen osana. Esitelmä koulujen musiikinopettajien liiton 90-vuotisjuhlassa Kannattaako kaikkien aikojen musiikkia kuunnella samalla tavalla? Esitelmä Järvenpään työväenopistossa Näkökulmia soinnin merkitykseen

6 Esitelmä 2. valtakunnallisessa musiikkitieteilijöiden tutkijatapaamisessa Helsingissä Timbre et la tripartition semiologique de Molino et Nattiez. Esitelmä 6. kansainvälisessä musiikin semiotiikan jatkotutkintoseminaarissa Helsingissä Sointikirjoitus. Esitelmä valtakunnallisessa tutkijatapaamisessa Resonanssi atonaalisessa pianomusiikissa. Esitelmä valtakunnallisessa tutkijatapaamisessa Kuulemisen ja kuuntelemisen psykologiaa. Esitelmä koulujen musiikinopettajille

Historiatietoisuus ja musiikinhistoria

Historiatietoisuus ja musiikinhistoria Kasvatus & Aika 5 (3) 2011, 39 53 Historiatietoisuus ja musiikinhistoria Leena Unkari-Virtanen Musiikinhistoria vakiintui yhdeksi suomalaisen musiikkikoulutuksen oppiaineeksi jo 1800-luvun lopussa. Kuitenkin

Lisätiedot

Curriculum Vitae. As6

Curriculum Vitae. As6 Curriculum Vitae SUKUNIMI Leppilampi ETUNIMI Asko Antero SYNTYMÄAIKA 24.5.1951 OSOITE Rautellinkatu 11 as 4, 15140 LAHTI FAKSI +358-3- 7530629 MATKAPUHELIN +358-40 8322552 E-MAIL asko.leppilampi@leppilampi.com

Lisätiedot

Espoon Harppusymposium 2008

Espoon Harppusymposium 2008 Espoon Harppusymposium 2008 Espoon Kulttuurikeskus, Tapiola 24.-26.10.2008 Espoon harppusymposium 2008 Espoon harppusymposiumin järjestää Espoon musiikkiopiston harppuoppilaiden tukiyhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25.

Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25. 10/2012 1 (12) CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J., Korhonen, V. & Penttinen, L. 2012. Mapping guidance and counselling between policy and practise. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.)

Lisätiedot

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Sibelius-Akatemia marraskuussa 2011 Gustav Djupsjöbacka OKM-seminaari 21.11.2011 Musiikkitalo Kuvitus: Sibelius - Finlandia Visio 2016 Sibelius-Akatemia on vireä

Lisätiedot

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä)

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä) Ansioluettelo Lea Kantonen, s. 25.10. 1956 Helsingissä Pekka Kantonen, s. 11.5. 1955 Helsingissä Jousikuja 11, 04660 Numminen, FINLAND www.kantonenart.com YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Kodin väreilyä, Helsingin

Lisätiedot

Etäopetus (Paakkola, 1991)

Etäopetus (Paakkola, 1991) Etäopetus (Paakkola, 1991) Opettajan ja opiskelijan välinen ajallinen ja paikallinen etäisyys.! Kommunikaatio, vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä hoidetaan pääasiassa erilaisten teknisten

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet Soitonopen työkalupakki kristiina jääskeläinen jarkko kantala Vivo piano + cd 35,00 Vivo piano 18,00 kristiina jääskeläinen

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3

Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Olli-Pekka Moisio ja Juha Suoranta (toim.) Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Tampere 2009 Copyleft 2009 Kustantaja: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos

Lisätiedot

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011)

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) Mirkka Inkeri Järvinen (os. Rantanen) HAIKARANPORTTI 6 B 19, 02620 ESPOO PUHELIN 050 5872 729 SÄHKÖPOSTI mirkka.jarvinen@utu.fi HENKILÖTIEDOT Syntymäaika:

Lisätiedot

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli ANSIOLUETTELO Nimi: Mika Laakkonen Puh: +358 40 5086832 Sähköposti: mika.laakkonen@ulapland.fi KOULUTUS 2007 Filosofian tohtori, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta 2003 Filosofian tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Ehdotus lasten ja nuorten tiedekasvatuksen kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:17 Suomi tiedekasvatuksessa

Lisätiedot

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA OSAAMISTARVE TOIVE, LOPPURAPORTTI SIBELIUS-AKATEMIAN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 13/2011 Minna Muukkonen, Mirka Pesonen ja Ulla Pohjannoro (toim.) MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1.1. 31.12.2009 Henry Hedman 2 SISÄLLYS Esipuhe 1. Kielellisten oikeuksien vahvistamis ja toteutumistoimenpiteitä...3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009 Kannen kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Juhannusnäytelmä, ohjaus: Juhana von Bagh Ensi-ilta: 17.4.2009 Kuvassa: Kreeta Salminen ja Joonas Saartamo Valokuvaaja: Mari Mäkiö

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

PVM KOHDERYHMÄ KANAVAT TAVOITE TOIMENPITEET LOPPUTULOS JA JATKOTOIMET

PVM KOHDERYHMÄ KANAVAT TAVOITE TOIMENPITEET LOPPUTULOS JA JATKOTOIMET EAKR- JA ESR-OHJLEMIEN RAHASTOKAUSI 2007 2013 VIESTINTÄRAPORTTI (24.5.2011) Ajanjakso: 2008-2011 Organisaation nimi: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän koordinaattori tai vastuuhenkilö:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

*Väitös: Yang: Contextual Text Summarization for Content Processing in Mobile Learning

*Väitös: Yang: Contextual Text Summarization for Content Processing in Mobile Learning Tampereen eoppimisen klusteri Ajankohtaistiedote 31.10.2014 Väitös: Yang: Contextual Text Summarization for Content Processing in Mobile Learning Väitös: Oksanen: Oppimispelien suunnittelu vaatii teorioiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto ja lukion päästötodistus 31. 5. 1985 Munkkiniemen Yhteiskoulusta Helsingistä.

Ylioppilastutkinto ja lukion päästötodistus 31. 5. 1985 Munkkiniemen Yhteiskoulusta Helsingistä. ANSIOLUETTELO Nimi Virpi Maria Ruohomäki Syntymäaika 20. 5. 1966 Syntymäpaikka Helsinki Koulutus Filosofian tohtorin tutkinto 15. 5. 2002 Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden osastolta. Väitöskirjan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

TUTKIn tietomallityöryhmän väliraportti

TUTKIn tietomallityöryhmän väliraportti TUTKIntietomallityöryhmänväliraportti Luonnos 14.3.2013 TUTKI-ohjausryhmän nimesi tammikuussa 2013 tutkimuksen tietomallityöryhmän, jonka tehtäväksi asetettiin 1) selvittää kansallisen korkeakoulujen tietomallin

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot