Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto :13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00"

Transkriptio

1 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden ym. teett8miseen Merkkipäivämuistamiset. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3790 Muut tuotot Muut toimintatuotot (ulk.) Valmistus omaan käytt00n VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat , Palkkiot , Jaksotetut palkat 1101 Palkat ja palkkiot , KuEL, palkkaperusteinen , KuEL, , eläkemenopewsteinen 4532 Varhe-maksu , Kansaneläke sair.vak.maksu , Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 33 henkilösivukulut Henkilösivukulut , Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset yht , Toimistopalvelujen ostot , Asiantuntijapalvelujen , osto 5110 Painatuksetja , ilmoitukset 5140 Posti- ja telepalvelut , Vakuutukset Koneiden/laitt kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja , ray Opetuspalvelujen osto , Muut palvelut Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet Kirjallisuus ,

2 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Eliritarvikkeet , Vaatteisto Kalusto (kertapoist.) , Muut aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , Varastojen Iisys/vähennys 6150 Leasingvuokrat , Vuokrat , Vahingonkorvaukset Luottotappiot Muut kulut , Muut toimiritakulut , (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

3 Luumen kunta Päabudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnjtteu 7002 Koneet/kuljetusvälineet :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALLK. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kylt Muut myyntituotot Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut toimintatuotot (ulk.) Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5110 Painatuksetja 137 ilmoitukset 5150 Vakuutukset , Rakennusten 29 kunnossapitopalv Koneiden/laitt kunnossapito Muiden palvelujen ostot , Palvelujenostotyht , Vaatteisto Poltto-ja voiteluaineet , Kalusto (kertapoist.) Muut aineet ja tarvikkeet , Ostottilikaudenaikana , Varastojen lisys/vähennys Vuokrat 6250 Vlilliset verot ,0 600 Muut toimintakulut ,0 600 (ulk) , TOIMINTAKATE(ulk) ,

4 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 7003 Asuntotoimi :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepältä laskutettava isännöintikorvaus euroa Asunto osakkeiden myynti euroa. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMMN KÄYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat , Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot , KuEL, palkkaperusteirien , Varhe-maksu Kansaneläke sair.vakmaksu Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut , Sairausvakuutuskorvaukset Henki löstökorvaukset yht , Toimistopalvelujen ostot Asiantuntijapalvelujen osto 5110 Painatuksetja ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut , Matkustus, kulj., maija ,0 ray Opetuspalvelujen osto Muut palvelut 45 Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet , Kirjallisuus ,0 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys

5 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 7003 Asuntotoimi :13:00 Vuokrat Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS Luottotappiot 40 Muut toimintakulut 40 (ulk) , TOIMINTAKATE(ulk) ,

6 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 7010 Lohkominen/lainhuudatus :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyit Muut suoriit. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuetja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Ostot tilikauden aikana Varastojen Iisäys/vhennys Vuokrat Muut toi mintakulut (ulk) TOIMINTAKATE (ulk) -2612

7 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 7 lntlmerralouden Suunnittelu 7011 Tonttien myynti :13: lohkomistuotot 5103 lohkomiskulut Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3790 Muuttuotot , Muut toimintatuotot , (ulk.) , VALMISTUS OMAeN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5100 Toimistopalvelujen ostot , Asiantuntijapalvelujen , osto Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

8 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 7100 Kaavoitus :13:00 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. % KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 ESrn S Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kylt Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIM INTATUOTOT (ulk.) Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntapalvelujen , osto Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vhennys Vuokrat Muut toimi ntakulut (ulk) , TOIMINTAKATE(ulk) ,

9 Luumen kunta Pääbudjetti Sivu 21 INTIME/Talouden Suunnitte u 7300 Jätehuolto :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Ekomaksujen kuntalis Entisen Kurvilan kaatopaikan tarkkailututkimukset Jtteen kulj.ja ksittelymaks Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kylt 3198 Muut myyntituotot -12 Muut suoritt. myyntituotot -12 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMA4N KAYTrÖÖN Palkat ja palkkiot 4531 KuEL, , eläkemenoperusteinen Henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset yht , Asiantuntijapalvelujen , osto 5140 Posti-ja telepalvelut Jätehuolto Alueiden 454 kunnossapitopalvelut Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet 2 Ostot tilikauden aikana 2 Varastojen lisäyslvähennys Vuokrat 6290 Muut kulut -18 Muut toimintakulut -18 (ulk) TOIMINTAKATE (ulk)

10 Luumen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 700 TEKN.LTK HALLINTO :14:04 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % LTK KJ TA2015 TS2016 TS l3Jätteenkulj.ja käsittelymaks Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot Muut suoritt. myyntituotot Muut palvelumaksut , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3790 Muut tuotot , Muut toimintatuotot , (ulk.) , VALMISTUS 0M.AN KÄYTTÖÖN 4010 Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat , Palkkiot , Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot , KuEL, , palkkaperusteinen 4531 KuEL, , eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu , Kansaneläke sairvakmaksu , Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset yht , Toimistopalvelujen , ostot 5ll3Asiantuntijapalvelujen , osto 5110 Painatukset ja , ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut , l5lVakuutukset , Jätehuolto Rakennusten 29 kunnossapitopalv Alueiden 454 kunnossapitopalvelut

11 Luumäen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 700 TEKN.LTK HALLINTO :14:05 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. % LTK KJ TA 2015 TS 2016 TS Koneiden/Iaitt kunnossapito 5270 Matkustus, kuij., maj , ja ray petuspalvelujenosto , Muut palvelut Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet , Kirjallisuus Elintarvikkeet , Vaatteisto OPoltto-javoiteluaineet , Kalusto (kertapoist.) , Muut aineet ja , tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , Varastojen lis8ys/vähennys 6150 Leasingvuokrat , Vuokrat , Välilliset verot , Vahingonkorvaukset Luottotappiot Muut kulut , Muut toimintakulut , (ulk) , TQIMINTAKATE (ulk) ,

12 Luumaen kunta Päbudjetti Sivu 9 INTIME/Taloucfen Suunnittelu 7200 Liikennealueet :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS 2016 TS 2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot , Muut suoritt. myyntituotot , Rakennusvalv. ja -tark maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATIJQTOT (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 AsiantuntapaIvelujen osto 5110 Painatuksetja , ilmoitukset 5240 Rakennusten 100 kunnossapitopalv Alueiden 607 rakentamispalvelut 5251 Alueiden , kunnossapitopalvelut 5350 Muut palvelut Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Kalusto (kertapoist.) Rakennusmateriaali Kemikaalit , Muut aineet ja tarvikkeet , Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys 6140 Koneiderija laitteiden 80 vuokrat Vuokrat Luottotappiot Muut kulut Muut toimintakulut (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

13 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 7201 Teiden valaistus/viitoitus :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATIJOTOT (ulk.) VALMISTUS OMAAN KÄYHÖÖN Palkat ja palkkiot 1-lenkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5240 Rakennusten 565 kunnossapitopalv Alueiden kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt kunnossapito Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Sähkö Muut aineet ja tarvikkeet 150 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäyslvähennys 6140 Koneiden ja laitteiden 320 vuokrat Vuokrat 320 Muut toimintakulut (ulk) TOIMINTAKATE (ulk)

14 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 7202 Puistot ja leikkikentät :13:00 Seilte TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot 3500 Työllistämistuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN 4140 Työllistettyjen palkat Palkkiot 42 Palkat ja palkkiot KuEL, palkkaperusteinen Kansaneläke sair.vak.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht Asiantuntijapalvelujen 312 osto 5230 Jätehuolto Alueiden rakentamispalvelut 5251 Alueiden kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden)laitt , kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja ray. Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet Kiijallisuus Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet 5580 Poltto-javoiteluaineet Sähkö Kalusto (kertapoist.) Rakennusmateriaali Muut aineet ja tarvikkeet , Ostottilikaudenaikana , Varastojen lisäys/vähennys

15 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 12 INTIME/Talouden Suunnittelu 7202 Puistotja leikkikentät :13:00 Vuokrat Muut toimintakulut Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 (ulk) , TOIMINTAKATE(ulk) ,

16 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 13 INTIME/Talouden Suunnittelu 7203 Pysäköintipaikat :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot , Muut suoritt. myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIM INTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5250 Alueiden 451 rakentamispalvelut 5251 Alueiden , kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/Iaitt kunnossapito Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk)

17 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 14 INTIME/Talouden Suunnittelu 7204 Linnoitus :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 ESIT t S Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyit Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5240 Rakennusten 986 kunnossapitopalv Alueiden 50 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 258 kunnossapitopalvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Muut aineet ja tarvikkeet 79 Ostot tilikauden aikana 79 Varastojen lisäys/vähennys 6140 Koneiden ja laitteiden 210 vuokrat Vuokrat 210 Muut toimintakulut (ulk) zzrz.. / i TOIMINTAKATE (ulk)

18 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 15 INTIME/Talouden Suunnittelu 7205 Markkinat ja tori :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myynhituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot , Muut suoritt. myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMMN KAYTrÖÖN 4200 Palkkiot Palkat ja palkkiot KuEL, palkkaperusteinen Kansaneläke-+ 3 sair.vak.maksu Tapatumiavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut 71 Henkilöstökorvaukset yht Toimistopalvelujen ostot , Painatukset ja ilmoitukset 5150 Vakuutukset Jätehuolto , Rakennusten kunnossapitopalv Alueiden 69 rakentamispalvelut 5251 Alueiden kunnossapitopalvelut 5270 Matkustus, kulj., maj. ja , ray. Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet Sähkö Rakennusmateriaali Muut aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys 6140 Koneiden ja laitteiden 58 vuokrat Vuokrat Muut kulut 119

19 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 16 INTlMErralouden Suunnittelu 7205 Markkinat ja tori :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Muut toimintakulut 119 (ulk) , TOIMINTAKATE(ulk) ,

20 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7206 Yksityistiet :39:08 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. KJ TA 2015 TS 2016 TS Kunnossapitoavustukset euroa Perusparannusavustukset euroa. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkiläsivukulut Henkilästökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen , osto 5110 Painatukset ja , ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut , Matkustus, kulj., maj. ja 144 ray Opetuspalvelujen osto Muut palvelut 395 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Toimistotarvikkeet 2 Ostot tilikauden aikana 2 Varastojen lisäyslvähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) TOIMINTAKATE(ulk)

21 Luumaen kunta Päbudjetti Sivu 18 INTIME/Talouden Suunnittelu 7209 Ylä-KivFärven sään/padonhoito :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Rapasalon sillan luvattu/sovittu kunnan avustus suunnitteluun Kivijrven padon hoitokustannus, kunnan osuus. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyit Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMMN KÄYTrÖÖN HenkiIstÖkuIut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5250 Alueiden rakentamispalvelut 5251 Alueiden , kunnossapitopalvelut Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Ostot tilikauden aikana Varastojen lisys/vhennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) , TOIM INTAKATE (ulk) ,

22 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 19 INTIME/Talouden Suunnittelu 7211 Liikuntapaikkojen hoito :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Liikuntapaikkojen hoitajan palkka Uimarantojen veden laadun tutkimukset Uimakopit, pukuhuoneet ym Uimarannat: Taavetti, Lepola ja Kannuskoski Urheilukenttä Hiekkakenttä + luistinrata Jurvalan kaukalo ja luistinrata Kirkonkylän, Kannuskosken ja Kangasvarren koulujen jäät Ladut: Taavetti, Jurvala, Kannnuskoski, Okkola, Kirkonkylä, yhdysladut, Lepistö/Kätökangas Pururata ja muut merkityt reitit Latukone, moottorikelkka, jäämatti*2, ruohonleikkuri, kentän puhdistuslaite. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat , Palkat ja palkkiot , KuEL, palkkaperusteinen KuEL, , eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu , Kansaneläke sair.vak.maksu Tapaturmavakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset yht , Asiantuntijapalvelujen osto 5l4OPosti-jatelepalvelut , Vakuutukset , Rakennusten , kunnossapitopalv Alueiden , rakentamispalvelut 5251 Alueiden kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt , kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja ray Opetuspalvelujen osto Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Vaatteisto , Poltto- ja voiteluaineet

23 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 20 INTIME/Talouden Suunnittelu 7211 Liikunta aikkojen hoito :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS SähkÖ Muut aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , Varastojen Iisys/v8hennys 6140 Koneiden ja laitteiden , vuokrat Vuokrat , Muut kulut ,0 Muut toimintakulut ,0 (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

24 Luumäen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 720 LHKENNEVÄYLÄTIYLEISET AL :41:14 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % LTK KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyritituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3l98Muutmyyntituotot , Muut suoritt. myyntituotot , Rakennusvalv. ja - -1 tark. maksut 090 Maksutuotot Työllistämistuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toim intatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 4010 Vakinaisten palkat Työllistettyjen palkat Palkkiot Palkatjapalkkiot , KuEL, palkkaperusteinen 4531 KuEL, , eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu , Kansaneläke sair.vak.maksu Tapaturmavakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset yht , Toimistopalvelujen , ostot 5103 Asiantuntijapalvelujen , osto 5110 Painatuksetja , ilmoitukset Sl4OPosti-jatelepalvelut , Vakuutukset , Jätehuolto , Rakennusten , kunnossapitopalv Alueiden , rakentamispalvelut 5251 Alueiden , kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt , kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj , ja ray Opetuspalvelujen osto Muut palvelut 395

25 Luumäen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 720 LI IKENNEVÄYLÄT/YLEISET AL :41:15 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % LTK KJ TA2015 TS2016 TS2017 Muidenpalvelujenostot , Palvelujenostotyht , Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto , Siivous- ja puhdistusaineet 5580 Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö Kalusto (kertapoist.) Rakennusmateriaali Kemikaalit , Muut aineet ja , tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys Koneiden ja laitteiden , vuokrat Vuokrat , Luottotappiot Muut kulut ,0 Muut toimintakulut ,0 (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk)

26 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 22 lntlmerralouden Suunnittelu 7400 Talonmiespalvelut :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Kii1jistÖnhoitopaIveiut Sotiemme Luumäen Veteraanit ry lie Mäntykoti Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyitä 3198 Muutmyyntituotot , Muut suoritt. myyntituotot , Maksutuotot 3500 Työliistämistuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TO1MINTATUOTOT (uik.) , VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN 4010 Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat Eriiliskorvaukset , Työllistettyjen paikat Jaksotetut palkat Paikat ja palkkiot , KuEL, paikkaperusteinen , KuEL, , eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu , Kansaneläke , sair.vak.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut herikiiösivukulut Henkilösivukulut , Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset yht , Asiakaspalveiujen ostot 5140 Posti- ja telepalvelut Alueiden 15 kunnossapitopalvelut 5270 Matkustus, kulj., maj. ja , ray. Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet Vaatteisto Kalusto (kertapoist.) 293 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys

27 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 23 INTIME/Talouden Suunnittelu 7400 Talonmiespalvelut :13:00 Vuokrat Muut toimintakulut Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 (ulk) , TOIMINTAKATE(ulk) ,

28 Luumen kunta Pääbudjetti Sivu 24 lntlmeitalouden Suunnittelu 7401 Siivouspalvelut :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Siivouspalvelut Eksotelle, K-talo ja Jurvalan neuvola. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot , Muut suoritt. myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIM INTATUOTOT (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat , Tilapäisten palkat Sijaisten palkat Enlliskorvaukset Työllistettyjen palkat Jaksotetut palkat Luontoisedut verollinen Luontoisedun vastatili -248 Palkat ja palkkiot , KuEL, palkkaperusteinen , KuEL, , eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu , Kansaneläke , sair.vak.maksu , Tapaturmavakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 600 henkilösivukulut Henkilösivukulut , Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset yht , Toimistopalvelujen ostot Posti-ja telepalvelut Puhtaanapitopalvelut , Pesulapalvelut Matkustus, kulj., maj. ja ray Opetuspalvelujen osto Muut palvelut Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet Kirjallisuus

29 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 25 INTIME/Talouden Suunnittelu 7401 Siivouspalvelut :13:00 Seilte TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Vaatteisto lSiivous-ja , puhdistusaineet 5620 Kalusto (kertapoist.) Muut aineet ja tarvikkeet 8 Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäysivhennys 6140 Koneiden ja laitteiden 13 vuokrat Vuokrat Vlilliset verot Muut kulut 65 Muut toimintakulut 76 (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

30 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 26 INTIME/Talouden Suunnittelu 7402 Kunnosspitopalvelut :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot 3500 Työllistämistuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIM INTATUOTOT (ulk.) VALMISTUS OMAAN KÄYHÖÖN 4010 Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat Tuntipalkat , Erilliskorvaukset , Työllistettyjen palkat Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot , KuEL, palkkapewsteinen , KuEL, , eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu , Kansaneläke , sair.vak.maksu , Tapaturmavakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 680 henkilösivukulut Henkilösivukulut , Sairausvakuutuskorvaukset 4702 Tapaturmakorvaukset Henkilöstökorvaukset yht , l40Posti-jatelepalvelut , Rakennusten 5 kunnossapitopalv Alueiden 60 kunnossapitopalvelut 5270 Matkustus, kulj., maj. ja , ray. Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Toimistotarvikkeet Vaatteisto , Kalusto (kertapoist.) Muut aineet ja tarvikkeet 45 Ostot tilikauden aikana ,

31 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 27 INTIME/Talouden Suunnittelu 7402 Kunnosspitopalvelut :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Varastojen Iisys/vähennys Avustukset yhteisiiie Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

32 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 28 INTIME/Talouden Suunnittelu 7403 Taavettihalli/liikuntapaikka :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS Käyttövuoromaksujen tulot. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OM6AN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5140 Posti-ja telepalvelut , Korieiden/laitt , kunnossapito Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Toimistotarvikkeet , Kalusto (kertapoist.) , Muut aineet ja tarvikkeet ,0 Ostot tilikauden aikana ,0 Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) , TOIM INTAKATE (ulk) ,

33 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 29 INTIME/Talouden Suunnittelu 7404 Jaähalli/liikuntapaikka :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS Vuorojen kyttömaksutuotot. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kylt Muut suoritt. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 AsiantuntapaIveIujen ,0 osto 5240 Rakennusten , kunnossapitopalv Alueiden , kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt kunnossapito Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Läkkeetja ,0 hoitotarvikkeet 5580 Poltto-ja voiteluaineet Sehkö , Muut aineet ja tarvikkeet , Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

34 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 30 INTIME/Talouden Suunnittelu 7410 Perusturvaltk. kiinteistöt :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 ESIT t S 3640 Eksoten maksamat tilavuokra; Terveyskeskus, Vanhainkoti, Sosiaalitston tilat kunnantalolla ja Jurvalan neuvola Jurvalan monitoimitalolla. 5590, 5591 Kangasvarren päiväkodin lämmitys Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3610 Muiden rakennusten vuokratuoto 3640 Muut vuokratuotot , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen osto 5140 Posti- ja telepalvelut , Vakuutukset , Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuolto , Rakennusten kunnossapitopalv Alueiden , kunnossapitopalvelut 5260 Koneidenllaitt kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja ray Muut palvelut Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Lämmitys pelletti Sähkö Kalusto (kertapoist.) , Rakennusmateriaali Kemikaalit , Muut aineet ja tarvikkeet , Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys

35 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 31 INTlMEITaIouden Suunnittelu 7410 Perusturvaltk. kiinteistöt :13:00 Vuokrat Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS VliIIiset verot , Vahingonkorvaukset Muut toimintakulut , (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

36 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 32 INTIME/Talouden Suunnittelu 7420 Koulukiinteistöt :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoriit. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3610 Muiden rakennusten , vuokratuoto 3640 Muut vuokratuotot Vuokratuotot , Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTtÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen , oslo 5140 Posti-ja telepalvelut , Vakuutukset , Puhtaanapitopalvelut Jätehuolto , Rakennusten kunnossapitopalv Alueiden , kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt , kunnossapito 5261 Koneiden/laitt. 327 rakentamispalv 5350 Muut palvelut 120 Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet 5580 Poltto-ja voiteluaineet Lammitys , Lammitys pelletti , Sähkö Vesi Kalusto (kertapoisl.) : 5640 Rakennusmateriaali Muut aineet ja tarvikkeet , Ostottilikauden aikana , Varastojen lisäyslvähennys

37 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 33 INTIME/Talouden Suunnittelu 7420 Koulukiinteistöt :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS 2016 TS Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Muut toimi ntakulut (ulk) , TOIMINTAKATE(ulk) ,

38 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 34 INTIME/Talouden Suunnittelu 7430 Asuinkiinteistöt :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 ESIWS 5350 Patteritie 16 purkukustannus. TOIMINTATIJOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot , Sähkö (vuokralaiselta , peritty) 3640 Muut vuokratuotot , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTrOÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen osto 5110 Painatuksetja 99 ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Jätehuolto , Rakennusten , kunnossapitopalv Alueiden kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt , kunnossapito 5350 Muut palvelut , Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Vaatteisto Siivous- ja 196 puhctistusaineet 5580 P ja voiteluaineet Sähkö , Kalusto (kertapoist.) Rakennusmateriaali , Muut aineet ja tarvikkeet , Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys 6l2oYhtiövastikkeet ,

39 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 35 INTIME/Talouden Suunnittelu 7430 Asuinkiinteistöt :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 Vuokrat , VIiIIiset verot , Luottotappiot Muut kulut Muut toimintakulut , (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

40 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 36 INTIME/Talouden Suunnittelu 7435 Osaomistustalot :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot , Muut vuokratuotot , Vuokratuotot , Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3790 Muut tuotot Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN 4200 Palkkiot Palkat ja palkkiot KuEL, palkkaperusteinen Kansaneläke-+ 13 sair.vak.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut 152 Henkilöstökorvaukset yht Asiantuntijapalvelujen 2200 osto 5240 Rakennusten 981 kunnossapitopalv Matkustus, kulj., maj. ja 16 ray. Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Sähkö Rakennusmateriaali Muut aineet ja tarvikkeet 53 Ostot tilikauden aikana 779 Varastojen lisäys/vähennys 6120 Yhtiövastikkeet , Vuokrat , Muut kulut 1112 Muuttoimintakulut 1112 (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,0

41 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 37 INTIME/Talouden Suunnittelu 7440 Hallinto-ja muut julk.kiint :13:00 Selite TP2013 TA2014 I-IALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten , vuokratuoto 3630 Sähkö (vuokralaiselta , peritty) 3640 Muut vuokratuotot , Vuokratuotot , Muut tuotot -400 Muut toimintatuotot -400 TOIM INTATUOTOT (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYHÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen , osto 5140 Posti-jatelepalvelut , l5lVakuutukset , Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuolto , Rakennusten , kunnossapitopalv Alueiden kunnossapitopalvelut 5260 Koneidenhlaitt , kunnossapito 5350 Muut palvelut 660 Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet 5580 Poltto- ja voiteluaineet glLämmitys , Sähkö , Kalusto (kertapoist.) Rakennusmateriaali Muut aineet ja tarvikkeet , Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys

42 Luumen kunta Päbudjetti Sivu 38 INTIME/Talouden Suunnittelu 7440 Hallinto-ja muut julk.kiint :13:00 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. % KJ TA 2015 TS 2016 TS Koneiden ja laitteiden 209 vuokrat Vuokrat VliIIiset verot , Luottotappiot Muut kulut Muut toimintakulut , (ulk) , TOIMINTAKATE (ulk) ,

43 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 39 INTIME/Talouden Suunnittelu 7450 Muut kiinteistöt :13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS Kukasrannan mökkien vuokratulot; Perälän mökeistä yli puolet poistui. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot , Muiden rakennusten , vuokratuoto 3630 Sähkö (vuokralaiselta -220 peritty) Vuokratuotot , Muut toimintatuotot (ulk.) , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5150 Vakuutukset Jätehuolto Rakennusten , kunnossapitopalv Alueiden kunnossapitopalvelut 5260 Koneidenhlaitt kunnossapito Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot yht , Vaatteisto Poltto-ja voiteluaineet Lämmitys , Sähkö , Kalusto (kertapoist.) Rakennusmateriaali Muut aineet ja tarvikkeet , Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys!vähennys 6140 Koneiden ja laitteiden , vuokrat Vuokrat , Välilliset verot Muut kulut ,0 Muut toimintakulut , (ulk) ,

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 65.848 (2015:61.518, 2016:60.035 ) 5000 Kuukausipalkat 37.484 5005 Kokouspalkkiot 700 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut

Lisätiedot

Vierasvenesatama 2012 Vierasvenesatama talousarvio 2013

Vierasvenesatama 2012 Vierasvenesatama talousarvio 2013 1 Vanha luotsiaseman tilat eriteltynä: menot ja tulot 2012 sekä talousarvio 2013 Perämeren tutkimusasema 2012 Talousarvio 2013 Majakka Perämeren tutkimusasema Tulot Majakka 2013 Muut myyntitulot 121 Tulot

Lisätiedot