Tippa ei tapa, mutta ämpäriin hukkuu - varhainen puuttuminen ikäihmisten päihdehaittoihin Itä-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tippa ei tapa, mutta ämpäriin hukkuu - varhainen puuttuminen ikäihmisten päihdehaittoihin Itä-Suomessa"

Transkriptio

1 Tippa ei tapa, mutta ämpäriin hukkuu - varhainen puuttuminen ikäihmisten päihdehaittoihin Itä-Suomessa Jaana Huohvanainen Terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Anne Kejonen Aluekoordinaattori Itä-Suomen aluehallintovirasto

2 LÄHTÖKOHTIA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISELLE - Ikäihmisten alkoholinkäytön lisääntyminen - Puheeksioton vaikeus - Ongelmien moninaistuminen, kun asioihin ei puututa ajoissa - Puuttuvat työkalut (puheeksiotto, arviointi, palveluohjaus) - Resurssit (kehittämisinto, hankkeet ja perustyö) - Uusi terveydenhuoltolaki 2

3 TERVEYDENHUOLTOLAKI - velvoittaa ja viitoittaa ehkäisevää päihdetyötä 12 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa - hyvinvointiosoittimet > hyvinvointistrategia> terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet vrt. päihdeindikaattoritieto Pohjois-Karjalassa 13 Terveysneuvonta ja terveystarkastukset - terveysneuvonta (päihdeneuvonta) osaksi kaikkia terveydenhuollon palveluja 20 Iäkkäiden neuvontapalvelut - elintapoja koskeva neuvonta > päihdeasiat osaksi iäkkäiden neuvontapalveluja: ikäneuvola, hyvinvointia edistävät kotikäynnit sekä itsehoito-/palvelupisteet 3

4 YLI 65-VUOTIAIDEN ALKOHOLIMITTARI

5 ALKOHOLIMITTARI TYÖVÄLINEEKSI Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön puheeksiottoon, arviointiin, neuvontaan ja palveluohjaukseen Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle, diakoniatyöhön sekä järjestötoimijoille 5

6 MILLOIN ALKOHOLIMITTARI KÄYTTÖÖN? Kaikille asiakkaille uuden palvelu-/hoitosuhteen alussa terveystarkastuksissa kotikäynnillä palveluohjauskotikäynti, hyvinvointia edistävä kotikäynti, kotihoidon käynti Aina silloin, kun on syytä epäillä alkoholin riski- /ongelmakäyttöä 6

7 ALKOHOLIMITTARIN KEHITTÄMISPROSESSI Yli 65-vuotiaiden alkoholimittarin itsearviointiversio tekeillä 11/2011 alkoholimittarin kirjaamislomake työntekijöille alkoholimittari osaksi DVD:tä Sopivasti Seniorille Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari, voimavaramittari ja käsikirja > mittaristopilotit Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa 5/2009 alkaen alkoholi- ja voimavaramittaritiimin kehittämiskokoukset: Jaana Huohvanainen, Anne Kejonen, Ulla Kemppainen, Marjatta Pirskanen ja Pirjo Varjoranta 1/2009 Ikäneuvola Ruori hanke: alkoholimittarin pohjatyö 7

8 ALKOHOLIMITTARIN RAKENNE 11 numeroitua alkoholinkäyttöä kuvaavaa kysymystä Alkoholinkäyttöä tarkentavia ja päihteettömyyteen motivoivia lisäkysymyksiä (Tarkenna, Tee lisäkysymys, Selvitä, Huomio, Kysy, Pohtikaa asiakkaan kanssa) sekä toimintaohjeita annettavasta lisämateriaalista ja palveluohjauksesta (Ohjaa, Anna, Sovi) Info-laatikoissa taustatietoa ikäihmisten alkoholinkäytöstä Tulkintaohjeet ovat kysymysten yhteydessä (violetit laatikot) Loppuyhteenveto asiakkaan kanssa 8

9 ALKOHOLIMITTARIN NUMEROIDUT KYSYMYKSET Alkoholin käyttöä (aikaisempi käyttö, alkoholinkäytön tiheys ja määrä) mittaavat kysymykset 1-3 Alkoholin käyttöä tarkentavat avoimet kysymykset 4-8 alkoholinkäytön syyt lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset lähipiirin päihteiden käyttö alkoholinkäytöstä johtuvat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat Mahdollisia alkoholiriippuvuusoireita viimeisen vuoden aikana mittaavat kysymykset

10 ALKOHOLIMITTARIN KOLME VAIHETTA Onko alkoholinkäyttöä: kysymykset 1-3 Alkoholinkäyttö suhteessa aikaisempaan elämään tiheys määrä Ei alkoholinkäyttöä > mittarin täyttämistä ei tarvitse jatkaa On alkoholinkäyttöä > Kysymykset 4-8 Onko alkoholinkäyttö hallinnassa: alkoholinkäyttöä tarkentavat kysymykset 4-8 Alkoholinkäytön syyt, alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset, lähipiirin alkoholinkäyttö, alkoholinkäytöstä johtuvat haitat Yksilöllinen neuvonta ja palveluohjaus (riskiraja) Alkoholinkäyttöön liittyy tuntuva huoli (pistemäärä 4 tai enemmän) > Kysymykset 9-11 Onko alkoholin riski- tai ongelmakäyttöä: mahdollisia alkoholiriippuvuusoireita mittaavat kysymykset 9-11 Alkoholinkäytön lopettamisen vaikeus, tehtävien laiminlyönti, krapularyyppy Yksilöllinen neuvonta ja palveluohjaus alkoholinkäytön vähentämiseksi > Loppuyhteenveto 10

11 SOPIVASTI SENIORILLE -DVD

12 SOPIVASTI SENIORILLE DVD - alkoholimittarin jalkauttamisen tueksi Alkoholiohjelman koordinaation ja Vanhus-Kasteen yhteystyössä toteuttamat seutukierrokset Pohjois-Karjalassa sekä käynnit Etelä-Savon kehittämisryhmässä, joissa kartoitettiin kuntien tilannetta ikäihmisten päihdehaittojen puheeksitotossa ja samalla esiteltiin jo valmistunutta yli 65-vuotiaiden alkoholimittaria >>>Tarvittiin koulutusta, ohjausta mittarin käyttöönottoon Kenelläkään ei löydy aikaa kouluttamiseen, ajatus DVD:stä sai alkunsa 12

13 DVD:N TOTEUTUS Toteutettu osana valtakunnallista alkoholiohjelmaa sekä itäsuomalaista kehittämistyötä > Käsikirjoitukset kevät 2011, kuvaukset kesäkuu 2011 DVD:n ensimmäisen version julkaisu Ikäihmisten turvallisuusfoorumissa Sisällön suunnittelu: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus sekä Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa hanke Lääketieteen asiantuntijat: apulaisylilääkäri Sari Leinonen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä dosentti Ilona Nurmi- Lüthje Kouvolan kaupungin Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskushanke Vastuuhenkilönä lehtori Jyrki Kurki, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Luovien alojen keskus Harrastajanäyttelijöinä Anna-Liisa Gröhn, Toini Koistinen ja Hannu Levaniemi 13

14 SOPIVASTI SENIORILLE DVD - työntekijän osaamisen tueksi Tiivistettyä tietoa ikäihmisten alkoholin käytöstä ja käyttöön liittyvistä tekijöistä, kuten lääkkeistä ja tapaturmista Esitellään ikäihmisten alkoholimittari ja kaksi sen tyypillistä käyttötilannetta (caset). Rohkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestö- ja diakoniatyön toimijoita alkoholinkäytön puheeksiottoon ja alkoholiongelmaisen auttamiseen Sopii opetusmateriaaliksi ammattihenkilöille, jotka kohtaavat työssään yli 65-vuotiaita ikäihmisiä Voidaan hyödyntää opetuskäytössä sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksissa 14

15 ALKOHOLIMITTARIN JA DVD:N LEVITTÄMINEN Kehittämistyössä mukana olevien tahojen kautta tuetaan sekä alkoholimittarin että DVD:n käyttöönottoa > koulutukset/infot > strategiatasolla tehtävä työ Kuntiin on pyydetty nimeämään (Pohjois-Karjala) ikäihmisten palveluihin vastuuhenkilöt, joille järjestettäisiin koulutuspäiviä aiheesta. Nämä henkilöt toimisivat myös kouluttajina omissa kunnissaan Sopivasti Seniorille DVD (ladattavissa alkoholiohjelman sivuilta) 15

16 YLI 65-VUOTIAS TUNNISTA ALKOHOLIN KÄYTTÖSI! Mittari alkoholinkäytön itsearviointiin

17 KEHITTÄMISTYÖ MENEILLÄÄN.. Mittari, joka antaa asiakkaalle itselleen palautetta alkoholin käytöstä sekä ohjausta alkoholinkäytön vähentämiseksi Mittarien pilotointi 1-2/2012, tavoite valmistumiselle 5/2012 Mukana kehittämistyössä: - Arjen Mieli, Kuopion osahanke (Tiina Nykky, Kristiina Lehmuskoski, Pirjo Varjoranta, Marjatta Pirskanen) - Itä-Suomen aluehallintovirasto (Anne Kejonen) - Väestöterveyttä yhteistyöllä -hanke (Jaana Huohvanainen) - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Arja-Leena Saunio (visuaalisuus) 17

18 KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ

19 KOKEMUKSIA KUNTAKENTÄLTÄ Päihdetyön kehittämiselle sopiva aika Kunnat ovat päihdetyön kehittämisen suhteen hyvin eri vaiheissa - kuntauudistus hidastanut kehittämistyötä - haasteet kotipalvelussa ovat pakottaneet miettimään toimintakäytäntöjä uusiksi - johdon sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää Aktivoidaan kuntia tekemään ikäihmisten päihdetyön prosessikuvauksia osana päihdestrategiaa ja täten selkiyttämään työnjakoa ja toimintakäytäntöjä Koulutustarve edelleen suuri >> Pyyntöjä viikoittain Meneillään olevat alueen hankkeet tukeneet kehittämistyötä (KASTE, Seniori) 19

20 KOKEMUKSIA TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMISESTÄ Kehittämistyössä mukana olevien henkilöiden vaihtuminen kesken prosessin on lisännyt samalla muiden vastuuta Kentältä on saatu kehitetyistä työkaluista pääosin hyvää palautetta DVD-prosessi opettavainen (parempi valmistautuminen kuvauksiin, ohjeistus) Järjestetyissä koulutuksissa on yksittäisten osallistujien kohdalla kyseenalaistettu alkoholin käytön puheeksiotto Oma innostus vienyt eteenpäin prosessia 20

21 ALKOHOLIOHJELMA MAHDOLLISTANUT KEHITTÄMISTYÖTÄ Koordinaattorin työaika Ohjelman materiaaliksi Kehitettyjen työvälineiden visuaalinen ilme (Arja-Leena) Kehitetyt työvälineet esillä niin sähköisessä verkossa, koulutuksissa kuin jaettavana materiaalina käytännön työn tukena 21

22 Lopuksi Lämmin kiitos mielenkiinnosta! 22

Työvälineitä yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön arviointiin ja varhaiseen tukeen

Työvälineitä yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön arviointiin ja varhaiseen tukeen Työvälineitä yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön arviointiin ja varhaiseen tukeen 90 85 80 Jaana Huohvanainen, (TtM), terveyden edistämisen suunnittelija 1) Anne Kejonen, (sh, YAMK), aluekoordinaattori

Lisätiedot

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 1 90 Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 85 80 75 Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline ammattihenkilöille 70 65 Alkoholimittari on työväline iäkkäiden alkoholin käytön puheeksiottoon, arviointiin,

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Seniorityö näkyväksi

Seniorityö näkyväksi Seniorityö näkyväksi Ikääntyneiden päihdepalvelujen kehittämistyötä itäsuomalaisissa verkostoissa Seniori-projektin kehittämistyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta 2005-2011 Eija Myllymäki Tuija Rinne 1 Sisältö

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI Toimittanut Virpi Filppa Filppa, Virpi (toim.) & Järvinen, Ismo

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOITTOIMIALUEEN KUNNISSA TOIMIALUEEN KUNNISSA 2013 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 16 Julkaisija Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti)

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti) RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Loppuraportti 1.7.2013 31.10.2014 Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) Kouvolan kaupunki Etelä-Kymenlaakson kunnat (Kotka, Hamina,

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.11.2011. 31.4.2012 Eila Pelli, projektipäällikkö ja Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella KAAKON SOTE-INTO Kouvolan osahanke Loppuraportti 1.1.2009 31.10.2010

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Mielenterveystyön erikoistumisopinnot MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ Riitta Kangaskolkka Ulla-Maija Laine Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

POSAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI

POSAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI POSAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi2012- Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Anna Isoviita, aikuissosiaalityön päällikkö Mirja Koivisto,

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014.

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Toimintasuunnitelma 2014 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta 3 2

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA. Seuranta ja päivitys 5/2011

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA. Seuranta ja päivitys 5/2011 PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA Seuranta ja päivitys 5/2011 SISÄLLYS 1 Johdanto. 3 PIEKSÄMÄEN PÄIHDETYÖN VISIO JA MISSIO 4 1 YLEISTÄ 5 1.1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 5 1.2 KUNTOUTTAVA PÄIHDETYÖ 7 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Aijjoos-kumppanuushanke

Aijjoos-kumppanuushanke Aijjoos-kumppanuushanke 2008 2012 Loppuraportti Alanen Jenni, Koponen Minna ja Nevala Marja-Liisa 0 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA NIIDEN SELVITTÄMINEN. 2 2. HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin

KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin 7.10.2011 KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin Minna Palonen, Katri Takala, Pertti Pohjolainen & Arto Tiihonen 1 2 Esipuhe Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA

KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2020 Sisältö TIIVISTELMÄ........................................................ 3 1. Taustaa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmalle..............................

Lisätiedot