YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015"

Transkriptio

1 KU-ohjausryhmä Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1

2 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta Sopimuksen tarkoitus Perustettavan kunnan nimi Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muuttamisen tavoitteet ja edellytykset Uuden kaupungin visio Uuden kaupungin strategiset tavoitteet ja strategiatyö Kuntajaon muuttamisen edellytykset Keski-Uudenmaan kaupungin perustaminen (toimenpiteet asti) Nykyisten kuntien toiminta Yhdistymishallitus Yhdistetty valtuusto Yhdistymisen eteneminen Hallinnon järjestämisen periaatteet (toimenpiteet jälkeen) Valtuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat Pormestari ja apulaispormestarit Henkilöstöhallinnon periaatteet Henkilöstön asema vuosina Siirtymävaiheen yhteiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat Henkilöstön sijoittamisen periaatteet Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja palkkojen harmonisointi Palvelussuhteeseen liittyvät muut oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät etuudet Henkilöstösuunnitelma sekä muutostuki

3 5.7 Ylikunnallinen yhteistoimintaryhmä Kuntajohtajien asema Nykyisten kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen ja lähipalveluiden järjestämisen periaatteet Yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet Palveluiden sijoittumisen periaatteet Taloudenhoidon yleiset periaatteet Taloudenhoito ennen yhdistymistä Taloudenhoidon yleiset periaatteet yhdistymisen jälkeen Yhdistymisavustuksen käyttö Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä lähidemokratian keinot Yhdistymisen muut järjestelyt Vaikutus kuntien yhteistoimintaan sekä sopimusjärjestelyt Kunnallisten sääntöjen ja maksujen yhtenäistäminen Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikat Yhdistymisen valmistelun ja toteutuksen seuranta

4 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta 1.1 Sopimuksen tarkoitus Tämä asiakirja on kuntarakennelain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus. Sopimuksen osapuolina ovat Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Kuntien yhdistyminen toteutetaan siten, että sopimuksen osapuolina olevat kunnat ja kaupungit lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa Lakkaavien kuntien oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät kuntarakennelain 36 :n mukaisesti uudelle kunnalle. Valtioneuvostolle esitetään, että kuntajaon muutoksesta päätettäessä uusi kunta määrätään kokonaisuudessaan kuntarakennelain 35 :ssä tarkoitetulla tavalla kuulumaan samaan tuomiopiiriin ja hallintoalueisiin. Vuoden 2017 alussa uuden kaupungin 1. väestömäärä on noin asukasta 2. talousarvion loppusumma on noin 1 miljardi euroa 3. yhden tuloveroprosenttiyksikön tuotto vastaa noin 30 miljoonaa euroa. 1.2 Perustettavan kunnan nimi Perustettavan kunnan nimi on "Keski-Uusimaa" 1. Kuntamuoto on kaupunki. 1.3 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Yhdistymissopimus on voimassa ja sitoo osapuolia siitä alkaen, kun valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen. Lopullisesti kuntajaon muutoksen hyväksyy valtioneuvosto. Uusi kunta aloittaa toimintansa Yhdistymissopimus on voimassa kolme vuotta kuntien yhdistymisen voimaantulosta eli asti kuntarakennelaki 9 :n mukaisesti. 1 Työnimi. Jos annetaan nimi, joka ei ole ollut kunnan nimenä aiemmin, nimestä on hankittava Kotimaisten kielten keskuksen lausunto ja liitettävä se yhdistymissopimukseen (Kuntarakennelaki 8 ). 4

5 Henkilöstöä koskeva irtisanomissuoja on voimassa viisi vuotta määräytyy voimassa olevan kuntarakennelain 29 :n mukaisesti. Se on voimassa välisen ajan. Yhdistymissopimuksen valmistelu on toteutettu yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa kuntarakennelaki 8 :n mukaisesti. 2 Kuntajaon muuttamisen tavoitteet ja edellytykset 2.1 Uuden kaupungin visio 2 Keski-Uudenmaan kaupungin visiona on uudistuva, verkostomainen metropolialueen kaupunki. Uudistuvuus tarkoittaa, että älykkäästi ja ketterästi toimiva kaupunki hyödyntää uutta teknologiaa. Se on kilpailukykyinen ja vetovoimainen mahdollisuuksien luoja sekä vahva metropolialueen toimija. Verkostomaisuus tarkoittaa, että uusi kaupunki yhdistää alueen keskukset toimivaksi verkostoksi. Vahvat paikalliset identiteetit, loistava sijainti metropolialueella sekä laaja alue luovat yhdessä houkuttelevan toimintaympäristön ja monia vaihtoehtoja asukkaille ja yrityksille. Monikeskuksisuus on mahdollisuus, koska yrityksille ja asukkaille tarjotaan taajamien erikoistumisen ja vahvistuvien vetovoimatekijöiden kautta enemmän vaihtoehtoja sopivan kotipaikan löytämiseen. Vaihtoehtoja ja tilaa on tarjolla myös kansainvälisille toimijoille ja asukkaille. Vahvistuvien keskusten muodostama verkosto mahdollistaa kunnanosahallinnon kehittämisen ja lähidemokratian toteutumisen. Keski-Uudenmaan kaupunkiin luodaan aitoon kunnanosahallintoon ja lähidemokratiaan perustuva malli Suomessa. Päätöksenteko tehostuu yhdessä valtuustossa, joka luo puitteet ja pelisäännöt lähidemokratialle. Kunta järjestää lähipalvelut lähellä asukasta, kunkin alueen asukkaiden tarpeet huomioon ottaen. Keskitetyt ja lähipalvelut määritellään tarkoituksenmukaisella tavalla. 3 Vahvistuva kilpailukyky luo pohjaa kestävälle taloudelle ja palveluille. Palvelut muotoillaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti uusia ratkaisuja kehittäen. Asukkaita kannustetaan vastuullisuuteen ja omatoimisuuteen. Uusi toimintakulttuuri kannustaa henkilöstöä luoviin ratkaisuihin. 2 Soveltaen: Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys, loppuraportti , luku 3.1 Visiona älykäs, verkostomainen kaupunki 3 Ks. luku 6 Nykyisten kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittaminen ja lähipalveluiden järjestämisen periaatteet 5

6 2.2 Uuden kaupungin strategiset tavoitteet ja strategiatyö Keski-Uudenmaan kaupungin strategiatyö on kolmivaiheinen suunnitteluprosessi, jossa 1. strategian ensimmäiset linjaukset tehdään tässä yhdistymissopimuksessa, 2. niitä täsmennetään yhdistymishallituksen johdolla sen toimikautena ja 3. linjaukset viimeistellään strategiaksi yhdistetyssä valtuustossa sen toimikautena mennessä. Strategian ensimmäiset linjaukset ovat seuraavat: 4 1. Keski-Uudenmaan kaupungin talous on alusta alkaen tasapainoisella ja kestävällä pohjalla. Tämä edellyttää sitä, että yhdistyvät kunnat hyödyntävät henkilöstön eläköitymisen ja muun poistuman sekä käyttävät kaiken arvioimansa sopeuttamispotentiaalin vuonna Lisäksi tämä edellyttää sitä, että Keski-Uudenmaan kaupunki toteutetaan tämän yhdistymissopimuksen mukaisesti, ja se hyödyntää kaiken yhdistymisselvityksen mukaisen sopeuttamispotentiaalin. 2. Keski-Uudenmaan kaupungilla on ekotehokas ja taloudellinen kaupunkirakenne, se hyödyntää yhdyskuntarakenteen osalta raja-alueet sekä kehittää systemaattisesti alueitaan ja investointejaan vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhdyskuntarakenne Keski- Uudenmaan kaupungissa on joukkoliikennepainotteisempi kuin nyt - kuitenkaan joukkoliikennekustannuksia liikaa kasvattamatta. Yhtenäisellä joukkoliikennejärjestelmällä tavoitetaan valtaosa asutuksesta ja poikittaisyhteydet paranevat. Lisäksi yhdyskuntarakenne kehitetään pitkällä tähtäimellä sellaiseksi, että kaupungin palveluverkon mitoitus on investointi- ja käyttökulujen kannalta optimaalinen menettämättä liikaa palveluiden saavutettavuutta. Tämä ei näy investointitarpeen vähenemisenä, vaan investointitarpeiden kasvun hillitsemisessä, koska mitään rakenteita ei toteuteta alamittaisella väestöpohjalla eikä sijoiteta kauemmas maankäytöllisistä keskiöistä kuin on välttämätöntä. 3. Keski-Uudenmaan kaupunki on kilpailukykyinen: se hyödyntää suuruuden ekonomian ja säilyttää pienille kunnille luontaisen ketteryyden. Kasvukeskusten vahvuuksien tukemisen ja kasvattamisen kautta alueen kilpailukyky paranee. Keski-Uudenmaan kaupunki tarjoaa uusille sekä alueella jo toimiville yrityksille monipuoliset toimintaedellytykset: sijoittautumisvaihtoehtoja laajalta alueelta, suuren ostovoiman, hyvän työvoimatarjonnan sekä riittävästi vuokra-asuntoja. Nykyistä vahvempien resurssien ansiosta Keski-Uudenmaan kaupunki kehittää mm. kansainvälistymis-palveluita sekä hankintoja siten, että myös pienillä, paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Keski-Uudenmaan kaupungin organisaatio on matala, toiminta asiakas- ja yrityslähtöistä ja sähköisiä välineitä hyödyntävää. Uuden kaupungin strategia valmistellaan yhteistyössä elinkeinoelämän, asukkaiden ja henkilöstön kanssa. 4 Soveltaen: Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys, loppuraportti , luku 4.5 Keski-Uudenmaan kaupungin edut ja haitat; Sote-tiedote sekä KUUMA-seudun hallitusohjelmatavoitteet

7 4. Keski-Uudenmaan kaupunki on metropolialueen vahva vaikuttaja ja toimija. Edunvalvonnalla vaikutetaan esimerkiksi sote-palveluihin (ks. tavoite 6) sekä lentokentän pohjoispuolisen alueen, ammattikorkeakoulujen toimipisteiden ja rakennusvalvontatoiminnan säilyttämiseksi sekä joukkoliikenteen järjestämiseksi. Keski- Uudenmaan kaupunki edistää aktiivisesti seuraavien liikennehankkeiden toteuttamista: pienet kustannustehokkaat KUHA-toimet, Pasila-Riihimäki -rataosuuden 1. ja 2. vaihe, Hyrylän itäisen ohikulkutien 1. vaihe, Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarpeen 1. vaihe sekä kehä V:n (vt 25) kehittäminen. 5. Keski-Uudenmaan kaupungin uudenlaisella lähidemokratia- ja päätöksentekomallilla varmistetaan, että asukkailla on valtaa omaa aluettaan koskevassa suunnittelussa, päätöksenteossa ja kehittämisessä. Kuntien järjestämisvastuulla olevien toimintojen osalta päätöksentekoa tiivistetään nykyisestä moniportaisesta mallista kohti yksinkertaisempaa rakennetta. Lähi- ja käyttäjädemokratiaa sekä kuntalaisten suoria vaikuttamiskeinoja palveluiden ja oman asuinalueensa kehittämiseen vahvistetaan aluelautakuntamallin (lähifoorumien) avulla sekä erilaisin uusin toimintamallein ja rakentein Keski-Uudenmaan kaupungilla on pääosa sote-palveluiden tuotannosta ja päätösvallasta joko itsenäisesti tai osana laajempaa kuntayhtymää. Näin sillä on parhaat vaikutusmahdollisuudet Keski-Uudenmaan sekä koko Uudenmaan kattavien sote-palveluiden ja niiden tukipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä lähipalveluiden kustannustehokkaaseen tuottamiseen. Palveluiden kustannuksia vähennetään ottamalla käyttöön alueen parhaat käytännöt ja toimintamallit sekä sopeuttamalla toiminta alueen edullisimpien kuntien yksikköhintojen tasolle. Tuotantoalueella saavutettu säästö kohdistetaan saman tuotantoalueen asukkaiden hyödyksi. Keski-Uudenmaan kaupunki osallistuu aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun Uudellamaalla. Keski-Uudenmaan kaupungin suunnitelmaa sotepalvelurakenteeksi toteutetaan arviolta asti. Näin on mahdollista saavuttaa jo etukäteen osa niistä hyödyistä, joita oletetaan koko sote-uudistuksella saatavan. Keski- Uudenmaan kaupungin tavoitteena on, että sote-palveluiden järjestämisestä vastaa arviolta alkaen Uudenmaan sote-itsehallintoalueen Keski-Uudenmaan alueyksikkö. Se järjestää sote-palvelut Keski-Uudenmaan kaupungissa valmistellun suunnitelman mukaisesti. 7. Sivistyspalvelut järjestetään optimaalisella palveluverkolla ja suuren kaupungin mahdollisuudet hyödyntäen. Palveluverkkoa uudistettaessa otetaan huomioon toiminnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeista johtuvat näkökohdat. Kiinteistökantaa uudistetaan sitä mukaa, kun nykyiset kiinteistöt tulevat peruskorjausikään tai ne ovat toiminnallisesti vanhentuneita. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityispalvelut järjestetään erillisiä kuntia isompana toimijana tehokkaammin kuin nyt. Uuden kaupungin myötä syntyvillä menojen säästöillä katetaan valtion leikkauksia sekä vastataan uusiin lainsäädännön tuomiin haasteisiin esimerkiksi toisen asteen koulutuksessa, vapaa-ajan ja kulttuuripalveluissa sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opistoissa. 5 Ks. luku 8 Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä lähidemokratian keinot 7

8 8. Keski-Uudenmaan kaupunki hyödyntää tehokkaasti digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Palveluiden digitalisoinnilla tarkoitetaan palveluihin liittyvien tietojen käsittelyä sähköisessä muodossa koko palveluprosessin ajan ja uuden teknologian muuta käyttöä palveluprosessien tehostamisessa. Esimerkiksi lähipalveluissa palveluiden saavutettavuutta voidaan parantaa. Merkittävä sopeuttamispotentiaali saadaan, kun nykyisiä toimitapoja kehitetään aidosti sähköisiksi. Kehitysinvestoinnit ovat realistisia ja niistä saadaan nopeasti tehostamishyötyjä. 9. Keski-Uudenmaan kaupunki tarjoaa henkilöstölle hyvät erikoistumis-, kehittymis- ja etemismahdollisuudet. Kaupunki kehittää strategista henkilöstösuunnittelua (ml. osaamisen hallintaa, työhyvinvointia, palvelussuhdeneuvontaa, henkilöstöpolitiikkaa jne.) sekä tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen ja asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen Kuntajaon muuttamisen edellytykset Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan, että kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena myös on, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muuta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kuntarakennelain 4 :ssä säädetään kuntajaon muuttamisen edellytyksistä. Sen mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajoen kehittämisen tavoitteita sekä parantaa 1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä 2. alueen asukkaiden palveluja ja elinolosuhteita 3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai 4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Keski-Uudenmaan kuntia koskee myös kuntarakennelain 4e, jonka mukaan yhdistymistä tulee selvittää alueilla, joilla on - merkittävä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve yhteisen keskustaajaman ja sen kasvupaineen vuoksi - ja jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden sekä - ovat perusteltuja alueen kokonaisuuden kannalta. 6 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys, loppuraportti , luku Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut 8

9 Lisäksi kuntarakennelain 4e :n mukaan yhdistymisselvityksessä tulee lisäksi arvioida kuntien yhdistymisen suhdetta metropolihallinnon tarpeeseen erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Kuntajaon muuttamisen edellytysten ja selvittämisperusteiden osalta todetaan, että kaikki neljä kuntarakennelain mukaista yhdistymisen edellytystä täyttyvät. Lisäksi ohjausryhmä ja selvitykseen osallistuneiden kuntien valtuustot ovat syksyllä 2014 todenneet, että yhdistymisselvitys on tehty kuntarakennelain mukaisesti. Yhdistymisselvityksessä todetaan talousasiantuntijan laskelmiin perustuen, että yhdistyneellä kunnalla on yksittäisiä kuntia paremmat toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Yhdistymisselvityksen laajan ja yksityiskohtaisen arvioinnin mukaan Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisellä on selvästi enemmän etuja kuin haittoja verrattuna kuntien jatkamiseen erillisinä. Tämä edellyttää sitä, että yhdistyvät kunnat käyttävät kaiken itse arvioimansa sopeuttamispotentiaalin sekä hyödyntävät henkilöstön eläköitymisen ja muun poistuman ennen yhdistymisestä, ja että yhdistyminen toteutetaan yhdistymisselvityksessä ehdotetulla tavalla. 9

10 3 Keski-Uudenmaan kaupungin perustaminen (toimenpiteet asti) 3.1 Nykyisten kuntien toiminta Nykyisten kuntien valtuustot ja hallitukset keskittyvät vuonna 2016 omien kuntiensa toiminnan hoitamiseen ja noudattavat tätä yhdistymissopimusta. Kuntarakennelain 31 :n mukaan kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen jälkeen yhdistyvän kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista. Yhdistyvän kunnan viranomainen saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia vain, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä. Tätä kuntarakennelain 31 :n mukaista periaatetta sovelletaan heti, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat tehneet yhdistymispäätöksen. 3.2 Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus vastaa kuntarakennelain 10 :n mukaisesti yhdistymissopimuksen toimeenpanosta sekä huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta ml. uuden kaupungin välttämättömistä virkajärjestelyistä asti. Lisäksi yhdistymishallitus huolehtii avoimesta ja aktiivisesta viestinnästä, joka osallistaa henkilöstön, elinkeinoelämän ja asukkaat Keski-Uudenmaan kaupungin strategian valmisteluun sekä rakentaa uuden kaupungin identiteettiä uudistuvana, verkostomaisena kaupunkina sekä vahvana metropolialueen toimijana. Yhdistymishallitus perustaa näitä tehtäviä varten tarvittavat avustavat jaostot (mm. henkilöstöjaosto) ja muut toimielimet. Yhdistymishallituksella on oikeus kuntia sitovasti tulkita kuntarakennelain 31 :n määräystä ja siten myös yhdistymissopimusta. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun kuntien valtuustot ovat yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallituksen nimi muuttuu kaupunginhallitukseksi Se toimii kaupunginhallituksena siihen asti, kunnes huhtikuussa 2017 valittava valtuusto valitsee uuden kaupunginhallituksen. Yhdistymishallitukseen valitaan 18 jäsentä ja heille varajäsenet tasa-arvolain kiintiösäännöstä noudattaen. 7 Yhdistymishallituksen paikkajako suhteutetaan kuntien kokoon siten, että Hyvinkäälle tulee 5 paikkaa, Järvenpäälle 5 paikkaa, Tuusulalle 5 paikkaa, Mäntsälälle 2 paikkaa ja Pornaisille 1 paikka. 7 Sama määrä kuin Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmässä. 10

11 Yhdistymishallituksen paikkajaossa otetaan huomioon viiden kunnan alueen puoluepoliittiset voimasuhteet vuoden 2012 kuntavaalien tulosten mukaisesti siten, että kokoomukselle tulee viisi (5) paikkaa, SDP:lle tulee viisi (5) paikkaa, keskustalle tulee kaksi (2) paikkaa, perussuomalaisille tulee kaksi (2) paikkaa, sitoutumattomille tulee kaksi (2) paikkaa, vihreille tulee yksi (1) paikka ja vasemmistoliitolle tulee yksi (1) paikka. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajaksi hyvinkääläisen Kansallisen Kokoomuksen edustajan, I varapuheenjohtajaksi Suomen Sosialidemokraattisen puolueen edustajan, II varapuheenjohtajaksi Suomen Keskustan edustajan ja III varapuheenjohtajaksi Perussuomalaisten edustajan. Puheenjohtajiston kokoonpanosta kunnittain päätetään kuntavaalien 2012 perusteella. Yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten paikat jaetaan sekä kunnittain että puolueittain. Valmistavat neuvottelut käydään Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmän johdolla sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat tehneet päätöksensä kuntien yhdistymisestä. Kuntien valtuustojen tulee kokoontua valitsemaan yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun valtuustot ovat tehneet päätökset yhdistymisesityksestä valtioneuvostolle. Yhdistetyn valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistymishallituksen kokouksissa. Henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistymishallituksen kokouksissa käsiteltäessä henkilöstöä koskevia asioita asti. Henkilöstön edustaja valitaan ylikunnallisessa yhteistoimintaryhmässä. 8 Yhdistymishallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa kuntajohtajien tiimi. Kuntajohtajatiimin puheenjohtajana toimii yhdistyvistä kunnista väestömäärältään suurimman eli Hyvinkään kaupunginjohtaja. Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii kuntajohtajatiimin puheenjohtaja tai hänen määräämänsä kuntajohtajatiimin jäsen. 9 Yhdistymishallitus päättää sitä avustavien jaostojen ja toimielinten esittelyvastuiden jakamisesta kuntajohtajatiimin jäsenten kesken. Yhdistymishallituksen samoin kuin muiden yhdistymistä valmistelevien toimielinten kokouspalkkioista päättää yhdistetty valtuusto. 8 Ks. luku 5.7 Ylikunnallinen yhteistoimintaryhmä 9 Lähde: Oulun seudun yhdistymissopimus

12 3.3 Yhdistetty valtuusto Kuntajaon muutos tulee voimaan kesken vaalikauden. Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan valtuustot muodostavat yhdistetyn valtuuston, jonka toimikausi alkaa heti valtioneuvoston vahvistettua kuntajaon muutoksen. Yhdistetyn valtuuston nimi muuttuu kaupunginvaltuustoksi Yhdistetyn valtuuston toimikausi kestää siihen asti, kunnes uuden, huhtikuussa 2017 vaaleilla valitun valtuuston toimikausi alkaa eli asti. Yhdistetyssä valtuustossa on yhteensä 223 valtuutettua. 10 Yhdistetty valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajaksi hyvinkääläisen Suomen Sosialidemokraattisen puolueen edustajan, I varapuheenjohtajaksi Kansallisen Kokoomuksen edustajan, II varapuheenjohtajaksi Suomen Keskustan edustajan ja III varapuheenjohtajaksi Perussuomalaisten edustajan. Puheenjohtajiston kokoonpanosta kunnittain päätetään kuntavaalien 2012 perusteella. Yhdistetyn valtuuston valtuustoryhmien puheenjohtajista ja yhdistetyn valtuuston puheenjohtajistosta muodostetaan yhdistetyn valtuuston poliittista päätöksentekoa valmisteleva toimielin toimikunta, jonka nimittää kaupunginhallitus yhdistetty valtuusto. Puheenjohtajana toimii ensin yhdistymishallituksen ja sen jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 11 Yhdistetyn valtuuston kokouksiin osallistuu läsnäolo- ja puheoikeudella kaksi yhdistyvien kuntien nuorisovaltuustojen edustajaa. Nuorisovaltuustojen edustajat sekä heidän varajäsenensä valitaan nuorisovaltuustojen yhteisessä kokouksessa. Yhdistetty valtuusto päättää syksyllä 2016 uuden kunnan lautakuntien jäsenten ja valtuuston päätäntävaltaan kuuluvien ylimpien johtavien viranhaltijoiden valinnoista toimikaudekseen asti, kunnallisveroista sekä Keski-Uudenmaan kaupungin ensimmäisestä talousarviosta. Lisäksi yhdistetty valtuusto hyväksyy uuden kaupungin strategian. Strategiatyöskentelyyn osallistetaan aktiivisesti myös henkilöstö, elinkeinoelämä sekä asukkaat aluelautakunta- ja lähidemokratiamallin mukaisesti. Keski-Uudenmaan kaupungin aluelautakuntien eli lähifoorumeiden toimikausi alkaa eli silloin kun uuden, vaaleilla valitun valtuuston toimikausi alkaa. 10 Hyvinkää 51 + Järvenpää 51 + Mäntsälä 43 + Pornainen 27 + Tuusula 51 = 223 valtuutettua 11 Lähde: Lahti-Nastola yhdistymissopimus 12

13 3.4 Yhdistymisen eteneminen Kuntien valtuustojen yhdistymispäätösten (helmikuu 2016) ja yhdistymisen toteuttamisajankohdan ( ) väliin jää aikaa kymmenen kuukautta. Tuota aikaa käytetään hyväksi siten, että uuteen kuntaan siirtymistä ryhdytään toteuttamaan yhdistymishallituksessa valmisteltavan suunnitelman mukaisesti. Osa uuden kunnan toiminnoista käynnistetään jo vuonna Koska uusi kunta voi aloittaa toimintansa virallisesti vasta , käytetään vaiheittaisen siirtymisen alustana pääsääntöisesti yhdistyvistä kunnista väestömäärältään suurinta eli nykyistä Hyvinkään kaupunkia. Kuntien yhtiömuotoisten ja muiden liiketoimintojen (erityisesti vuokra-asunnot, vesihuolto, kiinteistöyhtiöt, energiayhtiöt sekä toisen asteen oppilaitokset) mahdolliset uudelleen järjestelyt ja/tai fuusiot käynnistetään vuonna 2016, ja parannetaan edellytyksiä yhteisiin investointeihin alueen kasvun kannalta keskeisiin kohteisiin Lähde: Lahti-Nastola yhdistymissopimus, luku 4.3 Yhdistymisen eteneminen 13

14 4 Hallinnon järjestämisen periaatteet (toimenpiteet jälkeen) Keski-Uudenmaan kaupungin toiminnan ja talouden ohjauksen perustana toimii sovellettu tilaaja-tuottaja-toimintatapa. Valtuusto ja hallitus ohjaavat ja koordinoivat keskeisiä toimintoja, muun muassa taloutta ja edunvalvontaa sekä yhdyskuntarakenteen ja kilpailukyvyn kehittämistä. Kolme palvelulautakuntaa vastaa keskitettyjen ja kaupunkialueen palveluiden tilaamisesta ja kolme aluelautakuntaa vastaa lähipalveluiden tilaamisesta valtuuston hyväksymän päätösvallan puitteissa 13. Liikelaitosten johtokunta vastaa palveluiden tuottamisesta. Hallituksen ja palvelulautakuntien jäsenet ovat valtuutettuja, ja puheenjohtajat ovat osa- tai kokopäiväisiä. 4.1 Valtuusto Ensimmäiset kuntavaalit Keski-Uudenmaan kaupungissa toimitetaan normaalisti huhtikuussa Vaaleilla valitun valtuuston toimikausi alkaa ja päättyy Valtuustossa on jäsentä. 15 Uusi valtuusto noudattaa yhdistetyn valtuuston hyväksymää Keski-Uudenmaan kaupungin strategiaa sekä laatii sen toteuttamisohjelmat. Valtuustoryhmien puheenjohtajat ja valtuuston puheenjohtajisto muodostavat poliittista päätöksentekoa valmistelevan toimielimen toimikunnan, jonka nimittää kaupunginhallitus valtuusto. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaupunginhallitus Yhdistymishallituksen nimi muuttuu kaupunginhallitukseksi Se toimii kaupunginhallituksena siihen asti, kunnes huhtikuussa 2017 valittava valtuusto valitsee uuden kaupunginhallituksen. Ensimmäisessä vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen valittavassa kaupunginhallituksessa on 17 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä yksi on puheenjohtaja ja 13 Keskitetyt ja lähipalvelut määritellään luvussa 6.2 Palveluiden sijoittumisen periaatteet 14 Kuntarakennelaki 27 Valtuuston toiminnan aloittaminen 15 Kuntalaki 16 ja Kuntarakennelaki 25. Valtuutettujen määrää voidaan muuttaa myös myöhemmin. Valtuuston päätös tässä sopimuksessa päätetyn määrän muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 16 Lahti-Nastola -yhdistymissopimus

15 kaksi varapuheenjohtajaa. Ensimmäisenä vaalikautena uuteen kaupunginhallitukseen valitaan vähintään yksi varsinainen ja yksi varajäsen jokaisesta yhdistyvästä kunnasta. Hallituksen poikkeuksellisen suuri koko vuosina on perusteltua siksi, että uuden kunnan rakentamisessa korostuu sen alkuvaiheessa luottamushenkilöhallinnon ja alueellisen asiantuntemuksen merkitys. 17 Valiokuntia (esim. tulevaisuusvaliokunta) ja jaostoja (esim. kaupunkikehitysjaosto) perustetaan tarpeellinen määrä. 4.3 Lautakunnat Kuntarakennelakia ja kuntalakia noudattaen sekä perustuen uuden kaupungin visioon ja kuntalais- ja luottamushenkilökyselyihin, Keski-Uudenmaan kaupungissa otetaan käyttöön aluelautakuntamalli. Aluelautakuntia kutsutaan Keski-Uudenmaan kaupungissa lähifoorumeiksi. Lähifoorumeita on kolme: Tuusulanjärven, Mäntsälän ja Hyvinkään lähifoorumit. Lähifoorumeilla on merkittävää omaa päätös- ja budjettivaltaa. Ne vastaavat vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa lähipalveluiden 18 tilaamisesta. Lähifoorumeissa on yhdeksän (9) viisitoista (15) jäsentä. Jäsenet valitaan suorilla vaaleilla kuntavaalien yhteydessä 19. Lähifoorumin jäsenen kotipaikan tulee olla hänen lähifooruminsa alueella. Lähifoorumeiden aluejaosta päättää yhdistetty valtuusto. Hyvinkään lähifoorumissa on vähintään kaksi jäsentä ja varajäsentä Jokelasta. Mäntsälän lähifoorumissa on vähintään yksi jäsen ja varajäsen Kellokoskelta. Tuusulanjärven lähifoorumissa on samoin vähintään yksi jäsen ja varajäsen Kellokoskelta sekä vähintään yksi jäsen ja varajäsen Pornaisista, vähintään yksi jäsen ja varajäsen Hyrylästä sekä vähintään yksi jäsen ja varajäsen Järvenpäästä. Lähifoorumeiden puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksessa. Lähifoorumeiden toimikausi alkaa eli silloin kun uuden vaaleilla valitun valtuuston toimikausi alkaa. Lähifoorumeiden lisäksi Keski-Uudenmaan kaupungilla on tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta sekä yksi lupalautakunta ja kolme kaksi palvelulautakuntaa, joista toinen on arviolta toimiva sote-palvelulautakunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvien uudistusten jälkeen palvelulautakuntia voi myös olla vain kaksi. Yhdistetty valtuusto tai kaupunginvaltuusto täsmentää palvelulautakuntien määrän sen jälkeen, kun sote-uudistuksen tulos tiedetään. Yhdistetty valtuusto päättää myös 17 Lähde: Oulun seudun yhdistymissopimus Lähi-, kaupunkialueen ja keskitetyt palvelut määritellään luvussa 6.2 Palveluiden sijoittumisen periaatteet 19 Tarkistetaan vielä, onko ja millä tavoin kahdet vaalit on mahdollista järjestää yhtaikaa. Valmisteilla on lakiesitys, jonka mukaan alueellisten toimielinten vaalit voitaisiin toimittaa kuntavaalien yhteydessä

16 palvelulautakuntien tarkemmista tehtävistä ja päätösvallasta. Palvelulautakunnat vastaavat keskitettyjen ja kaupunkialueen palveluiden 20 tilaamisesta. Palvelulautakunnissa on Keski- Uudenmaan ensimmäisellä valtuustokaudella 15 jäsentä. Suuri koko on perusteltua siksi, että uuden kunnan rakentamisessa korostuu sen alkuvaiheessa luottamushenkilöhallinnon ja alueellisen asiantuntemuksen merkitys. Jokaisen lähifoorumin toimialueella toimii alueellinen nuorten vaikuttajaryhmä, jonka edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lähifoorumin kokouksissa. Lisäksi nuorten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallitus asettaa vaaleilla valitun nuorisovaltuuston, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvoston sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvoston Pormestari ja apulaispormestarit Keski-Uudenmaan kaupungissa toimii valtuuston valitsema päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja (pormestari). Palvelulautakuntien puheenjohtajat toimivat osa-aikaisina apulaispormestareina, ja ovat samalla kaupunginhallituksen varapuheenjohtajia. 20 Lähi-, kaupunkialueen ja keskitetyt palvelut määritellään luvussa 6.2 Palveluiden sijoittumisen periaatteet 21 Kuntalaki (410/2015)

17 5 Henkilöstöhallinnon periaatteet Viranhaltijaorganisaatio on päätöksenteko- ja lähidemokratiamallin mukainen. Palveluiden tilaamisvastuu on palvelulautakunnalla, sote-palvelulautakunnalla ja aluelautakunnilla eli lähifoorumeilla. Asioiden valmistelemisesta niille palvelulautakunnalle vastaavat palvelujohtajat tilaajajohtaja. Asioiden valmistelemisesta sote-palvelulautakunnalle vastaa sote-tilaajajohtaja. Asioiden valmistelemisesta lähifoorumeille vastaavat tilaajajohtajan alaisuudessa toimivat tilaajapäälliköt. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristön palveluiden, yhdyskuntateknisten palveluiden sekä kilpailukykypalveluiden vastuu on kaupunginhallituksella ja sen kaupunkikehitysjaostolla. Asioiden valmistelemisesta niille vastaa kaupunkikehitysjohtaja. Palveluiden tuotantopuolesta eli tuotantoprosessien määrittelystä ja johtamisesta vastaa palvelutuotantojohtaja, joka vastaa asioiden valmistelemisesta liikelaitosten osalta liikelaitosten johtokunnalle. Palvelut järjestetään asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa, josta vastaa lähifoorumeiden viranhaltijajohto. 5.1 Henkilöstön asema vuosina Henkilöstö siirtyy uuteen kuntaan liikkeen luovutusperiaatteen mukaisesti, siten kuin kuntarakennelain (1698/2009) 29 :ssä säädetään. Vuonna 2015 voimassa olevan kuntarakennelain mukaan työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelusuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 :ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 :ssä tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa mukana olevia kuntia ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta eli saakka. Työntekijä ja viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 :n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Yhdistyvien kuntien henkilöstön irtisanomissuoja määräytyy voimassa olevan kuntarakennelain mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön mahdollisista siirroista sekä siirroissa noudatettavista periaatteista, ehdoista ja toimenpiteistä päätetään ja sovitaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvien uudistusten edetessä ja täsmentyessä. Sotehenkilöstön irtisanomissuoja määräytyy sote-uudistuksen toteutumishetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. 22 Luvuissa mainittuja asioita on käsitelty ensimmäisen kerran ylikunnallisessa yt-menettelyssä. Toinen käsittely ja samalla koko sopimusluonnoksen käsittely on

18 5.2 Siirtymävaiheen yhteiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat Kunnissa siirrytään heti yhdistymissopimuksen hyväksymisen jälkeen noudattamaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja henkilöstötarpeen arviointia, eläköitymisen ennakointia sekä henkilöstön rekrytointikäytäntöjä koskien. Henkilöstötarpeen arvioinnissa ja rekrytoinneissa noudatetaan jo aikaisemmin kuntaliitosselvityksen osana yhteisesti hyväksyttyjä ja käyttöönotettuja periaatteita. Yhdistymishallituksen aloitettua toimintansa, menettelyä täydennetään siten, että yhdistyvät kunnat eivät perusta tai täytä toistaiseksi voimassa olevia virkoja eivätkä palkkaa uusia työntekijöitä uusiin, toistaiseksi voimassa oleviin, työsuhteisiin ilman yhdistymishallituksen lupaa. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämisessä noudatettavista periaatteista, toimintatavoista ja näiden seurannasta päättää yhdistymishallitus. 5.3 Henkilöstön sijoittamisen periaatteet Kuntien vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät entisin palvelussuhteen ehdoin uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin vastaaviin tai sitä lähinnä oleviin uusiin tehtäviin työsopimuslain 55/2001 ensimmäisen luvun 10 :n sekä lain kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 viidennen luvun 25 :n mukaisesti. Kuntien määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden kunnan palvelukseen virka- tai työsuhteen määräajan täyttymiseen saakka. Henkilöstön sijoittamisessa uuden kunnan palvelukseen on lähtökohtana se, että henkilö jatkaa entisessä tehtävässään ja entisessä toimipaikassaan, mikäli toiminnan tai työn teettämisen tarpeesta ei muuta aiheudu. Työnantaja tarjoaa tarvittaessa koulutusta työntekijöiden osaamisen varmistamiseksi ennen uusiin tehtäviin siirtämistä. Ennen henkilöiden sijoittamista uusiin tehtäviin tai uuteen toimipaikkaan, heitä kuullaan. 5.4 Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja palkkojen harmonisointi Uuden kunnan sopimusalakohtaiset palkkausjärjestelmät määritellään ja palkat harmonisoidaan ensimmäisen kokonaisen valtuustokauden loppuun mennessä eli viimeistään Palkkatasojen määrittämistä ohjaavat keskiarvopalkat, ja tämä edellyttää työn vaativuuden arviointia kaikkien tehtävien osalta. Palkkojen harmonisoinnin lähtökohtana on maksaa samasta työstä sama tehtäväkohtainen palkka siirtymäajan jälkeen. Neuvottelut käydään yhteistoiminnassa työnantajan ja pääsopijajärjestöjen kesken. 18

19 5.5 Palvelussuhteeseen liittyvät muut oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät etuudet Kuntakohtaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset irtisanotaan siirtymäaikana kunnittain päättymään viimeistään Uuden kunnan virka- ja työehtosopimuksista käydään neuvottelut työnantajan ja pääsopijajärjestöjen kesken. Kuntakohtaiset henkilöstöetuudet eivät siirry uuteen kuntaan. Uuden kunnan henkilöstöetuuksista neuvotellaan yhteistoiminnassa ja päätetään erikseen. 5.6 Henkilöstösuunnitelma sekä muutostuki Vuonna 2016 aikana laaditaan henkilöstösuunnitelma vuosille , jossa ennakoidaan tehtäväkuvien ja osaamistarpeiden muutokset sekä näiden mukaiset rekrytointitarpeet. Henkilöstösuunnitelma on osa uuden kunnan strategiavalmistelua ja sillä tuetaan uuden kunnan taloussuunnitelman laadintaa. Henkilöstön muutostukeen, esimiesten muutosjohtamisen valmentamiseen, toimintakulttuurien yhtenäistämiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä sisäiseen viestintään on laadittu vuoden 2015 loppuun mennessä valmennussuunnitelma ja sen toteuttamiseksi varataan tarpeelliset resurssit vuosille Ylikunnallinen yhteistoimintaryhmä Yhdistymiseen liittyviä asioita, jotka koskevat merkittävästi henkilöstöä, valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Ylikunnallinen yhteistoimintaryhmä muodostuu yhdistyvien kuntien järjestöjen pääluottamusmiehistä ja työnantajan edustajista. Se kokoontuu valtuustojen tekemien yhdistymispäätösten jälkeen valitsemaan edustajan, jolla on yhdistymishallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus käsiteltäessä henkilöstöä koskevia asioita. Ylikunnallista yhteistoimintaryhmää täydennetään työsuojeluhenkilöstöllä , jolloin yhteistoimintaryhmä toimii työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintalain 14 :n mukaisena yhteistoimintaelimenä. Ylikunnallinen yhteistoimintaryhmä lakkaa, kun uuden kunnan yhteistyötoimikunta yhteistoimintaelin aloittaa toimintansa, viimeistään Samalla yhteistoimintaelimen jäsenmäärä pienenee. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) velvoittaa kutakin kuntaa erikseen, kunnes uusi kunta aloittaa toimintansa. 19

20 5.8 Kuntajohtajien asema 23 Keski-Uudenmaan kaupunkia johtaa kaupunginhallituksen päätoiminen puheenjohtaja (pormestari). Keski-Uudenmaan kaupungin ylimmät viranhaltijat ovat konserni- ja strategiajohtaja pormestarin työparina (verrattavissa kaupunginjohtajaan) kaupunkikehitysjohtaja kolme palvelujohtajaa (tilaamisen valmistelu elämänkaarimallin mukaisille palvelulautakunnille sekä aluelautakunnille), sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvien uudistusten jälkeen palvelulautakuntia samoin kuin palvelujohtajia voi myös olla vain kaksi. Palvelulautakuntien ja -johtajien määrä täsmennetään sen jälkeen, kun tiedetään sote-uudistuksen tulos. tilaajajohtaja sote-tilaajajohtaja (arviolta asti) palvelutuotantojohtaja (tuotannosta vastaaminen ja valmistelu liikelaitosten johtokunnille). Mikäli joku nykyisistä kunnanjohtajista jättää oman paikkansa ennen kuntien yhdistymistä, hänen tilalleen valitaan määräaikainen kunnanjohtaja asti. 23 Valmistellaan yhteistoiminnassa kuntajohtajien ja ohjausryhmän kanssa lokakuussa

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 14.8.2015. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 14.8.2015. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 14.8.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus... 4 1.2 Perustettavan

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 19.5.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 19.5.2015 KU-ohjausryhmä 3.6.3015 liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 19.5.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HHT-työryhmä 22.5.2015 KU-jory 29.5.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015, liite 4 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1 "Vuosina

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista Valtuusto 6 06.10.2014 6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista 63/00.04.01/2013 KH 243 Kunnanhallitus 23.9.2014 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Matti Muukkonen HTL, YTM, kunnanjohtaja 14.12.2012 Kuntajaon oikeudellinen perusta Suomen perustuslaki (731/1999) 121.1 : Suomi jakautuu kuntiin, joiden

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Kuntaliitoksen johtoryhmän 16.1.2012 käsittelyä varten Käsitelty

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KURIKAN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1 Köyliön kunnanvaltuusto 20.4.2015 Säkylän kunnanvaltuusto 20.4.2015 (Lopullinen) KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1. SOPIMUSTAUSTA Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI 10.06.11. YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 24.05.2011 2 SISÄLLYS 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KUNNAT. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO

ETELÄ-KARJALAN KUNNAT. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS ETELÄ-KARJALAN KUNNAT Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari 18.6.2014 YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO Keltaiset

Lisätiedot

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS,

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 1 LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 5.12.2014 Sisältö 1. KUNTAJAON MUUTTAMISEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA... 2 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 2 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 2

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Porin seudun kuntajako-selvitys

Porin seudun kuntajako-selvitys Porin seudun kuntajako-selvitys Pomarkku Alustavan suunnitelma yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessista, toteuttamisesta ja aikataulusta Pori Ulvila Luvia Nakkila Lavia 13.10.2014 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Ohjausryhmä 170914 1 2 Kuntainfoista Osallistujia yhteensä noin 370 henkilöä vajaa puolet valtuutettuja Imatralla muita enemmän viranhaltijoita 20 henkilön lukioluokka

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 30.9.2014 Hankasalmen kunta Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Petäjäveden kunta Toivakan kunta Uuraisten kunta 1 Jyväskylän seudun kuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 4 Johtoryhmän 14.2.2012 käsittelyyn Käsittelyvaiheet Johtoryhmä

Lisätiedot

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta.

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta. Johtoryhmä 26.9.2011 Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan YHDISTYMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka

Lisätiedot

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS Arto Saarinen kuntajakoselvittäjä 28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus 3 1.2. Sopimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS

RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 22.4.2015 1.1.2017 31.12.2019 YHDISTYMISSOPIMUS 22.4.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN ALUEELLISEN SOTE-MALLIN SUUNNITTELUN HANKE JÄRVENPÄÄ, HYVINKÄÄ, MÄNTSÄLÄ, NURMIJÄRVI, PORNAINEN JA TUUSULA

SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN ALUEELLISEN SOTE-MALLIN SUUNNITTELUN HANKE JÄRVENPÄÄ, HYVINKÄÄ, MÄNTSÄLÄ, NURMIJÄRVI, PORNAINEN JA TUUSULA SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN ALUEELLISEN SOTE-MALLIN SUUNNITTELUN HANKE JÄRVENPÄÄ, HYVINKÄÄ, MÄNTSÄLÄ, NURMIJÄRVI, PORNAINEN JA TUUSULA FAKTAT Keski-Uudenmaan sote valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jyväskylän seutujen kuntien tilaisuus 12.8.2014 Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus... 3 2. Yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta... 3 3. Kunnan nimi ja vaakuna... 3 4. Kuntien yhdistymisen

Lisätiedot

UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys

UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys Selvittäjät Valtiovarainministeriö asetti 20.11.2009 Päijät- Hämeeseen kuntajakoselvityksen kymmenen kunnan alueelle. Huhtikuussa 2010 Kuhmoinen irtautui selvityksestä

Lisätiedot

Liite 6. Yhdistymissopimuksen teknistä pohjaa

Liite 6. Yhdistymissopimuksen teknistä pohjaa 1(5) Liite 6. Yhdistymissopimuksen teknistä pohjaa Sopimuksen tarkoitus, sitovuus ja voimaantulo Tämä asiakirja on kuntarakennelain (1698/2009) 8 :n mukainen yhdistymissopimus. Sopimuksen osapuolina ovat

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Joensuun selvitysalueen yhteistarkastelu Ennustettu väestökehitys 2012-2030: +5,4% Koko väestö 110 Joensuun selvitysalue Koko maa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Tervetuloa Järvenpään asukasiltaan!

Tervetuloa Järvenpään asukasiltaan! Tervetuloa Järvenpään asukasiltaan! Ohjelmassa klo 18.30 20.30 Tilaisuuden avaus (Kaija Tuuri, valtuustoryhmien neuvottelukunnan puheenjohtaja) Metropolihallinnon, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNNAT. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNNAT. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNNAT Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 2.2.2015 Sisällys 1 KUNTIEN YHDISTYMISEN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 1.1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.2 Sopimuksen sitovuus, voimaantulo

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Onnistunut kuntarakennemuutos

Onnistunut kuntarakennemuutos Onnistunut kuntarakennemuutos Aija Tuimala, FCG Konsultointi 250814 Varkaus 8.9.2014 Page 1 8.9.2014 Page 2 Kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja muuttamisen edellytykset Kuntarakennelaki 2 Kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita 11.12.2014 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen kuntayhteistyö kehitystiensä päässä 2. Valtion paine kuntaliitoksiin tarpeen, jos liitoksia halutaan saada aikaan

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Pomarkku Pori Ulvila Luvia Nakkila Kokemäki PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Kuntauudistukseen liittyvä kuntalaistilaisuus Luvia 5.3.2015 Porin selvitysalueen kuntajakoselvityksen vaiheet vuosina 2013-2015 KUNTARAKENNELAKI

Lisätiedot

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta 8.10.2014 ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta Aija Tuimala FCG Konsultointi 14.10.2014 Page 1 14.10.2014 Page 2 Selvitys Etelä-Karjalan kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari Kuntien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 KUNTAJAKOSELVITTÄJÄN TEHTÄVÄKSIANTO KUNTAJOHTAJIEN ASETTAMILLE VALMISTELUTYÖRYHMILLE Yleistä Eduskunnan käsittelyssä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 1 3706/00.01.00/2013 231 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. (09) 816 22252 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA, RAAHEN KAUPUNKI JA SIIKAJOEN KUNTA EHDOTUS YHDISTYMISSOPIMUKSEKSI

PYHÄJOEN KUNTA, RAAHEN KAUPUNKI JA SIIKAJOEN KUNTA EHDOTUS YHDISTYMISSOPIMUKSEKSI Yhdistymissopimus Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki Erityinen kuntarakenneselvitys 12.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA, RAAHEN KAUPUNKI JA SIIKAJOEN KUNTA EHDOTUS YHDISTYMISSOPIMUKSEKSI Kaarina Daavittila VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta HE 18/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuntajakolakiin lisättäväksi säännökset yhdistyvän kunnan toimivallasta tilanteessa, jossa ennen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot