Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 1 (10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 1 (10)"

Transkriptio

1 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 1 (10) Wordfastissa asetukset muutetaan pääasiassa -kuvakkeen kautta (voit myös painaa Ctrl+Alt+W:tä). Kuvake on työkalurivillä viimeisenä: Kun painat -kuvaketta, ilmestyy ikkuna, jossa on viisi välilehteä: Translation memory, Terminology, Tools, Setup ja?.?-välilehti kertoo käytössä olevasta versiosta: yllä olevassa esimerkissä 5.90b. Siinä näkyy myös konekohtainen asennusnumero. Jos lisenssinumerokenttä on tyhjä, versio on rekisteröimätön. Se on muuten täysin toimiva, mutta yhteen käännösmuistiin mahtuu enintään 500 käännösyksikköä. Jos ostat Wordfast-lisenssin, saat koneesi asennusnumeroon sopivan lisenssinumeron, jonka kirjoitat lisenssinumerokenttään. Jos asennusnumero joskus muuttuu (esimerkiksi tietokoneen vaihtamisen yhteydessä), saat siihen uuden sopivan lisenssinumeron seuraavien ohjeiden mukaisesti: Setup-välilehden alla on kuusi välilehteä: General, Segments, QC, AC, View ja PB. General-välilehden alla on erilaisia yleisiä asetuksia:

2 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 2 (10) Oletusarvot kelpaavat useimmiten. Kätevä asetus on kuitenkin Source segment colour, jolla lähdesegmentin tekstin väri muuttuu sitä mukaa kuin siirrytään seuraavaan segmenttiin. Lähdesegmentin värillä ei ole lopputuloksen (valmiin käännöksen) kannalta käytännön merkitystä, sillä lähdesegmentit häviävät joka tapauksessa puhdistuksen yhteydessä. Se, että lähdesegmenteissä on eri väri (esimerkiksi sininen) kuin kohdesegmenteissä (yleensä musta), on kuitenkin eduksi puhdistamattomia asiakirjoja tarkasteltaessa: lähde- ja kohdesegmentit erottuvat toisistaan selkeämmin. Väri muutetaan asettamalla kursori asetuksen nimen päälle, painamalla Enter-näppäintä ja kirjoittamalla toivotun värin koodi (esim. 2 = sininen). Wordfast-asetukset tallentuvat oletusarvona wordfast.ini-nimiseen tiedostoon, joka sijaitsee samassa kansiossa kuin wordfast.dot. Asetuskokonaisuuksia voidaan halutessa tallentaa useampaan ini-tiedostoon Save setup as -painikkeen avulla. Voidaan esimerkiksi tallentaa kielisuuntakohtaisia asetustiedostoja (esim. wordfast_en-fi.ini, wordfast_sv-fi.ini jne.). Kun pudotusvalikosta valitaan tietty asetustiedosto, tulevat kaikki siihen tallennetut asetukset (esim. käännösmuisti, sanastot, lyhennelista jne.) kerralla voimaan.

3 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 3 (10) Segments-välilehti sisältää segmentointiin vaikuttavia asetuksia, jotka jakautuvat kahteen ryhmään: erilaisia rastitettavia asetuksia ja lyhennelista. Kaikki rastitettavat asetukset eivät näy kerralla. Listan häntäpäässä olevat asetukset saadaan näkyviin pystypalkkia vierittämällä. Listan yläosassa kannattaa pitää aktivoituina seuraavat asetukset: Set target segment language to TM s target language ja A number + an ESP end a segment. Huom! ESP = End of segment punctuation. Kyse on yleensä virkkeiden lopussa esiintyvistä välimerkeistä (piste, kysymysmerkki, huutomerkki jne.). Seuraavat listan alaosassa näkyvät asetukset ovat hyödyllisiä: Use Marching Red Ants as untranslatable attribute ja Turn off -asetukset. Punaisilla muurahaisilla (Wordissa: Format Font Animated text -> Marching Red Ants) voidaan määritellä tekstiosia eikäännettäviksi. Jos muurahaiset häiritsevät kääntämisen aikana, ne saadaan helposti pois silmistä (Wordissa: Tools Options View Animated text -> rasti pois). Kun käännös on valmis, valitaan koko asiakirja (Ctrl+A) ja poistetaan muurahaiset (Format Font Animated text -> None).

4 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 4 (10) Lyhennelistaan kannattaa lisätä kunkin lähdekielesi yleisimmät lyhenteet. Kun Wordfast tulee listassa olevien lyhenteiden kohdalle, se ei segmentoidessaan välitä niistä. Muuten segmentti saattaa katketa lyhenteisiin eli yleensä väärään paikkaan. Lyhenteet syötetään peräkanaa ilman välilyöntejä ja pilkuilla erotettuina. QA-välilehti (aiemmin: QC) liittyy laaduntarkistukseen (QA = quality assurance): Toiminto ei ole automaattisesti käytössä. Laaduntarkistus aktivoidaan rastittamalla kohta Enable the following QA options during translation. Toiminto tekee tiettyjä tarkistuksia aina, kun siirrytään seuraavaan segmenttiin. Sillä voidaan varmistaa, että samat numerot (esim. vuosiluvut) esiintyvät lähde- ja kohdesegmentissä (Source untranslatables must be found in target). Viimeksi mainittu on usein hyödyllinen talousalan käännöksiä tehtäessä.

5 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 5 (10) View-välilehden asetuksilla voi käännösympäristöä muokata itselle sopivaksi: Asetukset riippuvat pitkälti henkilökohtaisista mieltymyksistä. Aloittelijoiden kannattaa kuitenkin pitää kappalemerkit näkyvissä. Zoomausprosentti muutetaan siirtämällä kursori asetuksen nimen päälle, painamalla Enter-painiketta ja kirjoittamalla haluttu prosentti. AC-välilehti liittyy uuteen AutoComplete-toimintoon: Kun AutoComplete on päällä, Wordfast laittaa erilaisia ehdotuksia kohdesegmentin alapuolella olevaan laatikkoon.

6 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 6 (10) PB-välilehti eli Pandoran lipas (Pandora s box): Pandoran lipas sisältää erikoistoimintoja. Toiminto ei ole automaattisesti käytössä. Pandoran lipas otetaan käyttöön rastittamalla kohta Enable PB ja painamalla Commands-painiketta. Silloin tyhjään valkoiseen ikkunaan ilmestyy lista kaikista Pandoran komennoista. Komennot, joita on noin 100, ovat aakkosjärjestyksessä. Kaikissa komentojen nimissä on jossain kohtaa alaviiva. Komennot aktivoidaan poistamalla viiva. Esimerkiksi: Concordance_CloseAfterCopy -> komento ei ole käytössä ConcordanceCloseAfterCopy -> komento on käytössä Kaikkia PB-komentoja ei tarvitse/kannata aktivoida. Tässä muutama hyväksi havaittu: ConcordanceCloseAfterCopy ConcordanceSearch=ExactExpression FirstKeyControl (jos huomaat, että Wordfast syö segmentin ensimmäisen kirjaimen) KeepTemplate=All LeaveColours Placeable=AllCap Placeable=FirstCap+FirstWord PlaceablePlusSpace

7 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 7 (10) Propagate1 Propagate2 Propagate3 PropagateCase=0 PropagateWhole ReportFolder="e:\tm\stats" (määrittele kansio, johon haluat kerätä raportit) ReportMany ReportWithTabs SmartPlaceableCopy Wordfast-manuaalissa on tarkemmat selitykset kustakin PB-komennosta. Translation memory -välilehden alla on kuusi välilehteä: TM, TM Attributes, TM Rules, BTM, VLTM ja MT. TM-välilehdestä (translation memory = käännösmuisti) kerrotaan tarkemmin muualla (muistin luominen). BTM (background translation memory eli taustamuisti), VLTM (very large translation memory eli hyvin iso muisti) ja MT (machine translation eli konekäännös) ovat vähemmän tärkeitä toimintoja. TM Attributes -välilehti antaa mahdollisuuden liittää muistiin tallennettaviin käännösyksikköihin lisätietoja: Ensimmäinen attribuutti on pakollinen ja valmiiksi määritelty (User ID eli käyttäjätunnus). Käyttäjätunnus kirjoitetaan muotoon nimimerkit koko nimi. Käyttäjätunnuksia voi luoda useita: jos kääntää yhdessä kollegan kanssa, häneltä saadut käännökset voidaan tallentaa käännösmuistiin hänen tunnuksellaan varustettuina.

8 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 8 (10) Muita attribuutteja (2-5) voidaan käyttää vapaasti. Painamalla Sample-painiketta tulee esimerkki mahdollisesta käyttötavasta: toinen attribuutti on silloin valjastettu aiheita varten ja kolmas asiakkaita varten. Huom! Attribuuttien listat ovat muistikohtaisia ja tallentuvat käytössä olevan käännösmuistin otsikkotietoihin. Jos aikoo käyttää attribuutteja, pitää muistaa asettaa kuhunkin käännökseen sopivat arvot ennen kääntämisen alkamista! TM Rules -välilehti määrää muun muassa, mitä tapahtuu, kun aiemmin käännetty segmentti tulee uudestaan käännettäväksi: Kannattaa useimmiten säilyttää oletusarvot: kun aiemmin käännetty segmentti (käännösyksikkö on jo muistissa) tulee uudestaan käännettäväksi ja sen käännös muuttuu, uusi käännös korvaa vanhan. Cautious-profiilistä on hyötyä mm. silloin, kun uusi käännettävä lähdesegmentti poikkeaa muistissa olevasta segmentistä vain lukujen osalta. Osuma tulee silloin 99- prosenttisena eikä 100-prosenttisena. Terminology-välilehti (josta kerrotaan tarkemmin erillisessä osiossa) sisältää Reference-välilehden:

9 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 9 (10) Sen alla on kaksi eri toimintoa: External dictionaries eli ulkoiset sanakirjat ja Reference search folders eli referenssihakukansiot. Sanakirjat (joita voi Wordfastissa olla samaan aikaan käytössä kaksi) poikkeavat sanastoista (glossaries) siinä, etteivät ne ole kääntäjän itse laatimia. Toisin kuin sanastot, sanakirjat eivät ole myöskään välttämättä kaksikielisiä. Romppusanakirjat (esim. WSOY:n suomi-englanti, MOT Enteka suomi-englanti jne.) voivat olla Wordfastsanakirjoja. Samoin hakukone Google voi toimia Wordfast-sanakirjana. Kun sanakirjat on määritelty, maalataan sana tai sanonta Wordissa, painetaan Ctrl+Alt+D (sanakirja nro 1) tai Ctrl+Alt+F (sanakirja nro 2), ja Wordfast käskee sanakirjojen etsiä valittuja sanoja/sanontoja sanakirjasta. Huom! IntelliWebSearch (www.intelliwebsearch.com) on paljon kätevämpi ja monipuolisempi kuin Wordfastin oma sanakirjatoiminto. Referenssihakutoiminnossa määritellään ensin referenssikansiot. Se tehdään painamalla Insert-näppäintä ja avaamalla halutusta kansiosta mikä tahansa tiedosto. Kun kansion polku ilmestyy valkoiseen ikkunaan, sen eteen merkitään rasti. Referenssikansioita voidaan näin määritellä useita. Referenssihaut tehdään näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+N. Toimintatapa muistuttaa hyvin paljon konkordanssihakua (Ctrl+Alt+C), erona on se, että referenssihaut kohdistuvat referenssikansioissa sijaitsevaan materiaaliin ja konkordanssihaut käännösmuisteihin. Huom! Erilliset, indeksointiin perustuvat hakuohjelmat (esimerkiksi X1 Professional Client, Copernic Desktop Search, dtsearch Desktop) ovat paljon tehokkaampia kuin Wordfastin oma referenssihakutoiminto. Other-välilehti:

10 Wordfast Classic 5.9 Asetukset ja niiden muuttaminen 10 (10) Kun Search TM for expressions -toiminto on aktivoitu, Wordfast etsii käännösmuistista pidemmistä fraaseista koostuvia yhtäläisyyksiä, vaikka muistista ei koko segmentin tasolla tulisi muuten osumia. Toiminto havainnollistuu ehkä selkeimmin esimerkin avulla: Yllä olevassa esimerkissä käännettävänä olevalle segmentille ( Täten ilmoitan ) ei muistista löytynyt osumaa. Sen sijaan tarkasteltaessa segmentin sisällä olevaa tekstiä, löytyi muistista lyhyempi pätkä ( ilmoitan viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että ) sellaisenaan vanhemman käännösyksikön sisältä. Kyseinen vanha käännösyksikkö näytetään käännettävän olevan segmentin yläpuolella FOR REFERENCE ONLY -otsikolla. Yhtäläisyys on korostettu tummansinisellä. Tällaisessa tapauksessa voidaan esimerkiksi kopioida vastaava käännös ( declare my last will and testament to be that ) kohdesegmenttiin Alt+F12:lla. Search concordance in all sibling translation memories: Kun tämä asetus on päällä, konkordanssihaut kohdistuvat paitsi käytössä olevaan muistiin (current TM), myös muihin samassa kansiossa sijaitseviin käännösmuisteihin (sibling memories).

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Voit tehdä tyylikkäät kotisivut yhdistyksellesi Suomen Yrittäjien kotisivupaketilla. Aloittaaksesi tarvitset vain tietokoneen ja Internet yhteyden. Tarkempia neuvoja

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1 Esipuhe Internet on avannut monia maailman rajoja ja auttanut niin yksityishenkilöitä kuin monikansallisia yhtiöitäkin laajentamaan yhteysverkostoaan. Kielen ei tarvitse enää olla esteenä kansainvälisten

Lisätiedot

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje ScenalyzerLive 4.0 Käyttöohje ScenalyzerLive Versio 4.0 käyttöohje Käyttöehdot Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2005 17:37 Copyright (C) 2005 Andreas Winter Suomennos 24.1.2006 22:30 (Harri Lamminmäki)

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto I: Windows 7 (H1) I Windows 7 Aulikki Hyrskykari, Tietojenkäsittelytieteet, Informaatiotieteiden yksikkö, 1 YLEISTÄ KURSSISTA JA KURSSIMATERIAALISTA... 2 1.1 Yliopiston mikroluokkien käyttö... 2 1.2 Widows

Lisätiedot

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja 0 LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja Sisällysluettelo. OHJELMAN ASENNUS.... YLEISNÄKYMÄ... 4. Yleistä... 4. Agentti... 4. Agenttiryhmä... 5.4 Kampanja... 6.5 Aktiivisuuslogi... 6.6 Soitot... 7.7 Soittopyynnöt...

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

Huomaathan lukiessasi!

Huomaathan lukiessasi! Huomaathan lukiessasi! Jos teet suurempia muutoksia, muista ottaa varmuuskopio järjestelmästä ennen ja jälkeen muutosten. Tämä tapahtuu muutamalla napin painalluksella, ja kopion tallentaminen omalle koneelle

Lisätiedot

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 GetSimple 3 Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Asennus...

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Yleistä ohjelmasta 1

Yleistä ohjelmasta 1 YLEISTÄ OHJELMASTA OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS MITEN KÄYTÄT KÄYTTÖOHJETTA? OHJELMAN KÄSITTEET YLEISET NÄPPÄIMET JA PIKANÄPPÄIMET Yleistä ohjelmasta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 OHJEKANSION PERIAATTEET JA PERUSKÄSITTEET...

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot