Käytiin läpi kolmen varteenotettavan kohteen kuvaukset: nykyinen paikka Sisäsatama, Mansikkanokka ja Pajarinranta (LIITE 2).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytiin läpi kolmen varteenotettavan kohteen kuvaukset: nykyinen paikka Sisäsatama, Mansikkanokka ja Pajarinranta (LIITE 2)."

Transkriptio

1 LumiLinnan pysyvän sijaintipaikan työryhmä MUISTIO 2/2 Aika ja paikka: Kemissä Kaupungintalo 3 kerros kokoushuone Läsnä: Tapani Onkalo, Kemin kaupunki, pj. Susanna Koutonen, Kemin matkailu Oy Riitta Vallin, Kemin kaupunki Riitta Ahtiainen, Kemin kaupunki Marja Kynsijärvi, Kemin kaupunki Peter Brusila, Kemin kaupunki, siht. 1. Edellisen kokouksen muistio Hyväksyttiin muistio korjauksineen (LIITE 1) 2. Aluekuvaukset Käytiin läpi kolmen varteenotettavan kohteen kuvaukset: nykyinen paikka Sisäsatama, Mansikkanokka ja Pajarinranta (LIITE 2). 3. Sijaintipaikan arviointi Tehtiin tarvittavat korjaukset arviointeihin (LIITE 3). 4. Työryhmän esitys lumilinnan sijainnista Työryhmä päätti esittää, että lumilinna sijoitetaan Pajarinrantaan. Tarvittava asemakaavan muutoksen aloitus on kaavoituskatsauksessa osoitettu tälle vuodelle. 5. Jatkotoimenpiteet Sijaintiin liittyvä työryhmän esitys viedään lautakunnan hyväksyttäväksi. Alueen suunnittelu käynnistetään yhdessä EU-rahoitteisen kesämatkailun kehittämishankkeen kautta. 6. Muut asiat Ei muita asioita. Muistion vakuudeksi Kemissä Peter Brusila, siht.

2 LIITE 1 LumiLinnan pysyvän sijaintipaikan työryhmä MUISTIO 1/2 Aika ja paikka: Kemissä Kaupungintalo 4 kerros kokoushuone Läsnä: Tapani Onkalo, Kemin kaupunki, pj. Susanna Koutonen, Kemin matkailu Oy Riitta Vallin, Kemin kaupunki Riitta Ahtiainen, Kemin kaupunki Marja Kynsijärvi, Kemin kaupunki Peter Brusila, Kemin kaupunki, siht. 1. Työryhmän tehtävä Tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset pysyvän lumilinnan rakentamiseen soveltuvat alueet Kemin kaupungissa ja arvioida kyseiset kohteet. 2. Lumilinnan sijaintiin vaikuttavat tekijät Työryhmä kävi läpi Lumilinnan sijoittumiseen liittyvät vaatimukset ja näkemykset reunaehdoista. Yksi tärkeä näkökulma on lumilinnan vaikutukset paikallisiin yrityksiin. Lumilinnan rakentamisen kannalta vaihtoehtoiseen paikkaan vaikuttaa mm. seuraavat asiat: a) vesistön läheisyys (rakentaminen, purku) b) tilaa rakentamiselle (koneet ja oheistoiminnot) c) palveleva infra (sähkö, vesi, viemäröinri, paikoitus..) d) huoltotilojen riittävyys e) ympärivuotisuus f) matkailijoita palvelevat tilat (wc,suihku..) g) logistiikka 3. Lumilinnan aiemmat rakennuspaikat Ensimmäinen ja toinen lumilinna sijaitsi Ruutinpuiston alueella, josta se siirretiin seuraaviksi vuosiksi Sisäsatamaan. Lumilinna rakennettiin yhteenä talvena kauppatorille Sisäsataman kunnostustöiden tieltä. Sisäsataman paikka on sittemmin vakiintunut. 4. Sijoituspaikkojen arviointi Työryhmä kävi läpi mahdolliset sijoituspaikat ja arvioi kohteen postiiviset ja negatiiviset vaikutukset lumilinnan sijoittumiselle. Vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja on ehdotettu mm. Selkäsaareen, Karjalahdelle ja Junkoon, joita ei katsottu järkeviksi ottaa mukaan tarkasteluun. 5. Muut esille tulleet asiat Keskusteltiin myös mahdollisuudesta leirintä- ja matkailuvaunualueen siirtymisestä Kemin matkailu Oy:n hallintaan. Lumilinnan sijainti tulee myös tukeutua paikallisiin palveluihin. Muistion vakuudeksi Kemissä Peter Brusila, siht.

3 LIITE 2 LUMILINNAN VAIHTOEHTOISTEN SIJAINTIPAIKKOJEN ALUEKUVAUKSET 1. Vallitunsaari Vallitunsaari on toiminut Isohaaran voimalaitoksen asuinyhdyskuntana. Vallitunsaari on PSV Oy:n hallinnassa. Alueella on runsaasti rakennuskantaa, joista osa on suojeltu. Pohjoisosan kiinteistöissä toimii Jokikeskus Oy ravintoloineen. Keskeltä saarta kulkee voimalinjat Isohaaran voimalaitoksen kytkinasemalta. Saaren eteläpäässä kulkee Perämeren moottoritie ja pohjoispuolella Isohaaran paldolla rauta - ja maantie. Matkaa Kemin liikekeskustaan on 6 km ja lentokentälle 2km. Alue on kaavoitettu matkailua palvelevaksi. 2. Myllyniemi Uiton vanha tukikohta on osa valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueen hallinta on vielä Kemijoen uittoyhdistyksellä. Alue on luonnonkaunilla Kemijoen rantatörmällä ja jäljellä on useita uittoa palvelleita rakennuksia mm. ruokala, tiilinen voimalaitos ja telakka. Myllyniemeen pääsee maanteitse keskustasta Pajusaarentietä pitkin, joskin matkaa liikekeskustaan kertyy 5 km. Lähimmät palvelut sijoittuvat 3 km päähän Karihaaran liikekeskustaan. Lisäksi julkinen liikenne Myllyniemeen on olematonta. Alue on kaavoitettu matkailua palvelevaksi. 3. Ruutinpuisto Ensimmäinen ja toinen lumilinna rakennettiin keskeiselle paikalle vuosina Puistoalue on Kemin kaupungin maata, joka on kaavoitettu asuinkäyttöön. Alue on liikekeskustan läheisyydessä Sauvonväylätä johtavan Hahtisaarenkadun varrella. Kadun toisella puolen sijaitsevat Pohjolan Sanomien ja Cumulus hotellin kiinteistöt. Liikekeskusta sijaitsee 300m etäisyydellä.

4 4. Kauppatori Viides lumilinna rakennettiin torille vuonna 2000, sisäsataman uudistustöiden vuoksi. Torin pohjoislaidalla sijaitsee Kemin kulttuurikeskus ja länsipuolella Länsipohjan keskussairaala sekä Sauvosaaren terveysasema eteläpuolella. Liikekeskusta avautuu kauppa - ja Pohjoisrantakadulta. Tori toimii pääsäntöisesti paikoitusalueena ja siellä pidetään syys- ja kevätmarkkinat. 5. Sisäsatama Sisäsatama on näyteikkuna merelliseen Kemiin ja vakiintunut lumilinnan rakennuspaikkana. Historiallinen Meripuisto ja rakennuskanta on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Alueella on matkailua palvelevaa toimintaa ympärivuotisesti. Läheiset vierasvenesatama, uimahalli ja Mansikkanokan urheilupuisto uimarantoineen tekevät alueesta seudullisestikin merkittävän vapaa-ajan ja matkailu kohteen. Liikekeskusta on 600m päässä Sisäsatamasta. Moottoritieltä matkaa keskustan kautta on matkaa 2,7 km ja Lapintien ja Sauvonväylän liikenteen solmukohdalta 1,5 km. 6. Kulttuurivoimala Vanhan Mansikkanokan sahan voimalaitoksen tiilinen ja suojeltu rakennus sijaitsee purjehdusseurojen ja uimarannan välissä. Alueen laidalla sijaitsevat Sauvosaaren urheilupuiston takakentät ja osin avoimella puustoisella ranta-alueella sijaitsee rimamöljä. Alueen asemakaava muutos "Sarius" on ehdotusvaiheessa, jossa kohde on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi lisärakennusoikeudella. Liikekeskustaan on matkaa 1,1 km alueelta ja lähimmät palvelut ovat purjehdusseurojen ravintolat sekä 1/2 km päässä oleva uimahalli.

5 7. Mansikkanokka Aikoinaan alue toimi Mansikkaniemen sahan tapulialueena ja myöhemmin sekalaisena varastoalueena. Nykyisellään ranta-alue on matkailuvaunualuetta huoltorakennuksineen. Alueella sijaitsee myös Kemin moottorivenekerhon rakennus. "Sariuksen" asemakaavaehdotuksessa Mansikkanokalle on osoitettu matkailuapalveleva aluevaraus, johon on suorana katuyhteys suunnitellulta Rantabulevardilta. Liikekeskusta on samaalla etäisyydellä kuin Kulttuurivoimalaitokselta eli 1,1km. Lähin palvelu on 200m päässä oleva päivittäistavarakauppa Siwa. 8. Pajarinranta Alueella sijaitsee vanhan Yhteiskoulun rakennukset, joista osa on suojeltu. Koulurakennukset ovat jääneet tyhjilleen. Keskustan puolella alue rajoittuu Koivuniemen puistoon ja rannan puolella on sorapintainen kenttä, jossa kesäisin vierailee tivolit ja sirkukset. Kentällä pidetään myös monenlaisia ulkoilmanäytöksiä. Pajarinranta on kaupungin etelänpuoleinen liikenteen solmukohta, jossa yhtyvät Perämerentieltä tuleva Etelänväylä, Asemakatu, Valtakatu ja Eteläntie. Pajarinrannalta on liikekeskustaan kaupungintalon kohdalle 600m ja Perämeren moottoritielle 1,1 km. Sauvonväylän liikenteen solmukohdalta matkaa on 1,5 km. Lähipalvelu on Eteläntien toisella puolella oleva huoltoasema Teboil. Kuvat : maps.google.fi 2014

6 KARTTA 1 UMII _ INNAN VAIHTOEHTOISISTA SIJOITUSPAIKOISTA

7 LIITE 3 ARVIOT LUMI LINNAN VAIHTOEHTOISISTA SIJOITUSPAIKOISTA Sijainti + 1. Vallitunsaari + Vesistön äärellä - Ei palvele paikallisia yrityksiä + Infra - Palvelut + Näkyvyys - Sijainti etäällä keskustasta + Tilaa rakentamiselle - Logistiikka + Olemasssa oleva - Ympäristöolosuhteet rakennuskanta + Ympärivuotinen käyttö 2. Myllyniemi + Vesistön äärellä - Alueen omistus + Infra - Sijainti etäällä keskustasta + Tilaa rakentamiselle - Ei palvele paikallisia yrityksiä + Olemasssa oleva - Palvelut rakennuskanta - Logistiikka + Ympärivuotinen käyttö + Erinomainen paikka kesämatkailulle 3. Ruutinpuisto + Vesistön äärellä - Asemakaava tilanne + Infra + Näkyvyys + Palvelee paikallisia yrityksiä + Palvelujen läheisyys + Saavutettavuus 4. Tori + Infra - Ei ole vesistön äärellä + Näkyvyys - Tilan ahtaus + Palvelee paikallisia yrityksiä - Paikoitus + Palvelujen läheisyys - Ei ympärivuotista käyttöä + Saavutettavuus - Rakennettu ympäristö 5. Sisäsatama + Vesistön äärellä - Tilan ahtaus + Peruslnfra - Ei ympärivuotista käyttöä + Olemasssa oleva rakennuskanta - Huoltotilojen heikkous + Palvelee paikallisia yrityksiä - Ympäristöolosuhteet + Palvelujen läheisyys - Lumilinnaa palveleva infra + Vakiintunut paikka 6. Kulttuurivoimala + Vesistön äärellä - Häiriöitä veneilijöille + Ympärivuotinen käyttö - Tilan ahtaus + Olemassa oleva rakennuskanta - Pohjatyöt - Häiriöitä uudelle asutukselle - Kaupalliset palvelut eivät ole näköetääisyydellä 7. Mansikkanokka + Vesistön äärellä - Häiriötä asutukselle + Ympärivuotinen käyttö - Kaupalliset palvelut eivät ole + Tilaa rakentamiselle näköetääisyydellä + Rannan hyödyntäminen - Infran rakentamisen kustannukset vesiaktiiviteeteille 8. Pajarinranta + Vesistön äärellä - Asemakaavan muutos + Infra - Alueella olevien koulurakennusten + Paikoitus hyödyntäminen ei ole mahdollista + Näkyvyys niiden huonnon kunnon takia + Tilaa rakentamiselle - Kaupalliset palvelut eivät + Ympärivuotinen käyttö näköetääisyydellä + Palvelujen läheisyys + Saavutettavuus + Erinomainen paikka myös kesämatkailulle

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 18.6.2014 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/10 02 0300/2013

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET Sysmän taajaman kehittämisohjelma Petra Reimi 11.10.2013 Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAAJAMAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS 204 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma P U U S T A P I T K Ä Ä N Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Anna-Maria Nevalainen Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Suunnitelman tilaaja Nurmeksen Vanhan

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Ranta- asemakaava Osoite tai muu paikannus Heinuntie

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot